S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů."

Transkript

1 S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e

2 1 Obsah 1 Obsah Ilustrace Přečtěte si, prosím, ze všeho nejdříve...10 Důležité poznámky k provozu...10 Poznámky k likvidaci...11 Poznámky k bezpečnosti...11 Přerušení provozu Připojení Připojení ke kabelové síti Připojení k televizoru Videorekordér (VCR) Hi-fi zesilovač Analogový Digitální Připojení k síťovému napájení Počáteční instalace Nastavení Provozní jazyk Základní nastavení Časový rozdíl vůči GMT (hodiny) Země Kód dálkového ovladače Hodiny v pohotovostním režimu Nastavení audio/video Formát obrazu Jazyk (audio signál) Jazyk (titulky) Režim TV SCART Režim VCR SCART Dolby Digital (AC3) Provoz Zapínání a vypínání Volba programu Používání tlačítek programu nahoru/dolů

3 7.2.2 Používání numerických tlačítek Používání navigátoru (seznam programů) Výběr seznamu Vyvolání zablokovaných programů Informační rámeček Příjem zakódovaných programů Speciální funkce Možnosti funkce multi-feed Výběr počátečního času/obrázku Kód CONAX PIN Ovládání hlasitosti Přepínání TV/Rádio Volba jiného jazyka (Režim TV) resp. stanice (režim Rádio) Dolby Digital (režim AC3) Návrat k naposledy zvolenému programu Zobrazení hodin a informací o programu Dodatečné informace o programu Zmrazení obrazu Časovač spánku Informace o kanálu Videotext Používání dekodéru videotextu vašeho televizoru Používání interního dekodéru videotextu Titulky Elektronický programový průvodce EPG Stahování dat EPG Přerušení procesu stahování Vyvolání elektronického programového průvodce Nyní (tabulka s obsahem aktuálního programu) Další Více Funkce EPG Informace EPG Programování časovače EPG Přehled časovače EPG Přehled podle typu programu EPG (žánr) Ukončení EPG...34 CZ 3

4

5 CZ Funkční popis se může lišit podle vybavení zařízení. Váš přijímač je označen symbolem CE a vyhovuje všem nezbytným normám EU. Jsou vyhrazeny změny bez předchozího upozornění, nejsme odpovědni za chyby tisku. Odpovídá k 02/08 TechniSat a DIGIT K3X e jsou registrovanými obchodními známkami společnosti TechniSat Digital GmbH Postfach 560 D Daun, Germany Technical Hotline (049) 0180/ * *0,12 EUR/min. přes síť Deutsche Telekom AG Poznámka! Pokud nám budete muset zařízení poslat, použijte prosím pouze následující adresu: TechniSat Teledigital AG Service-Center Löderburger Str. 94 D Stassfurt, Germany 5

6 2 Ilustrace Dálkový ovladač Zapnutí/vypnutí zvuku Zapnuto/pohotovostní režim Numerická tlačítka Možnost* v režimu TV: Volba zvuku/titulků, speciálních funkcí v režimu rádio: Volba stanic přepnutím vedlejších zvukových nosičů Tlačítko šipka nahoru Program + Tlačítko šipka vlevo Hlasitost - Tlačítko šipka dolů Program - EPG Program +/- Multifunkční tlačítka OK Seznam programů zapnuto/vypnuto Tlačítko šipka vpravo Hlasitost + Zpět Info TV/Radio Hlasitost +/- Menu zapnuto/vypnuto Časovač spánku Videotext* zapnuto/mix/vypnuto EXTERNÍ Zastavení/zmrazení obrazu Možnost dálkového ovladače: Přepínáním možností dálkového ovladače můžete s tímto dálkovým ovladačem ovládat dva přijímače, jeden televizor a jeden videorekordér pomocí stejného kódování. > Pro přepnutí možnosti dálkového ovladače stiskněte současně požadované tlačítko (SAT1, SAT2, VCR nebo TV) a OK!!! Poznámka: Pro ovládání tohoto přijímače musí souhlasit možnost dálkového ovladače zvolena pro dálkový ovladač a kód dálkového ovladače zvolený podle Bodu * Tato funkce je k dispozici tam, kde jsou vysílána odpovídající data kanálem na zvoleném programovém slotu. 6

7 LE D displej Volič programů nahoru/dolů Zapnuto/pohotovostní režim Kabelový výstup Kabelový vstup CZ Zásuvka pro síťové napájení Zásuvka SCART videorekordéru Zásuvka SCART televizoru Čtečka karet pro CONAX Smartcard: > Opatrně vložte CONAX Smartcard (zlatým čipem směrem dolů a směrem vložení) do čtečky karet co nejdále, jak je to možné. Digitální audio výstup (elektrický) RS 232 výstup Analogové audio výstupy 7

8 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení digitálního přijímače TechniSat DIGIT K3X e Návod k obsluze, který právě čtete, je určen k tomu, aby vám pomohl optimálně využívat komplexní funkce vašeho nového digitálního přijímače k Vaší spokojenosti. Snažili jsme se, aby návod byl co nejstručnější a nejjednodušší. Rozsah funkcí vašeho přijímače je stále rozšiřován a slouží k tomu softwarové aktualizace. To může znamenat, že budou přidány ovládací kroky, které v tomto návodu k obsluze nejsou ještě popsány, nebo se mohou změnit již existující funkce. Doporučujeme proto, abyste čas od času na internetu navštívili domovskou stránku TechniSat, ze které si můžete stáhnout aktuální verzi návodu k obsluze. Přejeme vám mnoho let požitků při poslechu a sledování programů pomocí vašeho digitálního přijímače TechniSat DIGIT K3X e! Váš tým TechniSat 8

9 9 CZ

10 3 Přečtěte si, prosím, ze všeho nejdříve > Předtím, než přijímač začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Balení by mělo obsahovat následující položky: 1 digitální přijímač, 1 kabel pro napájení ze sítě, 1 dálkový ovladač, 1 návod k obsluze, 1 záruční list, 2 baterie (1,5V mikročlánky), 1 kabel SCART. > Vložte dodané baterie do přihrádky na baterie dálkového ovladače a dbejte na správnou polaritu podle vyobrazení. > Před zapojením digitálního přijímače si prosím nejprve přečtěte poznámky k bezpečnosti v kapitole 3. > Kapitoly 4, 5 a 6 popisují, jak digitální přijímač připojit k televizoru, videorekordéru atd., a jak provést příslušná nastavení. Tato nastavení je třeba provést pouze jednou a bude nutné je upravit pouze v případě, že změníte externí zařízení nebo že připojíte další spotřebič. > Kapitola 7 popisuje všechny funkce potřebné pro denní provoz přijímače, například volbu programů. > V kapitole 8 najdete informace o tom, jak nastavit nové programy nebo jak změnit pořadí programů. > V kapitole 9 najdete technické údaje a specifikace. > V kapitole 10 najdete průvodce pro řešení problémů. Důležité poznámky k provozu Ovládání přijímače je zjednodušeno pomocí tzv. On Screen Displays (menu na obrazovce, OSD), a díky tomu je možné snížit počet tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce jsou zobrazeny na obrazovce a lze je ovládat několika tlačítky. Související funkce jsou logicky spojeny v MENU. Zvolená funkce je barevně odlišena. Funkční tlačítka, tedy červené, žluté, modré a zelené tlačítko, jsou zobrazena ve tvaru barevných lišt na spodní straně obrazovky. V různých menu tyto barevné lišty představují odlišné funkce, které mohou být provedeny stiskem příslušného barevného tlačítka ( multi-funkč- 10

11 ního tlačítka ) na dálkovém ovladači. Funkční tlačítka jsou aktivní pouze tehdy, když je v příslušném políčku zobrazen krátký popis. Popis tlačítek a termíny z menu OSD jsou v tomto návodu k obsluze zobrazeny tučně. Nápověda: Stisknutím modrého funkčního tlačítka tam, kde je v menu k dispozici, se zobrazí text nápovědy; opětovným stisknutím se okno nápovědy zavře. Poznámky k likvidaci Balící materiál pro váš přijímač je úplně recyklovatelný. Jednotlivé části, prosím, příslušně roztřiďte a zlikvidujte je prostřednictvím místního systému pro likvidaci odpadů. Vezměte prosím na vědomí, že vybité baterie (z dálkového ovladače) ani elektronické komponenty by se neměly likvidovat s vaším běžným domácím odpadem, ale měly by se likvidovat v souladu s místními předpisy (speciální odpad, doručit zpět do obchodu, kde byl produkt zakoupen). Poznámky k bezpečnosti Pro vaši osobní ochranu byste si měli pečlivě přečíst bezpečnostní poznámky, a to ještě před tím, než nový přijímač začnete používat. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za poškození způsobená nevhodným provozem nebo nedodržením bezpečnostních poznámek. > Pro zajištění přiměřeného větrání umístěte přijímač na hladký vodorovný povrch a nepokládejte na jeho horní část žádné předměty.v této části jsou umístěny větrací štěrbiny, které zajišťují odvádění tepla z vnitřku přístroje. > Na horní část přijímače nepokládejte žádné hořící předměty, například hořící svíčky. > Přijímač nevystavujte kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj žádné předměty naplněné vodou, například vázy. > Přijímač používejte pouze v mírném klimatu. > Nikdy neotevírejte skříň přijímače! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je potřeba provést opravu přijímače, měla by být provedena pouze kvalifikovaným servisním personálem. V následujících případech byste měli odpojit přijímač ze síťové zásuvky a obrátit se na kvalifikovaného technika: > síťový kabel nebo síťová zástrčka jsou poškozeny > přijímač byl vystaven kapalině nebo kapalina natekla dovnitř přístroje > v případě zásadní poruchy > v případě významného externího poškození 11 CZ

12 Přerušení provozu V případě bouřek nebo delších provozních přestávek (například když jste na dovolené) by měl být přijímač odpojen ze sítě. Připojení DVB přijímače do kabelové zásuvky a. Připojte kabelový vstup DVB do přijímače anténní zásuvky kabelové sítě. b. Propojení Scart mezi DVB přijímačem a televizorem. c. Propojení Scart mezi videopřehrávačem a zásuvkou VCR Scart DVB přijímače. d. Propojení mezi kabelovým výstupem a anténovým vstupem televizoru. e. Propojení mezi audio výstupy a Hi-Fi zesilovačem. f. Připojení síťového napájení A D F B E C DVD-Recorder VCR 12

13 4 Připojení Odkazy uvedené níže, tzn. a b c atd. se vztahují k ilustraci na straně Připojení ke kabelové síti a K propojení kabelového vstupu přijímače a zásuvky kabelového připojení použijte vhodný koaxiální kabel. 4.2 Připojení k televizoru b Propojte přijímač (zásuvka SCART TV) s televizorem (zásuvka SCART) pomocí kabelu SCART. Pokud je váš televizor náležitě vybaven, dojde automaticky k přepnutí do režimu AV a tak k příjmu kabelového signálu, je-li digitální přijímač zapnutý. d Propojte přijímač (kabelový výstup) s anténovým vstupem televizoru pomocí vhodného televizního propojovacího kabelu. Chcete-li na svém televizoru sledovat digitální kabelové programy, připojte jej na externí vstup Scart (AV). Analogové kabelové programy je možné nadále volit pomocí otvorů pro programy ve vašem televizoru. 4.3 Videorekordér (VCR) CZ 4.3 Videorekordér VCR c Připojte videorekordér do zásuvky SCART označené VCR. V režimu přehrávání bude videorekordér posílat spojovací signál do digitálního přijímače, a tak se signál z videorekordéru dostane automaticky do televizoru. Pokud váš videorekordér neposílá spojovací signál, pomocí tlačítka EXTERN přepněte digitální přijímač na externí vstup AV. Opětným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do provozu s normálním zobrazením. 4.4 Hi-fi zesilovač Analogový e Pro dosažení nejlepší možné kvality zvuku můžete připojit váš digitální přijímač do hi-fi zesilovače. Použijte vhodný kabel pro propojení zásuvek cinch Audio R a Audio L digitálního přijímače se vstupem vašeho hi-fi zesilovače (například CD nebo AUX uvědomte si, že vstup phono není vhodný) Digitální d Pokud je váš zesilovač vybaven vhodným elektrickým nebo optickým vstupem, propojte zásuvku AUDIO OUT DIGITAL elektrický resp. 13

14 V závislosti na zvolené stanici jsou k dispozici vzorkovací kmitočty 32, 44,1 a 48 khz. Kromě toho v případě vysílání je na tomto výstupu k dispozici také signál Dolby Digital (AC3). 4.5 Připojení k síťovému napájení Digitální přijímač by měl být připojen k síťovému napájení pouze po připojení všech ostatních komponentů systému. Toto zabrání možnému poškození digitálního přijímače nebo jiných komponentů. f Pokud jste provedli všechna připojení, použijte dodávaný síťový kabel a připojte přijímač do síťové zásuvky (230 V/50 60 Hz). 5 Počáteční instalace Když si přečtete bezpečnostní poznámky a máte digitální přijímač připojený podle popisu v kapitole 4, zapněte přijímač podle popisu v kapitole 7. Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí spouštěcí okno instalačního asistenta AutoInstall. Instalační asistent vám umožní provést nejdůležitější nastavení vašeho digitálního přijímače rychle a jednoduše. Pro provedení nastavení v každém kroku instalace budou označena požadovaná tlačítka na dálkovém ovladači. Počáteční instalaci můžete kdykoli přerušit stiskem červeného funkčního tlačítka. Stiskněte zelené funkční tlačítko, pokud se chcete vrátit k předchozímu kroku v instalačním postupu. Jakékoli chybné zadání lze tedy rychle napravit. Pokud počáteční instalaci neprovedete nebo pokud ji nedokončíte, přijímač zahájí provoz se standardní předprogramovanou konfigurací. Postup počáteční instalace, který je zde popsán, slouží pouze jako příklad. Přesný postup počáteční instalace bude záviset na nastavení, která vyberete. Postupujte prosím přesně podle pokynů zobrazených na obrazovce. Provozní jazyk > Stisknutím tlačítka OK otevřete okno pro Operating language (Provozní jazyk). > Požadovaný provozní jazyk zvolte pomocí tlačítek šipka nahoru/ dolů. > Potvrďte stisknutím OK. 14

15 Jazyk zvuku > Požadovaný jazyk zvuku zvolte pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů. Jakmile instalačního asistenta dokončíte, třídění programů v seznamu oblíbených bude odpovídat vaší volbě. > Přijetí volby potvrďte stisknutím tlačítka OK. Volba země > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte časovou zónu odpovídající zemi, v níž žijete. Čas se nastaví automaticky v závislosti na vaší volbě. > Přijetí volby potvrďte stisknutím tlačítka OK a přejděte k volbě kanálu. CZ Vyhledávání programů > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte pole All channels (Všechny kanály), pokud si přejete vyhledávat zakódované i nezakódované programy nebo označte All unencrypted channels (Všechny nekódované kanály), pokud si přejete vyhledávat pouze nezakódované programy. > Když potvrdíte vyhledávání stisknutím tlačítka OK, provede se automatické vyhledávání programů. Tento typ vyhledávání automaticky znamená vyhledávání celého příjmového rozsahu přijímače pro digitální programy. Nalezené programy se automaticky uloží v seznamu oblíbených. Tento postup může trvat několik minut. Všímejte si prosím jakýchkoli dodatečných zpráv, které se zobrazí na obrazovce. Aktualizace softwaru Když provedete vyhledávání programů, digitální přijímač ověří, zda je přes kabel k dispozici nová verze operačního softwaru. Pokud je k dispozici nový software, můžete provést automatickou aktualizaci softwaru. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte pole Update (Aktualizace) a potvrďte stisknutím OK. Nyní se stáhne nový software pro vaše zařízení. Tento postup může trvat několik minut. Ukončení instalačního asistenta > Potvrďte závěrečnou zprávu instalačního asistenta stisknutím tlačítka OK, vrátíte se tak do běžného provozu. 15

16 6 Nastavení Nyní jste již provedli všechna potřebná připojení a zahájili provoz nového digitálního přijímače. Pokud je to zapotřebí, můžete nyní přistoupit k optimalizaci nastavení digitálního přijímače podle svého přání. 6.1 Provozní jazyk Tato položka menu vám umožňuje nastavit jazyk menu podle svého přání. Chcete-li změnit provozní jazyk, postupujte následovně: > Stisknutím tlačítka Menu vyvolejte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Operating language (Provozní jazyk). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Operating language (Provozní jazyk). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný jazyk. > Tuto volbu si uložte do paměti stisknutím tlačítka OK. > Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do Hlavního menu. 6.2 Základní nastavení Aby vám DVB přijímač přinášel odpovídající potěšení, měli byste ještě provést potřebná nastavení podle osobních přání. > Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Settings (Nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Settings (Nastavení) > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek Basic Settings (Základní nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se menu Basic Settings (Základní nastavení). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označovač v rámci 16

17 menu a změňte jednotlivé polohy podle ilustrace. Při volbě položky menu si, prosím, také všímejte případných zpráv zobrazených na obrazovce. Je možné provést následující nastavení: Časový rozdíl vůči GMT (hodiny) Vaše zařízení je vybaveno hodinami. Hodiny jsou synchronizovány prostřednictvím satelitu s greenwichským hlavním časem (Greenwich). Pokud si v kategorii Country (Země) (bod 6.2.2) zvolíte nastavení None (Žádná), musíte jednoduše upravit čas hodin podle místního času pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo. V případě Německa je v zimě rozdíl +1 a v létě +2 hodiny Země Tato funkce umožňuje automatickou změnu ze standardního času na letní čas. CZ > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zadejte v řádku Country (Země) vaše umístění Kód dálkového ovladače Pomocí dálkového ovladače vašeho přijímače můžete ovládat až čtyři různé přístroje se stejným kódem dálkového ovladače. Pokud používáte dva přijímače v jedné místnosti, může to vést k nechtěným provozním problémům. Chcete-li těmto problémům zabránit, musíte u těchto dvou přijímačů nastavit jiné možnosti pro dálkový ovladač. > To uděláte tak, že stisknete tlačítko OK a zároveň tlačítko SAT1 nebo SAT Hodiny v pohotovostním režimu V tomto řádku musíte rozhodnout, zda má přijímač v pohotovostním režimu zobrazovat čas. > V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte režim hodin v pohotovostním režimu na on (zapnuto) nebo off (vypnuto). > Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte do menu Settings (Nastavení) nebo se stisknutím tlačítka Menu vraťte do běžného provozu. Nastavení se automaticky uloží do paměti. 6.3 Nastavení audio/video Pro optimalizaci digitálního přijímače pro použití s vaším televizorem můžete 17

18 provést další nastavení v menu Audio/Video settings (Nastavení audio/ video). > Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte Hlavní menu. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Settings (Nastavení). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se podmenu Settings (Nastavení). > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek Audio/Video settings (Nastavení audio/video). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se menu Audio/Video settings (Nastavení audio/video). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označovač v rámci menu a změňte jednotlivé položky podle uvedených informací. Při volbě položky menu si, prosím, všímejte případných zpráv zobrazených na obrazovce. Je možné provést následující nastavení: Formát obrazu > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte formát obrazu podle vašeho televizoru: 4:3 nebo 16:9. Tato funkce umožňuje automatickou úpravu formátu obrazu vašeho televizoru Jazyk (audio signál) > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zvolte v tomto řádku preferovaný jazyk. Tato funkce automaticky zvolí preferovaný jazyk, pokud je k dispozici, po vyhledávání Jazyk (titulky) Váš DVB přijímač umožňuje zobrazování titulků. Pokud je funkce titulků aktivována a zvolený jazyk je vysílán, budou se titulky zobrazovat automaticky. Pokud funkce titulků není aktivována, je možné titulky zapnout ručně. Dostupnost titulků ukazuje zobrazení zprávy volba titulků. Viz také, prosím, bod 7.13 návodu k použití Režim TV SCART V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte tento parametr 18

19 podle vašeho televizoru na FBAS, RGB nebo S-Video. U standardních televizorů zvolte FBAS Režim VCR SCART V tomto řádku pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo nastavte tento parametr podle vašeho televizoru: FBAS nebo S-Video. U standardních televizorů zvolte FBAS Dolby Digital (AC3) Řada filmů je vysílána ve formátu Dolby Digital. To je ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním okně po zvolení programu. Pokud máte digitální 5.1 kanálový zesilovač, můžete si u některých filmů vychutnávat 5.1 kanálový zvuk Dolby Digital. Jediným požadavkem je, že digitální výstup Audio Out Digital (viz bod 4.4.2) vašeho DVB přijímače musí být propojen s digitálním vstupem vašeho 5.1 kanálového zesilovače pro Dolby Digital. Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním rámečku po zvolení programu. Pokud je funkce Dolby Digital (AC3) aktivována (on), budou tyto programy automaticky reprodukovány ve formátu Dolby Digital. Pokud tato funkce není aktivována (off), je možné zvuk Dolby Digital zapnout ručně. Viz také, prosím, bod návodu k použití. 7 Provoz 7.1 Zapínání a vypínání > Zapněte digitální přijímač stisknutím tlačítka Zapnuto/pohotovostní režim, buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači. > Pokud jej chcete vypnout, stiskněte totéž tlačítko, buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači. > Přijímač je nyní v pohotovostním režimu (stand-by) a na jeho displeji se zobrazí čas (pokud je aktivován podle bodu 6.2.4). Pokud se aktuální čas nezobrazí, musí jej přijímač ještě přijmout. Chcete-li to provést, zapněte přístroj a nastavte jej tak, aby přijímal některý hlavní kanál jako například ZDF po dobu asi 30 sekund; během této doby přístroj získá nastavení času automaticky. CZ 19

20 7.2 Volba programu Používání tlačítek programu nahoru/dolů > K přepínání o jeden programový slot nahoru nebo dolů můžete používat tlačítka programu nahoru/dolů buď na přijímači, nebo na dálkovém ovladači Používání numerických tlačítek > Numerická tlačítka můžete používat k zadání požadovaných čísel programu. Například: 1 pro programový slot 1 1, potom 4 pro programový slot 14 2, potom 3, potom 4 pro programový slot 234 Při zadávání čísel programu, které se skládají z několika číslic, máte po stisknutí tlačítka přibližně 3 sekundy na dokončení zadání. Pokud si přejete zadat číslo programu, které se skládá pouze z jednoho nebo dvou čísel, můžete postup přepnutí urychlit tak, že tlačítko posledního čísla podržíte trochu déle Používání navigátoru (seznam programů) > Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se navigátor seznamu programů. V režimu TV se zobrazí pouze televizní programy a v režimu Rádio se zobrazí pouze rozhlasové programy. Označen je program, který je aktuálně zvolen. > Nyní pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný program. > Stisknutím tlačítka OK zobrazíte označený program. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů posunujte označení v seznamu vždy po řádku. > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo se pohybujte tam a zpět v seznamu vždy po stránce Výběr seznamu Váš přijímač je vybaven několika seznamy programů, které vám mají usnadnit najít určitý program. Můžete si zvolit svůj seznam oblíbených (viz 20

21 bod 8.1) nebo si prohlédnout abecedně seřazený celkový seznam nebo si prohlédnout seznam seřazený podle poskytovatelů. > Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se aktivní seznam programů. > Pomocí červeného funkčního tlačítka Category (Kategorie) otevřete okno, ve kterém jsou typy seznamů programů (Favourites list (Seznam oblíbených), Provider lists (Seznam poskytovatelů) a Total list (Celkový seznam)). Označen je aktivní typ seznamu programů. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte typ seznamu programů, například Total list (Celkový seznam). > Potvrďte stisknutím OK. Zobrazí se abecedně seřazený celkový seznam, který obsahuje všechny programy. CZ > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte program, který si přejete spustit. > Potvrďte stisknutím OK Vyvolání zablokovaných programů Pokud zvolíte program, který je zablokovaný pomocí funkce rodičovského zámku, zobrazí se na obrazovce zpráva Unit PIN (PIN přístroje). > Pomocí numerických tlačítek zadejte váš PIN kód. Požadovaný program je nyní možné sledovat. nebo > Přepněte na program, který není blokován. Pokud jste zvolili nastavení on (zapnuto) v rámci bodu 8.3.2, zobrazí se žádost o PIN kód pokaždé, když zvolíte zablokovaný program. Aby však pro vás provoz byl pohodlnější, je nutné PIN kód zadat pouze jednou během provozní fáze. Pokud používáte CONAX Smartcard, všimněte si prosím bodu Informační rámeček Pokaždé, když přepnete programy, zobrazí se krátce informační rámeček obsahující programový slot a také název zvoleného programu. Kromě toho budou uvedeny i další charakteristiky programu, například pro videotext, pro program formátu 16/9, pro zakódované programy. V případě 21

22 vysílání se také zobrazí žánr EPG a věkové omezení (FSK = Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft v Německu). 7.3 Příjem zakódovaných programů Váš přijímač je vybaven integrovaným dekódovacím systémem CONAX a také běžným rozhraním. To vám umožňuje příjem zakódovaných programů. Chcete-li to provést, musíte buď do integrované čtečky karet vložit CONAX Smartcard: > Vložte CONAX Smartcard do slotu pro kartu v integrované čtečce karet (zlatým čipem směrem dolů). nebo > Pokud zvolíte zakódovaný program, digitální přijímač automaticky zkontroluje čtečku karet a rozhraní a zobrazí program v nezakódované formě, pokud byla vložena příslušná platná Smartcard nebo příslušný modul CI obsahující platnou Smartcard pro tento program Speciální funkce U některých programových slotů budete informováni o dostupnosti specifických zvláštních funkcí. Například kanály s funkcí multi-feed v případě některých sportovních vysílání si někdy můžete vybrat různé zápasy (například u národní fotbalové ligy), zvolit různé zvukové stopy (například stadión/komentář) nebo vybrat různé úhly kamer (Formule 1). Navíc někteří poskytovatelé programů vám umožňují zvolit si požadovaný počáteční čas filmu, který jste si vybrali Možnosti funkce multi-feed Některé programy nabízejí možnost multi-feed. Tato funkce vám umožňuje - například v případě sportovních vysílání zvolit si podle přání úhel kamery (závody formule 1) nebo přepínat na různé zápasy, které se hrají na jiných místech (například národní fotbalové ligy). Pokud program nabízí možnosti multi-feed, bude to ukázáno na obrazovce > Chcete-li vybrat jednu z dostupných možností, stiskněte tlačítko Možnost. Otevře se okno pro volbu s dostupnými možnostmi. 22

23 > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte požadovanou možnost. > Potvrďte stisknutím OK. Váš digitální přijímač se nyní přepne na zvolenou možnost Výběr počátečního času/obrázku Některé kanály umožňují zvolit si přehrání určitých filmů v různý počáteční čas. Tyto filmy jsou k dispozici 24 hodin denně a v různý volitelný počáteční čas. Pokud kanál umožňuje volbu počátečního času/obrazu, bude to uvedeno ve zprávě na obrazovce > Chcete-li vybrat jeden z dostupných počátečních časů, stiskněte tlačítko Možnost. Otevře se okno pro volbu s dostupnými počátečními časy. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů zvolte požadovaný počáteční čas a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Pokud je program potvrzen pro počáteční čas, který jste nastavili, můžete jej sledovat v požadovaném čase Kód CONAX PIN Váš digitální přijímač je vybaven funkcí rodičovského zámku, která blokuje přístup k některým specifickým vybraným programům (viz bod 8.3). Kromě toho v případě zakódovaných vysílání CONAX lze individuální programy, které nejsou vhodné pro děti, předem zablokovat pomocí kódu rodičovského zámku. Pro dekódování specifického programu, pokud byste jej chtěli sledovat, musíte zadat kód CONAX PIN. Tento kód PIN je uložen na Smartcard. Kód se dozvíte po obdržení karty. Kód CONAX PIN tedy není možné zaměňovat s kódem PIN přístroje digitálního přijímače (bod 8.3). Pokud přepnete na kanál, který momentálně vysílá předem zablokovaný program, zobrazí se zpráva. > Chcete-li program sledovat, pomocí numerických tlačítek zadejte čtyřmístný kód CONAX PIN. > Jakmile kód správně zadáte, je možné program normálně sledovat. Pokud kód zadáte nesprávně, můžete kód PIN zadat znovu nebo stisknout tlačítko Zpět a opustit menu. CZ 23

24 7.4 Ovládání hlasitosti Váš digitální ovladač je vybaven ovládáním hlasitosti. Díky tomu je provoz přijímače snazší, protože tak máte všechny důležité funkce na jednom dálkovém ovladači a jen zřídka budete muset použít dálkový ovladač televizoru. Když zapnete digitální přijímač, hlasitost zvuku bude reprodukována podle naposledy zvoleného nastavení. > Pro úpravu hlasitosti vašeho digitálního přijímače stiskněte tlačítko Hlasitost +, když chcete hlasitost zvýšit, a Hlasitost -, když chcete hlasitost snížit. > Stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí zvuku ztlumíte zvuk a opětným stisknutím tohoto tlačítka zvuk opět zapnete. 7.5 Přepínání TV/Rádio Předprogramované nastavení obsahuje rozhlasové i televizní programy. > Stisknutím tlačítka TV/Rádio přepněte digitální přijímač do režimu rádio. Digitální přijímač se nyní přepne na naposledy zvolený rozhlasový program. > Opětným stisknutím tlačítka TV/Rádio přepněte digitální přijímač zpět na naposledy zvolený televizní program. 7.6 Volba jiného jazyka (Režim TV) resp. stanice (režim Rádio) Pokud je program vysílán v několika jazycích nebo s vícekanálovým zvukem nebo pokud je na určitém rozhlasovém slotu k dispozici několik rozhlasových programů, zobrazí se tato informace na obrazovce. Poté můžete přejít k volbě jiného jazyka nebo jiného zvukového kanálu následovně: > Stiskněte tlačítko Možnost. Na obrazovce se objeví seznam obsahující jazyky nebo rozhlasové kanály, které jsou momentálně k dispozici. > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte požadovaný jazyk resp. požadovaný rozhlasový program potvrďte stisknutím tlačítka OK. Program můžete poslouchat ve zvoleném jazyce. Váš digitální přijímač je také vybaven pro příjem mono programů. > Pomocí tlačítek šipka vlevo/vpravo zvolte Mono kanál 1 ( ), Mono kanál 2 ( ) a Stereo ( ). 24

25 7.6.1 Dolby Digital (režim AC3) Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to ukázáno zobrazením loga Dolby v informačním rámečku po zvolení programu. Pokud máte aktivovanou funkci Dolby Digital (AC3) v souladu s bodem 6.3.6, bude tento program automaticky reprodukován v tomto formátu. Pokud jste funkci Dolby Digital (AC3) nezapnuli, můžete přijímač ručně přepnout do režimu AC3 následovně: > Stiskněte tlačítko Možnost. Pokud je k dispozici, zobrazí se na obrazovce seznam aktuálně dostupných jazyků a Dolby Digital (AC 3). > Pomocí tlačítek šipka nahoru/dolů označte řádek menu Dolby Digital. CZ > Potvrďte stisknutím OK. Nyní si pro tento program můžete užívat zvuk Dolby Digital. Pokud chcete, aby váš přijímač reprodukoval programy ve formátu Dolby Digital automaticky, proveďte podle popisu v bodě nastavení na automatickou reprodukci AC Návrat k naposledy zvolenému programu > Stisknutím tlačítka Zpět na dálkovém ovladači se dostanete zpět na poslední program, který jste měli zvolený předtím. > Opětným stisknutím tlačítka se vrátíte zpět na naposledy zvolený program. 7.8 Zobrazení hodin a informací o programu Tato funkce vám umožní prohlédnout si informace o programu, tedy o momentálně zvoleném programu. > Stisknutím tlačítka Info zobrazíte informace o momentálně zvoleném programu. V dolní polovině obrazovky se nyní zobrazí aktuální čas, název aktuálního programu a také počáteční a koncový čas tohoto programu, pokud poskytovatel tyto informace vysílá. 25

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

DigiPal 2. Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu. Příručka uživatele. Vážený zákazníku,

DigiPal 2. Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu. Příručka uživatele. Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu DigiPal 2 Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím podrobně

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2).

Návod k obsluze. S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Návod k obsluze S integrovanou čtečkou Sim-karet pro vložení Sim-karty CONAX (modely S1 a S2) popř. Sim-karty CRYPTOWORKS (pouze model S2). Pro příjem volných a zakódovaných programů digitální satelitní

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

TechniSat. Návod k použití TechniBox K1 CSP International. Digitální HD přijímač

TechniSat. Návod k použití TechniBox K1 CSP International. Digitální HD přijímač TechniSat Návod k použití TechniBox K1 CSP International Digitální HD přijímač Digitální kabelový HD přijímač s integrovanou čtečkou karet Conax integrovanou 1 Obsah 2. Bezpečnostní pokyny 5 2.1 Přerušení

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Návod k využívání interaktivních funkcí

Návod k využívání interaktivních funkcí Návod k využívání interaktivních funkcí Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody Interaktivní TV. Svoji Interaktivní TV budete ovládat přes velmi jednoduchou a intuitivní aplikaci.

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 07 22 OBSAH Strana: Úvod... 2 Výměna baterií... 2 Funkční tlačítka... 2 Nastavení MF-250... 4 Vyhledávání kódu... 5 Identifikace kódů, nalezených hledáním... 6 Kódová

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Terestrický digitální přijímač DTR 540

Terestrický digitální přijímač DTR 540 Terestrický digitální přijímač DTR 540 DSR T-FM 710 Návod k obsluze 2 OBSAH Obsah... str. 3 Všeobecné instrukce..... str. 4 Bezpečnostní instrukce... str. 4 Ovladače, přední a zadní panel... str. 5 Dálkové

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI).

S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI). Návod k obsluze S integrovaným systémem pro dvě Smartcard a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu společného rozhraní (CI). Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV (např. CONAX, CRYPTOWORKS,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Interaktivní funkce Selfnet TV

Interaktivní funkce Selfnet TV Interaktivní funkce Selfnet TV Uživatelská příručka Vážení zákazníci, těší nás, že jste se rozhodli využívat výhody interaktivní televize Selfnet TV. Svoji Selfnet TV budete ovládat přes velmi jednoduchou

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka IPTV - TELEVIZE IPTV je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandardní funkce a ten největší komfort při sledování Vašich oblíbených

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY

XENGO. nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY XENGO nová definice mobility UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PLUG&PLAY Obsah 1. Co si mám připravit pro rychlou instalaci terminálu XENGO? 3 2. Jak zapnout/vypnout terminál XENGO? 4 3. Jak nabíjet terminál XENGO?

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více