Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41"

Transkript

1 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

2 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, manuálním nebo jakkoliv jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné zastupování ani záruky, ať už vyjádřené, nebo předpokládané, s ohledem na zde uvedené informace a zejména se zříká jakýchkoli záruk, záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Windows, Internet Explorer a Windows Mail jsou obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní označení jsou chráněna autorskými právy příslušných společností nebo organizací. Modely Joybook, pro které platí tato příručka Tato příručka obsahuje informace o následujících modelech Joybook: Joybook série A52/C41 Uvědomte si prosím, že skutečné hardwarové nebo softwarové možnosti budou různé v závislosti na modelu, který jste si zakoupili. Název vašeho modelu Joybook najdete na štítku na krabici s přístrojem, nebo na vašem Joybooku.

3 Obsah Přehled...1 O této příručce...1 Používané typografické konvence...1 Začínáme...2 Obsah balení...2 Příprava Joybooku k použití...2 Rozšíření možností vašeho Joybooku...4 Popis Joybooku...6 Pohled zepředu...6 Pohled zleva...7 Pohled zprava...8 Pohled zespodu...9 Pohled zezadu...10 Indikátory...11 Začínáme - operační systém Windows Vista...12 Postup pro správné vypnutí Joybooku...12 Používání Windows Mobility Center...13 Používání Joybooku...14 Používání touchpadu...14 Používání klávesnice...15 Funkční klávesy...15 Klávesy Windows a uzamykací klávesy...16 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů)...17 Připojení k bezdrátové síti...17 Nastavení BIOSu...18 Kdy a jak používat nastavení BIOSu...18 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu...19 Hlavní nabídka...19 Nabídka Advanced (Detailní nastavení)...19 Nabídka Security (Bezpečnost)...19 Nabídka Boot (Zavádění systému)...19 Nabídka Exit (Ukončit)...20 Boot from LAN (Zavádění operačního systému ze sítě LAN)...20 Obnova systému...21 Používání aplikace QDataTrove...21 Spuštění aplikace QDataTrove...21 Zálohování vašich souborů...21 Obnova záložních souborů...22 Obnova záložního image...22 Obnova výchozího továrního nastavení Joybooku...22 Obnova systému pomocí dodávaných disků...22 Krok 1: Reinstalace čisté kopie systému Windows Vista...22 Krok 2: Reinstalace ovladačů a aplikací...23 Ochrana Joybooku před viry a dalšími bezpečnostními hrozbami...23 Připojení k externím zobrazovacím zařízením...24 Připojení k zobrazovacímu zařízení VGA...24 Instalace přídavné paměti...25 Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů...28 Obecné...28 Baterie a napájení...28 Připojení...29 Systém...29 Displej...33 Čištění přístroje a údržba baterie...34 Údržba baterie...34 Čištění Joybooku...34 Servis a podpora...35 Globální online podpora pro Joybooky BenQ...35 Online registrace Joybooku...35 Obsah iii

4 Dodatek...36 Obecné bezpečnostní informace...36 Bezpečnostní informace o baterii...36 Bezpečnostní informace o síťovém napájecím adaptéru...36 Bezpečnostní informace o modemu...37 Upozornění...37 Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení v domácnostech uživatelů v Evropské unii...37 Declaration of Conformity...37 iv Obsah

5 Přehled O této příručce Tato příručka poskytuje základní informace o různých komponentách vašeho Joybooku a seznámí vás se způsoby jejich používání. Hlavní kapitoly této knihy jsou následující. Název kapitoly Přehled Začínáme Popis Joybooku Začínáme - operační systém Windows Vista Používání Joybooku Nastavení BIOSu Obnova systému Připojení k externím zobrazovacím zařízením Instalace přídavné paměti Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů Čištění přístroje a údržba baterie Servis a podpora Dodatek Popis Úvod k této příručce. Informace o tom, jak začít Joybook používat. Úvod k hardwarovým komponentám Joybooku. Základní informace o operačním systému Windows Vista. Základní a detailní informace o ovládání vašeho Joybooku. Informace o tom, jak používat program pro nastavení BIOSu. Informace o používání nástrojů na obnovu systému. Informace o tom, jak připojit Joybook k externím zobrazovacím zařízením. Informace o postupu při přidávání doplňkové paměti RAM. Informace o často kladených dotazech a postupy pro odstraňování problémů. Informace o čištění a údržbě baterie. Informace o servisu a podpoře vašeho Joybooku. Důležité bezpečnostní informace. Používané typografické konvence Poznámky, rady a varování se používají k odlišným účelům, které jsou uvedeny v následující tabulce. Ikona/ Symbol Položka Varování Rada Poznámka < > nebo [ ] Klávesy na klávesnici; Uživatelské rozhraní (UI - User Interface) na obrazovce Význam Informace sloužící především k tomu, aby se předešlo poškození komponent, dat nebo zranění osob vlivem nesprávného používání nebo chování. Užitečné informace pro vyřešení úkolu. Doplňující informace. Indikuje klávesu na klávesnici, nebo UI na obrazovce. Při reálném použití nepište tyto symboly společně s písmeny (uzavřenými v závorkách). Přehled 1

6 Začínáme V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Obsah balení Před prvním použitím Joybooku prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky. Podrobné informace o tom, co by mělo být obsahem balení, najdete na štítku se seznamem položek (Package Contents) uvnitř krabice s příslušenstvím. Pokud kterákoli z položek chybí nebo je poškozená, obraťte se prosím co nejdříve na svého prodejce. Původní obalový materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat Joybook k opravě. Příprava Joybooku k použití 1. Instalace baterie Přidržovač baterie A 2. Připojení napájení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Připojte zdroj energie a začněte baterii nabíjet. Během nabíjení baterie můžete svůj Joybook používat. Připojte k napájecímu adaptéru síťový napájecí kabel. Připojte napájecí adaptér ke zdířce napájení na vašem Joybooku. 2 Obraťte Joybook dnem vzhůru a položte jej na jemný čistý hadřík. Otočte baterii tak, aby byla strana se štítkem obrácena dolů, a opatrně ji zasuňte do prostoru pro baterie tak, aby zacvakla do správné polohy (1). Posuňte přidržovač baterie A doleva tak, jak je znázorněno na obrázku, aby se baterie uzamkla do správné polohy (2). Začínáme Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky na stěně. Joybook automaticky spustí nabíjení baterie.

7 Systémy napájení a tvary zástrček se mohou v závislosti na vaší zemi/ oblasti lišit. Během nabíjení baterie svítí indikátor baterie jantarovou barvou. Po úplném nabití baterie tento indikátor zhasne. 4. Provedení počátečního nastavení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Podrobné informace o barvách a významech indikátorů najdete v části Indikátory na straně Otevírání Joybooku Stiskněte tlačítko Power pro zapnutí Joybooku a pak pomocí pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení systému Windows Vista. Váš Joybook série A52/C41 je optimalizován pro operační systém Windows Vista Home Basic. Instalace jiných operačních systémů, které nebyly testovány, se nedoporučuje a kromě toho, že by znamenala ukončení platnosti vaší záruky, by mohla mít rovněž nepříznivý vliv na funkci vašeho Joybooku. Operační systém, který dostanete k vašemu Joybooku, se může lišit. Podrobné informace najdete na štítku se specifikací výrobku (Product Specification) na krabici s výrobkem. Pro otevření Joybooku posuňte západku doprava a pak zvedněte víko. Začínáme 3

8 Rozšíření možností vašeho Joybooku Připojte externí zobrazovací zařízení (např. monitor nebo projektor) k 15pinovému konektoru D-sub video na vašem Joybooku. Připojením síťového kabelu k portu LAN na vašem Joybooku se připojte k místní síti (LAN). Připojte k portu modemu na vašem Joybooku telefonní linku a připojte se k internetu nebo odešlete fax. Vložte do slotu pro PCMCIA karty na vašem Joybooku některou z prodávaných PCMCIA karet. 4 Začínáme

9 Použijte optickou mechaniku pro přečtení dat na různých typech disků a prožití skvělých zážitků při sledování filmů nebo poslechu hudby. Připojte mikrofon ke konektoru pro mikrofon a zaznamenávejte zvuk. Připojte k audio výstupu sluchátka a poslouchejte v nich vaši oblíbenou hudbu. Připojte k USB portům na vašem Joybooku periferní USB zařízení. Začínáme 5

10 Popis Joybooku V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Pohled zepředu 6 (1) LCD (Liquid Crystal Display) panel (2) Tlačítko Power (Napájení) Pro zapnutí nebo vypnutí Joybooku. Podrobné informace o indikátoru tlačítka Power najdete v části Indikátory na straně 11. (3) Klávesnice (4) Indikátory Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. (5) Konektor mikrofonního vstupu Lze jej použít pro připojení mikrofonu za účelem záznamu zvuku. Tato zdířka je určena pro 3,5mm analogové audio zástrčky. Podporuje monofonní i stereofonní zástrčky. (6) Konektor audio výstupu Lze jej použít pro připojení sluchátek/headsetu nebo externího reproduktoru pro přehrávání zvuku z Joybooku. Popis Joybooku (7) Přepínač bezdrátového připojení Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici pouze u vybraných modelů. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, nemá tento přepínač žádnou funkci. Používejte tento přepínač pro aktivaci/deaktivaci funkce bezdrátové LAN (WLAN). Pro aktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy ON (Zapnuto). Pro deaktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy OFF (Vypnuto). (8) Indikátor bezdrátové sítě Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů.pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. (9) Touchpad

11 Pohled zleva (1) Port modemu (konektor RJ-11) Umožňuje připojení analogové telefonní linky pro použití v kombinaci se zabudovaným modemem. Aby nedošlo k požáru, musí mít telefonní kabel dostatečnou kapacitu a musí být schválen místním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Toto je jediný telekomunikační port modemu na Joybooku. Dejte prosím pozor, abyste omylem nezasunuli úzký telefonní kabel RJ-11 do podobného, ale širšího sousedního portu RJ-45 LAN. (2) Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) Umožňuje připojení Joybooku k 10/100 Mbps síti fast Ethernet 100BASE-T. Dejte prosím pozor, abyste do portu RJ-45 nezasunuli konektor telefonního kabelu RJ-11. Došlo by k poškození portu LAN. Oba porty vypadají podobně, ale konektor RJ-45 je širší než konektor RJ-11 a má více vodičů. (3) Ventilační otvory Pro odvod tepla a udržování optimální teploty uvnitř počítače. (4) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (5) Rozšiřovací slot pro PCMCIA karty Do tohoto slotu lze zasunout jednu PCMCIA kartu typu II. Tento slot a různé prodávané PCMCIA karty můžete použít pro další rozšíření možností vašeho Joybooku. Vložte PCMCIA kartu do slotu směrem, který je vyznačený na kartě. Pak proveďte nastavení příslušného ovladače podle dokumentace, která je součástí dodávky karty. (6) Tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty Před vysunutím PCMCIA karty: 1. Ukončete všechny aplikace používající PCMCIA kartu a vypněte všechny funkce PCMCIA karty. 2. Zatlačte dovnitř tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty a pak jej uvolněte - tlačítko vyskočí. 3. Jakmile tlačítko vyskočí, zatlačte jej znovu dovnitř - PCMCIA karta se vysune. Popis Joybooku 7

12 Pohled zprava (1) Mechanika DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi drive (dostupná u vybraných modelů) Typ optické mechaniky je závislý na modelu přístroje a podpora jednotlivých typů disků je závislá na optické mechanice, která je nainstalována ve vašem Joybooku. Podpora vícefunkčního optického modulu pro čtení hudebních disků CD, VCD a DVD, nebo vypalování disků CD-R/CD-RW nebo DVD+R/ DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM (volitelné). (2) Indikátor optické mechaniky Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům v optické mechanice, bliká zelenou barvou. (3) Tlačítko pro vysunutí optické mechaniky Disky lze vkládat/vysunovat stiskem tohoto tlačítka pro vysunutí. (4) Manuální otevření přihrádky Pokud chcete přihrádku na disk otevřít během doby, kdy je vypnuto napájení vašeho Joybooku, nebo pokud nelze přihrádku na disk otevřít pomocí tlačítka pro její vysunutí, uvolněte ji zasunutím špičatého předmětu (např. roztažené kancelářské sponky) do otvoru pro vysunutí přihrádky vedle tlačítka pro vysunutí přihrádky. (5) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB Popis Joybooku

13 Pohled zespodu (1) Přidržovač baterie B Zajišťuje správnou polohu baterie. (2) Baterie Dodává Joybooku energii během doby, kdy není připojeno externí napájení. (3) Přidržovač baterie A Zajišťuje správnou polohu baterie. (4) Reproduktory (5) Kryt slotu pro karty MiniCard a slotu pro rozšíření paměti Pod krytem je umístěn paměťový slot Joybooku. Je zde rovněž slot MiniCard pro použití volitelné karty MiniCard. Karta bezdrátové sítě ve formátu karty MiniCard může být u vybraných modelů již předem nainstalována. Pro odstranění krytu budete potřebovat malý křížový šroubovák. Další informace o přidávání doplňující paměti, omezení maximální velikosti paměti nebo typech autorizovaných paměťových modulů BenQ pro váš Joybook najdete v části Instalace přídavné paměti na straně 25. Popis Joybooku 9

14 Pohled zezadu (1) Zdířka napájení Pro připojení síťového zdroje energie pro napájení Joybooku a nabíjení baterie. (2) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (3) 15pinový konektor D-sub video Pro připojení externích zobrazovacích zařízení, jako jsou např. monitory a projektory. (4) Slot Kensingtonova zámku pro ochranu proti krádeži K tomuto slotu můžete připevnit Kensingtonův zámek a kabel pro ochranu proti krádeži, abyste zabránili případnému odcizení vašeho přístroje. 10 Popis Joybooku

15 Indikátory (6) Indikátor funkce Num Lock Když je funkce Num Lock (Numerická klávesnice) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (1) Indikátor stavu systému Když je systém zapnutý, svítí zelenou barvou. Když je systém v úsporném režimu (Suspend), bliká zelenou barvou. Když začne být baterie vybitá, rozsvítí se jantarovou barvou. (2) Indikátor baterie Když se baterie nabíjí, svítí se jantarovou barvou. Když je baterie plně nabitá a systém je zapnutý a připojený ke zdroji energie, tento indikátor nesvítí. Blikající jantarová barva signalizuje, že nastala porucha baterie - kontaktujte prosím servisní středisko. Indikátor tlačítka Power Když je systém zapnutý, svítí modrou barvou. Když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu (Standby)/ úsporném režimu (Hibernation), indikátor nesvítí. (3) Indikátor aktivity pevného disku Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům na pevném disku, bliká zelenou barvou. (4) Indikátor funkce Caps Lock Když je funkce Caps Lock (Velká písmena) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (5) Indikátor funkce Scroll Lock Když je funkce Scroll Lock (Uzamknutí rolování) aktivovaná, svítí zelenou barvou. Indikátor bezdrátové sítě Když je aktivovaná WLAN a je vytvořeno síťové připojení, svítí zelenou barvou. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. Popis Joybooku 11

16 Začínáme - operační systém Windows Vista 12 V závislosti na zakoupeném modelu může být ve vašem Joybooku v okamžiku prodeje předem nainstalován nejnovější operační systém od Microsoftu: Windows Vista Home Basic. Při prvním nastavování vašeho Joybooku vám mohou přijít vhod informace o následujících tématech. Podívejte se do uživatelské příručky dodávané k vašemu operačnímu systému, nebo si vyhledejte informace pomocí funkce Help and Support (Nápověda a podpora) v nabídce Start. Jak v systému nastavit regionální nastavení, datum a čas. Jak nastavit zabezpečené přihlašování a další parametry pro administrátora systému a uživatele. Jak nainstalovat, nastavit a spustit antivirový software. Jak pojmenovat počítač pro identifikaci v síti. Jak se bezdrátově nebo kabelem připojit k místní síti. Jak se připojit k jinému počítači v síti a jak sdílet soubory. Jak se připojit k síťové nebo sdílené tiskárně. Jak se připojit k internetu. Jak zaregistrovat Windows a další dodávaný software. Jak aktualizovat Windows nejnovějšími opravnými balíčky (service packy) a bezpečnostními záplatami (security patches). Jak synchronizovat hodiny systému s časovým serverem na internetu. Jak vyhledat, stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače systémových zařízení. Jak nastavit plánované události pro údržbu systému. Začínáme - operační systém Windows Vista Postup pro správné vypnutí Joybooku Ve výchozím nastavení Windows přepíná tlačítko Power (Napájení) v nabídce Start váš Joybook do režimu spánku. Jestliže však chcete napájení Joybooku úplně vypnout, klepněte na nabídku Start, klepněte na šipku vedle tlačítka Lock (Uzamknout) a pak klepněte na Shut Down (Vypnout). Nebo můžete provedením níže uvedených kroků upravit funkci tlačítka Power (Napájení) v nabídce Start. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Power Options (Možnosti napájení). 2. Na obrazovce Select a power plan (Vyberte schéma napájení) klepněte pod vybraným schématem na Change plan settings (Změnit nastavení schématu). 3. Klepněte na Change advanced power settings (Změnit detailní nastavení napájení). 4. Na záložce Advanced settings (Detailní nastavení) poklepejte na Power buttons and lid (Tlačítka napájení a víko), aby se tato kategorie rozvinula. 5. Pak poklepejte na Start menu power button (Tlačítko Power v nabídce Start), aby se tato položka rozvinula. 6. Pro určení akce, která se má provést po stisku tlačítka Power v nabídce Start, klepněte na On battery (Při napájení z baterie) nebo Plugged in (Při napájení ze sítě) a pak vyberte z rozbalovacího seznamu požadované nastavení.

17 Tlačítko Power v nabídce Start může v závislosti na vašem nastavení vypadat odlišně. Možný vzhled Funkce Přepíná Joybook do režimu spánku. Vypíná Joybook. Nainstaluje aktualizace Windows (pokud jsou k dispozici) a pak (po dokončení instalace) vypne Joybook. Tato forma tlačítka Power (Napájení) je k dispozici pouze tehdy, když jste nastavili Joybook do režimu automatického stahování aktualizací. Používání Windows Mobility Center Windows Mobility Center je praktické místo, ze kterého můžete rychle přistupovat k různým nastavením Joybooku, jako je např. jas, hlasitost, stav baterie, bezdrátová síť atd. Chcete-li Windows Mobility Center otevřít, stačí stisknout kombinaci horkých kláves + <x> nebo provést některou z následujících akcí: Klepněte na Start, Control Panel (Ovládací panel), Mobile PC (Mobilní PC) a pak klepněte na Windows Mobility Center. Klepněte na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Windows Mobility Center. Začínáme - operační systém Windows Vista 13

18 Používání Joybooku Používání touchpadu Touchpad se svými tlačítky představuje ukazovací zařízení, které funguje jako volitelná externí myš pro navigaci, rolování a výběr. Komponenty touchpadu jsou popsány v následující části. Číslo Komponenta Funkce (1) Touchpad Posouvá ukazatel, vybírá nebo aktivuje položky na obrazovce. (2) Levé tlačítko touchpadu (3) Pravé tlačítko touchpadu Ekvivalentní levému tlačítku volitelné externí myši. Ekvivalentní pravému tlačítku volitelné externí myši. Funkce Výběr Provedení (spuštění) Táhnutí Zobrazení kontextové nabídky Levé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Dvakrát rychle klepněte. Jednou klepněte a podržte položku a pak táhněte svým prstem na touchpadu. Pravé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Touchpad Jednou ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte a podržte položku a pak posunutím prstu na touchpadu táhněte. Touchpad je zařízení citlivé na tlak, které vyžaduje odpovídající péči, aby nedošlo k jeho poškození. Nepokládejte na touchpad nebo jeho tlačítka těžké předměty. Zabraňte poškrábání touchpadu špičatými předměty nebo nehty. Chcete-li touchpad používat jako volitelnou externí myš, mačkejte levé nebo pravé tlačítko touchpadu, které má stejnou funkci jako klepnutí levým nebo pravým tlačítkem myši. Chcete-li posunout ukazatel, položte prst na touchpad (vyviňte jemný tlak) a posuňte jej v požadovaném směru. Nepoužívejte při práci s touchpadem pera, tužky nebo značkovače. Používejte pouze špičku prstu. Chcete-li nastavit preference touchpadu v operačním systému Windows Vista, vyberte Start, Control Panel (Ovládací panel), Hardware and Sound (Hardware a zvuk) a Mouse (Myš). 14 Používání Joybooku

19 Používání klávesnice Funkční klávesy Funkční klávesy můžete používat pro přístup k běžně používaným funkcím nebo pro provádění rychlého nastavení. Chcete-li používat funkční klávesy, stiskněte a podržte klávesu <Fn> (Funkce) v levém dolním rohu klávesnice a pak stiskněte požadovanou funkční klávesu. Vzhled klávesnice se může lišit v závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přístroj zakoupili. <Fn> + <F1> Aktivuje nebo deaktivuje reproduktory. <Fn> + <F10> Snižuje hlasitost. <Fn> + <F3> Přepíná mezi obrazovkou a externím <Fn> + <F11> Zvyšuje hlasitost. monitorem/projektorem, nebo umožňuje současné zobrazení; přepíná mezi interním/ externím zobrazením. <Fn> + <F6> Aktivuje nebo deaktivuje zvukové potvrzení (pípnutí) v systému. <Fn> + <Scr Lk> Když stiskem kláves <Fn> + <F6> aktivujete zvukové potvrzení, systém jednou pípne. Aktivuje nebo deaktivuje funkci Scroll Lock (Uzamknutí rolování). Když je tato funkce aktivována, posune se obrazovka po stisku klávesy šipka nahoru nebo dolů (, ) o jeden řádek nahoru nebo dolů. Funkce Scroll Lock nefunguje ve všech programech. <Fn> + <F8> Snižuje jas obrazovky. <Fn> + <Num Lock> Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici <Fn> + <F9> Zvyšuje jas obrazovky. integrovanou do klávesnice (ve výše uvedeném obrázku označena světle šedou barvou). Používání Joybooku 15

20 Klávesy Windows a uzamykací klávesy Klávesa Windows Funkčně ekvivalentní klepnutí na tlačítko Start na pracovní ploše Windows. Shift + + M Ruší minimalizaci všech oken. + Tab Pro přepínání mezi okny stiskněte a podržte klávesu Windows a pak stiskněte klávesu Tab. + R Aktivuje dialogové okno Run (Spustit). + E Otevírá okno Computer (Počítač) pro procházení disků a souborů. Caps Lock Převádí veškerý napsaný text na velká písmena. + M Minimalizuje všechna okna. Aplikační klávesa Má stejnou funkci jako pravé tlačítko touchpadu - otevírá kontextovou překryvnou nabídku. 16 Používání Joybooku

21 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů) Prostřednictvím vestavěné bezdrátové konektivity vašeho Joybooku můžete bezdrátově přistupovat k jiným zařízením s aktivovanou bezdrátovou sítí (např. síťové stanice s přístupovým bodem (Access Point), notebooky, osobní digitální asistenty (PDA) nebo digitální projektory) a nebudete k tomu potřebovat síťové kabely. Abyste se mohli doma nebo v kanceláři spojit s vaší sítí LAN (Local Area Network), musíte znát podrobné informace o přístupovém bodu (access point), který slouží jako bezdrátová základna pro zprostředkování přenosů. Na veřejných místech (např. v kavárnách nebo knihovnách) se můžete na přihlašovací údaje (account) zeptat obsluhujícího personálu. 5. Klepněte na Wireless (Bezdrátová) v seznamu Show (Zobrazit). Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů. Konektivita WLAN má omezený dosah, který je závislý na používaném zařízení, zvoleném frekvenčním pásmu, vysokofrekvenčním rušení a okolním prostředí (včetně uspořádání budovy). Tyto okolnosti se budou měnit v závislosti na konkrétní situaci. Připojení k bezdrátové síti 1. Zajistěte, abyste byli v oblasti příjmu bezdrátové sítě. 2. Pro aktivaci WLAN posuňte Přepínač bezdrátového připojení na Joybooku doprava. 3. Klepnutím na ikonu WLAN v oznamovací oblasti umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazte překryvnou nabídku. 4. V překryvné nabídce klepněte na Connect to a network (Připojit k síti). 6. Klepněte na síť a pak klepněte na Connect (Připojit). Pokud není v používané síti vyžadována bezpečnostní autorizace, zobrazí se zpráva o úspěšném připojení k síti. Při připojování k některým sítím je vyžadována bezpečnostní autorizace - v takových případech budete muset projít procesem autorizace a vložit uživatelské jméno a heslo. Podrobné informace vám sdělí váš síťový administrátor. Další informace najdete v části Help and Support (Nápověda a podpora). Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dat, důrazně vám doporučujeme, abyste se všude, kde je to možné, připojovali k zabezpečeným bezdrátovým sítím. Při cestování letadlem prosím nezapomeňte bezdrátovou síť vypnout, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Existují i jiné způsoby připojení vašeho Joybooku k síti. Viz část Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) a Port modemu (konektor RJ-11) na straně 7. Používání Joybooku 17

22 Nastavení BIOSu 18 BIOS (Basic Input/Output System) je vrstva software (nazývaná firmware), která překládá pokyny z jiných vrstev software do jazyka, kterému rozumí hardware Joybooku. Nastavení BIOSu potřebuje Joybook k tomu, aby mohl identifikovat typy nainstalovaných zařízení a používat speciální funkce. BIOS je speciálně nastaven na hardware vašeho Joybooku. NEMĚŇTE existující nastavení BIOSu, jestliže si nejste jisti, že je toto nastavení nutné změnit, a pokud si nejste vědomi možných důsledků. Jakékoliv nesprávné nastavení BIOSu může zhoršit výkon, ovládání a funkci vašeho Joybooku. Nejnovější aktualizace BIOSu najdete na webové stránce Kdy a jak používat nastavení BIOSu Nastavení BIOSu musíte použít, když: Uvidíte na obrazovce chybovou zprávu, která vyžaduje, abyste spustili nastavení BIOSu. Chcete obnovit výchozí tovární nastavení. Chcete změnit některá konkrétní nastavení podle hardware. Chcete změnit některá konkrétní nastavení pro optimalizaci výkonu systému. Obrazovka pro nastavení BIOSu zobrazovaná v této kapitole slouží pouze pro referenci. Skutečný vzhled položek nebo nastavení na vašem Joybooku může být odlišný. Program pro nastavení BIOSu mohl být po vydání této příručky aktualizován. Nastavení, která vyberete v operačním systému, mohou přepsat podobná nastavení v BIOSu. Nastavení BIOSu Pro spuštění nastavení BIOSu stiskněte klávesu <F2> bezprostředně poté, co se během spouštění systému zobrazí na obrazovce logo BenQ. Toto logo se na obrazovce zobrazí jen na několik sekund, a proto musíte stisknout klávesu <F2> během této krátké doby. Zobrazí se hlavní obrazovka pro nastavení BIOSu - viz následující obrázek. Obrazovku pro nastavení BIOSu lze rozdělit do 4 oblastí: Na horním řádku je zobrazen pruh nabídek, který obsahuje názvy dostupných nabídek. Každý název nabídky obsahuje konkrétní nabídku. Levý prostřední sloupec nabídky obsahuje informace o aktuálním nastavení systému. Pokud otevřete rozbalovací nabídku a vyberete položku, která nabízí několik možností, zobrazí se v levém sloupci vedlejší nabídka, ve které můžete provést další výběr. Pravý sloupec nabídky obsahuje informace nápovědy k aktuálně vybrané nabídce. Když je zvýrazněna položka nabídky, dozvíte se podrobnější informace. Dolní řádky nabídky obsahují pokyny ke klávesám pro pohyb v nabídce a provádění výběru.

23 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu Informace o klávesách jsou uvedeny v dolní části obrazovky. Stručný popis použití klávesnice je uveden níže: Klávesa Klávesy šipka doleva a doprava (, ) Klávesy šipka nahoru a dolů (, ) Enter Funkce Výběr názvu nabídky. Výběr položky nebo možnosti. Když je vybrána položka se značkou šipky, zobrazí vedlejší nabídku. Když je vybrána položka, otevře nebo uzavře okno možností. TabPro přeskakování z jedné položky na druhou. Esc Pro ukončení nastavení BIOSu. Pro návrat do předchozí nabídky, jestliže se nacházíte ve vedlejší nabídce. Pro uzavření okna možností, pokud je nějaké otevřeno. Hlavní nabídka Nabídka Main (Hlavní) obsahuje základní nastavení konfigurace systému a zobrazuje některé systémové informace, jako je např. verze BIOSu, typ a rychlost procesoru (CPU), systémová paměť atd. System Time (Systémový čas): umožňuje nastavit čas systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. System Date (Systémové datum): umožňuje nastavit datum systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. Nabídka Advanced (Detailní nastavení) Nabídka Advanced obsahuje detailní nastavení konfigurace I/O (Vstup/ Výstup) systému. Quiet Boot (Diskrétní zavádění systému): pro ovládání zobrazení loga BenQ během zavádění systému. Legacy USB Support (Podpora Legacy USB): umožňuje podporu legacy USB zařízení během zavádění systému a pod DOSem. Frame Buffer Size (Velikost vyrovnávací paměti pro snímky): umožňuje upravit velikost video paměti ve vašem systému. Pokud nejste důkladně obeznámeni s funkcí položek v nabídce Advanced Configuration, doporučujeme vám, abyste v ní ponechali výchozí hodnoty. Nabídka Security (Bezpečnost) Nabídka Security obsahuje bezpečnostní nastavení, které chrání váš systém před neautorizovaným použitím. NENASTAVUJTE v BIOSu bezpečnostní heslo, jestliže si jej nedokážete zapamatovat nebo pokud si jej nezapíšete a neuložíte společně se záručními dokumenty Joybooku. Jestliže toto heslo nastavíte a následně zapomenete, budete mít se získáním přístupu k vašemu Joybooku hodně starostí. Set Supervisor Password (Nastavit heslo správce): Toto heslo řídí přístup k celé nabídce pro nastavení BIOSu. Musíte jej nastavit, jestliže chcete nastavit User Password (Heslo uživatele). Při psaní hesla nejprve zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Num Lock (Numerická klávesnice) a pak zapište své heslo do vstupních polí a stiskněte <Enter>. Pro potvrzení napište své heslo ještě jednou a stiskněte <Enter>. Set User Password (Nastavit heslo uživatele): Toto heslo řídí přístup k části nabídky pro nastavení BIOSu. Password on boot (Heslo při zavádění systému): Tato položka určuje, zda se během zavádění systému zobrazí výzva k zadání hesla. Jestliže je tato položka aktivována, bude při zavádění systému do počítače vždy vyžadováno heslo. Pokud je nastavena funkce Set Supervisor Password i Set User Password, můžete po zobrazení výzvy k zadání hesla vložit kterékoliv z těchto hesel. Abyste měli v nastavení BIOSu plná práva, zadejte heslo správce (Supervisor Password). Nabídka Boot (Zavádění systému) Nabídka Boot obsahuje nastavení konfigurace pro zavádění operačního systému. V části Boot priority order (Priorita při zavádění systému) se zobrazí seznam zařízení. Nastavení BIOSu 19

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625

Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 Uživatelská příručka Nokia Lumia 625 3.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... V tomto telefonu je uživatelská příručka je s vámi vždy, stále k dispozici. Prohlédněte si videa, najděte odpovědi

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520

Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 5.0. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Lumia 520 Obsah Pro vaši bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části 5 Vložení SIM karty 5 Vložení paměťové karty 7 Vyjmutí SIM

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více