Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes není pochyb o tom, že dům bude na podzim letošního roku v provozu. Společný nápad obce a šumperské firmy SAN-JV s.r.o., která tento developerský projekt financovala, tak vyústil ve vznik nové dominanty v centru naší obce. Kromě více než tří desítek apartmánů a exkluzivních a prostorově zajímavě řešených bytů, z nichž podstatná část je již prodána nebo rezervována, se v přízemí objektu budou nacházet komerční prostory zpřístupněné jak z ulice Lázeňská, tak z klidnější ulice U Losinky. Tyto prostory jsou určeny zájemcům o podnikání nejrůznějšího druhu. Lázeňský dům na Lázeňské ulici.

2 Na posledním zasedání zastupitelstva obce Velké Losiny dne 22. června byl schválen návrh rady obce zakoupit si pro veřejné potřeby jeden z komerčních prostorů. Konkrétně byl vybrán prostor označený jako K4, který se nachází hned vedle rohového K3, a má přístup od říčky Losinky s plochou 70 m 2. Obec jej zakoupí za účelem přemístění informačního centra z knihovny, prodeje turistické literatury a suvenýrů nebo jiné činnosti. Obec tak chce být nápomocna rozvoji cestovního ruchu a poskytovat přístupnější služby všem místním provozovatelům hotelů, penzionů, drobného ubytování a atrakcí souvisejících s rozvoje cestovního ruchu. Toto rozhodnutí zastupitelstva vzniklo zejména v čase očekávaného rozvoje lázní v naší obci, které má jeho plnou podporu zejména po příchodu nových majitelů a managementu. Náklady na zakoupení komerčního prostoru budou včetně DPH činit 2,1 mil. Kč a obec je zaplatí z tržeb za pozemky, které za účelem vybudování dalšího developerského projektu v loňském roce prodala v prostoru Vyhlídka. Organizátoři se spokojeným J. Zonygou po koncertu. SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI ZA VYSOKÉ ÚČASTI VEŘEJNOSTI Svatojánské slavnosti jsou již neodmyslitelnou červnovou tradicí obohacující kulturní život v naší obci. Stejně jako v minulých letech je i přes nepřízeň počasí během tří dnů navštívily tisíce lidí z řad našich občanů i návštěvníků z okolí. Po pátečním odpoledním zazvonění a fanf á r á c h z kostelní věže slavnosti tradičně zahájil starosta obce Miroslav Kopřiva s otcem Milanem Palkovičem. Po zahájení následoval program Dne hudby, který byl krátce po zahájení koncertu Losiňanky přerušen za účelem předání dárku a poděkování za dlouholetou kulturní činnost pro naši obec a pro mládež panu učiteli Janu Vyskočilovi. 2 Pan učitel Jan Vyskočil s gratulanty. (foto J. Ševčík)

3 Mušketýři zaujali kruhovou obranu. 3 V prostorách chrámu Sv. Jana Křtitele se připravovaly přednášky významných hostů, z nich bezesporu nejvíce následně zaujal astronom Jiří Grygar. Ve večerních hodinách se pozornost začala upírat do prostoru stadionu, který pak za velké nepřízně počasí ovládla kapela zpěváka Jiřího Zonygy, jehož šťavnatý moravský hlas získal všechna srdce nejen přítomných dívek a žen. Nikomu ze čtyř stovek návštěvníků nevadilo, že podstatnou část koncertu strávili pod deštníky zážitek z koncertu stál zato a po vystoupení kapela i Jiří Zonyga ocenili práci organizátorů a velký zájem veřejnosti o jejich vystoupení slovy: Kam letos přijedeme, tam prší, jsme už z toho nešťastní. Ale v Losinách jsme si spravili náladu. V takovém dešti jsme tolik zájemců nečekali a vašim občanů za to, že přišli, moc děkujeme! Sobotní dopoledne ovládl bohatý program dětského jarmarku před školou alternující s jedinečnými vystoupeními mušketýrů Magna Moravia, kteří se pak v útvaru krátce přemístili do prostoru stadionu, aby odstřelili začátek žákovského turnaje o pohár ředitele společnosti ENERGOTIS. V tomto turnaji v náročné konkurenci družstev ze Zábřehu, Šumperka, Mohelnice a Kostelce n. H. letos Losiňáci výtečně uspěli, když vybojovali druhé místo. Večerní tancovačka u táboráku na farské zahradě s novým tanečním parketem a za doprovodu kapely Holátka pak zážitky dne završila. Po celý den hlavní program doprovázela koncertní vystoupení a přednášky v kostele, turnaj ve florbalu a jiné akce. Nedělní dopolední blok programů navazující na dopolední mši v kostele doplnil celkovou náladu třídenního klání, které pak uzavřel odpolední koncert kapely Kentaur na farské zahradě. Přestože počasí organizátorům a návštěvníkům Clona spáleného střelného prachu po výstřelu před kostelem. (fota M. Kopřiva) Poslední přípravy k odpalu. slavností ne vždy přálo, jejich účastníci určitě nebyli zklamáni a řada z nich prohlásila: Příště přijdeme zase!

4 Závěrem Obec děkuje spolupracujícím subjektům římskokatolické farnosti, základní a mateřské škole, sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednotě Sokol, personálu zámku Velké Losiny a Termálním lázním Velké Losiny za pomoc při organizaci této největší lidové kulturní akce v našem regionu. Vynikající družstvo Velkých Losin skončilo v náročné konkurenci na hezkém druhém místě. PODĚKOVÁNÍ LOSINSKÝM HASIČŮM Chodíme kolem nich, potkáváme je v každodenním shonu, vnímáme je tak jako jiné občany naši obce a pokud je uvidíme v hasičské sportovní uniformě, tak spíše jako organizátory kulturní akce nebo provozovatele stánků s občerstvením. Málokdo si však uvědomuje, jakou záslužnou činnost pro nás, obyvatele obcí v údolí Desné, odvádějí. Jedná se o členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny, tzv. VÝJEZDOVKU, jinými slovy o lidi, kteří neváhají nasadit své zdraví a mnohdy i životy v zájmu záchrany našich majetků nebo životů, pokud se dostaneme do ohrožení. Naše losinská jednotka, která je v této činnosti podřízena starostovi obce, je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému a odvádí svoji práci vskutku profesionálně. Přestože každý její člen má své zaměstnání, pohotovostní družstvo jednotky je schopno od obdržení zprávy z IZS nejpozději do deseti minut sedět v hasičském voze a vyjíždět k zásahu. A že si toho naši hasiči letos užili výjezdy k požárům, haváriím, dopravním nehodám nebo povodním a jiným živelným událostem jsou letos na týdenním pořádku, a protože svoji činnost ovládají vskutku bravurně, v noci z pátku na sobotu zasahovali na pokyn z Olomouce dokonce proti povodním na Jesenicku. Jejich pomoc pokračovala až do pondělka. Činnost jednotky je financována obcí a obec vynakládá nemalé prostředky na její vybavení, poněvadž když přijedou k požáru nebo nehodě, nikdo se jich na nic neptá, do akce vstupují a zasahují úplně stejně jako profíci ze Šumperka, musí přitom obstát ale být také náležitě ochráněni, např. jeden protipožární kompletní oblek přijde na 25 tis. Kč. Chodíme vedle nich a vnímáme je jako každé jiné občany naší obce, ale teprve až jsme v nouzi nejvyšší, poznáme, jak je dobré, že je vedle sebe máme a můžeme se na ně spolehnout. Dnešní dvanáctičlenná jednotka dobrovolných hasičů pracuje ve složení Ivo Vacátko velitel, Petr Vacátko, Radek Rulíšek, Antonín Bartoš, Miloslav Boráň, Pavel Vavrečka, Ing. Zbyněk Orel, Ondřej Chromík, Vojtěch Gál, Pavel Procházka, Michal Grézl a Jan Fiala. Našim hasičům za jejich obětavou a nenahraditelnou práci jménem orgánů obce i našich občanů děkuji. Miroslav Kopřiva, starosta obce 4

5 LOSINSKÉ ODDĚLENÍ POLICIE ČR MÁ NOVÉ KOMUNIKAČNÍ CENTRUM Za účasti poslance Parlamentu ČR Ivana Langera, představitelů Policie ČR a Obce Velké Losiny bylo v budově Obvodního oddělení Policie ČR ve Velkých Losinách dne slavnostně otevřeno komunikační centrum pro styk s veřejností. Bývalé nevyhovující prostory tak změnily svoji tvář a nahradila je prostorná přijímací místnost vybavená moderní výpočetní technikou. Každý občan s nímž nyní přijdou příslušníci police do styku tak bude moci o svých problémech pohovořit v kulturním prostředí. Pro naši obec je tato událost o to cennější, že je vnímána jako důkaz, že navždy skončily jakékoliv úvahy o zrušení obvodního oddělení, což jednoznačně zaznělo také z úst příslušníků policie. Celému oddělení k otevření centra gratulujeme a přejeme jim, aby dobře sloužilo jejich každodenní práci. -MK- Zahajovací projevy. A provoz je zahájen. V družném rozhovoru. Vedoucí oddělení L. Lubina (uprostřed) s pozvanými hosty. 5

6 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 15/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2008 a Závěrečný účet obce Velké Losiny za rok 2008 ve znění: Celkové příjmy obce k činily ,33 Kč, příjmy bez financováni ,75 Kč a příjmy po konsolidaci ,33Kč. Financování na straně příjmů činilo ,58 Kč. Celkové výdaje obce k činily ,78 Kč, výdaje bez financování ,81 Kč a výdaje po konsolidaci ,78Kč. Financování na straně výdajů je ,97 Kč. Stav účtu Obce Velké Losiny k ,33 Kč Návrh závěrečného účtu obce Velké Losiny za rok 2008 byl řádně zveřejněn na úřední desce od do d) výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké Losiny za rok 2008, kdy tato organizace vykázala výnosy v HČ ve výši ,61 Kč, ve VČ ve výši ,04 Kč, náklady v HČ ve výši ,60 Kč, ve VČ v úhrnné výši ,78Kč. Hospodářský výsledek v HČ činil zisk 9.636,01 Kč a hospodářský výsledek ve VČ činil zisk 7.789,26 Kč. ZO schvaluje převod celkového kladného výsledku hospodaření v částce ,27 Kč vedeného na účtu Hospodářský výsledek z běžného účetního období na účet 914 -Rezervní fond a následné použití k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové organizace. 6

7 e) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: V této souvislosti ZO dále schvaluje: i. Realizaci další části Opravy a modernizace Základní školy Velké Losiny, Etapa, 2. část v roce 2009 v rozsahu nabídky SAN-JV s.r.o. Šumperk za celkovou cenu vč. DPH ,- Kč. ii. Navýšení příspěvku obce na energie pro tělocvičnu v ZŠ Velké Losiny o 30 tis. Kč/ročně z důvodu rozvoje sportovních činností místních občanů, s podmínkou, že užívání tělocvičny bude uživatelům zpoplatněno buď ZŠ nebo TJ, podle toho přes který subjekt se činnost organizuje. iii. Provedení opravy protipožární zdi v domě zahradnictví (nájemce p. Jiroš) s celkovými náklady do ,- Kč vč. DPH. iv. Provedení oprav v bytu školníka v budově ZŠ Velké Losiny v souvislosti s výměnou nájemce v celkové ceně vč. DPH do ,Kč vč. DPH. v. Zpracování PD na zateplení budovy Domu služeb firmou Ing. Jiří Frys, Langrova 12, Šumperk za cenu vč. DPH ,- Kč, která byla vybrána hodnotící komisí z došlých cenových nabídek jako nejvýhodnější. 7

8 vi. Realizace akce Obec Velké Losiny přechody pro chodce s celkovými předpokládanými náklady vč. DPH ,- Kč, z toho poskytnutá dotace od Olomouckého kraje ve výši ,- Kč tvoří 1/3 nákladů na uvedenou akci, podíl obce je tvořen 2/3 nákladů a činí ,- Kč. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc ve výši ,- Kč na akci Obec Velké Losiny přechody pro chodce v předloženém znění a zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. vii. Navýšení dotace Římskokatolické farnosti Velké Losiny o ,- Kč v souvislosti s prováděním úprav zpevněných ploch na farské zahradě. Podmínkou je, že Farnost umožní používat taneční plochu pro kulturní účely obce a že v souvislosti s celkovou roční dotací bude na vhodném místě upevněna tabulka informující občany o tom, že Opravy kostela se provádějí za finančního přispění Obce Velké Losiny. viii. Úpravu splátkového kalendáře zbývajících plateb firmy SAN-JV s. r. o. Šumperk za koupi pozemků z kupní smlouvy na pozemky p. č. 2673/4, orná půda, výměra m 2, p. č. 782, orná půda, výměra 4264 m 2 a p. č. 835, ostatní plocha, nepl. půda, výměra 1251 m 2 v prostoru Vyhlídka v k. ú. Velké Losiny ve výši 3, ,- Kč za následujících podmínek: SAN-JV zaplatí na účet obce do částku ,- Kč. Zbývající část kupní ceny ve výši ,- Kč bude započtena jako pohledávka za SAN-JV proti kupní ceně za zakoupený podnikatelský prostor K4 s plochou 69,94 m 2 v Lázeňském domě na ulici Lázeňská ve Velkých Losinách (celková kupní cena včetně DPH 19 % se předpokládá ve výši Kč). ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) odkoupení podnikatelského prostoru K4 s plochou 69,94 m 2 v Lázeňském domě od firmy SAN-JV s. r. o. Šumperk pro účely vybudování nového informačního a komunikačního centra obce s prodejnou suvenýrů a turistických knih a tiskovin, aj. zboží za cenu včetně DPH 19 % dle zveřejněné inzerce SAN-JV Šumperk (předpoklad ,- Kč + DPH ,- Kč, celkem ,- Kč). Zaplacení kupní ceny bude realizováno částečným zápočtem pohledávky za SAN-JV s. r. o. z titulu kupní smlouvy za pozemky v lokalitě Vyhlídka. 8

9 g) odkup pozemku p. č. 2720/53, ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m 2, k. ú. Velké Losiny a pozemek p. č. 666/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Velké Losiny o výměře 14 m 2, od vlastníků - manželé O. aj. J. K. a man. E. a E. K., Rudé armády, Velké Losiny za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastníci projevili písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. h) odkup pozemku p. č. 945/3, ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 115 m 2, k. ú. Velké Losiny od vlastníků m. E. a N. K., Rudé armády, Velké Losiny za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastníci projevili písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. i) odkup pozemku p. č. 2763/10, ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m 2, k. ú. Velké Losiny od vlastníka - p. B. Č., Ludvíkov, Velké Losiny, za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastník projevil písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. j) souhlasné prohlášení, že pozemek po geometrickém odměření p. č. 1985/2, orná půda, o výměře 36 m 2, k. ú. Velké Losiny, která je nyní v majetku České republiky, s právem hospodaření pro Pozemkový fond ČR, je historickým majetkem obce Velké Losiny a obec jej přijímá. k) smlouvu o poskytnutí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši ,- Kč na předpokládané celkové výdaje spojené s činností JSDH Velké Losiny ve výši ,- Kč, obec schvaluje přijetí tohoto příspěvku, spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku ,- Kč a zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. l) podpis Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ, která bude uzavřena mezi Obcí Velké Losiny jako partnerem a koordinátorem Jeseníky Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, Účelem smlouvy je pomoc, konzultace, sledování a dodržování podmínek dotace při realizaci individuálního projektu v souladu se schváleným IPRÚ. m) uzavření Dohody o partnerství obce Velké Losiny (jako partner) k projektu Elektronické spisové služby a Technologická centra a elektronické spisové služby s Městem Šumperk (jako žadatel a realizátor), v předloženém znění. Cílem je spolupráce při zavádění, realizaci, následném provozu a monitorování projektu, na který bude Město Šumperk podávat žádost o dotaci do příslušného IOP (Integrovaného operačního programu). Tento projekt bude řešit povinnost 9

10 obce dle zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřídit a provozovat datové schránky. n) ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu všech smluv souvisejících s rozhodnutími ZO přijatými v bodech f) až m). o) použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 ve výši ,- Kč na provoz knihovny a IC. Dle zákona č. 202/1990 Sb., 4 ods.3 o provozování loterií a jiných podobných hrách je nutno použít část výtěžku na veřejně prospěšné účely. p) v návaznosti na nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ponechání měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce od beze změn ve stejné výši. Odměny předsedům komisí a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO, vyplácet odměny s účinností od také beze změn ve stejné výši. II. 15/2. neschvaluje: a) Zapojení obce Velké Losiny do projektu vytvoření Svazkového televizního vysílání údolí Desné se zapojením do celorepublikového projektu Česká regionální TV z důvodu nízké dostupnosti internetových informací zejména starším občanům a vysokým nákladům. III. 15/3. bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2) Bez výhrad informace starosty obce o: a) o průběhu prodeje koupaliště obce do majetku společnosti BENT HOLDING a. s. Zlín a velmi pozitivním a přínosném vývoji vztahů se společností Lázně Velké Losiny s. r. o. s konstatováním, že po letech nejasné spolupráce má obec v majitelích lázní spolehlivého partnera. b) o stanovisku Rady obce Velké Losiny k přípravě protipovodňových poldrů. c) zprávu o Hospodaření Svazku Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za 10

11 rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 (přezkum nezjistil chyby ani nedostatky). IV. 15/4. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka Zájezd seniorů Nepřízeň počasí v brzkých ranních hodinách způsobila, že jsme s obavami nasedali do připraveného autobusu pana Zdeňka Kubíčka, aby nás zavezl do chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Když jsme sesbírali všechny účastníky zájezdu a my se loučili s Velkými Losinami, přestalo pršet. Cesta dobře ubíhala a než jsme se nadáli, stáli jsme před Kateřinskou jeskyní. Při prohlídce nás upoutal hlavní dóm s rozměry 95 x 44 x 20 m, který je největší zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu. Dokonalá akustika dómu vynikla při ukázce s reprodukovanou hudbou. Mezi nejkrásnější části krápníkové výzdoby patřil barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík. Čistý vzduch v jeskyních nám pročistil plíce, ale začal se ozývat žaludek. Proto jsme zajeli na nedalekou Lipůvku, kde jsme měli zajištěný oběd. Každý si objednal dle své chuti od svíčkové přes různě upravené kuřecí maso, až po smažené tvarůžky. Všem velmi chutnalo a každý si jistě bude restauraci Formanka v Lipůvce Naše první zastávka. (foto Jiří Kubíček) 11 dlouho pamatovat.

12 Společné foto. (foto Jiří Kubíček) Po obědě jsme se krátce seznámili s historií města Kunštát a zajeli jsme k Jeskyni Blanických rytířů na kraji obce Rudka. V pískovcových skalách, vyhloubených jeskyních vytvořil samouk Stanislav Rolínek bájné rytíře. Vůdčí postavou je jezdecká socha sv. Václava, stojící uprostřed spícího vojska. Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev. Na závěr jsme navštívili jeden z nejstarších moravských hradů, který byl postupně přestaven na renesanční a barokní zámek zámek Kunštát. Interiéry objektu seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Komplex zámeckých budov je obklopen parkem zřízeným v 17. století. Součástí zámeckého areálu je i unikátní psí hřbitov. Po prohlídce zámku jsme zajeli na náměstí města Kunštát náměstí Krále Jiřího. Socha krále připomíná skutečnost, že zakladateli Kunštátu byli páni z Kunštátu a z tohoto rodu pocházel i slavný český panovník Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Po občerstvení v místní cukrárně jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Počasí nám celý den přálo nepršelo, sluníčko svítilo. Když jsme se blížili k Šumperku, obloha se zatáhla ocelově šedivými mraky a ve chvilce se spustil silný liják. Nám to ale nevadilo. Příjemně unaveni jsme si vzpomněli na ty, kteří se na zájezd přihlásili, ale pro ranní déšť nakonec nejeli. Všichni účastníci děkuji Obci Velké Losiny za úhradu dopravy na pěkný zájezd. Mgr. Jana Kocmanová, předsedkyně KPOZ 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Sluníčko Když všechno kvete V maximální míře jsme využili pobytů venku k přímému pozorování živé i neživé přírody. Na základě vlastního vnímání děti v keramice samy vymodelovaly z hlíny zvířátka úspěšně. Na zvířátka si hrály i při sportovním klání na zahradě mateřské školy v rámci projektu Comenius Partnerství škol, při svátku sportu pod názvem Moje hry. Prolézaly přes průlezku jako kočka, přeskakovaly překážku jako zajíček, i další disciplíny zvládaly výborně. O tom svědčí kartička, do které si děti za splnění obtiskly příslušný tvar razítka. Za sportování si všichni zasloužili čokoládovou medaili. Pochvalu děti sklidily i od maminek. Připravily pro ně pásmo říkadel, básní, Hrajeme si na zvířátka. (foto Jana Šmídová) pohádek, pohybových činností i malý dáreček. Děti se na vlastní kůži přesvědčily, že udělat někomu radost znamená vyvinout nemalé množství úsilí ale určitě to za rozzářenou tvář maminky stálo. Úsměv, ale snad i slzičku, vykouzlila skupinka dětí přednášejících krátké literárně dramatické pásmo při vítání nových občánků v obřadní síni ve Velkých Losinách. Nyní nastal čas, abychom i děti potěšili nějakým překvapením. Byl to celodenní výlet. Rozjeli jsme se vlakem. Mladší děti do Rapotína, starší do Vikýřovic. Z Rapotína absolvovaly děti pěší túru k zámeckému rybníku, kde nakrmily kačeny a malé kapříky. Dále prošly kvetoucím lázeňským parkem a poobědvaly pod širým nebem. Báječný kuřecí řízek od kuchařek dodal dětem další energii na návrat do mateřské školy. Hezky jsme si to užili. Starší děti vystoupily ve Vikýřovicích z vlaku a obtěžkány plnými batohy se vydaly směrem k pěstírně tropických rostlin firmy Aqua-Daho. Zde na vlastní kůži poznaly podnebí, jaké vládne v pralese. Po skončení prohlídky skleníků jsme šlapali strmou cestou vzhůru k salaši pana Šimka. Jakmile se děti posilnily, nedočkavě nahlížely přes ohrady na ovce a kozy kamerunské. 13

14 Z batůžků vylovily staré pečivo a nastalo krmení. Spokojenost zavládla na obou stranách. Jakmile děti prozkoumaly čistě vystlané chlévy, vyrazili jsme v doprovodu bači do lesa k potůčku. Během hodiny děti doslova spásly mýtinu plnou sladkých a voňavých lesních jahod. Jen velmi nerady opouštěly salaš. Máme ale přislíbeno, že za rok můžeme přijet znovu. Dalším dárkem ke Dni dětí byla jízda lázeňským expresem. Přijel si pro děti až přímo před mateřskou školu a provezl je celou naší krásnou obcí. Touto projížďkou jsme ukončili pozorování kvetoucí jarní přírody. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Pohár rozhlasu 2009 Celostátní atletická soutěž základních škol prochází stále dalšími změnami. Letos poprvé odpadá samostatné hodnocení vesnických škol, což výrazně znevýhodňuje všechny školy, které mají menší počty žáků. Za pěkného jarního počasí ve středu 13. května 2009 reprezentovalo na Tyršově stadionu v Šumperku naši školu třicet pět chlapců a dívek. Všichni bojovali na hranicích svých možností, mnozí dosáhli i osobních rekordů. Zde je nutno zdůraznit výkony skokanů do výšky. Ve starší kategorii Kristýna Podhajská (9. třída) překonala laťku ve výšce 145 cm, ve stejné kategorii chlapců Tomáš Procházka (9. třída) dosáhl výkonu 160 cm, v soutěži mladších chlapců Filip Maňka (7. třída) skočil 140 cm. V celkovém hodnocení obsadili mladší žáci 5. místo (v hodnocení vesnických škol by to bylo první místo), starší žákyně 8. místo, starší chlapci 10. místo a mladší děvčata 12. místo. Lze předpokládat, že počet soutěžících škol (vesnických) bude ubývat, letošního ročníku se nezúčastnilo pět tradičních týmů, a to i tak silných jako je např. ZŠ Bludov. Další změny tuto soutěž čekají již v novém školním roce. Mgr. František Diviš Školní výlet 1. a 2. třídy do ZOO Olomouc My jsme byli v ZOO, v ZOO, bylo nás tam mnoho, druháci, prvňáci, děti z MŠ Veverka. Odjížděli jsme autobusem v úterý 19. května 2009 v 7.30 hodin od základní školy. Počasí nebylo ani trochu příznivé. Celou cestu nás provázel déšť. Když jsme se blížili k Olomouci, déšť ustával, a když jsme vystupovali na Svatém Kopečku v ZOO, už nepršelo. Sláva! 14

15 A protože dětem cestou pořádně vyhládlo, hned po vstupu do ZOO se nasvačily. Posilněny a hlavně spokojeny, že už neprší, se vydaly za zvířátky. Zoologická zahrada Olomouc je jedinečná svou lokalitou ve smíšeném lese. Vzácné druhy zvířat se nachází v pěti pavilonech a mnoha výbězích a exponátech. Nejvíce se dětem líbily žirafy a kočkovité šelmy. Velmi je zaujalo i mořské akvárium Před vstupem do ZOO. (foto Ivana Chomiszaková) s korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, nádherným rejnokem a žralokem černoploutvým. Jako vždy však byly děti nejvíce pobaveny opicemi. Po tříhodinové prohlídce jsme nastoupili do autobusu a spokojeně odjížděli k domovu. Už se sluníčkem jsme se v hodin vrátili do Velkých Losin. Mgr. Ivana Chomiszaková Jarní sváteční pásmo Již se stává dobrou tradicí naší školy, že ke konci školního roku si děti připraví představení pro rodiče. Dokazují tím, že se během školního roku kromě předmětů dokázaly naučit i další věci, kterými se mohou předvést před rodiči, příbuznými a kamarády, a mohou je pobavit svým uměním. Letos proběhlo JARNÍ PÁSMO ve čtvrtek 21. května Děti z prvního stupně zahrály detektivní příběh, ve kterém pejsek a kočička pomohou lesním zvířátkům vypátrat zloděje vajíček. Krásně zazpívaly děti ze sboru Pramínek a nejmenší žáci zarecitovali dojimavé pásmo básníček a říkanek. Závěr patřil starším dětem, které zahrály strašidelnou hru Justýna a upíři. Potlesk byl pro všechny účinkující balzámem na dušičku plnou strachu a zároveň pochvalou za jejich krásné výkony. Mgr. Jiřina Vavrysová Část sboru Pramínek. (foto JŠ) 15

16 Na výměnném pobytu v německém Zellingenu Rok se s rokem sešel a my jsme zase jeli do německého Bavorska do Zellingenu ležícího poblíž města Würzburg. Skupinu cestovatelů tentokrát tvořilo 27 žáků sedmého a osmého ročníku naší školy a dvě paní učitelky. Náš německý týden začal nedělí 24. května 2009 v 8 hodin ráno před budovou školy. Všichni příjemně naladěni jsme pokračovali přes Hradec Králové, Prahu, Rozvadov a Würzburg až do Zellingenu, kde sídlí naše partnerská škola. V sedm hodin večer jsme byli na místě. Vřele uvítáni paní učitelkou Waltraud Tilly jsme se za doprovodu našich hostitelů odebrali do svých nových rodin. Ne všichni bydleli v Zellingenu, nejvíce nás bydlelo v městské části Retzbach, další bydleli v částech Retzstadt a Himmelstadt. Společný týden oficiálně zahájila v pondělí 25. května 2009 ráno tamější paní ředitelka, prohlédli jsme si školu a hned nato jsme po skupinách vyrazili blíže poznávat Zellingen. Po splnění všech úkolů a návratu do školy přišlo na řadu vaření. Ono by se sice řeklo, že něco uvařit není nijak těžké, ale když se má vařit pro 50 lidí, tak je to opravdu náročné. Všichni jsme ale přiložili ruku k dílu, a tak jsme si zanedlouho mohli pochutnávat na bramborovém guláši. Jako moučník jsme připravili výborný perník s rozinkami, ořechy a povidly. Myslíme si, že všem velmi chutnalo. Odpoledne bylo krásné počasí a my jsme společně s našimi hostiteli vyrazili na místní koupaliště. Tam jsme řádili až do večera a plavčíci byli určitě moc rádi, když jsme se odebrali do svých domovů. Úterý 26. května 2009 bylo vyplněno celodenním výletem do Frankfurtu nad Mohanem. Po asi hodinové jízdě autobusem (Frankfurt leží cca 100 km od Zellingenu) jsme absolvovali exkurzi po jednom z největších letišť v Evropě. Byla to zajímavá podívaná a my jsme žasli nad rozlohou celého areálu a nad mohutností a rozměry strojů, které jsme zde viděli. Každou minutu tady přistává a startuje jedno letadlo. Všechno musí perfektně fungovat, pracovní čety jsou sehrané, letadlo je odbavené a připravené k dalšímu letu během 20 minut. Odpoledne jsme projížděli město a navštívili jsme ještě přírodovědné muzeum Senkenberg. Zhlédli jsme tu různé expozice o zvířatech i o vývoji člověka. Sport to bylo hlavní téma středečního odpoledne 27. května Bylo na výběr hned z několika možností. Někdo dal přednost fotbalu, někdo si našel místo u basketbalu, děvčata hrála přehazovanou nebo ringo. No prostě všichni něco dělali. Nutno poznamenat, že nám na všechny dosavadní aktivity svítilo slunce, takže se někteří i opálili. Dopoledne předtím jsme strávili zajímavou prohlídkou jedné z místních pekáren. Její majitel a zároveň mistr pekařský pan Jäger nám ukázal, 16

17 jak se připravují jednotlivé druhy pečiva, co používají za suroviny aj. Dokonce jsme mohli některé produkty dosytosti ochutnat. Ve čtvrtek 28. května 2009 jsme jeli do Würzburgu. Letos byla procházka městem trochu jiná. Jako první se šlo na královsko-biskupskou rezidenci, poté jsme se zase rozdělili do skupinek a vystartovali na Ort-Rallye Würzburg s plněním česko-německých úkolů. Potom nám paní učitelky daly rozchod a to byla dobrá příležitost pro ty, kteří chtěli domů koupit nějaký ten dáreček. U rezidence nás odpoledne opět vyzvedl pan řidič a rozvezl nás do německých domovů. Poslední celý den pátek 29. května 2009 jsme se vydali do sousední obce Thüngersheim. Procházeli jsme vinicemi, které se táhnou po zdejších kopcích. Bylo příjemné počasí a spíš nám vadilo, že bylo trochu horko. Ke škole jsme se vrátili před dvanáctou hodinou a šli jsme do svých německých domovů. V šest hodin večer pak začínala rozlučková diskotéka. Byla rozhodně lepší než minulý rok, byl lepší DJ a hlavně bylo i nějaké to občerstvení. No a byla tu sobota 30. května 2009 a s ní nastalo velké loučení. Slzy tentokrát netekly přímo proudem, ale nikomu nebylo zrovna do zpěvu. Dlouho jsme ale ne- Společná fotografie na biskupském náměstí ve Würzburgu. (foto Miroslava Podzimková) 17

18 smutnili, za dva týdny totiž přivítáme Němce u nás v Losinách a do Zellingenu se za rok snad zase podíváme. Už se těšíme! Tento výměnný projekt je pokračováním projektu COMENIUS Partnerství škol z let Významnou finanční pomoc nám opět poskytl Česko-německý fond budoucnosti v Praze, Obec Velké Losiny prostřednictvím rozpočtu naší školy, pan řidič Josef Vokurka mladší z firmy Vobus Hanušovice, bez kterého bychom se nikam nedostali, a paní učitelky Jiřina Vavrysová a Miroslava Podzimková, coby učitelský doprovod. Za to patří všem velký dík!. žáci 7. a 8. třídy Výlet na Rejvíz V úterý 26. května 2009 jsme (3. a 4. třída) jeli na výlet na Rejvíz. Chtěli jsme navštívit Velké mechové jezírko. Nejdříve jsme šli po lesní cestě a na informačních tabulích jsme si vyhledali, jaké živočichy a rostliny tu můžeme vidět. Cestou jsme narazili na velká mraveniště lesních mravenců, objevili jsme i tesaříka kovového a chrobáka velkého. Po chvíli jsme došli až ke slaťovému chodníku. Koupili jsme si vstupenky k jezírku, ochutnali pramenitou vodu, která tu vytéká dřevěným korýtkem. Pak jsme se vydali k cíli naší cesty. Chodník je dlouhý asi 700 metrů. V mechovém jezírku je rašelina hluboká asi 3 metry. Pozorně jsme se dívali a našli jsme i masožravou rosnatku okrouhlolistou. Kolem jezírka rostlo i hodně suchopýru. Jsou to rostliny, které jinde vidět nemůžeme. Na Rejvízu jsou všechny rostliny i živočichové chráněni. Udělala jsem si pěkných pár fotek na památku. Z Rejvízu jsme si s sebou odvezli nové znalosti a pohled s razítkem. Pak jsme ještě jeli do Jeseníku. Je to hezké město. A potom už jsme nasedli do autobusu a hurá ke škole. Všem se nám výlet líbil. Před nástupem na naučnou stezku Rejvíz. (foto Světlana Podhajská) 18 Nikol Shone, žákyně 3. třídy

19 Oslava Dne dětí V pátek 29. května 2009 vyjela naše třída společně se všemi žáky 1. stupně do kina v Šumperku na pohádku Peklo s princeznou. Počasí nám ten den moc nepřálo, pršelo a byla velká zima. Byli jsme moc rádi, že můžeme sedět ve vyhřátém kině a pěkně v teplíčku sledovat hezkou pohádku. Příběh o statečné princezně Anetě, která se nechce vdávat a nešikovném princi Jeronýmovi, se všem moc líbil. Pohádka byla úplně nová, a proto ji se zájmem sledovali nejen všichni žáci, ale i paní učitelky. Oslava Dne dětí se nám i při nepřízni počasí opravdu povedla. žáci 4. třídy Výlet za památkami i sportováním Dne 2. června 2009 jela pátá třída Základní školy a mateřské školy Velké Losiny na školní výlet. Cílem bylo město Šternberk. Cesta se nám zdála dlouhá, ale my jsme se velmi těšili. Hned z nádraží jsme se vydali na hrad, který byl založen v 2. polovině 13. století a dnes tvoří dominantu města. Na hradě jsme se dozvěděli řadu informací o rodech, které ho obývaly. Průvodce nám vyprávěl v každé místnosti, co se v ní v minulosti odehrálo. Nejvíc se nám líbil rytířský sál. Hrad nám nabídl i pohled do života moderní šlechty počátku 20. století, například moderní koupelny či horkovzdušné vytápění. V jedné místnosti jsme zhlédli scénku z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Celou prohlídku nás provázely šaty dam, pánů i služebných. Navštívili jsme také výstavu miniatur zámků a známých budov (například Národního divadla i zámku Velké Losiny), loutky i obrazy. Nako- V historických kostýmech. nec jsme si oblékli šaty, které nosili princové i dámy. Všichni jsme se vyfotili i s naší paní učitelkou Evou Kombercovou a paní vychovatelkou Jitkou Čermákovou. Po obědě (od maminek připraveném doma) nás čekaly lanové aktivity a lukostřelba. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, ale všichni jsme soutěžili v lukostřelbě. Soutěž vyhrál Zdeněk Martišek, druhý se umístil Lukáš Zugar a třetí skončil Michal 19

20 Nádaský. Před vyhlášením výsledků jsme si na louce zaházeli s létajícím talířem. Pak jsme si už museli pospíšit na vlak. Cesta domů byla také dlouhá, ale my jsme odjížděli se spoustou krásných zážitků. Výlet byl super, jeli bychom znovu. Tereza Vernerová a Lucie Rašnerová, žákyně 5. třídy Víte o tom, že za humny je? V rámci hlubšího poznání našeho příhraničního regionu, který s hrdostí nazýváme svým domovem, připravili na středu 3. června 2009 pro nás paní učitelka Dana Netopilová spolu s panem učitelem Janem F. Teisterem jednodenní putování do míst, o jejichž existenci neměla většina z nás ani potuchy. Naše poznávání jsme započali kousíček za hranicemi České republiky (cca 1,5 km) v málo známém polském městečku Zloty Stok, kde se nachází dnes již svému původnímu účelu nesloužící důl na těžbu zlata (vytěžilo se ho zde na 16 t). Dolem, ve kterém můžete z ničeho nic narazit např. na ceduli s nápisem: Pozor, státní hranice!, nás provázel místní průvodce, jemuž jsme díky neznalosti polštiny téměř nic nerozuměli. Naší skutečnou záchranou byl v té chvíli pan učitel, který nám vše ochotně překládal. Na konci naší více než hodinové prohlídky, dříve než jsme nasedli do důlního vláčku, někteří z nás, kteří jsme znali správné odpovědi na průvodcem položené otázky, dostali za odměnu pár kousků bohužel jenom pozlacených kamínků. Patřičnou originalitu tomuto dolu bezesporu také dodává replika středověkého pranýře stojící u východu doplněného o tzv. dupochlast, kde nezbední a nepozorní návštěvníci obdrží od průvodce speciální (i když po pravdě řečeno poněkud zkrácený, o to však intenzivnější) výklad. Ze Zlotego Stoku, kde si někteří U důlního vláčku. (foto Dana Netopilová) 20 z nás mohli také vyzkoušet např. lezení po cvičné horolezecké stěně, jsme se vydali pěšky přes kopeček do sousední české obce Bílá Voda. Zde se nachází nevelká manufaktura na výrobnu hostií a tradičních lázeňských oplatků. Nejvíce nás zajímalo, z čeho a jak se lázeňské oplatky vlastně vyrábějí. Postup, který jsme měli možnost krok za krokem (samozřejmě včetně ochutnávky) prozkoumat, je skutečně velmi snadný: Nejdříve se z poměrně řídkého těsta (voda

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Ročník VIII, číslo 37, září 2014

Ročník VIII, číslo 37, září 2014 Ročník VIII, číslo 37, září 2014 Vážení čtenáři, co nového a zajímavého prožili v letních měsících uživatelé STROOMu se dozvíte z dalšího čísla STROOMOVIN, které máte zrovna před sebou. Tentokrát jsme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Zimní radovánky...........1 Zábavné sportovní odpoledne.......2 Valentýnské dopoledne..3

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014

Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014 Otevření ekologického hřiště 12. 9. 2014 U příležitosti otevření ekologického hřiště k nám v pátek 12. 9. přijela návštěva ze 3. ZŠ Slaný, aby se podívala na naši školu a zasoutěžila si s námi jak v turnajích,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce

Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Pozdrav z rybářského tábora Zlatá Rybka 2016 v Nymburce Každoročně probíhá v Nymburce rybářský tábor, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 3.- 10.července 2016 se uskutečnil pod záštitou DDM Symfonie

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více