Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití."

Transkript

1 Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

2 HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti HDMI Licensing LLC.

3 OBSAH PŘÍPRAVA /50PJ**, /50PJ**, /50PJ5**, /50PJ6**, 50/60PK**,50PK**, 50/60PK5**, 50PK7**... A- NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ SZNAM VSTUPŮ... DATOVÉ SLUŽBY... IINPUT LABL (VSTUPNÍ ŠTÍTK)... SIMPL MANUAL (STRUČNÁ PŘÍRUČKA) AV MOD (RŽIM AV)... 8 Initializing (Inicializace obnovení výchozího nastavení))...9 OBSAH Připojení antény... Připojení pomocí komponentního kabelu... Připojení s kabely HDMI... Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI... Připojení pomocí kabelu scart... Vstup USB... Připojení pomocí kabelu RCA...5 Připojení pomocí kabelu RF...5 Připojení 5kolíkového kabelu D-sub...6 VLOŽNÍ MODULU CI...6 NASTAVNÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU...7 Podporované rozlišení disple...8 Nastavení obrazovky pro režim počítače...0 SLDOVÁNÍ TLVIZ / VÝBĚR PROGRAMŮ Zapínání televizoru... Inicializace nastavení... Volba programu... Nastavení hlasitosti... QUICK MNU (RYCHLÁ NABÍDKA)... 5 VÝBĚR NABÍDK OSD A JJICH NASTAVNÍ... 6 Automatické ladění programů... 7 Ruční ladění programů (V DIGITÁLNÍM RŽIMU)... 0 Ruční ladění programů (V ANALOGOVÉM RŽIMU)... Úpravy programů... SOFTWAR UPDAT (AKTUALIZAC SOFTWARU... 6 DIAGNOSTICS (Diagnostika)... 8 CI [COMMON INTRFAC] INFORMATION (Informace CI)... 9 Vyvolání tabulky programů... 0 nastavení oblíbených programů... POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ BLUTOOT H Bezpečnostní opatření při používání rozhraní Bluetooth... 0 NASTAVNÍ ROZHRANÍ BLUTOOTH... NASTAVNÍ KÓDU PIN TLVIZORU... SLUCHÁTKA BLUTOOTH - Připojení nových sluchátek s rozhraním Bluetooth... - Připojení již registrovaných sluchátek s rozhraním Bluetooth... - Odpojení sluchátek s rozhraním Bluetooth během používání... - Výzva k připojení k televizoru pomocí sluchátek s rozhraním Bluetooth... SPRÁVA RGISTROVANÉHO ZAŘÍZNÍ BLUTOOTH... 5 INFORMAC O MÉM ZAŘÍZNÍ BLUTOOTH....6 PŘIJÍMÁNÍ FOTOGRAFIÍ PŘS XTRNÍ ZAŘÍZNÍ S ROZHRANÍM BLUTOOTH...7 Poslouchání hudby z externího zařízení Bluetooth...7 PRÁC S ZAŘÍZNÍM USB Připojování zařízení USB... 8 SZNAM FOTOGRAFIÍ... 9 SZNAM HUDBY...55 MOVI list (Seznam filmů)...60 Registrační kód DivX...66 Deaktivace...67 I

4 OBSAH OBSAH PG (lektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM RŽIMU) Zapnutí / vypnutí PG Výběr programu Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NXT (Nyní/Další Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce69 Funkce tlačítek v režimu změny data 69 Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu 70 Funkce tlačítek v režimu zadávání záznamu/připomínky Funkce tlačítek v režimu Schedule List (Plánovaný seznam) NASTAVNÍ OBRRAZU NASTAVNÍ VLIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN)... 7 Picture Wizard (Průvodce obrazem...7 Úspora elektrické energie...7 PŘDDFINOVANÁ NASTAVNÍ OBRAZU - Režim obrazu-přednastavený RUČNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský TCHNOLOGI VYLPŠNÍ OBRAZU Pokročilé ovládání obrazu PICTUR RST (VÝCHOZÍ NASTAVNÍ OBRAZU)... 8 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu)..8 Ukázkový režim... 8 Nastavení režimu...8 NASTAVNÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI 85 CLAR VOIC II (ČISTÝ HLAS II)...86 PŘDDFINOVANÉ NASTAVNÍ ZVUKU- SOUND MOD (RŽIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVNÍ ZVUKU-UŽIVATLSKÝ RŽIM...88 Infinite Sound(NKONČNÝ ZVUK) Nastavení vyváïení NASTAVNÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RPRODUKTORŮ TLVIZORU...90 Nastavení zvuku digitální televize (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)...9 VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU...9 AUDIO RST (RSTOVÁNÍ ZVUKU).9 Zvukový popis (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)...9 I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém režimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) V bûr v stupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/země nabídky na obrazovce LANGUAG SLCTION (Volba jazyka) (POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU) NASTAVNÍ ČASU Nastavení hodin...99 NASTAVNÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ...00 NASTAVNÍ ČASOVAČ VYPNUTÍ...0 RODIČOVSKÝ ZÁMK A KLASIFIKAC Nastavení hesla a zamknutí systému...0 BLOCK PROGRAMM (BLOVAT PROGRAM). 0 RODIČOVSKÝ ZÁMK(POUZ V DIGITÁLNÍM RŽIMU)...0 BLAC VNĚJŠÍHO VSTUPU...05 Zámek Kláves...06 TLTXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPL Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTXT) Speciální funkce teletextu DIGITÁLNÍ TLTXT TLTXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY TLTXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ DODATKY ŘŠNÍ PROBLÉMŮ... 0 ÚdrÏba... Technické údaje... Kód IR... 5 Nastavení externího fiídícího zafiízení... 6 II

5 PŘÍPRAVA Plazmové televizory : /50PJ**, /50PJ**, /50PJ5**, /50PJ6**, 50/60PK**,50PK**, 50/60PK5**, 50PK7** P ÍSLU NSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Owner's Manual UÏivatelská pfiíruãka baterie (AAA) AD BACK INFO XIT FRZ SíÈov kabel RATIO MNU GUID Q.MNU MUT LIST Q.VIW MARK FAV P P A G SAVING NRGY AV MOD INPUT TV/ RAD Tato položka není dodávána se všemi modely. Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. * Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. PŘÍPRAVA x x x SíÈov kabel Mx8 M5x (s výjimkou 60PK**, 60PK5**) rouby pro podstavec Ochranný kryt Držák kabelu Feritové jádro (Šedá) (Tato položka není dodávána se všemi modely.) Feritové jádro lze použít k redukci elektromagnetických vln v Audio kabelu PC. Dvakrát oviňte Audio kabel PC kolem feritového jádra a poté připojte kabely k TV jak je uvedeno na následujícím obrázku. Umístěte feritové jádro ke konektoru vstupu AUDIO IN(RGB/DVI) na displeji. AUDIO IN (RGB/DVI) Feritové jádro (Černá) (Tato položka není dodávána se všemi modely.) Feritové jádro je možné použít ke snížení elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu. Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe. Umístěte feritové jádro ke konektoru vstupu AUDIO IN(RGB/DVI) na displeji. Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky. Konzola pro připevnění na stěn (prodávaná samostatně) AW-50PG60M AW-50PG60MS AW-60PG60M AW-60PG60MS nebo nebo (s výjimkou 60PK5**, 60PK**) (pouze 60PK5**, 60PK**) A-

6 PŘÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA ČLNÍM PANLU! POZNÁMKA G Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů. PŘÍPRAVA UPOZORNùNÍ G Na skleněný stojan nestoupejte a chraňte jej před nárazy. Mohl by se rozbít a úlomky skla způsobit zranění, případně by z něj mohl televizor spadnout. G Televizor neposouvejte. Mohlo by dojít k poškození podlahy či produktu. Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. /50PJ**, 50/60PK** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Vypněte červený když je TV zapnuta. POWR (Tlaãítko) INPUT (Vstup) MNU (Nabídka) VOLUM PROGRAMM Dotykový senzor Můžete použít požadovanou funkci tlačítka dotykem. /50PJ**, 50PK** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Vypněte červený když je TV zapnuta. A- POWR (Tlaãítko) INPUT (Vstup) MNU (Nabídka) VOLUM PROGRAMM Dotykový senzor Můžete použít požadovanou funkci tlačítka dotykem.

7 /50PJ5**, 50/60PK5** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Vypněte červený když je TV zapnuta. PŘÍPRAVA POWR (Tlaãítko) INPUT (Vstup) MNU (Nabídka) VOLUM PROGRAMM Dotykový senzor Můžete použít požadovanou funkci tlačítka dotykem. /50PJ6**, 50PK7** Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Vypněte červený když je TV zapnuta. POWR (Tlaãítko) INPUT (Vstup) MNU (Nabídka) VOLUM PROGRAMM Dotykový senzor Můžete použít požadovanou funkci tlačítka dotykem. A-

8 PŘÍPRAVA COMPONNT IN INFORMAC O ZADNÍM PANLU IN Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. PŘÍPRAVA /50PJ**, 50/60PK** (pouze 50/60PK**) COMPONNT IN IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN (pouze /50PJ**) SRVIC ONLY S-VIDO USB IN SRVIC ONLY 9 (pouze 50/60PK**) 0 SRVIC ONLY /DVI IN COMPONNT IN COMPONNT IN COMPONNT IN IN IN /DVI IN nebo Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. lektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. (G str. až ) Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Zásuvka konektoru uro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. COMPONNT IN COMPONNT IN IN 6 7 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack připojte sériový port dálkového ovládání. Tento port se používá pro režimy Service (Služby) a Hotel. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. COMPONNT IN IN 5 Vstup HDMI/DVI IN Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Audio vstup DVI Připojte audio z DVI. OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Slouží k připojení digitálního zvukového signálu k různým typům zařízení. Slouží k připojení k zařízení Digital Audio Component. Použijte optický zvukový kabel Vstup antény K tomuto konektoru připojte anténu nebo kabel. POUZ SRVISNÍ KONKTOR. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Vložte modul CI do zdířky PCMCIA CARD SLOT. (Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) COMPONNT IN IN A-

9 /DVI IN COMPONNT IN IN /50PJ**, /50PJ5**, /50PJ6**, 50PK** 5 COMPONNT IN nebo COMPONNT IN IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN IN L/MONO AUDIO R L/MONO AUDIO R VIDO AV IN 0 S-VIDO USB IN SRVIC ONLY PŘÍPRAVA S-VIDO USB IN SRVIC ONLY VIDO AV IN Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. lektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. (G str. až ) Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Zásuvka konektoru uro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení COMPONNT IN 8 9 Vstup RGB IN Připojte výstup z počítače. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup antény K tomuto konektoru připojte anténu nebo kabel. 5 Vstup HDMI/DVI IN Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte audio z PC nebo DVI. OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Slouží k připojení digitálního zvukového signálu k různým typům zařízení. Slouží k připojení k zařízení Digital Audio Component. Použijte optický zvukový kabel. 0 Vstup USB K tomuto konektoru připojte záznamové zařízení USB. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Vložte modul CI do zdířky PCMCIA CARD SLOT. (Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. 6 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack připojte sériový port dálkového ovládání. Tento port se používá pro režimy Service (Služby) a Hotel. A-5

10 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA 50/60PK5**, 50PK7** 5 IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN VIDO L/MONO AUDIO R IN AV IN 0 S-VIDO USB IN SRVIC ONLY USB IN SRVIC ONLY IN /DVI IN COMPONNT IN COMPONNT IN nebo COMPONNT IN IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN S-VIDO Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. lektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. (G str. až ) Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Zásuvka konektoru uro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. COMPONNT IN Vstup RGB IN Připojte výstup z počítače. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup antény K tomuto konektoru připojte anténu nebo kabel. 5 Vstup HDMI/DVI IN Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte audio z PC nebo DVI. OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Slouží k připojení digitálního zvukového signálu k různým typům zařízení. Slouží k připojení k zařízení Digital Audio Component. Použijte optický zvukový kabel. 0 Vstup USB K tomuto konektoru připojte záznamové zařízení USB. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association). Vložte modul CI do zdířky PCMCIA CARD SLOT. (Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. A-6 6 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack připojte sériový port dálkového ovládání. Tento port se používá pro režimy Service (Služby) a Hotel.

11 RozloÏení podstavce (s výjimkou 60PK5**, 60PK** ) Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Při sestavování stolního stojanu zkontrolujte, zda je šroub úplně utažen. (Pokud není, může se produkt po instalaci naklánět dopředu.) Pokud při utahování použijete příliš velkou sílu, můžete obroušením poškodit závit šroubu. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Po připojení všech potřebných kabelů nainstalujte podle obrázku DRŽÁK KABLŮ a svažte kabely PŘÍPRAVA Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. M5x Základna stojanu Tělo stojanu Sestavte televizor podle nákresu. Bezpečně upevněte šrouby do otvorů v zadní části televizoru. OTOČNÝ STOJAN DRŽÁK KABLŮ NPOUŽÍVÁNÍ PODSTAVC DSKOVÉHO TYPU Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Pokud instalujete nástěnnou jednotku, použijte ochranný kryt. Zasuňte do televizoru OCHRANNÝ KRYT, až uslyšíte klapnutí. ochranný kryt (Připevněte vodítko k vnější části.) Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Po instalaci televizoru můžete ručně natočit televizor doprava nebo doleva až o 0, abyste na něj měli lepší výhled. Mx8 Přední strana Při sestavování stojanu dbejte na to, abyste správně rozlišili a sestavili přední a zadní stranu stojanu. A-7

12 PŘÍPRAVA Rady pro správnou instalaci PŘÍPRAVA A Pro bezpečné a důkladné připevnění televizoru na stěnu byste si měli zakoupit potřebné součásti. A Umístěte televizor do blízkosti stěny, aby při případném postrčení nespadl. A Níže uvedené pokyny představují bezpečnější způsob sestavení televizoru, což je jeho upevnění ke zdi, aby se zamezilo možnosti jeho pádu dopředu v případě zatažení. To zabrání pádu televizoru dopředu a možnému zranění. Rovněž se tím zabrání poškození televizoru. Nedovolte dětem, aby po televizoru lezly nebo aby se na něj věšely. Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven šrouby ve svornících s kruhem, šrouby uvolněte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. K vyrovnání televizoru použijte pevné lano. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. A-8

13 Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZMNĚNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení 0 cm 0 cm 0 cm A B 0 cm 0 cm PŘÍPRAVA Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Pro dostatečnou ventilaci ponechte volný prostor v okruhu 0 cm od TV. 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm MontáÏ na zeì: Horizontální instalace A Při montování televizoru na stěnu doporučujeme používat stěnovou konzolu od společnosti LG. A Doporučujeme zakoupit stěnovou konzolu, která splňuje normu VSA. A Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Model /50PJ** /50PJ** /50PJ5** /50PJ6** 50PK** 60PK** 50PK** 50PK5** 60PK5** 50PK7** VSA (A * B) 00 * * * * * * * * * * 00 Standardní roub M6 M6 M6 M6 M6 M8 M6 M6 M8 M6 Počet! POZNÁMKA G Konzola by měla být připevněna na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. G Chcete-li provést instalaci na strop nebo na šikmou stěnu, měli byste použít speciální konzolu. G Povrch, na nějž má být konzola připevněna, by měl být dostatečně pevný, aby unesl váhu televizoru např. beton, přírodní kámen, cihly nebo duté tvárnice. G Typ a délka montážních šroubů závisí na použité konzole. Další informace naleznete v instrukcích dodaných s konzolou. G Společnost LG není odpovědná za žádné nehody nebo poškození majetku či televizoru, které vzniknou v důsledku nesprávné instalace: - s použitím konzoly, která nesplňuje normu VSA; - nesprávné připevnění šroubů k povrchu, které může způsobit pád televizoru a následné zranění; - nedodržení doporučeného způsobu instalace. A-9

14 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA Funkce dálkového ovladaãe (s výjimkou /50PJ**, 50/60PK**) Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. NRGY SAVING LIST AV MOD INPUT TV/ RAD Q.VIW r(powr) NRGY SAVING (ÚSPORNÝ RŽIM)) AV MOD (RŽIM AV)) INPUT TV/RAD âíselné tlaãítko 0 aï 9 LIST Q.VIW Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dal ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. Slouží k nastavení režimu úspory energie televizoru...(g p. 7) Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při připojení zařízení AV.(G p.8) Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.(g p.) V digitálním režimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek nabídky.. Zobrazí tabulku pfiedvoleb. (G p. 0) Zapne naposledy sledovan program. MARK FAV RATIO MUT P MNU GUID Q.MNU P A G MNU GUID (PRŮVODC) Q.MNU (RYCHLÁ NABÍDKA Vybere nabídku. Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. (G p.6) Zobrazí program pořadů(g p.68) Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky. (Poměr stran, Dialóg II, Režim obrazu, Režim zvuku,, Zvuk, Časovač vypnutí, Oblíbené, Zařízení USB)(G p.5) BACK INFO i Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní aplikaci, PG nebo jiné funkci interakce uživatele. Zobrazí aktuální informace o obrazovce. BACK INFO XIT FRZ XIT(UKONČNÍ) Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/Doleva) BARVNÁ TLAâÍTKA Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TLTX- TM) nebo k programování skladeb. AD Tlaãítka TLTXT SUBTITL (TITULKY) SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext.(G p. 07) V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. A-0

15 NRGY SAVING LIST AV MOD MARK FAV RATIO MUT INPUT TV/ RAD Q.VIW P MNU GUID Q.MNU P A G VOLUM + / - MARK (OZNAČIT) FAV RATIO(POMùR) Programme MUT PAG UP/DOWN (PŘDCHOZÍ/DALŠÍ STRANA) Tlačítka ovladače nabídky SIMPLINK/USB FRZ (ZADRŽT)) Upraví hlasitost. Vybráním vstupu použijete nastavení Picture Wizard (Průvodce nastavení obrazu). Výběr a zrušení výběru programů v nabídce USB. Zobrazí zvolen oblíben program. Zvolte požadovaný poměr stran obrazu. (G p. 7) Zapne a vypne zvuk. Vybere program. Přechod z jedné úplné sady informací na obrazovce na další. Ovládá nabídku SIMPLINK nebo USB (Photo List (Seznam fotografií), Music List (Seznam hudby) nebo Movie List (Seznam filmů)(pouze /50PJ5**, /50PJ6**, 50PK**, 50/60PK5**, 50PK7**)). PozastavÍ nynější obrázek na obrazovce(nepracuje při režimu USB a Simplink.) TV se automaticky vrátí ke standardnímu prohlížení pokud není signál nebo pokud se neprovádí žádná činnost po dobu 5ti minut. PŘÍPRAVA Zobrazí seznam AV zařízení připojených k televizoru. Přepnutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink.(G p. 5) AD Zapíná nebo vypíná popisky audia. BACK INFO XIT Instalace baterií FRZ AD Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s nov mi. Pro výměnu baterií proveďte opačný instalační postup. A-

16 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA Funkce dálkového ovladaãe (pouze /50PJ**, 50/60PK**) Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. NRGY SAVING LIST AV MOD MARK FAV RATIO MUT INPUT TV/ RAD Q.VIW P MNU GUID Q.MNU P A G r(powr) NRGY SAVING (ÚSPORNÝ RŽIM)) AV MOD (RŽIM AV)) INPUT TV/RAD âíselné tlaãítko 0 aï 9 LIST Q.VIW MNU GUID (PRŮVODC) Q.MNU (RYCHLÁ NABÍDKA Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dal ím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. Slouží k nastavení režimu úspory energie televizoru...(g p. 7) Slouží k výběru a nastavení obrázků a zvuků při připojení zařízení AV.(G p.8) Režim externího vstupu se pravidelně přepíná.(g p.) V digitálním režimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. Vybere program. Volba ãíseln ch poloïek nabídky.. Zobrazí tabulku pfiedvoleb. (G p. 0) Zapne naposledy sledovan program. Vybere nabídku. Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. (G p.6) Zobrazí program pořadů(g p.68) Vyberte požadovaný zdroj rychlé nabídky. (Poměr stran, Dialóg II, Režim obrazu, Režim zvuku,, Zvuk, Časovač vypnutí, Oblíbené, Úspora energie )(G p. 5) BACK INFO i Umožňuje uživateli návrat o jeden krok v interaktivní aplikaci, PG nebo jiné funkci interakce uživatele. Zobrazí aktuální informace o obrazovce. BACK INFO XIT FRZ XIT(UKONČNÍ) Tlaãítko THUMBSTICK (Nahoru/DolÛ/Doleva) BARVNÁ TLAâÍTKA Zru í ve kerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské nastavení televizoru. potvrzuje va i volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TLTX- TM) nebo k programování skladeb. Tlaãítka TLTXT SlouÏí k ovládání teletextu Více informací najdete v ãásti Teletext.(G p. 07) SUBTITL (TITULKY) V digitálním režimu vyvolá preferované titulky. A-

17 NRGY SAVING LIST AV MOD 0 MARK FAV RATIO MUT INPUT TV/ RAD Q.VIW P MNU GUID Q.MNU P A G VOLUM + / - MARK (OZNAČIT) FAV RATIO(POMùR) Programme MUT PAG UP/DOWN (PŘDCHOZÍ/DALŠÍ STRANA) TOvládací tlačítka SIMPLINK FRZ (ZADRŽT)) Upraví hlasitost. Vybráním vstupu použijete nastavení Picture Wizard (Průvodce nastavení obrazu). Výběr a zrušení výběru programů v nabídce USB. Zobrazí zvolen oblíben program. Zvolte požadovaný poměr stran obrazu. (G p. 7) Zapne a vypne zvuk. Vybere program. Přechod z jedné úplné sady informací na obrazovce na další. Ovládání SIMPLINK PozastavÍ nynější obrázek na obrazovce(nepracuje při režimu USB a Simplink.) TV se automaticky vrátí ke standardnímu prohlížení pokud není signál nebo pokud se neprovádí žádná činnost po dobu 5ti minut. PŘÍPRAVA Zobrazí seznam AV zařízení připojených k televizoru. Přepnutím tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink.(G p. 5) BACK INFO XIT Instalace baterií FRZ Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s nov mi. Pro výměnu baterií proveďte opačný instalační postup. A-

18

19 NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Pfiipojení antény Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. Nástûnn á zásuvka antény Venkovní anténa Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) Koaxiální kabel (75 Ω) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) COMPONNT IN COMPONNT IN IN L/MONO AUDIO R VIDO AV IN NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ COMPONNT IN Anténa UHF VHF Zesilovaã signálu V oblastech se slab m signálem vy í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

20 NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Tato část v NASTAVNÍ XTRNÍHO PŘÍSLUŠNSTVÍ používá převážně diagramy pro modely 50/60PK5** Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru.. Připojení pomocí komponentního kabelu Tento přístroj dokáže přijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zařízení set-top box. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení set-top box nebo jiného externího digitálního zařízení, viz následující diagram. NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Připojte výstupy videa (Y, PB, PR) externího zařízení (digitální set-top box, DVD, atd.) ke konektorům COMPO- NNT IN VIDO na TV. Připojte výstupy videa (Y, PB, PR) externího zařízení (digitální set-top box, DVD, atd.) ke konektorům COMPO- NNT IN AUDIO na TV. Zapněte externí zařízení. (Viz externí příručka k zařízení v návodu k obsluze.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONNTNÍ). HDMI IN HDMI/DVI IN COMPONNT IN G Podporovaný formát HDMI zvuku: Dolby Digital, PCM Formát DTS audia není podporován. Signál Komponentní HDMI 80i/576i 80p/576p O O X O COMPONNT IN 70p/080i O O 080p O (pouze 50 Hz / 60 Hz) O (Hz / 0 Hz / 50 Hz / 60 Hz) Komponentní vstupy Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB PR Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr

21 Připojení s kabely HDMI. Připojte výstup HDMI externího zařízení (digitální se-top box, DVD, atd.) ke konektorům HDMI/DVI IN (nebo HDMI/DVI IN), HDMI IN (s výjimkou /50PJ**) nebo H D M I IN (pouze 50/60PK5**, 50PK7**) na TV. HDMI IN COMPONNT IN! Zapněte externí zařízení. (Viz externí příručka k zařízení v návodu k obsluze.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI(nebo HDMI), HDMI(s výjimkou /50PJ**) nebo HDMI(pouze 50/60PK5**, 50PK7**) POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI může televizor současně přijímat video a audio signál. G Pokud přehrávač DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům. G Ujistěte se, že máte kabel HDMI verze. nebo vyšší. Pokud kabely HDMI nepodporují rozhraní HDMI verze., může docházet k blikání nebo se nemusí zobrazit obraz. Používejte prosím nejnovější kabely, které podporují rozhraní HDMI alespoň verze.. HDMI/DVI IN NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI COMPONNT IN Připojte digitální set-top box nebo výstup DVI PC ke konektoru HDMI/DVI IN (nebo HDMI/DVI I N) na TV HDMI IN HDMI/DVI IN COMPONNT IN Připojte výstup audia digitálního set-top boxu nebo AUDIO IN (RGB/DVI)(nebo AUDIO IN (DVI)) na TV. Zapněte digitální set-top box nebo PC a TV. (Viz příručka k digitálnímu set-top boxu nebo PC v návodu k obsluze.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI(nebo HDMI). COMPONNT IN nebo DVI-PC OUTPUT AUDIO

22 NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart Připojte konektor uro-scart externího zařízení (DVD, VCR, atd.) ke konektoru AV uro-scart na TV. HDMI IN Zapněte externí zařízení. (Viz externí příručka k zařízení v návodu k obsluze.) HDMI/DVI IN NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Scart AV AV Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. Output Type Current input mode Digitální TV Analogová TV, AV,AV Component/RGB HDMI AV Vstup Video Audio RGB O O O O O X AV (TV Out) AV (Monitor Out) Výstup Video, Audio Pouze analogový K dispozici je analogový Analogue, DTV, AV, AV, AV(s výjimkou /50PJ**, 50/60PK**) AV (probíhá-li naplánované nahrávání DTV pomocí nahrávacího zařízení) X O O O O O O X (Vstupní režim se převede na DTV.) X X O O O AUDIO/ VIDO (R) AUDIO (L) G TV Out : Výstup analogového televizního signálu Monitor Out: Výstup aktuálního obrazu na obrazovce.! (s výjimkou /50PJ**, 50/60PK**) POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel uro Scart, musíte pouïít stínûn kabel uro Scart. Vstup USB(s výjimkou /50PJ**, 50/60PK**) Připojte zařízení USB ke vstupnímu konektoru USB IN na televizoru. Po připojení konektorů USB IN můžete používat funkci USB. ( G p.8) VIDO L/MONO AUDIO R S-VIDO HDMI IN AV IN

23 Pfiipojení pomocí kabelu RCA(s výjimkou /50PJ**, 50/60PK**) HDMI IN Propojte konektory AUDIO/VIDO mezi TV a VCR nebo externím zařízením. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) L/MONO AUDIO R! VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Anebo ovládejte příslušným externím zařízením (Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení..) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. VIDO AV IN S-VIDO VIDO VIDO OUTPUT SWITCH nebo L L R R ANT IN ANT OUT Herní zafiízení Videokamera NASTAVNÍ XTRNÍCH ZAŘÍZNÍ Připojení pomocí kabelu RF Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. COMPONNT IN Propojte zásuvku ANT OUT (V stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTNNA IN na televizoru. ANT OUT S-VIDO VIDO L R Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. ANT IN OUTPUT SWITCH Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu n program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. Zástrčka externí antény Anténa 5

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více