LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky"

Transkript

1 Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budeteli potřebovat servis. Model : Sériové č.: :

2 HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti HDMI Licensing LLC.

3 OBSAH PŘÍPRAVA /7//7/55SL8***... A- /7SL9***... A-9 NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Připojení antény... Připojení pomocí komponentního kabelu... Připojení s kabely HDMI... Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI... Připojení pomocí kabelu scart... Vstup USB... Připojení pomocí kabelu RCA...5 Připojení pomocí kabelu RF...5 Připojení 5kolíkového kabelu D-sub...6 VLOŽNÍ MODULU CI... 6 NASTAVNÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU...7 NASTAVNÍ SLUCHÁTK...7 Podporované rozlišení disple j...7 Nastavení obrazovky pro režim počítače...9 SLDOVÁNÍ TLVIZ / VÝBĚR PROGRAMŮ AV MOD (RŽIM AV)... 7 Initializing (Inicializace obnovení výchozího nastavení)...8 POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ BLUTOOT H Bezpečnostní opatření při používání rozhraní Bluetooth... 9 NASTAVNÍ ROZHRANÍ BLUTOOTH... 0 NASTAVNÍ KÓDU PIN TLVIZORU... SLUCHÁTKA BLUTOOTH - Připojení nových sluchátek s rozhraním Bluetooth... - Připojení již registrovaných sluchátek s rozhraním Bluetooth... - Odpojení sluchátek s rozhraním Bluetooth během používání... - Výzva k připojení k televizoru pomocí sluchátek s rozhraním Bluetooth... SPRÁVA RGISTROVANÉHO ZAŘÍZNÍ BLUTOOTH... INFORMAC O MÉM ZAŘÍZNÍ BLUTOOTH PŘIJÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ PŘS XTRNÍ ZAŘÍZNÍ S ROZHRANÍM BLUTOOTH...6 Poslouchání hudby z externího zařízení Bluetooth...6 OBSAH Zapínání televizoru... Inicializace nastavení... Volba programu... Nastavení hlasitosti... QUICK MNU (RYCHLÁ NABÍDKA)... VÝBĚR NABÍDK OSD A JJICH NASTAVNÍ... 5 Automatické ladění programů... 6 Ruční ladění programů (V DIGITÁLNÍM RŽIMU)... 9 Ruční ladění programů (V ANALOGOVÉM RŽIMU)... Úpravy programů... SOFTWAR UPDAT (AKTUALIZAC SOFTWARU)... 5 DIAGNOSTICS (Diagnostika)... 6 CI [COMMON INTRFAC] INFORMATION (Informace CI)... 7 Vyvolání tabulky programů... 8 nastavení oblíbených programů... 9 SZNAM VSTUPŮ... 0 DATOVÉ SLUŽBY... INPUT LABL (VSTUPNÍ ŠTÍTK)... SIMPL MANUAL (STRUČNÁ PŘÍRUČKA) PRÁC S ZAŘÍZNÍM USB Připojování zařízení USB... 7 SZNAM FOTOGRAFIÍ... 8 SZNAM HUDBY...5 MOVI list (Seznam filmů)...55 Registrační kód DivX...59 Deaktivace...60 PG (lektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM RŽIMU) Zapnutí / vypnutí PG...6 Výběr programu... 6 Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NXT (Nyní/Další)... 6 Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce...6 Funkce tlačítek v režimu změny data... 6 Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu... 6 Funkce tlačítek v režimu zadávání záznamu/připomínky... 6 Funkce tlačítek v režimu Schedule List (Plánovaný seznam)... 6 I

4 OBSAH NASTAVNÍ OBRRAZU NASTAVNÍ ČASU OBSAH NASTAVNÍ VLIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN)... 6 Picture Wizard (Průvodce obrazem)...66 Úspora elektrické energie...67 PŘDDFINOVANÁ NASTAVNÍ OBRAZU - Režim obrazu-přednastavený RUČNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský TCHNOLOGI VYLPŠNÍ OBRAZU Pokročilé ovládání obrazu... 7 PICTUR RST (VÝCHOZÍ NASTAVNÍ OBRAZU)... 7 POWR INDICATOR (UKAZATL NAPÁJNÍ)...75 Ukázkový režim Nastavení režimu...77 Nastavení hodin... 9 NASTAVNÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ... 9 NASTAVNÍ ČASOVAČ VYPNUTÍ... 9 RODIČOVSKÝ ZÁMK A KLASIFIKAC Nastavení hesla a zamknutí systému BLOCK PROGRAMM (BLOVAT PROGRAM) RODIČOVSKÝ ZÁMK (Pouze v analogovém režimu) BLAC VNĚJŠÍHO VSTUPU...98 Zámek Kláves NASTAVNÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI CLAR VOIC II (ČISTÝ HLAS II)...79 PŘDDFINOVANÉ NASTAVNÍ ZVUKU-SOUND MOD (RŽIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVNÍ ZVUKU-UŽIVATLSKÝ RŽIM...8 SRS TruSurround XT... 8 Nastavení vyvážení... 8 NASTAVNÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RPRODUKTORŮ TLVIZORU...8 Nastavení zvuku digitální televize (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)...8 VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU...85 AUDIO RST (RSTOVÁNÍ ZVUKU)...86 Zvukový popis (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)...87 I/II - Stereo/duální příjem (Pouze v analogovém režimu) Příjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) Výběr zvukového výstupu Volba jazyka/země nabídky na obrazovce. 90 LANGUAG SLCTION (Volba jazyka) (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)... 9 TLTXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPL Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTXT)... 0 Speciální funkce teletextu... 0 DIGITÁLNÍ TLTXT TLTXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY... 0 TLTXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ... 0 DODATKY ŘŠNÍ PROBLÉMŮ... 0 ÚDRŽBA TCHNICKÉ ÚDAJ Kód IR Nastavení externího řídícího zařízení... 0 II

5 PŘÍPRAVA LCD televizory : /7//7/55SL8*** P ÍSLU NSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. MARK MARK FAV POWR POWR TV/RAD PŘÍPRAVA RATIO AV V MOD MOD Tato položka není dodávána se všemi modely. UÏivatelská pfiíruãka baterie SíÈov kabel Feritové jádro (Tato položka není dodávána se všemi modely.) SíÈov kabel Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. * Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. x 8 rouby pro podstavec (s výjimkou 55SL8***) Držák kabelů Ochranný kryt Držák kabelu RW0 Konzola pro připevnění na stěn (prodávaná samostatně) AW-7LG0M AW-55LH0M Na montážní straně soupravy použijte šroubky o délce mm (+/- 0,5). (pouze 7//7SL8***) Montážní strana soupravy (s podložkou) Montážní strana soupravy (bez podložky) (SL8***) (/7//7SL8***) (55SL8***) mm Podložka mm Použití feritového jádra (Tato funkce není dostupná u všech modelů.) Feritové jádro je možné použít ke snížení elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu. Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe. Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky. A-

6 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA ČLNÍM PANLU! POZNÁMKA G TV může být uvedena do pohotovostního režimu, pro úsporu elektrické energie. TV by měla být vypínána hlavním vypínačem na zařízení, pokud nebude delší dobu používána, což přispěje ke snížení spotřeby energie. Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů. UPOZORNùNÍ G Pokud není možné zapnout televizor pomocí dálkového ovládání, stiskněte knoflík hlavního napájení na přístroji.(je-li vypínač vypnutý, televizor není napájen a není možné jej zapnout pomocí dálkového ovladače.) G Na skleněný stojan nestoupejte a chraňte jej před nárazy. Mohl by se rozbít a úlomky skla způsobit zranění, případně by z něj mohl televizor spadnout. G Televizor neposouvejte. Mohlo by dojít k poškození podlahy či produktu. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. OFF ON Hlavní vypínač napájení (pouze 7//7/55SL8***) PROGRAMM VOLUM MNU (Nabídka) INPUT (Vstup) POWR (Tlaãítko) P MNU INPUT ON OFF Hlavní vypínač napájení (pouze SL8***) Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí modře. A-

7 INFORMAC O ZADNÍM PANLU Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. L/MONO AUDIO R HDMI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN VIDO AV IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN PŘÍPRAVA H/P HDMI / DVI IN H/P (RGB) H/P H/P (DVI) Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. lektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. (G str06~07) Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. 7 8 Zásuvka konektoru uro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte zvuk z počítače nebo DTV 5 6 Vstup HDMI/DVI IN Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB IN Připojte výstup z počítače. Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack připojte sériový port dálkového ovládání. Tento port se používá pro režimy Service (Služby) a Hotel Sluchátka Zapojte sluchátka do zdířky pro sluchátka. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. 9 0 OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Slouží k připojení digitálního zvukového signálu k různým typům zařízení. Slouží k připojení k zařízení Digital Audio Component. Použijte optický zvukový kabel. Vstup antény K tomuto konektoru připojte anténu nebo kabel Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. Vstup USB K tomuto konektoru připojte záznamové zařízení USB Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Vložte modul CI do zdířky PCMCIA CARD SLOT. (Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) A-

8 PŘÍPRAVA RozloÏení podstavce (s výjimkou 55SL8***) Uvedený obrázek se může lišit od skutečného PŘÍPRAVA televizoru. Při sestavování stolního stojanu zkontrolujte, zda je šroub úplně utažen. (Pokud není, může se produkt po instalaci naklánět dopředu.) Pokud při utahování použijete příliš velkou sílu, můžete obroušením poškodit závit šroub ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. pro stolní podstavec Nainstalujte DRŽÁK KABLŮ podle obrázku. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. Držák kabelů požadované kabely. Chcete-li připojit Připojte další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. Tělo stojanu Základna stojanu Sestavte televizor podle nákresu. Bezpečně upevněte šrouby do otvorů v zadní části televizoru. pro umístění na zeď Po připojení všech potřebných kabelů nainstalujte podle obrázku DRŽÁK KABLŮ a svažte kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. DRŽÁK KABLŮ! POZNÁMKA CABL MANAGMNT CLIP (DRŽÁK KABLŮ) nepoužívejte ke zvedání televizoru. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní. G A-

9 Zaji Èovací systém Kensington Tato funkce není dostupná u v ech modelû. Uveden obrázek se mûïe li it od skuteãného televizoru. - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpečnostního systému Kensington. Kabel bezpečnostního systému Kensington připojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a používání bezpečnostního systému Kensington najdete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním systémem Kensington. Další informace získáte na webovém serveru společnosti Kensington na adrese Společnost Kensington poskytuje bezpečnostní systémy pro různá elektronická zařízení, například pro přenosné počítače a projektory LCD. Poznámka - Bezpečnostní systém Kensington je volitelný. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladný, můžete při zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správně. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podobě malých červených, zelených nebo modrých bodů. Nemají však žádný negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlačte na obrazovku LCD delší dobu prstem. Mohlo by to dočasně způsobit deformace obrazu. Rady pro správnou instalaci A Pro bezpečné a důkladné připevnění televizoru na stěnu byste si měli zakoupit potřebné součásti. A Umístěte televizor do blízkosti stěny, aby při případném postrčení nespadl. A Níže uvedené pokyny představují bezpečnější způsob sestavení televizoru, což je jeho upevnění ke zdi, aby se zamezilo možnosti jeho pádu dopředu v případě zatažení. To zabrání pádu televizoru dopředu a možnému zranění. Rovněž se tím zabrání poškození televizoru. Nedovolte dětem, aby po televizoru lezly nebo aby se na něj věšely. Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven šrouby ve svornících s kruhem, šrouby uvolněte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. PŘÍPRAVA Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. OTOČNÝ ST OJAN Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Po instalaci televizoru můžete ručně natočit televizor doprava nebo doleva až o 0, abyste na něj měli lepší výhled.! K vyrovnání televizoru použijte pevné lano. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze. POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. A-5

10 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZMNĚNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. G Společnost LG není odpovědná za žádné nehody nebo poškození majetku či televizoru, které vzniknou v důsledku nesprávné instalace: - s použitím konzoly, která nesplňuje normu VSA; - nesprávné připevnění šroubů k povrchu, které může způsobit pád televizoru a následné zranění; - nedodržení doporučeného způsobu instalace. palcû palcû palcû palcû palcû palcû palcû palcû palcû B A MontáÏ na zeì: Horizontální instalace A Při montování televizoru na stěnu doporučujeme používat stěnovou konzolu od společnosti LG. A Doporučujeme zakoupit stěnovou konzolu, která splňuje normu VSA. A Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi.! POZNÁMKA G Konzola by měla být připevněna na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. G Chcete-li provést instalaci na strop nebo na šikmou stěnu, měli byste použít speciální konzolu. G Povrch, na nějž má být konzola připevněna, by měl být dostatečně pevný, aby unesl váhu televizoru např. beton, přírodní kámen, cihly nebo duté tvárnice. G Typ a délka montážních šroubů závisí na použité konzole. Další informace naleznete v instrukcích dodaných s konzolou. MODLY SL8*** 7//7SL8*** 55SL8*** NPOUŽÍVÁNÍ PODSTAVC DSKOVÉHO T YPU Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Pokud instalujete nástěnnou jednotku, použijte ochranný kryt. Zasuňte do televizoru OCHRANNÝ KRYT, až uslyšíte klapnutí. VSA (A * B) 00 * * * 00 Standardní roub M M6 M6 ochranný kryt Počet A-6

11 Funkce dálkového ovladaãe Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWR TV/RAD POWR Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dal ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. TV/RAD V digitálním režimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. NRGY SAVING (ÚSPORNÝ RŽIM)) Slouží k nastavení režimu úspory energie televizoru..(g p.67) INFO i INPUT Zobrazí aktuální informace o obrazovce. Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.(g p.0) PŘÍPRAVA âíselná tlaãítka 0 9 Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek nabídky.. LIST Q.VIW Zobrazí tabulku pfiedvoleb.(g p. 8) Zapne naposledy sledovan program. MARK FAV MNU Q.MNU (RYCHLÁ NABÍDKA Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/Doleva) Vybere nabídku. Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. (G p.5) Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky. (Poměr stran, Dialóg II, Režim obrazu, Režim zvuku,, Zvuk, Časovač vypnutí, Oblíbené, Zařízení USB)(G p.) UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. GUID (PRŮVODC) potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. Zobrazí program pořadů.(g p.6) RTURN (XIT) (NÁVRAT (UKONČNÍ)) Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní aplikaci, PG nebo jiné funkci interakce uživatele. BARVNÁ TLAâÍTKA SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TLTX- TM) nebo k programování skladeb. RATIO AV MOD Tlaãítka TLTXT SUBTITL (TITULKY) SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext.(G p. 00) V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. A-7

12 PŘÍPRAVA POWR VOLUM + / - FAV Upraví hlasitost. Zobrazí zvolen oblíben program. PŘÍPRAVA TV/RAD MARK (OZNAČIT) MUT Vybráním vstupu použijete nastavení Picture Wizard (Průvodce nastavení obrazu). Výběr a zrušení výběru programů v nabídce USB. Zapne a vypne zvuk. Programme Vybere program. PAG UP/DOWN (PŘDCHOZÍ/DALŠÍ STRANA) Přechod z jedné úplné sady informací na obrazovce na další. MARK FAV Tlačítka ovladače nabídky SIMPLINK/USB Ovládá nabídku SIMPLINK nebo USB (Photo List (Seznam fotografií), Music List (Seznam hudby) nebo Movie List (Seznam filmů) RATIO(POMùR) AV MOD (RŽIM AV)) Zobrazí seznam AV zařízení připojených k televizoru. Přepnutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink.(G p. ) Zvolte požadovaný poměr stran obrazu. (G p. 6) Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při připojení zařízení AV.(G p.7) Instalace baterií RATIO AV MOD Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s nov mi. A-8

13 MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM : /7SL9*** P ÍSLU NSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. NRGY SAVING POWR ON/OFF AV MOD LIST Q.VIW MARK/ FAV P MUT MNU RATIO Q.MNU TV/RAD INPUT P A G TV/INPUT PŘÍPRAVA GUID INFO x RTURN XIT Tato položka není dodávána se všemi modely. UÏivatelská pfiíruãka baterie SíÈov kabel Feritové jádro (Tato položka není dodávána se všemi modely.) SíÈov kabel Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. * Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. x x 0mm 6mm rouby pro podstavec (pouze /7SL9000, /7SL900) Držák kabelů (pouze /7SL9500, /7SL9600) Zadní kryt stojanu Držák kabelu Konzola pro připevnění na stěn (prodávaná samostatně) AW-7LG0M Na montážní straně soupravy použijte šroubky o délce mm (+/- 0,5). Montážní strana soupravy (s podložkou) Montážní strana soupravy (bez podložky) mm Podložka mm Použití feritového jádra (Tato funkce není dostupná u všech modelů.) Feritové jádro je možné použít ke snížení elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu. Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe. Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky. A-9

14 PŘÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA ČLNÍM PANLU PŘÍPRAVA! POZNÁMKA G TV může být uvedena do pohotovostního režimu, pro úsporu elektrické energie. TV by měla být vypínána hlavním vypínačem na zařízení, pokud nebude delší dobu používána, což přispěje ke snížení spotřeby energie. Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů. UPOZORNùNÍ G Pokud není možné zapnout televizor pomocí dálkového ovládání, stiskněte knoflík hlavního napájení na přístroji.(je-li vypínač vypnutý, televizor není napájen a není možné jej zapnout pomocí dálkového ovladače.) G Na skleněný stojan nestoupejte a chraňte jej před nárazy. Mohl by se rozbít a úlomky skla způsobit zranění, případně by z něj mohl televizor spadnout. G Televizor neposouvejte. Mohlo by dojít k poškození podlahy či produktu. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. P PROGRAMM VOLUM Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. OFF ON Hlavní vypínač napájení MNU INPUT MNU (Nabídka) INPUT (Vstup) POWR (Tlaãítko) Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí bíle. A-0

15 INFORMAC O ZADNÍM PANLU Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. UPOZORNùNÍ L/MONO AUDIO R HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN HDMI IN VIDO AV IN G Používejte výrobek následující tloušťky pro optimální připojení ke kabelu HDMI(pouze HDMI IN ) / zařízení USB. *A 0mm PŘÍPRAVA H/P H/P HDMI / DVI IN (RGB) (DVI) VIDO L/MONO AUDIO R CABL IN ANTNNA IN 8 9 Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. lektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. (G str08) Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím Zásuvka konektoru uro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte zvuk z počítače nebo DTV 5 6 Vstup HDMI/DVI IN Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB IN Připojte výstup z počítače. Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack připojte sériový port dálkového ovládání. Tento port se používá pro režimy Service (Služby) a Hotel Sluchátka Zapojte sluchátka do zdířky pro sluchátka. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. 9 0 OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Slouží k připojení digitálního zvukového signálu k různým typům zařízení. Slouží k připojení k zařízení Digital Audio Component. Použijte optický zvukový kabel. Vstup antény K tomuto konektoru připojte anténu nebo kabel Vstup USB K tomuto konektoru připojte záznamové zařízení USB Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Vložte modul CI do zdířky PCMCIA CARD SLOT. (Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) A-

16 PŘÍPRAVA RozloÏení podstavce Rady pro správnou instalaci Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Při sestavování stolního stojanu zkontrolujte, zda je šroub úplně utažen. (Pokud není, může se produkt po instalaci naklánět dopředu.) Pokud při utahování použijete příliš velkou sílu, můžete obroušením poškodit závit šroub PŘÍPRAVA Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. Pro bezpečné a důkladné připevnění televizoru na stěnu byste si měli zakoupit potřebné součásti. A Umístěte televizor do blízkosti stěny, aby při případném postrčení nespadl. A Níže uvedené pokyny představují bezpečnější způsob sestavení televizoru, což je jeho upevnění ke zdi, aby se zamezilo možnosti jeho pádu dopředu v případě zatažení. To zabrání pádu televizoru dopředu a možnému zranění. Rovněž se tím zabrání poškození televizoru. Nedovolte dětem, aby po televizoru lezly nebo aby se na něj věšely. A Tělo stojanu Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven šrouby ve svornících s kruhem, šrouby uvolněte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. 0mm Základna stojanu Sestavte televizor podle nákresu. Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. Bezpečně upevněte šrouby do otvorů v zadní části televizoru. 6mm K vyrovnání televizoru použijte pevné lano. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. G 5 A- Upevněte zadní kryt stojanu (viz obrázek). (pouze /7SL9500, /7SL9600) zadní kryt stojanu

17 ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. pouze /7SL9000, /7SL900 pro stolní podstavec Nainstalujte DRŽÁK KABLŮ podle obrázku. pouze /7SL9500, /7SL9600 Po připojení všech potřebných kabelů nainstalujte podle obrázku DRŽÁK KABLŮ a svažte kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. PŘÍPRAVA Držák kabelů Připojte požadované kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. DRŽÁK KABLŮ pro umístění na zeď Po připojení všech potřebných kabelů nainstalujte podle obrázku DRŽÁK KABLŮ a svažte kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. DRŽÁK KABLŮ! POZNÁMKA G CABL MANAGMNT CLIP (DRŽÁK KABLŮ) nepoužívejte ke zvedání televizoru. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní. A-

18 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA OTOČNÝ ST OJAN Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Po instalaci televizoru můžete ručně natočit televizor doprava nebo doleva až o 0, abyste na něj měli lepší výhled. Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZMNĚNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. MontáÏ na zeì: Horizontální instalace A Při montování televizoru na stěnu doporučujeme používat stěnovou konzolu od společnosti LG. A Doporučujeme zakoupit stěnovou konzolu, která splňuje normu VSA. A Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi.! POZNÁMKA G Konzola by měla být připevněna na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. G Chcete-li provést instalaci na strop nebo na šikmou stěnu, měli byste použít speciální konzolu. G Povrch, na nějž má být konzola připevněna, by měl být dostatečně pevný, aby unesl váhu televizoru např. beton, přírodní kámen, cihly nebo duté tvárnice. G Typ a délka montážních šroubů závisí na použité konzole. Další informace naleznete v instrukcích dodaných s konzolou. G Společnost LG není odpovědná za žádné nehody nebo poškození majetku či televizoru, které vzniknou v důsledku nesprávné instalace: - s použitím konzoly, která nesplňuje normu VSA; - nesprávné připevnění šroubů k povrchu, které může způsobit pád televizoru a následné zranění; - nedodržení doporučeného způsobu instalace. Napájení palcû Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. palcû palcû palcû palcû palcû B A palcû palcû palcû MODLY VSA (A * B) Standardní roub /7SL9*** 00 * 00 M6 Počet A-

19 Funkce dálkového ovladaãe Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWR Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dal ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 TV/RAD INPUT Q.VIW ON/OFF TV/RAD NRGY SAVING (ÚSPORNÝ RŽIM)) AV MOD (RŽIM AV)) INPUT âíselná tlaãítka 0 9 LIST Zepne nebo vypne osvětlení tlačítek. V digitálním režimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. Slouží k nastavení režimu úspory energie televizoru..(g p.67) Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při připojení zařízení AV.(G p.7) Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.(g p.0) Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek nabídky.. Zobrazí tabulku pfiedvoleb.(g p. 8) PŘÍPRAVA MARK/ FAV MUT P MNU RATIO Q.MNU P A G Q.VIW MNU RATIO(POMùR) Zapne naposledy sledovan program. Vybere nabídku. Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. (G p.5) Zvolte požadovaný poměr stran obrazu. (G p. 6) Q.MNU (RYCHLÁ NABÍDKA Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky. (Poměr stran, Dialóg II, Režim obrazu, Režim zvuku,, Zvuk, Časovač vypnutí, Oblíbené, Zařízení USB)(G p.) GUID INFO RTURN XIT Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/Doleva) UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. GUID (PRŮVODC) Zobrazí program pořadů.(g p.6) INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. RTURN (XIT) (NÁVRAT (UKONČNÍ)) Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní aplikaci, PG nebo jiné funkci interakce uživatele. BARVNÁ TLAâÍTKA SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TLTX- TM) nebo k programování skladeb. A-5

20 PŘÍPRAVA VOLUM + / - Upraví hlasitost. PŘÍPRAVA POWR NRGY SAVING ON/OFF AV MOD LIST 0 MARK/ FAV MUT TV/RAD INPUT Q.VIW P MNU RATIO Q.MNU P A G MARK (OZNAČIT) Programme FAV MUT PAG UP/DOWN (PŘDCHOZÍ/DALŠÍ STRANA) Tlaãítka TLTXT SUBTITL (TITULKY) Tlačítka ovladače nabídky SIMPLINK/USB Vybráním vstupu použijete nastavení Picture Wizard (Průvodce nastavení obrazu). Výběr a zrušení výběru programů v nabídce USB. Zobrazí zvolen oblíben program. Zapne a vypne zvuk. Vybere program. Přechod z jedné úplné sady informací na obrazovce na další. SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext.(G p. 00) V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. Ovládá nabídku SIMPLINK nebo USB (Photo List (Seznam fotografií), Music List (Seznam hudby) nebo Movie List (Seznam filmů) Zobrazí seznam AV zařízení připojených k televizoru. Přepnutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink.(G p. ) GUID INFO RTURN XIT Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s nov mi. A-6

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více