liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com"

Transkript

1 liapor Časopis pro architekty, projektanty a stavební podnikatelenews extra Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech

2 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, V urbanistickém prostředí dnešních měst vyžaduje stále rostoucí zástavba zakládání nových, Pavel Bursik, přirozených zelených ploch, aby Vedoucí obchodu byl kompenzován úbytek půdy. a marketingu Ideálním řešením je ozeleňování střech, protože na nich vznikají nové zelené plochy v místech, ze kterých v důsledku zastavění půdy zeleň zmizela. Vytvářejí se tak cenná ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, a navíc dům a jeho obyvatelé získávají ozeleněním střechy skutečnou přidanou hodnotu - trvalou a bezpečnou ochranu střešní konstrukce před povětrnostními vlivy a současně také nové možnosti k odpočinku a relaxaci uprostřed zeleně. Rostliny přitom potřebují pro svůj zdravý růst výkonný, multifunkční substrát. V této oblasti se už mnoho let v praxi osvědčuje Liadrain drcený Liapor určený pro zahradní účely. Liadrain lze vždy optimálně přizpůsobit požadované vegetaci i statice střešní nástavby, a hodí se proto k individuálnímu ozelenění jak plochých, tak šikmých střech. V tomto zvláštním vydání časopisu Liapor news bychom Vám chtěli přiblížit, jak se dá pomocí Liadrainu rychle, snadno a bezpečně realizovat střešní ozelenění na zcela odlišných typech staveb od ploché střechy tovární haly přes nákupní centrum až po tu nejstrmější šikmou střechu. News Ozelenění střechy nákupního střediska Cascade Zábřeh v Chorvatsku Městská oáza na střeše Cascade je název jednoho z nejmodernějších nákupních středisek Záhřebu, které se nalézá v historickém jádru města. Na střeše se nachází otevřená zahrada, která má zákazníkům poskytnout klid a odpočinek. Substrát použitý pro založení základní vrstvy zahrady tvoří směs Liadrainu a černé rašeliny speciálně upravené tak, aby vyhovovala živným složením a technickým požadavkům stavby. Vcentru chorvatského hlavního města vznikl nedávno ráj pro zákazníky Kaptol Centar se zelenou oázou o rozloze čtverečních metrů umístěnou na střeše. Vzhledem k nutnosti vylehčení konstrukce stavby, bylo třeba použít lehký a stabilní podklad. Řešení přinesla směs Liadrainu a Humokompovitu 1, černé rašeliny s vysokým podílem humusu. Tento substrát splňuje všechny požadavky na lehký, stabilní podklad bohatý na živiny, vysvětluje Marian Fuček, vedoucí obchodního zastoupení Liaporu v Chorvatsku. Rychlé zpracování Liadrain byl dodán přímo z rakouské produkce Liaporu ve Fehringu největšímu chorvatskému výrobci substrátů Agrohoblaj v Mursko Sredisce, kde byla připravena směs. Poté byl substrát již během dvou týdnů uložen na střeše. Vegetační vrstva z Liaporu a černé rašeliny se výborně osvědčila. Vegetaci zahrady totiž prověřila i horká chorvatská léta, a tato zelená střecha se stále pyšní sytou zelení. l Pavel Bursik Obsah Editorial Obsah 2 Téma Zahrada na střeše: Ozeleňování střech Liadrainem 3 Střecha je upravena převážně jako intenzivní zahradní krajin. Objekt Schlössle-Galerii, Pforzheimu: Nad střechami velkoměsta Objekt Obchodní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní ozelenění střechy vytváří přírodní prostor ve městě Objekt Skleněná manufaktura, Drážďany V zahradě manufaktury K titulní straně Liadrain, lehký substrát se stabilní strukturou zajišťuje zdravý růst na plochých i šikmých střechách, jako je tomu i v případě Germánského národního muzea v Norimberku. Substrát z drceného Liaporu pro intenzivní a extenzivní ozelenění přitom neslouží jen jako vegetační vrstva, ale tvoří současně také hydroakumulační a drenážní vrstvu. Impresum Impresum liapor news je časopis skupiny Liapor určený zákazníkům. Vytištěn je na běleném papíru bez použití chlóru a kyselin. Vydavatel Liapor GmbH & Co. KG, Werk Pautzfeld, Hallerndorf, Tel , Fax Werk Tuningen, Tuningen, Tel , Fax Nakladatelství a redakce mk publishing GmbH, Döllgaststraße 7 9, Augsburg, Tel , Obrázky Liapor, Optigrün International AG 2 liapor news Zelené ozelenění střechy

3 Téma Zahrada na střeše Ozelenění střech pomocí Liadrainu Ať už plochá nebo šikmá střecha, extenzivní nebo intenzivní porost, Liadrain z drceného Liaporu je nejlepší volbou pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění střech. Lehký substrát pórovité a stabilní struktury zabezpečuje zdravý růst rostlin a zároveň tvoří vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu. Výsledkem jsou zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě. Ozeleněním střechy vznikají nové zelené plochy na místech, ze kterých v důsledku zástavby zmizely a nabízí rozmanité výhody. Vmnoha zemích Evropy se výstavba zelených střech stala tradicí. Chrání obyvatele před letními horky, před chladem a větrem, a současně poskytuje střešní konstrukci důkladnou ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to plní zelené střechy také důležitou ekologickou funkci. Znovu přinášejí zeleň právě do těch míst, ze kterých v důsledku zástavby zmizela. Ve výškách tak vznikají ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, která poskytují nový životní prostor flóře a fauně. Zelené střechy také zadržují dešťovou vodu a snižují zatížení kanalizace,a kromě toho ještě zachycují prach a škodlivé plyny. Liadrain se skládá z drceného kameniva Liapor. Liapor jako přirozená vegetační a drenážní vrstva Zelená střecha potřebuje funkční substrát, který lze jednak přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále je také schopen zajistit zdravý růst rostlin. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro výrobu lehkého keramického kameniva jsou třetihorní cypřišové jíly. Jíl je granulován a plastifikován a pak prochází rotační pecí, kde při teplotě cca C expaduje. Následně je tento produkt ( Liapor) mechanicky nadrcen. Výsledkem je velice lehká Liaporová drť, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu činí jen zhruba cca 0,3 g/cm 3, a má navíc velice stabilní strukturu i tvar. Liadrain má otevřené póry a může proto akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu. Pro tuto akumulační schopnost a rovněž pro dobré drenážní účinky reguluje vodní režim zelené střechy. Použitím vhodné velikosti zrn je přitom vedle zavlažení zajištěn také ideální obsah vzduchu v půdě a tím také optimální zásobení rostlin kyslíkem. Kromě toho je Liadrain chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi. Liadrain je prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (FLL) a liapor news Zelené střechy 3

4 Téma Pomocí Liadrainu lze rychle a bezpečně realizovat jak intenzivní, tak extenzivní střešní ozelenění. odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny vhodné pro drenážní vrstvy i vegetační substráty pro jednovrstevné extenzivní ozelenění. Lehkost, stabilita, regulace vlhkosti Pro svou lehkost, stabilitu struktury a schopnost akumulovat vodu umožňuje Liadrain rychlé a jednoduché ozelenění rovných i šikmých střech. Ozelenění může být přitom provedeno dvěma způsoby extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách. Intenzivní střešní zeleň je zvláště vhodná pro náročnější, půdokryvné rostliny a nižší křoviny. Tento druh střešního porostu zadržuje v porovnání s extenzivní zelení ještě více dešťové vody. Vedle plochých střech je dnes možné pomocí obvyklých postupů ozelenit i šikmé střechy se sklonem až 35 stupňů. V těchto případech se využívají hotové systémy, skládající se z jednotlivých komponentů, které odpovídají přísluš- ným požadavkům ohledně vrstvy substrátu, drenážního výkonu a váhy. Intenzivní ozelenění střešních zahrad Při intenzivním ozelenění střechy se kořeny rostlin pevně a trvale uchytí ve vegetační vrstvě stejným způsobem jako u běžné zahrady na zemi. Základem pro vybudování jednotlivých vrstev musí být plán ozelenění střechy. Statickým podmínkám střechy se potom přizpůsobí uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi. První vrstva se zpravidla skládá z hydroizolačního souvrství složeného z PE folie (netkaná geotextilie plsť), izolace proti vodě a nopové folie s atestem ochrany proti prorůstání kořenů. Potom následuje hydroakumulační, popř. drenážní vrstva, která je z vrchní strany chráněná filtrační vrstvou, nejlépe ve formě netkané geotextilie. Vrchní vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrai- nem. Pokud se skládá vegetační vrstva z Liadrainu a rašeliny ve stejném poměru, je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Nepatrná váha, trvalá stabilita struktury a snadná manipulace umožňuje tímto způsobem rychle, snadno a efektivně ozelenit i střechy s omezenou únosností. Úsporné zavlažování zadrženou vodou Hydroakumulační-drenážní vrstva, která leží pod vegetační vrstvou, zajišťuje při intenzivním způsobu ozelenění efektivní akumulaci vody a odpovídající drenáž. Vlhkost je zadržována dvojím způsobem; jednak v pórovité struktuře Liadrainu a jednak ve výplních mezi jednotlivými zrny, v případě že je zavlažování zadrženou vodou součástí projektu. Jako drenážní vrstva musí mít vrstva Liaporu určitou výšku. Doporučuje se čtvrtina až třetina celkového souvrství, nejméně však osm centimetrů. Extenzivní ozelenění: méně náročná alternativa Pro střechy se zvláště nízkou únosností je vhodnou alternativou extenzivní ozelenění. V tomto systému je používána nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 centimetrů, jako např. skalničky, mechy a trávy. Tomu se přizpůsobí i potřebná výška vrstvy substrátu z Liadrainu, která může být u extenzivní zeleně nižší. Dosahuje-li střešní porost výšky 5 až 15 centimetrů, stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů, pro rostliny dorůstající do 20 centimetrů je nutná tloušťka vrstvy 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kn/m 2 popř. až 1,2 kn/m 2. Bezúdržbové osázení střechy Vrstva substrátu se nanese přímo na střechu na izolační vrstvu proti prorůstání kořenů a na 4 liapor news Zelené střechy

5 Téma Liapor je mimořádně lehký a stabilní materiál. Svými akumulačními i drenážními schopnostmi reguluje vodní režim zelené střechy. tví velmi malá. Ani umělé zásobování vodou nebo živinami není třeba, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy, a díky akumulačním schopnostem substrátu Liapor překonají bezpečně i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, tra- ochrannou vrstvu, kterou tvoří netkaná geotextilie. Při extenzivním způsobu ozelenění vyrůstají rostliny na vrstvě substrátu Liaporu obohacené živinami nebo na tenké, několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Dodatečný přídavek humusových vrstev není nutný, takže je mocnost souvrsviny nebo kombinace travin a keřů. V těchto případech se mohou rostliny plošně zasít nebo se mohou kořenové baly mělce zasadit. Podle výběru rostlin vznikají na malém prostoru zajímavá rostlinná společenství, která tvoří prakticky bez jakékoli péče zdravý, odolný střešní porost. Balení Liadrainu Liadrain je ideální substrát pro jednoduché a rychlé ozelenění střechy, ať intenzivní nebo extenzivní. Je dodáván volně ložený nebo ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000l) nebo v pytlech o objemu 50l. l liapor news Zelené střechy 5

6 Zelená střecha na Schlössle-Galerii v Pforzheimu Nad střechami velkoměsta Střešní zahrada Schlössle-Galerie je zelená oáza uprostřed městského centra Pforzheimu, ceněná pro možnosti relaxace a využití volného času. Pro projektanty bylo výzvou intenzivní ozelenění šikmé střešní plochy. Zároveň bylo nutné udržet statické zatížení v co nejmenší možné míře. Proto byl jako lehká drenážní a vegetační nosná vrstva použit Liadrain. V roce 2006 byla střešní zahrada vyznamenána titulem Zelená střecha roku. Schlössle-Galerie v Pforzheimu je moderní, architektonicky zajímavé nákupní středisko s mnoha obchody, gastronomickými zařízeními a kancelářemi. To co je na tomto centru netradiční, se však nachází na střeše budovy. Tam byl založen velký veřejný park o rozloze cca metrů čtverečních, který se rozkládá uprostřed města jako zelený ostrov obklopený mořem domů. Tým projektantů T+T Design VB z Goudy, RKW Rhode Kellermann Wawrowsky z Düsseldorfu, Heerdegen Architekten ze Stuttgartu a lad+landschaftsarchitektur Diekmann z Hannoveru navrhl pochozí a volně přístupnou střešní krajinu s trávníky, záhony rostlin, stromy a mnoha pěšinami. Firma Optigrün international AG realizovala intenzivní ozelenění. Vznikla tak oáza, která návštěvníkům přímo v centru Pforzheimu nabízí klid a odpočinek. Lehký a přesto stabilní Vzhledem ke sklonu střechy musela být učiněna opatření proti sesuvu nástavby. Zároveň statici požadovali co možná nejmenší zatížení na m 2. S ohledem na tyto podmínky a kvůli umístění rostlin na nejrůznějších místech bylo realizováno řešení s kombinací růz- Zelená oáza uprostřed velkoměsta: střešní zahrada Schlössle-Galerie v Porzheimu. 6 liapor news Zelené střechy

7 ných výšek násypu substrátů. Výšky vrstev kolísají mezi 50 a 110 centimetry. Pro splnění požadavku na co nejmenší zatížení střechy byly použity drenážní vrstvy z Liadrainu. V Liadrainu jsme získali lehký, odolný a osvědčený drenážní materiál, vysvětluje Dr. Gunter Mann, vedoucí marketingu společnosti Optigrün. Substrát z drceného Liapor je mimořádně lehký, nehořlavý a mrazuvzdorný. Tvar zrna umožní tomuto materiálu zaklínit se a vytvořit tak staticky bezpečný, stabilní podklad. Liadrain může být individuálně upraven na nejrůznější velikosti granulí i v nejrůznějších váhách pro jakoukoli standardní pevnost od trávníků až po silniční zatížení, objasňuje Hans-Peter Keller, odborně technický poradce firmy Liapor. Cena pro střešní zahradu Z logistických důvodů bylo pro projektanty střešní zahrady důležité, aby mohly být všechny sypké materiály na střechu dopraveny pneumaticky z cisteren. To byla možnost, jak se vyhnout obtížné přepravě jeřábem nebo nákladním výtahem. Díky nízké objemové hmotnosti materiálu (325 kilogramů na kubický metr), bylo na střechu vyfoukáno přímo z cisteren přibližně kubických metrů Liadrainu granulometrie 2/10, a to v několika etapách v průběhu tří měsíců. Koncem roku 2005 byla úprava zahrady dokončena, na jaře 2006 proběhlo otevření Galerie a od té doby je střešní zahrada opravdovým magnetem pro návštěvníky. Neobyčejný způsob ozelenění přesvědčil i odborníky. Členové profesního sdružení Ozelenění budov e.v. (FBB) zvolili střešní zahradu Schlössle-Galerie Zelenou střechou roku l Granule liaporového substrátu Liadrain zajišťují díky svému tvaru stabilní podklad i u šikmých střech. liapor news Zelené střechy 7

8 Carl Benz Center, Stuttgart Velkoplošné sportovní projekce v prostředí parku Carl Benz Center ve stuttgartském Neckar-Parku je oblíbeným místem schůzek především pro fotbalové fanoušky. Jeho poloha v bezprostřední blízkosti Mercedes-Benz Areny je ideální pro přímé přenosy sportovních her na velkém projekčním plátně a pořádání párty po skončení her. K zařízení patří také prostranství nad podzemní garáží o rozloze zhruba jednoho hektaru, které bylo koncipováno jako průchozí park. Základ tvoří vrstva substrátu Liadrain, který díky nízké objemové hmotnosti a stabilní struktuře optimálně splňuje všechny stavebně-technické požadavky a také zajišťuje optimální podmínky pro zdravý růst zeleně. Carl Benz Center ve Stuttgartu/Bad Cannstattu tvoří jednu z nejdůležitějších částí centra pro pořádání akcí v Neckar-parku. Srdcem centra je Carl Benz Arena. Multifunkční hala o rozloze čtverečních metrů disponuje místy až pro osob a lze ji využívat pro pořádání výstav, konferencí, sportovních a kulturních akcí. Intenzivní ozelenění střechy Mercedes-Benz Arena, která se nachází přímo vedle Carl Benz Center, bude do sezóny 2011/2012 přestavěna na výhradně fotbalový stadion s cca místy. Zatímco jsou zde stavební práce ještě v plném proudu, prostranství před Carl Benz Center už bylo dokončeno. Areál o rozloze zhruba metrů čtverečních, který byl upraven jako průchozí park s trávníkovými plochami, stromy a pěšinami, se stal vyhledávaným místem pro pořádání akcí. Za stavbu parku odpovídal Mabau Ravensburg GmbH, který patří k SKS BAU GmbH & Co. KG v Tuttlingenu.Celá zelená plocha se nachází na střeše podzemní garáže a byla realizována cestou intenzivní ozelenění. Lehký a objemově stabilní Při plánování této parkové úpravy bylo nutné co nejméně zatížit střešní plochu podzemní garáže pod ní, a současně najít materiál, který splňuje i požadavek stabilního podkladu. Dále měl být použit substrát odolný vůči povětrnostním vlivům, který by zaručil dlouhodobé fungování systému udržování střešní zeleně i po mnoha le- tech. Optimálním řešením bylo použití Liadrainu v množství zhruba metrů krychlových v granulometrii 2 až 10 milimetrů, který se svou nízkou objemovou hmotností 325 ± 50 kg/m 3 v suchém stavu a vysokou stabilitou tvaru optimálně splňoval všechny stavebně fyzikální požadavky. Liadrain je momentálně nejlehčí drenážní substrát a navíc je to vzhledem ke struktuře a tvaru stálý materiál, takže umožňuje bezvadnou parkovou úpravu nejen ze stavebně fyzikálního, ale také z hospodářského a ekologického hlediska, říká Hans-Peter Keller z firmy Liapor. Jako čistě Liaporový granulát s otevřenou pórovitostí může Liadrain akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu a v případě potřeby ji v rovnoměrných dávkách dodávat rostlinám Areál před Carl Benz Center byl upraven jako vesměs intenzivní ozelenění střechy nad podzemní garáží. pro zdravou zeleň s vysokým ekologickým užitkem. Hospodárný a ekologický Jako ekologický a mimořádně lehký materiál se Liadrain výborně hodí k intenzivnímu i extenzivnímu způsobu ozelenění jak plochých, tak i šikmých střech se sklonem do 35 stupňů. Vzhledem ke tvaru zrn lze tento materiál snadno zhutnit a vytvořit tak staticky bezpečný, trvale stabilní podklad, který lze použít také jako podloží silnic. Liadrain je přitom chemicky neutrální, nehořlavý a mrazuvzdorný. Vysoká nasákavost keramzitu reguluje odtok dešťové vody a snižuje tak zatížení kanalizace. Právě tak lze v hustě osídlených oblastech s velkým množstvím zastavěných ploch zabránit povodňovým vlnám nebo rychlým Ochranná geotextilie odděluje vrstvu Liadranu o průměrné tloušťce cca 15 centimetrů od vrstvy substrátu ležící nad ní. 8 liapor news Begrünungen

9 Svými hustě porostlými trávníky a mnoha stromy zve zelená krajina sportovní fanoušky a návštěvníky nejen k procházce a posezení. zvýšením vodních hladin při přívalových deštích. Opticky příjemné intenzivní a extenzivní zelené plochy vytvořené za pomoci Liadrainu dodávají městu atraktivní ráz, a navíc také poskytují mnoho životního prostoru rostlinám a zvířatům. Individuální zpracování Při venkovních úpravách v okolí Carl Benz Center vyžadovala dodávka zásypu z Liadrainu v tloušťce od 10 do 20 centimetrů mimořádně dobré plánování a koordinaci vzhledem k mnoha souběžně probíhajícím pracím. S ohledem na nejrůznější práce ve dané oblasti bylo možné zasypat vždy jen malé úseky. Zároveň bylo nutné dodržet přesný časový plán při stavbě a zakládání parku. V tomto případě profitovali všichni zúčastnění na flexibilitě, s jakou mohlo být ukládání vrstev Liadrainu individuálně přizpůsobeno požadavkům na dobu zpracování vzhledem k postupu stavebních prací. Vzhledem k odolnosti tohoto materiálu vůči mrazu mohla dodávka nákladním autem ze závodu Liapor Tunningen probíhat bez problémů i v chladných zimních měsících od prosince do ledna Park vhodný k oslavám i odpočinku Výstavba plochy parku u Carl Benz Center začala odizolováním betonové plochy podzemní garáže, nad kterou byly rozprostřeny dvě geotextilie jako ochranná vrstva. Ta tvoří podklad pro další vrstvu tvo- řenou Liadrainem, která zde působí jako drenážní a hydroakumulační vrstva. Na tu byla umístěna další separace v podobě geotextilie, která odděluje keramzitový granulát od vlastní substrátové vrstvy s rostlinami. Tímto způsobem mohlo být z prázdných ploch vytvořeno zelené prostranství podobné parku. Od té doby je tento park nejen místem, kde se sportovní fanoušci a návštěvníci rádi zdržují, ale také je díky skvělé kompozici obohacením celého areálu Carl Benz Center. l liapor news Zelené střechy 9

10 Nákupní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní střešní zeleň jako přírodní prostor ve městě O tom, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně vést k omezení zelených ploch, svědčí obchodní centrum Nový Smíchov v Praze. Zde bylo přes třicet procent střešní plochy o rozloze zhruba metrů čtverečních ozeleněno Liadrainem. Přitom byly použity speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují na velice strmých střešních úsecích se sklonem 58 stupňů hustou, trvalou zeleň. Obchodní centrum Nový Smíchov se nachází v Praze v městské části Smíchov a patří k největším nákupním areálům hlavního města České republiky. Tříposchoďová budova nabízí na ploše více než metrů čtverečních obrovské množství obchodů, služeb a možností pro využití volného času. Vedle restaurací tak poskytuje obchodní centrum přístřeší také multiplex-kinu s 12 kinosály a velkému bowlingovému centru. Při plánování obchodního střediska bylo důležité, aby byl objekt pokud možno integrován do stávající architektury a urbanistické situace daného místa. Centrum, které bylo vybudováno na velké ploše bývalé továrny, tak otvírá nové cesty a perspektivy ve stávající silniční síti a lávkou pro pěší vzniklo také nové spojení k přilehlým částem města. Současně musela být při stavbě obchodního střediska zohledněna vyhláška města Prahy o veřejné zeleni. Ta vyžaduje, aby byly pro zachování rovnováhy vytvořeny zelené plochy, které budou procentuálně propočítány v poměru k ploše plánovaných novostaveb. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude téměř celá střecha s cca čtverečními metry plochy navržena k ozelenění. Tímto způsobem bylo pokryto zelení více než 30 procent plochy, což dokonce požadavek zmíněné vyhlášky převyšuje. Navíc bylo v okolí obchodního centra Nový Smíchov zasazeno mnoho vzrostlých stromů. Strmá střecha jako výzva Střešní plocha obchodního centra Nový Smíchov sestává z větší části z vodorovných ploch, kromě toho se zde však vyskytují také části se sklonem až 58 stupňů. V průběhu mnoha jednání bylo pro každou střešní vrstvu určeno také druhové složení jednotlivých rostlin. Ozelenění šikmých střešních úseků přitom vyžadovalo speciální řešení, které by jednak zajistilo rovnoměrnou, dobře rostoucí vegetaci a jednak by 10 liapor news Zelené střechy

11 Patentovaný rastrový systém s předem vysázenými rostlinami umožnil ozelenit strmé části střechy se sklonem 58 stupňů. také bylo schopné eliminovat zatížení vzniklé sklonem střechy. Zakázku na ozelenění obdržela firma Král & Kurz, zahradnické práce, s.r.o. v Praze. Na základě vzoru představila technické řešení, které si mezitím nechala patentovat a které bylo speciálně přizpůsobeno požadavkům mimořádně šikmé střechy. Tento střešní vzor navrhl Ing. Arch. Pavel Šimek. Ozelenění s rastrovými prvky Základ pro ozelenění šikmé střechy tvoří rastr z panelů Ekoraster o rozměrech 33 x 33 centimetrů. Jejich podklad tvoří textilní vrstva, která po vložení zásobuje rostliny vodou. Rastry byly vyrobeny z recyklovaného materiálu a oproti tradičním panelovým konstrukcím nabízejí podstatně nižší váhu a menší plošné rozměry. Deset měsíců před připevněním panelů horolezci se do forem vysadí odpovídající počet rostlin. V době montáže už rastry tvoří zelný, dobře prorostlý a prokořeněný, zdravý zelený koberec. V prvních měsících po připevnění prvků na střechu je nutné intenzivní zavlažování, aby rostliny co nejrychleji prorostly do textilní hydroakumulační vrstvy nosných struktur. Celkem bylo vysazeno 20 procent všech rostlin ( kusů), zbytek byl zaset. Trávníky, keře a stromy na střeše O vydatnou zeleň a zdravý růst na zbývajících střešních plochách obchodního centra se stará kubických metrů Liadranu o velikosti zrna 0,16 mm, rozmístěných celkem na téměř metrech čtverečních. Drcený keramzitový substrát zde optimálně reguluje vodní režim a při nasycení vodou sám zajišťuje ideální obsah vzduchu v půdě. Kromě toho se jako lehký, stabilní materiál odolný proti povětrnostním Celkem bylo vysazeno rostlin, zbytek byl zaset. vlivům výborně hodí na ozelenění velice šikmých střešních úseků objektu. Na ostatních zelených plochách střechy byly ještě vysázeny četné keře a přes 30 platanů. Ke snížení vysokého tlaku, kterým by stromy působily na střechu při volném vysazení, byly pro zasazení zvoleny betonové kontejnery o objemu až 5 metrů krychlových. Střecha jako souvislý zelený pás Na příkladu obchodního centra Nový Smíchov je vidět, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně znamenat redukci zeleně. Rastrový systém, který zde byl použit k ozelenění strmých střešních úseků, dokazuje, že je možné bezpečně a trvale osázet i střechy se sklonem, který byl dosud považován za kritický. Střešní zeleň obchodního centra přitom nabízí mnoho ekologických výhod pro člověka i přírodu. Přispívá také ke zlepšení městského klimatu a vytváří ve městě souvislé plochy zeleně. Zelený pás střechy obchodního centra Nový Smíchov spojuje nedaleký rekonstruovaný park Sacre Couer. V budoucnosti by měla být takto připojena ještě zahrada Kinských. l liapor news Zelené střechy 11

12 Přírodní substrát pro ozelenění atria Liadrain v Maxtorhofu Svou konstrukcí ze skla a kovu působí budova moderně a otevřeně. V centru Norimberku vybudovala společnost Bilfinger + Berger Projektentwicklung GmbH v bývalém výrobním areálu Schwan-Stabilo moderní kancelářskou budovu Maxtorhof. Při ozelenění atria byl použit střešní substrát Liadrain z firmy Liapor. Maxtorhof se nachází v centru Norimberka, mezi městským parkem a Kaiserburgem je čtverečních metrů využíváno k nejrůznějším účelům.jsou zde administrativní sekce s kancelářemi, lékařskými ordinacemi, nejrůznějšími službami a také obchody a restauracemi. Stavět se začalo v červnu 1999, v létě 2001 byl dokončen třetí a poslední úsek stavby. Do moderních kancelářských a obchodních prostor se nastěhovalo kolem 40 firem. Kovová konstrukce budovy se skleněnými prvky působí moderně a otevřeně. Modrá barva zde převládá jak na vnější fasádě, tak ve vybavení interiérů. Ale ani svěží zeleň 12 liapor news Zelené střechy

13 Osázením atria vznikla zelená oáza, která slouží zaměstnancům k odpočinku. v Maxtorhofu nechybí. Velké atrium disponuje dostatečnou plochou pokrytou zelení. Tato klidová zóna byla navržena jako místo odpočinku v polední pauze. Stromy, keře a další rozmanité rostliny tvoří místo pro relaxaci a odpočinek o rozloze čtverečních metrů přímo uprostřed areálu Maxtorhofu. K tomu přispěl i Liadrain, který byl použit jako součást substrátu pro vysázené rostliny, zelené plochy i pro cesty. Ozelenění atria navrhla zahradní architektka Heidi Lehner. Za složení substrátu odpovídala firma Optigrün, franchisový podnik z Krauchewiesu, který společně s 65 zahradnickými provozy prodává Optigrün, systém k ozeleňování střech. V případě Maxtorhofu v Norimberku byla provádějící firmou společnost Roth, Gartenund Landschftsbau se sídlem ve Schwaigu, a ta upravila celé atrium včetně trávníků a vegetace. Ozelenění atria probíhalo ve dvou etapách, první část byla hotová už v lednu 2000 a druhá byla dokončena v prosinci Liadrain speciální směs Firmy Optigrün a Roth zvolily pro ozelenění v Maxtorhofu ukládání ve čtyřech vrstvách. Na drenážní vrstvu o tloušťce pět centimetrů, která byla umístěna na střeše podzemní garáže, byla použita drť z přírodního kameniva, na ni byla rozložena filtrační vrstva z netkané geotextilie. Dále byla znovu uložena vrstva 80 centime- V norimberském Maxtorhofu se substrát se směsí Liadrainu nanášel pomocí hadic. trů substrátu, skládající se ze směsi Liadrainu a Liaporu frakce 0-9. Poslední vrstva vysoká 20 centimetrů se skládá ze směsi s 20 procenty objemu Liadrainu a z dalších komponentů ( písku, kompostu a rašeliny). Cisterny dopravily substrát do Maxtorhofu, kde jej dále zpracovávala firma Roth. Do substrátu bylo zasazeno 28 borovic černých a 9 dubů letních, které byly dopravovány na střechu největším autojeřábem v Bavorsku.Stromy se při sadbě impozantně vznášely nad pětipatrovou budovou v areálu. Liadrain je obzvláště vhodný substrát pro tyto rostliny, protože například právě borovicím se výborně daří v dobře propustném podkladu. Stromový porost doplňuje trvalek, 500 keřů a cibulovitých rostlin. Třetinu plochy atria tvoří cesty obložené betonovými obrubníky. Atrium je skutečnou zelenou oázou, kde mohou zaměstnanci v polední pauze opravdu načerpat novou energii. l liapor news Zelené střechy 13

14 Liapor jako drenáž v manufaktuře v Drážďanech V zahradě manufaktury V srdci Drážďan byla během dvou let postavena nejmodernější tovární výroba automobilů na světě Skleněná manufaktura (Gläserne Manufaktur). Při ozeleňování střechy manufaktury byl na ploše celkem čtverečních metrů použit Liapor. Na náměstí Straßburger Platz vyrobila na podzim roku 2001 firma Volkswagen svou exkluzivní limuzínu Phaeton. Vybudováním Skleněné manufaktury realizoval Volkswagen jako první výrobce koncept, který spojuje procesy klasické průmyslové automobilové výroby a rukodělné práce.ojedinělá je navíc skutečnost, že výrobu a montáž Phaetonu si mohou zájemci a kupci prohlédnout přímo na místě. Ve čtyřicetimetrové věži, která je moderní dominantou okolí, čekají hotové vozy na předání zákazníkům. Průhledný komplex budov skládající se ze dvou, 145 metrů dlouhých křídel a hlavní budovy vysoké 22 metrů, je vsazen do zahrady o rozloze čtverečních metrů. Tato zahrada sousedí s historickou městkou zahradou Drážďan. Na střeše podzemní garáže a podél zkušební dráhy byla vytvořena nová zelená plocha metrů čtverečních.součástí konstrukce střechy je mimo jiné také Liapor, vyrobený z přírodních surovin, který je zde použit jako drenážní materiál. Liaporové perly lehké a nasákavé Liapor byl vybrán jako vhodný materiál vzhledem k jeho nízké objemové hmotnosti proto, že plocha určená k ozelenění ležela přímo nad podzemní garáží. Dalším důvodem byla nasákavost tohoto materiálu - proto je Liapor ideální pro vytvoření drenážní vrstvy střešní zeleně. Firma Optigrün a Das Naturdach vybraly pro ozelenění Skleněné Manufaktury variantu více vrstev. Přes hydroizaci střechy a ochrannou vrstvu proti prorůstání kořenů byla rozložena netkaná geotextilie. Dále následovala deset centimetrů vysoká drenážní vrstva Liaporu, následně filtrační tkanina. Poslední vrstva vysoká 30 centimetrů je tvořena substrátem a rostlinami. Dnes zdobí rozlehlý zelený areál louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů. Zvláštností ozelenění Skleněné manufaktury je automatický zavlažovací systém. Na každých 400 čtverečních metrech venkovní zelené plochy se nacházejí zavlažovací šachty s přívody vody pod povrchem terénu. Dvacet zavlažovacích šachet udržuje stav vody stále na stejné úrovni. Když je například v období sucha voda vy- Louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů zdobí rozlehlý zelený areál, na kterém se nachází také rybník. potřebována, automatika stav vody znovu doplní. Příliš vysoké hladině vody brání přepady. Takto ozeleněné venkovní plochy, které byly příkladně přizpůsobeny rázu města, tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu budov. l Zelené plochy Skleněné manufaktury tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu s věží vysokou 40 metrů. 14 liapor news Zelené střechy

15 Ozelenění ploché střechy firmy Straub-Verpackungen, Blumberg ve Schwarzwaldu Ozelenění střechy za použití pneumatického ukládání Umístění Liadrainu a semenáčků na střechu hadicovým vedením. Vzniklo zde rozmanité rostlinné společenství. Objekt Pro ozelenění střechy společnosti Straub-Verpackungen GmbH v Blumbergu bylo nutné vzhledem k malé únosnosti střechy konstrukci vylehčit. Řešením byla realizace výstavby zelené střechy se substrátem vylehčeným Liadrainem a následným osázením plochy sukulentními rostlinami. Tento způsob nejen splňuje všechny statické požadavky, ale navíc bylo možné jej kompletně provést rychle a snadno pomocí vyfoukání substrátu přímo z cisterny na střechu budovy. Firma Straub-Verpackungen GmbH v Bräunlingenu ve Schwarzwaldu vyrábí od roku 1925 přepravní obaly z vlnité lepenky. V roce 1960 byl podnik rozšířen o další výrobní provoz v Blumbergu jižně od Donaueschingenu. Od té doby byl tento provoz znovu několikrát modernizován a rozšířen. V roce 2005 byla na ploše výrobního areálu přistavěna nová hala o rozloze zhruba metrů čtverečních. Stejně jako stávající část výrobního provozu to byla stavba s plochou střechou, která měla být po dokončení ozeleněna. Statické podmínky této přístavby vyžadovaly realizaci obzvláště lehké konstrukce zelené střechy, říká Hans-Peter Keller z Liaporu. Zároveň musel být veškerý materiál na střechu vyfoukán z cisteren, protože kvůli zátěži nebylo možné použít těžké stroje. Navíc bylo nutné najít pro střechu se sklonem asi dvě procenta vhodnou variantu ozelenění. Ukládání substrátu Jako nejvhodnější řešení bylo vybráno extenzivní ozelenění s podkladem tvořeným přibližně 900 kubických metrů Liadrainu, který byl uložen na střešní izolaci proti prorůstání kořenů. Liadrain byl na střechu dopraven foukáním přímo z cisteren. Tímto způsobem mohlo být celé množství na střeše rychle a snadno rozvrstveno. Použití dalších strojů nebo dmychadla nebylo nutné. Po nanesení vrstvy substrátu následovalo vlastní osázení střešní plochy. Bylo vybráno extenzivní lehké střešní ozelenění podle systému Optigrün. Tato varianta s průměrnou výškou vrstvy jen kolem 5 centimetrů a váhou cca 50 kg/m 3 po nasycení vodou představuje mimořádně lehkou a funkční variantu střešního ozelenění. Ozelenění nástřikem bez humusové vrstvy Opravdovou perličkou jsou semenáčky, které byly spolu s podílem důležitých živin dopraveny na střechu při vyfoukávání materiálu. Dodatečná vrstva humusu nebyla v tomto případě nutná. Semenáčky umístěné na střeše rostou pouze na samotném liadrainovém substrátu, vysvětluje Hans-Peter Keller. Liadrain zajišťuje rostlinám vzhledem ke své trvalé vzdušnosti optimální přísun kyslíku a vzhledem ke svým akumulačním i drenážním schopnostem současně řídí hospodaření s vodou. Snadno udržovatelný a funkční K zavlažování zasazených skalniček postačí přírodní dešťové srážky. Dodatečná zálivka není nutná, neboť voda je zadržována nejen ve vrstvě Liadrainu, ale také v listech sukulentních rost- lin. Tvoří tak na malé ploše nenáročné, stálezelené rostlinné společenství, které přináší mnoho ekonomických a ekologických předností; snadno se udržuje a přitom trvale chrání střešní kon- strukci před povětrnostními vlivy. Zelená střecha zároveň zlepšuje ekologickou bilanci domu a poskytuje nový životní prostor flóře i fauně. l liapor news Zelené střechy 15

16 Z lehkého keramického kameniva Liapor jsou v současnosti vyráběny kvalitní stavební materiály s dobrým uplatněním na trhu - např. termoakustické zdící systémy, prefabrikáty, lehké malty nebo lehký keramický beton. Další možnosti využití Liaporu: jako volný nebo cementem zpevněný materiál pro zásypy- vyrovnávací a drenážní násypy, součást substrátu k ozeleňování střech, pro pěstování hydrokultur, k výrobě zimního posypu nebo k biologickému čištění odpadních vod. Liapor GmbH & Co. KG Liapor Werk Pautzfeld Hallerndorf deutschland Tel Fax Lias Vintiřov LSM. k.s Vintiřov Česká Republika Tel Fax Lias Österreich GesmbH Fehring österreich Tel Fax Liapor Schweiz Vertriebs GmbH 4603 Olten SCHWEIZ Tel Fax

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY

PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY PROGRAM PRO ZELENÉ STŘECHY AGRO CS STŘEŠNÍ SUBSTRÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZELENÉ STŘECHY Střešní substrát extenzivní slouží jako vegetační vrstva k zakládání extenzivních zelených střech s minimální potřebou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. ZELENÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy.

DELTA -FLORAXX TOP. Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FLORAXX TOP P R E M I U M Hydroakumulační drenážní fólie s integrovanou geotextilií pro perfektní ozeleněné střechy. Vysoká pevnost v tlaku.

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě

DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě DEJME PŘÍRODĚ ZELENOU... Ozeleňování malých střešních ploch v soukromé výstavbě Garážový set Optigreen: Co všechno musí na střechu? Produkty a schéma vegetačního souvrství Osivo Optigreen Typ E a řízky

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Vývoj systémů Isover do plochých střech divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Systém lehkých požárně odolných

Více

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK

SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK 1 OBSAH : NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ ZPŮSOB VÝSADEB SOUPIS DRUHŮ STROMŮ PLOCHA, POČET SOUPIS DRUHŮ STROMŮ K VÝSADBĚ NA PLOCHÁCH Č. 1 20 VÝKAZ VÝMĚR - PŘEHLED FOTODOKUMENTACE - LETECKÝ SNÍMEK SITUACE 1:500 VÝSADBY

Více

109_Anspritzbegruenung.xls CZ Stand:

109_Anspritzbegruenung.xls CZ Stand: 109_Anspritzbegruenung.xls CZ Stand: 23.01.09 Technický list Hydroosev Provedení kompletního hydroosevu Klíčivý substrát Optigrün (používá se u jednovrstvých skladeb) Spotřeba: 4 litry/m2 u substrátů s

Více

Střešní substráty v souladu s požadavky budoucích norem

Střešní substráty v souladu s požadavky budoucích norem Střešní substráty v souladu s požadavky budoucích norem Střešní substráty druhy zelených střech Základní rozdělení druhy zelených střech a formy vegetace - Intenzivní zelené střechy - Jednoduché intenzivní

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Vlastnosti substrátu

Vlastnosti substrátu Střešní substráty Vlastnosti substrátu Funkce Zajištění růstu rostlin Zadržování a odvádění vody Požadavky Nízká hmotnost Dobrá vododržnost a dostatečný obsah vzduchu Schopnost poutat živiny, přiměřený

Více

významný potenciál v urbanismu a architektuře

významný potenciál v urbanismu a architektuře významný potenciál v urbanismu a architektuře Ing. Jitka Dostalová 23.10.2013 Funkce zeleně biotop pro život rostlin, hmyzu a živočichů přirozená vsakovací plocha návrat srážkové vody do přírodního koloběhu

Více

- Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky

- Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky - Základy správného navrhování a provádění zelených střech - Časté chyby a jejich důsledky Svaz zakládání a údržby zeleně, odborná sekce Zelené střechy Ing. Jitka Dostalová www.zelenestrechy.info Druhy

Více

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE Miloš Řejha PVP syntetik s.r.o., Praha 1. Vyztužené zemní konstrukce obecně Volba technologie vyztužené zemní konstrukce pomocí geosyntetických výztužných prvků přímo závisí

Více

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová

ZELENÉ STŘECHY. Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady. Ing. Jitka Dostalová ZELENÉ STŘECHY Vrstvy vegetačních střech a jejich funkce, příklady Ing. Jitka Dostalová Nezastupitelná funkce zeleně Výstavbou nových budov a komunikací se připravujeme o životně důležité plochy zeleně.

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

lepší pocit Vysoce únosná tepelná izolace pro veškerá založení staveb

lepší pocit Vysoce únosná tepelná izolace pro veškerá založení staveb od základu lepší pocit Vysoce únosná tepelná izolace pro veškerá založení staveb Kvalitní výrobek z recyklovaného skla GEOCELL Základ pro více tepla a pohodlí Existuje stavební hmota pro budování podlah,

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA DACHFIX. Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA DACHFIX. Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT DACHFIX Unikátní a spolehlivé odvodnění Perfektní odvodnění fasád a plochých střech Ve zkratce Spolehlivá ochrana před vzdutou vodou Stabilní konstrukce Výškově

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI

GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI strana 1 GEODREN ROHOŽE PRO OPTIMALIZACI ZAVLAŽOVÁNÍ OKRASNÝCH TRÁVNÍKŮ, ZAHRAD A PARKŮ S použitím drenážních rohoží GEODREIN je možné optimalizovat zavlažování a hospodaření s vodou prakticky ve všech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY Mapeplan PVC-P Střešní systémy MAPEPLAN PVC-P Seznam Str. 04 1. Zelené inovace Str. 06 2. Výrobní proces Str. 08 3. Střešní systémy s použitím PVC fólií Str. 14 4. Příslušenství

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY

MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY MALOOBCHODNÍ CENÍK KOMPOSTÁRNY Úholičky Malešice Modletice Velkoobchodní ceny a pravidla velkoobchodního odběru na vyžádání www.jena.cz jena@jena.cz KOMPOST 1. Zahradnický kompost vylepšení nekvalitních

Více

Vznik půdy. Jak půdu ničíme

Vznik půdy. Jak půdu ničíme Půda Půda je základní podmínkou pro život rostlin, živočichů i hub. Půda tvoří jen tenkou vrstvu na povrchu pevnin. Půda zadržuje v krajině vodu (vsakuje ji). Půda obsahuje: zvětralé částečky hornin rozložené

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik

Stabilenka. Tkaniny k vyztužování a separaci. Výstavba s pomocí geosyntetik HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK SKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHU HUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSKHUSK

Více

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Vytvoření zahrady PRM/KHT. Jan Bobek. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady PRM/KHT Jan Bobek Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Vytvoření zahrady Kde najít ideálního (kvalitního) projektanta? Media (noviny,internet,televize)

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SPOJPROJEKT PRAHA A.S., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4, ATELIÉR AULICKÝ ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE D O K U M E N T A C E P R O V E D E N Í S T A V B Y S O 0 1 - A D

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie.

S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie. S plochou střechou je to jako s fotovoltaikou. Vše se točí kolem ideálního spojení ekonomiky a ekologie. Všude kolem velký potenciál Využití plochých střech k výrobě energie pomalu patří k běžnému obrazu

Více

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech FATRAFOL-S Střešní hydroizolační systém Střešní hydroizolace FATRAFOL-S Střešní krytinu tvoří jediná vrstva fólie FATRAFOL o tloušťce izolační

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 tel 272 701 281, fax 272 700 715 (PN 72 12 71) e-mail: perlit@perlitpraha.

198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 tel 272 701 281, fax 272 700 715 (PN 72 12 71) e-mail: perlit@perlitpraha. 198 00 Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO 49614223 EN 13055-1 (PN 72 12 71) TECHNICKÝ LIST Vlastnosti: Expandovaný perlit je přírodní, jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelně izolační a zvukově

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov

Realizace štěrkových trávníků v ČR. Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Realizace štěrkových trávníků v ČR Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky, s.r.o., Rousínov Štěrkové trávníky Definice štěrkového trávníku pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 20 až 30

Více

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Verze I/2016 TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Skladba H01 Novostavby s tloušťkou tepelné izolace do 350 mm RD i BD Administrativní budovy Výrobní a skladovací haly Mechanicky kotvená, s tepelnou izolací

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Zelené střechy ZELENÉ STŘECHY

Zelené střechy ZELENÉ STŘECHY ZELENÉ STŘECHY Zelené střechy VZOROVÉ SKLADBY extenzivní zeleň Jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev *) Vegetace Vegetační substrát Rozchodníky, netřesky, suchomilné trávy 80-100 mm Filtrační vrstva

Více

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL SPK SPK. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL SPK MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)-AF25 MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-WS-WL(P)-AF25 EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07 SPK Popis Deska NOBASIL

Více

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s

Roth plochý kolektor Heliostar 218... hightech s Roth Heliostar nyní též s menší plochou... pro každé použití správná velikost Po úspěšném uvedení na trh kolektoru Roth Heliostar s inovovanou polykarbonátovou vanou je nyní k dodání nově ve dvou různých

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Firemní prezentace skupiny LAV

Firemní prezentace skupiny LAV Workshop "Technika životního prostředí Česko - Sasko 2013" v Praze Firemní prezentace skupiny LAV LAV Landwirtschaftliches Verarbeitungszentrum Markranstädt GmbH Nordstraße 15, 04420 Markranstädt Internet:

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu

Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu Rodinné domy na pozemku p. č. 277/11, 277/12 v k. ú. Dolní Břežany, vegetační střechy extenzivního typu ing. Pavel Popela, Trocnovská 37, České Budějovice Stránka 1 ÚDAJE O ZADAVATELI. ALFAPLAN s.r.o.

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

Svaz školkařů České republiky

Svaz školkařů České republiky Svaz školkařů České republiky SKALSKÝ DVŮR 2 3 20 let tradice, zkušeností a úspěchů 4 Výrobní závody a logistická centra Říkov hlavní závod a sídlo firmy 5 Výrobní závody a logistická centra Středisko

Více

DLAŽBA DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE

DLAŽBA DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE Dlba perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

V australském Sydney roste nejvyšší vertikální zahrada na světě

V australském Sydney roste nejvyšší vertikální zahrada na světě Novinky.cz Oct; 2013 V australském Sydney roste nejvyšší vertikální zahrada na světě Nejvyšší, vertikálně orientovanou zahradu na světě budou mít od začátku příštího roku v australském Sydney. Bude pokrývat

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba Domy s nulovou spotřebou Pravděpodobně už od roku 2020 bude v Evropě možné stavět jen energeticky úsporné domy. Optimálně to budou ekologické stavby, které využívají přírodní materiály a mají minimální

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně

Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Hospodaření s vodou v kancelářské budově na příkladu areálu Otevřené zahrady v Brně Medzinárodný seminár Voda v meste, Bratislava 3. - 4. 11. 2015 Spolufinancováno Evropskou unií VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám

Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám Holistický přístup k povrchovým a podzemním vodám RNDr. Jitka Novotná GEOtest, a.s. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Co je hlína? www.procrea.de

Co je hlína? www.procrea.de Co je hlína? Hlína je výsledkem zvětrání pevných hornin a tvoří svrchní povrch Země. Je to směs písku, štěrku a hlíny. Hlína spojuje drobné částečky s hrubšími. Již staletí se využívala jako stavební materiál.

Více

STŘECHY. 17. Zelené střechy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY. 17. Zelené střechy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY 17. Zelené střechy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

6/20. bydlení nové generace. Naše téma: Střecha a podkroví Přitažlivá krása kovových fasád Reinkarnace staré stodoly Teplo navíc, jen když je potřeba

6/20. bydlení nové generace. Naše téma: Střecha a podkroví Přitažlivá krása kovových fasád Reinkarnace staré stodoly Teplo navíc, jen když je potřeba TE J A YHR mu V o do A E h UJT inné S HLAjekt rod 75 Kč, 3,49EUR pro Naše téma: Střecha a podkroví Přitažlivá krása kovových fasád Reinkarnace staré stodoly Teplo navíc, jen když je potřeba prosinec leden

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Tomáš Bíba Zimovzdorné kaktusy v našich zahradách

Tomáš Bíba Zimovzdorné kaktusy v našich zahradách Tomáš Bíba Zimovzdorné kaktusy v našich zahradách Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3076. publikaci

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK

Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Textová část 4 LETNÍ KINO HÁJEČEK Základní princip navrhovaného řešení Původní rozloha parku byla postupně zmenšována stavebními zásahy. Ukusování plochy a následné vybudování objektu letního kina přímo

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více