IT_420 Komunikační technologie a služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT_420 Komunikační technologie a služby"

Transkript

1 KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška

2 Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE HiperLAN dle ETSI Bluetooth Dvoubodová pojítka Fixed Wireless Access (FWA) GSM, EDGE, UMTS, 4G Satelity, VSAT IT_420 Komunikační technologie a služby 2

3 Bezdrátové sítě - vlastnosti Komunikační sítě využívající pro přenos šíření elektromagnetického vlnění ve volném prostoru (typicky v atmosféře, signál se šíří vzduchem ) Přenosové médium je fyzicky sdíleno mezi všemi účastníky komunikace Různé bezdrátové technologie využívají různá přenosová pásma = používají pro vysílání různé rozsahy frekvencí elektromagnetického vlnění. IT_420 Komunikační technologie a služby 3

4 Frekvenční spektrum m (vln. délka) Elektřina, zvuk Radiové vlny Mikrovlny IR vlny UV alfa bezšňůrové tel. NMT+GSM světlo AM rozhlas satelit FM rozhlas + TV infračervené spoje optická vlákna a laserové spoje Hz (frekvence) IT_420 Komunikační technologie a služby 4

5 Typ služby Frekvence Rozhlas Bezdrátové sítě přehled TV 30 MHz - 1 GHz Paging Bezšňůr. Telefony analogové Bezšňůr. Telefony digitální NMT GSM UMTS Bluetooth IEEE b IEEE a HIPERLAN Satelit pásma L a S Satelit pásmo C Satelit pásmo K FWA 200 khz - 20 MHz/ MHz řádově stovky MHz (80/170/450) 100/ / / / MHz / MHz 450 MHz 900/1800/1900 MHz 1,9 GHz - 2,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 5,1-5,3 GHz 5,1-5,3 GHz 1,5/1,6/1,9/2,2 GHz 4/6 GHz 11-14/20-30 GHz 2,4/3,5/10,5/26/(28) GHz IT_420 Komunikační technologie a služby 5

6 Bezdrátové sítě - vlastnosti Pro vysílání a příjem signálu se používá anténa (směrová nebo všesměrová) Důležité charakteristiky bezdrátových sítí: Použité přenosové frekvence (v Hz) Dosah komunikace (vzdálenost, na kterou je signál ještě použitelný) Přenosová rychlost Vlivy prostředí na přenášený signál (rušení) IT_420 Komunikační technologie a služby 6

7 KIT VŠE v Praze Bezdrátové sítě LAN (WLAN) dle IEEE

8 WLAN dle Bezdrátové sítě (WLAN Wireless LAN) pro přenos dat místního rozsahu - typicky maximálně stovky metrů, obvykle méně, se speciálními anténami však až řádově km. Přenosové médium je atmosféra sdílené. Na rozdíl od drátových sítí jsou bezdrátové sítě méně spolehlivé, k poruchám v přenosu dochází vlivem rušení. V této kapitole se zabýváme WLAN dle standardů IEEE IT_420 Komunikační technologie a služby 8

9 WLAN standardizace Standardy definují (podobně jako pro LAN) 1. vrstvu přenosové techniky pro vysílání na medium 2. vrstvu podvrstvumac: metodu přístupu k mediu a formát rámce Nad podvrstvou MAC je použit standard IEEE (LLC, jako u jiných LAN) Vyšší vrstvy Spojová vrstva (2.) LLC Logical Link Control podvrstva MAC Media Access Control podvrstva Fyzická vrstva (1.) Infračervené a b g FHSS DSSS OFDM HR-DSSS OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 9

10 WLAN standardizace Pásmo Rychlost Modulace Poznámka ,4 GHz, infrared 1 a 2 Mbit/s FHSS, DSSS Původní standard a 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Wi-Fi b 2,4 GHz 11 Mbit/s HR DSSS Wi-Fi g 2,4 GHz 54 Mbit/s OFDM Zpětná slučitelnost s b h 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Evropský standard k a DFS (výběr kanálu), TPC (řízení vysílacího výkonu) IT_420 Komunikační technologie a služby 10

11 WLAN standardizace Doplňující standardy: c - práce můstků v rámci podvrstvy MAC (Media Access Control) a je doplňkem k normě transparentních můstcích d - Upravuje b pro jiné kmitočty s cílem umožnit nasazení WLAN v místech, kde není ISM pásmo 2,4 GHz dostupné e -Doplňuje podporu pro kvalitu služeb QoS (s využitím TDMA) a opravu chyb do podvrstvy MAC tam, kde zatím nebyla f - Zabývá se tzv. roamingem při přechodu mezi dvěma rádiovými kanály nebo připojením k jinému přístupovému bodu. Má umožnit spolupráci přístupových bodů od různých výrobců ve WLAN i -Doplňuje bezpečnost do podvrstvy MAC na podporu všech fyzických vrstev používaných v IEEE sítích. Místo dosavadního WEP bude používat nový způsob šifrování - Advanced Encryption Standard (AES) j - řeší koexistence konkurenčních standardů a a HIPERLAN/2 na stejných vlnách. IT_420 Komunikační technologie a služby 11

12 Frekvenční pásmo 2,4 GHz: veřejné pásmo, není potřeba licence od ČTÚ na provoz zařízení Možné silné rušení, neboť v tomto pásmu pracují např. bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby ale i zařízení Bluetooth 5 GHz: dříve v ČR neveřejné pásmo, nyní návrh ČTÚ na zpřístupnění na základě licence Zařízení musí obsahovat techniky na dynamický výběr kanálu (DFS) a omezení vyzářeného výkonu (TPC) Méně rušení než 2,4 GHz V úvahu přichází sítě dle a, h a HIPERLAN2 (viz. dále) IT_420 Komunikační technologie a služby 12

13 přenosové rychlosti Vychází z použité modulační techniky a šířky využívaného pásma: Teoretické max. rychlosti od 1 Mbit/s až po 54 Mbit/s (srovnatelné s LAN technologiemi) Skutečné rychlosti jsou závislé mj. na: Vzdálenosti Stupni zarušení frekvenčního pásma Počtu komunikujících stanic Reálná přenosová rychlost je cca 50% uváděné přenosové rychlosti. IT_420 Komunikační technologie a služby 13

14 modulační techniky DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímé sekvence s rozprostřeným spektrem. Každý přenášený bit se rozloží do několika redundantních datových bloků, tzv. čipů, které se přenášejí různými frekvenčními kanály najednou (data je pak možné snadněji rekonstruovat, pokud se při přenosu poškodí). HR-DSSS (High Rate DSSS) podporuje vyšší rychlosti 5,5 a 11 Mbit/s díky vyšší modulační rychlosti a jinému kódování (Walsh/Hadamard) než původní DSSS (1 a 2 Mbit/s) FHSS (Frequency Hopped Spread Spectrum) technika frekvenčních přeskoků srozprostřeným spektrem. Při přenosu dochází k rychlým (po 400 ms) změnám používané frekvence, takže je menší riziko trvalého rušení. Používá se opět větší počet frekvenčních kanálů. DSSS má ve srovnání s FHSS vyšší přenosovou rychlost, méně efektivně využívá přenosové pásmo a je náchylnější krušení. IT_420 Komunikační technologie a služby 14

15 modulační techniky OFDM (Orgthogonal Frequency Division Multiplexing) - ortogonální frekvenční multiplex. Rozděluje disponibilní frekvenční spektrum na jednotlivé subkanály, po nichž jsou přenášeny samostatné signály. Data určená k přenosu jsou průběžně rozdělována do jednotlivých dílčích přenosových kanálů a to tak, že se sledují aktuální přenosové možnosti jednotlivých kanálů. Málo rušené kanály jsou využívány intenzivněji, než ostatní kanály se zhoršenými přenosovými vlastnostmi. Metoda se používá i technologiích xdsl a PLC (drátové) DFIR infračervené bezdrátové spojení Pracuje v pásmu 850 až 950 nm s max. výkonem 2 W. Používá se čtyř nebo šestnáctiúrovňová pulsně-poziční modulace, jsou podporovány rychlosti 1 i 2 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 15

16 dosah Dosah konkrétní implementace závisí na použitém standardu i na provedení konkrétního zařízení. V zásadě platí, že čím vyšší přenosová rychlost, tím menší dosah. Existují proprietární implementace s dosahem až 7 km (používají se speciální antény přístupového bodu). Příklad dosahu - Compaq WL215 Wireless USB adaptér: Rychlost (Mbit/s) 11 5,5 2 1 Otevřený prostor 160 m 270 m 400 m 550 m Polootevřený prostor 50 m 70 m 90 m 115 m Uzavřený prostor 25 m 35 m 40 m 50 m IT_420 Komunikační technologie a služby 16

17 WLAN topologie Topologie A: Hvězdicová topologie s přístupovým bodem, tzv. Access Pointem (AP) je typická. Klientské stanice (počítače vybavené bezdrátovým sítovým adapterem) jsou bezdrátově propojeny na přístupový bod. Jednotlivé klientské stanice spolu nekomunikují přímo, ale pouze přes AP. Ten zprostředkovává drátové propojení do klasické drátové sítě. Touto sítí může být: Neveřejná síť, např. podnikový Ethernet. Wireless LAN pak je bezdrátové rozšíření klasické LAN typu Ethernet. Veřejná síť, např. Internet (přes různé pevné technologie). Bezdrátová LAN pak je přístupovou sítí do Internetu. Na jeden AP lze připojit cca klientských bezdrátových adaptérů, které vyvářejí tzv. buňku. Každá buňka představuje jeden sdílený přenosový kanál, o jehož kapacitu se dělí všechny stanice v buňce. IT_420 Komunikační technologie a služby 17

18 WLAN topologie Topologie B: bod-bod (peer-to-peer) Klienti (počítače vybavené kartou pro bezdrátové připojení do sítě) komunikují navzájem přímo mezi sebou (tedy bez jakéhokoliv centrálního prvku typu Access Point). Tato topologie odpovídá drátovému přímému propojení (kroucenou dvoulinkou, příp. koaxiálním kabelem). Tento typ propojení se v praxi využívá zřídka (např. pro propojení několika málo počítačů v rámci jedné kanceláře bez návaznosti na další síť nebo server). Stanice sdílí kapacitu bezdrátového přenosového kanálu analogicky jako v topologii A. IT_420 Komunikační technologie a služby 18

19 formát rámce a MAC Formát rámce je odlišný od sítí typu Ethernet. Obsahuje adresy odesílatele a příjemce (ve standardním formátu IEEE 802) a další adresu pro potřeby adresování AP. Délka informačního pole je maximálně 2312 bytů, v praxi se však rámec z důvodů možné poruchy při přenosu dělí na několik kratších rámců. Existují dva režimy práce sítě, které využívají různé přístupové metody k mediu (MAC): režim DCF (Distributed Coordination Function) režim PCF (Point Coordination Function) IT_420 Komunikační technologie a služby 19

20 MAC DCF (1/2) V tomto režimu se využívá metoda CSMA/CA (CSMA/Collision Avoidance), v níž lze využít dva způsoby práce. A/První způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat poslouchá na přenosovém kanále a pokud není obsazen, vyšle celý rámec (nenaslouchá během vysílání). Pokud nedojde ke správnému přenesení rámce, stanice čeká náhodný časový interval a pak opět poslouchá, aby případně vyslala rámec znovu. IT_420 Komunikační technologie a služby 20

21 MAC DCF (2/2) B/Druhý způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat, pošle adresátovi krátký rámec RTS (obsahující mj. informaci o délce skutečného rámce, který chce tato stanice následně vyslat). Adresát odpoví vysílači krátkým rámcem CTS (obsahujícím též délku skutečného rámce). Po jeho přijetí vysílač vyšle skutečný datový rámec. Adresát mu potvrdí příjem krátkým rámcem ACK čímž je přenos úspěšně ukončen. Pokud vysílač nedostane ACK za určitou dobu, považuje přenos za neúspěšný. Všechny stanice v síti sledují provoz na kanále, zejména délky rámců v rámcích RTS a CTS a zapisují tyto informace do tzv. Network Allocation Vectoru (není přenášen!). Na jeho základě však daná stanice neusiluje po určitou dobu (odpovídající délkám rámce v RTS, CTS) o přístup ke kanálu, aby nezvyšovala možnost kolize. IT_420 Komunikační technologie a služby 21

22 MAC PCF Režim PCF je volitelný provoz řídí AP jako centrální prvek. Ten se periodicky dotazuje stanic, zda chtějí přenášet a na základě jejich požadavku přiděluje přenosové pásmo. V tomto režimu nedochází ke kolizím. Standard však nedefinuje frekvenci dotazů centrální stanice, ani to, zda všechny stanice dostávají stejný podíl přenosové kapacity. IT_420 Komunikační technologie a služby 22

23 WLAN mobilita Podpora mobility stanice v rámci jedné sítě je zajištěna službami sítě pro registraci stanice, která se přemísťuje z oblasti jednoho přístupového bodu do oblasti jiného AP. Mobilita mezi různými sítěmi WLAN (např. různých poskytovatelů) není ve standardech řešena IT_420 Komunikační technologie a služby 23

24 bezpečnost Bezpečnost je problém Veřejné sdílené médium Snadný odposlech Snadné podvrhnutí rámců Opomenutí bezpečnosti při návrhu původního standardu - slabý mechanismus WEP aj. Standard i místo dosud používané metody WEP zavádí dokonalejší prostředky zajištění bezpečnosti, mj. šifrování pomocí AES. V současné době se využívá kvalitnějšího zabezpečení na vyšších vrstvách (např. IPSec, není součástí standardů ) IT_420 Komunikační technologie a služby 24

25 WLAN Realizace PCI, PCMCIA, USB síťové adaptéry (s integrovanou nebo externí anténou) pro stanice. Access Point (AP) se připojí jako aktivní prvek druhé vrstvy (přepínač) s rozhraním do bezdrátové a drátové sítě (nejčastěji Fast/Ethernet) IT_420 Komunikační technologie a služby 25

26 WLAN zhodnocení Přednosti Odpadá nutnost pokládání kabeláže (instalace sítě je relativně jednoduchá a rychlá). Lze je tedy budovat i v interiérech budov, kde by pokládání kabeláže z různých důvodů nebylo povoleno Rychlá a relativně levná instalace (přístupový bod) Snadno lze provádět změny (např. přidávání stanic) Při vhodných podmínkách přenosové rychlosti na úrovni LAN Podpora mobilních stanic Nevýhody Rušení, hlavně 2,4 GHz Zatím slabá bezpečnost Proměnlivá rychlost, nelze garantovat QoS IT_420 Komunikační technologie a služby 26

27 WLAN použití Převládá využití v topologii s přístupovým bodem (AP) jako přístupové sítě k Internetu. V tomto případě je typicky na přístupový bod navázán most provádějící převod do formátu rámce Ethernetu. Tyto přístupové sítě zřizují různé subjekty Soukromí uživatelé (tj. WLAN je v jeho majetku a tu připojí uživatel na PoP ISP), Hotely, letiště, nemocnice ISP či provozovatelé sítí GSM mohou takto levněji zajistit připojení na Internet pro stacionární uživatele, než přes GSM. Veřejné zóny s přístupovým bodem se označují jako hotspot. CZ-FreeNet: neziskový projekt pražské metropolitní sítě založený na dobrovolném propojení přístupových bodů dle b, které patří soukromým uživatelům IT_420 Komunikační technologie a služby 27

28 HiperLAN KIT VŠE v Praze

29 HiperLAN Standard HiperLAN (High Performance Radio LAN) rozpracován a standardizován v Evropě -ETSI. Pracuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz Topologie sítě je podobná jako u s centrálním Access-Pointem (AP) nebo peer-to-peer. Rozšíření sítí HiperLAN je výrazně menší než sítí dle standardu IT_420 Komunikační technologie a služby 29

30 HiperLAN Fungování MAC (pod)vrstvy: Nevyužívá se metoda CSMA/CA, ale řízení centrálním prvkem (nejčastěji AP) na principu TDMA, který je odpovědný za plánování příjmu a vysílání rámců. V režimu časového duplexu (TDD, Time- Division Duplex) se posílají rámce s řídicími informacemi spolu s uživatelskými daty v časových úsecích po 2 ms. Toto řešení umožňují zajistit QoS, zejména pro provoz citlivý na zpoždění. IT_420 Komunikační technologie a služby 30

31 HiperLAN rychlosti a vzdálenosti Minimální rozpětí mezi dvěma uzly v síti je 50 centimentrů. HIPERLAN 1 (starší norma) U asynchronních služeb je rychlost 20 Mbit/s při vzdálenosti 50 metrů, při vzdálenosti 800 metrů je použita rychlost 1 Mbit/s. U synchronních služeb se rychlost pohybuje v rozmezí 64 kbit/s a dalších násobků až do 2 Mbit/s HIPERLAN 2 Maximální rychlost je 54Mbit/s Na rozdíl od HIPERLAN 1 využívá modulaci OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 31

32 HiperLAN navazující služby HIPERACCESS - verze venkovní pevné bezdrátové sítě (FWA) s delším dosahem, pracující v pásmu 40,5-43,5 GHz, s rychlostmi do 25 Mbit/s, pro přístup domácích uživatelů nebo malých podniků k IP, ATM nebo UMTS. HIPERLINK - vysokorychlostní rádiová síť určená pro statické propojení HIPERACCESS nebo připojení HIPERLAN k rozlehlé bezdrátové síti; s rychlostmi do 155 Mbit/s do vzdálenosti 150 metrů, v pásmu 17 GHz. HIPERMAN -síť v pásmu 2-11 GHz na základě normy IEEE a pro bezdrátové metropolitní sítě. ETSI bude nadále v této oblasti spolupracovat s IEEE UP - ETSI a IEEE založili společný projekt, jehož cílem má být vznik jediné normy označované jako 5GHz Unified Protocol. Tři kanály mají poskytovat skutečnou propustnost kolem 100 Mbit/s. Součástí bude garantovaná kvalita služeb a zajištěná bezpečnost komunikace. IT_420 Komunikační technologie a služby 32

33 Bluetooth (IEEE ) KIT VŠE v Praze

34 Bluetooth Je technologií pro bezdrátovou komunikaci pracující v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. Je založen na standardu IEEE Propojuje elektronická zařízení v okruhu 10 metrů (tzv. PAN personal area network) nebo 100 metrů (v modifikované verzi). Přenosová rychlost: Hlas - 64 kb/s, v obou směrech (synchronní mód) Data - asymetricky (721 kb/s a 57,6 kb/s; U/D režim možno střídat) Data - symetricky (432,6 kb/s oběma směry) Vysílací výkony se pohybují v řádu miliwattů (0,001 W) IT_420 Komunikační technologie a služby 34

35 Bluetooth Technologie je zajišťována čipem umístěným v jednotlivých zařízeních, který se skládá z vysokofrekvenční části (vysílače a přijímače) a z řadiče (adaptér ke konkrétnímu zařízení). Jde o technologii vyvinutou za účelem nahrazení pevného propojení různých zařízení (klávesnice, myši, mikrofony, reproduktory, drobná příslušenství, mobilní telefony a jiná spotřební elektronika). Bluetooth je nenáročný na energii, nevyžaduje přímou viditelnost. IT_420 Komunikační technologie a služby 35

36 Bluetooth pikosítě Sítě se skládají z malých síťových struktur (víceméně náhodného seskupení různých zařízení), označovaných pojmem pikosíť. Každá pikosíť umožňuje za pomoci miniaturních terminálů obsahujících rádiový transciever (vysílač/přijímač) současnou bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Nejprve se spojí dvě zařízení, další zařízení se připojují až ktakto spojeným zařízením (dvojici Master/Slave, viz.). Specifikace Bluetooth dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí v okolí stanice Master s maximálním dosahem 10 metrů. Připojení k sítí probíhá obdobně jako v případě sítí WLAN. Standard podporuje point-to-point i point-to-multipoint síť. IT_420 Komunikační technologie a služby 36

37 Bluetooth komunikace Master (čip aktivovaný v konkrétním prostoru jako první) Řídí frekvenční skoky, sestavuje komunikaci mezi ostatními čipy a přiděluje komunikační kanály Dokáže řídit až sedm čipů vmódu Slave Stará se o přidělování frekvencí jednotlivým zařízením, které má zajistit, aby jednotlivá zařízení v okolí nezačala přenášet ve stejný okamžik na stejném kanále. Rozpoznává komunikaci ve svém okolí na stanovených frekvencích. Pokud rozpozná ve svém okolí nějakou aktivitu, začne vysílat řídící informace. Slave ostatní čipy v dosahu čipu se stavem Master IT_420 Komunikační technologie a služby 37

38 Bluetooth - rozvoj Verze 1.2 současného standardu by měla umožnit přenosové rychlosti v řádu 2-3 Mb/s. V modifikaci Bluetooth 2 se počítá s rychlejším přenosem hlasu a dat až do 12 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 38

39 Bluetooth - výhody Malé rozměry čipu Malá spotřeba energie, vhodné do mobilních zařízení. Nejsou nutné základnové stanice, vysílač je vkaždém zařízení Jednotlivé prostředky nemusí být v přímé viditelnosti, tím tato technologie překonává nevýhodu infračervených spojení Do budoucnosti se předpokládá vzájemné propojení Bluetooth a WiFi, protože obě používají stejné frekvenční pásmo. Využití této vlastnosti je nyní pouze v teoretické rovině. IT_420 Komunikační technologie a služby 39

40 Bluetooth - nevýhody Vyšší cena (zatím) Malé rozšíření Nízká rychlost přenosu. Nižší aplikační možnosti oproti sítím WLAN Bluetooth není díky malému dosahu vhodný jako náhrada kabelových sítí ani sítí WLAN. IT_420 Komunikační technologie a služby 40

41 KIT VŠE v Praze Dvoubodová bezdrátová pojítka (obecný přehled)

42 Mikrovlnné spoje Směrové přenosy na přímý dohled Dosah až 80 kilometrů (vysoký stožár), prakticky do 35 km Frekvence nad 100 MHz Pásma s generální licencí ( volná ) dle ČTÚ: 2,4 a 10 GHz Přenosová rychlost 1-25 Mbit/s. Do pevné sítě je ze zařízení typicky (Fast)Ethernet rozhraní. Řada proprietárních technologií různých výrobců (není potřeba kompatibilita) Využití: Datová propojení bod-bod Bezdrátové propojení sítí Ethernet, mostů, směrovačů a komunikačních karet Ad hoc přístupová síť k Internetu IT_420 Komunikační technologie a služby 42

43 Optické/IR bezkabelové spoje Bezkabelové ( svítí se do atmosféry) Není potřeba povolení od regulátora Jednosměrný paprsek (na obousměrný přenos potřeba dva spoje) Velmi směrový charakter Signál neprochází pevnými překážkami Závislé na počasí (déšť, mlha) a nepřerušené viditelnosti (ptáci ) Optické spoje Frekvenční spektrum viditelného záření (světla): přes 100 THz Dvoubodové propojení až na vzdálenost 5 km s kapacitou až 150 Mbit/s (typicky méně) Infračervené spoje Ve spektru 1 THz Dosah do 150 metrů při 150 Mbit/s, typicky však 10 Mbit/s (FirLAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 43

44 KIT VŠE v Praze Pevné bezdrátové připojení (FWA) FWA Fixed Wireless Access BWA Broadband Wireless Access

45 FWA Sítě sloužící k bezdrátovému připojení uživatelů, kteří jsou stacionární (tj. ne mobilní) - narozdíl od sítí GSM, WLAN apod. Sítě, které slouží zejména jako přístupové sítě k páteřním sítím (včetně Internetu) poskytovatele služeb. Typicky slouží k překonání "poslední míle" v těch případech, kdy pro tento účel nelze využít jiné vhodné technologie (xdsl, CATV, POTS, ) Základnové stanice jsou propojeny páteřní sítí (např. pomocí ATM), která zajistí požadovanou QoS pro jednotlivé služby (včetně hlasových a multimediálních). IT_420 Komunikační technologie a služby 45

46 FWA - topologie A - Point to Multi-point Založen na buňkovém principu. V centru buňky je umístěna základnová stanice, kolem které jsou stacionární koncové stanice uživatelů. Ty jsou typicky v dosahu do cca 5 km na přímou viditelnost. Základnové stanice jsou budovány v oblastech s hustým trvalým výskytem uživatelů (kanceláře), např. ve velkých městech. Oblasti pokrytí stanic FWA se (na rozdíl od GSM) nepřekrývají. S základnovou stanicí komunikují uživatelské stanice, nacházející se v dané oblasti pokrytí, v topologii hvězda. B - Point to Point Základnová stanice se nevyužívá. Málo časté. IT_420 Komunikační technologie a služby 46

47 FWA topologie P-MP Z centra základnové stanice jsou vytvořeny výseče (180, 90, 30 nebo 12,5 stupňů) směrem ke koncovým stanicím. V každé výseči všichni uživatelé sdílí stejné pásmo a dělí se o přenosovou kapacitu. Každé výseči (sektoru) přidělí provozovatel jedno frekvenční pásmo, které je sdílené všemi účastníky/zákazníky v daném sektoru. Šířka pásma (a tedy i výsledná celková přenosová rychlost v sektoru) se může lišit v rozsahu 1,7 až 28 MHz. Pokud je zde jediný účastník, může využívat celé pásmo, což odpovídá maximální přenosové rychlosti (např. 30 Mbit/s). IT_420 Komunikační technologie a služby 47

48 FWA topologie P-MP Nutná přímá viditelnost (nebo použití doplňkových mechanismů). Vzdálenost mezi základnovou stanicí a terminálem může být až 4-6 km (případně i větší, ale s nižší spolehlivostí a odolností vůči atmosférickým vlivům). Terminál je vybaven anténou s průměrem typicky 30 cm (do 3 km) či 60 cm (nad 3 km). IT_420 Komunikační technologie a služby 48

49 FWA členění dle šíře pásma Úzkopásmové sítě FWA (narrowband): Označované též jako WLL (Wireless Local Loop). Tyto sítě pracují s nižšími frekvencemi - 1,8; 2,4 a 3,5 GHz a užším frekvenčním pásmem než širokopásmové FWA. V licencovaném pásmu (3,5 GHz) nabízí zajištění garantované kvality služby (QoS). Využívané pro datovou a případně i hlasovou komunikaci. Orientovány spíše na samostatné uživatele Proti širokopásmovým FWA: Nabízejí nižší přenosové rychlosti (do stovek kbit/s) Mají delší dosah IT_420 Komunikační technologie a služby 49

50 FWA členění dle šíře pásma Širokopásmové sítě FWA (broadband, BWA): Tyto sítě pracují s relativně vyššími frekvencemi - 10,5 26, 28, či 40 GHz a s širším frekvenčním pásmem. Jsou budovány primárně pro datovou komunikaci podnikových subjektů, tedy ne pro osoby/soukromníky. Díky vyhrazenému pásmu mohou nabízet služby vyšší kvality: datové připojení garantovanými parametry (SLA) s nesdílenou kapacitou (obdoba pevného drátového spoje za nižší cenu než pevný spoj). Proti úzkopásmovým FWA: Nabízejí vyšší přenosové rychlosti (typicky 8 Mbit/s, případně i vyšší do cca 30 Mbit/s) Mohou nabízet i služby se zaručenou kvalitou a velkým přenosovým pásmem Jsou nákladnější pro provozovatele i uživatele IT_420 Komunikační technologie a služby 50

51 FWA členění dle šíře pásma Typ FWA sítě Úzkopásmové (3,5 GHz) Širokopásmové (26 GHz) Přenosová rychlost Až 2 Mbit/s Typicky 8 Mbit/s, max. cca 30 Mbit/s (s menším dosahem) Dosah Typicky km, maximálně 50 km Typicky 5 km IT_420 Komunikační technologie a služby 51

52 FWA frekvenční pásma (ČR) FWA pracuje v regulovaném i neregulovaném pásmu. 2,4 GHz - neregulované pásmo s generální licencí ČTÚ. Z tohoto důvodu je v něm velké množství operátorů, kteří se mohou ovlivňovat (a narušit funkci sítě) např. SkyNet - 64/256 kbit/s 3,5 GHz - regulované pásmo V ČR uděleno cca 8 celostátních licencí a několik regionálních 10,7 GHz - nelze v ČR využít, jsou zde jiné služby 26 GHz - regulované pásmo V ČR v roce 2000 uděleny 3 celostátní licence (Nextra, Broadnet, Star 21), 2 x 56 Mhz pro každou licenci Přenosové rychlosti 256 Kbit/s až 8 Mbit/s (v zásadě až 30 Mbit/s). Pásma 28 a 40 GHz nebyla zatím v ČR přidělena Sítě v ČR (i ve světě) pracují (1/2004) s proprietárními technologiemi, tedy nikoliv dle standardu (viz dále). IT_420 Komunikační technologie a služby 52

53 FWA použití, bezpečnost Využití: emulace pevného drátového spoje pro: Propojení oddělených lokálních sítí (jako MAN) Přístupová síť k Internetu Hlasové služby VoIP VPN a další služby Pevná bezdrátová páteřní infrastruktura pro přístupové body do sítě (např. dle ) Přenosové prostředí je u FWA podobně jako u všech bezdrátových sítí otevřené Je nezbytné řešit problematiku autentizace a šifrování (buď integrovaně nebo na vyšších vrstvách). IT_420 Komunikační technologie a služby 53

54 FWA přednosti a omezení Přednosti FWA Rychlé spojení v řádu desítek Mbit/s Snadná instalace (nejsou potřeba kabely) Možnost garantovat QoS Vhodné pro datové i hlasové služby Omezení FWA Nutná licence pro provozovatele ( ve většině pásem) Nutná přímá viditelnost (ne u a) Omezený dosah od přístupového bodu Dostupnost zatím pouze ve větších sídlech IT_420 Komunikační technologie a služby 54

55 FWA standard Tzv. Wireless MAN, Wireless Local Loop Standard přijat 4/2002 Předpokládá point-to-multipoint topologii a celulární systém, stacionární (ne mobilní) uživatele. Podpora QoS (poskytování hlasových, datových a multimediálních služeb) WiMAX Forum (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum): pro sjednocení aktivit, prosazování a testování produktů na bázi Proto je standard označován WiMAX (oproti standardu b WiFi ) IT_420 Komunikační technologie a služby 55

56 FWA standard Specifikuje 1. a 2. vrstvu OSI Frekvenční rozsah GHz Nutná přímá viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Standardizace 1. vrstvy Na 1. vrstvě používá kódování QPSK, QAM-16 a QAM-64 Přenosy: Kontinuální FDD (jiná frekvence pro download, jiná pro upload) Burst mode TDD (pásmo je rozdělené základnovou stanicí do časových úseků pro U a D. Úseky pro U se obsazují stanicemi v závislosti na požadované QoS stanice což zajištuje podvrstva MAC IT_420 Komunikační technologie a služby 56

57 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (MAC podvrstva) Před přenosem se sestaví spojení (na rozdíl od Ethernetu a ) Každému spojení je při ustavení přidělena jedna ze 4 úrovní QoS, tj. CBR, VBR-RT, VBR-NRT, best effort. Časové úseky jsou jednotlivým spojením přidělovány různými způsoby spolupráce základní stanice a stanice/terminálu. IT_420 Komunikační technologie a služby 57

58 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (podvrstva bezpečnosti) Při připojení účastníka k základní stanici se provede autentizace s kryptografií veřejných klíčů RSA a využitím certifikátů dle X.509. Přenášené informace jsou kryptovány s využitím symetrických klíčů (DES či triple DES). IT_420 Komunikační technologie a služby 58

59 FWA standard a, b, e a - leden 2003 Pro licencovaná pásma v rozsahu 2-11 GHz Na 1. vrstvě se používá kódování/modulace OFDM Nevyžaduje přímou viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Dosah 3-5 km ve městech a až 50 km v nezastavěných oblastech Rychlosti do 2 Mbit/s (pro koncového uživatele) Spolupráce s ETSI (sítě typu HiperMAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 59

60 FWA standard a, b, e b: Pro nelicencovaná pásma především 5 GHz (ve světě) WirelessHUMAN Wireless High Speed Unlicensed MAN. Standardy 16a a 16b jsou přiblížením k e: podpora mobility; další krok k přiblížení k IT_420 Komunikační technologie a služby 60

61 FWA standard Dostupnost zařízení dle standardů skupiny * se očekává v roce IT_420 Komunikační technologie a služby 61

62 KIT VŠE v Praze GSM a další mobilní hlasové technologie

63 Mobilní sítě Mobilní sítí rozumíme bezdrátovou celulární síť umožnující komunikaci mobilních uživatelů. Mobilní sítě první generace (u nás od r. 1991) - analogové systémy NMT, AMPS, ETACS, C- Networks - byly orientovány na hlasové služby. Mobilní sítě druhé generace (u nás od r. 1996) - digitální systémy GSM 900, GSM 1800, PDC 1900, D-AMPS, PCS, CdmaOne, Digital CDMA a Digital TDMA se primárně orientují na hlasové služby, ale umožňují i jiné (datové) služby. IT_420 Komunikační technologie a služby 63

64 Mobilní sítě Mobilní sítě třetí generace UMTS (3G) jsou orientovány jak na hlasové (spojité), tak na datové (nespojité) služby. Zvýšení rychlosti přenosu a kapacity sítě oproti 2G Mobilní sítě čtvrté generace (4G) Primárně datový charakter sítě, nad kterou budou fungovat i hlasové služby (pomocí QoS) Podpora konektivity v WPAN, WLAN a celulární síti Zrychlení oproti 3G, zatím ve fázi výzkumu IT_420 Komunikační technologie a služby 64

65 Mobilní sítě GSM 1982 GSM (Groupe Spécial Mobile) při CEPT návrh panevropského komunikačního celulárního systému (mobilní sítě) v pásmu 900 Mhz. Hlasové služby, mezinárodní roaming. Od 1989 v ETSI (European Telecommunication Standards Institute) => GSM (Global System for Mobile communication), panevropský digitální celulární systém. Standardy GSM Phase 1 (1990), GSM Phase 2 (1995), GSM Phase 2+ (od 1996). Jimi postupně doplňovány další funkce a služby. Sítě na těchto standardech založené se označují GSM 2G resp. GSM 2,5G (jimi se dále zabýváme, pokud neuvedeno jinak) IT_420 Komunikační technologie a služby 65

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Standard IEEE

Standard IEEE Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Datové přenosy CDMA 450 MHz 37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple

Více

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013

ZÁKLADY INFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY INFORMATIKY Ing. Roman Danel, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Roman Danel, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-3052-0

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / systém mostů poskytuje služby přístupového bodu nebo mostů prostřednictvím radiových rozhraní s frekvencí 5 GHz nebo 2,4 GHz. Bezdrátové přemosťovací jednotky lze

Více

Datové přenosy GPRS, EDGE

Datové přenosy GPRS, EDGE 37MK Datové přenosy GPRS, EDGE Semestrální práce Martin Štorek 17. 5. 2007 Obsah 1 Jak přenášet data v sítích GSM... 2 2 Základní rozdělení datových přenosů v GSM... 2 2.1 CSD (Circuit Switched Data)...

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX

IEEE802.16 WiMAX. WiMAX IEEE802.16 WiMAX WiMAX 1 Předmět: Téma hodiny: Počítačové sítě a systémy IEEE802.16 WiMAX Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem

-Wi-Fi- uděluje certifikát o kompatibilitě s ostatními zařízeními standardu Zařízení, která byla schválena WiFi alianci jsou opatřeny logem -Wi-Fi- Co je WiFi Typy sítí Architektury Síťový model Přenosová rychlost ISM Kódovací schémata Síťový model Koordinace přístupu k médiu Bezpečnost WiFi I Roaming Bezpečnost WiFi II Signál Antény Co je

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA Konektory a Kabely Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení 1 Zařízení integrovaná do MB Základní deska se

Více

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE

Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE X32MKS - Mobilní komunikační systémy Sítě GSM, datové přenosy GPRS, HSCSD, EDGE Měřící skupina č. 2 Vypracovali: Tomáš Nemastil, Jan Sadílek, Jan Hlídek, Jaroslav Jureček, Putík Petr Zadání 1) Odeslání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA

Technologie IEEE WiMAX ROMAN WYKA Technologie IEEE 802.16 WiMAX ROMAN WYKA WiMAX (Worldwide interoperability for Microwawe Access) Bezdrátová technologie definovaná v řadě norem IEEE 802.16 Komunikace mezi BS (Base Station) a SS (Subscriber

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace. Využívají rádiový komunikační kanál: různé šíření signálu dle frekvenčního pásma, vícecestné šíření změny parametrů přenosové cesty

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Přehled doplňků normy IEEE

Přehled doplňků normy IEEE Přehled doplňků normy IEEE 802.11 Úvod Před nástupem normy pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 bylo nutné používat pro tvorbu bezdrátových sítí vždy zařízení od stejného výrobce. Proprietárních normy jednotlivých

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Radiové rozhraní UMTS

Radiové rozhraní UMTS České Vysoké Učení Technické Fakulta elektrotechnická Seminární práce Mobilní komunikace Radiové rozhraní UMTS Michal Štěrba Alokace spektra UMTS Spektrum se skládá z jednoho párového pásma (1920-1980

Více

Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...)

Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...) Luděk Piskač Specifické charakteristiky sítí WLAN (fixní infrastruktura, pokrytí, provozní intenzita,...) Úvod WLAN (Wireless Local Area Network) je zkratka pro bezdrátovou místní síť. Tyto sítě se začali

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Zkušenosti poskytovatele síťových služeb GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Obsah MPLS a používané LM Bezdrátové technologie používané při budování WAN 10 GHz MW jednotky 13,.GHz

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS Vypracoval: Pavel Mach Úvod Sítě třetí generace budou implementovány do existujících sítí druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí generace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě)

Technologie linek na PL. Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Technologie linek na PL Drátové (koax, TP, UTP, STP, USB) Vláknové (FO MM, SM) Bezdrátové (RR, GSM, GPRS, EDGE, WiFi) Optické (IR sítě) Drátové linky > Patří mezi nejstarší média, využívá elektrické vodivosti

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-04

Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Identifikátor materiálu: ICT-3-04 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Mobilní sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí vývoj mobilních sítí.

Více

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Mobilní komunikace WIMAX Stručný přehled technologie Josef Nevrlý Obsah 1 Úvod 2 2 Využití technologie 3 3 Rádiové

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová Mobilní komunikace Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G Petra Píšová Mobilní síť: GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, Global System for Mobile communications - digitální buňková radiotelefonní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH

PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH S t ř e d n í š k o l a t e l e k o m u n i k a č n í O s t r a v a PŘENOS DAT V MOBILNÍCH SÍTÍCH ROČNÍKOVÁ MATURITNÍ PRÁCE Z TELEKOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ Autor: Vít Gruner Třída: 4.A Školní rok: 2006/2007

Více

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření

Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Y32PMK Projekt č.3 Protokol z měření Autor: Tomáš Dlouhý Úloha: Sítě UMTS, CDMA datové přenosy Akademický rok: 2009/2010 Cvičení a paralelka:

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Fakulta Elektrotechnická

Fakulta Elektrotechnická Fakulta Elektrotechnická Předmět: 37MK Mobilní komunikace Úloha : Bezdrátové sítě jako řešení moderní komunikační služby Datum odevzdání: 25-05-2007 Jiří Šmukař Ročník/St.sk.: 5/18 1. Bezdrátové sítě Od

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled

Mobilní komunikace. Semestrální úloha GSM stručný přehled Mobilní komunikace Semestrální úloha GSM stručný přehled Jméno: Jan Melich Datum měření: 27.2.2006 1.Úvod: GSM (Global Systém for Mobile communication) - Globální Systém pro mobilní komunikaci Jedná se

Více

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Semestrální práce z předmětu 37MK UMTS Rychlík Ondřej Úvodem Od roku 1986 pracoval ITU na definici nového systému, který umožňuje celosvětový roaming

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PŘEHLED WI-FI STANDARDŮ Seminární práce 2007 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN,

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Dva základní provozní režimy sítí WLAN

Dva základní provozní režimy sítí WLAN ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická ktedra radioelektroniky Dva základní provozní režimy sítí WLAN Semestrální práce MK Zdeněk Žák květen 2005 Organizace IEEE (Institute of Electrical

Více

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9

WiFi standardy IEEE WLAN. J. Vrzal, verze 0.9 WiFi standardy IEEE 802.11 WLAN J. Vrzal, verze 0.9 WiFi (Wireless Fidelity) WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která stanovila standardy 802.11 2003 Wifi Alliance problémy s kompatibilitou

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Seminární práce z předmětu MOBILNÍ KOMUNIKACE. Srovnání technologií GPRS/EDGE a CDMA 2000

Seminární práce z předmětu MOBILNÍ KOMUNIKACE. Srovnání technologií GPRS/EDGE a CDMA 2000 Seminární práce z předmětu MOBILNÍ KOMUNIKACE Srovnání technologií GPRS/EDGE a CDMA 2000 Jméno : Ročník : 5 / obor TT Datum : 15.5. 2005 1. Popis technologií V současné době lze pro datové přenosy využít

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

Sítě IEEE 802.11 (WiFi)

Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Sítě IEEE 802.11 (WiFi) Petr Grygárek rek 1 Sítě IEEE 802.11 Rádiové sítě provozované v nelicencovaném pásmu ISM (Instrumental-Scientific-Medicine) 2,4 GHz 5 GHz V Evropě požadavek dynamické volby kanálu

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

Soudobé trendy v oblasti moderních

Soudobé trendy v oblasti moderních Technická zpráva CESNETu číslo 25/2005 Soudobé trendy v oblasti moderních bezdrátových spojů Miloš Wimmer, Jaroslav Čížek prosinec 2005 1 Úvod V oblasti vysokorychlostních sítí představuje realizace první

Více