Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B"

Transkript

1 Domácí zabezpečovací ústředna YL-007M2B Uživatelský manuál Pro lepší pochopení tohoto výrobku si přečtěte tento uživatelský manuál dříve, než výrobek použijete. Funkce - 7 kabelových a 99 bezdrátových obranných zón; - LCD obrazovka s hodinami; - Hlasová výzva ke všem operacím; - 3 skupiny časové aktivace a deaktivace; - Může uložit 6 telefonních čísel. Při poplachu systém automaticky zavolá na všechna tato čísla; - Může uložit 3 SMS čísla. Při poplachu systém automaticky pošle SMS na všechna tato čísla; - Desetisekundové automatické nahrávání zprávy; - Vestavěný digitální hlas s umělou inteligencí; - Vestavěná zpráva v angličtině, ovládaná umělou inteligencí; - Uživatelé mohou volat pomocí klávesnice na panelu ústředny, stejně jako pomocí telefonu; - Funkce ovládání jedním tlačítkem: Out Arm, Home Arm, Remote Arm; - Poplachy SOS, oheň, plyn, dveře, chodba, okno, balkon a okrajová místa; - Programovací funkce reálného času, zpoždění, 24 hodin, obejití obranných zón; - Bezdrátové kódování: jednoduché přidání bezdrátového příslušenství; - Aktivace, deaktivace, monitorování a interkom přes telefon; - Vestavěná AAA NI-HI dobíjecí baterie pro případ výpadku proudu;

2 Nákres zabezpečovací ústředny Aby hlavní jednotka mohla zachytit bezdrátový signál ze všeho vybavení, umístěte zabezpečovací ústřednu do středu vaší chráněné oblasti. Ujistěte se, že je daleko od velkých kovových předmětů a domácích spotřebičů, které mohou způsobovat vysokofrekvenční rušení, stejně jako překážky jako posílené betonové zdi, požární dveře, atd. Nákres předního panelu ústředny: Nákres zadního panelu ústředny: Svorkovnice pro kabely:

3 Nastavení funkcí Inicializace Vložte SIM kartu a zapojte napájecí adaptér. Poté systém zapněte, všechna LED světla se rozsvítí na dvě sekundy a uslyšíte dlouhé pípnutí. Systém vstoupí do stavu inicializace. Poté se na LCD displeji zobrazí hodiny, začne blikat [SGM] a hlavní jednotka začne detekovat GSM síť, po čemž se ozve dlouhé pípnutí. Poté se indikátor [SGM] vypne, což znamená, že je systém v deaktivovaném stavu. Nakonec zapněte vypínač záložní baterie. Vstup do nastavení Ve stavu deaktivace zadejte pomocí klávsnice na hlavní jednotce čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko [#] pro potvrzení. Uslyšíte hlasovou výzvu vyzývající k vložení instrukcí. Ve stejnou chvíli se bez blikání rozsvítí indikátor [SET] a zobrazí se na obrazovce [0000], což značí, že systém vstoupil do stavu nastavení. Můžete provést opakovaně různá nastavení, dokud je systém v tomto stavu. Systém opustí mód nastavení a vrátí se do módu deaktivace, pokud nestisknete po 40 sekund žádné tlačítko. Poznámky: Ve stavu nastavení můžete stisknutím vymazat zadana čísla. Základní heslo systému je [8888]. Způsob operace: [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Ukončení nastavení Stiskněte tlačítka [*] a [#], hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a ukončí nastavení. Indikátor [SET] zhasne a systém se vrátí do stavu deaktivace. Způsob operace: [*] [#]

4 Reset na tovární nastavení V deaktivovaném stavu použijte klávesnici pro vložení [ ] a stiskněte [#] pro potvrzení. Všechny LED indikátory se rozsvítí na dvě sekundy a uslyšíte dlouhé pípnutí. Hlavní jednotka bude mít všechna nastavení čistá a obnovená na tovární nastavení. Způsob operace: [ ] + [#] Kódování dálkového ovládání Dálkové ovládání musí mít kód pro zabezpečovací ústřednu, aby fungovalo normálně. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [20], zadejte číslo dálkového ovládání [1-8] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "remote control coding". Rozsvítí se indikátor [ ] (bez blikání), stiskněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači, hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "coding completed", indikátor [ ] zhasne, což znamená, že kódování dálkového ovládání bylo úspěšné. Způsob operace: [20] [A] [#] A značí číslo dálkového ovladače 1-8. Můžete připojit maximálně 8 dálkových ovladačů. Vymazání dálkového ovladače Dálkový ovladač nemůže poté, co byl vymazán, ovládat hlavní jednotku. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [21], zadejte číslo dálkového ovládání [1-8] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a indikátor [Signal] jednou blikne. Uslyšíte "delete completed". Způsob operace: [21] [A] [#] A značí číslo dálkového ovladače 1-8. Kódování obranné zóny Bezdrátové detektory musí být zakódované v hlavní jednotce, aby bylo možné spustit poplach. Při nastavení použijte klávesnici pro zadání [23], zadejte číslo obranné zóny, kterou chcete kódovat [01~99] a poté pro potvrzení zadejte [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a odpovídající obranná zóna se zobrazí na obrazovce. Uslyšíte "detector coding". Poté spusťte bezdrátový detektor, aby vydal bezdrátový signál. Po obdržení signálu hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "coding completed". V tom okamžiku zhasne indikátor [ ]. Způsob operace: [23] [XX] [#] XX značí číslo obranné zóny 01~99.

5 Vymazání obranné zóny Poté, co je vymazán, nemůže bezdrátový detektor ovládat hlavní jednotku. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [24], poté zadejte číslo obranné zóny, kterou chcete vymazat [01~99] a poté zadejte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a indikátor obranné zóny jednou blikne. Zaslechnete "delete completed". Způsob operace: [24] [XX] [#] XX značí číslo obranné zóny 01~99. Změna hesla 1. Změna operačního hesla Operační heslo je heslo použité pro deaktivaci nebo ovládání na dálku. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [30], poté zadejte nové čtyřmístné heslo a stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "setting completed". Způsob operace: [30] [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Příklad: změna systémového hesla na Způsob operace: [30] [1012] [#] 2. Změna programového hesla Programové heslo je heslo, které byste měli zadat pro spuštění systému. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [31], poté zadejte nové čtyřmístné heslo a potvrďte pomocí [#]. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zaslechnete "setting completed". Způsob operace: [31] [XXXX] [#] X značí nové čtyřmístné heslo. Příklad: změna systémového hesla na Způsob operace: [31] [2846] [#] Poznámka: operační heslo a programové heslo nelze nastavit na stejné číslo.

6 Nastavení hodin Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [32], poté zadejte dvě poslední číslice [AA] aktuálního roku, dvě čísla [BB] měsíce, dvě čísla [CC] dne, dvě čísla [DD] hodiny (24-hodinový systém), dvě čísla [EE] minuty, dvě čísla [FF] sekundy a nakonec [#] pro potvrzení. Uslyšíte dlouhé pípnutí a poté "setting completed". Způsob operace: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#] AA značí: poslední dvě číslice aktuálního roku BB značí: dvě číslice měsíce CC značí: dvě číslice dne DD značí: dvě číslice hodiny EE značí: dvě číslice minuty FF značí: dvě číslice sekundy Příklad: nastavení času na 15:35:40, 1. října Způsob operace: [32] [09] [10] [01] [15] [35] [40] [#] Nastavení časovače 1. Časovač aktivace Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [33~35], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] času, na kdy chcete nastavit aktivaci a poté zadejte [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [XX] [AA] [BB] [#] XX značí: kódová adresa 33, 34 nebo 35 časové aktivace AA značí: hodina nastaveného času BB značí: minuta nastaveného času Příklad: nastavení času aktivace na 22:45 Způsob operace: [33] [22] [45] [#] 2. Časovač deaktivace Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [36~38], poté zadejte hodinu [AA] a minutu [BB] času, na kdy chcete nastavit deaktivaci a poté zadejte [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [XX] [AA] [BB] [#] XX značí: kódová adresa 36, 37 nebo 38 časové deaktivace AA značí: hodina nastaveného času BB značí: minuta nastaveného času Příklad: nastavení času deaktivace na 7:55 Způsob operace: [36] [07] [55] [#]

7 3. Ovládání časovače Při nastavení zadejte klávesnicí [39], poté zadejte číslo značící zapnutí/vypnutí časové aktivace/deaktivace [1/0] a poté [#] pro potvrzení. Zaslechnete dlouhé pípnutí a "setting completed". Základním továrním nastavením je vypnuto. Způsob operace: [39] [0/1] [#] 0: vypne funkci časové aktivace/deaktivace 1: zapne funkci časové aktivace/deaktivace Příklad: zapnutí funkce časové aktivace/deaktivace Způsob operace: [39] [1] [#] Nastavení čísla poplachu Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [51] ~ [56], poté vložte číslo pro přijetí hlasového poplachu (mobilní nebo pevná linka) a stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne. Zaslechnete "setting completed", což znamená, že číslo pro přijetí hlasového poplachu bylo úspěšně nastaveno. Způsob operace: [XX] [YY...YY] [#] XX značí: čísla 1-6 pro poplach s označením [51]~[56] YY...YY značí: telefonní číslo pro přijetí hlasového poplachu Příklad: nastavení čísla jako prvního volacího čísla Způsob operace: [51] [ ] [#] Vymazání telefonního čísla Při nastavení zadejte [51] ~ [56] a poté [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne a uslyšíte "delete completed", což značí, že číslo bylo úspěšně vymazáno. Způsob operace: [XX] [#] XX značí: čísla 1-6 pro poplach s označením [51]~[56] Příklad: vymazání třetího uživatelského čísla ze systému. Způsob operace: [53] [#]

8 Nastavení čísla pro přijetí SMS V případě poplachu systém pouze zašle SMS na toto mobilní číslo. Můžete nastavit až 3 SMS čísla. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [57] ~ [59], poté vložte číslo pro přijetí SMS a stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne. Zaslechnete "setting completed", což znamená, že číslo bylo úspěšně nastaveno. Způsob operace: [XX] [YY...YY] [#] XX značí: kódové adresy čísel pro přijetí SMS od první k třetí skupině [57]~[59] YY...YY značí: číslo pro přijetí SMS Příklad: nastavení čísla jako prvního čísla pro přijetí SMS Způsob operace: [57] [ ] [#] Vymazání čísla pro přijetí SMS Při nastavení zadejte [57] ~ [59] a poté [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a indikátor [Signal] jednou blikne a uslyšíte "delete completed", což značí, že číslo bylo úspěšně vymazáno. Způsob operace: [XX] [#] XX značí: kódové adresy čísel pro přijetí SMS od první k třetí skupině [57]~[59] Příklad: vymazání prvního SMS čísla ze systému. Způsob operace: [57] [#] Programování obranné zóny Pokud chcete změnit atributy poplachu obranné zóny, například vypnutí sirény při poplachu, můžete tak učinit pomocí programování obranné zóny. Při nastavení nejprve zadejte [60], poté číslo obranné zóny [01~99], poté zadejte typ obranné zóny [1~4], poté zadejte číslo umístění obranné zóny [1~8], poté zvolte zapnutí/vypnutí sirény [0/1] a nakonec [#] pro potvrzení. Zaslechnete z hlavní jednotky dlouhé pípnutí a "setting completed". Způsob operace: [60] [AA] [B] [C] [D] [#] AA: číslo obranné zóny [01~99] pro zóny 1 až 99 B: typ obranné zóny [1]: obranná zóna real-time [2]: obranná zóna se zpožděním 40 sekund [3]: obranná zóna 24 hodin [4]: obranná zóna obejití (bypass) C: umístění obranné zóny [1]: poplach SOS [2]: požární poplach [3]: poplach při úniku plynu [4]: poplach dveří [5]: poplach chodby [6]: poplach okna [7]: poplach balkonu [8]: poplach okrajových oblástí D: zapnutí/vypnutí sirény, [0]: vypnuto, [1]: zapnuto

9 Příklad: nastavení obranné zóny 12 na 24-hodin, požární poplach a zapnutou sirénu. Způsob operace: [60] [12] [3] [2] [1] [#] Nastavení obranné zóny Home Arm Pokud chcete, aby některé detektory pracovaly a jiné ne, můžete vybrat funkci [Home Arm]. Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [61], poté vyberte číslo odpovídající obranné zóny [01~99], poté vyberte [Home Arm], poté vyberte pro poplach [0/1] a nakonec stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka dlouze pípne a ozve se "setting completed" Způsob operace: [61] [XX] [A] [#] XX značí: [01~99] pro obranné zóny 1 až 99 A značí: [0] Home arm, ale bez poplachu [1] Home arm a poplach Příklad: obrannou zónu 11 jako home arm a poplach Způsob operace: [61] [11] [1] [#] Příklad: obrannou zónu 12 jako home arm bez poplachu Způsob operace: [61] [12] [0] [#] Umělé nahrávání Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [701] a poté stiskněte pro potvrzení [#]. Hlavní jednotka pípne a rozsvítí se indikátor [ ] a po odpočtu 10 sekund začne nahrávání. Nahrávejte ze vzdálenosti 30 cm od hlavní jednotky a používejte normální modulaci hlasu. O 10 sekund později hlavní jednotka pípne, což značí, že se nahrávání zastavilo a nahraný hlas bude přehrán. Způsob operace: [701] [#] Nastavení sirény Při nastavení zadejte pomocí klávesnice [75], při operaci aktivace/deaktivace pomocí dálkového ovládání vyberte, zda bude nebo nebude fungovat siréna pomocí [0/1] a poté stiskněte [#] pro potvrzení. Hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a zazní "setting completed". Způsob operace: [75] [A] [#] A značí: [0] siréna vypnutá; [1] siréna zapnutá. Základní nastavení je [0] Příklad: zapnutí sirény při aktivaci/deaktivaci Způsob operace: [75] [1] [#]

10 Operační instrukce Stav systému. Jsou následující čtyři: - Arm: obranná zóna 1~99 spustí poplach, když jsou spuštěny detektory - Home Arm: stav arm, v němž jsou obranné zóny nastaveny jako [Home Arm] spustí poplach, když jsou spuštěny detektory. - Disarm: obranné zóny 1~99 nespustí poplach, když jsou detektory spuštěny (vyjma obranné zóny 24 hodin. - System setup status: v tomto stavu všechny obranné zóny nespustí poplach, když jsou spuštěny detektory. Ovládání pomocí dálkového ovládání Uživatelé mohou nastavit pomocí dálkového ovládání systém jako Out Arm, Home Arm, Emergency Alarm, Real-time disarm atd. - Out Arm - tlačítko - Disarm - tlačítko - Home Arm - tlačítko - Emergency Alarm - tlačítko. Systém ihned spustí poplach. Out Arm Tento stav znamená dozor nad celým vaším domem, zatímco jsou všichni pryč. Všechny detektory neustále pracují. Když je detektor spuštěn detekováním zdroje (vniknutí zloděje, oheň, únik plynu, atd.), systém spustí poplach. Stiskněte tlačítko [Out Home ] na klávesnici. Systém vydá jedno pípnutí za sekundu, celkem 100 pípnutí. Indikátor [Out Arm] se rozsvítí bez blikání. To značí, že je Out Arm úspěšně nastaveno. Způsob operace: Stiskněte tlačítko [Out Home ] Home Arm Tento stav znamená, že zatímco je někdo doma, můžete spustit detektory u periferií jako jsou dveře, okno, balkon a okrajové části, aby spustily poplach, zatímco vnitřní detektory se nespustí, jelikož by mohly spustit nepravý poplach. V takovém případě vyberte Arm at Home, nechte část detektorů pracovat a ostatní části zablokujte. Operace hlavní jednotky: Stiskněte na klávesnici tlačítko [Out Home ]. Operace dálkového ovládání: Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko [ ].

11 Disarm Tento stav znamená zastavení poplachu, když jej hlavní jednotka spustí nebo uvedení systému do stavu ne-varování. V tomto stavu, i když spustíte detektor, hlavní jednotka nespustí poplach (vyjma obranných oblastí 24-hodin). Použijte klávesnici pro zadání systémového hesla, poté stiskněte tlačítko [#]. Vypnou se světla [Out Home] nebo [At Home]. To znamená úspěšné nastavení systému do stavu Disarm. Operace dálkového ovládání: Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko. Operace hlavní jednotky: zadejte systémové heslo + [#]. Answer Alarm Call Když hlavní jednotka spustí poplach, vytočí přednastavená čísla. Pokud nikdo neodpoví na volání, systém automaticky vytočí další číslo. Systém zavolá všechna čísla třikrát za sebou. Pokud odpovíte na volání, uslyšíte nahraný hlas. Můžete nastavit systém pomocí klávesnice svého telefonu nebo mobilního telefonu. Pokud přímo zavěsíte, aniž byste odpověděli na volání, systém zavolá postupně třikrát všem nastaveným číslům. Stiskněte [*]: přečtení informací o poplachu. Stiskněte [1]: hlavní jednotka přestane s poplachem a provede Arm; přestane volat uživatelům. Stiskněte [2]: hlavní jednotka přestane s poplachem a provede Disarm; přestane volat uživatelům. Stiskněte [3]: vypne se siréna a scéna je po 30 sekund monitorována. Pro další monitorování po 30 sekund opět stiskněte [3]. Stiskněte [4]: hlavní jednotka spustí na 30 sekund obousměrný interkom. Během tohoto času nelze hlavní jednotku ovládat mobilním telefonem. Dálkové ovládání Vytočte na (mobilním) telefonu číslo spojené s hlavní jednotkou a po jednom zazvonění uslyšíte hlas "Please enter password" (zadejte heslo). Pokud je heslo správné, uslyšíte "Press 1 to arm, press 2 to disarm, press 3 to monitor, press 4 to intercom" (stiskněte 1 pro arm, 2 pro disarm, 3 pro monitorování, 4 pro interkom). Pokud je heslo špatně, uslyšíte "wrong password, please re-enter" (špatné heslo, zadejte znovu). Stiskněte [1]: arm. Pokud se povede, uslyšíte "system armed". Stiskněte [2]: disarm. Pokud se povede, uslyšíte "system disarmed". Stiskněte [3]: monitorování po 30 sekund, pro pokračující monitorování (dalších 30 sekund) stiskněte opět [3]. Stiskněte [4]: obousměrný interkom po 30 sekund. Během této doby nemůžete nijak manipulovat s hlavní jednotkou. Nouze Stiskněte na klávesnici tlačítko [Emergency ] nebo [ ] na dálkovém ovládání nebo bezdrátové panické tlačítko pro to, aby hlavní jednotka spustila poplach a provedla volání na přednastavená čísla uživatelů.

12 Funkce volání systému Ve stavu disarm můžete použít hlavní jednotku pro volání jako kdyby se jednalo o normální telefon. Zadejte na klávesnici číslo, stiskněte tlačítko [ ] a hlavní jednotka napípá a indikátor [Signal] bude blikat. Po hovoru stiskněte opět tlačítko [ ], hlavní jednotka bude ve stavu disarm. Kontrola záznamů o poplachu ve stavu disarm zadejte [*0#], hlavní jednotka vydá dlouhé pípnutí a vstoupí do stavu kontroly záznamů o poplachu. Po zobrazení poplachu a indikátoru čísla obranné zóny LCD obrazovka zobrazí přesný čas poplachu této obranné zóny. Stiskněte 2 pro pohyb nahoru mezi záznamy poplachů. Stiskněte 8 pro pohyb dolů mezi záznamy poplachů. Stiskněte [*#] pro ukončení kontroly. Příklad: 51. obranná zóna, 7. poplach, čas poplachu: 12:00 1. srpna LCD displej po jednu sekundu a poté zobrazení času poplachu: Kontrola GSM signálu Před instalací hlavní jednotky byste měli zkontrolovat signál na místě instalace, abyste zajistili, že jednotka bude fungovat dobře. Při nastavení zadejte [81] #, hlavní jednotka dlouze pípne a zobrazí 00+XX (XX značí intenzitu signálu). Intenzita by měla být v rozsahu 07-31; pokud je nižší než 07, měli byste změnit místo. Příklad: pokud je intenzita signálu 12, zobrazí se jako: Údržba Kontrola systému Jelikož je poplašný systém využíván denně, je nutná pravidelná údržba a testy k zajištění stabilního, spolehlivého a bezpečného provozu. Obvykle je třeba provést testy na hlavní jednotce jednou za tři měsíce. Detektory byste měli kontrolovat alespoň jednou měsíčně. Pokud to okolnosti nedovolují, tak alespoň jednou za tři měsíce. Zkontrolujte na hlavní jednotce: 1. Zda může provést bez problémů arm/disarm. 2. Zda může vytáčet normálně čísla při poplachu.

13 3. Zda normálně zachycuje signál detektoru. 4. Zda funguje normálně záložní baterie. Zkontrolujte na bezdrátových detektorech: 1. Spusťte bezdrátové detektory, abyste zjistili, zda může systém normálně spustit poplach. 2. Zkontrolujte baterie všech detektorů, zda nemají nízké napětí. 3. Zkontrolujte, zda mohou bezdrátové detektory normálně zaslat signál hlavní jednotce. Poznámky: Nerozebírejte, neopravujte, ani jinak neupravujte výrobky bez povolení, jinak může dojít k nehodám a chybám. Neupusťte tento výrobek na zem nebo na tvrdé povrchy, může to vést k chybám a poškozením. Bez svolení a vědomí souvisejících úřadů nenastavujte na hlavní jednotce jako telefonní číslo pro poplach čísla tísňových volání nebo policejní stanice. Technické parametry Vstupní napětí Proud v nečinnosti Proud při poplachu Bezdrátová frekvence GSM frekvence Záložní baterie Hlasitost sirény DC 12V/1A <55mA <450mA 433 MHz, 2262/4.7MΩ 900/1800/1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.2V 110dB Obranná zóna Arm Home Arm Typ Informace o poplachu Zóna 1 Funkční Nefunkční v reálném čase Dveře Ano Zóna 2 Funkční Nefunkční v reálném čase Chodba Ano Zóna 3 Funkční Funkční v reálném čase Okno Ano Zóna 4 Funkční Funkční v reálném čase Balkon Ano Zóna 5 Funkční Funkční 24 hodin Požár Ano Zóna 6 Funkční Funkční 24 hodin Plyn Ano Nouzové tlačítko Funkční Funkční 24 hodin Nouzový poplach Zóna 7-99 Funkční Funkční v reálném čase Nouzový poplach Kabelová zóna (96-99) Funkční Funkční v reálném čase Nouzový poplach Operační heslo 8888 Dálkové ovládání Zapnuté Heslo dálk. ovládání 1234 Siréna Vypnutá Doba sirény 180 sekund Domácí spotřebiče Volitelné Siréna Ne Ano Ano

14 Obsah balení Hlavní panel Dálkové ovládání PIR senzor Dveřní senzor Napájecí adaptér Manuál 1 kus 2 kusy 1 kus 1 kus 1 kus 1 kus Následující senzory mohou být volitelné: Volitelné senzory/detektory jsou v samostatných baleních. Obsahují dálkové ovladače, venkovní sirénu, vysílač, bezdrátové PIR detektory, bezdrátové senzory mezery, bezdrátový kouřový detektor, bezdrátový kouřový detektor, panické tlačítko, atd. Můžete si vybrat v závislosti na vašich požadavcích.

15 GM electronic spol. s r.o.

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

GSM zabezpečovací systém. Uživatelský manuál. Pro lepší pochopení tohoto produktu si prosím pečlivě pročtěte před jeho použitím tento manuál.

GSM zabezpečovací systém. Uživatelský manuál. Pro lepší pochopení tohoto produktu si prosím pečlivě pročtěte před jeho použitím tento manuál. GSM zabezpečovací systém Uživatelský manuál Pro lepší pochopení tohoto produktu si prosím pečlivě pročtěte před jeho použitím tento manuál. Kapitola 1. Vlastnosti Elegantní a pokročilá dotyková klávesnice

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál

Bezpečnostní GSM poplachový systém. Uživatelský manuál Bezpečnostní GSM poplachový systém Uživatelský manuál 1. Představení systému Bezdrátový inteligentní elektronický GSM poplachový systém. Jako přidávek je tento poplachový system vysoce automatický, automatický

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

SECURITY M2B Víceúčelový bezdrátový GSM zabezpečovací systém Uživatelská příručka

SECURITY M2B Víceúčelový bezdrátový GSM zabezpečovací systém Uživatelská příručka SECURITY M2B Víceúčelový bezdrátový GSM zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento manuál Obsah Popis funkcí (3) Základní instalace (4) Inicializace (7)

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02

Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Domácí GSM poplachový systém GSM - 02 Instalace a uživatelská příručka Krátký úvod: GSM 900/1800 pásma,můžou být použity ve vetšině části světa. Plně duplexní (obousměrná) komunikace s ústřednou (Volitelné)

Více

GSM alarmový systém S100Pro Uživatelský manuál Ver 1.0

GSM alarmový systém S100Pro Uživatelský manuál Ver 1.0 GSM alarmový systém S100Pro Uživatelský manuál Ver 1.0 Před uvedením zařízení do provozu se nejprve pečlivě přečtěte tento návod. Obsah Úvod...3 Bezpečnostní pokyny...3 Obsah dodávky...3 Volitelné příslušenství

Více

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM alarm systém HF-GSM02 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Bezdrátový inteligentní alarm

Bezdrátový inteligentní alarm Bezdrátový inteligentní alarm ALABASTR 10C Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento alarm u společnosti ELETUR s.r.o Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál 1 Pečlivě si zkontrolujte obsah

Více

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A

GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A GSM Alarm System s LED displejem GSM-01A Přehled GSM inteligentní alarm má všechny funkce tradičního telefonního systému plus navíc využívá výhod GSM sítě a SMS pro pohodlnější, výkonnější a spolehlivější

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

GSM alarm s WiFi. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: ,

GSM alarm s WiFi. Návod k obsluze. Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, Tel: , GSM alarm s WiFi Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje Na přední

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

DPM-573T UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Alarm Security. Multimedia. Direct Call Guard Unit. Intercom. 1 2 User Setup Estate Management 3. Intelligent Home.

DPM-573T UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Alarm Security. Multimedia. Direct Call Guard Unit. Intercom. 1 2 User Setup Estate Management 3. Intelligent Home. DPM-573T UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitor Manual Intercom Direct Call Guard Unit Alarm Security Multimedia 1 2 User Setup Estate Management 3 Intelligent Home Close 4 09/08/2011 Tue. 09:58 Bezpečnostní opatření

Více

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte

Digitální bezdrátový GSM alarm. Návod k použití SA-GSM. Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte Digitální bezdrátový GSM alarm CZ Návod k použití SA-GSM Před instalací a uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte 1 následující informace! Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Více

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Základní informace: GSM SMS alarm GSM500 je bezpečnostní sytém určený pro ochranu objektů. GSM500 Je určen pro objekty s nízkými riziky, jako

Více

GSM mms alarm SW-8388x

GSM mms alarm SW-8388x GSM mms alarm SW-8388x Technické parametry: GSM frekvence: 850,900,1800,1900 MHz Maximální proud: 500-800mA AV výstupní impedance: 75ohm AV výstupní napětí: 1V š-š TV režim: PAL/NTSC Vnitřní kamera: SONY

Více

BEZDRÁTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM. GSM bezdrátový zabezpečovací systém - startovní sada - ASF90SET-E. www.secufi.cz

BEZDRÁTOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM. GSM bezdrátový zabezpečovací systém - startovní sada - ASF90SET-E. www.secufi.cz GSM bezdrátový zabezpečovací systém - startovní sada - ASF90SET-E 1 Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Věříme, že s ním budete spokojení. Před jeho zapojením si pečlivě přečtěte tento manuál. Obsah

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA PRO FIRMU A DOMÁCNOST YL-007M3DX

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA PRO FIRMU A DOMÁCNOST YL-007M3DX UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA PRO FIRMU A DOMÁCNOST YL-007M3DX Několik informací na úvod Správné používání: Před používáním přístroje si pečlivě pročtěte tento manuál. Voděodolnost: Ústředna

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití SEL01 GSM alarm Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití I. Hlavní vlastnosti: 1. Používá SimCom průmyslový modul. 2. Oboustranná komunikace, poslech střeženého prostoru i hovor k lidem, kteří jsou

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad

Dětské hodinky s GPS. Návod k obsluze. Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad Dětské hodinky s GPS Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Online mapový podklad www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace Popis

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

Vytištěno v Číně PA: G3-UM-EN-V1.0 2014 Chuango. Všechna práva vyhrazena. Zabezpečovací poplašný systém

Vytištěno v Číně PA: G3-UM-EN-V1.0 2014 Chuango. Všechna práva vyhrazena. Zabezpečovací poplašný systém Vytištěno v Číně PA: G3-UM-EN-V1.0 2014 Chuango. Všechna práva vyhrazena. Zabezpečovací poplašný systém Funkce ARM + Auror CPU Vestavěná kontrolka ventilace Podpora 50 bezdrátových senzorů a 10 dálkových

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

Obj. č.: 4805751 NÁVOD K OBSLUZE. 1. úvod

Obj. č.: 4805751 NÁVOD K OBSLUZE. 1. úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4805751 1. úvod Děkujeme vám za zakoupení HAM1000WS. Jedná se o bezdrátový zabezpečovací systém, který Vás upozorní na přítomnost a pohyb uvnitř chráněné oblasti/zóny. Tento symbol

Více

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Uživatelský manuál Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Vlastnosti DC 12V adaptér 1 video vstup a 1 video výstup ARM + DSP technologie kombinovaná s prvotřídní technologií komprese Podpora paměťové TF karty

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1

CCTV-PRODEJCE.CZ. Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 Uživatelský manuál pro GSM SMS alarm GSM500 / SA120 Stránka 1 GSM SMS ALARM GSM500 / S120 strana Základní informace 3 Význam LED kontrolek 3 Význam zobrazených ikon na LCD 3 SMS příkazy pro vzdálené ovládání

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář

SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář SA-62;SA-816 Základní panel - 6; 16-Zón, 2-sekce Pro Váš domov a kancelář 2011.07.10 Stručný uživatelský manuál 1. KLÁVESNICE... 3 Typy klávesnic... 3 Klávesnice:... 3 Funkční klávesy... 5 2. OBSLUHA...

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Bezdrátový šestizónový alarm. Číslo produktu: TR981

Bezdrátový šestizónový alarm. Číslo produktu: TR981 CZ Bezdrátový šestizónový alarm Číslo produktu: TR981 Instalační a uživatelský manuál Důležité bezpečnostní funkce Původní heslo je stejné pro každé zařízení, z bezpečnostních důvodů si ho tedy hned změňte!

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek

Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Bezdrátový 2,4Ghz video zvonek Návod k obsluze Hlavní výhody: IR přisvícení automatické pořízení fotografie při stisknutí zvonku možnost propojení s elektronickým zvonkem pro otvírání dveří www.spyobchod.cz

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Návod k obsluze. Stránka 1

Návod k obsluze.  Stránka 1 Video-telefon s RFID Návod k obsluze www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis produktu 1.1. Interní displej 1.2. Venkovní část www.spyobchod.cz Stránka 2 1.3. Dálkové ovládání 1.4. Zadní strana venkovní části

Více

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace

Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Citlivý GSM odposlech s možností lokalizace Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Citlivý mikrofon Rozsáhlé možnosti vzdáleného nastavení U verze do auta adaptér k přímému napojení na autobaterii www.spionazni-technika.cz

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Zabezpečovací systém XL200

Zabezpečovací systém XL200 Verze: 2014 SPECIFIKACE Pracovní frekvence Požadavky na napájení Množství a typ baterií Spotřeba proudu Provozní teplota Maximální relativní vlhkost Rozměry: délka šířka hloubka Váha 868 MHz Typ C Nominální

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod Bytový monitor VTH5221Dx Uživatelský návod Obsah Parametry monitoru... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Popis monitoru... 4 Zapojení v síti... 6 Schéma datových konektorů... 6 Prvotní instalace v síti LAN...

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH 1 2 BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ KLÁVESNICE 868 SLH Tento produkt splňuje normu 99/05/EEC Využití: jako ovladač pro vrata a brány Produkt je schválen pro země EU. 1. Základní

Více

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery PM -D236 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor,

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více