PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9"

Transkript

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 1 z 6

2 1 ÚVODNÍ ÚDAJE 1.1 Identifikační údaje stavebníka - objednatele jméno Obec Přezletice sídlo Březovská 509,Přezletice, p.jenštejn Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace jméno Ing. Tomáš Jeníček, ČKA sídlo Schnirchova 1257,Praha 7, telefon jméno Ing. arch. Martin Kačírek, ČKA sídlo Branišovská 946/44, České Budějovice telefon IČ: ZÁKLADNÍ POPIS ÚPRAV ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU Na základě komentářú soutěžní poroty vycházejících ze základních představ o funci objektu vrámci struktury společenského života obce došlo k dílčím úpravám skladby provozů jednotlivých objektů. Zásadní z hlediska funkce byl přesun společenského sálu na přízemní úroveň. Původně uvažovaný komorní prostor, byl nově koncipován jako mutifukční sál, otevírající se svými průhledy do okolního života obce. Základní struktura návrhu zůstává shodná. Logické členění jednotlivých společensky významových funcí do samostatných objektů. Objemově je vymezena funkce společenská sálu,kavárny,mediateky, funkce obecního úřadu a funkce komerčních prostor s klubovnami. Všechny objekty jsou propojeny plochou paluby, dávající areálu společenský význam. Oproti předešlé varinatě byl redukován objem obestavěného prostoru, lze očekávat snížení celkových nákladů. 3 URBANISTICKÉ VZTAHY Stanovením hierarchie významů okolních prostor - Horní návsi a přilehlých ulic - otáčíme kompozici třech domů směrem do ulice Veleňské, do které jsou orientovány jednotlivé štíty narvrhovaných budov, přičemž prostřední objekt Obecního úřadu ustupuje od uliční čáry a vytváří si vlastní předprostor. Zároveň je vzhledem k výškovým poměrům osazený na vyšší úrovni, čímž nabývá na významu. Architektonický koncept vychází z tradičních zastavovacích způsobů na venkově i ve městech, především ve smyslu orientace štítů a hřebene, měřítka objemového řešení a použitých materiálů. Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 2 z 6

3 Prostranství Horní návsi - prostoru, kterému byl ponechán význam spíše společenský - oživuje otevřený prostor cukrárny a přilehlý parter je řešen jako volná plocha s možností rekreace a setkávání obyvatel. Zároveň je z tohoto prostoru možný přístup k Obecnímu úřadu podél stávající ulice V Uličce. Propojení jednotlivých provozů, plynulý průchod přes území a zároveň otevřenost jsou základními principy navrhovaného řešení. 4 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Stavební program byl rozdělen do 3 objektů dle funkce a společenského významu. Přímo z prostoru upraveného Horního náměstí je vstup do objektu kavárny, mediateky a společenského sálu. Objekt je koncipován jako otevřený dvoupodlažní prostor, kontinuálně rozšiřující prostor přilehlého náměstí. Objekt obecního úřadu stojí významově uprostřed kompozice. Snahou bylo v maximální míře transformovat otevřenost veřejné instituce. Hlavní zasedací místnost je umístěna v přízemí v návaznosti na základní platformu obce. Kanceláře obecního úřadu se na tuto rovinu spirálovitě navazují. V suterénu objektu jsou skladové prostory, archiv a kotelna sloužící pro všechny objekty. V jižním poli kompozice je navržen objekt pro komerční využití. V přízemí jsou umístěny variabilní pronajímatelné prostory. Přímo z venkovního prostoru je přístup schodištěm do 2.podlaží k prostorám kluboven. Pří jižní otočené fasádě objektu je vyhrazen prostor pro skladování tříděného odpadu. Důležitým momentem je vytvoření dílčích kontinuálně propojených předprostorů před každým objektem navázaných na širší parter obce. Veřejné prostory budou lokálně doplněny sadovými úpravami, prvky drobné architektury, areálovým osvětlením, dodávající význam centrální instituce. 5 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY Volba materiálového řešení vychází z tradičních materiálů použitých u zástavby v obci. Konstrukčně budou objekty řešeny tradičním způsobem - monolitických suterénů a stropních konstrukcí, vyzdívaného obvodového zdiva a dřevěného krovu. Na fasádách je uvažován dřevěný obklad v systému provětrávané fasády. Lokálně je použito plechových obkladů, opaktního skla. Okenní konstrukce budou z důvodů vyšší odolnosti hliníkové. Střešní krytina bude z předzvětralého tz. plechu. Kamenné vymezující zídky v parteru, reagují ve stopě a materiálovém řešení na původní zástavbu parcely. Obecným principem bude vyšší míra zateplení, kvalitní zasklení, minimalizace tepelných mostů odpovídající současnému trendu nízkoenergetických domů. 6 DOPRAVA Celý areál staveb je z hlediska pěšího přístupu otevřený více směrům. Hlavní příchod k objektu obecního úřadu je z upraveného Horního náměstí kolem objektu kavárny. Nový chodník při ulici Veleňské slouží k přístupu k novým parkovacím stáním a dále k stávajícímu objektu obecního úřadu. Pěší cesta V Uličce byla zachována v původní stopě. Pouze lokálně se propojuje s novými prostory centra. Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 3 z 6

4 Odpadové hospodářství bude pro obsluhu objektem komercí. přístupné novou cestou za Pro celý areál je navrženo 6 parkovacích stání. Počet vychází z faktu že převážná většina návštěvníků obecního úřadu je místních s docházkovou vzdáleností. Případná zvýšená potřeba bude řešena v intravilianu obce např. v prostorách ulice Kaštanové. 7 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY Objekt bude připojen na obecní technickou infrastrukturu. Jako zdroj tepla lze uvažovat dle doporučení zadavatele plynovou kotelnu. Alternativně navrhujeme zvážit variantu použití rekuperačních jednotek, doplněné solárními panely na střechách objektů. V objektu bude realizován systém VZT regulující oddílně vnitřní prostředí obecního úřadu a společenské části. Přes systém VZT bude realizováno i chlazení objektu. Odpadní vzduch bude energeticky rekuperován. 8 ZÁKLADNÍ BILANČNÍ ÚDAJE BILANČNÍ ÚDAJE - VŠECHNY OBJEKTY OBESTAVĚNÝ PROSTOR 3855,0 m3 862,0 m3 4717,0 m3 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 861,1 248,0 1109,1 ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 710,0 m2 338,0 m2 1048,0 m2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 950,0 m2 OBJEKT A - KAVÁRNA, MEDIATEKA,SPOLEČENSKÝ SÁL OBJEKT A OBESTAVĚNÝ PROSTOR 1265,0 m3 282,0 m3 1547,0 m3 Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 4 z 6

5 OBJEKT A - HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 152,5 m2 152,5 m2 86,0 m2 391,0 m2 OBJEKT A - ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY PODLAŽÍ PLOCHA 137,0 m2 84,0 m2 61,0 m2 282,0 m2 OBJEKT B - OBECNÍ ÚŘAD OBJEKT B OBESTAVĚNÝ PROSTOR 1500,0 m3 580,0 m3 2080,0 m3 OBJEKT B - HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 161,0 m2 162,0 m2 162,0 m2 485,0 m2 OBJEKT B - ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY PODLAŽÍ OBJEKT C - KOMERČNÍ PROSTORY,KLUBOVNY PLOCHA 137,3 m2 144,5 m2 135,8 m2 417,6 m2 OBJEKT C OBESTAVĚNÝ PROSTOR 1090,0 m3 1090,0 m3 OBJEKT C - HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 140,0 m2 140,0 m2 280,0 m2 OBJEKT C - ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY PODLAŽÍ POPIS MÍSTNOSTI PLOCHA 118,4 m2 114,7 m2 233,1 m2 Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 5 z 6

6 9 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY STAVBY Odhad celkových nákladů stavby vychází z kalkulace kubatury obestavěného prostoru a jednotkové ceny. Cenu stavby uvažujeme v řádu 6000 Kč/m3. Cena zahrnuje technické vybavení stavby, a připojení objektu na technickou infrastrukturu. Pro úpravy okolí stavby, tzn zpevněné plochy, prvky drobné architektury, areálové osvětlení, sadové úpravy byla stanovena cena 3500 KČ/m2. Jednotkové ceny lze hodnotit ve srovnání s např. obytnou zástavbou jako mírně zvýšené odpovídající standardu veřejné stavby. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové stavební náklady lze odhadnout na Kč.( bez DPH) CENA STAVBY OBESTAVĚNÝ PROSTOR JEDNOTKOVÁ CENA KČ/m3 4717, ,0 Kč CENA - ZPEVNĚNÉ PLOCHY,SADOVÉ ÚPRAVY,OSVĚTLENÍ, DROBNÁ ARCHITEKTURA CELKOVÁ VÝMĚRA ZPEVN PLOCH m2 JEDNOTKOVÁ CENA KČ/m2 950, ,0 Kč CENA STAVBY ,0 m2 Tomáš Jeníček, Martin Kačírek 6 z 6

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více