Řízení místností (zón) Kapitola 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení místností (zón) Kapitola 3"

Transkript

1 Řízení místností (zón) Kapitola 3

2 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily TAC Xenta 102 podstanice pro VAV jednotky TAC Xenta 102-ES - podstanice pro VAV jednotky GV, čidlo průtoku vzduchu pro Tac Xenta 102-ES TAC Xenta 102-AX podstanice pro VAV s integrovaným pohonem a převodníkem průtoku vzduchu TAC Xenta 103-A podstanice pro stropní chladicí jednotky TAC Xenta 104-A podstanice pro střešní jednotky TAC Xenta 110-D podstanice pro dvě nezávislé místnosti Nástěnné moduly STR

3 Řízení místností Podstanice pro regulaci místností pracující pod LonWorks Podstanice TAC Xenta Zone jsou samostatné podstanice pro místnosti založené na LonWorks a sloužící k regulaci a optimalizaci sekundárních topných i chladicích systémů. Podstanice TAC Xenta Zone jsou navrženy speciálně pro zónové aplikace a zahrnují hardware a software. Pomocí flexibilního nastavení konfigurace lze podstanice přizpůsobit individuálním požadavkům. Parametry lze nastavit na místě pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel nebo centrálně pomocí centrálního systému TAC Vista.Prostorové snímače s nastavovacím prvkem požadované hodnoty umožňují provést nastavení podle potřeby. Na rozdíl od tradičních zónových regulátorů lze inteligentní zařízení založená na LonWorks ovládat také přímo ze sběrnice. Jednotlivé podstanice pro regulaci místností tvoří integrální součást automatizačního systému budovy a komunikují pomocí sběrnice LonWorks s podstanicemi TAC Xenta a centrálním systémem TAC Vista. Dynamická výměna dat umožňuje kdykoliv podle potřeby optimalizovat primární systémy a zachovat při tom příjemné podmínky. K zajištění optimální funkčnosti lze jednotlivé podstanice pro regulaci místností a/nebo parametry organizovat do skupin tak, že několik podstanic je nastavováno současně. Skupiny umožňují také statistické vyhodnocení a mohou tak optimalizovat celý systém. Všechny samostatné podstanice pro regulaci místností TAC Xenta jsou certifikovány pro LonMark a dovolují v rámci sítě LonWorks zcela otevřenou komunikaci s jinými systémy. Všeobecná technická data Napájecí napětí: 24 V st, -10 %/+20 % (v některých případech 230 V st) Spotřeba energie: 4 6 VA Rozměry: 127 x 126 x 50 mm Dovolené okolní prostředí Skladování: -20 až +50 C Provoz: 0 50 C Vlhkost: max. 90 % (nekondenzující) Montážní provedení: 35 mm DIN lišta EN Lze montovat na zeď Krytí: IP 30 Síťová komunikace Transceiver/protokol: FTT-10, LonTalk Přenosová rychlost: 78 kbitů/s Normy: LonMark Interoperability Guidelines (Směrnice pro interoperabilitu LonMark) LonMark Functionality profile (Funkční profil LonMark) EN , EN , EN FCC část 15, UL 916 Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. Všeobecné funkční charakteristiky Řízení kvality vzduchu s měřením CO2 PI regulace s nastavením proporcionální konstanty a integrační časové konstanty Sedm různých typů provozu Neutrální zóna mezi vytápěním a chlazením Potlačení nástěnného modulu v kterémkoliv okamžiku čidlem přítomnosti, okenním kontaktem nebo spínačem pro vyřazení regulace Individuální nastavení požadované hodnoty Zónové snímače s možností připojení k ovládacímu panelu TAC Xenta LonWorks Operator Panel Certifikováno pro LonMark 37

4 TAC Xenta 100 zónové podstanice Přehled řady TAC Xenta 100 Zónové podstanice řady TAC Xenta 100 jsou koncipovány pro řízení vnitřního klimatu jednotlivých místností v rámci řešení klimatizace budov s centrální výrobou chladu a tepla. V místnostech může být jako výkonný prvek použit fan-coil, VAV jednotka, příp. stropní chladicí panel. Podstanice typu TAC Xenta 104 je určena k řízení střešních jednotek s rekuperačním výměníkem. Typ TAC Xenta 101-VF TAC Xenta 102-B TAC Xenta 102-VF TAC Xenta 102-EF TAC Xenta 102-ES TAC Xenta 102-AX Aplikace Čidlo Okenní Funkce Chlazení Vytápění 24 V 230 V přítomnosti kontakt Slave st st FanCoil VAV VAV VAV VAV VAV TAC Xenta 103-A TAC Xenta 104 TAC Xenta 110-D Stropní chlazení Střešní klima jednotky Dvě nezávislé zóny 38

5 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro fan-coily s vyhříváním a/nebo chlazením. Přepínač topení/chlazení lze ovládat centrálně nebo podle průměrné teploty. Regulovat lze vstupující vzduch a tím následně teplotu v místnosti. V závislosti na typu fan-coilu lze ovládat ventilátory spojitě, ve třech stupních otáček nebo zapnuto/vypnuto. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. U PI regulátoru je možné samostatně nastavit P složku a integrační časovou konstantu pro topení a chlazení. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět centrálně z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení, topení nebo přepínání provozu mezi chlazením/topením. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Ovládání ventilátorů pomocí třístupňových relé, zapínání/vypínání nebo regulace otáček. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm typů provozu. Komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave, jen ventilátor. Několik provozních režimů ventilátoru. Nastavitelné mezní hodnoty. - MIN a MAX omezují teplotu vstupujícího vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti zamrznutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Chladicí ventil: Topný ventil: Ventilátor: Teplota místnosti: Teplota vstupujícího vzduchu: Nástěnný modul: 24 V st nebo 230 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 3polohový výstup 3polohový výstup 3 stupně (250 V/3 A) 101-VF zapnuto/vypnuto (250 V, 2 A max.) 101-1VF 0 10 V ss (max. 2 ma) 101-VFC termistorový vstup termistorový vstup podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 101-VF/24 pro fan-coil topení/chlazení, 3 stupně pro ventilátor TAC Xenta 101-VF/230 pro fan-coil topení/chlazení, 3 stupně pro ventilátor TAC Xenta 101-1VF pro fan-coil s jedním ventilem, ventilátor zap-vyp TAC Xenta 101-1VFC pro fan-coil s jedním ventilem, ventilátor spojitě

6 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102 podstanice pro VAV jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikované pro LonMark určené pro aplikace VAV (Variable Air Volume, proměnné množství vzduchu) jsou připojeny k externímu regulátoru průtoku vzduchu (Belimo VAV Compact). Podstanice udržuje stálou teplotu prostoru tak, že sekvenčně reguluje proud vzduchu, případně stupeň vytápění a ventilátor. Pomocí snímače oxidu uhličitého (CO2) lze regulovat kvalitu vzduchu v prostoru. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňový regulátor s výpočtem požadované hodnoty pro externí regulátor průtoku vzduchu. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Topení pomocí elektrického ohřívače nebo horké vody. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují průtok vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Průtok vzduchu: Snímač CO2: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 0 10 V ss 2stupňový výstup (102-EF); 0 10 V ss (102-VF) termistorový vstup 0 10 V ss 0 10 V ss podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102 pro VAV TAC Xenta 102-EF pro VAV s elektrickým přitápěním TAC Xenta 102-VF pro VAV s ventilem pro přitápění

7 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102-ES podstanice pro VAV jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro aplikace VAV (Variable Air Volume, proměnné množství vzduchu) je připojena k externímu snímači průtoku vzduchu (TAC GV). Podstanice je primárně určena pro chladicí aplikace VAV s jedno nebo dvoustupňovým přitápěním. Podstanice udržuje stálou teplotu v prostoru pomocí regulace průtoku vzduchu a vytápěcích stupňů. Pomocí snímače oxidu uhličitého lze regulovat kvalitu vzduchu v prostoru. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace pomocí externího snímače průtoku vzduchu a vytápění. Provoz topení je ovládán modulací ventilu radiátoru s horkou vodou. Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují průtok vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt: Snímač obsazenosti: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Snímač průtoku vzduchu: Snímač CO2: Nástěnný modul: Volitelně: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 3polohový výstup 3polohový výstup termistorový vstup přípojná trubice 0 10 V ss podle výběru vstup teploty Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102-ES pro VAV s ventilem pro přitápění

8 TAC Xenta 100 zónové podstanice GV, čidlo průtoku vzduchu Čidlo GV je určeno pro přímou instalaci do potrubí, především v jednotkách VAV. Měří rychlost vzduchu napříč průřezem potrubí a naměřené hodnoty jsou velice přesné. Výstupní signál je poté přenášen do měřicí komory v pohonu VAV. Čidlo GV měří průměrnou hodnotu rychlosti vzduchu. GV je možné použít ve všech typech potrubí, jak v již existujících, tak i v nových instalacích VAV. Skládá se ze dvou částí, držáku a trubky pro jednoduchou instalaci bez speciálních nástrojů. Je možné jej dodat pro celou řadu rozměrů potrubí. Okolní pracovní teplota zesilovače ± 0 až + 60 C Teplotní rozsah C Rozsah měření 1 16 m/s Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 63 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 80 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 100 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 125 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 160 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 200 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 250 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 315 mm GV, čidlo průtoku vzduchu, kanálové 400 mm

9 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 102-AX podstanice pro VAV s integrovaným pohonem a převodníkem průtoku vzduchu TAC Xenta 102-AX je podstanice pro individuální regulaci místností splňující standard LonMark určený pro vytápěcí a chladicí aplikace VAV s jedno nebo dvoustupňovým přitápěním. Regulátor udržuje stálou teplotu v prostoru pomocí regulace průtoku vzduchu a vytápěcích stupňů. Pomocí snímače oxidu uhličitého lze regulovagt kvalitu vzduchu v prostoru. TAC Xenta 102-AX je vybaven integrovaným statickým převodníkem rychlosti proudění vzduchu a motorizovaným obousměrným pohonem v jediném balíčku. Převodník tlakové diference snímající rychlost vzduchu vyžaduje minimální údržbu. Je proto velmi vhodný pro umístění ve vratném vzduchovém potrubí prostoru. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňový VAV regulátor používající externí snímač průtoku vzduchu a až trojstupňové vytápění. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnných modulů STR 200, 202 nebo 250 nebo pomocí síťové pro měnné LonWorks. Sedm provozních režimů. Obsazeno, pohotovost, vyřazeno, neobsazeno, ranní zahřívání, režim větrání a nouzového natlakování/odsání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Regulaci ventilátoru lze povolit/zakázat jak v paralelním, tak i v sériovém režimu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Snímač obsazenosti, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: 24 V st 8 VA 197 x 159 x 63 mm Vstupy a výstupy Snímač obsazenosti: digitální vstup Vyhřívání: triak 24 V st, napěťové napájení, max. 0,75 A Moment: 6 Nm Zdvih: 0 95 Časování: 2,4 s/úhlový stupeň (50 Hz) Teplota: termistorový vstup 10 kω NTC Nástěnný modul: podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 102-AX pro VAV s pohonem a převodníkem průtoku vzduchu

10 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 103-A podstanice pro stropní chladicí jednotky Podstanice pro individuální regulaci místností certifikovaná pro LonMark určená pro stropní chladicí jednotky. Podstanice udržuje konstantní teplotu modulací průtoku studené vody přes stropní tělesa, průtoku horké vody radiátory a průtoku vzduchu klapkou. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Je-li připojen snímač CO2, umožňuje řízení kvality vzduchu. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Regulace teploty v místnosti pomocí stropní chladicí jednotky, spolu s klapkou a ventilem radiátoru ovládajícím horkou vodu. Volba topení/chlazení, pouze topení nebo pouze chlazení (vodou a/nebo vzduchem). Funkce Slave. Provozní režimy a požadované hodnoty několika podřízených regulátorů jsou ovládány jedním nadřazeným regulátorem. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Sedm režimů provozu. Režimy komfort, samostatně, vyřazeno, neobsazeno, vypnuto, slave a vyvětrání. Nastavení závislá na kvalitě vzduchu. Nastavitelné mezní hodnoty. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, otevřené okno, chyba snímače teploty atd. Čidlo přítomnosti, okenní kontakt a ochrana proti vychladnutí, vstup pro měření CO2. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Okenní kontakt/hygrostat: Snímač obsazenosti: Chladicí ventil: Vzduchová klapka: Topný ventil: Teplota místnosti: Snímač CO2: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 127 x 126 x 50 mm digitální vstup digitální vstup 0 10 V ss 0 10 V ss 3stupňový výstup s triakem termistorový vstup 0 10 V ss podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 103-A pro stropní chladicí jednotky

11 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 104-A podstanice pro střešní jednotky Podstanice pro malé vzduchotechnické systémy a střešních jednotky pro topení, chlazení a rekuperaci tepla, certifikovaná pro LonMark. Udržuje konstantní teplotu v místnosti pomocí sekvenční regulace topení, chlazení a rekuperace tepla. Lze nastavit vlečnou regulaci teploty vstupního vzduchu a teploty v místnosti jako kaskádu. Režim ventilátoru lze během režimu přítomnosti nastavit na trvalý provoz nebo spínat podle požadavku na topení nebo chlazení z regulovaného prostoru. Jde o PI regulátor se samostatným nastavením P složky a integrační časové konstanty. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení, topení nebo přepínání provozu mezi chlazením/topením. Dvoustupňová regulace s postupným chlazením a topením. Třístupňová regulace ventilů topení a chlazení. Reléový výstup pro ovládání ventilátoru. Nastavení požadované hodnoty. Pomocí nástěnného modulu s nastavovacím prvkem pro požadovanou hodnotu nebo pomocí síťové proměnné LonWorks. Různé provozní režimy. Pouze topení, pouze chlazení, pouze ventilátor, přepínání topení/chlazení, zapnuto, neobsazeno, pohotovost a vyřazeno. Různé typy provozu ventilátoru. Nastavitelné mezní hodnoty. MIN a MAX omezují teplotu vstupujícího vzduchu. Sledování alarmů. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti, chyba snímače teploty, chyba ventilátoru, atd. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy a výstupy Alarm/stav ventilátoru: Chladicí ventil: Topný ventil: Ovládání ventilátoru: Teplota místnosti: Teplota vstupujícího vzduchu: Výstupní/smíšená teplota: Nástěnný modul: 24 V st 4 VA 126 x 122 x 50 mm 2 digitální vstupy 3stupňový výstup 3stupňový výstup reléový výstup 24 V/2A termistorový vstup termistorový vstup termistorový vstup podle výběru Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta 104-A

12 TAC Xenta 100 zónové podstanice TAC Xenta 110-D podstanice pro dvě nezávislé místnosti Podstanice pro individuální regulaci dvou nezávislých místností pro levné řešení regulace klimatu, ovládání osvětlení, stmívání a ovládáním oken certifikované pro LonMark. K dispozici je sedm profilů LonMark pro různé aplikace. Lze je nakonfigurovat jako nadřazené nebo podřízené regulátory a vytvářet tak požadované skupiny, přičemž mohou spolupracovat s dalšími podstanicemi řady TAC Xenta 100. Podstanice může být provozována samostatně nebo v rámci sítě LonWorks. Sledování hodnot a nastavování parametrů je možné provádět z centrálního systému nebo místně pomocí ovládacího panelu TAC Xenta Operator Panel. Funkční vlastnosti Různé aplikace. Jednostupňová regulace chlazení nebo topení. Dvoustupňová sekvenční regulace chlazení a topení, dvoustupňová regulace ventilů topení a chlazení. Regulace osvětlení zapnuto/vypnuto, stmívání a regulace jasu se snímačem osvětlení. Ovládání otevírání/zavírání oken a okenní kontakt, blokování okenních kontaktů koncovým spínačem rolety. Detekce přítomnosti pomocí digitálního vstupu nebo síťové proměnné (SNVT) LonWorks. Pro širší škálu aplikací pro samostatné místnosti jej lze kombinovat s TAC Xenta 101, TAC Xenta 102, TAC Xenta 103 a TAC Xenta 104. Provozní nastavení. Přes přímé vstupy konvenčně připojených spínačů a nastavovacího prvku nebo přes síťové proměnné LonWorks z ovládacího panelu místnosti nebo přes virtuální ovládací panel TAC Vista ScreenMate na Intranetu. Provozní napětí: Spotřeba energie: Rozměry: Vstupy Teplota prostoru: Vyřazení, světla, obsazenost: Výstupy Stmívač: Ovládání světel: Ventil topení/chlazení: Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. 24 V nebo 230V st 4 80 VA 126 x 122 x 50 mm 1x nastavovací prvek požadované hodnoty 10 kω 2x termistor NTC, ohmů při 25 C 3x digitální 1x 0 10 V, max. 2 ma 4x relé, 250 V 3 A(odporová zátěž), 250 W (HF lampy) 4x triak pro tepelné ovladače, 110-D/24 max. 0,8 A 110-D/115, 230 max. 0,5 A TAC Xenta 110-D/ TAC Xenta 110-D/

13 Nástěnné moduly Přehled STR modulů Typ STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR STR Vlastnost, funkce 100 *) *) Teplotní čidlo 1,8 kω Teplotní čidlo 10 kω Indikace LED Nastavení žádané hodnoty Tlačítko ByPass Řízení ventilátoru LCD display TAC Xenta 102-ES/103-A/104-A TAC Xenta 101-VF TAC Xenta 102-B/102-EF/102-VF Komunikace po LON TAC Xenta 102-AX TAC Xenta 110-D TAC Xenta 280/300/401 *) Modely STR100 a STR200 jsou vedle základního provedení bílá/šedá dodávány také v provedení celá bílá STR100-W a STR200-W 47

14 Nástěnné moduly Nástěnné moduly STR , nástěnné moduly STR tvoří řadu nástěnných modulů optimalizovaných pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Nástěnné moduly STR jsou instalovány přímo na stěnu nebo do přístrojové krabice. STR101 až STR107 jsou vybaveny modulárním konektorem (RJ-10), který umožňuje nástěnnému modulu připojení k přenosnému TAC Xenta OP (operátorský panel). STR101 až STR107 je možné používat současně s podstanicemi řady TAC Xenta 100, 280, 300 a 400. Nástěnné moduly jsou různě vybaveny; STR100 je základní model, zatímco modely STR106 a 107 jsou plně vybavené. Viz tabulka níže. STR100 Teplotní čidlo STR101 STR102 Ukazatel režimu Úprava požadované hodnoty STR103 STR104 Tlačítko by-pass STR106 Pohon ventilátoru A-0-I-II-III STR107 Pohon ventilátoru A-Zap-Vyp Pracovní teplota: 0 až + 50 C Čidlo: TAC termistor, ohm při 25 C Přesnost: ±0,35 C SP-potenciometr: 10 kω Spínač ventilátoru: 3/5krokový, 30 V st při max. 0,75 A přes modul Vedení: kroucená dvoulinka, nestíněná Krytí: IP 20 TAC Xenta OP: modulární zástrčka 4/4 STR100, nástěnný modul STR100-W (bílý), nástěnný modul STR101, nástěnný modul STR102, nástěnný modul STR103, nástěnný modul STR104, nástěnný modul STR106, nástěnný modul STR107, nástěnný modul

15 Nástěnné moduly STR 150, nástěnný modul STR150 je nástěnný modul optimalizovaný pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jeho atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné jej instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR150 je vybaven LCD, který zobrazuje různé funkce modulu. STR150 je navržen k použití společně s: TAC Xenta 101-VF, 102-ES, 103-A a 104-A se softwarovou verzí 1.2 nebo novější. Pracovní teplota 0 až +50 C Čidlo Termistor, 10 kω při 25 C Přesnost ±0,5 C SP-potenciometr 10 kω Spínač ventilátoru 3krokový, 30 V st při max. 0,75 A přes modul Rozměry 120 x 80 x 28 mm Krytí IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR150, nástěnný modul STR 200, 202, nástěnný modul STR je řada nástěnných modulů optimalizovaných pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jejich atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné je instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR200 a STR202 jsou vybaveny třípólovým stereo-konektorem pro připojení M/STAT jednotky. STR200 je vybaven čidlem teploty, zatímco STR202 rovněž obsahuje by-pass tlačítko a kolečko pro nastavení požadované taploty. Čidlo: Termistor, 10 kω Přesnost: ±0,3 C SP-potenciometr: 10 kω Rozměry: 120 x 80 x 28 mm Připojení M/STAT: 3pólový stereo konektor Krytí: IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR200, nástěnný modul STR200-W, bílý nástěnný modul STR202, nástěnný modul

16 Nástěnné moduly STR 250, nástěnný modul STR250 je nástěnný modul optimalizovaný pro veřejné budovy, jako například kanceláře, hotely a nemocnice. Díky jeho atraktivnímu vzhledu a dobře navrženému rozhraní je možné jej instalovat do jakékoliv moderní budovy. Nástěnný modul se snadno ovládá a instaluje. STR250 nástěnné moduly jsou instalovány přímo na zeď nebo do přístrojové krabice. STR250 nahrazuje I/STAT LCD, pokud jde o hlavní funkce, jako například indikace vnitřní a vnější teploty, úprava žádané teploty, režim a by-pass příkazy pro ovládání rychlosti ventilátoru. Pracovní teplota: 0 až + 50 C Čidlo: Termistor, 10 kω při 25 C Přesnost: ±0,6 C Napájení: 12 V ss, dodáváno podstanicí Datová komunikace: sériová Krytí: IP 20 Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR250, nástěnný modul STR 350, nástěnný modul LON STR 350 je nástěnný modul určený k montáži do běžné přístrojové krabice. Prostřednictvím LCD displeje (verze STR351 s podsvícením) a ovládacích prvků je možné vedle měření teploty v prosotru a nastavení požadované hodoty také řídit otáčky ventilátoru, ovládat osvětlení nebo žaluzie. Apřídavný analogový vstup je připraven pro připojení čidla obsahu CO2, relativní vlhkosti nebo čidla přítomnosti. Napájení: 24 V st/ss ±20 %, 50/60 Hz Měřicí rozsah: 0 50 C Senzor: NTC 1,8 kω/10 kω při 25 C Přesnost: ±0,6 K Vstupy: čidlo CO2 nebo vlhkosti 0 10 V komunikace FTT-10, LonWorks Krytí: IP 20 Rozměry: 84 x 116 x 24 mm Barva: světle šedá/bílá Další technické specifikace jsou uvedené v datovém listu. STR 350, nástěnný modul STR 351, nástěnný modul

17 Nástroje pro sítě LON a komunikace Kapitola 4

18 Nástroje pro sítě LON LonMaker - nástroj pro správu sítí LonWorks TAC Xenta 901 sériový adaptér LonTalk TAC Xenta 911 komunikační zařízení pro Ethernet TAC Xenta 913 multifunkční rozhraní Sady komunikačních kabelů Opakovač TAC Xenta LonWorks FTT-10, 24 V Terminátor sítě LonWorks Adaptéry z PC na LonWorks

19 Vývoj otevřených řešení LonMaker nástroj pro správu sítí LonWorks Vysoce výkonný nástroj pro správu sítě určený pro vytváření, instalaci a údržbu otevřených a spolupracujících sítí LonWorks. LonMaker je založen na síťovém operačním systému Echelon LNS a spojuje vysoce výkonnou architekturu klient-server s uživatelsky přátelským rozhraním Microsoft Visio. Jednoduché grafické programování Založeno na operačním systému LNS a Microsoft Visio 2000 Technical Edition Podporuje vzdálený přístup přes síť LonWorks nebo IP Spojuje nezávislé sítě do jedné sítě Jednoduchá instalace aplikací LonMark Podporuje přídavné programové moduly pro prostorové podstanice řady TAC Xenta 100 Podporuje současný přístup více uživatelů Nástroj pro správu sítě LonMaker Kredity pro LonMaker (100 jednotek)

20 Systémové komponenty TAC Xenta 901 sériový adaptér LonTalk TAC Xenta 901 je sériový adaptér LonTalk, určený k tomu, aby TAC Vista mohl přistupovat do sítě LonWorks přes vytáčené připojení.jakmile je vytvořeno modemové spojení mezi TAC Xenta 901 a TAC Vista, pokračuje komunikace, jako by byl TAC Vista přímo připojen do sítě LonWorks. Vytáčené spojení může zahájit jak TAC Vista, tak i jednotka TAC Xenta 901. TAC Xenta 901 je vybavena funkcemi pro omezení nákladů na spojení, jako je odložení vytáčení do doby, kdy nasbírá více událostí, například alarmů, takže na jedno zavolání lze ohlásit několik událostí. Je také možné zadat, aby se vytočení provedlo v určitém čase během dne, kdy jsou nižší poplatky za telefon. Funkční vlastnosti Pracuje jako vytáčený adaptér LonTalk Zablokování linky po přednastaveném počtu neúspěšných vytáčení Funkce pro snížení nákladů na spojení Hodiny reálného času Letní čas pro Evropu, USA/Kanadu Konfigurovatelný pomocí ovládacího panelu TAC Xenta OP Všechna konfigurační data, jako telefonní čísla, jsou uložena v energeticky nezávislé paměti Podporuje SNVT (Standard Network Variable Types, Standardní typy síťových proměnných) podle LonMark a síťové proměnné TAC. Napájecí napětí: Spotřeba energie: Hodiny reálného času: Zálohování dat pro případ výpadku napájení: Rozměry včetně podstavce: 24 V st ±20 %, 50/60 Hz nebo V ss max. 5 W přesnost při 25 C ±12 minut za rok 72 h 90 x 110 x 77,4 mm Komunikace Modem: b/s, RS232A, RJ45, 8-p Síť: LonWorks, FTT-10, šroubovací koncovka TAC Xenta OP: LonWorks, FTT-10, modulární zástrčka Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta TAC Xenta 400 svorkovnice TAC Xenta OP

21 Systémové komponenty TAC Xenta 911 komunikační zařízení pro Ethernet Komunikační zařízení TAC Xenta 911 lze konfigurovat jedním ze dvou způsobů: Jako adaptér LonTalk mezi TAC Vista a sítí LonWorks Jako IP modem, pracující ve funkci přímé náhrady telefonního modemu s funkcí vytáčení na počítačové síti Ve druhém případě může být TAC Xenta 911 používán s většinou jednotek TAC podporujících vytáčené spojení. Viz katalogový list TAC Xenta 911. IP adresa vytáčené jednotky pak nahradí telefonní číslo. Vyloučením nákladů na telefonní linky velmi snadno ušetříte peníze. Krátká doba vytáčení, typicky nižší než dvě sekundy, vám dá pocit přímého připojení k síti. TAC Xenta 911 se rychle instaluje a snadno udržuje pomocí internetového prohlížeče na síti TCP/IP. Pro připojení TAC Xenta jsou nastaveny výchozí hodnoty a je předkonfigurován pro většinu výrobků TAC. TAC Xenta 911 obsahuje HTML stránky poskytující vyčerpávající on-line nápovědu. Funkční vlastnosti Pracuje jako adaptér LonTalk přes IP mezi TAC Vista a sítí LonWorks Podporuje regulátory TAC Xenta a většinu starších výrobků TAC Konfigurovatelný pomocí standardního internetového prohlížeče přes IP síť Přednastaven pro většinu výrobků TAC Hodiny reálného času Všechna konfigurační data, jako telefonní čísla, jsou uložena v energeticky nezávislé paměti Podporuje SNVT (Standard Network Variable Types, Standardní typy síťových proměnných) podle LonMark a síťové proměnné TAC. Napájecí napětí: Spotřeba energie: Hodiny reálného času: Zálohování dat pro případ výpadku napájení: Rozměry včetně podstavce: 24 V st ±20 %, 50/60 Hz nebo V ss max. 5 W přesnost při 25 C ±12 minut za rok 72 h 90 x 110 x 77,4 mm Komunikace Modem: b/s 57,6 kb/s, RS232A, RJ45, 8-p (port A) PC, konfigurace RS232A, RJ45, 4-p (port B) Síť: LonWorks, FTT-10, šroubovací koncovka Ethernet: TCP/IP, 10Base-T, RJ45 Bližší podrobnosti viz technický katalogový list. TAC Xenta TAC Xenta 400 svorkovnice

Řízení místností (zón) Kapitola 3

Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností (zón) Kapitola 3 Řízení místností Přehled řady TAC Xenta 100..............................................................40 TAC Xenta 101 podstanice pro fan-coily....................................................41

Více

Příručka pro projektanty 2006. Řešení pro inteligentní budovy. Měření a regulace

Příručka pro projektanty 2006. Řešení pro inteligentní budovy. Měření a regulace Příručka pro projektanty 2006 Řešení pro inteligentní budovy Měření a regulace Řešení pro inteligentní budovy Měření a regulace Zabezpečovací systémy CCTV kamerové systémy Strukturovaná kabeláž Energetický

Více

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E

Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E Excel 10 PODSTANICE PRO STROPNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKY W7763C, D, E TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI ÚVODEM Regulátory W7763C, D a E výrobní řady Excel 10 jsou určeny k regulaci stropních chladicích jednotek

Více

SERVAL HLAVNÍ VLASTNOSTI OBECNĚ POPIS SEKVENCE. Katalogový list

SERVAL HLAVNÍ VLASTNOSTI OBECNĚ POPIS SEKVENCE. Katalogový list SERVAL Katalogový list OBECNĚ SERVAL je individuální prostorový regulátor (IRC), který lze využít pro širokou škálu řídicích aplikací. Mohou pracovat samostatně nebo jako součást řídicího systému CentraLine.

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Excel 10 VLASTNOSTI ÚVODEM PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F TECHNICKÉ INFORMACE

Excel 10 VLASTNOSTI ÚVODEM PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F TECHNICKÉ INFORMACE Excel 10 PODSTANICE PRO VAV W7751B, D, F VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE W7751D ÚVODEM W7751B W7751F Typy W7751B,D jsou podstanice řady Excel 10 určené pr regulaci vzduchotechnických zařízení s proměnným

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Sauter Components 7146205 CZ 01

Sauter Components 7146205 CZ 01 46.205/1 RDT 711: Regulátor pro větrání a klimatizaci s rozšířenými funkcemi Regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci přívodní teploty kaskádovou nebo na konstantní hodnotu ve větracích a

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz www.zonovaregulace.cz Výběr z ceníku produktů autonomní zónová regulace + prostorové termostaty Rosch2 DIS s.r.o. Pelušková 1406 198 00 - Praha 14 www.rosch2dis.cz www.zonovaregulace.cz Answers for infrastructure.

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Prostředky automatického řízení

Prostředky automatického řízení VŠB-Technická Univerzita Ostrava SN2AUT01 Prostředky automatického řízení Návrh měřícího a řídicího řetězce Vypracoval: Pavel Matoška Zadání : Navrhněte měřicí řetězec pro vzdálené měření průtoku vzduchu

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy -

Spínače. UNICA Top 10 AX 250 V 16 AX 250 V. UNICA Top, Airlink. Mechanismy - Spínače 10 AX 250 V P84029 P84243 P84010 MGU320130 MGU320312 MGU310130 P84214 MGU310312 P84030 Spínač jednopólový ř. 1 P84619 P84590 1 modul 1 modul Aluminium MGU320130 MGU310130 MGU3101T30 Grafi t MGU320112

Více

Ultrazvukový kompaktní měřič

Ultrazvukový kompaktní měřič Ultrazvukový Technické kompaktní informace měřič pro montáž a provoz Ultrazvukový kompaktní měřič Změny vyhrazeny. Technické údaje všeobecné Ultrazvukový kompaktní měřič energie pro měření spotřeby energie

Více

94.205/1. EYE 205; 206 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací. Systems

94.205/1. EYE 205; 206 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací. Systems 94.25/1 ; 26 DDC regulátor pro jednotlivé místnosti s komunikací ento přístroj slouží k regulaci teploty proměnným množstvím vzduchu prostřednictvím vzduchotechnických klapek. nožství vzduchu se zjišťuje

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort.

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort. FCX Parapetní, podstropní nebo kanálová fan-coilová jednotka. Možnost v opláštěném nebo neopláštěném provedení (dvoutrubkové, resp. čtyřtrubkové provedení). Jednotky jsou vybaveny ionizačním filtrem. 1

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace

SYSTÉMY OVLÁDÁN. Uživatelsky snadné ovládání. Integrovaný systém ovládání. Správa budovy. Inteligentní správa zařízení. Aplikace SYSTÉMY Uživatelsky snadné ovládání Integrovaný systém ovládání Ovládací systémy Haier umožnují společné řízení jednotek MRV (VRF) a Super Match (single a multi). Není tedy nutné systémy ovládání dělit

Více

Programovatelný regulátor FX15 Universal

Programovatelný regulátor FX15 Universal Sekce katalogu Elektronické regulátory Informace o výrobku FX15 Universal Datum vydání 1205/0306CZ Rev.4 Programovatelný regulátor FX15 Universal FX15 Universal je vysoce výkonným regulátorem řady Facility

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 341 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 230 V st nebo 24 V st Možnost navolení

Více

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž 3 Charakteristika Tři stupně otáček ventilátoru Pro jednofázové a třífázové motory Ovládání vodního a elektrického výměníku Ovládání se světelnou signalizací 3 měsíců záruka Popis Řídicí jednotkou lze

Více

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení

Série T6590 REGULÁTOR FCU JEDNOTEK HLAVNÍ RYSY. Typické aplikace KATALOGOVÝ LIST. 0 2 trubkový systém, pouze topení Série T0 REGUÁTOR FCU JEDOTEK KATAOGOVÝ IST HAVÍ RYSY Typické aplikace Řada digitálních termostatů T0 je speciálně určena pro řízení FCU jednotky ventilu pro vytápění a chlazení, u a případného elektrického

Více

Regulace k řízení bazénu ESC

Regulace k řízení bazénu ESC Cenvax COMBICONTROL / 341 Regulace k řízení bazénu PWR 2 m 3 1 2 3 ESC 1 4 5 / ZW 341 Určení Regulace / 341 je určena pro řízení ohřevu vody v bazénu. Teplota vody je udržována podle zadaných PID parametrů

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h. výkonový člen systému TQS 1x přepínací kontakt relé 1x vstupní kontakt komunikace RS485 30. září 2004 w w w. p a p o u c h. c o m 0042 T I O Katalogový list Vytvořen: 30.9.2004 Poslední aktualizace: 30.9.2004

Více

CentraLine AX. Václav Matz

CentraLine AX. Václav Matz Nová generace řídicích ch systémů CentraLine AX Václav Matz Řídicí systém - CentraLine AX Úvod Integrace Komunikace Regulace HAWK COACH AX ARENA AX Představení systému CentraLine AX = řídicí systém obsahující

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ

Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ Fan Coil 42N NOVÁ GENERACE ELEGANTNÍ, VÝKONNÝ, KOMFORTNÍ JASNÝ ÚSPĚCH ENERGETICKÁ ÚČINNOST IDROFAN plně odpovídá novým standardům pro nízkou spotřebu budov, které nabízejí zvýšení energetických úspor a

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky DMX 15-LED Dimmer 75 A, 20 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 30 V DMX 30-LED Dimmer 75 A, 100 V http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace..... 2 Obsah balení..... 2 Zapojení kabelu DMX512...

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Ovladače motorů CMMO-ST

Ovladače motorů CMMO-ST Všeobecné údaje Ovladač motoru CMMO-ST slouží pro řízení polohy a jako regulátor polohy. Silové napájení je oddělené od napájení elektroniky. Umožňuje bezpečnostní funkci bezpečné vypnutí točivého momentu

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.5. Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.5 Ekvitermní regulátor s korekcí vytápění podle pokojové teploty TERM 2.5 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace automatická korekce ekvitermní křivky

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů.

Důvodem pro uvedením tohoto výrobku na trh je rozšíření nabídky regulátorů pro řízení zejména chladicích a mrazicích boxů. SmartCella Základní řešení pro malé chlazené prostory Vážení kolegové, dovolujeme si touto cestou představit novou řadu regulátorů SmartCella, vyvinutou na základě know how a zkušeností nabytých při prodeji

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Kompatibilní s SmartStruxure solution SmartStruxure Lite solution. Pokojové regulátory

Kompatibilní s SmartStruxure solution SmartStruxure Lite solution. Pokojové regulátory Kompatibilní s SmartStruxure solution SmartStruxure Lite solution Pokojové regulátory Nízkonapěťový pokojový a zónový fan-coil regulátor SE8300 Regulátor pro specifické použití s volitelnými kryty a barvami

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

TERM 2.6. Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

TERM 2.6. Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá TERM 2.6 Ekvitermní regulátor s regulací střední teploty topné vody TERM 2.6 Popis Mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace střední teploty topné vody digitální

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p01 1649p01 1649p01 RXZ80.1/PPS2 Siemens ELTA-i QAZ84.1 QAX84.1/PPS2 ESIGO RX, ESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 QAZ84.1 RXZ80.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady

Více

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno

Perspektivy bydlení. 25.4.2012 Brno Perspektivy bydlení 25.4.2012 Brno Systémy pro řízení budov TEBIS Fußzeileneintrag 13.03.2009 2 Popis systému Hlavní rozdíly oproti běžným elektrickým instalacím jsou: spínání jednotlivých obvodů pro osvětlení,

Více

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100 Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 04 TI-P58- CH Vydání 5 AEL6 Programovatelné elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN5

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

CLCM1C,4C Nástěnné moduly CLCM1C,4C Nástěnné moduly Katalogový list HLAVNÍ RYSY Plně kompatibilní s regulátorem PANTHER Modul lze namontovat přímo na stěnu nebo na rozvodnou 60 mm elektroinstalační krabici Regulační kolečko s relativní

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.4. Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.4 Ekvitermní regulátor vytápění s regulací teploty vratné vody TERM 2.4 Popis Mikroprocesorový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace třístavová regulace teploty vratné

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov

WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov WAGO Úspora elektrické energie při osvětlení průmyslových budov 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci

Více

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed.

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG 04812 Popis Typové označení Objed. Digitální spínací hodiny TSDW... SG 58512 WA_SG 04712 Automatické nebo manuální ovládání Automatický přechod letní/zimní čas Zpracování přestupného roku Bezšroubové svorky - vždy dva vodiče pro jednu svorku

Více