LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world"

Transkript

1 Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn Vášeň / Passion Andrea Ruprichová: Nadále budeme kvalitním zařízením s dobrou pověstí We will continue to be an excellent facility with a good reputation 21 Milník / Milestone Důležitý začátek An important beginning 18 Know-how Pro krásu na světě For beauty in the world LEPŠÍ než perpetuum mobile Better than perpetual motion LETNÍ & PODZIMNÍ KLÍČ SUMMER & AUTUMN KEY 10

2 Obsah / Summary 10 Klíč / Key perpetuum mobile LEPŠÍ než Better than perpetual motion Esence / Essence 38 Drsňák do každé rodiny A tough guy for every family Kvadosácká řešení jsou motorem vašeho byznysu, který se stejně jako perpetuum mobile nesmí nikdy zastavit. Potřebnou péči mu zajišťuje tým oddělení služeb. Jak vlastně funguje podpora našich produktů, se dočtete v Klíči na straně 10. KVADOS solutions are the engine of your business and, like a perpetual motion machine, never stop. The necessary care is provided by our team at the service department. Read more about how our product support works in the Key section on page 10. Zastávka / Station 26 Perla v kasárnách A pearl in the barracks 3 Vize / Vision Obchodní renesance A commercial renaissance Report Autogram / Autograph Pořádek dělá přátele Nice and tidy Flashback: 1994 Krok k současnosti A step towards the present Klíč / Key Lepší než perpetuum mobile Better than perpetual motion Know-how Pro krásu na světě For beauty in the world Milník / Milestone Důležitý začátek An important beginning Leporelo / Pop-up Šálek cejlonského čaje A cup of Ceylon tea Zastávka / Station Perla v kasárnách A pearl in the barracks In Dvě tváře Two faces Vášeň / Passion Andrea Ruprichová: Nadále budeme kvalitním zařízením s dobrou pověstí We will continue to be an excellent facility with a good reputation Apetýt / Appetite Champagne Autréau Réserve Grand Cru Esence / Essence Drsňák do každé rodiny A tough guy for every family Focus Hvězdný den A day of stars

3 Vize / Vision Obchodní renesance A commercial renaissance Vážené čtenářky, vážení čtenáři, řada z vás s námi posledních 14 let měnila svět obchodu. Díky řešení myavis mají vaši obchodní zástupci v terénu přesné informace a vám v centrále nechybí zpětná vazba. Dokážete rychle zpracovávat pořízené objednávky, máte před svou konkurencí náskok. To vše bez papírování. Mnohé se ovšem změnilo. Aby byl myavis i pro další období nadále unikátním nástrojem, který vám konkurenční výhodu zajišťuje, musel se nejen inovovat. Musel přijít zcela nový. A přetvořit trh. Je tady a s ním začala renesance obchodu. Dear readers, over the past 14 years a number of you have joined us in changing the world of commerce. Thanks to the myavis solution your sales representatives in the field have precise information, while you have important feedback at headquarters. You are able to quickly process orders and stay one step ahead of your competition, all without any paperwork. Yet of course a great deal has changed. For myavis to continue to be a unique tool which ensures you have a competitive advantage, we not only needed to innovate, we needed to create an entirely new platform and reshape the market. Now that it is here, welcome to the commercial renaissance. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

4 Vize / Vision Věříme, že myavis NG bude na dlouhou dobu udávat trendy na poli mobilních informačních systémů. We believe that myavis NG will long set the trends in the eld of mobile information systems. myavis NG je jedinečný. Když jsem v roce 2000 byl u zrodu první generace myavis, měl jsem tušení, že vzniká něco velkého. myavis však překonal očekávání mé i kvadosáků. Předčil očekávání tehdejšího trhu, který se právě formoval a myavis jej spoluvytvářel. Změnil definice toho, co je možné. Přinesl vlastní standardy mobilních informačních systémů. Dnes, v roce 2014, je myavis NG přinejmenším stejně významný. Má byznys kontinuitu, přesto je technologicky absolutní novinkou. Zahrnuje naše zkušenosti z mezinárodního prostředí, včetně těch obchodních. Má ambice i potenciál znovu měnit a diktovat standardy aplikací. A má také významnou servisní podporu, stejně jako možnost opřít se o další kvadosácké produkty a služby, na které samozřejmě nezapomínáme. Věříme, že myavis NG bude na dlouhou dobu udávat trendy na poli mobilních informačních systémů. Je to produkt, který vašim lidem v terénu umožní pracovat naplno. Který z řadových obchodních zástupců dělá skutečné obchodníky. Který konkurenci nechává daleko za sebou. Který nejenže poprvé řídí vedle procesů obchodních i vztahy se zákazníky, ale je sám o sobě prvním plnohodnotným mobilním CRM. myavis NG navazuje na úspěch svých předchůdců a zahajuje tak obchodní renesanci. Bude stejně úspěšný? Odpověď je na vás. Podle nás všechny předpoklady má. Konkurenci necháváme za sebou We will leave the competition far behind myavis NG is unique. Back in 2000 when we were creating the first generation of myavis, I had a feeling that we were on to something big. However, myavis far surpassed my expectations. It surpassed the expectations of the market at that time, a market myavis helped create. It changed the definition of what was possible. It set the standard for mobile information systems and today, in 2014, myavis NG is at least as significant. It has business continuity, despite being absolutely new technology. It incorporates our experience gained in an international business environment. It aspires and has the potential to change and dictate application standards once again. And it has comprehensive service support, as well as the ability to be backed up by other KVADOS products and services, which of course we cannot forget. 4 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

5 We believe that myavis NG will long set the trends in the field of mobile information systems. It is a product which will enable your people in the field to work at full capacity, turning regular sales reps into sales specialists who will leave the competition far behind. In addition to managing business processes, for the first time it also manages customer relations and is the first stand-alone fully functional mobile CRM. myavis NG is carrying on the tradition and success of its predecessors and starting a commercial renaissance. Will it be as successful? That depends on you. In our opinion, it has what it takes. Váš / Yours truly Petr Gregor obchodní ředitel Business Director yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

6 Report myavis NG je v ostrém provozu u prvního klienta myavis NG now in full operation at first client Letošní kvadosácká novinka, myavis NG pro řízení obchodních procesů a vztahů se zákazníky, je od července postupně nasazována do ostrého provozu u jednotlivých obchodních zástupců prvního zákazníka. Řešení si vybrala společnost LEVEL a využije ho v obou svých divizích. Divize Nápojová ambulance zajišťuje občerstvení ve firmách, LEVEL sport je velkoobchodem s nabídkou sportovních značek KJUS, POC, REDA Rewoolution a DKB. myavis NG podporuje obchodní a servisní procesy při distribuci nápojových automatů včetně náhradních dílů, úplného sortimentu nápojů a zmíněného sportovního oblečení. Paralelně probíhají práce na druhé etapě projektu, která významně rozšíří počet nasazených a využívaných modulů, například o plnohodnotný modul Správa zařízení a servis. This year's KVADOS innovation, myavis NG for managing business processes and customer relations, has been gradually deployed since July for full operation with individual sales representatives of its first customer. The solution was chosen by LEVEL for use in both of its divisions. The Beverage Ambulance division provides companies with refreshments, while LEVEL Sport is a wholesaler for the sport brands KJUS, POC, REDA Rewoolution and DKB. myavis NG supports business and service processes for the distribution of beverage vending machines, including spare parts, a full assortment of beverages, and the sportswear of the brands mentioned. At the same time, work is underway on stage 2 of the project, which will significantly expand the number of modules deployed and in use, including a full-featured module for equipment management and repairs. i KVADOS obhájil status zlatého partnera Microsoftu KVADOS renews its status as a Microsoft Gold Partner Společnost KVADOS obhájila na další období status Microsoft Gold Certified Partner v nejprestižnější kompetenci Gold Application Development (Vývoj aplikací). Ta dokládá, že disponujeme vyškolenými a certifikovanými vývojáři, techniky a dalšími specialisty pro nejmodernější vývojové technologie a produkty Microsoftu. Udělený titul je nutné každoročně obhájit v náročném recertifikačním procesu. Díky trvalému udržování nejvyšší úrovně partnerství mají naši pracovníci z oddělení výzkumu přístup k nejnovějším technologiím Microsoftu dlouho před jejich uvedením na trh. KVADOS has once again renewed its status as a Microsoft Gold Certified Partner in the most prestigious Gold Application Development category. This shows that we have trained and certified developers, technicians and other specialists for the most modern Microsoft development technologies and products. This status must be renewed each year through a demanding recertification process. As we continue to maintain the highest level of partnership, our R&D employees have access to the latest Microsoft technologies long before they are introduced onto the market. i mspartner.microsoft.com Začínají přípravy na KVADOS DAY 2015 Preparations beginning for KVADOS DAY 2015 Zatímco si v rubrice Focus můžete fotograficky připomenout průběh letošní konference KVADOS DAY 2014, my už intenzivně pracujeme na dalším ročníku. Pro tuto chvíli vám prozradíme dvě důležitá fakta termín a místo. Poznačte si a EA Hotel Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Ostatně do hotelu vás virtuálně zveme už teď v rubrice Zastávka na straně 26. While you can turn to the Focus section to see photographs of this year's KVADOS DAY 2014 conference, intensive preparations are already underway for next year. At the moment we can divulge two important facts the place and date. Mark your calendars for May 2015 at EA Hotel Tereziánský dvůr in Hradec Králové. While you're at it, we invite you to take a virtual tour of the hotel right now in the Station section on page 26. i 6 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

7 Ženy se v IT neztratí Women in IT Že IT není oborem jen pro muže, dokládá kvadosácký workshop Ženy v IT. Jeho cílem je překonat bariéry, které mívají dívky i ženy spojené s informačními technologiemi. Součástí je také rozvoj rovných příležitostí obou pohlaví. Setkání je určeno hlavně středoškolákům a jejich pedagogům. Účastníci se dozvědí nejen o KVADOSu a jeho zaměstnancích, ale především o postavení žen v něm. A také o dalších možnostech uplatnění žen v IT. Akce se zatím konala dvakrát. Workshop je součástí projektu Pojďte s námi růst, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/ , podporovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie. e KVADOS workshop entitled Women in IT has clearly shown that IT is not just a eld for men. e goal of this workshop is to overcome the barriers that girls and women tend to associate with information technology. It also endeavours to foster equal opportunities for both genders. e meeting is intended primarily for high school students and their teachers. Participants will not only learn about KVADOS and its employees, but especially the positions held by women at the company, as well as other opportunities for women in IT. e event has been held twice so far, and is a part of the Come Grow with Us project, registration number CZ.1.04/1.1.02/ , supported by the European Union's Operational Programme Human Resources and Employment. i myavis řeší distribuci zásilek pro americkou ambasádu myavis handles the distribution of packages for the American Embassy Mobilní informační systém myavis řeší v rutinním režimu interní distribuci zásilek doručených na Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Všechny zásilky projdou po svém příchodu na americkou ambasádu přejímkou v aplikaci myavis, která je přesně zaznamená a pomocí nastaveného workflow zajistí předání konkrétnímu adresátovi ze stovky zaměstnanců. Významným přínosem je dohledatelnost veškerých zásilek a místní i časová evidence jejich pohybu. Aplikace je postavena na prověřených komponentách a prošla náročnými bezpečnostními prověrkami. Právě prostředí klienta s vysokými nároky na zabezpečení je velmi specifické a promítlo se i do implementace, která probíhala zcela s vyloučením vnější komunikace a omezením používaného hardwaru. The myavis mobile information system handles the routine internal distribution of packages delivered to the United States Embassy in Prague. All packages arriving at the American Embassy are entered into myavis, which records them and forwards them, according to the configured workflow, to specific addressees among the hundreds of employees. One major benefit is the ability to track the location and movement of all packages over time. The application is based on proven components and has undergone stringent security checks. The high security demands of the client's environment factored into the project implementation, which took place entirely without external communication and with restrictions placed on hardware use. i czech.prague.usembassy.gov yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

8 Autogram / Autograph Pořádek dělá přátele Nice and tidy Čím více máte schránek, do kterých vám může přijít elektronická pošta, tím větší byste ve své korespondenci mohli mít zmatek. Ale nemusíte. Je tu totiž myteam, který v rámci modulu Podatelna nabízí další zajímavé vylepšení. Nyní dokáže z jednoho místa pracovat také s obsahem datových schránek. A může jich být hned několik najednou. Vylepšujeme a integrujeme Making improvements and integrating Není nutné se kamkoliv dodatečně přihlašovat, k funkčnosti stačí patřičné uživatelské oprávnění. myteam se synchronizuje s datovou schránkou jak automaticky, tak na ruční vyžádání. Zprávy se stahují včetně příloh, původní formát ZFO se nijak nemění. A to má i další výhodu. Zatímco v datové schránce jsou zprávy archivovány pouze 90 dní, v myteam zůstávají uchovány trvale. Došlé zprávy jsou předávány konkrétním osobám, je možné nastavit také ové noti kace o nové poště a standardně nad zprávami funguje schvalovací work ow. myteam vám v došlé poště zkrátka umí udělat pořádek. e more inboxes you have for your , the more confusing your correspondence can be. Yet it does not have to be that way because myteam is here with its Mailroom, which o ers more interesting improvements. Now, from a single place, you can also work with the content of data boxes even several at once. You do not need to log in anywhere else all you need is your myteam user authorization. is application will synchronize with the data box either automatically or manually. Messages are downloaded with attachments, and the original ZFO format remains unchanged. ere is also another advantage: while messages in data boxes are only archived for 90 days, they are permanently stored in myteam. Incoming messages are passed on to speci c recipients; it is also possible to set noti cations for new mail; and messages are subject to standard work ow approval. myteam simply knows how to keep your inbox nice and tidy. 8 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

9 Krok k současnosti A step towards the present IBM Simon První chytrý telefon e rst smartphone Kdo by neznal chytré telefony od Apple či Samsungu. Prvenství na tomto poli však patří IBM. Na výstavě v Las Vegas v listopadu 1992 vzbudil u návštěvníků velký ohlas osobní komunikátor Angler. Tento prototyp pozdějšího IBM Simon Personal Communicatoru se dostal do prodeje v srpnu Simon integroval telefon, modem a funkce PDA do mobilního telefonu. Uměl faxovat, posílat y a vedle volání fungoval i jako pager, což byla v té době populární služba. Zvládal také kancelářské aplikace, mezi nimi kalendář, plánovač, rozsáhlý adresář, kalkulačku, světový čas, poznámky. Díky operačnímu systému DOS šlo další funkce doinstalovat, objevila se však jen jediná. Shodou okolností byla k řízení pracovníků v terénu, kteří na druhé straně mohli přes osobní komunikátor přistupovat do remní databáze. Dotykový monochromatický displej se zeleným podsvícením a rozlišením pixelů měl i na dnešní dobu solidní úhlopříčku 4,6 palce. K ovládání sloužil stylus nebo prst a psát se dalo s predikcí textu na virtuální klávesnici. Hardwarovou, stejně jako u dnešních smartphonů, inženýři odstranili. Rychlost datových přenosů dosahovala bit/s. A dokonce ve výbavě nechyběl PCMCIA slot typu II. Mimo USA byl Simon nepoužitelný, podporoval pouze analogovou mobilní síť AMPS. A i když vážil přes půl kilogramu, za půl roku se ho prodalo 50 tisíc kusů. Simon se přestal vyrábět v únoru 1995 a až o rok později se představila legendární Nokia 9000 Communicator. Who is not familiar with smartphones from Apple or Samsung? Yet IBM was rst in this eld. At a Las Vegas trade show in November 1992 visitors were impressed by the Angler personal communicator the prototype for the later IBM Simon Personal Communicator which went on sale in August Simon integrated telephone, modem and PDA functions into a mobile telephone. It could fax, send s and, in addition to making calls, it also functioned as a pager, which was a popular Parametry Specifications Flashback ROK YEAR 1994 service at the time. It could even handle o ce applications and included a calendar, planner, extensive address book, calculator, global time zones and notes. Other functions could also be installed thanks to its DOS operating system, but only one ever appeared. is happened to be for managing workers in the eld who, in turn, could access the company database through the personal communicator. e monochromatic touch display with green backlighting and a resolution of px was fairly large, even by today's standards, with a diagonal of 4.6 inches. e device worked using stylus or nger, and featured a virtual keyboard with text prediction. Just like with today's smartphones, the engineers removed the hardware keyboard. e speed of data transfer was up to 2,400 bits/s, and it was even equipped with a type II PCMCIA slot. Simon could not be used outside the US and only supported the analogue AMPS mobile network. And even if it weighed over a pound, over 50,000 units were sold in six months. e last Simon was produced in February 1995 and a year later the legendary Nokia 9000 Communicator hit the market. Rozměry Dimensions mm Displej Display 4,6 monochrome LCD ( px) Hmotnost Weight 510 g Baterie Battery 7,5V NiCAD CPU Vadem x86-compatible (16 MHz) Paměť Memory 1 MB RAM, 1 MB ROM OS Datalight ROM-DOS yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

10 LETNÍ & PODZIMNÍ KLÍČ SUMMER & AUTUMN KEY LEPŠÍ než perpetuum mobile Better than perpetual motion Autorem ilustrací a 3D modelů je Marek Křída. Vizualizace jsou použity se souhlasem autora. Illustrations and 3D models by Marek Křída. Visualisations used with the author's consent. 10 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

11 Perpetuum mobile věčný motor, který trvale pracuje se stoprocentní nebo vyšší účinností a nepotřebuje energii dodávat zvenčí. Vědci se ho pokoušejí sestrojit staletí. Jiní takovou myšlenku kategoricky zavrhují, protože by přístroj porušoval fyzikální zákon zachování energie. Abychom byli přesní, takto jde popsat perpetuum mobile prvního druhu. Teoreticky je definován i druhý typ, který trvale přeměňuje bez ztrát teplo na energii jiného druhu. Jenže i ten fyzikové odmítají. Dokonce ani stroj, který by jen tak pouze věčně zůstával v pohybu, nemůže existovat. Buď jak buď, my v KVADOSu máme něco lepšího oddělení služeb! Pravda, vyžaduje doplňování energie, ale vrací ji do podpory vašeho byznysu. Ten se totiž zastavit nesmí. A tak kvadosáci ze Service Desku, projektové kanceláře, hardwaru a správy datového centra 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce monitorují veškerá řešení a případné nesrovnalosti obratem napravují. Usilují o to, aby jakákoliv anomálie nenarušila vaše procesy, nevypnula motor vašeho podnikání, kterým kvadosácké produkty jsou. Často o práci týmu oddělení služeb ani nevíte, přesto nepřetržitě pečuje o chod vaší firmy. A když už dojde k situaci, že musíte zvednout telefon nebo zadat do extranetu chybový požadavek, snaží se čas pro odstranění problému zkrátit na minimum. A perpetual motion machine an eternal engine which continually works at one hundred percent or higher efficiency needing nothing from outside. Scientists have been trying to create one for centuries. Others categorically reject such an idea because it violates the physical law of conservation of energy. To be more precise, this would be the first type of perpetual motion machine. Theoretically it is possible to define a second type, which would perpetually convert heat energy to another kind of energy without loss. Yet physicists reject that kind as well. Even a machine which simply stays in motion forever "by itself" cannot exist. Be that as it may, we at KVADOS have something better the service department! While the service department actually requires the addition of energy, it returns this as support for your business. After all, your business can never stop. So KVADOS employees from the Service Desk, design office, hardware administration and data centre monitor all solutions 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and promptly correct any issues. They make sure that no anomalies disrupt your processes or shut down the KVADOS products that drive your business. You often aren't even aware when our service team is working, but they take care of your company's operations round the clock. And if a situation does arise where you have to pick up the phone or report an error through the extranet, they will try to keep the time to eliminate the problem to a minimum. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

12 Klíč / Key Ohlédnutí zpět Myšlenka Service Desku se v KVADOSu poprvé objevila v roce 2005 ve spojení s mobilním informačním systémem myavis. O dva roky později se myšlenka stala skutečností. Přelom let 2009 a 2010 byl klíčový z pohledu vybudování datového centra, ale také z hlediska kvality a standardizace procesů. Právě Service Desku se výrazně dotklo zavedení mezinárodně platných norem ISO 9001 (management kvality), ISO (poskytování služeb IT) a ISO (řízení informační bezpečnosti). Výrazně se přitom čerpalo z metodiky ITIL a i díky ní se vlastně tehdejší HelpDesk na jaře 2009 změnil právě na Service Desk. Ten v roce 2011 převzal i první projekty ERP systému VENTUS. Od letoška pokrývá Service Desk celé produktové portfolio KVADOSu a v příštím roce bude zaštiťovat naprosto všechny projekty, včetně nového řešení myavis NG. Looking back The idea of the Service Desk first appeared at KVADOS in 2005 in conjunction with the myavis mobile information system. Two years later, this idea became a reality. Late 2009 was also an important time with respect to the quality and standardization of processes and the creation of a data centre. The Service Desk was significantly affected by the introduction of international standards ISO 9001 (quality management), ISO (provision of IT services) and ISO (information security management). A great deal was drawn from ITIL methodology, enabling us to transform what was the HelpDesk in the spring of 2009 into the Service Desk. In 2011 the Service Desk took on the first ERP projects of the VENTUS system. As of this year, the Service Desk covers the entire KVADOS product portfolio and next year will safeguard absolutely all projects, including the new myavis NG solution. PERPETUUM MOBILE A PERPETUAL MOTION MACHINE Pět století před naším letopočtem prohlásil řecký filozof Anaxagoras, že nic reálného nemůže ani vzniknout z ničeho, ani zmizet. Jeho výrok se pak po celém světě kdekdo snažil popřít. Pravděpodobně první popis perpetua mobile pochází z roku 624 ze spisu Brahmasphutasiddhanta indického matematika a astronoma Brahmagupty. V Evropě se našla skica datovaná okolo 1230 od Francouze Villarda z Honnecourtu. O konstrukci věčného stroje se na konci 15. století pokoušel samozřejmě také Leonardo da Vinci, myšlenku ale nakonec zavrhnul. To však neodradilo ani současné vědce. Například v roce 2006 irská společnost Steorn oznámila, že našla neomezený zdroj energie. Po jejich generátoru Orbo, který měl vyprodukovat čtyřnásobek přijaté energie, se nakonec slehla zem. Naposledy vloni se Slovák Pavol Nemeš pokusil popřít fyzikální zákony a po počítačových simulacích začal konstruovat přístroj na výrobu volné energie. Akademická obec je sice zdrženlivá, přesto se možná blíží nová epocha. Around 500 BC the Greek philosopher Anaxagoras said, Nothing real can come from nothing, nor can it disappear. People tried to prove him wrong all over the world. Probably the first description of a perpetual motion machine dates from 624 in the Brahmasphutasiddhanta of Indian mathematician and astronomer Brahmagupta. In Europe, a sketch was found dating from around 1230 from Frenchman Villard de Honnecourt. In the late 15th century, Leonardo da Vinci attempted to construct a perpetual motion machine but eventually rejected the idea. Yet this has not stopped even contemporary scientists. For example, in 2006, the Irish company Steorn announced that it had discovered an unlimited source of energy. Its Orbo generator, which supposedly created four times the amount of energy put in, soon disappeared. Most recently, last year Slovak Pavol Nemeš attempted to defy the laws of physics and began constructing a device to generate free energy based on computer simulations. The academic community has its reservations, but perhaps a new era is approaching. Service Desk pokrývá celé naše produktové portfolio The Service Desk covers our entire product portfolio 12 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

13 ČINNOSTI ODDĚLENÍ SLUŽEB ACTIVITIES OF THE SERVICE DEPARTMENT Jaké činnosti oddělení služeb mimo jiné provádí: Activities carried out by the service department include: Preventivní kontrola plánovačů, importů, logů, dat Preventive checks of planners, imports, logs and data Automatizovaná kontrola běžících služeb na serverech, monitoring sítí, dostatku místa a podobně Automated checks of services running on servers, monitoring of networks, sufficient space, etc. Upgrade systémů, údržba databází, uvolňování nových verzí (release) System upgrades, database management, new releases Žádné vakuum Oddělení služeb není od zbytku KVADOSu ani vnějšího světa neprodyšně odděleno. Naopak se snažíme, aby naší strukturou a fungováním co nejhlouběji prorůstalo jeho pracovníci tak získávají hlubší znalosti o propojení jednotlivých systémů, o technologiích i vývojových prostředcích. Obdobně usilujeme o to, aby konzultanti co nejlépe znali prostředí a podmínky u vás a chápali vaše procesy zcela konkrétně. Představivost je důležitá, ale mnohem lepší je vidět na vlastní oči, zažít na vlastní kůži. Neuskutečněná noční automatická úloha v informačním systému je cosi velmi abstraktního. Ale co když kvůli tomu ráno nemůže vaše firma expedovat zboží? To už je ryze hmatatelný průšvih. Na chápání souvislostí KVADOSem poskytovaných produktů a služeb klademe velký důraz. Naši konzultanti proto na vás mají dlouhodobou pevnou vazbu a pravidelně s vámi komunikují. Oddělení služeb není anonymní call centrum. Nemusíte pokaždé znovu vysvětlovat všechno od A do Z. Do KVADOSu totiž voláte či píšete svému člověku. Nad konzultanty jsme zavedli pozici Service Delivery Managera, který nahlíží na dodávky kvadosáckých služeb pohledem vašeho byznysu. Při vedení týmu podpory vkládá tyto postřehy, názory a doporučení do týmových diskuzí, aby se poskytované služby soustavně zlepšovaly. Not in a vacuum The service department is not hermetically sealed off from the rest of KVADOS or the outside world. On the contrary, we want our structure and operations to be deeply integrated, giving our employees greater understanding of the connection between individual systems, technologies and development environments. Similarly, we want our consultants to know your environment and conditions as well as possible, and to understand the details of your processes. Imagination is important, but it's much better to see things with your own eyes, and experience things first hand. The failure to perform an automatic information system task at night may seem very abstract, but if your company can't ship goods in the morning it's a very tangible mess. We place great emphasis on understanding the connection between the products and services KVADOS provides. That's why our consultants have good long-term relationships and regularly communicate with our clients. The service department is not an anonymous call centre. You don't have to explain everything from the beginning every time. When you contact KVADOS, you get "your person". Above our consultants, we have created the position of Service Delivery Manager, who supervises the delivery of KVADOS services from the perspective of your business. When leading the support team, the Service Delivery Manager brings these observations, opinions and recommendations to team discussions to help systematically improve the services provided. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

14 Klíč / Key Služby s přidanou hodnotou Chceme dosáhnout stavu, kdy budete kontaktovat Service Desk jen tehdy, pokud si budete přát do svých řešení doplnit nějakou novinku nebo provést změnu či aktualizaci. Abychom toho docílili, průběžně vše monitorujeme a případné chyby okamžitě řešíme, ať nepocítíte sebemenší kolísání v produkci. Zaměřujeme se na vše, co pro vás zvyšuje přidanou hodnotu, snižuje náročnost a urychluje dosažení cílů. Každé ráno probíhají porady, takzvané stand-upy, pro denní kontrolu stavu požadavků a nastavení jejich priority. Členové týmu sdílejí své zkušenosti, analyzují problémy a vzájemně si pomáhají s řešením. To, které vám konzultant nakonec nabídne, není nápadem jednotlivce, ale doporučením skupiny odborníků. Jak na jednotlivé produkty, tak oblasti působnosti. A tato týmová práce nese své ovoce problémy se nelátají horkou jehlou, ale odstraňuje se jejich příčina i další slabá místa. Pro efektivnější komunikaci a rychlejší řešení vašich potřeb jsme začali aktivně využívat videokonference či dálkový přístup přes nástroj TeamViewer. Monitorujeme telefonické hovory, ověřujeme a zpřesňujeme s vámi fakta. Rozvíjíme konzultanty mentoringem Service Delivery Managery, interní vzdělávací akademií, přímou spoluprací s konzultanty implementace i aktivní účastí na testování. Znalosti a schopnosti všech pracovníků oddělení služeb jsou hodnoceny v kompetenčním modelu postaveném na mezinárodním nástroji SFIA (Skills Framework for the Information Age). Odborné i měkké dovednosti každého kolegy podle něj cíleně a účelně rozvíjíme. Services with value added We want to reach the point where you only contact the Service Desk when you want to change or update or add some innovation to your solution. To achieve that, we continually monitor everything and promptly resolve any issues so that you don't notice the slightest fluctuation in production. We focus on everything that increases your value added, reduces complexity, and accelerates the attainment of goals. Every morning starts with "stand- -up" meetings to check the daily status of service requests and set priorities. Team members share their experiences, analyse problems and help one another find solutions. What your consultant ultimately suggests is not an idea from a single individual, but the recommendation of a group of experts, both for individual products and entire areas. And this teamwork bears fruit problems aren't simply patched over, but their causes and other weak areas are eliminated. To communicate more effectively and address your needs faster, we have begun to use videoconferencing and remote access through TeamViewer. We monitor telephone conversations and check the facts with you. We support the development of our consultants through mentoring from the Service Delivery Manager, our internal education academy, direct collaboration with implementation consultants and active participation in testing. The knowledge and skills of all employees at the service department are assessed through a competence model based on the international SFIA tool (Skills Framework for the Information Age). The professional and "soft" skills of every team member are purposefully honed and developed. 14 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

15 KLASIFIKACE POŽADAVKŮ CLASSIFICATION OF REQUESTS Požadavky soustřeďujeme výhradně do prostředí extranetu a rozdělujeme je následovně: We direct all requests exclusively through the extranet environment and classify them as follows: Incident Incident znamená, že něco nefunguje, jak má. Chybu se snažíme co nejrychleji vyřešit i za cenu, že neznáme nebo nemáme odstraněnu příčinu tohoto incidentu a chyba tak může nastat znovu. this means that something is not working the way it should. We try to resolve the issue as quickly as possible, even if we have not identified or eliminated the cause of this incident, which may occur again. Servisní požadavek Service request je jakýkoliv požadavek na informaci, změnu konfigurace systému, úpravu dat nebo nějakou další službu. any request for information, a change in system configuration, data modification or other service.! Problém Problem je požadavek, pod kterým zjišťujeme příčinu jednoho nebo několika podobných incidentů. Pokud se nám příčinu podaří zjistit a odstraníme ji, neměly by už incidenty vznikat. a request to determine the cause of one or more similar incidents. If we are able to identify and eliminate the cause, incidents should no longer occur.! Změnový požadavek Change request se týká úpravy informačního systému, a proto je obvykle (pokud se nejedná o rutinní, takzvanou standardní změnu) předán do projektové kanceláře k vyřešení. concerns the adaptation of the information system, and therefore is usually (if not routine, called standard change) is passed to the project office to resolve. Stížnost Complaint představuje námitky proti době, způsobu nebo kvalitě řešení některého jiného požadavku. objections to the time, manner or quality of a solution or other request. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

16 Klíč / Key Co když je to problém? Pokud narazíte při práci s našimi produkty na nějakou anomálii, nahlásíte ji jako incident. Když se taková chyba opakuje, formálně ji pokládáme za problém. Je samozřejmě žádoucí najít jeho příčinu a co nejdříve ji odstranit. Na odhalování problémů máme specializované Problem Managery konzultanty s mnohaletou znalostí technologií i produktů. Podle podnětů ze Service Desku například zkoumají, jak často se incident opakoval v daném období a podle toho dokáží předpovědět, kolikrát se pravděpodobně stane v budoucnu. Zbavení se problému znamená úsporu práce i času. Hlavně ale odbourání něčeho, co vás obtěžuje opakovaně. What if there's a problem? If you come across an anomaly while working with our products, report it as an incident. If the error happens again, we formally consider it a problem. It is obviously desirable to determine the cause and eliminate it as soon as possible. To detect such problems we have specialized Problem Managers consultants with many years of experience with technologies and products. At the request of the Service Desk, they look at how often the incident has occurred over a given period and, based on that, are able to predict how frequently it is likely to occur in the future. Getting rid of a problem means saving work and time, and above all eliminating something that bothers you repeatedly. And here at KVADOS we want our solutions to improve and simplify your work. PODPORA SUPPORT Podpora oddělení služeb má několik úrovní: The service department provides support on many levels: BĚŽNÁ od 8 do 16 hodin během pracovního týdne REGULAR from 8 am to 4 pm during the working week 24/7 ROZŠÍŘENÁ na lince hotline se dovoláte osobnímu konzultantovi ze stabilního týmu, případně se specialista vydá k vám EXPANDED when you call the hotline you will get a personal consultant from a stable team, or possibly your own dedicated specialist Podle pravidel Už jsme zmínili, že od roku 2009 podléhají interní kvadosácké procesy mezinárodním normám, což platí i pro kvalitu a bezpečnost poskytovaných IT služeb. Při nastavování procesů jsme čerpali z metodologie ITIL souboru praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií ze strany dodavatelů IT služeb i z pohledu zákazníků. Našim metodikám a postupům používaným v oddělení služeb, sledování poskytované podpory z pohledu objemu a pracnosti, evidenci požadovaných parametrů servisních smluv SLA a sledování jejich plnění na jednotlivých projektech se věnuje Service Operation Manager. Ten je vlastně faktickým vedoucím oddělení služeb a dbá o to, že vám KVADOS poskytuje služby podle dohodnutých pravidel. By the rules As we have already mentioned, since 2009 internal KVADOS processes have been subject to international standards, which also applies to the quality and security of the IT services we provide. When configuring processes we drew on the ITIL methodology a set of proven concepts and procedures that allow better planning, use and improvement of the use of information technology by both the provider of IT services and from the customer's perspective. Our Service Operation Manager oversees the methods and procedures used in the service department, monitors support provided in terms of volume and complexity, keeps records of desired SLA service agreement parameters, and monitors their fulfilment for individual projects. He is the de facto head of the service department and makes sure that KVADOS provides you with services according to the rules agreed upon. 16 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014 nepřetržitě probíhá monitoring služeb a datového centra, uvolňují se nové verze, opravy chyb a nasazují aktualizace či upgrady 24/7 non-stop monitoring of services and the data centre, new version releases, bug fixes, and update or upgrade deployment ITIL Původní projekt metodologie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) pochází z Velké Británie už z roku Na začátku tohoto tisíciletí byl přepracován na verzi ITIL V2, která v mnoha zemích začala představovat standard v poskytování IT služeb. V roce 2007 vznikla rozšířená třetí verze ITIL V3, založená na procesním řízení organizace. Z ní čerpáme také v KVADOSu. Ve vydaných 5 ústředních knihách popisuje procesy strategie, návrhu, zprovoznění, provozování a neustálého zlepšování služeb. Klíčové je řízení životního cyklu služby IT a hodnoty, kterou informační technologie poskytují svým odběratelům. The original ITIL (Information Technology Infrastructure Library) project dates back to 1985 in Great Britain. At the beginning of the millennium, the methodology was reworked into ITIL V2, which in many countries became the standard for providing IT services. In 2007 a third, expanded version was created ITIL V3 based on organizational process management. We also draw from this at KVADOS. The five major books published describe processes for strategy, design, commissioning, operations, and the continuous improvement of services. A key component is managing the life cycle of IT services and the value that information technology provides its users.

17 Kam dál? Chceme, aby se KVADOS profiloval nejen jako výrobce a dodavatel inovativního softwaru, ale aby byl všeobecně vnímán jako společnost poskytující svým klientům špičkový servis. Oddělení služeb v tom má klíčovou úlohu a my jej budeme nadále rozvíjet ať už vzděláváním, novými technologiemi nebo proaktivním problem managementem. Netvrdíme, že jsme objevili pomyslné perpetuum mobile. Dobře však víme, že aby váš byznys fungoval, spoléháte na naše řešení. A tak jim a vašim projektům budeme neustále věnovat náležitou energii, podporu a péči, ať můžete úspěšně růst. Where to now? We want KVADOS to be known not only as a producer and supplier of innovative software, but also as a company that provides its clients with top-class service. The service department plays a key role in this and we will continue to develop it either through education, new technologies or proactive problem management. We don't claim to have discovered a perpetual motion machine, but we are well aware that you rely on our solutions for your business to function. So we will continue to give them and your projects the appropriate energy, support and care they need to grow successfully. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

18 Know-how Pro krásu na světě For beauty in the world 18 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

19 Kosmetika je součástí lidské kultury od nepaměti. V pravěku se používala především k ochraně kůže a léčbě, ve starověkých civilizacích Egypta i antiky měla své pevné místo kosmetika dekorativní. Stejně tak se různými bylinnými přípravky pečovalo o vlasy, a to včetně jejich barvení. Některé účesy z helénského Řecka lze přirovnávat k uměleckým dílům. Dnes průměrná Češka ročně za kosmetiku vydá přes osm tisíc korun, za celý život je to půl milionu korun. A ani muži nezůstávají pozadu. Světovým lídrem v tomto oboru je L'Oréal, a proto vůbec není náhoda, že se již v roce 2007 rozhodl spolupracovat s KVADOSem. Společnost si pro své tři divize spotřebních produktů, profesionálních produktů a aktivní kosmetiky vybrala řešení myavis. Na trzích České republiky, Slovenska a Maďarska tak veškeré obchodní aktivity L'Oréalu procházejí přes kvadosácké řešení. V praxi to znamená všechna data o prodejích produktů řady známých kadeřnických značek, mezi nimiž jsou například Redken, Matrix, L'Oréal Professionnel nebo Kérastase. Neformálně k růstu Velký projekt vyžaduje velký tým. Řídí ho vedoucí projektový manažer Radomír Chwalek, který dále spoléhá na konzultanty Daniela Hrnčíře a Pavla Šušku. Výkonný projektový manažer Aleš Dostál se nyní stará o úpravy zákaznického portálu pro značku Matrix, kde si klienti vybírají a objednávají zboží, školení či dárky. Radim Czopnik je hlavním programátorem projektu, Radim Sýkora specialistou na analýzu dat a Business Intelligence. Kromě nich o zákazníka pečují také konzultanti Service Desku. Letos se L'Oréal rozhodl používané řešení myavis inovovat po technické i hardwarové stránce. Obchodní zástupci divize profesionálních produktů tak nově využívají počítačové tablety se systémem Windows. Aplikace byla vylepšena, hlavní změnou je ale konsolidace a jakési očištění databáze. Záznamy klientů, kteří odebírají různé značky, se slučují. Veškeré adresy jsou propojeny s aktuálními číselníky měst, ulic a poštovních směrovacích čísel do systému tak nemůže být zadána neplatná adresa. To je velká výhoda pro reporting a zároveň pomáhá rozvoji byznysu. Být velký ale neznamená být škrobený, natož vzdálený. V L'Oréalu chodí i manažeři v neformálním oblečení a cokoliv se pro takzvaný hub tedy česko-slovensko-maďarský trh řeší, vyřeší se nedaleko. Ostatně, koresponduje to i s ambicemi L'Oréalu, který se snaží své výrobky co nejvíce přizpůsobovat místním zvyklostem, rozmanitostem a lokálním požadavkům na krásu. Díky tomu chce získat v celém světě další miliardu spotřebitelů. A KVADOS je u toho. Cosmetics have been a part of human culture from time immemorial. In prehistoric times they were used mainly for protecting the skin and therapy. Decorative cosmetics held an important place in the ancient civilizations of Egypt and antiquity. Likewise, various herbal concoctions were used to care for hair and even to dye it. Certain coi ures from Hellenistic Greece can be likened to works of art. Today the average Czech woman spends over eight thousand crowns on cosmetics annually. Over a lifetime that's half a million crowns. And men aren't that far behind. yourk your key to success Léto & podzim / Summer & Autumn

20 Know-how L'Oréal L'Oréal je jedním z nejvýznamnějších mezinárodních výrobců kosmetiky značek L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Vichy a řady dalších. V České republice začal působit L'Oréal v roce 1994 prodejem výrobků pro spotřebitelský trh. O rok později přibyly profesionální produkty určené pro použití v kadeřnických salonech a v roce 2000 i dermo-kosmetické přípravky a luxusní výrobky. L'Oréal is one of the major international cosmetics manufacturers with brands such as L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Vichy and many others. L'Oréal began doing business in the Czech Republic in 1994 by selling products for the consumer market. It added professional products intended for use in hairdressing salons a year later, followed by dermo- -cosmetics and luxury products in e world leader in this eld is L'Oréal, so it's really no surprise that they decided to work with KVADOS way back in e company chose the myavis solution for its three divisions consumer products, professional products and active cosmetics. All of L'Oréal's business in the Czech Republic, Slovakia and Hungary passes through KVADOS solutions. In practical terms, this means all the data for the product sales of major hairdressing brands such as Redken, Matrix, L'Oréal Professionnel or Kérastase. Growing informally A large project requires a large team. is one is headed by Project Manager Radomír Chwalek, who further relies on Consultants Daniel Hrnčíř and Pavel Šuška. Executive Project Manager Aleš Dostál is now in charge of editing the customer portal for the Matrix brand, where clients select and order goods, training or gifts. Radim Czopnik is the head programmer for the project, while Radim Sýkora is the data analyst and Business Intelligence specialist. In addition, there is also the Service Desk to take care of customers. is year, L'Oréal decided to innovate their myavis system in terms of technology and hardware. Sales reps at the professional products division are now using tablets running Windows. e application has been improved, but the main change was cleaning up the database. Records of clients who use di erent brands were brought together and all addresses are linked to up-to-date code lists for cities, streets and postcodes it is not possible to enter an invalid address in the system. is is a great advantage when reporting and also helps the business grow. Being large does not mean being in exible or remote. At L'Oréal, managers dress informally as they take care of everything for the particular hub, i.e. the Czech-Slovak-Hungarian markets, in a hands-on manner. is essentially corresponds to the ambitions of L'Oréal, which is trying to adapt its products as much as possible to local customs, diversity, and ideas of beauty. It hopes to acquire another billion consumers through this approach. And KVADOS is right there. 20 yourk your key to KVADOS Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten

zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Hrdinství nesmí být zapomenuto Heroism Must Not Be Forgotten Praha, Plzeň, Ostrava, Dýšina u Plzně, ale samozřejmě také Paříž, Moskva, Berlín, Londýn, Dunkerque zkrátka celá Evropa slavila 60. výročí ukončení

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více