IT_420 Komunikační technologie a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IT_420 Komunikační technologie a služby"

Transkript

1 KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška

2 Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE HiperLAN dle ETSI Bluetooth Dvoubodová pojítka Fixed Wireless Access (FWA) GSM, EDGE, UMTS, 4G Satelity, VSAT IT_420 Komunikační technologie a služby 2

3 Bezdrátové sítě - vlastnosti Komunikační sítě využívající pro přenos šíření elektromagnetického vlnění ve volném prostoru (typicky v atmosféře, signál se šíří vzduchem ) Přenosové médium je fyzicky sdíleno mezi všemi účastníky komunikace Různé bezdrátové technologie využívají různá přenosová pásma = používají pro vysílání různé rozsahy frekvencí elektromagnetického vlnění. IT_420 Komunikační technologie a služby 3

4 Frekvenční spektrum m (vln. délka) Elektřina, zvuk Radiové vlny Mikrovlny IR vlny UV alfa bezšňůrové tel. NMT+GSM světlo AM rozhlas satelit FM rozhlas + TV infračervené spoje optická vlákna a laserové spoje Hz (frekvence) IT_420 Komunikační technologie a služby 4

5 Typ služby Frekvence Rozhlas Bezdrátové sítě přehled TV 30 MHz - 1 GHz Paging Bezšňůr. Telefony analogové Bezšňůr. Telefony digitální NMT GSM UMTS Bluetooth IEEE b IEEE a HIPERLAN Satelit pásma L a S Satelit pásmo C Satelit pásmo K FWA 200 khz - 20 MHz/ MHz řádově stovky MHz (80/170/450) 100/ / / / MHz / MHz 450 MHz 900/1800/1900 MHz 1,9 GHz - 2,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 5,1-5,3 GHz 5,1-5,3 GHz 1,5/1,6/1,9/2,2 GHz 4/6 GHz 11-14/20-30 GHz 2,4/3,5/10,5/26/(28) GHz IT_420 Komunikační technologie a služby 5

6 Bezdrátové sítě - vlastnosti Pro vysílání a příjem signálu se používá anténa (směrová nebo všesměrová) Důležité charakteristiky bezdrátových sítí: Použité přenosové frekvence (v Hz) Dosah komunikace (vzdálenost, na kterou je signál ještě použitelný) Přenosová rychlost Vlivy prostředí na přenášený signál (rušení) IT_420 Komunikační technologie a služby 6

7 KIT VŠE v Praze Bezdrátové sítě LAN (WLAN) dle IEEE

8 WLAN dle Bezdrátové sítě (WLAN Wireless LAN) pro přenos dat místního rozsahu - typicky maximálně stovky metrů, obvykle méně, se speciálními anténami však až řádově km. Přenosové médium je atmosféra sdílené. Na rozdíl od drátových sítí jsou bezdrátové sítě méně spolehlivé, k poruchám v přenosu dochází vlivem rušení. V této kapitole se zabýváme WLAN dle standardů IEEE IT_420 Komunikační technologie a služby 8

9 WLAN standardizace Standardy definují (podobně jako pro LAN) 1. vrstvu přenosové techniky pro vysílání na medium 2. vrstvu podvrstvumac: metodu přístupu k mediu a formát rámce Nad podvrstvou MAC je použit standard IEEE (LLC, jako u jiných LAN) Vyšší vrstvy Spojová vrstva (2.) LLC Logical Link Control podvrstva MAC Media Access Control podvrstva Fyzická vrstva (1.) Infračervené a b g FHSS DSSS OFDM HR-DSSS OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 9

10 WLAN standardizace Pásmo Rychlost Modulace Poznámka ,4 GHz, infrared 1 a 2 Mbit/s FHSS, DSSS Původní standard a 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Wi-Fi b 2,4 GHz 11 Mbit/s HR DSSS Wi-Fi g 2,4 GHz 54 Mbit/s OFDM Zpětná slučitelnost s b h 5 GHz 54 Mbit/s OFDM Evropský standard k a DFS (výběr kanálu), TPC (řízení vysílacího výkonu) IT_420 Komunikační technologie a služby 10

11 WLAN standardizace Doplňující standardy: c - práce můstků v rámci podvrstvy MAC (Media Access Control) a je doplňkem k normě transparentních můstcích d - Upravuje b pro jiné kmitočty s cílem umožnit nasazení WLAN v místech, kde není ISM pásmo 2,4 GHz dostupné e -Doplňuje podporu pro kvalitu služeb QoS (s využitím TDMA) a opravu chyb do podvrstvy MAC tam, kde zatím nebyla f - Zabývá se tzv. roamingem při přechodu mezi dvěma rádiovými kanály nebo připojením k jinému přístupovému bodu. Má umožnit spolupráci přístupových bodů od různých výrobců ve WLAN i -Doplňuje bezpečnost do podvrstvy MAC na podporu všech fyzických vrstev používaných v IEEE sítích. Místo dosavadního WEP bude používat nový způsob šifrování - Advanced Encryption Standard (AES) j - řeší koexistence konkurenčních standardů a a HIPERLAN/2 na stejných vlnách. IT_420 Komunikační technologie a služby 11

12 Frekvenční pásmo 2,4 GHz: veřejné pásmo, není potřeba licence od ČTÚ na provoz zařízení Možné silné rušení, neboť v tomto pásmu pracují např. bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby ale i zařízení Bluetooth 5 GHz: dříve v ČR neveřejné pásmo, nyní návrh ČTÚ na zpřístupnění na základě licence Zařízení musí obsahovat techniky na dynamický výběr kanálu (DFS) a omezení vyzářeného výkonu (TPC) Méně rušení než 2,4 GHz V úvahu přichází sítě dle a, h a HIPERLAN2 (viz. dále) IT_420 Komunikační technologie a služby 12

13 přenosové rychlosti Vychází z použité modulační techniky a šířky využívaného pásma: Teoretické max. rychlosti od 1 Mbit/s až po 54 Mbit/s (srovnatelné s LAN technologiemi) Skutečné rychlosti jsou závislé mj. na: Vzdálenosti Stupni zarušení frekvenčního pásma Počtu komunikujících stanic Reálná přenosová rychlost je cca 50% uváděné přenosové rychlosti. IT_420 Komunikační technologie a služby 13

14 modulační techniky DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímé sekvence s rozprostřeným spektrem. Každý přenášený bit se rozloží do několika redundantních datových bloků, tzv. čipů, které se přenášejí různými frekvenčními kanály najednou (data je pak možné snadněji rekonstruovat, pokud se při přenosu poškodí). HR-DSSS (High Rate DSSS) podporuje vyšší rychlosti 5,5 a 11 Mbit/s díky vyšší modulační rychlosti a jinému kódování (Walsh/Hadamard) než původní DSSS (1 a 2 Mbit/s) FHSS (Frequency Hopped Spread Spectrum) technika frekvenčních přeskoků srozprostřeným spektrem. Při přenosu dochází k rychlým (po 400 ms) změnám používané frekvence, takže je menší riziko trvalého rušení. Používá se opět větší počet frekvenčních kanálů. DSSS má ve srovnání s FHSS vyšší přenosovou rychlost, méně efektivně využívá přenosové pásmo a je náchylnější krušení. IT_420 Komunikační technologie a služby 14

15 modulační techniky OFDM (Orgthogonal Frequency Division Multiplexing) - ortogonální frekvenční multiplex. Rozděluje disponibilní frekvenční spektrum na jednotlivé subkanály, po nichž jsou přenášeny samostatné signály. Data určená k přenosu jsou průběžně rozdělována do jednotlivých dílčích přenosových kanálů a to tak, že se sledují aktuální přenosové možnosti jednotlivých kanálů. Málo rušené kanály jsou využívány intenzivněji, než ostatní kanály se zhoršenými přenosovými vlastnostmi. Metoda se používá i technologiích xdsl a PLC (drátové) DFIR infračervené bezdrátové spojení Pracuje v pásmu 850 až 950 nm s max. výkonem 2 W. Používá se čtyř nebo šestnáctiúrovňová pulsně-poziční modulace, jsou podporovány rychlosti 1 i 2 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 15

16 dosah Dosah konkrétní implementace závisí na použitém standardu i na provedení konkrétního zařízení. V zásadě platí, že čím vyšší přenosová rychlost, tím menší dosah. Existují proprietární implementace s dosahem až 7 km (používají se speciální antény přístupového bodu). Příklad dosahu - Compaq WL215 Wireless USB adaptér: Rychlost (Mbit/s) 11 5,5 2 1 Otevřený prostor 160 m 270 m 400 m 550 m Polootevřený prostor 50 m 70 m 90 m 115 m Uzavřený prostor 25 m 35 m 40 m 50 m IT_420 Komunikační technologie a služby 16

17 WLAN topologie Topologie A: Hvězdicová topologie s přístupovým bodem, tzv. Access Pointem (AP) je typická. Klientské stanice (počítače vybavené bezdrátovým sítovým adapterem) jsou bezdrátově propojeny na přístupový bod. Jednotlivé klientské stanice spolu nekomunikují přímo, ale pouze přes AP. Ten zprostředkovává drátové propojení do klasické drátové sítě. Touto sítí může být: Neveřejná síť, např. podnikový Ethernet. Wireless LAN pak je bezdrátové rozšíření klasické LAN typu Ethernet. Veřejná síť, např. Internet (přes různé pevné technologie). Bezdrátová LAN pak je přístupovou sítí do Internetu. Na jeden AP lze připojit cca klientských bezdrátových adaptérů, které vyvářejí tzv. buňku. Každá buňka představuje jeden sdílený přenosový kanál, o jehož kapacitu se dělí všechny stanice v buňce. IT_420 Komunikační technologie a služby 17

18 WLAN topologie Topologie B: bod-bod (peer-to-peer) Klienti (počítače vybavené kartou pro bezdrátové připojení do sítě) komunikují navzájem přímo mezi sebou (tedy bez jakéhokoliv centrálního prvku typu Access Point). Tato topologie odpovídá drátovému přímému propojení (kroucenou dvoulinkou, příp. koaxiálním kabelem). Tento typ propojení se v praxi využívá zřídka (např. pro propojení několika málo počítačů v rámci jedné kanceláře bez návaznosti na další síť nebo server). Stanice sdílí kapacitu bezdrátového přenosového kanálu analogicky jako v topologii A. IT_420 Komunikační technologie a služby 18

19 formát rámce a MAC Formát rámce je odlišný od sítí typu Ethernet. Obsahuje adresy odesílatele a příjemce (ve standardním formátu IEEE 802) a další adresu pro potřeby adresování AP. Délka informačního pole je maximálně 2312 bytů, v praxi se však rámec z důvodů možné poruchy při přenosu dělí na několik kratších rámců. Existují dva režimy práce sítě, které využívají různé přístupové metody k mediu (MAC): režim DCF (Distributed Coordination Function) režim PCF (Point Coordination Function) IT_420 Komunikační technologie a služby 19

20 MAC DCF (1/2) V tomto režimu se využívá metoda CSMA/CA (CSMA/Collision Avoidance), v níž lze využít dva způsoby práce. A/První způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat poslouchá na přenosovém kanále a pokud není obsazen, vyšle celý rámec (nenaslouchá během vysílání). Pokud nedojde ke správnému přenesení rámce, stanice čeká náhodný časový interval a pak opět poslouchá, aby případně vyslala rámec znovu. IT_420 Komunikační technologie a služby 20

21 MAC DCF (2/2) B/Druhý způsob (koncept) DCF: Stanice, která chce vysílat, pošle adresátovi krátký rámec RTS (obsahující mj. informaci o délce skutečného rámce, který chce tato stanice následně vyslat). Adresát odpoví vysílači krátkým rámcem CTS (obsahujícím též délku skutečného rámce). Po jeho přijetí vysílač vyšle skutečný datový rámec. Adresát mu potvrdí příjem krátkým rámcem ACK čímž je přenos úspěšně ukončen. Pokud vysílač nedostane ACK za určitou dobu, považuje přenos za neúspěšný. Všechny stanice v síti sledují provoz na kanále, zejména délky rámců v rámcích RTS a CTS a zapisují tyto informace do tzv. Network Allocation Vectoru (není přenášen!). Na jeho základě však daná stanice neusiluje po určitou dobu (odpovídající délkám rámce v RTS, CTS) o přístup ke kanálu, aby nezvyšovala možnost kolize. IT_420 Komunikační technologie a služby 21

22 MAC PCF Režim PCF je volitelný provoz řídí AP jako centrální prvek. Ten se periodicky dotazuje stanic, zda chtějí přenášet a na základě jejich požadavku přiděluje přenosové pásmo. V tomto režimu nedochází ke kolizím. Standard však nedefinuje frekvenci dotazů centrální stanice, ani to, zda všechny stanice dostávají stejný podíl přenosové kapacity. IT_420 Komunikační technologie a služby 22

23 WLAN mobilita Podpora mobility stanice v rámci jedné sítě je zajištěna službami sítě pro registraci stanice, která se přemísťuje z oblasti jednoho přístupového bodu do oblasti jiného AP. Mobilita mezi různými sítěmi WLAN (např. různých poskytovatelů) není ve standardech řešena IT_420 Komunikační technologie a služby 23

24 bezpečnost Bezpečnost je problém Veřejné sdílené médium Snadný odposlech Snadné podvrhnutí rámců Opomenutí bezpečnosti při návrhu původního standardu - slabý mechanismus WEP aj. Standard i místo dosud používané metody WEP zavádí dokonalejší prostředky zajištění bezpečnosti, mj. šifrování pomocí AES. V současné době se využívá kvalitnějšího zabezpečení na vyšších vrstvách (např. IPSec, není součástí standardů ) IT_420 Komunikační technologie a služby 24

25 WLAN Realizace PCI, PCMCIA, USB síťové adaptéry (s integrovanou nebo externí anténou) pro stanice. Access Point (AP) se připojí jako aktivní prvek druhé vrstvy (přepínač) s rozhraním do bezdrátové a drátové sítě (nejčastěji Fast/Ethernet) IT_420 Komunikační technologie a služby 25

26 WLAN zhodnocení Přednosti Odpadá nutnost pokládání kabeláže (instalace sítě je relativně jednoduchá a rychlá). Lze je tedy budovat i v interiérech budov, kde by pokládání kabeláže z různých důvodů nebylo povoleno Rychlá a relativně levná instalace (přístupový bod) Snadno lze provádět změny (např. přidávání stanic) Při vhodných podmínkách přenosové rychlosti na úrovni LAN Podpora mobilních stanic Nevýhody Rušení, hlavně 2,4 GHz Zatím slabá bezpečnost Proměnlivá rychlost, nelze garantovat QoS IT_420 Komunikační technologie a služby 26

27 WLAN použití Převládá využití v topologii s přístupovým bodem (AP) jako přístupové sítě k Internetu. V tomto případě je typicky na přístupový bod navázán most provádějící převod do formátu rámce Ethernetu. Tyto přístupové sítě zřizují různé subjekty Soukromí uživatelé (tj. WLAN je v jeho majetku a tu připojí uživatel na PoP ISP), Hotely, letiště, nemocnice ISP či provozovatelé sítí GSM mohou takto levněji zajistit připojení na Internet pro stacionární uživatele, než přes GSM. Veřejné zóny s přístupovým bodem se označují jako hotspot. CZ-FreeNet: neziskový projekt pražské metropolitní sítě založený na dobrovolném propojení přístupových bodů dle b, které patří soukromým uživatelům IT_420 Komunikační technologie a služby 27

28 HiperLAN KIT VŠE v Praze

29 HiperLAN Standard HiperLAN (High Performance Radio LAN) rozpracován a standardizován v Evropě -ETSI. Pracuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz Topologie sítě je podobná jako u s centrálním Access-Pointem (AP) nebo peer-to-peer. Rozšíření sítí HiperLAN je výrazně menší než sítí dle standardu IT_420 Komunikační technologie a služby 29

30 HiperLAN Fungování MAC (pod)vrstvy: Nevyužívá se metoda CSMA/CA, ale řízení centrálním prvkem (nejčastěji AP) na principu TDMA, který je odpovědný za plánování příjmu a vysílání rámců. V režimu časového duplexu (TDD, Time- Division Duplex) se posílají rámce s řídicími informacemi spolu s uživatelskými daty v časových úsecích po 2 ms. Toto řešení umožňují zajistit QoS, zejména pro provoz citlivý na zpoždění. IT_420 Komunikační technologie a služby 30

31 HiperLAN rychlosti a vzdálenosti Minimální rozpětí mezi dvěma uzly v síti je 50 centimentrů. HIPERLAN 1 (starší norma) U asynchronních služeb je rychlost 20 Mbit/s při vzdálenosti 50 metrů, při vzdálenosti 800 metrů je použita rychlost 1 Mbit/s. U synchronních služeb se rychlost pohybuje v rozmezí 64 kbit/s a dalších násobků až do 2 Mbit/s HIPERLAN 2 Maximální rychlost je 54Mbit/s Na rozdíl od HIPERLAN 1 využívá modulaci OFDM IT_420 Komunikační technologie a služby 31

32 HiperLAN navazující služby HIPERACCESS - verze venkovní pevné bezdrátové sítě (FWA) s delším dosahem, pracující v pásmu 40,5-43,5 GHz, s rychlostmi do 25 Mbit/s, pro přístup domácích uživatelů nebo malých podniků k IP, ATM nebo UMTS. HIPERLINK - vysokorychlostní rádiová síť určená pro statické propojení HIPERACCESS nebo připojení HIPERLAN k rozlehlé bezdrátové síti; s rychlostmi do 155 Mbit/s do vzdálenosti 150 metrů, v pásmu 17 GHz. HIPERMAN -síť v pásmu 2-11 GHz na základě normy IEEE a pro bezdrátové metropolitní sítě. ETSI bude nadále v této oblasti spolupracovat s IEEE UP - ETSI a IEEE založili společný projekt, jehož cílem má být vznik jediné normy označované jako 5GHz Unified Protocol. Tři kanály mají poskytovat skutečnou propustnost kolem 100 Mbit/s. Součástí bude garantovaná kvalita služeb a zajištěná bezpečnost komunikace. IT_420 Komunikační technologie a služby 32

33 Bluetooth (IEEE ) KIT VŠE v Praze

34 Bluetooth Je technologií pro bezdrátovou komunikaci pracující v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. Je založen na standardu IEEE Propojuje elektronická zařízení v okruhu 10 metrů (tzv. PAN personal area network) nebo 100 metrů (v modifikované verzi). Přenosová rychlost: Hlas - 64 kb/s, v obou směrech (synchronní mód) Data - asymetricky (721 kb/s a 57,6 kb/s; U/D režim možno střídat) Data - symetricky (432,6 kb/s oběma směry) Vysílací výkony se pohybují v řádu miliwattů (0,001 W) IT_420 Komunikační technologie a služby 34

35 Bluetooth Technologie je zajišťována čipem umístěným v jednotlivých zařízeních, který se skládá z vysokofrekvenční části (vysílače a přijímače) a z řadiče (adaptér ke konkrétnímu zařízení). Jde o technologii vyvinutou za účelem nahrazení pevného propojení různých zařízení (klávesnice, myši, mikrofony, reproduktory, drobná příslušenství, mobilní telefony a jiná spotřební elektronika). Bluetooth je nenáročný na energii, nevyžaduje přímou viditelnost. IT_420 Komunikační technologie a služby 35

36 Bluetooth pikosítě Sítě se skládají z malých síťových struktur (víceméně náhodného seskupení různých zařízení), označovaných pojmem pikosíť. Každá pikosíť umožňuje za pomoci miniaturních terminálů obsahujících rádiový transciever (vysílač/přijímač) současnou bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Nejprve se spojí dvě zařízení, další zařízení se připojují až ktakto spojeným zařízením (dvojici Master/Slave, viz.). Specifikace Bluetooth dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí v okolí stanice Master s maximálním dosahem 10 metrů. Připojení k sítí probíhá obdobně jako v případě sítí WLAN. Standard podporuje point-to-point i point-to-multipoint síť. IT_420 Komunikační technologie a služby 36

37 Bluetooth komunikace Master (čip aktivovaný v konkrétním prostoru jako první) Řídí frekvenční skoky, sestavuje komunikaci mezi ostatními čipy a přiděluje komunikační kanály Dokáže řídit až sedm čipů vmódu Slave Stará se o přidělování frekvencí jednotlivým zařízením, které má zajistit, aby jednotlivá zařízení v okolí nezačala přenášet ve stejný okamžik na stejném kanále. Rozpoznává komunikaci ve svém okolí na stanovených frekvencích. Pokud rozpozná ve svém okolí nějakou aktivitu, začne vysílat řídící informace. Slave ostatní čipy v dosahu čipu se stavem Master IT_420 Komunikační technologie a služby 37

38 Bluetooth - rozvoj Verze 1.2 současného standardu by měla umožnit přenosové rychlosti v řádu 2-3 Mb/s. V modifikaci Bluetooth 2 se počítá s rychlejším přenosem hlasu a dat až do 12 Mb/s. IT_420 Komunikační technologie a služby 38

39 Bluetooth - výhody Malé rozměry čipu Malá spotřeba energie, vhodné do mobilních zařízení. Nejsou nutné základnové stanice, vysílač je vkaždém zařízení Jednotlivé prostředky nemusí být v přímé viditelnosti, tím tato technologie překonává nevýhodu infračervených spojení Do budoucnosti se předpokládá vzájemné propojení Bluetooth a WiFi, protože obě používají stejné frekvenční pásmo. Využití této vlastnosti je nyní pouze v teoretické rovině. IT_420 Komunikační technologie a služby 39

40 Bluetooth - nevýhody Vyšší cena (zatím) Malé rozšíření Nízká rychlost přenosu. Nižší aplikační možnosti oproti sítím WLAN Bluetooth není díky malému dosahu vhodný jako náhrada kabelových sítí ani sítí WLAN. IT_420 Komunikační technologie a služby 40

41 KIT VŠE v Praze Dvoubodová bezdrátová pojítka (obecný přehled)

42 Mikrovlnné spoje Směrové přenosy na přímý dohled Dosah až 80 kilometrů (vysoký stožár), prakticky do 35 km Frekvence nad 100 MHz Pásma s generální licencí ( volná ) dle ČTÚ: 2,4 a 10 GHz Přenosová rychlost 1-25 Mbit/s. Do pevné sítě je ze zařízení typicky (Fast)Ethernet rozhraní. Řada proprietárních technologií různých výrobců (není potřeba kompatibilita) Využití: Datová propojení bod-bod Bezdrátové propojení sítí Ethernet, mostů, směrovačů a komunikačních karet Ad hoc přístupová síť k Internetu IT_420 Komunikační technologie a služby 42

43 Optické/IR bezkabelové spoje Bezkabelové ( svítí se do atmosféry) Není potřeba povolení od regulátora Jednosměrný paprsek (na obousměrný přenos potřeba dva spoje) Velmi směrový charakter Signál neprochází pevnými překážkami Závislé na počasí (déšť, mlha) a nepřerušené viditelnosti (ptáci ) Optické spoje Frekvenční spektrum viditelného záření (světla): přes 100 THz Dvoubodové propojení až na vzdálenost 5 km s kapacitou až 150 Mbit/s (typicky méně) Infračervené spoje Ve spektru 1 THz Dosah do 150 metrů při 150 Mbit/s, typicky však 10 Mbit/s (FirLAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 43

44 KIT VŠE v Praze Pevné bezdrátové připojení (FWA) FWA Fixed Wireless Access BWA Broadband Wireless Access

45 FWA Sítě sloužící k bezdrátovému připojení uživatelů, kteří jsou stacionární (tj. ne mobilní) - narozdíl od sítí GSM, WLAN apod. Sítě, které slouží zejména jako přístupové sítě k páteřním sítím (včetně Internetu) poskytovatele služeb. Typicky slouží k překonání "poslední míle" v těch případech, kdy pro tento účel nelze využít jiné vhodné technologie (xdsl, CATV, POTS, ) Základnové stanice jsou propojeny páteřní sítí (např. pomocí ATM), která zajistí požadovanou QoS pro jednotlivé služby (včetně hlasových a multimediálních). IT_420 Komunikační technologie a služby 45

46 FWA - topologie A - Point to Multi-point Založen na buňkovém principu. V centru buňky je umístěna základnová stanice, kolem které jsou stacionární koncové stanice uživatelů. Ty jsou typicky v dosahu do cca 5 km na přímou viditelnost. Základnové stanice jsou budovány v oblastech s hustým trvalým výskytem uživatelů (kanceláře), např. ve velkých městech. Oblasti pokrytí stanic FWA se (na rozdíl od GSM) nepřekrývají. S základnovou stanicí komunikují uživatelské stanice, nacházející se v dané oblasti pokrytí, v topologii hvězda. B - Point to Point Základnová stanice se nevyužívá. Málo časté. IT_420 Komunikační technologie a služby 46

47 FWA topologie P-MP Z centra základnové stanice jsou vytvořeny výseče (180, 90, 30 nebo 12,5 stupňů) směrem ke koncovým stanicím. V každé výseči všichni uživatelé sdílí stejné pásmo a dělí se o přenosovou kapacitu. Každé výseči (sektoru) přidělí provozovatel jedno frekvenční pásmo, které je sdílené všemi účastníky/zákazníky v daném sektoru. Šířka pásma (a tedy i výsledná celková přenosová rychlost v sektoru) se může lišit v rozsahu 1,7 až 28 MHz. Pokud je zde jediný účastník, může využívat celé pásmo, což odpovídá maximální přenosové rychlosti (např. 30 Mbit/s). IT_420 Komunikační technologie a služby 47

48 FWA topologie P-MP Nutná přímá viditelnost (nebo použití doplňkových mechanismů). Vzdálenost mezi základnovou stanicí a terminálem může být až 4-6 km (případně i větší, ale s nižší spolehlivostí a odolností vůči atmosférickým vlivům). Terminál je vybaven anténou s průměrem typicky 30 cm (do 3 km) či 60 cm (nad 3 km). IT_420 Komunikační technologie a služby 48

49 FWA členění dle šíře pásma Úzkopásmové sítě FWA (narrowband): Označované též jako WLL (Wireless Local Loop). Tyto sítě pracují s nižšími frekvencemi - 1,8; 2,4 a 3,5 GHz a užším frekvenčním pásmem než širokopásmové FWA. V licencovaném pásmu (3,5 GHz) nabízí zajištění garantované kvality služby (QoS). Využívané pro datovou a případně i hlasovou komunikaci. Orientovány spíše na samostatné uživatele Proti širokopásmovým FWA: Nabízejí nižší přenosové rychlosti (do stovek kbit/s) Mají delší dosah IT_420 Komunikační technologie a služby 49

50 FWA členění dle šíře pásma Širokopásmové sítě FWA (broadband, BWA): Tyto sítě pracují s relativně vyššími frekvencemi - 10,5 26, 28, či 40 GHz a s širším frekvenčním pásmem. Jsou budovány primárně pro datovou komunikaci podnikových subjektů, tedy ne pro osoby/soukromníky. Díky vyhrazenému pásmu mohou nabízet služby vyšší kvality: datové připojení garantovanými parametry (SLA) s nesdílenou kapacitou (obdoba pevného drátového spoje za nižší cenu než pevný spoj). Proti úzkopásmovým FWA: Nabízejí vyšší přenosové rychlosti (typicky 8 Mbit/s, případně i vyšší do cca 30 Mbit/s) Mohou nabízet i služby se zaručenou kvalitou a velkým přenosovým pásmem Jsou nákladnější pro provozovatele i uživatele IT_420 Komunikační technologie a služby 50

51 FWA členění dle šíře pásma Typ FWA sítě Úzkopásmové (3,5 GHz) Širokopásmové (26 GHz) Přenosová rychlost Až 2 Mbit/s Typicky 8 Mbit/s, max. cca 30 Mbit/s (s menším dosahem) Dosah Typicky km, maximálně 50 km Typicky 5 km IT_420 Komunikační technologie a služby 51

52 FWA frekvenční pásma (ČR) FWA pracuje v regulovaném i neregulovaném pásmu. 2,4 GHz - neregulované pásmo s generální licencí ČTÚ. Z tohoto důvodu je v něm velké množství operátorů, kteří se mohou ovlivňovat (a narušit funkci sítě) např. SkyNet - 64/256 kbit/s 3,5 GHz - regulované pásmo V ČR uděleno cca 8 celostátních licencí a několik regionálních 10,7 GHz - nelze v ČR využít, jsou zde jiné služby 26 GHz - regulované pásmo V ČR v roce 2000 uděleny 3 celostátní licence (Nextra, Broadnet, Star 21), 2 x 56 Mhz pro každou licenci Přenosové rychlosti 256 Kbit/s až 8 Mbit/s (v zásadě až 30 Mbit/s). Pásma 28 a 40 GHz nebyla zatím v ČR přidělena Sítě v ČR (i ve světě) pracují (1/2004) s proprietárními technologiemi, tedy nikoliv dle standardu (viz dále). IT_420 Komunikační technologie a služby 52

53 FWA použití, bezpečnost Využití: emulace pevného drátového spoje pro: Propojení oddělených lokálních sítí (jako MAN) Přístupová síť k Internetu Hlasové služby VoIP VPN a další služby Pevná bezdrátová páteřní infrastruktura pro přístupové body do sítě (např. dle ) Přenosové prostředí je u FWA podobně jako u všech bezdrátových sítí otevřené Je nezbytné řešit problematiku autentizace a šifrování (buď integrovaně nebo na vyšších vrstvách). IT_420 Komunikační technologie a služby 53

54 FWA přednosti a omezení Přednosti FWA Rychlé spojení v řádu desítek Mbit/s Snadná instalace (nejsou potřeba kabely) Možnost garantovat QoS Vhodné pro datové i hlasové služby Omezení FWA Nutná licence pro provozovatele ( ve většině pásem) Nutná přímá viditelnost (ne u a) Omezený dosah od přístupového bodu Dostupnost zatím pouze ve větších sídlech IT_420 Komunikační technologie a služby 54

55 FWA standard Tzv. Wireless MAN, Wireless Local Loop Standard přijat 4/2002 Předpokládá point-to-multipoint topologii a celulární systém, stacionární (ne mobilní) uživatele. Podpora QoS (poskytování hlasových, datových a multimediálních služeb) WiMAX Forum (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum): pro sjednocení aktivit, prosazování a testování produktů na bázi Proto je standard označován WiMAX (oproti standardu b WiFi ) IT_420 Komunikační technologie a služby 55

56 FWA standard Specifikuje 1. a 2. vrstvu OSI Frekvenční rozsah GHz Nutná přímá viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Standardizace 1. vrstvy Na 1. vrstvě používá kódování QPSK, QAM-16 a QAM-64 Přenosy: Kontinuální FDD (jiná frekvence pro download, jiná pro upload) Burst mode TDD (pásmo je rozdělené základnovou stanicí do časových úseků pro U a D. Úseky pro U se obsazují stanicemi v závislosti na požadované QoS stanice což zajištuje podvrstva MAC IT_420 Komunikační technologie a služby 56

57 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (MAC podvrstva) Před přenosem se sestaví spojení (na rozdíl od Ethernetu a ) Každému spojení je při ustavení přidělena jedna ze 4 úrovní QoS, tj. CBR, VBR-RT, VBR-NRT, best effort. Časové úseky jsou jednotlivým spojením přidělovány různými způsoby spolupráce základní stanice a stanice/terminálu. IT_420 Komunikační technologie a služby 57

58 FWA standard Standardizace 2. vrstvy (podvrstva bezpečnosti) Při připojení účastníka k základní stanici se provede autentizace s kryptografií veřejných klíčů RSA a využitím certifikátů dle X.509. Přenášené informace jsou kryptovány s využitím symetrických klíčů (DES či triple DES). IT_420 Komunikační technologie a služby 58

59 FWA standard a, b, e a - leden 2003 Pro licencovaná pásma v rozsahu 2-11 GHz Na 1. vrstvě se používá kódování/modulace OFDM Nevyžaduje přímou viditelnost mezi terminálem a základnovou stanicí Dosah 3-5 km ve městech a až 50 km v nezastavěných oblastech Rychlosti do 2 Mbit/s (pro koncového uživatele) Spolupráce s ETSI (sítě typu HiperMAN) IT_420 Komunikační technologie a služby 59

60 FWA standard a, b, e b: Pro nelicencovaná pásma především 5 GHz (ve světě) WirelessHUMAN Wireless High Speed Unlicensed MAN. Standardy 16a a 16b jsou přiblížením k e: podpora mobility; další krok k přiblížení k IT_420 Komunikační technologie a služby 60

61 FWA standard Dostupnost zařízení dle standardů skupiny * se očekává v roce IT_420 Komunikační technologie a služby 61

62 KIT VŠE v Praze GSM a další mobilní hlasové technologie

63 Mobilní sítě Mobilní sítí rozumíme bezdrátovou celulární síť umožnující komunikaci mobilních uživatelů. Mobilní sítě první generace (u nás od r. 1991) - analogové systémy NMT, AMPS, ETACS, C- Networks - byly orientovány na hlasové služby. Mobilní sítě druhé generace (u nás od r. 1996) - digitální systémy GSM 900, GSM 1800, PDC 1900, D-AMPS, PCS, CdmaOne, Digital CDMA a Digital TDMA se primárně orientují na hlasové služby, ale umožňují i jiné (datové) služby. IT_420 Komunikační technologie a služby 63

64 Mobilní sítě Mobilní sítě třetí generace UMTS (3G) jsou orientovány jak na hlasové (spojité), tak na datové (nespojité) služby. Zvýšení rychlosti přenosu a kapacity sítě oproti 2G Mobilní sítě čtvrté generace (4G) Primárně datový charakter sítě, nad kterou budou fungovat i hlasové služby (pomocí QoS) Podpora konektivity v WPAN, WLAN a celulární síti Zrychlení oproti 3G, zatím ve fázi výzkumu IT_420 Komunikační technologie a služby 64

65 Mobilní sítě GSM 1982 GSM (Groupe Spécial Mobile) při CEPT návrh panevropského komunikačního celulárního systému (mobilní sítě) v pásmu 900 Mhz. Hlasové služby, mezinárodní roaming. Od 1989 v ETSI (European Telecommunication Standards Institute) => GSM (Global System for Mobile communication), panevropský digitální celulární systém. Standardy GSM Phase 1 (1990), GSM Phase 2 (1995), GSM Phase 2+ (od 1996). Jimi postupně doplňovány další funkce a služby. Sítě na těchto standardech založené se označují GSM 2G resp. GSM 2,5G (jimi se dále zabýváme, pokud neuvedeno jinak) IT_420 Komunikační technologie a služby 65

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

Počítačové sítě pro začínající správce

Počítačové sítě pro začínající správce K1210.qxd 7.4.2006 12:11 StrÆnka 1 Jaroslav Horák Milan Keršláger Počítačové sítě pro začínající správce 3. aktualizované vydání chybí slovník (je o něm zmínka v textu) str. 46 špatný obrázek obr. na str.

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613

Příloha č.1. Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 0 Příloha č.1 Praha 12. července 2012 Čj.: ČTÚ-120 780/2012-613 Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS

Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 7: ATM, X.25, Frame Relay a MPLS Slide č. 1 co je ATM? (Asynchronous Transfer Mode)

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

RÁDIOVÝ SYSTÉM UVNITŘ LISTU ČÍSLO 43 01/15 KVĚTEN 2015

RÁDIOVÝ SYSTÉM UVNITŘ LISTU ČÍSLO 43 01/15 KVĚTEN 2015 ČÍSLO 43 01/15 KVĚTEN 2015 UVNITŘ LISTU Rádiový systém RF40... 1 Generace RF40... 2, 3 SATCOM on the Move... 4 Mobilní EPM radiostanice RF2350... 5 G-track... 6 AR20 - praktické zkušenosti a poznatky od

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Otevíráte nové možnosti komunikace

Otevíráte nové možnosti komunikace Otevíráte nové možnosti komunikace Matts Johansen marketingový ředitel pro firemní zákazníky Business Segment Milí kolegové, naším společným úkolem je pomáhat zákazníkům v jejich podnikání, přinášet jim

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY MOTOROVÝCH VOZIDEL Použití elektroniky v motorovém vozidle vede k odlehčení řidiče a uvolňuje tím lidskou kapacitu k lepšímu pozorování vnějšího dopravního

Více