pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pořadatelé Pořadatel: Město Kunovice Město Staré Město"

Transkript

1

2 Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Podporovatelé: Ministerstvo kultury České republiky Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Slovácké muzeum v Uherském Hradišti Klub kultury Uherské Hradiště Škola vesnice v Modré v rámci podprogramu Obnovy venkova Zlínského kraje Nadace Děti-kultura-sport Uh. Hradiště a sponzoři Mediální partner: Český rozhlas Brno MF DNES Dobrý den s Kurýrem Slovácký deník, Slovácké noviny Rádio PROGLAS Osobní záštitu nad festivalem převzali: paní Michaela Šojdrová senátorka Senátu Parlamentu ČR pan Josef Vaculík senátor Senátu Parlamentu ČR pan Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje 2

3 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2007 Milí návštěvníci festivalu, vážím si toho, že mohu mít záštitu nad 14. ročníkem Kunovského leta. Těším se na vystoupení, zvláště pak dětských folklorních souborů. Přeji všem účastníkům krásné zážitky a zahraničním hostům příjemný pobyt v malebných místech našeho kraje. Michaela Šojdrová Poslanec Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto se za svých 14. let zařadil k nejvýznamnějším setkáním milovníků folkloru u nás. Z mé zkušenosti a slov pozorovatelů této významné iniciativy je to určitě nejpříjemnější a nejotevřenější dětský festival evropského rozměru. Veliké poděkování patří patronům festivalu paní Michaele Šojdrové, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukášovi, kteří nad letošním festivalem přijali záštitu a přislíbili podporu i v budoucnu. Je to výraz jejich zájmu o lidovou kulturu a úcty k práci, která nikdy nekončí. Vážím si nesmírné pracovitosti a elánu organizátorů festivalu a mé poděkování patří občanskému sdružení Kunovjan a celému týmu kolem ředitelky festivalu paní Romany Habartové. Rovněž vyjadřuji velké poděkování pořádajícím městům Kunovice, zejména pak starostovi města panu Jiřímu Vařechovi, městům Uherské Hradiště a Staré Město a všem podporovatelům a sponzorům. Přeji všem účinkujícím, organizátorům i návštěvníkům krásné festivalové zážitky, hodně pohody a příjemných chvil strávených s lidovým uměním. Zdeněk Pšenica předseda Folklorního sdružení ČR Vážení přátelé, sešel se rok s rokem a já mám opět čest přivítat Vás v Kunovicích při příležitosti letošního Mezinárodního dětského festivalu Kunovské folklorní léto. I letos máme možnost radovat se společně s ostatními z toho, že k nám na Slovácko přijíždějí soubory z blízkých i vzdálených regionů, a my tak budeme mít krásnou příležitost společně oslavit příchod letního slunovratu ve víru tance a zpěvu! Máme skvělou možnost hostit na svém území soubory z rozličných částí světa, seznámit se jejich prostřednictvím s kulturou mnoha rozmanitých regionů a současně prožívat nevšední chvíle bezprostřední radosti, které dokáže právě vystoupení mladých zpěváků a tanečníků tak dokonale navodit. Kunovický festival nabízí nejen muzicírování, ale také zajímavé ukázky řezbářských dovedností, pestrý jarmark lidových řemesel a mnoho dalších souvisejících akcí, které jistě potěší každého návštěvníka. Všichni, kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na uspořádání této zpočátku malé komorní akce, avšak dnes již rozsáhlé a organizačně náročné přehlídky, si zaslouží poděkování a obdiv. Přeji všem účastníkům a hostům co nejpříjemnější chvíle ve Zlínském kraji a za rok se znovu těším na viděnou! Libor Lukáš hejtman Zlínského kraje 3

4 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2007 Zdravím již čtrnáctý ročník dětského folklorního festivalu Kunovské léto na půdě Uherského Hradiště! Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklorní soubory z různých oblastí Evropy. Za existenci festivalu se ho zúčastnilo přes 200 dětských souborů z naší republiky, Turecka, Polska, Ruska, Maďarska, pobaltských republiky, Řecka, Mexika, Konga, Taiwanu. Letos přibývají další. Těší nás, že se festival podle mezinárodního hodnocení zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce tohoto druhu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších pořadatelů, kterým bych touto cestou rád poděkoval. O významu a úspěchu festivalu vypovídají ohlasy z nejvyšších míst našeho státu, z nich bych vzpomněl např. pozdrav ministra zahraničních věcí Cyrila Svobody v loňském roce, představitelů vlády, hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a dalších. Představitelé města Uherského Hradiště si akce i kolektivu organizátorů velmi váží a plně je podporují. Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklorní festival zdravím a Kunovskému létu přeji tradičně krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků. Ing. Libor Karásek, starosta města Uherské Hradiště Milé děti, vážení hosté, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a přivítal při příležitosti XIV. Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. Mám velkou radost, že se opět scházíme na festivalu, který si zaslouženě získal zájem a uznání. Je krásné, že se u nás potkávají děti, které si našly oblibu v lidové kultuře svých národů. Můj velký obdiv si samozřejmě zaslouží i organizátoři festivalu a všichni vedoucí, kteří obětují svůj čas dětem. Jejich nadšení a dobrovolná práce, která je podpořena vstřícností představitelů samosprávy, pak s sebou nese ovoce, které sklízíme všichni. Tato společná aktivita se nám všem vrátí v podobě kvalitně prožitého dětství našich dětí. Jsem přesvědčen, že úsilí, námaha, odříkání nás dospělých, se nám jednou vrátí v podobě vzpomínek na plnohodnotné chvíle, které děti prožily při práci v souborech. Pochopení a poznání tradic našich předků a uvědomění si svých kořenů, které jim předáme jako pokračovatelům dalších generací, v nich zanechá nezapomenutelné vzpomínky, které je budou provázet po celý život, ať už je životní osudy zavedou kamkoliv. Buďte všichni vítáni v krajině okolo řeky Moravy, která je bohatá svou minulostí a také přítomností. Vítám vás v historickém centru Rastislavovy Velkomoravské říše a v novodobém souměstí Staré Město, Kunovice a Uherské Hradiště. Přeji nám všem krásně prožité chvíle a zážitky z jednotlivých vystoupení, pěkné počasí a samozřejmě pořadatelům, aby vše úspěšně zvládli jako v minulosti. Josef Bazala starosta Starého Města 4

5 Festivalové pozdravy Kunovské léto 2007 Buďte vítáni, milí hosté XIV. ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto. S příchodem léta se naše město roztančí a rozezpívá, stává se každoročně místem setkání dětí z České republiky, Evropy i z jiných konců světa. Náš Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto je ve své kategorii řazen mezi nejvýznamnější ve světě. Není však jen festivalem našeho města, ale stal se po dobu svého trvání symbolickým svorníkem v rámci souměstí Kunovic, Uherského Hradiště i Starého Města a přibývají i další místa jihovýchodní Moravy, kde je festival prezentován. Je to bezpočet vystoupení před radnicemi, na náměstích a v ulicích, je to řada neformálních setkání, oficiálních i neoficiálních kontaktů s lidmi našeho regionu. Úspěch festivalu je dán nejen účinkujícími, ale i lidmi, kteří jej připravují, skrývá se v jeho zázemí a také tradicích, které k našemu městu v oblasti folkloru náleží. Cena Rudolfa II, kterou město obdrželo od Masarykovy akademie umění vyjadřuje vztah města k lidové kultuře a tradicím, které jsou prezentovány i na tomto setkání dětí z mnoha států. Děkuji jménem představitelů města Kunovice i jménem svým všem, kteří se na této bohulibé činnosti podílejí. Přeji letošnímu čtrnáctému Mezinárodnímu dětskému folklornímu festivalu Kunovské léto úspěch. Účastníkům z domova i zahraničí přeji příjemný pobyt u nás v Kunovicích a těším se na setkání opět v příštím roce. Ing. Jiří Vařecha starosta města Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto přichází po čtrnácté. S přibývajícími léty jakoby život plynul rychleji. Tak běží i povinnosti kolem festivalu, který se už po dobu 14 let stal našim životním průvodcem, nenechá nás v klidu, nedá se ošidit a vyžaduje celoroční úsilí a péči. Stejně jako dítě v tomto věku, které se rodičům podařilo vypiplat a vychovat z novorozence téměř v dospělého jedince, který však bez podpory, starostlivosti a neustálé ochrany může lehce podlehnout nástrahám života. Festival vyzrál a pomalu se těší na své patnácté narozeniny, které jsou už dnes, s dvouletým předstihem, na programu dne. Přeji festivalu, aby se kolem něj soustředili lidé, kteří budou vždy vstřícní všem povinnostem nutným k tomu, aby tato iniciativa vzorně reprezentovala uherskohradišťské souměstí, Zlínský kraj a Českou republiku v mezinárodním měřítku. Aby měl i nadále své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství, sounáležitosti i úcty k této práci. Aby i svůj patronát vnímali jako radost. Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako vyslanci svých zemí, aby u nás prožili příjemné chvíle, aby po návratu do svých zemí mohli s nadšením tlumočit poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za srdce Slovácka. Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým a milým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet, v němž naleznete nová poznání, obohacení a trvalá přátelství. PhDr. Romana Habartová ředitelka festivalu 5

6 Pozvánka do Kunovic naše město Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a tedy i významné vojenskostrategické hodnotě bohatou historii. Svědčí o tom množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše. Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku Královská osada Grúň se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem se Kunovice staly již před rokem V 17. Století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím. Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r v letecké továrně Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum. Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve středu města, bývalý kunovický zámek, později panský dvorec lichtenštejnských knížat. Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut. Bohatý kulturní život, kterým město žije je v úzkém spojení s místními tradicemi především masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.o tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu. Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání. Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť široké vyžití nabízí sportovní hala, sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště. Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší,co jim celý rok přinesl. Vítejte u nás 6

7 Pozvánka do Kunovic kunovice The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District, about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town covers the area of 2, ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills. Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross roads of the ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today s Kunovice whose purpose was to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad min is trative and religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates back to The princely settlement of Grúň along with the manor and the fortress functioned temporarily as the bishop s resi dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year In 17th century, Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19 th century, the town greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine. Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the connection between Vlárská Railway and Břeclav Přerov railroad track. The biggest local en ter prises in the late-19 th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro cessing industry was set in motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in the manufacture of small and light airbuses. The international aero drome that is part of the factory offers flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno vated by the adjacent Evektor company. The rich tra dition of aircraft industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu seum lying close to Evektor. An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from the year In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former Kunovice manor, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage. Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re pub lic, European Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions namely Shrovetide, Kings Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro vides themes for four children s ensembles, two grown-ups ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town has been the host of the International Children s Folklore Festival called Kunovské léto. The fact that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in 2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture, and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region. As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women s handball which has a long tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para chute jumping. For both residents and visitors to the town there are many sports facilities ready for instant use a sports hall, Sokol playing area, football pitch and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool. Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town. Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the best food the year has provided. Well, why not come round 7

8 Program festivalu PROGRAM FESTIVALU Pondělí 11. června 2007 Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice Úterý 12. června Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice Středa 13. června Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny příjezd souborů ze zahraničí Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Řecko čtvrtek 14. června 2007 Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště Přijetí na radnici - Uherské Hradiště Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště Setkání festivalových souborů - sportovní hala, Kunovice Pátek 15. června Výchovné koncerty - Staré Město, Uh. Hradiště, Kunovice Přijetí na radnici - Staré Město Sportovní zápolení - krytý bazén UH, sportovní hala Kunovice Festivalový pořad zahraničních hostů - Lázně Luhačovice Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště Nestárnoucí hvězdy hity let v podání Jam&Bazaar a Queenmanie s Fredem Mercury alias Petrem Pačůtem - přírodní areál Kunovice Společenské setkání pro hosty, sponzory a vedoucí souborů Taneční zábava - přírodní areál Kunovice Večerka pro děti Sobota 16. června Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám., Uh. Hradiště Pozvánky na festival - Uherské Hradiště, Morový sloup Národní soutěž dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradiště Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice Z truhly naší babičky - soutěžní pořad folklorních souborů - přírodní areál Kunovice Večerní muzicírování - zábavní a taneční večer s CM St. Gabriela z Babic, Kanonýři, DISCO, rukodělná dílna pro děti, vzlet balonu, táborák - přírodní areál Kunovice Ohňostroj, večerka pro děti Večerka pro dospělé Neděle 17. června Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice Na tenkú strunečku - přehlídka muzik se svými sólisty - přírodní areál Kunovice Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice Dnes jsme tu a zítra tam - závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice Loučení - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním ve sportovní hale v Kunovicích, v Klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě. 8

9 Program festivalu PROGRAMme FESTIVAL Monday 11th June 2007 Arrival of woodcarvers - Bohemia, Slovakia, Moravia (? Poland, Italy) Preparing of wood Open-air Area in Kunovice Tuesday 12th June Opening of Woodcarved Symposium Open-air area in Kunovice Wednesday 13th June Opening of a woodcarvers workshop lectures, workshops. Open-air area in Kunovice Arrival of foreign ensembles Slovakia, Hungary, Serbia. Thursday 14th June 2007 Paralelly Woodcarvers symposium and woodcarvers workshops Open Air Area in Kunovice Invitation to Festival Masaryk s Square in Uherské Hradiště Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště Festive parade through Uherské Hradiště Performance in Masaryk Square and in the streets of Uherské Hradiště Meeting of Foreign Ensembles University Campus in Uherské Hradiště Friday 15th June Educational concerts in Uherské Hradiště, Kunovie and Staré Město (paralelly) Reception of group leaders with the Major of Kunovice at the Town Hall of Staré Město Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště and in the sports hall in Kunovice Awful Assignment of Award of Town of Uherské Hradiště Vladimír Bouček s award for preservation and development of folklore artworks Town Hall Uherské Hradiště At the Confines of Genres - The 70 s and 80 s Hits (by ABBA, Boney M., BeeGees, Suzi Quatro, Blondie, Donna Summer etc). by Jam & Bazar and Queenmanie with Freddy Mercury alias Petr Pačůt - Open-air area in Kunovice Meeting of foreign guests, Sponsors and Leaders of groups Open-Air Area in Kunovice Going to bed for children Saturday 16th June St. John s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště Invitation to the festival in Uherské Hradiště and Kunovice Verbíři National contest and shepherd games in open-air area in Kunovice parallelly Woodcarvers symposium - through the whole festival By Our Grandmother s Kist - competitive programme - open-air area in Kunovice Evening Musicmaking - evening of entertainment and dancing with rich programme and games, handcraft workshop, St. Gabriel s dulcimer band, country band Kanonýři, DISCO, modern dances, foreign group entrances bonfire enjoy yourselves time for everybody games and competitions for children Great Fireworks, the end and going to bed for children the end for adults Sunday 17th June Holy Mass in favour of festival children in local church Concert of religious songs in local church Parade of Dulcimer Bands Open-Air Area in Kunovice parallelly In wood carved - workshop of woodcarvers Festive parade with short performance in front of the Town Vernissage of woodcarved works Children and Dances Now we re Here and Tomorrow we re There main festival programme in open-air area Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour delay in the Sports hall in Kunovice. 9

10 Mistři a výstavy DO DŘEVA ŘEZANÉ Po šesté se festival profiluje řezbářským sympoziem. Získalo si zájem z řad veřejnosti i řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů z Moravy, Slovenska je koncertem dřeva rukou, tentokrát na téma Děti a tanec. Úlohou každého řezbáře je vytvořit v průběhu týdne plastiku, tentokrát z dubu, která se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích a bude zdobit lokality v Kunovicích i v regionu. Pracovní atmosféru budou doplňovat další práce nových autorů i díla z minulých ročníků. Letos se setkají účastníci předchozích let řezbářského sympozia s odborníky uměleckých a speciálních školy, ale také s mistrem řezbářem Františkem Gajdou ze Strážnice a také s autogramiádou jeho nové knihy. Veřejnosti bude dána příležistost zúčastnit se řezbářské školy, která bude zahájena ve středu Zájemci o řezbářství tak budou mít možnost pozorovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost zkusit si pracovat s řezbářskými nástroji. Pod vedením Andreje Irše se mohou všichni zájemci naučit brousit dláta, budou vysvětleny základní řezbářské techniky a sami se budou muset poprat se dřevem. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě, možná odnesou své první dílo. Pokud se nestihnete zúčastnit během týdne, máte možnost ještě v sobotu dopoledne vyslechnout přednášku na téma z oboru Řezbářství. Řezbářské sympozium: Autor setkání: Zahájení června 2007 Praktické vedení: Řezbářská škola: Zahájení 14. června 2007 Lektor: Vernisáž: Úvodní slovo: června 2007, Přírodní areál Kunovice Libor Habarta starosta města Ing. Jiří Vařecha Andrej Irša června 2007, Přírodní areál Kunovice místostarostka města Mgr. Ivana Majíčková Andrej Irša 17. června 2007, hodin Přírodní areál Kunovice starosta Ing. Jiří Vařecha a Andrej Irša Řezbáři: František Gajda, , Strážnice Mistr je vnímán a přijímán jako lidový tvůrce, jako osobnost, tvůrce a nositel tradičních rukodělných hodnot, kterého vyhledávají profesionální umělci, muzejníci, kulturní pracovníci při prezentaci tradiční rukodělné výroby. Jako školitel se představuje v rámci škol řezbaření, jeho díla obohacují soukromé sbírky a jsou zastoupeny v muzejních i galerijních fondech. Je příkladem samorostlého řezbáře, v jehož dílech se snoubí poučený tvůrce, který na tomto základě uplatňuje absorbované poznatky realistického sochařství a řezbářství. V jeho dílech se projevuje dokonale zvládnutá tektonika figur, respektování jejich anatomických proporcí a vyjadřování dějové dynamiky pohybem i mimikou, ale současně i dokonalým řemeslným zpracováním povrchu, čímž se vyrovná profesionálním řezbářům. Přínosem pro tvorbu Františka Gajdy je neuvěřitelná všímavost a neustálé studium tváří. Dynamika, gesta a výrazy jsou pro jeho práce samozřejmostí. František Gajda má své pokračovatele a především jeho figurální tvorba je příkladem soudobé tradiční osobité tvořivosti v oboru řezbářství. Společné a autorské výstavy: stovky výstav u nás i v zahraničí, jejich soupis je součástí jeho nové monografie. Dílo: Děti a jejich svět 10

11 Mistři a výstavy Alojz Machaj, , Ústie nad Priehradou Rodina Machajovcov sa však musela v roku 1946 vysťahovať z dôvodu výstavby Oravskej priehrady. Aloiz prežil detstvo na Žitnom ostrove, od roku 1953 žije na Záhorí. Tento kraj sa mu stal domovinou, tu si našiel manželku. Po svadbe (1970) sa im narodil syn Martin (1972), ktorý je mimochodom významným slovenským fotografom. Manželka ako právnička, Lojzo ako absolvent drevárskej priemyslovky videli ideálne podmienky pre profesijný rast v Bratislave, pričom nezanevreli na Plavecký Štvrtok, ktorý je ich druhým domovom. To¾ko v krátkosti k rodinným koreňom a teraz sa vrátim k Alojzovi Machajovi, ako výraznej osobnosti slovenského rezbárstva. Skôr ako začal Aloz Machaj pracovať na svojom, prešiel nieko¾kými zamestnaniami. Bol zamestnancom kefárskych závodov. Urobil kariéru od sústružníka k vedúcemu odbytu. Lákali ho však iné formy remesla, ove¾a náročnejšie, ktorým sa zvykne hovoriť aj umelecké. Do roku 1989 pracoval v Mestskom múzeu v Bratislave ako reštaurátor, teda osoba mnohých remesiel. Tu teda získal praktické vedomosti, ktoré sa stali základom jeho budúceho povolania. Tá doba prišla v roku 1989 so zmenou politickej atmosféry. Že Lojzo skutočne nelenil, dokazuje poradové číslo 2 na živnostenskom liste. Spočiatku je zameranie firmy skôr v oblasti stolárstva. Tu treba spomenúť Jozefa Bártu, ktorý ako stavebný inžinier zaobstaráva prácu a ako zanietený rezbár nachádza s Machajom ďalšie pojítko. Takto dostávajú tajné plány reálne kontúry a v roku 1997 je po prvý krát otvorená Záhradná galéria Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku. V tomto období som sa zoznámil s Alojzom, a tak som povolanou osobou na dokumentáciu činnosti ZGAM, pretože naša spolupráca trvá doteraz. Alojz Machaj patrí medzi výtvarníkov, ktorí síce postrádajú absolventský papier s pečiatkou, ale majú potrebné schopnosti. Nebudem popisovať s akými problémami na kariérnej púti sa takáto osobnosť potýka (aj keď sú pomerne výrazné), ale ich prínos stojí za zmienku. Ak by sme mali na mysli len výtvarnú činnosť AM, možmo by sme mali dôvod hovoriť o priemernosti. Názor však musíme zmeniť v okamihu poznania celej činnosti tejto mimoriadne zaujímavej osobnosti. Alojz Machaj bol v minulosti pri vyslovení svojich zámerov považovaný za vizionára, a výsledok predpokladu bol silne spochybňovaný. Záhradná galéria, vydávanie rezbárskeho štvrťročníku, výstavy, sympóziá realizácia mnohých zaujímavých kolektívnych projektov - to všetko sa stalo skutočnosťou, ba čo viac, má aj nasledovníkov. Činnosť Záhradnej Galérie má celoslovenskú pôsobnosť a teda aj dopad na rezbársku obec. Líderka v oblasti ¾udového umenia PhDr. Irena Pišútová sa na stránkach časopisu Dotyky a cesty vyjadrila o zmienenej činnosti ako o fenoméne, ktorý nemá na Slovensku pararelu. Meno Alojza Machaja je spájané s mnohými sympóziami doma i v zahraničí, no najmä s dnes už pravidelnými monumentálnymi realizáciami na nádvorí Starej radnice v Bratislave, ktoré sú putovné a tak sú k videniu nielen na Slovensku. V Záhradnej Galérii Alojza Machaja prebehlo prvé, a doposia¾ najväčšie sympózium neprofesionálnych rezbárov ( v roku 2000), sympóziá z jeho podnetu sú i v obciach, kde by sme takúto aktivitu možno nečakali, ale tiež na miestach skutočne významných. Alojz Machaj je neprehliadnute¾nou osobnosťou slovenskej rezbárskej scény. Dílo: Vzlet 1 W. Rudolf Pikoš, , Martin W. R. Pikoš je absolvent Strednej Priemyselnej školy v Liptovskom Hrádku. Výtvarnou tvorbou sa zaoberá od roku 1992, kedy začal navštevovať ateliér Výtvarného pedagóga Petra Maruňáka a neskôr atelierové štúdio Evy Bebčákovej. Od roku 2002 sa venuje tvorbe profesionálne. Zúčastňuje sa maliarskych plenérov: Výtvarný Tvrdošín, Ždiar v obrazoch, Letavy. Svoje diela prezentoval na výstavách v Bratislave, Martine, Dolnom Kubíne, Trenčíne, Turčianskych Tepliciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch,v galériách Dielo. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých súkromných zbierkach doma i v zahraničí.vo svojej 11

12 Mistři a výstavy tvorbe sa venuje kombinovaným postupom pri ma¾be. V poslednej dobe sa venuje i priestorovej tvorbe, a vo svojej činnosti už ráta s účasťou na nieko¾kých vybraných sochárskych sympóziách v letnej sezóne. Tieto imaginárne kompozície sú metamorfózami ¾udského tela, tváre a beztvarosti. Snúbia sa v nich veci s nečakanými tajomstvami, symbolmi, pocitmi, ilúziami aj alúziami. Dílo: Něžněvroucí... Rudo Cserge, , Bratislava Rudo Cserge prožil celé své dětství ve Starém Ovsišti. V lužních lesích u Dunaje jej poprvé dřevo oslovilo a zde zaznamenal první itenzivní dotyky se dřevem. Nejdříve to bylo dřevo, sloužící jako otop, pak přišly píšťalky a žíly z vrbového proutí. Po zboření Starého Ovsiště a stěhování do pánélákového typu bydlení nastala dlouhá odmlka bez tvůrčí činnosti. Změna nastala až v roce v roce 1996, kdy se autor setkal s přítelem Milošem Komárkem. Při pohledu na jeho zručnost Rudo neodolal a začal systematicky brát do rukou nejprve nůž a potom i dláta.to byl zlom v jeho tvůrčím přístupu ke dřevu a od té doby se nehne bez dlát. Po počátečním nezdaru postupně nácházel a stálé nachází svůj vlastní řezbářský projev, mezi řezbáři nazvaný rudizmus. V posledním období se z oblibou věnuje tvorbě originálních užitkových předmětů ze dřeva, s upřednostněním plastik menšího rozměru. Tvorba velkých plastik a účast na sympoziu v Kunovicích je splněním jeho snu vytvořit něco velkého a je výzvou do budoucnosti. Dílo: Klauniáda Andrej Irša, , Skalica-Kátov Andrej Irša je vyučen ve strojírenství, od roku 1987 navštěvoval řezbářský kroužek na Myjavě, vedený Ivanem Tomešem, významnou kulturně a společensky aktivní osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn tvorbou Františka Gajdy a zasloužil se o vytvoření řezbářské větve navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na slovenské straně hranice. Bývalý učitel na škole a Olga Koštuříková z Galerie uměleckých předmětů Bytko ve Skalici viděli Iršův talent a doporučili mu další vzdělávání, které představovala Gajdova škola. Andrej cíleně vyhledal Františka Gajdu v roce Díky společnému profesnímu zaměření, nabytém studiem strojírenského oboru, ocenil mistr nadšení Andreje a téměř otcovsky jej začal vybavovat nejen řezbářskými, ale i životními radami. Dnes se Irša odpoutal od Gajdova stylu a našel vlastní pojetí, výtvarné vyjádření a styl. Andrej Irša byl dokonale zasvěcen do problematiky řezbaření a tato práce jej pohltila natolik, že v roce 1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel vlastní živnost. Na Kunovském létě a jeho řezbářském sympoziu se potřetí ujímá vedení řezbářské školy. Dílo: Civillizačně prosociální kubisticky fragmentovaný neointeligentní hlemýžď s diagnózou progresivní inkopetence centrálního mobilního obytného systému jako výsledek humanoidní degradace původního druhu ANEB Slimák s hranatou ulitou 12

13 Profilové pořady Pozdravy ze zahraničí a představení pro školy Festival Kunovské léto má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům s pozvánkami na náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit v každodenním shonu. Také návštěvy škol a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, seznamování s tradicemi různých národopisných oblastí zprostředkovává divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti. Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Čtvrtek Realizace: Účinkuje: Moderátor: Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: Pátek Realizace: Moderátor: Soubory: , hodin - Ústav sociální péče Kunovice Inga Baňačková Klások - Podbrezová, Slovensko , hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště Ludmila Habartová Kud Orfej - Arilje, Srbsko Belencéres a muzika Atyfiak - Békés, Maďarsko Terezie Habartová , hodin KK Uh. Hradiště Ludmila Habartová Terezie Habartová Hradišťánek - Uherské Hradiště hostitelský soubor Klások - Podbrezová, Slovensko ovečky Valašsko, Valašské Meziříčí Belencéres a muzika Atyfiak - Békés, jihovýchodní Maďarsko , hodin Staré Město Marta Polášková Petra Daníčková Dolinečka - Staré Město mladinka - Plzeň Břeclavánek Podluží, Břeclav Kud Orfej - Arilje, Srbsko , hodin Lázně Luhačovice Blanka Petráková Blanka Petráková Belencéres a muzika Atyfiak - Békés, jihovýchodní Maďarsko Kud Orfej - Arilje, Srbsko 13

14 Reprezentační setkání Přijetí na radnici Festival Kunovské léto podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo uherskohradišťské souměstí s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém začátku neměl naději. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury České republiky, Folklorní sdružení České republiky, Zlínský kraj, kulturní instituce - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti, Od prvního ročníku spolupracuje sdružení Kunovjan s Nadací Děti-kultura-sport z Uh. Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory, jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální partnery jako jsou MF DNES, Slovácký deník a Slovácké noviny, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky, Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura a Informační server Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský, Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst. Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se tak stalo významným reprezentačním setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město, které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice se otírají jako mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek Uherské Hradiště Realizace: Marie Jilíková Starosta: Ing. Libor Karásek Pátek Staré Město Realizace: Alena Pluhařová Starosta: Josef Bazala Sobota Kunovice Realizace: Ivana Lůčná Starosta: Ing. Jiří Vařecha 14

15 Propagační pořady slavnostní průvod Kdo alespoň někdy zavítal na folklorní slavnosti a festivaly, předem se těší na atmosféru slavnostního průvodu, který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří i rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Čtvrtek , Uherské Hradiště Trasa: Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám. Realizace: Tomáš Miklík Pořadí souborů: Hradišťánek, Kunovjánek, Mladinka, Malý Handrláček, Klások, Slovensko Děcka z Buchlovic, Merínek, Ovečky, Kud Orfej Srbsko, Dolinečka, Děcka z Kunovic, Belencéres, Békés Maďarsko Průvodní slovo: Terezie Habartová Taneční pozvánka: Masarykovo nám Neděle: Trasa: Realizace: Pořadí souborů: Průvodní slovo: Taneční pozvánka: , Kunovice Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice Tomáš Miklík Kunovjánek, Hradišťánek, Mladinka, Malý Handrláček, Klások, Slovensko Děcka z Buchlovic, Merínek, Ovečky, Kud Orfej Srbsko, Dolinečka, Děcka z Kunovic, Belencéres, Békés Maďarsko David Janík Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram 15

16 Doprovodné programy Sportovní zápolení Po několik let se tanečníci, muzikanti, ale i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není pro folklorní soubory a folklorní festivaly nejobvyklejší. Ke Kunovskému létu však neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu. Soutěže se odehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu v Uherském Hradišti. Výsledky soutěží se sčítají a jsou vyhlašovány po ukončení soutěžní části dne. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni. Pátek 15. června 2007, Sportovní hala Kunovice Realizace: Ivana Šáchová Tým: Veronika Šáchová, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Michaela Křiváková, Pavlína Hubíková, Alena Bočková Moderátor: Zdeňka Hašková Pátek 15. června 2007, Krytý bazén Uherské Hradiště Autor a moderátor: Ladislav Botek a tým Inspice: Jakub Sabák, hostesky souborů Vyhlášení výsledků soutěží: Sportovní hala Kunovice 16

17 Jam & Bazar - Top Of The 70 s Pop a Queenmanie s Fredem Mercury alias Petrem Pačůtem Na pomezí žánrů Festival Kunovské léto se snaží každoročně opepřit programovou skladbu i něčím novým a přilákat do přírodního areálu sokolského hřiště v Kunovicích široký okruh návštěvníků. Doposud se to pořadatelům dařilo, protože se v těchto programech vystřídaly vynikající osobnosti a soubory jako je např. Dan Nekonečný a Šum Svistu s půvabnými exotickými tanečnicemi, kapela Šlapeto, bratislavské vysokoškolské kolektivy - originální Koleno, vždy struhující Gymnik, FLERET a Jarmila Šuláková nebo nový BROLN s vynikajícími sólisty Lubošem a Dušanem Holých, Vlastou Grycovou, Růženou Kučerovou, Ludmilou Malhockou, Františkem Černým, Martinem Hrbáčem, Magdou Múčkovou a dalšími, přičemž u všeho byl Český rozhlas Brno. Rádi bychom také věnovali milou muzikantskou vzpomínku našemu příteli, kamarádovi, dlouholetému porotci dětských soutěží Kunovského léta a vynikajícímu muzikantovi, uměleckému vedoucímu a primáši BROLN Mgr. Jindřichovi Hovorkovi, který nás krátce po našem posledním setkání opustil. Milý Jindřichu, budeš tu vždycky s námi! Poslouchej, co ti letošní děti opět připravily. Letos jsme se rozhodli pozvat mezi nás skvělé zpěvačky a muzikanty - kapelu Jam & Bazar, kteří dokážou vytvořit vynikající atmosféru, atraktivní jevištní show s největšími hity let 20. století, jako byli a jsou ABBA, Boney M, Bee Gees, Suzi Quatro, Blondie, Donna Summer, filmové a další muzikálové a filmové melodie světové i československé populární scény, které k nám vysílali nejen kvalitní hudbu a zpěv, ale také vynikající náladu, pohodu a zážitek. To se daří kapele Jam & Bazar, která vznikla v roce 1997 jako reakce na trhlinu v nabídce kultivované zábavy. Je živelnou skupinou, která vytváří atraktivní pódiovou show, včetně odpovídajících stylových kostýmů. Kapelu tvoří pětice vrchlabských muzikantů, známých ve všech koutech České země, na Slovensku, v Německu, Polsku, mohli jsme je vidět v programech ČT, často v televizních show Vladimíra Hrona - Abeceda hvězd. Kapela se proslavila také jedinečným a neopakovatelným vystoupením v pražském klubu Karlovy lázně. Půl hodiny si americký herec Bruce Willis (v té době v Česku natáčel film Hartova válka) vychutnával koncert krkonošských hudebníků nejprve jako divák, pak se vyhoupl na pódium a s Jam & Bazar si zazpíval několik hitů. Společně s Jam & Bazar bude pořad věnován i vynikající osobnosti světového formátu, Fredu Mercurymu. Bohužel, nějaký čas už není mezi námi, ale jeho Queenmanie s Fredem Mercury alias Petrem Pačůtem je u nás, v Kunovicích. Účinkují: Jam & Bazar Radka Bucharová zpěv Vendula Jeriová - zpěv Honza Chadim - kytara, zpěv Ondřej Paska - kytara, zpěv Vlastík Buchar bicí Queenmanie a Fred Mercury - Petr Pačůt Průvodce pořadem Tomáš Šulaj, vynikající herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti Pátek , hodin, Přírodní areál Sokolského hřiště v Kunovicích (za nepříznivého počasí ve Sportovní hale). 17

18 Tradiční řemesla svatojánský jarmark lidových řemesel a udělení ceny města uh - ceny vladimíra boučka K festivalu patří neodmyslitelně Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem Uherské Hradiště na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Um a vlastní výrobu zde prezentují vyhlášení mistři tradiční rukodělné výroby, ale i začínající řemeslníci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci stovky prodejců, řemeslníků, kteří reprezentují jednotlivé regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska. Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Veřejnost navrhuje každoročně kandidáty, z nichž odborná komise doporučí jednoho tvůrce Zastupitelstvu města Uherské Hradiště k ocenění. Návrhy všech dalších kandidátů přecházejí do dalšího ročníku. V roce 2005 byla cena předána Františku Mikulcovi, uherskohradišťskému krojovému krejčímu, který vytvořil úctyhodné množství krojových součástek a krojových kompletů z různých oblastí Slovácka. Význam jeho práce sahá i mimo region, neboť během svého zaměstnání v družstvu Slovač se spolupodílel na krojovém vybavení souborů celého Československa. V roce 2006 cenu získala Františka Snopková, zaškolená v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby, která stále ohromuje objevováním nových kompozic drobné figurální tvorby z kukuřičného šustí, s citlivým estetickým působením výrobků z této přírodniny. Její tvorba je známá nejen v České republice, ale i daleko za hranicemi, jako drobné tradiční upomínkové předměty při výjezdech souborů do zahraničí. O letošním laureátovi rozhodlo zastupitelstvo Uh. Hradiště Cena bude předána v rámci Svatojánského jarmarku dne Haně Špalkové, která se v letech vyučila v oboru uměleckého zpracování přírodních pletiv košíkářství, praxi získávala u košíkářského mistra Františka Daňhela v Buchlovicích. V ÚLUVu pracovala do roku 1991, kdy se v souvislosti s existenčními problémy družstva osamostatnila. Pracuje se zeleným vrbovým proutím, které si sama pěstuje na vlastním nebo pronajatém poli, další přírodní materiály pedig, červené proutí nebo šén nakupuje v košíkářském centru Morkovice. Sortiment Hany Špalkové vychází z tradiční technologie a její zboží můžeme vidět na všech jarmarcích doma i v zahraničí. Pátek 15. června 2007, hodin Obřadní síň radnice, Uh. Hradiště Realizace: Město Uh. Hradiště Sobota 16. června 2007, Mariánské nám., Uh. Hradiště Realizace: Libor Habarta, Marta Polášková a Město Uherské Hradiště 18

19 Soutěžní pořady Verbuňk jako mistrovské dílo 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka. O zápisu předložených nominací rozhodovala šestnáctičlenná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i česká etnoložka PhDr. Martina Pavlicová, CSc. Porota doporučila k zápisu celkem 43 nominovaných lidových prvků (15 z Asie, 11 z Afriky, 10 z Evropy, 7 z Ameriky). Podrobnější informace o prohlašování Mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva nalézt na internetových stranách UNESCO: Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulsů ke vzniku tohoto tance. K předchůdcům verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, z nichž se postupně vyvinul. Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance o to, kdo nejvýše vyskočí, individuální projev mužů v točivých tancích, dále a asi především přizdobovaná (cifrovaná) chůze mužů v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další tance se soutěživými prvky. Dalším impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského stylu. Etnochoreologové soudí, že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé polovině 19. století a v průběhu 20. století se vyvinul do šesti regionálních typů. Zápis Slováckého verbuňku na zmíněný seznam je pro Českou republiku mimořádnou událostí, ale přináší sebou i řadu opatření a povinností, ke kterým se náš stát v rámci nominace zavázal. A jaký je charakter tance? Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz. Přestože se převážně tančí kolektivně, každý z interpretů tančí sám za sebe, přičemž jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti, včetně vlastního přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým okruhem písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské. Slovácký verbuňk má obvykle tři části: předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí společně s ostatními ve vázaném půlkruhu, velmi individuální, taneční část pomalou a taneční část rychlou, která je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou. Verbuňk je v České republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly i jiné názvy cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení (grebčení). Podle stavu současného bádání lze hovořit o šesti typech slováckého verbuňku: 1. subregion strážnického Dolňácka - kolem města Strážnice 2. subregion kyjovského Dolňácka - okolí města Kyjov 3. podoblast hanácko-slováckého pomezí okolí měst Hustopeče a Ždánice 4. subregion Horňácko okolí Velké nad Veličkou 5. subregion hradišťského Dolňácka okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu 6. podoblast Podluží okolí města Břeclav 19

20 Soutěžní pořady Národní přehlídka dětského verbuňku Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka. Na zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali celých 13 let regionální soutěži v dětském verbuňku podoblasti hradišťské Dolňácko. Každoročně se zde představuje malých verbířů od předškolního věku do 15 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto se lektoři a znalci dohodli, že v roce 2007 proběhnou místní postupové soutěže dětských verbířů v jednotlivých podregionech Slovácka (včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se věnují oblasti Slovácka v jiných místech) a v Kunovicích se setkají nejlepší verbíři v národním finále. Lektoři se dohodli na sjednocení jednotlivých kategoriích a věkovém rozpětí tanečníků: I. kategorie: nejmladší 1-3 místo ( ?) II. střední 1-3 místo ( ) III. nejstarší 1-3 místo ( ) Absolutní vítěz Specifický mužský tanec, který se zájmem obkoukávají a napodobují malí sólisté, je rozšířen na jihovýchodní Moravě. Je založen na originalitě taneční skočné improvizaci svého nositele tanečníka a zpěváka. Dokonalost předvedení tance je znakem schopností a talentu, kteří diváci a často i verbíři konkurenti sledují s napětím. Interpret musí být nejen dobrý tanečník, ale výborný zpěvák, který nejenže dobře intonuje, ale také zvládá dialekt svého regionu. Musí mít i dobrou paměť a přesvědčit okolí širokými znalostmi repertoáru písní. Pohyb každého verbíře musí být osobitý se značnou mírou náročnosti, množstvím, pestrostí, návazností a adekvátní úrovní tanečních prvků a figur, který říkáme cifry. Tak se pojďme podívat na cifry chlapců, kteří se snaží vyrovnat se svým vzorům vyhlášeným verbířům daných regionů. Jak se jim od nejútlejšího věku daří respektovat správný regionální taneční typ, jak je jejich tanec vystavěn a jak graduje, se právě dnes opět po roce přesvědčíme. Za třináct let se soutěže zúčastnila na 270 malých verbířů od tří do patnácti let z celého Slovácka. Vyznamenáním pro ty nejlepší představuje vystoupení v soutěži verbířů na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici příští týden. Soutěžící v regionálních kolech: Adam Joura, Malý Handrláček, Kamil Čech, 1998 Hradišťánek, František Blažek, 1999, Břeclavánek, Ivoš Valouch, 1999 Břeclavánek, Benjamin Stagl, 2000 Hrozének, Matěj Kořínek, 2000 Lanžhotčánek, Ondřej Topolánský, 1999 Lanžhotčánek, Filip Ždánský, 2000 Archlebjánek, Michal Varmuža, 1998 Podkověnka, Tomáš Pelikán, 1999 Kyjovánek, Patrik Matušina, 1996 Hradišťánek, Martin Maděra, Děcka z Buchlovic, Michal Buchtík, Děcka z Buchlovic, David Šeda, Děcka z Buchlovic, Lukáš Činč, Vonička II, Pavel Havránek, Moravský Žižkov, Daniel Kraus, 1997 Hanýsek, Pavel Smejkal, 1995 Archlebjánek, Zdeněk Kos, 1996 Hanýsek, Tomáš Buchlovský, 1997 Archlebjánek, Kryštof Neduchal, 1996 Podkověnka, Jiří Varmuža, 1996 Podkověnka, Aleš Amler, 1997 Kyjovánek, Radek Novák, 1996 Podkověnka, Martin Pelikán, 1995 Kyjovánek, Martin 20

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Spolupořadatelé: Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Podporovatelé: Ministerstvo

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

COMAPÍK Pozvánka Daniela Hýblerová PR oddělení ComAp River 2007 Letos PROTI PROUDU! This year UP STREAM! Pozvánka na tradiční 10./Invitation to the traditional 10th ComAp River Vltava 2007 Termín/Date:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012

VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 VRKOČENÍ NAD SOUTOKEM Mělník 7.-10.6. 2012 Zpráva ze 14. ročníku folklorního festivalu MĚLNICKÝ VRKOČ První polovina měsíce června je na Mělníku vyvrcholením dnů, týdnů a měsíců příprav na folklorní festival.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH Marie Tomíšková Česká republika je, pokud jde o památky, zemí velmi bohatou. V Ústředním seznamu kulturních památek je zapsáno celkem 40 251 nemovitých památek. Nezanedbatelnou

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více