liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "liapor Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech extra www.liapor.com"

Transkript

1 liapor Časopis pro architekty, projektanty a stavební podnikatelenews extra Použití materiálu Liadrain při zakládání zelených střech

2 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, V urbanistickém prostředí dnešních měst vyžaduje stále rostoucí zástavba zakládání nových, Pavel Bursik, přirozených zelených ploch, aby Vedoucí obchodu byl kompenzován úbytek půdy. a marketingu Ideálním řešením je ozeleňování střech, protože na nich vznikají nové zelené plochy v místech, ze kterých v důsledku zastavění půdy zeleň zmizela. Vytvářejí se tak cenná ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, a navíc dům a jeho obyvatelé získávají ozeleněním střechy skutečnou přidanou hodnotu - trvalou a bezpečnou ochranu střešní konstrukce před povětrnostními vlivy a současně také nové možnosti k odpočinku a relaxaci uprostřed zeleně. Rostliny přitom potřebují pro svůj zdravý růst výkonný, multifunkční substrát. V této oblasti se už mnoho let v praxi osvědčuje Liadrain drcený Liapor určený pro zahradní účely. Liadrain lze vždy optimálně přizpůsobit požadované vegetaci i statice střešní nástavby, a hodí se proto k individuálnímu ozelenění jak plochých, tak šikmých střech. V tomto zvláštním vydání časopisu Liapor news bychom Vám chtěli přiblížit, jak se dá pomocí Liadrainu rychle, snadno a bezpečně realizovat střešní ozelenění na zcela odlišných typech staveb od ploché střechy tovární haly přes nákupní centrum až po tu nejstrmější šikmou střechu. News Ozelenění střechy nákupního střediska Cascade Zábřeh v Chorvatsku Městská oáza na střeše Cascade je název jednoho z nejmodernějších nákupních středisek Záhřebu, které se nalézá v historickém jádru města. Na střeše se nachází otevřená zahrada, která má zákazníkům poskytnout klid a odpočinek. Substrát použitý pro založení základní vrstvy zahrady tvoří směs Liadrainu a černé rašeliny speciálně upravené tak, aby vyhovovala živným složením a technickým požadavkům stavby. Vcentru chorvatského hlavního města vznikl nedávno ráj pro zákazníky Kaptol Centar se zelenou oázou o rozloze čtverečních metrů umístěnou na střeše. Vzhledem k nutnosti vylehčení konstrukce stavby, bylo třeba použít lehký a stabilní podklad. Řešení přinesla směs Liadrainu a Humokompovitu 1, černé rašeliny s vysokým podílem humusu. Tento substrát splňuje všechny požadavky na lehký, stabilní podklad bohatý na živiny, vysvětluje Marian Fuček, vedoucí obchodního zastoupení Liaporu v Chorvatsku. Rychlé zpracování Liadrain byl dodán přímo z rakouské produkce Liaporu ve Fehringu největšímu chorvatskému výrobci substrátů Agrohoblaj v Mursko Sredisce, kde byla připravena směs. Poté byl substrát již během dvou týdnů uložen na střeše. Vegetační vrstva z Liaporu a černé rašeliny se výborně osvědčila. Vegetaci zahrady totiž prověřila i horká chorvatská léta, a tato zelená střecha se stále pyšní sytou zelení. l Pavel Bursik Obsah Editorial Obsah 2 Téma Zahrada na střeše: Ozeleňování střech Liadrainem 3 Střecha je upravena převážně jako intenzivní zahradní krajin. Objekt Schlössle-Galerii, Pforzheimu: Nad střechami velkoměsta Objekt Obchodní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní ozelenění střechy vytváří přírodní prostor ve městě Objekt Skleněná manufaktura, Drážďany V zahradě manufaktury K titulní straně Liadrain, lehký substrát se stabilní strukturou zajišťuje zdravý růst na plochých i šikmých střechách, jako je tomu i v případě Germánského národního muzea v Norimberku. Substrát z drceného Liaporu pro intenzivní a extenzivní ozelenění přitom neslouží jen jako vegetační vrstva, ale tvoří současně také hydroakumulační a drenážní vrstvu. Impresum Impresum liapor news je časopis skupiny Liapor určený zákazníkům. Vytištěn je na běleném papíru bez použití chlóru a kyselin. Vydavatel Liapor GmbH & Co. KG, Werk Pautzfeld, Hallerndorf, Tel , Fax Werk Tuningen, Tuningen, Tel , Fax Nakladatelství a redakce mk publishing GmbH, Döllgaststraße 7 9, Augsburg, Tel , Obrázky Liapor, Optigrün International AG 2 liapor news Zelené ozelenění střechy

3 Téma Zahrada na střeše Ozelenění střech pomocí Liadrainu Ať už plochá nebo šikmá střecha, extenzivní nebo intenzivní porost, Liadrain z drceného Liaporu je nejlepší volbou pro rychlé, jednoduché a trvalé ozelenění střech. Lehký substrát pórovité a stabilní struktury zabezpečuje zdravý růst rostlin a zároveň tvoří vegetační, hydroakumulační a drenážní vrstvu. Výsledkem jsou zelené střechy upravené dle individuálních požadavků investora, které přinášejí užitek jak domu, tak i člověku a přírodě. Ozeleněním střechy vznikají nové zelené plochy na místech, ze kterých v důsledku zástavby zmizely a nabízí rozmanité výhody. Vmnoha zemích Evropy se výstavba zelených střech stala tradicí. Chrání obyvatele před letními horky, před chladem a větrem, a současně poskytuje střešní konstrukci důkladnou ochranu před povětrnostními vlivy. Mimo to plní zelené střechy také důležitou ekologickou funkci. Znovu přinášejí zeleň právě do těch míst, ze kterých v důsledku zástavby zmizela. Ve výškách tak vznikají ekologická zákoutí s vlastním mikroklimatem, která poskytují nový životní prostor flóře a fauně. Zelené střechy také zadržují dešťovou vodu a snižují zatížení kanalizace,a kromě toho ještě zachycují prach a škodlivé plyny. Liadrain se skládá z drceného kameniva Liapor. Liapor jako přirozená vegetační a drenážní vrstva Zelená střecha potřebuje funkční substrát, který lze jednak přizpůsobit stavebním podmínkám daného místa, a dále je také schopen zajistit zdravý růst rostlin. V obou případech se v posledních letech velmi osvědčil Liadrain drcený granulát z lehkého keramického kameniva. Výchozím materiálem pro výrobu lehkého keramického kameniva jsou třetihorní cypřišové jíly. Jíl je granulován a plastifikován a pak prochází rotační pecí, kde při teplotě cca C expaduje. Následně je tento produkt ( Liapor) mechanicky nadrcen. Výsledkem je velice lehká Liaporová drť, jejíž objemová hmotnost v suchém stavu činí jen zhruba cca 0,3 g/cm 3, a má navíc velice stabilní strukturu i tvar. Liadrain má otevřené póry a může proto akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu. Pro tuto akumulační schopnost a rovněž pro dobré drenážní účinky reguluje vodní režim zelené střechy. Použitím vhodné velikosti zrn je přitom vedle zavlažení zajištěn také ideální obsah vzduchu v půdě a tím také optimální zásobení rostlin kyslíkem. Kromě toho je Liadrain chemicky neutrální, mrazuvzdorný a nehořlavý. Je odolný vůči hydrolýze, a mikroorganismům, neobsahuje klíčivá semena plevele ani části rostlin s regeneračními schopnostmi. Liadrain je prověřen výzkumnou společností pro rozvoj krajiny Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.v. (FLL) a liapor news Zelené střechy 3

4 Téma Pomocí Liadrainu lze rychle a bezpečně realizovat jak intenzivní, tak extenzivní střešní ozelenění. odpovídá jejím směrnicím pro minerální sypaniny vhodné pro drenážní vrstvy i vegetační substráty pro jednovrstevné extenzivní ozelenění. Lehkost, stabilita, regulace vlhkosti Pro svou lehkost, stabilitu struktury a schopnost akumulovat vodu umožňuje Liadrain rychlé a jednoduché ozelenění rovných i šikmých střech. Ozelenění může být přitom provedeno dvěma způsoby extenzivně, v jedné vrstvě nebo intenzivně, v několika vrstvách. Intenzivní střešní zeleň je zvláště vhodná pro náročnější, půdokryvné rostliny a nižší křoviny. Tento druh střešního porostu zadržuje v porovnání s extenzivní zelení ještě více dešťové vody. Vedle plochých střech je dnes možné pomocí obvyklých postupů ozelenit i šikmé střechy se sklonem až 35 stupňů. V těchto případech se využívají hotové systémy, skládající se z jednotlivých komponentů, které odpovídají přísluš- ným požadavkům ohledně vrstvy substrátu, drenážního výkonu a váhy. Intenzivní ozelenění střešních zahrad Při intenzivním ozelenění střechy se kořeny rostlin pevně a trvale uchytí ve vegetační vrstvě stejným způsobem jako u běžné zahrady na zemi. Základem pro vybudování jednotlivých vrstev musí být plán ozelenění střechy. Statickým podmínkám střechy se potom přizpůsobí uspořádání vrstev, výška substrátů a složení jejich směsi. První vrstva se zpravidla skládá z hydroizolačního souvrství složeného z PE folie (netkaná geotextilie plsť), izolace proti vodě a nopové folie s atestem ochrany proti prorůstání kořenů. Potom následuje hydroakumulační, popř. drenážní vrstva, která je z vrchní strany chráněná filtrační vrstvou, nejlépe ve formě netkané geotextilie. Vrchní vrstvu potom tvoří vlastní vegetační vrstva, která se skládá ze zeminy, vrchní půdy nebo rašeliny promísené s Liadrai- nem. Pokud se skládá vegetační vrstva z Liadrainu a rašeliny ve stejném poměru, je statické zatížení většinou o polovinu menší než u stejně silné vrstvy obsahující pouze zeminu. Nepatrná váha, trvalá stabilita struktury a snadná manipulace umožňuje tímto způsobem rychle, snadno a efektivně ozelenit i střechy s omezenou únosností. Úsporné zavlažování zadrženou vodou Hydroakumulační-drenážní vrstva, která leží pod vegetační vrstvou, zajišťuje při intenzivním způsobu ozelenění efektivní akumulaci vody a odpovídající drenáž. Vlhkost je zadržována dvojím způsobem; jednak v pórovité struktuře Liadrainu a jednak ve výplních mezi jednotlivými zrny, v případě že je zavlažování zadrženou vodou součástí projektu. Jako drenážní vrstva musí mít vrstva Liaporu určitou výšku. Doporučuje se čtvrtina až třetina celkového souvrství, nejméně však osm centimetrů. Extenzivní ozelenění: méně náročná alternativa Pro střechy se zvláště nízkou únosností je vhodnou alternativou extenzivní ozelenění. V tomto systému je používána nízká, nenáročná a téměř bezúdržbová zeleň rozrůstající se do plochy, která dosahuje výšky od 5 do 20 centimetrů, jako např. skalničky, mechy a trávy. Tomu se přizpůsobí i potřebná výška vrstvy substrátu z Liadrainu, která může být u extenzivní zeleně nižší. Dosahuje-li střešní porost výšky 5 až 15 centimetrů, stačí výška souvrství 8 až 12 centimetrů, pro rostliny dorůstající do 20 centimetrů je nutná tloušťka vrstvy 12 až 16 centimetrů. Z toho vyplývá zatížení plochy 0,6 až 0,9 kn/m 2 popř. až 1,2 kn/m 2. Bezúdržbové osázení střechy Vrstva substrátu se nanese přímo na střechu na izolační vrstvu proti prorůstání kořenů a na 4 liapor news Zelené střechy

5 Téma Liapor je mimořádně lehký a stabilní materiál. Svými akumulačními i drenážními schopnostmi reguluje vodní režim zelené střechy. tví velmi malá. Ani umělé zásobování vodou nebo živinami není třeba, protože nenáročné rostliny se kompletně zásobí samy, a díky akumulačním schopnostem substrátu Liapor překonají bezpečně i delší období sucha. Pro extenzivní ozelenění střech se osvědčily zvláště sukulentní rostliny, tra- ochrannou vrstvu, kterou tvoří netkaná geotextilie. Při extenzivním způsobu ozelenění vyrůstají rostliny na vrstvě substrátu Liaporu obohacené živinami nebo na tenké, několik centimetrů silné pokrývce z půdního substrátu. Dodatečný přídavek humusových vrstev není nutný, takže je mocnost souvrsviny nebo kombinace travin a keřů. V těchto případech se mohou rostliny plošně zasít nebo se mohou kořenové baly mělce zasadit. Podle výběru rostlin vznikají na malém prostoru zajímavá rostlinná společenství, která tvoří prakticky bez jakékoli péče zdravý, odolný střešní porost. Balení Liadrainu Liadrain je ideální substrát pro jednoduché a rychlé ozelenění střechy, ať intenzivní nebo extenzivní. Je dodáván volně ložený nebo ve velkoobjemových vacích (Big Bag o objemu 1000l) nebo v pytlech o objemu 50l. l liapor news Zelené střechy 5

6 Zelená střecha na Schlössle-Galerii v Pforzheimu Nad střechami velkoměsta Střešní zahrada Schlössle-Galerie je zelená oáza uprostřed městského centra Pforzheimu, ceněná pro možnosti relaxace a využití volného času. Pro projektanty bylo výzvou intenzivní ozelenění šikmé střešní plochy. Zároveň bylo nutné udržet statické zatížení v co nejmenší možné míře. Proto byl jako lehká drenážní a vegetační nosná vrstva použit Liadrain. V roce 2006 byla střešní zahrada vyznamenána titulem Zelená střecha roku. Schlössle-Galerie v Pforzheimu je moderní, architektonicky zajímavé nákupní středisko s mnoha obchody, gastronomickými zařízeními a kancelářemi. To co je na tomto centru netradiční, se však nachází na střeše budovy. Tam byl založen velký veřejný park o rozloze cca metrů čtverečních, který se rozkládá uprostřed města jako zelený ostrov obklopený mořem domů. Tým projektantů T+T Design VB z Goudy, RKW Rhode Kellermann Wawrowsky z Düsseldorfu, Heerdegen Architekten ze Stuttgartu a lad+landschaftsarchitektur Diekmann z Hannoveru navrhl pochozí a volně přístupnou střešní krajinu s trávníky, záhony rostlin, stromy a mnoha pěšinami. Firma Optigrün international AG realizovala intenzivní ozelenění. Vznikla tak oáza, která návštěvníkům přímo v centru Pforzheimu nabízí klid a odpočinek. Lehký a přesto stabilní Vzhledem ke sklonu střechy musela být učiněna opatření proti sesuvu nástavby. Zároveň statici požadovali co možná nejmenší zatížení na m 2. S ohledem na tyto podmínky a kvůli umístění rostlin na nejrůznějších místech bylo realizováno řešení s kombinací růz- Zelená oáza uprostřed velkoměsta: střešní zahrada Schlössle-Galerie v Porzheimu. 6 liapor news Zelené střechy

7 ných výšek násypu substrátů. Výšky vrstev kolísají mezi 50 a 110 centimetry. Pro splnění požadavku na co nejmenší zatížení střechy byly použity drenážní vrstvy z Liadrainu. V Liadrainu jsme získali lehký, odolný a osvědčený drenážní materiál, vysvětluje Dr. Gunter Mann, vedoucí marketingu společnosti Optigrün. Substrát z drceného Liapor je mimořádně lehký, nehořlavý a mrazuvzdorný. Tvar zrna umožní tomuto materiálu zaklínit se a vytvořit tak staticky bezpečný, stabilní podklad. Liadrain může být individuálně upraven na nejrůznější velikosti granulí i v nejrůznějších váhách pro jakoukoli standardní pevnost od trávníků až po silniční zatížení, objasňuje Hans-Peter Keller, odborně technický poradce firmy Liapor. Cena pro střešní zahradu Z logistických důvodů bylo pro projektanty střešní zahrady důležité, aby mohly být všechny sypké materiály na střechu dopraveny pneumaticky z cisteren. To byla možnost, jak se vyhnout obtížné přepravě jeřábem nebo nákladním výtahem. Díky nízké objemové hmotnosti materiálu (325 kilogramů na kubický metr), bylo na střechu vyfoukáno přímo z cisteren přibližně kubických metrů Liadrainu granulometrie 2/10, a to v několika etapách v průběhu tří měsíců. Koncem roku 2005 byla úprava zahrady dokončena, na jaře 2006 proběhlo otevření Galerie a od té doby je střešní zahrada opravdovým magnetem pro návštěvníky. Neobyčejný způsob ozelenění přesvědčil i odborníky. Členové profesního sdružení Ozelenění budov e.v. (FBB) zvolili střešní zahradu Schlössle-Galerie Zelenou střechou roku l Granule liaporového substrátu Liadrain zajišťují díky svému tvaru stabilní podklad i u šikmých střech. liapor news Zelené střechy 7

8 Carl Benz Center, Stuttgart Velkoplošné sportovní projekce v prostředí parku Carl Benz Center ve stuttgartském Neckar-Parku je oblíbeným místem schůzek především pro fotbalové fanoušky. Jeho poloha v bezprostřední blízkosti Mercedes-Benz Areny je ideální pro přímé přenosy sportovních her na velkém projekčním plátně a pořádání párty po skončení her. K zařízení patří také prostranství nad podzemní garáží o rozloze zhruba jednoho hektaru, které bylo koncipováno jako průchozí park. Základ tvoří vrstva substrátu Liadrain, který díky nízké objemové hmotnosti a stabilní struktuře optimálně splňuje všechny stavebně-technické požadavky a také zajišťuje optimální podmínky pro zdravý růst zeleně. Carl Benz Center ve Stuttgartu/Bad Cannstattu tvoří jednu z nejdůležitějších částí centra pro pořádání akcí v Neckar-parku. Srdcem centra je Carl Benz Arena. Multifunkční hala o rozloze čtverečních metrů disponuje místy až pro osob a lze ji využívat pro pořádání výstav, konferencí, sportovních a kulturních akcí. Intenzivní ozelenění střechy Mercedes-Benz Arena, která se nachází přímo vedle Carl Benz Center, bude do sezóny 2011/2012 přestavěna na výhradně fotbalový stadion s cca místy. Zatímco jsou zde stavební práce ještě v plném proudu, prostranství před Carl Benz Center už bylo dokončeno. Areál o rozloze zhruba metrů čtverečních, který byl upraven jako průchozí park s trávníkovými plochami, stromy a pěšinami, se stal vyhledávaným místem pro pořádání akcí. Za stavbu parku odpovídal Mabau Ravensburg GmbH, který patří k SKS BAU GmbH & Co. KG v Tuttlingenu.Celá zelená plocha se nachází na střeše podzemní garáže a byla realizována cestou intenzivní ozelenění. Lehký a objemově stabilní Při plánování této parkové úpravy bylo nutné co nejméně zatížit střešní plochu podzemní garáže pod ní, a současně najít materiál, který splňuje i požadavek stabilního podkladu. Dále měl být použit substrát odolný vůči povětrnostním vlivům, který by zaručil dlouhodobé fungování systému udržování střešní zeleně i po mnoha le- tech. Optimálním řešením bylo použití Liadrainu v množství zhruba metrů krychlových v granulometrii 2 až 10 milimetrů, který se svou nízkou objemovou hmotností 325 ± 50 kg/m 3 v suchém stavu a vysokou stabilitou tvaru optimálně splňoval všechny stavebně fyzikální požadavky. Liadrain je momentálně nejlehčí drenážní substrát a navíc je to vzhledem ke struktuře a tvaru stálý materiál, takže umožňuje bezvadnou parkovou úpravu nejen ze stavebně fyzikálního, ale také z hospodářského a ekologického hlediska, říká Hans-Peter Keller z firmy Liapor. Jako čistě Liaporový granulát s otevřenou pórovitostí může Liadrain akumulovat vodu v množství až 80 procent své váhy v suchém stavu a v případě potřeby ji v rovnoměrných dávkách dodávat rostlinám Areál před Carl Benz Center byl upraven jako vesměs intenzivní ozelenění střechy nad podzemní garáží. pro zdravou zeleň s vysokým ekologickým užitkem. Hospodárný a ekologický Jako ekologický a mimořádně lehký materiál se Liadrain výborně hodí k intenzivnímu i extenzivnímu způsobu ozelenění jak plochých, tak i šikmých střech se sklonem do 35 stupňů. Vzhledem ke tvaru zrn lze tento materiál snadno zhutnit a vytvořit tak staticky bezpečný, trvale stabilní podklad, který lze použít také jako podloží silnic. Liadrain je přitom chemicky neutrální, nehořlavý a mrazuvzdorný. Vysoká nasákavost keramzitu reguluje odtok dešťové vody a snižuje tak zatížení kanalizace. Právě tak lze v hustě osídlených oblastech s velkým množstvím zastavěných ploch zabránit povodňovým vlnám nebo rychlým Ochranná geotextilie odděluje vrstvu Liadranu o průměrné tloušťce cca 15 centimetrů od vrstvy substrátu ležící nad ní. 8 liapor news Begrünungen

9 Svými hustě porostlými trávníky a mnoha stromy zve zelená krajina sportovní fanoušky a návštěvníky nejen k procházce a posezení. zvýšením vodních hladin při přívalových deštích. Opticky příjemné intenzivní a extenzivní zelené plochy vytvořené za pomoci Liadrainu dodávají městu atraktivní ráz, a navíc také poskytují mnoho životního prostoru rostlinám a zvířatům. Individuální zpracování Při venkovních úpravách v okolí Carl Benz Center vyžadovala dodávka zásypu z Liadrainu v tloušťce od 10 do 20 centimetrů mimořádně dobré plánování a koordinaci vzhledem k mnoha souběžně probíhajícím pracím. S ohledem na nejrůznější práce ve dané oblasti bylo možné zasypat vždy jen malé úseky. Zároveň bylo nutné dodržet přesný časový plán při stavbě a zakládání parku. V tomto případě profitovali všichni zúčastnění na flexibilitě, s jakou mohlo být ukládání vrstev Liadrainu individuálně přizpůsobeno požadavkům na dobu zpracování vzhledem k postupu stavebních prací. Vzhledem k odolnosti tohoto materiálu vůči mrazu mohla dodávka nákladním autem ze závodu Liapor Tunningen probíhat bez problémů i v chladných zimních měsících od prosince do ledna Park vhodný k oslavám i odpočinku Výstavba plochy parku u Carl Benz Center začala odizolováním betonové plochy podzemní garáže, nad kterou byly rozprostřeny dvě geotextilie jako ochranná vrstva. Ta tvoří podklad pro další vrstvu tvo- řenou Liadrainem, která zde působí jako drenážní a hydroakumulační vrstva. Na tu byla umístěna další separace v podobě geotextilie, která odděluje keramzitový granulát od vlastní substrátové vrstvy s rostlinami. Tímto způsobem mohlo být z prázdných ploch vytvořeno zelené prostranství podobné parku. Od té doby je tento park nejen místem, kde se sportovní fanoušci a návštěvníci rádi zdržují, ale také je díky skvělé kompozici obohacením celého areálu Carl Benz Center. l liapor news Zelené střechy 9

10 Nákupní centrum Nový Smíchov, Praha Inovativní střešní zeleň jako přírodní prostor ve městě O tom, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně vést k omezení zelených ploch, svědčí obchodní centrum Nový Smíchov v Praze. Zde bylo přes třicet procent střešní plochy o rozloze zhruba metrů čtverečních ozeleněno Liadrainem. Přitom byly použity speciálně vyvinuté rastrové prvky, které zajišťují na velice strmých střešních úsecích se sklonem 58 stupňů hustou, trvalou zeleň. Obchodní centrum Nový Smíchov se nachází v Praze v městské části Smíchov a patří k největším nákupním areálům hlavního města České republiky. Tříposchoďová budova nabízí na ploše více než metrů čtverečních obrovské množství obchodů, služeb a možností pro využití volného času. Vedle restaurací tak poskytuje obchodní centrum přístřeší také multiplex-kinu s 12 kinosály a velkému bowlingovému centru. Při plánování obchodního střediska bylo důležité, aby byl objekt pokud možno integrován do stávající architektury a urbanistické situace daného místa. Centrum, které bylo vybudováno na velké ploše bývalé továrny, tak otvírá nové cesty a perspektivy ve stávající silniční síti a lávkou pro pěší vzniklo také nové spojení k přilehlým částem města. Současně musela být při stavbě obchodního střediska zohledněna vyhláška města Prahy o veřejné zeleni. Ta vyžaduje, aby byly pro zachování rovnováhy vytvořeny zelené plochy, které budou procentuálně propočítány v poměru k ploše plánovaných novostaveb. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude téměř celá střecha s cca čtverečními metry plochy navržena k ozelenění. Tímto způsobem bylo pokryto zelení více než 30 procent plochy, což dokonce požadavek zmíněné vyhlášky převyšuje. Navíc bylo v okolí obchodního centra Nový Smíchov zasazeno mnoho vzrostlých stromů. Strmá střecha jako výzva Střešní plocha obchodního centra Nový Smíchov sestává z větší části z vodorovných ploch, kromě toho se zde však vyskytují také části se sklonem až 58 stupňů. V průběhu mnoha jednání bylo pro každou střešní vrstvu určeno také druhové složení jednotlivých rostlin. Ozelenění šikmých střešních úseků přitom vyžadovalo speciální řešení, které by jednak zajistilo rovnoměrnou, dobře rostoucí vegetaci a jednak by 10 liapor news Zelené střechy

11 Patentovaný rastrový systém s předem vysázenými rostlinami umožnil ozelenit strmé části střechy se sklonem 58 stupňů. také bylo schopné eliminovat zatížení vzniklé sklonem střechy. Zakázku na ozelenění obdržela firma Král & Kurz, zahradnické práce, s.r.o. v Praze. Na základě vzoru představila technické řešení, které si mezitím nechala patentovat a které bylo speciálně přizpůsobeno požadavkům mimořádně šikmé střechy. Tento střešní vzor navrhl Ing. Arch. Pavel Šimek. Ozelenění s rastrovými prvky Základ pro ozelenění šikmé střechy tvoří rastr z panelů Ekoraster o rozměrech 33 x 33 centimetrů. Jejich podklad tvoří textilní vrstva, která po vložení zásobuje rostliny vodou. Rastry byly vyrobeny z recyklovaného materiálu a oproti tradičním panelovým konstrukcím nabízejí podstatně nižší váhu a menší plošné rozměry. Deset měsíců před připevněním panelů horolezci se do forem vysadí odpovídající počet rostlin. V době montáže už rastry tvoří zelný, dobře prorostlý a prokořeněný, zdravý zelený koberec. V prvních měsících po připevnění prvků na střechu je nutné intenzivní zavlažování, aby rostliny co nejrychleji prorostly do textilní hydroakumulační vrstvy nosných struktur. Celkem bylo vysazeno 20 procent všech rostlin ( kusů), zbytek byl zaset. Trávníky, keře a stromy na střeše O vydatnou zeleň a zdravý růst na zbývajících střešních plochách obchodního centra se stará kubických metrů Liadranu o velikosti zrna 0,16 mm, rozmístěných celkem na téměř metrech čtverečních. Drcený keramzitový substrát zde optimálně reguluje vodní režim a při nasycení vodou sám zajišťuje ideální obsah vzduchu v půdě. Kromě toho se jako lehký, stabilní materiál odolný proti povětrnostním Celkem bylo vysazeno rostlin, zbytek byl zaset. vlivům výborně hodí na ozelenění velice šikmých střešních úseků objektu. Na ostatních zelených plochách střechy byly ještě vysázeny četné keře a přes 30 platanů. Ke snížení vysokého tlaku, kterým by stromy působily na střechu při volném vysazení, byly pro zasazení zvoleny betonové kontejnery o objemu až 5 metrů krychlových. Střecha jako souvislý zelený pás Na příkladu obchodního centra Nový Smíchov je vidět, že ani velkoplošné novostavby nemusí nutně znamenat redukci zeleně. Rastrový systém, který zde byl použit k ozelenění strmých střešních úseků, dokazuje, že je možné bezpečně a trvale osázet i střechy se sklonem, který byl dosud považován za kritický. Střešní zeleň obchodního centra přitom nabízí mnoho ekologických výhod pro člověka i přírodu. Přispívá také ke zlepšení městského klimatu a vytváří ve městě souvislé plochy zeleně. Zelený pás střechy obchodního centra Nový Smíchov spojuje nedaleký rekonstruovaný park Sacre Couer. V budoucnosti by měla být takto připojena ještě zahrada Kinských. l liapor news Zelené střechy 11

12 Přírodní substrát pro ozelenění atria Liadrain v Maxtorhofu Svou konstrukcí ze skla a kovu působí budova moderně a otevřeně. V centru Norimberku vybudovala společnost Bilfinger + Berger Projektentwicklung GmbH v bývalém výrobním areálu Schwan-Stabilo moderní kancelářskou budovu Maxtorhof. Při ozelenění atria byl použit střešní substrát Liadrain z firmy Liapor. Maxtorhof se nachází v centru Norimberka, mezi městským parkem a Kaiserburgem je čtverečních metrů využíváno k nejrůznějším účelům.jsou zde administrativní sekce s kancelářemi, lékařskými ordinacemi, nejrůznějšími službami a také obchody a restauracemi. Stavět se začalo v červnu 1999, v létě 2001 byl dokončen třetí a poslední úsek stavby. Do moderních kancelářských a obchodních prostor se nastěhovalo kolem 40 firem. Kovová konstrukce budovy se skleněnými prvky působí moderně a otevřeně. Modrá barva zde převládá jak na vnější fasádě, tak ve vybavení interiérů. Ale ani svěží zeleň 12 liapor news Zelené střechy

13 Osázením atria vznikla zelená oáza, která slouží zaměstnancům k odpočinku. v Maxtorhofu nechybí. Velké atrium disponuje dostatečnou plochou pokrytou zelení. Tato klidová zóna byla navržena jako místo odpočinku v polední pauze. Stromy, keře a další rozmanité rostliny tvoří místo pro relaxaci a odpočinek o rozloze čtverečních metrů přímo uprostřed areálu Maxtorhofu. K tomu přispěl i Liadrain, který byl použit jako součást substrátu pro vysázené rostliny, zelené plochy i pro cesty. Ozelenění atria navrhla zahradní architektka Heidi Lehner. Za složení substrátu odpovídala firma Optigrün, franchisový podnik z Krauchewiesu, který společně s 65 zahradnickými provozy prodává Optigrün, systém k ozeleňování střech. V případě Maxtorhofu v Norimberku byla provádějící firmou společnost Roth, Gartenund Landschftsbau se sídlem ve Schwaigu, a ta upravila celé atrium včetně trávníků a vegetace. Ozelenění atria probíhalo ve dvou etapách, první část byla hotová už v lednu 2000 a druhá byla dokončena v prosinci Liadrain speciální směs Firmy Optigrün a Roth zvolily pro ozelenění v Maxtorhofu ukládání ve čtyřech vrstvách. Na drenážní vrstvu o tloušťce pět centimetrů, která byla umístěna na střeše podzemní garáže, byla použita drť z přírodního kameniva, na ni byla rozložena filtrační vrstva z netkané geotextilie. Dále byla znovu uložena vrstva 80 centime- V norimberském Maxtorhofu se substrát se směsí Liadrainu nanášel pomocí hadic. trů substrátu, skládající se ze směsi Liadrainu a Liaporu frakce 0-9. Poslední vrstva vysoká 20 centimetrů se skládá ze směsi s 20 procenty objemu Liadrainu a z dalších komponentů ( písku, kompostu a rašeliny). Cisterny dopravily substrát do Maxtorhofu, kde jej dále zpracovávala firma Roth. Do substrátu bylo zasazeno 28 borovic černých a 9 dubů letních, které byly dopravovány na střechu největším autojeřábem v Bavorsku.Stromy se při sadbě impozantně vznášely nad pětipatrovou budovou v areálu. Liadrain je obzvláště vhodný substrát pro tyto rostliny, protože například právě borovicím se výborně daří v dobře propustném podkladu. Stromový porost doplňuje trvalek, 500 keřů a cibulovitých rostlin. Třetinu plochy atria tvoří cesty obložené betonovými obrubníky. Atrium je skutečnou zelenou oázou, kde mohou zaměstnanci v polední pauze opravdu načerpat novou energii. l liapor news Zelené střechy 13

14 Liapor jako drenáž v manufaktuře v Drážďanech V zahradě manufaktury V srdci Drážďan byla během dvou let postavena nejmodernější tovární výroba automobilů na světě Skleněná manufaktura (Gläserne Manufaktur). Při ozeleňování střechy manufaktury byl na ploše celkem čtverečních metrů použit Liapor. Na náměstí Straßburger Platz vyrobila na podzim roku 2001 firma Volkswagen svou exkluzivní limuzínu Phaeton. Vybudováním Skleněné manufaktury realizoval Volkswagen jako první výrobce koncept, který spojuje procesy klasické průmyslové automobilové výroby a rukodělné práce.ojedinělá je navíc skutečnost, že výrobu a montáž Phaetonu si mohou zájemci a kupci prohlédnout přímo na místě. Ve čtyřicetimetrové věži, která je moderní dominantou okolí, čekají hotové vozy na předání zákazníkům. Průhledný komplex budov skládající se ze dvou, 145 metrů dlouhých křídel a hlavní budovy vysoké 22 metrů, je vsazen do zahrady o rozloze čtverečních metrů. Tato zahrada sousedí s historickou městkou zahradou Drážďan. Na střeše podzemní garáže a podél zkušební dráhy byla vytvořena nová zelená plocha metrů čtverečních.součástí konstrukce střechy je mimo jiné také Liapor, vyrobený z přírodních surovin, který je zde použit jako drenážní materiál. Liaporové perly lehké a nasákavé Liapor byl vybrán jako vhodný materiál vzhledem k jeho nízké objemové hmotnosti proto, že plocha určená k ozelenění ležela přímo nad podzemní garáží. Dalším důvodem byla nasákavost tohoto materiálu - proto je Liapor ideální pro vytvoření drenážní vrstvy střešní zeleně. Firma Optigrün a Das Naturdach vybraly pro ozelenění Skleněné Manufaktury variantu více vrstev. Přes hydroizaci střechy a ochrannou vrstvu proti prorůstání kořenů byla rozložena netkaná geotextilie. Dále následovala deset centimetrů vysoká drenážní vrstva Liaporu, následně filtrační tkanina. Poslední vrstva vysoká 30 centimetrů je tvořena substrátem a rostlinami. Dnes zdobí rozlehlý zelený areál louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů. Zvláštností ozelenění Skleněné manufaktury je automatický zavlažovací systém. Na každých 400 čtverečních metrech venkovní zelené plochy se nacházejí zavlažovací šachty s přívody vody pod povrchem terénu. Dvacet zavlažovacích šachet udržuje stav vody stále na stejné úrovni. Když je například v období sucha voda vy- Louka, stovky nízkých borovic a okrasných rybízových keřů zdobí rozlehlý zelený areál, na kterém se nachází také rybník. potřebována, automatika stav vody znovu doplní. Příliš vysoké hladině vody brání přepady. Takto ozeleněné venkovní plochy, které byly příkladně přizpůsobeny rázu města, tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu budov. l Zelené plochy Skleněné manufaktury tvoří půvabný kontrast ke skleněné fasádě moderního komplexu s věží vysokou 40 metrů. 14 liapor news Zelené střechy

15 Ozelenění ploché střechy firmy Straub-Verpackungen, Blumberg ve Schwarzwaldu Ozelenění střechy za použití pneumatického ukládání Umístění Liadrainu a semenáčků na střechu hadicovým vedením. Vzniklo zde rozmanité rostlinné společenství. Objekt Pro ozelenění střechy společnosti Straub-Verpackungen GmbH v Blumbergu bylo nutné vzhledem k malé únosnosti střechy konstrukci vylehčit. Řešením byla realizace výstavby zelené střechy se substrátem vylehčeným Liadrainem a následným osázením plochy sukulentními rostlinami. Tento způsob nejen splňuje všechny statické požadavky, ale navíc bylo možné jej kompletně provést rychle a snadno pomocí vyfoukání substrátu přímo z cisterny na střechu budovy. Firma Straub-Verpackungen GmbH v Bräunlingenu ve Schwarzwaldu vyrábí od roku 1925 přepravní obaly z vlnité lepenky. V roce 1960 byl podnik rozšířen o další výrobní provoz v Blumbergu jižně od Donaueschingenu. Od té doby byl tento provoz znovu několikrát modernizován a rozšířen. V roce 2005 byla na ploše výrobního areálu přistavěna nová hala o rozloze zhruba metrů čtverečních. Stejně jako stávající část výrobního provozu to byla stavba s plochou střechou, která měla být po dokončení ozeleněna. Statické podmínky této přístavby vyžadovaly realizaci obzvláště lehké konstrukce zelené střechy, říká Hans-Peter Keller z Liaporu. Zároveň musel být veškerý materiál na střechu vyfoukán z cisteren, protože kvůli zátěži nebylo možné použít těžké stroje. Navíc bylo nutné najít pro střechu se sklonem asi dvě procenta vhodnou variantu ozelenění. Ukládání substrátu Jako nejvhodnější řešení bylo vybráno extenzivní ozelenění s podkladem tvořeným přibližně 900 kubických metrů Liadrainu, který byl uložen na střešní izolaci proti prorůstání kořenů. Liadrain byl na střechu dopraven foukáním přímo z cisteren. Tímto způsobem mohlo být celé množství na střeše rychle a snadno rozvrstveno. Použití dalších strojů nebo dmychadla nebylo nutné. Po nanesení vrstvy substrátu následovalo vlastní osázení střešní plochy. Bylo vybráno extenzivní lehké střešní ozelenění podle systému Optigrün. Tato varianta s průměrnou výškou vrstvy jen kolem 5 centimetrů a váhou cca 50 kg/m 3 po nasycení vodou představuje mimořádně lehkou a funkční variantu střešního ozelenění. Ozelenění nástřikem bez humusové vrstvy Opravdovou perličkou jsou semenáčky, které byly spolu s podílem důležitých živin dopraveny na střechu při vyfoukávání materiálu. Dodatečná vrstva humusu nebyla v tomto případě nutná. Semenáčky umístěné na střeše rostou pouze na samotném liadrainovém substrátu, vysvětluje Hans-Peter Keller. Liadrain zajišťuje rostlinám vzhledem ke své trvalé vzdušnosti optimální přísun kyslíku a vzhledem ke svým akumulačním i drenážním schopnostem současně řídí hospodaření s vodou. Snadno udržovatelný a funkční K zavlažování zasazených skalniček postačí přírodní dešťové srážky. Dodatečná zálivka není nutná, neboť voda je zadržována nejen ve vrstvě Liadrainu, ale také v listech sukulentních rost- lin. Tvoří tak na malé ploše nenáročné, stálezelené rostlinné společenství, které přináší mnoho ekonomických a ekologických předností; snadno se udržuje a přitom trvale chrání střešní kon- strukci před povětrnostními vlivy. Zelená střecha zároveň zlepšuje ekologickou bilanci domu a poskytuje nový životní prostor flóře i fauně. l liapor news Zelené střechy 15

16 Z lehkého keramického kameniva Liapor jsou v současnosti vyráběny kvalitní stavební materiály s dobrým uplatněním na trhu - např. termoakustické zdící systémy, prefabrikáty, lehké malty nebo lehký keramický beton. Další možnosti využití Liaporu: jako volný nebo cementem zpevněný materiál pro zásypy- vyrovnávací a drenážní násypy, součást substrátu k ozeleňování střech, pro pěstování hydrokultur, k výrobě zimního posypu nebo k biologickému čištění odpadních vod. Liapor GmbH & Co. KG Liapor Werk Pautzfeld Hallerndorf deutschland Tel Fax Lias Vintiřov LSM. k.s Vintiřov Česká Republika Tel Fax Lias Österreich GesmbH Fehring österreich Tel Fax Liapor Schweiz Vertriebs GmbH 4603 Olten SCHWEIZ Tel Fax

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006

Svaz zakládání a údržby zeleně. Inspirace 1/2006 Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 1/2006 Nové normy Hotel San Remo Zeleň v interiérech Celoživotní vzdělávání Novinky ve světě počítačů ELCA - Parlamentní večer v Bruselu Jak správně motivovat zaměstnance

Více

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 4/2005 Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Hradec Králové

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování

Jak hospodařit. s dešťovou vodou na soukromém pozemku. Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakování Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku Praktický rádce pro obnovu propustnosti

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková

Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací. Barbora Pšenčíková Modulový systém administrativního pracoviště s mobilní aplikací Barbora Pšenčíková Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky V první části, teoretické, jsem se zaměřila na vývoj administrativních

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28

Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28 květen 2007 Byty, Domy, Zahrady POHODLÍ ZAČÍNÁ OD PODLAHY str. 28 ZDARMA pro obchodní partnery SOLÁRNÍ KOLEKTORY SCHODY JAKO DO NEBE PRAČKA, VAŠE NEJLEPŠÍ POMOCNICE PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Vracíme krajině život Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku

Vracíme krajině život Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku Vracíme krajině život Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku Vracíme krajině život Rekultivace krajiny na Ostravsko-Karvinsku Vydavatel: OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava 728 30 Tel.: +420

Více

Výstava FOR ARCH Praha 2007

Výstava FOR ARCH Praha 2007 liapornews 3_2007 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky Lias Vintířov slaví 15 let své existence! Výstava FOR ARCH Praha 2007 Přijměte naše pozvání na 18. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007

Byty, Domy, Zahrady NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE. duben 2007 duben 2007 Byty, Domy, Zahrady ZDARMA pro obchodní partnery NOVÉ TRENDY PRO VAŠI KOUPELNU CHYTRÁ VODA ZE ZÁSUVKY Z KANCELÁŘÍ ZASE BYTY PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE Editorial Vybrali jsme z obsahu Trh s byty

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více