Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes není pochyb o tom, že dům bude na podzim letošního roku v provozu. Společný nápad obce a šumperské firmy SAN-JV s.r.o., která tento developerský projekt financovala, tak vyústil ve vznik nové dominanty v centru naší obce. Kromě více než tří desítek apartmánů a exkluzivních a prostorově zajímavě řešených bytů, z nichž podstatná část je již prodána nebo rezervována, se v přízemí objektu budou nacházet komerční prostory zpřístupněné jak z ulice Lázeňská, tak z klidnější ulice U Losinky. Tyto prostory jsou určeny zájemcům o podnikání nejrůznějšího druhu. Lázeňský dům na Lázeňské ulici.

2 Na posledním zasedání zastupitelstva obce Velké Losiny dne 22. června byl schválen návrh rady obce zakoupit si pro veřejné potřeby jeden z komerčních prostorů. Konkrétně byl vybrán prostor označený jako K4, který se nachází hned vedle rohového K3, a má přístup od říčky Losinky s plochou 70 m 2. Obec jej zakoupí za účelem přemístění informačního centra z knihovny, prodeje turistické literatury a suvenýrů nebo jiné činnosti. Obec tak chce být nápomocna rozvoji cestovního ruchu a poskytovat přístupnější služby všem místním provozovatelům hotelů, penzionů, drobného ubytování a atrakcí souvisejících s rozvoje cestovního ruchu. Toto rozhodnutí zastupitelstva vzniklo zejména v čase očekávaného rozvoje lázní v naší obci, které má jeho plnou podporu zejména po příchodu nových majitelů a managementu. Náklady na zakoupení komerčního prostoru budou včetně DPH činit 2,1 mil. Kč a obec je zaplatí z tržeb za pozemky, které za účelem vybudování dalšího developerského projektu v loňském roce prodala v prostoru Vyhlídka. Organizátoři se spokojeným J. Zonygou po koncertu. SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI ZA VYSOKÉ ÚČASTI VEŘEJNOSTI Svatojánské slavnosti jsou již neodmyslitelnou červnovou tradicí obohacující kulturní život v naší obci. Stejně jako v minulých letech je i přes nepřízeň počasí během tří dnů navštívily tisíce lidí z řad našich občanů i návštěvníků z okolí. Po pátečním odpoledním zazvonění a fanf á r á c h z kostelní věže slavnosti tradičně zahájil starosta obce Miroslav Kopřiva s otcem Milanem Palkovičem. Po zahájení následoval program Dne hudby, který byl krátce po zahájení koncertu Losiňanky přerušen za účelem předání dárku a poděkování za dlouholetou kulturní činnost pro naši obec a pro mládež panu učiteli Janu Vyskočilovi. 2 Pan učitel Jan Vyskočil s gratulanty. (foto J. Ševčík)

3 Mušketýři zaujali kruhovou obranu. 3 V prostorách chrámu Sv. Jana Křtitele se připravovaly přednášky významných hostů, z nich bezesporu nejvíce následně zaujal astronom Jiří Grygar. Ve večerních hodinách se pozornost začala upírat do prostoru stadionu, který pak za velké nepřízně počasí ovládla kapela zpěváka Jiřího Zonygy, jehož šťavnatý moravský hlas získal všechna srdce nejen přítomných dívek a žen. Nikomu ze čtyř stovek návštěvníků nevadilo, že podstatnou část koncertu strávili pod deštníky zážitek z koncertu stál zato a po vystoupení kapela i Jiří Zonyga ocenili práci organizátorů a velký zájem veřejnosti o jejich vystoupení slovy: Kam letos přijedeme, tam prší, jsme už z toho nešťastní. Ale v Losinách jsme si spravili náladu. V takovém dešti jsme tolik zájemců nečekali a vašim občanů za to, že přišli, moc děkujeme! Sobotní dopoledne ovládl bohatý program dětského jarmarku před školou alternující s jedinečnými vystoupeními mušketýrů Magna Moravia, kteří se pak v útvaru krátce přemístili do prostoru stadionu, aby odstřelili začátek žákovského turnaje o pohár ředitele společnosti ENERGOTIS. V tomto turnaji v náročné konkurenci družstev ze Zábřehu, Šumperka, Mohelnice a Kostelce n. H. letos Losiňáci výtečně uspěli, když vybojovali druhé místo. Večerní tancovačka u táboráku na farské zahradě s novým tanečním parketem a za doprovodu kapely Holátka pak zážitky dne završila. Po celý den hlavní program doprovázela koncertní vystoupení a přednášky v kostele, turnaj ve florbalu a jiné akce. Nedělní dopolední blok programů navazující na dopolední mši v kostele doplnil celkovou náladu třídenního klání, které pak uzavřel odpolední koncert kapely Kentaur na farské zahradě. Přestože počasí organizátorům a návštěvníkům Clona spáleného střelného prachu po výstřelu před kostelem. (fota M. Kopřiva) Poslední přípravy k odpalu. slavností ne vždy přálo, jejich účastníci určitě nebyli zklamáni a řada z nich prohlásila: Příště přijdeme zase!

4 Závěrem Obec děkuje spolupracujícím subjektům římskokatolické farnosti, základní a mateřské škole, sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednotě Sokol, personálu zámku Velké Losiny a Termálním lázním Velké Losiny za pomoc při organizaci této největší lidové kulturní akce v našem regionu. Vynikající družstvo Velkých Losin skončilo v náročné konkurenci na hezkém druhém místě. PODĚKOVÁNÍ LOSINSKÝM HASIČŮM Chodíme kolem nich, potkáváme je v každodenním shonu, vnímáme je tak jako jiné občany naši obce a pokud je uvidíme v hasičské sportovní uniformě, tak spíše jako organizátory kulturní akce nebo provozovatele stánků s občerstvením. Málokdo si však uvědomuje, jakou záslužnou činnost pro nás, obyvatele obcí v údolí Desné, odvádějí. Jedná se o členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Losiny, tzv. VÝJEZDOVKU, jinými slovy o lidi, kteří neváhají nasadit své zdraví a mnohdy i životy v zájmu záchrany našich majetků nebo životů, pokud se dostaneme do ohrožení. Naše losinská jednotka, která je v této činnosti podřízena starostovi obce, je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému a odvádí svoji práci vskutku profesionálně. Přestože každý její člen má své zaměstnání, pohotovostní družstvo jednotky je schopno od obdržení zprávy z IZS nejpozději do deseti minut sedět v hasičském voze a vyjíždět k zásahu. A že si toho naši hasiči letos užili výjezdy k požárům, haváriím, dopravním nehodám nebo povodním a jiným živelným událostem jsou letos na týdenním pořádku, a protože svoji činnost ovládají vskutku bravurně, v noci z pátku na sobotu zasahovali na pokyn z Olomouce dokonce proti povodním na Jesenicku. Jejich pomoc pokračovala až do pondělka. Činnost jednotky je financována obcí a obec vynakládá nemalé prostředky na její vybavení, poněvadž když přijedou k požáru nebo nehodě, nikdo se jich na nic neptá, do akce vstupují a zasahují úplně stejně jako profíci ze Šumperka, musí přitom obstát ale být také náležitě ochráněni, např. jeden protipožární kompletní oblek přijde na 25 tis. Kč. Chodíme vedle nich a vnímáme je jako každé jiné občany naší obce, ale teprve až jsme v nouzi nejvyšší, poznáme, jak je dobré, že je vedle sebe máme a můžeme se na ně spolehnout. Dnešní dvanáctičlenná jednotka dobrovolných hasičů pracuje ve složení Ivo Vacátko velitel, Petr Vacátko, Radek Rulíšek, Antonín Bartoš, Miloslav Boráň, Pavel Vavrečka, Ing. Zbyněk Orel, Ondřej Chromík, Vojtěch Gál, Pavel Procházka, Michal Grézl a Jan Fiala. Našim hasičům za jejich obětavou a nenahraditelnou práci jménem orgánů obce i našich občanů děkuji. Miroslav Kopřiva, starosta obce 4

5 LOSINSKÉ ODDĚLENÍ POLICIE ČR MÁ NOVÉ KOMUNIKAČNÍ CENTRUM Za účasti poslance Parlamentu ČR Ivana Langera, představitelů Policie ČR a Obce Velké Losiny bylo v budově Obvodního oddělení Policie ČR ve Velkých Losinách dne slavnostně otevřeno komunikační centrum pro styk s veřejností. Bývalé nevyhovující prostory tak změnily svoji tvář a nahradila je prostorná přijímací místnost vybavená moderní výpočetní technikou. Každý občan s nímž nyní přijdou příslušníci police do styku tak bude moci o svých problémech pohovořit v kulturním prostředí. Pro naši obec je tato událost o to cennější, že je vnímána jako důkaz, že navždy skončily jakékoliv úvahy o zrušení obvodního oddělení, což jednoznačně zaznělo také z úst příslušníků policie. Celému oddělení k otevření centra gratulujeme a přejeme jim, aby dobře sloužilo jejich každodenní práci. -MK- Zahajovací projevy. A provoz je zahájen. V družném rozhovoru. Vedoucí oddělení L. Lubina (uprostřed) s pozvanými hosty. 5

6 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu I. 15/1. schvaluje: a) zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne b) zprávu o činnosti rady obce za období od bez výhrad. c) zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2008 a Závěrečný účet obce Velké Losiny za rok 2008 ve znění: Celkové příjmy obce k činily ,33 Kč, příjmy bez financováni ,75 Kč a příjmy po konsolidaci ,33Kč. Financování na straně příjmů činilo ,58 Kč. Celkové výdaje obce k činily ,78 Kč, výdaje bez financování ,81 Kč a výdaje po konsolidaci ,78Kč. Financování na straně výdajů je ,97 Kč. Stav účtu Obce Velké Losiny k ,33 Kč Návrh závěrečného účtu obce Velké Losiny za rok 2008 byl řádně zveřejněn na úřední desce od do d) výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Velké Losiny za rok 2008, kdy tato organizace vykázala výnosy v HČ ve výši ,61 Kč, ve VČ ve výši ,04 Kč, náklady v HČ ve výši ,60 Kč, ve VČ v úhrnné výši ,78Kč. Hospodářský výsledek v HČ činil zisk 9.636,01 Kč a hospodářský výsledek ve VČ činil zisk 7.789,26 Kč. ZO schvaluje převod celkového kladného výsledku hospodaření v částce ,27 Kč vedeného na účtu Hospodářský výsledek z běžného účetního období na účet 914 -Rezervní fond a následné použití k dalšímu rozvoji činnosti příspěvkové organizace. 6

7 e) rozpočtová opatření na rok 2009 v podobě změn příjmů a výdajů takto: V této souvislosti ZO dále schvaluje: i. Realizaci další části Opravy a modernizace Základní školy Velké Losiny, Etapa, 2. část v roce 2009 v rozsahu nabídky SAN-JV s.r.o. Šumperk za celkovou cenu vč. DPH ,- Kč. ii. Navýšení příspěvku obce na energie pro tělocvičnu v ZŠ Velké Losiny o 30 tis. Kč/ročně z důvodu rozvoje sportovních činností místních občanů, s podmínkou, že užívání tělocvičny bude uživatelům zpoplatněno buď ZŠ nebo TJ, podle toho přes který subjekt se činnost organizuje. iii. Provedení opravy protipožární zdi v domě zahradnictví (nájemce p. Jiroš) s celkovými náklady do ,- Kč vč. DPH. iv. Provedení oprav v bytu školníka v budově ZŠ Velké Losiny v souvislosti s výměnou nájemce v celkové ceně vč. DPH do ,Kč vč. DPH. v. Zpracování PD na zateplení budovy Domu služeb firmou Ing. Jiří Frys, Langrova 12, Šumperk za cenu vč. DPH ,- Kč, která byla vybrána hodnotící komisí z došlých cenových nabídek jako nejvýhodnější. 7

8 vi. Realizace akce Obec Velké Losiny přechody pro chodce s celkovými předpokládanými náklady vč. DPH ,- Kč, z toho poskytnutá dotace od Olomouckého kraje ve výši ,- Kč tvoří 1/3 nákladů na uvedenou akci, podíl obce je tvořen 2/3 nákladů a činí ,- Kč. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc ve výši ,- Kč na akci Obec Velké Losiny přechody pro chodce v předloženém znění a zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. vii. Navýšení dotace Římskokatolické farnosti Velké Losiny o ,- Kč v souvislosti s prováděním úprav zpevněných ploch na farské zahradě. Podmínkou je, že Farnost umožní používat taneční plochu pro kulturní účely obce a že v souvislosti s celkovou roční dotací bude na vhodném místě upevněna tabulka informující občany o tom, že Opravy kostela se provádějí za finančního přispění Obce Velké Losiny. viii. Úpravu splátkového kalendáře zbývajících plateb firmy SAN-JV s. r. o. Šumperk za koupi pozemků z kupní smlouvy na pozemky p. č. 2673/4, orná půda, výměra m 2, p. č. 782, orná půda, výměra 4264 m 2 a p. č. 835, ostatní plocha, nepl. půda, výměra 1251 m 2 v prostoru Vyhlídka v k. ú. Velké Losiny ve výši 3, ,- Kč za následujících podmínek: SAN-JV zaplatí na účet obce do částku ,- Kč. Zbývající část kupní ceny ve výši ,- Kč bude započtena jako pohledávka za SAN-JV proti kupní ceně za zakoupený podnikatelský prostor K4 s plochou 69,94 m 2 v Lázeňském domě na ulici Lázeňská ve Velkých Losinách (celková kupní cena včetně DPH 19 % se předpokládá ve výši Kč). ZO zplnomocňuje starostu obce a referentku samosprávy účetní obecního úřadu k provedení rozpisu jednotlivých příjmových a výdajových kapitol do položek rozpočtové skladby. f) odkoupení podnikatelského prostoru K4 s plochou 69,94 m 2 v Lázeňském domě od firmy SAN-JV s. r. o. Šumperk pro účely vybudování nového informačního a komunikačního centra obce s prodejnou suvenýrů a turistických knih a tiskovin, aj. zboží za cenu včetně DPH 19 % dle zveřejněné inzerce SAN-JV Šumperk (předpoklad ,- Kč + DPH ,- Kč, celkem ,- Kč). Zaplacení kupní ceny bude realizováno částečným zápočtem pohledávky za SAN-JV s. r. o. z titulu kupní smlouvy za pozemky v lokalitě Vyhlídka. 8

9 g) odkup pozemku p. č. 2720/53, ostatní plocha, silnice, o výměře 24 m 2, k. ú. Velké Losiny a pozemek p. č. 666/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Velké Losiny o výměře 14 m 2, od vlastníků - manželé O. aj. J. K. a man. E. a E. K., Rudé armády, Velké Losiny za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastníci projevili písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. h) odkup pozemku p. č. 945/3, ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 115 m 2, k. ú. Velké Losiny od vlastníků m. E. a N. K., Rudé armády, Velké Losiny za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastníci projevili písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. i) odkup pozemku p. č. 2763/10, ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m 2, k. ú. Velké Losiny od vlastníka - p. B. Č., Ludvíkov, Velké Losiny, za cenu 30,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem hradí kupující. Vlastník projevil písemný souhlas s navrženou cenou 30,- Kč/m 2. j) souhlasné prohlášení, že pozemek po geometrickém odměření p. č. 1985/2, orná půda, o výměře 36 m 2, k. ú. Velké Losiny, která je nyní v majetku České republiky, s právem hospodaření pro Pozemkový fond ČR, je historickým majetkem obce Velké Losiny a obec jej přijímá. k) smlouvu o poskytnutí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši ,- Kč na předpokládané celkové výdaje spojené s činností JSDH Velké Losiny ve výši ,- Kč, obec schvaluje přijetí tohoto příspěvku, spolufinancování obce ve stejné výši jako je výše příspěvku ,- Kč a zplnomocňuje starostu obce k podpisu této smlouvy. l) podpis Smlouvy o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci IPRÚ, která bude uzavřena mezi Obcí Velké Losiny jako partnerem a koordinátorem Jeseníky Sdružení cestovního ruchu, Kladská 233/1, Účelem smlouvy je pomoc, konzultace, sledování a dodržování podmínek dotace při realizaci individuálního projektu v souladu se schváleným IPRÚ. m) uzavření Dohody o partnerství obce Velké Losiny (jako partner) k projektu Elektronické spisové služby a Technologická centra a elektronické spisové služby s Městem Šumperk (jako žadatel a realizátor), v předloženém znění. Cílem je spolupráce při zavádění, realizaci, následném provozu a monitorování projektu, na který bude Město Šumperk podávat žádost o dotaci do příslušného IOP (Integrovaného operačního programu). Tento projekt bude řešit povinnost 9

10 obce dle zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřídit a provozovat datové schránky. n) ZO zplnomocňuje starostu obce k podpisu všech smluv souvisejících s rozhodnutími ZO přijatými v bodech f) až m). o) použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2008 ve výši ,- Kč na provoz knihovny a IC. Dle zákona č. 202/1990 Sb., 4 ods.3 o provozování loterií a jiných podobných hrách je nutno použít část výtěžku na veřejně prospěšné účely. p) v návaznosti na nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ponechání měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce od beze změn ve stejné výši. Odměny předsedům komisí a členům komisí nebo výborů, kteří nejsou členy ZO, vyplácet odměny s účinností od také beze změn ve stejné výši. II. 15/2. neschvaluje: a) Zapojení obce Velké Losiny do projektu vytvoření Svazkového televizního vysílání údolí Desné se zapojením do celorepublikového projektu Česká regionální TV z důvodu nízké dostupnosti internetových informací zejména starším občanům a vysokým nákladům. III. 15/3. bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání zastupitelstva obce bez výhrad. 2) Bez výhrad informace starosty obce o: a) o průběhu prodeje koupaliště obce do majetku společnosti BENT HOLDING a. s. Zlín a velmi pozitivním a přínosném vývoji vztahů se společností Lázně Velké Losiny s. r. o. s konstatováním, že po letech nejasné spolupráce má obec v majitelích lázní spolehlivého partnera. b) o stanovisku Rady obce Velké Losiny k přípravě protipovodňových poldrů. c) zprávu o Hospodaření Svazku Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za 10

11 rok 2008 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2008 (přezkum nezjistil chyby ani nedostatky). IV. 15/4. ukládá: Radě obce zabývat se připomínkami, vzešlými z dnešního zasedání. Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. starosta obce Mgr. Ivana Blažková místostarostka Zájezd seniorů Nepřízeň počasí v brzkých ranních hodinách způsobila, že jsme s obavami nasedali do připraveného autobusu pana Zdeňka Kubíčka, aby nás zavezl do chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Když jsme sesbírali všechny účastníky zájezdu a my se loučili s Velkými Losinami, přestalo pršet. Cesta dobře ubíhala a než jsme se nadáli, stáli jsme před Kateřinskou jeskyní. Při prohlídce nás upoutal hlavní dóm s rozměry 95 x 44 x 20 m, který je největší zpřístupněnou podzemní prostorou v Moravském krasu. Dokonalá akustika dómu vynikla při ukázce s reprodukovanou hudbou. Mezi nejkrásnější části krápníkové výzdoby patřil barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík. Čistý vzduch v jeskyních nám pročistil plíce, ale začal se ozývat žaludek. Proto jsme zajeli na nedalekou Lipůvku, kde jsme měli zajištěný oběd. Každý si objednal dle své chuti od svíčkové přes různě upravené kuřecí maso, až po smažené tvarůžky. Všem velmi chutnalo a každý si jistě bude restauraci Formanka v Lipůvce Naše první zastávka. (foto Jiří Kubíček) 11 dlouho pamatovat.

12 Společné foto. (foto Jiří Kubíček) Po obědě jsme se krátce seznámili s historií města Kunštát a zajeli jsme k Jeskyni Blanických rytířů na kraji obce Rudka. V pískovcových skalách, vyhloubených jeskyních vytvořil samouk Stanislav Rolínek bájné rytíře. Vůdčí postavou je jezdecká socha sv. Václava, stojící uprostřed spícího vojska. Vchod do nitra hory hlídá mohutný kamenný lev. Na závěr jsme navštívili jeden z nejstarších moravských hradů, který byl postupně přestaven na renesanční a barokní zámek zámek Kunštát. Interiéry objektu seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Komplex zámeckých budov je obklopen parkem zřízeným v 17. století. Součástí zámeckého areálu je i unikátní psí hřbitov. Po prohlídce zámku jsme zajeli na náměstí města Kunštát náměstí Krále Jiřího. Socha krále připomíná skutečnost, že zakladateli Kunštátu byli páni z Kunštátu a z tohoto rodu pocházel i slavný český panovník Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Po občerstvení v místní cukrárně jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Počasí nám celý den přálo nepršelo, sluníčko svítilo. Když jsme se blížili k Šumperku, obloha se zatáhla ocelově šedivými mraky a ve chvilce se spustil silný liják. Nám to ale nevadilo. Příjemně unaveni jsme si vzpomněli na ty, kteří se na zájezd přihlásili, ale pro ranní déšť nakonec nejeli. Všichni účastníci děkuji Obci Velké Losiny za úhradu dopravy na pěkný zájezd. Mgr. Jana Kocmanová, předsedkyně KPOZ 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Mateřská škola Sluníčko Když všechno kvete V maximální míře jsme využili pobytů venku k přímému pozorování živé i neživé přírody. Na základě vlastního vnímání děti v keramice samy vymodelovaly z hlíny zvířátka úspěšně. Na zvířátka si hrály i při sportovním klání na zahradě mateřské školy v rámci projektu Comenius Partnerství škol, při svátku sportu pod názvem Moje hry. Prolézaly přes průlezku jako kočka, přeskakovaly překážku jako zajíček, i další disciplíny zvládaly výborně. O tom svědčí kartička, do které si děti za splnění obtiskly příslušný tvar razítka. Za sportování si všichni zasloužili čokoládovou medaili. Pochvalu děti sklidily i od maminek. Připravily pro ně pásmo říkadel, básní, Hrajeme si na zvířátka. (foto Jana Šmídová) pohádek, pohybových činností i malý dáreček. Děti se na vlastní kůži přesvědčily, že udělat někomu radost znamená vyvinout nemalé množství úsilí ale určitě to za rozzářenou tvář maminky stálo. Úsměv, ale snad i slzičku, vykouzlila skupinka dětí přednášejících krátké literárně dramatické pásmo při vítání nových občánků v obřadní síni ve Velkých Losinách. Nyní nastal čas, abychom i děti potěšili nějakým překvapením. Byl to celodenní výlet. Rozjeli jsme se vlakem. Mladší děti do Rapotína, starší do Vikýřovic. Z Rapotína absolvovaly děti pěší túru k zámeckému rybníku, kde nakrmily kačeny a malé kapříky. Dále prošly kvetoucím lázeňským parkem a poobědvaly pod širým nebem. Báječný kuřecí řízek od kuchařek dodal dětem další energii na návrat do mateřské školy. Hezky jsme si to užili. Starší děti vystoupily ve Vikýřovicích z vlaku a obtěžkány plnými batohy se vydaly směrem k pěstírně tropických rostlin firmy Aqua-Daho. Zde na vlastní kůži poznaly podnebí, jaké vládne v pralese. Po skončení prohlídky skleníků jsme šlapali strmou cestou vzhůru k salaši pana Šimka. Jakmile se děti posilnily, nedočkavě nahlížely přes ohrady na ovce a kozy kamerunské. 13

14 Z batůžků vylovily staré pečivo a nastalo krmení. Spokojenost zavládla na obou stranách. Jakmile děti prozkoumaly čistě vystlané chlévy, vyrazili jsme v doprovodu bači do lesa k potůčku. Během hodiny děti doslova spásly mýtinu plnou sladkých a voňavých lesních jahod. Jen velmi nerady opouštěly salaš. Máme ale přislíbeno, že za rok můžeme přijet znovu. Dalším dárkem ke Dni dětí byla jízda lázeňským expresem. Přijel si pro děti až přímo před mateřskou školu a provezl je celou naší krásnou obcí. Touto projížďkou jsme ukončili pozorování kvetoucí jarní přírody. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Pohár rozhlasu 2009 Celostátní atletická soutěž základních škol prochází stále dalšími změnami. Letos poprvé odpadá samostatné hodnocení vesnických škol, což výrazně znevýhodňuje všechny školy, které mají menší počty žáků. Za pěkného jarního počasí ve středu 13. května 2009 reprezentovalo na Tyršově stadionu v Šumperku naši školu třicet pět chlapců a dívek. Všichni bojovali na hranicích svých možností, mnozí dosáhli i osobních rekordů. Zde je nutno zdůraznit výkony skokanů do výšky. Ve starší kategorii Kristýna Podhajská (9. třída) překonala laťku ve výšce 145 cm, ve stejné kategorii chlapců Tomáš Procházka (9. třída) dosáhl výkonu 160 cm, v soutěži mladších chlapců Filip Maňka (7. třída) skočil 140 cm. V celkovém hodnocení obsadili mladší žáci 5. místo (v hodnocení vesnických škol by to bylo první místo), starší žákyně 8. místo, starší chlapci 10. místo a mladší děvčata 12. místo. Lze předpokládat, že počet soutěžících škol (vesnických) bude ubývat, letošního ročníku se nezúčastnilo pět tradičních týmů, a to i tak silných jako je např. ZŠ Bludov. Další změny tuto soutěž čekají již v novém školním roce. Mgr. František Diviš Školní výlet 1. a 2. třídy do ZOO Olomouc My jsme byli v ZOO, v ZOO, bylo nás tam mnoho, druháci, prvňáci, děti z MŠ Veverka. Odjížděli jsme autobusem v úterý 19. května 2009 v 7.30 hodin od základní školy. Počasí nebylo ani trochu příznivé. Celou cestu nás provázel déšť. Když jsme se blížili k Olomouci, déšť ustával, a když jsme vystupovali na Svatém Kopečku v ZOO, už nepršelo. Sláva! 14

15 A protože dětem cestou pořádně vyhládlo, hned po vstupu do ZOO se nasvačily. Posilněny a hlavně spokojeny, že už neprší, se vydaly za zvířátky. Zoologická zahrada Olomouc je jedinečná svou lokalitou ve smíšeném lese. Vzácné druhy zvířat se nachází v pěti pavilonech a mnoha výbězích a exponátech. Nejvíce se dětem líbily žirafy a kočkovité šelmy. Velmi je zaujalo i mořské akvárium Před vstupem do ZOO. (foto Ivana Chomiszaková) s korálovými útesy, pestrobarevnými rybami, nádherným rejnokem a žralokem černoploutvým. Jako vždy však byly děti nejvíce pobaveny opicemi. Po tříhodinové prohlídce jsme nastoupili do autobusu a spokojeně odjížděli k domovu. Už se sluníčkem jsme se v hodin vrátili do Velkých Losin. Mgr. Ivana Chomiszaková Jarní sváteční pásmo Již se stává dobrou tradicí naší školy, že ke konci školního roku si děti připraví představení pro rodiče. Dokazují tím, že se během školního roku kromě předmětů dokázaly naučit i další věci, kterými se mohou předvést před rodiči, příbuznými a kamarády, a mohou je pobavit svým uměním. Letos proběhlo JARNÍ PÁSMO ve čtvrtek 21. května Děti z prvního stupně zahrály detektivní příběh, ve kterém pejsek a kočička pomohou lesním zvířátkům vypátrat zloděje vajíček. Krásně zazpívaly děti ze sboru Pramínek a nejmenší žáci zarecitovali dojimavé pásmo básníček a říkanek. Závěr patřil starším dětem, které zahrály strašidelnou hru Justýna a upíři. Potlesk byl pro všechny účinkující balzámem na dušičku plnou strachu a zároveň pochvalou za jejich krásné výkony. Mgr. Jiřina Vavrysová Část sboru Pramínek. (foto JŠ) 15

16 Na výměnném pobytu v německém Zellingenu Rok se s rokem sešel a my jsme zase jeli do německého Bavorska do Zellingenu ležícího poblíž města Würzburg. Skupinu cestovatelů tentokrát tvořilo 27 žáků sedmého a osmého ročníku naší školy a dvě paní učitelky. Náš německý týden začal nedělí 24. května 2009 v 8 hodin ráno před budovou školy. Všichni příjemně naladěni jsme pokračovali přes Hradec Králové, Prahu, Rozvadov a Würzburg až do Zellingenu, kde sídlí naše partnerská škola. V sedm hodin večer jsme byli na místě. Vřele uvítáni paní učitelkou Waltraud Tilly jsme se za doprovodu našich hostitelů odebrali do svých nových rodin. Ne všichni bydleli v Zellingenu, nejvíce nás bydlelo v městské části Retzbach, další bydleli v částech Retzstadt a Himmelstadt. Společný týden oficiálně zahájila v pondělí 25. května 2009 ráno tamější paní ředitelka, prohlédli jsme si školu a hned nato jsme po skupinách vyrazili blíže poznávat Zellingen. Po splnění všech úkolů a návratu do školy přišlo na řadu vaření. Ono by se sice řeklo, že něco uvařit není nijak těžké, ale když se má vařit pro 50 lidí, tak je to opravdu náročné. Všichni jsme ale přiložili ruku k dílu, a tak jsme si zanedlouho mohli pochutnávat na bramborovém guláši. Jako moučník jsme připravili výborný perník s rozinkami, ořechy a povidly. Myslíme si, že všem velmi chutnalo. Odpoledne bylo krásné počasí a my jsme společně s našimi hostiteli vyrazili na místní koupaliště. Tam jsme řádili až do večera a plavčíci byli určitě moc rádi, když jsme se odebrali do svých domovů. Úterý 26. května 2009 bylo vyplněno celodenním výletem do Frankfurtu nad Mohanem. Po asi hodinové jízdě autobusem (Frankfurt leží cca 100 km od Zellingenu) jsme absolvovali exkurzi po jednom z největších letišť v Evropě. Byla to zajímavá podívaná a my jsme žasli nad rozlohou celého areálu a nad mohutností a rozměry strojů, které jsme zde viděli. Každou minutu tady přistává a startuje jedno letadlo. Všechno musí perfektně fungovat, pracovní čety jsou sehrané, letadlo je odbavené a připravené k dalšímu letu během 20 minut. Odpoledne jsme projížděli město a navštívili jsme ještě přírodovědné muzeum Senkenberg. Zhlédli jsme tu různé expozice o zvířatech i o vývoji člověka. Sport to bylo hlavní téma středečního odpoledne 27. května Bylo na výběr hned z několika možností. Někdo dal přednost fotbalu, někdo si našel místo u basketbalu, děvčata hrála přehazovanou nebo ringo. No prostě všichni něco dělali. Nutno poznamenat, že nám na všechny dosavadní aktivity svítilo slunce, takže se někteří i opálili. Dopoledne předtím jsme strávili zajímavou prohlídkou jedné z místních pekáren. Její majitel a zároveň mistr pekařský pan Jäger nám ukázal, 16

17 jak se připravují jednotlivé druhy pečiva, co používají za suroviny aj. Dokonce jsme mohli některé produkty dosytosti ochutnat. Ve čtvrtek 28. května 2009 jsme jeli do Würzburgu. Letos byla procházka městem trochu jiná. Jako první se šlo na královsko-biskupskou rezidenci, poté jsme se zase rozdělili do skupinek a vystartovali na Ort-Rallye Würzburg s plněním česko-německých úkolů. Potom nám paní učitelky daly rozchod a to byla dobrá příležitost pro ty, kteří chtěli domů koupit nějaký ten dáreček. U rezidence nás odpoledne opět vyzvedl pan řidič a rozvezl nás do německých domovů. Poslední celý den pátek 29. května 2009 jsme se vydali do sousední obce Thüngersheim. Procházeli jsme vinicemi, které se táhnou po zdejších kopcích. Bylo příjemné počasí a spíš nám vadilo, že bylo trochu horko. Ke škole jsme se vrátili před dvanáctou hodinou a šli jsme do svých německých domovů. V šest hodin večer pak začínala rozlučková diskotéka. Byla rozhodně lepší než minulý rok, byl lepší DJ a hlavně bylo i nějaké to občerstvení. No a byla tu sobota 30. května 2009 a s ní nastalo velké loučení. Slzy tentokrát netekly přímo proudem, ale nikomu nebylo zrovna do zpěvu. Dlouho jsme ale ne- Společná fotografie na biskupském náměstí ve Würzburgu. (foto Miroslava Podzimková) 17

18 smutnili, za dva týdny totiž přivítáme Němce u nás v Losinách a do Zellingenu se za rok snad zase podíváme. Už se těšíme! Tento výměnný projekt je pokračováním projektu COMENIUS Partnerství škol z let Významnou finanční pomoc nám opět poskytl Česko-německý fond budoucnosti v Praze, Obec Velké Losiny prostřednictvím rozpočtu naší školy, pan řidič Josef Vokurka mladší z firmy Vobus Hanušovice, bez kterého bychom se nikam nedostali, a paní učitelky Jiřina Vavrysová a Miroslava Podzimková, coby učitelský doprovod. Za to patří všem velký dík!. žáci 7. a 8. třídy Výlet na Rejvíz V úterý 26. května 2009 jsme (3. a 4. třída) jeli na výlet na Rejvíz. Chtěli jsme navštívit Velké mechové jezírko. Nejdříve jsme šli po lesní cestě a na informačních tabulích jsme si vyhledali, jaké živočichy a rostliny tu můžeme vidět. Cestou jsme narazili na velká mraveniště lesních mravenců, objevili jsme i tesaříka kovového a chrobáka velkého. Po chvíli jsme došli až ke slaťovému chodníku. Koupili jsme si vstupenky k jezírku, ochutnali pramenitou vodu, která tu vytéká dřevěným korýtkem. Pak jsme se vydali k cíli naší cesty. Chodník je dlouhý asi 700 metrů. V mechovém jezírku je rašelina hluboká asi 3 metry. Pozorně jsme se dívali a našli jsme i masožravou rosnatku okrouhlolistou. Kolem jezírka rostlo i hodně suchopýru. Jsou to rostliny, které jinde vidět nemůžeme. Na Rejvízu jsou všechny rostliny i živočichové chráněni. Udělala jsem si pěkných pár fotek na památku. Z Rejvízu jsme si s sebou odvezli nové znalosti a pohled s razítkem. Pak jsme ještě jeli do Jeseníku. Je to hezké město. A potom už jsme nasedli do autobusu a hurá ke škole. Všem se nám výlet líbil. Před nástupem na naučnou stezku Rejvíz. (foto Světlana Podhajská) 18 Nikol Shone, žákyně 3. třídy

19 Oslava Dne dětí V pátek 29. května 2009 vyjela naše třída společně se všemi žáky 1. stupně do kina v Šumperku na pohádku Peklo s princeznou. Počasí nám ten den moc nepřálo, pršelo a byla velká zima. Byli jsme moc rádi, že můžeme sedět ve vyhřátém kině a pěkně v teplíčku sledovat hezkou pohádku. Příběh o statečné princezně Anetě, která se nechce vdávat a nešikovném princi Jeronýmovi, se všem moc líbil. Pohádka byla úplně nová, a proto ji se zájmem sledovali nejen všichni žáci, ale i paní učitelky. Oslava Dne dětí se nám i při nepřízni počasí opravdu povedla. žáci 4. třídy Výlet za památkami i sportováním Dne 2. června 2009 jela pátá třída Základní školy a mateřské školy Velké Losiny na školní výlet. Cílem bylo město Šternberk. Cesta se nám zdála dlouhá, ale my jsme se velmi těšili. Hned z nádraží jsme se vydali na hrad, který byl založen v 2. polovině 13. století a dnes tvoří dominantu města. Na hradě jsme se dozvěděli řadu informací o rodech, které ho obývaly. Průvodce nám vyprávěl v každé místnosti, co se v ní v minulosti odehrálo. Nejvíc se nám líbil rytířský sál. Hrad nám nabídl i pohled do života moderní šlechty počátku 20. století, například moderní koupelny či horkovzdušné vytápění. V jedné místnosti jsme zhlédli scénku z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Celou prohlídku nás provázely šaty dam, pánů i služebných. Navštívili jsme také výstavu miniatur zámků a známých budov (například Národního divadla i zámku Velké Losiny), loutky i obrazy. Nako- V historických kostýmech. nec jsme si oblékli šaty, které nosili princové i dámy. Všichni jsme se vyfotili i s naší paní učitelkou Evou Kombercovou a paní vychovatelkou Jitkou Čermákovou. Po obědě (od maminek připraveném doma) nás čekaly lanové aktivity a lukostřelba. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, ale všichni jsme soutěžili v lukostřelbě. Soutěž vyhrál Zdeněk Martišek, druhý se umístil Lukáš Zugar a třetí skončil Michal 19

20 Nádaský. Před vyhlášením výsledků jsme si na louce zaházeli s létajícím talířem. Pak jsme si už museli pospíšit na vlak. Cesta domů byla také dlouhá, ale my jsme odjížděli se spoustou krásných zážitků. Výlet byl super, jeli bychom znovu. Tereza Vernerová a Lucie Rašnerová, žákyně 5. třídy Víte o tom, že za humny je? V rámci hlubšího poznání našeho příhraničního regionu, který s hrdostí nazýváme svým domovem, připravili na středu 3. června 2009 pro nás paní učitelka Dana Netopilová spolu s panem učitelem Janem F. Teisterem jednodenní putování do míst, o jejichž existenci neměla většina z nás ani potuchy. Naše poznávání jsme započali kousíček za hranicemi České republiky (cca 1,5 km) v málo známém polském městečku Zloty Stok, kde se nachází dnes již svému původnímu účelu nesloužící důl na těžbu zlata (vytěžilo se ho zde na 16 t). Dolem, ve kterém můžete z ničeho nic narazit např. na ceduli s nápisem: Pozor, státní hranice!, nás provázel místní průvodce, jemuž jsme díky neznalosti polštiny téměř nic nerozuměli. Naší skutečnou záchranou byl v té chvíli pan učitel, který nám vše ochotně překládal. Na konci naší více než hodinové prohlídky, dříve než jsme nasedli do důlního vláčku, někteří z nás, kteří jsme znali správné odpovědi na průvodcem položené otázky, dostali za odměnu pár kousků bohužel jenom pozlacených kamínků. Patřičnou originalitu tomuto dolu bezesporu také dodává replika středověkého pranýře stojící u východu doplněného o tzv. dupochlast, kde nezbední a nepozorní návštěvníci obdrží od průvodce speciální (i když po pravdě řečeno poněkud zkrácený, o to však intenzivnější) výklad. Ze Zlotego Stoku, kde si někteří U důlního vláčku. (foto Dana Netopilová) 20 z nás mohli také vyzkoušet např. lezení po cvičné horolezecké stěně, jsme se vydali pěšky přes kopeček do sousední české obce Bílá Voda. Zde se nachází nevelká manufaktura na výrobnu hostií a tradičních lázeňských oplatků. Nejvíce nás zajímalo, z čeho a jak se lázeňské oplatky vlastně vyrábějí. Postup, který jsme měli možnost krok za krokem (samozřejmě včetně ochutnávky) prozkoumat, je skutečně velmi snadný: Nejdříve se z poměrně řídkého těsta (voda

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín

Ročník VII Číslo 9 září 2006. Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín Ročník VII Číslo 9 září 2006 Oprava Základní školy Svatopluka Čecha Kojetín talo se již téměř tradicí, že během prázdninových měsíců probíhají S v našem městě opravy škol a školských zařízení. Po přestěhování

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic KVĚTEN/2010 65 let od osvobození Československa Občané Jevíčka v nacistických věznicích a koncentračních táborech Tragické události roku 1938 a to, co následovalo po té,

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více