NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY..."

Transkript

1 Katalog04 SK.qxd :48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory projektory 17. strana NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY Tiskárny 22. strana GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 Digitální fotoaparáty 26. strana JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 Software, hry 30. strana

2 Katalog04 SK.qxd :49 Page písnièek v kapse kompatibilní s PC a MAC Kè s DPH ipod Nová generace nejprodávanìjšího diskového pøehrávaèe na svìtì pøináší ještì lepší jednodušší ovládání a plnou kompatibilitu s poèítaèi PC. Parametry: Kapacita: 20 (a 5000) Doba provozu na baterie: a 12 hodin Ochrana proti pøeskoèení: a 25 minut Hmotnost: 158, resp. 176 g Podporované zvukové formáty: AAC (16 a 320 Kb/s), Audible, WAV, MP3 (32 a 320 Kb/s), AIFF, MP3 VBR, Apple Lossless Pøíslušenství: Sluchátka, USB 2.0 kabel, FireWire kabel, sí ový adaptér; ipod 40 GB dokovací stanice. Široká nabídka volitelného pøísluøenství zahrnuje pouzdra, sluchátka, reproduktory, doplòky do automobilu èi pøíslušenství rozšiøující funkce pøehrávaèe ipod Kè s DPH ipod mini Stylový diskový pøehrávaè s exkluzivním smyslem pro detail. Jednoduché ovládání a mo nost výbìru z pìti barev z nìj èiní zaøízení, které dovoluje dokonalé zvýraznìní indi viduality u ivatele. Parametry: Kapacita: 4 GB (a 1000 písnièek) Doba provozu na baterie: a 8 hodin Ochrana proti pøeskoèení: a 25 minut Hmotnost: 103 g Podporované zvukové formáty: AAC (16 a 320 Kb/s), Audible, WAV, MP3 (32 a 320 Kb/s), AIFF, MP3 VBR, Apple Lossless Pøíslušenství: Sluchátka, USB 2.0 kabel, FireWire kabel, sí ový adaptér; ipod mini pouz dro. Široká nabídka volitelného pøíslušenství zahrnuje pouzdra, sluchátka, reproduktory, doplòky do automobilu èi pøíslušenství rozšiøující funkce pøehrávaèe ipod.

3 Katalog04 SK.qxd :49 Page 3 COMFOR = 150 prodejních a servisních míst, kde vám rádi poradíme Představujeme vám novinky našeho sortimentu Super tichý poèítaè s hráèským srdcem a ekologickým provozem PC dosahuje hluènosti 33 db co lze pøirovnat k hluènosti videorekordéru i pøi plné zátì i vykazuje ètvrtinovou spotøebu elektrické energie v porovnání se stejnì výkonným PC roènì tak ušetøíte a nìkolik set korun toto PC lze objednat v konfiguraci dle vašeho pøání Vynikající výkon v exklusivním designu s nadstandardní mo ností rozšiøování vynikající herní výkon s nejnovìjšími technologiemi prostorná a pøitom elegantní PC skøíò s prùhledným bokem pøidáním svìtelné trubice rozsvítíte váš pokoj èi pracovnu toto PC lze objednat v konfiguraci dle vašeho pøání Mít doma legální Microsoft Word je velmi pøíjemné a pohodlné Super tiché PC PC COMFOR Diablo Silent procesor Intel Pentium M 735 (1,70 GHz, 2MB L2 cache, 400 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 855GME pamì 512 MB DDR400 HDD 120 GB, 7200 ot., SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaè ka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9600XT Ultimate, 128MB AGP DVI LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Kè / Kè s DPH Exkluzivní design NENÍ PC COMFOR Diablo Hurricane procesor Intel Pentium s technologií HT (3,20 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 915P pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot., SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk SB Audigy 2 ZS 7.1 THX IEEE 1394 grafika ATI Sapphire X700 Pro, 256MB PCIe DVI TV Out LAN 10/100/1000 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, (svìtelná trubice za pøíplatek) cena Kè / Kè s DPH Píšete? Dopisy, texty? Vkládáte do textù obrázky? Chcete hlídat pravopis? Velký skok v zá itcích z televize a první krok k vytvoøení centra domácí zábavy brilantní obraz (kontrast 1000:1!, vysoký jas) ivotnost obrazu (min hodin) redukce šumu progresivní scan SRS WOW stereo virtual surround úspora místa (hloubka pouze nìkolik cm s podstavcem 23 cm) standartní i nadstandartní funkce televizorù (PIP, Freeze...) LCD televize Zapište si, e pro Vás máme pohodlný textový editor s nezbytnými funkcemi pro psaní profesionálnì vyhlí ejících elegantních textových dokumentù všeho druhu i ètení dokumentù v široce rozšíøeném formátu, sta ených z Internetu èi doruèených elektronickou poštou. (pøehledné formátování textu, úpravy písma, vkládání obrázkù, rychlé vytváøení tabulek, gramatika a velké mno ství dalších funkcí) V cenì sady Microsoft Office pro studenty a uèitele 32" LCD TV Hyundai Hyundai HQL320WR 32" LCD TV (81 cm) maximální rozlišení 1366x768 kontrast 1000:1 doba odezvy 16ms jas 450cd/m2 úhel viditelnosti 170 st. vertikálnì i horizontálnì ivotnost lampy hodin TV Tuner, PAL, SECAM, Auto, 4:3, Zoom 1 5, 16:9, Panorama Teletext 250 stran Stereo, SRS WOW Stereo Virtual Surround, 2x 20 W, anténní kabel, pøívodní šòùra, dálkový ovladaè ( ) cena Kè / Kè s DPH 3 strana

4 Katalog04 SK.qxd :50 Page 4 NA: Multimediální HW a doplòky Nezapomeňte si koupit k počítači domů: Mimořádně: Speciál o MP3 přehrávačích na straně 34 MP3 pøehrávaè Apple ipod mini Stylový diskový pøehrávaè s exkluzivním smyslem pro detail. Jednoduché ovládání a mo nost výbìru ze ètyø barev z nìj èiní zaøízení, které dovoluje dokonalé zvýraznìní individuality u ivatele. MP3 pøehrávaè Steno Apacer AV220 pamì 512 MB, USB disk, AAA baterie a 10 hodin provozu, 75x37x16mm, sluchátka ( ) cena Sk Sk s DPH MP3 pøehrávaè Steno Apacer AS820 MP3 pøehrávaè Yakumo HyperSound XR pamì 256 MB, externí pamì SD/MMC karty, USB disk, hlasový záznamník, podsvícený dis play ( ) cena Sk Sk s DPH MP3 pøehrávaè Sandisk MP3 pøehrávaè Mercury ixa333i pamì : 256 MB, externí pamì : SD/MMC karty, FM rádio, záznamník, USB disk, dvoubarevný displej, ekvalizér, AAA baterie ( ) cena Sk Sk s DPH MP3 pøehrávaè MPIO FL300 Kapacita: 4 GB (a 1000 písnièek) Doba provozu na baterie: a 18 hodin Ochrana proti pøeskoèení: a 25 minut Hmotnost: 103 g Podporované zvukové formáty: AAC (16 a 320 Kb/s), Audible, WAV, MP3 (32 a 320 Kb/s), AIFF, MP3 VBR, Apple Lossless Pøíslušenství: Sluchátka, USB 2.0 kabel, FireWire kabel, klip na opasek. Kompatibilní s PC a MAC Široká nabídka volitelného pøíslušenství zahrnuje pouzdra, sluchátka, reproduk tory, doplòky do automobilu èi pøíslušenství rozšiøující funkce pøehrávaèe ipod. ( ) FM rádio, USB disk, záznamník, displej, AAA baterie a 12 hodin provozu, 26g bez baterie, 80x40x13mm ( / ) 512 MB Sk Sk s DPH 1 GB Sk Sk s DPH FM tuner, USB disk, hlasový záznamník, ekvalizér, stereo sluchátka, AAA baterie, SW Musicmatch Jukebox ( / ) 512 MB Sk Sk s DPH Miniaturní hudební šperk s kapacitou 1GB, záznamník, èeské ID3 tagy, hodiny, budík, hmotnost pouhých 28 gramù, 50x29,6x13mm cena Sk Sk s DPH MP3 pøehrávaè OLYMPUS M:ROBE MR GB Sk Sk s DPH * po registraci Diskový pøehávaè Apple ipod kapacita: 20GB (a 5000 písnièek), provoz na baterie: a 12 hodin, hmotnost: 158 g, pøíslušenství: sluchátka, USB 2.0 a FireWire kabel, sí ový adaptér ( ) cena Sk Sk s DPH TRUST 620 Silverline Headset Stereo sluchátka s vysoce citlivým kondenzá torovým mikrofonem s filtrem pro redukcí šumu a exkluzivnì navr eném ovládáním hlasitostí na kabelu o délce 2,5 m. ( ) cena 588 Sk 700 Sk s DPH Diskový pøehrávaè OLYMPUS M ROBE MR 500i Pøehrávaè a prohlí eè fotografií s diskem 20 GB, kapacita a 5000 písnièek nebo fotografií, VGA display, fotoaparát, a 12 hodin pøehrávání, sluchátka. ( ) cena Sk Sk s DPH Døevìný zvukový systém 2.1 Špièkový døevìný zvukový systém vèetnì satelitù s dokonalým designem, ale pøede vším zvukem. Výkon 1800W PMPO, 2 kanál. Stereo Surround zvuk ( ) cena Sk Sk s DPH 5.1 sluchátka TEAC PowerMax HP 10 Revoluèní 5.1 Surround Sound sluchátka s vibraèním efektem, pro akèní poèítaèové hry a DVD. Zesilovaè 5.1 zvuku a elektretový mikro fon je souèástí dodávky. ( ) cena Sk Sk s DPH kamera Labtec WebCam Pro Usnadòuje vizuální komunikaci pøes Internet (fotografie, videozáz namy), vestavìný mikro fon, SW pro detekci pohy bu máte pøehled i v dobì, kdy nejste pøítom ni. ( ) cena 776 Sk 923 Sk s DPH Stylový hudební pøehrávaè s diskem 5 GB (kapaci ta a 1200 písnièek). Snadné ovládání dotykovým displejem rychlé vyhledávání skladeb, mo nost zobrazení textu písnièky. A 12 hodin pøehrávání na jedno nabití, pøehrává for maty MP3 a WMA, ID3 tagy, rozmìry cca 90 x 52 x 14,9 mm, hmotnost 100 g software M:trip pro PC, sluchátka, USB kabel, sí ový adaptér, stojánek na nabí jení/synchronizaci s PC. ( ) MP3 pøehrávaè Shiro SX Logitech Media Keyboard CZ, PS/2 2.1 TRUST 1000P SoundWave TRUST HU 3340M Obsahuje základní jednodotekové ovládací prvky, které usnadòují pou ívání digitálních médií. Snadnìjší pøístup k webu a k navigaci, odolná proti polití. Záruka 5 let ( ) cena 732 Sk 871 Sk s DPH výkonný subwoofer s Bass reflexem a s ves tavìným zesilovaèem, 2x1 + 5 W RMS celkový výkon/1000 W (P.M.P.O). ( ) cena 668 Sk 795 Sk s DPH Rozboèovaè TRUST HU 3340M 4 Port Mini USB2 HUB ( ) cena 668 Sk 795 Sk s DPH gamepad Logitech WingMan Rumblepad II USB, 12 tlaèítkový gamepad s pro gramovatelnými tl., 2 velmi pøesné a citlivé analo gové páèky, 2 funkèní tlaèítka a 8 smìrový kurzor pro ovládání pohybu ( ) cena 923 Sk Sk s DPH volant TRUST Vibraforce Steering Wheel GM 3300 USB, 8 program. tlaèítek, 4 páèky na volantu. ( ) cena Sk Sk s DPH Logitech WingMan Extreme 3D Pro, USB port 12 plnì programovatel ných tlaèítek a pøesná otoèná rukoje umo òují dosáhnout špièkových herních výsledkù ( ) cena Sk Sk s DPH Elegantní MP3 pøehrávaè v èerné barvì s FM rádio tunerem s mo ností nahrávání vysílání do pamìti a digitálním diktafonem Interní pamì : 256 MB, externí pamì : SD/MMC karty, formáty: MP3, WMA, WAV, ekvalizér, FM tuner a rekordér, USB disk 2.0, dvoubarevný OLED displej, AAA baterie a 10 hodin provozu, 75x33x23 mm, hmotnost 54g ( ) 4 strana

5 Katalog04 SK.qxd :51 Page 5 NA: COMFOR doporuèuje systém Microsoft Windows XP. Poèítaèe domù Mít doma legální Microsoft Excel je velmi pøíjemné a pohodlné výuka hudba hry práce PC COMFOR Happy Star procesor Intel Celeron D 345 (3,06 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 pamì 512 MB DDR HDD 120 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9550, 128 MB AGP DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW, MS Works 7.0 CZ klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, poèítaè se 17" monitorem Q poèítaè se 17" LCD AL1715msd Poèítáte? Vytváøíte si tabulky, grafy, obchodní plány a pøehledy? foto internet odpoèet za Hyundai 17" Q Sk / Sk s DPH odpoèet za Acer 17" AL1715msd Sk / Sk s DPH Dìláte si jednoduché úèetnictví? PC COMFOR Happy Hit a 17" monitor Hyundai V733 procesor Intel Celeron D 325 (2,53 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 pamì 256 MB DDR HDD 80 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9250, 128 MB AGP DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW, MS Works 7.0 CZ klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, PC COMFOR Happy Fantasy a 17" monitor Hyundai V733 procesor AMD Sempron Microsoft Windows XP Home CZ SP2 pamì 256 MB DDR HDD 80 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika Asus GeForce FX5200, 128 MB AGP TV out LAN 10/100, faxmodem 56 Kb/s velký komplet OEM SW klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, hp Compaq nx6110 procesor Intel Celeron M 350, frekvence 1,30 GHz, 1MB L2 cache, 400FSB Microsoft Windows XP Home edition displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 512 MB (2x256 MB) HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion a 4 hod. provozu rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7 kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 USB 2.0, FMD 56kb/s, LAN 10/100, WLAN, FireWire, Buetooth objednací èíslo: PG847ES Poèítejte s naší nabídkou robustního tabulkového kalkulátoru pro pøehledné výpoèetní úlohy a grafy od jednoduchých úloh z domácího prostøedí a po slo ité profesionální matematické, vìdecké, finanèní a jiné výpoèty. (jednoduché ovládání, snadné formátování vzhledu, vytváøení nejrùznìjších grafù, mno ství pøed pøipravených funkcí s pøehlednou nápovìdou pro jejich pou ití) V cenì sady Microsoft Office pro studenty a uèitele 5 strana

6 Katalog04 SK.qxd :52 Page 6 Pinnacle Studio Plus 9 Studio Plus 9 je softwarem nové generace v kategorii domácích produktù. Studio Plus 9 Vám pøináší všechny nástroje potøebné pro jednoduché nahrání videa do poèítaèe, ses tøíhání, pøidání titulkù, hudby, speciálních efektù a pro výstup na videopásku, CD/DVD nebo na Internet. ( ) Funkce, které Vám program Studio Plus 9 pøináší: Dvì video stopy umo òující pou ití klíèování a obrazu v obraze Rychlá automatická editace Výkonné nástroje pro práci s obrazem Hollywoodská kreativita s domácím kinem Funkce pro editaci videa Pøechody a video efekty Zvukové efekty Export videa Pinnacle Studio PCTV STEREO Karta pro pøíjem televize na PC. Nyní ji mù ete sledovat televizní program na Vašem domácím PC. ( ) NA: Digitální støih videa Je libo støíhat video? cena Sk Sk s DPH Studio PCTV USB2 externí TV stereo tuner Pinnacle PCTV USB 2 je cenovì dostupný externí tuner pro pozemní a kabelové vysílání s MONO zvukem urèený pro pøipo jení k Vašemu notebooku nebo stolnímu poèítaèi pomocí rozhraní USB 2.0. ( ) cena Sk Sk s DPH Studio 9 DV Studio 9 AV/DV Studio Plus 9 Dazzle DV DAZZLE Studio 9 AV/DV Deluxe Editor 2005 DVC 80 MovieBox USB Vstupní formát digitální (DV nebo Digital8) analogový (VHS, Hi8, TV atd.) Nahrávání do DV Nahrávání do MPEG Výstupní formát CD nebo DVD * Digitální Analogový Dvì èasové osy, klíèování Zrychlení/zpomalení, barevné korekce, insertový støih, pohyblivé titulky Software verze støihového SW Studio 9 Studio 9 Studio Plus 9 Studio QS Studio QS Studio 9 Typ zaøízení Interní PCI karta / Externí BOX (I/E) I I I I E (USB 1.1) E (USB 1.1) Hardwarový/softwarový kodek SW SW SW SW HW HW Pinnacle Mediacenter 100i PCI TV tuner Kompletní øešení obsahující interní analogový PCI TV tuner, dálkové ovládání, Pinnacle MediaCenter, Pinnacle MediaManager a Pinnacle Studio QuickStart. ( ) * Pro import, editaci a export formátu MPEG 2 je nutno zakoupit aktivaci MPEG 2 kodeku cena Sk Sk s DPH Dazzle DVC80 externí pøevodník videa pro USB Externí box pro zachytávání analogového videa s HW pøevodem do MPEG. Je ideál ním zaøízením pro zpracování videa na poèítaèi. Obsahuje støihový software Pinnacle Studio QuickStart pro opravdu snadné zpracování videa. cena Sk Sk s DPH SLEVA Pinnacle Mediacenter 300i PCI anal.+ dig. TV tuner Promìní Vaše PC v digitální pøehrávací systém. Kombinace analogového a digitálního DVB T tuneru, dálkové ovládání, Pinnacle Mediacenter, Pinnacle MediaManager a Pinnacle Studio QuickStart. ( ) cena Sk Sk s DPH Pinnacle STUDIO 9 Moviebox USB VDE CZ Externí USB box s analogovými vstupy, výstupy a HW MPEG 2 kompresí. Obsahuje støihový soft ware Pinnacle Studio 9 umo òující jednoduché nahrání videa do poèítaèe, sestøíhání, pøidání titulkù, hudby, speciálních efektù a vypálení na DVD. cena Sk Sk s DPH SLEVA Ceník støihových karet Pinnacle Sk Sk Pinnacle STUDIO Plus 9 upgrade pro u iv. Studia Sk Sk Pinnacle STUDIO 9 CZ SW plná lokalizovaná verze Sk Sk Pinnacle STUDIO 9 DV CZ Sk Sk Pinnacle STUDIO 9 AV/DV CZ Sk Sk Pinnacle STUDIO Plus 9 AV/DV DELUXE CZ Sk Sk Dazzle DV Editor 2005 Retail Sk Sk Dazzle DVC Sk Sk Pinnacle STUDIO 9 Moviebox USB VDE CZ Nabízíme kompletní sortiment vysoce kvalitních doplòkù: set Logitech Cordless EX100 CZ PS2, sada opt. bezdrátové myši s koleèkem a klávesnice usnadòuje provádìní ka doden ních úkolù; klávesnice odolná proti polití tekutinou, s program. tlaèítky, ( ) cena Sk Sk s DPH repro Logitech X 530, 70W RMS, zvuk. systém 5.1 Zdokonalené reproduktory vyu ívají tech nologii FDD2 k eliminaci nerovnomìrné odezvy. ( ) cena Sk Sk s DPH Logitech QuickCam Communicate kamera se zabudovaným mikrofonem, umo òuje snadnou komunikaci online pomocí videa a zvuku ( ivé telefonní hovory s videozáznamem), ( ) cena Sk Sk s DPH myš Logitech MX1000 Optical Laser Mouse, USB/PS2 myš Logitech MX310 Optical Mouse USB/PS2. Doká e zachytit i sebemenší pohyb a okam itì reagovat i na nejrychlejší pohyby. Elegantní zaoblený tvar umo òuje pohodlné ovládání pravou i levou rukou. Záruka 5 let, ( ) cena Sk Sk s DPH Logitech WingMan Dual Action Gamepad USB, pohyb v rozsahu 360, 8 mi smìrné ovládání pohybu, 12 program. tl. vè. 4 spouští, 6 akèních tlaèítek a 2 analogových joystick ových tl. /pák. ( ) cena 770 Sk 916 Sk s DPH joystick Logitech WingMan Force 3D USB, 7 mi tlaèítkový joystick se zpìtnou odezvou v podobì vibrací a "otáèecí" rukojeti, kormidlo, 4 programovatelná tlaèítka, rychlá spouš, 8 smìrný hledáèek. ( ) cena Sk Sk s DPH volant Logitech Rally Vibration Feedback W for PS2 PS/2, upevnìní na stùl i na klín. Funguje s PlayStation 2, PlayStation a PS one. ( ) cena Sk Sk s DPH volant Logitech Wingman Formula Force GP USB port, volant se 4 tlaèítky, 2 pedály a zpìtnou odezvou díky ní ucítíte ka dou srá ku pøi automobilových závodech èi náraz pøi dopadu na vozovku. ( ) cena Sk Sk s DPH náhl. sada Logitech Mobile Pro Headset Bluetooth Komfortní a lehká náhlavní souprava nabízí a 8 hodin hovoru a kvalitnìjší zvuk díky mikrofonu s potlaèením šumu. ( ) cena Sk Sk s DPH Myš s nejmodernìjším senzorem na trhu s 20x vyšší pøesností ne dosavadní souèasné optické myši, zaruèujícím nejvyšší výkon dokonce i na takových površích, kde bì né optické myši vùbec nemají šanci (napø. zrcadlo). Má 8 tlaèítek, laserové snímání povrchu, Fast RF bezdrátovou technologii umo òující stejnì rychlou odezvu, jako kdyby byla pøipojena pøímo USB kabelem, výkyvné koleèko umo òující vertikální scrollování a zoomování, dobíjecí lithium iontovou baterii s 4 úrovòovou indikací stavu nabití, univerzální tlaèítka Vpøed a Zpìt a aplikaèní tlaèítko pro pøepínání se mezi otevøenými okny. Pøipojení na USB nebo PS/2 port, pod porována pod Windows 98, 2000, Me, XP. Záruka 3 roky. ( ) 6 strana

7 Katalog04 SK.qxd :54 Page 7 NA: Digitální film COMFOR doporuèuje systém Microsoft Windows XP. Výkonné poèítaèe na hry, digitální film a støih videa Mít doma legální Microsoft Office je velmi pøíjemné, pohodlné a hlavnì LEVNÉ støih videa* DVD film výuka hudba foto nároèné hry práce internet PC COMFOR Diablo Fantasy procesor Intel Pentium s technologií HT (3,00 GHz, 1MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 pamì 512 MB DDR HDD 160 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int., LAN 10/100 grafika ATI Sapphire X600 Pro, 128 MB PCIe DVI TV out velký komplet OEM SW, MS Works 7.0 CZ bezdrátový set klávesnice a optické myši záruka 2 roky, odpoèet za Hyundai 17" Q Sk / Sk s DPH odpoèet za Acer 17" AL1715msd Sk / Sk s DPH * Pro støih videa je nutné PC vybavit nìkterým z produktù na 6 stranì. poèítaè se 17" monitorem Q poèítaè se 17" LCD AL1715msd Nekomerèní verze Microsoft Office 2003 pro domácí poèítaè Ètyøi dùle ité aplikace pro práci s dokumenty na domácím poèítaèi v jedné krabici: textový editor MS Word 2003 tabulkový kalkulátor MS Excel 2003 prezentaèní program MS PowerPoint 2003 poštovní klient MS Outlook PC COMFOR Diablo Hit a 17" monitor Hyundai Q770 procesor Intel Pentium 4 s technologií HT 3,00 GHz Microsoft Windows XP Home CZ SP2 pamì 512 MB DDR HDD 120 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9600Pro AD, 128MB DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW, MS Works 7.0 CZ bezdrátový set klávesnice a optické myši záruka 2 roky, Notebook Comfor Beso C811 Intel Pentium M 730, frekvence 1,60 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB Microsoft Windows XP Home CZ displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800) pamì 512MB DDR HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu rozmìry 356,5x275,5x34,5mm, 2,9 kg FMD 56kb/s, LAN, 2x repro, vestavìný mikrofon, èteèka pam. karet 5x USB, 1x PCMCIA slot Typu II, FireWire, grafika Intel Graphics Media Accelerator 900 ALS senzor pro automatické nastavení jasu záruka 2 roky, Notebook Asus A4744K + brašna a myš procesor AMD Athlon Microsoft Windows XP Home CZ displej 15,4" TFT (1280x800) pamì 512 MB HDD 60 GB, 5400 ot. DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), bez FDD grafika ATI M9700, 64 MB WLAN + LAN 10/1000, faxmodem 56 Kb/s, USB 2.0 èteèka karet, FireWire, TV out, infra baterie Li Ion a 2 hodiny provozu rozmìry 356x286x42mm, hmotnost 3,5 kg strana Pracujte pohodlnì s dokumenty na svém domácím poèí taèi a dejte svým dìtem šanci získat základní poèítaèové dovednosti, ani by se odmala uèily pracovat s kradený mi programy Pøi rozšíøování domácího poèítaèového parku chrání vaše peníze lze legálnì pou ívat a na 3 poèítaèích v rámci 1 domácnosti Bli ší informace Vám velice rádi sdìlíme v ka dé prodejnì Comfor Sk bì ná cena Sk pøi koupi s PC

8 Katalog04 SK.qxd :55 Page 8 NA: Bezdrátové øešení Jak jednoduše a bezdrátovì pøipojit (na internet) více poèítaèù a další zaøízení Poèítaè COMFOR + Ethernet Adaptér (nutnost sí ová karta) Wi Fi PCI karta A není to Wi Fi zdraví škodlivé? Je to bezpeèné? Ano, Lucent Technologies prohlašuje následující: Proto e WLAN operuje na 0,25 Wattech v nárazovém módu (mobilní telefony produkují a 3 Watty a mikrovlnné trouby ještì víc), je u ivatel bezdrátové sítì pravdìpodobnì ve vìtším ohro ení, kdy telefonuje nebo si ohøívá veèeøi. Prohlí ení a poslech hudby, videa fotografií z vašeho PC v HiFi kvalitì Media Adapter Domácí kino Televize Notebook nebo poèítaè s USB portem USB Wi Fi Adaptér Adaptér pro bezdrátové pøipojení tiskárny k Vaší síti poèítaèi kapesní poèítaè PDA + + Wi Fi CompactFlash Adaptér Acces point nebo router Zajiš uje pøipojení více zaøízení poèítaèù Je to základní prvek vaší bezdrátové sítì. Mù e být ve standardu: b 11Mb/s (pomalejší, cenovì dostupnìjší) Vysokorychlostní INTERNET g 54 Mb/s ADSL modem (rychlý, bezbeènìjší) CDMA modem Lokální poskytovatel pøipojení k internetu Print Server Bezdrátovì pøipojitelný pevný disk pro sdílení fotografií, hudby ve Vaší bezdrátové síti Wi Fi HDD Sí ové adaptéry pro bezdrátové (Wi Fi) pøipojení poèítaèe, notebooku nebo PDA ASUS WL 161b 772 Sk 919 Sk WiFi mini USB WiFi klient 11 Mb/s ( ) Buffalo Wireless Sk Sk PCI card 54/11Mbps ( ) Buffalo Wireless Sk Sk Ethernet Adapter 54/11Mbps ( ) Buffalo high speed wireless Sk Sk High speed Wireless CardBus Adapter ( ) Buffalo Wireless Sk Sk USB 2.0 klíèenka 54 Mbps ( ) Linksys WPC54GS Sk Sk Wi fi PC Card 54Mbps ( ) Linksys WMP54G Sk Sk Wi fi PCI Card 54Mbps ( ) Pøístupové body, routery pro bezdrátové (Wi Fi) šíøení vysokorychlostního internetu ASUS WL 300g Sk Sk AP/Bridge WiFi 54/11Mbps ( ) ASUS WL 500g Sk Sk AP/Router WiFi 54/11Mbps ( ) Buffalo Wireless Sk Sk AP/Bridge 54/11Mbps ( ) Linksys WAP Sk Sk Wi fi Access Point 11Mbps ( ) Buffalo Wireless Sk Sk AP/Broadband Router 54/11Mbps ( ) Linksys WAP54G Sk Sk Wi fi AP 54Mbps ( ) Linksys WRT54G Sk Sk Wi fi AP router w/4port 54Mbps ( ) Periferie pro další vyu ití vaší bezdrátové (Wi Fi) sítì Buffalo 54/11Mbps Sk Sk interní všesmìrová anténa 4 dbi ( ) Micronet SP3357/B Sk Sk ADSL Router a modem ( ) Micronet SP Sk Sk Print Server ( ) ASUS WL HDD Sk Sk WiFi Access Point pro 2,5" HDD ( ) Linksys WVC54G Sk Sk Wi fi Video Camera 54Mbps ( ) Buffalo Wireless Sk Sk Buffalo 54/11Mbps interní smìrová anténa 4 dbi ( ) Linksys WGA54G Sk Sk Wi fi Game Adapter 54Mbps ( ) Jak bez drátù pøipojit tiskárnu k poèítaèi a tisknout 1 Tiskárna multifunkèní zaøízení vybavené bezdrátovým sí ovým adaptérem Øešení K tiskárnì vybavené interní bezdrátovou sí ovou kartou se nezávisle pøipojuje poèítaè. Ka dý mù e tiskárnu plnì vyu ívat.tiskárna je pøipojena pouze do zásuvky 220V. Poloha tiskárny je libovolná v dosahu signálu bezdrátových adaptérù jednotlivých poèítaèù. Øešení do domácností a firem nevy aduje bezdrátovou sí. 2 + Tiskárna + zaøízení "Wireless Print Server" Øešení Libovolná tiskárna s rozhraním USB je pøipojena k elegantnímu bezdrátovému "print server", který umo òuje její bezdrátové pøipojení do místní sítì. Místní sí není nezbytná. Pøes bez drátový Print Server lze k tiskárnì pøistupovat i pøímo z notebooku nebo PC vybaveným bezdrá tovým sí ovým adaptérem Linksys Wi fi Access Point Router w/4port 54Mbps ( ) cena vè. DPH: Sk Wi Fi tiskárna hp dj 6840 cena vè. DPH: Sk Instalace od specialisty zabere: cca 1hod + Wi Fi Printserver Linksys WPS54g cena vè. DPH: Sk Libovolná tiskárna vyba vená USB rozhraním 8 strana

9 Katalog04 SK.qxd :56 Page 9 NA: COMFOR doporuèuje systém Microsoft Windows XP. Øešení pro kanceláøe práce internet foto Za zvýhodnìnou cenu k PC COMFOR: Sk Microfost Office Basic 2003 OEM Sk Microfost Office SB 2003 OEM Sk Microfost Office Professional 2003 OEM ceny jsou vèetnì 19% DPH PC COMFOR Quattro procesor Intel Pentium 4 s HT techologií 3,00 GHz Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 pamì 256 MB DDR400 HDD 40 GB, 7200 ot. CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika Intel Extreme Graphics 2 LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, poèítaè s 17 monitorem Q poèítaè se 17 LCD AL1715msd odpoèet za Hyundai 17" Q Sk / Sk s DPH odpoèet za Acer 17" AL1715msd Sk / Sk s DPH Poèítaèe vám vyrobíme na pøání dle nejnároènìjší normy ISO 9001 do 5 dnù PC COMFOR Primo a 17" monitor Hyundai Q770 procesor Intel Celeron D 320 (2,40 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 pamì 128 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika integrovaná 3D LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, Notebook IBM ThinkPad R5Oe procesor Intel Celeron M 330 (1,40 GHz, 1MB L2 cache, 400 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ displej 15" TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB DDR HDD 30 GB, 4200 ot. DVD+CDRW (combo), bez FDD LAN 10/100, faxmodem 56 Kb/s, USB 2.0, WLAN baterie Li Ion a 3,5 hodiny provozu rozmìry 332x269x37mm, hmotnost 3 kg IBMTPUR0BYCF Notebook Acer TM4502LCi procesor Intel Pentium M 725 (1,60 GHz, 2MB L2 cache, 400 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ displej 15" TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB DDR HDD 40 GB DVD+CDRW (combo), bez FDD WLAN+LAN 10/100, FM 56 Kb/s, USB 2.0, FireWire, IrDA baterie Li Ion a 5 hodiny provozu rozmìry 364x279x34mm, hmotnost 2,9 kg Nabízíme mno stevní slevy strana Co tøeba notebook na cesty? 8 9 strana Je libo Internet? 10 strana Pøejete si poèítaèe zasí ovat bez kabelù? 9 strana

10 Katalog04 SK.qxd :56 Page 10 NA: Navigaci do auta GPS øešení satelitní navigace do vašeho auta Sunnysoft a HP Acer Yakumo Sunnysoft NaviPack obsahuje: Pocket KiM Pro (silnièní mapa Èeské republiky vèetnì ulièních plánù 140 mìst, v mapì je zaneseno bodù, plánování dvou tras, zvuková navigace) Dr ák do automobilu Autonabíjeèku pro kapesní poèítaè i GPS pøijímaè GPS pøímaè (sériový nebo Bluetooth) + GPS pøijímaè verze s GPS pøijímaèem pro sériový port Urèeno pro kapesní poèítaèe Hewlett Packard ipaq rz1710, hx2100, rx3715, hx4700 a h6340 (HPGPSSER) cena Kè Kè s DPH + GPS pøijímaè verze s bluetooth GPS pøijímaèem Výhodou komunikace pøes bluetooth je nezávislost na napájení. GPS pøijímaè má vestavìnou baterii, která vydr í kolem 9 hodin v provozu. NaviPack mù ete tak pou ívat i pro navigaci pøi chùzi nebo jízdì na kole. Bluetoothový GPS pøijímaè lze pøipojit i k notebookùm HP s bluetoothovým rozhraním Urèeno pro kapesní poèítaèe Hewlett Packard ipaq, hx2100, hx2400, hx2700, rx3715, hx4700 a h6340 hx2100, rx3715, hx4700 a h6340 (HPGPSBT) cena Kè Kè s DPH PDA hp nabídka pøístrojù na 16 stranì Acer n35 obsahuje: PDA Acer n35 Microsoft Windows Mobile 2003 pro Pocket PC Premium Edition s Outlook 2002, 3,5" transflexní TFT LCD ( barev) se zvýšeným jasem a s rozlišením 240 x 320, procesor Samsung S3C MHz, pamì 64 MB SDRAM, 32 MB Flash ROM, inte grovaný GPS pøijímaè pøesnost (obvyklá): pozice: 10 m 90%, rychlost: 0,1 m/s, 120 x 72 x 20 mm, hmotnost 165g, Li ion baterie a 8 hodin, ( ) Dr ák do automobilu Nabíjeèka do automobilu cena Kè Kè s DPH Pocket Kim Pro CZ + PDA Acer n35 Navigaèní a plánovací systém v rámci Èeské Republiky. Obsahuje bodù, podrobné plány 140 èeských mìst, úsekù. Dva druhy výpoètù trasy, mo nost pøipojení na GPS se zobrazením aktuální polohy. (pouze k Acer n35) ( ) cena Kè Kè s DPH Yakumo PDA Delta 300 GPS obsahuje: Yakumo PDA Delta 300 GPS Microsoft Windows Mobile TM 2003 Software pro Pocket PCs, dis play 3.5" transflective LCD ( barev), processor Intel PXA MHz, pamì 64 MB RAM, ROM: 32 MB, rozšíøující slot pro SD, SD I/O and MMC karty, integrovaná GPS anténa, Li ion baterie: 1350 mah (nevymìnitelná), èasové výdr e: s neaktivním GPS: 12 hodin, s aktivním GPS: 5.5 hodiny, v standby módu: 72 hodin, rozmìry: x 69.6 x , hmotnost: 147 g Nabíjeèka do automobilu Autoatlas ÈR 1: SmartMaps Standart bohatý rejstøík bodù zajmu, vyhledávání a zobrazování bodù zájmu, mo nost vytýèení vlastní trasy, pasivní pozièní navigace, vykreslení všech detailù, (V ) cena Kè Kè s DPH NENÍ Pocket Kim CZ Pro Navigaèní a plánovací systém v rámci Èeské Republiky. Obsahuje míst, podrobné plány 112 èeských mìst. ( ) cena Kè Kè s DPH Pocket Kim CZ Pro + SK M Navigaèní a plánovací systém v rámci Èeské Republiky. Mapa SR s plány 8 velkých slovenských mìst (Bratislava, Košice, Nitra, Bánská Bystrica, Prešov,Trenèín Trnava, ilina) ( ) cena Kè Kè s DPH Pøijímaè GPS signálu pøemìní Váš PDA v pøenosný navigaèní systém, který Vám umo ní sledovat svou pozici kdeko liv na svìtì s pøesností nìkolika metrù. Díky vylepšené technologii, schopné zpracovávat signály 27 satelitù obklopující Zemi, je toto zaøízení schopné získávat pøesná data pozdìji vyu ívána v široké škále aplikací poèínaje sektorem prùmyslovým, pøepravním, námoøním, leteckém, èi zemìmìøièském nebo obchodním. V souèinnosti s mapovacím a navigaèním softwarem pro GPS pøijímaèe umo òuje vyu ít GPS funkcí pro zamìøení jednoho nebo více objektù, sle dování pohybujících se osob èi vozidel a/nebo vyhledávat a plánovat cesty mezi geografický mi místy. 10 strana

11 Katalog04 SK.qxd :57 Page 11 NA: Poèítaèe na míru CENA VÝKON ØEŠENÍ PC COMFOR Happy Integrované øešení procesor AMD Sempron Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset KM400A pamì 128 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. CD ROM 52x, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika int. VIA LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo Plus procesor Intel Pentium 4 s technologií HT 3,00 GHz Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 865PE pamì 512 MB DDR400 HDD 80 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9600, 128MB AGP DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo Clip Støih videa procesor Intel Pentium 4 s technologií HT 3,00 GHz Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 865PE pamì 512 MB DDR400 HDD 80 a 200 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk SB Audigy 2 ZS 7.1 THX IEEE 1394 grafika ATI Sapphire Radeon 9250, 128 MB AGP TV out støih Pinnacle Studio 9 DV CZ LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH DO KANCELÁØE DO DOMÁCNOSTI PC COMFOR Happy Plus Zaèínáme s PC procesor Intel Celeron D 320 (2,40 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset VIA P4M266A pamì 256 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9250, 128 MB AGP DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo procesor AMD Sempron Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset VIA KT400 pamì 512 MB DDR HDD 80 GB, 7200 ot. DVD ROM 16x + CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika GeForce FX 5200, 128MB AGP DVI TV out LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Primo Základní typ procesor Intel Celeron D 320 (2,40 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset Intel 845GE pamì 128 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. FDD 1,44 MB zvuk 5.1 kanálový int. grafika integrovaná 3D LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Primo Plus procesor AMD Sempron Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset KM400A pamì 256 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika GeFroce FX 5200, 128MB AGP DVI TV OUT LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo Power procesor AMD Athlon Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset VIA K8T800 pamì 512 MB DDR400 HDD 120 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika Asus nvidia GeForce FX6600, 256MB AGP DVI LAN 10/100/1000 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo Extra Nejnovìjší technologie procesor Intel Pentium s technologií HT (2,80 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 915P pamì 512 MB DDR400 HDD 120 GB, 7200 ot., SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ASUS EXTREME AX600XT/TD, 128MB PCIe DVI LAN 10/100/1000 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Quattro procesor Intel Pentium 4 s technologií HT 3,00 GHz Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset Intel 865G pamì 256 MB DDR400 HDD 40 GB, 7200 ot. CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika Intel Extreme Graphics 2 LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Quattro Pro Nejnovìjší technologie procesor Intel Pentium s technologií HT (2,80 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset Intel 915G pamì 512 MB DDR400 HDD 80 GB, 7200 ot., SATA CD RW 52x32x52, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika Intel Graphics Media Accelerator 900 LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Diablo Silent Super tiché procesor Intel Pentium M 735 (1,70 GHz, 2MB L2 cache, 400 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 855GME pamì 512 MB DDR400 HDD 120 GB, 7200 ot., SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Sapphire Radeon 9600XT Ultimate, 128MB AGP DVI LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, PC COMFOR Diablo Hurricane Extra výkonné procesor Intel Pentium s technologií HT (3,20 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Home CZ SP2 chipset Intel 915P pamì 512 MB DDR400 HDD 160 GB, 7200 ot., SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD zvuk SB Audigy 2 ZS 7.1 THX IEEE 1394 grafika ATI Sapphire X700 Pro, 256MB PCIe DVI TV Out LAN 10/100/1000 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR elink Kompaktní design procesor Intel Celeron D 345 (3,06 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset Intel 845GE pamì 256 MB DDR HDD 40 GB, 7200 ot. CD ROM 52x, FDD zvuk 5.1 kanálový int. grafika ATI Radeon 7000, 64MB AGP TV OUT LAN 10/100 velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH PC COMFOR Integra Extra výkonné procesor Intel Pentium s technologií HT (2,80 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Microsoft Windows XP Professional CZ SP2 chipset Intel 925X pamì 512 MB DDR533 HDD 120 GB, 7200 ot., SATA CD RW 52x32x52, FDD zvuk 7.1 kanálový int. grafika ASUS EXTREME AX300SE/TD, 128MB PCIe DVI LAN 10/100/1000, Wi Fi velký komplet OEM SW Logitech klávesnice a optická myš záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH 11 strana

12 Katalog04 SK.qxd :58 Page 12 NA: Notebooky COMFOR doporuèuje systém Microsoft Windows XP. Acer Aspire 1362LM procesor AMD Sempron TM Microsoft Windows XP Home Edition CZ displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB DDR SDRAM HDD 40GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 3 hod. provozu rozmìry 361x292,5x47,3mm, 3,6kg FMD 56kb/s, LAN10/100, nvidia Go MB 4x USB 2.0, 1x externí VGA, IrDA, PCMCIA, S video, Ethernet objednací kód: Ideální tašky pro váš notebook PREMIO 2020N procesor Intel Celeron M 360, frekvence 1,40 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Home Edition 15,2'' TFT LCD, 15:10, rozlišení WXGA (1280x800) pamì 256 MB DDR333, HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD+CDRW (combo), bez FDD baterie Li Ion, a 3,5 hod. provozu rozmìry 312x263x35 mm, 2,5 kg modem 56kb/s, LAN 10/100, volitelnì WLAN g 2x USB 2.0, 1xPCMCIA, Bluetooth, výstup na 6 repro, Spasitel, Nomad záruka 2 roky, IBM ThinkPad R5Oe procesor Intel Celeron M 330 frekvence 1,40 GHz, 512 kb L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Professional CZ displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 4200rpm DVD+CDRW (combo), bez FDD baterie Li Ion, a 3,5 hod. provozu rozmìry 332x269x38,1mm, 3,0kg FMD 56kb/s, LAN10/100, USB 2.0 bezdrát. sí ová karta Intel Pro Wireless B/G objednací kód: IBMTPUR0BZCF hp Compaq nx6110 procesor Intel Celeron M 350, frekvence 1,30 GHz, 1MB L2 cache, 400FSB Microsoft Windows XP Home edition displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 512 MB (2x256 MB) HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion a 4 hod. provozu rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7 kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 USB 2.0, FMD 56kb/s, LAN 10/100, WLAN, FireWire, Bluetooth objednací èíslo: PG847ES NENÍ brašna IBM ThinkPad R5Oe procesor Intel Celeron M 330, frekvence 1,40 GHz, 512 kb L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Home edition displej 15" TFT (1024x768) pamì 256 MB, HDD 30GB, otáèky 4200rpm DVD+CDRW (combo), bez FDD baterie Li Ion, a 3,5 hod. provozu rozmìry 332x269x37mm, 3kg FMD 56kb/s, LAN 10/100, USB 2.0, bezdrátová sí ová karta Intel PRO/Wireless 2200BG zvláštní výbava SW Rescue and Recovery with Rapide Restore objednací kód: IBMTPUROBYCF ASUS A4708D brašna a myš procesor AMD Sempron Microsoft Windows XP Home Edition displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 2 hod. provozu rozmìry 356x286x42mm, 3,5kg FMD 56kb/s, LAN10/100 grafika ATI M MB, FireWire, IrDA, USB 2.0, èteèka karet 4v1, Tv out záruka 2 roky, cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH brašna a myš Acer TravelMate 4101LMi ASUS A3519L HP Compaq nx6110 HP Compaq nx9105 procesor Intel Pentium M 730, frekvence 1,60 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB Microsoft Windows XP Home edition CZ displej 15"TFT XGA(1024x768) pamì 512 MB DDR HDD 60GB DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4 hod. provozu rozmìry 364x279x39mm, 2,91 kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 3x USB 2.0, IrDA, S video, Ethernet, FMD, LAN, WLAN objednací kód: procesor Intel Celeron M 360 frekvence 1,4 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Home edition displej 15" TFT (1024x768) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 4200rpm dvouvrstvá DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4 hod. provozu hmotnost 3kg FMD 56kb/s, WLAN + LAN 10/100, grafika sdílená USB 2.0, FireWire, IrDA, èteèka karet záruka 2 roky, procesor Intel Celeron M 360 frekvence 1,40 GHz, 1MB L2 cache, 400 FSB Free DOS displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 256 MB HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD+CDRW (combo), bez FDD baterie Li Ion a 4 hod. provozu rozmìry 328x267x30.3 mm, 2,7kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 USB 2.0, FMD 56kb/s, LAN 10/100, WLAN, FireWire objednací èíslo: PG840ES procesor AMD Sempron TM Microsoft Windows XP Professional Edition displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800) pamì 512 MB DDR SDRAM HDD 40GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 2 hod. provozu rozmìry 362x284x50mm, 3,5kg FMD 56kb/s, WLAN + LAN 10/100, grafika nesdílená 32MB USB 2.0, FireWire, TV out objednací èíslo: PG692EA cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH cena Kè Kè s DPH 12 strana

13 Katalog04 SK.qxd :59 Page 13 NA: Notebooky nejvyšší kvality COMFOR doporuèuje systém Microsoft Windows XP. COMFOR Beso C811 Intel Pentium M 730, frekvence 1,60 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB Microsoft Windows XP Home CZ displej 15,4"TFT WXGA (1280 x 800) pamì 512MB DDR HDD 40GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu rozmìry 356,5x275,5x34,5mm, hmotnost 2,9 kg FMD 56kb/s, LAN, 2x repro, vestavìný mikrofon, èteèka pam. karet 5x USB, 1x PCMCIA slot Typu II, FireWire, grafika Intel Graphics Media Accelerator 900 ALS senzor pro automatické nastavení jasu záruka 2 roky, ASUS V6V 8078 Intel Pentium M 750, frekvence 1,86 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB Microsoft Windows XP Professional displej 15"SXGA+ (1400x1050), 16,7 mil.barev pamì 512 MB DDR2 HDD 80GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion hmotnost 2,47kg FMD 56kb/s, ATI Mobility Radeon x600 64MB, BlueTooth, WiFi, GLAN 4x USB 2.0, PCMCIA, IrDA, èteèka karet 4v1, šasi ze slitiny Mg a Al záruka 2 roky, Ideální tašky pro váš notebook PCIe grafika Nová generace Intel Centrino TM PCIe grafika Nová generace Intel Centrino TM HP Compaq nc6120 IBM ThinkPad R50e ASUS W3N H042 Acer TravelMate 8104 WLMi Intel Pentium M 730 frekvence 1,60 GHz, 2MB L2 cache, 533 FSB Microsoft Windows XP Home displej 15"TFT XGA (1024x768) pamì 512 MB, HDD 60GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion na 3,5 hod. provozu rozmìry 328x267x30.3 mm, 3kg Intel Graphisc Media Accelerator 900 WLAN, LAN, modem, USB2.0,FireWire, IrDA,serial, slot na karty SD, BlueTooth objednací èíslo: PG823EA Intel Pentium M 735 frekvence 1,70 GHz, 2MB L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Professional displej 15"TFT (1024x768) pamì 512 MB HDD 60GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu hmotnost 3kg FMD 56kb/s, LAN 10/100, Intel PRO/Wireless 2200BG, grafika sdílená, USB 2.0 objednací kód: IBMTPUR0J9CF procesor Intel Pentium M 735 frekvence 1,70 GHz, 2 MB L2 cache, 400 FSB Microsoft Windows XP Professional displej 14" WXGA (1280x768) pamì 512MB HDD 60GB, otáèky 4200rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion, a 4,5 hod. provozu hmotnost 2,5kg, šasi z Mg a Al FMD interní 56kb/s,Blue Tooth, WiFi, GLAN, grafika ATI M MB, TV výstup, 3x USB, èteèka karet záruka 2 roky, Intel Pentium M 760 frekvence 2,00 GHz, 2MB L2 cache, 533FSB Microsoft Windows XP Professional displej 15,4"WSXGA+ pamì 1024 MB DDR II HDD 100GB, otáèky 5400rpm DVD±R/RW, bez FDD baterie Li Ion rozmìry 332x280,5x35mm, 2,88kg Gigabit Ethernet & 802,11abg, 128MB VRAM ATI X700 Blutooth, èteèka karet 5v1 objednací kód: cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH Ceník notebookù bez DPH s DPH bez DPH s DPH ACER Acer Aspire 1362LMi A2800/15/512/60/DVD±RW/WiFi/WXh Sk Sk Acer Aspire1363WLMi A3000/15.4/512/60/DVD±RW/WiFi/WXh Sk Sk Acer A1414LMi CM350/15/DVD±RW/40/256/WiFi/WXh Sk Sk Acer A1414WLMi CM350/15.4/DVD±RW/40/512/WiFi/WXh Sk Sk Acer TM2304LC CM350/15/Combo/40/256/WXh Sk Sk Acer TM2304WLMi CM350/15.4/DVD±RW/40/256/WiFi/WXp Sk Sk Acer TM4051LMi PM715/15/DVD±RW/40/256/WiFi/WXh Sk Sk AcerTM4101WLMi PM730/15.4/DVD±RW/60/512/ATI/WiFi/WXh Sk Sk Acer TM4601LCi PM730/15+/Combo/40/512/WiFi/WXp Sk Sk Acer TM4601WLMi PM730/15.4/DVD±RW/60/512/ATI/WXp Sk Sk Acer TM4602WLMi PM740/15.4/DVD±RW/80/1024/ATI/WXp Sk Sk AcerTM3202XMi PM725/14/DVD±RW/80/512/ATI/WiFi/BT/WXp Sk Sk Acer Aspire 1522LMi A3000/15/512/40/DVD±RW/WiFi/WXh Sk Sk Acer Aspire 1692WLMi PM740/15.4/512/80/DVD±RW/BT/WXh Sk Sk Acer TM8103WLMi PM750/15.4+/DVD±RW/80/512DDR2/WXp Sk Sk ASUS ASUS A3526N PM725/15"/DVD±RW/60G5/512M/WXp Sk Sk ASUS A3520G PM725/15"/DVD±RW/60G/512M/ATI/WL/WXh Sk Sk ASUS A4710L CD335/15.4/DVD±RW/60G/256M/WXh Sk Sk ASUS A4770G P4 548/15.4/DVD±RW/60G/512M/WXp Sk Sk ASUS A4874G P4 548/15+/DVD±RW/80G5/512M/WXp Sk Sk ASUS A4744K A3000/15.4/DVD±RW/60G5/512M/WXh Sk Sk ASUS A6704Ne CM360/15.4/DVD±RW/40G/256M/WXh Sk Sk ASUS A6726Ne PM725/15.4/DVD±RW/60G/512M/WXp Sk Sk ASUS M2409N CM360/14''/Combo/40G/256M/WXh Sk Sk ASUS M2442C PM725/14/DVD±RW/60G/512M/ATI/WXp Sk Sk ASUS M6742R PM725/15.4/DVD±RW/60G5/512M/WXh Sk Sk ASUS M6858Ne PM735/15"/DVD±RW/60G5/512M/WXp Sk Sk ASUS M6887Ne PM755/15'/DVD±RW/80G5/1GB/WXp Sk Sk ASUS W1785Gc PM745/15.4/DVD±RW/80G5/1GB/WXp Sk Sk ASUS W5A PM740/12.1/DVD±RW/60G/512M/BT/WXp Sk Sk COMFOR COMFOR Beso C621 PM725/15/512/40/DVD±RW/WLg/WXh Sk Sk COMFOR Beso C741 PM725/15/512/60/DVD±RW/WLg/WXp Sk Sk COMFOR Wario C529 CM360/14/256/40/DVD±RW/WXh Sk Sk hp COMPAQ PT601AA HP Compaq nx6110 C360/15/256MB/40GB/DVD+CDRWXH Sk Sk PT600AA HP Compaq nx6110 C360/15/256MB/40GB/DVD+CDRWXP Sk Sk PU884AA HP Compaq nc6120 PM730/15/256MB/40GB/DVD+CDR/WXP Sk Sk PG825EA HP Compaq nc6120 PM750/15/512MB/80GB/DVD±RW/WXP Sk Sk IBM IBMTPUR0BWCF IBM TP R50e PM725/1600/15/256/40/DVD CDRW/WLAN/XPP Sk Sk IBMTPUJ0K2CF IBM TP R51 PM725/1600/15/256/40/DVD CDRW/WLAN/BT/XPP Sk Sk Z kompletní nabídky pøíslušenství k notebookùm vybíráme: Èistící gel + stìrka na dipleje Sk Sk Trust lampièka pro NTB Sk Sk Adapter z USB na RS Sk Sk Dicota Abacus Pro numerická klávesnice s kalkulaèkou Sk Sk Rozšíøení záruky notebookù Acer na 3 roky Sk Sk Asus ext. DVD±R/RW USB + IEEE Sk Sk 13 strana

14 Katalog04 SK.qxd :59 Page 14 NA: PDA a pøíslušenství ACER n30 ASUS MyPal A620 / A620BT* HP IPAQ Pocket PC rz1710 HP IPAQ Pocket PC hx2410 Microsoft Windows Powered Pocket PC 2003 TFT barevný displej 3,5" procesor Samsung 266 MHz pamì 64MB RAM, 32MB Flash IrDA,SDIOslot,USB + Bluetooth USB kabel, pouzdro Li Ion baterie objednací kód: cena Sk Sk s DPH Microsoft Windows Powered Pocket PC 2003 TFT barevný displej 240x320 s 65k barvami procesor Intel XScale PXA MHz pamì RO 64MB RAM / 32MB (*64MB) IrDA, USB, CF I.,II., sluchátka, mic, *Bluetooth rozmìry 125x76,8x13,3 mm, váha 141g Li Ion aku 1300mAh, výdr a hodin záruka 2 roky, V / V A Sk Sk s DPH A620BT Sk Sk s DPH Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition for Pocket PC TFT barevný displej 240x320 s 64k barvami procesor Samsung (2410) 203 MHz pamì 10/25MB infra port, SD/MMC pamì ový slot, USB kabel, volitelnì fotoaparát rozmìry 114x70x13,4 mm, 120g výdr batere a 7 hod objednací èíslo: FA289A cena Sk Sk s DPH Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition 3,5"TFT QVGA transreflexní displej s 64k barvami procesor Intel PXA MHz celková pamì 128MB (64MB SDRAM, 64MB ROM) CF a SDIO sloty, pøehrávání MP3, integrovaný mikro fon, reproduktor a stereo jack 3,5 mm pro sluchátka Wi Fi (802.11b), Bluetooth, IrDA (SIR) rozmìry 119,4 x 76,6 x 16,3 mm objednací èíslo: FA298A cena Sk Sk s DPH PDA + mobilní telefon ASUS MyPal A716 Pocket PC ASUS MyPal A730 / A730W Pocket PC HP ipaq Pocket PC hx4700 HP ipaq Pocket PC h6340 Microsoft Windows Pocket PC 2003 TFT barevný displej 240x320 s 65k barvami procesor Intel XScale PXA MHz pamì 64MB RAM / 64MB ROM IrDA, CF II., SD/MMC pam. slot, sluchátka, mic integrovaný Bluetooth, W LAN b, USB rozmìry 135x78x17,6 mm, váha 197g mìnitelná Li Ion aku 1500mAh, výdr a 19 hodin záruka 2 roky, V cena Sk Sk s DPH Windows MobileTM 2003 Software pro Pocket PCs barevný dotykový displej s VGA rozliš 480x640 bodù procesor Intel PXA MHz, pamì 64MB integrovaný digitální fotoaparát s bleskem 1,2 mil.pix Bluetooth, CF slot typu II, infraport, SD slot u modelu A730W navíc WiFi a 128MB RAM baterie Li Ion 1100 mah, volitelnì 1800 mah hmotnost 170g, rozmìry 117x73x16,9mm záruka 2 roky, V / V A Sk Sk s DPH A730W Sk Sk s DPH Windows Mobile 2003 Second Edition Software for Pocket PC, Premium Edition 4"TFT displej VGA High Resolution procesor Intel PXA MHz pamì 128B ROM / 64 MB RAM SDIO & MMC, CF AC Adapter, dokovací stanice WLAN LAN b, Bluetooth 1,2, IrDA(FIR) hmotnost 186,7g, rozmìry 131x77x15mm záruka 2 roky, FA282A cena Sk Sk s DPH Microsoft Windows Mobile TM 2003 Software for Pocket PC TFT barevný displej 240x320 s 64k barvami procesor Texas Instruments OMAPTM 1510 pamì 55/64MB integrovaný fotoaparát, WiFi, SD/MMC slot, BlueTooth, IrDA rozmìry 137.6x 74.6x20,8 mm, 190g baterie 1800 mah záruka 2 roky, FA203A cena Sk Sk s DPH BlueTooth GPS i Tec HP ko ený obal Klávesnice HP Sluchátka HP Napájedí adaptér GPS nabízí navigaci v reálném èase na vašem PDA èi notebooku, 12 hodinový provoz na baterii, souèástí je autoadaptér, AC adaptér a externí anténa ( ) Obal na H19x0,H2210,H4150 (FA160A) HP IPAQ Bluetooth Folding Keyboard (FA287A) (PDA není souèástí klávesnice) HP ipaq Bluetooth Stereo Headphones (FA303A) HP napájecí adaptér do auta pro všechny ipaqy (FA125A) cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena 822 Sk 978 Sk s DPH Brašny DICOTA Bac Pac Fun Coolgrey a Darkblue Odlehèený, sportovní batoh pro 15.4" notebooky. BacPac Fun je øešením pro ka dého, kdo chce jít z módou a zároveò vyu ít ochranu a praktickou stránku batohu. Má dvì pøední kapsy, které jsou vhodné pro umístìní dalšího drobného pøíslušenství jako napø. MP3/CD pøehrávaè, pro které je i speciálnì upraven, obzvláš pøi nepøízni poèasí coolgrey / darkblue cena Sk Sk s DPH Taška DICOTA MultiPlus Akční sleva 15% Vnìjší rozmìry: 430 x 360 x 150 mm, na notebooky do 390 x 300 x 55 mm, do 16, hmotnost 1.3 kg. Speciální vlast nosti: Polstrovaná èást pro notebook (High Density Foam); vyztu ený rám; pøední kapsa s úchyty na tu ky, mobilní telefon a vizitky; Záruka 5 let, cena Sk Sk s DPH Ceník tašek k notenookùm bez DPH s DPH DICOTA Multi Smart Sk Sk DICOTA Multi Slight Sk Sk DICOTA Multi Compact Sk Sk DICOTA Pep.Up èerný Sk Sk DICOTA UniCom Sk Sk DICOTA Start.Up Sk Sk DICOTA UniVerse Sk Sk DICOTA Multi Extend Sk Sk DICOTA Lady Success Sk Sk DICOTA Lady Career Sk Sk DICOTA Bac Pac Rain modrý Sk Sk DICOTA SolidCompact Sk Sk DICOTA Multi Twin Sk Sk DICOTA Multi Style Sk Sk DICOTA TopTraveler Advanced Sk Sk DICOTA Ultra Case S Sk Sk DICOTA TopTraveler Pro Sk Sk DICOTA Executive Leather Sk Sk 14 strana

15 Katalog04 SK.qxd :00 Page 15 NA: LCD Panely 17" LCD Acer AL1715s silver (mo nost upevnìní na zeï) bodová rozteè 0,264 mm rozlišení 1280x1024; 16,7 mil. barev kontrast 500:1 jas 300 cd/m2, hf 31,5 80 khz, vf 56,3 75 Hz úhel viditelnosti hor.140 o /ver.130 o doba odezvy 8 ms vyzaøování TCO99 záruka 3 roky ( ) TV-tuner '' LCD TV Hyundai ImageQuest L17T tuner kombinace kvalitního monitoru a televize na Vašem stole, doporuèeno i pro herní konzoly, mo nost upevnìní na zeï bodová rozteè 0,264 mm doporuèené rozlišení 1280x1024, 16,2 mil. barev kontrast 450:1 jas 250 cd/m2, hf khz, vf Hz úhel viditelnosti hor.150 o /ver.135 o doba odezvy 12 ms vyzaøování TCO99, dálkové ovládání analog 15pin D sub, S video, composite video, audio in/out záruka 3 roky ( ) HP LCD 17" L1740 støíbrno/èerný otoèný 17" LG LCD 1730 SSNT Light View 17'' LCD Hyundai ImageQuest L70D +PIVOT 19" LCD Acer AL1914ms silver bodová rozteè 0,264 mm doporuèené rozlišení 1280x1024/60Hz kontrast 500:1 jas 300cd/m2, hf khz, vf Hz úhel viditelnosti hor.150?/ver.135? doba odezvy 13ms vyzaøování TCO2003 záruka 3 roky (PL766AA) cena Sk Sk s DPH bodová rozteè 0,264 mm max.rozlišení 1280x1024 kontrast 550:1 jas 250 cd/m2 úhel viditelnosti hor.160o/ver.140o doba odezvy 12 ms vyzaøování TCO99 záruka 3 roky ( ) cena Sk Sk s DPH velikost bodu 0,264 mm max.rozlišení 1280x1024/75Hz kontrast 500:1, jas 300cd/m2 úhel viditelnosti hor.150?/ver.135? doba odezvy 12ms vyzaøování TCO'03, repro 2x2W funkce PIVOT a Lift Stand, vstup DVI D záruka 3 roky ( ) cena Sk Sk s DPH bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024, 16,7 mil. barev kontrast 500:1 jas 250 cd/m2, hf khz, vf Hz úhel viditelnosti hor.140?/ver.140? doba odezvy 12 ms vyzaøování TCO99, repro 2 x 1W záruka 3 roky ( ) cena Sk Sk s DPH Ceník LCD Panelù bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH Acer " LCD Acer AL1511s silver Sk Sk " LCD Acer AL1521ms silver Sk Sk " LCD Acer AL ms Sk Sk " LCD Acer AL1715s silver, 8ms Sk Sk " LCD Acer AL1715ms silver Sk Sk " LCD Acer AL1715msd silver Sk Sk " LCD Acer AL1721hs silver Sk Sk " LCD Acer AL1913s silver Sk Sk " LCD Acer AL1914ms silver Sk Sk " LCD Acer AL1731m Sk Sk " LCD Acer AL1931m Sk Sk " LCD Acer AL2021ms silver Sk Sk " LCD TV Acer AL2671W Sk Sk LG " LCD LG 1530 SSNT Light View Sk Sk " LCD LG 1750 S GN Sk Sk " LCD LG 1730 PSUP Light View Sk Sk " LCD LG 1730 SGNT Light View, grey Sk Sk " LCD LG 1730 SSNT Light View, silver Sk Sk " LG LCD 1740 B 12ms Sk Sk " LCD LG 1730 BSNH Light View Sk Sk " LCD LG L1930 BSNH Sk Sk " LCD LG L1930 SSNT Sk Sk ViewSonic '' LCD ViewSonic VP171 S DVI,8ms,PIVOT Sk Sk " LCD ViewSonic VG712 S DVI,repro,12ms Sk Sk " LCD ViewSonic VP191 Silver DVI,PIVOT Sk Sk " LCD ViewSonic VP912 S DVI,12ms,PIVOT Sk Sk Sony '' LCD SONY HS 75S silver Sk Sk " LCD SONY S74S Sk Sk '' LCD SONY X73B black Sk Sk '' LCD SONY HS74PS silver X Black Tech Sk Sk '' LCD SONY HX 73S silver Sk Sk '' LCD SONY HS 94B black Sk Sk '' LCD SONY HS 95PS silver X Black Tech Sk Sk '' LCD SONY HX93S silver Sk Sk '' LCD SONY S204EB black,height Adjust Sk Sk '' LCD TV SONY HT95 12ms, 1000: Sk Sk ADI " LCD TOUCHSCREEN ADI S500+T4W, USB Sk Sk " LCD TOUCHSCREEN ADI A515+T4W, RS Sk Sk " LCD TOUCHSCREEN ADI A515+T4W, USB Sk Sk " LCD TOUCHSCREEN ADI A705+T4W, USB Sk Sk Relisys '' LCD Relisys TL766 black Sk Sk '' LCD Relisys TL766 silver Sk Sk '' LCD Relisys TL735 silver Sk Sk " LCD TV Relisys RLT 1720 Silver Sk Sk " LCD TV Relisys RLT 2000 Silver Sk Sk HP PL776AA 17" LCD HP L1755 otoèný,25ms,1000: Sk Sk PF803AA 19'' LCD HP L ms,500: Sk Sk P9602A 19" LCD HP L1902, 16ms,500: Sk Sk PH466A4 19'' LCD HP L1955 otoèný, 16ms,1000: Sk Sk P9614W 20" LCD HP L2035, otoèný 16ms,500: Sk Sk Hyundai '' LCD Hyundai IQ L70s 12 ms Sk Sk '' LCD Hyundai IQ L70D+ silver 12ms Sk Sk '' LCD Hyundai IQ Q17 silver 12 ms Sk Sk '' LCD Hyundai IQ L90D+ PIVOT 8ms Sk Sk '' LCD Hyundai IQ Q19 25ms Sk Sk Philips monitor 17" LCD Philips 170 S5 FS Silver Sk Sk monitor 19" LCD Philips 190 S5 FS Sk Sk 15 strana

16 Katalog04 SK.qxd :00 Page 16 NA: Monitory a projektory Záruka 3 roky u zákazníka 17'' HP V7650 Flat rozteè tøí bar. bodù: 0,25 a 0,28 mm hor. frekvence khz ver. frekvence Hz max. rozlišení 1600x1200/65 Hz, doporuèené 1024x768/85 Hz vyzaøování TCO'03 záruka 3 roky u zákazníka (PF996AA) HP Digital projector vp6210 rozlišení SVGA (800x600) svítivost 1500 lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 3 kg komponentní video, S Video, kompozitní video montá na stìnu, repro hluènost 35 db ivotnost lampy a 3000 hodin záruka 2 roky, L1707A nejmenší 17" monitor na svìtì, s úplnì plochou obrazovkou Samsung DynaFlat X plochá horní èást monitoru 17'' Hyundai ImageQuest V773 black 17'' Hyundai ImageQuest Q770 silver 17" LG Flatron EZ T710 BH s Brightview 19" Philips 109 B60, LiF3 velikost bodu 0,27 mm hor. frekvence khz ver. frekvence Hz max. rozlišení 1280x1024/60 Hz, dop.1024x768/85 Hz vyzaøování TCO'99 záruka 3 roky ( ) velikost bodu 0,20 mm hor. frekvence khz ver. frekvence Hz max. rozlišení 1280x1024/60 Hz, 1024x768/85 Hz vyzaøování TCO'99 záruka 3 roky ( ) velikost bodu 0,25 mm hor. frekvence khz ver. frekvence Hz max. rozlišení 1280x1024/66 Hz, dop. 1024x768/85 Hz vyzaøování TCO'99 záruka 3 roky ( ) velikost bodu 0,25 mm hor. frekvence khz ver. frekvence Hz max. rozlišení 1600x1200/87Hz vyzaø. TCO99, Energy Star 2000 záruka 3 roky ( ) cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH HP ep7112 home cinema digital projector IBM E400 ACER PD116 projektor Benq PB brašna rozlišení SVGA (800x600) svítivost 840 ANSI lumenù kontrast 1600:1, DLP technologie hmotnost 5,7 kg, rozmìry 386x365x205 mm hluènost do 34 db AV vstupy (kompozit, S video, komponent pøes VGA) Stereo in (RCA 2x), USB, projekèní vzdálenost 1 10m, velikost úhlopøíèky obrazu 0,8 6,9m ivotnost lampy a 4000 hodin záruka 2 roky, L1750A rozlišení SVGA (800x600) svítivost 1300 ANSI lumenù kontrast 1500:1, DLP technologie hmotnost 2,1 kg optický a digitální zoom S Video, Composite RCA dálkové ovládání s laserovým ukazovátkem ivotnost lampy a 3000 hodin záruka 3 roky, IBM73P2761 rozlišení SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 1800 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2,4 kg, rozmìry 277 x 237 x 107 mm hluènost 31 db AV vstup, 15 pin Dsub, S Video, Composite video, USB videokompatibilita NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV projekèní vzdálenost 1,2 12m; ivotnost lampy (200W) a 3000 hodin záruka 2 roky, rozlišení SVGA (800x600), 16,7 mil.barev svítivost 1500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2,9 kg hluènost <32 db rozmìry 262x98,4x215,5mm komponentní a kompozitní video, kompatibilita NTSC/PAL/SECAM ivotnost lampy a 3000 hodin záruka 3 roky, cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH Ceník projektorù bez DPH s DPH bez DPH s DPH Ceník projekèních pláten bez DPH s DPH bez DPH s DPH Benq PB Sk Sk 2000 ANSI lumenù, 2000: Benq BP Sk Sk 1800 ANSI lumenù, 2000: Benq BP Sk Sk 2200 ANSI lumenù, 2000: Benq BP Sk Sk 2500 ANSI lumenù, 2000: Acer PH Sk Sk 1000 ANSI lumenù, 2000: Acer PD Sk Sk 1600 ANSI lumenù, 2000: Acer PD Sk Sk 2400 ANSI lumenù, 2000: Acer PD Sk Sk 2800 ANSI lumenù, 2000: SONY VPL ES Sk Sk 1500 ANSI lumenù SONY VPL EX Sk Sk 1500 ANSI lumenù Plátno Versatol Sk Sk 152 x 152 cm stativ, MW Plátno PictureKing Sk Sk 178 x 178 cm stativ, MW Plátno PictureKing Sk Sk 213 x 213 cm stativ, MW Plátno Class Rite Sk Sk 178 x 178 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 152 x 152 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 178 x 178 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 213 x 213 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 127 x 170 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 152 x 203 cm roleta, MW Plátno Model B Sk Sk 244 x 244 cm roleta, MW 16 strana

17 Katalog04 SK.qxd :00 Page 17 NA: Komponenty procesor Intel Celeron D 320 BOX základná doska ASUS P4GE MX pamä 256MB DDR400 GoodRAM box grafická karta ASUS A9550GE/TD Oblíbený procesor s vynikajícím pomìrem cena/výkon, zalo ený na pokroèilém jádøe Prescott! Koneènì pøináší podporu frekvence sbìrnice 533 MHz, co se pozitivnì odrazí na celkovém výkonu celého systému. Na rozdíl od pøedchozí øady Celeronù má varianta D také zdvojenou cache pamì, èím se rapidnì zvedne výkon procesoru ve všech oblastech. cena Sk Sk s DPH Cenovì výhodná základní deska pro procesory Intel Pentium 4 / Celeron s paticí socket 478, kde lze pou ít nové procesory s jádrem Prescott s FSB 533 MHz. cena Sk Sk s DPH Kvalitní znaèkový pamì ový modul SDRAM DDR (Double Data Rate dvojnásobný výkon pamìti) s velikostí 256 MB, umo òující pracovat na sbìrnici s frekvencí maximálnì 400 MHz. cena 709 Sk 844 Sk s DPH (128MB DDR, DVI, èip ATI 9550) Cenovì velmi výhodná karta se 128 bitovou pamì ovou architekturou poskytuje díky grafickému procesoru podporujícím DirectX 9.0 programovatelné shadery, mimoøádnì kvalitní obraz a vysoký výkon pro hraní a kanceláøskou práci. cena Sk Sk s DPH procesor AMD Athlon BOX základná doska ASUS K8V X pamä 512MB DDR400 Buffalo CL2.5 BOX grafická karta ASUS N6600/TD 128MB Revoluèní procesor s plnì 64 bitovou architekturou navr ený pro extrémnì výkonné domácí a pracovní poèítaèe v BOX balení vèetnì certifikovaného chladièe. cena Sk Sk s DPH Cenovì výhodná základní deska pro 64 bitové proce sory AMD Socket 754 vybavená pìti rozšiøujícími sloty PCI a jedním AGP 8x slotem. Deska podporuje tech nologii Cool 'n' Quiet!, kdy je v neèinnosti poèítaèe sní en takt systémové sbìrnice a napìtí na procesoru. cena Sk Sk s DPH Kvalitní znaèkový pamì ový modul typu SDRAM DDR o velikostí 512 MB, certifikovaný pro pou ití na sbìr nici 400 MHz. Osvìdèená znaèka a kvalita, tyto pamìti jsou oficiálnì certifikovány a doporuèovány výrobci základních desek. cena Sk Sk s DPH Pre optimálny výkon je vhodná grafická karta postavená na jádøe NVidia GeForce 6600 a urèená pro rozhraní AGP 8x. Obsahuje 128 MB DDR pamìti na sbìrnici o šíøce 128 bitù a jako výstupy nabízí kla sický VGA D SUB, digitální DVI a TV out výstup pro pøipojení TV. cena Sk Sk s DPH Ceník komponent bez DPH s DPH bez DPH s DPH Základní desky ASUS ASUS A7V8X X LAN, KT400, AGP 8x, 6ti kan audio, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A7V600 X LAN VIA KT600, FSB 400, SATA, RAID, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A7V880 Gb LAN, VIA KT880, dual DDR400, SATA, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A7N8X X LAN, nforce2, FSB 400, AGP 8x, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A7N8X, nforce2, FSB 400, Dual Channel DDR, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A7N8X E Deluxe, Dual DDR, FSB 400 SATA, LAN, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A8N SLI Deluxe Gb LAN,nForce 4 SLI,2xPCIe16x, záruka 3 roky Sk Sk ASUS K8V SE Deluxe Gb LAN,VIA K8T800, FSB800, 1394, záruka 3 roky Sk Sk ASUS K8N E Deluxe Gb LAN, NVidia nforce 3 250Gb, záruka 3 roky Sk Sk ASUS P4P800 VM Intel LAN 10/100, i865g, SATA, záruka 3 roky Sk Sk ASUS P4P800 E Deluxe i865pe, SATA, FireWire,RAID záruka 3 roky Sk Sk ASUS P5P800 LGA i865pe, FSB800,SATA,dual ch.ddr400, záruka 3 roky Sk Sk ASUS P5AD2 E Deluxe Gb LAN, i925xe, DDR2, PCIe, záruka 3 roky Sk Sk ASUS P4GD1 Gb LAN, i915p, PCIe, RAID,8ch audio, záruka 3 roky Sk Sk Procesory INTEL CPU Celeron 320 BOX (2,4GHz,256k, 533MHz, s.478) Sk Sk CPU Celeron 330 BOX (2,66GHz,256k,533MHz, s.478) Sk Sk CPU Pentium4 520 BOX (2,8GHz, 1M, 800MHz, LGA775) Sk Sk CPU Pentium 4 3GHz HT, 1M cache, 800MHz BOX Sk Sk CPU Pentium4 530J BOX (3GHz, 1M, 800MHz, LGA775) Sk Sk Procesory AMD ceny aktuálnì na prodejnì CPU AMD Sempron BOX Sk Sk CPU AMD Sempron BOX Sk Sk CPU AMD Sempron BOX Sk Sk CPU AMD Sempron BOX Sk Sk CPU AMD Athlon BOX Sk Sk CPU AMD Athlon BOX Sk Sk Grafické karty ATI ATI Sapphire Radeon MB (64b) DDR DVI TV LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon MB(64b) DDR DVI TV LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon MB DDR DVI TV OUT LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon MB DDR VIVO DVI LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon 9600Pro AD 128MB DDR DVI TV LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon 9600XT 128MB DDR DVI TVOUT LR Sk Sk ATI Sapphire Radeon 9800Pro 128MB DDR DVI TV OUT Sk Sk ATI Sapphire X800 Pro 256MB DDR3 DVI TV OUT Sk Sk ATI Sapphire X800 XT Platinum 256MB DDR3 DVI VIVO Sk Sk ATI Sapphire X300SE 128MB(64b) PCIe DDR DVI TV OUT Sk Sk ATI Sapphire X600 Pro 128MB DDR PCIe DVI VIVO Sk Sk ATI Sapphire X600 XT 256MB DDR PCIe DVI VIVO Sk Sk ATI Sapphire X850 XT Plat 256MB DDR3 PCIe DVI VIVO Sk Sk Grafické karty ASUS ASUS AGP V9520TD 128MB DDR, GeForce FX5200 DVI, záruka 3 roky Sk Sk ASUS N6600/TD 128MB DDR AGP DVI, TVO, GF6600, záruka 3 roky Sk Sk ASUS N6600GT/TOP/TD 128MB DDR3 AGP DVI TV GF6600GT, záruka 3 roky Sk Sk ASUS N6600GT/TD 128MB DDR3 AGP DVI TV GF6600GT, záruka 3 roky Sk Sk ASUS AGP V9999GT/TD/P 128MB DDR DVI TV O, GF6800GT, záruka 3 roky Sk Sk ASUS EN6600GT/TD 128MB DDR 3, PCIe, DVI,TV OUT, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A9200SE/TD 128MB DDR, èip ATI 9200SE,DVI TV O, záruka 3 roky Sk Sk ASUS A9550TD/P 128MB DDR, DVI, èip ATI 9550, záruka 3 roky Sk Sk ASUS EN6600/TD 128MB DDR, PCIe, DVI, TVO, GF6600, záruka 3 roky Sk Sk ASUS EXTREME AX600Pro/TD 128MB, PCI Express, DVI, záruka 3 roky Sk Sk ASUS EAX700 Pro/TVD 256MB DDR3 PCIe DVI, TVO, záruka 3 roky Sk Sk TV tunery Pinnacle Studio PCTV STEREO bez FM rádia Sk Sk Pinnacle PCTV 100i PCI interní TV tuner + SW MC Sk Sk Pinnacle PCTV 300i PCI analog.+dig. TV tuner+mc Sk Sk Pamìti ceny aktuálnì na prodejnì DDR 128MB PC3200 GoodRAM box Sk Sk MB DDR400 Buffalo CL2.5 BOX Sk Sk MB DDR400 Buffalo CL2.5 BOX Sk Sk Pevné disky Seagate HDD 40GB Seagate B U ATA/ Sk Sk HDD 80GB Seagate B U ATA/ Sk Sk HDD 120GB Seagate MB U ATA/ Sk Sk HDD 200GB Seagate MB U ATA/ Sk Sk HDD 120GB Seagate B , SATA/ rpm Sk Sk HDD 300GB Seagate B , SATA/ rpm Sk Sk Pevné disky Western Digital HDD 80GB WesternDigital WD800JB, 8MB cache, 7200rpm, záruka 3 roky Sk Sk HDD 120GB WD1200JB 8MB U ATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk HDD 200GB WD2000JB 8MB U ATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk HDD 160GB WD1600JD SATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk Pevné disky Maxtor HDD 300GB Maxtor DM10 16MB SATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk Pevné disky Hitachi HDD 120GB Hitachi 7K250 8MB U ATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk HDD 160GB Hitachi 7K250 SATA/ rpm, záruka 3 roky Sk Sk Externí USB disky Externí HDD USB 2.0/1.1 TEAC 200GB 3.5'', retail Sk Sk Externí HDD USB 2.0/1.1 TEAC 80GB slim, retail Sk Sk Pøenosné USB Flash disky MB Handy Steno Apacer USB 2.0 HT Sk Sk MB Handy Steno Apacer USB 2.0 HT Sk Sk MB Handy Steno Apacer USB 2.0 HT Sk Sk MB Flash drive Buffalo USB 2.0 high speed Sk Sk MB Flash drive Buffalo USB 2.0 high speed Sk Sk MB Flash drive Buffalo USB 2.0 high speed Sk Sk GB Flash drive Buffalo USB 2.0 high speed Sk Sk MB Teac Flash Drive Smart slim USB Sk Sk CD ROM mechaniky CD ROM Sony 52x bulk, záruka 2 roky Sk Sk CD ROM ASUS CD S520 52x ATAPI interni, retail Sk Sk CD ROM TEAC CD 552E 52x ATAPI, interní, bulk Sk Sk DVD mechaniky 17 strana

18 Katalog04 SK.qxd :00 Page 18 NA: Komponenty pevný disk 80GB Hitachi 7K80 CD ROM ASUS CD S520, interná, retail CD RW LG GCE 8525/26B, interná, retail DVD±R/RW Toshiba SD R5372B, int., retail Rychlý disk se 7200 otáèkami a pøipojením pøes ATA 100 rozhraní pro nejvýkonnìjší pracovní stanice a domácí poèítaèe. cena Sk Sk s DPH Jedna z nejlepších CD ROM mechanik na trhu. Rychlá a spolehlivá mechanika s pøístupovou dobou pod 80 ms a podporou všech typù CD diskù. cena 499 Sk 594 Sk s DPH Rychlá a spolehlivá CD vypalovaèka od osvìdèeného výrobce, s rychlostí zápisu 52x a pøepisem 32x. Ideální pro zálohování menšího mno ství dat. Mechanika je dodávána v retail balení s pøíslušen stvím. cena 822 Sk 978 Sk s DPH Rychlá a univerzální DVD vypalovaèka její hlavní pøedností je 5x zápis na dvouvrstvé DVD+R9 disky a ètení DVD RAM médií (bez cartridge). Podpora obou formátù DVD+R/RW i DVD R/RW je samozøejmostí, stejnì tak jako i kvalitní a rychlý zápis na CD R/RW disky. cena Sk Sk s DPH pevný disk 160GB Seagate Barracuda SATA DVD ROM ASUS, interná, retail Combo LG GCC 4521B, interná, retail DVD±R/RW TEAC DV W516GB, int., retail Výkonný pevný disk pro Serial ATA rozhraní, vybavený pokroèilou technologií NCQ (Native Command Queuing) pro optimalizaci trasy ètecích hlav a zrychlení pøístupu k disku. Má nadstandardní vyrovnávací pamì 8 MB a plotny rotují rychlostí 7200 otáèek za minutu. Záruka 5 rokov. cena Sk Sk s DPH DVD mechanika s rychlostí ètení DVD 16x, CD 48x, podporou všech bì ných formátù CD i DVD a sní enou hluèností. cena 805 Sk 958 Sk s DPH Cenovì atraktivní kombinovaná mechanika spojující v sobì vypalovaèku CD diskù a DVD ROM mechaniku. Ideální do poèítaèù s malým mno stvím rozšiøujících šachet. Mechanika ète DVD disky rychlostí 16x a vypaluje CD R maximální rychlostí 52x. cena Sk Sk s DPH DVD mechanika pro vysokorychlostní zápis na média DVD+R i DVD R. Kromì klasických jednovrstvých diskù, na které vypaluje 16x, podporuje i dvouvrstvá média DVD+R9 se zápisem rychlostí 4x. Tradiènì kvalitní provedení od Teacu se vyznaèuje dlouhou ivotností a perfektní spolehlivostí, mechanika vyniká i v kvalitì zápisu. cena Sk Sk s DPH Ceník komponent bez DPH s DPH bez DPH s DPH DVD ROM Sony 16xDVD/40xCD ATAPI interní bulk Sk Sk DVD ROM ASUS 16xDVD/48xCD, ATA/100 retail Sk Sk DVD ROM NEC 16xDVD/48xCD ATAPI interní bulk Sk Sk DVD ROM Teac 16xDVD/48xCD ATAPI interní, bulk Sk Sk CD RW CD RW Sony CRX230 52x32x52 ATAPI interní retail Sk Sk CD RW ASUS CRW 5232AS 52x32x52 Nero, retail Sk Sk CD RW TEAC CD W552GAK 52x32x52 ATAPI int. retail Sk Sk CD RW TEAC CD W552PUK 52x24x52 USB 2.0 ext. retail Sk Sk CD RW LG GCE 8525/26B 52x32x52, ATAPI int. retail Sk Sk Combo DVD+CDRW Combo Sony CRX320 52x32x52/16x ATAPI int. retail Sk Sk Combo NEC CB 1100A 52x32x52/16x ATAPI int. bulk Sk Sk Combo TEAC DW 552G 52x32x52/16x èerná ATAPI bulk Sk Sk Dual DVD R/RW DVD±R/RW Toshiba SD R5372B DL 5x16x12x int. bulk Sk Sk DVD±R/RW TEAC DV W516GB DL 4x16x16x interní bulk Sk Sk DVD±R/RW TEAC DV W516GB DL 4x16x16x èerná bulk Sk Sk DVD±R/RW Sony DWD23A DL 4x16x12x interní bulk Sk Sk DVD±R/RW Sony DRU720A DL 4x16x12x interní retail Sk Sk DVD±R/RW Sony DRX720UL DL 4x16x12x USB2/1394 ext Sk Sk DVD±R/RW/RAM LG GSA 4163B DL 4x16x16x int. bulk Sk Sk DVD±R/RW/RAM LG GSA 4163B DL 4x16x16x èer. bulk+sw Sk Sk DVD±R/RW NEC ND 3520 DL± 4x4x16x16x èerná bulk Sk Sk DVD±R/RW NEC ND 3520 DL± 4x4x16x16x støíbná bulk Sk Sk DVD±R/RW LG GSA 5163D DL 4x16x16x USB2/1394 ext Sk Sk DVD±R/RW ASUS DVR 1608P DL sw.retail 6x16x Sk Sk Zvukové karty Sound Blaster Live 24 Bit External Sk Sk Sound Blaster AUDIGY 2 NX, 7.1 externí USB Sk Sk SoundBlaster Audigy 2 ZS Platinum int. I/O modul Sk Sk Faxmodemy WELL PCI56 SC interní Sk Sk WELL FM 56PCI RWM interní Sk Sk WELL FM 56USB externí Sk Sk Microcom DeskPorte 56K PCI/L interní Sk Sk ADSL produkty ASUS TI4631 ADSL modem/router Sk Sk Trust 450I speedlink XDSL modem/router Sk Sk Micronet ADSL SP3351/B Sk Sk Linksys 54Mbps Wi fi ADSL Modem Firewall w/4port Sk Sk Sítì Micronet Micronet 10/100 NIC SP2500RS Sk Sk Micronet Giga NIC SP2612R Sk Sk Micronet 10/100 Switch SP605K Sk Sk Micronet 10/100 Switch SP608K Sk Sk Micronet Print Server SP Sk Sk Micronet USB sí. karta SP128AR Sk Sk Micronet Broadband Bandwith Controller SP Sk Sk Micronet PCMCIA sí. karta SP160TA Sk Sk Micronet Internet Camera SP5510K Sk Sk Micronet WLAN Access Point, 2/11 Mbps SP918BK Sk Sk Sítì Linksys Linksys 10/100 5 port Desktop Switch Sk Sk Linksys 10/100 8 port Desktop Switch(Metal Casing) Sk Sk Linksys 10/ port Desktop Switch (Metal Case) Sk Sk Linksys 24 port 10/100+2Gigabit Switch w. Web View Sk Sk Linksys EtherFast Cable/DSL 4 Port Router Sk Sk Linksys 10/100 PrintServer for USB with 4 Port Sk Sk Zálohovací zdroje APC APC SurgeArrest P5 FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC SurgeArrest P5T FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC SurgeArrest P5T4 FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC Personal SurgeArrest E15 FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC Performance SurgeArrest E25 FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC Performance SurgeArrest E25T FR (pøepì ová ochrana) Sk Sk APC CyberFort 350VA Sk Sk APC CyberFort 500VA Sk Sk APC Back UPS CS 650I Sk Sk APC Back 350EI CS Sk Sk APC Back 500EI CS Sk Sk APC Back UPS RS 800VA Sk Sk Super tiché zdroje Fanless Fortron 24 PIN, 0 db Fortron 300W Zens (Fanless), FSP300 60GNF Sk Sk Fortron 400W Zens (Fanless), FSP400 60GNF Sk Sk PC skøínì i pro Prescot 3.6GHz MidiTower CM 10 black/silver/usb2/airguide hole Sk Sk MidiTower WINNER+USB2 silver, bez zdroje, TAC Sk Sk Flash disk 256MB JumpDrive TouchGuard Lexar USB 2.0 JumpDrive TouchGuard si pamatuje Vaše Web adresy, pøihlašovací jména a hesla, tak e si j nemusíte pam atovat spoustu údajù. Informace jsou zabezpeèeny a autorizovány Vaším otiskem prstu strana

19 Katalog04 SK.qxd :01 Page 19 NA: Pøíslušenství Trust TRUST 500L Notebook Carry Bag deluxe brašna pro notebook s obrazovkou do velikosti 15", kapsy na pøíslušenství záruka 2 roky, ( ) cena 582 Sk 692 Sk s DPH set TRUST Wireless Optical Desk Set 3011A CZ bezdrátová klávesnice a bezdrátová optická myš 5 ti tlaèítková ergonomická bezdrátová myš se skrolovacím koleèkem, pro pravou i levou ruku. klávesnice s 19 ti speciálními klávesami pro multimediální a kanceláøské aplikace. Záruka 2 roky, ( ) TRUST Wireless Scroll Tablet 1200 V2 tablet k PC obj.è. ( ) cena Sk Sk s DPH klávesnice TRUST EasyScroll Keyboard SK USB + PS/2, multimediální klávesnice se 33 speciálními funkèními klávesami a 13 Office tlaèítky všechna speciální funkèní tlaèítka jsou programovatelná, ergonomická podlo ka pod zápìstí, masivní základ obj.è. ( ) cena 619 Sk 737 Sk s DPH TRUST 250A USB2 External HDD Case 2.1 TRUST 2500P SoundWave, 1700W PMPO TRUST 630B Silverline Headset USB TRUST 120 USB 2.0 box pro 2,5" HDD obj.è. ( ) 2 dvoupásmové kovové satelity + výkonný basový reproduktor s døevìným pláštìm dálkové ovládání, speciální kabely na propojení s herními konzolami, frekvenèní rozsah Hz obj.è. ( ) náhlavní sada USB obj.è. ( ) USB webová camera pro internetové aplikace jako videokonference apod., napájení z PC obj.è. ( ) cena 950 Sk Sk s DPH cena 872 Sk Sk s DPH cena 878 Sk Sk s DPH cena 436 Sk 519 Sk s DPH TRUST 430BQ Portable Quick Bat. Charger TRUST 450LR Mouse Wireless Optical volant TRUST NF340 Race Master TRUST Sight Fighter Action USB rychlonabíjeèka pro Ni MH a Ni Cd dobíjecí baterie, umo òuje dobíjet 4 AA/AAA baterie bìhem 2 4 hodin. souèástí balení jsou 4 AA NiMH 2100mAh, mikroprocesor hlídá a pøedchází pøebití, zkratu a pøehøátí baterií. obj.è bezdrátová optická myš USB, PS/2 obj.è realistický volant 2 pedály (brzda a plyn), 6 Fire tlaèítky, 8 mismìrný kurzor pro hledáèek, pøipojení na USB mo né vytáèení v rozsahu 250 stupòù obj. è. ( ) gamepad TRUST obj.è. ( ) cena 606 Sk 721 Sk s DPH cena 814 Sk 969 Sk s DPH cena Sk Sk s DPH cena 296 Sk 352 Sk s DPH 19 strana

20 Katalog04 SK.qxd :02 Page 20 NA: Digitální a tisková øešení HP HP PSC 1315 kompaktní barevná tiskárna kopírka skener pro domácnost barevný tisk 1200 x 4800 dpi rychlost tisku a 17 str./min tisková technologie HP PhotoREt IV (volitelnì s fotonáplní) rychlost kopírování a 17 kopií za minutu pøímý tisk z digitálního fotoaparátu, bezokrajový tisk fotografií 10x15cm záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP PhotoSmart 7450 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200x1 200 dpi v èerné, optimalizované a x dpi v barvì na fotografický papír rychlost tisku a 18 str./min èerný text, a 12 str./min text + barevná grafika, tisk bez okrajù a do formátu A4 tisková technolgie HP PhotoREt IV èteèka karet na 11 rùzných formátù (CF typ I i II, IBM MicroDrive, SM, SD, MMC, MS, xd) pracovní vyu ití a stran za mìsíc rozhraní USB 2.0 záruka 2 roky, HP PSC 1610 barevná tiskárna kopírka skener barevný tisk 1200 x 4800 dpi rychlost tisku a 23 str./min tisková technologie HP PhotoREt IV (volitelnì s fotonáplní) skenování: opt.rozlišení 4800x1200dpi rychlost kopírování a 23 kopií/min èteèka karet na 9 rùzných for mátù, bezokrajový tisk fotografií a do 215x610cm (panorama) USB, PictBridge záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP OfficeJet 5510 barevná tiskárna, fax, skener a kopírka rychlost tisku a kopírování a 17 str/min kvalita bar. tisku a dpi kvalita skenování 600 x dpi optické automatický podavaè dokumentù záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP PhotoSmart M307 kompaktní digitální fotoaparát rozlišení 3,27 mil. pixelù 3x optický zoom 5x digitální záznam zvuku a videa, automatika USB, pamì ový slot Secure Digital Card, 16 MB interní pamì záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP PhotoSmart R507 stylový ultrakompaktní digitální fotoaparát rozlišení 4,2 mil. pixelù 3x optický zoom 7x digitální zoom re imy normální, samospouš, sekvenèní, video, makro rozhraní USB 2.0, Li Ion akumulátor záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP PhotoSmart R707 stylový ultrakompaktní dig. fotoaparát rozlišení 5,3 mil. pixelù 3x optický zoom, 8x digitální zoom objektiv Konica re imy normální, samospouš, sekvenèní, video, Real Life TM rozhraní USB 2.0, Li Ion akumulátor záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP LaserJet 3015mfp èernobílý laserový tisk tiskárna, kopír ka, skener, fax kvalita tisku 1200x1200 dpi rychlost tisku nebo kopírování 14 str./min. barevné skenování, OCR soft ware fax 33,6 Kbps, 32 MB RAM pamìti pøipojení k PC: USB 2.0, paralelní port záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH HP DeskJet 3745 HP DeskJet 5740 HP DeskJet 6620 HP PhotoSmart 8150 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, 2400 x 1200 dpi v barvì s HP PhotoREt III. rychlost tisku a 14 str./min èerný text, a 10 str./min barevná grafika, a 0,6 str/min fotografie 10x15 doporuèené pracovní vyu ití 500 stran za mìsíc rozhraní USB 2.0 záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì rychlost tisku a 26 str./min ÈB, a 18 str./min bar. tisková technologie HP PhotoREt III, vol. PhotoREt IV bezokrajový tisk od 10 x 15 cm a po "double"a4 pracovní vyu ití a stran za mìsíc rozhraní USB 2.0 záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení 1200 dpi v èerné, 4800 x 1200 dpi v barvì rychlost tisku a 30 str./min èerný text, a 20 str./min text + barevná grafika tisková technologie HP PhotoREt III bezokrajový tisk od formátu 10x15 cm a po "double"a4 pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení 1200 dpi v èerné, 1200 x 1200 dpi v barvì rychlost tisku a 26 str./min ÈB, a 20 str./min bar. tisková technologie HP PhotoREt IV bezokrajový tisk fotografií a do formátu A4 èteèka karet na 11 rùzných formátù, volitelnì duplex 2x USB 2.0, pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH technologie oddìlených inkoustù HP ScanJet 3970c HP LaserJet 1020 HP business inkjet 1200d HP Color LaserJet 2550L stolní barevný plochý skener, skenování, kopírování hardwarové rozlišení x dpi rychlost skenování 10s 37s (závislá na výkonu PC), cca 40s pro 10x15 barevnou fotografii integrovaný adaptér transparentních pøedloh (TMA) HP Photo & Imafing SW s integrovaným OCR, HP Memories Disc Creator, Adobe Acrobat Reader záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH monochromatická laserová tiskárna A4 rozlišení 600 x 600 dpi rychlost tisku a 14 stran/min. pracovní zatí ení a 5000 stran mìsíènì GDI tiskárna, standardnì 2MB RAM pøipojení k PC: USB 2.0 záruka 2 roky, barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 x 1200 dpi, rychlost tisku a 28 str./min èerný text pracovní vyu ití a 6250 stran mìsíènì automatický oboustranný tisk volitelnì externí tiskový server pøes USB pøímá podpora tisku na síti záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH barevná 4 prùchodová laser. technologie kvalita tisku 600x600 dpi rychlost tisku a 19 str./min v èerné 2 str./min na transparentní folii stolní barevná laserová tiskárna s PS rychlý tisk, mo nost pøipojení do sítì USB 2.0, paralelní port záruka 2 roky, cena Sk Sk s DPH cena Sk Sk s DPH 20 strana

A.2. Serverové řešení pro dvě budovy školy

A.2. Serverové řešení pro dvě budovy školy Příloha č. 1 smlouvy - položkový rozpis Číslo položky Typové označení produktu HDD SATA 2TB RaidEdition pro HP ML110 (ED810225) Klíčové parametry produktu Záruka v měsících HDD SATA 2TB RaidEdition pro

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

1.990,- 1.559,- 219,- 999,- REPRODUKTORY TABLET CYKLO POČÍTAČ MIKROVLNNÁ TROUBA. HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 PRESTIGIO PMP3970B DUO

1.990,- 1.559,- 219,- 999,- REPRODUKTORY TABLET CYKLO POČÍTAČ MIKROVLNNÁ TROUBA. HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 PRESTIGIO PMP3970B DUO KATALOG č. 3 / 3. 3. 2014 31. 3. 2014 HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 1.990,- REPRODUKTORY 1.559,- TABLET PRESTIGIO PMP3970B DUO Užijte si video, hudbu, obrázky a e-knihy. Buďte v kontaktu s rodinou

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - POČÍTAČOVÁ UČEBNA 3.4.1 PC (notebook) pro administraci a řízení projektu (I.) ks 1 notebook, všechny parametry (kromě hmotnosti) jsou uvedeny ve smyslu minimální konfigurace: Procesor: s frekvencí alespoň 1,2 GHz Paměť:

Více

Kompletní soupis dodávaného zboží Software

Kompletní soupis dodávaného zboží Software Příloha č. Specifikace předmětu plnění zakázky: a) Obchod Kompletní soupis dodávaného zboží ) Poptávky evidence 0 Zpracování nabídek 0 (nabídky,slevy,smlouvy) Kalkulace-(vazba na přijaté faktury, 0 objednávky,

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 8/10 computer.zive.cz sledujeme nejnovější trendy ess Media, a. s., oddělení distribuce H +9GB DVD Defraggler 1.18 Soubory v maximální kondici

Více

Katalog mobilních telefonů

Katalog mobilních telefonů Bližší informace o produktech společnosti Samsung nebo o autorizovaných prodejcích společnosti Samsung naleznete na adrese: www.samsung.cz nebo na adrese www.facebook.com/samsungczsk Katalog mobilních

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook Tenké vybavení na cesty Pokud často cestujete, přináší vám lehký, ale plně vybavený notebook LIFEBOOK P771 od společnosti Fujitsu ideální rovnováhu mezi flexibilitou

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU

proti kopírování Nebezpečná ochrana Domácí NAS disky Odstranění hardwarových brzd Dálkově ovládaný počítač VLASTNÍ DATA POD KONTROLOU TuneUp Utilities 2014 na půl roku zdarma PROSINEC DECEMBER 12/2013 SOFTWARE * FILMY * HRY Agresivní ochrana autorských práv nadělá uživatelům spoustu škody Plné verze na DVD Nezničitelná data Android překonává

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P771 Notebook Tenké vybavení na cesty LIFEBOOK P771 Malý, lehký a přesto velmi výkonný? Odpovědí na takové požadavky je notebook LIFEBOOK P771. S jedněmi z nejmenších rozměrů

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P701 Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P701 Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK P701 Notebook Ultramobilní výkon na cesty Potřebujete-li všestranný a lehký notebook pro každodenní použití v práci, měl by být Fujitsu LIFEBOOK P701 vaší první volbou. 12,1

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

11 999,- + SPLÁTKY* 0 Kč + 11x 1200 Kč

11 999,- + SPLÁTKY* 0 Kč + 11x 1200 Kč 06/ PLATNOST 6.6. - 14.8.2015 Bodujte při každém nákupu! Za každých utracených 25 Kč Vám připíšeme 1 ibod a nasbírané ibody jednoduše vyměníte za odměny. Notebooky již za 6.990,- více v novinách a katalogu

Více

VYSKOČ Z LAVICE 6999,- PRO NABÍDKY MĚSÍCE! OD TEĎ STEJNĚ NÍZKÉ CENY. v e-shopu i prodejnách. www.electroworld.cz www.facebook.com/electroworldczsk

VYSKOČ Z LAVICE 6999,- PRO NABÍDKY MĚSÍCE! OD TEĎ STEJNĚ NÍZKÉ CENY. v e-shopu i prodejnách. www.electroworld.cz www.facebook.com/electroworldczsk www.electroworld.cz www.facebook.com/electroworldczsk Platnost letáku 23. 6. 29. 6. 2014 nebo do vyprodání zásob. VYSKOČ Z LAVICE PRO NABÍDKY MĚSÍCE! 14 OS Full Digitální zrcadlovka NIKON D3100 18 55 MM

Více

Výpočetní technika Rady, tipy, informace

Výpočetní technika Rady, tipy, informace Výpočetní technika Rady, tipy, informace Obsah Dnešní domácnost je digitální 2 Pro co se rozhodnout Chcete PCčko nebo Tablety? 4 Stolní PC 6 Notebook 7 Ultrabook 8 Tablet 9 Konvertibilní zařízení 10 Chytré

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

TELEVIZORY. MAHULENA BOČANOVÁ Jsem technologické trdlo! VÁNOČNÍ PEČENÍ Jakou troubu vybrat. SOUTĚŽ o ceny za 30 000 Kč!

TELEVIZORY. MAHULENA BOČANOVÁ Jsem technologické trdlo! VÁNOČNÍ PEČENÍ Jakou troubu vybrat. SOUTĚŽ o ceny za 30 000 Kč! 06 2012 9. ročník ZDARMA ve všech elektroprodejnách Inspirace do mobilu SOUTĚŽ o ceny za 30 000 Kč! vyhrajte skvělé výrobky Philips MAHULENA BOČANOVÁ Jsem technologické trdlo! VÁNOČNÍ PEČENÍ Jakou troubu

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

www.já.cz nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X Modrý zub v kapse Poctivých pět mega

www.já.cz nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X Modrý zub v kapse Poctivých pět mega CD: 19 nejlepších grafických programů + hospodská hra ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník 18/03 vychází 18. září 2003, ročník X TESTOVALI JSME Modrý zub v kapse adaptér Bluetooth D-Link DBT-120

Více

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA!

tiskněte levněji 13 pro Athlon 64 Jak správně vybrat tiskárnu i spotřební materiál CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! CD: Programy pro přehrávání a úpravu videa a zvuku ZDARMA! Srozumitelný počítačový čtrnáctideník TESTOVALI JSME Hudební míchačka mixpult Hercules DJ Console notebook Sony Vaio GRT996VP volant Genius Speed

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27

Zákazník potřebuje další úložný prostor na starším počítači. Co musí počítač obsahovat, aby bylo možné přidat další pevný disk? 27 Instalace a konfigurace komponent a periferií PC 1 Jaká je hlavní nevýhoda přetaktování procesoru? Která z následujících komponent ukládá důležité systémové informace týkající 2 se spuštění počítače? 3

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více