Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B"

Transkript

1 Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B Uživatelský manuál Pro lepší pochopení tohoto výrobku si přečtěte tento uživatelský manuál dříve, než výrobek použijete. Funkce - 7 kabelových a 99 bezdrátových obranných zón; - LCD obrazovka s hodinami; - Hlasová výzva ke všem operacím; - 3 skupiny časové aktivace a deaktivace; - Může uložit 6 telefonních čísel. Při poplachu systém automaticky zavolá na všechna tato čísla; - Může uložit 3 SMS čísla. Při poplachu systém automaticky pošle SMS na všechna tato čísla; - Desetisekundové automatické nahrávání zprávy; - Vestavěný digitální hlas s umělou inteligencí; - Vestavěná zpráva v angličtině, ovládaná umělou inteligencí; - Uživatelé mohou volat pomocí klávesnice na panelu ústředny, stejně jako pomocí telefonu; - Funkce ovládání jedním tlačítkem: Out Arm, Home Arm, Remote Arm; - Poplachy SOS, oheň, plyn, dveře, chodba, okno, balkon a okrajová místa; - Programovací funkce reálného času, zpoždění, 24 hodin, obejití obranných zón; - Bezdrátové kódování: jednoduché přidání bezdrátového příslušenství; - Aktivace, deaktivace, monitorování a interkom přes telefon; - Vestavěná AAA NI-HI dobíjecí baterie pro případ výpadku proudu;

2 Nákres zabezpečovací ústředny Aby hlavní jednotka mohla zachytit bezdrátový signál ze všeho vybavení, umístěte zabezpečovací ústřednu do středu vaší chráněné oblasti. Ujistěte se, že je daleko od velkých kovových předmětů a domácích spotřebičů, které mohou způsobovat vysokofrekvenční rušení, stejně jako překážky jako posílené betonové zdi, požární dveře, atd. Nákres předního panelu ústředny: Nákres zadního panelu ústředny: Svorkovnice pro kabely:

3 Nastavení funkcí Inicializace Vložte SIM kartu a zapojte napájecí adaptér. Poté systém zapněte, všechna LED světla se rozsvítí na dvě sekundy a uslyšíte dlouhé pípnutí. Systém vstoupí do stavu inicializace. Poté se na LCD displeji zobrazí hodiny, začne blikat [SGM] a hlavní jednotka začne detekovat GSM síť, po čemž se ozve dlouhé pípnutí. Poté se indikátor [SGM] vypne, což znamená, že je systém v deaktivovaném stavu. Nakonec zapněte vypínač záložní baterie. Vstup do nastavení Ve stavu deaktivace zadejte pomocí klávsnice na hlavní jednotce čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Uslyšíte hlasovou výzvu vyzývající k vložení instrukcí. Ve stejnou chvíli se bez blikání rozsvítí indikátor [SET] a zobrazí se na obrazovce [0000], což značí, že systém vstoupil do stavu nastavení. Můžete provést opakovaně různá nastavení, dokud je systém v tomto stavu. Systém opustí mód nastavení a vrátí se do módu deaktivace, pokud nestisknete po 40 sekund žádné tlačítko. Poznámky: Ve stavu nastavení můžete stisknutím vymazat zadana čísla. Základní heslo systému je [8888]. Způsob operace: [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Ukončení nastavení Stiskněte tlačítka [*] a [#], hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a ukončí nastavení. Indikátor [SET] zhasne a systém se vrátí do stavu deaktivace. Způsob operace: [*] [#]

4 Reset na tovární nastavení V deaktivovaném stavu použijte klávesnici pro vložení [ ] a stiskněte [#] pro potvrzení. Všechny LED indikátory se rozsvítí na dvě sekundy a uslyšíte dlouhé pípnutí. Hlavní jednotka bude mít všechna nastavení čistá a obnovená na tovární nastavení. Způsob operace: [ ] + [#] Kódování dálkového ovládání Dálkové ovládání musí mít kód pro zabezpečovací ústřednu, aby fungovalo normálně. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [20], zadejte číslo dálkového ovládání [1-8] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "remote control coding". Rozsvítí se indikátor [ ] (bez blikání), stiskněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači, hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "coding completed", indikátor [ ] zhasne, což znamená, že kódování dálkového ovládání bylo úspěšné. Způsob operace: [20] [A] [#] A značí číslo dálkového ovladače 1-8. Můžete připojit maximálně 8 dálkových ovladačů. Vymazání dálkového ovladače Dálkový ovladač nemůže poté, co byl vymazán, ovládat hlavní jednotku. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [21], zadejte číslo dálkového ovládání [1-8] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a indikátor [Signal] jednou blikne. Uslyšíte "delete completed". Způsob operace: [21] [A] [#] A značí číslo dálkového ovladače 1-8. Kódování obranné zóny Bezdrátové detektory musí být zakódované v hlavní jednotce, aby bylo možné spustit poplach. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [23], zadejte číslo obranné zóny, kterou chcete kódovat [01~99] a poté pro potvrzení zadejte [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a odpovídající obranná zóna se zobrazí na obrazovce. Uslyšíte "detector coding". Poté spusťte bezdrátový detektor, aby vydal bezdrátový signál. Po obdržení signálu hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "coding completed". V tom okamžiku zhasne indikátor [ ]. Způsob operace: [23] [XX] [#] XX značí číslo obranné zóny 01~99.

5 Vymazání obranné zóny Poté, co je vymazán, nemůže bezdrátový detektor ovládat hlavní jednotku. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [24], poté zadejte číslo obranné zóny, kterou chcete vymazat [01~99] a poté zadejte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a indikátor obranné zóny jednou blikne. Zaslechnete "delete completed". Způsob operace: [24] [XX] [#] XX značí číslo obranné zóny 01~99. Změna hesla 1. Změna operačního hesla Operační heslo je heslo použité pro deaktivaci nebo ovládání na dálku. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [30], poté zadejte nové čtyřmístné heslo a stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "setting completed". Způsob operace: [30] [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Příklad: změna systémového hesla na Způsob operace: [30] [1012] [#] 2. Změna programového hesla Programové heslo je heslo, které byste měli zadat pro spuštění systému. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [31], poté zadejte nové čtyřmístné heslo a potvrďte pomocí [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "setting completed". Způsob operace: [31] [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Příklad: změna systémového hesla na Způsob operace: [31] [2846] [#] Poznámka: operační heslo a programové heslo nelze nastavit na stejné číslo.

6 Nastavení hodin Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [32], poté zadejte dvě poslední číslice [AA] aktuálního roku, dvě čísla [BB] měsíce, dvě čísla [CC] dne, dvě čísla [DD] hodiny (24-hodinový systém), dvě čísla [EE] minuty, dvě čísla [FF] sekundy a nakonec [#] pro potvrzení. Uslyšíte dlouhé pípnutí a poté "setting completed". Způsob operace: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] AA značí: poslední dvě číslice aktuálního roku BB značí: dvě číslice měsíce CC značí: dvě číslice dne DD značí: dvě číslice hodiny EE značí: dvě číslice minuty FF značí: dvě číslice sekundy Příklad: nastavení času na 15:35:40, 1. října Způsob operace: [32] [09] [10] [01] [15] [35] [40] [#] Nastavení časovače 1. Časovač aktivace Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [33~35], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] času, na kdy chcete nastavit aktivaci a poté zadejte [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [XX] [AA] [BB] [#] XX značí: kódová adresa 33, 34 nebo 35 časové aktivace AA značí: hodina nastaveného času BB značí: minuta nastaveného času Příklad: nastavení času aktivace na 22:45 Způsob operace: [33] [22] [45] [#] 2. Časovač deaktivace Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [36~38], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] času, na kdy chcete nastavit deaktivaci a poté zadejte [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [XX] [AA] [BB] [#] XX značí: kódová adresa 36, 37 nebo 38 časové deaktivace AA značí: hodina nastaveného času BB značí: minuta nastaveného času Příklad: nastavení času deaktivace na 7:55 Způsob operace: [36] [07] [55] [#]

7 3. Ovládání časovače Při nastavení zadejte klávesnicí [39], poté zadejte číslo značící zapnutí/vypnutí časové aktivace/deaktivace [1/0] a poté [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Základním továrním nastavením je vypnuto. Způsob operace: [39] [0/1] [#] 0: vypne funkci časové aktivace/deaktivace 1: zapne funkci časové aktivace/deaktivace Příklad: zapnutí funkce časové aktivace/deaktivace Způsob operace: [39] [1] [#] Nastavení čísla poplachu Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [51] ~ [56], poté vložte číslo pro přijetí hlasového poplachu (mobilní nebo pevná linka) a stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne. Zaslechnete "setting completed", což znamená, že číslo pro přijetí hlasového poplachu bylo úspěšně nastaveno. Způsob operace: [XX] [YY...YY] [#] XX značí: čísla 1-6 pro poplach s označením [51]~[56] YY...YY značí: telefonní číslo pro přijetí hlasového poplachu Příklad: nastavení čísla jako prvního volacího čísla Způsob operace: [51] [ ] [#] Vymazání telefonního čísla Při nastavení zadejte [51] ~ [56] a poté [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne a uslyšíte "delete completed", což značí, že číslo bylo úspěšně vymazáno. Způsob operace: [XX] [#] XX značí: čísla 1-6 pro poplach s označením [51]~[56] Příklad: vymazání třetího uživatelského čísla ze systému. Způsob operace: [53] [#]

8 Nastavení čísla pro přijetí SMS V případě poplachu systém pouze zašle SMS na toto mobilní číslo. Můžete nastavit až 3 SMS čísla. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [57] ~ [59], poté vložte číslo pro přijetí SMS a stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne. Zaslechnete "setting completed", což znamená, že číslo bylo úspěšně nastaveno. Způsob operace: [XX] [YY...YY] [#] XX značí: kódové adresy čísel pro přijetí SMS od první k třetí skupině [57]~[59] YY...YY značí: číslo pro přijetí SMS Příklad: nastavení čísla jako prvního čísla pro přijetí SMS Způsob operace: [57] [ ] [#] Vymazání čísla pro přijetí SMS Při nastavení zadejte [57] ~ [59] a poté [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne a uslyšíte "delete completed", což značí, že číslo bylo úspěšně vymazáno. Způsob operace: [XX] [#] XX značí: kódové adresy čísel pro přijetí SMS od první k třetí skupině [57]~[59] Příklad: vymazání prvního SMS čísla ze systému. Způsob operace: [57] [#] Programování obranné zóny Pokud chcete změnit atributy poplachu obranné zóny, například vypnutí sirény při poplachu, můžete tak učinit pomocí programování obranné zóny. Při nastavení nejprve zadejte [60], poté číslo obranné zóny [01~99], poté zadejte typ obranné zóny [1~4], poté zadejte číslo umístění obranné zóny [1~8], poté zvolte zapnutí/vypnutí sirény [0/1] a nakonec [#] pro potvrzení. Zaslechnete z hlavní jednotky dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [60] [AA] [B] [C] [D] [#] AA: číslo obranné zóny [01~99] pro zóny 1 až 99 B: typ obranné zóny [1]: obranná zóna real-time [2]: obranná zóna se zpožděním 40 sekund [3]: obranná zóna 24 hodin [4]: obranná zóna obejití (bypass) C: umístění obranné zóny [1]: poplach SOS [2]: požární poplach [3]: poplach při úniku plynu [4]: poplach dveří [5]: poplach chodby [6]: poplach okna [7]: poplach balkonu [8]: poplach okrajových oblástí D: zapnutí/vypnutí sirény, [0]: vypnuto, [1]: zapnuto

9 Příklad: nastavení obranné zóny 12 na 24-hodin, požární poplach a zapnutou sirénu. Způsob operace: [60] [12] [3] [2] [1] [#] Nastavení obranné zóny Home Arm Pokud chcete, aby některé detektory pracovaly a jiné ne, můžete vybrat funkci [Home Arm]. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [61], poté vyberte číslo odpovídající obranné zóny [01~99], poté vyberte [Home Arm], poté vyberte pro poplach [0/1] a nakonec stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a ozve se "setting completed" Způsob operace: [61] [XX] [A] [#] XX značí: [01~99] pro obranné zóny 1 až 99 A značí: [0] Home arm, ale bez poplachu [1] Home arm a poplach Příklad: obrannou zónu 11 jako home arm a poplach Způsob operace: [61] [11] [1] [#] Příklad: obrannou zónu 12 jako home arm bez poplachu Způsob operace: [61] [12] [0] [#] Umělé nahrávání Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [701] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka pípne a rozsvítí se indikátor [ ] a po odpočtu 10 sekund začne nahrávání. Nahrávejte ze vzdálenosti 30 cm od hlavní jednotky a používejte normální modulaci hlasu. O 10 sekund později hlavní jednotka pípne, což značí, že se nahrávání zastavilo a nahraný hlas bude přehrán. Způsob operace: [701] [#] Nastavení sirény Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [75], při operaci aktivace/deaktivace pomocí dálkového ovládání vyberte, zda bude nebo nebude fungovat siréna pomocí [0/1] a poté stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zazní "setting completed". Způsob operace: [75] [A] [#] A značí: [0] siréna vypnutá; [1] siréna zapnutá. Základní nastavení je [0] Příklad: zapnutí sirény při aktivaci/deaktivaci Způsob operace: [75] [1] [#]

10 Operační instrukce Stav systému. Jsou následující čtyři: - Arm: obranná zóna 1~99 spustí poplach, když jsou spuštěny detektory - Home Arm: stav arm, v němž jsou obranné zóny nastaveny jako [Home Arm] spustí poplach, když jsou spuštěny detektory. - Disarm: obranné zóny 1~99 nespustí poplach, když jsou detektory spuštěny (vyjma obranné zóny 24 hodin. - System setup status: v tomto stavu všechny obranné zóny nespustí poplach, když jsou spuštěny detektory. Ovládání pomocí dálkového ovládání Uživatelé mohou nastavit pomocí dálkového ovládání systém jako Out Arm, Home Arm, Emergency Alarm, Real-time disarm atd. - Out Arm - tlačítko - Disarm - tlačítko - Home Arm - tlačítko - Emergency Alarm - tlačítko. Systém ihned spustí poplach. Out Arm Tento stav znamená dozor nad celým vaším domem, zatímco jsou všichni pryč. Všechny detektory neustále pracují. Když je detektor spuštěn detekováním zdroje (vniknutí zloděje, oheň, únik plynu, atd.), systém spustí poplach. Stiskněte tlačítko [Out Home ] na klávesnici. Systém vydá jedno pípnutí za sekundu, celkem 100 pípnutí. Indikátor [Out Arm] se rozsvítí bez blikání. To značí, že je Out Arm úspěšně nastaveno. Způsob operace: Stiskněte tlačítko [Out Home ] Home Arm Tento stav znamená, že zatímco je někdo doma, můžete spustit detektory u periferií jako jsou dveře, okno, balkon a okrajové části, aby spustily poplach, zatímco vnitřní detektory se nespustí, jelikož by mohly spustit nepravý poplach. V takovém případě vyberte Arm at Home, nechte část detektorů pracovat a ostatní části zablokujte. Operace hlavní jednotky: Stiskněte na klávesnici tlačítko [Out Home ]. Operace dálkového ovládání: Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko [ ].

11 Disarm Tento stav znamená zastavení poplachu, když jej hlavní jednotka spustí nebo uvedení systému do stavu ne-varování. V tomto stavu, i když spustíte detektor, hlavní jednotka nespustí poplach (vyjma obranných oblastí 24-hodin). Použijte klávesnici pro zadání systémového hesla, poté stiskněte tlačítko [#]. Vypnou se světla [Out Home] nebo [At Home]. To znamená úspěšné nastavení systému do stavu Disarm. Operace dálkového ovládání: Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko. Operace hlavní jednotky: zadejte systémové heslo + [#]. Answer Alarm Call Když hlavní jednotka spustí poplach, vytočí přednastavená čísla. Pokud nikdo neodpoví na volání, systém automaticky vytočí další číslo. Systém zavolá všechna čísla třikrát za sebou. Pokud odpovíte na volání, uslyšíte nahraný hlas. Můžete nastavit systém pomocí klávesnice svého telefonu nebo mobilního telefonu. Pokud přímo zavěsíte, aniž byste odpověděli na volání, systém zavolá postupně třikrát všem nastaveným číslům. Stiskněte [*]: přečtení informací o poplachu. Stiskněte [1]: hlavní jednotka přestane s poplachem a provede Arm; přestane volat uživatelům. Stiskněte [2]: hlavní jednotka přestane s poplachem a provede Disarm; přestane volat uživatelům. Stiskněte [3]: vypne se siréna a scéna je po 30 sekund monitorována. Pro další monitorování po 30 sekund opět stiskněte [3]. Stiskněte [4]: hlavní jednotka spustí na 30 sekund obousměrný interkom. Během tohoto času nelze hlavní jednotku ovládat mobilním telefonem. Dálkové ovládání Vytočte na (mobilním) telefonu číslo spojené s hlavní jednotkou a po jednom zazvonění uslyšíte hlas "Please enter password" (zadejte heslo). Pokud je heslo správné, uslyšíte "Press 1 to arm, press 2 to disarm, press 3 to monitor, press 4 to intercom" (stiskněte 1 pro arm, 2 pro disarm, 3 pro monitorování, 4 pro interkom). Pokud je heslo špatně, uslyšíte "wrong password, please re-enter" (špatné heslo, zadejte znovu). Stiskněte [1]: arm. Pokud se povede, uslyšíte "system armed". Stiskněte [2]: disarm. Pokud se povede, uslyšíte "system disarmed". Stiskněte [3]: monitorování po 30 sekund, pro pokračující monitorování (dalších 30 sekund) stiskněte opět [3]. Stiskněte [4]: obousměrný interkom po 30 sekund. Během této doby nemůžete nijak manipulovat s hlavní jednotkou. Nouze Stiskněte na klávesnici tlačítko [Emergency ] nebo [ ] na dálkovém ovládání nebo bezdrátové panické tlačítko pro to, aby hlavní jednotka spustila poplach a provedla volání na přednastavená čísla uživatelů.

12 Funkce volání systému Ve stavu disarm můžete použít hlavní jednotku pro volání jako kdyby se jednalo o normální telefon. Zadejte na klávesnici číslo, stiskněte tlačítko [ ] a hlavní jednotka napípá a indikátor [Signal] bude blikat. Po hovoru stiskněte opět tlačítko [ ], hlavní jednotka bude ve stavu disarm. Kontrola záznamů o poplachu ve stavu disarm zadejte [*0#], hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a vstoupí do stavu kontroly záznamů o poplachu. Po zobrazení poplachu a indikátoru čísla obranné zóny LCD obrazovka zobrazí přesný čas poplachu této obranné zóny. Stiskněte 2 pro pohyb nahoru mezi záznamy poplachů. Stiskněte 8 pro pohyb dolů mezi záznamy poplachů. Stiskněte [*#] pro ukončení kontroly. Příklad: 51. obranná zóna, 7. poplach, čas poplachu: 12:00 1. srpna LCD displej po jednu sekundu a poté zobrazení času poplachu: Kontrola GSM signálu Před instalací hlavní jednotky byste měli zkontrolovat signál na místě instalace, abyste zajistili, že jednotka bude fungovat dobře. Při nastavení zadejte [81] #, hlavní jednotka dlouze pípne a zobrazí 00+XX (XX značí intenzitu signálu). Intenzita by měla být v rozsahu 07-31; pokud je nižší než 07, měli byste změnit místo. Příklad: pokud je intenzita signálu 12, zobrazí se jako: Údržba Kontrola systému Jelikož je poplašný systém využíván denně, je nutná pravidelná údržba a testy k zajištění stabilního, spolehlivého a bezpečného provozu. Obvykle je třeba provést testy na hlavní jednotce jednou za tři měsíce. Detektory byste měli kontrolovat alespoň jednou měsíčně. Pokud to okolnosti nedovolují, tak alespoň jednou za tři měsíce. Zkontrolujte na hlavní jednotce: 1. Zda může provést bez problémů arm/disarm. 2. Zda může vytáčet normálně čísla při poplachu.

13 3. Zda normálně zachycuje signál detektoru. 4. Zda funguje normálně záložní baterie. Zkontrolujte na bezdrátových detektorech: 1. Spusťte bezdrátové detektory, abyste zjistili, zda může systém normálně spustit poplach. 2. Zkontrolujte baterie všech detektorů, zda nemají nízké napětí. 3. Zkontrolujte, zda mohou bezdrátové detektory normálně zaslat signál hlavní jednotce. Poznámky: Nerozebírejte, neopravujte, ani jinak neupravujte výrobky bez povolení, jinak může dojít k nehodám a chybám. Neupusťte tento výrobek na zem nebo na tvrdé povrchy, může to vést k chybám a poškozením. Bez svolení a vědomí souvisejících úřadů nenastavujte na hlavní jednotce jako telefonní číslo pro poplach čísla tísňových volání nebo policejní stanice. Technické parametry Vstupní napětí Proud v nečinnosti Proud při poplachu Bezdrátová frekvence GSM frekvence Záložní baterie Hlasitost sirény DC 12V/1A <55mA <450mA 433 MHz, 2262/4.7MΩ 900/1800/1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Obranná zóna Arm Home Arm Typ Informace o poplachu Zóna 1 Funkční Nefunkční v reálném čase Dveře Ano Zóna 2 Funkční Nefunkční v reálném čase Chodba Ano Zóna 3 Funkční Funkční v reálném čase Okno Ano Zóna 4 Funkční Funkční v reálném čase Balkon Ano Zóna 5 Funkční Funkční 24 hodin Požár Ano Zóna 6 Funkční Funkční 24 hodin Plyn Ano Nouzové tlačítko Funkční Funkční 24 hodin Nouzový poplach Zóna 7-99 Funkční Funkční v reálném čase Nouzový poplach Kabelová zóna (96-99) Funkční Funkční v reálném čase Nouzový poplach Operační heslo 8888 Dálkové ovládání Zapnuté Heslo dálk. ovládání 1234 Siréna Vypnutá Doba sirény 180 sekund Domácí spotřebiče Volitelné Siréna Ne Ano Ano

14 Obsah balení Hlavní panel Dálkové ovládání PIR senzor Dveřní senzor Napájecí adaptér Manuál 1 kus 2 kusy 1 kus 1 kus 1 kus 1 kus Následující senzory mohou být volitelné: Volitelné senzory/detektory jsou v samostatných baleních. Obsahují dálkové ovladače, venkovní sirénu, vysílač, bezdrátové PIR detektory, bezdrátové senzory mezery, bezdrátový kouřový detektor, bezdrátový kouřový detektor, panické tlačítko, atd. Můžete si vybrat v závislosti na vašich požadavcích.

15 GM electronic spol. s r.o.

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití SEL01 GSM alarm Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití I. Hlavní vlastnosti: 1. Používá SimCom průmyslový modul. 2. Oboustranná komunikace, poslech střeženého prostoru i hovor k lidem, kteří jsou

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM Dodavatel: GESOM.cz DTF COMPANY s.r.o. Křenova 438/7 Praha 6 Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 ⒈ Přijímá tri-band GSM / GPRS průmyslové komunikátor, SMS alarm. 2. Uživatelé mohou

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

GESOM 200 GSM ALARM GESOM 200. Návod k použití. Stránka 1

GESOM 200 GSM ALARM GESOM 200. Návod k použití. Stránka 1 GSM ALARM GESOM 200 Návod k použití Stránka 1 PŘEHLED FUNKCÍ: - 4 drátové a 6 bezdrátových zón - definování jednotlivých zón: hlavní, vnitřní, inteligentní, paniková - zasílá SMS na 3 čísla a telefonuje

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Bezdrátový GSM alarm HG-102M

Bezdrátový GSM alarm HG-102M Bezdrátový GSM alarm HG-102M návod k použití 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1.1 Popis systému Bezdrátový GSM alarm je

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

99 zónový GSM & PSTN Bezdrátový zabezpečovací systém. Instrukční příručka

99 zónový GSM & PSTN Bezdrátový zabezpečovací systém. Instrukční příručka 99 zónový GSM & PSTN Bezdrátový zabezpečovací systém Instrukční příručka OBSAH 1. Úvod 1.1 Základní popis 1.2 Systémové parametry 2. Schéma zabezpečovacího systému OPEXIA OP-D99 2.1 Komponenty a použití

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

na dvojici čísel odešle komunikátor:

na dvojici čísel odešle komunikátor: Souhrn SMS povelů z výroby: povel pro: vaše nastavení: xxxx ZAJISTI xxxx ODJISTI xxxx STAV xxxx PAMET xxxx PGX ZAPNI xxxx PGX VYPNI xxxx PGY ZAPNI xxxx PGY VYPNI xxxx AUX ZAPNI xxxx AUX VYPNI xxxx KREDIT

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál AL-20 TRIO Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer Uživatelský manuál BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POPLAŠNÝ SYSTÉM S AUTOMATICKÝM TELEFONOVANÍM AUTO-DIALER UŽIVATELSKÝ MANUÁL -2-

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BEZDRÁTOVÝ GSM MMS ALARM S KAMEROU V900-B1

BEZDRÁTOVÝ GSM MMS ALARM S KAMEROU V900-B1 CZ BEZDRÁTOVÝ GSM MMS ALARM S KAMEROU V900-B1 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! SÚČASTI: * GSM KAMERA 1 ks * Síťový adaptér (5,5V/1A) 1 ks * Dálkový ovladač 2 ks * SIM karta není

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více