Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lineární jednotka. Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností. CATALOG No."

Transkript

1 Lineární jednotka Lineární vedení a kuličkový šroub integrované v jeden celek. Pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a přesností KR CTLOG No. 09-6CZ

2 Obsah Konstrukce a vlastnosti (viz str. ) Rovnoměrné jmenovité zatížení ze čtyř směrů Vysoká tuhost Vysoká přesnost Úspora místa Typy (viz str. ) KR- (s jedním dlouhým vozíkem) KR- (se dvěma dlouhými vozíky) KR-C (s jedním krátkým vozíkem) KR-D (se dvěma krátkými vozíky) Jmenovité zatížení a povolený statický moment ve všech směrech (viz str. 6) Jmenovité zatížení Ekvivalentní zatížení (vozíku) Povolený moment (vozíku) Životnost (viz str. 9) Lineární vedení Jmenovitá životnost Životnost Kuličkový šroub a nosné ložisko Jmenovitá životnost Životnost fc : kontaktní koeficient fw : zátěžový koeficient K : koeficient ekvivalentního momentu (LM guide) Příklady výpočtu jmenovité životnosti (viz str. 11) Podmínky Vyhodnocení Vyhodnocení jmenovité životnosti lineárního vedení Užitečné zatížení vozíku Kombinované radiální a axiální zatížení Statický bezpečnostní koeficient Jmenovitá životnost Vyhodnocení jmenovité životnosti kuličkového šroubu xiální zatížení Statický bezpečnostní koeficient Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti Povolené tahové tlakové zatížení Kritická rychlost Hodnota DN Jmenovitá životnost Vyhodnocení jmenovité životnosti nosného ložiska xiální zatížení (stejné jako kuličkového šroubu) Statický bezpečnostní koeficient Jmenovitá životnost Výsledek Maximální rychlost pojezdu a maximální délka (viz str. ) Normy přesnosti (viz str. 16) Přesnost opakovaného nastavení polohy Přesnost nastavení polohy Zpětná vůle Rovnoběžnost pojezdu Rozměrové údaje (viz str. 18) Těsnění/Volitelné příslušenství (viz str. 4) Prachovky (viz str. 47) Vozík typu Vozík typu C Senzory (viz str. 1) Senzory přiblížení Fotosenzory Senzorová kolejnice Kryty (viz str. ) K modelu KR K modelu KR Vozík typu Vozík typu D K modelu KR46 K modelu KR6 Motorové příruby (viz str. ) Vhodné motory a vhodné motorové příruby Rozměry motorových přírub K modelu KR K modelu KR0 K modelu KR6 K modelu KRH K modelu KR K modelu KR4H K modelu KR46 K modelu KR K modelu KR6 Typ motoru s řemenovým pohonem (viz str. 64) X-Y konzola (viz str. 6) Podrobnosti k objednacímu číslu jsou v částí Rozměrové údaje na následujících stránkách. 1

3 Pohonný mechanizmus jednotky KR Vozík + kuličkový šroub = integrovaná konstrukce pohonného mechanizmu Opěrná deska Kuličkový šroub Vozík Maznice Opěrná příruba Kolejnice Dvouřadý oběh kuliček (Obr. 1) Konstrukce modelu lineární jednotky KR Konstrukce a vlastnosti Lineární jednotka KR nabízí vysokou tuhost, velice přesnou funkci a úsporu prostoru. Je to díky důmyslné konstrukci, kde je integrována kolejnice, jejíž profil ve tvaru U je velice tuhý, s se dvěma valivými jednotkami na obou bočních stěnách vozíku a s kuličkovým šroubem ve středu vozíku. Každá řada kuliček je umístěna pod dotykovým úhlem 4, takže zatížení působící na blok pouzdra ve čtyřech směrech (radiálním a protiradiálním směrem a dvou bočních směrech) vykazují stejné jmenovité zatížení. Díky tomu můžete lineární jednotku KR použít v jakékoliv poloze. Rovnoměrné jmenovité zatížení ze čtyř směrů Dvě řady kuliček pod zatížením jsou uspořádány ve dvouřadé konstrukci s kosoúhlým kontaktem na levé a pravé straně a působí na ně stejné zatížení ve směru nahoru, dolů, zleva a zprava. Znamená to, že pohonný mechanizmus může pracovat v jakékoliv poloze, takže je ideální pro zatížení působící ve směrech, které nejsou stálé, jako je použití v ramenech robota pracujícího v kartézských souřadnicích. (Obr. ) Nosnost modelu KR

4 Vysoká tuhost Lineární jednotka KR se liší od běžných vedení použitím vnější kolejnice, což ještě více zlepšuje tuhost vůči nadměrnému momentu zatížení. Profil kolejnice ve tvaru širokého U byl odlehčen, minimalizuje prohýbání a umožňuje použití jak s jednostranným, tak i oboustranným podepřením. Osa Y Těžiště Model (Tab. 1) Charakteristiky průřezu kolejnice Jednotka: mm 4 lx ly Hmotnost (kg/0 mm) KR 9,08 1,4 4 0,4 Osa X KR0 KR6 6,1 1,7 4 6, 4 1, 0,6 0,9 (Obr. ) KRH KR,7 4 6, 4,8,8 0, 0,66 KR4H 8,4 4 8,9 0,9 KR46,4 1, 6 1,6 Deformace (μm) 6 4 (Nulová vůle) KR0 KR6 KRH KR KR46 KR4H KR KR6 KR KR6, 4,6, 6,9 6 IX = geometrický moment setrvačnosti k osy X IY = geometrický moment setrvačnosti k osy Y 1,, Zatížení (N) (Obr. 4) Deformace jednotky KR při radiálním zatížení Vysoká přesnost Čtyři řady kuliček jsou uspořádány v osvědčené dvoubodové konfiguraci kruhového oblouku, takže je možné nastavit požadované předpětí a tak realizovat vysoce tuhé vedení bez vůlí. Protože je kolísání posuvového odporu při změnách zatížení zmenšeno na minimum, může tak být zaručena poziční a opakovaná pžesnost řádově v mikronech. Osa otáčení kuličky (Obr. ) Konstrukce kontaktu modelu KR

5 Úspora místa Díky použití vnější kolejnice a integrace valivých jednotek vedení a kuličkového šroubu do kompaktního vozíku může lineární jednotka KR sloužit jako pohonný mechanizmus s vysokou tuhostí a vysokou přesností na minimálním prostoru. mm Typ KR Typ KR Typ KR0 Typ KR Typ KR6 Typ KR46 Typ KR6 mm (Obr. 6) Tvar průřezu mm Typ KR4H Typ KRH mm (Obr. 7) Tvar průřezu 4

6 Typy KR- (s jedním dlouhým vozíkem) Standardní model KR. KR- (se dvěma dlouhými vozíky) K dosažení vyšší tuhosti, vyšší nosnosti a vyšší přesnosti jsou použity dva vozíky KR-. KR-C (s jedním krátkým vozíkem) Krátký vozík KR- k dosažení delšího zdvihu. (Nabízené modely: KRH,, 4H, 46) KR-D (se dvěma krátkými vozíky) Jsou použity dva krátké vozíky KR-C. Tím je dosaženo při určitých podmínkách vysoké tuhosti. (Nabízené modely: KRH,, 4H, 46)

7 Jmenovité zatížení a povolený statický moment ve všech směrech Jmenovité zatížení PL PR PT PT Lineární vedení KR může přenášet zatížení ve všech směrech, tj. v radiálním, protiradiálním a ve dvou bočních směrech. Základní jmenovitá zatížení ve všech čtyřech směrech jsou stejná a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Kuličkový šroub KR může přenášet zatížení v axiálním směru, protože obsahuje kuličkový šroub. Hodnoty základního jmenovitého zatížení jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Opěrné ložisko KR může přenášet zatížení v axiálním směru, protože v opěrné přírubě obsahuje kosoúhlé ložisko. Hodnoty základního jmenovitého zatížení jsou uvedeny v tabulce na straně 7. Ekvivalentní zatížení (LM guide) Působí-li na vozík modelu KR zatížení současně ve všech směrech, získáme ekvivalentní zatížení z dále uvedené rovnice. PE = PR (PL) + PT PE : Ekvivalentní zatížení (N) v radiálním směru v protiradiálním směru v bočních směrech PR : Radiální zatížení (N) PL : Protiradiální zatížení (N) PT : Zatížení v bočních směrech (N) 6

8 (Tab. ) Jmenovitá zatížení modelu KR Údaje v závorce ( ) znamenají jednotku. Model KR KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 KR01 KR0 KRH06 KRH KR6 KR KR4H KR4H0 KR46 KR4 Základní dynamické jmenovité zatížení C (N) Dlouhý vozík, typy a Krátký vozík, typy C a D Lineární vedení Základní statické jmenovité zatížení C0 (N) Radiální vůle Dlouhý vozík, typy a Krátký vozík, typy C a D Normální/ vysoká třída přesnosti Precizní přesnost 40-0,001 až +0,00-0,00 až -0,00 +0,00 až -0,00-0,00 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,004-0,004 až -0, ,00 až -0,006-0,006 až -0, ,00 až -0,006-0,006 až -0, ,004 až -0,007-0,007 až -0, ,004 až -0,008-0,008 až -0,0 Základní dynamické jmenovité zatížení Ca (N) Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Kuličkový šroub Základní statické jmenovité zatížení C0a (N) Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Průměr kuličkového šroubu Stoupání Malý průměr závitu 4,, 6,6 7,8 7,8 1, 1, 17, Roztečný průměr kuliček, 6, 8,,,,7,7 0,7 6 Nosné ložisko xiální směr Základní dynamické jmenovité zatížení Ca (N) Povolené statické zatížení P0a (N) Čísla stránek týkajících se nákresů vnějších rozměrů Str.19, 0 Str.1, Str.,4 Str., 6, 7, 8 Str.9,, 1, Str., 4,, 6 Str.7, 8, 9, Str.41,4 Str.4,44 (Poznámka 1) Jmenovité zatížení lineárního vedení znamená jmenovité zatížení na vozík. (Poznámka ) Ve všech kuličkových šroubech precizní třídy přesnosti (P) modelů KRH, KR, KR4H a KR46 je zabudována jedna distanční kulička. (Poznámka ) Ve všech kuličkových šroubech precizní třídy přesnosti (P) modelů KR4H0, KR4, KR a KR6 jsou zabudovány dvě distanční kuličky. 7

9 Povolený moment (lineární vedení) Vozík modelu KR může přenášet moment ve všech směrech, a to i když je použit pouze jeden. Tabulka na straně 8 uvádí hodnoty povoleného statického momentu ve směrech M, M a MC. Použit jeden dlouhý vozík (typ ) Použity dva dlouhé sražené vozíky (typ ) Použit jeden krátký vozík (typ C) Použity dva krátké sražené vozíky (typ D) (Tab. ) Povolený statický moment modelu KR Jednotka: Nm Model Povolený statický moment M M MC KR- 1,1 1,1 8 KR- 70, 70, 76 KR KR KR KR KRH KRH KRH-C KRH-D KR KR KR-C KR-D KR4H KR4H KR4H-C KR4H-D KR KR KR46-C KR46-D KR KR KR6-90 KR (Poznámka) Povolený statický moment modelu KR-/D je hodnotou pro dva k sobě sražené vozíky. 8

10 Životnost Model KR se skládá z vozíku, kuličkového šroubu a nosného ložiska. Jmenovitou životnost všech komponent můžete vypočítat ze základního dynamického jmenovitého zatížení uvedeného v tabulce jmenovitého zatížení (Tabulka, strana 7). Lineární vedení Jmenovitá životnost fc C L= ( ) 0 fw Pc L : Jmenovitá životnost (km) ("Jmenovitá životnost" znamená celkovou dopravní vzdálenost, které může dosáhnout 90% prvků z dostatečně veliké skupiny téhož modelu vodiče LM guide bez první známky únavy materiálu (odlupování šupin z kovového povrchu) provozovaných za stejných podmínek.) C : základní dynamické jmenovité zatížení (N) PC : vypočítané užitečné zatížení (N) fw : zátěžový koeficient (viz tabulka, strana ) fc : kontaktní koeficient (viz tabulka 4, strana ) Pokud na model KR, u kterého jsou dvouvozíkové použity dva KR-/C nebo KR-/D vozíky, působí momenty, pak při výpočtu ekvivalentního zatížení násobte působící moment ekvivalentním koeficientem uvedeným v tabulce 6 na straně. Pm=K M Pm : ekvivalentní zatížení (na vozík) (N) K : faktor ekvivalentního momentu (viz tabulka 6, strana ) M : moment (Nm) (Chcete-li použít tři nebo více vozíků nebo chcete-li vozíky použít odděleně s rozestupem, kontaktujte THK.) Jestliže na model KR-/D působí moment Mc, použijte k výpočtu ekvivalentního zatížení následující rovnici: KC MC Pm= Jestliže na model KR působí současně radiální zatížení (P) a moment, použijte k výpočtu ekvivalentního zatížení následující rovnici: PE=Pm+P PE : celkové ekvivalentní radiální zatížení (N) Životnost Jakmile jsme zjistili jmenovitou životnost (L), můžeme z následující rovnice vypočítat životnost za předpokladu konstantní délky zdvihu a počtu cyklů: Lh= L 6 ls n1 Lh : životnost (h) ls : délka zdvihu n1 : počet cyklů za minutu (min -1 ) Kuličkový šroub a nosné ložisko Jmenovitá životnost Ca L= ( ) fw 6 Fa L : Jmenovitá životnost (rev.) ("Jmenovitá životnost" znamená celkový počet otáček, kterých může dosáhnout 90% ze skupiny stejných kuličkových šroubů (nosných ložisek) než se objeví první známky únavy materiálu těchto kuličkových šroubů (nosných ložisek), za stejných podmínek.) Ca : základní dynamické jmenovité zatížení (N) Fa : axiální zatížení (N) fw : zátěžový koeficient (viz tabulka, strana ) Jakmile jsme zjistili jmenovitou životnost, můžeme z následující rovnice vypočítat životnost za předpokladu konstantní délky zdvihu a počtu cyklů. 9

11 Životnost L l Lh= l S n1 Lh : životnost (h) ls : délka zdvihu n1 : počet cyklů za minutu (min -1 ) l : stoupání kuličkového šroubů fc: kontaktní koeficient Použijete-li dvě pouzdra bloků ve dvojitém bloku modelu KR-/D, násobte základní jmenovité zatížení příslušným kontaktním koeficientem uvedeným v tabulce 4. (Tab. 4) Kontaktní faktor (fc) Typ vozíku Typy /C Typy /D Kontaktní koeficient fc 1 0,81 fw: zátěžový koeficient (Tab. ) Zátěžový koeficient (fw) Vibrace nebo rázy jemné Malé Střední Velké Rychlost (V) nepatrná V=0, < m/s Pro pomalou rychlost 0,<V=1 < m/s Pro střední rychlost 1<V= < m/s Pro vysokou rychlost V> m/s fw 1 až 1, 1, až 1, 1, až až, K : koeficient ekvivalentního momentu (lineární vedení) Pokud během pohybu vozíku působí moment, jsou vnější kuličky na koncích vozíku vystaveny většímu zatížení. V tom případě při výpočtu zatížení násobte hodnotu momentu koeficientem ekvivalentního momentu uvedeného v tabulce 6. K, K a KC udávají koeficienty ekvivalentního momentu ve směrech M, M a MC. (Tab. 6) Koeficient ekvivalentního momentu (K) Model K K KC Model K K KC KR-, -1, -1 9,09 - KR-D, -, - 4,9 - KR-,96 -,96-9,09 - KR4H- 9,8-9,8 -,4 - KR0-,4-1,4-1 7,69 - KR4H- 1,87-1,87 -,4 - KR0-4,6-4,6-7,69 - KR4H-C 1,8-1 1,8-1,4 - KR6-1,7-1 1,7-1,88 - KR4H-D,81 -,81 -,4 - KR6-,06 -,06 -,88 - KR46-1,01-1 1,01-1,8 - KRH- 1,1-1 1,1-1 4,78 - KR46-1,78-1,78 -,8 - KRH-,76 -,76-4,78 - KR46-C 1,8-1 1,8-1,8 - KRH-C,77-1,77-1 4,78 - KR46-D, -, -,8 - KRH-D,99 -,99-4,78 - KR- 8,6-8,6 -,8 - KR- 1,1-1 1,1-1 4,9 - KR- 1, - 1, -,8 - KR-,7 -,7-4,9 - KR6-7, - 7, -,14 - KR-C,77-1,77-1 4,9 - KR6-1, - 1, -,14 - (Poznámka) Koeficient ekvivalentního momentu u modelu KR-/D je hodnotou při použití dvou k sobě sražených vozíků.

12 Příklady výpočtu jmenovité životnosti Podmínky Vyhodnocovaný model : KR0 Lineární vedení (C=80 N, C0=61900 N) Kuličkový šroub (Ca= N, C0a=990 N) Nosné ložisko (Ca=70 N, P0a=990 N) Hmotnost m= kg Rychlost v=00 mm/s Zrychlení α=,4 m/s Zdvih ls=1 mm Gravitační zrychlení g=9,807 m/s Graf rychlosti viz obrázek níže. (mm/s) v m M 19 Střed boční síly 0,1,19 0,1, 9, (s),61 (s) 1 Vyhodnocení Vyhodnocení jmenovité životnosti lineárního vedení Užitečné zatížení bloku pouzdra * Protože je použit jeden vozík, jsou momenty M a M při převodu na užitečné zatížení násobeny koeficientem ekvivalentního momentu (K=K=8,6 - ). * Protože je použit jeden hřídel, je působící moment MC při převodu na užitečné zatížení násoben koeficientem ekvivalentního momentu (KC=,8 - ). ěhem rovnoměrného pohybu P1=mg+KC mg =67 N ěhem zrychlení P1a=P1+K mα 19=186 N P1aT=1K mα =-49 N ěhem brzdění P1d=P1-K mα 19=-7 N P1dT=K mα =49 N * P1aT a P1d jsou položeny rovny nule, protože zatížená drážka se liší od vyhodnocované drážky. Kombinované radiální a axiální zatížení ěhem rovnoměrného pohybu P1E=P1= 67 N ěhem zrychlení P1aE=P1a+P1aT=186 N ěhem brzdění P1dE=P1d+P1dT=49 N 11

13 Statický bezpečnostní koeficient C0 fs= = =,9 Pmax C0 P1aE Jmenovitá životnost Průměrné zatížení Pm= 1 ls (P1E 9+P1aE,+P1dE,) =790 N Jmenovitá životnost L = C ( 0=, 6 km fw Pm ) fw : zátěžový koeficient Vyhodnocení jmenovité životnosti kuličkového šroubu xiální zatížení ěhem rovnoměrného pohybu vpřed Fa1=μ mg+f=4 N μ : koeficient tření (0,00) f : valivý odpor vozíku KR + odpor těsnění (, N) ěhem dopředného zrychlení Fa= Fa1+mα=76 N ěhem dopředného brzdění Fa=Fa1-mα=-68 N ěhem rovnoměrného pohybu zpět Fa4=-Fa1=-4 N ěhem zpětného zrychlení Fa=Fa4-mα=-4 N ěhem zpětného brzdění Fa6=Fa4+mα=68 N * Fa, Fa4 a Fa jsou položeny rovny nule, protože zatížená drážka se liší od vyhodnocované drážky. Statický bezpečnostní koeficient C0a C0a fs= = =1, Famax Fa Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti n P1= E I 0, =100 N l a P1 : zatížení na mezi vzpěrné pevnosti (N) la : vzpěrná délka ( mm) E : Youngův modul (,06 N/mm ) n : koeficient instalace (pevná-pevná 4,0) 0, : bezpečnostní koeficient L : min. geometrický moment setrvačnosti šroubového vřetena (mm 4 ) I= 64 d1 4 d1 : průměr závitu šroubového vřetena (17, mm) 1

14 Povolené tahové tlakové zatížení P= d1 =0 N 4 P : povolené tahové tlakové zatížení (N) δ : povolené tahové tlakové namáhání (147 N/mm ) d1 : malý průměr závitu šroubového vřetena (17, mm) Kritická rychlost N1= E I 0,8 = min -1 p lb N1 : kritická rychlost (min -1 ) lb : vzpěrná délka ( mm) γ : hustota materiálu (7,8-6 kg/mm ) λ : koeficient instalace (pevná-podpíraná,97) 0,8 : bezpečnostní koeficient Hodnota DN DN=1 ( < =0000) D : roztečný průměr kuliček (0,7 mm) N : max. provozní rychlost otáčení (00 min -1 ) Jmenovitá životnost Průměrné axiální zatížení Fam= 1 ls Jmenovitá životnost L= Ca ( l=, 7 km fw Fam ) (Fa1 9+Fa,+Fa6,) =, N fw : zátěžový koeficient (1,) R : stoupání kuličkového šroubu (0 mm) Vyhodnocení jmenovité životnosti nosného ložiska xiální zatížení (stejné jako kuličkového šroubu) Fa1= 4 N Fa= 76 N Fa= 0 N Fa4= 0 N Fa= 0 N Fa6= 68 N Statický bezpečnostní koeficient P0a P0a fs = = =, Famax Fa 1

15 Jmenovitá životnost Průměrné axiální zatížení Fam= 1 ls (Fa1 9+Fa,+Fa6,) =, N Jmenovitá životnost L= Ca ( ) 6 =1, 1 rev. fw Fam fw : zátěžový koeficient (1,) * Výše uvedená jmenovitá životnost je převedena na dráhovou životnost kuličkového šroubu. LS=L l -6 =,06 8 Km Výsledek Následující tabulka shrnuje výsledky vyhodnocení. KR0 Statický bezpečnostní koeficient Zatížení na mezi vzpěrné pevnosti (N) Povolené tahové tlakové zatížení (N) Kritická rychlost (min 1 ) Hodnota DN Jmenovitá životnost (km) Max. axiální zatížení (N) Max. provozní rychlost otáčení (min 1 ) Vozík Kuličkový šroub Nosné ložisko,9, , ,,06 8 Z číselných hodnot, jako je koeficient statické bezpečnosti, můžete posoudit, zda můžete vyhodnocovaný model použít. Jmenovitá životnost nejslabší části je také pokládána za jmenovitou životnost vyhodnocovaného modelu KR0. 14

16 Maximální rychlost pojezdu a maximální délka Maximální rychlost pojezdu KR je limitována kritickou rychlostí a hodnotou DN kuličkového šroubu bez ohledu na maximální rychlost otáčení motoru. Používáte-li KR při vysokých rychlostech, věnujte tomu zvýšenou pozornost. Maximální délka je kromě toho udávána jako délka kolejnice. Model KR KR0 KR KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Stoupání kuličkového šroubu (Tab. 7) Maximální rychlost pojezdu a maximální délka Maximální rychlost pojezdu (mm/sec) Údaje v závorce ( ) znamenají jednotku. Maximální délka Precizní přesnost Normální/vysoká třída přesnosti Precizní přesnost Normální/vysoká třída přesnosti

17 Normy přesnosti Přesnost modelu KR je určena přesností opakovaného nastavení polohy, přesností nastavení polohy, zpětnou vůlí a rovnoběžností pojezdu. Přesnost opakovaného nastavení polohy Nastavení polohy ze stejného směru se opakuje ve všech pozicích sedmkrát, pokaždé se změří poloha zastavení a tím se získá polovina maximální chyby odečtu. Toto měření se zásadně provádí ve všech polohách ve středu a na obou koncích pojezdové vzdálenosti. Za výslednou hodnotu měření se považuje nejvyšší získaná hodnota a přidáním znaménka ± se označí za polovinu maximální chyby. (Obr. 8) Přesnost opakovaného nastavení polohy t1 t t Přesnost nastavení polohy Za referenční délku se pokládá maximální zdvih a za absolutní hodnotu je prohlášena maximální chyba mezi skutečnou pojezdovou vzdáleností z referenční polohy a nařízenou vzdáleností. ( + ) Δ (chyba) Δ Stanovená hodnota Referenční 0 poloha Δ Vzdálenost pojezdu Δ= Skutečná vzdálenost pojezdu - stanovená vzdálenost pojezdu ( - ) (Obr. 9) Přesnost nastavení polohy Zpětná vůle Hnací prvek působí na vozík a hodnota odečtená na zkušebním indikátoru při nepatrném pohybu je brána jako referenční. Poté ze stejného směru působí na vozík zatížení (tabulka směr podávání) ze stavu nezávislého na hnacím prvku, a za hodnotu měření se považuje vzniklá chyba mezi návratem a referenční hodnotou po zrušení pohybu. Toto měření se provede ve všech polohách ve středu a téměř na obou koncích pohybu, a za naměřenou hodnotu se považuje největší získaná hodnota. Návrat Zpětná vůle Posun šroubu Posuv zatížení Zatížení (včetně pružného posuvu) (Obr. ) Zpětná vůle Rovnoběžnost pojezdu Na nivelační desku namontovanou spolu s KR se umístí srovnávací lať a pomocí zkušebního indikátoru se měří rovnoběžnost téměř po celé délce pojezdu vozíku. Za naměřenou hodnotu se považuje maximální chyba odečtená v rozmezí délky pojezdu. Příměrné pravítko (Obr. 11) Rovnoběžnost pojezdu 16

18 Přesnost modelu KR se dělí na tři kategorie: třída normální přesnosti (žádný symbol), třída vysoké přesnosti (H) a precizní třída (P). Následující tabulka uvádí standardy pro všechny tyto tři přesnosti. Model KR0 KR6 KRH KR KR4H KR46 KR KR6 Model KR46 (Tab. 8-1) Normální přesnost (žádný symbol) Jednotka: mm Délka kolejnice Délka LM kolejnice Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,01 ±0,01 ±0,01 ± 0,01 Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne určeno Ne Ne ±0,01 0,0 určeno určeno Ne Ne ±0,01 0,0 určeno určeno ± 0,01 Přesnost nastavení polohy Ne určeno Rovnoběžnost pojezdu Ne určeno Zpětná vůle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Počáteční točivý moment (Ncm) ±0,01 Ne Ne 0,0 1 určeno určeno ±0,01 (Tab. 8-) Precizní třída přesnosti (P) 7 0 KR 0 ±0,00 0,0 0,01 0,00 0,8 17 KR0 0 0 ±0,00 0,0 0,01 0,00 1, 0 KR6 0 ±0,00 0,0 0,01 0, ,0 0,01 KRH ±0,00 0,00 0,0 0, KR 0 ±0, KR4H ±0, Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,00 Přesnost nastavení polohy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rovnoběžnost pojezdu 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zpětná vůle 0,00 0,00 0,00 0, 1, Jednotka: mm Počáteční točivý moment (Ncm) 17 KR ±0,00 0,0 0,04 0,0 0,0 0, KR6 ±0,00 0,0 0,0 0,00 0 0,04 0,0 (Poznámka) Způsob vyhodnocení odpovídá kritériím THK. 17 Model 7 0 KR 0 17 ±0,004 0,04 0,0 0,01 0,4 0 KR0 0 ±0,00 0,06 0,0 0,01 0, 0 KR6 0 ±0,00 0,06 0,0 0,01 1, 0 0 0,06 0,0 KRH 0 ±0,00 0, ,1 0,0 0 0,06 0,0 0 KR 0 ±0,00 0, ,1 0,0 4 0,1 0,0 KR4H 6 ±0,00 0,0 0,1 0,04 0, 0,0 KR46 KR KR6 Délka LM kolejnice (Tab. 8-) Vysoká třída přesnosti (H) Přesnost opakovaného nastavení polohy ±0,00 ±0,00 ±0,008 Přesnost nastavení polohy 0,1 0,1 0, 0,18 0, Rovnoběžnost pojezdu 0,0 0,04 0,0 0,0 Zpětná vůle 0,0 0,0 Jednotka: mm Počáteční točivý moment (Ncm) 1 0,18 0, 0,0 0,0 1 0,8 0,0 (Poznámka) Počáteční točivý moment je hodnota získaná v případě, kdy je výrobek namazán lithiovým mazivem č. Upozorňujeme však, že počáteční hodnotou pro typy KR0 a KR6 je hodnota při použití maziva THK F a pro typ KR je to hodnota při použití maziva THK FF. (Poznámka) Pokud se použijí maziva s vysokou viskozitou, jako je vakuový tuk nebo mazivo pro čisté provozy, existují případy, kdy je kriteriální hodnota počátečního točivého momentu překročena. V tom případě věnujte větší pozornost výběru motoru. 17

19 Rozměrové údaje KR--- Standardní specifikace viz str. 19 KR-- (s jedním vozíkem) KR-- (se dvěma vozíky) KR--- (s krytem) viz str. 0 KR-- (s jedním vozíkem) KR-- (se dvěma vozíky) KR1- Standardní specifikace viz str. 1 KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) KR1- (s krytem) viz str. KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) KR- Standardní specifikace viz str. KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) KR- (s krytem) viz str. 4 KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--- Standardní specifikace viz str. KRH-- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH-- (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--C (s jedním krátkým vozíkem) KRH--D (se dvěma krátkými vozíky) KRH--- (s krytem) viz str. 7 KRH-- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH-- (se dvěma dlouhými vozíky) KRH--C (s jedním krátkým vozíkem) KRH--D (se dvěma krátkými vozíky) KR--- Standardní specifikace viz str. 9 KR-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR--C (s jedním krátkým vozíkem) KR--D (se dvěma krátkými vozíky) KR4H--- Standardní specifikace viz str. KR4H-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR4H--C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H--D (se dvěma krátkými vozíky) KR4H--- (s krytem) viz str. KR4H-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR4H--C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H--D (se dvěma krátkými vozíky) KR46--- Standardní specifikace viz str. 7 KR46-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR46--C (s jedním krátkým vozíkem) KR46--D (se dvěma krátkými vozíky) KR46--- (s krytem) viz str. 9 KR46-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR46--C (s jedním krátkým vozíkem) KR46--D (se dvěma krátkými vozíky) KR0- Standardní specifikace viz str. 41 KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) KR0- (s krytem) viz str. 4 KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) KR6- Standardní specifikace viz str. 4 KR6 (s jedním dlouhým vozíkem) KR6 (se dvěma dlouhými vozíky) KR6- (s krytem) viz str. 44 KR6 (s jedním dlouhým vozíkem) KR6 (se dvěma dlouhými vozíky) KR--- (s krytem) viz str. 1 KR-- (s jedním dlouhým vozíkem) KR-- (se dvěma dlouhými vozíky) KR--C (s jedním krátkým vozíkem) KR--D (se dvěma krátkými vozíky) 18

20 KR --- Standardní specifikace KR -- (s jedním vozíkem) KR -- (se dvěma vozíky) 44 7, øh6 7 1 L M hloubka 4 očnice kuličkového vřetena -M hloubka n-,4 provrtáno skrz ø6 zahloubení hloubka (upevněno M šroubem se šestihrannou hlavou) ø0h7 ø17 6,, ø čep skrz 19 4, 9,, G 0 (n-1) 0 (G) 4,4,8, 6,9 9, 1,9 MIN (Vzdálenost dvou k sobě sražených vozíků) -M hloubka (stejná poloha na protější straně) 4 4 ø otvor se závitem na mazání,, Pohled 0, 9, Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ 1,4 6,4 81,4 6,4 11,4 6,4 48,4 7,4 98,4 1,4 G 1, 1, 1, n 4 4 Celková hmotnost jednotky (kg) * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Typ 0,19 0, 0, 0,8 0,1 0,4 Typ 0,9 0, 0, 0,8 Příklad objednacího čísla modelu KR 01 M +L P M Číslo modelu Stoupání kuličkového šroubu (1 mm/ mm) Typ vozíku 4 Vozík z nerezové oceli (standard) 6 Třída přesnosti 7 Kolejnice z nerezové oceli (standard) 8 Označení motoru 9 Označení zakrytování 0 Označení senzoru! Typ opěrné příruby " Označení motorové příruby (viz strana ) # Kontrolní č. (Poznámka) U modelu KR--- jsou kolejnice, vozík, hřídel kuličkového vřetena a kuličky vyrobeny z nerezové oceli (standard). # !" 19

21 KR --- (s krytem) KR -- (s jedním vozíkem) KR -- (se dvěma vozíky) 8 L M hloubka 6 očnice kuličkového vřetena 7, 4 -M hloubka (stejná poloha na protější straně) 4-ø čep skrz 4,4 (1,8) 44,8, 6,9,6, 0, 9, , Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,4 6,4 81,4 6,4 11,4 6,4 48,4 7,4 98,4 1,4 0, 0,6 0, 0, 0,6 0,4 0,64 0,94 0,44 0,464 * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. 6 Třída přesnosti 8 Označení motoru 9 Označení zakrytování 0 Označení senzoru Popis Vysoká přesnost Precizní Symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 0

22 KR1 - Standardní specifikace KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) ø4h , 46 6, n-,4 provrtáno skrz ø6, zahloubení hloubka 0 4-M hloubka 4, 18 L1 -M,6 hloubka 6 (otvor sražený na poloměr 1,) očnice kuličkového vřetena ø0h ,9 46MIN (Vzdálenost dvou k sobě sražených vozíků) -M,6 hloubka 4 (stejná poloha na protější straně), G (n-1) (G), 4-ø,4 čep skrz 9,6,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 9, 9,, PCD 9 4-M hloubka 6 0, 1, 0, ,4 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ 41, 91, 141, 4, 9, G 0 Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 0,4 0,8 0,6 0,7 0,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR1 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR0 01 +L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (1 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

23 KR1 - (s krytem) KR1 (s jedním dlouhým vozíkem) KR1 (se dvěma dlouhými vozíky) 4 46, 0 L1 4-M4 hloubka 14, očnice kuličkového vřetena 8, 6 -M hloubka 4 (stejná poloha na protější straně) 4-M hloubka 6 9,6,6 (1) 7 9, 9, 1, 17,, 1 PCD9 4-ø,4 čep skrz 0, Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ , 91, 141, 4, 9, 0,1 0,66 0,8 0,78 0,9 * Možný rozsah zdvihu modelu KR1 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

24 KR - Standardní specifikace KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) øh7 16, L ,4 -M hloubka 6 (otvor sražený na poloměr 1,) 4 n-4, provrtáno skrz ø8 zahloubení hloubka 4 4-M4 hloubka 6, očnice kuličkového vřetena ø4h ,9 64MIN (Vzdálenost dvou vozíků) -M,6 hloubka 4 (stejná poloha na protější straně), 1 G 80 (n-1) 80 (G), 4-ø, čep skrz 49, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 8, 8 6, 11 PCD 4-M hloubka 6 0,, 6 1 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 0,99 1, 1,8 1,41 1,9 1,6 1,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR6 0 +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

25 KR - (s krytem) KR (s jedním dlouhým vozíkem) KR (se dvěma dlouhými vozíky) 64 47,4 L1 4-M4 hloubka 17 očnice kuličkového vřetena 1 8, -M hloubka 4 (stejná poloha na protější straně) 6 4-ø, čep skrz 49,4 4 (0,) , 11 8, 6, 16 PCD 4-M hloubka 6 0, 1, 0 Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 1,1 1,4 1, 1,6 1,8 1,78,04 * Možný rozsah zdvihu modelu KR uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 4

26 KRH --- Standardní specifikace KRH -- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH -- (se dvěma dlouhými vozíky) ø6h M hloubka 8 74,4 4 L1 n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka 4, M,6 hloubka H očnice kuličkového vřetena F (n1-1) F n1-m,6 hloubka, (H) , 74,4MIN (Vzdálenost dvou vozíků) øh8 ø8 G 0 (n-1) 0 (G) 9, , 0,8 0, PCD,, 14 -M hloubka Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 4-M4 hloubka 8 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez Plná délka L Možný rozsah zdvihu Typ 8,8 8,8 08,8 8,8 8,8 08,8 Typ 14,4 4,4 4,4 44,4 G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 1,4 1,6,,,7,,,8 4,1 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KRH +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/ mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

27 KRH -- C (s jedním krátkým vozíkem) KRH -- D (se dvěma krátkými vozíky) L ,9 8, n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka 4, očnice kuličkového vřetena 8 11 ø6h7 -M,6 hloubka -M hloubka 8 n1-m,6 hloubka, F H (n1-1) F (H) , 48,9MIN (Vzdálenost dvou vozíků) øh8 ø8 -M hloubka 9,7 4 G 14 0 (n-1) (G) Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 4 4, 0,8 0, PCD 4-M4 hloubka 8,, 1, Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D G , 14, 4, 4, 44, 4,,4 8,4 18,4 8,4 8,4 48, , 1,,1,6,1,7 1,47 1,67,7,77,7,87 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 6

28 KRH --- (s krytem) KRH -- (s jedním dlouhým vozíkem) KRH -- (se dvěma dlouhými vozíky) 74,4 4 L1 4-M hloubka očnice kuličkového vřetena -M hloubka 4 (ze zadní strany) -M hloubka 4 4, 0,8 9,7 4 4 (0,8) 80 1, 0, PCD 4-M4 hloubka 8 Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,8 8,8 08,8 8,8 8,8 08,8 14,4 4,4 4,4 44,4 1,6 1,8,4, 4,1,8,4,9 4, * Možný rozsah zdvihu modelu KRH-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KRH +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/ mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytován 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

29 KRH -- C (s jedním krátkým vozíkem) KRH -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 48,9 8, -M hloubka M hloubka 4 1 očnice kuličkového vřetena (ze zadní strany) -M hloubka 4 4, 0,8 9,7 4 4 (0,8) 80 1, 0, PCD 4-M4 hloubka 8 Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 14, 4, 4, 44, 4,,4 8,4 18,4 8,4 8,4 48,4 1,4 1,6,,8,,9 1,64 1,84,44,04,4 4,14 * Možný rozsah zdvihu modelu KRH--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 8

30 KR --- Standardní specifikace KR -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR -- (se dvěma dlouhými vozíky) 9 L1 11 n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka, M hloubka 8 4, 11 4-M hloubka H 8 F očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 (n1-1) F (H) ø8h8 ø6h MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 0 0 (n-1) 0 (0) ( při délce kolejnice 0) ( při délce kolejnice 0) 6, 6, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 44, 44 0,, PCD 4-M4 hloubka,7,1 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H F Celková hmotnost jednotky (kg) , 111, 11, 11, 411, 11,,,, 4, ,7,6,,9 4,,9, 4, 4,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Typ Typ Příklad objednacího čísla modelu KR +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

31 KR -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR -- D (se dvěma krátkými vozíky) L M hloubka 8 0, 8,, n-, provrtáno skrz ø9, zahloubení hloubka, M hloubka F očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) F (H) ø8h8 ø6h ,MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 0 0 (n-1) 0 (0) ( při délce kolejnice 0) ( při délce kolejnice 0) 6, 6, Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 44, 44 0,, PCD 4-M4 hloubka,7,1 Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu H F Celková hmotnost jednotky (kg) n n1 Typ C Typ D Typ C Typ D , 86, 186, 86, 86, 486, ,6 1,9,,1,8 4,4 1,8,1,7, 4,0 4,6 * Možný rozsah zdvihu modelu KR--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

32 KR --- (s krytem) KR -- (s jedním dlouhým vozíkem KR -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 4-M hloubka očnice kuličkového vřetena 8 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 4-M4 hloubka 44, 44, 48 (0,) , PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ , 111, 11, 11, 411, 11,,,, 4, 1,9,,8, 4, 4,8,8,98 4,68,8 * Možný rozsah zdvihu modelu KR--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Všimněte si, že šrouby na montáž krytu jsou o 0, mm vyšší než horní plocha horní desky. Příklad objednacího čísla modelu KR +0L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (6 mm/mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

33 KR -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 0, 8, -M hloubka 74 -M hloubka (ze zadní strany) 1 očnice kuličkového vřetena 4-M4 hloubka 44, 44, 48 (0,) , PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 86, 186, 86, 86, 486, 1,7,1,7, 4 4,7,4,6 4, * Možný rozsah zdvihu modelu KR-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Všimněte si, že šrouby na montáž krytu jsou o 0, mm vyšší než horní plocha horní desky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

34 KR4H --- Standardní specifikace KR4H -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H -- (se dvěma dlouhými vozíky) øh , L1 4-M6 hloubka 9 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, H očnice kuličkového vřetena -M hloubka 6 n1-m,6 hloubka, (n1-1) (H), MIN (Vzdálenost dvou vozíků) ø0h8 ø (n-1) 0 (70) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 6 6, 4, 4 Při použití dvou vozíků 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,1 6,1 7,1 8,1 9,1,1 11, 6,0 7,0 8,0 9,0,0 11,0 1, * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n Příklad objednacího čísla modelu KR4H +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

35 KR4H -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 øh ,4 n-6,6 provrtáno skrz f11 zahloubení hloubka 6, 70, -M6 hloubka 9 4, H -M hloubka 6 očnice kuličkového vřetena (n1-1) n1-m,6 hloubka, (H), , MIN (Vzdálenost dvou vozíků) ø0h8 ø (n-1) 0 (70) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 6 6, 4, 4 Při použití dvou vozíků 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Celková hmotnost jednotky (kg) n Typ C Typ D Typ C Typ D , 0, 40, 0, 60, 70, 80, ,7,7 6,7 7,7 8,7 9,7,8, 6, 7, 8, 9,, 11, * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 4

36 KR4H --- (s krytem) KR4H -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR4H -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 79, , 6 6, M6 hloubka 1 očnice kuličkového vřetena 4-M,6 hloubka (ze zadní strany) 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 (1,8) 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,7 6,8 7,9 9,1 11, 1, 7,01 8,11 9,1,1 11,41 1,1 1,61 * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KR4H +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

37 KR4H -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR4H -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 70, 4, -M6 hloubka M,6 hloubka (ze zadní strany), očnice kuličkového vřetena 4-M hloubka 4-M4 hloubka 8 79,6 (1,8) , 6 6, 67 0, PCD PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D , 0, 40, 0, 60, 70, 80, ,1 6, 7, 8,4 9,,6 11,7,8 6,9 8,0 9,1, 11, 1,4 * Možný rozsah zdvihu modelu KR4H--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 6

38 KR Standardní specifikace KR46 -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46 -- (se dvěma dlouhými vozíkem) 87, L1 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, 4-M6 hloubka ø8h očnice kuličkového 4-M hloubka 8 vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) (H) ø0h8 ø44 14, 0, 1 1MIN (Vzdálenost dvou vozíků) (n-1) 0 (70) 4-M4 hloubka 8 8 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku , 4, 9 7, 1 PCD Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H Celková hmotnost jednotky (kg) ,, 6, 7, 8,, ,7 9, 11,6 1,8, 8,9, 11, 1, , * Možný rozsah zdvihu modelu KR46-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Typ Typ Příklad objednacího čísla modelu KR46 +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

39 KR46 -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR46 -- D (se dvěma krátkými vozíky) 87, , 4, L1 n-6,6 provrtáno skrz ø11 zahloubení hloubka 6, -M6 hloubka 1 1 9, ø0h8 ø44 14 ø8h7 0, 4-M hloubka 8 očnice kuličkového vřetena n1-m,6 hloubka 4 H (n1-1) (H) ,MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 70 (n-1) 0 (70) 4-M4 hloubka 8 8 Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku , 4, 9 7, 1 PCD Při použití dvou vozíků Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D H Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D ,, 6, 7, 8,, 4, 4, 44, 4, 64, 84, , 8,6 9,9 11, 1,4 14,9 8,1 9,4,7 1 1,,7 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. n n1 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás. 8

40 KR (s krytem) KR46 -- (s jedním dlouhým vozíkem) KR46 -- (se dvěma dlouhými vozíky) L1 4-M hloubka 4-M6 hloubka očnice kuličkového vřetena 8 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 4-M4 hloubka , PCD (0,9) Pohled Průřez Plná délka L1 4,, 6, 7, 8,, Možný rozsah zdvihu Typ Typ Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ 8, 9,79 9,7 11, ,49 1,4 1,89 1,7,19 16, 17,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46-- uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Příklad objednacího čísla modelu KR46 +9L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena ( mm/0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

41 KR46 -- C (s jedním krátkým vozíkem) KR46 -- D (se dvěma krátkými vozíky) L1 7, 4, -M6 hloubka 0 -M hloubka 6 (ze zadní strany) 8 očnice kuličkového vřetena 4-M4 hloubka , PCD (0,9) Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ C Typ D Celková hmotnost jednotky (kg) Typ C Typ D ,, 6, 7, 8,, 4, 4, 44, 4, 64, 84, ,8 9,1, 11,9 1,,8 8,79,09 11,49 1,89 14,19 16,79 * Možný rozsah zdvihu modelu KR46--D uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma k sobě sraženými vozíky. Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru Popis Normální Vysoká přesnost Precizní Symbol Číselný symbol H P Popis Nedodán Dodán Symbol 0 1 Popis Nedodán Dodán S prachovkami Symbol 0 1 Popis Nedodán Se senzorovou kolejnicí Fotosenzor EE-SX-671 (OMRON) Senzor přiblížení GL-1F (SUNX) Senzor přiblížení GXL-N1F (SUNX)* Fotosenzor EE-SX-674 (OMRON) Senzor přiblížení PM-D1-001 (Yamatake)* Symbol (Poznámka)* V klidu sepnutý kontakt (NC) je k dispozici také pro PM-D1-001 (Yamatake) a GXL-N1F (SUNX). Podrobnosti se dozvíte od THK. Kontaktujte nás.

42 KR0 - Standardní specifikace KR0 (s jedním dlouhým vozíkem) KR0 (se dvěma dlouhými vozíky) ø1h7 L n-9 provrtáno skrz 11 9, ø14 zahloubení hloubka 8,6 0 4-M8 hloubka H 8 (n1-1) (H) ø0h8 G 0 (n-1) 0 (G) očnice kuličkového vřetena 4-M hloubka 6 n1-m,6 hloubka 4 18MIN (Vzdálenost dvou vozíků) 1,4 7 4-M hloubka Orientace mazacího čepu Při použití jednoho vozíku 7 71, 1, 4,4 Při použití dvou vozíků 0, PCD Pohled Průřez - Plná délka L1 Možný rozsah zdvihu Typ Typ H G Celková hmotnost jednotky (kg) Typ Typ ,9 1,7,4,1 6,9 1,6,4,1 6,8 8,6 * Možný rozsah zdvihu modelu KR0 uvádí hodnoty platné v případě, kdy je výrobek použit se dvěma bloky pouzder v dvojbloku. n n1 Příklad objednacího čísla modelu KR L P Číslo modelu Stoupání kuličkového vřetena (0 mm) Typ vozíku 4 Třída přesnosti 6 Označení motoru 7 Označení zakrytování 8 Označení senzoru 9 Typ opěrné příruby (viz strana ) 0 Označení motorové příruby (viz strana )! Kontrolní č.!

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika MTJZ Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 117 Příklad montáže 118 Vodící rolny 119 Čepy rolen 120 Vodící kolejnice 121 Montážní rozměry 122 Montáž a provoz 124 Výpočty 125 116 Lineární vedení

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

FBW2560R/3590XR/50110XR

FBW2560R/3590XR/50110XR NOVÉ Řada Slide Pack (ploché vedení) z nerezové oceli FBW2560R/3590XR/50110XR CATALO No.338CZ Slide Pack (ploché vedení) Řada z nerezové oceli FBW Montážní deska (SUS304) Kuličky (SUS440C) Vedení kuliček

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Vodící a podpůrné rolny

Vodící a podpůrné rolny Vodící a podpůrné rolny ø d I 120 R R E ø D Es ø D Es ø d I E ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L ø d1 S1 L1 S 1 2 3 4 L2 L3 L Obr. 1 Obr. 2 Vodící rolny C106 E106 C208 E208 C208R E208R C210 E210 C312 E312 C316

Více

Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem Lineární moduly s kolej. vedením a kuličkovým šroubem Přesnost modulů Označení 40 86 pojezdové [mm] Opakovaná přesnost [mm] Přesnost [mm] Rovnoběžnost vedení [mm] Rozběhový moment [Nmm] ±0,003 0,020 0,010

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy

NOVINKA. Rolničkové vedení C-Rail. Vozíky C-Rail. Kolejnice C-Rail. Nerezové provedení. Vodicí systémy NOVINKA Rolničkové vedení Vozíky Kolejnice Nerezové provedení Vodicí systémy Technická specifikace Lineární rolničkové vedení typu nabízí jednoduché a ekonomicky výhodné řešení lineárních posuvů pro lehká

Více

Elektrické saně EGSK/EGSP

Elektrické saně EGSK/EGSP Elektrické saně EGSK/EGSP Elektromechanické pohony pomoc při výběru Přehled pohonů s ozubeným řemenem a pohonů s vřetenem pohony s ozubeným řemenem pohony s vřetenem systém souřadnic rychlosti až 10 m/s

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. Lineární jednotky MTV s pohonem kuličkovým šroubem Charakteristika Lineární jednotky (moduly) MTV s pohonem kuličkovým šroubem a integrovaným kolejnicovým vedením umožňují díky své kompaktní konstrukci

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04

Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 Rexroth člen Bosch Group Kuličková kolejnicová vedení firmy Rexroth RD 82 202/2003-04 RD 82 202/2002-12 1 Lineární technika firmy Bosch Rexroth kuličková kolejnicová vedení válečková kolejnicová vedení

Více

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99

Kluzné prvky nenáročné na údržbu. Změny vyhrazeny D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu D99 Kluzné prvky nenáročné na údržbu Popis Kluzné prvky nenáročné na údržbu se používají převážně ve výrobě nástrojů a ve strojírenství pro lineární rotační kluzné pohyby.

Více

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ

SHS. Lineární vedení s kuličkovým řetězem. Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry. CATALOG No. 235-11CZ Odpovídá novým standardům přesnosti Lineární vedení s kuličkovým řetězem Výhody kuličkového řetězu Světově standardizované rozměry SHS CATALOG No. 25-11CZ Vliv klece kuličkového ložiska Na prvopočátku

Více

DryLin SHT - lineární posuvné stoly

DryLin SHT - lineární posuvné stoly - lineární posuvné stoly +90º 40º Lineární posuvné, bezúdržbové, s během nasucho, pracují s pouzdry iglidur a jsou dostupné v rozmanitých konfiguracích včetně různých kombinací šroubů, uložení a materiálů

Více

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22

Obsah. Rolničkové vedení Systém V Vodící rolny VW...20 Čepy MVB...20 Kolejnice VR... 21 Příklad montáže a výpočty...22 Obsah Rolny S jednořadým ložiskem LR... 4 S dvouřadým ložiskem LR... 5 S jehličkovými ložisky KR... 7 Vodící rolny s vodící drážkou R... 8 Čepy pro vodící rolny RC... 9 Rolničkové vedení s L kolejnicí

Více

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory

Příslušenství. Příslušenství Lineární jednotky. Servomotory Příslušenství 83 levá strana Připojovací příruby motorů k modulům CTV/MTV Rozměry a technické parametry horní strana pravá strana Konstrukce přírub MSD 1. kryt 2. upevnění řemenice svěrnými pouzdry 3.

Více

Systémy s jedním pohonem

Systémy s jedním pohonem Všeobecné údaje Systém s jedním pohonem (YXCS) je modul pohonu (EHM ) pro libovolný pohyb v jedné ose. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost a robustní konstrukce

Více

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR

ROVINNÉ BRUSKY. Řada AHR ROVINNÉ BRUSKY Řada AHR SLOUPOVÉ ROVINNÉ BRUSKY Charakteristika Brusky pro přesné broušení na plocho pro široké průmyslové využití, opravy, výrobu forem a nástrojů. Optimalizovaná struktura - hlavní části

Více

Lineární vedení Linrol

Lineární vedení Linrol Linrol Obsah Technický popis 105 Vodící kolejnice 90

Více

Lineární osa AD...M pro pohon motorem Oboustranné kolejnice D10/D20

Lineární osa AD...M pro pohon motorem Oboustranné kolejnice D10/D20 Lineární osa AD...M Oboustranné kolejnice D10/D20 Axiální zatížení Radiální zatížení Připojovací rozměry pro šnekové převodovky A B C D 1 E H F d H7 G Typ AD210M 150 120 64 36 24,0 20 134,0 AD312M 180

Více

Lineární vedení Typ MG

Lineární vedení Typ MG 1.2 Miniaturní lineární vedení 1.2.1 Vlastnosti typu MGN 1. Malé, lehké, vhodné pro malé stroje 2. Kolejnice a vozíky z nerezavějící oceli 3. Gotický profil oběžné dráhy umožňuje zatížení ve všech směrech

Více

X-Y-Z vodicí systémy. MTJ lin. moduly s ozubeným řemenem. MRJ lin. moduly s ozubeným řemenem. MTV lin. moduly s kuličkovým šroubem

X-Y-Z vodicí systémy. MTJ lin. moduly s ozubeným řemenem. MRJ lin. moduly s ozubeným řemenem. MTV lin. moduly s kuličkovým šroubem 03 lineární moduly X-Y-Z vodicí systémy MTJ lin. moduly s ozubeným řemenem MRJ lin. moduly s ozubeným řemenem MTV lin. moduly s kuličkovým šroubem MTJZ lin. moduly pro posuv v ose Z CTJ lin. moduly s kolejnicovým

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory

Obsah. Lineární jednotky. Příslušenství. Servomotory Obsah Lineární jednotky MTJ a MRJ přehled...3 MTJ 40, MRJ 40...8 MTJ 65, MRJ 65...10 MTJ 80, MRJ 80...12 MTJ 110, MRJ 110...14 MTV přehled...17 MTV 65...20 MTJ ECO přehled...23 MTJ 40 ECO...26 MTJZ přehled...29

Více

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

Lineární pohon s kuličkovým šroubem Veličiny Veličiny Všeobecně Název Typ Znača Jednota Poznáma ineární pohon s uličovým šroubem OSP-E..SB Upevnění viz výresy Rozsah teplot ϑ min C -20 ϑ max C +80 ineární pohon s uličovým šroubem Série OSP-E..SB

Více

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF

NOVINKA. Rolničkové vedení ELF. Rolničkové vedení ELF NOVINKA Rolničkové vedení Rolničkové vedení Technická specifikace Kolejnice s kalenými tyčemi S Vodící kolejnice rolničkového lineárního vedení S jsou konstrukčně sestaveny z vodicích tyčí zasazených v

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09

intelligence in MOtiOn KŘÍŽOVÁ VÁleČKOVÁ ložiska 09 intelligence IN MOTION KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA 09 WWW.HIWIN.CZ KŘÍŽOVÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA Vlastnosti Typy Přesnost Výpočty Uložení Montáž Specifikace 4/5 6/7 7/10 11/12 13 14/15 16/22 09 WWW.HIWIN.CZ

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

Mini saně DGSC technické údaje

Mini saně DGSC technické údaje Všeobecné údaje vlastnosti rozsah použití nejmenší jednotka vedených saní (šířka 8 mm), která umožňuje vysokou hustotu montáže přesné vedení v kuličkovém vedení s klecí umožňuje přesnou linearitu/ rovnoběžnost

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah 1. Výstupní

Více

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

Zdvižné převodovky Typ TSE I S rotujícím šroubem

Zdvižné převodovky Typ TSE I S rotujícím šroubem Šroub je pevně spojen se šnekovým kolem a otáčí se společně. Matice se tedy pohybuje nahoru a dolů. Inovativní stavebnicový systém zdvižných převodovek umožňuje perfektní řešení pohonů z cenově výhodných

Více

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum

VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum VC-608/ VC-610/711 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro přesné obrábění forem a náročných kontur - Vysokorychlostní obrábění 12.000 20.000 ot/min - Ergonomický design a komfortní obsluha - Systém

Více

Příslušenství pro posuvné stoly drylin

Příslušenství pro posuvné stoly drylin drylin pro posuvné stoly drylin Zcela samomazné Indikátory pozice Ruční kolečka ve více provedeních Ruční aretace Úhlové převodovky 1203 drylin drylin K dispozici je velmi široký sortiment příslušenství

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Osy s lineárním motorem řady HN a HG

Osy s lineárním motorem řady HN a HG HN HG Osy s lineárním motorem řady HN a HG Nekompromisní a vysoce dynamická lineární osa HN s pevnou základnou-integrována a připravena k použití. Kompaktní a precizní vedení, i absolutní měřící systém

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ

P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ KOMPLEXNÍ E ENÍ PRO HYDRAULIKU PNEUMATIKU A MAZÁNÍ P EHLED PNEUMATICK CH PRVKÒ PNEUMATIKA NOVINKY Pneumatické válce řady P1D dle norem ISO/VDMA Průměry pístu: 32-125 mm dle norem ISO a VDMA Tlak max. 10

Více

Kuželové převodovky Typ BG Přehled

Kuželové převodovky Typ BG Přehled Typ BG Přehled Možnosti provedení A n oboustranná, pomaloběžná hřídel DX n oboustranná, protiběžná, rychloběžná hřídel Převodový poměr 1:1-5:1 354 Strana Převodový poměr 1:1-1:5 Strana 368 AS n jednostranná,

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

NOVINKA. Aktuátory. Zdvižné mini převodovky. Aktuátory. Motory s převodovkou

NOVINKA. Aktuátory. Zdvižné mini převodovky. Aktuátory. Motory s převodovkou NOVINKA Zdvižné mini převodovky Zdvižné mini převodovky Motory s převodovkou Zdvižné mini převodovky Technický přehled Technický přehled Zdvižné mini převodovky Zdvižné mini převodovky typ LAT s výsuvným

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT

Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Lineární vedení s profilovou tyčí LLT Obsah Značka SKF znamená v současné době víc než kdy dříve a dokáže také poskytnout víc i vám, našim váženým zákazníkům. SKF si udržuje vedoucí postavení ve světě

Více

Lineární vedení s oběhovými kuličkami

Lineární vedení s oběhovými kuličkami Lineární vedení s oběhovými kuličkami Obsah Obsah Vedení HG - popis 125 Přesnost vedení HG 127 Profilové kolejnice HGR 128 Vozíky vysoké HGH 130 Vozíky přírubové HGW 131 Miniaturní vedení MG - popis 132

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum

TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum TMV 850 / TMV 1050 CNC vertikální obráběcí centrum - Určeno pro vysokorychlostní vrtání, frézování a řezání závitů - Rychlá výměna nástroje 3 sec, s řezu do řezu 4,7 sec - Ergonomický design a komfortní

Více

KOMPONENTY PRO BRÁNY NEREZ PROVEDENÍ.

KOMPONENTY PRO BRÁNY NEREZ PROVEDENÍ. KOMPONENTY PRO BRÁNY NEREZ PROVEDENÍ www.facsrl.com FINTO FINTO Standardně jsou ložiska v kolečkách zatavená a jsou z běžné oceli. Za příplatek lze dodat pouzdra ložisek z nerezu. Všechny rozměry jsou

Více

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice

systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice systémy kuličkových šroubů příležitost v automatizační technice POLOHOVACÍ OSY LINEÁRNÍCH MOTORŮ Porovnání vlastností pohonných systémů Při výběru vhodných poháněcích prvků pro polohovací úlohy jsou k

Více

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM

APEX DYNAMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PASTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PEX DYNMICS CZECH s.r.o. VYSOCE PRECIZNÍ PSTORKY SE ŠIKMÝM OZUBENÍM PRECIZNÍ HŘEBENY PSTORKY PEX DYNMICS Hřebeny a pastorky HLVNÍ RYSY: Vysoká přesnost Vysoké zatížení Vysoké rychlosti Nízká hlučnost Dlouhá

Více

Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu

Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu Praktikum I úloha IX. Měření modulu pružnosti v tahu Štěpán Roučka úkol 1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu

Více

Obsah. Zdvižné mini převodovky MHG Zdvižné mini převodovky zakrytované MHG100/_R 430. Zdvižné mini převodovky HG2 431

Obsah. Zdvižné mini převodovky MHG Zdvižné mini převodovky zakrytované MHG100/_R 430. Zdvižné mini převodovky HG2 431 Zdvižné převodovky Obsah Zdvižné mini převodovky MHG100 428 Zdvižné mini převodovky zakrytované MHG100/_R 430 Zdvižné mini převodovky HG2 431 Zdvižné mini převodovky HG3 433 Zdvižné mini převodovky MHG120

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C)

Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) KONSTRUKÈNÍ ÚDAJE STANDARDNÍ SORTIMENT Profil Typ Popis Rozsah teplot ( C) F 506 Vodicí pás z tvrzené polyesterové tkaniny. Vynikající parametry únosnosti. +120 +100-40 Číslo stránky 5.7 4.1 F 87 Vodicí

Více

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu

Jednotky s vedením ELFR, bez pohonu technické údaje Všeobecné údaje přímočará vedení bez pohonů s volně pohyblivými saněmi vedení je určeno jako opora silám a momentům v úlohách s více osami zvýšená torzní tuhost nižší chvění při dynamickém

Více

Vysoce dynamické lineární osy řady HL

Vysoce dynamické lineární osy řady HL Vysoce dynamické lineární osy řady HL Lineární osy řady HL nabízejí nekompromisní, nejmodernější integrovaný způsob pohonu a jsou připraveny pro velmi jednoduchou zástavbu do širších celků. Jejich razantní,

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Přímočaré portály technické údaje

Přímočaré portály technické údaje Všeobecné údaje Přímočarý portál (YXCR) se skládá z více pohonných modulů (EHM / DHMZ) k zajištění pohybu v rovině 2D. ideálně se hodí pro dlouhé zdvihy v portálech a velké zátěže velká mechanická tuhost

Více

Kruhové/multipohybové vedení. Jednoduchá realizace montážních, dopravních a kontrolních drah HCR/HMG. CATALOG No.306-1CZ

Kruhové/multipohybové vedení. Jednoduchá realizace montážních, dopravních a kontrolních drah HCR/HMG. CATALOG No.306-1CZ Kruhové/multipohybové vedení Jednoduchá realizace montážních, dopravních a kontrolních drah HCR/HMG CATALOG No.06-1CZ Obsah Kruhové vedení - model HCR Přehled produktu... Strany až 8 Tabulka rozměrů...

Více

Lineární pohon s ozubeným řemenem. integrovaným. kladkovým vedením. Serie OSP-E..BHD Velikost 25, 32, 50. Katalogový list CZ.

Lineární pohon s ozubeným řemenem. integrovaným. kladkovým vedením. Serie OSP-E..BHD Velikost 25, 32, 50. Katalogový list CZ. A1P559D00DZ00X Technické změny vyhrazeny Veličiny Veličiny Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Název Typ Upevnění viz výkresy Rozsah teplot ϑ min C -30 ϑ max C 80 Hmotnost k viz tabulka Poloha pro instalaci

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 30

Více

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka.

Montáž v Brně. Válec. 32 100 mm. Katalogový list 2.29.001-1CZ 67. Veličiny podle VDI 3294. Údaje o tlaku přetlak. Značka Jednotka Poznámka. Technické změny vyhrazeny A1P507D00LW00X Veličiny podle VDI 3294 Veličina Všeobecně Název Řada Druh konstrukce Způsob upevnění Druh připojení Značka Jednotka Poznámka Válec s pístnicí AZ5 dvojčinný s tlumením

Více

Axiální kuličková ložiska

Axiální kuličková ložiska Axiální kuličková ložiska Jednosměrná axiální kuličková ložiska... 838 Obousměrná axiální kuličková ložiska... 839 Základní údaje... 840 Rozměry... 840 Tolerance... 840 Nesouosost... 840 Klece... 840 Minimální

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0240 Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Obsah Systém kabelových vleček - program 02 C-profily a upevňovací materiál...3 Kabelová vlečka pro ploché kabely...3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely...3 C-profily

Více

Prostorové portály technické údaje

Prostorové portály technické údaje Všeobecné údaje Prostorový portál (YXCR) se skládá z více pohonných modulů (EHM / DHMZ) k zajištění pohybu v prostoru (3D). lze univerzálně používat pro lehké až velmi těžké díly a také pro velké užitečné

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70.

Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. Obdélníkové příruby pro sloupky, vodící ložisko včetně bronzového pouzdra s grafitovými tělísky 2031.70. 2031.70. Příklad montáže: *202.19. Vodící sloupky *2022.19. *2021.46. * 202.19. *2022.25. *2021.43.

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce

Vodicí jednotky EAGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Vodicí jednotky EGF, pro elektrické válce Všeobecné údaje Vodicí jednotky EGF se používají při velkých krouticích momentech k pojištění elektrických válců proti

Více

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části) Kola Účel: (kolo včetně pneumatiky): Umístění: - nese hmotnost vozidla - kola jsou umístěna na koncích náprav - přenáší síly mezi vozovkou a vozidlem - doplňuje pružící systém vozidla Složení kola: kovové

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur Více než 250 rozměrů skladem ve výrobním závodě Nízké opotřebení s různými materiály hřídele Nízký koeficient tření za sucha Pohlcování vibrací

Více

Pohony s ozubeným řemenem ELGR

Pohony s ozubeným řemenem ELGR hlavní údaje Všeobecné údaje optimální poměr cena/výkon jednotka připravená k montáži pro rychlou a jednoduchou konstrukci vysoká spolehlivost díky testované životnosti 5 000 km montáž motoru, s identickým

Více

Globoidní otočné stoly

Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly 43 Globoidní otočné stoly Globoidní otočné stoly Naše nejmenší Kompaktní otočné stoly projektované pro maximální zatížení 50 až 2000 kg při extrémně krátkém pracovním taktu a vysoké

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Vodící tyče a kuličková pouzdra

Vodící tyče a kuličková pouzdra Vodící tyče a kuličková pouzdra Vodící tyče a kuličková pouzdra Obsah Kuličková pouzdra typ KH 9 Kuličková pouzdra typ UBM 10 Kuličková pouzdra typ LME 11 Kuličková pouzdra otevřená typ UB-OP 12 Kuličková

Více