Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili"

Transkript

1 Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 4 I DUBEN 2012 I zdarma I Předpokládaná alokace činí tři miliardy korun. Podle informací, které máme, žadatelé mají o tuto výzvu zájem, takže alokované prostředky budou beze zbytku rozděleny, říká vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR Jaroslav Heikenwälder. STR. 10 Vznikající cestovní mapa ukazuje, kterak zrychlit čerpání finančních prostředků z OP Životní prostředí. Rychlejší čerpání Podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6/2011) je současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. STR. 2 OPŽP rybářům Místní organizace Českého rybářského svazu Poběžovice patří mezi ty aktivnější v naší republice. Dokládá to čilý ruch na jejích internetových stránkách i skutečnost, že na vyčištění rybníka Ohnišťovice a opravu jeho hráze získali činovníci svazu dotaci mimo jiné z Operačního programu Životní prostředí. STR. 14 Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili OPŽP podnikatelům Záběr společnosti Agrowald začíná u služeb spojených s myslivostí, pokračuje lesnictvím a končí u zemědělských služeb. Je zřejmé, že netrvalo dlouho a lidé ze společnosti Agrowald narazili na možnost podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost podali na výstavbu malé vodní nádrže Hlásná. STR. 15 Galerie OPŽP Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. Svou úlohu v opětovném zalučnění krajiny má i Operační program Životní prostředí. strana 6 Galerie OPŽP jako obvykle detailně představuje osm již realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát jsme vybírali z projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní. STR

2 2 AKTUALITY EDITORIAL Vážení čtenáři, regionální rada Moravskoslezska přišla se zajímavým nápadem. Uspořádala soutěž o nejzajímavější projekt v Moravskoslezském kraji, podpořený z evropských peněz. Svůj Daniel Tácha šéfredaktor názor může vyjádřit každý na adrese www. nejkacka. eu. Co se týče Operačního programu Životní prostředí, soutěž se bohužel nevztahuje na projekty jím podpořené. Lidé mohou vybírat pouze z 15 projektů podpořených z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Avšak co není, může být. Již v minulosti jsme vás upozorňovali na možnost zaslat nám do redakce informace a fotografie vašich projektů. Prozatím se nám jich příliš mnoho nesešlo, což je škoda, protože pokud by jich bylo více, mohli bychom i my uspořádat klání o nejlepší projekt. Motivací vám snad může být, že se o vámi realizovaném projektu dozvědí z Priority i ostatní. Tím chci podtrhnout, že Priorita je stále otevřena všem, kteří mají zájem blíže představit svůj projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí. V aktuálním čísle Priority nepřehlédněte článek, v němž hovoří Radek Lintymer, ředitel Odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí. Přibližuje novinky, které mají vést k zrychlení čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového, mimo jiné říká Radek Lintymer. Zelená další kotlíkové dotaci OP Životní prostředí zrychluje čerpání peněz Zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí je podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6, `11 ) současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. V rekordně krátké době musíme přijít s konkrétními opatřeními, jak zefektivnit a zrychlit čerpání, tvrdí ředitel Útvaru odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí Radek Lintymer. Důvodem je podle něho skutečnost, že systém administrace, který je nyní v rámci Operačního programu Životní prostředí nastaven, funguje pomalu, protože byl přejat z předchozího programového období, kdy byl Pracovní skupina pro řešení nízké kvality ovzduší Moravskoslezského kraje schválila pokračování takzvané kotlíkové dotace. V rámci druhé výzvy dojde k úpravám podmínek i k snížení maximální výše podpory jednotlivých žádostí. Na základě pozitivního ohlasu na pilotní projekt počítáme v rámci kotlíkové dotace v letošním roce se 40 miliony korun z národních zdrojů a v roce 2013 s dalšími 60 miliony. Výše této částky je vázána stejnou aktivitou ze strany Moravskoslezského kraje. Podmínkou společného programu je totiž již od začátku stejný finanční přístup obou partnerů, uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Formální úpravy Kromě dvojnásobného navýšení celkového objemu finančních prostředků budou v rámci nové výzvy provedeny i formální úpravy. Maximální výše podpory bude snížena na korun na jednu žádost, rozšíří se také druhy podporovaných kotlů: Zatímco v pilotním projektu mohli administrován Operační program Infrastruktura. Jenomže program infrastruktura měl na starosti desítky projektů, nikoli tisíce jako Operační program Životní prostředí, vysvětluje Lintymer. Rychleji a efektivněji Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. My tomu říkáme akční plán, který musí vzniknout nejen z podnětu Komise, ale především z důvodu naší vnitřní potřeby nastavit a zavést konkrétní opatření ke zjednodušení, zefektivnění a zrychlení realizace programu, říká Lintymer. Na otázku, s jakými konkrétními úkoly onen akční plán přijde, odpovídá, že jeho zcela zásadním úkolem je zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí o přiznání dotace. Průměrná doba od podání žádosti do vydání registračního listu je 182 dní, tedy přes půl roku. Období mezi vydáním registračního listu a získáním rozhodnutí o přiznání dotace trvá od zhruba šesti měsíců, a to jen o peněžní podporu žádat pouze majitelé kotlů na uhlí, případně na uhlí a biomasu, bude tato možnost dána i domácnostem, v nichž se topí čistou biomasou. O dotaci bude moci nově žádat pouze jedna fyzická osoba. Ministerstvo také v této souvislosti počítá s komunikační kampaní, která prodlouží a doplní stávající komunikační kampaň na výměnu kotlů, kterou počátkem letošního roku spustil Moravskoslezský kraj. Čističky ve školách? Pracovní skupina se na svém zasedání zabývala i zdravotními u jednoduchých individuálních projektů, až po několik let. A to je špatně. Rychlejší administrace Dodržování dvanáctiměsíční lhůty uvedené v registračním listu pro dodání nezbytných podkladů za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace důsledky kvality ovzduší v moravskoslezském regionu. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který byl hostem českotěšínského jednání, si ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat analýzu efektivnosti případného zakoupení čistíren vzduchu do moravskoslezských škol. Ukázalo se, že dodržet protiprašnou účinnost čističek v reálných podmínkách školských zařízení je problematické. Čističky jsou zařízení, která jsou primárně určena do obytných místností a kanceláří, např. do ložnice, ve které spí alergické dítě. Pro požadovaný efekt musí čistič vzduchu pracovat neustále, bez přerušování chodu v místnosti, která má uzavřená okna a dveře, a současně musí být vybráno takové zařízení, které má dostatečný výkon ve vztahu k velikosti místnosti. Tato vysoce výkonná zařízení jsou ale velmi hlučná, navíc při nutnosti nepřetržitého a dlouhodobého provozu v uzavřeném prostoru školní třídy, nevyhovující, prohlásil Heger, podle kterého navíc čističky nezbavují vzduch oxidu uhličitého, což v případě učebny, kde běžně sedí najednou 20 až 30 dětí, představuje problém. Další jednání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit koncem května v Ostravě. se dle Lintymera jeví jako úplně zásadní a konkrétní změna. Jako nezbytné se také ukazuje zpřísnit režim při povolování žádostí o jakékoli prodloužení projektů. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového. Nejsme také svolní povolovat prodloužení projektu z důvodů možnosti podání opravných prostředků na antimonopolní úřad, tvrdí. Jak Radek Lintymer dodává, vstřícnost žadatele mohou očekávat všude tam, kde věrohodně předloží harmonogram realizace svého projektu. Nemáme problém s posouváním doby o dva, tři měsíce, ale jakékoli delší horizonty jsou pro nás nepřípustné, a proto je budeme posuzovat velmi pečlivě, vysvětluje. Splnění pravidla N+3 Dalšími kroky ke zrychlení čerpání jsou posílení finančního řízení programu a zkvalitnění predikce čerpání v dlouhodobém horizontu. Pro splnění pravidla N+3 musíme stanovit cílové hodnoty čerpání. Přednostně je třeba i rychle dofinancovávat takzvané rychloobrátkové projekty a objemově větší projekty. Důvodem je zlepšit dosavadní minimální zapojení velkých projektů do reálného čerpání finančních projektů, tvrdí Lintymer. Novinkou je také, že při nedostatečných vlastních zdrojích mohou žadatelé předkládat Státnímu fondu životního prostředí ČR i dosud neuhrazené faktury, které fond proplatí přímo dodavatelům. Ministr zrušil rozhodnutí o průzkumném území Trutnovsko Ministr Tomáš Chalupa jednal v Božanově se starosty 56 dotčených obcí o situaci v možné těžbě břidlicového plynu v Královéhradeckém kraji. Po vypracování nezbytných právních podkladů se ministr rozhodl prvoinstanční rozhodnutí zrušit a vrátit je k novému projednání. K rozhodnutí ministra přispělo stanovisko rozkladové komise, která rozhodnutí o stanovení průzkumného území Trutnovsko posuzovala. Rozhodnutí vypracoval Odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí VI, Hradec Králové. Jsem přesvědčen, že nebylo postupováno plně a precizně podle správního řádu. Nedošlo také k dostatečnému vypořádání se s vyjádřeními dotčených subjektů. Například obcím nebyly poskytnuty odpovídající informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. vyjádřily. V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana vod a přírody a krajiny, uvedl ministr Tomáš Chalupa. Zároveň dodal, že to bude precedentní rozhodnutí, které by se mělo stát vzorem pro další podobné případy: Musíme vycházet z právního stavu, ve kterém se pohybujeme, ale v budoucnu se budu snažit legislativu změnit, uvedl. Basgas Energia Czech Žádost o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství Trutnovsko podala v dubnu 2011 firma Basgas Energia Czech, s. r. o. Stejná firma podala již v lednu 2011 žádost o stanovení průzkumného pro vyhledávání zemního plynu získaného z břidlic na území Berounka. MŽP v současné době eviduje žádost ještě od další firmy, od Caudrilla Resources, respektive její pobočky v České republice Caudrilla Morava, s. r. o., která v září 2010 podala žádost o průzkumné území pro vyhledávání zemního plynu z břidlic v lokalitě Meziříčí. Obce podaly rozklad V případě řízení o stanovení průzkumných území Trutnovsko a Meziříčí byla v prosinci vydána kladná rozhodnutí příslušných odborů výkonu státní správy MŽP. Proti oběma rozhodnutím byl v zákonné lhůtě podán rozklad ze strany obcí, které nesouhlasily se stanovením průzkumného území. Rozhodnutí proto nenabyla právní moci. Ve správním řízení ve věci stanovení průzkumného území Berounka byly vyžádány další doplňující podklady, které žadatel dosud nedodal. AKTUALITY ECHO Zákon o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ke změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výčet nejdůležitějších změn a doporučení, jak postupovat při uzavírání smluv a jak pokračovat v již běžících zadávacích řízeních. Upozorňuje žadatele, aby věnovali těmto změnám a doporučením pozornost, zejména u zakázek malého rozsahu zadávané před datem nabytí účinnosti této novely. Více informací lze dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. O dvě procenta méně emisí České firmy zahrnuté do systému obchodování se škodlivými emisemi vypustily v loňském roce přes 74 milionů tun emisí, což bylo o 1,85 procenta méně než v roce Podniky však měly k dispozici více povolenek na pokrytí skleníkových plynů, než potřebovaly, a ušetřily tak miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat evropského registru emisního obchodovaní. Tuzemské firmy měly loni 12,2 milionu povolenek navíc, což podle jejich loňské průměrné ceny přestavuje hodnotu necelých čtyř miliard korun. Nyní je však cena povolenky zhruba poloviční. Dopravní stavby a ovzduší Ministerstvo životního prostředí vyjednává s resortem dopravy o přednosti výstavby těch silničních obchvatů, které pomohou se znečištěným ovzduším. Počítá s tím i takzvaný Akční plán pro Moravskoslezský kraj. V budoucnu by se tak mohlo při dopravních stavbách více přihlížet ke znečištění ovzduší. Rádi bychom, aby toto také sehrávalo sovu roli. Samozřejmě že není možné, aby kvůli tomu, že to nebude připravené technicky, se promeškaly finanční prostředky. Tomu všichni rozumíme, uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. 3

3 4 5 ANALÝZA ANALÝZA Co je biomasa? Odpovídá klastr Česká peleta. Vladimír Stupavský klastr Česká peleta Využívání biomasy je jedním z řešení, na které myslí v rámci své podpory i Operační program Životní prostředí. Své o tom ví také Vladimír Stupavský ze zájmové organizace Česká peleta. V následujícím textu představuje hlavní výhody používání biomasy. Každý z nás potřebuje ke svému životu energii. Ať již ve formě tepla, světla, elektrické energie pro napájení počítače, nebo třeba pro pohon automobilu. K tomu využíváme zpravidla neobnovitelné zdroje energie získávané ze země, nejčastěji uhlí, ropu nebo zemní plyn. Ty vznikaly dlouhými chemickými procesy ze zbytků rostlin a živočichů před miliony let. Nyní fosilní paliva spotřebováváme, jejich zá soby jsou však omezené a těžba negativně ovlivňuje životní prostředí například ropnými haváriemi a s nimi souvisejícím znečištěním moře nebo povrchovými doly, které nevratně mění charakter krajiny. Vedle toho, že vzhledem ke klesajícím zásobám stále roste cena paliv, bývá i jejich zpracování energeticky velmi náročné a vznikají při něm nebezpečné odpady. Obnovitelné zdroje Energii však můžeme získávat i z takzvaných obnovitelných zdrojů: ze slunce, z vody či z vě tru. Zásoby obnovitelných zdrojů jsou neomezené a jejich využíváním zatěžujeme přírodu jen velmi málo. Velmi důležitým obnovitelným zdrojem energie, a to zejména v podmínkách České republiky, je i biomasa. Představuje jí veškerá organická hmota rostlinného a živočišného původu. Energetickou biomasu většinou získáváme jako odpad ze ze mědělství, lesnictví nebo průmyslu. Může být i výsledkem cíleného pěstování, zejmé na v zemědělství. Biomasa patří ke zdrojům energie s vel mi příznivým dopadem na ži votní prostředí. Jejím spalováním se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, které předtím stromy a rostliny při svém růstu samy vytvořily. Mají takzvanou nulovou bilanci CO 2. Biomasu využívanou k vytápění domů nejvíce využíváme ve formě palivového dřeva, ale i třeba v podobě sliso vaných malých částí dřeva nebo rostlin pelet a briket. Pelety jsou vyráběny z dřevních nebo zemědělských zbytků či surovin silným stla čením, které se nazývá peletování. Pro soudržnost dřevěných pelet má kromě vy sokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě, další přídavné směsi, pojiva nebo lepidla se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. OPŽP a biomasa Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Jinou možností, jak využít pomoci z Operačního programu Životní prostředí, je oblast podpory 2.1.1, v níž je dotováno pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje. Žadateli mohou vedle výše jmenované skupiny být i obchodní společnosti a podnikatelé. Podpora se týká kamen a kotlů různých druhů. Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Peletová kamna Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Při spojení peletových kamen s teplovodním výměníkem je lze využít také pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Peletová kamna jsou jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna, která jsou vyhledávána mimo jiné kvůli estetickým vlastnostem hořícího ohně v místnosti. Předávání tepla probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kw a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Účinnost spalování dosahuje 90 procent. Při tepelném výkonu Srovnání nákladů na vytápění dřevěné dřevěné palivové pelety brikety dřevo cena v tis. Kč za sezonu zemní plyn krbových kamen 6 kw můžeme vytápět plochu do 60 m 2. Peletový kotel Moderní peletové kotle jsou plně automatizovaná zařízení s dobrými spalovacími vlastnostmi a nízkými emisemi. Jsou to tudíž ekologicky šetrné kotle s komfortní obsluhou. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé užitkové vody. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, kterým bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 30 kw a lze jej zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty. Účinnost kotle do koks černé uhlí hnědé uhlí elektřina topný olej sahuje až 94 procent. Otopnou plochu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 10 kw stanovit orientačně na 200 m 2. Zplyňovací kotel Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Je to úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Oproti automatickým kotlům na pelety je to kotel s nižší pořizovací cenou, která je ovšem kompenzovaná nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle na biomasu nabízejí funkci automatizovaného zapalování paliva. Výkon kotle, který se nejčastěji pohybuje v rozmezí kw, je možno regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 procenty. Otopnou plo chu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 15 kw stanovit orientačně na 300 m 2. Instalace kotle Kotel se nejčastěji instaluje ve sklepě. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl být sklad pelet co nejblíže ke kotli, při použití pneumatického (nasávacího) potrubního systému se doporučuje maximální dopravní vzdálenost až do 25 metrů. Variant pro uskladnění pelet v rodinných domech může být několik. V praxi se ukazují jako výhodné následující varianty skladování pelet: vybudování skladu pelet s pneumatickým dopravníkem ke kotli (pro větší vzdálenosti mezi sladem pelet a kotelnou, např. skrz chodbu a více zdí), vybudování skladu pelet se šnekovým dopravníkem ke kotli (pro kratší vzdálenosti mezi skladem pelet a kotelnou, např. skrz zeď), instalace speciálního textilního Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech výroby a zpracování biomasy, výroby tvarových biopaliv, výroby energetických systémů a zdrojů, distribuce a obchodu. Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. zásobníku nebo konstrukce pro zavěšení big bagu velkoobjemového vaku. A co komfort? Dodávka pelet prostřednictvím cisterny na pelety rozšiřuje komfort topení peletami. Cisterna pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu dopraví pelety hadicí přímo do skladovacího prostoru pelet až do vzdálenosti 30 metrů. Součástí systému je certifikovaná váha, která měří hmotnost pelet. Z pohledu zákazníka se jedná o bezpracný způsob zásobení se peletami. Pro bezobslužné plnění zásobníku je nutný kvalitně stavebně připravený objekt suché silo či sklep, nejlépe s podavačem do kotle. Spojení cisternového zásobení peletami a podávacího systému pelet do kotle poskytuje ten nejlepší komfort pro vytápění peletami. Náklady na vytápění Ze zkušeností je patrné, že nejekonomičtějším palivem pro domácnosti je v současné době palivové dřevo. Dalšími v pořadí jsou dřevěné pelety a hnědé uhlí následované dřevěnými briketami. Vyšší náklady vyžaduje použití černého uhlí, zemního plynu a koksu. Nejméně ekonomické je vytápění pomocí topného oleje a elektřiny. Výpočet nákladů na vytápění vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě cen elektřiny a zemního plynu jsou použity nejvyužívanější tarify a dodavatelé v České republice (RWE a ČEZ). Ve výpočtu je uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti používaných kotlů. Náklady na paliva jsou zprůměrovány z měsíčních cen paliv pro domácnosti v průběhu celého roku. Brikety z biomasy jsou ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní nebo rostlinné biomasy, vyrábějí se většinou ve tvaru plných válců nebo válců s otvory. Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot, mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost. K jejich hlavním přednostem patří, že nezatěžují životní prostředí a jsou ekologické. Díky dnešním moderním kotlům je topení briketami snadné a pohodlné, brikety lze použít i jako doplňkový zdroj tepla (například v krbových kamnech) při cen trálním vytápěním plynem či elektřinou. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. S briketami se snadno manipuluje, jsou zpravidla baleny v sáčcích po pěti kusech a dobře se skladují. Brikety jsou vyráběny z pilin, drtě, štěpky, hoblin, kůry, ale i rostlinných zbytků a dalších odpadních materiálů. Výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg, je tedy vyšší než například u nejkvalit nějšího hnědého uhlí. Brikety se dají v kotli kombinovat s kusovým dřevem. Pelety jsou ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy. Dodávají se v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu. Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety. K jejich výhodám patří maximální ohleduplnost k životnímu prostředí, uživatelský komfort při použití elektrokotle nebo plynového kotle, přijatelná skladnost a dobrá manipulace, nezávislost na dodávkách fosilních paliv, jako je plyn nebo uhlí. Pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot, neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky. Vedle kvalitních dřevních pelet, které jsou nejrozšířenější, se mohou vyrábět i pelety ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků, jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo. Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg, a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze čtyř až pěti tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad nebo palivové silo.

4 6 REPORTÁŽ 7 REPORTÁŽ Litovelské Pomoraví: rychlý návrat pestré louky Je jaro a příroda se probouzí. Nalitá poupata nakonec prasknou a rozzáří krajinu pestrou škálou barevných květů. Díky projektu na tvorbu semenné směsi, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, je toto období v Litovelském Pomoraví ještě barevnější. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce Geomorfologicky je Litovelsko tvořeno Hornomoravským úvalem, což je vněkarpatská sníženina, jejíž nejplošší, nejníže ležící část představuje Haná. Oblast Hané je téměř bezlesá, ale zato se může pochlubit nejúrodnější půdou v republice. Nejzajímavější pozoruhodností Litovelska jsou bezesporu zákruty vytvořené řekou Moravou, pro kterou jsou typická četná boční ramena a lužní lesy, jež z velké části patří právě do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. I tady je jaro nejkrásnějším ročním obdobím. Ještě před rozvinutím listů na stromech pokrývají zemi koberce česneku medvědího, podsněžníků, bledulí jarních a dymnivek dutých, k vidění jsou i orseje jarní, křivatce žluté a další poslové jara z květinové říše. Typickou strukturu této nivní krajiny tvoří mozaika ekosystémů vodních toků, slepých meandrů, občasně zaplavovaných tůní, mokřadů, slatin a luk, travinných společenstev, různých typů lužního lesa od nejvlhčích olšových vrbin po relativně suché lužní doubravy. Příliš chudá směs Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. A to i přesto, že v dobách komunistického režimu bylo jejich velké množství rozoráno a několik desítek let sloužilo jako pole. Po vzniku chráněné krajinné oblasti v roce 1990 se přeživší louky a pole ležící okolo vodotečí začaly znovu zalučňovat. Z části k tomu přispěli zemědělci, z části se o to zasloužila správa chráněné krajinné oblasti. Navrátit aluviální louky do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví bylo snahou, která by se na první pohled dala označit za chvályhodný čin. Ve skutečnosti se bohužel zalučňovalo komerční semennou směsí několika málo druhů travin, mnohdy i nevhodných. Na obranu tohoto způsobu lze jen poznamenat, že dostupné prostředky tehdy jinou volbu neumožňovaly. Dnes, po dvou dekádách, tak louky stále vykazují velmi nízkou druhovou rozmanitost a některé z druhů, které by na nich za normálních okolností vůbec nerostly, tu dosud přežívají. Společnost pro ochranu přírody střední Moravy Sagittaria, která pracuje na mnoha projektech spojených s managementem a údržbou přírodovědně významných lokalit a záchrannými programy, se už od roku 2003 snažila získat směs lučních druhů trav a bylin, kterými by se tyto louky dosytily a získaly druhovou rozmanitost původních aluviálních luk. Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Celkové náklady: Celkové uznatelné náklady: Celková výše podpory: Kč Kč Kč Matečnice, Sběr osiva v Terezském údolí Čištění osiva Míchání směsi Průkopnické začátky Už během let 2003 a 2004 jsme začali s prvními pokusy. Sbírali jsme semena několika druhů trav a bylin a představovali jsme si, že někde založíme matečnici, která bude zdrojem semen pro budoucí dosycování už existujících luk, vzpomíná Michal Krátký z organizace Sagittaria. Projekt Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví byl jeho nápadem a od začátku do konce také jeho prací. V Sagittarii působí od roku Vystudoval obor učitelství biologie, tělocvik na olomoucké fakultě, kde působil předseda Sagittarie Vlastik Rybka a Michalovi dělal vedoucího diplomové práce. Po ukončení studií nastoupil Michal do Sagittarie na civilní službu a u ochrany přírody již zůstal. S několika pomocníky chodil po druhově bohatých loukách, vyhledával vybrané rostlinné druhy a sbíral jejich semena. Aktivisté založili malý záhonek, který semeny oseli, a doufali, že z úrody získají dostatek semen pro svůj plán. V Litovelském Pomoraví je ale potřeba dosytit a osít velké plochy luk a na to je zapotřebí velké množství osiva. Získávat semena sběrem přímo na loukách je děsně pracné, konstatuje Michal Krátký a dodává, že i prvotní pokusy s malým záhonkem ukázaly, že na malém záhonku nevyprodukují zdaleka tolik semen, kolik pro svůj záměr potřebují, a že to budou muset zkusit jinak. A ve velkém. A tak vznikl projekt na vytvoření regionální semenné směsi, který Michal se svými spolupracovníky připravil do první výzvy vypisované v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na podporu biodiverzity v oblasti 6.2. Projekt uspěl a Sagittaria získala dotaci na jeho realizaci. Na vlastním to nešlo Původně měla Sagittaria v úmyslu zakoupit pole, na kterém by založila matečnici, ale v rámci střední Moravy narazila na přemrštěně vysoké ceny. Pole se teoreticky dalo koupit v rámci projektu, ale to by muselo být za odhadní cenu, jenže místní drobní vlastníci chtěli za pozemky mnohonásobně víc, zejména v těch lokalitách, kde jsme my chtěli matečnici založit tak, abychom ji neměli úplně z ruky, vysvětluje Krátký. Podle

5 8 REPORTÁŽ 9 REPORTÁŽ něho nezbývalo než si pole pronajmout, což se nakonec stalo. Po domluvě se správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví si vyhovující pole pronajali od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Byla to nejschůdnější cesta i proto, že v případě pronájmu pole od soukromníka by neměli záruku, že jim za tři čtyři roky nevypoví smlouvu. Chtěli jsme mít jistotu dlouhodobé kontinuity, koneckonců i podmínky Operačního programu Životní prostředí to tak vyžadují, takže dlouhodobý pronájem byla jediná možná alternativa ke koupi, vysvětluje Krátký. Zkušeně a ve velkém Projekt tvorby regionální semenné směsi není podle odborníků žádným náhodným výkřikem nezkušených amatérů. Sagittaria měla již zkušenosti s podporou ohrožených druhů, ovšem jen v podstatně menším měřítku. Její členové sbírali semena a pěstovali kultivary toho kterého druhu. Na střední Moravě tak v rámci záchranného programu zachránili například kriticky ohroženou matiznu bahenní. Prvních deset let z dvaceti, po které existuje, se organizace věnovala převážně podpoře těch nejohroženějších a chráněných druhů. Pak jsme si ale uvědomili, že zatímco se věnujeme několika málo druhům, máme tady na střední Moravě hektary nově založených luk. Pochopili jsme, že na nich bychom mohli do budoucna vytvořit podmínky i pro vzácné a ohrožené druhy, jenže na nich chybí potřebná druhová rozmanitost, objasňuje Michal Krátký. I proto bylo cílem projektu na tvorbu regionální semenné směsi zvýšit počet a rozlohu druhově pestrých luk, neboť takové louky se do té doby nacházely jen velmi omezeně. A louky, kterých se měl projekt týkat, nebyly pro Sagittarii ničím cizím. O mnoho z nich se totiž organizace stará v rámci nejrůznějších biocenter, biokoridorů nebo ochranných pásem rezervací či památek. Louky se dají rozdělit zhruba na tři základní typy. Prvním jsou přirozené louky, ke druhému patří louky v říčních nivách s pravidelnými dlouhotrvajícími záplavami a třetí představují vysokohorské louky, které se nacházejí nad hranicí lesa a kosodřeviny a nemusejí se udržovat zásahy člověka kvůli dlouho ležícímu sněhu. Polokulturní a kulturní louky, tzn. louky, které vznikly po zásahu člověka a musejí se udržovat kosením nebo pasením dobytka, louky vytvořené v nížinách vymýcením původních lužních lesů a v horách vymýcením lesa. Na druhou stranu by však louka bez lidského faktoru nezůstala nádhernou zelenou plochou dlouho. Musí se někdy kosit, jinak by později zarostla. Někteří vlastníci používají louky také jako pastviny pro ovce a skot. Dlouhodobé neudržování louky vede k tomu, že přirozeně rostoucí traviny vytlačí keře a semenáčky stromků a louka se pozvolna mění v les. Tomuto procesu se říká sukcese. Kosením člověk také pozměňuje konkurenční vztahy mezi rostlinami, umožňuje přežívání konkurenčně slabých druhů, a proto zvyšuje druhovou pestrost organizmů. Louky mají veliký význam: poskytují kvalitní seno, protože vyšší počet rostlinných druhů zajišťuje dostatek stopových prvků a minerálů důležitých pro výživu hospodářských zvířat, a díky své velké pokryvnosti chrání půdu před vodní a větrnou erozí. Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody, protože lepší struktura půdy umožňuje snadnější vsakování vody a její lepší akumulaci. Přirozených luk v dnešním světě velmi rychle ubývá. A to ať už změnou na pole, ústupem před stavbou měst, či nedostatečným udržováním půdy. O to je znovu založení každé z nich, spojené s důrazem na druhovou rozmanitost, chvályhodnějším počinem. Bělokarpatská inspirace Při přípravě projektu vycházela ze zkušeností v Bílých Karpatech, kde Český svaz ochránců přírody zrealizoval podobný projekt dlouho před nimi. Založil tam vlastní matečnice, jen na nich nepěstuje druhy rostoucí na vlhkých loukách, nivách, ale takové, které se vyskytují v sušších travních porostech na bělokarpatských kopcích. Princip je však stejný. V Karpatech ještě spolu s tím, co vyprodukuje matečnice, získávají semena od zemědělce, který je na druhově bohatých To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. loukách sbírá kartáčováním. S tamějšími ochránci se známe a víme o jejich aktivitách, také jezdíme do Bílých Karpat na některé lokality, takže jsme se inspirovali a v našem případě vlastně použili takový analogický postup, vysvětluje Krátký. To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. Z pohledu ochrany přírody je pak problematické zajistit optimální osivo, aby louky byly druhově pestré a odpovídaly svému stanovišti. Biodiverzity by se nepochybně dosáhlo i přírodní sukcesí, jen by to trvalo desítky let. Takže vytvoření regionálních semenných směsí, kterými se budoucí louky osévají a stávající dosycují, slouží k urychlení času na návrat druhově pestrých luk. Vlastníma rukama V rámci tříletého projektu ( ) podpořeného z Operačního programu Životní prostředí byla založena zhruba hektarová matečnice. Jak? Jednoduše: ručně. Studenti, brigádníci a zaměstnanci Sagittarie, vyškoleni, aby poznali potřebné druhy trav a bylin, chodili po druhově bohatých loukách a sbírali semena. První rok nasbírali 30 kilogramů čtyřiceti pěti druhů rostlin ze tří či čtyř různých společenstev, na vlhčích až střídavě vlhkých loukách, v okrajových částech mokřadů i na mírně suchých stanovištích, aby pak bylo možné pro každou danou lokalitu vymyslet a sestavit optimální luční směs. Sbírali především byliny, a to z prostého důvodu: V loukách znovu zalučněných komerční směsí jsou dominantní trávy, a bylinná složka v nich chybí. Komerční směsi většinou obsahují tři čtyři druhy trav, do kterých je přimísen třeba jetel. Na původní, přirozené vlhčí louce přitom může růst až sto dvacet druhů rostlin, z nichž je například osmnáct druhů trav a zbytek tvoří byliny. Dnes máme v matečnici i několik druhů trav a ostřic, které se nepoužívají v komerčních směsích ani nejsou komerčně dostupné, jako třeba třeslici prostřední a biku ladní, chlubí se Krátký. Mateřská louka Samotnému sběru předcházel botanický průzkum, při kterém se zjistilo, co a v jaké četnosti na loukách roste. Pronajaté pole budoucí matečnici rozdělili aktivisté na metr široké a padesát metrů dlouhé pásy, které oseli nasbíranými semeny. Zakládání matečnice trvalo celé tři roky trvání projektu, každý rok založili kus a její menší část je stále volná. Na ni letos Michal a jeho spolupracovníci plánují, již mimo projekt, vysadit ze sušších stanovišť druhy, které v rámci projektu nenasbírali. Některé řádky matečnice oseté rychleji rostoucími a vitálnějšími druhy začaly plodit už následující rok, jiné později. Když letos přijdete na matečnici v květnu nebo v červnu, kvetou tam řádky chrastavce, kohoutku a kopretin. Je to pěkná mozaika, láká Krátký k návštěvě matečnicové louky. Při dosevu i osévání se aktivisté řídí tím, k jakému typu louky daná lokalita stanovištně odpovídá a jaké druhy by na ní měly růst, popřípadě tam chybějí či jsou málo zastoupené. Ty se pak vyberou z kolekce nasbírané v matečnici a použijí k výsevu. Druhové složení dosevů konzultuje Sagittaria s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Úzce s nimi spolupracujeme, dohodneme se, shodneme se a vzájemně si pomáháme věci realizovat. Agentura dělá tady v chráněné krajinné oblasti hodně věcí i na náš popud, když je na ně upozorníme, dodává Krátký. Splněná očekávání Nezanedbatelnou výhodou matečnice je, že se na ní semena mohou sbírat mechanizovaně, produktivněji, než když se ručně vyzobávají z louky. Takhle se jeden druh sklidí během jediného dne, sestříhá se nůžkami do plachet a odveze se na vysušení a vyloupání. Produkce semen se díky produkci z matečnice zdvojnásobila za podstatně menších nákladů a námahy. Nijak jsme se neunáhlili, byla to promyšlená akce. A tak, jak jsme vymysleli, že by to mělo fungovat, to přesně funguje, pochvaluje si Michal Krátký. Ani náklady na provoz a údržbu matečnice už nejsou takové, jaké byly při jejím zakládání. Poté, co se na matečnici vytvořil kompaktní porost bylin a trav, vše zvládne jediný člověk, kterému přes léto se sběrem pomáhají brigádníci, a to především se sběrem semen. Po vyčerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí se provoz a údržba matečnice financuje z grantu, který Sagittaria získala od Českého svazu ochránců přírody opět v rámci podpory biodiverzity. Za tři roky projektu bylo ze semen získaných z matečnice oseto 34 hektarů luk a v loňském roce, mimo projekt, dalších pět. Sagittaria si dokonce vypůjčila kartáčovač z Bílých Karpat, takže již produkuje i travní směs sesbíranou z druhově bohatých luk a ve spolupráci se zemědělskými družstvy a správou chráněné krajinné oblasti obnovila další pozemky. Navíc činnost Sagittarie oslovila i sousední oblasti. Například město Olomouc podalo žádost o dotaci na vytvoření třicetihektarového příměstského biocentra. V projektu stojí, že biocentrum bude oseto regionální semennou směsí, takže předpokládám, že to budeme my, kdo ji dodá, vysvětluje Krátký. Konec dobrý, všechno dobré Jak tomu často bývá, popsaná realizace byla oproti vyřízení dotace tou jednodušší částí projektu. Projekt si v Sagittarii vymysleli, napsali a podali sami. Naše organizace je zvyklá psát projekty a žádat o grant. Máme široký záběr, jinak bychom peníze na svou činnost nesehnali, vysvětluje Michal Krátký. Žádost o dotaci na projekt podávali do úplně první výzvy, která byla pro osu 6.2 vypsána. Ty začátky byly hodně divoké, nikdo moc nevěděl, jak co bude fungovat, a tomu odpovídala i administrativa, vzpomíná. Mluví o době, kdy existovaly desítky směrnic, ke směrnicím desítky příloh, k přílohám desítky dodatků a k dodatkům desítky doplňků. To se však podle Kratkého již změnilo. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost, objasňuje Michal Krátký. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost. Právě proto, že projekt byl realizován svépomocí, nevypisovala Sagittaria výběrové řízení na realizaci projektu, ale jen na dodavatele potřebného technického vybavení: ledniček na uchovávání semen, sušárny semen, vlhkoměru a sekačky na údržbu cestiček mezi záhony matečnice. Samotný projekt Sagittaria realizovala svépomocí, proto také vykazovala dohody s brigádníky, mzdy zaměstnanců a dokládala velké množství podkladů, takže vyúčtování celého projektu nakonec vydalo na velmi tlustý svazek. Celá administrativa trvala ještě déle, protože smlouvu o poskytnutí dotace jsme obdrželi až ve třetím roce realizace projektu. Celý projekt jsme zaplatili z vlastních zdrojů, teprve pak se podařilo odsouhlasit, zúčtovat a proplatit většinu výkazů. Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace jsme obdrželi asi tři čtvrtě roku po podání žádosti, ale další rok se chystala smlouva, protože jsme čekali na rozhodnutí, jestli je Sagittaria veřejnoprávním, či soukromoprávním subjektem, vzpomíná Michal Krátký. ECHO Pět miliard z povolenek Snížit rozpočtový schodek o zhruba pět miliard korun by v příštích třech letech měly pomoci aukce emisních povolenek. Částka je polovinou z předpokládaného celkového výnosu dražeb, druhou musí stát podle pravidel EU použít na opatření ke zlepšení životního prostředí. Ministr Tomáš Chalupa by chtěl peníze v prvé řadě použít na dotace na zateplování domů, nově včetně novostaveb. Můj resort by, jak je známo, preferoval, aby tyto prostředky směřovaly primárně na program v oblasti úspor energií, který by vycházel ze zkušeností s programem Zelená úsporám, sdělil k využití výnosů ministr Chalupa. Čištění v Brně Čištění Brněnské přehrady od dříve značně přemnožených sinic bude letos pokračovat provzdušňováním vodního díla za využití speciálních věží a vsypáváním síranu železitého do vody. Práce zahájí podnik Povodí Moravy 1. května. Mnohaletý projekt čištění přehrady, který přijde na 144 milionů korun, v závěru letošního roku skončí. Přípravné práce již začaly. Skupina tří potápěčů zahájila montáž takzvaných aeračních věží. Zařízení promíchávají a navíc provzdušňují vodu, čímž zhoršují podmínky pro vznik sinic. Kontroly v Ostravě Od loňského října do letošního března pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu uskutečnili kontrol lokálních topenišť provozovaných občany. Protože zákon zatím neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře vycházejícího z komínů. Kontroloři dosud zjistili dvanáct případů vyšší tmavosti kouře, ve dvou případech byly výsledky měření předány úřadům městských obvodů k zahájení přestupkového řízení.

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt

Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Výtopna na biomasu - zdroj energie pro obec ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Karel Srdečný, EkoWatt Jednou z možností, jak zajistit ekologické a komfortní vytápění v obci, je výstavba centrálního zdroje

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

VERNER udává směr vývoje v ČR

VERNER udává směr vývoje v ČR EXPERT NA TEPLO společnost VERNER přední český výrobce kotlů na biomasu vlastní konstrukce a vývoj moderní výroba EN ISO 9001:2008 tradice a zkušenost -18 let na trhu export do celého světa komfortní obsluha

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Kotlíková dotace přehledně

Kotlíková dotace přehledně Kotlíková dotace přehledně Datum: 9.9.2013 Autor: Ing. Vladimír Stupavský, redakce Recenzent: Ing. Leopold Benda, obchodní ředitel BENEKOVterm s.r.o., Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o. Společný program

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Kotlíková dotace 2015: podmínky a podrobnosti Datum: 16.7.2015 Autor: Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Vladimír Stupavský, redakce Zdroj: MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU VE FORMĚ DŘEVNÍ ŠTĚPKY A DŘEVNÍCH PELET ZKUŠENOSTI A PRAXE Z DLOUHOLETÉHO PROVOZU SEMINÁŘ VYTÁPĚNÍ BIOMASOU - VEC VŠB OSTRAVA -13. 05. 2009 LUHAČOVICE OBEC TŘANOVICE : - 1020 obyvatel

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z R O J E K W O O D W O R K I N G M A C H I N E R Y - S I N C E 1 9 2 1 palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti Vážená paní, vážený pane. Současná situace v cenách plynu,

Více

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014

Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994-2014 Program Čistá energie Praha (dále jen Program ) probíhá od roku 1994. Jedná se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality ovzduší a k podpoře

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí

7. VÝZVA. Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí 7. VÝZVA Plzeňský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem Programu

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí

6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí 6. VÝZVA Královéhradecký kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb

jirka.horak@ .horak@vsb.cz www.vec.vsb Umíme me správn vně topit? Co nejvíce ovlivní to co jde z tvého komínu? nu? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA autorizovaná

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více