WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10."

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12: Autor práce: Petr Pechek

2 Obsah 1. Informace o technologii Módy bezdrátové sítě Kvalita signálu Propustnost signálu WiFi sítěmi Bezpečnost Základních deset bodů pro bezpečnost Počet WiFi přípojek v ČR Hardware WiFi sítí Kabely Konektory Antény Zisk antény Polarizace Směrové antény Sektorové antény Všesměrové antény PCI zařízení PCMCIA zařízení USB zařízení Hardwarové Access Pointy Budoucnost WiFi technologie Dvoustupňová certifikace Práce na normě n Naděje na vznik standartu Technický základ n: MIMO Uplatnění rychlé Wi-Fi Závěr Zdroje informací...23

3 1. Informace o technologii Samotný pojem Wi-Fi (Wireless Fidelity) byl založen společností WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) a jedná se o bezdrátovou komunikaci v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu o frekvenci 2,4GHz. Celé tyto sítě byly založeny na protokolu b jež označuje teoretickou rychlost komunikace 11Mbps. Toto byl první standart, na kterém běželo WiFi. První byla však komunikace na základě rozprostřeného infračerveného paprsku DfIR (diffuse infrared). Bohužel rychlost byla pouze 2Mbit a možnost připojit se maximálně na vzdálenost jednoho metru byla také značně limitující. Tato technologie se tedy prakticky neujala (pouze jako doplňující například při spojení s mobilem či PDA). Později přišly na trh dva produkty, jež pracovaly v pásmu 2,4GHz a již tomu tak zůstalo. Rychlost však byla 2Mbit a tak se hned začalo pracovat na jejím navýšení. V roce 1999 konečně ve své práci postoupili a dali tak vzniknout protokolu b. Jak již většina z vás určitě ví, tak toto označení znamená, že se jedná o teoretickou rychlost 11Mbit a tento protokol se využívá dodnes. Nevýhodou však bylo, že zařízení pracující na základě tohoto protokolu spolu musely být kompatibilní a tudíž společnost WESA každému takovému udělila označení "bezdrátová věrnost" - Wireless Fidelity - Wi-Fi (organizace WECA se později přejmenovala na Wi-Fi Alliance). V roce 2002 vznikl standard i, jež označoval bezdrátové sítě pracující na frekvenci 5GHz. Diky modulaci byla rychlost navýšena až na 54Mbit, avšak v Evropě není možné toto pásmo volně využívat, je nutná registrace a další administrativní opatření. A tak vznikl standard g, kterým jsou označeny zařízení pracující v pásmu 2,4GHz, avšak rychlost mají rovnou technologii 5GHz - tudíž 54MBit. Nejpodstatnější výhodou je to, že g je zpětně kompatibilní s b a tudíž spolu dokáží navzájem komunikovat. Wi-Fi je tedy bezdrátová síť, jež pro přenos dat využívá rádiového signálu na frekvenci 2,4GHz. Podstatnou výhodou je fakt, že toto pásmo je bez licencové a tudíž není třeba žádat o povolení a veškeré komunikace je možné provádět zdarma bez jakékoliv registrace. Běžná anténa dokáže pokrýt opravdu velké území a tudíž poskytnout propojení velkému množství lidí. V dnešní době se využívá několik standardů. První a již zmíněný je b, jež označuje rychlost 11Mbps. Postupem času se však vyvinul standard s označením g, který je již schopen pracovat rychlostí až 54Mbps. Je však třeba si uvědomit, že rychlost 11Mbit je pouze teoretická a v praxi se pohybuje kolem 5Mbit a u teoretické rychlosti 54Mbps v případě g je to reálně zhruba 12Mbit. Díky velice snadné instalaci se dnes tyto sítě používají často také v podnicích, restauracích, letištích a podobně. Tím je v daném interiéru zajištěna možnost přenášet PC či notebook a při tom být neustále připojen a nemuset tahat nějakou kabeláž. Další možností využití je vytváření spojů v exteriéru. Například při spojování firemních poboček či pouze spojení s několika PC za účelem vytvoření lokální sítě. Také se často využívá při poskytování internetu do domácností, neboť ISP pak pouze na klientském domě namontuje anténu směrem na svůj vysílač a tím je vše vyřešeno. 1

4 Masivnímu rozšíření těchto technologií přispívá především jejich poměrně nízká cena. V mnoha dnešních PC je již Wi-Fi samozřejmostí a nové notebooky jsou Wi-Fi adaptérem standardně vybaveny. Je třeba si ale uvědomit, že v pásmu 2,4GHz nepracují pouze Wi-Fi. Tím, že je toto pásmo bezlicencové, provádí v něm komunikaci mnoho dalších zařízení. Ať už se jedná o Wi-Fi a nebo o Bluetooth, některé bezdrátové telefony či počítačové periferie. Bohužel tím, že je toto pásmo zcela volné (jediná podmínka, jež Český telekomunikační úřad udává, je intenzita signálu maximálně 100mW), tak dochází k jeho přehlcení. V místech s velkou hustotou zalidnění je někdy již velice velký problém vůbec najít volné pásmo pro připojení. Aby se zvýšila možnost zapojení několika nezávislých Wi-Fi sítí ve stejné lokalitě, vyhrazuje generální licence ČTÚ GL-12/R/2000 několik kanálů v rozmezí 2,412-2,484 GHz. Kanály slouží právě k tomu, aby nedocházelo k tak silnému rušení mezi jednotlivými sítěmi. Pokud se ve stejné lokalitě nachází sítí několik, pak se jedna nastaví řekněme na kanál 1 a druhá síť může fungovat v kanálu 5. Tím je zajištěno to, že obě nepracují v naprosto totožném pásmu a tudíž není tak velké riziko rušení. Celkem máme 14 kanálů a jejich jednotlivé frekvence jsou uvedeny v tabulce. Avšak počet použitých kanálů se liší. Pro Ameriku a Kanadu je to 11 kanálů, pro Evropu 13 a pro Japonsko 14. Kanál Kmitočet (GHz) 1 2, , , , , , , , , , ,462 2

5 Kanál Kmitočet (GHz) 12 2, , , Módy bezdrátové sítě Základním typem bezdrátových sítí je ad-hoc. Je vhodný pro několik počítačů - od dvou do pěti. Tento mód funguje jako obyčejná LAN síť. Každý počítač komunikuje s jiným na stejné úrovni - jako by si byli sobě rovni. Umožňuje sdílení souborů a internetu, tisk přes síť a ostatní věci, které jsou běžné u klasických LAN sítí. Podstatnou výhodou tohoto typu je jeho rychlá instalace a velmi nízká cena. Nevýhodou na druhou stranu je fakt, že všechna připojená zařízení musí mít v dosahu ty, s kterými chce komunikovat - každý musí vidět každého. Druhým typem je mód infrastructure, kdy se klientské počítače připojují na server neboli Access Point (AP) a veškerou komunikaci provádí skrze něj. Hlavním rysem tohoto typu je to, že se všichni klienti nenapojují jeden na druhého ale přímo na AP, jež zajišťuje veškerou společnou komunikaci. Dnešní moderní AP většinou slouží také jako přemostění mezi LAN a WLAN a tudíž zajišťují připojení do internetu a umožňují sdílení linky. 1.2 Kvalita signálu Pro určení kvality signálu je především rozhodující poměr signál/šum. Šum je součet všech vnějších šumů a také šumu samotného Wi-Fi adaptéru. Samotná hodnota intenzity signálu se udává v dbm. Pokud získáme hodnotu -70dBm a pozadí šumu je -90dBm, pak můžeme být spokojeni, neboť intenzita signálu je postačující. Síla signálu však může být až pod -30dBm a to je pak úroveň, jež je opravdu vynikající a je nepravděpodobné, že by komunikace byla nějak brzděna apod. Čím je hodnota nižší, tím je signál kvalitnější. Doporučená minimální úroveň signálu pro komunikaci je u b -80dBm a u g alespoň -70dBm. Všechny vlastnosti šumu a signálu jsou spojeny s citlivostí. Tento pojem udává, jaké minimální napětí musí být na anténě, aby přijímač na to vůbec reagoval. Je-li tedy citlivost přijímače 0,5mV pro poměr signál/šum 10dB, pak to znamená, že signál, který má méně než 10dB a je pod 0,5mV, je šum. Šum je chyba v signálu, která nejde eliminovat a se kterou je tedy nutné počítat Propustnost signálu WiFi sítěmi Výše uváděné rychlosti WiFi sítí jsou pouze teoretické. V praxi se uplatňuje hodně vlivů, které ovlivňují reálnou datovou propustnost sítí. Pomineme-li vliv kolísání efektivní přenosové rychlosti v závislosti na: kvalitě signálu (dána výkonem komponent a ziskem antén, vzdáleností komponent, útlumem prostředí jako jsou zdi apod.) množství klientů (v rámci frekvence klienti pásmo sdílejí) 3

6 rušení komunikačního pásma (2,4 GHz je veřejné pásmo a rušení může být jiným uživatelem nebo i např. mikrovlnnou troubou) Pokud nebude brát ohled na výše uvedené faktory, pak největšími vlastnostmi ovliňující propustnost jsou: přidání úvodní sekvence (praemble) a hlavičky PLCP (Physical Layer Convergence Procedure) a MAC (Medium Access Control) ke každému paketu mezera mezi pakety nutná pro rozlišení kdy přenos skončil a pásmo je volné pro další uživatele - je závislá na technologii a komunikační rychlosti každý odeslaný unicast paket musí být přijímajícím potvrzen před tím než je odeslán další paket (tzn. je potlačen efekt okna známý např. z TCP) vliv mechanismu CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance), kdy klient čeká náhodnou dobu po zjištění, že komunikační kanál je volný (tím se předchází kolizím). Výsledkem je to, že maximální teoretická propustnost se u a (a tím i u g), z udávaných 54 Mbit/s, snižuje na cca 31 Mbit/s. V prostředí b je maximální teoretická propustnost namísto 11 Mbit/s pouhých cca 6 až 7 Mbit/s. Tato propustnost se navíc snižuje se zmenšováním velikosti paketu! 1.3 Bezpečnost Bezpečnost je v bezdrátových sítích jedním z největších problémů. Proto už od počátku na to bylo myšleno a do každé karty byla integrována podpora WEP (Wireless Encryption Protocol) šifrování. Signál WiFi se šíří vzduchem, tak je možné že jej kdokoliv může zachytit, a proto je nutné věnovat zabezpečení značnou pozornost. SSID: (Service Set ID) - Označuje se jím název Access Pointu. Pokud jej tedy pojmenujeme například Ap_PcTuning.NET, tak právě pod tímto názvem jej uvidí všichni klienti, jež budou scanovat dostupné sítě. SSID je tedy logický identifikátor dané bezdrátové podsítě. Může být manuálně nakonfigurován na stanici, nebo dokáže informaci o něm přístupový bod pravidelně vysílat, či může být vysílání SSID vypnuto a klient se na něj sám dotáže (probe). WEP: Už od protokolu b byl volitelně integrován do všech Wi-Fi zařízení. Poskytuje alespoň minimální úroveň zabezpečení, avšak je velice překvapivé, že i v dnešní době se najde opravdu hodně sítí, které nejsou zabezpečeny ani tímto základním faktorem. Pracuje na symetrickém principu, kdy se pro šifrování i dešifrování používá stejný klíč o různé délce, minimálně však 40-bitů. WEP však neověřuje uživatele samotného, ale pouze fyzickou adresu (MAC) jeho síťové karty. Později byl tento klíč obohacen o 24-bitový, pravidelně se měnící vektor. Tím je pak zaručeno, že šifra se sama obměňuje s každým paketem zaslaným do sítě. Celkově je tedy na úrovni 64-bitů. V dnešní době se však již používá zabezpečení na úrovni 128-bitů, kdy samotný klíč má hodnotu 104-bitů a měnící se vektor pak 24. Bohužel však WEP není příliš kvalitní způsob ochrany, ale jako prvotní bod posloužit může. Tento klíč je možno prolomit a to buď krádeží HW a nebo pomocí odposlechu například notebookem vybaveným příslušným softwarem. Avšak vždy se doporučuje zapnout WEP šifrování a to na nejvyšší možnou úroveň. Získáte tím alespoň nějaký malý stupeň zabezpečení a alespoň pár lidem zabráníte v přístupu x: Velmi brzo si výrobci a i samotní uživatelé začali uvědomovat veliké nedostatky, které jim protokol WEP přinášel. Začalo se tedy pracovat na nové normě, jež měla umožnit lepší úroveň 4

7 přihlašování uživatelů na základě šifrování a distribuci klíčů. Vznikl tedy protokol EAP (Extensible Authentication Protocol), jež blokuje přístup k síti neoprávněným uživatelům. Samotné ověřování pak provádí systém RADIUS, jenž identifikuje uživatele podle seznamu povolených klientů a těm také povolí přístup k samotné síti. Podstatnou výhodou je také dynamičnost šifrovacích klíčů TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), jež jsou známy vždy jen stanici, ke které se uživatel připojuje a po odhlášení se mažou. Avšak ani toto opatření nezabránilo v průniku. I při této metodě ochrany existují způsoby průlomu hesla i: Pro získáni co největší možné hodnoty obrany byla časem zavedena nová robustnější norma. Nejjednodušším přechodem bylo navržení WPA protokolu, jenž nepotřeboval žádné HW úpravy stávajících Wi-Fi zařízení, ale stačilo pouze změnit software či firmware. Ten odstranil zásadní nedostatky protokolu WEP a umožnil autentizaci na základě 802.1x (čili využití EAP a TKIP). Později však byl proveden upgrade i HW vybavení a tudíž přišly protokoly CCMP - tato zkratka označuje spojení dalších protokolů Counter Cipher block chaining Message authentication code Protocol - jež zaručuje silnější šifrování díky využití AES (Advanced Encryption Standart) právě v režimu CCM (tento režim kombinuje režim CTR Counter Mode pro utajení a CBC-MAC pro ověření autentizace a integrity). Právě pro tyto vysoké možnosti zabezpečení si získala norma i označení RSN (Robust Security Network) a dokáže zcela nahradit vlastnosti a schopnosti WEP klíčů. MAC filtr: V i byla zavedena tato funkce, jež nám umožňuje povolit přístup pouze vybraným uživatelům na základě vypsání fyzické adresy jejich Wi-Fi zařízení. Ta je pro každé zařízení zcela jedinečná a tudíž umožní přesně vymezit okruh povolených uživatelů. Avšak i tato ochrana se dá prolomit a po získání adresy nějakého povoleného uživatele v síti se dá pomocí programů změnit již zadanou MAC adresu vaší Wi-Fi karty. Tato funkce není žádnou novinkou, avšak je to základní prvek ochrany a tudíž ji zde popisuji zvlášť. VPN: Nejvyšší způsob zabezpečení přenášených dat je na základě VPN (Virtual Private Network). Je to spojení mezi dvěma body. Toto spojení je pak šifrováno pomocí vysoce spolehlivých algoritmů (například PPTP, CHAP...). Používá se především pro spojení dvou vzdálených sítí a nebo pro připojení uživatele k vzdálené sítí (například zaměstnanec z domova se napojuje k firemní síti). V obou případech se pak ale sítě chovají jako by byly fyzicky spojeny (zaměstnanec se stává součástí firemní sítě) Základních deset bodů pro bezpečnost 1. V Access Pointu zaveďte tabulku povolených MAC adres 2. Zapněte WEP na 128bitový klíč 3. Pravidelně klíče WEP měňte 4. Nepovolujte DHCP a adresy přidělujte ručně 5. Pokud je to možné, nastavte také tabulku povolených IP adres 6. Zakažte SSID Broadcast 7. Znemožněte fyzický přístup uživatelů k AP 8. Pravidelně kontroluje síť i logy z AP 9. Omezte výkon tak, aby síť zbytečně nepřesahovala půdu vaší firmy 10.Pokud chcete opravdu zajistit bezpečnost, používejte VPN Bohužel jak už tomu u počítačových sítí bývá, tak nikdy nelze dosáhnout 100% ochrany. Vždy se dá nalézt způsob, jak ochranu prolomit a získat to, co je potřeba. Avšak čím větší ochranu máte, tím se snižuje počet potencionálních útoků a průlomů. 5

8 1.4 Počet WiFi přípojek v ČR Ačkoliv se mi to může zdát neuvěřitelné, podle posledního průzkumu asociace ECTA (European Competitive Telecommunications Association) má Česká republika tolik "bezdrátů", jako všechny zbylé státy EU dohromady. V číselných hodnotách to znamená, že u nás funguje přibližně bezdrátových přípojek, které tvoří zhruba čtvrtinu všech vysokorychlostních připojení u nás a zároveň více než polovinu všech WiFi přípojení v EU. Paradoxní je, že ECTA uznala WiFi připojení v ČR za vysokorychlostní teprve nedávno, a proto celkový přírůstek vysokorychlostního internetu u nás činil 123% (od posledního měření v Q1 2006). Musíme si však uvědomit, že jde prakticky o umělý přírůstek a nelze jej tedy žádným způsobem srovnávat s ostatními státy. Nic to ale nemění na tom, že alespoň v tomto druhu připojení držíme prvenství. S těmi ostatními jsme na tom totiž o něco hůře a pozitivní čísla se rázem mění v negativní. [9] 2. Hardware WiFi sítí Použití různých prvků sítě se liší podle aktuálních potřeb a nároků na síť kladených. Výhodou však je, že na trhu je sortiment Wi-Fi zařízení opravdu velmi široký a tak dokáže pokrýt většinu nároků. Tady si ukážeme různé druhy a typy hardware pro první obeznámení, přičemž celkový popis funkcí a vlastností je v následujících kapitolách. Na prvním místě jsou karty typu PCI. Jsou to tedy Wi-Fi adaptéry, jež jsou montovány přímo do PCI slotu ve vašem PC. Tyto karty zpravidla obsahují malou anténku, kterou lze odšroubovat a připojit místo ní kteroukoliv jinou interní či externí anténu. Standardně dodávané antény většinou zvládnou pokrýt místnost v které se karta nachází, avšak pokud se chcete spojit na větší vzdálenost v exteriéru, tak je vhodné použít anténu dodatečnou. Největší výhodou je nízká cena těchto Wi-Fi adaptérů. Obr. 1 - Karta pro použití v PC - pro slot PCI. Zdroj: Výrobci však nezaháleli a začali vyrábět i karty typu PCMCIA, jež jsou určeny pro použití v přenosných zařízeních jako jsou notebooky či PDA. Tyto karty jsou zhruba velikosti kreditní karty a často obsahují malou anténu. Mnoho nových notebooků má již WLAN zabudován přímo na základní desce a anténa je schována pod displejem či podobně. 6

9 Obr. 2 - PCMCIA Wi-Fi karta. Zdroj: Velmi levnou alternativou jsou Wi-Fi USB adaptéry. Ty se do PC zapojují pomocí USB kabelu, jež může mít délku i přes 5m a tudíž snadno dosáhnout na místo odkud je signál dostupný. Avšak jejich nevýhodou je to, že pracují v systémech Windows 98 a vyšších, takže majitelé starších systémů funkce těchto adaptérů nevyužijí. Na druhou stranu je ale potřeba zmínit jejich nespornou výhodu, což je jejich velikost. Tím je možné je mít neustále u sebe a na cestách je jen připojit k notebooku či podobně. Obr. 3 - Wi-Fi adaptér určený pro zapojení do USB. Zdroj: Nejdražší ale také svými možnostmi nejlepší jsou pak hardwarové access pointy (dále HWAP). Ty umožňují napojení jiných klientů či uživatelů. Můžeme skrze ně sdílet s ostatními připojení k internetu a podobně. K PC se připojují pomocí metalické sítě (klasický UTP kabel s RJ45 konektorem) a obsahují port pro připojení antény. Moderní HWAP obsahují několik RJ45 portů a tudíž dokáží plnit funkci mostu mezi PC spojenými kabeláží a PC napojenými skrze Wi-Fi. Obsahují v sobě switch, pomocí něhož se počítače spojují do LAN sítě a případně I do sítě internet. Další velice podstatnou roli hrají antény. Nejčastěji se setkáte s klasickou směrovou anténou, jež vypadá jako síto z kovového drátu, které má uprostřed na tyčce ozařovač. Tato anténa je čistě směrová, což znamená, že vysílá a přijímá signál jen z jednoho bodu. 7

10 Obr. 4 - Směrová anténa se ziskem 15dB. Zdroj: Někdy je však potřeba svým signálem pokrýt určité území a ne pouze provést spoj na určitou osobu. V takovémto případě nám poslouží antény sektorové či všesměrové. Tyto antény však zpravidla nedosahují takových zisků jako sítové antény. 8

11 Obr. 5 - Sektorová anténa o zisku 18dB a ploše pokrytí 30 stupňů. Zdroj: Další velice často používanou anténou je YAGI. Je výhodná z hlediska poměru cena / výkon. Běžně se prodává se ziskem 15-17dB. Příliš se však nehodí na spoje na delší vzdálenost, avšak pro napojení na AP na kratší vzdálenost je bohatě dostačující. Je třeba si uvědomit, že jakýkoli Wi-Fi prvek slouží zároveň jako přijímač i vysílač. Jeho parametry musí přesně odpovídat mezinárodně daným parametrům z nichž vychází i předpisy dané u nás. 2.1 Kabely Kabely o kterých se zde budu zmiňovat slouží pro spojení externí antény a WiFi adaptéru. Vždy se jedná o kabel koaxiální, avšak jinak se parametry velice liší. Vyrábí se v tloušťkách od 4mm až po 10,8mm a z různých materiálů. Rozhodujícím prvkem je však především materiál, ze kterého je vyroben vnitřní prut v kabelu a také opletení, které by mělo být vždy z mědi. Dalším důležitým faktorem je útlum na metr (označuje kolik db se ztratí při průchodu signálu 1m kabelu). Platí, že čím nižší hodnota, tím lépe. A také to, že čím je kabel užší, tím má zpravidla větší útlum. Proto je vhodné se snažit kabeláž mít dostatečně silnou a pokud možno co nejkratší. Typ Průměr mm Ohyb mm Impend. ohmy Zkrac. činitel Váha 100m Kapacita pf/m Útlum v db na 100m MHz MHz MHz MHz MHz AIRCOM + H2000 Flex 10, ,80 15,0 84 2,2 3,3 4,5 8,2 14,5 10, ,83 14,0 80 2,7 3,9 4,8 8,5 15,7 9

12 H500 9, ,81 13,5 82 2,9 4,1 5,2 9,3 17,0 RG213U 10, ,66 15, ,4 6,2 7,9 14,8 27,5 RG58CU ,66 4, ,0 15,6 17,8 33,2 64,5 Tabulka srovnání vlastností různých běžně používaných koaxiálních kabelů. Kabel byste měli vždy volit podle toho, jak a co připojujete. Pokud potřebujete silný signál a potřebujete mít kabel delší, je vhodné použít některý ze silnějších (např. H2000), neboť je v něm nízká hodnota útlumu signálu na metr. Pokud však máte anténu blízko Wi-Fi adaptéru a nechce se vám do zdi vrtat velké díry, pak stačí použít například kabel RG58CU. Když mluvím o krátké vzdálenosti, pak se jedná o 1-3m, pokud je delší, je vhodné použít kvalitní a silný kabel a pokud je vzdálenost nad 10m, pak je vhodné použít raději HWAP a umístit jej co nejblíže antény a s PC spojit pouze pomocí UTP kabelu, jež může být dlouhý až 100m. 2.2 Konektory Pokud máme kabel, je třeba jej ještě opatřit vhodnými konektory. To je ovšem velice nepříjemná záležitost a pokud s ní nemáte zkušenosti, doporučují tuto činnost přenechat odborníkovi. Bohužel na trhu se vyskytují konektory několika typů a tudíž je potřeba si předem zjistit, jaké budeme potřebovat - je také vhodné při pořizování uvažovat i s tloušťkou samotného kabelu, neboť použité konektory se pak liší. Nejčastěji se dnes vyskytují konektory několika typů. Prvním a nejpoužívanějším je N konektor, jenž byl vyvinut v roce 1940 Paulem Neillem v Bellových laboratořích. Tento konektor je vhodný i pro venkovní prostředí a hodí se pro montáž na kabely tloušťky 4-11mm. Tyto konektory se na kabely přidělávají buď pájením a nebo krimpováním (nacvaknutí pomocí speciálních kleští). Častěji se však používají konektory pájecí. Obr. 6 - Foto N konektoru typu samec. (N male). Zdroj: 10

13 11

14 Obr. 7 - Rozměrové parametry konektoru. Zdroj: Pokud však chcete kabel hotový a nepotřebujete jej mít udělaný na zakázku, tak ve většině obchodů s Wi-Fi technikou mají tyto kabely v základních délkách k dostání. Dalším velice často používaným konektorem je typ RSMA. Nejčastěji jej naleznete na Wi-Fi kartách a je určen výhradně pro vnitřní použití a pro montáž na tenké kabely. Tento konektor byl vyvinut americkou armádou pro vojenské využití v roce Má impendaci 50ohmů a vyhovuje až do 18GHz. Obr. 8 - Rozměrové parametry konektoru RSMA a foto konektoru. Zdroj: Poslední dobou se však častokrát na Wi-Fi zařízeních (především Linksys) vyskytuje konektor TNC. Svojí velikostí se řadí mezi N a RSMA. Bývá vyroben z poniklovaného kovu a vnitřní část je pozlacena. 2.3 Antény Je důležité rozlišit, zda se přes anténu napojuje jeden uživatel a nebo zda je potřeba, aby přes ní probíhala komunikace celého sítě uživatelů. Pokud se jedná o AP, pak je třeba zvážit, jaké území je třeba pokrýt a podle toho zvolit anténu s vyzařovacím úhlem např. 60 stupňů a nebo 360 stupňů. Antény bývají většinou opatřeny N konektorem, aby bylo možné si napojit kabel dle uvážení. Jsou určeny pro montáž na ocelovou konzolu a tudíž pokud ji chceme připevnit na fasádu, musíme použít redukční ocelový díl. 12

15 2.3.1 Zisk antény Celková intenzita vysílaného a přijímaného signálu je dána několika parametry. Největší vliv na kvalitu signálu má však anténa. Ta má za úkol převést elektro-magnetické vlnění z Wi-Fi adaptéru na elektro-magnetické vlnění šířené vzduchem. Celkově tedy schopnost kvalitně přenést signál a schopnost jej získat je dána ziskem antény. Zisk je vždy vztažen k referenční anténě, kterou zpravidla bývá izotropický zářič - udává se v dbi. Ten však sám osobě neexistuje - je to pouze matematický výpočet ideálního vyzáření signálu jedním bodem. Takováto anténa by vyzařovala ve všech směrech a tudíž jejím diagramem by byla koule. Avšak těžko se dá skutečná anténa porovnávat s něčím co existuje pouze ve výpočtech, takže se většinou antény porovnávají s půl vlnným dipólem, jehož zisk je 2,4dBi. Zisk by se tedy dal charakterizovat jako poměr mezi intenzitou vyzařování v daném směru k intenzitě vyzařování, kterou bychom obdrželi, kdyby energie přijatá anténou byla vyzářena rovnoměrně do všech směrů. Nejlépe bude vše vysvětlit na příkladu. Anténa, jež má zisk 3dBi, vyzařuje signál do 50% prostoru, což znamená, že na přijímači je generován signál 17dBm. Izotropní anténa by ale ke stejnému signálu potřebovala 20dBm. A právě výsledný rozdíl je samotný zisk antény. Další důležitou vlastností antén je směrovost. Je to vlastně poměr mezi výkonem vyzářeným do směru hlavního maxima vyzařování a jiným bodem, jenž může být zvolen kdekoliv jinde. Počítá se tedy tzv. předozadní poměr, předoboční poměr a také šířka svazku, jež je dána úhlem, o který se musí odchýlit místo měření od osy maxima vyzařování, aby došlo k poklesu signálu o 3dB. Vše je lépe pochopitelné z následující tabulky. V praxi se zisk a směrovost ukazuje na vyzařovacích diagramech a to buď pro vertikální a nebo horizontální osu antény. Na následujících obrázcích si ukážeme právě takovéto diagramy jak vypadají na anténě tvořené čtyřmi dipóly před reflektorovou stěnou. Obr. 9 - Horizontální rovina - zisk je 14,2dB a předozadní poměr je 18,9dBi. Zdroj: 13

16 14

17 Obr Zde je diagram vertikální roviny. Dále je zobrazen úhel pro pokles -3dBi (106 stupňů). Zdroj: Veškeré parametry antén je však potřeba navrhovat s ohledem na vlnovou délku v níž sítě Wi-Fi pracují. Je to přesně 12,3cm pro pásmo 2,4GHz a tak je vhodné vše navrhovat v tomto násobku. Například parabolická anténa s velmi slušným ziskem by měla například rozměr deseti vlnových délek - tudíž 1,2m Polarizace Polarizace nám udává rovinu, ve které se šíří rádiové vlny. Avšak ne vždy se jedná pouze o jednu rovinu. Polarizace může být dána několika rovinami, může být eliptická, cirkulární či smíšená. Avšak nejčastěji se používá právě polarizace vertikální. Při připojení hraje polarizace velice velkou roli. Pokud by naše anténa měla jinou polarizaci, než je polarizace antény na AP, pak bychom signál nechytili,buď by byl špatný nebo by byl s největší pravděpodobností žádný. Avšak polarizace se dá s výhodou využít tam, kde je potřeba signály od sebe oddělit například v důsledku přehlcení kapacit apod. Tomuto se pak říká polarizační separace a její hodnota je přibližně db (to je hodnota, při které už separace použít nelze neboť signál je natolik silný, že se dokáže zachytit i na anténě s opačnou polarizací ) Směrové antény Tyto antény jsou určeny výhradně pro spoj z jednoho bodu k AP a mají za úkol získat co největší signál z AP, avšak při přenosu dat co nejméně zatěžovat a pokrývat okolí. Nejčastějším typem v této sekci jsou antény síta. Jsou vyrobena z ocelového plechu, jež je profilován do tvaru síta ohnutého do paraboly. Běžně mají zisk od 15 do 24dB a lze s nimi provést spoj až na vzdálenost několika kilometrů. Vyzařovací úhel se pohybuje v rozmezí od 8 do 15 stupňů a umožňují vertikální i horizontální polarizaci. Pří opačné polarizaci je však potřeba počítat s útlumem kolem -25dB. 15

18 Tyto antény bývají většinou opatřeny N konektorem, aby bylo možné si napojit kabel dle uvážení. Jsou určeny pro montáž na ocelovou konzolu a tudíž pokud ji chceme připevnit na fasádu, musíme použít redukční ocelový díl. Dalším typem jsou antény YAGI. Ty svým vzhledem připomínají klasické televizní antény. Jedná se vlastně o kovový profil, v kterém jsou v různých vzdálenost příčné kulatiny. Avšak jak by si někdo možná myslel, tak vzdálenost kulatin je přesně spočítána podle vlnové délky v pásmu 2,4GHz. Zisk těchto antén je běžně 15 nebo 17 db. Svými parametry však zdaleka nedosahuje kvalit sítových antén, avšak pro klienta na krátkou vzdálenost bohatě stačí. Tato anténa však většinou nemá konektor přímo na sobě, ale je opatřena pigtailem - (krátký kabel s konektorem na konci). Ten si však lze nechat upravit v obchodě v kterém se prodávají Sektorové antény Tento druh antén je nejčastěji k vidění na AP, neboť pokrývá rozsáhlé území oproti směrové anténě. Zpravidla se jedná o vyzařovací úhel od 30 až do 120 stupňů. Avšak tím je pak také dán zisk antény, jenž se pohybuje zpravidla od 9 do 18dB. Umožňují jak vertikální tak horizontální polarizaci s odstupem -30dB a opět jsou opatřeny N konektorem s odporem 50ohmů. Jak jsem již řekl, tak se hodí pro použití tam, kde nám obyčejný směrový spoj nestačí, neboť potřebujeme signálem pokrýt určitou lokalitu vcelku. Obr Anténa o zisku 12dB a úhlem 60 stupňů. Zdroj: Jejich provedení je poměrně diskrétní a rozhodně tolik nebijí do oka jako antény sítového provedení. Zadní díl je opatřen šrouby pro uchycení konzoly a přední část je zakryta UV odolným plastem Všesměrové antény Jak již možná mnoho z vás napadlo, tak tyto antény jsou určeny pro pokrytí 360 stupňů. Jejich zisk se pohybuje od několika db až po 18dB u nejsilnějších a nejdražších modelů. Tento typ antén je nejčastěji k vidění právě na AP, kde je široké a volné okolí a tudíž možnost, že se klienti budou chtít napojit z mnoha stran. 16

19 Obr Sektorové antény jsou svým vzhledem nejméně nápadné. Zdroj: Nyní se podíváme na Wi-Fi prvky, jež mají na starost samotné vysílání a přijímání signálu - tudíž Wi-Fi adaptéry. Rozebereme si jejich jednotlivé vlastnosti, klady a zápory a ukážeme si kdy který použít a proč. 2.4 PCI zařízení Tyto adaptéry se nejčastěji používají při připojení v budově a nebo pokud máme PC poblíž externí antény. Vzdálenost samotné antény po Wi-Fi adaptér by totiž měla být pokud možno co nejkratší, neboť právě v koaxiálním kabelu dochází k velkému útlumu a ztrátě signálu. Jejich nedostatkem je, že nedokáží pracovat v režimu AP (až na několik výjimek a nebo při použití systému LINUX). Tyto karty se jednoduše zasunou do volného slotu PCI a po instalaci driverů jsou zcela připravené k provozu. U většiny karet je však třeba zjistit, zda pro svou funkci potřebují PCI 2.2, neboť pokud by byla karta s takovým požadavkem dána do staršího typu sběrnice PCI, nemusela by fungovat. Nejčastěji jsou vybaveny RSMA konektorem pro připojení externí antény. V balení je také většinou přibalená malá anténka, jež svými parametry a ziskem kolem 3dB vyhovuje připojení v jedné místnosti či bytě. Je potřeba také zvážit, zda si koupit kartu vyhovující b a nebo g. Avšak v dnešní době je cenový rozdíl prakticky zanedbatelný a tudíž by volba měla padnout na g, neboť vyšší přenosová rychlost není nikdy na škodu. Při volbě karty standardu G je potřeba uvažovat s lepší úrovní signálu - ta je dána přibližně na -70dBm, zatímco u standardu B postačuje -85dBm. Karty svým rozsahem musí pokrývat 2,4-2,4835 GHz, aby byly schopny pracovat na všech kanálech. Dokáží pracovat s nejčastěji se vyskytujícími protokoly jako TCP/IP, IPX a NetBEUI. Nároky na HW vybavení počítače bývají na dnešní dobu ne příliš náročné. Je doporučeno mít procesor 500MHz a 128MB-RAM operační paměti pro zaručení spolehlivé funkčnosti. Jednotlivé karty se však svými detailními parametry mnohdy liší. 17

20 2.5 PCMCIA zařízení Karty PCMCIA se od karet PCI liší ve způsobu připojení a ve svém použití. PCMCIA karty jsou karty, které se vyžívají v noteboocích a jsou menších rozměrů. Jinak se svými parametry rovnají kartám PCI. Zpravidla mají přímo na svém konci připevněnou malou anténu s níž je možné získat při přímé viditelnosti signál až na 700m v závislosti na externím rušení, překážkách apod. Tyto antény mají vyzařovací výkon zhruba 15dB v závislosti na jednotlivých modelech. Bohužel jen na málo kartách se nachází i konektor pro připojení externí antény v případě potřeby. V dnešní době je však už možno i sehnat karty, jež podporují režim AP např. ASUS Wl-107b. Což může být pro mnoho uživatelů velice přínosné. Rychlostní parametry jsou opět stejné jako u PCI a tudíž je možné si koupit kartu jak b tak i g. Hardwarové nároky u těchto adaptérů již nejsou natolik vysoké jako u PCI karet - běžně se pohybují kolem 200MHz a 64MB-RAM. 2.6 USB zařízení Na trhu je Wi-Fi zařízení určených pro připojení do USB poměrně hodně. Mnohdy jsou tyto adaptéry přidávány k základním deskám apod. Jejich široké nasazení je však vhodné pouze při připojení v bytě či firmě a nebo na velmi malou vzdálenost pokud se jedná o exteriér. Rychlosti jsou opět 11 či 54 Mbps, avšak zisk těchto adaptérů bývá přímo úměrný jejich velikosti a možnostem. Běžně se pohybuje v rozmezí od 3dB u malých "klíčenek" do 15dB u velkých USB prvků, které jsou tak velké, že již musí stát někde poblíž na stole apod. S těmito adaptéry je běžně možné se spojit na m v budově a m mimo budovu. Ovšem vždy záleží na rušení a okolních vlivech. Neopomenutelnou výhodou však je to, že i přes to, že nejsou integrovány v PC, není třeba je externě napájet. Potřebný proud získávají skrze napájení přes USB. To umožňuje jejich velkou flexibilitu a použití i v externích podmínkách, například při práci s notebookem či PDA. 2.7 Hardwarové Access Pointy Tyto zařízení mají jednu nespornou výhodu a to, že nemusí být napojeny do PC ani USB kabelem ani zapojeny do žádné sběrnice, avšak postačí je pouze s PC spojit klasickým síťovým kabelem UTP, což umožňuje mít je vzdáleny až 100m od uživatelského PC (100m je limitní délka pro UTP kabel). Další neopomenutelnou výhodou je jejich jednoduché nastavování. Uživatel se pomocí internetového prohlížeče připojí na HWAP a po zadání jména a hesla již veškeré vlastnosti ovládá z pohodlí svého bytu. To umožňuje veliké možnosti, neboť v případě potřeby je možné provést opravu či změnit konfiguraci z kteréhokoli místa sítě. 18

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9 WiFi standardy IEEE 802.11 WLAN J. Vrzal, verze 0.9 WiFi (Wireless Fidelity) WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která stanovila standardy 802.11 2003 Wifi Alliance problémy s kompatibilitou

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily

Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Mini příručka pro WiFi bezdrátové sítě Jan Maštalíř - Informační technologie, Chuchelna 304, 513 01 Semily Topologie bezdrátových sítí -se dělí na dvě základní, PtP (peer to peer) je to komunikace mezi

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014

i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014 i4wifi a.s. produktové novinky Září 2014 UBIQUITI RADOM pro PowerBeam M5 400 Ochranný RADOM PBE-RAD-400 je volitelné originální příslušenství pro jednotky PowerBeam M5 400 a PowerBeam M2 400. RADOM chrání

Více

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press.

Zandl, P. (2003). Bezdrátové sítě WiFi Praktický průvodce. Brno: Computer Press. 4. Antény Wi-Fi Antény Rozsáhlejší Wi-Fi-síť se neobejde bez kvalitních antén. Antény dodávané s jednotlivými prvky postačují pouze pro použití uvnitř budov. Pro běžné propojení několika PC uvnitř rodinného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009

i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009 i4wifi a.s. produktové novinky březen 2009 WaveRF: Všesměrová 10 dbi venkovní anténa (5GHz) Všesměrová anténa vyrobená z kvalitního sklolaminátu. Anténa je vhodná pro všesměrové vykrytí klientů do vzdálenosti

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2014 MIKROTIK cap-2n AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n - vnitřní Zcela nový RouterBoard od Mikrotiku, určený pro hotely, nákupní centra, letiště, ale i pro kanceláře a

Více

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013

Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Síťové standardy WIFI antény, konfigurace PC Vypracoval: Ing. Jaroslav Krupica, září 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

5. Zabezpečení Wi-Fi

5. Zabezpečení Wi-Fi 5. Zabezpečení Wi-Fi Bezpečnost Bezpečnost sítí je v poslední době stále důležitější, dnes v době kdy máme v počítači uložená důvěryhodná data je jejich ochrana prioritou. Stejně tak jako sdílení internetového

Více

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále

Úspěch Wi-Fi přineslo využívání bezlicenčního pásma, což má negativní důsledky ve formě silného zarušení příslušného frekvenčního spektra a dále WI-FI 1 CHARAKTERISTIKA Cílem Wi-Fi sítí je zajišťovat vzájemné bezdrátové propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální (např. firemní) sítě LAN. bezdrátovému připojení do sítě Internet

Více

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009

i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 i4wifi a.s. produktové novinky květen 2009 UBNT: PoE napájení 15 V, 0.8 A PoE injektor slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují napětí 15 V PoE injektor

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP

Stručný návod k obsluze Nainstalujte ovladač GW-7100PCI pro Windows 98, ME, 2000 and XP 38 Česky 39 Česky Stručný návod k obsluze Tento Instalační návod Vás bezpečně provede instalací GW-7100PCI a programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující kroky: 1.

Více

neomezují pohyb uživatelů jsou prakticky jediným řešením pro různá přenosná mini zařízení využívají levné přenosové médium

neomezují pohyb uživatelů jsou prakticky jediným řešením pro různá přenosná mini zařízení využívají levné přenosové médium Bezdrátové sítě 1 Bezdrátové sítě Proč vznikly bezdrátové sítě? neomezují pohyb uživatelů jsou prakticky jediným řešením pro různá přenosná mini zařízení využívají levné přenosové médium Co znamená pojem

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

datasheet s rev-212.07 (CZ)

datasheet s rev-212.07 (CZ) datasheet s rev-212.07 (CZ) bezpečnost přenášená vzduchem Popis produktu C AMIBOX je profesionální stavebnicové řešení systému bezdrát ového přenosu obrazu z IP CC T V kamer, v bezlicenčním pásmu, určené

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Jak na instalaci WLAN

Jak na instalaci WLAN Jak na instalaci WLAN Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je technologie, která umožňuje vybudovat bezdrátové datové sítě s uspokojivými parametry, relativně velkým dosahem a nízkými náklady. Další

Více

IEEE aneb WiFi

IEEE aneb WiFi IEEE 802.11 aneb WiFi bezdrátové sítě, v současnosti extrémně populární několik přenosových médií, nejpoužívanější jsou mikrovlny dva režimy práce: PCF (Point Coordination Function) činnost sítě řídí centrální

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

i4wifi a.s. produktové novinky červen 2008

i4wifi a.s. produktové novinky červen 2008 i4wifi a.s. produktové novinky červen 2008 WaveRF: Sektorové 15 a 17 dbi antény (5GHz) Robustní provedení Vertikální polarizace Z materiálu fiberglass Vyzařovací úhel 120 resp. 90 Držák na stožár PSV

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008

i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008 i4wifi a.s. produktové novinky listopad 2008 Soundwin: VoIP PBX ústředna (1x WAN, 1x LAN, IPPBX) Podporuje protokol SIP. Export výpisů hovorů do CSV. Hlasová schránka pro každou linku. Zabudovaný router.

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

ISMS. Autentizace ve WiFi sítích. V Brně dne 5. a 12. prosince 2013

ISMS. Autentizace ve WiFi sítích. V Brně dne 5. a 12. prosince 2013 ISMS Případová studie Autentizace ve WiFi sítích V Brně dne 5. a 12. prosince 2013 Pojmy Podnikové WiFi sítě Autentizace uživatelů dle standardu 802.1X Hlavní výhodou nasazení tohoto standardu je pohodlná

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

i4wifi a.s. produktové novinky září 2009

i4wifi a.s. produktové novinky září 2009 i4wifi a.s. produktové novinky září 2009 UBNT: Sektorová anténa AirMAX MIMO, 17 dbi, 90, 2x RSMA (5 GHz) Dvoupolarizační sektorová anténa vhodná pro jednotku Rocket M5 (MIMO). Využívá horizontální i vertikální

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál

WAP-4033. LAN/WLAN AP/klient. Uživatelský manuál WAP-4033 LAN/WLAN AP/klient Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 4 1.3 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 2.1 Popis předního panelu... 5 2.2 Popis zadního

Více

Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. www.planet.com.

Bezdrátové sítě. Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky. Venku nebo uvnitř, pořád připojen. www.planet.com. Venku nebo uvnitř, pořád připojen Bezdrátové sítě Bezdrátové LAN dramaticky mění současnou strukturu sítí. Díky popularitě mobilních prostředků se již uživatelé nechtějí omezovat na kabelová připojení.

Více

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ

MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ MĚŘENÍ POTLAČENÍ SIGNÁLU PŘI OPAČNÉ POLARIZACI V DUPLEXNÍ ANTÉNĚ Zadání: 1. Proveďte nastavení výkonu, frekvence a šířky pásma jednotky WLA 5000. 2. Změřte potlačení signálu opačné polarizace u antén:

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP

Stručný návod k obsluze Instalace ovladače WLAN USB adaptéru GW- 7200U pro Windows 98SE, ME, 2000 a XP 82 83 Stručný návod k obsluze Tento stručný instalační návod vás provede instalací bezdrátového USB2.0 adaptéru GW-7200U a jeho programového vybavení. Pro zapojení do bezdrátové sítě musíte provést následující

Více

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009

i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 i4wifi a.s. produktové novinky duben 2009 MIKROTIK: RB450G 256 MB RAM, 680 MHz, 5x Gbit LAN, vč. L4 Velmi výkonný nástupce mini routeru RB450. Oproti předchozímu modelu má navýšenou rychlost LAN portů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ ČÍSLICOVÉ SYSTÉMY: Minisystémy Asus WL-500 a mikroprocesory MIPS firmy Broadcom Corporation. 2007 Zpracoval:

Více

Přehled doplňků normy IEEE

Přehled doplňků normy IEEE Přehled doplňků normy IEEE 802.11 Úvod Před nástupem normy pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 bylo nutné používat pro tvorbu bezdrátových sítí vždy zařízení od stejného výrobce. Proprietárních normy jednotlivých

Více

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s

Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Mikrovlnný radioreléový spoj SDM10-DE 25 Mbit/s Vlastnosti: přenosová rychlost 25 Mbit/s rozhraní Ethernet 100BASE-TX automatické rozlišení rychlostí Ethernet 10/100 jeden plně duplexní datový kanál spoj

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015

i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015 i4wifi a.s. produktové novinky Březen 2015 TP-LINK USB Rozbočovač se 7 porty USB 3.0 a 2 porty pro nabíjení USB rozbočovač UH720 je skvělou volbou pro rozšíření USB portů počítače pro přenos dat, když

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Analyzátor bezdrátových sítí

Analyzátor bezdrátových sítí Analyzátor bezdrátových sítí Bc. Václav Hlůžek Vedoucí práce: Ing. Petrovič Michal Původní cíl scanner sítí uživatelsky jednoduchý který by jedním kliknutím umožnil laikovi připojení k internetu přes slabě

Více

i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2008

i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2008 i4wifi a.s. produktové novinky červenec 2008 WaveRF: Sektorové 15 a 17 dbi antény (5GHz) Robustní provedení Vertikální polarizace Z materiálu fiberglass Vyzařovací úhel 120 resp. 90 Držák na stožár PSV

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

4 Nemetalické přenosové cesty

4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec 4.B 4 Nemetalické přenosové cesty David Urbanec Nemetalické přenosové cesty Mezi nemetalické přenosové cesty se ředí například wi-fi síť a optické vlákno, ani v jednom s těchto dvou příkladu

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

i4wifi a.s. produktové novinky leden 2009

i4wifi a.s. produktové novinky leden 2009 i4wifi a.s. produktové novinky leden 2009 TP-LINK: TL-SC3000 - Network IP Kamera, 1/3,6" MOS, 3GPP Podporuje kodeky MJPEG a MPEG-4. Spolu s kamerou je dodáván software pro ovládání s možností spravovat

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2010 TP-LINK: TL-WN781ND bezdrátová PCI Express karta (802.11n/g/b) TL-WN781ND je bezdrátová PCI Express karta určená pro připojení stolního počítače k vysokorychlostnímu

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum

přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum přenosové rychlosti v počítačových sítích útlum větší pro vyšší frekvence zvyšuje se s rostoucí délkou kabelu odolnost vůči rušení (interference) přeslechy (crosstalks)= přenášený signál může ovlivňovat

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 203 Příručka pro rychlou instalaci revize 1.0.203 Příprava pro úspěšné nainstalování a otestování WABOXu potřebujete následující vybavení: 1. Počítač s tímto funkčním síťovým rozhraním: - adaptér

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad From: Zdeněk Vágner [mailto:z.vagner@radynet.org] Sent: Tuesday, June 21, 2005 5:15 PM To: PODATELNA Subject: KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY č.j. 23820/2005-613 Český telekomunikační úřad poštovní přihrádka

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015

i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015 i4wifi a.s. produktové novinky Duben 2015 MIKROTIK RB941-2nD 32 MB RAM, 650 MHz, 4x LAN, 1x 2,4 GHz, 802.11n, L4 RB941-2nD je o výkonný RouterBoard vhodný do domácnosti a kanceláře. Uvnitř zařízení jsou

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více