S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů."

Transkript

1 S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e

2 1 Obsah 1 Obsah Ilustrace Přečtěte si, prosím, ze všeho nejdříve...10 Důležité poznámky k provozu...10 Poznámky k likvidaci...11 Poznámky k bezpečnosti...11 Přerušení provozu Připojení Připojení ke kabelové síti Připojení k televizoru Videorekordér (VCR) Hi-fi zesilovač Analogový Digitální Připojení k síťovému napájení Počáteční instalace Nastavení Provozní jazyk Základní nastavení Časový rozdíl vůči GMT (hodiny) Země Kód dálkového ovladače Hodiny v pohotovostním režimu Nastavení audio/video Formát obrazu Jazyk (audio signál) Jazyk (titulky) Režim TV SCART Režim VCR SCART Dolby Digital (AC3) Provoz Zapínání a vypínání Volba programu Používání tlačítek programu nahoru/dolů

3 7.2.2 Používání numerických tlačítek Používání navigátoru (seznam programů) Výběr seznamu Vyvolání zablokovaných programů Informační rámeček Příjem zakódovaných programů Speciální funkce Možnosti funkce multi-feed Výběr počátečního času/obrázku Kód CONAX PIN Ovládání hlasitosti Přepínání TV/Rádio Volba jiného jazyka (Režim TV) resp. stanice (režim Rádio) Dolby Digital (režim AC3) Návrat k naposledy zvolenému programu Zobrazení hodin a informací o programu Dodatečné informace o programu Zmrazení obrazu Časovač spánku Informace o kanálu Videotext Používání dekodéru videotextu vašeho televizoru Používání interního dekodéru videotextu Titulky Elektronický programový průvodce EPG Stahování dat EPG Přerušení procesu stahování Vyvolání elektronického programového průvodce Nyní (tabulka s obsahem aktuálního programu) Další Více Funkce EPG Informace EPG Programování časovače EPG Přehled časovače EPG Přehled podle typu programu EPG (žánr) Ukončení EPG...34 CZ 3

4

5 CZ Funkční popis se může lišit podle vybavení zařízení. Váš přijímač je označen symbolem CE a vyhovuje všem nezbytným normám EU. Jsou vyhrazeny změny bez předchozího upozornění, nejsme odpovědni za chyby tisku. Odpovídá k 02/08 TechniSat a DIGIT K3X e jsou registrovanými obchodními známkami společnosti TechniSat Digital GmbH Postfach 560 D Daun, Germany Technical Hotline (049) 0180/ * *0,12 EUR/min. přes síť Deutsche Telekom AG Poznámka! Pokud nám budete muset zařízení poslat, použijte prosím pouze následující adresu: TechniSat Teledigital AG Service-Center Löderburger Str. 94 D Stassfurt, Germany 5

6 2 Ilustrace Dálkový ovladač Zapnutí/vypnutí zvuku Zapnuto/pohotovostní režim Numerická tlačítka Možnost* v režimu TV: Volba zvuku/titulků, speciálních funkcí v režimu rádio: Volba stanic přepnutím vedlejších zvukových nosičů Tlačítko šipka nahoru Program + Tlačítko šipka vlevo Hlasitost - Tlačítko šipka dolů Program - EPG Program +/- Multifunkční tlačítka OK Seznam programů zapnuto/vypnuto Tlačítko šipka vpravo Hlasitost + Zpět Info TV/Radio Hlasitost +/- Menu zapnuto/vypnuto Časovač spánku Videotext* zapnuto/mix/vypnuto EXTERNÍ Zastavení/zmrazení obrazu Možnost dálkového ovladače: Přepínáním možností dálkového ovladače můžete s tímto dálkovým ovladačem ovládat dva přijímače, jeden televizor a jeden videorekordér pomocí stejného kódování. > Pro přepnutí možnosti dálkového ovladače stiskněte současně požadované tlačítko (SAT1, SAT2, VCR nebo TV) a OK!!! Poznámka: Pro ovládání tohoto přijímače musí souhlasit možnost dálkového ovladače zvolena pro dálkový ovladač a kód dálkového ovladače zvolený podle Bodu * Tato funkce je k dispozici tam, kde jsou vysílána odpovídající data kanálem na zvoleném programovém slotu. 6

7 LE D displej Volič programů nahoru/dolů Zapnuto/pohotovostní režim Kabelový výstup Kabelový vstup CZ Zásuvka pro síťové napájení Zásuvka SCART videorekordéru Zásuvka SCART televizoru Čtečka karet pro CONAX Smartcard: > Opatrně vložte CONAX Smartcard (zlatým čipem směrem dolů a směrem vložení) do čtečky karet co nejdále, jak je to možné. Digitální audio výstup (elektrický) RS 232 výstup Analogové audio výstupy 7

8 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení digitálního přijímače TechniSat DIGIT K3X e Návod k obsluze, který právě čtete, je určen k tomu, aby vám pomohl optimálně využívat komplexní funkce vašeho nového digitálního přijímače k Vaší spokojenosti. Snažili jsme se, aby návod byl co nejstručnější a nejjednodušší. Rozsah funkcí vašeho přijímače je stále rozšiřován a slouží k tomu softwarové aktualizace. To může znamenat, že budou přidány ovládací kroky, které v tomto návodu k obsluze nejsou ještě popsány, nebo se mohou změnit již existující funkce. Doporučujeme proto, abyste čas od času na internetu navštívili domovskou stránku TechniSat, ze které si můžete stáhnout aktuální verzi návodu k obsluze. Přejeme vám mnoho let požitků při poslechu a sledování programů pomocí vašeho digitálního přijímače TechniSat DIGIT K3X e! Váš tým TechniSat 8

9 9 CZ

10 3 Přečtěte si, prosím, ze všeho nejdříve > Předtím, než přijímač začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Balení by mělo obsahovat následující položky: 1 digitální přijímač, 1 kabel pro napájení ze sítě, 1 dálkový ovladač, 1 návod k obsluze, 1 záruční list, 2 baterie (1,5V mikročlánky), 1 kabel SCART. > Vložte dodané baterie do přihrádky na baterie dálkového ovladače a dbejte na správnou polaritu podle vyobrazení. > Před zapojením digitálního přijímače si prosím nejprve přečtěte poznámky k bezpečnosti v kapitole 3. > Kapitoly 4, 5 a 6 popisují, jak digitální přijímač připojit k televizoru, videorekordéru atd., a jak provést příslušná nastavení. Tato nastavení je třeba provést pouze jednou a bude nutné je upravit pouze v případě, že změníte externí zařízení nebo že připojíte další spotřebič. > Kapitola 7 popisuje všechny funkce potřebné pro denní provoz přijímače, například volbu programů. > V kapitole 8 najdete informace o tom, jak nastavit nové programy nebo jak změnit pořadí programů. > V kapitole 9 najdete technické údaje a specifikace. > V kapitole 10 najdete průvodce pro řešení problémů. Důležité poznámky k provozu Ovládání přijímače je zjednodušeno pomocí tzv. On Screen Displays (menu na obrazovce, OSD), a díky tomu je možné snížit počet tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce jsou zobrazeny na obrazovce a lze je ovládat několika tlačítky. Související funkce jsou logicky spojeny v MENU. Zvolená funkce je barevně odlišena. Funkční tlačítka, tedy červené, žluté, modré a zelené tlačítko, jsou zobrazena ve tvaru barevných lišt na spodní straně obrazovky. V různých menu tyto barevné lišty představují odlišné funkce, které mohou být provedeny stiskem příslušného barevného tlačítka ( multi-funkč- 10

11 ního tlačítka ) na dálkovém ovladači. Funkční tlačítka jsou aktivní pouze tehdy, když je v příslušném políčku zobrazen krátký popis. Popis tlačítek a termíny z menu OSD jsou v tomto návodu k obsluze zobrazeny tučně. Nápověda: Stisknutím modrého funkčního tlačítka tam, kde je v menu k dispozici, se zobrazí text nápovědy; opětovným stisknutím se okno nápovědy zavře. Poznámky k likvidaci Balící materiál pro váš přijímač je úplně recyklovatelný. Jednotlivé části, prosím, příslušně roztřiďte a zlikvidujte je prostřednictvím místního systému pro likvidaci odpadů. Vezměte prosím na vědomí, že vybité baterie (z dálkového ovladače) ani elektronické komponenty by se neměly likvidovat s vaším běžným domácím odpadem, ale měly by se likvidovat v souladu s místními předpisy (speciální odpad, doručit zpět do obchodu, kde byl produkt zakoupen). Poznámky k bezpečnosti Pro vaši osobní ochranu byste si měli pečlivě přečíst bezpečnostní poznámky, a to ještě před tím, než nový přijímač začnete používat. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za poškození způsobená nevhodným provozem nebo nedodržením bezpečnostních poznámek. > Pro zajištění přiměřeného větrání umístěte přijímač na hladký vodorovný povrch a nepokládejte na jeho horní část žádné předměty.v této části jsou umístěny větrací štěrbiny, které zajišťují odvádění tepla z vnitřku přístroje. > Na horní část přijímače nepokládejte žádné hořící předměty, například hořící svíčky. > Přijímač nevystavujte kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj žádné předměty naplněné vodou, například vázy. > Přijímač používejte pouze v mírném klimatu. > Nikdy neotevírejte skříň přijímače! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je potřeba provést opravu přijímače, měla by být provedena pouze kvalifikovaným servisním personálem. V následujících případech byste měli odpojit přijímač ze síťové zásuvky a obrátit se na kvalifikovaného technika: > síťový kabel nebo síťová zástrčka jsou poškozeny > přijímač byl vystaven kapalině nebo kapalina natekla dovnitř přístroje > v případě zásadní poruchy > v případě významného externího poškození 11 CZ

12 Přerušení provozu V případě bouřek nebo delších provozních přestávek (například když jste na dovolené) by měl být přijímač odpojen ze sítě. Připojení DVB přijímače do kabelové zásuvky a. Připojte kabelový vstup DVB do přijímače anténní zásuvky kabelové sítě. b. Propojení Scart mezi DVB přijímačem a televizorem. c. Propojení Scart mezi videopřehrávačem a zásuvkou VCR Scart DVB přijímače. d. Propojení mezi kabelovým výstupem a anténovým vstupem televizoru. e. Propojení mezi audio výstupy a Hi-Fi zesilovačem. f. Připojení síťového napájení A D F B E C DVD-Recorder VCR 12

13 4 Připojení Odkazy uvedené níže, tzn. a b c atd. se vztahují k ilustraci na straně Připojení ke kabelové síti a K propojení kabelového vstupu přijímače a zásuvky kabelového připojení použijte vhodný koaxiální kabel. 4.2 Připojení k televizoru b Propojte přijímač (zásuvka SCART TV) s televizorem (zásuvka SCART) pomocí kabelu SCART. Pokud je váš televizor náležitě vybaven, dojde automaticky k přepnutí do režimu AV a tak k příjmu kabelového signálu, je-li digitální přijímač zapnutý. d Propojte přijímač (kabelový výstup) s anténovým vstupem televizoru pomocí vhodného televizního propojovacího kabelu. Chcete-li na svém televizoru sledovat digitální kabelové programy, připojte jej na externí vstup Scart (AV). Analogové kabelové programy je možné nadále volit pomocí otvorů pro programy ve vašem televizoru. 4.3 Videorekordér (VCR) CZ 4.3 Videorekordér VCR c Připojte videorekordér do zásuvky SCART označené VCR. V režimu přehrávání bude videorekordér posílat spojovací signál do digitálního přijímače, a tak se signál z videorekordéru dostane automaticky do televizoru. Pokud váš videorekordér neposílá spojovací signál, pomocí tlačítka EXTERN přepněte digitální přijímač na externí vstup AV. Opětným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do provozu s normálním zobrazením. 4.4 Hi-fi zesilovač Analogový e Pro dosažení nejlepší možné kvality zvuku můžete připojit váš digitální přijímač do hi-fi zesilovače. Použijte vhodný kabel pro propojení zásuvek cinch Audio R a Audio L digitálního přijímače se vstupem vašeho hi-fi zesilovače (například CD nebo AUX uvědomte si, že vstup phono není vhodný) Digitální d Pokud je váš zesilovač vybaven vhodným elektrickým nebo optickým vstupem, propojte zásuvku AUDIO OUT DIGITAL elektrický resp. 13

14 V závislosti na zvolené stanici jsou k dispozici vzorkovací kmitočty 32, 44,1 a 48 khz. Kromě toho v případě vysílání je na tomto výstupu k dispozici také signál Dolby Digital (AC3). 4.5 Připojení k síťovému napájení Digitální přijímač by měl být připojen k síťovému napájení pouze po připojení všech ostatních komponentů systému. Toto zabrání možnému poškození digitálního přijímače nebo jiných komponentů. f Pokud jste provedli všechna připojení, použijte dodávaný síťový kabel a připojte přijímač do síťové zásuvky (230 V/50 60 Hz). 5 Počáteční instalace Když si přečtete bezpečnostní poznámky a máte digitální přijímač připojený podle popisu v kapitole 4, zapněte přijímač podle popisu v kapitole 7. Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí spouštěcí okno instalačního asistenta AutoInstall. Instalační asistent vám umožní provést nejdůležitější nastavení vašeho digitálního přijímače rychle a jednoduše. Pro provedení nastavení v každém kroku instalace budou označena požadovaná tlačítka na dálkovém ovladači. Počáteční instalaci můžete kdykoli přerušit stiskem červeného funkčního tlačítka. Stiskněte zelené funkční tlačítko, pokud se chcete vrátit k předchozímu kroku v instalačním postupu. Jakékoli chybné zadání lze tedy rychle napravit. Pokud počáteční instalaci neprovedete nebo pokud ji nedokončíte, přijímač zahájí provoz se standardní předprogramovanou konfigurací. Postup počáteční instalace, který je zde popsán, slouží pouze jako příklad. Přesný postup počáteční instalace bude záviset na nastavení, která vyberete. Postupujte prosím přesně podle pokynů zobrazených na obrazovce. Provozní jazyk > Stisknutím tlačítka OK otevřete okno pro Operating language (Provozní jazyk). > Požadovaný provozní jazyk zvolte pomocí tlačítek šipka nahoru/ dolů. > Potvrďte stisknutím OK. 14

15 Jazyk zvuku > Požadovaný jazyk zvuku zvolte pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů. Jakmile instalačního asistenta dokončíte, třídění programů v seznamu oblíbených bude odpovídat vaší volbě. > Přijetí volby potvrďte stisknutím tlačítka OK. Volba země > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte časovou zónu odpovídající zemi, v níž žijete. Čas se nastaví automaticky v závislosti na vaší volbě. > Přijetí volby potvrďte stisknutím tlačítka OK a přejděte k volbě kanálu. CZ Vyhledávání programů > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte pole All channels (Všechny kanály), pokud si přejete vyhledávat zakódované i nezakódované programy nebo označte All unencrypted channels (Všechny nekódované kanály), pokud si přejete vyhledávat pouze nezakódované programy. > Když potvrdíte vyhledávání stisknutím tlačítka OK, provede se automatické vyhledávání programů. Tento typ vyhledávání automaticky znamená vyhledávání celého příjmového rozsahu přijímače pro digitální programy. Nalezené programy se automaticky uloží v seznamu oblíbených. Tento postup může trvat několik minut. Všímejte si prosím jakýchkoli dodatečných zpráv, které se zobrazí na obrazovce. Aktualizace softwaru Když provedete vyhledávání programů, digitální přijímač ověří, zda je přes kabel k dispozici nová verze operačního softwaru. Pokud je k dispozici nový software, můžete provést automatickou aktualizaci softwaru. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte pole Update (Aktualizace) a potvrďte stisknutím OK. Nyní se stáhne nový software pro vaše zařízení. Tento postup může trvat několik minut. Ukončení instalačního asistenta > Potvrďte závěrečnou zprávu instalačního asistenta stisknutím tlačítka OK, vrátíte se tak do běžného provozu. 15

16 6 Nastavení Nyní jste již provedli všechna potřebná připojení a zahájili provoz nového digitálního přijímače. Pokud je to zapotřebí, můžete nyní přistoupit k optimalizaci nastavení digitálního přijímače podle svého přání. 6.1 Provozní jazyk Tato položka menu vám umožňuje nastavit jazyk menu podle svého přání. Chcete-li změnit provozní jazyk, postupujte následovně: > Stisknutím tlačítka Menu vyvolejte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Operating language (Provozní jazyk). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Operating language (Provozní jazyk). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný jazyk. > Tuto volbu si uložte do paměti stisknutím tlačítka OK. > Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do Hlavního menu. 6.2 Základní nastavení Aby vám DVB přijímač přinášel odpovídající potěšení, měli byste ještě provést potřebná nastavení podle osobních přání. > Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Settings (Nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Settings (Nastavení) > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek Basic Settings (Základní nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se menu Basic Settings (Základní nastavení). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označovač v rámci 16

17 menu a změňte jednotlivé polohy podle ilustrace. Při volbě položky menu si, prosím, také všímejte případných zpráv zobrazených na obrazovce. Je možné provést následující nastavení: Časový rozdíl vůči GMT (hodiny) Vaše zařízení je vybaveno hodinami. Hodiny jsou synchronizovány prostřednictvím satelitu s greenwichským hlavním časem (Greenwich). Pokud si v kategorii Country (Země) (bod 6.2.2) zvolíte nastavení None (Žádná), musíte jednoduše upravit čas hodin podle místního času pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo. V případě Německa je v zimě rozdíl +1 a v létě +2 hodiny Země Tato funkce umožňuje automatickou změnu ze standardního času na letní čas. CZ > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zadejte v řádku Country (Země) vaše umístění Kód dálkového ovladače Pomocí dálkového ovladače vašeho přijímače můžete ovládat až čtyři různé přístroje se stejným kódem dálkového ovladače. Pokud používáte dva přijímače v jedné místnosti, může to vést k nechtěným provozním problémům. Chcete-li těmto problémům zabránit, musíte u těchto dvou přijímačů nastavit jiné možnosti pro dálkový ovladač. > To uděláte tak, že stisknete tlačítko OK a zároveň tlačítko SAT1 nebo SAT Hodiny v pohotovostním režimu V tomto řádku musíte rozhodnout, zda má přijímač v pohotovostním režimu zobrazovat čas. > V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte režim hodin v pohotovostním režimu na on (zapnuto) nebo off (vypnuto). > Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte do menu Settings (Nastavení) nebo se stisknutím tlačítka Menu vraťte do běžného provozu. Nastavení se automaticky uloží do paměti. 6.3 Nastavení audio/video Pro optimalizaci digitálního přijímače pro použití s vaším televizorem můžete 17

18 provést další nastavení v menu Audio/Video settings (Nastavení audio/ video). > Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Settings (Nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Settings (Nastavení). > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek Audio/Video settings (Nastavení audio/video). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se menu Audio/Video settings (Nastavení audio/video). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označovač v rámci menu a změňte jednotlivé položky podle uvedených informací. Při volbě položky menu si, prosím, všímejte případných zpráv zobrazených na obrazovce. Je možné provést následující nastavení: Formát obrazu > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte formát obrazu podle vašeho televizoru: 4:3 nebo 16:9. Tato funkce umožňuje automatickou úpravu formátu obrazu vašeho televizoru Jazyk (audio signál) > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zvolte v tomto řádku preferovaný jazyk. Tato funkce automaticky zvolí preferovaný jazyk, pokud je k dispozici, po vyhledávání Jazyk (titulky) Váš DVB přijímač umožňuje zobrazování titulků. Pokud je funkce titulků aktivována a zvolený jazyk je vysílán, budou se titulky zobrazovat automaticky. Pokud funkce titulků není aktivována, je možné titulky zapnout ručně. Dostupnost titulků ukazuje zobrazení zprávy volba titulků. Viz také, prosím, bod 7.13 návodu k použití Režim TV SCART V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte tento parametr 18

19 podle vašeho televizoru na FBAS, RGB nebo S-Video. U standardních televizorů zvolte FBAS Režim VCR SCART V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte tento parametr podle vašeho televizoru: FBAS nebo S-Video. U standardních televizorů zvolte FBAS Dolby Digital (AC3) Řada filmů je vysílána ve formátu Dolby Digital. To je ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním okně po zvolení programu. Pokud máte digitální 5.1 kanálový zesilovač, můžete si u některých filmů vychutnávat 5.1 kanálový zvuk Dolby Digital. Jediným požadavkem je, že digitální výstup Audio Out Digital (viz bod 4.4.2) vašeho DVB přijímače musí být propojen s digitálním vstupem vašeho 5.1 kanálového zesilovače pro Dolby Digital. Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním rámečku po zvolení programu. Pokud je funkce Dolby Digital (AC3) aktivována (on), budou tyto programy automaticky reprodukovány ve formátu Dolby Digital. Pokud tato funkce není aktivována (off), je možné zvuk Dolby Digital zapnout ručně. Viz také, prosím, bod návodu k použití. 7 Provoz 7.1 Zapínání a vypínání > Zapněte digitální přijímač stisknutím tlačítka Zapnuto/pohotovostní režim, buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači. > Pokud jej chcete vypnout, stiskněte totéž tlačítko, buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači. > Přijímač je nyní v pohotovostním režimu (stand-by) a na jeho displeji se zobrazí čas (pokud je aktivován podle bodu 6.2.4). Pokud se aktuální čas nezobrazí, musí jej přijímač ještě přijmout. Chcete-li to provést, zapněte přístroj a nastavte jej tak, aby přijímal některý hlavní kanál jako například ZDF po dobu asi 30 sekund; během této doby přístroj získá nastavení času automaticky. CZ 19

20 7.2 Volba programu Používání tlačítek programu nahoru/dolů > K přepínání o jeden programový slot nahoru nebo dolů můžete používat tlačítka programu nahoru/dolů buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači Používání numerických tlačítek > Numerická tlačítka můžete používat k zadání požadovaných čísel programu. Například: 1 pro programový slot 1 1, potom 4 pro programový slot 14 2, potom 3, potom 4 pro programový slot 234 Při zadávání čísel programu, které se skládají z několika číslic, máte po stisknutí tlačítka přibližně 3 sekundy na dokončení zadání. Pokud si přejete zadat číslo programu, které se skládá pouze z jednoho nebo dvou čísel, můžete postup přepnutí urychlit tak, že tlačítko posledního čísla podržíte trochu déle Používání navigátoru (seznam programů) > Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se navigátor seznamu programů. V režimu TV se zobrazí pouze televizní programy a v režimu Rádio se zobrazí pouze rozhlasové programy. Označen je program, který je aktuálně zvolen. > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný program. > Stisknutím tlačítka OK zobrazíte označený program. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označení v seznamu vždy po řádku. > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo se pohybujte tam a zpět v seznamu vždy po stránce Výběr seznamu Váš přijímač je vybaven několika seznamy programů, které vám mají usnadnit najít určitý program. Můžete si zvolit svůj seznam oblíbených (viz 20

21 bod 8.1) nebo si prohlédnout abecedně seřazený celkový seznam nebo si prohlédnout seznam seřazený podle poskytovatelů. > Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se aktivní seznam programů. > Pomocí červeného funkčního tlačítka Category (Kategorie) otevřete okno, ve kterém jsou typy seznamů programů (Favourites list (Seznam oblíbených), Provider lists (Seznam poskytovatelů) a Total list (Celkový seznam)). Označen je aktivní typ seznamu programů. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte typ seznamu programů, například Total list (Celkový seznam). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se abecedně seřazený celkový seznam, který obsahuje všechny programy. CZ > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte program, který si přejete spustit. > Potvrďte stisknutím OK Vyvolání zablokovaných programů Pokud zvolíte program, který je zablokovaný pomocí funkce rodičovského zámku, zobrazí se na obrazovce zpráva Unit PIN (PIN přístroje). > Pomocí numerických tlačítek zadejte váš PIN kód. Požadovaný program je nyní možné sledovat. nebo > Přepněte na program, který není blokován. Pokud jste zvolili nastavení on (zapnuto) v rámci bodu 8.3.2, zobrazí se žádost o PIN kód pokaždé, když zvolíte zablokovaný program. Aby však pro vás provoz byl pohodlnější, je nutné PIN kód zadat pouze jednou během provozní fáze. Pokud používáte CONAX Smartcard, všimněte si prosím bodu Informační rámeček Pokaždé, když přepnete programy, zobrazí se krátce informační rámeček obsahující programový slot a také název zvoleného programu. Kromě toho budou uvedeny i další charakteristiky programu, například pro videotext, pro program formátu 16/9, pro zakódované programy. V případě 21

22 vysílání se také zobrazí žánr EPG a věkové omezení (FSK = Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft v Německu). 7.3 Příjem zakódovaných programů Váš přijímač je vybaven integrovaným dekódovacím systémem CONAX a také běžným rozhraním. To vám umožňuje příjem zakódovaných programů. Chcete-li to provést, musíte buď do integrované čtečky karet vložit CONAX Smartcard: > Vložte CONAX Smartcard do slotu pro kartu v integrované čtečce karet (zlatým čipem směrem dolů). nebo > Pokud zvolíte zakódovaný program, digitální přijímač automaticky zkontroluje čtečku karet a rozhraní a zobrazí program v nezakódované formě, pokud byla vložena příslušná platná Smartcard nebo příslušný modul CI obsahující platnou Smartcard pro tento program Speciální funkce U některých programových slotů budete informováni o dostupnosti specifických zvláštních funkcí. Například kanály s funkcí multi-feed v případě některých sportovních vysílání si někdy můžete vybrat různé zápasy (například u národní fotbalové ligy), zvolit různé zvukové stopy (například stadión/komentář) nebo vybrat různé úhly kamer (Formule 1). Navíc někteří poskytovatelé programů vám umožňují zvolit si požadovaný počáteční čas filmu, který jste si vybrali Možnosti funkce multi-feed Některé programy nabízejí možnost multi-feed. Tato funkce vám umožňuje - například v případě sportovních vysílání zvolit si podle přání úhel kamery (závody formule 1) nebo přepínat na různé zápasy, které se hrají na jiných místech (například národní fotbalové ligy). Pokud program nabízí možnosti multi-feed, bude to ukázáno na obrazovce > Chcete-li vybrat jednu z dostupných možností, stiskněte tlačítko Možnost. Otevře se okno pro volbu s dostupnými možnostmi. 22

23 > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte požadovanou možnost. > Potvrďte stisknutím OK. Váš digitální přijímač se nyní přepne na zvolenou možnost Výběr počátečního času/obrázku Některé kanály umožňují zvolit si přehrání určitých filmů v různý počáteční čas. Tyto filmy jsou k dispozici 24 hodin denně a v různý volitelný počáteční čas. Pokud kanál umožňuje volbu počátečního času/obrazu, bude to uvedeno ve zprávě na obrazovce > Chcete-li vybrat jeden z dostupných počátečních časů, stiskněte tlačítko Možnost. Otevře se okno pro volbu s dostupnými počátečními časy. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte požadovaný počáteční čas a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pokud je program potvrzen pro počáteční čas, který jste nastavili, můžete jej sledovat v požadovaném čase Kód CONAX PIN Váš digitální přijímač je vybaven funkcí rodičovského zámku, která blokuje přístup k některým specifickým vybraným programům (viz bod 8.3). Kromě toho v případě zakódovaných vysílání CONAX lze individuální programy, které nejsou vhodné pro děti, předem zablokovat pomocí kódu rodičovského zámku. Pro dekódování specifického programu, pokud byste jej chtěli sledovat, musíte zadat kód CONAX PIN. Tento kód PIN je uložen na Smartcard. Kód se dozvíte po obdržení karty. Kód CONAX PIN tedy není možné zaměňovat s kódem PIN přístroje digitálního přijímače (bod 8.3). Pokud přepnete na kanál, který momentálně vysílá předem zablokovaný program, zobrazí se zpráva. > Chcete-li program sledovat, pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřmístný kód CONAX PIN. > Jakmile kód správně zadáte, je možné program normálně sledovat. Pokud kód zadáte nesprávně, můžete kód PIN zadat znovu nebo stisknout tlačítko Zpět a opustit menu. CZ 23

24 7.4 Ovládání hlasitosti Váš digitální ovladač je vybaven ovládáním hlasitosti. Díky tomu je provoz přijímače snazší, protože tak máte všechny důležité funkce na jednom dálkovém ovladači a jen zřídka budete muset použít dálkový ovladač televizoru. Když zapnete digitální přijímač, hlasitost zvuku bude reprodukována podle naposledy zvoleného nastavení. > Pro úpravu hlasitosti vašeho digitálního přijímače stiskněte tlačítko Hlasitost +, když chcete hlasitost zvýšit, a Hlasitost -, když chcete hlasitost snížit. > Stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí zvuku ztlumíte zvuk a opětným stisknutím tohoto tlačítka zvuk opět zapnete. 7.5 Přepínání TV/Rádio Předprogramované nastavení obsahuje rozhlasové i televizní programy. > Stisknutím tlačítka TV/Rádio přepněte digitální přijímač do režimu rádio. Digitální přijímač se nyní přepne na naposledy zvolený rozhlasový program. > Opětným stisknutím tlačítka TV/Rádio přepněte digitální přijímač zpět na naposledy zvolený televizní program. 7.6 Volba jiného jazyka (Režim TV) resp. stanice (režim Rádio) Pokud je program vysílán v několika jazycích nebo s vícekanálovým zvukem nebo pokud je na určitém rozhlasovém slotu k dispozici několik rozhlasových programů, zobrazí se tato informace na obrazovce. Poté můžete přejít k volbě jiného jazyka nebo jiného zvukového kanálu následovně: > Stiskněte tlačítko Možnost. Na obrazovce se objeví seznam obsahující jazyky nebo rozhlasové kanály, které jsou momentálně k dispozici. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný jazyk resp. požadovaný rozhlasový program potvrďte stisknutím tlačítka OK. Program můžete poslouchat ve zvoleném jazyce. Váš digitální přijímač je také vybaven pro příjem mono programů. > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zvolte Mono kanál 1 ( ), Mono kanál 2 ( ) a Stereo ( ). 24

25 7.6.1 Dolby Digital (režim AC3) Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním rámečku po zvolení programu. Pokud máte aktivovanou funkci Dolby Digital (AC3) v souladu s bodem 6.3.6, bude tento program automaticky reprodukován v tomto formátu. Pokud jste funkci Dolby Digital (AC3) nezapnuli, můžete přijímač ručně přepnout do režimu AC3 následovně: > Stiskněte tlačítko Možnost. Pokud je k dispozici, zobrazí se na obrazovce seznam aktuálně dostupných jazyků a Dolby Digital (AC 3). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Dolby Digital. CZ > Potvrďte stisknutím OK. Nyní si pro tento program můžete užívat zvuk Dolby Digital. Pokud chcete, aby váš přijímač reprodukoval programy ve formátu Dolby Digital automaticky, proveďte podle popisu v bodě nastavení na automatickou reprodukci AC Návrat k naposledy zvolenému programu > Stisknutím tlačítka Zpět na dálkovém ovladači se dostanete zpět na poslední program, který jste měli zvolený předtím. > Opětným stisknutím tlačítka se vrátíte zpět na naposledy zvolený program. 7.8 Zobrazení hodin a informací o programu Tato funkce vám umožní prohlédnout si informace o programu, tedy o momentálně zvoleném programu. > Stisknutím tlačítka Info zobrazíte informace o momentálně zvoleném programu. V dolní polovině obrazovky se nyní zobrazí aktuální čas, název aktuálního programu a také počáteční a koncový čas tohoto programu, pokud poskytovatel tyto informace vysílá. 25

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více