ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy"

Transkript

1 ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor 4.2 PCI adapter 5. USB klient 6. Instalace pod OS Windows 6.1 HW instalace ISA konvertoru 6.2 Instalace software pro ISA konvertor 6.3 Instalace software ORiNOCO 6.4 Instalace ORiNOCO PC karty, USB klienta 6.5 Instalace PCI adapteru včetně PC karty 6.6 Odlišnosti pro jednotlivé operační systémy 6.7 Dokončení instalace 6.8 Instalace USB klienta 6.9 Upgrade firmware PC karty 7. Residential Gateway RG-1000 ISDN 7.1 Charakteristika a základní parametry RG Technická specifikace RG Instalace RG Signalizace LED, chybové stavy 8. RG Setup utilita 8.1 Instalace RG Setup utility 8.2 Konfigurace RG Procedura RELOAD 8. Konfigurace pomocí RG Setup utility 8.1 Instalace utility 8.2 Konfigurace RG-1000 ISDN 8.3 Procedura RELOAD 8.4. Detailní nastavení RG Připojení klientů k RG-1000 ISDN 9.1 Nastavení parametrů PC karty nebo USB klienta 9.2 Kontrola správné konfigurace 9.3 Možné problémy při konfiguraci připojení 10. Správa, diagnostika 10.1 Client Manager 10.2 Diagnostika karty 10.3 Link Test 10.4 Site monitor 10.5 Konfigurace a diagnostika AP managerem 11. Přídavná interní anténka 12. Další zdroje informací 1. Základní principy Obsahem této příručky je popis funkce a instalace malé bezdrátové lokální sítě se sdíleným přístupem na Internet prostřednictvím linky euroisdn2. Řešení je založené na bezdrátovém přístupovém bodě ORiNOCO RG- 1000/ISDN výrobce Agere Systems, který zároveň pracuje jako přístupový router s vestavěným firewallem pro přístup klientů lokální sítě k Internetu. Produkty ORiNOCO slouží pro výstavbu infrastruktury bezdrátových sítí. Obecně se podle typu instalace dělí na: bezdrátové LAN (vnitřní prostředí kanceláří) vnější přístupové sítě (privátní firemní sítě, připojení k Internetu). Tato oblast aplikací není součástí této příručky. Produktová řada ORiNOCO je tvořena jednotlivými základními komponenty, je do značné míry koncipována jako stavebnice. To dovoluje vytvářet požadované konfigurace bezdrátových přístupových sítí za použití omezeného množství základních komponent. Řada ORiNOCO pro vnitřní sítě je plně kompatibilní se standardem pro bezdrátové sítě IEEE b (sítě 11Mbit) a jeho předchůdcem IEEE (sítě 2 Mbit). Je používá modulační technika DSSS (pevné rozprostřené spektrum), což je původně armádní technologie určená pro přenos utajovaných zpráv. Oproti rozdílné modulační technologii FHSS s rychlou změnou pracovního kmitočtu dosahuje ve vnitřním prostředí výrazně vyšších přenosových rychlostí a lepší citlivosti, což má příznivý vliv na zvýšení dosahu spojení. Standard IEEE b definuje řadu dalších funkcí, které jsou samozřejmou součástí zařízení ORiNOCO: přístupová metoda CSMA/CD nebo RTS/CTS automatická volba rychlosti z 11 Mbit až po 1 Mbit/s v závislosti na kvalitě signálu fragmentace zpráv power managenent pro klientské stanice (výrazné snížení spotřeby u notebooků) kryptování WEP roaming (přechod mezi jednotlivými buňkami sítě) Zařízení ORiNOCO pracuje v ISM pásmu 2,4 GHz (rozsah MHz). Toto pásmo je tzv. bezlicenční, provoz je upraven Generální licencí ČTÚ GL 12/R/2000. Generální licence opravňuje k provozu v ISM pásmu všechna zařízení, která získala Rozhodnutí ČTÚ o technické způsobilosti (homologace) nebo nově která mají vystaveno prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. Takové zařízení není potřeba nikde přihlašovat a ani se z jeho provozu neplatí žádné poplatky. Generální licence omezuje maximální vyzářený výkon anténou na 100 mw. PC karty ORiNOCO mají při

2 provozu na integrovanou vnitřní anténu výstupní výkon cca 35 mw, při použití přídavné antény činí vyzářený výkon cca 70 mw. Produkty ORiNOCO splňují při standardní instalaci s rezervou požadavky Generální licence. Nepředstavují rovněž žádný problém z hlediska hygieny právě z důvodu omezeného vyzářeného výkonu. Pro srovnání, mobilní telefon GSM v nepříznivých podmínkách při provozu s plným výkonem 2W je umístěn v bezprostřední blízkosti hlavy volajícího, zatímco karty ORiNOCO jsou vzdáleny několik desítek cm v počítači na pracovním stole. K základním komponentům řady ORiNOCO pro vnitřní sítě patří: ORiNOCO PC karty Silver nebo Gold karta v počítači (notebook, osobní počítač s ISA konvertorem nebo PCI adapterem, USB klient), nikoliv však další přístupový bod. Vysílací frekvence se nastavuje na přístupovém bodě centrálně, všechny klientské karty podle jména sítě přístupový bod automaticky vyhledají. Ve složitější topologii je možné instalovat několik přístupových bodů, vzájemně propojených prostřednictvím ethernetového rozhraní. Mobilní klient potom využívá roaming. Roaming umožňuje pohyb mobilních počítačů (notebooku) mezi jednotlivými buňkami sítě bez ztráty datového spojení. Složité vnitřní prostory je tedy možné vykrýt soustavou přístupových bodů, jejichž signálová pole se vzájemně překrývají. Všechny přístupové body takové sítě musí mít stejný název sítě, sousední body, jejichž signálová pole se překrývají, musí mít nastaven jiný pracovní kmitočet (kanál). ORiNOCO ISA konvertory nebo PCI adaptery ORiNOCO USB klient Residential Gateway RG-1000 Přídavná interní anténa 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem Základní topologie sítě je tvořena jedním přístupovým bodem (RG-1000), klientem musí být ORiNOCO PC 2.2 Protokoly MAC vrstvy Komunikace v bezdrátovém prostředí je definovaná ve standardu IEEE Zařízení, splňující tento standard, mohou používat dva protokoly pro komunikaci na úrovni vrstvy přístupu k médiu (MAC): CSMA/CA RTS/CTS CSMA/CA (Carrier Sense, Multiple Access, Collision Avoidance) - obdoba protokolu CSMA/CD používaného klasickým Ethernetem. V bezdrátovém použití ale není možná okamžitá detekce kolizí (CD) a proto se systém snaží kolizím vyvarovat (CA). Při použití tohoto protokolu si klient zjistí (poslechne), zda jiný klient nevysílá, v případě, že je medium volné, může začít vysílat sám. Předpokládá to tedy situaci, kdy všichni, nebo většina klientů vidí ostatní a je tak schopná rozpoznat, zda-li může vysílat. Tento protokol je použit implicitně. RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send) - v případě, kdy klient není schopen rozpoznat, zda ostatní stanice vysílají, mohl by se domnívat, že medium je volné. Dochází potom ke kolizím, které mohou narůst do takové výše, že spojení nebude funkční. Typickým příkladem jsou situace, kdy se používají tyto zařízení ve

3 venkovním prostředí. Proto je v těchto případech možnost zvolit komunikaci pomocí protokolu RTS/CTS (RTS/CTS Medium Reservation). V tom případě si klient vždy nejdříve přenosové médium rezervuje pro sebe pomocí požadavku na spojení (RTS), komunikační partner (přístupový bod) mu tento požadavek potvrdí (CTS). Během této doby ostatní stanice nevysílají. Protokol RTS/CTS má vyšší nároky na provozní režii bezdrátové sítě. Celková propustnost přístupového bodu je v tomto případě nižší než při použití protokolu CSMA/CA, celkový počet připojených klientů je však vyšší. V praxi nelze jednoznačně teoreticky stanovit, který protokol bude výhodnější použít. Vše záleží na konkrétní situaci, počtu klientů, požadavků na přenos, vzdáleností jednotlivých klientů apod. 3. ORiNOCO PC karta ORiNOCO PC card je univerzální prvek produktové řady ORiNOCO, obsahující radiové rozhraní. RG-1000 Residential Gateway již uvedenou kartu obsahuje, další jsou tedy zapotřebí pro pro připojení klientských PC. Rozšířená část ORiNOCO PC karty, která vyčnívá z PCMCIA slotu, obsahuje dvojici integrovaných antének pro zajištění základní konektivity. Pro instalaci např. do notebooku není zapotřebí žádná další externí anténa. Dvojice integrovaných antén je vzájemně orientována tak, aby alespoň jedna anténa zajišťovala kvalitní signál při příjmu v obížných podmínkách vnitřního prostředí (mnohonásobné odrazy, echa a časová zpoždění, otáčení polarizace signálu). Automaticky je vybrána anténka s kvalitnějším signálem. Pro připojení přídavné antény (určené pro vnitřní prostředí s lepší účinností) je karta v rozšířené části vybavena speciálním proprietárním pigtail konektorem. Zasunutím pigtail konektoru se vypínají vnitřní integrované antény na kartě. Síťová karta Orinoco 11 Mb PC Card je navržena plně v souladu se standardem IEEE b pro vysokorychlostní bezdrátové sítě v pásmu 2,4 GHz. Jako jeden ze zakládajících člen; organizace WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) výrobce garantuje interoperabilitu s produkty jiných firem, které nesou certifikát Wi-Fi (Wireless fidelity). Výrobce nad rámec standardu přidal další velmi užitečné funkce pro diagnostiku a monitorování spojení na druhé MAC vstvě síťového protokolu OSI. Modulační rychlost 11 Mbit zajišťuje přenosovou rychlost, srovnatelnou s klasickým Ethernetem 10 Mbit. Karta však může pracovat i v pomalejších režimech v případě zhoršené kvality signálu. Podporovány jsou následující modulační rychlosti: 11 Mbit/s (High) IEEE b 5,5 Mbit/s (Medium) IEEE b 2 Mbit/s (Standard) IEEE Mbit/s (Low) IEEE Režimy 2 a 1 Mbit/s jsou kompatibilní se starší produktovou řadou WaveLAN/IEEE, podporující modulační rychlosti do 2 Mbit/s. Uvedené rychlosti jsou modulační (hrubé), skutečnou rychlost přenosu dat v reálné aplikaci můžeme očekávat v rozmezí 40-60% uvedených hodnot. ORiNOCO PC karta je vybavena kryptovacím čipem, který kóduje přenášenou informaci šifrou RC4. K dispozici jsou dvě úrovně kryptování: 64 bitové ( 5 znakový klíč) provedení Silver, použíté v nabízené konfiguraci 128 bitové (13 znakový klíč) provedení Gold Hardware karty je navržen tak, aby co nejdéle splňoval další nové požadavky na funkci. Implementace nových funkcí je zajištěna možností SW upgrade firmware karty. Tím je zajištěna maximální ochrana investic zákazníka. ORiNOCO PC card je schválena ČTU pro provoz v České republice (je homologována. Číslo certifikátu je ČTÚ 2000/3 R Technická specifikace PC card Frekvenční pásmo Počet volitelných kanálů podle předpisů ETSI nebo FCC (provedení World) Šíření (Spreading) ,5 MHz 11 Bitová chybovost lepší než 10-5 Protokol přístupu na médium (Orinoco) Rozhraní 11-čipová Barker sekvence CSMA/CA s ACK, RTS/CTS rozšířená karta PC Card Type II Extended Rozměry mm mm 8.7 mm (PC card) Modulační rychlost přenosu dat Dosah 11 Mb Otevřené prostředí 160 m 11 Mbit/s, automatický výběr rychlosti (ARS) 5,5Mb 2 Mb 1 Mb 270m 400m 550m

4 Polootevřené prostředí 50 m Uzavřené prostředí 25 m 70m 90m 115m 35m 40m 50m Citlivost přijímače [dbm] Zpoždění (Delay Spread ) [ns] Výstupní výkon Spotřeba energie Klidový režim Režim příjmu Režim vysílání 15 dbm (35 mw) 9 ma 185 ma 285 ma Provozní podmínky 0-55 C, 95% maximální vlhkost bez srážení Normy 4. Konvertory Wi-Fi, IEEE b, IEEE ORiNOCO konvertory slouží k instalaci ORiNOCO PC karet do osobních počítačů. Jedná se vlastně o adaptery PCMCIA řadiče v provedení pro ISA nebo PCI sběrnici. Ethernet konvertor je externí zařízení, které po instalaci ORiNOCO PC karty umožňuje připojení PC a vůbec jakéhokoliv zařízení pomocí Ethernet portu. Jeho popis není součástí této příručky. 4.1 ISA konvertor počítače zbavené všech zastaralých technologií, jako je COM, DIN, PS/2, ISA atp. Její použití se tedy doporučuje pouze v počítačích, které tento standard splňují. Tento adapter prošel postupným vývojem hardware, jeho současná verze je osazena řadičem QuickLogic QL5332, podporuje busmastering (DMA) a funkci WakeOnLan. Tato novinka je hardwarově odlišná od starších typů, z pohledu PC se zdá karta+adapter jako jediné zařízení, a byl změněn design tak aby LED diody na kartách byli viditelné zhora. Dále je na kartě umístěna paměť obsahující tzv. VPD (Vital Product Data) tj. identifikaci hardwaru. Obsahuje sériové číslo a název desky adaptéru. Tato funkce není přístupna z OS MS- DOS. Pro instalaci PCI konvertoru musí být splněna jedna z následujících podmínek: 1) Počítač splňuje standard PC 99/01 (specifikace PCI BIOSu 2.2 je automaticky zahrnuta do standardu) 2) PCI rozhraní základní desky počítače splňuje specifikaci 2.2 nebo vyšší. 3) PCI rozhraní základní desky má verzi 2.1, PCI BIOS podporuje komunikaci s PCI adaptery blokem s hlavičkou typ 2. 4) Pro některé funkce (WakeOnLan) podpora PnP, APM 1.0, ACPI 1.0 není podmínkou pro bezproblémový chod. Nejsme-li si jisti verzí PCI BIOSU, je možné použít některý diagnostický program pro hardware, např. program pro DOS na adrese Podmínku č. 3 nelze diagnosticky stanovit. Proto je-li verze PCI BIOSu 2.1 a nemáme možnost vyzkoušet PCI konvertor přímo v základní desce, použijeme raději ISA konvertor. Často lze zvýšit verzi PCI rozhraní pomocí upgrade BIOSu základní desky. Upgrade bývá dostupný na Webových stránkách výrobce základních desek. 5. USB client Rozšiřující karta pro ISA rozhraní standardu PCIC.Při použití v moderních operačních systémech podporujících technologii plug and play umožňuje vložení i vyjmutí karty bez nutnosti restartování. Její použití je doporučeno ve všech případech, kdy není možné použití PCI adapteru. 4.2 PCI adapter Karta adapteru byla vytvořena tak, aby splňovala standard PC99, nejnovější verze PC 2001, což jsou USB klient je zařízení, umožňující připojení počítače pomocí USB portu. USB klient obsahuje vestavěnou ORiNOCO PC kartu. Dodává se ve dvou základních provedeních podle použité úrovně kryptování: Silver ( 64 bitové kryptování ) Gold ( 128 bitové kryptování ) K USB klientu je přidán USB kabel délky cca 1,3m. Nedoporučuje se jeho náhrada za jiný. Zařízení je nápájeno z USB portu, nepotřebuje tedy externí napájecí zdroj. USB klient je opatřen na přední straně dvěmi LED. Horní indikuje připojení k přístupovému bodu a přítomnost napájecího napětí, spodní aktivitu přenosu dat. USB klient nemá možnost připojení přídavné antény. Pracuje na vnitřní integrovanou anténku vestavěné karty. Optimální polohu z hlediska kvality signálu vyhledáme v okruhu definovaném délkou USB kabelu. V současné době jsou k USB klientu k dispozici ovladače pro Windows 98&ME, Windows 2000 a Windows XP.

5 Vzhledem ke skutečnosti, že u USB klienta je použito stejné radiové rozhraní, jsou veškeré další parametry shodné s popisem ORiNOCO PC card. 6. Instalace pod OS Windows Někdy je nutné pomoci si zásahem v BIOSu počítače. Proti těmto problémům je více odolná novější architektura PCI. ISA adaptér podporuje dvě adresy I/O, standardně je navolena adresa 3E2-3E3, v případě potřeby je možné změnit přestavením propojky dle obrázku na adresy 3E0 3E1. Instalace hardware a software se skládá z několika kroků, je potřeba dodržet uvedený postup: 1) Instalace ISA konvertoru, pokud bude použit. Musí se instalovat jako první BEZ vložené ORiNOCO PC karty. Adapter je nutné nainstalovat včetne SW instalace do systému 2) Instalace software ORiNOCO do systému 3) Instalace ORiNOCO PC karty samotné, USB klienta nebo karty spolu s ORiNOCO PCI adapterem 4) Nastavení parametrů karty 5) Provedení diagnostiky 6.1 Hardwarová instalace ISA konvertoru Nejste-li dostatečně zkušený s instalací vnitřních součástí počítače, raději přenechejte tuto část někomu zkušenějšímu, případně přímo servisní společnosti. Ujistěte se, že instalací přídavných zařízení neporušujete záruční podmínky od vašeho dodavatele. 1) Vypněte počítač ze zásuvky a odpojte veškeré jeho periférie. 2) Dle instrukcí k vašemu počítači opatrně otevřete kryt. Nezapomeňte se dotykem se železným předmětem zbavit statické elektřiny, při manipulaci se součástkami by mohlo dojít k úrazu a nebo k poškození součástek. 3) Najděte volný ISA slot. 4) Dle obrázku nainstalujte konvertor a přichyťte jej, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění. 5) Ještě jednou vše zkontrolujte, uzavřete počítač a připojte znovu zpět veškeré periferie a elektrický kabel. Ne vždy se podaří systému počítače přiřadit správné systémové prostředky. Zejména u systémů, které nejsou plně PnP, může dojít při nesprávném nastavení k nejrůznějším problémům jako je zamrznutí počítače. 6.2 Instalace software pro ISA konvertor Pro SW instalaci ISA adapteru není zapotřebí instalace přídavného software. Je podporován operačním systémem Windows 95, Windows 98 & ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Linux. V této kapitole popíšeme instalaci v platformě Windows, instalaci adapteru pod OS Linux lze nalézt v doprovodném readme.txt souboru u ovladačů ORiNOCO karty pro OS Linux. Po nainstalování konvertoru může dojít k tomu, že obsadí stejné systémové prostředky (většinou IRQ, někdy DMA), které zabírá i jiné zařízení a může dojít k nenaběhnutí systému, případně k jiným problémům. V operačním systému Windows 95, 98 a 2000 je zapotřebí spustit Ovládací panely/přidat nový hardware. ISA konverter by se měl automaticky detekovat. Po kopírování potřebných souborů Windows je nutné vypnout počítač. Ve Windows NT 4.0 musíme ručně zapnout obsluhu zařízení PCMCIA a nastavit režim automatického spouštění při startu počítače. Po naběhnutí počítače by se měla v Ovládacích panelech objevit položka PCMCIA služby (PC karta). Při kliknutí na tuto ikonu se má ukázat okno s neobsazenými sloty PCMCIA řadiče. 6.3 Instalace software ORiNOCO Kartu nevkládáme do PCMCIA slotu (USB klient nepřipojujeme), provedeme nejprve instalaci software určený pro Váš operační systém. Pro tento účel lze použít přiložený CD-ROM. Instalace je řízena pomocí menu. SW instalujeme v pořadí: Client manager ovladače

6 Přes naši veškerou snahu přiložený CD-ROM nemusí obsahovat nejnovější ovladače a klientský SW. Proto důsledně doporučujeme stáhnout si potřebný SW z odkazu Jedná se o samorozpakovací soubor WLWallxx.exe, kde xx je edice software. Tento soubor rozbalíme do pomocného adresáře. Obsahuje podadresář \Cl_Mgr, kde jsou instalační soubory pro program Client manager a dále řadu podadresářů podle jednotlivých typů operačního systému. Některé z nich mají ještě další členění na podadresáře PC_Card a USB podle typu zařízení. 1) Instalaci software provedeme pomocí programu Setup.exe v kořenovém adresáři. Ten postupně provede: instalaci aplikace Client manager, zástupce Client manageru se přidá do složky Po spuštění, takže po restartu počítače bude aktivní ( varhánky na spodní liště). nakopírování všech potřebných zdrojových souborů pro instalaci karty (PCI adapteru) do adresáře C:\Program Files\ORiNOCO\Drivers. 2) Pokud je operačním systémem Windows 95, doporučujeme aplikovat dva patche (Windows Common Control a Winsock verze 2). Oba jsou dostupné na odkazu 6.4 Instalace ORiNOCO PC karty, USB klienta Pro instalaci PC karty do notebooku najděte volný PCMCIA slot. Bývá na boční straně notebooku. Instalujete-li PC kartu do ISA konvertoru, zajistěte přístup k zadní straně počítače. Karta se do otvoru adapteru vsune tak, aby spodní strana karty s bílou nálepkou byla orientována k desce adapteru. Před instalací karty je nutné mít již ISA konvertor v operačním systému nainstalován. S vyjímkou OS Windows NT 4.0, který nepodporuje režim Plug-and-Play, je možné kartu instalovat za chodu počítače, operační systém ji nalezne jako nové zařízení. Pokud instalujeme USB klient, počítač vypneme, USB klient připojíme pomocí kabelu k USB slotu počítače a počítač opět zapneme. Dále pokračujeme podle jednotlivých operačních systémů, kapitola Instalace PCI adapteru včetně karty Pro všechny OS Windows s výjimkou Windows NT provedeme instalaci PCI adapteru s kartou před instalací ovladačů, tedy nyní. Pro instalaci PCI adapteru je nutné počítač samozřejmě vypnout. Adapter nainstalujeme do volného PCI slotu, postup je velmi podobný instalaci ISA adapteru, pouze není k dispozici přepínač pro volbu I/O portu. Do PCI adapteru vložíme kartu, počítač zakrytujeme a zapneme. Operační systém s výjimkou Windows NT by měl najít zařízení ORiNOCO PCI adapter. Dále pokračujeme podle jednotlivých operačních systémů, kapitola 6.6. Pro Windows NT 4.0 provedeme instalaci PCI adapteru s kartou podle popisu instalace ovladačů pro Win NT Odlišnosti pro jednotlivé OS Windows 95, 98 a ME 1) Vložte do PCMCIA slotu Orinoco PC kartu. Systém sám automaticky rozpozná nové zařízení a vyžádá si instalační soubory. Zadejte mu cestu k místu, kde jsou aktuální soubory umístěny (C:\Program Files\ORiNOCO\Drivers). 2) Systém se vás zeptá na parametry bezdrátové sítě. Tyto parametry jsou diskutovány podrobně v kapitole Parametry ORiNOCO PC karty. 3) Budete vyzváni k zadání cesty ke zdrojovým adresářům operačního systému. Proběhne instalace požadovaných souborů, systém bude restartován. 4) Orinoco karta se vůči systému tváří jako jakákoliv jiná síťová karta. Proto je nezbytné přiřazení dalších parametrů sítě jako jsou síťové protokoly, služba klient MS sítě apod. Tyto změny se provádějí v sekci Ovládací panely / Síť. Windows 95 OSR1 (první verze) neumí správně přiřazovat systémové prostředky kartám PCMCIA. Máte-li tento systém, doporučujeme upgradovat na vyšší verzi Windows 95 (OSR 2 a vyšší), nebo můžete nastavení karty změnit v Ovládacích panelech / Systém / Správce zařízení / Orinoco PC Card / Vlastnosti / Prostředky. Pro windows 95 bude pravdobně nutné naistalovat 2 patche. (Windows Common Control a Winsock verze 2). Oba jsou dostupné na odkazu

7 Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 nepodporují PnP, neumí tedy automaticky detekovat nový hardware. Po nainstalování konvertoru může dojít k tomu, že obsadí stejné systémové prostředky (většinou IRQ, někdy DMA), které zabírá i jiné zařízení a může dojít k nenaběhnutí systému, případně k jiným problémům. Volné prostředky zjistíte například pomocí Microsoft diagnostiky (záložka zdroje resources). Ani tato diagnostika není dokonalá, 100% lze věřit obsazeným zdrojům, deklarované volné zdroje (přerušení) je třeba vyzkoušet. 1) Doporučuje se instalace Servis Pack min. č. 4 2) Ovladač je nutné nainstalovat manuálně. V Ovládacích panelech / Přidat nový hardware zvolíte PCMCIA a zadáte mu cestu k instalačnímu adresáři. 3) Systém se vás zeptá na parametry bezdrátové sítě C:\Program Files\ORiNOCO\Drivers. Tyto parametry jsou diskutovány podrobně v kapitole Parametry ORiNOCO PC karty. 4) Po dokončení instalace (možný restart) je nezbytné přiřazení dalších parametrů sítě jako jsou síťové protokoly, služby apod. Tyto změny se provádějí v sekci Ovládací panely / Síť. 5) Po dokončení SW instalace počítač VYPNĚTE a zasuňte PC kartu do PCMCIA slotu (nainstalujte PCI adapter s kartou). Počítač zapněte. Windows ) Nainstalovat Servis Pack č. 1 2) Vložte PC kartu do PCMCIA slotu. Systém detekuje přítomnost nového hardware. Zvolte vyhledání nového ovladače, jako cestu zvolte implicitní cestu C:\Program Files\ORiNOCO\Drivers. Proběhne instalace, možná bude vyžadován restart počítače 3) Orinoco karta se vůči systému tváří jako jakákoliv jiná síťová karta. Proto je nezbytné přiřazení dalších parametrů sítě jako jsou síťové protokoly, služba klient MS sítě apod. Tato nastavení lze provést při klikání pravým tlačítkem myši Místa v Síti / Připojení místní sítě / Vlastnosti. Ostatní operační systémy Instalace pod jinými operačními systémy není u nás tak častá a proto zde není ani popsána. Součástí ovladačů je ale vždy soubor readme, který vždy instalaci pod příslušným operačním systémem podrobně popisuje. 6.7 Dokončení instalace Kontrola funkce řadiče PCMCIA se provádí přes Ovládací Panel/Služby PCMCIA. Karta musí být detekována podle obrázku. Zkontrolujeme, zda karta je správně nainstalovaná v systému. To lze provést v Ovládací panely/systém ve Windows 95/98/ME nebo ve správci zařízení ve Windows Karta musí být nainstalována bez konfliktů. Klikneme na ikonu Client manageru na spodní liště (varhánky). Pokud se zobrazí chybová zpráva Firmware mismatch, je ještě nutné provést upgrade firmware PC karty. Pokud není zobrazena chybová zpráva, instalace karty do systému je dokončena. 6.8 Instalace USB klienta Instalace USB klienta je v zásadě stejná jako instalace PC karty, v tomto odstavci uvedeme rozdíly oproti instalaci PC karty. Ovladače jsou k dispozici pro platformy Windows 98, ME, 2000 a Win XP. Součástí OS Windows XP je sice ovladač karet ORiNOCO, neumí však ještě pracovat s USB klientem. V každém případě doporučujeme použití nových originálních ORiNOCO ovladačů Zařízení není PnP, pro zapojení a odpojení USB klienta do USB portu je nutné vypnout počítač Ovladač pro USB klient detekuje jeho MAC adresu. Pokud by byl USB klient fyzicky zaměněn za jiný, systém by jej detekoval jako nové zařízení. Pokud potřebujete USB klient fyzicky vyměnit, je nezbytné odinstalovat stávající ovladač USB klienta, počítač vypnout, vyměnit USB klient za jiný. Po zapnutí počítače se provede nová standardní instalace ovladače. Nejnovější nástroj pro upgrade firmware funguje i s USB klientem, při použití aktuálních ovladačů není upgrade firmware karty v USB klientovi nutný. S přihlédnutím k výše uvedeným výjimkám je postup instalace shodný s instalací PC karty podle kapitoly 6.

8 6.9 Upgrade firmware PC karty Každá ORiNOCO PC karta obsahuje mimo základní neměnitelné funkce ještě uživatelskou část firmware, který je možné a rovněž žádoucí upgradovat. Tímto procesem se přidávají nové funkce karty. PC karty vestavěné v RG-1000 jsou dodávány s aktuálním firmware. Otázka případného upgrade firmware se týká karet, používaných na klientské straně v počítačích. Poslední verze ovladačů pro prostředí Windows však dělají tuto práci za nás. Při inicializaci karty ovladačem ve Windows dojde ke kontrole verze uživatelské části firmware karty, který je uložen ve stálé FLASH paměti. Pokud je tento firmware zastaralý, ovladač provede download aktuálního firmware do pracovní RAM paměti karty, kde zůstane aktivní po dobu zapnutí počítače. Firmware v paměti RAM není trvale uložen a po vypnutí PC zůstává pouze původní firmware ve Flash paměti karty. V prostředí Windows se tedy nemusíme o upgrade firmware PC karty starat. Jiná situace může nastat, pokud používáme ORiNOCO PC Card v prostředí OS Linux, pro který jsou rovněž dostupné ovladače ORiNOCO karet. Současné verze ovladačů pro Linux uvedený postup downloadu aktuální verze firmware do RAM karty nepodporují a je tedy vhodné použít následující postup pro upgrade aktuálního firmware do trvalé FLASH paměti karty. Upgrade firmware karty je také nutné provést u starších karet (netýká se aktuální dodávky), které uvedený automatický download nepodporují právě z důvodů chybějích funkcí ve starším firmware. Konkrétně se jedná o karty s verzí firmware 6.x a nižší. Upgrade firmware ORiNOCO PC karet je nutné provést v počítači v prostředí Windows, kde máme již nainstalovány aktuální ovladače. Nejlépe je použít notebook, kde je zajištěno nepřetržité napájení během procesu upgrade. Utilitu pro upgrade firmware PC karty je možné stáhnout přes odkaz Upgrade je prováděn pomocí utility WSUXXX.exe, kde XXX je aktuální verze firmware. Dále je nutné mít v počítači nainstalovány fungující aktuální ovladače ORiNOCO karty viz kapitola XXX Pokud je utilitou WSUXXX.exe nalezena v počítači PC karta, zobrazí se následující informace. Zdůrazněným písmem jste informováni o nabízené nové verzi firmware. Dále následují informace o tzv. Primary Function firmware (zde 4.0), verze těchto funkcí se většinou nemění. Station Functions firmware je uživatelsky upgradovaná část firmware karty. Po stisknutí tlačítka Update dojde ke změně firmware karty,, v tomto případě z původní verze 6.16 na Proces upgrade firmware nesmí být přerušen, například výpadkem elektrického proudu. Upgrade trvá sice jen asi 3 sekundy, pokud se však tento proces přeruší, karta pravděpodobně nebude dále fukční. Tento stav se neuznává jako záruční oprava. Je proto nutné učinit vhodná opatření jako zálohování PC pomocí UPS nebo provedení upgrade v notebooku. Na tuto skutečnost budete upozorněni po stisknutí Update. Po provedení upgrade zjistíte z úvodní tabulky, že aktuální verze firmware ( poslední řádek ) se změnila. Stejnou utilitu je možné použít i pro downgrade (návrat ke staršímu firmware). Pro downgrade však není mimo výjimečné případy odůvodnění. Po úspěšném provedení upgrade firmware by měla zmizet chybová zpráva Klient manageru o nekompatibilitě firmware, úvodní obrazovka může vypadat následovně (v případě, že klient není připojený na přístupový bod).

9 7.Residential Gateway RG-1000 ISDN 7.1 Charakteristika a základní parametry RG-1000 Residential Gateway je jednoduchý přístupový bod pro prostředí malých kanceláří a domácností (SOHO) plně kompatibilní se standardem IEEE b. RG-1000 má integrován ISDN modem, který umožňuje sdílený přístup klientů (bezdrátových nebo připojených přes ethernetové rozhraní) k internetu pomocí ISDN BRI linky. Vestavěný adapter je schopen používat jeden B kanál (připojení 64 kbit). RG-1000 umožňuje mimo základní komunikaci přes vestavěný ISDN adapter další způsoby připojení k Internetu: externí kabelový modem externí modem ADSL (PPPoE) LAN infrastruktura (připojení přes LAN) bez Internetového připojení (slouží pouze jako přístupový bod) Ze síťového hlediska je RG-1000 vybaven třemi rozhraními: 10BASE-T (Ethernet UTP port 10Mbit) IEEE b bezdrátové rozhraní 11 Mbit, pracuje s integrovanou ORiNOCO World PC Card Silver, využívá vnitřní anténky karty, není možné připojení externí antény ISDN WAN rozhraní RG-1000 ISDN se chová mezi jednotlivými rozhraními jako bridge nebo jako NAT router, podporující mimo jiné komunikaci pomocí IPSec protokolu mezi VPN klienty na vnitřní síti a VPN bránou Vaší centrály přístupnou přes Internet. Pro ochranu vnitřní sítě je možné použít jednoduchý ale výkonný firewall, který povoluje pouze komunikaci iniciovanou z vnitřní sítě. RG-1000 může pracovat jako DHCP klient (získává vlastní IP adresu při PPP připojení nebo od DHCP serveru v LAN) nebo jako DHCP server, pracující na bezdrátovém a/nebo ethernetovém rozhraní. Pro jednoduchou konfiguraci slouží RG Setup utilita v prostředí JAVA, pro rozšířené nastavení a diagnostiku lze použít SW AP Manager (určen pro konfiguraci přístupových bodů). Konfigurace pomocí AP manageru je rovněž součástí této příručky. 7.2 Technická specifikace RG-1000 Kompatibilita standard IEEE b pro bezdrátové sítě, certifikace Wi-Fi Rozhraní LED Management Pásmo Kmitočty Výkon Ethernet 10BASE-T, konektor RJ-45 (female) bezdrátové ORiNOCO IEEE b modem ISDN BRI 4 LED (Power, ethernet, bezdrátové rozhraní, ISDN) RG Setup utility, AP manager ISM 2,4 GHz kanál 1 (A) 2412 MHz kanál 4 (B) 2427 MHz kanál 7 (C) 2442 MHz kanál 10(D) 2457 MHz 15 dbm (35 mw) modulační metoda DSSS, 11-chip Barker sequence Dosah 11Mb 5,5Mb 2 Mb 1 Mb Otevřené prostředí 160m 270m 400m 550m Polootevřené 50m 70m 90m 115m prostředí Uzavřené 25m 35m 40m 50m prostředí Citlivost přijímače [dbm] Zpoždění (Delay Spread ) [ns] Chybovost (BER) lepší než 10-5 Rozměry Elektrické napájení Provozní podmínky 52 mm 155 mm 208 mm, hmotnost 0,35 kg Síťový napájecí adapter VAC Hz 0 až +40 C, relativní vlhkost max. 90% 7.3 Instalace RG-1000 ISDN V krabici se nachází základní komponenty: jednotka RG-1000 napájecí adapter kablík k modemu/isdn kabel RJ11/RJ45 originální CD-ROM + základní dokumentace v angličtině Sejmeme-li zadní ochranný kryt, rozmístění jednotlivých konektorů je patrné z následujícího obrázku.

10 Do zásuvky Power socket zapojíme napájecí adapter, do zásuvky Ethernet socket kabel k ethernet hubu 10 Mbit, do zásuvky Modem socket potom ISDN linku. Všechny kabely lze vyvést spodním otvorem na zadním krytu jednotky. Před zpětnou instalací krytu si ještě opíšeme ID jednotky ze štítku vedle konektorů. Zapneme napájecí adapter. Probíhá vnitřní diagnostika jednotky, signalizovaná změnou barev indikačních LED. Boot je ukončen zelenou LED Power, ostatní LED mohou poblikávat zeleně nebo oranžově. 7.4 Signalizace LED, chybové stavy Pomocí signalizace LED diod lze stanovit základní diagnostiku problému. Rozložení LED je patrné z obrázku: Následující tabulka udává signalizaci LED při použití firmware jednotky 3.92 (SW 1.88) a výše. Power Ethernet ORiNOCO modem ο ο -,, normální stav ο - - Reload význam ο ο modem navazuje spojení ο ο modem je připojen k ISP x x x ο x x x ο x x x ο závada HW, pokud je doprovázena další červenou LED, indikuje závadu příslušného rozhraní neúspěšný pokus o odeslání dat na bezdrátovém rozhraní neúspěšný pokus o odeslání dat na ethernet portu neúspěšný pokus o odeslání dat přes modem Legenda: LED svítí trvale ο x LED poblikává jakýkoliv stav - LED nesvítí Barva znaku signalizuje barvu LED diody. 8. Konfigurace pomocí RG Setup utility 8.1 Instalace RG setup utility Základním nástrojem pro jednoduchou konfiguraci RG je RG Setup utility. Aplikace je napsaná pro prostředí JAVA, pro funkci pod OS Windows potřebuje instalaci Java Runtime Environment modulu verze 1.30, mezinárodní verzi. Java Runtime modul je určen pro všechny platformy Windows. Instalační soubory je možné najít v adresáři \XTRAS na instalačním CD-ROM, nebo je možné stáhnout je z odkazu Instalaci SW pro RG-1000 provedeme buď z dodaného CD-ROM (instalace je řízena pomocí menu) nebo ze SW z Webového rozhraní. V tomto případě se jedná o samorozpakovací soubor j2re130i.exe. Po rozbalení v pomocném adresáři provedeme standardní instalaci aplikace ve Windows pomocí Setup.exe. RG Setup utilita komunikuje s jednotkou přístupového bodu pomocí SNMP protokolu. Pro konfiguraci přístupového bodu se proto předpokládají alespoň základní znalosti protokolu TCP/IP. RG Setup utilita vyžaduje pro správnou funkci mít na PC nainstalován a zkonfigurován TCP/IP protokol. RG setup utilita včetně Java Runtime modulu potřebují pro svou funkci min. 64 MB RAM. RG Setup utilita nejde spustit, pokud není správně nainstalován modul Java Runtime (je možné zkontrolovat pomocí Nastavení/Ovládací panely/přidat nebo ubrat programy). Případně je možné tento modul nainstalovat ručně. Chování RG-1000 je dáno firmware jednotky. Následující popis zachycuje funkci RG-1000 s firmware 3.92 (verze SW 1.88 z edice Winter 2002). 8.2 Konfigurace RG-1000 ISDN U nové jednotky je nutné provést první přístup přes rozhraní ethernet UTP (bezdrátová rozhraní nejsou zkonfigurována). Jednotku přístupového bodu propojíme s PC přes hub standardními UTP kabely nebo přímo pomocí kříženého ethernet UTP kabelu. IP adresa ethernet karty v PC může být v podstatě libovolná (platí pouze u nové jednotky!). Po spuštění RG Setup utility se objeví úvodní obrazovka. V kterémkoliv okamžiku je možné klávesou F12 získat základní informace o

11 systému. Pokračuje pomocí volby Continue, k předchozímu kroku je možné se kdykoliv vrátit volbou Back. Na další stránce zadáme ID číslo jednotky, které jsme si opsali ze štítku. Utilita provede vyhledání jednotky. Pokud je úspěšné, může se objevit obrazovka, informující o starší verzi firmware v jednotce. Je doporučeno provést nabízený upgrade firmware. Pokud souhlasíme, je možné provést upgrade se zachováním stávajícího nastavení nebo všechny parametry nastavit na tovární hodnoty. Poté se provede restart jednotky a celá výše uvedená procedura vyhledání jednotky se zopakuje. Pokud RG setup utilita úspěšně navázala kontakt s RG- 1000, dostáváme se na další obrazovku. Definuje parametry, potřebné pro připojení k poskytovateli Internetu. Nastavení pro ISDN je stejné jako u spojení pomocí dial-up telefonní linky (Telephone Line). Script soubor smysl. Parametr Your ISP tedy ponecháme na volbě Current, což znamená nezměnit současné parametry. Telephone number tel. číslo pro vzdálený přístup k Vašemu ISP, nezapomenout na případné číslo provolby místní ústředny, oddělit čárkou Alternative telephone Nr. náhradní tel. číslo Account Name uživatelské jméno u ISP Account password příhlašovací heslo pro přístup u ISP Disconnect if idle for time out pro zavěšení linky (přerušení spojení s poskytovatelem připojení) v případě neaktivity WAN internetového připojení Dial using volba tónové nebo pulzní volby Automatic dialing vybereme Yes (automatické vytáčení v případě požadavku z LAN na přístup k ISP). Další obrazovka definuje tři nastavení: Channel - kmitočet (pracovní kanál) Security - zabezpečení konfiguraci LAN Channel nastavuje pracovní kmitočet pro bezdrátové rozhraní. Pokud používáme pouze jednu jednotku RG- 1000, nastavení je celkem libovolné, pouze v případě zvýšené chybovosti nebo rušení můžeme nastavení změnit. Security slouží pro nastavení zabezpečení. Encryption nastavuje pětiznakové kryptovací heslo pro WEP šifrování (RG-1000 je standardně osazen kartou ORiNOCO World PC card Silver). Implicitně se používá pět pravých znaků z ID jednotky. Toto heslo je možné změnit nebo kryptování nepoužívat vůbec. Enable password s hodnotou zadává vstupní heslo do RG Setup utility, implicitně není použito žádné heslo. Network topology definuje nastavení síťových rozhraní RG Obsah tohoto okna závisí na typu zvoleného připojení k Internetu, následující příklad ukazuje nastavení pro dial-up přístup. NAT je implicitně zapnut mezi dial-up rozhraním (veřejné, dostává IP adresu prostřednictvím PPP připojení) a ostatními (privátní IP adresy). I am in: vybrat Germany Internet Access via: vybrat Telephone Line. Je možné zvolit jiný způsob přístupu k Internetu (nebo bez přístupu). Následný dialog bude potom odlišný. Pokud používáme verzi ISDN je nastavení stejné jako když používáme klasické dial-up spojení. Your ISP umožňuje definovat skriptové soubory pro řízení dial-up připojení. Adresář pro script soubory najdeme jako podadresář programového adresáře c:\program Files\ORiNOCO\RG\ISP. Příklad takového souboru Sample Isp File najdeme v programovém adresáři. Pro nastavení ISDN modemu však nemá použití Bridge povoluje funkci bridge mezi ethernetovým rozhraním bezdrátovým rozhraním Assigned IP address to: zapíná DHCP server pro zvolená rozhraní

12 Private Address Range nastavuje vybraný úsek 256 IP privátních adres pro DHCP server. Je možné zvolit pouze z uvedených síťových adres, RG-1000 má adresu x.x.x.1 DNS address 1 (2) nastavuje adresu DNS (primární a sekundární), pokud ji RG-1000 nezíská prostřednictvím PPP připojení. Po konfiguraci uvedených tří záložek pokračujeme další obrazovkou. RG setup utilita uloží konfiguraci do RG- 1000, rebootuje a provede test nakonfigurovaného připojení k ISP. Zobrazují se informace o průběhu připojení. Pokud je připojení úspěšné, je možné RG setup utilitu ukončit, jinak je možné se vrátit a provést změnu. Po nastavení parametrů klientské strany budeme schopni změnit uvedené nastavení rovněž bezdrátově. RG Setup utilita umožňuje základní rychlé nastavení pro méně zkušené uživatele, aby bylo možné s RG-1000 ihned pracovat. Pokročilé nastavení je možné provést pomocí AP manageru (zapnutí firewallu, změna parametrů pro ISDN připojení, autorizace připojení klientů pomocí MAC adres, monitorování práce připojených stanic apod.). Pokud je však prováděna konfigurace RG-1000 pomocí AP manageru, není možné dále používat RG Setup utilitu. Došlo by k resetu nastavení RG-1000 na default hodnoty a k nutnosti nové konfigurace. Doporučený postup je pro úvodní nastavení použít RG Pokud požadujeme pokročilou konfiguraci, použijeme ve druhém kroku AP manager, k RG Setup utilitě se již nevracíme. 9. Připojení klientů k RG Nastavení parametrů PC karty nebo USB klienta Client manager umožňuje definovat až 99 uživatelských profilů (sada parametrů pro konfiguraci ORiNOCO karty). Toho lze využít např. pro jednoduchou změnu při práci v několika různých prostředích (firma, domov). Profily však neobsahují možnost nastavení síťové konfigurace (síťové protokoly, adresy, služby klientů, sdílení souborů apod.), která může být pro jednotlivá prostředí odlišná. Toto nastavení je nutné provést ručně. Je však možné nastavení, kdy po změně profilu dojde k nové žádosti DHCP klienta o nové přidělení prostředí (IP adresy, DNS, default gateway). Této vlastnosti lze využít pro snadnější přecházení mezi různými sítěmi. Client manager spustíme kliknutím na ikonu varhánků na spodní liště pracovní plochy Windows. Nastavení profilů provádíme v Client manageru pomocí průvodce přes Actions/ Add/Edit configuration profile. Zobrazí se následující okno. 8.3 Procedura RELOAD Pokud nejsme schopni se přihlásit k jednotce RG-1000, může to být v důsledku některých příčin: neznáme IP adresu jednotky RG-1000 nemáme k dispozici ochranné heslo pro RG setup utilitu neznáme WEP heslo (nelze přistupovat bezdrátově) Východiskem je provedení procedury Reload. V pracovním stavu (Power LED je zelená) stiskneme na cca 5 sekund mikrospínač RELOAD. Power LED se změní na oranžovou. Nastaly tyto změny: IP adresa (jako u nové jednotky) heslo do RG setup utility je vypnuto je vypnuto WEP kryptování u bezdrátového rozhraní Po spuštění RG setup utility je možné změnit konfiguraci nebo opravit uvedené parametry. Po uložení konfigurace se zruší stav Reload, také se tak stane po 5 minutách neaktivity. Zvolíme některý z profilů pro editování nebo vytvoříme nový tlačítkem Add. V dalším okně zvolíme název profilu (firma, domov, ). Pomocí roletkové volby definujeme pro připojení k RG-1000 režim práce Residential Gateway (klient RG-1000). Tlačítkem Další přejdeme na další obrazovku jméno sítě.

13 Network Name je řetězec až 32 znaků, může obsahovat velká a malá písmena anglické abecedy a číslice 0 až 9. Rozlišují se malá a velká písmena. Tento název sítě se musí shodovat se jménem sítě, definovaném při konfiguraci přístupového bodu, jinak se klient nepřipojí. Pro konfiguraci klienta pro RG-1000 zvolíme implicitně jako Network Name ID jednotky, opsané ze štítku. Pokud jsme při konfiguraci RG-1000 pomocí AP manageru použili námi definované Network Name, zvolíme náš název. Card Power Management snižuje spotřebu přenosného počítače tím, že pokud karta nekomunikuje, periodicky se uvádí do sleep režimu, čímž se výrazně snižuje spotřeba energie a prodlužuje se doba práce na baterie. Tento režim však snižuje přenosovou rychlost. Další obrazovka definuje šifrovací klíč WEP. Standardně je použitá karta Silver se 64 bitovým šifrováním, klíč je tedy 40 bitový (5 znaků). Implicitně zadáme posledních 5 pravých znaků z ID jednotky. Pokud jsme při konfiguraci RG-1000 použili vlastní WEP klíč, zadáme jej. Rozlišují se malá a velká písmena! Pro zkušené uživatele je možnost zadat klíč hexadecimálně, řetězec pak tvoří znaky 0x a hexadecimální hodnota klíče. Zatržením této volby dojde při změně profilu k nové žádosti DHCP klienta o přidělení protředků (IP adresy). Zkonfigurované profily je možné vybírat ze základního okna Client manageru. 9.2 Kontrola správné konfigurace V režimu Residential Gateway musí levá (blíže středu) dioda na Orinoco kartě svítit trvale zeleně, případně je-li nastaven Power Management, bude velmi rychle problikávat (u USB klienta se jedná o horní LED). Tento stav signalizuje připojení na přístupový bod. Jestli karta pouze jednou za cca. 10 vteřin problikne, karta se nespojila s přístupovým bodem. V tom případě může být buď špatné nastavení jména sítě nebo šifrování, případně je velmi slabý signál či velmi vysoký šum. Kvalitu

14 spojení zjistíte pomocí Advanced/Link test. Client manageru, volba Excelentní radiové spojení 9.3 Možné problémy při konfiguraci připojení karta není diagnostikována PCMCIA řadičem nejsou volné HW prostředky, vadná karta, vadný nebo špatně zkonfigurovaný řadič PCMCIA (konvertor) systém (správce zařízení) hlásí HW konflikt pokusit se změnit HW konfiguraci ručně, odinstalace jiného HW nebo ovladače karta je správně nainstalovaná v systému, Client manager hlásí No wireless network card driver present Karta pravděpodobně používá obsazený I/O prostor, pokusit se ručně změnit tento prostředek Client manager hlásí Firmware mismatch Je potřeba provést upgrade firmware karty (je použit starší typ ovladače) klient se nemůže připojit k přístupovému bodu, RG-1000 nebo nenajde ostatní počítače v síti peer-to-peer Zkontrolujte parametr Network Name, kryptovací klíče. Může být nízká úroveň signálu (velká vzdálenost od přístupového bodu) nebo silné okolní rušení Client manager najde kartu, ohlásí připojení na přístupový bod, Link Test nezobrazuje žádné údaje a nefunguje rovněž síťová komunikace Pravděpodobně je použito IRQ, které je již alokováno jiným HW. Zkuste ručně zvolit jiné. Tento problém je typický pro Windows NT, vyskytuje se ale ve všech OS Windows. Může být zadaný chybný šifrovací klíč. 10. Správa, diagnostika 10.1 Client manager Client manager slouží pro dynamickou konfiguraci parametrů PC karty (bylo popsáno v předchozí kapitole), pro diagnostiku karty a pro analýzu kvality spojení. Velmi vhodný je rovněž pro měření úrovně signálu, vyhledání optimální polohy pro antény apod. Poskytuje řadu informací při odstraňování případných problémů. Při instalaci je zástupce umístěn do složky Po spuštění, Client manager je tedy automaticky startován. Na spodní liště se objeví typické varhánky, které zároveň podávají základní informaci o kvalitě spojení. Dobré radiové spojení Okrajové, ale vyhovující spojení, klesá přenosová rychlost Signál je velmi slabý, spojení může mít výpadky Rádiové spojení s přístupovým bodem nebylo navázáno Karta není instalována v PC nebo je zakázána Úvodní obrazovku Client manageru získáme kliknutím na tuto ikonu Dianostika karty Pro diagnostiku funkce karty slouží následující volby. Advanced/Card diagnostic slouží pro HW diagnostiku karty: Diagnostiku provedeme tlačítkem Test Card Now, v případě zjištěného problému můžeme získat radu tlačítkem Advice. Informace o verzích HW, SW a firmware získáme volbou Help/Version info. Tyto informace jsou důležité pro posouzení souladu verzí HW a SW, budou vyžadovány pracovníkem technické podpory v případě Vaší žádosti o pomoc.

15 10.3 Link test Link test využívá přídavných funkcí v MAC vrstvě, implementovaných firmou Lucent Technologies nad rámec standardu IEEE b. Je podporován všemi zařízeními produktové řady ORiNOCO. Pokud jsou v jedné síti používány zařízení několika výrobců, Link test funguje pouze tehdy, jestli vždy obě komunikující protistrany používají chip set Lucent (Agere). Princip testu spočívá ve vzájemné výměně informací mezi komunikujícími kartami o kvalitě signálu, přenosech a ztrátách paketů na radiové vrstvě. Tato komunikace probíhá nezávisle na přenášených datech a zabírá velice malé přenosové pásmo. Link test umožňuje zjistit aktuální hodnoty signálu, šumu, SNR, ztrátovost paketů, rychlost komunikace Vaší starny i protistrany a další užitečné informace. měření úrovně signálu lze rovněž využít pro zjišťování kvality pokrytí určitého prostoru i pro nastavení externí antény. Link test spustíte volbou Advanced/Link Test. V režimu Peer-to-Peer group se objeví záložka Selection, kde jsou vidět dostupné protistanice. Pro Link test si vyberete požadovaného partnera. V režimu klienta Access Pointu nebo Residential Gateway je protistranou přístupový bod, takže se objeví přímo hlavní obrazovka Link Testu. dosahuje typických hodnot 99 až 97 dbm, zdrojem rušení může být např. sám počítač, mikrovlnná trouba, jiná zařízení pro bezdrátový přenos dat apod.. Čím je tento údaj nižší, tím lepších výsledků bude dosaženo. Pozn. Výkonová úroveň signálu vyjádřená v decibelech má jednotku dbm (logaritmická jednotka vztažená k úrovni 1 mw). Úroveň nižší než 1 mw má záporné znaménko, přičemž 97dBm je o 2 db vyšší než 99 dbm. Úrovně signálu nad 1 mw mají kladná znaménka. Signal level je úroveň užitečného signálu na vstupu přijímače. Čím je tento údaj vyšší, tím lepších výsledků bude dosaženo. Úroveň signálu se u mobilních klientů mění se vzdáleností od přístupového bodu. Tato hodnota je ovlivněna překlenutou vzdáleností, použitými anténami, překážkami mezi anténami ( zdi )a dalšími vlivy. SNR (Signal to Noise Ratio) t.j. odstup signálu od šumu je dán rozdílem Signal level Noise level. Čím je tato hodnota lepší, tím lepšího výsledku je dosaženo. SNR určuje, jaká modulační rychlost má být použita na přenos dat. Jak bylo vysvětleno, závisí na úrovni signálu a šumu (rušení). Pokud používáme Link Test na výzkum úrovně signálu ve složitých prostorách nebo pro nastavení antény, snažíme se vždy o dosažení maximální hodnoty SNR. Received messages je statistika přijatých paketů při jednotlivých modulačních rychlostech. Je možné sledovat, jaké modulační rychlosti jsou použity pro přenos dat. U mobilních klientů je možné pozorovat velký rozptyl (v závislosti na vzdálenosti se používají všechny modulační ryachlosti). Velký rozptyl u stacionárních klientů signalizuje problémy s přenosovou trasou (kolísající signál nebo rušení). Total Messages informuje, kolik paketů odeslaných Vaší stanicí dorazilo k protistraně a bylo následně potvrzeno. Ztrátovost větší než 5% může způsobit vážné komunikační problémy. Záložky Test History a Log Settings slouží pro nastavení možnosti logování. Záložka Test History slouží k sledování chování vybraného parametru v grafické podobě. Záložka Test results informuje o aktuálních základních parametrech spojení. K dispozici jsou informace o Vaší straně ( This station ) a protistraně ( Test partner ). Jednotlivé údaje znamenají: Noise level je úroveň šumového (rušivého) pozadí. Ve vnitřních prostorách bez zdrojů rušení

16 Pomocí záložky Log Setting nastavíme parametry logování do textového souboru (jméno souboru, interval). Pomocí této metody můžeme sledovat všechny parametry, které poskytuje Link test Site monitor Při měření signálu zejména ve vnitřních prostorách s více přístupovými body a roamingem je velmi důležité získat přehled, kde je pokryto signálem jakého přístupového uzlu. Tomu napomáhá Site Monitor, který zobrazí veškeré dostupné přístupové body vaší sítě s hodnotami jejich signálu, šumu či SNR, včetně jejich vysílacích frekvencí. Site monitor spustíte pomocí Advanced/Site Monitor. Tento nástroj vám pomůže minimalizovat počet přístupových bodů, pokrýt celé potřebné území, případně maximalizovat propustnost sítě jako celku. Na obrazovce Site monitoru si můžete definovat sledované parametry. Pokud se pohybujete s notebookem v pokrývaném prostoru, můžete sledovat úrovně signálů od jednotlivých přístupových bodů Konfigurace a diagnostika AP managerem Instalace AP manageru Instalační soubory AP manageru můžete získat na odkazu Jedná se o samorozpakovací soubor WPAPXXX.exe, kde XXX je aktuální verze vydání software. Soubor rozbalíme do pomocného adresáře a provedeme instalaci pomocí SETUP.exe. Po instalaci AP manageru připojíme RG pomocí kříženého UTP kabelu. Výhody použití AP manažeru jsou jasné - malá náročnost na hardware a na diskový prostor, z toho vyplývající rychlost. Navíc umožňuje nastavení které RG setup neumí např. Firewall, nebo využití i jiných kanálů než standardní 1/4/7/10. V úvodním okně AP manageru se RG-1000 zkonfigurované pomocí RG Setup utility jeví jako zařízení RG Počítač, na kterém je nainstalován AP manager, musí mít správně nastaveno síťové rozhraní, přes které bude komunikovat s RG-1000, tj. v závislosti na nastavení pevné IP adresy nebo použití DHCP serveru. AP manager komunikuje s RG-1000 pomocí SNMP protokolu a tedy i IP protokolu na nižší úrovni. Jinými slovy, AP manager se spojí s RG-1000 tehdy, pokud RG odpovídá na své IP adrese na PING. Nastavení RG-1000 Klikneme na tlačítko Edit, zadáme heslo (pokud nebylo změněno jako nové vstupní heslo do RG Setup utility, zadáme jeko heslo ID jednotky RG-1000, opsané ze štítku). Tím se nám otevře možnost editovat vlastnosti RG. Následuje popis jednotlivé záložky nastavení. Wireless Interface slouží k nastavení vysílacího kanálu, kryptování, vzdálenost při použití více přístupových bodů z toho vyplývající rychlost multicastu, použití protokolu RTS/CTS pro zamezení skrytých stanic. Access Point IP nastavení IP adresy RG, nebo získávání IP z DHCP. DHCP server editace DHCP serveru, typ rozhraní (síťové, bezdrátové, asynchronní) kde má DHCP server fungovat a rozsahy adres které má nabízet. Outgoing NAT překlad síťových IP adres mezi sítí podnikovou (LAN) na veřejnou IP adresu (WAN). Firewall umožňuje využívat vestavěný stateful firewall, tato funkce je dostupná jen z AP manageru. Firewall propouští pouze komunikaci iniciovanou z vnitřní sítě, vyjímkou je pouze protokol FTP Port mapping zde je možno veřejně zpřístupnit některé služby z vnitřní sítě pomocí mapování určitých TCP portů na veřejnou adresu ISDN rozhraní. SNMP slouží pro správu RG, nastavení systémového jména jednotky, hesel a možnosti přístupu k RG(omezení MAC adres které mohou editovat nastavení RG) Acces Control autorizace MAC adres bezdrátových karet, které mají oprávnění komunikovat přes RG Ethernet Interface nastavení rychlosti síťového rozhraní, režim full/half duplex, dále nastavení pro případné použití ADSL spojení.

17 Modem setup parametry vestavěného ISDN modemu, nastavení Internetového účtu (telefonní číslo, jméno, heslo). Anténu nelze použít u zařízení (nemají konektor pro přídavnou anténku) Residential Gateway RG-1000 USB client Instalace antény na straně klienta není praktická u mobilních zařízení (notebooky, přenosné snímače čárových kódů apod.). Instalace 1. Odstraňte ochrannou krytku pigtail konektoru na ORiNOCO PC kartě (z boku rozšířené Upozornění!!! Po použití AP manažeru již nesmí dojít k použití RG Setup Utility, pokud k tomu dojde bude po vás požadováno smazání konfigurace a nastavení na Factory Default. 11. Přídavná interní anténka Interní anténa je určena pro použití ve vnitřním prostředí. Její nasazení je vhodné zejména v následujících situacích: zvýšení dosahu klienta zlepšení kvality signálu na okraji zóny pokrytí zvýšení přenosové rychlosti uvnitř zóny zlepšení kvality signálu, pokud je PCMCIA karta ORiNOCO umístěna v nevyhovujících podmínkách pro funkci vnitřní integrované anténky vyhledání optimální polohy vzhledem k úrovni signálu pro stacionární PC omezení lokálního rušení (vlastní vyzařování PC, jiné zdroje) 2. Zasuňte opatrně konektor kabelu do Vaší ORiNOCO PC karty. Musí být patrné jemné zaklapnutí. Připojením externí antény se odpojí integrovaná interní anténka na kartě. Vytažení konektoru se provádí opatrným zpětným tahem. 3. Podle instrukcí pro instalaci ORiNOCO PC card spusťte program Client Manager a funkci Link test. 4. Vyhledejte optimální polohu antény z hlediska maximální hodnoty parametru SNR (odstup užitečného signálu od šumu). 5. Anténu upevněte podle následujících instrukcí. 6. Zajistěte přívodní kabel tak, aby nemohl být za provozu poškozen ( např. tahem ). K tomu účelu je možné použít přiložených příchytek z umělé hmoty. Pokyny pro umístění antény Anténu umístěte pokud možno co nejdále od jakýchkoliv blízkých předmětů. Čím je volný prostor okolo antény větší, tím vyšší účinnost a tedy i dosah lze očekávat. Větší kovové předměty, montáž v blízkosti silných zdí (např. železobeton), snižují výkon antény. Anténu je vhodné umístit co nejvýše nad okolní předměty. Anténu umístěte tak, aby nebyla v provozu ohrožena mechanickým poškozením (pád jiných předmětů). Základní pracovní poloha interní antény je vertikální. V této pozici má kruhový vyzařovací diagram ( stejný příjem signálu ze všech stran ). Anténu lze použít např. u PC karty v počítači u PC karty v notebooku

18 Specifikace Montáž antény v horizontální poloze má smysl pouze v některých speciálních případech, kdy je požadováno maximální pokrytí ve vertikálním směru ( schodiště, šachty, připojení klienta v nižším nebo vyšším podlaží). Stojan antény je vyroben z plastické hmoty černé barvy. Pokud je delší dobu ve styku se světlou nebo barevnou podložkou, může dojít k chemické reakci doprovázené změnou odstínu podložky. Standardní montáž Pro standardní umístění antény je vhodný rovný a stabilní povrch jako pracovní deska stolu, horní strana skříně počítače, polička apod. Čím dále je anténa vzdálena od monitoru počítače, tím lépe. Anténu je možné upevnit šroubkem podle obrázku: Rozměry Rozměry: Průměr podstavce: Hmotnost: Délka kabelu: Konektor: 230 x 25 x 8 mm 70 mm 150 g cca 1,5 m pigtail Pracovní podmínky Teplota: 0 až 55 Vlhkost: do 95% Elektrické parametry: Kmitočet: MHz Zisk (včetně útlumu kabelu): 2,5 dbi Prodloužení dosahu volný prostor: 50% polouzavřený prostor: 15% Volným prostorem se rozumí otevřené prostranství, kde je zaručena přímá viditelnost mezi anténami bez překážek Polouzavřeným prostorem se rozumí např. výrobní haly, velké kanceláře oddělené nízkými překážkami apod. Uzavřeným prostorem se rozumí klasická budova. 12. Další zdroje informací technické informace v českém jazyce stránky výrobce v angličtině technická podpora produktové řady ORiNOCO hotline pro produkty ORiNOCO, po pá hod. Alternativní montáž ORiNOCO interní anténa může být přímo upevněna na zeď nebo strop (nejlepší poloha pro pokrytí co největšího prostoru). Pro tento účel je možné demontovat základní stojan a připevnit anténu přímo na podkladový povrch. EASTNET, a.s

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače GW-7100U pod Windows 98, ME, 2000 a XP Instalace obslužného programu pod Windows 98, ME, 2000 and XP 57 Česky Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás povede instalací adaptéru GW-7100U a jeho programovým vybavením. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval

Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Instalace a připojení čtečky čipových karet v systému CryptoPlus Eval Uživatelská příručka MONET+, a.s., Zámecká 365, 763 14 Zlín Štípa kontakty: tel: +420 577110411, fax: 577914557, e-mail: mail@monetplus.cz

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

1. Připojení k Internetu

1. Připojení k Internetu Jak připojit pokladnu k systému EET Tento dokument a další návody či doprovodná videa naleznete na: http://www.elektronickaevidencetrzeb.cz/ke-stazeni Sledujte aktuální verzi tohoto dokumentu! Před začátkem

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci revize 1.0.203 Příprava pro úspěšné nainstalování a otestování WABOXu potřebujete následující vybavení: 1. Počítač s tímto funkčním síťovým rozhraním: - adaptér

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN

Návod k obsluze. Příprava. Příručka pro rychlou instalaci přístupového bodu WLAN Návod k obsluze Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš přístupový bod WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více