EMPIRE: profil 2006 Ze softwaru a na míru cokoli chcete.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPIRE: profil 2006 Ze softwaru a na míru cokoli chcete."

Transkript

1 EMPIRE: profil 2006 Ze softwaru a na míru cokoli chcete.

2

3 OBSAH Proč je zapotřebí vývoj softwaru na zakázku? 2 3 Čím komplikovanější a individuálnější jsou obchodní procesy v podniku, čím unikátnější je jeho know-how, tím naléhavěji podnik potřebuje software na zakázku. První kroky: Specifikace a analýza. 4 5 Zatímco všichni chápeme, že dobrý lékař při vyšetření klade i dotazy, které s pociťovanými problémy na první pohled vůbec nemusejí souviset, ne všichni jsme smířeni s tím, že při programování na zakázku začíná práce vývojářského týmu obdobně. Projekt a jeho řízení: 6 7 V EMPIRE za sebou máme dostatek projektů nejrůznějších velikostí. Díky tomu umíme odhadnout, jaká rizika hrozí a můžeme jim včas předcházet. Zkušenosti se promítají v každé etapě projektu: od tvorby zadání přes analýzu, samotné programování, testování, nasazování systému v praxi a jeho údržbu. Jak to dělá EMPIRE: 8 9 Společnost EMPIRE s.r.o., působí na českém trhu již více než deset let. Zabývá se vývojem kriticky důležitých obchodních aplikací na zakázku. V této oblasti patří co do kvality i objemu prodeje k nejužší české špičce. Mezi zákazníky převažují finanční instituce a telekomunikační firmy. Každý projekt je unikátní: Rozhovor se dvěma společníky firmy, generálním ředitelem Michalem Kavalem a obchodním ředitelem Ondřejem Lubovským, o pohádce Fimfárum, o řízení zákazníkových očekávání, o štěstí, týmovém duchu, o konzultantech pracujících v mezeře mezi dvěma světy a o tom, jak se budují a ničí reputace. EMPIRE: Základní informace. 16 Pro EMPIRE s.r.o., vyrobily Softwarové noviny, s. r. o., 2006 Texty: Redakční tým pod vedením Petra Koubského Grafický návrh a sazba: Jakub Zoubek Foto: Martin Faltus Obsah 1

4 Proč je zapotřebí vývoj softwaru na zakázku? Ano, proč? Na trhu je přece obrovské množství hotových softwarových řešení, od těch jednoduchých, jako je například všem známý kancelářský software, až po složité podnikové informační systémy. V těch je obsaženo zdánlivě všechno, co každý podnik může potřebovat: účetnictví, skladové hospodářství, správa majetku, personální a mzdové agendy, řízení výroby a prodeje. Před dvaceti lety by to možná stačilo ke spokojenosti skutečně každému podniku. (Ovšem před dvaceti lety zas takto dokonalé podnikové informační systémy neexistovaly.) Dnes je však jiná situace. Podniky jsou stále ve větší míře ztotožněny se svými počítačovými systémy. Dovedou to, co dovedou jejich počítače, nic víc a nic méně skutečně, protože Veškeré podnikové procesy jsou dnes nějakým způsobem uloženy v počítači. veškeré podnikové procesy jsou dnes nějakým způsobem uloženy v počítači. Včetně těch, které pak uskutečňují lidé ale popis toho, co mají dělat a kontrola, zda to udělali správně, je zase věcí počítačových systémů. V některých oborech je tato závislost mimořádně vysoká například u finančních služeb a telekomunikací, kde se vlastně pracuje jen s informací, nikoli s hmotnými objekty. V jiných oborech éra vysoké závislosti teprve přichází. Ale všude platí, že bez počítačů se v řízení podniku nic zásadnějšího nedá udělat. Tím je dána nevyhnutelnost a význam zakázkového softwaru: čím komplikovanější a individuálnější jsou obchodní procesy v podniku, čím unikátnější je jeho know-how, tím naléhavěji podnik potřebuje software na zakázku. Může jít o zcela nové služby, jako třeba prodej přes 2 Proč je zapotřebí vývoj softwaru na zakázku?

5 Na začátku práce je zmatení jazyků. Dodavatel softwaru mluví svou řečí, zákazník taky svou. Internet. Může jít o propojení několika standardních programů do jednoho celku, čímž se jejich hodnota pro daný podnik prudce zvýší. Může jít o dovednosti specifické pro daný obor, pro daný podnik, pro dané období. Nic z toho se nedá koupit hotové. Někdo musí přijít, pochopit problém a vysvětlit jej počítači. Naprogramovat. Není to jednoduché, především proto, že na začátku každé takové práce je zmatení jazyků. Dodavatel softwaru mluví svou řečí, zákazník taky svou. A co hůř, zákazník mluví zpravidla více jazyky: jeden mají obchodníci, jiný výroba, další účetní. Je na dodavateli softwaru, aby tuto babylonskou překážku odstranil. Proto má specialisty, jimž se říká systémoví analytici. Jejich úkolem je proniknout do jazyka zákazníka, pochopit jeho skutečné požadavky správně a včas. Kolik vlastně zákazník za svou aplikaci zaplatí? To je samozřejmě jedna z prvních otázek, které padnou. Jenomže správná odpověď není nijak jednoduchá. Obecně platí, že na faktuře za zakázkový vývoj se objeví vyšší cena než u hotového řešení. Na druhou stranu platí, že zakázkový vývoj je pro zákazníka efektivnější. Je přesně přizpůsobený jeho požadavkům, vyhovuje firemním procesům i firemní kultuře a může velmi důsledně podporovat klíčové odlišnosti od konkurence. Stejně jako nepřehlédnete rozdíl mezi konfekčním sakem a sakem ušitým na míru, pocítíte rozdíl mezi hotovým řešením a vývojem na zakázku. A někdy není jiná cesta než zakázkový vývoj, protože vhodné řešení zkrátka není na trhu k dispozici. Proč je zapotřebí vývoj softwaru na zakázku? 3

6 První kroky: Specifikace a analýza Představte si, že přijdete k doktorovi. Postěžujete si, že vás pobolívá břicho, lékař pokyne směrem k lůžku a než se nadějete, vyoperuje vám bez dalších řečí slepé střevo. I když náhodou péči takového felčara přežijete, půjdete k němu znovu? Totéž platí i o vývoji softwaru na zakázku. Na první pohled vypadá velmi jednoduše. Jde však o obor s propracovanou diagnostikou a přesně stanovenými postupy, kterými se dochází ke spokojenosti zákazníka. A naopak, jejich porušení rychle přivodí problémy. V EMPIRE to velmi dobře víme; a naši zákazníci to vědí také. Zatímco všichni chápeme, že dobrý lékař při vyšetření klade i dotazy, které s pociťovanými problémy na první pohled vůbec nemusejí souviset, ne všichni jsme smířeni s tím, že při programování na zakázku začíná práce vývojářského týmu obdobně. A čím větší část firemní agendy bude výsledný systém podporovat, tím delší tato fáze bude a tím hlouběji pod kůži firmy budou dotazy směřovat. Každý softwarový projekt tedy začíná zadáním. To leckdy tloušťkou připomíná telefonní seznam, a práce na něm může zabrat podstatnou část celého projektu. Důkladná příprava je však známkou profesionálů a je užitečná pro obě strany. Jak pro dodavatele žádná solidní firma nikdy nevytvoří přesný rozpočet, dokud neví, co po ní vlastně budete chtít tak pro vás, protože se přesně dozvíte, co za své peníze dostanete. Na konci projektu, při přebírání práce, bude detailní zadání velmi cenné. Analytici uvidí vaši společnost takovou, jaká ve skutečnosti je. Uvidí všechny výjimky z pravidel, které jí ubírají sílu. 4 První kroky: Specifikace a analýza

7 Přínosy důkladného zadání se začnou projevovat okamžitě. Už během jeho přípravy, tedy ve chvíli, kdy se ještě ani nezačalo se samotným programováním, se objeví klady nového systému. Přínos informačního systému nespočívá jen v úspoře práce a sjednocení informací; jeho často přehlížená hodnota spočívá i v tom, že v rámci celé firmy zavádí jednotná pravidla. Analytici totiž uvidí vaši společnost čerstvýma očima, uvidí ji takovou, jaká ve skutečnosti je. Uvidí všechny výjimky z pravidel, na které jste si již zvykli, a jež vaší firmě ubírají sílu. Na povrch zřetelně Důkladná příprava je známkou profesionálů a je užitečná pro obě strany. vyplavou všechny nelogičnosti a nedůslednosti. To je ta nejlepší chvíle pro úklid, pro dotažení šroubků a nápravu zažitých zvyklostí, které nemají žádné zdůvodnění. Samozřejmě si můžete přát takový stav zachovat můžete k němu mít velmi dobrý důvod. Ale už skutečnost, že vám takové otázky analytici položí a že se nad nimi budete muset zamyslet, je velice cenná. Specifikace a analýza zabírají zhruba polovinu času celého projektu. Je jasné, že profesionální přístup EMPIRE může zpočátku vypadat jako zdržování, jako věčné vyptávání se na nedůležité detaily. Ale jen takové vyptávání může vést k úspěchu: k funkčnímu systému, dokončenému včas a v dohodnutém rozpočtu. Cesta k takovému systému, který vám bude opravdu sloužit a který se stane vaší konkurenční výhodou, začíná správným zadáním, specifikací a analýzou problému. První kroky: Specifikace a analýza 5

8 Projekt a jeho řízení Vývoj na zakázku je extrémně proměnlivá činnost. Může trvat den, měsíc i rok; může se týkat izolované problematiky i ovlivňovat činnost celé firmy; může stát desítky tisíc i desítky milionů. Přes veškerou rozmanitost existuje jeden společný rys. Vždycky jde o projekt. Každý projekt má definovaný začátek i konec, rozpočet a cíl. To se píše v každé příručce pro začínající manažery. Stejně tak jsou známé i fáze softwarového projektu. Na počátku stojí specifikace a analýza. Z hlediska zákazníka může kvůli tomu vypadat rozjezd projektu velmi pomalý. První náhled obrazovky bývá k dispozici až po řadě dotazů a konzultací, zhruba v polovině trvání celého projektu, kdy to už vypadá, že není možné stihnout finální termín. Pak následuje samotné programování, během něhož systém roste velmi rychle. Programování však neprobíhá až do konce projektu posledními kroky je finální testování, nasazení u zákazníka, zaškolení obsluhy a reakce na požadavky, které se objeví při zkušebním provozu. Stejně tak není tajemstvím, že k úspěchu projektu je nutná podpora vedení společnosti; a že si vyžaduje práci nejen na straně dodavatele, ale i u zákazníka, a to ve všech fázích. Pokud by úspěšné vedení projektů spočívalo jen ve splnění formálních požadavků, bylo by dětskou hrou. Běžně se však stává, že zdánlivě výtečně navržený projekt není úspěšný. A softwarových projektů se takové riziko týká obzvlášť. To, co stmelí všechny části skládačky dohromady, vdechne zadání život a uvede K úspěchu softwarového projektu je zapotřebí práce nejen na straně dodavatele, ale i u zákazníka. 6 Projekt a jeho řízení

9 Klíčovým rozdílem mezi úspěšnými a neúspěšnými projekty je zkušenost. věci do pohybu, se jmenuje zkušenost. Klíčovým rozdílem mezi úspěšnými a neúspěšnými projekty je právě zkušenost jejich vedoucích. Nabízí se paralela s jízdou po silnici: zatímco zkušený řidič dokáže předvídat situaci na vozovce a může tak jet elegantně, plynule a bezpečně i rychle zároveň, začátečník se pohybuje po silnici bez komfortu, trhaně, systémem brzda plyn, přičemž do cíle dorazí později, s vyšší spotřebou a s vyšším rizikem havárie. Přestože je každý projekt unikátní, dovolují nám znalosti prostředí a vědomosti, získané na podobných projektech v minulosti, rychle poznat potřeby zákazníka a uspořit tak cenný čas, který v tomto případě doslova znamená vaše peníze. V EMPIRE za sebou máme dostatek projektů nejrůznějších velikostí. Díky tomu umíme odhadnout, jaká rizika hrozí a můžeme jim včas předcházet. Zkušenosti se promítají v každé etapě projektu: od tvorby zadání přes analýzu, samotné programování, testování, nasazování systému v praxi a jeho údržbu. Mluvíme vaším jazykem: víme, jak se ptát uživatelů, a víme, co odpovědi znamenají. Myslíme dopředu: už při specifikaci počítáme s tím, že výsledný program budeme testovat, už při analýze dokážeme zjistit informace, které vám usnadní a zlevní provoz a údržbu. Nic z toho se v příručkách nedočtete. Jde o znalosti nabyté praxí. Samozřejmě, můžete být společností, ve které se váš dodavatel informačního systému teprve učí. Ale jeho školné platíte vy. Projekt a jeho řízení 7

10 Zabýváme se vývojem kriticky důležitých obchodních aplikací na zakázku. Jak to dělá EMPIRE Společnost EMPIRE s.r.o., působí na českém trhu již více než deset let. Zabývá se vývojem kriticky důležitých obchodních aplikací na zakázku. V této oblasti patří co do kvality i objemu prodeje k nejužší české špičce. Mezi zákazníky převažují finanční instituce a telekomunikační firmy. Vývoj zákaznických řešení patří k těm oblastem IT byznysu, která je viditelná a srozumitelná jen pro odborníky, avšak výsledky takového vývoje pak často používají velmi široké skupiny spotřebitelů, ať už přímo například u zpracování elektronicky zadaných objednávek nebo nepřímo, ve formě zvýšení efektivity služeb. Svět IT se totiž zdaleka neskládá jen z hotových značkových řešení, předem připravených stavebních bloků. Úlohou dodavatele, jakým je EMPIRE, je vyplňovat četné mezery mezi takovými bloky, zařizovat, aby do sebe dobře zapadaly, stavět nad nimi další funkce přesně dle zákazníkova přání. Nabídku EMPIRE ale využijí všechny společnosti, které chtějí, aby jejich výpočetní technika opravdu fungovala. Společnosti, které dospěly k poznání, že bezproblémový provoz informačních technologií a s ním spojená vysoká efektivita zaměstnanců pro ně má zásadní význam. EMPIRE vychází z přesvědčení, že informační technologie jsou pro podnik investicí přinášející zisk. Dokáže optimalizovat jejich chod, přizpůsobí je růstu firmy a změnám její organizační struktury. 8 Jak to dělá EMPIRE

11 Zařídí, aby všichni zaměstnanci měli k dispozici správný software. Výpadek výpočetní techniky je pro firmu okamžitou ztrátou EMPIRE to ví a zajistí nepřetržitý provoz. Ví, jak na to: zabezpečuje rutinní běh bankovních aplikací i call center, kde je neustálá dostupnost absolutní nutností. Odborníci EMPIRE pomáhají svým zákazníkům i v oblastech bezpečnosti. Navrhnou správnou bezpečnostní politiku a umí spolupracovat při její realizaci. Nejde jen o zabezpečení před průnikem zvenčí, ale o komplexní ochranu před bezpečnostními hrozbami. Další oblastí, v nichž EMPIRE uplatňuje své kompetentce, jsou internetové portály. Dnes jde často o místo prvního kontaktu zákazníka s firmou. Profesionál upoutá a logicky jej vede nabídkou až ke kontaktním informacím, je důležitou obchodní výhodou. Zapomenout nelze na kvalifikované konzultace, které EMPIRE nabízí svým zákazníkům ve všech oblastech informačních technologií. V rámci analýzy posuzuje výhodnost řešení pro zákazníka, náklady na jeho nasazení a skutečné přínosy. Zkrátka, EMPIRE se stará se o to, aby informační technologie fungovaly doopravdy, nejen na papíře marketingových brožur. Jak? Má silný a početný tým tvořený vynikajícími analytiky, vývojáři, administrátory, projektovými manažery a dalšími souvisejícími profesemi. Má důvěru nejnáročnějších zákazníků včetně Komerční banky, ČSOB, Konsolidační agentury, Komise pro cenné papíry, Commerzbank AG, Českého Telecomu, Eurotelu, České pošty, SECAR Bohemia... Má dceřinou firmu Sophia Solutions, s.r.o., specializovanou na oblast tzv. business intelligence, tedy získávání cenných informací z běžných obchodních dat. Ze softwaru a na míru cokoli chcete. EMPIRE vychází z přesvědčení, že informační technologie jsou pro podnik investicí přinášející zisk. Jak to dělá EMPIRE 9

12 Každý projekt je unikátní Rozhovor se dvěma společníky firmy, generálním ředitelem Michalem Kavalem a obchodním ředitelem Ondřejem Lubovským, o pohádce Fimfárum, o řízení zákazníkových očekávání, o štěstí, týmovém duchu, o konzultantech pracujících v mezeře mezi dvěma světy a o tom, jak se budují a ničí reputace. Vaše společnost nese velmi hrdé jméno: EMPIRE, tedy říše, impérium. Říše... čeho? Kavale: Ten název jsem při zakládání firmy vymyslel sám, možná opravdu trochu neskromně. Ale snad se dá říci, že jde o říši dobré práce. A tím i úspěchu. Jak to vypadalo tehdy v začátcích? Kavale: Pracoval jsem původně ve společnosti ProCA, ale opustil jsem ji, když jsem si uvědomil, že se nechci věnovat montáži počítačů, ale softwarovým řešením. Bylo to samozřejmě těžké. Víte, jak to ve Fimfáru říká Werich o rozumu a o štěstí? No, abych pravdu řekl... Kavale:...jasně, rozumím. Jde tam o to, že rozum sice odvedl skvělou práci, ale bez štěstí by nebyla k ničemu. My jsme měli od začátku velké štěstí na lidi, s nimiž se tahle práce dala dělat na vysoké úrovni. Kromě toho jsme začali ve vhodné době, kdy vstup na trh byl poměrně snadný. Dnes už by to tak jednoduše nešlo. Mohli jsme si dovolit pustit se do byznysu prakticky bez zkušeností a učit se za pochodu z vlastních chyb. To by při dnešní náročnosti zakázek a zákazníků bylo zničující. Oproti tomu, co jsme dělali v roce 1994, jsme dnes naprosto jinde. Jak získá první důležité zakázky taková firma, která v podstatě nemá žádný kredit, protože ji nikdo nezná? Kavale: Zase je to hodně otázka štěstí, ale především je třeba říci, že první velkou zakázku dostanete tehdy, když úspěšně zvládnete dvacet či třicet menších. Jen tím způsobem získá zákazník důvěru. Jakou firemní filozofii vůči zákazníkovi zastává EMPIRE? Čím se liší od konkurence? Lubovský: Důležitým rozdílem je podle mne to, jak dotahujeme věci do konce. Jak se věnujeme projektu po celou dobu jeho trvání. Kromě toho se, myslím, První velkou zakázku dostanete tehdy, když úspěšně zvládnete dvacet či třicet menších. 10 Každý projekt je unikátní

13 Michal Kavale, ředitel společnosti, EMPIRE Petr Mandera, technický ředitel, EMPIRE Ondřej Lubovský, obchodní ředitel, EMPIRE lišíme vytrvalou snahou hledat nová řešení v oblasti technologie, nezůstávat na místě, nedělat věci pořád stejně. Tím pádem můžeme garantovat, že jsme pro zákazníka schopni najít to, co je opravdu technicky nejvhodnější. Jak probíhá taková typická větší zakázka? Lubovský: Je důležité odlišit, zda jde o stávajícího, nebo o zcela nového zákazníka. U toho nového je na samém začátku především velké obchodní úsilí, abychom dokázali v pravou chvíli přijít s tou správnou nabídkou. Pak zpravidla následuje výběrové řízení softwarové projekty se u nás dnes už jiným způsobem téměř nezadávají. Kavale: Trh se opravdu vyčistil a narovnal, což je dobře. Znamená to ovšem, že se pracuje téměř výhradně s fixními cenami, i když občas se samozřejmě může nabídka dodatečně upravovat jako reakce na změnu zadání. Tím pádem je však velice obtížné správně stanovit rozsah aplikace, aby předem dohodnuté ceně odpovídal: co má umět, co v ní musí být za ty peníze zahrnuto, co se tam už nevejde. Ve fázi analýzy se proto zpravidla dodavatel se zákazníkem trochu přetlačují a hledají oboustranně přijatelný kompromis. To je nejchoulostivější část zakázky. Každý přitom mluví trochu jiným jazykem, ne? Jedním vy jako vývojáři, jedním zákazník, který rozumí svému byznysu, ale počítačům jen málo. Lubovský: Za ty roky, co se pohybuji v softwarovém a konzultačním byznysu, jsem pochopil jednu důležitou věc: v čem je skutečná hodnota konzultanta. Jde o to, že manažer či majitel firmy zpravidla o IT mnoho neví, protože má jiné priority a jiné starosti. Je zaměřen na svůj byznys. Na druhou stranu: techničtí specialisté zas nevědí téměř nic o byznysu. To nejsou jen dva jazyky, to jsou doslova dva světy. Konzultant musí být tím, kdo funguje jako tlumočník. Naslouchá hlasům z obou světů a dovede je sladit. Umožnit jim komunikaci. To platí jak při vyjednávání o transakci před samotným uzavřením smlouvy, tak později, v průběhu analýzy. Kavale: Mnoho firem tohle podceňuje tím mám na mysli jak dodavatele, tak zákazníky. Bez zmíněného tlumočníka mohou věci dopadnout velice špatně. Každý projekt je unikátní 11

14 Konzultant musí být tím, kdo funguje jako tlumočník. Naslouchá hlasům z obou světů a dovede je sladit. Častou oblastí neshody mezi dodavatelem a zákazníkem prý bývá také to, že se rozcházejí v názoru, které rysy aplikace jsou zásadní. Co se zdá snadné zákazníkovi, může být velmi obtížné technicky; co je naopak technicky triviální, o to si zákazník ani neřekne, protože se mylně obává, že by to bylo velmi náročné a proto drahé. Odpovídá tento postřeh vašim zkušenostem? Lubovský: Ano, na to narážíme dnes a denně. Daleko typičtější je to právě u vývoje zakázkových aplikací než u implementace balíkových řešení. U nich se dá pracnost odhadnout velmi dobře předem, jsou na to specializované nástroje, nehledě na to, že příslušní odborníci je často ani nepotřebují stačí jim zkušenosti. V naší práci je to jinak, protože každý projekt je unikátní. Takže se běžně může stát, že nějaká funkcionalita, která je v příloze příslušné smlouvy o dílo zmíněna jednou větou, je nesmírně těžká co do realizace. Tady je pak klíčovou dovedností řídit očekávání zákazníka. Řídit očekávání? Lubovský: To znamená zatahovat zákazníka do projektu, ukazovat mu výsledky jednotlivých fází, kontrolovat spolu s ním, do jaké míry jsou v souladu se specifikací a do jaké míry s tím, co si zákazník představoval, když tu specifikaci sestavoval. Což nemusí samozřejmě být totéž. Kavale: Proto je dnes v oblibě takzvaný iterační vývoj. Klient při něm dostává postupně jednotlivé části aplikace, které se dle jeho reakcí průběžně dokončují a zpřesňují. Je více zatažen do hry. Eliminuje se tím prvek překvapení, kdy zákazník dostane po několika měsících práce aplikaci a řekne: ale takhle jsem to vůbec nechtěl. A ještě k těm očekáváním: ona se velmi často mění v průběhu vývoje aplikace. Zákazník řekne: je to fajn, ale sem mi přidělejte ještě dvě okénka. A je přesvědčen, že to je maličkost. Ve skutečnosti to často může znamenat, že je něco většího potřeba změnit úplně od základů. Takovým situacím je potřeba společně předcházet. Řečeno o něco přesněji: každý projekt má omezený čas, omezené zdroje a definovanou funkčnost. Je nutné počítat i s tím, že se nové požadavky vynoří až při analýze nebo dokonce ve zkušebním provozu zejména, pokud jde o zcela novou agendu jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Když něco uděláte dobře, roznese se to poměrně rychle. A když něco uděláte špatně, roznese se to rychlostí blesku. 12 Každý projekt je unikátní

15 Pavel Jirůtka, account manager, EMPIRE Jitka Lipková, finanční ředitel, EMPIRE Robert Rott, account manager, EMPIRE Poslední dobou se nám daří budovat týmový duch, fungovat opravdu jako tým, ne jako soubor jednotlivců. Jaromír Lukáš, obchodní ředitel, Sophia Solutions Jan Kadlec, ředitel služeb, Sophia Solutions Každý projekt je unikátní 13

16 Softwarových projektů, které pod vedením samotného klienta dopadly úspěšně, je opravdu velmi málo. Na trhu působí mnoho dodavatelů zakázkových aplikací. Jak se poznají ti dobří? Kavale: Dnes už jich není tolik jako dříve. Je to zas hlavně otázka důvěry. Když něco uděláte dobře, roznese se to poměrně rychle. A když něco uděláte špatně, roznese se to rychlostí blesku. Tak se budují a ničí reputace. Počet velkých dodavatelů zakázkových řešení je dnes na českém trhu mezi pěti a deseti. A ti se samozřejmě mezi sebou perou o zakázky. Lubovský: Hlavní způsob, jakým zákazník pozná, s kým má tu čest, je opravdu seznam referencí. Negativní zprávy se šíří rychle, ty si opatříte snadno. Takže je poměrně jednoduché dovědět se, kdo je kdo. Hlavním aktivem každé společnosti, jako je vaše, jsou lidé. Odborní pracovníci. Jak je získáváte, jak si je udržujete? Kavale: Ano, je to tak, žádná důležitější aktiva skutečně nemáme. Shánět lidi je složité... Lubovský:...a nákladné. Kavale: A v žádném případě se nelze omezit jen na studenty. Jako analytici u nás zpravidla pracují zkušení lidé, kteří mají praxi z příslušného oboru. Pak pochopitelně máme mnoho studentů a čerstvých absolventů, kteří kódují. Sehnat kvalitního člověka, takového či onakého, je velký problém. Používáme personální agentury, inzeráty, motivační program pro naše zaměstnance, aby sami hledali nové síly... Poslední dobou se nám daří budovat týmový duch, fungovat opravdu jako tým, ne jako soubor jednotlivců. A to je velký pokrok. Lubovský: Základem toho týmového ducha je vědomí společného cíle. Dá se toho dosáhnout i jinými motivačními prostředky než penězi. Zásadní je komunikace. Aby každý věděl, na čem vlastně pracuje a proč, jak jeho práce navazuje na práci jiných. Lidé dovedou ocenit, když v tomhle mají jasno. Pořádáme různé neformální akce, kde se podobné vazby vytvářejí. Do budoucna však samozřejmě zvažujeme i finanční motivační prvky, opět na úrovni celých týmů. 14 Každý projekt je unikátní

17 Jaká byla nejkomplikovanější zakázka, kterou jste kdy řešili? Kavale: Pokud jde o technickou složitost, pak to určitě byl projekt elektronického bankovnictví pro Československou obchodní banku. To byla určitě naše nejkomplikovanější, ale taky nejhezčí zakázka. Funguje, je vidět, máme z ní radost. Líbí se nám, jak díky ní přibývá ČSOB počet klientů. Lubovský: Dál do naší výkladní skříně určitě patří E-Shop, nedávno dokončená zakázka pro Eurotel. Usilovalo o ni mnoho dodavatelů, Eurotel dal důvěru nám a výsledek... líbí se nám. Je to elegantní, vysoce funkční věc, moderně řešená. Kavale: Ještě bych přidal Capitol, což je náš systém pro obchodování na kapitálových trzích. Velice živá věc, která se stále rozvíjí. Co očekáváte od budoucnosti svého oboru? Lubovský: Příležitosti našeho segmentu trhu jsou dány tím, že velké firmy v ČR si už téměř bez výjimky zavedly ERP systémy a jiná balíková řešení. Teď hledají způsob, jak je používat přesně podle svých požadavků, jak realizovat všechny své podnikové procesy včetně těch, které žádný aplikační balík neobsahuje, jak vymýšlet a provozovat nové služby pro své zákazníky. To zpravidla vede k tvorbě specializovaných aplikací. Tento trh expanduje a expanze se nějakou dobu určitě nezastaví. Jsou tady však i hrozby. Spočívají hlavně v tom, že se část tvorby aplikací přesouvá do zahraničí, tam, kde je levnější pracovní síla. Jinými slovy, outsourcing a offshoring. Tam však jde zatím zpravidla jen o kódování, o základní programátorské činnosti. Pro nás je to tedy spíš příležitost než hrozba. Chystáte se ji využít? Budete zadávat programátorské práce do ciziny? Kavale: Dělí nás od toho jen krůček. Našli jsme dodavatele, který je dostatečně levný, aby nás to motivovalo, takže se chystáme offshoring vyzkoušet v praxi. Ale nevěřím, že tohle je cesta pro všechny a už vůbec ne pro samotné klienty že si budou řídit projekt sami a najmou si na něj někde programátorský tým. Určitě se tak pracovat dá, je jen otázka, s jakými náklady a jakými výsledky. Softwarových projektů, které pod vedením samotného klienta dopadly úspěšně, je opravdu velmi málo. Není to jejich core business a podle toho to dopadá. Lubovský: Externí dodavatel má nejen širší zkušenosti, ale často také vyšší motivaci k úspěšnému dokončení projektu než vlastní zaměstnanci klienta. Vyplatí se svěřit projekt do jeho rukou. Externí dodavatel má nejen širší zkušenosti, ale často také vyšší motivaci k úspěšnému dokončení projektu než vlastní zaměstnanci klienta. 15

18 EMPIRE: Základní informace Vznik společnosti: Výše základního jmění: Kč Společnost EMPIRE se orientuje především na vývoj kriticky důležitých obchodních aplikací na zakázku. V roce 2002 založila společnost EMPIRE dceřinou společnost Sophia Solutions, s.r.o., orientovanou na oblast Business Inteligence. Vedení společnosti tvoří tři společníci: Ing. Michal Kavale (ředitel společnosti) Ing. Ondřej Lubovský (obchodní ředitel) Petr Mandera (technický ředitel) Mise společnosti Jsme prosperující a dynamická společnost v oblasti informačních a komunikačních technologií. Klademe důraz na efektivní zhodnocení vložených prostředků, odborné znalosti a použití nejmodernějších IT technologií. Cílem společnosti je získávat nové zakázky a uspokojovat tak potřeby našich zákazníků, budovat strategické aliance s partnery a v neposlední řadě vytvářet podmínky pro osobní růst vlastních zaměstnanců. Obrat společnosti: Kč (za rok 2005) Počet zaměstnanců: 105 Kontakt: Doudlebská 1699/5 (Polygon House) Praha 4 Tel.: Fax: Sídliště Pankrác Na Pankráci 5. května Pankrác Polygon House Reitknechtka Reitknechtka IČO: DIČ: CZ Na Strži 5. května Motokov vodárenská věž 16 EMPIRE: Základní informace

19

20

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Martin Dobeš, Jana Brabcová, Ivana Sládková, Pavla Šafránková KUCHAŘKA MARKETINGU PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Řízení vzdálených pracovníků

Řízení vzdálených pracovníků Pro každého, kdo chce zlepšit své manažerské schopnosti Michal Martoch Řízení vzdálených pracovníků Kdy a proč práce na dálku (ne)funguje Jak zefektivnit běžnou práci Mnoho praktických tipů v kanceláři

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR

i ekonomii Zdravý rozum v životě Outsourcing mezd? Podle firem se stále nevyplatí Odnaučte se odkládat věci na zítřek 9/2013 téma Outsourcing v HR HR forum vydavatel 9/2013 odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe PartneŘi časopisu Ta nejlepší řešení vznikají společně Talent management a komplexní rozvojové programy

Více

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky Finanční průvodce pro malé a střední podniky CzechInvest Praha 2004 O B S A H Předmluva.....................................5 1. CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE FINANCE 1.1 Úvod....................................

Více

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky

Finanční průvodce. pro malé a střední podniky Finanční průvodce pro malé a střední podniky CzechInvest Praha 2004 Obsah Předmluva............................................................................... 5 1 CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJETE FINANCE

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace

inspirace Marketingové VELETRH řešení 12. května 2015: Brno, hotel Santon Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace Marketingové inspirace číslo 1 / 2015 časopis pro úspěšné podnikání 12. května 2015: Brno, hotel Santon VELETRH řešení Best of I. VII. krátké prezentace, workshopy, individuální konzultace 2 4 5 6 7 9

Více

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty 1/2013 news.cafin.cz Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty C A F I N E W S N E W S. C A F I N. C Z 1 INZERCE Certifikovaný vzdělávací

Více

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara, 2009 EastBiz Corporation, 2009 Editace: Petr Hyťha, DiS. Jazyková korektura: Dušan

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce

Ing. Jan Rýdl ml., MBA. Jedinou konstantou je neustálá změna a jiné to už asi nebude. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce únor 2015 Osobnosti tohoto vydání: Jan Rýdl Tomáš Reitermann Petr Višňovský Pavel Müller Jan Sedláček Ing. Jan Rýdl ml., MBA Jedinou konstantou je neustálá změna

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

JAK DĚLAT SEO. Vlastními silami. autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014. http://www.jak-delat-seo.cz

JAK DĚLAT SEO. Vlastními silami. autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014. http://www.jak-delat-seo.cz JAK DĚLAT SEO Vlastními silami http://www.jak-delat-seo.cz autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014 Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám

Více

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o.

Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. Společenská odpovědnost firmy Edolo Consult s.r.o. aneb Naše praktické CSR Sepsáno: 1. 9. 2013 Obsah Úvodní slovo... 4 Účel tohoto dokumentu... 5 Popis struktury a vedení firmy... 6 Tým Edolo Consult s.r.o....

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více