S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C"

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. /2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Hana Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek odbor ekonomiky a majetku telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku Projednáno: v radě města dne Poznámka: Předkládá: Bc. Martina Rosenbergová, v.r. primátorka Statutárního města Liberec Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. /2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.

2 Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém 6. zasedání dne vydat na základě 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10 písm. a) a d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 s účinnosti dne o stanovení veřejně přístupných míst na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, včetně přílohy obecně závazné přihlášky. Náměstek primátorky Bc. Jiří Šolc navrhuje vyřadit z přílohy OZV č. 3/2012 adresu: HERNA EDWARDS 76 nám. Sokolovské 312 1/2 Liberec II-Nové Město z důvodu porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů: Dne v 00:40h bylo provedeno místní šetření ve věci dodržování zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v provozovně HERNA EDWARDS na adrese nám. Sokolovské 312/1, Liberec. Provedenou kontrolou bylo zjištěno porušení výše jmenovaného zákona, a se společností provozující loterie zahájeno správní řízení, ve kterém jí byla uložena pokuta. Tuto pokutu společnost uhradila. Na 11. zasedání zastupitelstva města Liberec, konaném dne , byla usnesením č. 277/2011 výše jmenovaná adresa schválena jako součást novelizované přílohy OZV MML č. 1/2010. Dne vydalo Ministerstvo Financí rozhodnutí o povolení provozování JTHZ na adresu nám. Sokolovské 312/1. V souladu s ustanovením 45 odst. 3 zákona ve spojení s 27 odst. 3 správního řádu je účastníkem řízení o vydání rozhodnutí město. Město Liberec svého oprávnění využilo a na základě žádosti MF o vyjádření ze dne souhlasilo s umístěním JTHZ na vymezené adrese, která byla uvedena v příloze OZV. Ministerstvo předloženou žádost a materiály posoudilo a neshledalo rozpor s právními předpisy a z toho důvodu rozhodlo, jak je výše uvedeno. Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 164/2012 na svém 6. zasedání dne vydalo OZV č. 3/2012 s přílohou, jejíž součástí je rozdělení provozoven s jedním číslem popisným, mj. na adrese nám. Sokolovské 312/1, Liberec II- Nové Město : Provozovna HERNA ŽABÁK je vedena v příloze OZV pod č nám. Sokolovské 312 1/1 Liberec II-Nové Město Provozovna HERNA EDWARDS je vedena v příloze OZV pod č nám. Sokolovské 312 1/2 Liberec II-Nové Město Ze shora uvedeného důvodu navrhuje Bc. Jiří Šolc vydat OZV č../2012, která bude novelizovat přílohu OZV č. 3/2012 vyřazením 1 vyjmenované adresy veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Vyhláška nabude účinnosti dnem 3. prosince 2012 z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích. 2

3 č. /2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne vydat na základě 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 10 písm. a) a d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 (1) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry (dále jen obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ), se mění takto: 1. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se vypouští dosavadní Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. 2. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se doplňuje nová Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky. (2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 zůstávají beze změn. Čl. 2 Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 3. prosince Bc. Jiří Šolc, v. r. Bc. Martina Rosenbergová, v. r. náměstek primátorky primátorka města Stránka 1

4 Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry Poř.č. Ulice č.p. č.o. Část města máje 66 24a Liberec III-Jeřáb máje Liberec III-Jeřáb máje 59 5 Liberec III-Jeřáb máje Liberec III-Jeřáb května Liberec I-Staré Město května Liberec I-Staré Město května Liberec I-Staré Město května Liberec I-Staré Město nám. Dr. E. Beneše března 12 3 Liberec V-Kristiánov 10. Americká Liberec III-Jeřáb 11. Americká Liberec III-Jeřáb 12. Blažkova Liberec IV-Perštýn 13. Budyšínská Liberec I-Staré Město 14. České mládeže 456 Liberec XXIII-Doubí 15. Dělnická Liberec VI-Rochlice 16. Dělnická Liberec VI-Rochlice 17. Dlouhomostecká 705 Liberec XXX-Vratislavice 18. Dobiášova Liberec VI-Rochlice 19. Dopravní 736 Liberec XXX-Vratislavice 20. Doubská 997 Liberec VI-Rochlice 21. Dvorská a Liberec V-Kristiánov 22. Felberova Liberec IV-Perštýn 23. Františkovská Liberec III-Jeřáb 24. Františkovská Liberec III-Jeřáb 25. Gagarinova Liberec VI-Rochlice 26. Generála Svobody Liberec XIII-Nové Pavlovice 27. Hanychovská Liberec III-Jeřáb 28. Hejnická 91 Liberec XXXII-Radčice 29. Herrmannova Liberec I-Staré Město 30. Hodkovická Liberec VI-Rochlice 31. Hodkovická Liberec VI-Rochlice 32. Hodkovická Liberec VI-Rochlice 33. Hrdinů Liberec XII-Staré Pavlovice 34. Hroznová Liberec XIV-Ruprechtice 35. Husova 24 7 Liberec I-Staré Město 36. Chodská Liberec III-Jeřáb 37. Chrastavská Liberec II-Nové Město Stránka 1

5 38. Ječná Liberec XV-Starý Harcov 39. Jeronýmova Liberec VII-Horní Růžodol 40. Ještědská Liberec VII-Horní Růžodol 41. Ještědská Liberec VIII-Dolní Hanychov 42. Ještědská Liberec VIII-Dolní Hanychov 43. Ještědská Liberec VII-Horní Růžodol 44. Ještědská Liberec VIII-Dolní Hanychov 45. Ještědská Liberec VII-Horní Růžodol 46. Ještědská b Liberec VII-Horní Růžodol 47. Ježkova 955 Liberec VI-Rochlice 48. Jizerská Liberec XV-Starý Harcov 49. Kateřinská 101 Liberec XVII-Kateřinky 50. Kostelní Liberec II-Nové Město 51. Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice 52. Letná Liberec XII-Staré Pavlovice 53. Letná /108 Liberec XII-Staré Pavlovice 54. Letná Liberec XII-Staré Pavlovice 55. Londýnská Liberec XI-Růžodol I 56. Londýnská Liberec XI-Růžodol I 57. Mařanova 387 Liberec XXIII-Doubí 58. Moskevská Liberec IV-Perštýn 59. Moskevská Liberec IV-Perštýn 60. Moskevská Liberec IV-Perštýn 61. Na Hradbách a Liberec I-Staré Město 62. Na Rybníčku 58 4 Liberec III-Jeřáb 63. Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb 64. Na Svahu Liberec I-Staré Město 65. Na Výběžku 89 Liberec XV-Starý Harcov 66. Nákladní 865 Liberec III-Jeřáb 67. Nákladní Liberec III-Jeřáb 68. Nákladní Liberec III-Jeřáb 69. nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb 70. nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město 71. nám. Poštovní 188 1/6 Liberec VI-Rochlice 72. nám. Poštovní 188 1/1 Liberec VI-Rochlice 73. nám. Sokolovské Liberec I-Staré Město 74. nám. Sokolovské Liberec II-Nové Město 75. nám. Sokolovské 312 1/1 Liberec II-Nové Město 76. nám. Sokolovské Liberec II-Nové Město 77. nám. Tržní Liberec I-Staré Město 78. nám. Tržní Liberec I-Staré Město 79. nám. Tržní Liberec I-Staré Město 80. Nitranská Liberec III-Jeřáb 81. Olbrachtova /202 Liberec XV-Starý Harcov 82. Olbrachtova /212 Liberec XV-Starý Harcov 83. Ostašovská Liberec XI-Růžodol I 84. Pražská Liberec III-Jeřáb 85. Pražská Liberec II-Nové Město 86. Pražská Liberec III-Jeřáb 87. Puškinova 49 Liberec XXIV-Pilínkov Stránka 2

6 88. Rumunská Liberec IV-Perštýn 89. Rumunská Liberec IV-Perštýn 90. Rumunská Liberec IV-Perštýn 91. Ruprechtická Liberec XIV-Ruprechtice 92. Růžodolská Liberec XI-Růžodol I 93. Sametová Liberec VI-Rochlice 94. Slovanská 46 Liberec XXV-Vesec 95. Sokolská Liberec I-Staré Město 96. Staškova Liberec XIV-Ruprechtice 97. Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb 98. Švermova 91 3 Liberec X-Františkov 99. Švermova Liberec X-Františkov 100. Tanvaldská 41 Liberec XXX-Vratislavice 101. Tanvaldská 305 Liberec XXX-Vratislavice 102. U Nisy Liberec III-Jeřáb 103. Vojanova Liberec X-Františkov 104. Volgogradská Liberec IX-Janův Důl 105. Vratislavická 1121 Liberec VI-Rochlice 106. Vrchlického Liberec XIII-Nové Pavlovice 107. Výletní 148 Liberec XXXII-Radčice 108. Za Humny 442 Liberec XXIII-Doubí 109. Zákopnická Liberec XIV-Ruprechtice 110. Železná Liberec I-Staré Město Stránka 3

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 10. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace Preambule Záměrem Zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí

Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí Činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti insolvencí Oblast insolvence v současné době patří k absolutním prioritám. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední správní a dohledový orgán se v současné

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html]

Vyhláška 10/1993. Obecné informace. Název. Obsah. Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] 1 z 4 29.11.2012 22:24 Praha.eu portál hlavního města Prahy [/jnp/cz/home/index.html] Přístup pro zaměstnance [https://vpn.praha-mesto.cz] Hlavní stránka [/jnp/cz/home/index.html]: Magistrát hl. m. Prahy

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více