Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: pozor, abyste nevyvinuli pílisný tlak. Mze zpsobit poskrábání nebo zmnu zabarvení. Plazmové televizory (Pouze 42/50PG10**) x4 (Pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) rouby pro podstavec G (G str.11) (Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) Drzák kabelu (42PG10**, 42PG20**, 42PG30**: 1EA, 50PG10**, 50PG20**, 50/60PG30**: 2EA) Feritové jádro Drzák kabel (Tato funkce není dostupná u vech modelû.) LCD televizory x4 x4 rouby pro podstavec G (G str.10) (Pouze 32/37/42LG5***, 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**) G 1-sroub (G str.5) (Pouze 32/42LG20**, 26/32/42LG30**, 32/42LG5***) Drzák kabel (Pouze 19/22LS4D*) Drzák kabel (Pouze 19/22LG30**) Pouzití feritového jádra (Tato funkce není dostupná u vech modelû.) Feritové jádro je mozné pouzít ke snízení elektromagnetického vlnní pi pipojení napájecího kabelu. Cím blíze zásuvce je feritové jádro umístno, tím lépe. Zástrcku zasute zcela do zásuvky. 1 OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... 1 PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU INFORMACE O ZADNÍM PANELU RozloÏení podstavce..... Umístní Zajisovací systém Kensington Instalace s podstavcem na stolku. 19 Montáz na ze: Horizontální instalace. 19 Pipojení antény OBSAH Zobrazení seznamu programû..

3 INPUT LABEL (VSTUPNÍ STÍTEK) AV MODE (REZIM AV). 59 EPG (Elektronický prvodce poady) (V DIGITÁLNÍM REZIMU) - Zapnutí / vypnutí EPG Výbr programu Funkce tlacítek v rezimu prvodce NOW/NEXT (Nyní/Dalsí) Funkce tlacítek v rezimu osmidenního prvodce Funkce tlacítek v rezimu zmny data Funkce tlacítek v poli rozsíeného popis Funkce tlacítek v rezimu zadávání záznamu/pipomínky Funkce tlacítek v rezimu seznamu casovace.

4 . 62 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ PIJÍMACE HD NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU Nastavení pfiehrávaãe DVD Nastavení videorekordéru NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJ A/V VLOZENÍ MODULU CI Nastavení poãítaãe Nastavení obrazovky pro rezim pocítace NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)..

5 PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Medium(St ední)/cool (Studené)) RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský Picture Mode-Expert Control (Odborné ovládání rezimu obrazu). 68 TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU POKROCILÉ - REZIM FILMU / REAL CINEMA ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (POKROCILÁ ÚROVE CERNÉ (TMAVÉ)) EYE CARE (PÉCE O ZRAK)...72 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU) Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu) POWER SAVING PICTURE MODE (REZIM OBRAZU S ÚSPOROU ENERGIE) SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi Zapínání televizoru.

6 Volba programu Nastavení hlasitosti.. 42 Vbûr a nastavení nabídek OSD.. 43 Automatické ladûní programû Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REZIMU) Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REZIMU) Úprava programu.. 48 Booster SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU).

7 DIAGNOSTICS (Diagnostika) CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI) NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKUSOUND MODE (REZIM ZVUKU).. 77 ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM 78 Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTOR TELEVIZORU.. 80 VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU AUDIO RESET (RESETOVÁNÍ ZVUKU)..

8 82 I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém rezimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém rezimu) Vbûr vstupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU). 86 TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text). 95 Nejlepí teletext (TOP Text).. 95 Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu OBSAH DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUZBY TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUZB DODATKY Initializing (Inicializace obnovení výchozího nastavení) ESENÍ PROBLÉM...

9 99 Údrzba Technické údaje PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADACE Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ CASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ.

10 .. 90 RODICOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM). 92 RODICOVSKÝ ZÁMEK 93 Zámek Kláves PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pokud je vás pístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otete pístroj lesticím hadíkem. Plazmové televizory : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Tlaãítko POWER PÍPRAVA Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû.

11 Po zapnutí televizoru svítí zelenû.pojení digitálního zvuku z rzných zaízení. Poznámka: V pohotovostním rezimu tyto konektory nepracují. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Vstup HDMI Pipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pipojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB Pipojte výstup z pocítace. 7 Vstupní port RS-232C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pipojte video / audio zaízení Component. Vstup antény Pipojte anténu RF k tomuto konektoru. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve vech zemích.) POUZE SERVISNÍ KONEKTOR Audio / video vstup (s výjimkou 42/50PG10**) K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video (s výjimkou 42/50PG10**) Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení S-VIDEO PÍPRAVA PCMCIA CARD SLOT LCD televizory: 32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5*** HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R PCMCIS CARD SLOT HDMI IN 3 4 Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. AV IN 3 H/P VIDEO L/MONO AUDIO R PÍPRAVA COMPONENT IN VIDEO 1 4 s výjimkou 32/37/42LG20** S-VIDEO USB IN SERVICE ONLY AUDIO IN OPTICAL DIGITAL (RGB/DVI) AUDIO OUT AV 1 AV 2 e pílis velkou sílu, mzete obrousením poskodit závit sroubu. Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. 10 PÍPRAVA 1 3 Sestavte televizor podle nákresu. 2 Spojte soucásti tla stojanu se základnou stojanu televizoru. 4 Bezpecn upevnte 4 srouby do otvor v zadní cásti televizoru. Tlo stojanu Základna krytu (Pouze 19/22LG30**) Tlo stojanu Základna krytu Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. Spojte soucásti tla stojanu se základnou stojanu televizoru. Zasute TLO STOJANU do ZÁKLADNY KRYTU, dokud se neozve klapnutí. Sestavte televizor podle nákresu. (Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) PÍPRAVA Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. Sestavte televizor podle nákresu. Bezpecn upevnte 4 srouby do otvor v zadní cásti televizoru. 11 PÍPRAVA RozloÏení podstavce(pouze 19/22LS4D*) Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. 1 PÍPRAVA 3 Vlozte tlo stojanu do výrobku, dokud neuslysíte zaklapnutí. tlo stojanu 2 Uchopte závs a ohnte jej nahoru. 4 Spojte soucásti tla stojanu se základnou výrobku. Závs základna stojanu OTOCNÝ STOJAN (s výjimkou 19/22LS4D*, 50PG10**) Po instalaci televizoru mzete rucn natocit televizor doprava nebo doleva az o 20, abyste na nj mli lepsí výhled. 12 Rozpojení stojanu (Pouze 19/22LS4D*) Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. Televizor umístte na polstá nebo mkkou látku celní stranou dol 1 4 Uchopte stojan a ohnte jej nahoru. PÍPRAVA 2 Stisknte tlacítko na tle stojanu a stáhnte základnu stojanu zpt. 5 Vytáhnte tlo stojanu z televizoru zatlacením na dv západky. 3 Drzte základnu stojanu a zatesením ji oddlte od tla stojanu. 13 PÍPRAVA SESTAVTE TELEVIZOR PECLIV, ABY SE NEMOHL PEVRHNOUT. Mli byste na trhu zakoupit nezbytné soucásti pro pipevnní televizoru na stnu. Umístte televizor do blízkosti stny, aby pi pípadném postrcení nespadl. A Níze uvedené pokyny pedstavují bezpecnjsí zpsob sestavení televizoru, coz je jeho upevnní ke zdi, aby se zamezilo moznosti jeho pádu dopedu v pípad zatazení. To zabrání pádu televizoru dopedu a moznému zranní. Rovnz se tím zabrání poskození televizoru. Nedovolte dtem, aby po televizoru lezly nebo aby se na nj vsely. A A 14 PÍPRAVA Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven srouby ve svornících s kruhem, srouby uvolnte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte vku konzoly upevnûné ke stûnû K zajitûní produktu pouïijte pevn provaz. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G G G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. Aby bylo zajitûno bezpeãné pouïití produktu, vka konzoly upevnûné na stûnû musí bt stejná jako vka produktu. ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ VODIC Plazmové televizory 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. PÍPRAVA 2 Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. Pokud má vás televizor DRZÁK KABELU, nainstalujte ho podle návodu na obrázku a svazte kabely.

12 (pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) Drzák kabelu Drzák kabel Drzák kabelu Drzák kabel SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRZÁK KABEL obma rukama a zatáhnte jej nahoru. *U model 42PG10** stisknte sted DRZÁKU KABEL a vyklopte jej. (pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 15 PÍPRAVA LCD televizory : 32/37/42LG20**, 26/32/37/ 42LG30**, 32/37/42/47/52LG5*** LCD televizory : 19/22LS4D* 16 PÍPRAVA 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 2 Otevete DRZÁK KABELU (viz obrázek) a zajistte kabely. 2 Drzák kabel Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. 3 Pipevnte DRZÁK KABEL podle obrázku. SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ (LCD televizory : 19/22LS4D*) Nejdíve stisknte drzák kabel. Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfienáení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho pokození nebo ke zranûní. LCD televizory : 19/22LG30** 1 Pfiipojte poïadované kabely. PÍPRAVA Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 2 Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. Drzák kabel SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ G Uchopte CABLE MANAGEMENT CLIP (Drzák kabel) obma rukama a zatáhnte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfienáení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho pokození nebo ke zranûní. 17 PÍPRAVA Nastavení displeje (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) Rozsah naklonûní Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Orientace displeje je z dûvodu zajitûní maximálního pohodlí nastavitelná. 10~ PÍPRAVA Umístûní (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãnm vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakrvejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavûovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. ZajiÈovací systém Kensington (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpecnostního systému Kensington. Kabel bezpecnostního systému Kensington pipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouzívání bezpecnostního systému Kensington najdete v uzivatelské pírucce dodané s bezpecnostním systémem Kensington. Dalsí informace získáte na webovém serveru spolecnosti Kensington na adrese Spolecnost Kensington poskytuje bezpecnostní systémy pro rzná elektronická zaízení, napíklad pro penosné pocítace a projektory LCD. Poznámka - Bezpecnostní systém Kensington je volitelný. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladný, mzete pi zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správn. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podob malých cervených, zelených nebo modrých bod. Nemají vsak zádný negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlacte na obrazovku LCD delsí dobu prstem. Mohlo by to docasn zpsobit deformace obrazu. Pfiístroj lze umístit rûznm zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZEMNNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrickm proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokouejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení PÍPRAVA Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoà 10 cm volného prostoru. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû R MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoà 10 cm volného prostoru. K instalaci televizoru na stnu doporucujeme pouzití stnovou konzolu znacky LG. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû NEPOUZÍVÁNÍ PODSTAVCE DESKOVÉHO TYPU (s výjimkou 19/22LS4D*) A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pi instalaci jednotky pro pipevnní na ze pouzívejte pro instalaci stojanu deskového typu ochranný kryt.

13 Zasute do televizoru OCHRANNÝ KRYT, az uslysíte klapnutí. < Plazmové televizory > <LCD televizory > 19 PÍPRAVA Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. 20 PÍPRAVA Nástûnn á zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) AV 1 HDMI IN 1 2 RGB IN ANTENNA IN S-VIDEO VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 AV 2 ANTENNA IN VIDEO AUDIO COMPONENT IN VARIABLE AUDIO OUT AV 1 AV 2 Koaxiální kabel (75 ohmû) Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) UHF Anténa VHF Zesilovaã signálu AV 1 AV 2 ANTENNA IN V oblastech se slabm signálem vyí kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Tato cást o NASTAVENÍ EXTERNÍHO ZAÍZENÍ pouzívá zejména diagramy pro modely 22LS4D*. NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Tento pístroj dokáze pijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zaízení set-top box. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zaízení set-top box nebo jiného externího digitálního zaízení, viz následující diagram. COMPONENT IN VIDEO AUDIO Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Y PB PR L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 Propojte vstupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiovstupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ) Signál 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p Komponentní Ano Ano Ano Ano (50/60Hz) HDMI Ne Ano Ano Ano HDMI/DVI IN Pfiipojení pomocí kabelu HDMI 1 Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 nebo H D M I I N 3 typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 nebo HDMI NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) nebo H D M I / D V I I N 1typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1. DVI-PC OUTPUT AUDIO 4 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU (s výjimkou 19/22LS4D*) - Zvuk televize mzete odeslat do externího audiozaízení pes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. 1 Pipojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. Druhý konec optického kabelu pipojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zaízení. V menu ZVUK nastavte moznost,,tv Speaker 8 option Off" (Reproduktor TV Vypnuto). (G str.8 0). Pectte si návod k pouzití externího zvukového zaízení. AUDIO IN OPTICAL DIGITAL (RGB/DVI) AUDIO OUT COMPONENT IN VIDEO AV 1 AV DVI IN RGB IN (PC) AUDIO RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) 2 UPOZORNùNÍ G Do optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poskodit zrak. 22 Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte vstupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Y COMPONENT IN VIDEO AUDIO PB PR L R Propojte audiovstupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 2 Komponentní vstupy Chcete-li získat lepí kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe.

14 Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videovstupy na pfiehrávaãi DVD Y Y Y Pfiipojení pomocí kabelu scart Propojte zásuvku scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV1 na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1. Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. AV 1 AV 2 1 4! POZNÁMKA G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. 23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video PCMCIA CARD SLOT (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**) VIDEO S- VIDEO L R ANT IN Propojte vstup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. Propojte audio vstupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ HDMI IN 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT 1 S-VIDEO 2 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 Connecting the HDMI cable Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 nebo H D M I I N 3 typu jack na televizoru. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, H D M I 1, H D M I 2 nebo H D M I 3. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 1 HDMI/DVI IN! POZNÁMKA G G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit vstupní rozliení pfiimûfienû k jeho parametrûm. Nastavení videorekordéru Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu 4:3. Pipojení pomocí kabelu RF ANTENNA IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zástrcka externí antény Anténa Propojte zásuvku ANT OUT (Vstup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. AV 1 AV 2 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslun program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 25 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart AV 1 AV Propojte zásuvku scart na videorekordéru se zásuvk ou scart AV1 na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce vrobce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1. Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2. 1 PCMCIA CARD SLOT 1 Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. PCMCIA CARD SLOT HDMI IN 3 HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3! POZNÁMKA G VIDEO L/MONO AUDIO R 26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ S-VIDEO 3 4! POZNÁMKA G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Pipojení pomocí kabelu RCA (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) L R VIDEO S-VIDEO ANT IN 2 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT S-VIDEO AV IN 3 Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. Pipojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**) 1 Propojte vstup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S- VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lepí. Propojte audio vstupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce vrobce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. PCMCIA CARD SLOT NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ S-VIDEO VIDEO L R ANT IN 2 3 HDMI IN 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT 1 S-VIDEO 2 4 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3! POZNÁMKA G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJ A/V (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) PCMCIA CARD SLOT 1 Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru.

15 Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. Videokamera Herní zafiízení 2 HDMI IN 3 VIDEO L R 3 SpusÈte pfiísluné externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení. VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO 1 AV IN 3 27 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ VLOZENÍ MODULU CI - Pro zobrazení sifrovaných (placených) vysílání v rezimu digitální televize. - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. PCMCIA CARD SLOT 1 1 Podle obrázku vlozte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. Dalsí informace najdete na str. 54. TV 28 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub Propojte vstup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB IN (PC) typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s A U D I O I N ( R G B / D V I ) typu jack na televizoru. Zapnûte poãítaã a televizor. RGB (PC) IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 2 Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB. RGB OUTPUT AUDIO Connecting with a HDMI to DVI cable HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 Propojte výstup DVI pocítace s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) nebo H D M I / D V I I N 1 typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s A U D I O I N ( R G B / D V I ) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1. 2 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA se chcete tsit ze zivého obrazu a zvuku, pipojte osobní pocítac k pístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delsí dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to mozné. pouzívejte spoic obrazovky. G Pipojte osobní pocítac ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pístroji a zmte jeho výstupní rozlisení podle nastavení pístroje. G Pokud pouzíváte nkterá rozlisení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu PC vyskytnout sumy obrazu. V takovém pípad v rezimu PC zmte rozlisení ci obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl cistý. Pokud nelze zmnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním pocítaci, vymte ji nebo se porate s výrobcem. G Vstup synchronizace je pro horizontální a vertikální frekvenci samostatný. G Pipojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního pocítace ke vstupu RGB (PC) pístroje, nebo pipojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI pocítace ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v pístroji. G Propojte audio kabel z osobního pocítace se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou soucástí balení G Pokud pístroje. ) pouzíváte zvukovou kartu, nastavte podle pání zvuk pocítace. G Tento pístroj vyuzívá esení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému pocítace PC pomocí protokolu DDC. Pi práci s tímto pístrojem se pocítac nastavuje automaticky. G Protokol DDC je pednastaven pro rezim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). G Je-li to teba, nastavte funkci Plug and Play. G Pokud grafická karta osobního pocítace neposkytuje soucasn analogový i digitální výstup RGB, pouzijte pro zobrazení výstupu osobního pocítace na pístroji pouze jeden ze vstup RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN). G Pokud grafický adaptér pocítace poskytuje analogový i digitální výstup RGB soucasn, nastavte pístroj na rezim RGB nebo HDMI; (druhý rezim bude pístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.) G Pokud pouzijete redukcní kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat rezim DOS. G Pokud pouzíváte pílis dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit sumy. Doporucujeme pouzívat kabel kratsí nez pt metr. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepsí kvality obrazu. G Pokud 29 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displej (Pouze 19/22LS4D*) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,684 37,879 46,875 49,725 48,363 56,470 60,123 47,78 47,72 47,56 63,595 55,5 64,744 65,16 70,08 59,94 75,00 60,31 75,00 74,55 60,00 70,00 75,029 59,87 59,8 59,6 60,0 59,90 59,948 59,94 720x x x x1080 Pouze 19LS4D* Pouze 22LS4D* 31,469 31,5 31,25 37,500 44, ,72 33,75 28,125 26, ,716 33,75 56,250 67,43 67,5 59, , , ,00 23, ,976 30, , NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displej (pouze 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,84 37,879 46,875 49,725 48,363 56,470 60,123 47,78 47,72 47,56 55,5 64,744 65,16 63,595 66,647 70,08 59,94 75,00 60,31 75,00 74,55 60,00 70,00 75,029 59,87 59,8 59,6 59,90 59,948 59,94 60,0 59, x x x x ,469 / 31,5 59,94 / 60 31, , ,96 / 45 59,94 / 60 33,72 / 33,75 59,94 / 60 28,125 50,00 26,97 /

16 97 / 24 33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 56, / 67,43,5 59,94 / 60 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pouze 19LG30** Pouze 22LG30** Pouze 19LG30**, 37/42/47/52LG5*** Pouze 37/42/47/52LG5*** Podporované rozlisení displej (pouze 42/50PG10*, 42/50PG30*) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x ,468 31,469 37,879 48,363 47,78 47,72 66,647 70,08 59,94 60,31 60,00 59,87 59,80 59, x x x x x ,469 31,469 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 28,125 33,72 33,75 27,000 33,75 56,25 67,433 67,50 59,94 60,00 59,94 60,00 50,00 50,00 59,94 60,00 50,00 59,94 60,00 24, ,00 59, NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení obrazovky pro rezim pocítace Resetování obrazovky Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. 32 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka Nastavit 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte polozku V y n u l o v a t. 4 OK Vyberte moznost A n o. 5 OK Spuste funkci V y n u l o v a t. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. Nastavení obrazovky: Poloha, Velikost, Fáze Pokud není obraz po provedení automatického nastavení jasn a zvlátû pokud se zobrazované znaky stále chvûjí, upravte fázi obrazu ruãnû. Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka D Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G F E G 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte polozky P o z i c e, Rozmr nebo F á z e. 4 Provete píslusné úpravy. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. 33 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Výbr rozlisení Chcete-li vidt normální obraz, srovnejte rozlisení rezimu RGB s výbrem rezimu pocítace. Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. 34 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka 1024 x x x x 768 s výjimkou PLASMA TV 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte moznost Rozlisení. 4 Vyberte pozadované rozlisení. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. Auto configure (Automatické nastavení) (pouze v reïimu RGB [PC]) Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfiepání obrazu. Aãkoli obraz stále není správn, monitor nyní funguje správnû ale vyïaduje dalí nastavení. Auto configure (Aut. nastavení) Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fázi. (Po dobu provádûní automatické konfigurace mûïe bt obraz nestabilní. ) NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka Nastavit 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. Pokud pozice obrazu není správná, spusète automatické nastavení znovu. Pokud obraz po automatické úprav v rezimu RGB (PC) jest potebuje upravit, mzete upravit pozici, velikost nebo fázi. 3 OK Vyberte moznost A u t. N a s t a v. 4 OK Vyberte moznost A n o. 5 OK Spuste moznost A u t. N a s t a v. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. 35 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe (pouze 19/22LS4D*) Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. INPUT TV D/A POWER TV/RADIO TEXT I/II MUTE D/A INPUT Vybere analogový nebo digitální rezim. (D/A VSTUP) Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Zapnuto.

17 INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. TV/RADIO V digitálním rezimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. I/II Nastaví zvukov vstup. MUTE Zapne a vypne zvuk. 36 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU Q.VIEW AV MODE âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. OK INFO i GUIDE Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. MENU Vybere nabídku. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. EXIT RETURN VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské THUMBSTICK nastavení televizoru. (Nahoru/DolÛ/Doleva OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. VOLUME + / - Upraví hlasitost. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli vrátit se o jeden krok zpt v (NÁVRAT(UKONCENÍ)) interaktivní aplikaci, elektronickémsprvodci poady nebo ve funkci vyzadující interakci uzivatelem. * Îádná funkce FAV Zobrazí zvolen oblíben program. Programme + / - Vybere program. TV D/A POWER 1 INPUT Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA nebo k programování skladeb. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu. 9 SLEEP Nastaví ãasovaã automatického vypnutí. Q.VIEW AV MODE SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) OK INFO i GUIDE EXIT RETURN VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 1 Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 37 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM (pouze 42/50PG10**) POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. POWER INPUT GUIDE TV/RAD TEXT AV MODE INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. TV/RAD Slouzí k výbru kanálu rádia, televizoru a DTV SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. 6 9 Q.VIEW Q.MENU INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. 1 Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. OK RETURN EXIT RATIO LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. MARK FAV MUTE * P MENU Vybere nabídku. Zruí vekerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. Q.MENU (RYCHLÁ Vyberte pozadovaný zdroj rychlé nabídky. NABÍDKA 1 * T.OPT SUBTITLE (Nahoru/DolÛ/Doleva) Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést THUMBSTICK uïivatelské nastavení televizoru. OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT(UKONCENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele. RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu. POWER INPUT GUIDE TV/RAD TEXT AV MODE VOLUME + / - Upraví hlasitost. FAV Zobrazí zvolen oblíben program. * Îádná funkce SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU MUTE Zapne a vypne zvuk. Programme + / - Vybere program. 9 Q. VIEW Q.MENU BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA nebo k programování skladeb. SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) Tlacítka ovladace pro ovládání nabídky SIMPLINK. nabídky SIMPLINK OK RETURN EXIT RATIO MARK FAV MUTE * P * T.OPT SUBTITLE Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 39 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) RATIO 1 MODE SlouÏí k vbûru provozních reïimû dálkového ovladaãe. POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Zapnuto. TV/RAD Slouzí k výbru kanálu rádia, televizoru a DTV SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 2 2 RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Q.MENU (RYCHLÁ Vyberte pozadovaný zdroj rychlé nabídky. NABÍDKA) MENU Vybere nabídku. Zruí vekerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. (Nahoru/DolÛ/Doleva) Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést THUMBSTICK uïivatelské nastavení televizoru. OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT(UKONCENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele. INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTLAâÍTKA TEM) nebo k programování skladeb. 2 Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) 3 Zobrazí seznam AV zaízení pipojených k televizoru. Pepnutím tohoto tlacítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink. RATIO VOLUME + / - Upraví hlasitost. FAV Zobrazí zvolen oblíben program. MUTE Zapne a vypne zvuk. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Programme Vybere program. PAGE UP/DOWN Pechod z jedné úplné sady informací na (PEDCHOZÍ/DALSÍ obrazovce na dalsí. STRANA) âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. Tlacítka ovladace pro ovládání nabídky SIMPLINK. nabídky SIMPLINK Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 41 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU - Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. 1 2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reïimu. V pohotovostním reïimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek r / I, INPUT nebo P (nebo (nebo (PR + - nebo P + -)) a PR D E) na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek POWER, INPUT, D/A, P ãísly 0-9 na dálkovém ovladaãi. Inicializace nastavení Pokud se po zapnutí televizoru na obrazovce zobrazí údaj OSD (Nabídka na obrazovce), mzete nastavit jazyk, rezim výbru zemi, casové pásmo a automatické ladní programu. POZNÁMKA: a. Pokud nestisknete zádné tlacítko, nabídka automaticky zmizí po piblizn 40 sekundách. b. Stisknutím tlacítka RETURN se vrátíte z aktuální nabídky OSD do pedchozí. c. V zemích bez potvrzených standard vysílání digitální televize (DTV) nemusí nkteré funkce DTV fungovat v závislosti na prostedí vysílání digitálního signálu. d Rezim,,Home" (,,Doma") je nejlepsím nastavením pro domácí prostedí a je výchozím rezimem televizoru. e. Rezim,,In Store" (,,V prodejn") je nejlepsím nastavením pro prodejní místa. Pokud uzivatel zmní údaje kvality obrazu, rezim,,in Store" (,,V prodejn") inicializuje po urcité dob námi nastavenou kvalitu obrazu. f. Rezim (Home, In Store) je mozné zmnit spustním funkce Factory Reset (Resetovat výrobní nastavení) v nabídce OPTION (MOZNOSTI). VOLBA PROGRAMU 1 âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P (PR + - nebo P + -)) nebo ãíselného tlaãítka. (nebo NASTAVENÍ HLASITOSTI 1 Hlasitost upravte pomocí tlaãítka VOL + - (nebo + -). Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL + - (nebo + -), nebo I/II. 42 V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû liit od obrázkû v této pfiíruãce. NASTAV. Automatické ladní Rucní ladní Úprava p edvolby Zesilovac : Zap. Akt. softwaru : Vyp. Diagnostika Informace CI Pes OK OBRAZ Pomr stran Rezim obrazu Pes OK : 16:9 : Vivid Prodsvícení Kontrast Jas Ostrost Barva Barev. tón E SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM R G ZVUK Aut. hlasitost Stereováha NASTAV. OBRAZ ZVUK Rezim zvuku Pes OK : Vyp. 0 : Standardní 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E L R CAS MOZNOST ZÁMEK CAS Hodiny Cas vyp Pes OK MOZNOST Jaz. nabíd. Jazyk zvuku Jazyk titulk Nedoslýchaví ( Zem Oznacení vstupu ) Pes OK ZÁMEK Pes OK : Vyp. Cas zap. : Vyp. Casovac vypnutí : Vyp. Aut. Vypnutí : Vyp. Casové pásmo : Kan. ostr. GMT : Anglictina : Anglictina : Anglictina Vyp. :UK : Vyp. : Vyp. Rodicovský zámek : Vyp. Nastavit heslo Blokovaný Program Rodicovský dohled : Vyp. SIMPLINK Zámek kláves E 1MENU 2 OK Zobrazte jednotlivé nabídky. Vyberte polozku nabídky.. 3 OK Pejdte do rozevírací nabídky. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize.

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD Česky Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LG40** LG40** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4* CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* LC* 7LC* LC* 6LC5* LC5* 7LC5* LC5* Plazmové televizory PC5* 50PC5* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG70** 7LG70** 4LG70** 47LG70** 5LG70** Plazmové televizory 50PG70** 60PG70** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LB7* LB7* Plazmové televizory PC5* 50PC5* 50PB6* PC* 50PC* 60PC* Pfied pouïíváním va

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LG5700.AEU

Vaše uživatelský manuál LG 32LG5700.AEU Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto Česky Televizor LED LCD LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Plazmový televizor Televizory LCD MODELY LCD TV S Plazmové televizory 9LU0** 7LH70** LED PODSVÍCENÍM 50PS70** LU0** LF5** LH90** 60PS70** 9LU50** 7LF5**

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5**

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG60** 7LG60** 4LG60** 4LG6** 47LG60** Plazmové televizory PG60** 4PG60** 50PG60** 50PG70** 60PG70** 50PG40** Pfied pouïíváním

Více

Vaše uživatelský manuál LG 37LF65-ZC.AEC

Vaše uživatelský manuál LG 37LF65-ZC.AEC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB76-ZD.AEU

Vaše uživatelský manuál LG 32LB76-ZD.AEU Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor LCD / LED LCD TV

Televizor LCD / LED LCD TV Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com Prodávaná samostatně Konzola

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LF6* 7LY9* LF6* LY9* 7LF6* 7LY9* 5LF6* 5LY9* 7LF7* LF7* Plazmové televizory 50PF9* 60PF9* Pfied pouïíváním va eho zafiízení

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA* Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* Plazmové televizory PCRV* PCRV* PCRA* Než si přečtete tuto příručku a začnete

Více

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R*

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LCR* LCR* 7LC5R* LC5R* 7LCR* LCR* LBR* 7LBR* LBR* 7LBR* Plazmov televizor Plazmové televizory PCR* PCR* 50PCR* NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LE4500

Vaše uživatelský manuál LG 32LE4500 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG100R

Vaše uživatelský manuál LG 42PG100R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PG7000

Vaše uživatelský manuál LG 50PG7000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Vaše uživatelský manuál LG 47LD751 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982874

Vaše uživatelský manuál LG 47LD751 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982874 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5**

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Televizor LCD. Plazmov televizor. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku).

Televizor LCD. Plazmov televizor. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizor LCD 7LCRR * PCRR * LCRR * 50PCRR * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M94D M794D Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást Bezpeãnostní pokyny. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny.

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M8WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Vaše uživatelský manuál LG LG 32LE5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5454929

Vaše uživatelský manuál LG LG 32LE5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5454929 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2362DP-PZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/4251108

Vaše uživatelský manuál LG M2362DP-PZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/4251108 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M97WD M7WD M7WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD CHESKY CHESKY Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LSD* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Plazmové televizory 42PQ20** 50PS60** 50PQ20** 60PS40** 42PQ30** 50PQ30** Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Plazmové televizory 42PQ20** 50PS60** 50PQ20** 60PS40** 42PQ30** 50PQ30** Česky Česky Plazmový televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Plazmové televizory PQ0** PQ60** 50PQ0** 50PQ60** PQ** 50PS0** 50PQ** 50PS0** PQ0** 50PS60** 50PQ0** 60PS0** PQ0** 50PQ0** Pfied pouïíváním va eho zafiízení

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com AV AV

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R LC TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MOELS: 15LS1R * 20LS1R * Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PJ350

Vaše uživatelský manuál LG 42PJ350 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Plazmové televizory. Česky Česky Plazmový televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Plazmové televizory PQ0** 50PQ0** PQ0** 50PQ0** PQ60** 50PQ60** 50PS0** 50PS60** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãku.

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍUâKA MODEL: LB** 7LB** LB** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší použití.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: LXR** 6LXR** LXR** 6LXR** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více