HUAWEI EC500 Datová karta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUAWEI EC500 Datová karta"

Transkript

1 HUAWEI EC500 Datová karta Návod k použití

2

3 Prohlášení o shodě My, společnost Huawei Technologies Co., Ltd., v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že datová karta EC500 se shoduje s ustanovením směrnice 1999/5/EC. CE 0682 Copyright 2006 HUAWEI Technologies. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povolena pouze po předchozím písemném svolení společnosti Huawei Technologies., HUAWEI jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochranými známkami nebo obchodními názvy jejich odpovídajících vlastníků. Huawei si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u svých výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost Huawei není za žádných okolností odpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo přijmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem. Obsah tohoto dokumentu mimo zákonných požadavků ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti a obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Huawei si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat či ukončit jeho platnost. Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte ho mimo dosah dětí. Model datové karty: EC500 SW: EC500 Mobile Connect

4 Pro Vaši bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protizákonné. Podrobnější bezpečností informace jsou uvedeny v kapitole 10 Bezpečnostní informace. Nezapínejte bezdrátovou datovou kartu na místech, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení nebo kde může bezdrátová datová karta způsobit rušení nebo ohrožení. Nepoužívejte datavou kartu při řízení. Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V blízkosti medicínských přístrojů vypněte svoji bezdrátovou datovou kartu. V letadle vypněte svoji bezdrátovou datovou kartu. Bezdrátová datová karta může způsobit rušení kontrolních signálů letadla. V blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení vypněte bezdrátovou datovou kartu, která může ovlivnit činnost těchto zařízení. Nesnažte se o demontáž vaší bezdrátové data karty nebo jejích příslušenství. Pouze kvalifikované osoby mají povolený servis a opravy datové karty. Neukládejte datovou kartu nebo její příslušenství do míst se silným elektromagnetickým polem. Nepokládejte magnetická záznamová média v blízkosti bezdrátové datové karty. Vyzařování z této karty může vymazat informace, které jsou na nich uloženy. Nedávejte bezdrátovou data kartu do míst s vysokou teplotou, a nepoužívejte ji v místech s hořlavinami, např. na benzínových stanicích. Neuchovávejte bezdrátovou data kartu a její příslušenstí v dosahu dětí. Neumožněte dětem použití datové karty bez dozoru. Dodržujte všechny zákony a nařízení použití bezdrátové datové karty. Neporušujte ostatní soukromá a právní práva během používání bezdrátové data karty.

5 Obsah 1 Seznámení s kartou 3 Obecné informace 3 Co je ve vašem balíčku? 3 EC500 datová karta 4 Anténa 4 2 Začínáme 6 Požadavky na konfiguraci noteboku 6 3 Instalace 7 Instalace programu EC500 Mobile Connect 7 Zasunutí karty do PC slotu 10 Vyjmutí datové karty 10 Odinstalování programu EC500 Mobile Connect 10 4 Popis grafického uživatelského prostředí 11 Popis hlavní obrazovky 11 5 Popis menu 13 File 13 Tools 14 Options 14 Traffic 15 Diagnostics 16 Signal Quality 16 Help 16 6 Technické prametry 17 1

6 7 FAQs 18 8 Bezpečnostní informace 19 9 Slovníček 24 Příloha Certifikát CE 25 2

7 1 Seznámení s kartou Děkujeme Vám za zakoupení Huawei datové karty EC500 (dále jen EC500) a doufáme, že bude spokojeni s naším výrobkem. Obecné informace Datová karta Huawei EC500 je bezdrátová PCMCIA karta (Typ II) schválená pro použití v síti CDMA EV-DO 450 MHz společnosti Telefonnica O 2 Czech Republic. Podrobnější informace o síti můžete získat od provozovatele této sítě. Datovou kartu lze vsunout do slotu pro PC kartu většiny noteboků s PC card slotem podporující CARDBUS a využívajících operační systém Windows XP a Windows Po instalaci programu EC500 Mobile Connect, nastavení parametrů spojení (user name a password jste obdrželi od provozovatele služby) a vsunutí karty do slotu noteboku se můžete snadno připojit na internet a plně jej využivat. Co je ve vašem balíčku? Balíček datové karty obsahuje: HUAWEI datovou kartu EC500 CD s instalačním programem EC500 Mobile Connect a návodem k použití ve formátu PDF Rychlý start Quick start anglická verze Externí anténu Záruční list Zkontrolujte si prosím, zda obsah vašeho balíčku odpovídá tomuto seznamu. 3

8 EC500 datová karta Na následujícím obrázku je zobrazena datová karta EC500 Popis 1 interní (vysuvná) anténa 2 konektor externí antény 3 indikátor (LED dioda) Pozn. Toto je schématický obrázek Huawei datové karty EC500. Vaše datová karta se může odlišovat od tohoto obrázku. Anténa Karta EC500 má zabudovanou výsuvnou anténu a umožňuje připojení externí antény. Interní anténa je zasunuta v datové kartě a před použitím karty tut anténu vytáhněte. V oblastech s nižší intenzitou signálu doporučujeme použít přiloženou externí anténu kterou připojíte ke kartě prostřednictvím konektoru externí antény. Správnou pozici antén nejlépe nastavíte použitím funkce Signal Quality (viz str. 16) Antény jsou zobrazeny na následujících obrázcích: 4

9 Indikátor LED dioda zobrazuje stav karty EC500. Normálně svítí modře. Pokud svítí zeleně, karta je poškozena nebo probíhá její aktualizace. Stav indikátoru Nesvítí Nepřetržitě svítí. Bliknutí jednou za 2 sekundy Blikání dvakrát za 2 sekundy Blikání s frekvencí 10 Hz Význam EC500 je vypnuta. EC500 se inicializuje. EC500 vyhledává síť nebo nemůže najít dostupnou síť. EC500 je v normálním stavu a je připravena k použití. EC500 je používána a dochází k přenosu dat. 5

10 Požadavky na konfiguraci notebooku Pro použítí EC500 doporučujeme tuto konfiguraci notebooku: 2 Začínáme CPU: Pentium 4, 1GHz nebo vyšší Paměť : 128MB RAM nebo vyšší Hard Disk: minimálně 50MB volného disku OS: Windows XP Service Pack 2 nebo Windows 2000 se Service Pack 4 Interface datové karty: Type II PCMCIA Card slot podporující CARDBUS Rozlišení obrazovky: Minimální rozlišení 800x 600 pixelů, doporučené rozlišení 1024x 768 a vyšší Pozn. Pokud je konfigurace vašeho notebooku horší než doporučená konfigurace, může být ovlivněna výkonost softwaru datové karty. 6

11 3 Instalace Instalace programu datové karty se může lišit na různých operačních systémech (Windows XP a Windows 2000). Pokud by vzhledem k rozdílnostem nastaly v průběhu instalace nečekané potíže, obraťte se prosím na dodavatele karty. Datovou kartu vsuňte do noteboku až po instalaci ovládacího softwaru EC500 Mobile Connect!!! Instalace programu EC500 Mobile Connect 1. Vložte přiložené CD do CD mechaniky vašeho noteboku. Pokud nemáte zapnutu funkci automatické spuštění nebo instalace nezačne do delší době, spusťte soubor Setup.exe na CD. Poté začne instalace ovládacího softwaru. 2. Instalační program se automaticky spustí. Poté se objeví instalační obrazovka. 3. Zahájení instalace zahájení instalace potvrdíte tlačítkem Next, instalaci lze ukončit tlačitkem Cancel. 4. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte I accept the terms of licence agreement a pokračujte volbou Next, pokud s podmínkami 7

12 nesouhlasíte zvolte Cancel pro ukončení instalace programu a program nebude nainstalován. 5. Zvolte adresář, do nějž chcete nainstalovat program datové karty pomocí tlačítka Change. Standartně se program nainstaluje do adresáře C:\\Program Files\Huawei Technologies\Mobile Connect. Vybraný adresář potvrdíte tlačítkem Next. Tlačítkem Back se lze vrátit o krok zpět a tlačítkem Cancel lze přerušit instalaci. 6. V tomto okně lze zvolit složku programu. Pokud ji nechcete změnit zvolte Next. 8

13 7. Instalace proběhla úspěšně, zvolte Finish pro ukončení instalačního programu. Po instalaci programu se objeví na pracovní ploše objeví ikona programu EC500 Mobile Connect. 9

14 Zasunutí datové karty do PC slotu 1. Nejprve se přesvěčte, že máte nainstalován ovládací program datové karty a zda jste vložili své uživatelské jméno a heslo do Tools > Options (str.14). 2. Vložte datovou kartu EC500 do PCMCIA slotu vašeho notebooku: 3. Systém nalezne nový hardware a automaticky inicializuje průvodce Instalace nového hardwaru. Vyjmutí datové karty Pro vyjmutí karty EC500 z noteboku, nejprve ukončete program EC500 Mobile Connect prostřednictvím systému Windows a následně kartu vytáhněte. 1. Dvakrát klikněte na v pravé části hlavního panelu (oblast poblíže hodin) až se objeví okno Bezpečně odebrat hardware. 2. Zvolte odebrat hardware NEC PCI to USB Open Host Controller. 3. Po upozornění, že nyní je možné zařízení bezpečně odpojit vyjměte datovou kartu. Pozn. Neodstraňujte kartu jiným způsobem. Může dojít k poškození vašeho noteboku. Neodstraňujte datovou kartu pokud pokud je operační ystém v režimu spánku nebo úsporném režimu. Odinstalování programu EC500 Mobile Connect Program lze odinstalovat pomocí menu Přidání a odebrání programu v nabídce ovládacích panelů operačního systému. 10

15 4 Popis grafického uživatelského prostředí Spuštění programu Ke spuštění programu vyberte zástupce programu EC500 Mobile Connect na pracovní ploše nebo v menu Start vyberte Programy\EC500 Mobile Connect. Popis hlavní obrazovky (klávesové zkratky) Popis 1 Menu File (ALT+F) 2 Menu Tools (ALT+T) 3 Menu Help (ALT+H) 4 Minimalizace okna 5 Ukončení programu 6 Odpojení (F3) 7 Připojení (F2) 8 Ukončení programu (ALT+E) 9 Doba trvání spojení 10 Objem odeslaných a přijatých dat 11 Rychlost odesílání a přijímání 12 Výpis stavu karty 13 Intenzita signálu 14 Kvalita signálu 11

16 Ikony zkracené volby a klávesy Ikony zkrácené volby F1 Popis Nápověda F2 / ALT+C / Připojení se k síti. F3 / ALT+D / Odpojení od sítě ALT+E / Ukončení programu Pozn. K sítí se lze připojít až po zadání vašeho uživatelského jména a hesla do menu Tools > Options. Zobrazované stavové informace Během připojení nebo po spuštění se na hlavní obrazovce programu zobrazují různé informace Informace Signal Quality Duration Connection Traffic Rate Význam Intenzita signalu Zobrazuje kvalitu signálu Doba aktulálního spojení (hodiny: minuty: sekundy) Zobrazuje podrobné údaje o aktuálním spojení Zobrazuje objem odeslaných a přijatých dat během současného spojení Zobrazuje aktuální rychlost odesílání a přijmu dat 12

17 5 Popis menu Meny jsou v programu organizovány podle následujícího obrázku (včetně klávesových zkratek). Dále jsou podrobně popsány funkce všech menu. 1) File Connect - připojení do sítě Disconnect odpojení od sítě Exit ukončení programu 13

18 2) Tools 2.1)Options Menu Options se skládá ze dvou základních částí Dialing Settings a General. V Dialing Settings vložte své uživatelské jméno (User name) a heslo (Password), které vám bylo sděleno při koupi datové karty. Bez zadání těchto údajů se nemůžete připojit do sítě. V části General se dá zapnout automatické spuštění programu při startu operačního systému Run this application when Windows starts. Dále je zde možné nastavit chování programu při přechodu do režimu spánku/ úsporného režimu. V této nabídce jsou tří možnosti: Allow Umožňuje přejít do režimu spánku/úporného režimu Allow only when it s disconnected Umožní přechod do režimu spánku/úsporného režimu pouze při odpojení od sítě 14

19 Not Allowed Zabrání přechodu do úsporného režimu/režimu spánku. V závislosti na nastavení vašeho noteboku může systém sám spustit přechod do úsporného režímu/režimu spánku. Volba tohoto nastavení neumožní přechod systému do úsporného režimu/režimu spánku, což zabrání možné ztrátě dat např. při stahování objemných souborů. Standartní nastavení je Allow only when it s disconnected. Všechny změny v menu Options potvrdíte pomocí OK, a menu zavřete pomocí Cancel. 2.2) Traffic Toto menu se skládá ze dvou částí Traffic Statistics a Last Reset Time. V části Traffic Statistics jsou zobrazena souhrnné údaje o odeslaných (Sent) a přijatých (Received) datech a době trvání spojení. Tyto údaje jsou počítany od doby posledního vynulování počítadla. Pozn. Tyto údaje nezahrnují data o aktuálním spojení a slouží pouze k orientačním účelům. V části Last Reset Time je zobrazen datum a čas posledního vynulování počitadel. Vynulovat počítadla lze prostřednictvím tlačítka Reset. Okno zavřete volbou Close. 15

20 2.3)Diagnostika Karta umožňuje zobrazit diagnostické informace volbou Tools > Diagnostics. Card Firmware: verze firmwaru karty EC500 Card Hardware: hardwarová verze karty API Version: verze application programming interface (API) ESN Number: elektonické sériové číslo Voltage: aktuální velikost napětí na slotu notebooku 2.4) Signal quality Pomocí volby Tools > Signal Quality lze zobrazit hodnotu DRC (Data Rate Control) na dvanácti úrovňové škále. Tato hodnota závisí na aktuálním zatížení sítě a s její pomocí lze nastavit optimální pozici antény. 3) Help Help Topics - anglická nápověda k programu Online Support - webové stránky dodavatele týkající se technické podpory About - O programu 16

21 Předmět Typ slotu Popis 6 Technické parametry Type II, 68 Pin, CARDBUS Radiový systém CDMA2000 1x 450 MHz CDMA 1x EVDO 450 MHz Frekvence 450 MHz Band Block A: Reverse Link:452.5 MHz MHz Forward Link: MHz MHz 450 MHz Band Block C: Reverse Link MHz MHz Forward Link MHz 464.8MHz Výstupní výkon > 200 mw Služby High-Speed Packet Data service: Maximum Data Rate: RL kbps FL 2.4 Mbps Velikost (DxŠxV) 89.5 mm x 54 mm x 5 mm, PCMCIA Type II standard Váha Asi 50 g Baterie Napájeno z noteboku Pracovní teplota -10 až +55 ºC Skladovací -25 až +70 ºC teplota 17

22 7 Často kladené otázky Jak zjistit, zda je karta EC500 správně nainstalována? Po instalaci softwaru a vsunutí karty EC500 jsou v správci zařízení (Tento počítač > Vlastnosti > Hardware > Správce zařízení) zobrazeny tyto tři zařízení HUAWEI Mobile Connect 3G modem, Huawei Mobile Connect 3G Application Interface a HUAWEI Mobile Connect- 3G PC UI Interface Zkontrolujte prosím, zda jsou tyto tři zařizení nainstalována správně. Pokud je před zařízením zobrazena žlutá výstraha nebo jiná značka znamená to, že zařízení nebylo nainstalováno správně. Zopakujte proto instalaci. Proč se zobrazuje stavová hláška Wireless device is unavailable po spuštění Mobile Connect? 1. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován program EC Pokud je stále zobrazeno Wireless Device is unavailable vytáhněte prosím datovou kartu ze slotu počítače a znovu ji zasuňte. 3. Restartuje počítač, poté znovu spusťte pogram Mobile Connect po novém vsunutí karty. 4. Pokud vám předchozí postup nepomohl, odinstalujte program Mobile Connect a znovu jej nainstalujte. Proč systém po instalaci Mobile Connect hlásí "Unidentified USB device"? V tomto případě můžete stále používat datovou kartu. Ignorujte tento prompt. 18

23 8 Bezpečnostní informace Přečtěte si a dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může být nejen nebezpečné, ale i protizákonné. Obecná doporučení S datovou kartou zacházejte vždy opatrně a uchovávejte ji v čistém, bezprašném prostředí. Nevystavujte datovou kartu otevřenému ohni nebo zapáleným tabákovým výrobkům. Při používání datové karty postupujte vždy podle návodu k použití, který vám byl dodán spolu s vaší datovou kartou. Datovou kartu uchovávejte v suchu. Nedovolte, aby datová karta spadla na zem nebo byla vystavena silným otřesům, neházejte s ní ani se ji nepokoušejte ohýbat Datovou kartu nebarvěte a neškrábejte ji Nepokoušejte se otevřít datovou kartu, demontáž datové karty ruší záruku výrobce. Při používání výrobku zachovávejte minimální vzdálenost 2,5 cm od těla. Zbytečně se nedotýkejte antény. Kartu uchovávejte za normálních teplot. Karta může být používána pouze při teplotách od -15 C do +55 C. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Před připojením příslušenství nebo jiného zařízení si pečlivě přečtěte návod a bezpečnostní informace v uživatelské příručce k tomuto zařízení. Kartu nepoužívejte s nekompatibilními produkty. Dodržujte zákony a bezpečnostní opatření Nepoužívejte datovou kartu tam, kde to může být nebezpečné nebo kde je zakázáno používat datové karty nebo mobilní telefony. Pro vypnutí datové karty zavřete všechny aplikace, které ji používají, a kartu vytáhněte ze slotu počítače. 19

24 Při používání datové karty dodržujte místní právní předpisy a ostatní bezpečnostní opatření. Právní předpisy a jiná opatření týkající se užití mobilních telefonů platí i pro používání datových karet. Vypněte v potenciálně výbušných prostředích Datovou kartu nepoužívejte v místech, kde hrozí exploze (např. v blízkosti pohonných hmot a hořlavin). Je to málo pravděpodobné, ale váš počítač muže vytvořit jiskru. Vypněte v místech trhacích prací V místech, kde probíhají trhací práce, vypněte datovou kartu, jinak může dojít k narušení systému dálkového ovládání náloží nebo i k odpálení náloží. Vypněte v letadle Před nástupem na palubu letadla vypněte datovou kartu. Bezdrátové zařízení může v letadlech způsobit interference s některými palubními systémy. Vypněte v nemocnicích Dodržujte nařízení a příkazy v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Kartu vypínejte vždy v blízkosti zdravotnických přístrojů. Bezdrátové zařízení může způsobit interference s kardiostimulátory, defibrilátory nebo jinými zdravotnickými přístroji a ovlivnit tak jejich fungování. Vypněte v blízkosti poslechových zařízení Děti Datovou kartu vypněte v blízkosti poslechových zařízení. Osoby se sluchadly mohou slyšet interferenční rušení v blízkosti bezdrátových zařízení. NENECHÁVEJTE DATOVOU KARTU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ V DOSAHU DĚTÍ. MOHOU SEBE NEBO JINÉ ZRANIT, NEBO MŮŽE DOJÍT K NEÚMYSLNÉMU POŠKOZENÍ DATOVÉ KARTY. DATOVÁ KARTA OBSAHUJE MALÉ OSTRÉ ČÁSTI, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO UDUŠENÍ. Vypněte při řízení Datovou kartu nikdy nepoužívejte při řízení vozidla. 20

25 Odolnost k interferencím Datová karta je odolná k interferencím způsobeným akustickými signály. Čištění a údržba Před čištěním nebo údržbou datové karty vypněte nejprve počítač a vytáhněte datovou kartu ze slotu počítače. Datovou kartu čistěte měkkou antistatickou látkou, nepoužívejte vodu, chemikálie, rozpouštědla ani jiné čistící prostředky. Pokud datová karta nebo její příslušenství nepracují správně, obraťte se pro pomoc na autorizované servisní středisko. Ochrana životního prostředí Dodržujte právní předpisy týkající se likvidace obalového materiálu, použitých datových karet a jejich příslušenství. Preferujte jejich recyklaci. Použitou datovou kartu, která se stala odpadem, můžete bezplatně vrátit v místě určeném prodejcem vaší datové karty. Restart po elektrostatickém výboji Pokud elektrostatický výboj způsobí restart zařízení, software se pokusí reinicializovat připojení. Pokud po tomto elektrostatickém výboji software nefunguje, restartujte software modemu. CE shoda (Evropská unie) Datová karta je schválena pro použití v členských státech EU. Huawei prohlašuje, že datová karta je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Vystavení se rádiovým vlnám Pro zajištění souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody může být datová karta držena v ruce, ale při použití musí být stále dodržena minimální vzdálenost 1,5 cm od těla. Nedávejte datovou kartu do kapsy. 21

26 Působení rádiových vln a úrovně SAR Datová karta je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Pokud pracuje vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln). Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícícm zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechnicky a elektroniky) po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln na populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a jejich zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření. Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití datové karty. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití datové karty mnohem nižší, protože datová karta je navržena tak, aby ke komunikaci se sítí použila minimum energie. Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit také podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Všechny modely datových karet firmy Huawei jsou navrženy tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln - European Council Recommendation a Federal Communication Commission Notice (USA). Limit SAR je podle 1999/5109/EC průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Nejvyšší SAR hodnota pro tento typ zařízení byla 0,058 W/kg. Omezená záruka výrobce Huawei Technologies odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození výrobku, příslušenství nebo jiných zařízení používaných s výrobkem způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku, nedodržením pokynů v tomto návodu, opravou nebo úpravami tohoto výrobku jiným než autorizovaným servisem ani za jiné škody, které mohou z těchto příčin vzniknout uživateli nebo třetím osobám. 22

27 Huawei nenese odpovědnost za škody způsobené na tomto výrobku používáním jakýchkoli jiných přídavných zařízení než těch, které byly dodány nebo které jsou doporučeny společností Huawei. Huawei nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk způsobené ztrátou dat v důsledku selhání nebo odstraňování selhání tohoto výrobku. 23

28 9 Slovníček CDMA DRC ESN EVDO GUI PC Code Division Multiple Access Data Rate Control Electronic Serial Number Evolution Data Optimization General User Interface Portable Computer 24

29

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

K-300. CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem. Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah

K-300. CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem. Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah K-300 CDMA 1x EVDO 450MHz USB Modem Uživatelská příručka (Ver 1.0) Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní informace... 2 1. Obsah balení.....4 2. Popis modemu... 4 3. Instalace modemu... 6 4. Spuštění aplikace...

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Tento dokument může být revidován bez předchozího upozornění.

Tento dokument může být revidován bez předchozího upozornění. 0 Bez povolení společnosti Mobilkom, a.s., je zakázána distribuce, rozšiřování, reprodukce i přenos jakékoliv části tohoto dokumentu, a to jakýmkoliv prostředkem elektronickým, mechanickým nebo jiným za

Více

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS

LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS LW303 SWEEX bezdrátová USB 2.0 síťová karta 300 MBPS Na Úvod Nevystavujte SWEEX bezdrátovou USB 2.0 síťovou kartu 300 MBPS extrémním teplotám. Nevystavujte síťovou kartu přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

českém Úvod Obsah balení Důležité! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Pomocí této webové kamery se můžete účastnit video-chatu

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka

WELL ASU ADSL USB modem. Uživatelská příručka WELL ASU-8000 ADSL USB modem Uživatelská příručka OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 SPECIFIKACE MODEMU... 2 1.2 OBSAH BALENÍ... 2 2. INSTALACE:... 3 2.1 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ... 3 2.2 ZAPOJENÍ

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu Informace o produktu C A B D A: Zástrčka USB B: Ochranné víčko C: Indikátor spojení [pomalu bliká = připraveno k použití] [Bliká rychle = Bluetooth je v chodu] D: Prodlužovací kabel USB Instalace ON Zapněte

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Připravte si modem ES75 vložte SIM kartu do držáku SIM karty a vložte do čtečky v modemu, připojte anténu (modem není vybaven interní anténou bez připojené

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Samsung Portable SSD T3

Samsung Portable SSD T3 Rev. 1.0 MU-PT250B / MU-PT500B / MU-PT1T0B / MU-PT2T0B ZÁKONNÁ USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOST SAMSUNG ELECTRONICS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PRODUKTŮ, INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

MF823 LTE USB Modem Rychlý průvodce

MF823 LTE USB Modem Rychlý průvodce ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 Tel: +86-755-26779999 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn MF823 LTE USB Modem Rychlý průvodce PRÁVNÍ INFORMACE

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači paralelní

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

RangePlus Wireless Network USB Adapter

RangePlus Wireless Network USB Adapter INSTALAČNÍ PRŮVODCE RangePlus Wireless Network USB Adapter Model: WUSB100 Obsah balení RangePlus Wireless Network USB Adaptér Instalační CD-ROM Uživatelský manuál na CD-ROM Rychlý Instalační Průvodce USB

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení:

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Na kartě Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card naleznete následující připojení: PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f.

Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W. Konfigurační sada. Datum Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. MMS Informace o produktu Instalace programu MMS 3910 W Konfigurační sada Datum 14.04.2005 Platí pro Konfiguarční program MMS 3910W Version 2.01 f.f. 6540-00019 První vydání Upozornění Při veškeré korespondenci

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace o osvědčení Omezení

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více