liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com"

Transkript

1 liapor Časopis pro architekty, projektanty a stavební podnikatelenews extra Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech

2 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, V urbanistickém prostředí dnešních měst vyžaduje stále rostoucí zástavba zakládání nových, Pavel Bursik, přirozených zelených ploch, aby Vedoucí obchodu byl kompenzován úbytek půdy. a marketingu Ideálním řešením je ozeleňování střech, protože na nich vznikají nové zelené plochy v místech, ze kterých v důsledku zastavění půdy zeleň zmizela. Vytvářejí se tak cenná ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, a navíc dům a jeho obyvatelé získávají ozeleněním střechy skutečnou přidanou hodnotu - trvalou a bezpečnou ochranu střešní konstrukce před povětrnostními vlivy a současně také nové možnosti k odpočinku a relaxaci uprostřed zeleně. Rostliny přitom potřebují pro svůj zdravý růst výkonný, multifunkční substrát. V této oblasti se už mnoho let v praxi osvědčuje Liadrain drcený Liapor určený pro zahradní účely. Liadrain lze vždy optimálně přizpůsobit požadované vegetaci i statice střešní nástavby, a hodí se proto k individuálnímu ozelenění jak plochých, tak šikmých střech. V tomto zvláštním vydání časopisu Liapor news bychom Vám chtěli přiblížit, jak se dá pomocí Liadrainu rychle, snadno a bezpečně realizovat střešní ozelenění na zcela odlišných typech staveb od ploché střechy tovární haly přes nákupní centrum až po tu nejstrmější šikmou střechu. News Ozelenění střechy nákupního střediska Cascade Zábřeh v Chorvatsku Městská oáza na střeše Cascade je název jednoho z nejmodernějších nákupních středisek Záhřebu, které se nalézá v historickém jádru města. Na střeše se nachází otevřená zahrada, která má zákazníkům poskytnout klid a odpočinek. Substrát použitý pro založení základní vrstvy zahrady tvoří směs Liadrainu a černé rašeliny speciálně upravené tak, aby vyhovovala živným složením a technickým požadavkům stavby. Vcentru chorvatského hlavního města vznikl nedávno ráj pro zákazníky Kaptol Centar se zelenou oázou o rozloze čtverečních metrů umístěnou na střeše. Vzhledem k nutnosti vylehčení konstrukce stavby, bylo třeba použít lehký a stabilní podklad. Řešení přinesla směs Liadrainu a Humokompovitu 1, černé rašeliny s vysokým podílem humusu. Tento substrát splňuje všechny požadavky na lehký, stabilní podklad bohatý na živiny, vysvětluje Marian Fuček, vedoucí obchodního zastoupení Liaporu v Chorvatsku. Rychlé zpracování Liadrain byl dodán přímo z rakouské produkce Liaporu ve Fehringu největšímu chorvatskému výrobci substrátů Agrohoblaj v Mursko Sredisce, kde byla připravena směs. Poté byl substrát již během dvou týdnů uložen na střeše. Vegetační vrstva z Liaporu a černé rašeliny se výborně osvědčila. Vegetaci zahrady totiž prověřila i horká chorvatská léta, a tato zelená střecha se stále pyšní sytou zelení. l Pavel Bursik Obsah Editorial Obsah 2 Téma Zahrada na střeše: Ozeleňování střech Liadrainem 3 Střecha je upravena převážně jako intenzivní zahradní krajin. Objekt Schlössle-Galerii, Pforzheimu: Nad střechami velkoměsta Objekt Obchodní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní ozelenění střechy vytváří přírodní prostor ve městě Objekt Skleněná manufaktura, Drážďany V zahradě manufaktury K titulní straně Liadrain, lehký substrát se stabilní strukturou zajišťuje zdravý růst na plochých i šikmých střechách, jako je tomu i v případě Germánského národního muzea v Norimberku. Substrát z drceného Liaporu pro intenzivní a extenzivní ozelenění přitom neslouží jen jako vegetační vrstva, ale tvoří současně také hydroakumulační a drenážní vrstvu. Impresum Impresum liapor news je časopis skupiny Liapor určený zákazníkům. Vytištěn je na běleném papíru bez použití chlóru a kyselin. Vydavatel Liapor GmbH & Co. KG, Werk Pautzfeld, Hallerndorf, Tel , Fax Werk Tuningen, Tuningen, Tel , Fax Nakladatelství a redakce mk publishing GmbH, Döllgaststraße 7 9, Augsburg, Tel , Obrázky Liapor, Optigrün International AG 2 liapor news Zelené ozelenění střechy

3 Téma Zahrada na střeše Ozelenění střech pomocí Liadrainu Ať už plochá nebo šikmá střecha, extenzivní nebo intenzivní porost, Liadrain z drceného Liaporu je nejlepší volbou pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění střech. Lehký substrát pórovité a stabilní struktury zabezpečuje zdravý růst rostlin a zároveň tvoří vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu. Výsledkem jsou zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě. Ozeleněním střechy vznikají nové zelené plochy na místech, ze kterých v důsledku zástavby zmizely a nabízí rozmanité výhody. Vmnoha zemích Evropy se výstavba zelených střech stala tradicí. Chrání obyvatele před letními horky, před chladem a větrem, a současně poskytuje střešní konstrukci důkladnou ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to plní zelené střechy také důležitou ekologickou funkci. Znovu přinášejí zeleň právě do těch míst, ze kterých v důsledku zástavby zmizela. Ve výškách tak vznikají ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, která poskytují nový životní prostor flóře a fauně. Zelené střechy také zadržují dešťovou vodu a snižují zatížení kanalizace,a kromě toho ještě zachycují prach a škodlivé plyny. Liadrain se skládá z drceného kameniva Liapor. Liapor jako přirozená vegetační a drenážní vrstva Zelená střecha potřebuje funkční substrát, který lze jednak přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále je také schopen zajistit zdravý růst rostlin. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro výrobu lehkého keramického kameniva jsou třetihorní cypřišové jíly. Jíl je granulován a plastifikován a pak prochází rotační pecí, kde při teplotě cca C expaduje. Následně je tento produkt ( Liapor) mechanicky nadrcen. Výsledkem je velice lehká Liaporová drť, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu činí jen zhruba cca 0,3 g/cm 3, a má navíc velice stabilní strukturu i tvar. Liadrain má otevřené póry a může proto akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu. Pro tuto akumulační schopnost a rovněž pro dobré drenážní účinky reguluje vodní režim zelené střechy. Použitím vhodné velikosti zrn je přitom vedle zavlažení zajištěn také ideální obsah vzduchu v půdě a tím také optimální zásobení rostlin kyslíkem. Kromě toho je Liadrain chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi. Liadrain je prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (FLL) a liapor news Zelené střechy 3

4 Téma Pomocí Liadrainu lze rychle a bezpečně realizovat jak intenzivní, tak extenzivní střešní ozelenění. odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny vhodné pro drenážní vrstvy i vegetační substráty pro jednovrstevné extenzivní ozelenění. Lehkost, stabilita, regulace vlhkosti Pro svou lehkost, stabilitu struktury a schopnost akumulovat vodu umožňuje Liadrain rychlé a jednoduché ozelenění rovných i šikmých střech. Ozelenění může být přitom provedeno dvěma způsoby extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách. Intenzivní střešní zeleň je zvláště vhodná pro náročnější, půdokryvné rostliny a nižší křoviny. Tento druh střešního porostu zadržuje v porovnání s extenzivní zelení ještě více dešťové vody. Vedle plochých střech je dnes možné pomocí obvyklých postupů ozelenit i šikmé střechy se sklonem až 35 stupňů. V těchto případech se využívají hotové systémy, skládající se z jednotlivých komponentů, které odpovídají přísluš- ným požadavkům ohledně vrstvy substrátu, drenážního výkonu a váhy. Intenzivní ozelenění střešních zahrad Při intenzivním ozelenění střechy se kořeny rostlin pevně a trvale uchytí ve vegetační vrstvě stejným způsobem jako u běžné zahrady na zemi. Základem pro vybudování jednotlivých vrstev musí být plán ozelenění střechy. Statickým podmínkám střechy se potom přizpůsobí uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi. První vrstva se zpravidla skládá z hydroizolačního souvrství složeného z PE folie (netkaná geotextilie plsť), izolace proti vodě a nopové folie s atestem ochrany proti prorůstání kořenů. Potom následuje hydroakumulační, popř. drenážní vrstva, která je z vrchní strany chráněná filtrační vrstvou, nejlépe ve formě netkané geotextilie. Vrchní vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrai- nem. Pokud se skládá vegetační vrstva z Liadrainu a rašeliny ve stejném poměru, je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Nepatrná váha, trvalá stabilita struktury a snadná manipulace umožňuje tímto způsobem rychle, snadno a efektivně ozelenit i střechy s omezenou únosností. Úsporné zavlažování zadrženou vodou Hydroakumulační-drenážní vrstva, která leží pod vegetační vrstvou, zajišťuje při intenzivním způsobu ozelenění efektivní akumulaci vody a odpovídající drenáž. Vlhkost je zadržována dvojím způsobem; jednak v pórovité struktuře Liadrainu a jednak ve výplních mezi jednotlivými zrny, v případě že je zavlažování zadrženou vodou součástí projektu. Jako drenážní vrstva musí mít vrstva Liaporu určitou výšku. Doporučuje se čtvrtina až třetina celkového souvrství, nejméně však osm centimetrů. Extenzivní ozelenění: méně náročná alternativa Pro střechy se zvláště nízkou únosností je vhodnou alternativou extenzivní ozelenění. V tomto systému je používána nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 centimetrů, jako např. skalničky, mechy a trávy. Tomu se přizpůsobí i potřebná výška vrstvy substrátu z Liadrainu, která může být u extenzivní zeleně nižší. Dosahuje-li střešní porost výšky 5 až 15 centimetrů, stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů, pro rostliny dorůstající do 20 centimetrů je nutná tloušťka vrstvy 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kn/m 2 popř. až 1,2 kn/m 2. Bezúdržbové osázení střechy Vrstva substrátu se nanese přímo na střechu na izolační vrstvu proti prorůstání kořenů a na 4 liapor news Zelené střechy

5 Téma Liapor je mimořádně lehký a stabilní materiál. Svými akumulačními i drenážními schopnostmi reguluje vodní režim zelené střechy. tví velmi malá. Ani umělé zásobování vodou nebo živinami není třeba, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy, a díky akumulačním schopnostem substrátu Liapor překonají bezpečně i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, tra- ochrannou vrstvu, kterou tvoří netkaná geotextilie. Při extenzivním způsobu ozelenění vyrůstají rostliny na vrstvě substrátu Liaporu obohacené živinami nebo na tenké, několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Dodatečný přídavek humusových vrstev není nutný, takže je mocnost souvrsviny nebo kombinace travin a keřů. V těchto případech se mohou rostliny plošně zasít nebo se mohou kořenové baly mělce zasadit. Podle výběru rostlin vznikají na malém prostoru zajímavá rostlinná společenství, která tvoří prakticky bez jakékoli péče zdravý, odolný střešní porost. Balení Liadrainu Liadrain je ideální substrát pro jednoduché a rychlé ozelenění střechy, ať intenzivní nebo extenzivní. Je dodáván volně ložený nebo ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000l) nebo v pytlech o objemu 50l. l liapor news Zelené střechy 5

6 Zelená střecha na Schlössle-Galerii v Pforzheimu Nad střechami velkoměsta Střešní zahrada Schlössle-Galerie je zelená oáza uprostřed městského centra Pforzheimu, ceněná pro možnosti relaxace a využití volného času. Pro projektanty bylo výzvou intenzivní ozelenění šikmé střešní plochy. Zároveň bylo nutné udržet statické zatížení v co nejmenší možné míře. Proto byl jako lehká drenážní a vegetační nosná vrstva použit Liadrain. V roce 2006 byla střešní zahrada vyznamenána titulem Zelená střecha roku. Schlössle-Galerie v Pforzheimu je moderní, architektonicky zajímavé nákupní středisko s mnoha obchody, gastronomickými zařízeními a kancelářemi. To co je na tomto centru netradiční, se však nachází na střeše budovy. Tam byl založen velký veřejný park o rozloze cca metrů čtverečních, který se rozkládá uprostřed města jako zelený ostrov obklopený mořem domů. Tým projektantů T+T Design VB z Goudy, RKW Rhode Kellermann Wawrowsky z Düsseldorfu, Heerdegen Architekten ze Stuttgartu a lad+landschaftsarchitektur Diekmann z Hannoveru navrhl pochozí a volně přístupnou střešní krajinu s trávníky, záhony rostlin, stromy a mnoha pěšinami. Firma Optigrün international AG realizovala intenzivní ozelenění. Vznikla tak oáza, která návštěvníkům přímo v centru Pforzheimu nabízí klid a odpočinek. Lehký a přesto stabilní Vzhledem ke sklonu střechy musela být učiněna opatření proti sesuvu nástavby. Zároveň statici požadovali co možná nejmenší zatížení na m 2. S ohledem na tyto podmínky a kvůli umístění rostlin na nejrůznějších místech bylo realizováno řešení s kombinací růz- Zelená oáza uprostřed velkoměsta: střešní zahrada Schlössle-Galerie v Porzheimu. 6 liapor news Zelené střechy

7 ných výšek násypu substrátů. Výšky vrstev kolísají mezi 50 a 110 centimetry. Pro splnění požadavku na co nejmenší zatížení střechy byly použity drenážní vrstvy z Liadrainu. V Liadrainu jsme získali lehký, odolný a osvědčený drenážní materiál, vysvětluje Dr. Gunter Mann, vedoucí marketingu společnosti Optigrün. Substrát z drceného Liapor je mimořádně lehký, nehořlavý a mrazuvzdorný. Tvar zrna umožní tomuto materiálu zaklínit se a vytvořit tak staticky bezpečný, stabilní podklad. Liadrain může být individuálně upraven na nejrůznější velikosti granulí i v nejrůznějších váhách pro jakoukoli standardní pevnost od trávníků až po silniční zatížení, objasňuje Hans-Peter Keller, odborně technický poradce firmy Liapor. Cena pro střešní zahradu Z logistických důvodů bylo pro projektanty střešní zahrady důležité, aby mohly být všechny sypké materiály na střechu dopraveny pneumaticky z cisteren. To byla možnost, jak se vyhnout obtížné přepravě jeřábem nebo nákladním výtahem. Díky nízké objemové hmotnosti materiálu (325 kilogramů na kubický metr), bylo na střechu vyfoukáno přímo z cisteren přibližně kubických metrů Liadrainu granulometrie 2/10, a to v několika etapách v průběhu tří měsíců. Koncem roku 2005 byla úprava zahrady dokončena, na jaře 2006 proběhlo otevření Galerie a od té doby je střešní zahrada opravdovým magnetem pro návštěvníky. Neobyčejný způsob ozelenění přesvědčil i odborníky. Členové profesního sdružení Ozelenění budov e.v. (FBB) zvolili střešní zahradu Schlössle-Galerie Zelenou střechou roku l Granule liaporového substrátu Liadrain zajišťují díky svému tvaru stabilní podklad i u šikmých střech. liapor news Zelené střechy 7

8 Carl Benz Center, Stuttgart Velkoplošné sportovní projekce v prostředí parku Carl Benz Center ve stuttgartském Neckar-Parku je oblíbeným místem schůzek především pro fotbalové fanoušky. Jeho poloha v bezprostřední blízkosti Mercedes-Benz Areny je ideální pro přímé přenosy sportovních her na velkém projekčním plátně a pořádání párty po skončení her. K zařízení patří také prostranství nad podzemní garáží o rozloze zhruba jednoho hektaru, které bylo koncipováno jako průchozí park. Základ tvoří vrstva substrátu Liadrain, který díky nízké objemové hmotnosti a stabilní struktuře optimálně splňuje všechny stavebně-technické požadavky a také zajišťuje optimální podmínky pro zdravý růst zeleně. Carl Benz Center ve Stuttgartu/Bad Cannstattu tvoří jednu z nejdůležitějších částí centra pro pořádání akcí v Neckar-parku. Srdcem centra je Carl Benz Arena. Multifunkční hala o rozloze čtverečních metrů disponuje místy až pro osob a lze ji využívat pro pořádání výstav, konferencí, sportovních a kulturních akcí. Intenzivní ozelenění střechy Mercedes-Benz Arena, která se nachází přímo vedle Carl Benz Center, bude do sezóny 2011/2012 přestavěna na výhradně fotbalový stadion s cca místy. Zatímco jsou zde stavební práce ještě v plném proudu, prostranství před Carl Benz Center už bylo dokončeno. Areál o rozloze zhruba metrů čtverečních, který byl upraven jako průchozí park s trávníkovými plochami, stromy a pěšinami, se stal vyhledávaným místem pro pořádání akcí. Za stavbu parku odpovídal Mabau Ravensburg GmbH, který patří k SKS BAU GmbH & Co. KG v Tuttlingenu.Celá zelená plocha se nachází na střeše podzemní garáže a byla realizována cestou intenzivní ozelenění. Lehký a objemově stabilní Při plánování této parkové úpravy bylo nutné co nejméně zatížit střešní plochu podzemní garáže pod ní, a současně najít materiál, který splňuje i požadavek stabilního podkladu. Dále měl být použit substrát odolný vůči povětrnostním vlivům, který by zaručil dlouhodobé fungování systému udržování střešní zeleně i po mnoha le- tech. Optimálním řešením bylo použití Liadrainu v množství zhruba metrů krychlových v granulometrii 2 až 10 milimetrů, který se svou nízkou objemovou hmotností 325 ± 50 kg/m 3 v suchém stavu a vysokou stabilitou tvaru optimálně splňoval všechny stavebně fyzikální požadavky. Liadrain je momentálně nejlehčí drenážní substrát a navíc je to vzhledem ke struktuře a tvaru stálý materiál, takže umožňuje bezvadnou parkovou úpravu nejen ze stavebně fyzikálního, ale také z hospodářského a ekologického hlediska, říká Hans-Peter Keller z firmy Liapor. Jako čistě Liaporový granulát s otevřenou pórovitostí může Liadrain akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu a v případě potřeby ji v rovnoměrných dávkách dodávat rostlinám Areál před Carl Benz Center byl upraven jako vesměs intenzivní ozelenění střechy nad podzemní garáží. pro zdravou zeleň s vysokým ekologickým užitkem. Hospodárný a ekologický Jako ekologický a mimořádně lehký materiál se Liadrain výborně hodí k intenzivnímu i extenzivnímu způsobu ozelenění jak plochých, tak i šikmých střech se sklonem do 35 stupňů. Vzhledem ke tvaru zrn lze tento materiál snadno zhutnit a vytvořit tak staticky bezpečný, trvale stabilní podklad, který lze použít také jako podloží silnic. Liadrain je přitom chemicky neutrální, nehořlavý a mrazuvzdorný. Vysoká nasákavost keramzitu reguluje odtok dešťové vody a snižuje tak zatížení kanalizace. Právě tak lze v hustě osídlených oblastech s velkým množstvím zastavěných ploch zabránit povodňovým vlnám nebo rychlým Ochranná geotextilie odděluje vrstvu Liadranu o průměrné tloušťce cca 15 centimetrů od vrstvy substrátu ležící nad ní. 8 liapor news Begrünungen

9 Svými hustě porostlými trávníky a mnoha stromy zve zelená krajina sportovní fanoušky a návštěvníky nejen k procházce a posezení. zvýšením vodních hladin při přívalových deštích. Opticky příjemné intenzivní a extenzivní zelené plochy vytvořené za pomoci Liadrainu dodávají městu atraktivní ráz, a navíc také poskytují mnoho životního prostoru rostlinám a zvířatům. Individuální zpracování Při venkovních úpravách v okolí Carl Benz Center vyžadovala dodávka zásypu z Liadrainu v tloušťce od 10 do 20 centimetrů mimořádně dobré plánování a koordinaci vzhledem k mnoha souběžně probíhajícím pracím. S ohledem na nejrůznější práce ve dané oblasti bylo možné zasypat vždy jen malé úseky. Zároveň bylo nutné dodržet přesný časový plán při stavbě a zakládání parku. V tomto případě profitovali všichni zúčastnění na flexibilitě, s jakou mohlo být ukládání vrstev Liadrainu individuálně přizpůsobeno požadavkům na dobu zpracování vzhledem k postupu stavebních prací. Vzhledem k odolnosti tohoto materiálu vůči mrazu mohla dodávka nákladním autem ze závodu Liapor Tunningen probíhat bez problémů i v chladných zimních měsících od prosince do ledna Park vhodný k oslavám i odpočinku Výstavba plochy parku u Carl Benz Center začala odizolováním betonové plochy podzemní garáže, nad kterou byly rozprostřeny dvě geotextilie jako ochranná vrstva. Ta tvoří podklad pro další vrstvu tvo- řenou Liadrainem, která zde působí jako drenážní a hydroakumulační vrstva. Na tu byla umístěna další separace v podobě geotextilie, která odděluje keramzitový granulát od vlastní substrátové vrstvy s rostlinami. Tímto způsobem mohlo být z prázdných ploch vytvořeno zelené prostranství podobné parku. Od té doby je tento park nejen místem, kde se sportovní fanoušci a návštěvníci rádi zdržují, ale také je díky skvělé kompozici obohacením celého areálu Carl Benz Center. l liapor news Zelené střechy 9

10 Nákupní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní střešní zeleň jako přírodní prostor ve městě O tom, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně vést k omezení zelených ploch, svědčí obchodní centrum Nový Smíchov v Praze. Zde bylo přes třicet procent střešní plochy o rozloze zhruba metrů čtverečních ozeleněno Liadrainem. Přitom byly použity speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují na velice strmých střešních úsecích se sklonem 58 stupňů hustou, trvalou zeleň. Obchodní centrum Nový Smíchov se nachází v Praze v městské části Smíchov a patří k největším nákupním areálům hlavního města České republiky. Tříposchoďová budova nabízí na ploše více než metrů čtverečních obrovské množství obchodů, služeb a možností pro využití volného času. Vedle restaurací tak poskytuje obchodní centrum přístřeší také multiplex-kinu s 12 kinosály a velkému bowlingovému centru. Při plánování obchodního střediska bylo důležité, aby byl objekt pokud možno integrován do stávající architektury a urbanistické situace daného místa. Centrum, které bylo vybudováno na velké ploše bývalé továrny, tak otvírá nové cesty a perspektivy ve stávající silniční síti a lávkou pro pěší vzniklo také nové spojení k přilehlým částem města. Současně musela být při stavbě obchodního střediska zohledněna vyhláška města Prahy o veřejné zeleni. Ta vyžaduje, aby byly pro zachování rovnováhy vytvořeny zelené plochy, které budou procentuálně propočítány v poměru k ploše plánovaných novostaveb. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude téměř celá střecha s cca čtverečními metry plochy navržena k ozelenění. Tímto způsobem bylo pokryto zelení více než 30 procent plochy, což dokonce požadavek zmíněné vyhlášky převyšuje. Navíc bylo v okolí obchodního centra Nový Smíchov zasazeno mnoho vzrostlých stromů. Strmá střecha jako výzva Střešní plocha obchodního centra Nový Smíchov sestává z větší části z vodorovných ploch, kromě toho se zde však vyskytují také části se sklonem až 58 stupňů. V průběhu mnoha jednání bylo pro každou střešní vrstvu určeno také druhové složení jednotlivých rostlin. Ozelenění šikmých střešních úseků přitom vyžadovalo speciální řešení, které by jednak zajistilo rovnoměrnou, dobře rostoucí vegetaci a jednak by 10 liapor news Zelené střechy

11 Patentovaný rastrový systém s předem vysázenými rostlinami umožnil ozelenit strmé části střechy se sklonem 58 stupňů. také bylo schopné eliminovat zatížení vzniklé sklonem střechy. Zakázku na ozelenění obdržela firma Král & Kurz, zahradnické práce, s.r.o. v Praze. Na základě vzoru představila technické řešení, které si mezitím nechala patentovat a které bylo speciálně přizpůsobeno požadavkům mimořádně šikmé střechy. Tento střešní vzor navrhl Ing. Arch. Pavel Šimek. Ozelenění s rastrovými prvky Základ pro ozelenění šikmé střechy tvoří rastr z panelů Ekoraster o rozměrech 33 x 33 centimetrů. Jejich podklad tvoří textilní vrstva, která po vložení zásobuje rostliny vodou. Rastry byly vyrobeny z recyklovaného materiálu a oproti tradičním panelovým konstrukcím nabízejí podstatně nižší váhu a menší plošné rozměry. Deset měsíců před připevněním panelů horolezci se do forem vysadí odpovídající počet rostlin. V době montáže už rastry tvoří zelný, dobře prorostlý a prokořeněný, zdravý zelený koberec. V prvních měsících po připevnění prvků na střechu je nutné intenzivní zavlažování, aby rostliny co nejrychleji prorostly do textilní hydroakumulační vrstvy nosných struktur. Celkem bylo vysazeno 20 procent všech rostlin ( kusů), zbytek byl zaset. Trávníky, keře a stromy na střeše O vydatnou zeleň a zdravý růst na zbývajících střešních plochách obchodního centra se stará kubických metrů Liadranu o velikosti zrna 0,16 mm, rozmístěných celkem na téměř metrech čtverečních. Drcený keramzitový substrát zde optimálně reguluje vodní režim a při nasycení vodou sám zajišťuje ideální obsah vzduchu v půdě. Kromě toho se jako lehký, stabilní materiál odolný proti povětrnostním Celkem bylo vysazeno rostlin, zbytek byl zaset. vlivům výborně hodí na ozelenění velice šikmých střešních úseků objektu. Na ostatních zelených plochách střechy byly ještě vysázeny četné keře a přes 30 platanů. Ke snížení vysokého tlaku, kterým by stromy působily na střechu při volném vysazení, byly pro zasazení zvoleny betonové kontejnery o objemu až 5 metrů krychlových. Střecha jako souvislý zelený pás Na příkladu obchodního centra Nový Smíchov je vidět, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně znamenat redukci zeleně. Rastrový systém, který zde byl použit k ozelenění strmých střešních úseků, dokazuje, že je možné bezpečně a trvale osázet i střechy se sklonem, který byl dosud považován za kritický. Střešní zeleň obchodního centra přitom nabízí mnoho ekologických výhod pro člověka i přírodu. Přispívá také ke zlepšení městského klimatu a vytváří ve městě souvislé plochy zeleně. Zelený pás střechy obchodního centra Nový Smíchov spojuje nedaleký rekonstruovaný park Sacre Couer. V budoucnosti by měla být takto připojena ještě zahrada Kinských. l liapor news Zelené střechy 11

12 Přírodní substrát pro ozelenění atria Liadrain v Maxtorhofu Svou konstrukcí ze skla a kovu působí budova moderně a otevřeně. V centru Norimberku vybudovala společnost Bilfinger + Berger Projektentwicklung GmbH v bývalém výrobním areálu Schwan-Stabilo moderní kancelářskou budovu Maxtorhof. Při ozelenění atria byl použit střešní substrát Liadrain z firmy Liapor. Maxtorhof se nachází v centru Norimberka, mezi městským parkem a Kaiserburgem je čtverečních metrů využíváno k nejrůznějším účelům.jsou zde administrativní sekce s kancelářemi, lékařskými ordinacemi, nejrůznějšími službami a také obchody a restauracemi. Stavět se začalo v červnu 1999, v létě 2001 byl dokončen třetí a poslední úsek stavby. Do moderních kancelářských a obchodních prostor se nastěhovalo kolem 40 firem. Kovová konstrukce budovy se skleněnými prvky působí moderně a otevřeně. Modrá barva zde převládá jak na vnější fasádě, tak ve vybavení interiérů. Ale ani svěží zeleň 12 liapor news Zelené střechy

13 Osázením atria vznikla zelená oáza, která slouží zaměstnancům k odpočinku. v Maxtorhofu nechybí. Velké atrium disponuje dostatečnou plochou pokrytou zelení. Tato klidová zóna byla navržena jako místo odpočinku v polední pauze. Stromy, keře a další rozmanité rostliny tvoří místo pro relaxaci a odpočinek o rozloze čtverečních metrů přímo uprostřed areálu Maxtorhofu. K tomu přispěl i Liadrain, který byl použit jako součást substrátu pro vysázené rostliny, zelené plochy i pro cesty. Ozelenění atria navrhla zahradní architektka Heidi Lehner. Za složení substrátu odpovídala firma Optigrün, franchisový podnik z Krauchewiesu, který společně s 65 zahradnickými provozy prodává Optigrün, systém k ozeleňování střech. V případě Maxtorhofu v Norimberku byla provádějící firmou společnost Roth, Gartenund Landschftsbau se sídlem ve Schwaigu, a ta upravila celé atrium včetně trávníků a vegetace. Ozelenění atria probíhalo ve dvou etapách, první část byla hotová už v lednu 2000 a druhá byla dokončena v prosinci Liadrain speciální směs Firmy Optigrün a Roth zvolily pro ozelenění v Maxtorhofu ukládání ve čtyřech vrstvách. Na drenážní vrstvu o tloušťce pět centimetrů, která byla umístěna na střeše podzemní garáže, byla použita drť z přírodního kameniva, na ni byla rozložena filtrační vrstva z netkané geotextilie. Dále byla znovu uložena vrstva 80 centime- V norimberském Maxtorhofu se substrát se směsí Liadrainu nanášel pomocí hadic. trů substrátu, skládající se ze směsi Liadrainu a Liaporu frakce 0-9. Poslední vrstva vysoká 20 centimetrů se skládá ze směsi s 20 procenty objemu Liadrainu a z dalších komponentů ( písku, kompostu a rašeliny). Cisterny dopravily substrát do Maxtorhofu, kde jej dále zpracovávala firma Roth. Do substrátu bylo zasazeno 28 borovic černých a 9 dubů letních, které byly dopravovány na střechu největším autojeřábem v Bavorsku.Stromy se při sadbě impozantně vznášely nad pětipatrovou budovou v areálu. Liadrain je obzvláště vhodný substrát pro tyto rostliny, protože například právě borovicím se výborně daří v dobře propustném podkladu. Stromový porost doplňuje trvalek, 500 keřů a cibulovitých rostlin. Třetinu plochy atria tvoří cesty obložené betonovými obrubníky. Atrium je skutečnou zelenou oázou, kde mohou zaměstnanci v polední pauze opravdu načerpat novou energii. l liapor news Zelené střechy 13

14 Liapor jako drenáž v manufaktuře v Drážďanech V zahradě manufaktury V srdci Drážďan byla během dvou let postavena nejmodernější tovární výroba automobilů na světě Skleněná manufaktura (Gläserne Manufaktur). Při ozeleňování střechy manufaktury byl na ploše celkem čtverečních metrů použit Liapor. Na náměstí Straßburger Platz vyrobila na podzim roku 2001 firma Volkswagen svou exkluzivní limuzínu Phaeton. Vybudováním Skleněné manufaktury realizoval Volkswagen jako první výrobce koncept, který spojuje procesy klasické průmyslové automobilové výroby a rukodělné práce.ojedinělá je navíc skutečnost, že výrobu a montáž Phaetonu si mohou zájemci a kupci prohlédnout přímo na místě. Ve čtyřicetimetrové věži, která je moderní dominantou okolí, čekají hotové vozy na předání zákazníkům. Průhledný komplex budov skládající se ze dvou, 145 metrů dlouhých křídel a hlavní budovy vysoké 22 metrů, je vsazen do zahrady o rozloze čtverečních metrů. Tato zahrada sousedí s historickou městkou zahradou Drážďan. Na střeše podzemní garáže a podél zkušební dráhy byla vytvořena nová zelená plocha metrů čtverečních.součástí konstrukce střechy je mimo jiné také Liapor, vyrobený z přírodních surovin, který je zde použit jako drenážní materiál. Liaporové perly lehké a nasákavé Liapor byl vybrán jako vhodný materiál vzhledem k jeho nízké objemové hmotnosti proto, že plocha určená k ozelenění ležela přímo nad podzemní garáží. Dalším důvodem byla nasákavost tohoto materiálu - proto je Liapor ideální pro vytvoření drenážní vrstvy střešní zeleně. Firma Optigrün a Das Naturdach vybraly pro ozelenění Skleněné Manufaktury variantu více vrstev. Přes hydroizaci střechy a ochrannou vrstvu proti prorůstání kořenů byla rozložena netkaná geotextilie. Dále následovala deset centimetrů vysoká drenážní vrstva Liaporu, následně filtrační tkanina. Poslední vrstva vysoká 30 centimetrů je tvořena substrátem a rostlinami. Dnes zdobí rozlehlý zelený areál louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů. Zvláštností ozelenění Skleněné manufaktury je automatický zavlažovací systém. Na každých 400 čtverečních metrech venkovní zelené plochy se nacházejí zavlažovací šachty s přívody vody pod povrchem terénu. Dvacet zavlažovacích šachet udržuje stav vody stále na stejné úrovni. Když je například v období sucha voda vy- Louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů zdobí rozlehlý zelený areál, na kterém se nachází také rybník. potřebována, automatika stav vody znovu doplní. Příliš vysoké hladině vody brání přepady. Takto ozeleněné venkovní plochy, které byly příkladně přizpůsobeny rázu města, tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu budov. l Zelené plochy Skleněné manufaktury tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu s věží vysokou 40 metrů. 14 liapor news Zelené střechy

15 Ozelenění ploché střechy firmy Straub-Verpackungen, Blumberg ve Schwarzwaldu Ozelenění střechy za použití pneumatického ukládání Umístění Liadrainu a semenáčků na střechu hadicovým vedením. Vzniklo zde rozmanité rostlinné společenství. Objekt Pro ozelenění střechy společnosti Straub-Verpackungen GmbH v Blumbergu bylo nutné vzhledem k malé únosnosti střechy konstrukci vylehčit. Řešením byla realizace výstavby zelené střechy se substrátem vylehčeným Liadrainem a následným osázením plochy sukulentními rostlinami. Tento způsob nejen splňuje všechny statické požadavky, ale navíc bylo možné jej kompletně provést rychle a snadno pomocí vyfoukání substrátu přímo z cisterny na střechu budovy. Firma Straub-Verpackungen GmbH v Bräunlingenu ve Schwarzwaldu vyrábí od roku 1925 přepravní obaly z vlnité lepenky. V roce 1960 byl podnik rozšířen o další výrobní provoz v Blumbergu jižně od Donaueschingenu. Od té doby byl tento provoz znovu několikrát modernizován a rozšířen. V roce 2005 byla na ploše výrobního areálu přistavěna nová hala o rozloze zhruba metrů čtverečních. Stejně jako stávající část výrobního provozu to byla stavba s plochou střechou, která měla být po dokončení ozeleněna. Statické podmínky této přístavby vyžadovaly realizaci obzvláště lehké konstrukce zelené střechy, říká Hans-Peter Keller z Liaporu. Zároveň musel být veškerý materiál na střechu vyfoukán z cisteren, protože kvůli zátěži nebylo možné použít těžké stroje. Navíc bylo nutné najít pro střechu se sklonem asi dvě procenta vhodnou variantu ozelenění. Ukládání substrátu Jako nejvhodnější řešení bylo vybráno extenzivní ozelenění s podkladem tvořeným přibližně 900 kubických metrů Liadrainu, který byl uložen na střešní izolaci proti prorůstání kořenů. Liadrain byl na střechu dopraven foukáním přímo z cisteren. Tímto způsobem mohlo být celé množství na střeše rychle a snadno rozvrstveno. Použití dalších strojů nebo dmychadla nebylo nutné. Po nanesení vrstvy substrátu následovalo vlastní osázení střešní plochy. Bylo vybráno extenzivní lehké střešní ozelenění podle systému Optigrün. Tato varianta s průměrnou výškou vrstvy jen kolem 5 centimetrů a váhou cca 50 kg/m 3 po nasycení vodou představuje mimořádně lehkou a funkční variantu střešního ozelenění. Ozelenění nástřikem bez humusové vrstvy Opravdovou perličkou jsou semenáčky, které byly spolu s podílem důležitých živin dopraveny na střechu při vyfoukávání materiálu. Dodatečná vrstva humusu nebyla v tomto případě nutná. Semenáčky umístěné na střeše rostou pouze na samotném liadrainovém substrátu, vysvětluje Hans-Peter Keller. Liadrain zajišťuje rostlinám vzhledem ke své trvalé vzdušnosti optimální přísun kyslíku a vzhledem ke svým akumulačním i drenážním schopnostem současně řídí hospodaření s vodou. Snadno udržovatelný a funkční K zavlažování zasazených skalniček postačí přírodní dešťové srážky. Dodatečná zálivka není nutná, neboť voda je zadržována nejen ve vrstvě Liadrainu, ale také v listech sukulentních rost- lin. Tvoří tak na malé ploše nenáročné, stálezelené rostlinné společenství, které přináší mnoho ekonomických a ekologických předností; snadno se udržuje a přitom trvale chrání střešní kon- strukci před povětrnostními vlivy. Zelená střecha zároveň zlepšuje ekologickou bilanci domu a poskytuje nový životní prostor flóře i fauně. l liapor news Zelené střechy 15

16 Z lehkého keramického kameniva Liapor jsou v současnosti vyráběny kvalitní stavební materiály s dobrým uplatněním na trhu - např. termoakustické zdící systémy, prefabrikáty, lehké malty nebo lehký keramický beton. Další možnosti využití Liaporu: jako volný nebo cementem zpevněný materiál pro zásypy- vyrovnávací a drenážní násypy, součást substrátu k ozeleňování střech, pro pěstování hydrokultur, k výrobě zimního posypu nebo k biologickému čištění odpadních vod. Liapor GmbH & Co. KG Liapor Werk Pautzfeld Hallerndorf deutschland Tel Fax Lias Vintiřov LSM. k.s Vintiřov Česká Republika Tel Fax Lias Österreich GesmbH Fehring österreich Tel Fax Liapor Schweiz Vertriebs GmbH 4603 Olten SCHWEIZ Tel Fax

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI

Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Dveře WIŚNIOWSKI Vítáme ve světě dveří WIŚNIOWSKI Vyrábíme s nasazením již 25 let. Značka WIŚNIOWSKI pochází od jména jejího zakladatele a majitele Andrzeje Wiśniowského. Jeho sen o funkčních, na dálku

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Květináče se zavlažováním. Školicí příručka. Stav: prosinec 2014. geobra Brandstätter GmbH & co. kg. lechuza

Květináče se zavlažováním. Školicí příručka. Stav: prosinec 2014. geobra Brandstätter GmbH & co. kg. lechuza Květináče se zavlažováním Školicí příručka Stav: prosinec 2014. geobra Brandstätter GmbH & co. kg. lechuza Dokonale připraveni na dotazy zákazníků na téma... 1. Květináče LECHUZA 1.1. čím se květináče

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě

Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě Optimalizace produkce snižování nákladů Odsávače řady VACOMAT Pro mobilní nasazení ve výrobě odsávací, lakovací a filtracní ˇ technika VACOMAT 140/160XP 900 1645 Vacomat 140/160XP Mobilní a k nasazení

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy

PVC. Vinitex. Hydroizolační systémy PVC Vinitex Hydroizolační systémy Vinitex MP hydroizolační folie pro mechanicky kotvené střešní systémy výrobek Vinitex MP 1,2 1,2mm 1,05 x 25m 28rolí - 735m 2 2,10 x 25m 14rolí - 735m 2 1,05 x 20m 28rolí

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ

maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ maba limited edition 2013 Quickbloc EFEKTIVNĚ A SPOLEHLIVĚ 2 INTELIGENTNÍ BETONOVÉ BLOKY PRO MOBILNÍ STAVBY Quickbloc je jednoduchý a zvláště inteligentní stavebnicový systém. Pouze ze čtyř základních

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Nová velikost panelů 600 x 600 mm Nabídka přizpůsobená specifickému prostředí Vysoký útlum zvuku Výběr ze 7 barev Test odolnosti vůči nárazu

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10)

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10) Zpráva o zkoušce Výzkum odolnosti proti prorůstání kořenů fólie a nanášení na zelené střechy dle FLL metody Zkoušený výrobek Multiplan GV-u Objednavatel: VWS Vertriebs GmbH Am Rosengarten 5 636 07 Wächtersbach

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více