Řízení místností (zón) Kapitola 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení místností (zón) Kapitola 3"

Transkript

1 Řízení místností (zón) Kapitola 3

2 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily TAC Xenta 102 podstanice pro VAV jednotky TAC Xenta 102-ES - podstanice pro VAV jednotky GV, čidlo průtoku vzduchu pro Tac Xenta 102-ES TAC Xenta 102-AX podstanice pro VAV s integrovaným pohonem a převodníkem průtoku vzduchu TAC Xenta 103-A podstanice pro stropní chladicí jednotky TAC Xenta 104-A podstanice pro střešní jednotky TAC Xenta 110-D podstanice pro dvě nezávislé místnosti Nástěnné moduly STR

3 Řízení místností Podstanice pro regulaci místností pracující pod LonWorks Podstanice TAC Xenta Zone jsou samostatné podstanice pro místnosti založené na LonWorks a sloužící k regulaci a optimalizaci sekundárních topných i chladicích systémů. Podstanice TAC Xenta Zone jsou navrženy speciálně pro zónové aplikace a zahrnují hardware a software. Pomocí flexibilního nastavení konfigurace lze podstanice přizpůsobit individuálním požadavkům. Parametry lze nastavit na místě pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel nebo centrálně pomocí centrálního systému TAC Vista.Prostorové snímače s nastavovacím prvkem požadované hodnoty umožňují provést nastavení podle potřeby. Na rozdíl od tradičních zónových regulátorů lze inteligentní zařízení založená na LonWorks ovládat také přímo ze sběrnice. Jednotlivé podstanice pro regulaci místností tvoří integrální součást automatizačního systému budovy a komunikují pomocí sběrnice LonWorks s podstanicemi TAC Xenta a centrálním systémem TAC Vista. Dynamická výměna dat umožňuje kdykoliv podle potřeby optimalizovat primární systémy a zachovat při tom příjemné podmínky. K zajištění optimální funkčnosti lze jednotlivé podstanice pro regulaci místností a/nebo parametry organizovat do skupin tak, že několik podstanic je nastavováno současně. Skupiny umožňují také statistické vyhodnocení a mohou tak optimalizovat celý systém. Všechny samostatné podstanice pro regulaci místností TAC Xenta jsou certifikovány pro LonMark a dovolují v rámci sítě LonWorks zcela otevřenou komunikaci s jinými systémy. Všeobecná technická data Napájecí napětí: 24 V st, -10 %/+20 % (v některých případech 230 V st) Spotřeba energie: 4 6 VA Rozměry: 127 x 126 x 50 mm Dovolené okolní prostředí Skladování: -20 až +50 C Provoz: 0 50 C Vlhkost: max. 90 % (nekondenzující) Montážní provedení: 35 mm DIN lišta EN Lze montovat na zeď Krytí: IP 30 Síťová komunikace Transceiver/protokol: FTT-10, LonTalk Přenosová rychlost: 78 kbitů/s Normy: LonMark Interoperability Guidelines (Směrnice pro interoperabilitu LonMark) LonMark Functionality profile (Funkční profil LonMark) EN , EN , EN FCC část 15, UL 916 Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. Všeobecné funkční charakteristiky Řízení kvality vzduchu s měřením CO2 PI regulace s nastavením proporcionální konstanty a integrační časové konstanty Sedm různých typů provozu Neutrální zóna mezi vytápěním a chlazením Potlačení nástěnného modulu v kterémkoliv okamžiku čidlem přítomnosti, okenním kontaktem nebo spínačem pro vyřazení regulace Individuální nastavení požadované hodnoty Zónové snímače s možností připojení k ovládacímu panelu TAC Xenta LonWorks Operator Panel Certifikováno pro LonMark 37

4 TAC Xenta 100 zónové podstanice Přehled řady TAC Xenta 100 Zónové podstanice řady TAC Xenta 100 jsou koncipovány pro řízení vnitřního klimatu jednotlivých místností v rámci řešení klimatizace budov s centrální výrobou chladu a tepla. V místnostech může být jako výkonný prvek použit fan-coil, VAV jednotka, příp. stropní chladicí panel. Podstanice typu TAC Xenta 104 je určena k řízení střešních jednotek s rekuperačním výměníkem. Typ TAC Xenta 101-VF TAC Xenta 102-B TAC Xenta 102-VF TAC Xenta 102-EF TAC Xenta 102-ES TAC Xenta 102-AX Aplikace Čidlo Okenní Funkce Chlazení Vytápění 24 V 230 V přítomnosti kontakt Slave st st FanCoil VAV VAV VAV VAV VAV TAC Xenta 103-A TAC Xenta 104 TAC Xenta 110-D Stropní chlazení Střešní klima jednotky Dvě nezávislé zóny 38

5 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro fan-coily s vyhříváním a/nebo chlazením. Přepínač topení/chlazení lze ovládat centrálně nebo podle průměrné teploty. Regulovat lze vstupující vzduch a tím následně teplotu v místnosti. V závislosti na typu fan-coilu lze ovládat ventilátory spojitě, ve třech stupních otáček nebo zapnuto/vypnuto. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. U PI regulátoru je možné samostatně nastavit P složku a integrační časovou konstantu pro topení a chlazení. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět centrálně z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení, topení nebo přepínání provozu mezi chlazením/topením. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Ovládání ventilátorů pomocí třístupňových relé, zapínání/vypínání nebo regulace otáček. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm typů provozu. Komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave, jen ventilátor. Několik provozních režimů ventilátoru. Nastavitelné mezní hodnoty. - MIN a MAX omezují teplotu vstupujícího vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti zamrznutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Chladicí ventil: Topný ventil: Ventilátor: Teplota místnosti: Teplota vstupujícího vzduchu: Nástěnný modul: 24 V st nebo 230 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 3polohový výstup 3polohový výstup 3 stupně (250 V/3 A) 101-VF zapnuto/vypnuto (250 V, 2 A max.) 101-1VF 0 10 V ss (max. 2 ma) 101-VFC termistorový vstup termistorový vstup podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 101-VF/24 pro fan-coil topení/chlazení, 3 stupně pro ventilátor TAC Xenta 101-VF/230 pro fan-coil topení/chlazení, 3 stupně pro ventilátor TAC Xenta 101-1VF pro fan-coil s jedním ventilem, ventilátor zap-vyp TAC Xenta 101-1VFC pro fan-coil s jedním ventilem, ventilátor spojitě

6 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102 podstanice pro VAV jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikované pro LonMark určené pro aplikace VAV (Variable Air Volume, proměnné množství vzduchu) jsou připojeny k externímu regulátoru průtoku vzduchu (Belimo VAV Compact). Podstanice udržuje stálou teplotu prostoru tak, že sekvenčně reguluje proud vzduchu, případně stupeň vytápění a ventilátor. Pomocí snímače oxidu uhličitého (CO2) lze regulovat kvalitu vzduchu v prostoru. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňový regulátor s výpočtem požadované hodnoty pro externí regulátor průtoku vzduchu. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Topení pomocí elektrického ohřívače nebo horké vody. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují průtok vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Průtok vzduchu: Snímač CO2: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 0 10 V ss 2stupňový výstup (102-EF); 0 10 V ss (102-VF) termistorový vstup 0 10 V ss 0 10 V ss podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102 pro VAV TAC Xenta 102-EF pro VAV s elektrickým přitápěním TAC Xenta 102-VF pro VAV s ventilem pro přitápění

7 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102-ES podstanice pro VAV jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro aplikace VAV (Variable Air Volume, proměnné množství vzduchu) je připojena k externímu snímači průtoku vzduchu (TAC GV). Podstanice je primárně určena pro chladicí aplikace VAV s jedno nebo dvoustupňovým přitápěním. Podstanice udržuje stálou teplotu v prostoru pomocí regulace průtoku vzduchu a vytápěcích stupňů. Pomocí snímače oxidu uhličitého lze regulovat kvalitu vzduchu v prostoru. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace pomocí externího snímače průtoku vzduchu a vytápění. Provoz topení je ovládán modulací ventilu radiátoru s horkou vodou. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují průtok vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Snímač průtoku vzduchu: Snímač CO2: Nástěnný modul: Volitelně: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 3polohový výstup 3polohový výstup termistorový vstup přípojná trubice 0 10 V ss podle výběru vstup teploty Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102-ES pro VAV s ventilem pro přitápění

8 TAC Xenta 100 zónové podstanice GV, čidlo průtoku vzduchu Čidlo GV je určeno pro přímou instalaci do potrubí, především v jednotkách VAV. Měří rychlost vzduchu napříč průřezem potrubí a naměřené hodnoty jsou velice přesné. Výstupní signál je poté přenášen do měřicí komory v pohonu VAV. Čidlo GV měří průměrnou hodnotu rychlosti vzduchu. GV je možné použít ve všech typech potrubí, jak v již existujících, tak i v nových instalacích VAV. Skládá se ze dvou částí, držáku a trubky pro jednoduchou instalaci bez speciálních nástrojů. Je možné jej dodat pro celou řadu rozměrů potrubí. Okolní pracovní teplota zesilovače ± 0 až + 60 C Teplotní rozsah C Rozsah měření 1 16 m/s Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 63 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 80 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 100 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 125 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 160 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 200 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 250 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 315 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 400 mm

9 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102-AX podstanice pro VAV s integrovaným pohonem a převodníkem průtoku vzduchu TAC Xenta 102-AX je podstanice pro individuální regulaci místností splňující standard LonMark určený pro vytápěcí a chladicí aplikace VAV s jedno nebo dvoustupňovým přitápěním. Regulátor udržuje stálou teplotu v prostoru pomocí regulace průtoku vzduchu a vytápěcích stupňů. Pomocí snímače oxidu uhličitého lze regulovagt kvalitu vzduchu v prostoru. TAC Xenta 102-AX je vybaven integrovaným statickým převodníkem rychlosti proudění vzduchu a motorizovaným obousměrným pohonem v jediném balíčku. Převodník tlakové diference snímající rychlost vzduchu vyžaduje minimální údržbu. Je proto velmi vhodný pro umístění ve vratném vzduchovém potrubí prostoru. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňový VAV regulátor používající externí snímač průtoku vzduchu a až trojstupňové vytápění. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnných modulů STR 200, 202 nebo 250 nebo pomocí síťové pro měnné LonWorks. Sedm provozních režimů. Obsazeno, pohotovost, vyřazeno, neobsazeno, ranní zahřívání, režim větrání a nouzového natlakování/odsání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Regulaci ventilátoru lze povolit/zakázat jak v paralelním, tak i v sériovém režimu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Snímač obsazenosti, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: 24 V st 8 VA 197 x 159 x 63 mm Vstupy a výstupy Snímač obsazenosti: digitální vstup Vyhřívání: triak 24 V st, napěťové napájení, max. 0,75 A Moment: 6 Nm Zdvih: 0 95 Časování: 2,4 s/úhlový stupeň (50 Hz) Teplota: termistorový vstup 10 kω NTC Nástěnný modul: podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102-AX pro VAV s pohonem a převodníkem průtoku vzduchu

10 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 103-A podstanice pro stropní chladicí jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro stropní chladicí jednotky. Podstanice udržuje konstantní teplotu modulací průtoku studené vody přes stropní tělesa, průtoku horké vody radiátory a průtoku vzduchu klapkou. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Je-li připojen snímač CO2, umožňuje řízení kvality vzduchu. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Regulace teploty v místnosti pomocí stropní chladicí jednotky, spolu s klapkou a ventilem radiátoru ovládajícím horkou vodu. Volba topení/chlazení, pouze topení nebo pouze chlazení (vodou a/nebo vzduchem). Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt/hygrostat: Snímač obsazenosti: Chladicí ventil: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Snímač CO2: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 0 10 V ss 0 10 V ss 3stupňový výstup s triakem termistorový vstup 0 10 V ss podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 103-A pro stropní chladicí jednotky

11 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 104-A podstanice pro střešní jednotky Podstanice pro malé vzduchotechnické systémy a střešních jednotky pro topení, chlazení a rekuperaci tepla, certifikovaná pro LonMark. Udržuje konstantní teplotu v místnosti pomocí sekvenční regulace topení, chlazení a rekuperace tepla. Lze nastavit vlečnou regulaci teploty vstupního vzduchu a teploty v místnosti jako kaskádu. Režim ventilátoru lze během režimu přítomnosti nastavit na trvalý provoz nebo spínat podle požadavku na topení nebo chlazení z regulovaného prostoru. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení, topení nebo přepínání provozu mezi chlazením/topením. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Třístupňová regulace ventilů topení a chlazení. Reléový výstup pro ovládání ventilátoru. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Různé provozní režimy. Pouze topení, pouze chlazení, pouze ventilátor, přepínání topení/chlazení, zapnuto, neobsazeno, pohotovost a vyřazeno. Různé typy provozu ventilátoru. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují teplotu vstupujícího vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, chyba snímače teploty, chyba ventilátoru, atd. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Alarm/stav ventilátoru: Chladicí ventil: Topný ventil: Ovládání ventilátoru: Teplota místnosti: Teplota vstupujícího vzduchu: Výstupní/smíšená teplota: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 126 x 122 x 50 mm 2 digitální vstupy 3stupňový výstup 3stupňový výstup reléový výstup 24 V/2A termistorový vstup termistorový vstup termistorový vstup podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 104-A

12 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 110-D podstanice pro dvě nezávislé místnosti Podstanice pro individuální regulaci dvou nezávislých místností pro levné řešení regulace klimatu, ovládání osvětlení, stmívání a ovládáním oken certifikované pro LonMark. K dispozici je sedm profilů LonMark pro různé aplikace. Lze je nakonfigurovat jako nadřazené nebo podřízené regulátory a vytvářet tak požadované skupiny, přičemž mohou spolupracovat s dalšími podstanicemi řady TAC Xenta 100. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení nebo topení. Dvoustupňová sekvenční regulace chlazení a topení, dvoustupňová regulace ventilů topení a chlazení. Regulace osvětlení zapnuto/vypnuto, stmívání a regulace jasu se snímačem osvětlení. Ovládání otevírání/zavírání oken a okenní kontakt, blokování okenních kontaktů koncovým spínačem rolety. Detekce přítomnosti pomocí digitálního vstupu nebo síťové proměnné (SNVT) LonWorks. Pro širší škálu aplikací pro samostatné místnosti jej lze kombinovat s TAC Xenta 101, TAC Xenta 102, TAC Xenta 103 a TAC Xenta 104. Provozní nastavení. Přes přímé vstupy konvenčně připojených spínačů a nastavovacího prvku nebo přes síťové proměnné LonWorks z ovládacího panelu místnosti nebo přes virtuální ovládací panel TAC Vista ScreenMate na Intranetu. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy Teplota prostoru: Vyřazení, světla, obsazenost: Výstupy Stmívač: Ovládání světel: Ventil topení/chlazení: Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. 24 V nebo 230V st 4 80 VA 126 x 122 x 50 mm 1x nastavovací prvek požadované hodnoty 10 kω 2x termistor NTC, ohmů při 25 C 3x digitální 1x 0 10 V, max. 2 ma 4x relé, 250 V 3 A(odporová zátěž), 250 W (HF lampy) 4x triak pro tepelné ovladače, 110-D/24 max. 0,8 A 110-D/115, 230 max. 0,5 A TAC Xenta 110-D/ TAC Xenta 110-D/

13 Nástěnné moduly Přehled STR modulů Typ STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR Vlastnost, funkce 100 *) *) Teplotní čidlo 1,8 kω Teplotní čidlo 10 kω Indikace LED Nastavení žádané hodnoty Tlačítko ByPass Řízení ventilátoru LCD display TAC Xenta 102-ES/103-A/104-A TAC Xenta 101-VF TAC Xenta 102-B/102-EF/102-VF Komunikace po LON TAC Xenta 102-AX TAC Xenta 110-D TAC Xenta 280/300/401 *) Modely STR100 a STR200 jsou vedle základního provedení bílá/šedá dodávány také v provedení celá bílá STR100-W a STR200-W 47

14 Nástěnné moduly Nástěnné moduly STR , nástěnné moduly STR tvoří řadu nástěnných modulů optimalizovaných pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Nástěnné moduly STR jsou instalovány přímo na stěnu nebo do přístrojové krabice. STR101 až STR107 jsou vybaveny modulárním konektorem (RJ-10), který umožňuje nástěnnému modulu připojení k přenosnému TAC Xenta OP (operátorský panel). STR101 až STR107 je možné používat současně s podstanicemi řady TAC Xenta 100, 280, 300 a 400. Nástěnné moduly jsou různě vybaveny; STR100 je základní model, zatímco modely STR106 a 107 jsou plně vybavené. Viz tabulka níže. STR100 Teplotní čidlo STR101 STR102 Ukazatel režimu Úprava požadované hodnoty STR103 STR104 Tlačítko by-pass STR106 Pohon ventilátoru A-0-I-II-III STR107 Pohon ventilátoru A-Zap-Vyp Pracovní teplota: 0 až + 50 C Čidlo: TAC termistor, ohm při 25 C Přesnost: ±0,35 C SP-potenciometr: 10 kω Spínač ventilátoru: 3/5krokový, 30 V st při max. 0,75 A přes modul Vedení: kroucená dvoulinka, nestíněná Krytí: IP 20 TAC Xenta OP: modulární zástrčka 4/4 STR100, nástěnný modul STR100-W (bílý), nástěnný modul STR101, nástěnný modul STR102, nástěnný modul STR103, nástěnný modul STR104, nástěnný modul STR106, nástěnný modul STR107, nástěnný modul

15 Nástěnné moduly STR 150, nástěnný modul STR150 je nástěnný modul optimalizovaný pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jeho atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné jej instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR150 je vybaven LCD, který zobrazuje různé funkce modulu. STR150 je navržen k použití společně s: TAC Xenta 101-VF, 102-ES, 103-A a 104-A se softwarovou verzí 1.2 nebo novější. Pracovní teplota 0 až +50 C Čidlo Termistor, 10 kω při 25 C Přesnost ±0,5 C SP-potenciometr 10 kω Spínač ventilátoru 3krokový, 30 V st při max. 0,75 A přes modul Rozměry 120 x 80 x 28 mm Krytí IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR150, nástěnný modul STR 200, 202, nástěnný modul STR je řada nástěnných modulů optimalizovaných pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jejich atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné je instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR200 a STR202 jsou vybaveny třípólovým stereo-konektorem pro připojení M/STAT jednotky. STR200 je vybaven čidlem teploty, zatímco STR202 rovněž obsahuje by-pass tlačítko a kolečko pro nastavení požadované taploty. Čidlo: Termistor, 10 kω Přesnost: ±0,3 C SP-potenciometr: 10 kω Rozměry: 120 x 80 x 28 mm Připojení M/STAT: 3pólový stereo konektor Krytí: IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR200, nástěnný modul STR200-W, bílý nástěnný modul STR202, nástěnný modul

16 Nástěnné moduly STR 250, nástěnný modul STR250 je nástěnný modul optimalizovaný pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jeho atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné jej instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR250 nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR250 nahrazuje I/STAT LCD, pokud jde o hlavní funkce, jako například indikace vnitřní a vnější teploty, úprava žádané teploty, režim a by-pass příkazy pro ovládání rychlosti ventilátoru. Pracovní teplota: 0 až + 50 C Čidlo: Termistor, 10 kω při 25 C Přesnost: ±0,6 C Napájení: 12 V ss, dodáváno podstanicí Datová komunikace: sériová Krytí: IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR250, nástěnný modul STR 350, nástěnný modul LON STR 350 je nástěnný modul určený k montáži do běžné přístrojové krabice. Prostřednictvím LCD displeje (verze STR351 s podsvícením) a ovládacích prvků je možné vedle měření teploty v prosotru a nastavení požadované hodoty také řídit otáčky ventilátoru, ovládat osvětlení nebo žaluzie. Apřídavný analogový vstup je připraven pro připojení čidla obsahu CO2, relativní vlhkosti nebo čidla přítomnosti. Napájení: 24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz Měřicí rozsah: 0 50 C Senzor: NTC 1,8 kω/10 kω při 25 C Přesnost: ±0,6 K Vstupy: čidlo CO2 nebo vlhkosti 0 10 V komunikace FTT-10, LonWorks Krytí: IP 20 Rozměry: 84 x 116 x 24 mm Barva: světle šedá/bílá Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR 350, nástěnný modul STR 351, nástěnný modul

17 Nástroje pro sítě LON a komunikace Kapitola 4

18 Nástroje pro sítě LON LonMaker - nástroj pro správu sítí LonWorks TAC Xenta 901 sériový adaptér LonTalk TAC Xenta 911 komunikační zařízení pro Ethernet TAC Xenta 913 multifunkční rozhraní Sady komunikačních kabelů Opakovač TAC Xenta LonWorks FTT-10, 24 V Terminátor sítě LonWorks Adaptéry z PC na LonWorks

19 Vývoj otevřených řešení LonMaker nástroj pro správu sítí LonWorks Vysoce výkonný nástroj pro správu sítě určený pro vytváření, instalaci a údržbu otevřených a spolupracujících sítí LonWorks. LonMaker je založen na síťovém operačním systému Echelon LNS a spojuje vysoce výkonnou architekturu klient-server s uživatelsky přátelským rozhraním Microsoft Visio. Jednoduché grafické programování Založeno na operačním systému LNS a Microsoft Visio 2000 Technical Edition Podporuje vzdálený přístup přes síť LonWorks nebo IP Spojuje nezávislé sítě do jedné sítě Jednoduchá instalace aplikací LonMark Podporuje přídavné programové moduly pro prostorové podstanice řady TAC Xenta 100 Podporuje současný přístup více uživatelů Nástroj pro správu sítě LonMaker Kredity pro LonMaker (100 jednotek)

20 Systémové komponenty TAC Xenta 901 sériový adaptér LonTalk TAC Xenta 901 je sériový adaptér LonTalk, určený k tomu, aby TAC Vista mohl přistupovat do sítě LonWorks přes vytáčené připojení.jakmile je vytvořeno modemové spojení mezi TAC Xenta 901 a TAC Vista, pokračuje komunikace, jako by byl TAC Vista přímo připojen do sítě LonWorks. Vytáčené spojení může zahájit jak TAC Vista, tak i jednotka TAC Xenta 901. TAC Xenta 901 je vybavena funkcemi pro omezení nákladů na spojení, jako je odložení vytáčení do doby, kdy nasbírá více událostí, například alarmů, takže na jedno zavolání lze ohlásit několik událostí. Je také možné zadat, aby se vytočení provedlo v určitém čase během dne, kdy jsou nižší poplatky za telefon. Funkční vlastnosti Pracuje jako vytáčený adaptér LonTalk Zablokování linky po přednastaveném počtu neúspěšných vytáčení Funkce pro snížení nákladů na spojení Hodiny reálného času Letní čas pro Evropu, USA/Kanadu Konfigurovatelný pomocí ovládacího panelu TAC Xenta OP Všechna konfigurační data, jako telefonní čísla, jsou uložena v energeticky nezávislé paměti Podporuje SNVT (Standard Network Variable Types, Standardní typy síťových proměnných) podle LonMark a síťové proměnné TAC. Napájecí napětí: Spotřeba energie: Hodiny reálného času: Zálohování dat pro případ výpadku napájení: Rozměry včetně podstavce: 24 V st ±20 %, 50/60 Hz nebo V ss max. 5 W přesnost při 25 C ±12 minut za rok 72 h 90 x 110 x 77,4 mm Komunikace Modem: b/s, RS232A, RJ45, 8-p Síť: LonWorks, FTT-10, šroubovací koncovka TAC Xenta OP: LonWorks, FTT-10, modulární zástrčka Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta TAC Xenta 400 svorkovnice TAC Xenta OP

21 Systémové komponenty TAC Xenta 911 komunikační zařízení pro Ethernet Komunikační zařízení TAC Xenta 911 lze konfigurovat jedním ze dvou způsobů: Jako adaptér LonTalk mezi TAC Vista a sítí LonWorks Jako IP modem, pracující ve funkci přímé náhrady telefonního modemu s funkcí vytáčení na počítačové síti Ve druhém případě může být TAC Xenta 911 používán s většinou jednotek TAC podporujících vytáčené spojení. Viz katalogový list TAC Xenta 911. IP adresa vytáčené jednotky pak nahradí telefonní číslo. Vyloučením nákladů na telefonní linky velmi snadno ušetříte peníze. Krátká doba vytáčení, typicky nižší než dvě sekundy, vám dá pocit přímého připojení k síti. TAC Xenta 911 se rychle instaluje a snadno udržuje pomocí internetového prohlížeče na síti TCP/IP. Pro připojení TAC Xenta jsou nastaveny výchozí hodnoty a je předkonfigurován pro většinu výrobků TAC. TAC Xenta 911 obsahuje HTML stránky poskytující vyčerpávající on-line nápovědu. Funkční vlastnosti Pracuje jako adaptér LonTalk přes IP mezi TAC Vista a sítí LonWorks Podporuje regulátory TAC Xenta a většinu starších výrobků TAC Konfigurovatelný pomocí standardního internetového prohlížeče přes IP síť Přednastaven pro většinu výrobků TAC Hodiny reálného času Všechna konfigurační data, jako telefonní čísla, jsou uložena v energeticky nezávislé paměti Podporuje SNVT (Standard Network Variable Types, Standardní typy síťových proměnných) podle LonMark a síťové proměnné TAC. Napájecí napětí: Spotřeba energie: Hodiny reálného času: Zálohování dat pro případ výpadku napájení: Rozměry včetně podstavce: 24 V st ±20 %, 50/60 Hz nebo V ss max. 5 W přesnost při 25 C ±12 minut za rok 72 h 90 x 110 x 77,4 mm Komunikace Modem: b/s 57,6 kb/s, RS232A, RJ45, 8-p (port A) PC, konfigurace RS232A, RJ45, 4-p (port B) Síť: LonWorks, FTT-10, šroubovací koncovka Ethernet: TCP/IP, 10Base-T, RJ45 Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta TAC Xenta 400 svorkovnice

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1

Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran 1 Síťová integrační jednotka (NIE) pro integrace zařízení třetích stran Produktový buletin MS-NIE59xx-1E, MS-NIE49xx-2E MS-NIE39xx-2E, MS-NIE29xx-0E Software verze 5.01 Datum vydání: 19. leden 2011 Síťové

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily

Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily SAUTER EY-modulo 4 PDS 94147 cz Katalogový list EY-RC401 ecos401: Regulátor pro jednotlivé místnosti s Fancoily Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Individuální regulace místností, vybavených

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče

CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče CMC III monitorování a zabezpečení rozváděče ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY 2 Systém CMC III nabízí novou dimenzi flexibility, efektivity, technologie a úspornosti.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO

KATALOG 2014. 1. vydání VÝBĚR ZE SORTIMENTU ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO KATALOG 2014 VÝBĚR ZE SORTIMENTU 1. vydání ZABEZPEČENÍ GSM RFID OVLÁDÁNÍ VIDEO SVĚTLO Nástěnný GSM alarm nejjednodušší zabezpečení nemovitostí přes mobil detekuje pohyb osob v prostoru na vzdálenost až

Více

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie

Kompaktní frekvenční měniče Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Kompaktní frekvenční Vacon Vytvoření dokonalé harmonie Co je harmonie? Harmonii vnímáme jako stav rovnováhy. Pocit, že vytvořené řešení je nejlepší možné pro vaše konkrétní potřeby. Že vybraný dodavatel

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Modulární elektrické terminály CPX

Modulární elektrické terminály CPX Modulární elektrické terminály CPX technické údaje Technické údaje koncepce instalace elektrická část montáž provoz výběr mezi více typy ventilových terminálů pro různé úlohy: MIDI/MAXI CPA MPA-S MPA-F

Více

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

www.elkoep.cz M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE M O D E R N Í P Ř Í S T R O J E P R O E L E K T R O I N S T A L A C I www.elkoep.cz ELEKTRONICKÉ MODULOVÉ PŘÍSTROJE INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ JISTIČE & CHRÁNIČE & POJISTKY DOMOVNÍ

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny VÝKLAD SYMBOLŮ Ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Dvoukanálové ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Zobrazení textové nápovědy pro uživatele

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více