Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz"

Transkript

1 Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1

2 Obsah 1 Použité výrazy Registrace a přihlášení do systému Registrace organizace Přihlášení do systému Editace registrovaných údajů (platí pouze pro hlavního administrátora) Povolené IP adresy u organizace Ovládání systému Přehled aukcí Zadání aukce Report Základní údaje Předmět aukce Zobrazení výsledků Přehled účastníků Online report Online chat aukce Přehled nabídek v čase Export reportu Aukční síň Vložení přílohy k nabídce Souhlas se všeobec. podmínkami pro účast v elektr. aukci eaukce Vložení nabídky u holandské aukce Vložení nabídky u anglické aukce Administrace (viditelné pouze hlavnímu administrátorovi)

3 1 Použité výrazy Hlavní administrátor - uživatel systému, který danou organizaci do systému zaregistroval - rozhoduje o aktivaci resp. deaktivaci jednotlivých služeb pro celou organizaci - kontroluje, zda uživatelé systému mění každý měsíc své heslo - vytváří nové uživatelské přístupy vztahující se pro danou organizaci - je zodpovědný za korektnost firemního záznamu - vidí veškeré operace uživatelů v systému Uživatelé osoby, které mají administrátorem nastaven přístup do systému Účastník subjekt, účastnící se elektronické aukce /dodavatel resp. odběratel/ (Vy) Vypisovatel - zadavatel elektronické aukce Účastník aukce je systémem eaukce informován automaticky odeslaným em o: - zveřejnění aukce, do které byl účastník přímo pozván (osloven k účasti) - zpřístupnění aukce - zahájení (začátku aukce) - ukončení aukce - změně v čase ukončení aukce - svém vítězství (příp. prohře) v aukci, pokud je vítěz v systému vyhlášen 3

4 2 Registrace a přihlášení do systému Pro zaregistrování organizace a následné přihlášení do systému použijte, prosím, odkaz. Pod odkazem Zapomněli jste heslo? si můžete zadáním zaregistrované ové adresy požádat o zaslání přístupových údajů. Uživatelské jméno a heslo Zapomněli jste heslo? 4

5 2.1 Registrace organizace Pro zaregistrování organizace do systému můžete použít následující dva způsoby: - odkaz Registrace do systému - odkaz Registr firem * * - Registr firem v horní části stránky v nástrojové liště podržte kurzor na záložce Registr firem a poté klikněte na odkaz Registrace firmy. Registrace firmy Registrace do systému Budete přesměrováni na registrační formulář, kde si nejprve musíte zvolit právní formu! Podle ní se pak registrační formulář automaticky upraví. Po vyplnění všech povinných údajů (do dalších kroků registrace se budete přesouvat pomocí odkazu Pokračovat v registraci ) se Vám zobrazí potvrzení registrace. Registrované uživatelské jméno musí tvořit min. 3 znaky, heslo musí tvořit min. 6 znaků! Přístupová data se mohou skládat jak z písmen, tak z číslic. Uživatelská hesla uživatelů musí hlavní administrátor měnit každý měsíc! 5

6 Právní forma Pokračovat v registraci 6

7 2.2 Přihlášení do systému Přihlášení do systému probíhá na již zmíněném odkazu. V levém horním rohu zadejte své uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje si volí hlavní administrátor při registraci organizace a rovněž je přiděluje i vytvořeným uživatelům. Pokud je uživatelské jméno a heslo správné, jste automaticky nasměrováni do výběru funkcí, které máte aktivovány aktivaci provádí hlavní administrátor. V každém okně, ve kterém se budete v danou chvíli nacházet, si můžete zobrazit po levé straně stránek čas na eaukce. Čas na eaukce je čas na serveru eaukce, který je pravidelně automaticky aktualizován. Zobrazit čas 3 Editace registrovaných údajů (platí pouze pro hlavního administrátora) Registrované údaje (adresu, telefony, ovou adresu, přihlašovací údaje apod.) může hlavní administrátor editovat v administračním centru, které naleznete v místě, kde 7

8 probíhá login. Jednotliví uživatelé si mohou editovat jen své údaje (své jméno a příjmení, tel., , přihlašovací údaje), ale ne údaje registrované hl. administrátorem. Po kliknutí na odkaz Editace záznamu se dostanete již na editaci údajů. Název organizace, IČ a DIČ může editovat pouze provozovatel portálu! Editaci údajů provedete pomocí odkazů editace. Editace údajů 3.1 Povolené IP adresy u organizace Systém eaukce Vám při editaci záznamu (ne při samotné registraci) umožňuje zadat k organizaci povolené IP adresy pro přihlášení pod účet hlavního administrátora. Místo pro zadání IP adres naleznete pod místem pro zadání hesla. Do systému je možné zadat jakýkoliv počet IP adres (jedná se o vnější IP adresu, pod kterou uživatel vystupuje), IP adresy lze od sebe jakkoliv oddělit. Tento bezpečnosti prvek se hodí např. k tomu, aby se pod uživatele nemohl nepřihlásit nikdo jiný než uživatel z určité sítě (nikoliv počítače) nebo určitého mobilního zařízení, např. CMDA, (záleží na nastavení konkrétního zařízení u operátora). 8

9 Místo pro zadání IP adresy 4 Ovládání systému 4.1. Přehled aukcí přehled vypsaných elektronických aukcí 4.2. Aukční síň zde naleznete momentálně probíhající elektronické aukce 9

10 Aukční síň Přehled aukcí 4.1 Přehled aukcí V přehledu aukcí naleznete všechny vypsané elektronické aukce (veřejné aukce nebo ty aukce, do kterých jste byli přímo osloveni). Zde naleznete veškeré údaje o aukci: kdy aukce byla (bude) zpřístupněna nebo zahájena a kdy aukce byla (bude) ukončena. U probíhajících a ukončených aukcí zde rovněž naleznete report s výsledky aukce. Zároveň zde můžete vyhledávat aukce podle názvu nebo podle stavu aukce, např. jen ukončené. Výběr aukce podle jejího názvu nebo stavu možnost výběru aukce ve vyhledávání podle jejího názvu nebo podle aktuálního stavu aukce (ukončené, stornované, budoucí, vyhodnocené /je znám vítěz/ apod.) 10

11 Zobrazit pouze aukce, do kterých jsem byl pozván nebo do nich dal nabídku slouží pro zobrazení pouze těch aukcí, do kterých jste byli přímo pozváni nebo na které jste podali nabídku Zobrazit po kliknutí na tento odkaz začne systém vyhledávat aukce podle zvoleného kritéria Název aukce pole obsahující úplný název dané aukce Vypisovatel zadavatel aukce Čas zpřístupnění aukce datum a čas zpřístupnění aukce. Od tohoto termínu můžete vložit svou první nabídku, v této fázi ještě nejsou vidět nabídky ostatních účastníků. Tuto první nabídku můžete až do zahájení aukce měnit nebo aktualizovat Termín zahájení aukce datum a čas zahájení aukce. Tento termín nemusí být stejný jako termín zpřístupnění aukce Termín ukončení datum a čas ukončení aukce Zadání pod tímto odkazem naleznete zadání a základní informace o aukci. Zde jsou také k nalezení přílohy aukce Report kliknutím na odkaz se zobrazí veškeré informace o dané aukci vč. výsledků aukce (v případě probíhajících nebo ukončených aukcí) Zobrazit pouze aukce, do kterých Výběr aukce podle názvu Výběr aukce podle stavu Vyhledání zvoleného typu aukce Název aukce Čas zahájení Zadání Vypisovatel Report Čas zpřístupnění Legenda Čas ukončení 11

12 4.1.1 Zadání aukce V horní části zadání aukce naleznete veškeré údaje o aukci, jako jsou název aukce, vypisovatel, zpřístupnění (od tohoto termínu můžete vložit svou první nabídku, kterou můžete až do termínu začátku aukce měnit i aktualizovat), začátek a konec aukce, typ aukce (anglická nebo holandská), popis aukce, automatické prodloužení aukce, požadované položky (vč. celého popisu jednotlivých položek), informaci o přílohách, které byly do aukce vloženy a zda se jedná o přílohu k aukci jako celku nebo zda je příloha určena jen k určité položce. Pomocí odkazu zúčastněte se aukce se v případě již probíhající aukce (v zadání budoucí aukce tento odkaz nenaleznete) můžete přesunout přímo do aukční síně, kde již můžete vkládat své nabídky. Do detailu položky se dostanete buď kliknutím na danou položku nebo si můžete pomocí odkazu Zobrazit detail všech položek zobrazit detailně všechny položky najednou. Zde naleznete názvy a popis položek, požadované množství, jednotku, vyvolávací cenu, informaci o tom, zda je potřeba zadávat cenu s nebo bez DPH, max. počet desetinných míst (tzn. maximální počet desetinných míst, která můžete na danou položku ve své nabídce zadat), min. a max. krok, kritéria položky atp. Zúčastněte se Základní informace o aukci Informace o prodloužení aukce Požadované položky Zobrazit detail všech položek 12

13 Ve spodní části zadání aukce rovněž naleznete odkaz Zúčastněte se aukce, který Vás přesměruje do aukční síně a dále zde naleznete i tyto další informace: - zda je v aukci vyžadován celý nákupní koš, - zda mohou být vkládány vyšší i nižší ceny než je cena vyvolávací, - informaci o tom, na základě čeho bude aukce řízena, zda podle nejlepší nabídky aukce, nebo podle nejlepší nabídky jednotlivých účastníků. V případě, že bude aukce řízena podle nejlepší nabídky celé aukce, znamená to, že účastníci musí své ceny snižovat resp. zvyšovat podle aktuální nejlepší ceny celé aukce. V případě, že bude aukce řízena podle nejlepší nabídky jednotlivých účastníků, znamená to, že účastníci mohou své ceny měnit bez ohledu na nejlepší aktuální cenu celé aukce, tedy mohou svou cenu měnit podle svých možností. - zda je aukce veřejná, tzn. viditelná všem firmám registrovaným v systému eaukce - zda je umožněno při zpřístupnění aukce povolit zadat jakoukoliv cenu při zaškrtnutí tohoto pole budou moci účastníci od zpřístupnění do zahájení aukce vkládat jakoukoliv cenu i vyšší nebo nižší (dle formátu aukce) než je vyvolávací cena. Po zahájení aukce ale opět nebude možné zadat vyšší nebo nižší cenu než byla cena vyvolávací. Pokud je tato možnost nastavena, jste o tom informováni i v bidovacím okně (v bidovacím okně naleznete krátkou informaci o tom, že během zpřístupnění aukce je možno zadat jakoukoliv cenu). -! zda vypisovatel požaduje po ukončení aukce zaslat podepsaný pdf report s Vašimi konečnými nabídkami. V případě, že je toto okno zaškrtnuté, bude po ukončení aukce pro každého účastníka automaticky vygenerován a odeslán report v pdf souboru s jeho konečnými nabídkami. Tento report, který je účastníkům automaticky zaslán na jejich , musí účastníci podepsat a potvrzený zaslat zpět vypisovateli. Tento pdf soubor můžete podepsat i elektronicky viz následující strana. Jestliže se nepodaří pdf report konečných nabídek automaticky vygenerovat, můžete si jej po ukončení aukce zde stahnout! 13

14 4.1.2 Report V reportu aukce naleznete veškeré informace o elektronické aukci. Report aukce je u holandské i anglické aukce až na určité výjimky téměř stejný, proto report obou typů aukcí bude popsán společně Základní údaje V této části reportu naleznete veškeré základní informace o aukci název aukce, vypisovatele, termíny konání, typ aukce, předmět nabídky a popis aukce. Rovněž zde naleznete informace o automatickém prodlužování aukce. 14

15 Předmět aukce V této části reportu naleznete informace o poptávaném nebo nabízeném produktu (název položky, její popis, požadované množství, jednotku, vyvolávací cenu, min. a max. krok, počet desetinných míst (tzn. maximální počet desetinných míst, která můžete na danou položku ve své nabídce zadat), nejlepší nabídku na položku, úsporu vůči požadované ceně atp.). Pomocí odkazu Zobrazit/Skrýt detail všech položek můžete zadání položek zobrazit nebo skrýt. Zobrazit detail všech položek Zobrazení výsledků Výsledky aukce si můžete zobrazit buď za celý nákupní koš nebo za jednotlivé položky. V případě, že je umožněno podávat nabídky jen na některé z položek, musíte si v této části reportu buďto zobrazovat výsledky po jednotlivých položkách nebo si zobrazit online report aukce, kde jsou úplně všechny ceny podané jednotlivými účastníky na jednotlivé položky přehledně a hromadně uvedeny on-line report viz kapitola Online 15

16 report aukce str Online report je Vám ale viditelný pouze po ukončení aukce! Report je totiž přednastaven tak, že zobrazuje primárně výsledky za celý nákupní koš, tzn. zobrazuje primárně ty cenové nabídky, které byly podány na všechny položky najednou jejím jediným odesláním. U firmy, která nepodala nabídku na všechny položky, je místo bodového ohodnocení poznámka Není nabídka na celý nákupní koš. Zobrazení výsledků buď celého nákupního koše nebo jednotlivých položek Přehled účastníků V této části reportu naleznete přehled účastníků, kteří se aukce účastnili nebo u ještě probíhající aukce účastní. Obchodní názvy ostatních účastníků Vám ale zůstanou skryty, tyto účastníci budou označeni???????. V případě vícekriteriální aukce systém nabídky účastníků automaticky přepočítá na body dle zadaných vah, které zadavatel aukce k jednotlivým kritériím přiřadil. Bodové ohodnocení v reportu aukce je ale pouze orientační; nejvyšší počet bodů účastníka neznamená, že má daný účastník nejlepší cenu! Body jsou tvořeny ze všech kritérií, které jsou v aukci obsaženy, tzn. že účastník s nejvyšším počtem bodů může mít horší cenu, ale např. lepší dodací dobu nebo delší splatnost apod., a proto může být jeho nabídka vyhodnocena jako výhodnější. U ukončených aukcí může vypisovatel označit vítěze aukce. Vítěz může být vybrán buď na celý koš (tzn. jeden vítěz na všechny položky) nebo může být označen na každou položku jiný vítěz dle zadání aukce. Vítězné firmy jsou označeny žlutou barvou. Vítěze aukce (i to, na které položky je označen který vítěz) můžete také zjistit i v online reportu online report viz kapitola Online report str Pokud podržíte kurzor na otazníku, který naleznete napravo od vítězné firmy, zobrazí se Vám zdůvodnění výběru vítěze zadané vypisovatelem. Jak je uvedeno výše, obchodní názvy ostatních účastníků Vám až do úplného vyhodnocení aukce zůstanou skryty. Tito účastníci budou označeni???????. Ale po vyhlášení vítězů všech položek nebo po ukončení vyhlašování vítězů (záleží ale pouze na vypisovateli aukce, zda aukci takto zcela vyhodnotí) bude všem účastníkům, kteří v aukci nevyhráli, automaticky odeslán obsahující názvy společností, které v aukci zvítězily! Zároveň jsou obchodní názvy vítězů aukce vidět v reportu a online reportu aukce. Po celkovém vyhodnocení výsledků aukce zůstanou několika otazníky označeni pouze ti dodavatelé, kteří v aukci nezvítězili. 16

17 Bodové ohodnocení Zadavatel může účastníka z aukce vyloučit (systém poté neumožní tomuto dodavateli vstup do dané aukce), může smazat všechny obdržené nabídky účastníka nebo může smazat jen některé z obdržených nabídek účastníka. O vyloučení z aukce nebo o smazání nabídek je daný účastník informován automaticky zaslaným em a zároveň je tomuto dodavateli zaslán vzkaz do online chatu aukce online chat aukce viz kapitola Online chat aukce strana Pokud bude účastník z aukce vyloučen, nebude již v této sekci Přehled účastníků nadále zobrazován. Dodavatel, jehož všechny nabídky budou smazány, se v tomto přehledu znovu zobrazí až po novém vložení další nabídky. Pokud zadavatel smaže jen některé z nabídek daného účastníka, v tomto přehledu se tato skutečnost neprojeví. Toto byste viděli v části Přehled nabídek v čase viz kapitola Přehled nabídek v čase str Online report Jak je již uvedeno na str. 18, můžete zde v reportu sledovat i uložit si online report. Online report je Vám ale viditelný pouze po ukončení aukce! V průběhu aukce odkaz na zobrazení online reportu nenaleznete. V on-line reportu naleznete přehledné výsledky aukce na všechny položky, tzn. všechny nabídky od všech účastníků. Nejlepší nabídka je označena žlutou barvou. Vítězní účastníci jsou značeni barvou modrou. I zde jsou ale obchodní názvy ostatních účastníků až do úplného vyhodnocení aukce skryty. V on-line reportu dále naleznete pravidla pro prodlužování aukce, tj. informaci o tom, kolikrát bylo automatické prodloužení během trvání aukce provedeno. Můžete si zde samozřejmě i sami nastavit vlastní zobrazení online reportu, tzn. můžete si nastavit údaje, které chcete mít v online reportu zobrazeny a samozřejmě si můžete online report exportovat do xls. souboru. Online report si můžete exportovat i se základními údaji aukce. Po kliknutí na export do souboru se Vám zobrazí pop-up okno s dotazem, zda si přejete online report exportovat i se základními údaji. 17

18 Informace o prodloužení aukce Bodové ohodnocení Legenda Přehled nabídek podle produktů a dodavatelů Export online reportu do souboru Nastavení zobrazení Zavřít okno Kdybyste klikli na Nastavit bodové ohodnocení některé položky u některého z dodavatelů, zobrazí se Vám nové okno, ve kterém je uveden detail a historie nabídek tohoto účastníka na danou položku. 18

19 Online chat aukce Tato funkcionalita Vám umožní odesílat vypisovateli aukce krátké zprávy. Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni do detailu tohoto nástroje. Pro to, abyste mohli vypisovateli začít odesílat vzkazy, je potřeba se nejprve do chatu přihlásit. Přihlášení probíhá v horní části obrazovky prostřednictvím ikony Přihlásit. Přihlásit Po přihlášení do chatu již můžete začít tuto funkcionalitu využívat. Uvidíte zde historii odeslaných i přijatých zpráv a jednoduše zde poznáte, zda je vypisovatel aktuálně přihlášen či ne. Historii chatu si můžete samozřejmě i vytisknout. 19

20 Modře označené zprávy jsou zprávy, které jste Vy poslali zadavateli zakázky, červeně označené zprávy jsou zprávy, které jste od vypisovatele aukce obdrželi. Každý z účastníků vidí pouze korespondenci mezi sebou a zadavatelem zakázky, tzn. že žádný z ostatních účastníků nevidí, co píšete zadavateli aukce. Na online chat se rovněž dostanete i z aukční síně. Odhlásit Zobrazit historii chatu Čas do konce aukce Odeslat zprávu Text Vaší zprávy Přehled zpráv Přehled nabídek v čase V této části reportu naleznete veškeré nabídky od všech dodavatelů. I zde jsou ale obchodní názvy ostatních účastníků (až do úplného vyhodnocení aukce) skryty. Tyto nabídky jsou zde seřazeny tak, jak byly postupně odesílány jedna po druhé (od nejstarší po naposledy vloženou). I tento přehled zobrazuje primárně výsledky za celý nákupní koš, tzn. zobrazuje primárně ty cenové nabídky, které byly podány na všechny položky najednou jejím jediným odesláním. Ale i zde si můžete výsledky zobrazit jen pro určitou položku. Tento přehled nabídek v čase si můžete rovněž exportovat buď do xls, html nebo do txt souboru. 20

21 Dále zde naleznete přehledný sloupcový graf a po kliknutí na jednotlivé sloupce grafu se Vám otevře pop-up okno s detailem nabídky (datum a čas odeslání nabídky a bodové ohodnocení). Po kliknutí na odkaz Zobrazit kritéria se zobrazí detail nabídky účastníka. Nabídky označené písmenem K obsahují komentář. V této části reportu se Vám promítne (jak již bylo uvedeno na straně 20) dílčí mazání jen některých nabídek účastníka (ne všech nabídek účastníka). U smazaných nabídek je poznámka Smazáno a zároveň je u smazaných nabídek přeškrtnuté jejich bodové ohodnocení (v případě jednoduchých aukcí cena). Po kliknutí na zmíněný odkaz Zobrazit kritéria naleznete u smazaných nabídek i důvod smazání nabídky zadaný vypisovatelem aukce. Zobrazit výsledky na Tiskové sestavy Účastníci aukce Detail nabídky Smazaná nabídka Komentář k nabídce Zobrazit kritéria Důvod smazání nabídky Detail nabídky po kliknutí na sloup grafu Bodové ohodnocení Graf výsledků Export reportu Export do souboru Celý report aukce si můžete tisknout (txt nebo html soubor) nebo exportovat do xls nebo txt souboru. V této části reportu máte možnost zobrazit si i souhrnný report v pdf, kde naleznete vygenerovaný celkový přehledný report aukce, tzn. informace o úsporách a sumarizaci 21

22 aukce, základní údaje o aukci (název, vypisovatele, termíny konání aukce, typ aukce atd.), informaci o automatickém prodloužení aukce, předmět aukce i účastníky aukce a dále zde v tomto souhrnném pdf reportu naleznete i přehlednou tabulku, ve které je uveden přehled produktů a TOP 3 nabídky podané na produkty. Souhrnný report (PDF) 4.2 Aukční síň Aukční síň zobrazuje právě probíhající aukce! Je možné vybírat z probíhajících aukcí a vkládat vlastní nabídky, pokud uživatel splňuje zadané požadavky vypisovatele. V aukční síni naleznete rovněž informace o tom, zda je vyžadován celý nákupní koš. V horní části aukční síně naleznete: - Přehled probíhajících aukcí okno přehledu slouží k zobrazení probíhajících aukcí. V tomto přehledu si vyberte aukci, o kterou máte zájem a chcete se jí účastnit. - Skrýt přehled probíhajících aukcí slouží ke skrytí okna s přehledem probíh. aukcí. - Čas do konce aukce čas zbývající do řádného ukončení aukce. Zde uvedený čas je směrodatný! - Název aukce zobrazuje celý název aukce. - Základní údaje aukce v této části aukční síně naleznete informace o aukci, tedy vypisovatele aukce, termíny zpřístupnění, začátku i konce aukce, typ aukce, informaci o tom, zda je vyžadován celý nákupní koš atp. - Popis aukce zde naleznete popis aukce zadaný vypisovatelem. - Seznam položek v aukci okno, zobrazující veškeré položky ve vybrané aukci. V případě, že je umožněno podávat nabídky jen na některé položky aukce (není vyžadován celý nákupní koš), můžete v nabídkovém okně viz kapitola Vložení nabídky u anglické aukce str nechat u položek, na které nechcete svou nabídku podat, pole pro vložení Vaší ceny prázdné. Příp. si zde v Seznamu položek v aukci můžete pomocí kurzoru a klávesy CTRL označit jen ty položky, na které chcete reagovat. Nabídkové okno se Vám po kliknutí na odkaz 22

23 Vložte nabídku automaticky upraví tak, že zde budete mít uvedeny jen ty položky, které jste si vybrali. - Vybrat všechny položky slouží k označení všech položek aukce (v bidovacím okně budou uvedeny všechny položky). - Aktuální nejlepší nabídka hodnota momentálně nejlepší nabídky (v historii nabídek značena ***). - Vložte nabídku tento odkaz slouží pro přesměrování do nabídkového formuláře, ve kterém probíhá samotné odeslání nabídky (nabídek). - Chat tento odkaz Vás přesměruje do online chatu aukce, pomocí kterého můžete zadavateli aukce odesílat krátké zprávy. Online Chat aukce viz kapitola str Vložte přílohu ke každé Vaší nabídce můžete přiložit jakýkoliv soubor. K nabídce můžete vložit i více souborů. Přehled probíhajících aukcí Skrýt přehled probíhajících aukcí 23

24 Základní údaje aukce Název aukce Čas do konce aukce! Popis aukce Seznam položek v aukci Volba výběru položek Aktuální nejlepší nabídka Vložte nabídku Chat Vložte přílohu Vložení přílohy k nabídce Po kliknutí na tento odkaz budete přesměrováni na hlavní menu tohoto nástroje. Název přílohy si volíte sami dle svého uvážení. Pomocí odkazu Procházet načtete soubor z disku Vašeho PC. Odkazem Uložit přílohu přiložíte soubor k Vaší nabídce a poté se do aukční síně navrátíte prostřednictvím odkazu Návrat do aukční síně. 24

25 Procházet načtení souboru Již vložené soubory Název přílohy Odstranit přílohu Uložit přílohu Návrat do aukční síně Ve spodní části aukční síně dále naleznete: Historie nabídek zde naleznete přehled nabídek, které byly do aukce již vloženy. Můžete si zobrazit buď pouze vlastní nabídky nebo všechny nabídky. Nabídky můžete rovněž třídit podle pořadí (od nejlepší po nejhorší) nebo podle času odeslání. V tomto přehledu naleznete datum a čas vložení nabídky, bodové ohodnocení nabídky nebo při jednoduché aukci cenu nabídky. Systém je přednastaven na zobrazování nabídek podaných na všechny položky (nabídek na celý nákupní koš), tzn. že ty nabídky, které byly podány jen na určité položky, zde nevidíte. Pro jejich zobrazení si musíte danou položku nalézt a označit v seznamu položek v aukci. Ihned po označení dané položky se v historii nabídek zobrazí všechny nabídky na tuto položku (vč. nabídek na tuto položku, které ale byly odeslány jako nabídka na celý nákupní koš). Dále je zde uvedena informace o smazání nabídek dodavatelů. Dodatečné informace Dodatečné informace dodatečné upřesňující informace pro uživatele. Historie nabídek Informace o smazání dané nabídky Třídit podle Souhlas se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce 25

26 Po prvním kliknutí na odkaz Vložte nabídku v aukční síni u zvolené aukce budete nejprve přesměrováni na všeobecné podmínky pro účast v elektronické aukci eaukce. Zde se musíte s těmito všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce seznámit a souhlasit s těmito podmínkami. Po odsouhlasení podmínek budete přesměrováni do bidovacího okna. Pokud byste klikli na odkaz Nesouhlasím, do nabídkového okna nebudete přesměrováni a nebudete moci do dané aukce podat svou nabídku. Systém eaukce požaduje potvrzení Vašeho souhlasu se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce pouze při prvním vstupu do nabídkového okna v dané aukci. Tzn. že při opakovaném vstupu do bidovacího okna u dané aukce (u které jste již souhlas se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce potvrdili), již systém nebude znovu požadovat Váš souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Systém vyžaduje Váš souhlas se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce jak u anglické tak i u holandské aukce. 26

27 4.2.3 Vložení nabídky u holandské aukce Holandská aukce je takový typ aukce, kdy postupně automaticky dochází ke snižování ceny (resp. zvyšování ceny v závislosti na tom, zda se jedná o aukci nákupní či prodejní) o určený cenový krok v určeném časovém úseku. Takto se bude cena automaticky snižovat (resp. zvyšovat) buď do doby, než kdokoliv z účastníků potvrdí aktuální cenu (tzn. je ochotný položku za aktuální cenu koupit resp. prodat), nebo aukce skončí uplynutím automaticky vypočítaného termínu ukončení aukce. U holandské aukce tedy nebude docházet k automatickému prodlužování aukce! Potvrzení aktuální ceny provede účastník odesláním nabídky. Účastník nemůže aktuální cenu přepsat a do pole Vaše nabídka zapsat svou nabízenou cenu. Cenová hodnota v poli Vaše nabídka se aktualizuje zcela automaticky. Ihned po odeslání nabídky účastníka dojde k ukončení holandské aukce. Holandská aukce může být pouze jednoduchá (tzn. v aukci bude jediné kritérium, a to cena) a pouze pro jednu položku. Holandskou aukci nelze vypsat pro více produktů! Po kliknutí na odkaz Vložte nabídku a po potvrzení souhlasu se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce budete přesměrováni do dalšího okna, kde naleznete nabídkový formulář. V horní části tohoto formuláře naleznete čas do konce aukce, startovní cenu, limit cenu (tzn. cenu, na které má holandská aukce v případě nevložení žádné nabídky skončit), cenový krok a zároveň zde vidíte i čas do dalšího automatického posunu ceny. Dále je zde uvedena informace o tom, jestli zadaná startovní i limit cena obsahuje DPH nebo ne. Z tohoto okna se jednoduše přesměrujete i na online chat aukce. Pod základními informacemi o aukci naleznete přímo nabídkový formulář viz níže uvedený obr. Jak je již uvedeno na předchozí straně, u tohoto typu aukce postupně automaticky dochází ke snižování (resp. zvyšování) ceny o určený cenový krok v určeném časovém úseku. Aktuálně zobrazovanou částku (cenovou hodnotu, na které se aukce v danou chvíli nachází) nemůže tedy žádný účastník změnit a přepsat. Popis při podržení kurzoru na tomto odkazu se Vám (pokud je zadán) zobrazí popis položky. Přidat komentář k položce aukce můžete připsat jakýkoliv komentář. Nabídka obsahující komentář bude v přehledu nabídek v čase viz kapitola Přehled nabídek v čase str označena písmenem K komentář. Komentář k Vaší nabídce dodatečná poznámka k Vaší nabídce. Odeslat nabídku Tlačítko pro odeslání nabídky. Čas do konce aukce čas zbývající do ukončení aukce. Zde uvedený čas je směrodatný! Podržením kurzoru na otazníčcích se Vám zobrazí popis a funkcionalita dané služby 27

28 Jakmile odešlete nabídku (tzn. jste ochotni položku za aktuální cenu koupit resp. prodat), zobrazí se Vám potvrzovací pop-up okno s oznámením, že byla nabídka úspěšně odeslána. Po potvrzení tohoto okna se Vám zobrazí druhé pop-up okno s informací, že aukce byla ukončena a Vy budete ihned přesměrováni do přehledu aukcí. Do holandské aukce může být tedy vložena jedna jediná nabídka! Online chat aukce Popis položky Komentář k položce Komentář k Vaší nabídce Odeslat nabídku Vložení nabídky u anglické aukce Čas do konce aukce Anglická aukce může obsahovat jednu nebo i více položek. Při anglické aukci mohou účastníci své ceny snižovat (resp. zvyšovat podle zadání aukce) po celou dobu trvání aukce až do jejího úplného ukončení. Tzn. že anglická aukce je časově limitovaná a časově ohraničená (trvání od do) a v tomto časovém intervalu mohou účastníci odeslat libovolný počet nabídek. Po kliknutí na odkaz Vložte nabídku a po potvrzení souhlasu se všeobecnými podmínkami pro účast v elektronické aukci eaukce budete přesměrováni přímo na nabídkový formulář. V horní části tohoto formuláře naleznete veškeré nezbytné údaje (zda je vyvolávací cena s nebo bez DPH, zda je vyžadován celý nákupní koš nebo je umožněno podávat nabídky jen na zvolené položky atd.). Naleznete zde informace o automatickém prodloužení anglické aukce i informaci o tom, kolikrát již byl který typ automatického prodloužení proveden. Dále zde naleznete čas do konce aukce. Z tohoto okna se jednoduše přesměrujete i na online chat aukce. Pod základními informacemi o aukci naleznete buď přímo nabídkový formulář (u jednoduché aukce) nebo pole pro vyplnění společných kritérií všech položek /pokud jsou společná kritéria položek zadána/ (u vícekriteriální aukce) viz níže uvedený obr. 28

29 Pomocí odkazu Zobrazit kritérium u položek se Vám dané kritérium zobrazí u každé položky. Po vyplnění všech Vašich hodnot na zadaná společná kritéria tyto hodnoty před-vyplníte ke všem položkám prostřednictvím odkazu Předvyplnit všeobecná kritéria na položkách. Návrat do aukční síně Čas do konce aukce Online chat Informace o prodlužování aukce i počet již provedených prodloužení Upozornění a poznámky k aukci Pole pro zadání Vaší hodnoty na všeobecná kritéria V druhé polovině nabídkového formuláře naleznete část Vaše nabídka, kde probíhá samotné vyplnění Vašich cen na jednotlivé produkty. Jestliže bude v nabídkovém formuláři více než 20 produktů, v horní i dolní části po levé straně položek uvidíte zaškrtávací okénko a po jeho odškrtnutí nebudou až do odeslání 29

30 Vaší nabídky nejlepší ceny v tomto okně aktualizovány, což Vám urychlí práci s vyplňováním nabídky. Vaše nabídka do tohoto okna budete vpisovat Vaši cenu za danou položku. Nejlepší nabídka Číselná hodnota nejlepší nabídky dané položky. Tato hodnota je pravidelně aktualizována. Pokud budete mít v tomto okně uveden i znak!, znamená to, že na danou položku odeslali někteří účastníci stejnou cenu. Rozdíl od NEJ hodnota, o kterou se na dané položce Vaše nabídka liší od nejlepší nabídky. Vaše NEJ Vaše nejlepší podaná nabídka na danou položku. V tomto okně zároveň uvidíte i Vaše pořadí na dané položce, např. pokud zde budete mít uvedenu 1, jste pro tuto položku zatím nejlepší. Min. krok hodnota, o kterou musíte svou nebo nejlepší nabídku (dle zadání aukce) minim. snížit resp. zvýšit. Informaci o min. kroku zde naleznete jen v případě, že je v aukci min. krok zadán. Max. krok maximální hodnota, o kterou můžete svou nebo nejlepší nabídku (dle zadání aukce) nejvíce snížit resp. zvýšit. Informaci o max. kroku zde naleznete jen v případě, že je v aukci max. krok zadán. Váha váha položky v % zadaná vypisovatelem aukce. Popis při podržení kurzoru na tomto odkazu se Vám (pokud je zadán) zobrazí popis položky. Přidat komentář ke každé položce aukce můžete připsat jakýkoliv komentář. Tento komentář je automaticky k dané položce uložen, nemusíte jej tedy při každém novém vkládání nabídky psát znovu. Tento komentář ale můžete průběžně měnit. Při prvním vkládání cenové nabídky u každé položky naleznete odkaz Přidat komentář. Jakmile odešlete cenovou nabídku, která již u některé položky komentář obsahuje, tento odkaz se Vám u této položky změní na Změnit komentář. Pokud máte komentář u položky zobrazen, automaticky se tento odkaz změní na odkaz Skrýt komentář. Nabídka obsahující komentář bude v přehledu nabídek v čase viz kapitola Přehled nabídek v čase str označena písmenem K komentář. Sumarizační údaje v těchto dvou řádcích naleznete celkové (sumarizační) údaje o aukci. V průběhu aukce jsou tyto údaje průběžně aktualizovány. Naleznete zde: - Vaše nabídka součet Vašich cen na vybrané položky, - Nejlepší nabídka součet nejlepších nabídek na vybrané položky (součet nejlepších nabídek od všech dodavatelů), - Rozdíl od NEJ rozdíl Vašich nejlepších cen a nejlepších cen na vybrané položky, - Vaše NEJ - součet Vašich nejlepších cen na vybrané položky, - Nejlepší dodavatel na celý koš celková hodnota nabídky dodavatele, který byl na celý koš vyhodnocen jako nejlepší, - Rozdíl od NEJ rozdíl Vaší nejlepší nabídky na vybrané položky a nejlepšího dodavatele na celý koš. Komentář k Vaší nabídce dodatečná poznámka k Vaší nabídce. 30

31 Odeslat nabídku Tlačítko pro odeslání nabídky. Čas do konce aukce čas zbývající do řádného ukončení aukce. Zde uvedený čas je směrodatný! Podržením kurzoru na otazníčcích se Vám zobrazí popis a funkcionalita dané služby V případě, že můžete reagovat jen na některé položky aukce (není vyžadován celý nákupní koš), můžete zde nechat u těch položek, na které nechcete svou nabídku podat, pole pro vložení ceny prázdné. V případě, že je umožněno vkládat nabídky pouze na zvolené položky (není vyžadován celý nákupní koš) a Vy byste chtěli odeslat aktualizovanou cenu jen pro jedinou položku a ceny ostatních položek byste chtěli ponechat beze změny, můžete odeslat aktualizovanou cenu pro tuto jedinou položku kliknutím na ikonu zelené fajfky u dané položky. Tuto ikonu naleznete u každé položky. Tuto funkcionalitu využijete zejména u aukcí, kde je větší počet položek, neboť odeslání cen na jednotlivé položky pomocí této ikony je rychlejší a bidovací okno se Vám nebude celé pře-načítat tak, jak je tomu při odeslání nabídky prostřednictvím odkazu Odeslat nabídku. 31

32 Popis produktu Vaše nabídka Rozdíl od NEJ Přidat komentář NEJ nabídka Vaše NEJ Min. a max. krok Komentář k Vaší nabídce Odeslat nabídku Čas do konce aukce Při správném odeslání nabídky se Vám zobrazí potvrzovací pop-up okno s oznámením, že nabídka byla úspěšně odeslána. Po potvrzení tohoto okna budete ihned přesměrováni nazpět do bidovacího okna. Pokud se Vám toto potvrzovací okno nezobrazí, nabídka nebyla odeslána! 32

33 V případě, že byste nabídku neodesílali prostřednictvím ikony zelené fajfky, ale prostřednictvím odkazu Odeslat nabídku, budou vždy odeslány všechny Vámi zadané (všechny uvedené a vyplněné) ceny položek (i kdybyste v nabídkovém formuláři zaktualizovali pouze jednu jedinou cenu, odešlou se všechny)! V případě, že by ve Vaší nabídce bylo něco zadáno špatně (nebyl splněn max. nebo minimální krok, byla špatně uvedena splatnost či dodací doba), zobrazí se Vám v nabídkovém okně informace o tom, co je ve Vaší nabídce uvedeno špatně a zároveň se Vám tato informace objeví i ve spodní části nabídkového okna. Informace o chybně vyplněné nabídce 5 Administrace (viditelné pouze hlavnímu administrátorovi) V administraci můžete vytvářet další uživatele systému. Zde těmto uživatelům můžete nastavit i přístup do jednotlivých služeb v rámci systému eaukce, ale pouze za předpokladu, že tyto služby máte Vy sami aktivní. 33

34 Správa uživatelů Administrace správa uživatelů Po kliknutí na tento odkaz se dostanete do detailu daného nástroje. Pro korektní zadání uživatele je potřeba vyplnit všechny povinné údaje označeny *. Zde (jak je již uvedeno na str. 34) budete uživatelům umožňovat přístup do jednotlivých služeb v rámci systému eaukce. 34

35 Přehled již vytvořených uživatelů Vytvoření nového uživatele zadání kontaktních údajů o uživateli Nastavení uživatelských práv zpřístupnění jednotlivých služeb Vytvořit uživatele 35

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník

DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník DAS (Dealers Advertising System) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA: Obchodník 20.5.2014 Obsah 1 Slovo úvodem 3 2 Role v aplikaci DAS 4 3 Slovník pojmů 5 4 Domovská stránka obchodníka 6 5 Vytvoření kampaně 8 5.1 Informace

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14

xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/14 xmobile Mobilní telefony iphone Uživatelský manuál 1/14 Návod xmobile iphone Přihlášení... 3 Trh... 4 Seznam symbolů... 5 Graf... 6 Vlastnosti grafu... 7 Obchod... 8 Nový pokyn - okamžitý... 9 Nový pokyn

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ ppesystem Elektronický nástroj pro řízení firemních nákupních operací a veřejných zakázek modul B2B a VZ verze 1.01 Návod pro účast v ZŘ Poslední aktualizace 01/2014 Centrum klientské podpory: Mobilní

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Manuál k webové softwarové aplikaci. aukcedrivi.cz

Manuál k webové softwarové aplikaci. aukcedrivi.cz Manuál k webové softwarové aplikaci aukcedrivi.cz Určeno uživatelům mající zájem o prodej a nákup dříví a dřevních produktů prostřednictvím webového aukčního portálu na http://www.aukcedrivi.cz 1.4.2012

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů

RECEPTY. Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů RECEPTY Práce s BIDVest recepty tvorba a správa vlastních receptů Obsah Recepty stručně... 2 Zařazení a zobrazení receptů... 2 Úprava BIDVest receptu... 3 Vyhledání položek receptu... 3 Uložení a tisk

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více