Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41"

Transkript

1 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

2 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění nebo překládána do jakéhokoli jazyka nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronickým, mechanickým, magnetickým, optickým, chemickým, manuálním nebo jakkoliv jinak, bez předchozího písemného souhlasu této společnosti. Prohlášení Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádné zastupování ani záruky, ať už vyjádřené, nebo předpokládané, s ohledem na zde uvedené informace a zejména se zříká jakýchkoli záruk, záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel. Kromě toho si společnost BenQ Corporation vyhrazuje právo provádět úpravy této publikace a čas od času provádět změny v jejím obsahu, a to bez povinnosti ze strany této společnosti upozorňovat jakoukoli osobu na takovéto úpravy nebo změny. Windows, Internet Explorer a Windows Mail jsou obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní označení jsou chráněna autorskými právy příslušných společností nebo organizací. Modely Joybook, pro které platí tato příručka Tato příručka obsahuje informace o následujících modelech Joybook: Joybook série A52/C41 Uvědomte si prosím, že skutečné hardwarové nebo softwarové možnosti budou různé v závislosti na modelu, který jste si zakoupili. Název vašeho modelu Joybook najdete na štítku na krabici s přístrojem, nebo na vašem Joybooku.

3 Obsah Přehled...1 O této příručce...1 Používané typografické konvence...1 Začínáme...2 Obsah balení...2 Příprava Joybooku k použití...2 Rozšíření možností vašeho Joybooku...4 Popis Joybooku...6 Pohled zepředu...6 Pohled zleva...7 Pohled zprava...8 Pohled zespodu...9 Pohled zezadu...10 Indikátory...11 Začínáme - operační systém Windows Vista...12 Postup pro správné vypnutí Joybooku...12 Používání Windows Mobility Center...13 Používání Joybooku...14 Používání touchpadu...14 Používání klávesnice...15 Funkční klávesy...15 Klávesy Windows a uzamykací klávesy...16 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů)...17 Připojení k bezdrátové síti...17 Nastavení BIOSu...18 Kdy a jak používat nastavení BIOSu...18 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu...19 Hlavní nabídka...19 Nabídka Advanced (Detailní nastavení)...19 Nabídka Security (Bezpečnost)...19 Nabídka Boot (Zavádění systému)...19 Nabídka Exit (Ukončit)...20 Boot from LAN (Zavádění operačního systému ze sítě LAN)...20 Obnova systému...21 Používání aplikace QDataTrove...21 Spuštění aplikace QDataTrove...21 Zálohování vašich souborů...21 Obnova záložních souborů...22 Obnova záložního image...22 Obnova výchozího továrního nastavení Joybooku...22 Obnova systému pomocí dodávaných disků...22 Krok 1: Reinstalace čisté kopie systému Windows Vista...22 Krok 2: Reinstalace ovladačů a aplikací...23 Ochrana Joybooku před viry a dalšími bezpečnostními hrozbami...23 Připojení k externím zobrazovacím zařízením...24 Připojení k zobrazovacímu zařízení VGA...24 Instalace přídavné paměti...25 Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů...28 Obecné...28 Baterie a napájení...28 Připojení...29 Systém...29 Displej...33 Čištění přístroje a údržba baterie...34 Údržba baterie...34 Čištění Joybooku...34 Servis a podpora...35 Globální online podpora pro Joybooky BenQ...35 Online registrace Joybooku...35 Obsah iii

4 Dodatek...36 Obecné bezpečnostní informace...36 Bezpečnostní informace o baterii...36 Bezpečnostní informace o síťovém napájecím adaptéru...36 Bezpečnostní informace o modemu...37 Upozornění...37 Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení v domácnostech uživatelů v Evropské unii...37 Declaration of Conformity...37 iv Obsah

5 Přehled O této příručce Tato příručka poskytuje základní informace o různých komponentách vašeho Joybooku a seznámí vás se způsoby jejich používání. Hlavní kapitoly této knihy jsou následující. Název kapitoly Přehled Začínáme Popis Joybooku Začínáme - operační systém Windows Vista Používání Joybooku Nastavení BIOSu Obnova systému Připojení k externím zobrazovacím zařízením Instalace přídavné paměti Často kladené dotazy (FAQ) a odstraňování problémů Čištění přístroje a údržba baterie Servis a podpora Dodatek Popis Úvod k této příručce. Informace o tom, jak začít Joybook používat. Úvod k hardwarovým komponentám Joybooku. Základní informace o operačním systému Windows Vista. Základní a detailní informace o ovládání vašeho Joybooku. Informace o tom, jak používat program pro nastavení BIOSu. Informace o používání nástrojů na obnovu systému. Informace o tom, jak připojit Joybook k externím zobrazovacím zařízením. Informace o postupu při přidávání doplňkové paměti RAM. Informace o často kladených dotazech a postupy pro odstraňování problémů. Informace o čištění a údržbě baterie. Informace o servisu a podpoře vašeho Joybooku. Důležité bezpečnostní informace. Používané typografické konvence Poznámky, rady a varování se používají k odlišným účelům, které jsou uvedeny v následující tabulce. Ikona/ Symbol Položka Varování Rada Poznámka < > nebo [ ] Klávesy na klávesnici; Uživatelské rozhraní (UI - User Interface) na obrazovce Význam Informace sloužící především k tomu, aby se předešlo poškození komponent, dat nebo zranění osob vlivem nesprávného používání nebo chování. Užitečné informace pro vyřešení úkolu. Doplňující informace. Indikuje klávesu na klávesnici, nebo UI na obrazovce. Při reálném použití nepište tyto symboly společně s písmeny (uzavřenými v závorkách). Přehled 1

6 Začínáme V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Obsah balení Před prvním použitím Joybooku prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny následující položky. Podrobné informace o tom, co by mělo být obsahem balení, najdete na štítku se seznamem položek (Package Contents) uvnitř krabice s příslušenstvím. Pokud kterákoli z položek chybí nebo je poškozená, obraťte se prosím co nejdříve na svého prodejce. Původní obalový materiál si uschovejte pro případ, že byste museli odeslat Joybook k opravě. Příprava Joybooku k použití 1. Instalace baterie Přidržovač baterie A 2. Připojení napájení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Připojte zdroj energie a začněte baterii nabíjet. Během nabíjení baterie můžete svůj Joybook používat. Připojte k napájecímu adaptéru síťový napájecí kabel. Připojte napájecí adaptér ke zdířce napájení na vašem Joybooku. 2 Obraťte Joybook dnem vzhůru a položte jej na jemný čistý hadřík. Otočte baterii tak, aby byla strana se štítkem obrácena dolů, a opatrně ji zasuňte do prostoru pro baterie tak, aby zacvakla do správné polohy (1). Posuňte přidržovač baterie A doleva tak, jak je znázorněno na obrázku, aby se baterie uzamkla do správné polohy (2). Začínáme Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky na stěně. Joybook automaticky spustí nabíjení baterie.

7 Systémy napájení a tvary zástrček se mohou v závislosti na vaší zemi/ oblasti lišit. Během nabíjení baterie svítí indikátor baterie jantarovou barvou. Po úplném nabití baterie tento indikátor zhasne. 4. Provedení počátečního nastavení Baterie se od výrobce dodává s malým množstvím energie. Podrobné informace o barvách a významech indikátorů najdete v části Indikátory na straně Otevírání Joybooku Stiskněte tlačítko Power pro zapnutí Joybooku a pak pomocí pokynů na obrazovce proveďte počáteční nastavení systému Windows Vista. Váš Joybook série A52/C41 je optimalizován pro operační systém Windows Vista Home Basic. Instalace jiných operačních systémů, které nebyly testovány, se nedoporučuje a kromě toho, že by znamenala ukončení platnosti vaší záruky, by mohla mít rovněž nepříznivý vliv na funkci vašeho Joybooku. Operační systém, který dostanete k vašemu Joybooku, se může lišit. Podrobné informace najdete na štítku se specifikací výrobku (Product Specification) na krabici s výrobkem. Pro otevření Joybooku posuňte západku doprava a pak zvedněte víko. Začínáme 3

8 Rozšíření možností vašeho Joybooku Připojte externí zobrazovací zařízení (např. monitor nebo projektor) k 15pinovému konektoru D-sub video na vašem Joybooku. Připojením síťového kabelu k portu LAN na vašem Joybooku se připojte k místní síti (LAN). Připojte k portu modemu na vašem Joybooku telefonní linku a připojte se k internetu nebo odešlete fax. Vložte do slotu pro PCMCIA karty na vašem Joybooku některou z prodávaných PCMCIA karet. 4 Začínáme

9 Použijte optickou mechaniku pro přečtení dat na různých typech disků a prožití skvělých zážitků při sledování filmů nebo poslechu hudby. Připojte mikrofon ke konektoru pro mikrofon a zaznamenávejte zvuk. Připojte k audio výstupu sluchátka a poslouchejte v nich vaši oblíbenou hudbu. Připojte k USB portům na vašem Joybooku periferní USB zařízení. Začínáme 5

10 Popis Joybooku V závislosti na modelu vašeho Joybooku se může skutečný vzhled přístroje lišit od obrázků uvedených v této příručce. Pohled zepředu 6 (1) LCD (Liquid Crystal Display) panel (2) Tlačítko Power (Napájení) Pro zapnutí nebo vypnutí Joybooku. Podrobné informace o indikátoru tlačítka Power najdete v části Indikátory na straně 11. (3) Klávesnice (4) Indikátory Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. (5) Konektor mikrofonního vstupu Lze jej použít pro připojení mikrofonu za účelem záznamu zvuku. Tato zdířka je určena pro 3,5mm analogové audio zástrčky. Podporuje monofonní i stereofonní zástrčky. (6) Konektor audio výstupu Lze jej použít pro připojení sluchátek/headsetu nebo externího reproduktoru pro přehrávání zvuku z Joybooku. Popis Joybooku (7) Přepínač bezdrátového připojení Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici pouze u vybraných modelů. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, nemá tento přepínač žádnou funkci. Používejte tento přepínač pro aktivaci/deaktivaci funkce bezdrátové LAN (WLAN). Pro aktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy ON (Zapnuto). Pro deaktivaci WLAN posuňte přepínač bezdrátového připojení do polohy OFF (Vypnuto). (8) Indikátor bezdrátové sítě Podrobné informace - viz Indikátory na straně 11. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů.pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. (9) Touchpad

11 Pohled zleva (1) Port modemu (konektor RJ-11) Umožňuje připojení analogové telefonní linky pro použití v kombinaci se zabudovaným modemem. Aby nedošlo k požáru, musí mít telefonní kabel dostatečnou kapacitu a musí být schválen místním poskytovatelem telekomunikačních služeb. Toto je jediný telekomunikační port modemu na Joybooku. Dejte prosím pozor, abyste omylem nezasunuli úzký telefonní kabel RJ-11 do podobného, ale širšího sousedního portu RJ-45 LAN. (2) Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) Umožňuje připojení Joybooku k 10/100 Mbps síti fast Ethernet 100BASE-T. Dejte prosím pozor, abyste do portu RJ-45 nezasunuli konektor telefonního kabelu RJ-11. Došlo by k poškození portu LAN. Oba porty vypadají podobně, ale konektor RJ-45 je širší než konektor RJ-11 a má více vodičů. (3) Ventilační otvory Pro odvod tepla a udržování optimální teploty uvnitř počítače. (4) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (5) Rozšiřovací slot pro PCMCIA karty Do tohoto slotu lze zasunout jednu PCMCIA kartu typu II. Tento slot a různé prodávané PCMCIA karty můžete použít pro další rozšíření možností vašeho Joybooku. Vložte PCMCIA kartu do slotu směrem, který je vyznačený na kartě. Pak proveďte nastavení příslušného ovladače podle dokumentace, která je součástí dodávky karty. (6) Tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty Před vysunutím PCMCIA karty: 1. Ukončete všechny aplikace používající PCMCIA kartu a vypněte všechny funkce PCMCIA karty. 2. Zatlačte dovnitř tlačítko pro vysunutí PCMCIA karty a pak jej uvolněte - tlačítko vyskočí. 3. Jakmile tlačítko vyskočí, zatlačte jej znovu dovnitř - PCMCIA karta se vysune. Popis Joybooku 7

12 Pohled zprava (1) Mechanika DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi drive (dostupná u vybraných modelů) Typ optické mechaniky je závislý na modelu přístroje a podpora jednotlivých typů disků je závislá na optické mechanice, která je nainstalována ve vašem Joybooku. Podpora vícefunkčního optického modulu pro čtení hudebních disků CD, VCD a DVD, nebo vypalování disků CD-R/CD-RW nebo DVD+R/ DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM (volitelné). (2) Indikátor optické mechaniky Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům v optické mechanice, bliká zelenou barvou. (3) Tlačítko pro vysunutí optické mechaniky Disky lze vkládat/vysunovat stiskem tohoto tlačítka pro vysunutí. (4) Manuální otevření přihrádky Pokud chcete přihrádku na disk otevřít během doby, kdy je vypnuto napájení vašeho Joybooku, nebo pokud nelze přihrádku na disk otevřít pomocí tlačítka pro její vysunutí, uvolněte ji zasunutím špičatého předmětu (např. roztažené kancelářské sponky) do otvoru pro vysunutí přihrádky vedle tlačítka pro vysunutí přihrádky. (5) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB Popis Joybooku

13 Pohled zespodu (1) Přidržovač baterie B Zajišťuje správnou polohu baterie. (2) Baterie Dodává Joybooku energii během doby, kdy není připojeno externí napájení. (3) Přidržovač baterie A Zajišťuje správnou polohu baterie. (4) Reproduktory (5) Kryt slotu pro karty MiniCard a slotu pro rozšíření paměti Pod krytem je umístěn paměťový slot Joybooku. Je zde rovněž slot MiniCard pro použití volitelné karty MiniCard. Karta bezdrátové sítě ve formátu karty MiniCard může být u vybraných modelů již předem nainstalována. Pro odstranění krytu budete potřebovat malý křížový šroubovák. Další informace o přidávání doplňující paměti, omezení maximální velikosti paměti nebo typech autorizovaných paměťových modulů BenQ pro váš Joybook najdete v části Instalace přídavné paměti na straně 25. Popis Joybooku 9

14 Pohled zezadu (1) Zdířka napájení Pro připojení síťového zdroje energie pro napájení Joybooku a nabíjení baterie. (2) Port USB Pro připojení periferního zařízení, jako je např. myš, digitální fotoaparát a MP3 přehrávač, které používá rozhraní USB 2.0. (3) 15pinový konektor D-sub video Pro připojení externích zobrazovacích zařízení, jako jsou např. monitory a projektory. (4) Slot Kensingtonova zámku pro ochranu proti krádeži K tomuto slotu můžete připevnit Kensingtonův zámek a kabel pro ochranu proti krádeži, abyste zabránili případnému odcizení vašeho přístroje. 10 Popis Joybooku

15 Indikátory (6) Indikátor funkce Num Lock Když je funkce Num Lock (Numerická klávesnice) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (1) Indikátor stavu systému Když je systém zapnutý, svítí zelenou barvou. Když je systém v úsporném režimu (Suspend), bliká zelenou barvou. Když začne být baterie vybitá, rozsvítí se jantarovou barvou. (2) Indikátor baterie Když se baterie nabíjí, svítí se jantarovou barvou. Když je baterie plně nabitá a systém je zapnutý a připojený ke zdroji energie, tento indikátor nesvítí. Blikající jantarová barva signalizuje, že nastala porucha baterie - kontaktujte prosím servisní středisko. Indikátor tlačítka Power Když je systém zapnutý, svítí modrou barvou. Když je systém vypnutý nebo v pohotovostním režimu (Standby)/ úsporném režimu (Hibernation), indikátor nesvítí. (3) Indikátor aktivity pevného disku Během doby, kdy Joybook přistupuje k datům na pevném disku, bliká zelenou barvou. (4) Indikátor funkce Caps Lock Když je funkce Caps Lock (Velká písmena) aktivovaná, svítí zelenou barvou. (5) Indikátor funkce Scroll Lock Když je funkce Scroll Lock (Uzamknutí rolování) aktivovaná, svítí zelenou barvou. Indikátor bezdrátové sítě Když je aktivovaná WLAN a je vytvořeno síťové připojení, svítí zelenou barvou. Pokud není váš Joybook vybaven funkcí WLAN, pak tento indikátor nikdy nesvítí. Popis Joybooku 11

16 Začínáme - operační systém Windows Vista 12 V závislosti na zakoupeném modelu může být ve vašem Joybooku v okamžiku prodeje předem nainstalován nejnovější operační systém od Microsoftu: Windows Vista Home Basic. Při prvním nastavování vašeho Joybooku vám mohou přijít vhod informace o následujících tématech. Podívejte se do uživatelské příručky dodávané k vašemu operačnímu systému, nebo si vyhledejte informace pomocí funkce Help and Support (Nápověda a podpora) v nabídce Start. Jak v systému nastavit regionální nastavení, datum a čas. Jak nastavit zabezpečené přihlašování a další parametry pro administrátora systému a uživatele. Jak nainstalovat, nastavit a spustit antivirový software. Jak pojmenovat počítač pro identifikaci v síti. Jak se bezdrátově nebo kabelem připojit k místní síti. Jak se připojit k jinému počítači v síti a jak sdílet soubory. Jak se připojit k síťové nebo sdílené tiskárně. Jak se připojit k internetu. Jak zaregistrovat Windows a další dodávaný software. Jak aktualizovat Windows nejnovějšími opravnými balíčky (service packy) a bezpečnostními záplatami (security patches). Jak synchronizovat hodiny systému s časovým serverem na internetu. Jak vyhledat, stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladače systémových zařízení. Jak nastavit plánované události pro údržbu systému. Začínáme - operační systém Windows Vista Postup pro správné vypnutí Joybooku Ve výchozím nastavení Windows přepíná tlačítko Power (Napájení) v nabídce Start váš Joybook do režimu spánku. Jestliže však chcete napájení Joybooku úplně vypnout, klepněte na nabídku Start, klepněte na šipku vedle tlačítka Lock (Uzamknout) a pak klepněte na Shut Down (Vypnout). Nebo můžete provedením níže uvedených kroků upravit funkci tlačítka Power (Napájení) v nabídce Start. 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Power Options (Možnosti napájení). 2. Na obrazovce Select a power plan (Vyberte schéma napájení) klepněte pod vybraným schématem na Change plan settings (Změnit nastavení schématu). 3. Klepněte na Change advanced power settings (Změnit detailní nastavení napájení). 4. Na záložce Advanced settings (Detailní nastavení) poklepejte na Power buttons and lid (Tlačítka napájení a víko), aby se tato kategorie rozvinula. 5. Pak poklepejte na Start menu power button (Tlačítko Power v nabídce Start), aby se tato položka rozvinula. 6. Pro určení akce, která se má provést po stisku tlačítka Power v nabídce Start, klepněte na On battery (Při napájení z baterie) nebo Plugged in (Při napájení ze sítě) a pak vyberte z rozbalovacího seznamu požadované nastavení.

17 Tlačítko Power v nabídce Start může v závislosti na vašem nastavení vypadat odlišně. Možný vzhled Funkce Přepíná Joybook do režimu spánku. Vypíná Joybook. Nainstaluje aktualizace Windows (pokud jsou k dispozici) a pak (po dokončení instalace) vypne Joybook. Tato forma tlačítka Power (Napájení) je k dispozici pouze tehdy, když jste nastavili Joybook do režimu automatického stahování aktualizací. Používání Windows Mobility Center Windows Mobility Center je praktické místo, ze kterého můžete rychle přistupovat k různým nastavením Joybooku, jako je např. jas, hlasitost, stav baterie, bezdrátová síť atd. Chcete-li Windows Mobility Center otevřít, stačí stisknout kombinaci horkých kláves + <x> nebo provést některou z následujících akcí: Klepněte na Start, Control Panel (Ovládací panel), Mobile PC (Mobilní PC) a pak klepněte na Windows Mobility Center. Klepněte na ikonu měřidla baterie ( nebo ) v oznamovací oblasti, umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy, a pak klepněte na Windows Mobility Center. Začínáme - operační systém Windows Vista 13

18 Používání Joybooku Používání touchpadu Touchpad se svými tlačítky představuje ukazovací zařízení, které funguje jako volitelná externí myš pro navigaci, rolování a výběr. Komponenty touchpadu jsou popsány v následující části. Číslo Komponenta Funkce (1) Touchpad Posouvá ukazatel, vybírá nebo aktivuje položky na obrazovce. (2) Levé tlačítko touchpadu (3) Pravé tlačítko touchpadu Ekvivalentní levému tlačítku volitelné externí myši. Ekvivalentní pravému tlačítku volitelné externí myši. Funkce Výběr Provedení (spuštění) Táhnutí Zobrazení kontextové nabídky Levé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Dvakrát rychle klepněte. Jednou klepněte a podržte položku a pak táhněte svým prstem na touchpadu. Pravé tlačítko touchpadu Jednou klepněte. Touchpad Jednou ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte. Dvakrát rychle ťukněte a podržte položku a pak posunutím prstu na touchpadu táhněte. Touchpad je zařízení citlivé na tlak, které vyžaduje odpovídající péči, aby nedošlo k jeho poškození. Nepokládejte na touchpad nebo jeho tlačítka těžké předměty. Zabraňte poškrábání touchpadu špičatými předměty nebo nehty. Chcete-li touchpad používat jako volitelnou externí myš, mačkejte levé nebo pravé tlačítko touchpadu, které má stejnou funkci jako klepnutí levým nebo pravým tlačítkem myši. Chcete-li posunout ukazatel, položte prst na touchpad (vyviňte jemný tlak) a posuňte jej v požadovaném směru. Nepoužívejte při práci s touchpadem pera, tužky nebo značkovače. Používejte pouze špičku prstu. Chcete-li nastavit preference touchpadu v operačním systému Windows Vista, vyberte Start, Control Panel (Ovládací panel), Hardware and Sound (Hardware a zvuk) a Mouse (Myš). 14 Používání Joybooku

19 Používání klávesnice Funkční klávesy Funkční klávesy můžete používat pro přístup k běžně používaným funkcím nebo pro provádění rychlého nastavení. Chcete-li používat funkční klávesy, stiskněte a podržte klávesu <Fn> (Funkce) v levém dolním rohu klávesnice a pak stiskněte požadovanou funkční klávesu. Vzhled klávesnice se může lišit v závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přístroj zakoupili. <Fn> + <F1> Aktivuje nebo deaktivuje reproduktory. <Fn> + <F10> Snižuje hlasitost. <Fn> + <F3> Přepíná mezi obrazovkou a externím <Fn> + <F11> Zvyšuje hlasitost. monitorem/projektorem, nebo umožňuje současné zobrazení; přepíná mezi interním/ externím zobrazením. <Fn> + <F6> Aktivuje nebo deaktivuje zvukové potvrzení (pípnutí) v systému. <Fn> + <Scr Lk> Když stiskem kláves <Fn> + <F6> aktivujete zvukové potvrzení, systém jednou pípne. Aktivuje nebo deaktivuje funkci Scroll Lock (Uzamknutí rolování). Když je tato funkce aktivována, posune se obrazovka po stisku klávesy šipka nahoru nebo dolů (, ) o jeden řádek nahoru nebo dolů. Funkce Scroll Lock nefunguje ve všech programech. <Fn> + <F8> Snižuje jas obrazovky. <Fn> + <Num Lock> Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici <Fn> + <F9> Zvyšuje jas obrazovky. integrovanou do klávesnice (ve výše uvedeném obrázku označena světle šedou barvou). Používání Joybooku 15

20 Klávesy Windows a uzamykací klávesy Klávesa Windows Funkčně ekvivalentní klepnutí na tlačítko Start na pracovní ploše Windows. Shift + + M Ruší minimalizaci všech oken. + Tab Pro přepínání mezi okny stiskněte a podržte klávesu Windows a pak stiskněte klávesu Tab. + R Aktivuje dialogové okno Run (Spustit). + E Otevírá okno Computer (Počítač) pro procházení disků a souborů. Caps Lock Převádí veškerý napsaný text na velká písmena. + M Minimalizuje všechna okna. Aplikační klávesa Má stejnou funkci jako pravé tlačítko touchpadu - otevírá kontextovou překryvnou nabídku. 16 Používání Joybooku

21 Používání vestavěné bezdrátové konektivity (dostupné u vybraných modelů) Prostřednictvím vestavěné bezdrátové konektivity vašeho Joybooku můžete bezdrátově přistupovat k jiným zařízením s aktivovanou bezdrátovou sítí (např. síťové stanice s přístupovým bodem (Access Point), notebooky, osobní digitální asistenty (PDA) nebo digitální projektory) a nebudete k tomu potřebovat síťové kabely. Abyste se mohli doma nebo v kanceláři spojit s vaší sítí LAN (Local Area Network), musíte znát podrobné informace o přístupovém bodu (access point), který slouží jako bezdrátová základna pro zprostředkování přenosů. Na veřejných místech (např. v kavárnách nebo knihovnách) se můžete na přihlašovací údaje (account) zeptat obsluhujícího personálu. 5. Klepněte na Wireless (Bezdrátová) v seznamu Show (Zobrazit). Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových sítí. Bezdrátová LAN (WLAN) je k dispozici u vybraných modelů. Konektivita WLAN má omezený dosah, který je závislý na používaném zařízení, zvoleném frekvenčním pásmu, vysokofrekvenčním rušení a okolním prostředí (včetně uspořádání budovy). Tyto okolnosti se budou měnit v závislosti na konkrétní situaci. Připojení k bezdrátové síti 1. Zajistěte, abyste byli v oblasti příjmu bezdrátové sítě. 2. Pro aktivaci WLAN posuňte Přepínač bezdrátového připojení na Joybooku doprava. 3. Klepnutím na ikonu WLAN v oznamovací oblasti umístěné v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazte překryvnou nabídku. 4. V překryvné nabídce klepněte na Connect to a network (Připojit k síti). 6. Klepněte na síť a pak klepněte na Connect (Připojit). Pokud není v používané síti vyžadována bezpečnostní autorizace, zobrazí se zpráva o úspěšném připojení k síti. Při připojování k některým sítím je vyžadována bezpečnostní autorizace - v takových případech budete muset projít procesem autorizace a vložit uživatelské jméno a heslo. Podrobné informace vám sdělí váš síťový administrátor. Další informace najdete v části Help and Support (Nápověda a podpora). Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dat, důrazně vám doporučujeme, abyste se všude, kde je to možné, připojovali k zabezpečeným bezdrátovým sítím. Při cestování letadlem prosím nezapomeňte bezdrátovou síť vypnout, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy. Existují i jiné způsoby připojení vašeho Joybooku k síti. Viz část Port LAN (Local Area Network) (konektor RJ-45) a Port modemu (konektor RJ-11) na straně 7. Používání Joybooku 17

22 Nastavení BIOSu 18 BIOS (Basic Input/Output System) je vrstva software (nazývaná firmware), která překládá pokyny z jiných vrstev software do jazyka, kterému rozumí hardware Joybooku. Nastavení BIOSu potřebuje Joybook k tomu, aby mohl identifikovat typy nainstalovaných zařízení a používat speciální funkce. BIOS je speciálně nastaven na hardware vašeho Joybooku. NEMĚŇTE existující nastavení BIOSu, jestliže si nejste jisti, že je toto nastavení nutné změnit, a pokud si nejste vědomi možných důsledků. Jakékoliv nesprávné nastavení BIOSu může zhoršit výkon, ovládání a funkci vašeho Joybooku. Nejnovější aktualizace BIOSu najdete na webové stránce Kdy a jak používat nastavení BIOSu Nastavení BIOSu musíte použít, když: Uvidíte na obrazovce chybovou zprávu, která vyžaduje, abyste spustili nastavení BIOSu. Chcete obnovit výchozí tovární nastavení. Chcete změnit některá konkrétní nastavení podle hardware. Chcete změnit některá konkrétní nastavení pro optimalizaci výkonu systému. Obrazovka pro nastavení BIOSu zobrazovaná v této kapitole slouží pouze pro referenci. Skutečný vzhled položek nebo nastavení na vašem Joybooku může být odlišný. Program pro nastavení BIOSu mohl být po vydání této příručky aktualizován. Nastavení, která vyberete v operačním systému, mohou přepsat podobná nastavení v BIOSu. Nastavení BIOSu Pro spuštění nastavení BIOSu stiskněte klávesu <F2> bezprostředně poté, co se během spouštění systému zobrazí na obrazovce logo BenQ. Toto logo se na obrazovce zobrazí jen na několik sekund, a proto musíte stisknout klávesu <F2> během této krátké doby. Zobrazí se hlavní obrazovka pro nastavení BIOSu - viz následující obrázek. Obrazovku pro nastavení BIOSu lze rozdělit do 4 oblastí: Na horním řádku je zobrazen pruh nabídek, který obsahuje názvy dostupných nabídek. Každý název nabídky obsahuje konkrétní nabídku. Levý prostřední sloupec nabídky obsahuje informace o aktuálním nastavení systému. Pokud otevřete rozbalovací nabídku a vyberete položku, která nabízí několik možností, zobrazí se v levém sloupci vedlejší nabídka, ve které můžete provést další výběr. Pravý sloupec nabídky obsahuje informace nápovědy k aktuálně vybrané nabídce. Když je zvýrazněna položka nabídky, dozvíte se podrobnější informace. Dolní řádky nabídky obsahují pokyny ke klávesám pro pohyb v nabídce a provádění výběru.

23 Pohyb po obrazovce pro nastavení BIOSu Informace o klávesách jsou uvedeny v dolní části obrazovky. Stručný popis použití klávesnice je uveden níže: Klávesa Klávesy šipka doleva a doprava (, ) Klávesy šipka nahoru a dolů (, ) Enter Funkce Výběr názvu nabídky. Výběr položky nebo možnosti. Když je vybrána položka se značkou šipky, zobrazí vedlejší nabídku. Když je vybrána položka, otevře nebo uzavře okno možností. TabPro přeskakování z jedné položky na druhou. Esc Pro ukončení nastavení BIOSu. Pro návrat do předchozí nabídky, jestliže se nacházíte ve vedlejší nabídce. Pro uzavření okna možností, pokud je nějaké otevřeno. Hlavní nabídka Nabídka Main (Hlavní) obsahuje základní nastavení konfigurace systému a zobrazuje některé systémové informace, jako je např. verze BIOSu, typ a rychlost procesoru (CPU), systémová paměť atd. System Time (Systémový čas): umožňuje nastavit čas systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. System Date (Systémové datum): umožňuje nastavit datum systému. Zapište hodnotu a pak stiskněte <Enter>, <Tab> nebo <Shift> + <Tab> pro změnu další hodnoty. Nabídka Advanced (Detailní nastavení) Nabídka Advanced obsahuje detailní nastavení konfigurace I/O (Vstup/ Výstup) systému. Quiet Boot (Diskrétní zavádění systému): pro ovládání zobrazení loga BenQ během zavádění systému. Legacy USB Support (Podpora Legacy USB): umožňuje podporu legacy USB zařízení během zavádění systému a pod DOSem. Frame Buffer Size (Velikost vyrovnávací paměti pro snímky): umožňuje upravit velikost video paměti ve vašem systému. Pokud nejste důkladně obeznámeni s funkcí položek v nabídce Advanced Configuration, doporučujeme vám, abyste v ní ponechali výchozí hodnoty. Nabídka Security (Bezpečnost) Nabídka Security obsahuje bezpečnostní nastavení, které chrání váš systém před neautorizovaným použitím. NENASTAVUJTE v BIOSu bezpečnostní heslo, jestliže si jej nedokážete zapamatovat nebo pokud si jej nezapíšete a neuložíte společně se záručními dokumenty Joybooku. Jestliže toto heslo nastavíte a následně zapomenete, budete mít se získáním přístupu k vašemu Joybooku hodně starostí. Set Supervisor Password (Nastavit heslo správce): Toto heslo řídí přístup k celé nabídce pro nastavení BIOSu. Musíte jej nastavit, jestliže chcete nastavit User Password (Heslo uživatele). Při psaní hesla nejprve zkontrolujte, zda je vypnutá funkce Num Lock (Numerická klávesnice) a pak zapište své heslo do vstupních polí a stiskněte <Enter>. Pro potvrzení napište své heslo ještě jednou a stiskněte <Enter>. Set User Password (Nastavit heslo uživatele): Toto heslo řídí přístup k části nabídky pro nastavení BIOSu. Password on boot (Heslo při zavádění systému): Tato položka určuje, zda se během zavádění systému zobrazí výzva k zadání hesla. Jestliže je tato položka aktivována, bude při zavádění systému do počítače vždy vyžadováno heslo. Pokud je nastavena funkce Set Supervisor Password i Set User Password, můžete po zobrazení výzvy k zadání hesla vložit kterékoliv z těchto hesel. Abyste měli v nastavení BIOSu plná práva, zadejte heslo správce (Supervisor Password). Nabídka Boot (Zavádění systému) Nabídka Boot obsahuje nastavení konfigurace pro zavádění operačního systému. V části Boot priority order (Priorita při zavádění systému) se zobrazí seznam zařízení. Nastavení BIOSu 19

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

emachines E620 řady Stručné pokyny

emachines E620 řady Stručné pokyny emachines E620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny

Řada Aspire 7715Z/7315. Stručné pokyny Řada Aspire 7715Z/7315 Stručné pokyny Copyright 2009. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7715Z/7315 Původní vydání: 08/2009 Notebook řady Aspire 7715Z/7315 Číslo modelu: Sériové

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny

emachines D720/D520 řady Stručné pokyny emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D720/D520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC

Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Příručka k nástroji Computer Setup (F10) Počítače HP Elite 7000 MT Series PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny

emachines E720/E520 řady Stručné pokyny emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines E720/E520 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo na změnu

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny

emachines G620/G420 řady Stručné pokyny emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines G620/G420 řady Stručné pokyny Původní vydání: 08/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více