IT_420 Komunikační technologie a služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT_420 Komunikační technologie a služby"

Transkript

1 KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška

2 Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE HiperLAN dle ETSI Bluetooth Dvoubodová pojítka Fixed Wireless Access (FWA) GSM, EDGE, UMTS, 4G Satelity, VSAT IT_420 Komunikační technologie a služby 2

3 Bezdrátové sítě - vlastnosti Komunikační sítě využívající pro přenos šíření elektromagnetického vlnění ve volném prostoru (typicky v atmosféře, signál se šíří vzduchem ) Přenosové médium je fyzicky sdíleno mezi všemi účastníky komunikace Různé bezdrátové technologie využívají různá přenosová pásma = používají pro vysílání různé rozsahy frekvencí elektromagnetického vlnění. IT_420 Komunikační technologie a služby 3

4 Frekvenční spektrum m (vln. délka) Elektřina, zvuk Radiové vlny Mikrovlny IR vlny UV alfa bezšňůrové tel. NMT+GSM světlo AM rozhlas satelit FM rozhlas + TV infračervené spoje optická vlákna a laserové spoje Hz (frekvence) IT_420 Komunikační technologie a služby 4

5 Typ služby Frekvence Rozhlas Bezdrátové sítě přehled TV 30 MHz - 1 GHz Paging Bezšňůr. Telefony analogové Bezšňůr. Telefony digitální NMT GSM UMTS Bluetooth IEEE b IEEE a HIPERLAN Satelit pásma L a S Satelit pásmo C Satelit pásmo K FWA 200 khz - 20 MHz/ MHz řádově stovky MHz (80/170/450) 100/ / / / MHz / MHz 450 MHz 900/1800/1900 MHz 1,9 GHz - 2,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 5,1-5,3 GHz 5,1-5,3 GHz 1,5/1,6/1,9/2,2 GHz 4/6 GHz 11-14/20-30 GHz 2,4/3,5/10,5/26/(28) GHz IT_420 Komunikační technologie a služby 5

6 Bezdrátové sítě - vlastnosti Pro vysílání a příjem signálu se používá anténa (směrová nebo všesměrová) Důležité charakteristiky bezdrátových sítí: Použité přenosové frekvence (v Hz) Dosah komunikace (vzdálenost, na kterou je signál ještě použitelný) Přenosová rychlost Vlivy prostředí na přenášený signál (rušení) IT_420 Komunikační technologie a služby 6

7 KIT VŠE v Praze Bezdrátové sítě LAN (WLAN) dle IEEE

8 WLAN dle Bezdrátové sítě (WLAN Wireless LAN) pro přenos dat místního rozsahu - typicky maximálně stovky metrů, obvykle méně, se speciálními anténami však až řádově km. Přenosové médium je atmosféra sdílené. Na rozdíl od drátových sítí jsou bezdrátové sítě méně spolehlivé, k poruchám v přenosu dochází vlivem rušení. V této kapitole se zabýváme WLAN dle standardů IEEE IT_420 Komunikační technologie a služby 8

9 WLAN standardizace Standardy definují (podobně jako pro LAN) 1. vrstvu přenosové techniky pro vysílání na medium 2. vrstvu podvrstvumac: metodu přístupu k mediu a formát rámce Nad podvrstvou MAC je použit standard IEEE (LLC, jako u jiných LAN) Vyšší vrstvy Spojová vrstva (2.) LLC Logical Link Control podvrstva MAC Media Access Control podvrstva Fyzická vrstva (1.) Infračervené a b g FHSS DSSS OFDM HR-DSSS OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 9

10 WLAN standardizace Pásmo Rychlost Modulace Poznámka ,4 GHz, infrared 1 a 2 Mbit/s FHSS, DSSS Původní standard a 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Wi-Fi b 2,4 GHz 11 Mbit/s HR DSSS Wi-Fi g 2,4 GHz 54 Mbit/s OFDM Zpětná slučitelnost s b h 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Evropský standard k a DFS (výběr kanálu), TPC (řízení vysílacího výkonu) IT_420 Komunikační technologie a služby 10

11 WLAN standardizace Doplňující standardy: c - práce můstků v rámci podvrstvy MAC (Media Access Control) a je doplňkem k normě transparentních můstcích d - Upravuje b pro jiné kmitočty s cílem umožnit nasazení WLAN v místech, kde není ISM pásmo 2,4 GHz dostupné e -Doplňuje podporu pro kvalitu služeb QoS (s využitím TDMA) a opravu chyb do podvrstvy MAC tam, kde zatím nebyla f - Zabývá se tzv. roamingem při přechodu mezi dvěma rádiovými kanály nebo připojením k jinému přístupovému bodu. Má umožnit spolupráci přístupových bodů od různých výrobců ve WLAN i -Doplňuje bezpečnost do podvrstvy MAC na podporu všech fyzických vrstev používaných v IEEE sítích. Místo dosavadního WEP bude používat nový způsob šifrování - Advanced Encryption Standard (AES) j - řeší koexistence konkurenčních standardů a a HIPERLAN/2 na stejných vlnách. IT_420 Komunikační technologie a služby 11

12 Frekvenční pásmo 2,4 GHz: veřejné pásmo, není potřeba licence od ČTÚ na provoz zařízení Možné silné rušení, neboť v tomto pásmu pracují např. bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby ale i zařízení Bluetooth 5 GHz: dříve v ČR neveřejné pásmo, nyní návrh ČTÚ na zpřístupnění na základě licence Zařízení musí obsahovat techniky na dynamický výběr kanálu (DFS) a omezení vyzářeného výkonu (TPC) Méně rušení než 2,4 GHz V úvahu přichází sítě dle a, h a HIPERLAN2 (viz. dále) IT_420 Komunikační technologie a služby 12

13 přenosové rychlosti Vychází z použité modulační techniky a šířky využívaného pásma: Teoretické max. rychlosti od 1 Mbit/s až po 54 Mbit/s (srovnatelné s LAN technologiemi) Skutečné rychlosti jsou závislé mj. na: Vzdálenosti Stupni zarušení frekvenčního pásma Počtu komunikujících stanic Reálná přenosová rychlost je cca 50% uváděné přenosové rychlosti. IT_420 Komunikační technologie a služby 13

14 modulační techniky DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímé sekvence s rozprostřeným spektrem. Každý přenášený bit se rozloží do několika redundantních datových bloků, tzv. čipů, které se přenášejí různými frekvenčními kanály najednou (data je pak možné snadněji rekonstruovat, pokud se při přenosu poškodí). HR-DSSS (High Rate DSSS) podporuje vyšší rychlosti 5,5 a 11 Mbit/s díky vyšší modulační rychlosti a jinému kódování (Walsh/Hadamard) než původní DSSS (1 a 2 Mbit/s) FHSS (Frequency Hopped Spread Spectrum) technika frekvenčních přeskoků srozprostřeným spektrem. Při přenosu dochází k rychlým (po 400 ms) změnám používané frekvence, takže je menší riziko trvalého rušení. Používá se opět větší počet frekvenčních kanálů. DSSS má ve srovnání s FHSS vyšší přenosovou rychlost, méně efektivně využívá přenosové pásmo a je náchylnější krušení. IT_420 Komunikační technologie a služby 14

15 modulační techniky OFDM (Orgthogonal Frequency Division Multiplexing) - ortogonální frekvenční multiplex. Rozděluje disponibilní frekvenční spektrum na jednotlivé subkanály, po nichž jsou přenášeny samostatné signály. Data určená k přenosu jsou průběžně rozdělována do jednotlivých dílčích přenosových kanálů a to tak, že se sledují aktuální přenosové možnosti jednotlivých kanálů. Málo rušené kanály jsou využívány intenzivněji, než ostatní kanály se zhoršenými přenosovými vlastnostmi. Metoda se používá i technologiích xdsl a PLC (drátové) DFIR infračervené bezdrátové spojení Pracuje v pásmu 850 až 950 nm s max. výkonem 2 W. Používá se čtyř nebo šestnáctiúrovňová pulsně-poziční modulace, jsou podporovány rychlosti 1 i 2 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 15

16 dosah Dosah konkrétní implementace závisí na použitém standardu i na provedení konkrétního zařízení. V zásadě platí, že čím vyšší přenosová rychlost, tím menší dosah. Existují proprietární implementace s dosahem až 7 km (používají se speciální antény přístupového bodu). Příklad dosahu - Compaq WL215 Wireless USB adaptér: Rychlost (Mbit/s) 11 5,5 2 1 Otevřený prostor 160 m 270 m 400 m 550 m Polootevřený prostor 50 m 70 m 90 m 115 m Uzavřený prostor 25 m 35 m 40 m 50 m IT_420 Komunikační technologie a služby 16

17 WLAN topologie Topologie A: Hvězdicová topologie s přístupovým bodem, tzv. Access Pointem (AP) je typická. Klientské stanice (počítače vybavené bezdrátovým sítovým adapterem) jsou bezdrátově propojeny na přístupový bod. Jednotlivé klientské stanice spolu nekomunikují přímo, ale pouze přes AP. Ten zprostředkovává drátové propojení do klasické drátové sítě. Touto sítí může být: Neveřejná síť, např. podnikový Ethernet. Wireless LAN pak je bezdrátové rozšíření klasické LAN typu Ethernet. Veřejná síť, např. Internet (přes různé pevné technologie). Bezdrátová LAN pak je přístupovou sítí do Internetu. Na jeden AP lze připojit cca klientských bezdrátových adaptérů, které vyvářejí tzv. buňku. Každá buňka představuje jeden sdílený přenosový kanál, o jehož kapacitu se dělí všechny stanice v buňce. IT_420 Komunikační technologie a služby 17

18 WLAN topologie Topologie B: bod-bod (peer-to-peer) Klienti (počítače vybavené kartou pro bezdrátové připojení do sítě) komunikují navzájem přímo mezi sebou (tedy bez jakéhokoliv centrálního prvku typu Access Point). Tato topologie odpovídá drátovému přímému propojení (kroucenou dvoulinkou, příp. koaxiálním kabelem). Tento typ propojení se v praxi využívá zřídka (např. pro propojení několika málo počítačů v rámci jedné kanceláře bez návaznosti na další síť nebo server). Stanice sdílí kapacitu bezdrátového přenosového kanálu analogicky jako v topologii A. IT_420 Komunikační technologie a služby 18

19 formát rámce a MAC Formát rámce je odlišný od sítí typu Ethernet. Obsahuje adresy odesílatele a příjemce (ve standardním formátu IEEE 802) a další adresu pro potřeby adresování AP. Délka informačního pole je maximálně 2312 bytů, v praxi se však rámec z důvodů možné poruchy při přenosu dělí na několik kratších rámců. Existují dva režimy práce sítě, které využívají různé přístupové metody k mediu (MAC): režim DCF (Distributed Coordination Function) režim PCF (Point Coordination Function) IT_420 Komunikační technologie a služby 19

20 MAC DCF (1/2) V tomto režimu se využívá metoda CSMA/CA (CSMA/Collision Avoidance), v níž lze využít dva způsoby práce. A/První způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat poslouchá na přenosovém kanále a pokud není obsazen, vyšle celý rámec (nenaslouchá během vysílání). Pokud nedojde ke správnému přenesení rámce, stanice čeká náhodný časový interval a pak opět poslouchá, aby případně vyslala rámec znovu. IT_420 Komunikační technologie a služby 20

21 MAC DCF (2/2) B/Druhý způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat, pošle adresátovi krátký rámec RTS (obsahující mj. informaci o délce skutečného rámce, který chce tato stanice následně vyslat). Adresát odpoví vysílači krátkým rámcem CTS (obsahujícím též délku skutečného rámce). Po jeho přijetí vysílač vyšle skutečný datový rámec. Adresát mu potvrdí příjem krátkým rámcem ACK čímž je přenos úspěšně ukončen. Pokud vysílač nedostane ACK za určitou dobu, považuje přenos za neúspěšný. Všechny stanice v síti sledují provoz na kanále, zejména délky rámců v rámcích RTS a CTS a zapisují tyto informace do tzv. Network Allocation Vectoru (není přenášen!). Na jeho základě však daná stanice neusiluje po určitou dobu (odpovídající délkám rámce v RTS, CTS) o přístup ke kanálu, aby nezvyšovala možnost kolize. IT_420 Komunikační technologie a služby 21

22 MAC PCF Režim PCF je volitelný provoz řídí AP jako centrální prvek. Ten se periodicky dotazuje stanic, zda chtějí přenášet a na základě jejich požadavku přiděluje přenosové pásmo. V tomto režimu nedochází ke kolizím. Standard však nedefinuje frekvenci dotazů centrální stanice, ani to, zda všechny stanice dostávají stejný podíl přenosové kapacity. IT_420 Komunikační technologie a služby 22

23 WLAN mobilita Podpora mobility stanice v rámci jedné sítě je zajištěna službami sítě pro registraci stanice, která se přemísťuje z oblasti jednoho přístupového bodu do oblasti jiného AP. Mobilita mezi různými sítěmi WLAN (např. různých poskytovatelů) není ve standardech řešena IT_420 Komunikační technologie a služby 23

24 bezpečnost Bezpečnost je problém Veřejné sdílené médium Snadný odposlech Snadné podvrhnutí rámců Opomenutí bezpečnosti při návrhu původního standardu - slabý mechanismus WEP aj. Standard i místo dosud používané metody WEP zavádí dokonalejší prostředky zajištění bezpečnosti, mj. šifrování pomocí AES. V současné době se využívá kvalitnějšího zabezpečení na vyšších vrstvách (např. IPSec, není součástí standardů ) IT_420 Komunikační technologie a služby 24

25 WLAN Realizace PCI, PCMCIA, USB síťové adaptéry (s integrovanou nebo externí anténou) pro stanice. Access Point (AP) se připojí jako aktivní prvek druhé vrstvy (přepínač) s rozhraním do bezdrátové a drátové sítě (nejčastěji Fast/Ethernet) IT_420 Komunikační technologie a služby 25

26 WLAN zhodnocení Přednosti Odpadá nutnost pokládání kabeláže (instalace sítě je relativně jednoduchá a rychlá). Lze je tedy budovat i v interiérech budov, kde by pokládání kabeláže z různých důvodů nebylo povoleno Rychlá a relativně levná instalace (přístupový bod) Snadno lze provádět změny (např. přidávání stanic) Při vhodných podmínkách přenosové rychlosti na úrovni LAN Podpora mobilních stanic Nevýhody Rušení, hlavně 2,4 GHz Zatím slabá bezpečnost Proměnlivá rychlost, nelze garantovat QoS IT_420 Komunikační technologie a služby 26

27 WLAN použití Převládá využití v topologii s přístupovým bodem (AP) jako přístupové sítě k Internetu. V tomto případě je typicky na přístupový bod navázán most provádějící převod do formátu rámce Ethernetu. Tyto přístupové sítě zřizují různé subjekty Soukromí uživatelé (tj. WLAN je v jeho majetku a tu připojí uživatel na PoP ISP), Hotely, letiště, nemocnice ISP či provozovatelé sítí GSM mohou takto levněji zajistit připojení na Internet pro stacionární uživatele, než přes GSM. Veřejné zóny s přístupovým bodem se označují jako hotspot. CZ-FreeNet: neziskový projekt pražské metropolitní sítě založený na dobrovolném propojení přístupových bodů dle b, které patří soukromým uživatelům IT_420 Komunikační technologie a služby 27

28 HiperLAN KIT VŠE v Praze

29 HiperLAN Standard HiperLAN (High Performance Radio LAN) rozpracován a standardizován v Evropě -ETSI. Pracuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz Topologie sítě je podobná jako u s centrálním Access-Pointem (AP) nebo peer-to-peer. Rozšíření sítí HiperLAN je výrazně menší než sítí dle standardu IT_420 Komunikační technologie a služby 29

30 HiperLAN Fungování MAC (pod)vrstvy: Nevyužívá se metoda CSMA/CA, ale řízení centrálním prvkem (nejčastěji AP) na principu TDMA, který je odpovědný za plánování příjmu a vysílání rámců. V režimu časového duplexu (TDD, Time- Division Duplex) se posílají rámce s řídicími informacemi spolu s uživatelskými daty v časových úsecích po 2 ms. Toto řešení umožňují zajistit QoS, zejména pro provoz citlivý na zpoždění. IT_420 Komunikační technologie a služby 30

31 HiperLAN rychlosti a vzdálenosti Minimální rozpětí mezi dvěma uzly v síti je 50 centimentrů. HIPERLAN 1 (starší norma) U asynchronních služeb je rychlost 20 Mbit/s při vzdálenosti 50 metrů, při vzdálenosti 800 metrů je použita rychlost 1 Mbit/s. U synchronních služeb se rychlost pohybuje v rozmezí 64 kbit/s a dalších násobků až do 2 Mbit/s HIPERLAN 2 Maximální rychlost je 54Mbit/s Na rozdíl od HIPERLAN 1 využívá modulaci OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 31

32 HiperLAN navazující služby HIPERACCESS - verze venkovní pevné bezdrátové sítě (FWA) s delším dosahem, pracující v pásmu 40,5-43,5 GHz, s rychlostmi do 25 Mbit/s, pro přístup domácích uživatelů nebo malých podniků k IP, ATM nebo UMTS. HIPERLINK - vysokorychlostní rádiová síť určená pro statické propojení HIPERACCESS nebo připojení HIPERLAN k rozlehlé bezdrátové síti; s rychlostmi do 155 Mbit/s do vzdálenosti 150 metrů, v pásmu 17 GHz. HIPERMAN -síť v pásmu 2-11 GHz na základě normy IEEE a pro bezdrátové metropolitní sítě. ETSI bude nadále v této oblasti spolupracovat s IEEE UP - ETSI a IEEE založili společný projekt, jehož cílem má být vznik jediné normy označované jako 5GHz Unified Protocol. Tři kanály mají poskytovat skutečnou propustnost kolem 100 Mbit/s. Součástí bude garantovaná kvalita služeb a zajištěná bezpečnost komunikace. IT_420 Komunikační technologie a služby 32

33 Bluetooth (IEEE ) KIT VŠE v Praze

34 Bluetooth Je technologií pro bezdrátovou komunikaci pracující v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. Je založen na standardu IEEE Propojuje elektronická zařízení v okruhu 10 metrů (tzv. PAN personal area network) nebo 100 metrů (v modifikované verzi). Přenosová rychlost: Hlas - 64 kb/s, v obou směrech (synchronní mód) Data - asymetricky (721 kb/s a 57,6 kb/s; U/D režim možno střídat) Data - symetricky (432,6 kb/s oběma směry) Vysílací výkony se pohybují v řádu miliwattů (0,001 W) IT_420 Komunikační technologie a služby 34

35 Bluetooth Technologie je zajišťována čipem umístěným v jednotlivých zařízeních, který se skládá z vysokofrekvenční části (vysílače a přijímače) a z řadiče (adaptér ke konkrétnímu zařízení). Jde o technologii vyvinutou za účelem nahrazení pevného propojení různých zařízení (klávesnice, myši, mikrofony, reproduktory, drobná příslušenství, mobilní telefony a jiná spotřební elektronika). Bluetooth je nenáročný na energii, nevyžaduje přímou viditelnost. IT_420 Komunikační technologie a služby 35

36 Bluetooth pikosítě Sítě se skládají z malých síťových struktur (víceméně náhodného seskupení různých zařízení), označovaných pojmem pikosíť. Každá pikosíť umožňuje za pomoci miniaturních terminálů obsahujících rádiový transciever (vysílač/přijímač) současnou bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Nejprve se spojí dvě zařízení, další zařízení se připojují až ktakto spojeným zařízením (dvojici Master/Slave, viz.). Specifikace Bluetooth dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí v okolí stanice Master s maximálním dosahem 10 metrů. Připojení k sítí probíhá obdobně jako v případě sítí WLAN. Standard podporuje point-to-point i point-to-multipoint síť. IT_420 Komunikační technologie a služby 36

37 Bluetooth komunikace Master (čip aktivovaný v konkrétním prostoru jako první) Řídí frekvenční skoky, sestavuje komunikaci mezi ostatními čipy a přiděluje komunikační kanály Dokáže řídit až sedm čipů vmódu Slave Stará se o přidělování frekvencí jednotlivým zařízením, které má zajistit, aby jednotlivá zařízení v okolí nezačala přenášet ve stejný okamžik na stejném kanále. Rozpoznává komunikaci ve svém okolí na stanovených frekvencích. Pokud rozpozná ve svém okolí nějakou aktivitu, začne vysílat řídící informace. Slave ostatní čipy v dosahu čipu se stavem Master IT_420 Komunikační technologie a služby 37

38 Bluetooth - rozvoj Verze 1.2 současného standardu by měla umožnit přenosové rychlosti v řádu 2-3 Mb/s. V modifikaci Bluetooth 2 se počítá s rychlejším přenosem hlasu a dat až do 12 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 38

39 Bluetooth - výhody Malé rozměry čipu Malá spotřeba energie, vhodné do mobilních zařízení. Nejsou nutné základnové stanice, vysílač je vkaždém zařízení Jednotlivé prostředky nemusí být v přímé viditelnosti, tím tato technologie překonává nevýhodu infračervených spojení Do budoucnosti se předpokládá vzájemné propojení Bluetooth a WiFi, protože obě používají stejné frekvenční pásmo. Využití této vlastnosti je nyní pouze v teoretické rovině. IT_420 Komunikační technologie a služby 39

40 Bluetooth - nevýhody Vyšší cena (zatím) Malé rozšíření Nízká rychlost přenosu. Nižší aplikační možnosti oproti sítím WLAN Bluetooth není díky malému dosahu vhodný jako náhrada kabelových sítí ani sítí WLAN. IT_420 Komunikační technologie a služby 40

41 KIT VŠE v Praze Dvoubodová bezdrátová pojítka (obecný přehled)

42 Mikrovlnné spoje Směrové přenosy na přímý dohled Dosah až 80 kilometrů (vysoký stožár), prakticky do 35 km Frekvence nad 100 MHz Pásma s generální licencí ( volná ) dle ČTÚ: 2,4 a 10 GHz Přenosová rychlost 1-25 Mbit/s. Do pevné sítě je ze zařízení typicky (Fast)Ethernet rozhraní. Řada proprietárních technologií různých výrobců (není potřeba kompatibilita) Využití: Datová propojení bod-bod Bezdrátové propojení sítí Ethernet, mostů, směrovačů a komunikačních karet Ad hoc přístupová síť k Internetu IT_420 Komunikační technologie a služby 42

43 Optické/IR bezkabelové spoje Bezkabelové ( svítí se do atmosféry) Není potřeba povolení od regulátora Jednosměrný paprsek (na obousměrný přenos potřeba dva spoje) Velmi směrový charakter Signál neprochází pevnými překážkami Závislé na počasí (déšť, mlha) a nepřerušené viditelnosti (ptáci ) Optické spoje Frekvenční spektrum viditelného záření (světla): přes 100 THz Dvoubodové propojení až na vzdálenost 5 km s kapacitou až 150 Mbit/s (typicky méně) Infračervené spoje Ve spektru 1 THz Dosah do 150 metrů při 150 Mbit/s, typicky však 10 Mbit/s (FirLAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 43

44 KIT VŠE v Praze Pevné bezdrátové připojení (FWA) FWA Fixed Wireless Access BWA Broadband Wireless Access

45 FWA Sítě sloužící k bezdrátovému připojení uživatelů, kteří jsou stacionární (tj. ne mobilní) - narozdíl od sítí GSM, WLAN apod. Sítě, které slouží zejména jako přístupové sítě k páteřním sítím (včetně Internetu) poskytovatele služeb. Typicky slouží k překonání "poslední míle" v těch případech, kdy pro tento účel nelze využít jiné vhodné technologie (xdsl, CATV, POTS, ) Základnové stanice jsou propojeny páteřní sítí (např. pomocí ATM), která zajistí požadovanou QoS pro jednotlivé služby (včetně hlasových a multimediálních). IT_420 Komunikační technologie a služby 45

46 FWA - topologie A - Point to Multi-point Založen na buňkovém principu. V centru buňky je umístěna základnová stanice, kolem které jsou stacionární koncové stanice uživatelů. Ty jsou typicky v dosahu do cca 5 km na přímou viditelnost. Základnové stanice jsou budovány v oblastech s hustým trvalým výskytem uživatelů (kanceláře), např. ve velkých městech. Oblasti pokrytí stanic FWA se (na rozdíl od GSM) nepřekrývají. S základnovou stanicí komunikují uživatelské stanice, nacházející se v dané oblasti pokrytí, v topologii hvězda. B - Point to Point Základnová stanice se nevyužívá. Málo časté. IT_420 Komunikační technologie a služby 46

47 FWA topologie P-MP Z centra základnové stanice jsou vytvořeny výseče (180, 90, 30 nebo 12,5 stupňů) směrem ke koncovým stanicím. V každé výseči všichni uživatelé sdílí stejné pásmo a dělí se o přenosovou kapacitu. Každé výseči (sektoru) přidělí provozovatel jedno frekvenční pásmo, které je sdílené všemi účastníky/zákazníky v daném sektoru. Šířka pásma (a tedy i výsledná celková přenosová rychlost v sektoru) se může lišit v rozsahu 1,7 až 28 MHz. Pokud je zde jediný účastník, může využívat celé pásmo, což odpovídá maximální přenosové rychlosti (např. 30 Mbit/s). IT_420 Komunikační technologie a služby 47

48 FWA topologie P-MP Nutná přímá viditelnost (nebo použití doplňkových mechanismů). Vzdálenost mezi základnovou stanicí a terminálem může být až 4-6 km (případně i větší, ale s nižší spolehlivostí a odolností vůči atmosférickým vlivům). Terminál je vybaven anténou s průměrem typicky 30 cm (do 3 km) či 60 cm (nad 3 km). IT_420 Komunikační technologie a služby 48

49 FWA členění dle šíře pásma Úzkopásmové sítě FWA (narrowband): Označované též jako WLL (Wireless Local Loop). Tyto sítě pracují s nižšími frekvencemi - 1,8; 2,4 a 3,5 GHz a užším frekvenčním pásmem než širokopásmové FWA. V licencovaném pásmu (3,5 GHz) nabízí zajištění garantované kvality služby (QoS). Využívané pro datovou a případně i hlasovou komunikaci. Orientovány spíše na samostatné uživatele Proti širokopásmovým FWA: Nabízejí nižší přenosové rychlosti (do stovek kbit/s) Mají delší dosah IT_420 Komunikační technologie a služby 49

50 FWA členění dle šíře pásma Širokopásmové sítě FWA (broadband, BWA): Tyto sítě pracují s relativně vyššími frekvencemi - 10,5 26, 28, či 40 GHz a s širším frekvenčním pásmem. Jsou budovány primárně pro datovou komunikaci podnikových subjektů, tedy ne pro osoby/soukromníky. Díky vyhrazenému pásmu mohou nabízet služby vyšší kvality: datové připojení garantovanými parametry (SLA) s nesdílenou kapacitou (obdoba pevného drátového spoje za nižší cenu než pevný spoj). Proti úzkopásmovým FWA: Nabízejí vyšší přenosové rychlosti (typicky 8 Mbit/s, případně i vyšší do cca 30 Mbit/s) Mohou nabízet i služby se zaručenou kvalitou a velkým přenosovým pásmem Jsou nákladnější pro provozovatele i uživatele IT_420 Komunikační technologie a služby 50

51 FWA členění dle šíře pásma Typ FWA sítě Úzkopásmové (3,5 GHz) Širokopásmové (26 GHz) Přenosová rychlost Až 2 Mbit/s Typicky 8 Mbit/s, max. cca 30 Mbit/s (s menším dosahem) Dosah Typicky km, maximálně 50 km Typicky 5 km IT_420 Komunikační technologie a služby 51

52 FWA frekvenční pásma (ČR) FWA pracuje v regulovaném i neregulovaném pásmu. 2,4 GHz - neregulované pásmo s generální licencí ČTÚ. Z tohoto důvodu je v něm velké množství operátorů, kteří se mohou ovlivňovat (a narušit funkci sítě) např. SkyNet - 64/256 kbit/s 3,5 GHz - regulované pásmo V ČR uděleno cca 8 celostátních licencí a několik regionálních 10,7 GHz - nelze v ČR využít, jsou zde jiné služby 26 GHz - regulované pásmo V ČR v roce 2000 uděleny 3 celostátní licence (Nextra, Broadnet, Star 21), 2 x 56 Mhz pro každou licenci Přenosové rychlosti 256 Kbit/s až 8 Mbit/s (v zásadě až 30 Mbit/s). Pásma 28 a 40 GHz nebyla zatím v ČR přidělena Sítě v ČR (i ve světě) pracují (1/2004) s proprietárními technologiemi, tedy nikoliv dle standardu (viz dále). IT_420 Komunikační technologie a služby 52

53 FWA použití, bezpečnost Využití: emulace pevného drátového spoje pro: Propojení oddělených lokálních sítí (jako MAN) Přístupová síť k Internetu Hlasové služby VoIP VPN a další služby Pevná bezdrátová páteřní infrastruktura pro přístupové body do sítě (např. dle ) Přenosové prostředí je u FWA podobně jako u všech bezdrátových sítí otevřené Je nezbytné řešit problematiku autentizace a šifrování (buď integrovaně nebo na vyšších vrstvách). IT_420 Komunikační technologie a služby 53

54 FWA přednosti a omezení Přednosti FWA Rychlé spojení v řádu desítek Mbit/s Snadná instalace (nejsou potřeba kabely) Možnost garantovat QoS Vhodné pro datové i hlasové služby Omezení FWA Nutná licence pro provozovatele ( ve většině pásem) Nutná přímá viditelnost (ne u a) Omezený dosah od přístupového bodu Dostupnost zatím pouze ve větších sídlech IT_420 Komunikační technologie a služby 54

55 FWA standard Tzv. Wireless MAN, Wireless Local Loop Standard přijat 4/2002 Předpokládá point-to-multipoint topologii a celulární systém, stacionární (ne mobilní) uživatele. Podpora QoS (poskytování hlasových, datových a multimediálních služeb) WiMAX Forum (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum): pro sjednocení aktivit, prosazování a testování produktů na bázi Proto je standard označován WiMAX (oproti standardu b WiFi ) IT_420 Komunikační technologie a služby 55

56 FWA standard Specifikuje 1. a 2. vrstvu OSI Frekvenční rozsah GHz Nutná přímá viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Standardizace 1. vrstvy Na 1. vrstvě používá kódování QPSK, QAM-16 a QAM-64 Přenosy: Kontinuální FDD (jiná frekvence pro download, jiná pro upload) Burst mode TDD (pásmo je rozdělené základnovou stanicí do časových úseků pro U a D. Úseky pro U se obsazují stanicemi v závislosti na požadované QoS stanice což zajištuje podvrstva MAC IT_420 Komunikační technologie a služby 56

57 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (MAC podvrstva) Před přenosem se sestaví spojení (na rozdíl od Ethernetu a ) Každému spojení je při ustavení přidělena jedna ze 4 úrovní QoS, tj. CBR, VBR-RT, VBR-NRT, best effort. Časové úseky jsou jednotlivým spojením přidělovány různými způsoby spolupráce základní stanice a stanice/terminálu. IT_420 Komunikační technologie a služby 57

58 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (podvrstva bezpečnosti) Při připojení účastníka k základní stanici se provede autentizace s kryptografií veřejných klíčů RSA a využitím certifikátů dle X.509. Přenášené informace jsou kryptovány s využitím symetrických klíčů (DES či triple DES). IT_420 Komunikační technologie a služby 58

59 FWA standard a, b, e a - leden 2003 Pro licencovaná pásma v rozsahu 2-11 GHz Na 1. vrstvě se používá kódování/modulace OFDM Nevyžaduje přímou viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Dosah 3-5 km ve městech a až 50 km v nezastavěných oblastech Rychlosti do 2 Mbit/s (pro koncového uživatele) Spolupráce s ETSI (sítě typu HiperMAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 59

60 FWA standard a, b, e b: Pro nelicencovaná pásma především 5 GHz (ve světě) WirelessHUMAN Wireless High Speed Unlicensed MAN. Standardy 16a a 16b jsou přiblížením k e: podpora mobility; další krok k přiblížení k IT_420 Komunikační technologie a služby 60

61 FWA standard Dostupnost zařízení dle standardů skupiny * se očekává v roce IT_420 Komunikační technologie a služby 61

62 KIT VŠE v Praze GSM a další mobilní hlasové technologie

63 Mobilní sítě Mobilní sítí rozumíme bezdrátovou celulární síť umožnující komunikaci mobilních uživatelů. Mobilní sítě první generace (u nás od r. 1991) - analogové systémy NMT, AMPS, ETACS, C- Networks - byly orientovány na hlasové služby. Mobilní sítě druhé generace (u nás od r. 1996) - digitální systémy GSM 900, GSM 1800, PDC 1900, D-AMPS, PCS, CdmaOne, Digital CDMA a Digital TDMA se primárně orientují na hlasové služby, ale umožňují i jiné (datové) služby. IT_420 Komunikační technologie a služby 63

64 Mobilní sítě Mobilní sítě třetí generace UMTS (3G) jsou orientovány jak na hlasové (spojité), tak na datové (nespojité) služby. Zvýšení rychlosti přenosu a kapacity sítě oproti 2G Mobilní sítě čtvrté generace (4G) Primárně datový charakter sítě, nad kterou budou fungovat i hlasové služby (pomocí QoS) Podpora konektivity v WPAN, WLAN a celulární síti Zrychlení oproti 3G, zatím ve fázi výzkumu IT_420 Komunikační technologie a služby 64

65 Mobilní sítě GSM 1982 GSM (Groupe Spécial Mobile) při CEPT návrh panevropského komunikačního celulárního systému (mobilní sítě) v pásmu 900 Mhz. Hlasové služby, mezinárodní roaming. Od 1989 v ETSI (European Telecommunication Standards Institute) => GSM (Global System for Mobile communication), panevropský digitální celulární systém. Standardy GSM Phase 1 (1990), GSM Phase 2 (1995), GSM Phase 2+ (od 1996). Jimi postupně doplňovány další funkce a služby. Sítě na těchto standardech založené se označují GSM 2G resp. GSM 2,5G (jimi se dále zabýváme, pokud neuvedeno jinak) IT_420 Komunikační technologie a služby 65

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Seminář 1 Přenosová média

Seminář 1 Přenosová média Přenosová média Přenosové médium prostředí pro vedení/šíření signálu Přenosová média pro distribuci signálu kroucená dvoulinka - twisted pair koaxiální kabel optický kabel vzduch (bezdrátové přenosy) 1

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.1.1.1 Základní pojmy Bezdrátové sítě WI-FI Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část II. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Bezdrátové sítě IEEE 802.11

Bezdrátové sítě IEEE 802.11 Bezdrátové sítě IEEE 802.11 Vlastnosti IEEE 802.11 velmi rychle se rozvíjejí přednosti: pokrytí plochy, podpora mobility umožňují propojení budov bez optických vláken zápory: pomalejší větší chybovost

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

Mobilní kancelář a internet

Mobilní kancelář a internet Anotace Mobilní kancelář a internet Jiří VANĚK 1, Jan JAROLÍMEK 2, Simona KOLKOVÁ 3 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika e-mail 1 : vanek@pef.czu.cz

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi

IEEE802.11 Wi FI. Wi Fi IEEE802.11 Wi FI Wi Fi 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.11 Wi Fi _ část V. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem.

Jan Zbytovský. www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz. Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. Jan Zbytovský Tato prezentace je duševním vlastnictvím fy Dcom, spol s r.o. a může být použitá jen s jejím souhlasem. před IEEE 802.11 FHSS (rozprostřené spektrum) vymyšleno někdy ve 40.letech 20.století

Více

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA

PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář PRINCIPY TECHNOLOGIE UMA Václav DOLEČEK pracoviště: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky; mail: dolecev@fel.cvut.cz Abstrakt: Unlicensed

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15

Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10. Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Bezpečnost bezdrátové komunikace 9 Téma číslo 1: bezpečnost 10 KAPITOLA 1 Základy bezpečnosti komunikačních sítí 13 Bezpečnost sítě 14 Bezpečnostní politika 15 Šifrování 15 Soukromý klíč 15 Veřejný klíč

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

BMS Bezdrátové a mobilní sítě

BMS Bezdrátové a mobilní sítě Corr pre 2010 BMS Bezdrátové a mobilní sítě Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x0

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba 1 Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba Managing Director NEXTRA Wireless s.r.o. vv@nextra.cz 2 konvergence hlasu a dat před pár lety ATM byla platforma budoucnosti dnes IP se jeví jako nejvhodnější

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Jak funguje Wi-Fi. aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008. 8an@praha12.net

Jak funguje Wi-Fi. aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008. 8an@praha12.net Jak funguje Wi-Fi aneb co jste chtěli vědet o Wi-Fi a nebylo se koho zeptat Lukáš Turek 6.1.2008 8an@praha12.net O čem to bude Obecný úvod Modulace přenos bitů Proč nepoužíváme 802.11g? Přístupová metoda

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení

Více

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX

Pavel Eisinger TE-OV 189390. Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Pavel Eisinger TE-OV 189390 Moderní bezdrátové sítě IEEE 802.11n, WiMAX Celá řada firem i domácností využívá dnes pro připojení k Internetu bezdrátové technologie. V současné době je nejpoužívanější a

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010

TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě. Zimní semestr akademického roku 2009/2010 TELEKOMUNIKACE 10. přednáška Přístupové sítě Zimní semestr akademického roku 2009/2010 Agenda Různé klasifikace přístupových sítí Kabelové přístupové technologie CATV, PLC, xdsl, FTTx, Ethernet Bezdrátové

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky Rozvoj služeb prostřednictvím UMTS Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE Vypracoval: Martin Komenda květen 2006

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva Michal Kahánek Přehled ch technologií Přehled ch technologií Pokrytí WWAN WMAN WLAN WPAN 2G/2.5G/3G ZigBee 802.15.4 Bluetooth 802.15.1 WiMAX 802.16 WiFi 802.11 Frekvence Rychlost Maximální dosah Provoz

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 21 Název materiálu: Možnosti komunikace a synchronizace Ročník: Identifikace materiálu:

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

WIFI V PRAXI. 1. Začínáme s WiFi. 2. Standard IEEE802.11b a WiFi. Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace

WIFI V PRAXI. 1. Začínáme s WiFi. 2. Standard IEEE802.11b a WiFi. Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace WIFI V PRAXI Petr Pexa, Jiří Velíšek (STARNET s. r. o.) Anotace Pokud se zajímáte o bezdrátové sítě, jistě jste se setkali s termíny WLAN, WiFi, Access Point či IEEE802.11. V tomto příspěvku se tedy dozvíte,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více