HUAWEI EC500 Datová karta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUAWEI EC500 Datová karta"

Transkript

1 HUAWEI EC500 Datová karta Návod k použití

2

3 Prohlášení o shodě My, společnost Huawei Technologies Co., Ltd., v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že datová karta EC500 se shoduje s ustanovením směrnice 1999/5/EC. CE 0682 Copyright 2006 HUAWEI Technologies. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povolena pouze po předchozím písemném svolení společnosti Huawei Technologies., HUAWEI jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochranými známkami nebo obchodními názvy jejich odpovídajících vlastníků. Huawei si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u svých výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost Huawei není za žádných okolností odpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo přijmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem. Obsah tohoto dokumentu mimo zákonných požadavků ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti a obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Huawei si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat či ukončit jeho platnost. Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Ukládejte ho mimo dosah dětí. Model datové karty: EC500 SW: EC500 Mobile Connect

4 Pro Vaši bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protizákonné. Podrobnější bezpečností informace jsou uvedeny v kapitole 10 Bezpečnostní informace. Nezapínejte bezdrátovou datovou kartu na místech, kde je zakázáno použití bezdrátových zařízení nebo kde může bezdrátová datová karta způsobit rušení nebo ohrožení. Nepoužívejte datavou kartu při řízení. Dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. V blízkosti medicínských přístrojů vypněte svoji bezdrátovou datovou kartu. V letadle vypněte svoji bezdrátovou datovou kartu. Bezdrátová datová karta může způsobit rušení kontrolních signálů letadla. V blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení vypněte bezdrátovou datovou kartu, která může ovlivnit činnost těchto zařízení. Nesnažte se o demontáž vaší bezdrátové data karty nebo jejích příslušenství. Pouze kvalifikované osoby mají povolený servis a opravy datové karty. Neukládejte datovou kartu nebo její příslušenství do míst se silným elektromagnetickým polem. Nepokládejte magnetická záznamová média v blízkosti bezdrátové datové karty. Vyzařování z této karty může vymazat informace, které jsou na nich uloženy. Nedávejte bezdrátovou data kartu do míst s vysokou teplotou, a nepoužívejte ji v místech s hořlavinami, např. na benzínových stanicích. Neuchovávejte bezdrátovou data kartu a její příslušenstí v dosahu dětí. Neumožněte dětem použití datové karty bez dozoru. Dodržujte všechny zákony a nařízení použití bezdrátové datové karty. Neporušujte ostatní soukromá a právní práva během používání bezdrátové data karty.

5 Obsah 1 Seznámení s kartou 3 Obecné informace 3 Co je ve vašem balíčku? 3 EC500 datová karta 4 Anténa 4 2 Začínáme 6 Požadavky na konfiguraci noteboku 6 3 Instalace 7 Instalace programu EC500 Mobile Connect 7 Zasunutí karty do PC slotu 10 Vyjmutí datové karty 10 Odinstalování programu EC500 Mobile Connect 10 4 Popis grafického uživatelského prostředí 11 Popis hlavní obrazovky 11 5 Popis menu 13 File 13 Tools 14 Options 14 Traffic 15 Diagnostics 16 Signal Quality 16 Help 16 6 Technické prametry 17 1

6 7 FAQs 18 8 Bezpečnostní informace 19 9 Slovníček 24 Příloha Certifikát CE 25 2

7 1 Seznámení s kartou Děkujeme Vám za zakoupení Huawei datové karty EC500 (dále jen EC500) a doufáme, že bude spokojeni s naším výrobkem. Obecné informace Datová karta Huawei EC500 je bezdrátová PCMCIA karta (Typ II) schválená pro použití v síti CDMA EV-DO 450 MHz společnosti Telefonnica O 2 Czech Republic. Podrobnější informace o síti můžete získat od provozovatele této sítě. Datovou kartu lze vsunout do slotu pro PC kartu většiny noteboků s PC card slotem podporující CARDBUS a využívajících operační systém Windows XP a Windows Po instalaci programu EC500 Mobile Connect, nastavení parametrů spojení (user name a password jste obdrželi od provozovatele služby) a vsunutí karty do slotu noteboku se můžete snadno připojit na internet a plně jej využivat. Co je ve vašem balíčku? Balíček datové karty obsahuje: HUAWEI datovou kartu EC500 CD s instalačním programem EC500 Mobile Connect a návodem k použití ve formátu PDF Rychlý start Quick start anglická verze Externí anténu Záruční list Zkontrolujte si prosím, zda obsah vašeho balíčku odpovídá tomuto seznamu. 3

8 EC500 datová karta Na následujícím obrázku je zobrazena datová karta EC500 Popis 1 interní (vysuvná) anténa 2 konektor externí antény 3 indikátor (LED dioda) Pozn. Toto je schématický obrázek Huawei datové karty EC500. Vaše datová karta se může odlišovat od tohoto obrázku. Anténa Karta EC500 má zabudovanou výsuvnou anténu a umožňuje připojení externí antény. Interní anténa je zasunuta v datové kartě a před použitím karty tut anténu vytáhněte. V oblastech s nižší intenzitou signálu doporučujeme použít přiloženou externí anténu kterou připojíte ke kartě prostřednictvím konektoru externí antény. Správnou pozici antén nejlépe nastavíte použitím funkce Signal Quality (viz str. 16) Antény jsou zobrazeny na následujících obrázcích: 4

9 Indikátor LED dioda zobrazuje stav karty EC500. Normálně svítí modře. Pokud svítí zeleně, karta je poškozena nebo probíhá její aktualizace. Stav indikátoru Nesvítí Nepřetržitě svítí. Bliknutí jednou za 2 sekundy Blikání dvakrát za 2 sekundy Blikání s frekvencí 10 Hz Význam EC500 je vypnuta. EC500 se inicializuje. EC500 vyhledává síť nebo nemůže najít dostupnou síť. EC500 je v normálním stavu a je připravena k použití. EC500 je používána a dochází k přenosu dat. 5

10 Požadavky na konfiguraci notebooku Pro použítí EC500 doporučujeme tuto konfiguraci notebooku: 2 Začínáme CPU: Pentium 4, 1GHz nebo vyšší Paměť : 128MB RAM nebo vyšší Hard Disk: minimálně 50MB volného disku OS: Windows XP Service Pack 2 nebo Windows 2000 se Service Pack 4 Interface datové karty: Type II PCMCIA Card slot podporující CARDBUS Rozlišení obrazovky: Minimální rozlišení 800x 600 pixelů, doporučené rozlišení 1024x 768 a vyšší Pozn. Pokud je konfigurace vašeho notebooku horší než doporučená konfigurace, může být ovlivněna výkonost softwaru datové karty. 6

11 3 Instalace Instalace programu datové karty se může lišit na různých operačních systémech (Windows XP a Windows 2000). Pokud by vzhledem k rozdílnostem nastaly v průběhu instalace nečekané potíže, obraťte se prosím na dodavatele karty. Datovou kartu vsuňte do noteboku až po instalaci ovládacího softwaru EC500 Mobile Connect!!! Instalace programu EC500 Mobile Connect 1. Vložte přiložené CD do CD mechaniky vašeho noteboku. Pokud nemáte zapnutu funkci automatické spuštění nebo instalace nezačne do delší době, spusťte soubor Setup.exe na CD. Poté začne instalace ovládacího softwaru. 2. Instalační program se automaticky spustí. Poté se objeví instalační obrazovka. 3. Zahájení instalace zahájení instalace potvrdíte tlačítkem Next, instalaci lze ukončit tlačitkem Cancel. 4. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, vyberte I accept the terms of licence agreement a pokračujte volbou Next, pokud s podmínkami 7

12 nesouhlasíte zvolte Cancel pro ukončení instalace programu a program nebude nainstalován. 5. Zvolte adresář, do nějž chcete nainstalovat program datové karty pomocí tlačítka Change. Standartně se program nainstaluje do adresáře C:\\Program Files\Huawei Technologies\Mobile Connect. Vybraný adresář potvrdíte tlačítkem Next. Tlačítkem Back se lze vrátit o krok zpět a tlačítkem Cancel lze přerušit instalaci. 6. V tomto okně lze zvolit složku programu. Pokud ji nechcete změnit zvolte Next. 8

13 7. Instalace proběhla úspěšně, zvolte Finish pro ukončení instalačního programu. Po instalaci programu se objeví na pracovní ploše objeví ikona programu EC500 Mobile Connect. 9

14 Zasunutí datové karty do PC slotu 1. Nejprve se přesvěčte, že máte nainstalován ovládací program datové karty a zda jste vložili své uživatelské jméno a heslo do Tools > Options (str.14). 2. Vložte datovou kartu EC500 do PCMCIA slotu vašeho notebooku: 3. Systém nalezne nový hardware a automaticky inicializuje průvodce Instalace nového hardwaru. Vyjmutí datové karty Pro vyjmutí karty EC500 z noteboku, nejprve ukončete program EC500 Mobile Connect prostřednictvím systému Windows a následně kartu vytáhněte. 1. Dvakrát klikněte na v pravé části hlavního panelu (oblast poblíže hodin) až se objeví okno Bezpečně odebrat hardware. 2. Zvolte odebrat hardware NEC PCI to USB Open Host Controller. 3. Po upozornění, že nyní je možné zařízení bezpečně odpojit vyjměte datovou kartu. Pozn. Neodstraňujte kartu jiným způsobem. Může dojít k poškození vašeho noteboku. Neodstraňujte datovou kartu pokud pokud je operační ystém v režimu spánku nebo úsporném režimu. Odinstalování programu EC500 Mobile Connect Program lze odinstalovat pomocí menu Přidání a odebrání programu v nabídce ovládacích panelů operačního systému. 10

15 4 Popis grafického uživatelského prostředí Spuštění programu Ke spuštění programu vyberte zástupce programu EC500 Mobile Connect na pracovní ploše nebo v menu Start vyberte Programy\EC500 Mobile Connect. Popis hlavní obrazovky (klávesové zkratky) Popis 1 Menu File (ALT+F) 2 Menu Tools (ALT+T) 3 Menu Help (ALT+H) 4 Minimalizace okna 5 Ukončení programu 6 Odpojení (F3) 7 Připojení (F2) 8 Ukončení programu (ALT+E) 9 Doba trvání spojení 10 Objem odeslaných a přijatých dat 11 Rychlost odesílání a přijímání 12 Výpis stavu karty 13 Intenzita signálu 14 Kvalita signálu 11

16 Ikony zkracené volby a klávesy Ikony zkrácené volby F1 Popis Nápověda F2 / ALT+C / Připojení se k síti. F3 / ALT+D / Odpojení od sítě ALT+E / Ukončení programu Pozn. K sítí se lze připojít až po zadání vašeho uživatelského jména a hesla do menu Tools > Options. Zobrazované stavové informace Během připojení nebo po spuštění se na hlavní obrazovce programu zobrazují různé informace Informace Signal Quality Duration Connection Traffic Rate Význam Intenzita signalu Zobrazuje kvalitu signálu Doba aktulálního spojení (hodiny: minuty: sekundy) Zobrazuje podrobné údaje o aktuálním spojení Zobrazuje objem odeslaných a přijatých dat během současného spojení Zobrazuje aktuální rychlost odesílání a přijmu dat 12

17 5 Popis menu Meny jsou v programu organizovány podle následujícího obrázku (včetně klávesových zkratek). Dále jsou podrobně popsány funkce všech menu. 1) File Connect - připojení do sítě Disconnect odpojení od sítě Exit ukončení programu 13

18 2) Tools 2.1)Options Menu Options se skládá ze dvou základních částí Dialing Settings a General. V Dialing Settings vložte své uživatelské jméno (User name) a heslo (Password), které vám bylo sděleno při koupi datové karty. Bez zadání těchto údajů se nemůžete připojit do sítě. V části General se dá zapnout automatické spuštění programu při startu operačního systému Run this application when Windows starts. Dále je zde možné nastavit chování programu při přechodu do režimu spánku/ úsporného režimu. V této nabídce jsou tří možnosti: Allow Umožňuje přejít do režimu spánku/úporného režimu Allow only when it s disconnected Umožní přechod do režimu spánku/úsporného režimu pouze při odpojení od sítě 14

19 Not Allowed Zabrání přechodu do úsporného režimu/režimu spánku. V závislosti na nastavení vašeho noteboku může systém sám spustit přechod do úsporného režímu/režimu spánku. Volba tohoto nastavení neumožní přechod systému do úsporného režimu/režimu spánku, což zabrání možné ztrátě dat např. při stahování objemných souborů. Standartní nastavení je Allow only when it s disconnected. Všechny změny v menu Options potvrdíte pomocí OK, a menu zavřete pomocí Cancel. 2.2) Traffic Toto menu se skládá ze dvou částí Traffic Statistics a Last Reset Time. V části Traffic Statistics jsou zobrazena souhrnné údaje o odeslaných (Sent) a přijatých (Received) datech a době trvání spojení. Tyto údaje jsou počítany od doby posledního vynulování počítadla. Pozn. Tyto údaje nezahrnují data o aktuálním spojení a slouží pouze k orientačním účelům. V části Last Reset Time je zobrazen datum a čas posledního vynulování počitadel. Vynulovat počítadla lze prostřednictvím tlačítka Reset. Okno zavřete volbou Close. 15

20 2.3)Diagnostika Karta umožňuje zobrazit diagnostické informace volbou Tools > Diagnostics. Card Firmware: verze firmwaru karty EC500 Card Hardware: hardwarová verze karty API Version: verze application programming interface (API) ESN Number: elektonické sériové číslo Voltage: aktuální velikost napětí na slotu notebooku 2.4) Signal quality Pomocí volby Tools > Signal Quality lze zobrazit hodnotu DRC (Data Rate Control) na dvanácti úrovňové škále. Tato hodnota závisí na aktuálním zatížení sítě a s její pomocí lze nastavit optimální pozici antény. 3) Help Help Topics - anglická nápověda k programu Online Support - webové stránky dodavatele týkající se technické podpory About - O programu 16

21 Předmět Typ slotu Popis 6 Technické parametry Type II, 68 Pin, CARDBUS Radiový systém CDMA2000 1x 450 MHz CDMA 1x EVDO 450 MHz Frekvence 450 MHz Band Block A: Reverse Link:452.5 MHz MHz Forward Link: MHz MHz 450 MHz Band Block C: Reverse Link MHz MHz Forward Link MHz 464.8MHz Výstupní výkon > 200 mw Služby High-Speed Packet Data service: Maximum Data Rate: RL kbps FL 2.4 Mbps Velikost (DxŠxV) 89.5 mm x 54 mm x 5 mm, PCMCIA Type II standard Váha Asi 50 g Baterie Napájeno z noteboku Pracovní teplota -10 až +55 ºC Skladovací -25 až +70 ºC teplota 17

22 7 Často kladené otázky Jak zjistit, zda je karta EC500 správně nainstalována? Po instalaci softwaru a vsunutí karty EC500 jsou v správci zařízení (Tento počítač > Vlastnosti > Hardware > Správce zařízení) zobrazeny tyto tři zařízení HUAWEI Mobile Connect 3G modem, Huawei Mobile Connect 3G Application Interface a HUAWEI Mobile Connect- 3G PC UI Interface Zkontrolujte prosím, zda jsou tyto tři zařizení nainstalována správně. Pokud je před zařízením zobrazena žlutá výstraha nebo jiná značka znamená to, že zařízení nebylo nainstalováno správně. Zopakujte proto instalaci. Proč se zobrazuje stavová hláška Wireless device is unavailable po spuštění Mobile Connect? 1. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován program EC Pokud je stále zobrazeno Wireless Device is unavailable vytáhněte prosím datovou kartu ze slotu počítače a znovu ji zasuňte. 3. Restartuje počítač, poté znovu spusťte pogram Mobile Connect po novém vsunutí karty. 4. Pokud vám předchozí postup nepomohl, odinstalujte program Mobile Connect a znovu jej nainstalujte. Proč systém po instalaci Mobile Connect hlásí "Unidentified USB device"? V tomto případě můžete stále používat datovou kartu. Ignorujte tento prompt. 18

23 8 Bezpečnostní informace Přečtěte si a dodržujte následující pokyny. Jejich nedodržení může být nejen nebezpečné, ale i protizákonné. Obecná doporučení S datovou kartou zacházejte vždy opatrně a uchovávejte ji v čistém, bezprašném prostředí. Nevystavujte datovou kartu otevřenému ohni nebo zapáleným tabákovým výrobkům. Při používání datové karty postupujte vždy podle návodu k použití, který vám byl dodán spolu s vaší datovou kartou. Datovou kartu uchovávejte v suchu. Nedovolte, aby datová karta spadla na zem nebo byla vystavena silným otřesům, neházejte s ní ani se ji nepokoušejte ohýbat Datovou kartu nebarvěte a neškrábejte ji Nepokoušejte se otevřít datovou kartu, demontáž datové karty ruší záruku výrobce. Při používání výrobku zachovávejte minimální vzdálenost 2,5 cm od těla. Zbytečně se nedotýkejte antény. Kartu uchovávejte za normálních teplot. Karta může být používána pouze při teplotách od -15 C do +55 C. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Před připojením příslušenství nebo jiného zařízení si pečlivě přečtěte návod a bezpečnostní informace v uživatelské příručce k tomuto zařízení. Kartu nepoužívejte s nekompatibilními produkty. Dodržujte zákony a bezpečnostní opatření Nepoužívejte datovou kartu tam, kde to může být nebezpečné nebo kde je zakázáno používat datové karty nebo mobilní telefony. Pro vypnutí datové karty zavřete všechny aplikace, které ji používají, a kartu vytáhněte ze slotu počítače. 19

24 Při používání datové karty dodržujte místní právní předpisy a ostatní bezpečnostní opatření. Právní předpisy a jiná opatření týkající se užití mobilních telefonů platí i pro používání datových karet. Vypněte v potenciálně výbušných prostředích Datovou kartu nepoužívejte v místech, kde hrozí exploze (např. v blízkosti pohonných hmot a hořlavin). Je to málo pravděpodobné, ale váš počítač muže vytvořit jiskru. Vypněte v místech trhacích prací V místech, kde probíhají trhací práce, vypněte datovou kartu, jinak může dojít k narušení systému dálkového ovládání náloží nebo i k odpálení náloží. Vypněte v letadle Před nástupem na palubu letadla vypněte datovou kartu. Bezdrátové zařízení může v letadlech způsobit interference s některými palubními systémy. Vypněte v nemocnicích Dodržujte nařízení a příkazy v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Kartu vypínejte vždy v blízkosti zdravotnických přístrojů. Bezdrátové zařízení může způsobit interference s kardiostimulátory, defibrilátory nebo jinými zdravotnickými přístroji a ovlivnit tak jejich fungování. Vypněte v blízkosti poslechových zařízení Děti Datovou kartu vypněte v blízkosti poslechových zařízení. Osoby se sluchadly mohou slyšet interferenční rušení v blízkosti bezdrátových zařízení. NENECHÁVEJTE DATOVOU KARTU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ V DOSAHU DĚTÍ. MOHOU SEBE NEBO JINÉ ZRANIT, NEBO MŮŽE DOJÍT K NEÚMYSLNÉMU POŠKOZENÍ DATOVÉ KARTY. DATOVÁ KARTA OBSAHUJE MALÉ OSTRÉ ČÁSTI, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT PORANĚNÍ NEBO UDUŠENÍ. Vypněte při řízení Datovou kartu nikdy nepoužívejte při řízení vozidla. 20

25 Odolnost k interferencím Datová karta je odolná k interferencím způsobeným akustickými signály. Čištění a údržba Před čištěním nebo údržbou datové karty vypněte nejprve počítač a vytáhněte datovou kartu ze slotu počítače. Datovou kartu čistěte měkkou antistatickou látkou, nepoužívejte vodu, chemikálie, rozpouštědla ani jiné čistící prostředky. Pokud datová karta nebo její příslušenství nepracují správně, obraťte se pro pomoc na autorizované servisní středisko. Ochrana životního prostředí Dodržujte právní předpisy týkající se likvidace obalového materiálu, použitých datových karet a jejich příslušenství. Preferujte jejich recyklaci. Použitou datovou kartu, která se stala odpadem, můžete bezplatně vrátit v místě určeném prodejcem vaší datové karty. Restart po elektrostatickém výboji Pokud elektrostatický výboj způsobí restart zařízení, software se pokusí reinicializovat připojení. Pokud po tomto elektrostatickém výboji software nefunguje, restartujte software modemu. CE shoda (Evropská unie) Datová karta je schválena pro použití v členských státech EU. Huawei prohlašuje, že datová karta je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Vystavení se rádiovým vlnám Pro zajištění souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody může být datová karta držena v ruce, ale při použití musí být stále dodržena minimální vzdálenost 1,5 cm od těla. Nedávejte datovou kartu do kapsy. 21

26 Působení rádiových vln a úrovně SAR Datová karta je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Pokud pracuje vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln). Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícícm zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechnicky a elektroniky) po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln na populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a jejich zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření. Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití datové karty. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití datové karty mnohem nižší, protože datová karta je navržena tak, aby ke komunikaci se sítí použila minimum energie. Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení rádiové energie neznamenají odlišnosti v bezpečných hodnotách. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit také podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Všechny modely datových karet firmy Huawei jsou navrženy tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln - European Council Recommendation a Federal Communication Commission Notice (USA). Limit SAR je podle 1999/5109/EC průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Nejvyšší SAR hodnota pro tento typ zařízení byla 0,058 W/kg. Omezená záruka výrobce Huawei Technologies odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození výrobku, příslušenství nebo jiných zařízení používaných s výrobkem způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku, nedodržením pokynů v tomto návodu, opravou nebo úpravami tohoto výrobku jiným než autorizovaným servisem ani za jiné škody, které mohou z těchto příčin vzniknout uživateli nebo třetím osobám. 22

27 Huawei nenese odpovědnost za škody způsobené na tomto výrobku používáním jakýchkoli jiných přídavných zařízení než těch, které byly dodány nebo které jsou doporučeny společností Huawei. Huawei nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk způsobené ztrátou dat v důsledku selhání nebo odstraňování selhání tohoto výrobku. 23

28 9 Slovníček CDMA DRC ESN EVDO GUI PC Code Division Multiple Access Data Rate Control Electronic Serial Number Evolution Data Optimization General User Interface Portable Computer 24

29

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Obsah Bezpečnost 3 Informace o tomto příslušenství

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038

Stručná příručka. Nokia Lumia 735. 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Stručná příručka Nokia Lumia 735 9263770 1.0. vydání CS RM-1038 Tlačítka a části Důležité: Než začnete zařízení používat, přečtěte si na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání

Více

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS

Nokia Lumia 530 Dual SIM. Stručná příručka. Nokia Lumia 530 RM-1017 RM-1019. 9263655 1.0. vydání CS Stručná příručka Nokia Lumia 530 Nokia Lumia 530 Dual SIM 9263655 1.0. vydání CS RM-1017 RM-1019 Tlačítka a části Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si důležité informace o bezpečném používání

Více

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045

Stručná příručka. Nokia Lumia 930. 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Stručná příručka Nokia Lumia 930 9263285 1.2. vydání CS RM-1045 Tlačítka a části 1 Držák SIM karty 2 Sluchátko 3 Zvukový konektor (3,5mm) 4 Přední fotoaparát 5 Světelné čidlo 6 Tlačítka hlasitosti 7 Vypínač/Tlačítko

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více