Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e"

Transkript

1 Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém

2 ii FTB-400

3 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2 Pravý panel (model s dvěma sloty)...5 Pravý panel (model se sedmi sloty)...6 Zadnípanel...7 Levý panel (model s dvěma sloty)...8 Levý panel (model se sedmi sloty)...9 Spodnípanel...10 ToolBox 6 - ú vod...11 Vysoce výkonné měřicímoduly Bezpečnostníinformace...15 Bezpečnostnípravidla...15 Hlavníbezpečnostníinformace...15 Bezpečnost při zachá zenís laserem...16 Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Začíná me s univerzá lním měřicím systémem...19 Vklá dá nía vyjímá níbaterií...19 Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů...23 Zapíná nía vypíná níftb Výměna zadního panelu...30 Instalace klá vesnice...32 Změna podsvícení Začíná me s ToolBox Hardwarové požadavky...33 Instalace nebo inovace ToolBox SpouštěníToolBox Univerzá lníměřicísystém iii

4 Obsah Vypíná nítoolbox Kalibrace dotykového displeje Použív á n írozhranítoolbox Přehled přítomných modulů Integrované aplikace Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox Zobrazenísystémových informací Kontextová ná pověda Stav baterií NastaveníToolBox Nastavenímonitoru a zvuku Nastavenídata a času Nastaveníjazyka a typu klá vesnice Používá níklá vesnice na obrazovce Výběr startovacího rozhraní Výběr aplikace po startu Hesla Přístupová ú roveň Tová rnínastavení Přenos dat...63 Přenos dat mezi dvěma PC (nebo FTB) Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a FTB Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a ručním přístrojem EXFO Instalace příslušenství...75 Instalace USB klá vesnice Instalace polohovacího zařízení Instalace externíjednotky CD-ROM Instalace sluchá tek nebo reproduktorů Instalace mikrofonu iv FTB-400

5 Obsah Instalace monitoru...78 Instalace tiská rny...78 Instalace PCMCIA karty Ú držba...81 Čistěnípředního panelu...81 Čistěnízabudovaných konektorů...82 Čistěníkonektorů s adaptery EUI/EUA...84 Čistěníadapterů EUI/EUA...86 Čistěnídetektoru...88 Čistěnídotykové obrazovky...88 Napá jeníftb Výměna baterií Technická podpora...91 Kontaktová nítechnické podpory...91 Transport Zá ruka...93 Obecné informace...93 Odpovědnost...94 Výjimky...94 Osvědčení...94 Servis a opravy Technické specifikace...97 Univerzá lníměřicísystém v

6

7 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému FTB-400 univerzá lní měřicí systém je nejnovější platforma od EXFO. Zadnívýměnný panel FTB-400 je dodá vá n ve dvou modelech. Model s dvěma sloty jednoúčelové OTDR, moduly MultiTest přes 500 kombinacíměření Model se sedmi sloty zá kladnía pokročilé aplikace měřenívčetnědwdm přes 1000 kombinacíměření 1 Univerzá lníměřicísystém

8 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Přednípanel Podívejte se na odpovídajícístrá nky pro více informacío různých čá stech vašeho FTB Dotyková LCD obrazovka (strana 37) Zabudovaný mikrofon (strana 76) Dvířka přístupových portů (strana 8 a 9) Disketová jednotka/ PCMCIA (strana 5 a 6) IR port Zá strčka AC/DC adapteru LED panel (strana 3) Zabudovaný reproduktor (strana 75) Hardwarová tlačítka (strana 4) Výběrový ovladač 2 FTB-400

9 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel LED panel LED panel na předníčá sti přístroje vám zobrazuje stav univerzá lního testovacího systému. LED Význam Svítí: FTB-400 je zapnutý. Nesvítí: FTB-400 je vypnutý. Svítí: V bateriích zbývá méně jak 10% energie. Nesvítí: V bateriích je více jak 10% energie. Svítí: FTB-400 je napá jený AC/DC adapterem a baterie nejsou nutné (jsou buď plněnabité nebo vyjmuté z přístroje). Bliká: Dobíjeníbaterií. Nesvítí: FTB-400 není napá jený AC/DC adapterem. Bliká: Signalizuje aktivitu pevného disku. Bliká: Měřicímoduly vysílajíoptický signá l. Nesvítí: Měřicí moduly nevysílají optický signá l. Univerzá lníměřicísystém 3

10 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Hardwarová tlačítka FTB-400 je vybavená hardwarovými tlačítky jenž vám vždy umožní přístup k funkcím. Tlačítko Účel Zap/Vyp: Zapíná a vypíná FTB-400. Více informací naleznete v kapitole Zapíná ní a vypíná níftb-400 na straně29. Podsvícení: Toto tlačítko vám umožňuje nastavit ú roveň jasu displeje. Více informací naleznete v kapitole Změna úrovně podsvícenína straně32. Přepínač programů: Toto tlačítko vám umožňuje přepínat mezi běžícími aplikacemi. Je to stejné jako stisknutíkombinace klá ves <Alt+Tab> na klá vesnici. Enter: Toto tlačítko vám umožňuje vybrat zvýrazněný aktivníprvek na obrazovce. Je to stejné jako použitíklá vesy Enter na klá vesnici. 4 FTB-400

11 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model s dvě ma sloty) Pravý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (2) Čtečka karet PCMCIA typu III Dvoupolohový stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Hlavníjednotka Zadnípanel s dvěma sloty Univerzá lníměřicísystém 5

12 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model se sedmi sloty) Pravý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem se sedmi sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (7) Čtečka karet PCMCIA typu III Stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 3 Baterie 4 Hlavníjednotka Zadnípanel se sedmi sloty 6 FTB-400

13 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Zadnípanel Zadnípanel Níž e je ilustrace panelu zadnístěny FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty. Zadnípanel s dvěma sloty má dvoupolohový stojá nek, kdežto zadnípanel se sedmi sloty má jednopolohový stojá nek. Upevňovacíšrouby Dvoupolohový stojá nek (složený) Pojistné šrouby pro moduly Upevňovacíšrouby Univerzá lníměřicísystém 7

14 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model s dvě ma sloty) Levý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem s dvěma sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Paralelníport (sameček DB-25) Pojistné šrouby pro moduly Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky 8 FTB-400

15 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model se sedmi sloty) Levý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem se sedmi sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Pojistné šrouby pro moduly Paralelníport (sameček DB-25) Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky Univerzá lníměřicísystém 9

16 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Spodnípanel Spodnípanel Níž e je ilustrace FTB-400 s připojeným zadním panelem s dvěma sloty k hlavníjednotce. Je zde zná zorněno umístěnípřihrá dky pro baterie. Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 2 Baterie 1 10 FTB-400

17 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod ToolBox 6 - úvod Nový ToolBox 6 užívá operačnísystém Windows 2000 poskytuje graficky uživatelsky přívětivé rozhranípro měření. V z h l e d r o z h r a n í b y lvzhled rozhraníbyl navržen tak, aby byl ú činný a snadno ovladatelný, ať již používá te dotykovou obrazovku nebo tradičnímyš a klá vesnici. Možnosti multitaskingu ToolBox 6 přináší nové možnosti k praktickému měření: multitasking. Nyníje možné měřit různá měřenía pracovat na výsledcích měřenív naprosto stejnou dobu, přepíná nímezi aplikacemi je jednoduché, stiskem tlačítka (viz Hardwarová tlačítka na straně4 ). Multitasking bude nepochybněšetřit váš čas, protože nemusíte čekat na běžícíaplikaci před startová ním nebo používá ním další. Univerzá lníměřicísystém 11

18 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod Aplikace pro více modulů ToolBox 6 Vám umožňuje prová dět aplikace vyžadující kombinace několika modulů. Jednoduše sestavit kombinace modulů a zahá jit měření. Rozšířitelná paměť FTB-400 univerzá lní měřicí systém je vybaven rychlým procesorem a dostatkem paměti RAM, což dovoluje využít mnoho vlastnostítoolbox 6. Nicméně, jak vaše potřeby měřeníporostou a technologie se posune dá l, mohli byste potřebovat více než to. Proto již hledíme do budoucnosti a umožňujeme rozšiřovat paměť ve vašem přístroji až do 512 MB RAM. 12 FTB-400

19 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly Vysoce výkonné měřicímoduly Pozná mka: FTB-400 je kompatibilnís většinou existujících EXFO modulů. Prosím, ověřte si kompatibilitu se staršími produkty, které již déle nejsou vyrábě né. FTB-1400 a FTB-3920 MultiTest Moduly MultiTest jsou měřidla ú tlumu. Spojujíměřidlo výkonu a zdroj záření, měřidlo ORL, vizuá lníloká tor poruch (VFL) a digitá lníhovorovou soupravu. FTB-5240 Analyzá tor optického spektra Zá kladní nástroj DWDM, FTB-5240 analyzá tor optického spektra umožňuje měřenívlnové délky. FTB-5320 Měřidlo vlnových délek FTB-5320 Měřidlo vlnových délek umožňuje velmi přesné měření vlnových délek. FTB-5500 Analyzá tor PMD FTB-5500 je modul pro měřenípolarizačnívidové disperze 13 Univerzá lníměřicísystém

20 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly FTB-7000 Optický reflektometr v časové oblasti (OTDR) Moduly OTDR jsou dostupné ve variantá ch pro jednu až tři vlnové délky v jednom modulu. FTB-9000 Optický přepínač Optický přepínač můžete použít s jakýmkoliv z ostatních měřicích modulů. 14 FTB-400

21 2 Bezpečnostníinformace Bezpečnostnípravidla Zvýrazněnídůležitých informacív tomto textu: VÝ STRAHA VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ Upozorňuje na potenciá lní osobní riziko. Označuje činnost, která, provedete-li ji nesprá vně, můžete mít za ná sledek ú raz nebo zranění. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit požadované podmínky. Upozorňuje na činnost, při které by mohlo dojít k poškozenípřístroje. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit podmínky. Upozorňuje na informace, které by neměly být přehlédnuty při prá ci s měřicím přístrojem. Hlavníbezpečnostníinformace VAROVÁNÍ Jestliže byl přístroj uložený v prostředí s teplotou mimo předepsaný rozsah teplot, nechte před zapnutím přístroj dosá hnout provozníteplotu. 15 Univerzá lníměřicísystém

22 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís laserem Bezpečnost při zachá zenís laserem VÝ STRAHA Použitípřístroje k jinému účelu než k jakému je určeno, nebo jiným způsobem než je uvedeno v ná vodu k použití, může vést ažk nebezpečíozá řenílaserovým zá řením. VÝ STRAHA Nepřipojujte a ani neodpojujte vlá kna, je-li laserový zdroj aktivní. Nikdy se nedívejte přímo do aktivního vlá kna a vždy se přesvědčete, že jsou vaše oči dostatečněchrá něné. VAROVÁNÍ Kdyžbezpečnostníindikace laserového zářeníbliká, jeden (nebo více) z vašich modulů vysílá optický signá l. Prosím zkontrolujte všechny moduly, zda neníaktivnímodul, který prá věpoužív á te. Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Napá jecíkabel vašeho FTB-400 univerzá lního měřicího systém připojuje a odpojuje zařízeníkdyž neužívá te baterie. VAROVÁNÍ Požadavky na napá jení: adaptér AC/DC V, 70 W. Použití vyššího napětímůže vést k poškozenípřístroje. VAROVÁNÍ Síť ový napá jecízdroj je určený pouze pro vnitřnípoužití. VAROVÁNÍ Používejte pouze NiMH baterie. Použití jiných baterií může poškodit zařízenía ohrozit vaši bezpečnost. 16 FTB-400

23 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís elektřinou VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY elektrické zdroje (baterie a externízdroj) z FTB-400. VAROVÁNÍ Nevyjímejte a nevklá dejte moduly, kdyžje jednotka zapnutá. Univerzá lníměřicísystém 17

24 18 FTB-400

25 3 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Ná sledujícístrá nky obsahujídůležité informace o tom, jak ovlá dat váš FTB-400 univerzá lníměřicísystém. Vklá dá nía vyjímá níbaterií FTB-400 je vybavený chytrými (NiMH) bateriemi. Můžete jej také napá jet z vhodného vnějšího zdroje. Více informací o možnostech napá jení vašeho FTB-400 naleznete v kapitole Napá jeníftb-400 na straně88. Pozná mka: Kdykoli vložíte nebo vyjmete baterie, FTB-400 pípne. Vklá dá níbateriído hlavníjednotky Proti ztrá těvýsledku měřeníse ujistěte, že je vždy přinejmenším jedna baterie v FTB-400. Pro vklá dá níbateriído hlavníjednotky, 1. Položte FTB-400 obrazovkou dolu. 2. Otevřete přihrá dku baterie umístěnou na spodním panelu FTB-400 zatlačením uzavíracích tlačítek směrem ke středu dvířek baterie a potom zatlačte na dvířka baterie dolů. Spodek FTB-400 Zavřený zá mek Otevřený zá mek 19 Univerzá lníměřicísystém

26 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. Pozitivnípól Negativnípól Spodek FTB-400 Ř emínek 4. Zavřete dvířka baterie a zajistěte zá mky. 20 FTB-400

27 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vklá dá níbateriído zadního panelu se sedmi sloty Předtím, než půjdete ven do terénu, ujistěte se, že máte nabité baterie v FTB-400 pokud nemá te adekvá tnía spolehlivý zdroj energie. Vklá dá níbaterií 1. Položte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Odšroubujte dvířka bateriía otevřete přihrá dku umístěnou na spodu jednotky. Upevňovacíšroub dvířek baterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. 4. Zavřete přihrá dku bateriía zašroubujte dvířka zpět. Univerzá lníměřicísystém 21

28 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vyjímá níbaterií Když baterie i po nabitívydržív provozu jen krá tkou dobu, je vhodné je vyměnit. Postupujte takto, 1. Odmontujte dvířka baterií. Kde jsou se dozvíte v kapitole Vklá dá ní bateriído hlavníjednotky na straně19 a v kapitole Vklá dá ní bateriído zadního panelu se sedmi sloty na straně Vytá hněte jednu baterii pomocířemínku a vložte novou. 3. Vytá hněte druhou baterii pomocířemínku a vložte novou. 4. Vraťte dvířka bateriína jejich místo a ujistěte se, že jsou zajištěná. Pozná mka: Nemusíte FTB-400 při výměně baterií vypínat. To je dobré pokud potřebujete zachovat data (neuložená) v pamě ti přístroje. Vždy musíbýt v přístroji alespoň jedna baterie, nebo FTB-400 musíbýt po celou dobu napájen z AC/DC adaptéru. 22 FTB-400

29 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů Instrukce jsou rozděleny pro model se dvěma sloty a pro model se sedmi sloty. Vklá dá nítestovacího modulu (model se dvěma sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou nalevo. Identifikační ná lepka je nalevo Piny konektoru Kolejničky Zá vit pro upevňovacíšroub Pravý panel FTB Univerzá lníměřicísystém

30 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastavíaž narazína upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 24 FTB-400

31 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nítestovacího modulu (model se sedmi sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou dolu. Konektor by měl být v zadníčá sti modulu nalevo a upevňovací šroub vedle něj napravo. VAROVÁNÍ Vložíte-li modul opačně(vzhůru nohama), může to vést k jeho zničení, můžete ohnout kontakty konektoru. Kolejničky Piny konektoru Zá vit pro upevňovací šroub Pravý panel FTB-400 Identifikační ná lepka je dole Univerzá lníměřicísystém 25

32 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastaví až narazí na upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 26 FTB-400

33 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vyjímá nítestovacích modulů VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vyjímá nítestovacího modulu 3. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 4. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček. Modul trošku povyjede ze slotu. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Univerzá lníměřicísystém 27

34 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 4. Uchopte modul za jeho strany, nebo za jeho ouško (ne za konektor) a vytá hněte ho ven. VAROVÁNÍ Vytahová ním modulu za konektor můžete modul i konektor zničit. 28 FTB-400

35 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Zapínánía vypínáníftb-400 Zapíná nía vypíná níftb-400 Zapíná níftb-400 Když je FTB-400 vypnutý, podržte na dvě sekundy modrého tlačítko On/Off na předním panelu. FTB-400 pípne, obrazovka krá tce blikne a FTB-400 startuje. Více informací o možnostech startová ní naleznete v kapitole Výběr startovacího rozhranína straně57. Vypíná níftb-400 FTB-400 umožňuje dva typy vypnutí: teplé vypnutí (též nazývá no jako hibernace uspá ní), umožňuje nastartovat rychleji při příš tím použití. Je to doporučená metoda. studené vypnutí, umožňuje při příštím použití celkovou startovací proceduru. Toto vypnutíkompletněodpojíelektřinu do testovacích modulů i do hlavníjednotky. Pro teplé vypnutí, když je FTB-400 puštěn, stiskněte na dvě vteřiny tlačítko On/Off. Pustě tlačítko ihned po pípnutí. FTB-400 se vypne. Během teplého vypnutíse všechny běžícíaplikace ukončía při příš tím zapnutíftb-400 nastartuje rychleji. Pro studené vypnutí, když je FTB-400 spuštěn, stiskněte na pět vteřin tlačítko On/Off. FTB-400 se vypne. Odpojíse elektřina do FTB-400 a testovacích modulů. Startová nípo studeném vypnutív průměru zabere o dvěminuty delšíč as než startovanípo teplém vypnutí. Univerzá lníměřicísystém 29

36 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu Výměna zadního panelu Zá visína vašich testovacích potřebá ch, můžete jednoduše vyměnit zadní panel FTB-400, dokonce i v terénu. VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY zdroje energie (baterie i externízdroj napá jení). Hlavníkonektor Upevňovacíšrouby 1. Ujistěte se, že FTB-400 je pravdu vypnutý. 2. Vyjměte/odpojte všechny zdroje (baterie i napá jecízdroj) z hlavní jednotky i ze zadního bloku. 3. Odšroubujte čtyři upevňovacíšrouby zadního panelu. 30 FTB-400

37 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu 4. Jemněoddělte zadnípanel od hlavníjednotky, snažte se vytahovat panel rovně. VAROVÁNÍ Vytahujte panel rovně (nenaklá nějte s ním), jinak hrozí nebezpečí poškozenínebo zničeníhlavního konektoru. 5. Přiložte nový zadnípanel tak, aby do sebe zapadl hlavníkonektor obou jednotek. 6. Jemnězatlačte zadnípanel do hlavníjednotky, držte zadnípanel tak rovně, jak jen to jde. 7. Zašroubujte zpět upevňovacíšrouby. Až po výměnězapnete FTB-400, systém automaticky najde nový zadní panel. Pozná mka: Pokud zadní panel není v FTB-400 dokonale upevně n, systém ho nenajde. Univerzá lníměřicísystém 31

38 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Instalace klávesnice Instalace klá vesnice Když je to potřeba, na dotykovém displeji se objevíklá vesnice. Ovšem nenínejlepšína psanídelších textů. Kdykoliv můžete použít klasickou klá vesnici. Instalujte ji jednoduše připojením k FTB-400 pomocíportu USB (více o USB na straně8). Pozná mka: Nenípotřeba vypínat FTB-400 před připojením klávesnice. Software ji automaticky najde. I když je klá vesnice připojena, bude se na displeji zobrazovat softwarová klá vesnice, pokud budete pracovat v ToolBox 6. Více informacínaleznete v kapitole Použív á n ísoftwarové klá vesnice na straně56. Změna podsvícení FTB-400 má k dispozici čtyři ú rovněpodsvícení: Vypnuto, Malá, Střednía Velká. Mačká ním tlačítka Podsvícenímůžete přepínat ú roveň podsvícení. Pozná mka: Nižšíúroveň podsvíceníméně zatěžuje baterie. Pokud nemůžete najít tlačítko Podsvícení, podívejte se na kapitolu Přednípanel na straně2. Pokud chcete nastavit více parametrů displeje podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně FTB-400

39 4 Začíná me s ToolBox 6 Hardwarové požadavky Pozná mka: ToolBox 6 a testovacíaplikace mohou být spuště ny na produktech EXFO, pokud vyhovíminimálním hardwarový m požadavkům. Minimá lnípožadavky Windows 98 (SE) Windows 2000 CPU 120 MHz Pentium 133 MHz Pentium RAM 64 MB 64 MB Diskový prostor 50 MB 50 MB Displej Super VGA, 800 x 600 Super VGA, 800 x 600 Malé písmo 16 milionů barev Pozná mka: V prostředí Windows 2000 může instalovat pouze uživatel s úrovní Administrátor. Instalace nebo inovace ToolBox 6 Když si koupíte FTB-400, software je již předinstalová n a nastaven z tová rny. Pokud potřebujete přeinstalovat ToolBox 6, použijte nejnovější CD-ROM s ToolBox 6 a postupujte podle instrukcína dalších strá nká ch. Pokud neníváš FTB-400 vybaven jednotkou CD-ROM, můžete připojit externícd-rom, více informacínaleznete v kapitole Instalace externí jednotky CD-ROM na straně77. Pokud nemá te přístup k jakékoli jednotce CD-ROM, můžete použít Data transfer k přenosu instalačních souborů do FTB-400 (více na straně68). Univerzá lníměřicísystém 33

40 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 1. Vložte instalačnícd do jednotky CD-ROM 2. Zvolte Spustit z menu Start. 3. Napište E:\ToolBox 6 Setup.exe do otevřeného okna. (Písmeno jednotky se může lišit podle umístěníjednotky CD-ROM.) 4. Klikněte na OK, InstallShield Wizard vás provede instalací, řiď te se pokyny na obrazovce. 34 FTB-400

41 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 5. V okně Select Components vyberte komponenty, které chcete nainstalovat a pro start instalace klikněte na Next. 6. Až bude instalace kompletní, objeví se hláška Installation Completeted. Klikněte na OK a restartujte FTB-400 nebo počítač. Univerzá lníměřicísystém 35

42 Začíná me s ToolBox 6 Spouště nítoolbox 6 SpouštěníToolBox 6 Když FTB-400 opustítová rnu, je nastaven tak, aby startoval přímo do ToolBox 6. Kdykoliv můžete pracovat s Windows. Můžete nastavit systém tak, aby startoval do Windows místo do ToolBox 6, jak je to popsá no v kapitole Výběr aplikace po startu na straně58. ToolBox 6 z prostředíwindows pustíte takto: Klikněte na ikonu na vašíploše Nebo V menu Start vyberte Programy > Exfo > ToolBox6 Vypíná nítoolbox 6 ToolBox 6 vypnete kliknutím na budete přá t.. Vyberte si možnost kterou si Logout and return to Startup screen: Umožnívá m odhlá sit se a spustí obrazovku pro přihlášení jiného uživatele. Tato volba je dostupná pouze pokud má te nastavena hesla, jak to popisuje kapitola Hesla na straně59. Exit ToolBox 6 and return to Windows 2000: Ukončíprá ci s ToolBox 6 a umožnívá m používat Windows 2000 s ostatními aplikacemi. Turn off the FTB-400: Vypne FTB FTB-400

43 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje Kalibrace dotykového displeje Dotykový displej zjednodušuje a urychluje měřicí proceduru snadným přístupem k příkazům. Detekuje pozici vašeho prstu, nebo jakéhokoli jiného ukazovacího předmětu, aktivuje příkazy, funkce a tlačítka. FTB-400 je vybaven stylusem umístěným zezadu krytu předního panelu. Váš FTB-400 je vybaven barevným, dotykovým, podsvíceným displejem s ú hlopříčkou 12,1 palce. Máte možnost přizpůsobit dotykový displej k většípřesnosti dotyků. Aby jste lépe viděli na displej můžete nastavovat jas a podsvícení, podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně53. Když obdržíte FTB-400, doporučujeme provést kalibraci displeje, tak budete moci využívat FTB-400 ještělépe. Přístup ke kalibraci dotykového displeje z hlavníobrazovky: 1. Klikněte na tlačítko Služby. Univerzá lníměřicísystém 37

44 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje 2. V menu Systém vyberte Touchscreen Calibration. 3. Jak je napsá no vprostřed obrazovky, dotkněte se šipky v levém horním rohu obrazovky, kalibrace začne. 4. Šipka se přesune dolu, opět na níklepněte. Pokračujte v této proceduře dál, až pokryjete celou obrazovku. Zabere vá m to jen pá r okamžiků. 5. Pokud se netrefíte, nebo nebudete chtít pokračovat v kalibraci, počkejte deset vteřin. Vrá títe se do předchozíobrazovky. 6. Jakmile je kalibrace hotova, obrazovka zmizía vrá títe se do nabídky Služby. 38 FTB-400

45 5 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přehled přítomných modulů Pokaždé, když spustíte ToolBox6, uvidíte přehled Přítomné moduly. Moduly přítomné v systému Hlavní tlačítka Panel online aplikací Tlačítko pro vypnutí Indiká tor baterií Tlačítko kontextové ná povědy Používejte tuto obrazovku k pouštění jednomodulových aplikací. Aplikace se budou měnit podle přítomných modulů. Panel online aplikací Kliknutína přítomný modul aktivuje příslušný Panel online aplikací. Tento panel zobrazuje pouze ty aplikace, které pracujíse zvoleným modulem. Pokud nebudou instalová ny žá dné moduly, bude panel prá zdný. Univerzá lníměřicísystém 39

46 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Spouštění jednomodulových aplikaací K spuštění aplikace klikněte na odpovídající ikonu v Panelu online aplikací. Integrované aplikace Integrované aplikace vám umožňujípoužívat aplikace využívajícívíce jak jeden modul současně. Pro spuštěníklikněte na příslušné tlačítko. Tato tabulka se objevípouze, pokud jsou v systému vloženy příslušné moduly. 40 FTB-400

47 Používá nírozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Výběr modulů pro integrovanou aplikaci Když chcete spustit integrovanou aplikaci, musíte vybrat moduly, které při tom budete chtít používat. 1. Klikněte na tlačítko odpovídajícíaplikaci, kterou chcete nastavit. V okně Výběr modulů zobrazí každý modul instalovaný ve vašem systému. Tabulka výběru modulů Prá zdný slot Dostupný modul Popis vybraného modulu Modul vybraný pro aplikaci 2. Vyberte moduly které chcete použít podle ná sledujících detailů. Každý řá dek představuje element aplikace, pro kterou vybírá te moduly. Moduly reprezentujítlačítka s písmeny. Písmeno odpovídá slotu ve kterém je umístěn modul. Zšedlá písmena reprezentujívolné sloty, nebo sloty, které jsou zabrá ny velkými moduly Počet dostupných modulů se bude měnit podle toho kolik jich má te zrovna v FTB-400. Univerzá lníměřicísystém 41

48 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace 3. Když kliknete na tlačítko Start aplikace se spustí. Vybrané moduly zčervenají, čímž signalizují, že již nejsou dostupné a okno Vý bě r modulů se zavře. 4. Ukončenívýběru modulů bez uloženízměn, nebo spuštěníaplikace, klikněte na tlačítko Cancel nebo X v pravém horním rohu. Vaše nastaveníse neuložído příš tího spuštění, když opustíte okno bez zatrženípole Keep current selection for automatic startup umístěné v levé dolníčá sti okna. 42 FTB-400

49 Používá nírozhranítoolbox 6 Práce na vý sledcích měření(režim offline) Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Tento režim sloužík prá ci s již naměřenými hodnotami, říká se mu Offline režim. Zpracovánívý sledků spustíte kliknutím na odpovídajícítlačítko. Každý modul má svoje ouško (oddíl), v kterém najdete odpovídající aplikace. Aplikace odpovídají modulům, které máte nainstalová ny ve vašem přístroji. Nemusíte mít moduly zasunuté v FTB-400, ale odpovídajícísoftware misíbýt nainstalová n. Více informací o instalaci a inovaci ToolBox 6 naleznete v kapitole Instalace nebo inovace ToolBox 6 na straně33. Pozná mka: Zde nemůžete získat nové náměry, na to musíte použít tlačítko Přítomné moduly nebo Integrované aplikace. Univerzá lníměřicísystém 43

50 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox 6 Některé z nejčastěji používaných služeb Windows jsou začleněny do ToolBox 6, kvůli lepšímu přístupu. Těchto služeb dosá hnete kliknutím na tlačítko Služby a pak na ouško Systém. Tabulka na další straně je seznamem dostupných služeb a poskytuje krá tký popis jejich funkce. Pozná mka: Ovládacípanely Windows nejsou pod ouškem Systém. K jejich zobrazení musíte postupovat přímo z Windows, nebo použijte Průzkumníka Windows. 44 FTB-400

51 Používá nírozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Služba Popis Tiská rny Nastaví výchozí tiská rnu a její vlastnosti. Nepoužívá se k tisku protokolů nebo výsledků měření. Každý modul má vlastnítiskové funkce. Průzkumník Windows Prozkoumá vá a spravuje soubory a složky. Defragmentace disku Uspořá dá vá místo na disku. Vyčištěnídisku Sprá vce ú loh Síťová a telefonická připojení Najde nepoužívané a nepotřebné soubory na disku a vymaže je, aby se zvětšil volný prostor na disku. Zobrazuje vytíž ení CPU a další systémové informace (volná RAM ) a spravuje spuštěné aplikace. Umožní připojení k jiným systémům pomocí, síťové karty, modemu, kabelu, IrDA,. O těchto sužbá ch naleznete více informací v dokumentaci k Microsoft Windows. Univerzá lníměřicísystém 45

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Revize: R00 (2007/11) Obchodní značky: Microsoft, Windows, Windows logo, Windows Media, Outlook a ActiveSync jsou registrovanými značkami nebo značkami korporace Microsoft v USA a/nebo

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Začínáme s Windows Phone

Začínáme s Windows Phone Začínáme s Windows Phone Partner seriálu Začínáme s Windows Phone je společnost Prestigio V této publikaci se dozvíte, jak začít pracovat s telefonem s operačním systémem Windows Phone, jaké jsou jeho

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více