Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No."

Transkript

1 Lineární jednotka Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností KR CTLOG No. 09-6CZ

2 Obsah Konstrukce a vlastnosti (viz str. ) Rovnoměrné jmenovité zatížení ze čtyř směrů Vysoká tuhost Vysoká přesnost Úspora místa Typy (viz str. ) KR- (s jedním dlouhým vozíkem) KR- (se dvěma dlouhými vozíky) KR-C (s jedním krátkým vozíkem) KR-D (se dvěma krátkými vozíky) Jmenovité zatížení a povolený statický moment ve všech směrech (viz str. 6) Jmenovité zatížení Ekvivalentní zatížení (vozíku) Povolený moment (vozíku) Životnost (viz str. 9) Lineární vedení Jmenovitá životnost Životnost Kuličkový šroub a nosné ložisko Jmenovitá životnost Životnost fc : kontaktní koeficient fw : zátěžový koeficient K : koeficient ekvivalentního momentu (LM guide) Příklady výpočtu jmenovité životnosti (viz str. 11) Podmínky Vyhodnocení Vyhodnocení jmenovité životnosti lineárního vedení Užitečné zatížení vozíku Kombinované radiální a axiální zatížení Statický bezpečnostní koeficient Jmenovitá životnost Vyhodnocení jmenovité životnosti kuličkového šroubu xiální zatížení Statický bezpečnostní koeficient Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti Povolené tahové tlakové zatížení Kritická rychlost Hodnota DN Jmenovitá životnost Vyhodnocení jmenovité životnosti nosného ložiska xiální zatížení (stejné jako kuličkového šroubu) Statický bezpečnostní koeficient Jmenovitá životnost Výsledek Maximální rychlost pojezdu a maximální délka (viz str. ) Normy přesnosti (viz str. 16) Přesnost opakovaného nastavení polohy Přesnost nastavení polohy Zpětná vůle Rovnoběžnost pojezdu Rozměrové údaje (viz str. 18) Těsnění/Volitelné příslušenství (viz str. 4) Prachovky (viz str. 47) Vozík typu Vozík typu C Senzory (viz str. 1) Senzory přiblížení Fotosenzory Senzorová kolejnice Kryty (viz str. ) K modelu KR K modelu KR Vozík typu Vozík typu D K modelu KR46 K modelu KR6 Motorové příruby (viz str. ) Vhodné motory a vhodné motorové příruby Rozměry motorových přírub K modelu KR K modelu KR0 K modelu KR6 K modelu KRH K modelu KR K modelu KR4H K modelu KR46 K modelu KR K modelu KR6 Typ motoru s řemenovým pohonem (viz str. 64) X-Y konzola (viz str. 6) Podrobnosti k objednacímu číslu jsou v částí Rozměrové údaje na následujících stránkách. 1

3 Pohonný mechanizmus jednotky KR Vozík + kuličkový šroub = integrovaná konstrukce pohonného mechanizmu Opěrná deska Kuličkový šroub Vozík Maznice Opěrná příruba Kolejnice Dvouřadý oběh kuliček (Obr. 1) Konstrukce modelu lineární jednotky KR Konstrukce a vlastnosti Lineární jednotka KR nabízí vysokou tuhost, velice přesnou funkci a úsporu prostoru. Je to díky důmyslné konstrukci, kde je integrována kolejnice, jejíž profil ve tvaru U je velice tuhý, s se dvěma valivými jednotkami na obou bočních stěnách vozíku a s kuličkovým šroubem ve středu vozíku. Každá řada kuliček je umístěna pod dotykovým úhlem 4, takže zatížení působící na blok pouzdra ve čtyřech směrech (radiálním a protiradiálním směrem a dvou bočních směrech) vykazují stejné jmenovité zatížení. Díky tomu můžete lineární jednotku KR použít v jakékoliv poloze. Rovnoměrné jmenovité zatížení ze čtyř směrů Dvě řady kuliček pod zatížením jsou uspořádány ve dvouřadé konstrukci s kosoúhlým kontaktem na levé a pravé straně a působí na ně stejné zatížení ve směru nahoru, dolů, zleva a zprava. Znamená to, že pohonný mechanizmus může pracovat v jakékoliv poloze, takže je ideální pro zatížení působící ve směrech, které nejsou stálé, jako je použití v ramenech robota pracujícího v kartézských souřadnicích. (Obr. ) Nosnost modelu KR

4 Vysoká tuhost Lineární jednotka KR se liší od běžných vedení použitím vnější kolejnice, což ještě více zlepšuje tuhost vůči nadměrnému momentu zatížení. Profil kolejnice ve tvaru širokého U byl odlehčen, minimalizuje prohýbání a umožňuje použití jak s jednostranným, tak i oboustranným podepřením. Osa Y Těžiště Model (Tab. 1) Charakteristiky průřezu kolejnice Jednotka: mm 4 lx ly Hmotnost (kg/0 mm) KR 9,08 1,4 4 0,4 Osa X KR0 KR6 6,1 1,7 4 6, 4 1, 0,6 0,9 (Obr. ) KRH KR,7 4 6, 4,8,8 0, 0,66 KR4H 8,4 4 8,9 0,9 KR46,4 1, 6 1,6 Deformace (μm) 6 4 (Nulová vůle) KR0 KR6 KRH KR KR46 KR4H KR KR6 KR KR6, 4,6, 6,9 6 IX = geometrický moment setrvačnosti k osy X IY = geometrický moment setrvačnosti k osy Y 1,, Zatížení (N) (Obr. 4) Deformace jednotky KR při radiálním zatížení Vysoká přesnost Čtyři řady kuliček jsou uspořádány v osvědčené dvoubodové konfiguraci kruhového oblouku, takže je možné nastavit požadované předpětí a tak realizovat vysoce tuhé vedení bez vůlí. Protože je kolísání posuvového odporu při změnách zatížení zmenšeno na minimum, může tak být zaručena poziční a opakovaná pžesnost řádově v mikronech. Osa otáčení kuličky (Obr. ) Konstrukce kontaktu modelu KR

5 Úspora místa Díky použití vnější kolejnice a integrace valivých jednotek vedení a kuličkového šroubu do kompaktního vozíku může lineární jednotka KR sloužit jako pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a vysokou přesností na minimálním prostoru. mm Typ KR Typ KR Typ KR0 Typ KR Typ KR6 Typ KR46 Typ KR6 mm (Obr. 6) Tvar průřezu mm Typ KR4H Typ KRH mm (Obr. 7) Tvar průřezu 4

6 Typy KR- (s jedním dlouhým vozíkem) Standardní model KR. KR- (se dvěma dlouhými vozíky) K dosažení vyšší tuhosti, vyšší nosnosti a vyšší přesnosti jsou použity dva vozíky KR-. KR-C (s jedním krátkým vozíkem) Krátký vozík KR- k dosažení delšího zdvihu. (Nabízené modely: KRH,, 4H, 46) KR-D (se dvěma krátkými vozíky) Jsou použity dva krátké vozíky KR-C. Tím je dosaženo při určitých podmínkách vysoké tuhosti. (Nabízené modely: KRH,, 4H, 46)

7 Jmenovité zatížení a povolený statický moment ve všech směrech Jmenovité zatížení PL PR PT PT Lineární vedení KR může přenášet zatížení ve všech směrech, tj. v radiálním, protiradiálním a ve dvou bočních směrech. Základní jmenovitá zatížení ve všech čtyřech směrech jsou stejná a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Kuličkový šroub KR může přenášet zatížení v axiálním směru, protože obsahuje kuličkový šroub. Hodnoty základního jmenovitého zatížení jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Opěrné ložisko KR může přenášet zatížení v axiálním směru, protože v opěrné přírubě obsahuje kosoúhlé ložisko. Hodnoty základního jmenovitého zatížení jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Ekvivalentní zatížení (LM guide) Působí-li na vozík modelu KR zatížení současně ve všech směrech, získáme ekvivalentní zatížení z dále uvedené rovnice. PE = PR (PL) + PT PE : Ekvivalentní zatížení (N) v radiálním směru v protiradiálním směru v bočních směrech PR : Radiální zatížení (N) PL : Protiradiální zatížení (N) PT : Zatížení v bočních směrech (N) 6

8 (Tab. ) Jmenovitá zatížení modelu KR Údaje v závorce ( ) znamenají jednotku. Model KR KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 KR01 KR0 KRH06 KRH KR6 KR KR4H KR4H0 KR46 KR4 Základní dynamické jmenovité zatížení C (N) Dlouhý vozík, typy a Krátký vozík, typy C a D Lineární vedení Základní statické jmenovité zatížení C0 (N) Radiální vůle Dlouhý vozík, typy a Krátký vozík, typy C a D Normální/ vysoká třída přesnosti Precizní přesnost 40-0,001 až +0,00-0,00 až -0,00 +0,00 až -0,00-0,00 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,006-0,006 až -0, ,00 až -0,006-0,006 až -0, ,004 až -0,007-0,007 až -0, ,004 až -0,008-0,008 až -0,0 Základní dynamické jmenovité zatížení Ca (N) Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Kuličkový šroub Základní statické jmenovité zatížení C0a (N) Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Průměr kuličkového šroubu Stoupání Malý průměr závitu 4,, 6,6 7,8 7,8 1, 1, 17, Roztečný průměr kuliček, 6, 8,,,,7,7 0,7 6 Nosné ložisko xiální směr Základní dynamické jmenovité zatížení Ca (N) Povolené statické zatížení P0a (N) Čísla stránek týkajících se nákresů vnějších rozměrů Str.19, 0 Str.1, Str.,4 Str., 6, 7, 8 Str.9,, 1, Str., 4,, 6 Str.7, 8, 9, Str.41,4 Str.4,44 (Poznámka 1) Jmenovité zatížení lineárního vedení znamená jmenovité zatížení na vozík. (Poznámka ) Ve všech kuličkových šroubech precizní třídy přesnosti (P) modelů KRH, KR, KR4H a KR46 je zabudována jedna distanční kulička. (Poznámka ) Ve všech kuličkových šroubech precizní třídy přesnosti (P) modelů KR4H0, KR4, KR a KR6 jsou zabudovány dvě distanční kuličky. 7

9 Povolený moment (lineární vedení) Vozík modelu KR může přenášet moment ve všech směrech, a to i když je použit pouze jeden. Tabulka na straně 8 uvádí hodnoty povoleného statického momentu ve směrech M, M a MC. Použit jeden dlouhý vozík (typ ) Použity dva dlouhé sražené vozíky (typ ) Použit jeden krátký vozík (typ C) Použity dva krátké sražené vozíky (typ D) (Tab. ) Povolený statický moment modelu KR Jednotka: Nm Model Povolený statický moment M M MC KR- 1,1 1,1 8 KR- 70, 70, 76 KR KR KR KR KRH KRH KRH-C KRH-D KR KR KR-C KR-D KR4H KR4H KR4H-C KR4H-D KR KR KR46-C KR46-D KR KR KR6-90 KR (Poznámka) Povolený statický moment modelu KR-/D je hodnotou pro dva k sobě sražené vozíky. 8

10 Životnost Model KR se skládá z vozíku, kuličkového šroubu a nosného ložiska. Jmenovitou životnost všech komponent můžete vypočítat ze základního dynamického jmenovitého zatížení uvedeného v tabulce jmenovitého zatížení (Tabulka, strana 7). Lineární vedení Jmenovitá životnost fc C L= ( ) 0 fw Pc L : Jmenovitá životnost (km) ("Jmenovitá životnost" znamená celkovou dopravní vzdálenost, které může dosáhnout 90% prvků z dostatečně veliké skupiny téhož modelu vodiče LM guide bez první známky únavy materiálu (odlupování šupin z kovového povrchu) provozovaných za stejných podmínek.) C : základní dynamické jmenovité zatížení (N) PC : vypočítané užitečné zatížení (N) fw : zátěžový koeficient (viz tabulka, strana ) fc : kontaktní koeficient (viz tabulka 4, strana ) Pokud na model KR, u kterého jsou dvouvozíkové použity dva KR-/C nebo KR-/D vozíky, působí momenty, pak při výpočtu ekvivalentního zatížení násobte působící moment ekvivalentním koeficientem uvedeným v tabulce 6 na straně. Pm=K M Pm : ekvivalentní zatížení (na vozík) (N) K : faktor ekvivalentního momentu (viz tabulka 6, strana ) M : moment (Nm) (Chcete-li použít tři nebo více vozíků nebo chcete-li vozíky použít odděleně s rozestupem, kontaktujte THK.) Jestliže na model KR-/D působí moment Mc, použijte k výpočtu ekvivalentního zatížení následující rovnici: KC MC Pm= Jestliže na model KR působí současně radiální zatížení (P) a moment, použijte k výpočtu ekvivalentního zatížení následující rovnici: PE=Pm+P PE : celkové ekvivalentní radiální zatížení (N) Životnost Jakmile jsme zjistili jmenovitou životnost (L), můžeme z následující rovnice vypočítat životnost za předpokladu konstantní délky zdvihu a počtu cyklů: Lh= L 6 ls n1 Lh : životnost (h) ls : délka zdvihu n1 : počet cyklů za minutu (min -1 ) Kuličkový šroub a nosné ložisko Jmenovitá životnost Ca L= ( ) fw 6 Fa L : Jmenovitá životnost (rev.) ("Jmenovitá životnost" znamená celkový počet otáček, kterých může dosáhnout 90% ze skupiny stejných kuličkových šroubů (nosných ložisek) než se objeví první známky únavy materiálu těchto kuličkových šroubů (nosných ložisek), za stejných podmínek.) Ca : základní dynamické jmenovité zatížení (N) Fa : axiální zatížení (N) fw : zátěžový koeficient (viz tabulka, strana ) Jakmile jsme zjistili jmenovitou životnost, můžeme z následující rovnice vypočítat životnost za předpokladu konstantní délky zdvihu a počtu cyklů. 9

11 Životnost L l Lh= l S n1 Lh : životnost (h) ls : délka zdvihu n1 : počet cyklů za minutu (min -1 ) l : stoupání kuličkového šroubů fc: kontaktní koeficient Použijete-li dvě pouzdra bloků ve dvojitém bloku modelu KR-/D, násobte základní jmenovité zatížení příslušným kontaktním koeficientem uvedeným v tabulce 4. (Tab. 4) Kontaktní faktor (fc) Typ vozíku Typy /C Typy /D Kontaktní koeficient fc 1 0,81 fw: zátěžový koeficient (Tab. ) Zátěžový koeficient (fw) Vibrace nebo rázy jemné Malé Střední Velké Rychlost (V) nepatrná V=0, < m/s Pro pomalou rychlost 0,<V=1 < m/s Pro střední rychlost 1<V= < m/s Pro vysokou rychlost V> m/s fw 1 až 1, 1, až 1, 1, až až, K : koeficient ekvivalentního momentu (lineární vedení) Pokud během pohybu vozíku působí moment, jsou vnější kuličky na koncích vozíku vystaveny většímu zatížení. V tom případě při výpočtu zatížení násobte hodnotu momentu koeficientem ekvivalentního momentu uvedeného v tabulce 6. K, K a KC udávají koeficienty ekvivalentního momentu ve směrech M, M a MC. (Tab. 6) Koeficient ekvivalentního momentu (K) Model K K KC Model K K KC KR-, -1, -1 9,09 - KR-D, -, - 4,9 - KR-,96 -,96-9,09 - KR4H- 9,8-9,8 -,4 - KR0-,4-1,4-1 7,69 - KR4H- 1,87-1,87 -,4 - KR0-4,6-4,6-7,69 - KR4H-C 1,8-1 1,8-1,4 - KR6-1,7-1 1,7-1,88 - KR4H-D,81 -,81 -,4 - KR6-,06 -,06 -,88 - KR46-1,01-1 1,01-1,8 - KRH- 1,1-1 1,1-1 4,78 - KR46-1,78-1,78 -,8 - KRH-,76 -,76-4,78 - KR46-C 1,8-1 1,8-1,8 - KRH-C,77-1,77-1 4,78 - KR46-D, -, -,8 - KRH-D,99 -,99-4,78 - KR- 8,6-8,6 -,8 - KR- 1,1-1 1,1-1 4,9 - KR- 1, - 1, -,8 - KR-,7 -,7-4,9 - KR6-7, - 7, -,14 - KR-C,77-1,77-1 4,9 - KR6-1, - 1, -,14 - (Poznámka) Koeficient ekvivalentního momentu u modelu KR-/D je hodnotou při použití dvou k sobě sražených vozíků.

12 Příklady výpočtu jmenovité životnosti Podmínky Vyhodnocovaný model : KR0 Lineární vedení (C=80 N, C0=61900 N) Kuličkový šroub (Ca= N, C0a=990 N) Nosné ložisko (Ca=70 N, P0a=990 N) Hmotnost m= kg Rychlost v=00 mm/s Zrychlení α=,4 m/s Zdvih ls=1 mm Gravitační zrychlení g=9,807 m/s Graf rychlosti viz obrázek níže. (mm/s) v m M 19 Střed boční síly 0,1,19 0,1, 9, (s),61 (s) 1 Vyhodnocení Vyhodnocení jmenovité životnosti lineárního vedení Užitečné zatížení bloku pouzdra * Protože je použit jeden vozík, jsou momenty M a M při převodu na užitečné zatížení násobeny koeficientem ekvivalentního momentu (K=K=8,6 - ). * Protože je použit jeden hřídel, je působící moment MC při převodu na užitečné zatížení násoben koeficientem ekvivalentního momentu (KC=,8 - ). ěhem rovnoměrného pohybu P1=mg+KC mg =67 N ěhem zrychlení P1a=P1+K mα 19=186 N P1aT=1K mα =-49 N ěhem brzdění P1d=P1-K mα 19=-7 N P1dT=K mα =49 N * P1aT a P1d jsou položeny rovny nule, protože zatížená drážka se liší od vyhodnocované drážky. Kombinované radiální a axiální zatížení ěhem rovnoměrného pohybu P1E=P1= 67 N ěhem zrychlení P1aE=P1a+P1aT=186 N ěhem brzdění P1dE=P1d+P1dT=49 N 11

13 Statický bezpečnostní koeficient C0 fs= = =,9 Pmax C0 P1aE Jmenovitá životnost Průměrné zatížení Pm= 1 ls (P1E 9+P1aE,+P1dE,) =790 N Jmenovitá životnost L = C ( 0=, 6 km fw Pm ) fw : zátěžový koeficient Vyhodnocení jmenovité životnosti kuličkového šroubu xiální zatížení ěhem rovnoměrného pohybu vpřed Fa1=μ mg+f=4 N μ : koeficient tření (0,00) f : valivý odpor vozíku KR + odpor těsnění (, N) ěhem dopředného zrychlení Fa= Fa1+mα=76 N ěhem dopředného brzdění Fa=Fa1-mα=-68 N ěhem rovnoměrného pohybu zpět Fa4=-Fa1=-4 N ěhem zpětného zrychlení Fa=Fa4-mα=-4 N ěhem zpětného brzdění Fa6=Fa4+mα=68 N * Fa, Fa4 a Fa jsou položeny rovny nule, protože zatížená drážka se liší od vyhodnocované drážky. Statický bezpečnostní koeficient C0a C0a fs= = =1, Famax Fa Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti n P1= E I 0, =100 N l a P1 : zatížení na mezi vzpěrné pevnosti (N) la : vzpěrná délka ( mm) E : Youngův modul (,06 N/mm ) n : koeficient instalace (pevná-pevná 4,0) 0, : bezpečnostní koeficient L : min. geometrický moment setrvačnosti šroubového vřetena (mm 4 ) I= 64 d1 4 d1 : průměr závitu šroubového vřetena (17, mm) 1

14 Povolené tahové tlakové zatížení P= d1 =0 N 4 P : povolené tahové tlakové zatížení (N) δ : povolené tahové tlakové namáhání (147 N/mm ) d1 : malý průměr závitu šroubového vřetena (17, mm) Kritická rychlost N1= E I 0,8 = min -1 p lb N1 : kritická rychlost (min -1 ) lb : vzpěrná délka ( mm) γ : hustota materiálu (7,8-6 kg/mm ) λ : koeficient instalace (pevná-podpíraná,97) 0,8 : bezpečnostní koeficient Hodnota DN DN=1 ( < =0000) D : roztečný průměr kuliček (0,7 mm) N : max. provozní rychlost otáčení (00 min -1 ) Jmenovitá životnost Průměrné axiální zatížení Fam= 1 ls Jmenovitá životnost L= Ca ( l=, 7 km fw Fam ) (Fa1 9+Fa,+Fa6,) =, N fw : zátěžový koeficient (1,) R : stoupání kuličkového šroubu (0 mm) Vyhodnocení jmenovité životnosti nosného ložiska xiální zatížení (stejné jako kuličkového šroubu) Fa1= 4 N Fa= 76 N Fa= 0 N Fa4= 0 N Fa= 0 N Fa6= 68 N Statický bezpečnostní koeficient P0a P0a fs = = =, Famax Fa 1

15 Jmenovitá životnost Průměrné axiální zatížení Fam= 1 ls (Fa1 9+Fa,+Fa6,) =, N Jmenovitá životnost L= Ca ( ) 6 =1, 1 rev. fw Fam fw : zátěžový koeficient (1,) * Výše uvedená jmenovitá životnost je převedena na dráhovou životnost kuličkového šroubu. LS=L l -6 =,06 8 Km Výsledek Následující tabulka shrnuje výsledky vyhodnocení. KR0 Statický bezpečnostní koeficient Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti (N) Povolené tahové tlakové zatížení (N) Kritická rychlost (min 1 ) Hodnota DN Jmenovitá životnost (km) Max. axiální zatížení (N) Max. provozní rychlost otáčení (min 1 ) Vozík Kuličkový šroub Nosné ložisko,9, , ,,06 8 Z číselných hodnot, jako je koeficient statické bezpečnosti, můžete posoudit, zda můžete vyhodnocovaný model použít. Jmenovitá životnost nejslabší části je také pokládána za jmenovitou životnost vyhodnocovaného modelu KR0. 14

16 Maximální rychlost pojezdu a maximální délka Maximální rychlost pojezdu KR je limitována kritickou rychlostí a hodnotou DN kuličkového šroubu bez ohledu na maximální rychlost otáčení motoru. Používáte-li KR při vysokých rychlostech, věnujte tomu zvýšenou pozornost. Maximální délka je kromě toho udávána jako délka kolejnice. Model KR KR0 KR KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Stoupání kuličkového šroubu (Tab. 7) Maximální rychlost pojezdu a maximální délka Maximální rychlost pojezdu (mm/sec) Údaje v závorce ( ) znamenají jednotku. Maximální délka Precizní přesnost Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Normální/vysoká třída přesnosti

17 Normy přesnosti Přesnost modelu KR je určena přesností opakovaného nastavení polohy, přesností nastavení polohy, zpětnou vůlí a rovnoběžností pojezdu. Přesnost opakovaného nastavení polohy Nastavení polohy ze stejného směru se opakuje ve všech pozicích sedmkrát, pokaždé se změří poloha zastavení a tím se získá polovina maximální chyby odečtu. Toto měření se zásadně provádí ve všech polohách ve středu a na obou koncích pojezdové vzdálenosti. Za výslednou hodnotu měření se považuje nejvyšší získaná hodnota a přidáním znaménka ± se označí za polovinu maximální chyby. (Obr. 8) Přesnost opakovaného nastavení polohy t1 t t Přesnost nastavení polohy Za referenční délku se pokládá maximální zdvih a za absolutní hodnotu je prohlášena maximální chyba mezi skutečnou pojezdovou vzdáleností z referenční polohy a nařízenou vzdáleností. ( + ) Δ (chyba) Δ Stanovená hodnota Referenční 0 poloha Δ Vzdálenost pojezdu Δ= Skutečná vzdálenost pojezdu - stanovená vzdálenost pojezdu ( - ) (Obr. 9) Přesnost nastavení polohy Zpětná vůle Hnací prvek působí na vozík a hodnota odečtená na zkušebním indikátoru při nepatrném pohybu je brána jako referenční. Poté ze stejného směru působí na vozík zatížení (tabulka směr podávání) ze stavu nezávislého na hnacím prvku, a za hodnotu měření se považuje vzniklá chyba mezi návratem a referenční hodnotou po zrušení pohybu. Toto měření se provede ve všech polohách ve středu a téměř na obou koncích pohybu, a za naměřenou hodnotu se považuje největší získaná hodnota. Návrat Zpětná vůle Posun šroubu Posuv zatížení Zatížení (včetně pružného posuvu) (Obr. ) Zpětná vůle Rovnoběžnost pojezdu Na nivelační desku namontovanou spolu s KR se umístí srovnávací lať a pomocí zkušebního indikátoru se měří rovnoběžnost téměř po celé délce pojezdu vozíku. Za naměřenou hodnotu se považuje maximální chyba odečtená v rozmezí délky pojezdu. Příměrné pravítko (Obr. 11) Rovnoběžnost pojezdu 16

18 Přesnost modelu KR se dělí na tři kategorie: třída normální přesnosti (žádný symbol), třída vysoké přesnosti (H) a precizní třída (P). Následující tabulka uvádí standardy pro všechny tyto tři přesnosti. Model KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Model KR46 (Tab. 8-1) Normální přesnost (žádný symbol) Jednotka: mm Délka kolejnice Délka LM kolejnice Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,01 ±0,01 ±0,01 ± 0,01 Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne Ne ±0,01 0,0 určeno určeno Ne Ne ±0,01 0,0 určeno určeno ± 0,01 Přesnost nastavení polohy Ne určeno Rovnoběžnost pojezdu Ne určeno Zpětná vůle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Počáteční točivý moment (Ncm) ±0,01 Ne Ne 0,0 1 určeno určeno ±0,01 (Tab. 8-) Precizní třída přesnosti (P) 7 0 KR 0 ±0,00 0,0 0,01 0,00 0,8 17 KR0 0 0 ±0,00 0,0 0,01 0,00 1, 0 KR6 0 ±0,00 0,0 0,01 0, ,0 0,01 KRH ±0,00 0,00 0,0 0, KR 0 ±0, KR4H ±0, Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,00 Přesnost nastavení polohy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rovnoběžnost pojezdu 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zpětná vůle 0,00 0,00 0,00 0, 1, Jednotka: mm Počáteční točivý moment (Ncm) 17 KR ±0,00 0,0 0,04 0,0 0,0 0, KR6 ±0,00 0,0 0,0 0,00 0 0,04 0,0 (Poznámka) Způsob vyhodnocení odpovídá kritériím THK. 17 Model 7 0 KR 0 17 ±0,004 0,04 0,0 0,01 0,4 0 KR0 0 ±0,00 0,06 0,0 0,01 0, 0 KR6 0 ±0,00 0,06 0,0 0,01 1, 0 0 0,06 0,0 KRH 0 ±0,00 0, ,1 0,0 0 0,06 0,0 0 KR 0 ±0,00 0, ,1 0,0 4 0,1 0,0 KR4H 6 ±0,00 0,0 0,1 0,04 0, 0,0 KR46 KR KR6 Délka LM kolejnice (Tab. 8-) Vysoká třída přesnosti (H) Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,00 ±0,00 ±0,008 Přesnost nastavení polohy 0,1 0,1 0, 0,18 0, Rovnoběžnost pojezdu 0,0 0,04 0,0 0,0 Zpětná vůle 0,0 0,0 Jednotka: mm Počáteční točivý moment (Ncm) 1 0,18 0, 0,0 0,0 1 0,8 0,0 (Poznámka) Počáteční točivý moment je hodnota získaná v případě, kdy je výrobek namazán lithiovým mazivem č. Upozorňujeme však, že počáteční hodnotou pro typy KR0 a KR6 je hodnota při použití maziva THK F a pro typ KR je to hodnota při použití maziva THK FF. (Poznámka) Pokud se použijí maziva s vysokou viskozitou, jako je vakuový tuk nebo mazivo pro čisté provozy, existují případy, kdy je kriteriální hodnota počátečního točivého momentu překročena. V tom případě věnujte větší pozornost výběru motoru. 17

19 Rozměrové údaje KR--- Standardní specifikace viz str. 19 KR-- (s jedním vozíkem) KR-- (se dvěma vozíky) KR--- (s krytem) viz str. 0 KR-- (s jedním vozíkem) KR-- (se dvěma vozíky) KR1- Standardní specifikace viz str. 1 KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) KR1- (s krytem) viz str. KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) KR- Standardní specifikace viz str. KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) KR- (s krytem) viz str. 4 KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--- Standardní specifikace viz str. KRH-- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH-- (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--C (s jedním krátkým vozíkem) KRH--D (se dvěma krátkými vozíky) KRH--- (s krytem) viz str. 7 KRH-- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH-- (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--C (s jedním krátkým vozíkem) KRH--D (se dvěma krátkými vozíky) KR--- Standardní specifikace viz str. 9 KR-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR--C (s jedním krátkým vozíkem) KR--D (se dvěma krátkými vozíky) KR4H--- Standardní specifikace viz str. KR4H-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR4H--C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H--D (se dvěma krátkými vozíky) KR4H--- (s krytem) viz str. KR4H-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR4H--C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H--D (se dvěma krátkými vozíky) KR46--- Standardní specifikace viz str. 7 KR46-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR46--C (s jedním krátkým vozíkem) KR46--D (se dvěma krátkými vozíky) KR46--- (s krytem) viz str. 9 KR46-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR46--C (s jedním krátkým vozíkem) KR46--D (se dvěma krátkými vozíky) KR0- Standardní specifikace viz str. 41 KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) KR0- (s krytem) viz str. 4 KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) KR6- Standardní specifikace viz str. 4 KR6 (s jedním dlouhým vozíkem) KR6 (se dvěma dlouhými vozíky) KR6- (s krytem) viz str. 44 KR6 (s jedním dlouhým vozíkem) KR6 (se dvěma dlouhými vozíky) KR--- (s krytem) viz str. 1 KR-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR--C (s jedním krátkým vozíkem) KR--D (se dvěma krátkými vozíky) 18

20 KR --- Standardní specifikace KR -- (s jedním vozíkem) KR -- (se dvěma vozíky) 44 7, øh6 7 1 L M hloubka 4 očnice kuličkového vřetena -M hloubka n-,4 provrtáno skrz ø6 zahloubení hloubka (upevněno M šroubem se šestihrannou hlavou) ø0h7 ø17 6,, ø čep skrz 19 4, 9,, G 0 (n-1) 0 (G) 4,4,8, 6,9 9, 1,9 MIN (Vzdálenost dvou k sobě sražených vozíků) -M hloubka (stejná poloha na protější straně) 4 4 ø otvor se závitem na mazání,, Pohled 0, 9, Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ 1,4 6,4 81,4 6,4 11,4 6,4 48,4 7,4 98,4 1,4 G 1, 1, 1, n 4 4 Celková hmotnost jednotky (kg) * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Typ 0,19 0, 0, 0,8 0,1 0,4 Typ 0,9 0, 0, 0,8 Příklad objednacího čísla modelu KR 01 M +L P M Číslo modelu Stoupání kuličkového šroubu (1 mm/ mm) Typ vozíku 4 Vozík z nerezové oceli (standard) 6 Třída přesnosti 7 Kolejnice z nerezové oceli (standard) 8 Označení motoru 9 Označení zakrytování 0 Označení senzoru! Typ opěrné příruby " Označení motorové příruby (viz strana ) # Kontrolní č. (Poznámka) U modelu KR--- jsou kolejnice, vozík, hřídel kuličkového vřetena a kuličky vyrobeny z nerezové oceli (standard). # !" 19

21 KR --- (s krytem) KR -- (s jedním vozíkem) KR -- (se dvěma vozíky) 8 L M hloubka 6 očnice kuličkového vřetena 7, 4 -M hloubka (stejná poloha na protější straně) 4-ø čep skrz 4,4 (1,8) 44,8, 6,9,6, 0, 9, , Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,4 6,4 81,4 6,4 11,4 6,4 48,4 7,4 98,4 1,4 0, 0,6 0, 0, 0,6 0,4 0,64 0,94 0,44 0,464 * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. 6 Třída přesnosti 8 Označení motoru 9 Označení zakrytování 0 Označení senzoru Popis Vysoká přesnost Precizní Symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 0

22 KR1 - Standardní specifikace KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) ø4h , 46 6, n-,4 provrtáno skrz ø6, zahloubení hloubka 0 4-M hloubka 4, 18 L1 -M,6 hloubka 6 (otvor sražený na poloměr 1,) očnice kuličkového vřetena ø0h ,9 46MIN (Vzdálenost dvou k sobě sražených vozíků) -M,6 hloubka 4 (stejná poloha na protější straně), G (n-1) (G), 4-ø,4 čep skrz 9,6,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 9, 9,, PCD 9 4-M hloubka 6 0, 1, 0, ,4 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ 41, 91, 141, 4, 9, G 0 Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 0,4 0,8 0,6 0,7 0,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR1 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR0 01 +L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (1 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

23 KR1 - (s krytem) KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) 4 46, 0 L1 4-M4 hloubka 14, očnice kuličkového vřetena 8, 6 -M hloubka 4 (stejná poloha na protější straně) 4-M hloubka 6 9,6,6 (1) 7 9, 9, 1, 17,, 1 PCD9 4-ø,4 čep skrz 0, Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ , 91, 141, 4, 9, 0,1 0,66 0,8 0,78 0,9 * Možný rozsah zdvihu modelu KR1 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

24 KR - Standardní specifikace KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) øh7 16, L ,4 -M hloubka 6 (otvor sražený na poloměr 1,) 4 n-4, provrtáno skrz ø8 zahloubení hloubka 4 4-M4 hloubka 6, očnice kuličkového vřetena ø4h ,9 64MIN (Vzdálenost dvou vozíků) -M,6 hloubka 4 (stejná poloha na protější straně), 1 G 80 (n-1) 80 (G), 4-ø, čep skrz 49, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 8, 8 6, 11 PCD 4-M hloubka 6 0,, 6 1 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 0,99 1, 1,8 1,41 1,9 1,6 1,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR6 0 +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

25 KR - (s krytem) KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) 64 47,4 L1 4-M4 hloubka 17 očnice kuličkového vřetena 1 8, -M hloubka 4 (stejná poloha na protější straně) 6 4-ø, čep skrz 49,4 4 (0,) , 11 8, 6, 16 PCD 4-M hloubka 6 0, 1, 0 Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 1,1 1,4 1, 1,6 1,8 1,78,04 * Možný rozsah zdvihu modelu KR uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 4

26 KRH --- Standardní specifikace KRH -- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH -- (se dvěma dlouhými vozíky) ø6h M hloubka 8 74,4 4 L1 n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka 4, M,6 hloubka H očnice kuličkového vřetena F (n1-1) F n1-m,6 hloubka, (H) , 74,4MIN (Vzdálenost dvou vozíků) øh8 ø8 G 0 (n-1) 0 (G) 9, , 0,8 0, PCD,, 14 -M hloubka Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 4-M4 hloubka 8 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ 8,8 8,8 08,8 8,8 8,8 08,8 Typ 14,4 4,4 4,4 44,4 G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 1,4 1,6,,,7,,,8 4,1 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KRH +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/ mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

27 KRH -- C (s jedním krátkým vozíkem) KRH -- D (se dvěma krátkými vozíky) L ,9 8, n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka 4, očnice kuličkového vřetena 8 11 ø6h7 -M,6 hloubka -M hloubka 8 n1-m,6 hloubka, F H (n1-1) F (H) , 48,9MIN (Vzdálenost dvou vozíků) øh8 ø8 -M hloubka 9,7 4 G 14 0 (n-1) (G) Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 4 4, 0,8 0, PCD 4-M4 hloubka 8,, 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D G , 14, 4, 4, 44, 4,,4 8,4 18,4 8,4 8,4 48, , 1,,1,6,1,7 1,47 1,67,7,77,7,87 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 6

28 KRH --- (s krytem) KRH -- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH -- (se dvěma dlouhými vozíky) 74,4 4 L1 4-M hloubka očnice kuličkového vřetena -M hloubka 4 (ze zadní strany) -M hloubka 4 4, 0,8 9,7 4 4 (0,8) 80 1, 0, PCD 4-M4 hloubka 8 Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,8 8,8 08,8 8,8 8,8 08,8 14,4 4,4 4,4 44,4 1,6 1,8,4, 4,1,8,4,9 4, * Možný rozsah zdvihu modelu KRH-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KRH +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/ mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytován 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

29 KRH -- C (s jedním krátkým vozíkem) KRH -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 48,9 8, -M hloubka M hloubka 4 1 očnice kuličkového vřetena (ze zadní strany) -M hloubka 4 4, 0,8 9,7 4 4 (0,8) 80 1, 0, PCD 4-M4 hloubka 8 Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 14, 4, 4, 44, 4,,4 8,4 18,4 8,4 8,4 48,4 1,4 1,6,,8,,9 1,64 1,84,44,04,4 4,14 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 8

30 KR --- Standardní specifikace KR -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR -- (se dvěma dlouhými vozíky) 9 L1 11 n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka, M hloubka 8 4, 11 4-M hloubka H 8 F očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 (n1-1) F (H) ø8h8 ø6h MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 0 0 (n-1) 0 (0) ( při délce kolejnice 0) ( při délce kolejnice 0) 6, 6, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 44, 44 0,, PCD 4-M4 hloubka,7,1 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H F Celková hmotnost jednotky (kg) , 111, 11, 11, 411, 11,,,, 4, ,7,6,,9 4,,9, 4, 4,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Typ Typ Příklad objednacího čísla modelu KR +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

31 KR -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR -- D (se dvěma krátkými vozíky) L M hloubka 8 0, 8,, n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka, M hloubka F očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) F (H) ø8h8 ø6h ,MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 0 0 (n-1) 0 (0) ( při délce kolejnice 0) ( při délce kolejnice 0) 6, 6, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 44, 44 0,, PCD 4-M4 hloubka,7,1 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu H F Celková hmotnost jednotky (kg) n n1 Typ C Typ D Typ C Typ D , 86, 186, 86, 86, 486, ,6 1,9,,1,8 4,4 1,8,1,7, 4,0 4,6 * Možný rozsah zdvihu modelu KR--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

32 KR --- (s krytem) KR -- (s jedním dlouhým vozíkem KR -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 4-M hloubka očnice kuličkového vřetena 8 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 4-M4 hloubka 44, 44, 48 (0,) , PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ , 111, 11, 11, 411, 11,,,, 4, 1,9,,8, 4, 4,8,8,98 4,68,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Všimněte si, že šrouby na montáž krytu jsou o 0, mm vyšší než horní plocha horní desky. Příklad objednacího čísla modelu KR +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

33 KR -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 0, 8, -M hloubka 74 -M hloubka (ze zadní strany) 1 očnice kuličkového vřetena 4-M4 hloubka 44, 44, 48 (0,) , PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 86, 186, 86, 86, 486, 1,7,1,7, 4 4,7,4,6 4, * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Všimněte si, že šrouby na montáž krytu jsou o 0, mm vyšší než horní plocha horní desky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

34 KR4H --- Standardní specifikace KR4H -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H -- (se dvěma dlouhými vozíky) øh , L1 4-M6 hloubka 9 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, H očnice kuličkového vřetena -M hloubka 6 n1-m,6 hloubka, (n1-1) (H), MIN (Vzdálenost dvou vozíků) ø0h8 ø (n-1) 0 (70) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 6 6, 4, 4 Při použití dvou vozíků 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,1 6,1 7,1 8,1 9,1,1 11, 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 1, * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR4H +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

35 KR4H -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 øh ,4 n-6,6 provrtáno skrz f11 zahloubení hloubka 6, 70, -M6 hloubka 9 4, H -M hloubka 6 očnice kuličkového vřetena (n1-1) n1-m,6 hloubka, (H), , MIN (Vzdálenost dvou vozíků) ø0h8 ø (n-1) 0 (70) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 6 6, 4, 4 Při použití dvou vozíků 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Celková hmotnost jednotky (kg) n Typ C Typ D Typ C Typ D , 0, 40, 0, 60, 70, 80, ,7,7 6,7 7,7 8,7 9,7,8, 6, 7, 8, 9,, 11, * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 4

36 KR4H --- (s krytem) KR4H -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 79, , 6 6, M6 hloubka 1 očnice kuličkového vřetena 4-M,6 hloubka (ze zadní strany) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 (1,8) 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,7 6,8 7,9 9,1 11, 1, 7,01 8,11 9,1,1 11,41 1,1 1,61 * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KR4H +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

37 KR4H -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 70, 4, -M6 hloubka M,6 hloubka (ze zadní strany), očnice kuličkového vřetena 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 (1,8) , 6 6, 67 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 0, 40, 0, 60, 70, 80, ,1 6, 7, 8,4 9,,6 11,7,8 6,9 8,0 9,1, 11, 1,4 * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 6

38 KR Standardní specifikace KR46 -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46 -- (se dvěma dlouhými vozíkem) 87, L1 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, 4-M6 hloubka ø8h očnice kuličkového 4-M hloubka 8 vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) (H) ø0h8 ø44 14, 0, 1 1MIN (Vzdálenost dvou vozíků) (n-1) 0 (70) 4-M4 hloubka 8 8 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku , 4, 9 7, 1 PCD Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H Celková hmotnost jednotky (kg) ,, 6, 7, 8,, ,7 9, 11,6 1,8, 8,9, 11, 1, , * Možný rozsah zdvihu modelu KR46-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Typ Typ Příklad objednacího čísla modelu KR46 +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

39 KR46 -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR46 -- D (se dvěma krátkými vozíky) 87, , 4, L1 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, -M6 hloubka 1 1 9, ø0h8 ø44 14 ø8h7 0, 4-M hloubka 8 očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) (H) ,MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 70 (n-1) 0 (70) 4-M4 hloubka 8 8 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku , 4, 9 7, 1 PCD Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D H Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D ,, 6, 7, 8,, 4, 4, 44, 4, 64, 84, , 8,6 9,9 11, 1,4 14,9 8,1 9,4,7 1 1,,7 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 8

40 KR (s krytem) KR46 -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46 -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 4-M hloubka 4-M6 hloubka očnice kuličkového vřetena 8 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 4-M4 hloubka , PCD (0,9) Pohled Průřez Plná délka L1 4,, 6, 7, 8,, Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 8, 9,79 9,7 11, ,49 1,4 1,89 1,7,19 16, 17,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KR46 +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

41 KR46 -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR46 -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 7, 4, -M6 hloubka 0 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 8 očnice kuličkového vřetena 4-M4 hloubka , PCD (0,9) Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D ,, 6, 7, 8,, 4, 4, 44, 4, 64, 84, ,8 9,1, 11,9 1,,8 8,79,09 11,49 1,89 14,19 16,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

42 KR0 - Standardní specifikace KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) ø1h7 L n-9 provrtáno skrz 11 9, ø14 zahloubení hloubka 8,6 0 4-M8 hloubka H 8 (n1-1) (H) ø0h8 G 0 (n-1) 0 (G) očnice kuličkového vřetena 4-M hloubka 6 n1-m,6 hloubka 4 18MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 1,4 7 4-M hloubka Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 7 71, 1, 4,4 Při použití dvou vozíků 0, PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,9 1,7,4,1 6,9 1,6,4,1 6,8 8,6 * Možný rozsah zdvihu modelu KR0 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma bloky pouzder v dvojbloku. n n1 Příklad objednacího čísla modelu KR L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

Elektrické saně EGSK/EGSP

Elektrické saně EGSK/EGSP Elektrické saně EGSK/EGSP Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlosti až 10 m/s

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22 Obsah Rolny S jednořadým ložiskem LR... 4 S dvouřadým ložiskem LR... 5 S jehličkovými ložisky KR... 7 Vodící rolny s vodící drážkou R... 8 Čepy pro vodící rolny RC... 9 Rolničkové vedení s L kolejnicí

Více

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ Odpovídá novým standardům přesnosti Lineární vedení s kuličkovým řetězem Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry SHS CATALOG No. 25-11CZ Vliv klece kuličkového ložiska Na prvopočátku

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory Obsah Lineární jednotky MTJ a MRJ přehled...3 MTJ 40, MRJ 40...8 MTJ 65, MRJ 65...10 MTJ 80, MRJ 80...12 MTJ 110, MRJ 110...14 MTV přehled...17 MTV 65...20 MTJ ECO přehled...23 MTJ 40 ECO...26 MTJZ přehled...29

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Příslušenství pro posuvné stoly drylin

Příslušenství pro posuvné stoly drylin drylin pro posuvné stoly drylin Zcela samomazné Indikátory pozice Ruční kolečka ve více provedeních Ruční aretace Úhlové převodovky 1203 drylin drylin K dispozici je velmi široký sortiment příslušenství

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 30

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Globoidní otočné stoly

Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly 43 Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly Naše nejmenší Kompaktní otočné stoly projektované pro maximální zatížení 50 až 2000 kg při extrémně krátkém pracovním taktu a vysoké

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR hlavní údaje Všeobecné údaje optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky testované životnosti 5 000 km montáž motoru, s identickým

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Plynulý Tichý Ekologický

Plynulý Tichý Ekologický Technický popis Plynulý Tichý Ekologický Caged Technology THK CO., LTD. TOKYO, JAPONSKO Katalog č. 268-5CZ Caged Technology Úvod První kuličková ložiska byla ve svém původním stavu celokuličková, tzn.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Lineární jednotky ... Posuvné stoly lineární aktuátory pohybové šrouby a matice kompletní jednotky. ..plastics

Lineární jednotky ... Posuvné stoly lineární aktuátory pohybové šrouby a matice kompletní jednotky. ..plastics 6. dr ylin...... Posuvné stoly lineární aktuátory pohybové šrouby a matice kompletní...plastics DryLin Příklady aplikací: drylin Zajímavé aplikace si můžete prohlédnout online www.igus.cz/drylin-applications

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 82880 Mosaz G 1/2 - G 1-0.9-10 bar +90 C 2/2 222 Obsah Proporcionální ventily Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 8880 Mosaz G / - G -0.9-0 bar +90 C / Flatprop Mosaz, z nerezové oceli cartridge, základna 0 - bar +0 C / 4 Série 8880 Motorizovaný

Více

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie

Energeticky účinná kuličková ložiska SKF. Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná kuličková ložiska SKF Snížením tření k vyšším úsporám energie Energeticky účinná ložiska SKF Navržené pro trvale udržitelný rozvoj Každým dnem je stále patrnější nutnost šetřit energií,

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 409 Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem... 433 Čtyřbodová ložiska... 451 Dvouřadé vačkové kladky... 463

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300 Montážní návod posuvně parkovacího systému 1 1. Montáž kolejnice a parkovacích segmentů Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Ke spojení kolejnice

Více

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2

DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY. Dopravní kladičky 1. Všesměrové kladičky 2 IX. DOPRAVNÍ KLADIČKY, VŠESMĚROVÉ KLADIČKY VODÍCÍ KOTOUČE, KOTOUČE NÁRAZNÍKOVÉ VÁLEČKOVÉ LIŠTY, OZUBENÉ ŘEMENY Stránka Dopravní kladičky 1 Všesměrové kladičky 2 Vodící kladičky a kotouče, kotouče nárazníkové

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254.

Obsah. Ozubené hřebeny 239. Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241. Čelní ozubená kola. Čelní ozubená kola plastová 254. Obsah Ozubené hřebeny 239 Čelní kola a hřebeny s šikmým ozubením 241 Čelní ozubená kola Ocelová s nábojem 242 Ocelová bez náboje 251 Nerezová 259 Čelní ozubená kola plastová 254 Kuželová kola Ocelová 261

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/4-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí

Ozubené tyče / Ozubená kola / Kuželová soukolí Strana Ozubené tyče.2 Ozubená kola s nábojem.4 Ozubená kola bez náboje. Kuželová soukolí. s přímým ozubením Kuželová soukolí. se spirálním ozubením Zakázkově vyráběná.34 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty

Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další... ..plasty 4. xiros........... Kuličková ložiska, axiální kuličková ložiska, kuličková hnízda a další.....plasty xiros Příklady použití Další aplikace na www.igus.cz/xiros-applications Typická odvětví průmyslu a

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Napínací systém řemenů SKF. Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně

Napínací systém řemenů SKF. Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně Napínací systém řemenů SKF Přenos výkonu podle SKF Snadno Rychle Opakovatelně Systém pro napínání řemenů SKF Inovativní řešení pro řemenové pohony Je obecně známo, že řemeny je nutno pravidelně měnit,

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO HENNLICH LINEÁRNÍ JEDNOTK LINEÁRNÍ JEDNOTK LJHR ECO IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO RCHLÉ POSUV VSOKÁ OPKOVTELNÁ PŘESNOST PRECIZNÍ LINEÁRNÍ KULIČKOVÉ VEDENÍ HENNLICH s.r.o. tel.: 6 11 346 fax: 6 11 999 e-mail: lin-tech@hennlich.cz

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

Jednokřídlé. Una Hoja. Dvoukřídlé

Jednokřídlé. Una Hoja. Dvoukřídlé Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce

Více

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace

Guideline hliníková válečková vedení Technické informace Všeobecné informace 1. Charakteristika vodícího systému se skládají z dvojité kolejnice a kazety, resp. jednotlivé kolejnice a válečkové opěry. Vyznačují se nízkou hmotností, malými rozměry a vysokou pojezdovou

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Elektromobil s bateriemi Li-pol Technická fakulta ČZU Praha Autor: Pavel Florián Semestr: letní 2008 Elektromobil s bateriemi Li-pol Popis - a) napájecí část (jednotka) - b) konstrukce elektromobilu - c) pohonná jednotka a) Tento elektromobil

Více

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace.

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace. Zubová spojka PRUŽNÁ OCELOVÁ SPOJKA, opracovaná s vysokou přesností, zahrnuje dva ocelové náboje s vnějším čelním ozubením a dva kusy ocelových objímek s vnitřním čelním ozubením. Objímky jsou spojené

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

Pojezdová kola. Další katalogy. Základní obsah

Pojezdová kola. Další katalogy. Základní obsah Základní obsah strana Obrázkový obsah 2 Kombinace Kolo / Konzola 3 Tabulka standardních provedení 4 Katalog výrobků 6-43 Technická data 45 Číselný rejstřík 61 Další katalogy Kromě katalogu můžete vybírat

Více