Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41"

Transkript

1 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

2 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, manuálním nebo jakkoliv jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné zastupování ani záruky, ať už vyjádřené, nebo předpokládané, s ohledem na zde uvedené informace a zejména se zříká jakýchkoli záruk, záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Windows, Internet Explorer a Windows Mail jsou obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní označení jsou chráněna autorskými právy příslušných společností nebo organizací. Modely Joybook, pro které platí tato příručka Tato příručka obsahuje informace o následujících modelech Joybook: Joybook série A52/C41 Uvědomte si prosím, že skutečné hardwarové nebo softwarové možnosti budou různé v závislosti na modelu, který jste si zakoupili. Název vašeho modelu Joybook najdete na štítku na krabici s přístrojem, nebo na vašem Joybooku.

3 Obsah Přehled...1 O této příručce...1 Používané typografické konvence...1 Začínáme...2 Obsah balení...2 Příprava Joybooku k použití...2 Rozšíření možností vašeho Joybooku...4 Popis Joybooku...6 Pohled zepředu...6 Pohled zleva...7 Pohled zprava...8 Pohled zespodu...9 Pohled zezadu...10 Indikátory...11 Začínáme - operační systém Windows Vista...12 Postup pro správné vypnutí Joybooku...12 Používání Windows Mobility Center...13 Používání Joybooku...14 Používání touchpadu...14 Používání klávesnice...15 Funkční klávesy...15 Klávesy Windows a uzamykací klávesy...16 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů)...17 Připojení k bezdrátové síti...17 Nastavení BIOSu...18 Kdy a jak používat nastavení BIOSu...18 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu...19 Hlavní nabídka...19 Nabídka Advanced (Detailní nastavení)...19 Nabídka Security (Bezpečnost)...19 Nabídka Boot (Zavádění systému)...19 Nabídka Exit (Ukončit)...20 Boot from LAN (Zavádění operačního systému ze sítě LAN)...20 Obnova systému...21 Používání aplikace QDataTrove...21 Spuštění aplikace QDataTrove...21 Zálohování vašich souborů...21 Obnova záložních souborů...22 Obnova záložního image...22 Obnova výchozího továrního nastavení Joybooku...22 Obnova systému pomocí dodávaných disků...22 Krok 1: Reinstalace čisté kopie systému Windows Vista...22 Krok 2: Reinstalace ovladačů a aplikací...23 Ochrana Joybooku před viry a dalšími bezpečnostními hrozbami...23 Připojení k externím zobrazovacím zařízením...24 Připojení k zobrazovacímu zařízení VGA...24 Instalace přídavné paměti...25 Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů...28 Obecné...28 Baterie a napájení...28 Připojení...29 Systém...29 Displej...33 Čištění přístroje a údržba baterie...34 Údržba baterie...34 Čištění Joybooku...34 Servis a podpora...35 Globální online podpora pro Joybooky BenQ...35 Online registrace Joybooku...35 Obsah iii

4 Dodatek...36 Obecné bezpečnostní informace...36 Bezpečnostní informace o baterii...36 Bezpečnostní informace o síťovém napájecím adaptéru...36 Bezpečnostní informace o modemu...37 Upozornění...37 Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení v domácnostech uživatelů v Evropské unii...37 Declaration of Conformity...37 iv Obsah

5 Přehled O této příručce Tato příručka poskytuje základní informace o různých komponentách vašeho Joybooku a seznámí vás se způsoby jejich používání. Hlavní kapitoly této knihy jsou následující. Název kapitoly Přehled Začínáme Popis Joybooku Začínáme - operační systém Windows Vista Používání Joybooku Nastavení BIOSu Obnova systému Připojení k externím zobrazovacím zařízením Instalace přídavné paměti Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů Čištění přístroje a údržba baterie Servis a podpora Dodatek Popis Úvod k této příručce. Informace o tom, jak začít Joybook používat. Úvod k hardwarovým komponentám Joybooku. Základní informace o operačním systému Windows Vista. Základní a detailní informace o ovládání vašeho Joybooku. Informace o tom, jak používat program pro nastavení BIOSu. Informace o používání nástrojů na obnovu systému. Informace o tom, jak připojit Joybook k externím zobrazovacím zařízením. Informace o postupu při přidávání doplňkové paměti RAM. Informace o často kladených dotazech a postupy pro odstraňování problémů. Informace o čištění a údržbě baterie. Informace o servisu a podpoře vašeho Joybooku. Důležité bezpečnostní informace. Používané typografické konvence Poznámky, rady a varování se používají k odlišným účelům, které jsou uvedeny v následující tabulce. Ikona/ Symbol Položka Varování Rada Poznámka < > nebo [ ] Klávesy na klávesnici; Uživatelské rozhraní (UI - User Interface) na obrazovce Význam Informace sloužící především k tomu, aby se předešlo poškození komponent, dat nebo zranění osob vlivem nesprávného používání nebo chování. Užitečné informace pro vyřešení úkolu. Doplňující informace. Indikuje klávesu na klávesnici, nebo UI na obrazovce. Při reálném použití nepište tyto symboly společně s písmeny (uzavřenými v závorkách). Přehled 1

6 Začínáme V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Obsah balení Před prvním použitím Joybooku prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky. Podrobné informace o tom, co by mělo být obsahem balení, najdete na štítku se seznamem položek (Package Contents) uvnitř krabice s příslušenstvím. Pokud kterákoli z položek chybí nebo je poškozená, obraťte se prosím co nejdříve na svého prodejce. Původní obalový materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat Joybook k opravě. Příprava Joybooku k použití 1. Instalace baterie Přidržovač baterie A 2. Připojení napájení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Připojte zdroj energie a začněte baterii nabíjet. Během nabíjení baterie můžete svůj Joybook používat. Připojte k napájecímu adaptéru síťový napájecí kabel. Připojte napájecí adaptér ke zdířce napájení na vašem Joybooku. 2 Obraťte Joybook dnem vzhůru a položte jej na jemný čistý hadřík. Otočte baterii tak, aby byla strana se štítkem obrácena dolů, a opatrně ji zasuňte do prostoru pro baterie tak, aby zacvakla do správné polohy (1). Posuňte přidržovač baterie A doleva tak, jak je znázorněno na obrázku, aby se baterie uzamkla do správné polohy (2). Začínáme Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky na stěně. Joybook automaticky spustí nabíjení baterie.

7 Systémy napájení a tvary zástrček se mohou v závislosti na vaší zemi/ oblasti lišit. Během nabíjení baterie svítí indikátor baterie jantarovou barvou. Po úplném nabití baterie tento indikátor zhasne. 4. Provedení počátečního nastavení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Podrobné informace o barvách a významech indikátorů najdete v části Indikátory na straně Otevírání Joybooku Stiskněte tlačítko Power pro zapnutí Joybooku a pak pomocí pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení systému Windows Vista. Váš Joybook série A52/C41 je optimalizován pro operační systém Windows Vista Home Basic. Instalace jiných operačních systémů, které nebyly testovány, se nedoporučuje a kromě toho, že by znamenala ukončení platnosti vaší záruky, by mohla mít rovněž nepříznivý vliv na funkci vašeho Joybooku. Operační systém, který dostanete k vašemu Joybooku, se může lišit. Podrobné informace najdete na štítku se specifikací výrobku (Product Specification) na krabici s výrobkem. Pro otevření Joybooku posuňte západku doprava a pak zvedněte víko. Začínáme 3

8 Rozšíření možností vašeho Joybooku Připojte externí zobrazovací zařízení (např. monitor nebo projektor) k 15pinovému konektoru D-sub video na vašem Joybooku. Připojením síťového kabelu k portu LAN na vašem Joybooku se připojte k místní síti (LAN). Připojte k portu modemu na vašem Joybooku telefonní linku a připojte se k internetu nebo odešlete fax. Vložte do slotu pro PCMCIA karty na vašem Joybooku některou z prodávaných PCMCIA karet. 4 Začínáme

9 Použijte optickou mechaniku pro přečtení dat na různých typech disků a prožití skvělých zážitků při sledování filmů nebo poslechu hudby. Připojte mikrofon ke konektoru pro mikrofon a zaznamenávejte zvuk. Připojte k audio výstupu sluchátka a poslouchejte v nich vaši oblíbenou hudbu. Připojte k USB portům na vašem Joybooku periferní USB zařízení. Začínáme 5

10 Popis Joybooku V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Pohled zepředu 6 (1) LCD (Liquid Crystal Display) panel (2) Tlačítko Power (Napájení) Pro zapnutí nebo vypnutí Joybooku. Podrobné informace o indikátoru tlačítka Power najdete v části Indikátory na straně 11. (3) Klávesnice (4) Indikátory Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. (5) Konektor mikrofonního vstupu Lze jej použít pro připojení mikrofonu za účelem záznamu zvuku. Tato zdířka je určena pro 3,5mm analogové audio zástrčky. Podporuje monofonní i stereofonní zástrčky. (6) Konektor audio výstupu Lze jej použít pro připojení sluchátek/headsetu nebo externího reproduktoru pro přehrávání zvuku z Joybooku. Popis Joybooku (7) Přepínač bezdrátového připojení Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici pouze u vybraných modelů. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, nemá tento přepínač žádnou funkci. Používejte tento přepínač pro aktivaci/deaktivaci funkce bezdrátové LAN (WLAN). Pro aktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy ON (Zapnuto). Pro deaktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy OFF (Vypnuto). (8) Indikátor bezdrátové sítě Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů.pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. (9) Touchpad

11 Pohled zleva (1) Port modemu (konektor RJ-11) Umožňuje připojení analogové telefonní linky pro použití v kombinaci se zabudovaným modemem. Aby nedošlo k požáru, musí mít telefonní kabel dostatečnou kapacitu a musí být schválen místním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Toto je jediný telekomunikační port modemu na Joybooku. Dejte prosím pozor, abyste omylem nezasunuli úzký telefonní kabel RJ-11 do podobného, ale širšího sousedního portu RJ-45 LAN. (2) Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) Umožňuje připojení Joybooku k 10/100 Mbps síti fast Ethernet 100BASE-T. Dejte prosím pozor, abyste do portu RJ-45 nezasunuli konektor telefonního kabelu RJ-11. Došlo by k poškození portu LAN. Oba porty vypadají podobně, ale konektor RJ-45 je širší než konektor RJ-11 a má více vodičů. (3) Ventilační otvory Pro odvod tepla a udržování optimální teploty uvnitř počítače. (4) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (5) Rozšiřovací slot pro PCMCIA karty Do tohoto slotu lze zasunout jednu PCMCIA kartu typu II. Tento slot a různé prodávané PCMCIA karty můžete použít pro další rozšíření možností vašeho Joybooku. Vložte PCMCIA kartu do slotu směrem, který je vyznačený na kartě. Pak proveďte nastavení příslušného ovladače podle dokumentace, která je součástí dodávky karty. (6) Tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty Před vysunutím PCMCIA karty: 1. Ukončete všechny aplikace používající PCMCIA kartu a vypněte všechny funkce PCMCIA karty. 2. Zatlačte dovnitř tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty a pak jej uvolněte - tlačítko vyskočí. 3. Jakmile tlačítko vyskočí, zatlačte jej znovu dovnitř - PCMCIA karta se vysune. Popis Joybooku 7

12 Pohled zprava (1) Mechanika DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi drive (dostupná u vybraných modelů) Typ optické mechaniky je závislý na modelu přístroje a podpora jednotlivých typů disků je závislá na optické mechanice, která je nainstalována ve vašem Joybooku. Podpora vícefunkčního optického modulu pro čtení hudebních disků CD, VCD a DVD, nebo vypalování disků CD-R/CD-RW nebo DVD+R/ DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM (volitelné). (2) Indikátor optické mechaniky Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům v optické mechanice, bliká zelenou barvou. (3) Tlačítko pro vysunutí optické mechaniky Disky lze vkládat/vysunovat stiskem tohoto tlačítka pro vysunutí. (4) Manuální otevření přihrádky Pokud chcete přihrádku na disk otevřít během doby, kdy je vypnuto napájení vašeho Joybooku, nebo pokud nelze přihrádku na disk otevřít pomocí tlačítka pro její vysunutí, uvolněte ji zasunutím špičatého předmětu (např. roztažené kancelářské sponky) do otvoru pro vysunutí přihrádky vedle tlačítka pro vysunutí přihrádky. (5) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB Popis Joybooku

13 Pohled zespodu (1) Přidržovač baterie B Zajišťuje správnou polohu baterie. (2) Baterie Dodává Joybooku energii během doby, kdy není připojeno externí napájení. (3) Přidržovač baterie A Zajišťuje správnou polohu baterie. (4) Reproduktory (5) Kryt slotu pro karty MiniCard a slotu pro rozšíření paměti Pod krytem je umístěn paměťový slot Joybooku. Je zde rovněž slot MiniCard pro použití volitelné karty MiniCard. Karta bezdrátové sítě ve formátu karty MiniCard může být u vybraných modelů již předem nainstalována. Pro odstranění krytu budete potřebovat malý křížový šroubovák. Další informace o přidávání doplňující paměti, omezení maximální velikosti paměti nebo typech autorizovaných paměťových modulů BenQ pro váš Joybook najdete v části Instalace přídavné paměti na straně 25. Popis Joybooku 9

14 Pohled zezadu (1) Zdířka napájení Pro připojení síťového zdroje energie pro napájení Joybooku a nabíjení baterie. (2) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (3) 15pinový konektor D-sub video Pro připojení externích zobrazovacích zařízení, jako jsou např. monitory a projektory. (4) Slot Kensingtonova zámku pro ochranu proti krádeži K tomuto slotu můžete připevnit Kensingtonův zámek a kabel pro ochranu proti krádeži, abyste zabránili případnému odcizení vašeho přístroje. 10 Popis Joybooku

15 Indikátory (6) Indikátor funkce Num Lock Když je funkce Num Lock (Numerická klávesnice) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (1) Indikátor stavu systému Když je systém zapnutý, svítí zelenou barvou. Když je systém v úsporném režimu (Suspend), bliká zelenou barvou. Když začne být baterie vybitá, rozsvítí se jantarovou barvou. (2) Indikátor baterie Když se baterie nabíjí, svítí se jantarovou barvou. Když je baterie plně nabitá a systém je zapnutý a připojený ke zdroji energie, tento indikátor nesvítí. Blikající jantarová barva signalizuje, že nastala porucha baterie - kontaktujte prosím servisní středisko. Indikátor tlačítka Power Když je systém zapnutý, svítí modrou barvou. Když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu (Standby)/ úsporném režimu (Hibernation), indikátor nesvítí. (3) Indikátor aktivity pevného disku Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům na pevném disku, bliká zelenou barvou. (4) Indikátor funkce Caps Lock Když je funkce Caps Lock (Velká písmena) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (5) Indikátor funkce Scroll Lock Když je funkce Scroll Lock (Uzamknutí rolování) aktivovaná, svítí zelenou barvou. Indikátor bezdrátové sítě Když je aktivovaná WLAN a je vytvořeno síťové připojení, svítí zelenou barvou. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. Popis Joybooku 11

16 Začínáme - operační systém Windows Vista 12 V závislosti na zakoupeném modelu může být ve vašem Joybooku v okamžiku prodeje předem nainstalován nejnovější operační systém od Microsoftu: Windows Vista Home Basic. Při prvním nastavování vašeho Joybooku vám mohou přijít vhod informace o následujících tématech. Podívejte se do uživatelské příručky dodávané k vašemu operačnímu systému, nebo si vyhledejte informace pomocí funkce Help and Support (Nápověda a podpora) v nabídce Start. Jak v systému nastavit regionální nastavení, datum a čas. Jak nastavit zabezpečené přihlašování a další parametry pro administrátora systému a uživatele. Jak nainstalovat, nastavit a spustit antivirový software. Jak pojmenovat počítač pro identifikaci v síti. Jak se bezdrátově nebo kabelem připojit k místní síti. Jak se připojit k jinému počítači v síti a jak sdílet soubory. Jak se připojit k síťové nebo sdílené tiskárně. Jak se připojit k internetu. Jak zaregistrovat Windows a další dodávaný software. Jak aktualizovat Windows nejnovějšími opravnými balíčky (service packy) a bezpečnostními záplatami (security patches). Jak synchronizovat hodiny systému s časovým serverem na internetu. Jak vyhledat, stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače systémových zařízení. Jak nastavit plánované události pro údržbu systému. Začínáme - operační systém Windows Vista Postup pro správné vypnutí Joybooku Ve výchozím nastavení Windows přepíná tlačítko Power (Napájení) v nabídce Start váš Joybook do režimu spánku. Jestliže však chcete napájení Joybooku úplně vypnout, klepněte na nabídku Start, klepněte na šipku vedle tlačítka Lock (Uzamknout) a pak klepněte na Shut Down (Vypnout). Nebo můžete provedením níže uvedených kroků upravit funkci tlačítka Power (Napájení) v nabídce Start. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Power Options (Možnosti napájení). 2. Na obrazovce Select a power plan (Vyberte schéma napájení) klepněte pod vybraným schématem na Change plan settings (Změnit nastavení schématu). 3. Klepněte na Change advanced power settings (Změnit detailní nastavení napájení). 4. Na záložce Advanced settings (Detailní nastavení) poklepejte na Power buttons and lid (Tlačítka napájení a víko), aby se tato kategorie rozvinula. 5. Pak poklepejte na Start menu power button (Tlačítko Power v nabídce Start), aby se tato položka rozvinula. 6. Pro určení akce, která se má provést po stisku tlačítka Power v nabídce Start, klepněte na On battery (Při napájení z baterie) nebo Plugged in (Při napájení ze sítě) a pak vyberte z rozbalovacího seznamu požadované nastavení.

17 Tlačítko Power v nabídce Start může v závislosti na vašem nastavení vypadat odlišně. Možný vzhled Funkce Přepíná Joybook do režimu spánku. Vypíná Joybook. Nainstaluje aktualizace Windows (pokud jsou k dispozici) a pak (po dokončení instalace) vypne Joybook. Tato forma tlačítka Power (Napájení) je k dispozici pouze tehdy, když jste nastavili Joybook do režimu automatického stahování aktualizací. Používání Windows Mobility Center Windows Mobility Center je praktické místo, ze kterého můžete rychle přistupovat k různým nastavením Joybooku, jako je např. jas, hlasitost, stav baterie, bezdrátová síť atd. Chcete-li Windows Mobility Center otevřít, stačí stisknout kombinaci horkých kláves + <x> nebo provést některou z následujících akcí: Klepněte na Start, Control Panel (Ovládací panel), Mobile PC (Mobilní PC) a pak klepněte na Windows Mobility Center. Klepněte na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Windows Mobility Center. Začínáme - operační systém Windows Vista 13

18 Používání Joybooku Používání touchpadu Touchpad se svými tlačítky představuje ukazovací zařízení, které funguje jako volitelná externí myš pro navigaci, rolování a výběr. Komponenty touchpadu jsou popsány v následující části. Číslo Komponenta Funkce (1) Touchpad Posouvá ukazatel, vybírá nebo aktivuje položky na obrazovce. (2) Levé tlačítko touchpadu (3) Pravé tlačítko touchpadu Ekvivalentní levému tlačítku volitelné externí myši. Ekvivalentní pravému tlačítku volitelné externí myši. Funkce Výběr Provedení (spuštění) Táhnutí Zobrazení kontextové nabídky Levé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Dvakrát rychle klepněte. Jednou klepněte a podržte položku a pak táhněte svým prstem na touchpadu. Pravé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Touchpad Jednou ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte a podržte položku a pak posunutím prstu na touchpadu táhněte. Touchpad je zařízení citlivé na tlak, které vyžaduje odpovídající péči, aby nedošlo k jeho poškození. Nepokládejte na touchpad nebo jeho tlačítka těžké předměty. Zabraňte poškrábání touchpadu špičatými předměty nebo nehty. Chcete-li touchpad používat jako volitelnou externí myš, mačkejte levé nebo pravé tlačítko touchpadu, které má stejnou funkci jako klepnutí levým nebo pravým tlačítkem myši. Chcete-li posunout ukazatel, položte prst na touchpad (vyviňte jemný tlak) a posuňte jej v požadovaném směru. Nepoužívejte při práci s touchpadem pera, tužky nebo značkovače. Používejte pouze špičku prstu. Chcete-li nastavit preference touchpadu v operačním systému Windows Vista, vyberte Start, Control Panel (Ovládací panel), Hardware and Sound (Hardware a zvuk) a Mouse (Myš). 14 Používání Joybooku

19 Používání klávesnice Funkční klávesy Funkční klávesy můžete používat pro přístup k běžně používaným funkcím nebo pro provádění rychlého nastavení. Chcete-li používat funkční klávesy, stiskněte a podržte klávesu <Fn> (Funkce) v levém dolním rohu klávesnice a pak stiskněte požadovanou funkční klávesu. Vzhled klávesnice se může lišit v závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přístroj zakoupili. <Fn> + <F1> Aktivuje nebo deaktivuje reproduktory. <Fn> + <F10> Snižuje hlasitost. <Fn> + <F3> Přepíná mezi obrazovkou a externím <Fn> + <F11> Zvyšuje hlasitost. monitorem/projektorem, nebo umožňuje současné zobrazení; přepíná mezi interním/ externím zobrazením. <Fn> + <F6> Aktivuje nebo deaktivuje zvukové potvrzení (pípnutí) v systému. <Fn> + <Scr Lk> Když stiskem kláves <Fn> + <F6> aktivujete zvukové potvrzení, systém jednou pípne. Aktivuje nebo deaktivuje funkci Scroll Lock (Uzamknutí rolování). Když je tato funkce aktivována, posune se obrazovka po stisku klávesy šipka nahoru nebo dolů (, ) o jeden řádek nahoru nebo dolů. Funkce Scroll Lock nefunguje ve všech programech. <Fn> + <F8> Snižuje jas obrazovky. <Fn> + <Num Lock> Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici <Fn> + <F9> Zvyšuje jas obrazovky. integrovanou do klávesnice (ve výše uvedeném obrázku označena světle šedou barvou). Používání Joybooku 15

20 Klávesy Windows a uzamykací klávesy Klávesa Windows Funkčně ekvivalentní klepnutí na tlačítko Start na pracovní ploše Windows. Shift + + M Ruší minimalizaci všech oken. + Tab Pro přepínání mezi okny stiskněte a podržte klávesu Windows a pak stiskněte klávesu Tab. + R Aktivuje dialogové okno Run (Spustit). + E Otevírá okno Computer (Počítač) pro procházení disků a souborů. Caps Lock Převádí veškerý napsaný text na velká písmena. + M Minimalizuje všechna okna. Aplikační klávesa Má stejnou funkci jako pravé tlačítko touchpadu - otevírá kontextovou překryvnou nabídku. 16 Používání Joybooku

21 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů) Prostřednictvím vestavěné bezdrátové konektivity vašeho Joybooku můžete bezdrátově přistupovat k jiným zařízením s aktivovanou bezdrátovou sítí (např. síťové stanice s přístupovým bodem (Access Point), notebooky, osobní digitální asistenty (PDA) nebo digitální projektory) a nebudete k tomu potřebovat síťové kabely. Abyste se mohli doma nebo v kanceláři spojit s vaší sítí LAN (Local Area Network), musíte znát podrobné informace o přístupovém bodu (access point), který slouží jako bezdrátová základna pro zprostředkování přenosů. Na veřejných místech (např. v kavárnách nebo knihovnách) se můžete na přihlašovací údaje (account) zeptat obsluhujícího personálu. 5. Klepněte na Wireless (Bezdrátová) v seznamu Show (Zobrazit). Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů. Konektivita WLAN má omezený dosah, který je závislý na používaném zařízení, zvoleném frekvenčním pásmu, vysokofrekvenčním rušení a okolním prostředí (včetně uspořádání budovy). Tyto okolnosti se budou měnit v závislosti na konkrétní situaci. Připojení k bezdrátové síti 1. Zajistěte, abyste byli v oblasti příjmu bezdrátové sítě. 2. Pro aktivaci WLAN posuňte Přepínač bezdrátového připojení na Joybooku doprava. 3. Klepnutím na ikonu WLAN v oznamovací oblasti umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazte překryvnou nabídku. 4. V překryvné nabídce klepněte na Connect to a network (Připojit k síti). 6. Klepněte na síť a pak klepněte na Connect (Připojit). Pokud není v používané síti vyžadována bezpečnostní autorizace, zobrazí se zpráva o úspěšném připojení k síti. Při připojování k některým sítím je vyžadována bezpečnostní autorizace - v takových případech budete muset projít procesem autorizace a vložit uživatelské jméno a heslo. Podrobné informace vám sdělí váš síťový administrátor. Další informace najdete v části Help and Support (Nápověda a podpora). Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dat, důrazně vám doporučujeme, abyste se všude, kde je to možné, připojovali k zabezpečeným bezdrátovým sítím. Při cestování letadlem prosím nezapomeňte bezdrátovou síť vypnout, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Existují i jiné způsoby připojení vašeho Joybooku k síti. Viz část Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) a Port modemu (konektor RJ-11) na straně 7. Používání Joybooku 17

22 Nastavení BIOSu 18 BIOS (Basic Input/Output System) je vrstva software (nazývaná firmware), která překládá pokyny z jiných vrstev software do jazyka, kterému rozumí hardware Joybooku. Nastavení BIOSu potřebuje Joybook k tomu, aby mohl identifikovat typy nainstalovaných zařízení a používat speciální funkce. BIOS je speciálně nastaven na hardware vašeho Joybooku. NEMĚŇTE existující nastavení BIOSu, jestliže si nejste jisti, že je toto nastavení nutné změnit, a pokud si nejste vědomi možných důsledků. Jakékoliv nesprávné nastavení BIOSu může zhoršit výkon, ovládání a funkci vašeho Joybooku. Nejnovější aktualizace BIOSu najdete na webové stránce Kdy a jak používat nastavení BIOSu Nastavení BIOSu musíte použít, když: Uvidíte na obrazovce chybovou zprávu, která vyžaduje, abyste spustili nastavení BIOSu. Chcete obnovit výchozí tovární nastavení. Chcete změnit některá konkrétní nastavení podle hardware. Chcete změnit některá konkrétní nastavení pro optimalizaci výkonu systému. Obrazovka pro nastavení BIOSu zobrazovaná v této kapitole slouží pouze pro referenci. Skutečný vzhled položek nebo nastavení na vašem Joybooku může být odlišný. Program pro nastavení BIOSu mohl být po vydání této příručky aktualizován. Nastavení, která vyberete v operačním systému, mohou přepsat podobná nastavení v BIOSu. Nastavení BIOSu Pro spuštění nastavení BIOSu stiskněte klávesu <F2> bezprostředně poté, co se během spouštění systému zobrazí na obrazovce logo BenQ. Toto logo se na obrazovce zobrazí jen na několik sekund, a proto musíte stisknout klávesu <F2> během této krátké doby. Zobrazí se hlavní obrazovka pro nastavení BIOSu - viz následující obrázek. Obrazovku pro nastavení BIOSu lze rozdělit do 4 oblastí: Na horním řádku je zobrazen pruh nabídek, který obsahuje názvy dostupných nabídek. Každý název nabídky obsahuje konkrétní nabídku. Levý prostřední sloupec nabídky obsahuje informace o aktuálním nastavení systému. Pokud otevřete rozbalovací nabídku a vyberete položku, která nabízí několik možností, zobrazí se v levém sloupci vedlejší nabídka, ve které můžete provést další výběr. Pravý sloupec nabídky obsahuje informace nápovědy k aktuálně vybrané nabídce. Když je zvýrazněna položka nabídky, dozvíte se podrobnější informace. Dolní řádky nabídky obsahují pokyny ke klávesám pro pohyb v nabídce a provádění výběru.

23 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu Informace o klávesách jsou uvedeny v dolní části obrazovky. Stručný popis použití klávesnice je uveden níže: Klávesa Klávesy šipka doleva a doprava (, ) Klávesy šipka nahoru a dolů (, ) Enter Funkce Výběr názvu nabídky. Výběr položky nebo možnosti. Když je vybrána položka se značkou šipky, zobrazí vedlejší nabídku. Když je vybrána položka, otevře nebo uzavře okno možností. TabPro přeskakování z jedné položky na druhou. Esc Pro ukončení nastavení BIOSu. Pro návrat do předchozí nabídky, jestliže se nacházíte ve vedlejší nabídce. Pro uzavření okna možností, pokud je nějaké otevřeno. Hlavní nabídka Nabídka Main (Hlavní) obsahuje základní nastavení konfigurace systému a zobrazuje některé systémové informace, jako je např. verze BIOSu, typ a rychlost procesoru (CPU), systémová paměť atd. System Time (Systémový čas): umožňuje nastavit čas systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. System Date (Systémové datum): umožňuje nastavit datum systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. Nabídka Advanced (Detailní nastavení) Nabídka Advanced obsahuje detailní nastavení konfigurace I/O (Vstup/ Výstup) systému. Quiet Boot (Diskrétní zavádění systému): pro ovládání zobrazení loga BenQ během zavádění systému. Legacy USB Support (Podpora Legacy USB): umožňuje podporu legacy USB zařízení během zavádění systému a pod DOSem. Frame Buffer Size (Velikost vyrovnávací paměti pro snímky): umožňuje upravit velikost video paměti ve vašem systému. Pokud nejste důkladně obeznámeni s funkcí položek v nabídce Advanced Configuration, doporučujeme vám, abyste v ní ponechali výchozí hodnoty. Nabídka Security (Bezpečnost) Nabídka Security obsahuje bezpečnostní nastavení, které chrání váš systém před neautorizovaným použitím. NENASTAVUJTE v BIOSu bezpečnostní heslo, jestliže si jej nedokážete zapamatovat nebo pokud si jej nezapíšete a neuložíte společně se záručními dokumenty Joybooku. Jestliže toto heslo nastavíte a následně zapomenete, budete mít se získáním přístupu k vašemu Joybooku hodně starostí. Set Supervisor Password (Nastavit heslo správce): Toto heslo řídí přístup k celé nabídce pro nastavení BIOSu. Musíte jej nastavit, jestliže chcete nastavit User Password (Heslo uživatele). Při psaní hesla nejprve zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Num Lock (Numerická klávesnice) a pak zapište své heslo do vstupních polí a stiskněte <Enter>. Pro potvrzení napište své heslo ještě jednou a stiskněte <Enter>. Set User Password (Nastavit heslo uživatele): Toto heslo řídí přístup k části nabídky pro nastavení BIOSu. Password on boot (Heslo při zavádění systému): Tato položka určuje, zda se během zavádění systému zobrazí výzva k zadání hesla. Jestliže je tato položka aktivována, bude při zavádění systému do počítače vždy vyžadováno heslo. Pokud je nastavena funkce Set Supervisor Password i Set User Password, můžete po zobrazení výzvy k zadání hesla vložit kterékoliv z těchto hesel. Abyste měli v nastavení BIOSu plná práva, zadejte heslo správce (Supervisor Password). Nabídka Boot (Zavádění systému) Nabídka Boot obsahuje nastavení konfigurace pro zavádění operačního systému. V části Boot priority order (Priorita při zavádění systému) se zobrazí seznam zařízení. Nastavení BIOSu 19

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny

emachines E725/E525 řady Stručné pokyny emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E725/E525 řady Stručné pokyny Původní vydání: 02/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458

Rychlý průvodce Barbone Office. Prohlídka notebooku Barbone Office. Pohled zepředu. Pohled zleva. techinfo@tsbohemia.cz +420 585 157 458 Rychlý průvodce Barbone Office V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk

Prohlídka notebooku Barbone Tomahawk Rychlý průvodce Barbone Tomahawk V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více