Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e"

Transkript

1 Univerzá lníměřicísystém FTB Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém

2 ii FTB-400

3 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2 Pravý panel (model s dvěma sloty)...5 Pravý panel (model se sedmi sloty)...6 Zadnípanel...7 Levý panel (model s dvěma sloty)...8 Levý panel (model se sedmi sloty)...9 Spodnípanel...10 ToolBox 6 - ú vod...11 Vysoce výkonné měřicímoduly Bezpečnostníinformace...15 Bezpečnostnípravidla...15 Hlavníbezpečnostníinformace...15 Bezpečnost při zachá zenís laserem...16 Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Začíná me s univerzá lním měřicím systémem...19 Vklá dá nía vyjímá níbaterií...19 Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů...23 Zapíná nía vypíná níftb Výměna zadního panelu...30 Instalace klá vesnice...32 Změna podsvícení Začíná me s ToolBox Hardwarové požadavky...33 Instalace nebo inovace ToolBox SpouštěníToolBox Univerzá lníměřicísystém iii

4 Obsah Vypíná nítoolbox Kalibrace dotykového displeje Použív á n írozhranítoolbox Přehled přítomných modulů Integrované aplikace Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox Zobrazenísystémových informací Kontextová ná pověda Stav baterií NastaveníToolBox Nastavenímonitoru a zvuku Nastavenídata a času Nastaveníjazyka a typu klá vesnice Používá níklá vesnice na obrazovce Výběr startovacího rozhraní Výběr aplikace po startu Hesla Přístupová ú roveň Tová rnínastavení Přenos dat...63 Přenos dat mezi dvěma PC (nebo FTB) Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a FTB Přenos dat mezi PC (nebo FTB) a ručním přístrojem EXFO Instalace příslušenství...75 Instalace USB klá vesnice Instalace polohovacího zařízení Instalace externíjednotky CD-ROM Instalace sluchá tek nebo reproduktorů Instalace mikrofonu iv FTB-400

5 Obsah Instalace monitoru...78 Instalace tiská rny...78 Instalace PCMCIA karty Ú držba...81 Čistěnípředního panelu...81 Čistěnízabudovaných konektorů...82 Čistěníkonektorů s adaptery EUI/EUA...84 Čistěníadapterů EUI/EUA...86 Čistěnídetektoru...88 Čistěnídotykové obrazovky...88 Napá jeníftb Výměna baterií Technická podpora...91 Kontaktová nítechnické podpory...91 Transport Zá ruka...93 Obecné informace...93 Odpovědnost...94 Výjimky...94 Osvědčení...94 Servis a opravy Technické specifikace...97 Univerzá lníměřicísystém v

6

7 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému FTB-400 univerzá lní měřicí systém je nejnovější platforma od EXFO. Zadnívýměnný panel FTB-400 je dodá vá n ve dvou modelech. Model s dvěma sloty jednoúčelové OTDR, moduly MultiTest přes 500 kombinacíměření Model se sedmi sloty zá kladnía pokročilé aplikace měřenívčetnědwdm přes 1000 kombinacíměření 1 Univerzá lníměřicísystém

8 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Přednípanel Podívejte se na odpovídajícístrá nky pro více informacío různých čá stech vašeho FTB Dotyková LCD obrazovka (strana 37) Zabudovaný mikrofon (strana 76) Dvířka přístupových portů (strana 8 a 9) Disketová jednotka/ PCMCIA (strana 5 a 6) IR port Zá strčka AC/DC adapteru LED panel (strana 3) Zabudovaný reproduktor (strana 75) Hardwarová tlačítka (strana 4) Výběrový ovladač 2 FTB-400

9 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel LED panel LED panel na předníčá sti přístroje vám zobrazuje stav univerzá lního testovacího systému. LED Význam Svítí: FTB-400 je zapnutý. Nesvítí: FTB-400 je vypnutý. Svítí: V bateriích zbývá méně jak 10% energie. Nesvítí: V bateriích je více jak 10% energie. Svítí: FTB-400 je napá jený AC/DC adapterem a baterie nejsou nutné (jsou buď plněnabité nebo vyjmuté z přístroje). Bliká: Dobíjeníbaterií. Nesvítí: FTB-400 není napá jený AC/DC adapterem. Bliká: Signalizuje aktivitu pevného disku. Bliká: Měřicímoduly vysílajíoptický signá l. Nesvítí: Měřicí moduly nevysílají optický signá l. Univerzá lníměřicísystém 3

10 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Přednípanel Hardwarová tlačítka FTB-400 je vybavená hardwarovými tlačítky jenž vám vždy umožní přístup k funkcím. Tlačítko Účel Zap/Vyp: Zapíná a vypíná FTB-400. Více informací naleznete v kapitole Zapíná ní a vypíná níftb-400 na straně29. Podsvícení: Toto tlačítko vám umožňuje nastavit ú roveň jasu displeje. Více informací naleznete v kapitole Změna úrovně podsvícenína straně32. Přepínač programů: Toto tlačítko vám umožňuje přepínat mezi běžícími aplikacemi. Je to stejné jako stisknutíkombinace klá ves <Alt+Tab> na klá vesnici. Enter: Toto tlačítko vám umožňuje vybrat zvýrazněný aktivníprvek na obrazovce. Je to stejné jako použitíklá vesy Enter na klá vesnici. 4 FTB-400

11 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model s dvě ma sloty) Pravý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (2) Čtečka karet PCMCIA typu III Dvoupolohový stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Hlavníjednotka Zadnípanel s dvěma sloty Univerzá lníměřicísystém 5

12 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Pravý panel (Model se sedmi sloty) Pravý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 se zadním panelem se sedmi sloty odpojeným od hlavní jednotky. Disketová jednotka, čtečka karet PCMCIA a infračervený port je umístěný napravo panelu hlavní jednotky. Více informacínaleznete v kapitole Technické specifikace na straně97. Hlavníkonektor Disketová jednotka Sloty pro moduly (7) Čtečka karet PCMCIA typu III Stojá nek Infračervený port Mřížka větrá ní Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 3 Baterie 4 Hlavníjednotka Zadnípanel se sedmi sloty 6 FTB-400

13 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Zadnípanel Zadnípanel Níž e je ilustrace panelu zadnístěny FTB-400 se zadním panelem s dvěma sloty. Zadnípanel s dvěma sloty má dvoupolohový stojá nek, kdežto zadnípanel se sedmi sloty má jednopolohový stojá nek. Upevňovacíšrouby Dvoupolohový stojá nek (složený) Pojistné šrouby pro moduly Upevňovacíšrouby Univerzá lníměřicísystém 7

14 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model s dvě ma sloty) Levý panel (model s dvěma sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem s dvěma sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Paralelníport (sameček DB-25) Pojistné šrouby pro moduly Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky 8 FTB-400

15 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Levý panel (Model se sedmi sloty) Levý panel (model se sedmi sloty) Níž e je ilustrace FTB-400 s odpojeným zadním panelem se sedmi sloty od hlavníjednotky. Porty jsou umístěné nalevo panelu hlavníjednotky. Více informacínajdete v kapitole Technické specifikace na straně97. Audio výstup Audio vstup Sériový port (samička DB-9) Pojistné šrouby pro moduly Paralelníport (sameček DB-25) Video výstup Porty USB AC/DC adapter / zá strčka nabíječky Univerzá lníměřicísystém 9

16 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Spodnípanel Spodnípanel Níž e je ilustrace FTB-400 s připojeným zadním panelem s dvěma sloty k hlavníjednotce. Je zde zná zorněno umístěnípřihrá dky pro baterie. Přihrá dka pro baterie (otevřená ) Baterie 2 Baterie 1 10 FTB-400

17 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod ToolBox 6 - úvod Nový ToolBox 6 užívá operačnísystém Windows 2000 poskytuje graficky uživatelsky přívětivé rozhranípro měření. V z h l e d r o z h r a n í b y lvzhled rozhraníbyl navržen tak, aby byl ú činný a snadno ovladatelný, ať již používá te dotykovou obrazovku nebo tradičnímyš a klá vesnici. Možnosti multitaskingu ToolBox 6 přináší nové možnosti k praktickému měření: multitasking. Nyníje možné měřit různá měřenía pracovat na výsledcích měřenív naprosto stejnou dobu, přepíná nímezi aplikacemi je jednoduché, stiskem tlačítka (viz Hardwarová tlačítka na straně4 ). Multitasking bude nepochybněšetřit váš čas, protože nemusíte čekat na běžícíaplikaci před startová ním nebo používá ním další. Univerzá lníměřicísystém 11

18 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému ToolBox 6 - úvod Aplikace pro více modulů ToolBox 6 Vám umožňuje prová dět aplikace vyžadující kombinace několika modulů. Jednoduše sestavit kombinace modulů a zahá jit měření. Rozšířitelná paměť FTB-400 univerzá lní měřicí systém je vybaven rychlým procesorem a dostatkem paměti RAM, což dovoluje využít mnoho vlastnostítoolbox 6. Nicméně, jak vaše potřeby měřeníporostou a technologie se posune dá l, mohli byste potřebovat více než to. Proto již hledíme do budoucnosti a umožňujeme rozšiřovat paměť ve vašem přístroji až do 512 MB RAM. 12 FTB-400

19 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly Vysoce výkonné měřicímoduly Pozná mka: FTB-400 je kompatibilnís většinou existujících EXFO modulů. Prosím, ověřte si kompatibilitu se staršími produkty, které již déle nejsou vyrábě né. FTB-1400 a FTB-3920 MultiTest Moduly MultiTest jsou měřidla ú tlumu. Spojujíměřidlo výkonu a zdroj záření, měřidlo ORL, vizuá lníloká tor poruch (VFL) a digitá lníhovorovou soupravu. FTB-5240 Analyzá tor optického spektra Zá kladní nástroj DWDM, FTB-5240 analyzá tor optického spektra umožňuje měřenívlnové délky. FTB-5320 Měřidlo vlnových délek FTB-5320 Měřidlo vlnových délek umožňuje velmi přesné měření vlnových délek. FTB-5500 Analyzá tor PMD FTB-5500 je modul pro měřenípolarizačnívidové disperze 13 Univerzá lníměřicísystém

20 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému Vysoce vý konné měřicímoduly FTB-7000 Optický reflektometr v časové oblasti (OTDR) Moduly OTDR jsou dostupné ve variantá ch pro jednu až tři vlnové délky v jednom modulu. FTB-9000 Optický přepínač Optický přepínač můžete použít s jakýmkoliv z ostatních měřicích modulů. 14 FTB-400

21 2 Bezpečnostníinformace Bezpečnostnípravidla Zvýrazněnídůležitých informacív tomto textu: VÝ STRAHA VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ Upozorňuje na potenciá lní osobní riziko. Označuje činnost, která, provedete-li ji nesprá vně, můžete mít za ná sledek ú raz nebo zranění. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit požadované podmínky. Upozorňuje na činnost, při které by mohlo dojít k poškozenípřístroje. Nepokračujte v činnosti, pokud činnosti nerozumíte nebo nemůžete splnit podmínky. Upozorňuje na informace, které by neměly být přehlédnuty při prá ci s měřicím přístrojem. Hlavníbezpečnostníinformace VAROVÁNÍ Jestliže byl přístroj uložený v prostředí s teplotou mimo předepsaný rozsah teplot, nechte před zapnutím přístroj dosá hnout provozníteplotu. 15 Univerzá lníměřicísystém

22 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís laserem Bezpečnost při zachá zenís laserem VÝ STRAHA Použitípřístroje k jinému účelu než k jakému je určeno, nebo jiným způsobem než je uvedeno v ná vodu k použití, může vést ažk nebezpečíozá řenílaserovým zá řením. VÝ STRAHA Nepřipojujte a ani neodpojujte vlá kna, je-li laserový zdroj aktivní. Nikdy se nedívejte přímo do aktivního vlá kna a vždy se přesvědčete, že jsou vaše oči dostatečněchrá něné. VAROVÁNÍ Kdyžbezpečnostníindikace laserového zářeníbliká, jeden (nebo více) z vašich modulů vysílá optický signá l. Prosím zkontrolujte všechny moduly, zda neníaktivnímodul, který prá věpoužív á te. Bezpečnost při zachá zenís elektřinou Napá jecíkabel vašeho FTB-400 univerzá lního měřicího systém připojuje a odpojuje zařízeníkdyž neužívá te baterie. VAROVÁNÍ Požadavky na napá jení: adaptér AC/DC V, 70 W. Použití vyššího napětímůže vést k poškozenípřístroje. VAROVÁNÍ Síť ový napá jecízdroj je určený pouze pro vnitřnípoužití. VAROVÁNÍ Používejte pouze NiMH baterie. Použití jiných baterií může poškodit zařízenía ohrozit vaši bezpečnost. 16 FTB-400

23 Bezpečnostníinformace Bezpečnost při zacházenís elektřinou VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY elektrické zdroje (baterie a externízdroj) z FTB-400. VAROVÁNÍ Nevyjímejte a nevklá dejte moduly, kdyžje jednotka zapnutá. Univerzá lníměřicísystém 17

24 18 FTB-400

25 3 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Ná sledujícístrá nky obsahujídůležité informace o tom, jak ovlá dat váš FTB-400 univerzá lníměřicísystém. Vklá dá nía vyjímá níbaterií FTB-400 je vybavený chytrými (NiMH) bateriemi. Můžete jej také napá jet z vhodného vnějšího zdroje. Více informací o možnostech napá jení vašeho FTB-400 naleznete v kapitole Napá jeníftb-400 na straně88. Pozná mka: Kdykoli vložíte nebo vyjmete baterie, FTB-400 pípne. Vklá dá níbateriído hlavníjednotky Proti ztrá těvýsledku měřeníse ujistěte, že je vždy přinejmenším jedna baterie v FTB-400. Pro vklá dá níbateriído hlavníjednotky, 1. Položte FTB-400 obrazovkou dolu. 2. Otevřete přihrá dku baterie umístěnou na spodním panelu FTB-400 zatlačením uzavíracích tlačítek směrem ke středu dvířek baterie a potom zatlačte na dvířka baterie dolů. Spodek FTB-400 Zavřený zá mek Otevřený zá mek 19 Univerzá lníměřicísystém

26 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. Pozitivnípól Negativnípól Spodek FTB-400 Ř emínek 4. Zavřete dvířka baterie a zajistěte zá mky. 20 FTB-400

27 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vklá dá níbateriído zadního panelu se sedmi sloty Předtím, než půjdete ven do terénu, ujistěte se, že máte nabité baterie v FTB-400 pokud nemá te adekvá tnía spolehlivý zdroj energie. Vklá dá níbaterií 1. Položte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Odšroubujte dvířka bateriía otevřete přihrá dku umístěnou na spodu jednotky. Upevňovacíšroub dvířek baterií 3. Zasuňte baterie do přihrá dky kladným pólem nalevo. Pokud nepůjde baterie zcela domáčknout, zasunuli jste baterii špatně. 4. Zavřete přihrá dku bateriía zašroubujte dvířka zpět. Univerzá lníměřicísystém 21

28 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímáníbaterií Vyjímá níbaterií Když baterie i po nabitívydržív provozu jen krá tkou dobu, je vhodné je vyměnit. Postupujte takto, 1. Odmontujte dvířka baterií. Kde jsou se dozvíte v kapitole Vklá dá ní bateriído hlavníjednotky na straně19 a v kapitole Vklá dá ní bateriído zadního panelu se sedmi sloty na straně Vytá hněte jednu baterii pomocířemínku a vložte novou. 3. Vytá hněte druhou baterii pomocířemínku a vložte novou. 4. Vraťte dvířka bateriína jejich místo a ujistěte se, že jsou zajištěná. Pozná mka: Nemusíte FTB-400 při výměně baterií vypínat. To je dobré pokud potřebujete zachovat data (neuložená) v pamě ti přístroje. Vždy musíbýt v přístroji alespoň jedna baterie, nebo FTB-400 musíbýt po celou dobu napájen z AC/DC adaptéru. 22 FTB-400

29 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nía vyjímá nítestovacích modulů Instrukce jsou rozděleny pro model se dvěma sloty a pro model se sedmi sloty. Vklá dá nítestovacího modulu (model se dvěma sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou nalevo. Identifikační ná lepka je nalevo Piny konektoru Kolejničky Zá vit pro upevňovacíšroub Pravý panel FTB Univerzá lníměřicísystém

30 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastavíaž narazína upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 24 FTB-400

31 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vklá dá nítestovacího modulu (model se sedmi sloty) VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vklá dá nítestovacího modulu do modelu se dvěma sloty 1. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 2. Uchopte modul a umístěte ho tak, aby byl identifikačnínálepkou dolu. Konektor by měl být v zadníčá sti modulu nalevo a upevňovací šroub vedle něj napravo. VAROVÁNÍ Vložíte-li modul opačně(vzhůru nohama), může to vést k jeho zničení, můžete ohnout kontakty konektoru. Kolejničky Piny konektoru Zá vit pro upevňovací šroub Pravý panel FTB-400 Identifikační ná lepka je dole Univerzá lníměřicísystém 25

32 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Vložte spodníi horníkolejničky do drážek slotu 4. Zatlačte modul dovnitř. Modul se zastaví až narazí na upevňovací šroub. 5. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 6. Za mírného tlaku na modul otáčejte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude utažený. Tím zajistíte modul ve slotu. Otočte upevňovacím šroubem ve směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Když zapnete FTB-400, startovacísekvence automaticky najde modul. 26 FTB-400

33 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů Vyjímá nítestovacích modulů VAROVÁNÍ Nevklá dejte a nevyjímejte moduly, pokud je FTB-400 zapnutý. Vyjímá nítestovacího modulu 3. Otočte FTB-400 levým panelem k sobě. 4. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček. Modul trošku povyjede ze slotu. Otočte upevňovacím šroubem proti směru hodinových ručiček Levý panel FTB-400 Univerzá lníměřicísystém 27

34 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vkládánía vyjímánítestovacích modulů 3. Postavte FTB-400 pravým panelem k sobě. 4. Uchopte modul za jeho strany, nebo za jeho ouško (ne za konektor) a vytá hněte ho ven. VAROVÁNÍ Vytahová ním modulu za konektor můžete modul i konektor zničit. 28 FTB-400

35 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Zapínánía vypínáníftb-400 Zapíná nía vypíná níftb-400 Zapíná níftb-400 Když je FTB-400 vypnutý, podržte na dvě sekundy modrého tlačítko On/Off na předním panelu. FTB-400 pípne, obrazovka krá tce blikne a FTB-400 startuje. Více informací o možnostech startová ní naleznete v kapitole Výběr startovacího rozhranína straně57. Vypíná níftb-400 FTB-400 umožňuje dva typy vypnutí: teplé vypnutí (též nazývá no jako hibernace uspá ní), umožňuje nastartovat rychleji při příš tím použití. Je to doporučená metoda. studené vypnutí, umožňuje při příštím použití celkovou startovací proceduru. Toto vypnutíkompletněodpojíelektřinu do testovacích modulů i do hlavníjednotky. Pro teplé vypnutí, když je FTB-400 puštěn, stiskněte na dvě vteřiny tlačítko On/Off. Pustě tlačítko ihned po pípnutí. FTB-400 se vypne. Během teplého vypnutíse všechny běžícíaplikace ukončía při příš tím zapnutíftb-400 nastartuje rychleji. Pro studené vypnutí, když je FTB-400 spuštěn, stiskněte na pět vteřin tlačítko On/Off. FTB-400 se vypne. Odpojíse elektřina do FTB-400 a testovacích modulů. Startová nípo studeném vypnutív průměru zabere o dvěminuty delšíč as než startovanípo teplém vypnutí. Univerzá lníměřicísystém 29

36 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu Výměna zadního panelu Zá visína vašich testovacích potřebá ch, můžete jednoduše vyměnit zadní panel FTB-400, dokonce i v terénu. VAROVÁNÍ Před výměnou zadního panelu, musíte odpojit VŠECHNY zdroje energie (baterie i externízdroj napá jení). Hlavníkonektor Upevňovacíšrouby 1. Ujistěte se, že FTB-400 je pravdu vypnutý. 2. Vyjměte/odpojte všechny zdroje (baterie i napá jecízdroj) z hlavní jednotky i ze zadního bloku. 3. Odšroubujte čtyři upevňovacíšrouby zadního panelu. 30 FTB-400

37 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Vý mě na zadního panelu 4. Jemněoddělte zadnípanel od hlavníjednotky, snažte se vytahovat panel rovně. VAROVÁNÍ Vytahujte panel rovně (nenaklá nějte s ním), jinak hrozí nebezpečí poškozenínebo zničeníhlavního konektoru. 5. Přiložte nový zadnípanel tak, aby do sebe zapadl hlavníkonektor obou jednotek. 6. Jemnězatlačte zadnípanel do hlavníjednotky, držte zadnípanel tak rovně, jak jen to jde. 7. Zašroubujte zpět upevňovacíšrouby. Až po výměnězapnete FTB-400, systém automaticky najde nový zadní panel. Pozná mka: Pokud zadní panel není v FTB-400 dokonale upevně n, systém ho nenajde. Univerzá lníměřicísystém 31

38 Začíná me s univerzá lním měřicím systémem Instalace klávesnice Instalace klá vesnice Když je to potřeba, na dotykovém displeji se objevíklá vesnice. Ovšem nenínejlepšína psanídelších textů. Kdykoliv můžete použít klasickou klá vesnici. Instalujte ji jednoduše připojením k FTB-400 pomocíportu USB (více o USB na straně8). Pozná mka: Nenípotřeba vypínat FTB-400 před připojením klávesnice. Software ji automaticky najde. I když je klá vesnice připojena, bude se na displeji zobrazovat softwarová klá vesnice, pokud budete pracovat v ToolBox 6. Více informacínaleznete v kapitole Použív á n ísoftwarové klá vesnice na straně56. Změna podsvícení FTB-400 má k dispozici čtyři ú rovněpodsvícení: Vypnuto, Malá, Střednía Velká. Mačká ním tlačítka Podsvícenímůžete přepínat ú roveň podsvícení. Pozná mka: Nižšíúroveň podsvíceníméně zatěžuje baterie. Pokud nemůžete najít tlačítko Podsvícení, podívejte se na kapitolu Přednípanel na straně2. Pokud chcete nastavit více parametrů displeje podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně FTB-400

39 4 Začíná me s ToolBox 6 Hardwarové požadavky Pozná mka: ToolBox 6 a testovacíaplikace mohou být spuště ny na produktech EXFO, pokud vyhovíminimálním hardwarový m požadavkům. Minimá lnípožadavky Windows 98 (SE) Windows 2000 CPU 120 MHz Pentium 133 MHz Pentium RAM 64 MB 64 MB Diskový prostor 50 MB 50 MB Displej Super VGA, 800 x 600 Super VGA, 800 x 600 Malé písmo 16 milionů barev Pozná mka: V prostředí Windows 2000 může instalovat pouze uživatel s úrovní Administrátor. Instalace nebo inovace ToolBox 6 Když si koupíte FTB-400, software je již předinstalová n a nastaven z tová rny. Pokud potřebujete přeinstalovat ToolBox 6, použijte nejnovější CD-ROM s ToolBox 6 a postupujte podle instrukcína dalších strá nká ch. Pokud neníváš FTB-400 vybaven jednotkou CD-ROM, můžete připojit externícd-rom, více informacínaleznete v kapitole Instalace externí jednotky CD-ROM na straně77. Pokud nemá te přístup k jakékoli jednotce CD-ROM, můžete použít Data transfer k přenosu instalačních souborů do FTB-400 (více na straně68). Univerzá lníměřicísystém 33

40 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 1. Vložte instalačnícd do jednotky CD-ROM 2. Zvolte Spustit z menu Start. 3. Napište E:\ToolBox 6 Setup.exe do otevřeného okna. (Písmeno jednotky se může lišit podle umístěníjednotky CD-ROM.) 4. Klikněte na OK, InstallShield Wizard vás provede instalací, řiď te se pokyny na obrazovce. 34 FTB-400

41 Začíná me s ToolBox 6 Instalace nebo inovace ToolBox 6 5. V okně Select Components vyberte komponenty, které chcete nainstalovat a pro start instalace klikněte na Next. 6. Až bude instalace kompletní, objeví se hláška Installation Completeted. Klikněte na OK a restartujte FTB-400 nebo počítač. Univerzá lníměřicísystém 35

42 Začíná me s ToolBox 6 Spouště nítoolbox 6 SpouštěníToolBox 6 Když FTB-400 opustítová rnu, je nastaven tak, aby startoval přímo do ToolBox 6. Kdykoliv můžete pracovat s Windows. Můžete nastavit systém tak, aby startoval do Windows místo do ToolBox 6, jak je to popsá no v kapitole Výběr aplikace po startu na straně58. ToolBox 6 z prostředíwindows pustíte takto: Klikněte na ikonu na vašíploše Nebo V menu Start vyberte Programy > Exfo > ToolBox6 Vypíná nítoolbox 6 ToolBox 6 vypnete kliknutím na budete přá t.. Vyberte si možnost kterou si Logout and return to Startup screen: Umožnívá m odhlá sit se a spustí obrazovku pro přihlášení jiného uživatele. Tato volba je dostupná pouze pokud má te nastavena hesla, jak to popisuje kapitola Hesla na straně59. Exit ToolBox 6 and return to Windows 2000: Ukončíprá ci s ToolBox 6 a umožnívá m používat Windows 2000 s ostatními aplikacemi. Turn off the FTB-400: Vypne FTB FTB-400

43 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje Kalibrace dotykového displeje Dotykový displej zjednodušuje a urychluje měřicí proceduru snadným přístupem k příkazům. Detekuje pozici vašeho prstu, nebo jakéhokoli jiného ukazovacího předmětu, aktivuje příkazy, funkce a tlačítka. FTB-400 je vybaven stylusem umístěným zezadu krytu předního panelu. Váš FTB-400 je vybaven barevným, dotykovým, podsvíceným displejem s ú hlopříčkou 12,1 palce. Máte možnost přizpůsobit dotykový displej k většípřesnosti dotyků. Aby jste lépe viděli na displej můžete nastavovat jas a podsvícení, podívejte se na kapitolu Nastavenímonitoru a zvuku na straně53. Když obdržíte FTB-400, doporučujeme provést kalibraci displeje, tak budete moci využívat FTB-400 ještělépe. Přístup ke kalibraci dotykového displeje z hlavníobrazovky: 1. Klikněte na tlačítko Služby. Univerzá lníměřicísystém 37

44 Začíná me s ToolBox 6 Kalibrace dotykového displeje 2. V menu Systém vyberte Touchscreen Calibration. 3. Jak je napsá no vprostřed obrazovky, dotkněte se šipky v levém horním rohu obrazovky, kalibrace začne. 4. Šipka se přesune dolu, opět na níklepněte. Pokračujte v této proceduře dál, až pokryjete celou obrazovku. Zabere vá m to jen pá r okamžiků. 5. Pokud se netrefíte, nebo nebudete chtít pokračovat v kalibraci, počkejte deset vteřin. Vrá títe se do předchozíobrazovky. 6. Jakmile je kalibrace hotova, obrazovka zmizía vrá títe se do nabídky Služby. 38 FTB-400

45 5 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přehled přítomných modulů Pokaždé, když spustíte ToolBox6, uvidíte přehled Přítomné moduly. Moduly přítomné v systému Hlavní tlačítka Panel online aplikací Tlačítko pro vypnutí Indiká tor baterií Tlačítko kontextové ná povědy Používejte tuto obrazovku k pouštění jednomodulových aplikací. Aplikace se budou měnit podle přítomných modulů. Panel online aplikací Kliknutína přítomný modul aktivuje příslušný Panel online aplikací. Tento panel zobrazuje pouze ty aplikace, které pracujíse zvoleným modulem. Pokud nebudou instalová ny žá dné moduly, bude panel prá zdný. Univerzá lníměřicísystém 39

46 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Spouštění jednomodulových aplikaací K spuštění aplikace klikněte na odpovídající ikonu v Panelu online aplikací. Integrované aplikace Integrované aplikace vám umožňujípoužívat aplikace využívajícívíce jak jeden modul současně. Pro spuštěníklikněte na příslušné tlačítko. Tato tabulka se objevípouze, pokud jsou v systému vloženy příslušné moduly. 40 FTB-400

47 Používá nírozhranítoolbox 6 Integrované aplikace Výběr modulů pro integrovanou aplikaci Když chcete spustit integrovanou aplikaci, musíte vybrat moduly, které při tom budete chtít používat. 1. Klikněte na tlačítko odpovídajícíaplikaci, kterou chcete nastavit. V okně Výběr modulů zobrazí každý modul instalovaný ve vašem systému. Tabulka výběru modulů Prá zdný slot Dostupný modul Popis vybraného modulu Modul vybraný pro aplikaci 2. Vyberte moduly které chcete použít podle ná sledujících detailů. Každý řá dek představuje element aplikace, pro kterou vybírá te moduly. Moduly reprezentujítlačítka s písmeny. Písmeno odpovídá slotu ve kterém je umístěn modul. Zšedlá písmena reprezentujívolné sloty, nebo sloty, které jsou zabrá ny velkými moduly Počet dostupných modulů se bude měnit podle toho kolik jich má te zrovna v FTB-400. Univerzá lníměřicísystém 41

48 Použív á n írozhranítoolbox 6 Integrované aplikace 3. Když kliknete na tlačítko Start aplikace se spustí. Vybrané moduly zčervenají, čímž signalizují, že již nejsou dostupné a okno Vý bě r modulů se zavře. 4. Ukončenívýběru modulů bez uloženízměn, nebo spuštěníaplikace, klikněte na tlačítko Cancel nebo X v pravém horním rohu. Vaše nastaveníse neuložído příš tího spuštění, když opustíte okno bez zatrženípole Keep current selection for automatic startup umístěné v levé dolníčá sti okna. 42 FTB-400

49 Používá nírozhranítoolbox 6 Práce na vý sledcích měření(režim offline) Prá ce na výsledcích měření(režim offline) Tento režim sloužík prá ci s již naměřenými hodnotami, říká se mu Offline režim. Zpracovánívý sledků spustíte kliknutím na odpovídajícítlačítko. Každý modul má svoje ouško (oddíl), v kterém najdete odpovídající aplikace. Aplikace odpovídají modulům, které máte nainstalová ny ve vašem přístroji. Nemusíte mít moduly zasunuté v FTB-400, ale odpovídajícísoftware misíbýt nainstalová n. Více informací o instalaci a inovaci ToolBox 6 naleznete v kapitole Instalace nebo inovace ToolBox 6 na straně33. Pozná mka: Zde nemůžete získat nové náměry, na to musíte použít tlačítko Přítomné moduly nebo Integrované aplikace. Univerzá lníměřicísystém 43

50 Použív á n írozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Přístup k vybraným službá m Windows z ToolBox 6 Některé z nejčastěji používaných služeb Windows jsou začleněny do ToolBox 6, kvůli lepšímu přístupu. Těchto služeb dosá hnete kliknutím na tlačítko Služby a pak na ouško Systém. Tabulka na další straně je seznamem dostupných služeb a poskytuje krá tký popis jejich funkce. Pozná mka: Ovládacípanely Windows nejsou pod ouškem Systém. K jejich zobrazení musíte postupovat přímo z Windows, nebo použijte Průzkumníka Windows. 44 FTB-400

51 Používá nírozhranítoolbox 6 Přístup k vybraným službám Windows z ToolBox 6 Služba Popis Tiská rny Nastaví výchozí tiská rnu a její vlastnosti. Nepoužívá se k tisku protokolů nebo výsledků měření. Každý modul má vlastnítiskové funkce. Průzkumník Windows Prozkoumá vá a spravuje soubory a složky. Defragmentace disku Uspořá dá vá místo na disku. Vyčištěnídisku Sprá vce ú loh Síťová a telefonická připojení Najde nepoužívané a nepotřebné soubory na disku a vymaže je, aby se zvětšil volný prostor na disku. Zobrazuje vytíž ení CPU a další systémové informace (volná RAM ) a spravuje spuštěné aplikace. Umožní připojení k jiným systémům pomocí, síťové karty, modemu, kabelu, IrDA,. O těchto sužbá ch naleznete více informací v dokumentaci k Microsoft Windows. Univerzá lníměřicísystém 45

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ NEŽ ZAČNETE Požadavky na systém Systém, do kterého chcete instalovat Studio PCTV (Pro) by měl splňovat následující požadavky: Hardware Počítač: Pentium PC 200 Mhz (doporučeno

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více