01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5"

Transkript

1 ROSA - ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov, tel: , číslo zakázky: IČ: investor: revize: číslo paré: MĚSTO SEMILY, Husova 82, Semily dat.

2 Michal Rosa ARCHITEKT 21. května 2007 Michal Rosa ARCHITEKT Název: Investor: Projektant: Stupeň PD: Semily Stavební úpravy městského kina Jitřenka Město Semily Husova 82, Semily Michal Rosa Architekt, Ing. arch. Michal Rosa, Krakonošovo náměstí 71, Trutnov architektonická studie - koncept SEMILY STAVEBNÍ ÚPRAVY 001 Průvodní zpráva 1. Obsah 1. Obsah Úvod Možnosti využití objektu Varianty řešení Varianty Komunikační prostory Výškové úrovně Stavební úpravy stávajícího objektu Varianta Popis varianty Dispoziční řešení Zhodnocení varianty Varianta Popis varianty Dispoziční řešení Zhodnocení varianty Varianta Popis varianty Dispoziční řešení Zhodnocení varianty Varianta Popis varianty Dispoziční řešení Zhodnocení varianty Bilance ploch knihovny Úvod Předmětem projektu je návrh stavebních úprav městského kina Jitřenka v Semilech. Objekt se nachází na jižním konci Riegrova náměstí, č.p. 49. Kino bylo uvedeno do provozu v roce 1962 a sloužilo až do roku 2004, kdy bylo uzavřeno. Hlavním úkolem bylo nalezení optimálního využití celého objektu kina, včetně řešení přístupu osob s pohybovým omezením a řešení únikových cest. Požadovaným obsahem objektu je kino, knihovna, kavárna, klubovna pro video tvorbu a jeden služební byt. V rámci konceptu architektonické studie je objekt řešen ve čtyřech variantách. Na základě výběru optimální varianty zadavatelem bude jedna z variant dopracována do plnohodnotné architektonické studie. 3. Možnosti využití objektu Protože součástí zadání je zmenšení kinosálu a zrušení malého společenského sálu, zůstává velká část objektu volná pro další využití. Zadavatel navrhuje využít tuto část objektu jako městskou knihovnu. Po prohlídce objektu a prozkoumání prostorových a technických parametrů objektu byly zváženy možnosti alternativního využití zbylé části objektu. Zde je nutné si uvědomit, že provoz kina klade zvýšené požadavky na hladinu okolního hluku. To do značné míry limituje možnosti případně navržených provozů, protože pokud má kino správně fungovat a být životaschopné, musí nabídnout vysoký divácký komfort, jehož nedílnou součástí je dnes hlavně kvalitní zvuk. Do úvahy tedy připadají pouze provozy, které nezatíží kinosál (a okolní prostředí) nadměrným hlukem. Z tohoto důvodu je vyloučené umístit v objektu hudební klub nebo diskotéku, přestože svými parametry se k tomu prostory stávajícího malého sálu nabízejí. Současné provozování kina a hudebního klubu je nemožné, protože ve stávajících konstrukcích nelze technicky zamezit šíření hluku. Ze stejného důvodu není možné v objektu umístit ani často diskutovaný bowling. Zajímavá by v tomto prostoru byla i galerie, ale ta již v Semilech funguje. Umístění welness centra s posilovnou, masážemi, soláriem a saunou není vhodné ze stejného důvodu podobné zařízení existuje nedaleko. Další možností je využití těchto prostor ke komerčním účelům, ale protože se jedná převážně o prostory ve 2. nadzemním podlaží, je otázkou, zda by byl o obchody s takovým umístěním zájem. Možné je i umístění restaurace, ale za ztížených podmínek. Kuchyně musí mít denní osvětlení a nesmí přímo sousedit s kinosálem. To do značné míry omezuje možnosti dispozičního řešení restaurace. Důležité je si také uvědomit, co by pro objekt města znamenalo, že by v něm takovýmto způsobem převážily komerční aktivity. Takový dům by byl přímo závislý na obchodním úspěchu jednotlivých nájemců. Nezanedbatelný by byl rovněž dopad do možností financování přestavby. Na dům s převažujícími komerčními aktivitami bude jistě velmi obtížné získat jakékoli dotace. Z výše uvedených důvodů se zdá být záměr zadavatele umístit v objektu městskou knihovnu jako nejlepší možný. Provoz knihovny není hlučný, navíc provozní hodiny knihovny a kina se většinou nepřekrývají. Knihovna jako subjekt zřizovaný městem je stabilním a kontrolovatelným nájemníkem, který se bude o své prostory dobře starat. Stávající objekt a možná přístavba nabízejí řadu zajímavých prostor, které jsou pro knihovnu dobře adaptovatelné. Na rozdíl od jiných provozů lze na knihovnu získat dotaci. Stranou by však neměly zůstat ani výhody vzájemného soužití kina s knihovnou, které mohou být pro oba subjekty zajímavé a prospěšné. Knihovna může pro některé akce, které Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9 Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9

3 Michal Rosa ARCHITEKT Michal Rosa ARCHITEKT pořádá, jako jsou například autorská čtení a různé programy pro děti, využít sál v objektu. Na základě tohoto soužití mohou vzniknout i nové multimediální programy. Jediným omezením, které pro knihovnu existuje, je velké statické zatížení od knih, které neumožňuje umístění knihovny ve stávající 3. nadzemním podlaží. 4. Varianty řešení 4.1 Varianty Jsou navrženy čtyři varianty řešení objektu. První tři uvažují s umístěním knihovny a liší se způsobem uspořádání, způsobem provozování kina a také polohou a charakterem kavárny. Čtvrtá varianta hledá využití objektu bez přemístění knihovny. 4.2 Komunikační prostory Jako hlavní komunikační prostor celého objektu je ve všech variantách využit prostor stávajícího schodiště, které jako jediné v objektu spojuje všechna tři patra. Toto schodiště je umístěno v průčelí, což je výhodné pro jeho užití jako požární únikové cesty a zároveň to umožní prosvětlení komunikačních prostor. Aby bylo možné navázat komunikace na schodiště v 1. nadzemním podlaží, je nezbytné otočit o 180 nástupní rameno. Ke komunikačnímu prostoru je připojen evakuační výtah, který propojí všechna podlaží. Tak vniká prostorná a prosluněná vstupní hala, která může v budoucnu sloužit i jako pasáž, pokud se podaří zpřístupnit sousední nádvoří. 4.3 Výškové úrovně Stávající objekt má druhé nadzemní podlaží rozdělené do dvou úrovní +4,150 v hlavní části (dnes malý společenský sál) a + 3,250 v připojené části (dnes toalety). Protože pro část nové přístavby plně postačuje výška stávající připojené části na kterou přístavba navazuje, je v přístavbě použita výška nižší. To vede k úspoře obestavěného prostoru. Bezbariérové řešení výškového rozdílu je v jednotlivých variantách řešeno různě. 4.4 Stavební úpravy stávajícího objektu Ve všech variantách je třeba upravit stávající schodiště způsobem, který je popsán výše. Úprava spočívá v odstranění dvou ramen tříramenného schodiště z 1.np do 2.np a v jejich narovnání. Ve všech variantách je rovněž navrženo odstranění zbývajících dvou schodišť. Ve všech variantách vzniká uvnitř dispozice plošně poměrně zajímavý prostor bez oken. Aby byl tento prostor využitelný, je navrženo horní osvětlení. Toho je dosaženo odstraněním stávající střechy, vytvořením nové ploché střecha a navržením střešních světlíků. Tento zásah přinese navíc možnost přisvětlit plochu nad stávajícím foyer. Tato úprava je dobře patrná z řezu C. Další úpravy se týkají stávajícího třetího podlaží objektu za účelem vytvoření bytu, kanceláře a klubovny. Tyto zásahy se týkají převážně příček a nemají vliv na konstrukci objektu. 5. Varianta Popis varianty Varianta 1 pracuje s umístěním knihovny ve zbylé části objektu. Nová přístavba je dvoupodlažní. Kavárna je umístěna v 1. nadzemním podlaží, je součástí foyer kina a využívá společné toalety. V 1. nadzemním podlaží jsou ještě umístěny dva komerční prostory a regionální část knihovny. Vlastní knihovna je umístěna v celém druhém nadzemním podlaží. Ve třetím nadzemním podlaží je služební byt, kancelář kina a klubovna. 5.2 Dispoziční řešení V průčelí prvního nadzemního podlaží se nachází kavárna a antikvariát. Oba prostory jsou přístupné ze vstupní haly. Kavárna plynule přechází do foyer kina a využívá společné toalety. Na foyer navazuje šatna diváků, prodej vstupenek a vstup do sálu. Z provozních důvodů je počet vstupů do sálu redukován na jeden, aby na kontrolu vstupenek stačil jeden člověk. Sál je navržen pro 115 diváků + 2 imobilní. Sál má otočenou dispozici, takže vsup do sálu je na straně plátna. Aby divák nebyl rušen opozdilci, je po straně navržena chodba, která skryje příchozí a rušení omezí na minimum. Toto uspořádání sálu usnadní zřízení únikové cesty do Špindlenovy ulice a umožní lepší využití ušetřených částí sálu. Důležité je i to, že v případě různých provozovatelů kavárny a kina bude takto možný oddělený provozní vstup do sálu za účelem úklidu a do promítací kabiny. Na vstupní halu navazuje i druhý komerční prostor a regionální část knihovny. Část knihovny a celý komerční prostor se nacházejí v nové přístavbě objektu. Regionální část knihovny se skládá převážně z prostor pro skladování knih, jejich zpracování a expedici do okolních knihoven. Tato část knihovny je neveřejná a její umístění v přízemí je zvláště vhodné s ohledem na množství skladovaných knih, jejichž umístění do vyšších pater by si vyžádalo zásadní statické úpravy a také z provozních důvodů, protože právě z těchto prostor jsou knihy expedovány a přijímány zpět. Celé druhé nadzemní podlaží zabírá knihovna (s výjimkou kinosálu, který je dvoupodlažní). Je zde hlavní vstup do knihovny, u kterého se předpokládá umístění šatny a centrální recepce pro půjčování a vracení knih a poskytování informací. Druhé schodiště slouží jako provozní a únikové a za běžného provozu bude neveřejné. Tím, že existuje pouze jeden východ, se značně zjednoduší kontrola. Dělení knihovny na jednotlivá oddělení není v této fázi řešeno. Bude navrženo až pro vítěznou variantu. Na úrovni druhého nadzemního podlaží se nachází i kabina promítače se zázemím. Ve třetím nadzemním podlaží stávající části objektu je umístěna kancelář kina, klubovna pro video tvorbu a služební byt. V této variantě je přístavba pouze dvoupodlažní. Byt je navržen jako 3+kk. Přes prostornou předsíň jsou přístupné dvě ložnice, obytný prostor s kuchyní a koupelna se samostatnou toaletou. Je zde i malá komora. Z obytného prostoru a ložnice dětí je přístupná stávající terasa. K bytu patří i sklad na kola a kočárek, který je přístupný z chodby. Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9 Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9

4 Michal Rosa ARCHITEKT Michal Rosa ARCHITEKT 5.3 Zhodnocení varianty Tato varianta je z variant, které počítají s umístěním knihovny nejjednodušší a nejlevnější. Navržené úpravy nemají zásadní charakter a nová přístavba je pouze dvoupodlažní. V této variantě nevzniká zcela samostatný provoz kina, protože některé části jsou společné s kavárnou. Uspořádání je však navrženo tak, aby byla umožněna samostatná obsluha. Užívání společných ploch je třeba řešit smluvně. Díky tomu však je podstatná část 1. nadzemního podlaží celodenně využitá. Antikvariát (nebo jiný komerční prostor) je však velmi malý a nemá potřebné zázemí. V této variantě se předpokládá, že tu bude umístěn antikvariát provozovaný knihovnou (a využívající zázemí knihovny) nebo informace. Pro komerční úspěch je výloha důležitá, ale o poměrně úzké průčelí se musí antikvariát podělit s kavárnou. Hostům kavárny umístěné v 1. nadzemním podlaží hrozí ve večerních hodinách oslnění od kolem projíždějících automobilů. Ani výhled ze zde umístěné kavárny není nijak zajímavý. 6. Varianta Popis varianty Varianta 2 pracuje s umístěním knihovny ve zbylé části objektu. Nová přístavba je třípodlažní. V průčelí 1. nadzemního podlaží je umístěn antikvariát komerční prostor. Kino je navrženo jako zcela oddělený prostor a má vlastní foyer, toalety a občerstvení. Samostatná kavárna je umístěna ve 2. nadzemním podlaží a volně navazuje na knihovnu. Knihovna je řešena přes tři podlaží. Ve třetím nadzemním podlaží je služební byt, kancelář kina a klubovna. Pasáž není v této variantě řešena. 6.2 Dispoziční řešení V průčelí prvního nadzemního podlaží se nachází antikvariát (komerční prostor) s potřebným zázemím a s lepšími plošnými parametry, než ve variantě 1. Vchod do antikvariátu je ze vstupní haly, stejně jako vstup do foyer kina. Na foyer navazuje šatna diváků, prodej vstupenek, občerstvení a vstup do sálu. Z provozních důvodů je počet vstupů do sálu redukován na jeden, aby na kontrolu vstupenek stačil jeden člověk. Sál je navržen pro 121 diváků + 2 imobilní. Sál má klasickou dispozici, takže vsup do sálu je proti plátnu. Toto uspořádání sálu nepřináší takové plošné úspory jako obrácené uspořádání navržené pro variantu jedna, ale je zde lépe řešitelná komunikace mezi sálem, promítací kabinou a kanceláří. Také oddělený provozní vstup není třeba řešit. V této variantě bude poněkud náročnější povedení vzduchotechnických instalací. Na vstupní halu navazuje i vstup do knihovny, který je v této variantě navržen v 1. nadzemním podlaží. U vstupu je navržena šatna a centrální recepce pro půjčování a vracení knih a poskytování informací. Dále je zde umístěna regionální část knihovny. Větší část knihovny se již nachází v nové přístavbě objektu. Regionální část knihovny se skládá převážně z prostor pro skladování knih, jejich zpracování a expedici do okolních knihoven. Tato část knihovny je neveřejná a její umístění v přízemí je zvláště vhodné s ohledem na množství skladovaných knih, jejichž umístění do vyšších pater by si vyžádalo zásadní statické úpravy a také z provozních důvodů, protože právě z těchto prostor jsou knihy expedovány a přijímány zpět. V průčelí druhého nadzemního podlaží je umístěna samostatná kavárna s vlastním zázemím a toaletami. Umístění kavárny ve druhém podlaží přináší lepší výhled do náměstí a rovněž návaznost na knihovnu může být přes den pro kavárnu velmi zajímavá. Zbylou část 2. nadzemního podlaží zabírá knihovna (s výjimkou kinosálu, který je dvoupodlažní). Propojení jednotlivých podlaží se navrženo po schodišti v přístavbě. Schodiště ze vstupní haly nebude běžně přístupné a bude sloužit pouze jako únikové. Tím bude dosaženo sjednocení vstupu do celé knihovny a kontrola bude značně zjednodušená. Dělení knihovny na jednotlivá oddělení není v této fázi řešeno. Bude navrženo až pro vítěznou variantu. Ke knihovně je připojen malý dětský koutek. Na úrovni druhého nadzemního podlaží se nachází i kabina promítače se zázemím. Ve třetím nadzemním podlaží stávající části objektu je umístěna kancelář kina, klubovna pro video tvorbu a služební byt. Byt je navržen jako 3+kk. Přes prostornou předsíň jsou přístupné dvě ložnice, obytný prostor s kuchyní a koupelna se samostatnou toaletou. Je zde i prostorná komora. Z obytného prostoru a ložnice dětí je přístupná stávající terasa. K bytu patří i sklad na kola a kočárek, který je přístupný z chodby. Ve třetím podlaží přístavby je umístěna pouze knihovna. Využití se předpokládá pro některé specializované oddělení knihovny. Je zde rovněž zázemí pro personál a vedení knihovny. 6.3 Zhodnocení varianty Navržené úpravy stávajícího kina nemají zásadní charakter a nová přístavba je třípodlažní. V této variantě je navržen zcela samostatný provoz kina, což usnadní provozování objektu. Kvůli tomu však bude velká část 1. nadzemního podlaží využitá jen ve večerních hodinách. Antikvariát (nebo jiný komerční prostor) je prostorný, má výlohu přes celé průčelí a má potřebné zázemí. Komerčně je tento prostor velmi zajímavý. Kavárna ztrácí ve 2. nadzemním podlaží kontakt s chodníkem a s kinem (a tím i značnou část příjmů z návštěvníků kina), zato však získává výhled a kontakt s knihovnou. Daní za rozdělení provozů je i vybudování vlastních toalet pro kavárnu, zatímco toalety v kině budou po většinu dne nevyužité. Knihovna získává větší a rozmanitější plochu, ale je navržena ve třech podlažích, což může přinést větší nároky na personál, než u varianty 1. Zároveň knihovna přichází o výhled do náměstí. 7. Varianta Popis varianty Varianta 3 je kombinací varianty 1 a 2 a z obou využívá jejich pozitivní část, ovšem za cenu mírně zvýšených investičních nákladů proti variantě 2. Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9 Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9

5 Michal Rosa ARCHITEKT Michal Rosa ARCHITEKT Varianta 3 pracuje s umístěním knihovny ve zbylé části objektu. Nová přístavba je třípodlažní. Kavárna je navržena přes dvě nadzemním podlaží, její součástí je foyer kina a využívá s kinem společné toalety. V 1. nadzemním podlaží jsou ještě umístěny dva komerční prostory a regionální část knihovny. Převážná část veřejně přístupné knihovny je umístěna ve druhém nadzemním podlaží a ve třetím podlaží přístavby. Ve třetím nadzemním podlaží je služební byt, kancelář kina a klubovna. 7.2 Dispoziční řešení V průčelí prvního nadzemního podlaží se nachází antikvariát (komerční prostor) s potřebným zázemím a lepšími plošnými parametry, než ve variantě 1. Vchod do antikvariátu je ze vstupní haly, stejně jako vstup do kavárny a foyer kina. Na foyer navazuje šatna diváků, prodej vstupenek, občerstvení a vstup do sálu. Sál kina je s ohledem na shodný způsob provozování kina navržen stejně, jako ve variantě 1. Z provozních důvodů je počet vstupů do sálu redukován na jeden, aby na kontrolu vstupenek stačil jeden člověk. Sál je navržen pro 115 diváků + 2 imobilní. Sál má otočenou dispozici, takže vsup do sálu je na straně plátna. Aby divák nebyl rušen opozdilci, je po straně navržena chodba, která skryje příchozí a rušení omezí na minimum. Toto uspořádání sálu usnadní zřízení únikové cesty do Špindlenovy ulice a umožní lepší využití ušetřených částí sálu. Důležité je i to, že v případě různých provozovatelů kavárny a kina bude takto možný oddělený provozní vstup do sálu za účelem úklidu a do promítací kabiny. Kavárna v 1. nadzemním podlaží sice nemá okna, ale je prosvětlena velkým atriem, které vnikne vybouráním stávajícího stropu. Část kavárny je pak posunuta k průčelí do druhého nadzemního podlaží. Pro lepší propojení je snížen strop nad antikvariátem, který tvoří podlahu patrové části kavárny. Tím se zkrátí i schodiště procházející atriem, které obě části kavárny propojuje. Kavárna tak poskytne dva druhy prostor a v době promítání disponuje klidnou částí ve 2.np pro zákazníky, kteří do kina nejdou. Výhodou je i využití společných toalet s kinem. Průchozí výtah umožňuje bezbariérové propojení kavárny. Další významnou výhodou snížení 2. patra kavárny je ti to, že nebude clonit výhledu z knihovny, na kterou kavárna volně navazuje. Na vstupní halu navazuje i druhý komerční prostor a regionální část knihovny. Část knihovny a celý komerční prostor se nacházejí v nové přístavbě objektu. Řešení knihovny je shodné s variantou 1, ale ve variantě 3 má knihovna ještě třetí podlaží. Regionální část knihovny v 1. np se skládá převážně z prostor pro skladování knih, jejich zpracování a expedici do okolních knihoven. Tato část knihovny je neveřejná a její umístění v přízemí je zvláště vhodné s ohledem na množství skladovaných knih, jejichž umístění do vyšších pater by si vyžádalo zásadní statické úpravy a také z provozních důvodů, protože právě z těchto prostor jsou knihy expedovány a přijímány zpět. V průčelí druhého nadzemního podlaží je umístěna kavárna o která již byla popsána výše. Zbylou část 2. nadzemního podlaží zabírá knihovna (s výjimkou kinosálu, který je dvoupodlažní). Je zde hlavní vstup do knihovny, u kterého se předpokládá umístění šatny a centrální recepce pro půjčování a vracení knih a poskytování informací. Druhé schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím slouží jako provozní a únikové a za běžného provozu bude neveřejné. Mezi 2. a 3. podlažím je volně přístupné. Tím, že existuje pouze jeden východ, se značně zjednoduší kontrola. Dělení knihovny na jednotlivá oddělení není v této fázi řešeno. Bude navrženo až pro vítěznou variantu. Ke knihovně je připojen malý dětský koutek. Na úrovni druhého nadzemního podlaží se nachází i kabina promítače se zázemím. Ve třetím nadzemním podlaží stávající části objektu je umístěna kancelář kina, klubovna pro video tvorbu a služební byt. Byt je navržen jako 3+kk. Přes prostornou předsíň jsou přístupné dvě ložnice, obytný prostor s kuchyní a koupelna se samostatnou toaletou. Je zde i prostorná komora. Z obytného prostoru a ložnice dětí je přístupná stávající terasa. K bytu patří i sklad na kola a kočárek, který je přístupný z chodby. Ve třetím podlaží přístavby je umístěna pouze knihovna. Využití se předpokládá pro některé specializované oddělení knihovny. Je zde rovněž zázemí pro personál a vedení knihovny. 7.3 Zhodnocení varianty Navržené úpravy stávajícího kina jsou zásadnějšího charakteru a nová přístavba je třípodlažní. V této variantě nevzniká zcela samostatný provoz kina, protože některé části jsou společné s kavárnou. Uspořádání je však navrženo tak, aby byla umožněna samostatná obsluha. Užívání společných ploch je třeba řešit smluvně. Díky tomu však je podstatná část 1. nadzemního podlaží celodenně využitá. Antikvariát (nebo jiný komerční prostor) je prostorný, má výlohu přes celé průčelí a má potřebné zázemí. Komerčně je tento prostor velmi zajímavý. Kavárna ztrácí ve kontakt s chodníkem. Zato však získává zajímavější výhled a kontakt s knihovnou. Navíc neztrácí kontakt s návštěvníky kina (jako ve var.2) a ztrátu chodníku částečně nahrazuje sousedství s pasáží, která je oddělena jen skleněnou stěnou. Je umožněno využití společných toalet. Knihovna získává větší a rozmanitější plochu, a přestože je navržena ve třech podlažích, je třeba si uvědomit, že jedno z podlaží je zcela neveřejné a žije si svým životem. Takže veřejná část knihovny je v podstatě dvoupodlažní. Zároveň díky snížení 2. podlaží kavárny knihovna nepřichází o výhled do náměstí. Jedinou nevýhodou této varianty zůstávají vyšší investiční náklady. 8. Varianta Popis varianty Varianta 4 řeší využití objektu bez knihovny. V této variantě se nepočítá s přístavbou. Kavárna je umístěna v 1. nadzemním podlaží, je součástí foyer kina a využívá společné toalety. V 1. nadzemním podlaží je ještě umístěn jeden komerční prostor. Ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy dva komerční prostory. Ve třetím nadzemním podlaží je služební byt, kancelář kina a klubovna. Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9 Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9

6 Michal Rosa ARCHITEKT 8.2 Dispoziční řešení V průčelí prvního nadzemního podlaží se nachází kavárna, která je přístupná ze vstupní haly. Kavárna plynule přechází do foyer kina a využívá společné toalety. Na foyer navazuje šatna diváků, prodej vstupenek a vstup do sálu. Sál kina je s ohledem na shodný způsob provozování kina navržen stejně, jako ve variantě 1. Z provozních důvodů je počet vstupů do sálu redukován na jeden, aby na kontrolu vstupenek stačil jeden člověk. Sál je navržen pro 115 diváků + 2 imobilní. Sál má otočenou dispozici, takže vsup do sálu je na straně plátna. Aby divák nebyl rušen opozdilci, je po straně navržena chodba, která skryje příchozí a rušení omezí na minimum. Toto uspořádání sálu usnadní zřízení únikové cesty do Špindlenovy ulice a umožní lepší využití ušetřených částí sálu. Důležité je i to, že v případě různých provozovatelů kavárny a kina bude takto možný oddělený provozní vstup do sálu za účelem úklidu a do promítací kabiny. Na vstupní halu navazuje ještě komerční prostor. Ve druhém nadzemním podlaží jsou navrženy dva komerční prostory. Jeden z nich je zamýšlen jako prodejna, ale je možné ho upravit i na kancelář nebo atelier, druhý (s okny do náměstí) je navržen jako restaurace. Na úrovni druhého nadzemního podlaží se nachází i kabina promítače se zázemím. Ve třetím nadzemním podlaží stávající části objektu je umístěna kancelář kina, klubovna pro video tvorbu a služební byt. Byt je uspořádán stejně jako v ostatních variantách. 8.3 Zhodnocení varianty Tato varianta plně vychází z objemu a uspořádání stávajícího objektu a je tedy nejméně finančně náročná. Velké množství komerčních ploch však může být pro fungování celého domu problematické, pokud nebudou komerční prostory (především ve 2.np) finančně úspěšné. Velké množství komerčních ploch může také významně snížit šance žádosti o dotace. 9. Bilance ploch knihovny varianta 1 varianta 2 varianta 3 celkem čistá ostatní celkem čistá ostatní celkem čistá ostatní 1.np np mezipatro np celkem Michal Rosa ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, Trutnov www. rosa-architekt.cz IČ: GE Money Bank / z 9

7 002 SITUACE M 1:250

8 003 PERSPEKTIVA EXTERIÉR -

9 VSTUPNÍ HALA ANTIKVARIÁT KOMERČNÍ PROSTOR FOYER - KARÁRNA ŠATNA ŠATNA POKLADNA WC MUŽI PŘEDSÍŇ WC MUŽI WC IMOBILNÍ WC ŽENY PŘEDSÍŇ WC ŽENY WC IMOBILNÍ MANIPULACE KANCELÁŘ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KINOSÁL STRIJOVNA VZT (+3.) KAPACITA HLEDIŠTĚ 115 SEDADEL + 2 INV NEBO + 3 SEDADLA PŮDORYS 1.NP - VARIANTA 1.05 M 1:200

10 KINOSÁL KANCELÁŘ ČAJOVÁ KUCHYŇKA WC ŽENY WC ŽENY WC IMOBILNÍ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST PROMÍTACÍ KABINA (+3.) KAPACITA HLEDIŠTĚ 115 SEDADEL + 2 INV NEBO + 3 SEDADLA 102 PŮDORYS 2.NP - VARIANTA 1.05 M 1:200

11 SVĚTLÍK KLUB. - VIDEOTVORBA WC KANCELÁŘ PŘEDSÍŇ KOUPELNA TOALETA LOŽNICE OBYTNÝ PROSTOR LOŽNICE KOMORA TERASA SVĚTLÍK SVĚTLÍK PŮDORYS 3.NP - VARIANTA 1.05 M 1:200

12 BYT KLUBOVNA - VIDEOTVORBA SVĚTLÍK PROMÍTACÍ KABINA KAPACITA HLEDIŠTĚ 115 SEDADEL + 2 INV NEBO + 3 SEDADLA KINOSÁL TOALETY FOYER KINA - KAVÁRNA KAVÁRNA STROJOVNA VZT KOMERČNÍ PROSTOR KAPACITA HLEDIŠTĚ 115 SEDADEL + 2 INV NEBO + 3 SEDADLA KINOSÁL 104 ŘEZY - VARIANTA 1.05 M 1:200

13 105 PERSPEKTIVA 1 - KAVÁRNA - VARIANTA

14 106 PERSPEKTIVA VARIANTA

15 107 PERSPEKTIVA 3 - SÁL - VARIANTA

16 VSTUPNÍ HALA ANTIKVARIÁT ŠATNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST FOYER ŠATNA ŠATNA WC ŽENY ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST WC IMOBILNÍ WC MUŽI POKLADNA ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KINOSÁL TECHNICKÁ MÍSTNOST TECHNICKÁ MÍSTNOST TECHNICKÁ MÍSTNOST KAPACITA HLEDIŠTĚ 121 SEDADEL + 2 POHYBOVĚ HENDIKEPOVANÍ PŮDORYS 1.NP - VARIANTA 2.05 M 1:200

17 ATRIUM KINOSÁL KAVÁRNA ŠATNA WC IMOBILNÍ WC MUŽI WC ŽENY DĚTSKÝ KOUTEK ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST WC IMOBILNÍ WC ŽENY WC ŽENY PROMÍTACÍ KABINA KAPACITA HLEDIŠTĚ 121 SEDADEL + 2 POHYBOVĚ HENDIKEPOVANÍ PŮDORYS 2.NP - VARIANTA 2.05 M 1:200

18 ATRIUM PŘEDSÍŇ KLUB. - VIDEOTVORBA KLUB. - VIDEOTVORBA WC KANCELÁŘ DENNÍ MÍSTNOST WC ŽENY WC ŽENY WC IMOBILNÍ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST KANCELÁŘ PŘEDSÍŇ KOUPELNA TOALETA KOMORA LOŽNICE OBYTNÝ PROSTOR LOŽNICE TERASA SVĚTLÍK SVĚTLÍK SVĚTLÍK PŮDORYS 3.NP - VARIANTA 2.05 M 1:200

19 BYT KLUBOVNA - VIDEOTVORBA SVĚTLÍK KAVÁRNA PROMÍTACÍ KABINA KAPACITA HLEDIŠTĚ 121 SEDADEL + 2 INV STROJOVNA VZT FOYER KINA - KAVÁRNA ANTIKVARIÁT KINOSÁL KAPACITA HLEDIŠTĚ 121 SEDADEL + 2 POHYBOVĚ HENDIKEPOVANÍ KINOSÁL 204 ŘEZY - VARIANTA 2.05 M 1:200

20 205 PERSPEKTIVA 1 - KAVÁRNA - VARIANTA

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín

kuchyně a nábytek pro Váš domov Kuchyně Vega, s. r. o. značková prodejna NADOP River Diamond, Rohanské nábřeží 7/657 186 00 Praha 8 Karlín kuchyně a nábytek pro Váš domov VÝROBNÍ ZÁVOD l FIREMNÍ PRODEJNA ZNAČKOVÁ PRODEJNA l PRAHA Zahradní 1A, 664 44 Ořechov Tel./fax: 547 225 790, 547 225 126 e-mail: info@nadop.cz www.nadop.cz Kuchyně Vega,

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna

Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie leden 2011 Návrh pravidel pro rozvoj maloobchodu na území města Brna revidován dle oponentní studie vydalo: NEzávislé

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami

Více

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK

1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK 1.2.2.6 Zefektivnění využití nových prostor a zařízení NTK V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 3.0 FINÁLNÍ VERZE Obsah Obsah... 2 Seznam tabulek a obrázků... 4 Seznam použitých zkratek... 5 1 Úvod...

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více