Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e"

Transkript

1 Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém

2 ii FTB-400

3 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2 Pravý panel (model s dvěma sloty)...5 Pravý panel (model se sedmi sloty)...6 Zadnípanel...7 Levý panel (model s dvěma sloty)...8 Levý panel (model se sedmi sloty)...9 Spodnípanel...10 ToolBox 6 - ú vod...11 Vysoce výkonné měřicímoduly Bezpečnostníinformace...15 Bezpečnostnípravidla...15 Hlavníbezpečnostníinformace...15 Bezpečnost při zachá zenís laserem...16 Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Začíná me s univerzá lním měřicím systémem...19 Vklá dá nía vyjímá níbaterií...19 Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů...23 Zapíná nía vypíná níftb Výměna zadního panelu...30 Instalace klá vesnice...32 Změna podsvícení Začíná me s ToolBox Hardwarové požadavky...33 Instalace nebo inovace ToolBox SpouštěníToolBox Univerzá lníměřicísystém iii

4 Obsah Vypíná nítoolbox Kalibrace dotykového displeje Použív á n írozhranítoolbox Přehled přítomných modulů Integrované aplikace Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox Zobrazenísystémových informací Kontextová ná pověda Stav baterií NastaveníToolBox Nastavenímonitoru a zvuku Nastavenídata a času Nastaveníjazyka a typu klá vesnice Používá níklá vesnice na obrazovce Výběr startovacího rozhraní Výběr aplikace po startu Hesla Přístupová ú roveň Tová rnínastavení Přenos dat...63 Přenos dat mezi dvěma PC (nebo FTB) Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a FTB Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a ručním přístrojem EXFO Instalace příslušenství...75 Instalace USB klá vesnice Instalace polohovacího zařízení Instalace externíjednotky CD-ROM Instalace sluchá tek nebo reproduktorů Instalace mikrofonu iv FTB-400

5 Obsah Instalace monitoru...78 Instalace tiská rny...78 Instalace PCMCIA karty Ú držba...81 Čistěnípředního panelu...81 Čistěnízabudovaných konektorů...82 Čistěníkonektorů s adaptery EUI/EUA...84 Čistěníadapterů EUI/EUA...86 Čistěnídetektoru...88 Čistěnídotykové obrazovky...88 Napá jeníftb Výměna baterií Technická podpora...91 Kontaktová nítechnické podpory...91 Transport Zá ruka...93 Obecné informace...93 Odpovědnost...94 Výjimky...94 Osvědčení...94 Servis a opravy Technické specifikace...97 Univerzá lníměřicísystém v

6

7 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému FTB-400 univerzá lní měřicí systém je nejnovější platforma od EXFO. Zadnívýměnný panel FTB-400 je dodá vá n ve dvou modelech. Model s dvěma sloty jednoúčelové OTDR, moduly MultiTest přes 500 kombinacíměření Model se sedmi sloty zá kladnía pokročilé aplikace měřenívčetnědwdm přes 1000 kombinacíměření 1 Univerzá lníměřicísystém

8 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Přednípanel Podívejte se na odpovídajícístrá nky pro více informacío různých čá stech vašeho FTB Dotyková LCD obrazovka (strana 37) Zabudovaný mikrofon (strana 76) Dvířka přístupových portů (strana 8 a 9) Disketová jednotka/ PCMCIA (strana 5 a 6) IR port Zá strčka AC/DC adapteru LED panel (strana 3) Zabudovaný reproduktor (strana 75) Hardwarová tlačítka (strana 4) Výběrový ovladač 2 FTB-400

9 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel LED panel LED panel na předníčá sti přístroje vám zobrazuje stav univerzá lního testovacího systému. LED Význam Svítí: FTB-400 je zapnutý. Nesvítí: FTB-400 je vypnutý. Svítí: V bateriích zbývá méně jak 10% energie. Nesvítí: V bateriích je více jak 10% energie. Svítí: FTB-400 je napá jený AC/DC adapterem a baterie nejsou nutné (jsou buď plněnabité nebo vyjmuté z přístroje). Bliká: Dobíjeníbaterií. Nesvítí: FTB-400 není napá jený AC/DC adapterem. Bliká: Signalizuje aktivitu pevného disku. Bliká: Měřicímoduly vysílajíoptický signá l. Nesvítí: Měřicí moduly nevysílají optický signá l. Univerzá lníměřicísystém 3

10 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Hardwarová tlačítka FTB-400 je vybavená hardwarovými tlačítky jenž vám vždy umožní přístup k funkcím. Tlačítko Účel Zap/Vyp: Zapíná a vypíná FTB-400. Více informací naleznete v kapitole Zapíná ní a vypíná níftb-400 na straně29. Podsvícení: Toto tlačítko vám umožňuje nastavit ú roveň jasu displeje. Více informací naleznete v kapitole Změna úrovně podsvícenína straně32. Přepínač programů: Toto tlačítko vám umožňuje přepínat mezi běžícími aplikacemi. Je to stejné jako stisknutíkombinace klá ves <Alt+Tab> na klá vesnici. Enter: Toto tlačítko vám umožňuje vybrat zvýrazněný aktivníprvek na obrazovce. Je to stejné jako použitíklá vesy Enter na klá vesnici. 4 FTB-400

11 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model s dvě ma sloty) Pravý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (2) Čtečka karet PCMCIA typu III Dvoupolohový stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Hlavníjednotka Zadnípanel s dvěma sloty Univerzá lníměřicísystém 5

12 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model se sedmi sloty) Pravý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem se sedmi sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (7) Čtečka karet PCMCIA typu III Stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 3 Baterie 4 Hlavníjednotka Zadnípanel se sedmi sloty 6 FTB-400

13 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Zadnípanel Zadnípanel Níž e je ilustrace panelu zadnístěny FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty. Zadnípanel s dvěma sloty má dvoupolohový stojá nek, kdežto zadnípanel se sedmi sloty má jednopolohový stojá nek. Upevňovacíšrouby Dvoupolohový stojá nek (složený) Pojistné šrouby pro moduly Upevňovacíšrouby Univerzá lníměřicísystém 7

14 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model s dvě ma sloty) Levý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem s dvěma sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Paralelníport (sameček DB-25) Pojistné šrouby pro moduly Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky 8 FTB-400

15 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model se sedmi sloty) Levý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem se sedmi sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Pojistné šrouby pro moduly Paralelníport (sameček DB-25) Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky Univerzá lníměřicísystém 9

16 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Spodnípanel Spodnípanel Níž e je ilustrace FTB-400 s připojeným zadním panelem s dvěma sloty k hlavníjednotce. Je zde zná zorněno umístěnípřihrá dky pro baterie. Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 2 Baterie 1 10 FTB-400

17 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod ToolBox 6 - úvod Nový ToolBox 6 užívá operačnísystém Windows 2000 poskytuje graficky uživatelsky přívětivé rozhranípro měření. V z h l e d r o z h r a n í b y lvzhled rozhraníbyl navržen tak, aby byl ú činný a snadno ovladatelný, ať již používá te dotykovou obrazovku nebo tradičnímyš a klá vesnici. Možnosti multitaskingu ToolBox 6 přináší nové možnosti k praktickému měření: multitasking. Nyníje možné měřit různá měřenía pracovat na výsledcích měřenív naprosto stejnou dobu, přepíná nímezi aplikacemi je jednoduché, stiskem tlačítka (viz Hardwarová tlačítka na straně4 ). Multitasking bude nepochybněšetřit váš čas, protože nemusíte čekat na běžícíaplikaci před startová ním nebo používá ním další. Univerzá lníměřicísystém 11

18 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod Aplikace pro více modulů ToolBox 6 Vám umožňuje prová dět aplikace vyžadující kombinace několika modulů. Jednoduše sestavit kombinace modulů a zahá jit měření. Rozšířitelná paměť FTB-400 univerzá lní měřicí systém je vybaven rychlým procesorem a dostatkem paměti RAM, což dovoluje využít mnoho vlastnostítoolbox 6. Nicméně, jak vaše potřeby měřeníporostou a technologie se posune dá l, mohli byste potřebovat více než to. Proto již hledíme do budoucnosti a umožňujeme rozšiřovat paměť ve vašem přístroji až do 512 MB RAM. 12 FTB-400

19 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly Vysoce výkonné měřicímoduly Pozná mka: FTB-400 je kompatibilnís většinou existujících EXFO modulů. Prosím, ověřte si kompatibilitu se staršími produkty, které již déle nejsou vyrábě né. FTB-1400 a FTB-3920 MultiTest Moduly MultiTest jsou měřidla ú tlumu. Spojujíměřidlo výkonu a zdroj záření, měřidlo ORL, vizuá lníloká tor poruch (VFL) a digitá lníhovorovou soupravu. FTB-5240 Analyzá tor optického spektra Zá kladní nástroj DWDM, FTB-5240 analyzá tor optického spektra umožňuje měřenívlnové délky. FTB-5320 Měřidlo vlnových délek FTB-5320 Měřidlo vlnových délek umožňuje velmi přesné měření vlnových délek. FTB-5500 Analyzá tor PMD FTB-5500 je modul pro měřenípolarizačnívidové disperze 13 Univerzá lníměřicísystém

20 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly FTB-7000 Optický reflektometr v časové oblasti (OTDR) Moduly OTDR jsou dostupné ve variantá ch pro jednu až tři vlnové délky v jednom modulu. FTB-9000 Optický přepínač Optický přepínač můžete použít s jakýmkoliv z ostatních měřicích modulů. 14 FTB-400

21 2 Bezpečnostníinformace Bezpečnostnípravidla Zvýrazněnídůležitých informacív tomto textu: VÝ STRAHA VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ Upozorňuje na potenciá lní osobní riziko. Označuje činnost, která, provedete-li ji nesprá vně, můžete mít za ná sledek ú raz nebo zranění. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit požadované podmínky. Upozorňuje na činnost, při které by mohlo dojít k poškozenípřístroje. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit podmínky. Upozorňuje na informace, které by neměly být přehlédnuty při prá ci s měřicím přístrojem. Hlavníbezpečnostníinformace VAROVÁNÍ Jestliže byl přístroj uložený v prostředí s teplotou mimo předepsaný rozsah teplot, nechte před zapnutím přístroj dosá hnout provozníteplotu. 15 Univerzá lníměřicísystém

22 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís laserem Bezpečnost při zachá zenís laserem VÝ STRAHA Použitípřístroje k jinému účelu než k jakému je určeno, nebo jiným způsobem než je uvedeno v ná vodu k použití, může vést ažk nebezpečíozá řenílaserovým zá řením. VÝ STRAHA Nepřipojujte a ani neodpojujte vlá kna, je-li laserový zdroj aktivní. Nikdy se nedívejte přímo do aktivního vlá kna a vždy se přesvědčete, že jsou vaše oči dostatečněchrá něné. VAROVÁNÍ Kdyžbezpečnostníindikace laserového zářeníbliká, jeden (nebo více) z vašich modulů vysílá optický signá l. Prosím zkontrolujte všechny moduly, zda neníaktivnímodul, který prá věpoužív á te. Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Napá jecíkabel vašeho FTB-400 univerzá lního měřicího systém připojuje a odpojuje zařízeníkdyž neužívá te baterie. VAROVÁNÍ Požadavky na napá jení: adaptér AC/DC V, 70 W. Použití vyššího napětímůže vést k poškozenípřístroje. VAROVÁNÍ Síť ový napá jecízdroj je určený pouze pro vnitřnípoužití. VAROVÁNÍ Používejte pouze NiMH baterie. Použití jiných baterií může poškodit zařízenía ohrozit vaši bezpečnost. 16 FTB-400

23 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís elektřinou VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY elektrické zdroje (baterie a externízdroj) z FTB-400. VAROVÁNÍ Nevyjímejte a nevklá dejte moduly, kdyžje jednotka zapnutá. Univerzá lníměřicísystém 17

24 18 FTB-400

25 3 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Ná sledujícístrá nky obsahujídůležité informace o tom, jak ovlá dat váš FTB-400 univerzá lníměřicísystém. Vklá dá nía vyjímá níbaterií FTB-400 je vybavený chytrými (NiMH) bateriemi. Můžete jej také napá jet z vhodného vnějšího zdroje. Více informací o možnostech napá jení vašeho FTB-400 naleznete v kapitole Napá jeníftb-400 na straně88. Pozná mka: Kdykoli vložíte nebo vyjmete baterie, FTB-400 pípne. Vklá dá níbateriído hlavníjednotky Proti ztrá těvýsledku měřeníse ujistěte, že je vždy přinejmenším jedna baterie v FTB-400. Pro vklá dá níbateriído hlavníjednotky, 1. Položte FTB-400 obrazovkou dolu. 2. Otevřete přihrá dku baterie umístěnou na spodním panelu FTB-400 zatlačením uzavíracích tlačítek směrem ke středu dvířek baterie a potom zatlačte na dvířka baterie dolů. Spodek FTB-400 Zavřený zá mek Otevřený zá mek 19 Univerzá lníměřicísystém

26 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. Pozitivnípól Negativnípól Spodek FTB-400 Ř emínek 4. Zavřete dvířka baterie a zajistěte zá mky. 20 FTB-400

27 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vklá dá níbateriído zadního panelu se sedmi sloty Předtím, než půjdete ven do terénu, ujistěte se, že máte nabité baterie v FTB-400 pokud nemá te adekvá tnía spolehlivý zdroj energie. Vklá dá níbaterií 1. Položte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Odšroubujte dvířka bateriía otevřete přihrá dku umístěnou na spodu jednotky. Upevňovacíšroub dvířek baterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. 4. Zavřete přihrá dku bateriía zašroubujte dvířka zpět. Univerzá lníměřicísystém 21

28 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vyjímá níbaterií Když baterie i po nabitívydržív provozu jen krá tkou dobu, je vhodné je vyměnit. Postupujte takto, 1. Odmontujte dvířka baterií. Kde jsou se dozvíte v kapitole Vklá dá ní bateriído hlavníjednotky na straně19 a v kapitole Vklá dá ní bateriído zadního panelu se sedmi sloty na straně Vytá hněte jednu baterii pomocířemínku a vložte novou. 3. Vytá hněte druhou baterii pomocířemínku a vložte novou. 4. Vraťte dvířka bateriína jejich místo a ujistěte se, že jsou zajištěná. Pozná mka: Nemusíte FTB-400 při výměně baterií vypínat. To je dobré pokud potřebujete zachovat data (neuložená) v pamě ti přístroje. Vždy musíbýt v přístroji alespoň jedna baterie, nebo FTB-400 musíbýt po celou dobu napájen z AC/DC adaptéru. 22 FTB-400

29 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů Instrukce jsou rozděleny pro model se dvěma sloty a pro model se sedmi sloty. Vklá dá nítestovacího modulu (model se dvěma sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou nalevo. Identifikační ná lepka je nalevo Piny konektoru Kolejničky Zá vit pro upevňovacíšroub Pravý panel FTB Univerzá lníměřicísystém

30 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastavíaž narazína upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 24 FTB-400

31 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nítestovacího modulu (model se sedmi sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou dolu. Konektor by měl být v zadníčá sti modulu nalevo a upevňovací šroub vedle něj napravo. VAROVÁNÍ Vložíte-li modul opačně(vzhůru nohama), může to vést k jeho zničení, můžete ohnout kontakty konektoru. Kolejničky Piny konektoru Zá vit pro upevňovací šroub Pravý panel FTB-400 Identifikační ná lepka je dole Univerzá lníměřicísystém 25

32 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastaví až narazí na upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 26 FTB-400

33 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vyjímá nítestovacích modulů VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vyjímá nítestovacího modulu 3. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 4. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček. Modul trošku povyjede ze slotu. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Univerzá lníměřicísystém 27

34 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 4. Uchopte modul za jeho strany, nebo za jeho ouško (ne za konektor) a vytá hněte ho ven. VAROVÁNÍ Vytahová ním modulu za konektor můžete modul i konektor zničit. 28 FTB-400

35 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Zapínánía vypínáníftb-400 Zapíná nía vypíná níftb-400 Zapíná níftb-400 Když je FTB-400 vypnutý, podržte na dvě sekundy modrého tlačítko On/Off na předním panelu. FTB-400 pípne, obrazovka krá tce blikne a FTB-400 startuje. Více informací o možnostech startová ní naleznete v kapitole Výběr startovacího rozhranína straně57. Vypíná níftb-400 FTB-400 umožňuje dva typy vypnutí: teplé vypnutí (též nazývá no jako hibernace uspá ní), umožňuje nastartovat rychleji při příš tím použití. Je to doporučená metoda. studené vypnutí, umožňuje při příštím použití celkovou startovací proceduru. Toto vypnutíkompletněodpojíelektřinu do testovacích modulů i do hlavníjednotky. Pro teplé vypnutí, když je FTB-400 puštěn, stiskněte na dvě vteřiny tlačítko On/Off. Pustě tlačítko ihned po pípnutí. FTB-400 se vypne. Během teplého vypnutíse všechny běžícíaplikace ukončía při příš tím zapnutíftb-400 nastartuje rychleji. Pro studené vypnutí, když je FTB-400 spuštěn, stiskněte na pět vteřin tlačítko On/Off. FTB-400 se vypne. Odpojíse elektřina do FTB-400 a testovacích modulů. Startová nípo studeném vypnutív průměru zabere o dvěminuty delšíč as než startovanípo teplém vypnutí. Univerzá lníměřicísystém 29

36 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu Výměna zadního panelu Zá visína vašich testovacích potřebá ch, můžete jednoduše vyměnit zadní panel FTB-400, dokonce i v terénu. VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY zdroje energie (baterie i externízdroj napá jení). Hlavníkonektor Upevňovacíšrouby 1. Ujistěte se, že FTB-400 je pravdu vypnutý. 2. Vyjměte/odpojte všechny zdroje (baterie i napá jecízdroj) z hlavní jednotky i ze zadního bloku. 3. Odšroubujte čtyři upevňovacíšrouby zadního panelu. 30 FTB-400

37 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu 4. Jemněoddělte zadnípanel od hlavníjednotky, snažte se vytahovat panel rovně. VAROVÁNÍ Vytahujte panel rovně (nenaklá nějte s ním), jinak hrozí nebezpečí poškozenínebo zničeníhlavního konektoru. 5. Přiložte nový zadnípanel tak, aby do sebe zapadl hlavníkonektor obou jednotek. 6. Jemnězatlačte zadnípanel do hlavníjednotky, držte zadnípanel tak rovně, jak jen to jde. 7. Zašroubujte zpět upevňovacíšrouby. Až po výměnězapnete FTB-400, systém automaticky najde nový zadní panel. Pozná mka: Pokud zadní panel není v FTB-400 dokonale upevně n, systém ho nenajde. Univerzá lníměřicísystém 31

38 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Instalace klávesnice Instalace klá vesnice Když je to potřeba, na dotykovém displeji se objevíklá vesnice. Ovšem nenínejlepšína psanídelších textů. Kdykoliv můžete použít klasickou klá vesnici. Instalujte ji jednoduše připojením k FTB-400 pomocíportu USB (více o USB na straně8). Pozná mka: Nenípotřeba vypínat FTB-400 před připojením klávesnice. Software ji automaticky najde. I když je klá vesnice připojena, bude se na displeji zobrazovat softwarová klá vesnice, pokud budete pracovat v ToolBox 6. Více informacínaleznete v kapitole Použív á n ísoftwarové klá vesnice na straně56. Změna podsvícení FTB-400 má k dispozici čtyři ú rovněpodsvícení: Vypnuto, Malá, Střednía Velká. Mačká ním tlačítka Podsvícenímůžete přepínat ú roveň podsvícení. Pozná mka: Nižšíúroveň podsvíceníméně zatěžuje baterie. Pokud nemůžete najít tlačítko Podsvícení, podívejte se na kapitolu Přednípanel na straně2. Pokud chcete nastavit více parametrů displeje podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně FTB-400

39 4 Začíná me s ToolBox 6 Hardwarové požadavky Pozná mka: ToolBox 6 a testovacíaplikace mohou být spuště ny na produktech EXFO, pokud vyhovíminimálním hardwarový m požadavkům. Minimá lnípožadavky Windows 98 (SE) Windows 2000 CPU 120 MHz Pentium 133 MHz Pentium RAM 64 MB 64 MB Diskový prostor 50 MB 50 MB Displej Super VGA, 800 x 600 Super VGA, 800 x 600 Malé písmo 16 milionů barev Pozná mka: V prostředí Windows 2000 může instalovat pouze uživatel s úrovní Administrátor. Instalace nebo inovace ToolBox 6 Když si koupíte FTB-400, software je již předinstalová n a nastaven z tová rny. Pokud potřebujete přeinstalovat ToolBox 6, použijte nejnovější CD-ROM s ToolBox 6 a postupujte podle instrukcína dalších strá nká ch. Pokud neníváš FTB-400 vybaven jednotkou CD-ROM, můžete připojit externícd-rom, více informacínaleznete v kapitole Instalace externí jednotky CD-ROM na straně77. Pokud nemá te přístup k jakékoli jednotce CD-ROM, můžete použít Data transfer k přenosu instalačních souborů do FTB-400 (více na straně68). Univerzá lníměřicísystém 33

40 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 1. Vložte instalačnícd do jednotky CD-ROM 2. Zvolte Spustit z menu Start. 3. Napište E:\ToolBox 6 Setup.exe do otevřeného okna. (Písmeno jednotky se může lišit podle umístěníjednotky CD-ROM.) 4. Klikněte na OK, InstallShield Wizard vás provede instalací, řiď te se pokyny na obrazovce. 34 FTB-400

41 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 5. V okně Select Components vyberte komponenty, které chcete nainstalovat a pro start instalace klikněte na Next. 6. Až bude instalace kompletní, objeví se hláška Installation Completeted. Klikněte na OK a restartujte FTB-400 nebo počítač. Univerzá lníměřicísystém 35

42 Začíná me s ToolBox 6 Spouště nítoolbox 6 SpouštěníToolBox 6 Když FTB-400 opustítová rnu, je nastaven tak, aby startoval přímo do ToolBox 6. Kdykoliv můžete pracovat s Windows. Můžete nastavit systém tak, aby startoval do Windows místo do ToolBox 6, jak je to popsá no v kapitole Výběr aplikace po startu na straně58. ToolBox 6 z prostředíwindows pustíte takto: Klikněte na ikonu na vašíploše Nebo V menu Start vyberte Programy > Exfo > ToolBox6 Vypíná nítoolbox 6 ToolBox 6 vypnete kliknutím na budete přá t.. Vyberte si možnost kterou si Logout and return to Startup screen: Umožnívá m odhlá sit se a spustí obrazovku pro přihlášení jiného uživatele. Tato volba je dostupná pouze pokud má te nastavena hesla, jak to popisuje kapitola Hesla na straně59. Exit ToolBox 6 and return to Windows 2000: Ukončíprá ci s ToolBox 6 a umožnívá m používat Windows 2000 s ostatními aplikacemi. Turn off the FTB-400: Vypne FTB FTB-400

43 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje Kalibrace dotykového displeje Dotykový displej zjednodušuje a urychluje měřicí proceduru snadným přístupem k příkazům. Detekuje pozici vašeho prstu, nebo jakéhokoli jiného ukazovacího předmětu, aktivuje příkazy, funkce a tlačítka. FTB-400 je vybaven stylusem umístěným zezadu krytu předního panelu. Váš FTB-400 je vybaven barevným, dotykovým, podsvíceným displejem s ú hlopříčkou 12,1 palce. Máte možnost přizpůsobit dotykový displej k většípřesnosti dotyků. Aby jste lépe viděli na displej můžete nastavovat jas a podsvícení, podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně53. Když obdržíte FTB-400, doporučujeme provést kalibraci displeje, tak budete moci využívat FTB-400 ještělépe. Přístup ke kalibraci dotykového displeje z hlavníobrazovky: 1. Klikněte na tlačítko Služby. Univerzá lníměřicísystém 37

44 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje 2. V menu Systém vyberte Touchscreen Calibration. 3. Jak je napsá no vprostřed obrazovky, dotkněte se šipky v levém horním rohu obrazovky, kalibrace začne. 4. Šipka se přesune dolu, opět na níklepněte. Pokračujte v této proceduře dál, až pokryjete celou obrazovku. Zabere vá m to jen pá r okamžiků. 5. Pokud se netrefíte, nebo nebudete chtít pokračovat v kalibraci, počkejte deset vteřin. Vrá títe se do předchozíobrazovky. 6. Jakmile je kalibrace hotova, obrazovka zmizía vrá títe se do nabídky Služby. 38 FTB-400

45 5 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přehled přítomných modulů Pokaždé, když spustíte ToolBox6, uvidíte přehled Přítomné moduly. Moduly přítomné v systému Hlavní tlačítka Panel online aplikací Tlačítko pro vypnutí Indiká tor baterií Tlačítko kontextové ná povědy Používejte tuto obrazovku k pouštění jednomodulových aplikací. Aplikace se budou měnit podle přítomných modulů. Panel online aplikací Kliknutína přítomný modul aktivuje příslušný Panel online aplikací. Tento panel zobrazuje pouze ty aplikace, které pracujíse zvoleným modulem. Pokud nebudou instalová ny žá dné moduly, bude panel prá zdný. Univerzá lníměřicísystém 39

46 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Spouštění jednomodulových aplikaací K spuštění aplikace klikněte na odpovídající ikonu v Panelu online aplikací. Integrované aplikace Integrované aplikace vám umožňujípoužívat aplikace využívajícívíce jak jeden modul současně. Pro spuštěníklikněte na příslušné tlačítko. Tato tabulka se objevípouze, pokud jsou v systému vloženy příslušné moduly. 40 FTB-400

47 Používá nírozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Výběr modulů pro integrovanou aplikaci Když chcete spustit integrovanou aplikaci, musíte vybrat moduly, které při tom budete chtít používat. 1. Klikněte na tlačítko odpovídajícíaplikaci, kterou chcete nastavit. V okně Výběr modulů zobrazí každý modul instalovaný ve vašem systému. Tabulka výběru modulů Prá zdný slot Dostupný modul Popis vybraného modulu Modul vybraný pro aplikaci 2. Vyberte moduly které chcete použít podle ná sledujících detailů. Každý řá dek představuje element aplikace, pro kterou vybírá te moduly. Moduly reprezentujítlačítka s písmeny. Písmeno odpovídá slotu ve kterém je umístěn modul. Zšedlá písmena reprezentujívolné sloty, nebo sloty, které jsou zabrá ny velkými moduly Počet dostupných modulů se bude měnit podle toho kolik jich má te zrovna v FTB-400. Univerzá lníměřicísystém 41

48 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace 3. Když kliknete na tlačítko Start aplikace se spustí. Vybrané moduly zčervenají, čímž signalizují, že již nejsou dostupné a okno Vý bě r modulů se zavře. 4. Ukončenívýběru modulů bez uloženízměn, nebo spuštěníaplikace, klikněte na tlačítko Cancel nebo X v pravém horním rohu. Vaše nastaveníse neuložído příš tího spuštění, když opustíte okno bez zatrženípole Keep current selection for automatic startup umístěné v levé dolníčá sti okna. 42 FTB-400

49 Používá nírozhranítoolbox 6 Práce na vý sledcích měření(režim offline) Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Tento režim sloužík prá ci s již naměřenými hodnotami, říká se mu Offline režim. Zpracovánívý sledků spustíte kliknutím na odpovídajícítlačítko. Každý modul má svoje ouško (oddíl), v kterém najdete odpovídající aplikace. Aplikace odpovídají modulům, které máte nainstalová ny ve vašem přístroji. Nemusíte mít moduly zasunuté v FTB-400, ale odpovídajícísoftware misíbýt nainstalová n. Více informací o instalaci a inovaci ToolBox 6 naleznete v kapitole Instalace nebo inovace ToolBox 6 na straně33. Pozná mka: Zde nemůžete získat nové náměry, na to musíte použít tlačítko Přítomné moduly nebo Integrované aplikace. Univerzá lníměřicísystém 43

50 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox 6 Některé z nejčastěji používaných služeb Windows jsou začleněny do ToolBox 6, kvůli lepšímu přístupu. Těchto služeb dosá hnete kliknutím na tlačítko Služby a pak na ouško Systém. Tabulka na další straně je seznamem dostupných služeb a poskytuje krá tký popis jejich funkce. Pozná mka: Ovládacípanely Windows nejsou pod ouškem Systém. K jejich zobrazení musíte postupovat přímo z Windows, nebo použijte Průzkumníka Windows. 44 FTB-400

51 Používá nírozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Služba Popis Tiská rny Nastaví výchozí tiská rnu a její vlastnosti. Nepoužívá se k tisku protokolů nebo výsledků měření. Každý modul má vlastnítiskové funkce. Průzkumník Windows Prozkoumá vá a spravuje soubory a složky. Defragmentace disku Uspořá dá vá místo na disku. Vyčištěnídisku Sprá vce ú loh Síťová a telefonická připojení Najde nepoužívané a nepotřebné soubory na disku a vymaže je, aby se zvětšil volný prostor na disku. Zobrazuje vytíž ení CPU a další systémové informace (volná RAM ) a spravuje spuštěné aplikace. Umožní připojení k jiným systémům pomocí, síťové karty, modemu, kabelu, IrDA,. O těchto sužbá ch naleznete více informací v dokumentaci k Microsoft Windows. Univerzá lníměřicísystém 45

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows 2000 a XP. PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta PU007V2 Sweex 1-portová paralelní a 2-portová sériová PCI karta Úvod Nevystavujte PU007V2 vysokým teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU007V2

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD

TRUST 100MB SPEEDSHARE PCI CARD 1 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení karty Trust 100MB Speedshare PCI. Karta Trust 100MB Speedshare PCI vám umožňuje připojení vašeho počítače k místní síti (LAN) nebo širokopásmové připojení k internetu.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

Optický reflektometr v základní jednotce FTB-400 FTB 7000B/FTB-70000C. Návod k použití

Optický reflektometr v základní jednotce FTB-400 FTB 7000B/FTB-70000C. Návod k použití Optický reflektometr v základní jednotce FTB-400 FTB 7000B/FTB-70000C Návod k použití Verze: 6.15_a Univerzá lníměřicísystém Duben 2003 1 Obsah 1 Bezpečnostníinformace...1 Bezpečnostnípravidla... 1 Bezpečnostníinformace...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port PU011 Sweex PCI Express karta, 1x paralelní port Úvod Nevystavujte PU011 vysokým teplotám. Neumísťujte ji na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Nepoužívejte PU011 ve velmi prašném nebo

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Nový, neokoukaný design Lze použít jako diktafon pro nahrávání samotného zvuku Při nahrávání videa i samotného audia na hodinkách na rozdíl od

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více