TechCON manuál. Atcon systems s.r.o. 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TechCON manuál. Atcon systems s.r.o. 0"

Transkript

1 Atcon systems s.r.o. 0

2 Obsah I. Automatická registrace programu, přenos licence... 6 I.1.Automatická registrace programu Aktivace programu ze souboru a přenos licence... 7 II. Popis funkcí verze II.1. Všeobecná část II.1.1 Transformování pomocných čar do DXF pozadí II.1.2 Exporty všech výpočtů do PDF II.1.3 Připojení názvu poschodí k názvu souboru DXF II.1.4 Export projektu do PDF II.1.5 Automatický export vícerých poschodí najednou do DXF a PDF II.1.6 Možnost rychle skrýt a zobrazit DXF (BMP) jedním tlačítkem II.1.7 Uzamčení otevřeného souboru II.1.8 Zobrazení průsvitného pozadí BMP když je v neaktivním poschodí II.1.9 Informace o zapnutém módu Orhto a None u kurzoru II.1.10 Správce projektů II.1.11 Optimalizace zobrazení projektu II.1.12 Označení políček s rozbalovacím seznamem šipkou II.2. 3D Asistent II.2.1 Zobrazení okna 3D asistenta informujícího o aktuální výšce zadávaného potrubí automaticky při zapnutí kreslení potrubí II.2.2 Možnost vypnutí zvukového hlášení 3D asistenta II.3. Vytápění - společné II.3.1 Automatické vložení místností pro vytápění do projektu II.3.2 Možnost editovat buňky, jejich počet a rozložení v tabulce místností pro vytápění II % urychlení oken pro výběr výrobku II.3.4 Výpočet teploty přívodu pro zdroj podle připojených otopných těles a rozdělovačů II.3.5 Nové řezy pro vytápění II.3.6 Číslování stoupaček vytápění ve spojení s vytvořeným řezem II.4. Podlahové vytápění II.4.1 Nové, přehledné a modernizované dialogové okno pro výpočet podlahového vytápění II.4.2 Optimalizace výpočtu podlahového vytápění II.4.3 Optimalizace výpočtu podlahového vytápění pro okrajové podmínky II.4.4 Možnost změny okrajových podmínek pro vícero místností současně II.4.5 Možnost otevřít výpočtový dialog bez výpočtu i když už výpočet předtím proběhl Atcon systems s.r.o. 1

3 II.4.6 Zohlednění instalovaného výkonu OT při návrhu PDL pro pokryti tepelných ztrát Qr II.4.7 Automatické nastavení teploty pod okruhem podle teploty v místnosti pod podlahou (údaj převzatý z tepelných ztrát) II.4.8 Zobrazení objemu vody v soustavě v bilancích podlahového vytápění II.4.9 Filtr výpočtu v projektu barevné odlišení okruhů v projektu podle druhu chyby výpočtu II.5. Ústřední topení II.5.1 Nové tlačítko na skrytí okna Výběr výrobku při návrhu otopných těles (náhled projektu) II.5.2 Volné zadání teplotního spádu pro návrh radiátorů (nejen přes combobox) II.5.3 Jednoduchý návrh 2 různých OT do místnosti. (Při překliku na jiný typ se nezruší řádek návrhu) II.5.4 Možnost výpočtu výkonu pro navrhovaný kotel podle bytů a podle projektovaného tepelného příkonu z tepelných ztrát podle EN II.5.5 Rozdělení chybových hlášení na Chyby a Upozornění II.5.6 Výpočet pro vyladění zůstatkového (nevyregulovaného) dispozičního tlaku ΔPdif pro OT II.6. Tepelné straty II.6.1 Dialogové okno Budova možnost zkopírování řádku konstrukce II.6.2 Dialogové okno Budova možnost zkopírování skladby podlahy do záložky stropy II.6.3 Možnost přidávání a editace místností přímo v okně Budova II.6.4 Export konstrukcí z dialogového okna budova do souboru PDF II.6.5 Podrobný výpočet tepelných mostů II.6.6 Výpočet nuceného větrání a vlivu podtlakového větrání na tepelné ztráty II.6.7 Zařazení místností do kategorií podle tepelných zón II.6.8 Seřazení a zatřídění místností ve výpočtu TZ podle přiřazení k bytům II.6.9 Export výpočtu tepelných ztrát a bilancí do PDF II.6.10 Soupis bytů a jejich tepelné ztráty II.6.11 Tepelné ztráty bilance: sumář místností s přehledem ztrát na m 2 a m II.6.12 Možnost propojit konstrukci s místností manuálně pomocí kontext menu v pravém okně II.6.13 Automatické vytvoření stropu i při manuálním zakreslení podlahy II.6.14 Změna strany pro zobrazení velkého názvu místnosti II.7. Specifikace II.7.1 Možnost tisknout specifikaci bez cen II.7.2 Export specifikace do programu Cenkros II.7.3 Možnost zadání rabatu (slevy) pro navržené položky Atcon systems s.r.o. 2

4 II.7.4 Automatický návrh chrániček pro potrubí podlahového vytápění II.7.5 Automatický návrh šroubení pro připojení potrubí na kotel a na výpočtové žluté uzly III. Popis funkcí verze III.1. Všeobecná část III.1.1 Možnost minimalizovat Download dialog při stahování updatu na pozadí III.1.2 Nový dizajn dialogu poschodí s vysvětlením zadávaných hodnot (výšková kóta, světlá výška, konstr. výška) III.1.3 Vložení naskenovaného pozadí BMP III.1.4 Zobrazení informací o entitách v projektu III.1.5 Změna natočení nitkového kříže III.1.6 Úprava velkosti tabulky místnosti v případě změny velikosti textu III.1.7 Klávesové zkratky (export a import klávesových zkratek ) III.1.8 Šipky koordinační soustavy; zobrazení názvu zadávané místnosti v modulu TZ; posun výkresu pomocí šípek na klávesnici III.1.9 Přehledný způsob zobrazení označených entit červeným a rastrovaným typem čáry III.1.10 Možnost změny aktivního uchopovacího módu při vkládání zařízení do projektu III.1.11 Zobrazení popisu (nápovědy) pro hlavičku tabulek v dialogových oknech po přidržení kurzoru nad buňkou III.1.12 Kopírování entit mezi poschodími III.1.13 Upozornění při mazání prvků z projektu III.1.14 Dialog se záložními soubory při otevírání projektu III.1.15 Dialog se záložními soubory při ukládání projektu III.1.16 Přizpůsobování velikosti seznamů (combobox) délce textů III.1.17 HOTLINE automatické zasílání zprávy o chybě s přiloženým souborem III.1.18 Označení entit když jsou v rovině nad sebou nebo mají společnou hranu III.1.19 Kreslící modul III.2. 3D Asistent III.2.1 Kontrola výšky, ve které se zakresluje potrubí a její přehledné zobrazení-okno 3D Asistent III.2.2 Vytváření stoupacích potrubí podle přesně zadaných parametrů III.2.3 Automatické ukončení stoupacího potrubí na horním a spodním podlaží III.2.4 Automatické napojování radiátorů na stoupačky III.2.5 Automatické napojování otopných těles z podlahy III.2.6 Vkládání bloků potrubí na OT (ukládání bloků do souboru ) III.3. Podlahové vytápění III.3.1 Zjednodušený a velmi praktický způsob změny krytiny a izolace pro okruhy Atcon systems s.r.o. 3

5 III.3.2 Nová možnost změny a přidání topné zóny i ve výpočtovém dialogu podlahového vytápění III.3.3 Zjednodušené dělení okruhů podlahového vytápění III.3.4 Nastavení globálních okrajových podmínek podlahového vytápění pro celý projekt III.3.5 Nové výpočtové okno pro podlahového vytápění s přehledem všech místností III.3.6 Automatické vytváření okruhů podlahového vytápění z podlah pro tepelné ztráty bez potřeby jejich kreslení. ( Program přebírá i skladbu podlahy! ) III.3.7 Výpočet spojených místností do jednoho okruhu už úplně bez omezení III.3.8 Volba použitých roztečí potrubí v podlahovém vytápění III.3.9 Dialogové okno Nastavení tabulky III.3.10 Zautomatizované zařazování okruhů do topných zón III.3.11 Přidat a odebrat vývod rozdělovače III.3.12 Ošetřené vícenásobné zadání bodů napojení okruhů nebo vícenásobné připojení 1 okruhu na rozdělovač III.3.13 Bilance výpočtu III.4. Ústřední vytápění III.4.1 Oprava uživatelem vytvořených chyb při kreslení potrubních rozvodů III.4.2 Možnost spojit přerušená potrubí, která končí ve stejném bodě III.4.3 Nový výpočet ústředního vytápění III.4.4 Editace ventilů na OT přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzování potrubí III.4.5 Editace ventilů na okruhu přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzováni potrubí III.4.6 Nastavování DN přívodu a zpátečky současně ve výpočtovém okně dimenzování potrubí III.4.7 Nastavení výpočtu v dialogovém okně dimenzování potrubí III.4.8 Ukládání údajů z Výpočtu III.4.9 Přesun OT mezi místnostmi III.4.10 Při vložení ventilu do stoupačky je možné vkládaný popis zarovnat s použitím funkce ortho III.4.11 Automatický návrh otopných těles podle délek oken z modulu Tepelné Ztráty III.4.12 Umístění otopných těles automaticky pod okna z modulu Tepelné Ztráty III.4.13 Automatický popis DN na potrubí III.4.14 Doplněný krok zpět při kreslení potrubí III.4.15 Odpojení otopného tělesa z výpočtu III.4.16 Kontrola posloupností dimenzí III.4.17 Návrh otopných těles změna DT pro všechna OT najednou III.4.18 Při přehledu a úpravě úseků lze zobrazit na obrazovce detail upravovaného úseku nebo celý okruh.. 58 III.4.19 Podrobné napojení OT a jednoduché napojení OT doplněné okno zobrazující popis a obrázek právě vybíraného ventilu Atcon systems s.r.o. 4

6 III.4.20 Podrobný výpočet odporů press tvarovek III.4.21 Nastavení zobrazování kroužků stoupaček III.4.22 Výběr OT dvojklikem v dialogu Návrh otopných těles, kotle a EN III.4.23 Automatické vyhledání označené místnosti z projektu v okně Manažer místností a automatické vyhledání označené místnosti z okna Manažer místností v projektu III.4.24 Koncový odběrný uzel umožňuje definovat odběrné místo jako radiátor, fancoil, byt nebo i celou budovu III.4.25 Editace vytvořené stoupačky III.4.26 Spojit potrubí nebo prodloužit potrubí III.4.27 Bilance výpočtu III.4.28 Označení potrubí když jsou v rovině pod sebou III.4.29 Oddělení výpisu chybových hlášení na aktuální výpis a historii III.4.30 Označení potrubí stejné dimenze III.5. Tepelné ztráty III.5.1 Automatické vytváření podlah a stropů bez potřeby jejich kreslení III.5.2 Přesun konstrukcí mezi místnostmi pomocí automatického dialogového okna III.5.3 Při zadávání konstrukcí a otvorů zobrazení informací: typ, délka, výška u kurzoru III.5.4 Označení editace údajů zadané konstrukce v záložkách v pravé části programu červenou barvou III.5.5 Automatické nastavení vnější teploty (V) při definici ochlazovaných konstrukcí v dialogu Budova III.5.6 Možnost vytvoření skladby podlahy pro podlahové vytápění a její následné propojení s modulem ÚT. 64 III.5.7 Předdefinované barvy konstrukcí III.5.8. Aktualizace údajů použitých konstrukcí III.5.9 Změna výšky poschodí v modulu Tepelné Ztráty III.5.10 Možnost manuálně rozdělit podlahu v Tepelných Ztrátách (důležité např. pro zadávání podlahy, která je částečně podsklepená) III.5.11 Výpočet celkového objemu budovy, průměrné ztráty místností a celé budovy na m2 a na m Atcon systems s.r.o. 5

7 I. Automatická registrace programu, přenos licence I.1.Automatická registrace programu Nový způsob registrace umoţňuje rychlý a jednoduchý postup při registraci a aktivaci programu. Přihlašovací, resp. registrační údaje se vyplňují přímo v registračním okně programu. Po nainstalování programu se při prvním spuštění zobrazí dialogové okno, které v bodě 1 nabízí dvě moţnosti registrace. Buď se zaregistrujete jako nový uţivatel (vyplníte kontaktní a přihlašovací údaje), anebo, pokud jste jiţ registrován, vyplníte jen přihlašovací jméno a heslo. V bodě 2 potvrďte souhlas s registrací a stiskněte tlačítko dále. Pokud nainstalovaná verze nevyţaduje při registraci i schválení, zobrazí se po zaregistrování okno s informací o úspěšné aktivaci programu a po stisknutí tlačítka Dokončit se spustí program. Atcon systems s.r.o. 6

8 V případě, ţe nainstalovaná verze vyžaduje při registraci i schválení, zobrazí se po zaregistrování okno s informací o potřebě schválení a zároveň vám bude odeslán o přidání poţadavku k schválení. Po schválení firmou, od které jste program získali, vám bude odeslán potvrzující aktivaci téhle instalace. Následně stačí program spustit a můţete s ním začít pracovat. 1.2 Aktivace programu ze souboru a přenos licence V plné verzi přibyla moţnost přenosu licence mezi počítači. To znamená, ţe můţete pouţívat program TechCON s jednou licencí na více počítačích (např. v práci, doma, na přenosném počítači ). Jako příklad uvádíme postup při aktivaci programu prostřednictvím přenosu licence mezi dvěma počítači PC 1 a PC 2. Na počítač PC 1 nainstalujte program a zaregistrujte ho podle postupu popsaného v kapitole 1.1 Nová automatická registrace programu. Na počítač PC 2 nainstalujte program, ale neregistrujte ho (v případě, ţe vlastníte jen jednu licenci by vám byl kaţdý další poţadavek na autorizaci zamítnut). Před aktivací programu na počítači PC 2 je zapotřebí nejdříve exportovat kód počítače. Atcon systems s.r.o. 7

9 A Na počítači PC 2 spusťte program a v registračním okně zvolte Přenos licence. V dalším dialogovém okně vyberte moţnost Exportovat kód tohoto počítače a potvrďte OK. Program vás vyzve, abyste zadali název počítače a místo, kam chcete soubor uloţit. B Takto vytvořený soubor nakopírujte do počítače PC 1. Na PC 1 spusťte program a v menu S.O.S zvolte Přenos licence Načíst kód jiného počítače. Otevřete soubor s kódem počítače PC 2. Další postup, tj. samotný přenos licence, je moţné uskutečnit dvěma způsoby přes internet nebo pomocí souboru. Při přenosu licence přes internet je nutné, aby oba dva počítače byly připojeny k síti internet; v opačném případě pouţijte přenos licence pomocí souboru. C Na počítači PC 1 v menu S.O.S. zvolte Přenos licence Přenést licenci na jiný počítač Přes internet (pomocí souboru). Program vám nabídne seznam počítačů, na které můţete licenci přenést (názvy počítačů, jejichţ kódy jste načetli podle bodu B) D Na počítači PC 2 spusťte program, v registračním okně zvolte Přenos licence. V dalším dialogovém okně vyberte moţnost Aktivovat pomocí souboru anebo přes internet a potvrďte OK. Program hledá licenční soubor na internetu a v případě, ţe jste uskutečnili přenos licence pomocí souboru, otevře dialogové okno, ve kterém licenční soubor otevřete. Následně je třeba zadat název počítače, ze kterého přenášíte licenci. Pod tímto názvem se zároveň načte kód počítače PC 1, takţe při zpětném přenosu licence uţ není potřeba tento kód importovat a PC 1 bude v seznamu počítačů, na které můţete licenci přenést. Atcon systems s.r.o. 8

10 Pozn.: V případě, že přenášíte licenci přes internet, uloží se licenční soubor taky na počítači v C:\Program Files\Atcon systems\techcon\temp\ pod názvem počítače, na který jste licenci přenesli a s příponou.lic. UPOZORNĚNÍ: Jako postupovat při odinstalování plné verze programu Pro odstranění instalace plné verze programu TechCON je nutné spouštět deinstalační program z hlavního menu Start. V levém dolním rohu obrazovky systému Windows zvolte: Start -> Programy -> TechCON -> Bezpečně odinstalovat TechCON. Po odstranění instalace se zobrazí okno potvrzující korektní odstranění programu. V středě okna je zobrazen ZELENÝ KÓD, který si USCHOVEJTE A ZÁROVEŇ HO POŠLETE EM NA ADRESU: Po obdrţení tohoto kódu Vám uvolníme další instalaci programu. Pokud nám tento kód nepošlete, další instalaci Vám nebudeme moci bezplatně poskytnout!!! Atcon systems s.r.o. 9

11 II. Popis funkcí verze 5.0 II.1. Všeobecná část II.1.1 Transformování pomocných čar do DXF pozadí Pomocné čáry je moţné transformovat do DXF pozadí. Označte čáry v projektu a klikněte na tlačítko Transformovat pomocné čáry jako podklad DXF. II.1.2 Exporty všech výpočtů do PDF Všechny výpočty v modulech vytápění a zdravotechniky je moţné exportovat do formátu PDF pomocí menu soubor. II.1.3 Připojení názvu poschodí k názvu souboru DXF Při exportu projektu do DXF přibyla moţnost připojit název poschodí k názvu exportovaného souboru. II.1.4 Export projektu do PDF Výkresovou dokumentaci je moţné exportovat do formátu PDF. Exportuje se právě nastavený pohled stejným způsobem jako do formátu DXF. Atcon systems s.r.o. 10

12 II.1.5 Automatický export vícerých poschodí najednou do DXF a PDF Při exportu výkresové části do DXF a PDF je moţné exportovat vícero poschodí najednou. Pokud zvolíte tuto moţnost, zobrazí se dialogové okno pro výběr poschodí, které chcete exportovat. Označená poschodí se následně exportují jako samostatné soubory s automaticky připojovaným názvem poschodí (DXF), resp. jako jeden soubor (vícestranné PDF). II.1.6 Moţnost rychle skrýt a zobrazit DXF (BMP) jedním tlačítkem II.1.7 Uzamčení otevřeného souboru V případě, ţe chcete otevřít jiţ otevřený soubor, resp. kdyţ byl program během jeho předchozího otevření ukončen nekorektně, program vás na to upozorní a máte moţnost otevřít soubor jen pro čtení. Atcon systems s.r.o. 11

13 II.1.8 Zobrazení průsvitného pozadí BMP kdyţ je v neaktivním poschodí Průsvitnost pozadí BMP v neaktivních poschodích je moţné nastavit (stejně jako intenzitu zobrazení entit v neaktivních poschodích) v globálních nastaveních v záloţce Zobrazování. BMP v aktivním poschodí je zobrazena plnou intenzitou, průsvitné se zobrazují BMP v poschodí nad a pod aktivním, ostatní zůstávají skryté. II.1.9 Informace o zapnutém módu Orhto a None u kurzoru U kurzoru se zobrazuje informace o zapnutém módu Ortho (F8 kreslení ve směru os nitkového kříţe) a módu None (F9 vypnutí uchopování bodů). II.1.10 Správce projektů Při otvírání projektu se zobrazí správce projektů s informacemi o uloţených souborech a záloţních kopiích. Atcon systems s.r.o. 12

14 II.1.11 Optimalizace zobrazení projektu Optimalizace zobrazení projektu obsahuje čtyři funkce, pomoci kterých zpřehledníte projekt a urychlíte práci s ním. Kaţdá z těchto funkcí je reciproční, buď optimalizuje projekt, nebo vrací původní nastavení. optimalizace projektu pro výpočtový 3D model - funkce ponechá zobrazeno jen izometrické schéma pro přehledný výpočet vyregulování soustavy. Jedna z nejdůleţitějších funkcí nezbytná pro pohodlný průběh a kontrolu výpočtu. Vypne hladiny popisů a tabulek v projektu, skryje pozadí ve všech poschodích, a nastaví 100% intenzitu zobrazení entit v neaktivních poschodích. optimalizace zobrazení 3D textů - vypne zobrazování textů v axonometrii. U velkých projektů se tím výrazně urychlí změna pohledů a kreslení ve 3D prostoru. optimalizace detailů 3D potrubí - sníţí počet izočar 3D potrubí na 6, čímţ se urychlí práce při zadávání 3D potrubí (potrubí ve tvaru válce) u větších projektů. Kreslení 3D potrubí je vhodné pouţívat zejména při kreslení kanalizačních potrubí. optimalizace projektu pro kreslení - vypne hladiny popisů a tabulek v projektu a skryje pozadí v neaktivních poschodích. Tuto funkci pouţijte, pokud je práce s projektem uţ pomalá. II.1.12 Označení políček s rozbalovacím seznamem šipkou Políčka s rozbalovacím seznamem v tabulkách jsou označena šipkou v pravém dolním rohu. Kliknutím na šipku se seznam rozbalí. Atcon systems s.r.o. 13

15 II.2. 3D Asistent II.2.1 Zobrazení okna 3D asistenta informujícího o aktuální výšce zadávaného potrubí automaticky při zapnutí kreslení potrubí Okno 3D asistenta se otvírá při kreslení potrubí pokaţdé, tj. i tehdy, kdyţ je nastavená výška pro zadávání potrubí z v úrovni aktivního poschodí. V okně můţete kontrolovat aktuální výšku, ve které je potrubí zadáváno. Automatické hlášení 3D asistenta je moţné vypnout v Globálních nastaveních v záloţce Prostředí. II.2.2 Moţnost vypnutí zvukového hlášení 3D asistenta Zvukové hlášení 3D asistenta je moţné vypnout v levém dolním rohu okna. Atcon systems s.r.o. 14

16 II.3. Vytápění - společné II.3.1 Automatické vloţení místností pro vytápění do projektu Tabulky místností je moţné vkládat do projektu automaticky za předpokladu, ţe v modulu tepelných ztrát mají tyto místnosti zakresleny podlahy. V dialogovém okně Manaţer místností označte místnosti, které chcete vloţit do projektu a klikněte na tlačítko Vložit do projektu automaticky. Program vloţí tabulky místností na střed vytvořených podlah. II.3.2 Moţnost editovat buňky, jejich počet a rozloţení v tabulce místností pro vytápění Obsah tabulek místností vloţených v projektu je moţné editovat. Označte místnosti, ve kterých chcete tabulky upravit a klikněte na tlačítko Upravit obsah tabulky v projektu. V nastaveních tabulky máte moţnost vybrat informace, které se mají v tabulce zobrazovat. Pokud vyberete stejnou poloţku v obou sloupcích v jednom řádku, sloupce se sloučí do jednoho. Pokud vyberete poloţku Bez popisu v obou sloupcích v jednom řádku, řádek se v tabulce nezobrazí. Atcon systems s.r.o. 15

17 II % urychlení oken pro výběr výrobku Kaţdá záloţka v dialogovém okně Výběr výrobku se při prvním spuštění načte z databáze a při opětném spuštění se jiţ dialog otevře okamţitě (nenačítá se při kaţdém spuštění). II.3.4 Výpočet teploty přívodu pro zdroj podle připojených otopných těles a rozdělovačů V parametrech dimenzování máte moţnost nastavit teplotu přívodu pro zdroj podle teploty, na kterou byla navrţena otopná tělesa nebo rozdělovače. V seznamu vyberte, pro které zdroje se má teplota přívodu nastavit. II.3.5 Nové řezy pro vytápění V nových rozvinutých řezech pro vytápění je moţné pomocí funkce Přesunout upravit tak řez ještě před exportem. posouvat popisy a kóty, a Atcon systems s.r.o. 16

18 II.3.6 Číslování stoupaček vytápění ve spojení s vytvořeným řezem Při vytváření rozvinutého řezu se automaticky očíslují stoupačky a tato čísla se přenesou i do projektu. Atcon systems s.r.o. 17

19 II.4. Podlahové vytápění II.4.1 Nové, přehledné a modernizované dialogové okno pro výpočet podlahového vytápění Nové okno zobrazuje zóny, okruhy a chybová hlášení na jedné ploše. Zeleným podkladem jsou vyznačena políčka, ve kterých hodnoty dosáhly okrajové podmínky a z tohoto důvodu nelze dosáhnout potřebný výkon nebo sníţit přetopení zón (na obrázku je vidět dosaţení minimálního spádu 5K a nejmenší rozteče 50mm). Seznam místností nabízí dokonalý přehled o stavu výpočtu. Modré řádky - označují nedotápěné místnosti Červené řádky - označují přetápěné místnosti Ţluté řádky - označují nepřepočítané místnosti Poslední 3 sloupce udávají: tp překročená max. povolená teplota podlahy l-celk překročená max. délka potrubí R*l+z překročená max. tlaková ztráta Filtr místností umoţňuje zobrazit jen vybrané místnosti nebo je seřadit podle jejich připojení na rozdělovače. Atcon systems s.r.o. 18

20 II.4.2 Optimalizace výpočtu podlahového vytápění V novém okně pro výpočet podlahového vytápění bylo doplněno vícero moţností optimalizace výpočtu. První je moţnost vypnout přepočítávání po změně hodnoty. V tomto případě se změněné údaje pro zóny a okruhy jen nastaví do tabulky a vyznačí ţlutým podkladem. Pro jejich aplikaci do výpočtu je potřeba stisknout tlačítko Přepočítat místnost. Kaţdá místnost se změněnými údaji je vyznačena v seznamu rovněţ ţlutým podkladem. Po změně vícerých místností je potřeba stisknout tlačítko Přepočítat projekt. Další moţností je ponechat přibliţné přepočítávání (jen výpočet okruhů /výkon,tlaková ztráta/ bez přepočítání nastavení ventilů na rozdělovači, a bez přepočítání výkonu přechodových zón). I v tomto případě je nutné pro aplikaci do výpočtu stisknout tlačítko Přepočítat místnost / Přepočítat projekt. Poslední moţností je přepočítání místnosti vţdy po přechodu na jinou místnost. II.4.3 Optimalizace výpočtu podlahového vytápění pro okrajové podmínky Moţnosti optimalizace popsané v předešlé stati se netýkají pouze okruhů podlahového vytápění, ale i změn okrajových podmínek výpočtu (pro místnosti i zóny). Pole se změněnými hodnotami jsou označeny ţlutou barvou, dokud není spuštěn výpočet. Atcon systems s.r.o. 19

21 II.4.4 Moţnost změny okrajových podmínek pro vícero místností současně Hodnoty okrajových podmínek pro místnosti a zóny je moţné měnit pro vícero místností současně. Zaškrtněte políčko Nastavit hodnoty pro vícero místností. Při změně hodnoty okrajových podmínek se zobrazí dialogové okno, kde můţete vybrat místnosti, pro které se má hodnota změnit. II.4.5 Moţnost otevřít výpočtový dialog bez výpočtu i kdyţ uţ výpočet předtím proběhl Stejně tak jako při dimenzovaní potrubí, tak i při výpočtu podlahového vytápění máte moţnost otevřít výpočtový dialog bez výpočtu, kdyţ uţ výpočet předtím proběhl. II.4.6 Zohlednění instalovaného výkonu OT při návrhu PDL pro pokryti tepelných ztrát Qr Program zobrazuje mimo výkonu topných zón i hodnotu celkového výkonu pro místnost (otopná tělesa + topné zóny). Při návrhu podlahového vytápění je moţné zohlednit i instalovaný výkon otopných těles. V takovém případě program dopočítá výkon zón jen na chybějící hodnotu k výkonu otopných těles. Pouţitím této volby můţete rozhodnout, zda bude otopné těleso např. ţebřík jen jako doplňkový nebo jako plnohodnotný zdroj tepla. Atcon systems s.r.o. 20

22 II.4.7 Automatické nastavení teploty pod okruhem podle teploty v místnosti pod podlahou (údaj převzatý z tepelných ztrát) Za předpokladu, ţe jste pouţili funkci Automatické vytvoření podlahovky, se při výpočtu podlahového topení teplota pod podlahou automaticky přebírá z výpočtu tepelných ztrát. II.4.8 Zobrazení objemu vody v soustavě v bilancích podlahového vytápění V přehledu bilancí přibyla informace o objemu vody v soustavě podlahového vytápění. II.4.9 Filtr výpočtu v projektu barevné odlišení okruhů v projektu podle druhu chyby výpočtu Stejný filtr výpočtu, jako je ve výpočtu, je moţné zapnout i v projektu. Klikněte na ikonu Zobrazit barevný filtr výsledků a chyb výpočtu. V dialogovém okně vyberte, které okruhy chcete v projektu zobrazit. Opětovným kliknutím na tlačítko se zobrazení filtru vypne. Atcon systems s.r.o. 21

23 II.5. Ústřední topení II.5.1 Nové tlačítko na skrytí okna Výběr výrobku při návrhu otopných těles (náhled projektu) Při návrhu otopných těles je moţné nahlédnout do projektu pomocí tlačítka Zobrazit pracovní plochu do okna návrhu OT je přes pravé tlačítko myši.. Návrat II.5.2 Volné zadání teplotního spádu pro návrh radiátorů (nejen přes combobox) Při návrhu otopných těles je moţné zadat vlastní teplotní spád. II.5.3 Jednoduchý návrh 2 různých OT do místnosti. (Při překliku na jiný typ se nezruší řádek návrhu) Při návrhu vícerých otopných těles do jedné místnosti se můţete volně pohybovat v seznamu výrobců a typů OT bez toho, abyste zrušili návrhový řádek. II.5.4 Moţnost výpočtu výkonu pro navrhovaný kotel podle bytů a podle projektovaného tepelného příkonu z tepelných ztrát podle EN Při návrhu kotlů je moţné vypočítat potřebný výkon kotle podle tepelných ztrát bytů, které vytápí. \ Taktéţ je moţné pouţít při návrhu kotle projektovaný tepelný příkon pro celou budovu z tepelných ztrát podle EN Atcon systems s.r.o. 22

24 II.5.5 Rozdělení chybových hlášení na Chyby a Upozornění Chybová hlášení výpočtu jsou rozdělena na Chyby výpočtu a Upozornění. II.5.6 Výpočet pro vyladění zůstatkového (nevyregulovaného) dispozičního tlaku ΔPdif pro OT Zůstatkový dispoziční tlak je hodnota udávající přebytek dispozičního tlaku H, který se nedá na ventilech úplně seškrtit. Příklad: Na okruhu je potřeba seškrtit přebytečný tlak 900 Pa. Jak je vidět na obrázku, při průtoku ventilem 260 kg/h se potřebné nastavení nachází mezi hodnotou 3 a 4. Ventil je ale moţné nastavit jen v celých hodnotách. Jako výsledné nastavení se proto zvolí hodnota 3. Tlaková ztráta ventilu je při nastavení 3 jen 600 Pa. Zbylých nevyregulovaných 300 Pa je uváděný zůstatkový dispoziční tlak (ΔPdif). neseškrcených 300 Pa způsobí zvýšení průtoku (zmenšení Δt), coţ způsobí přetápění tělesa. Skutečné hodnoty průtoků a výkonů OT získáte spuštěním funkce "Vyladit ΔPdif ". Vyladění zůstatkových dispozičních tlaků na okruzích je simulace chování soustavy v realitě, při zachování navrţeného dispozičního tlaku H a DN potrubí. Výpočet zvýši průtoky v okruzích s přebytečným dispozičním tlakem a sníţí průtoky v okruzích s chybějícím dispozičním tlakem, aţ do stavu vyváţení soustavy. Výsledkem bude přetápění nebo nedotápění OT, tak jako k tomu dojde v realitě. Odchylky výkonu OT si můţete prohlédnout v menu: Bilance -> Přehled chyb a výsledků výpočtu. Atcon systems s.r.o. 23

25 Na prvním obrázku je soustava, kde má těleso na úseku B zůstatkový (nevyregulovaný) dispoziční tlak 300 Pa (nepřesnost nastavení ventilu způsobila, ţe ztráta na ventilu je jen 600 Pa namísto poţadovaných 900 Pa). V realitě dojde ke zvýšení průtoku na úseku B a poklesu průtoku na úseku C. Na druhém obrázku je znázorněno chování soustavy v realitě za předpokladu zachování dispozičního tlaku H=5000 Pa a DN potrubí. Na úseku B došlo ke zvýšení průtoku a tím i tlakové ztráty, coţ způsobilo pokles průtoku a tlakové ztráty na úseku C. Tlakové ztráty na úsecích B a C se tímto vyrovnaly na hodnotu 1900 Pa. Pro zachování dispozičního tlaku H=5000 Pa došlo ke zvýšení průtoku i na společném úseku A (vyrovnání chybějící ztráty 100 Pa). OT na úseku B nyní přetápí o 244 W a OT na úseku C nedotápí o 94 W. Program se snaţí zachovat navrţený dispoziční tlak H, DN potrubí a nastavení ventilů. V případě překročení okrajových podmínek však lze tyto hodnoty upravit. Atcon systems s.r.o. 24

26 II.6. Tepelné straty II.6.1 Dialogové okno Budova moţnost zkopírování řádku konstrukce Konstrukce v jednotlivých záloţkách v dialogovém okně budova je moţné kopírovat. Označte řádek s konstrukcí a klikněte na tlačítko Kopírovat řádek. II.6.2 Dialogové okno Budova moţnost zkopírování skladby podlahy do záloţky stropy V záloţce pro stropní konstrukce přibývá moţnost zkopírování skladby podlahy. Klikněte na tlačítko Kopírovat podlahu a v seznamu vyberte podlahu, kterou chcete zkopírovat. Vytvoří se stropní konstrukce se stejnou skladbou, jakou měla podlaha, ale s hodnotami Rsi a Rse určenými pro strop. II.6.3 Moţnost přidávání a editace místností přímo v okně Budova Přidávání, mazání, kopírování a editace místností v rámci aktivního poschodí je moţné přímo v dialogovém okně Budova. II.6.4 Export konstrukcí z dialogového okna budova do souboru PDF Export konstrukcí (SO1,OZ1,DO1,PDL,STR,SCH) z dialogového okna budova do souboru PDF pomocí menu Soubor. Atcon systems s.r.o. 25

27 II.6.5 Podrobný výpočet tepelných mostů Pro podrobný výpočet tepelných mostů je potřeba zadat tepelné mosty pro kaţdou místnost. Klikněte na tlačítko Podrobný výpočet ve spodní části dialogového okna místnosti. Zobrazí se dialogové okno pro zadávání tepelných mostů. Vyberte si z databáze tepelných mostů a klikněte na Přidat tepelný most, příp. vytvořte vlastní pomocí tlačítka Vlastní tepelný most. V seznamu tepelných mostů v horní části dialogového okna editujte pole bez podbarvení (bíle). Pro tepelné mosty z databáze vyplňte délku lineárního tepelného mostu a typ exteriéru (exteriér, nevytápěný prostor), příp. hodnotu korekčního faktoru pro expozici. Pokud zvolíte typ exteriéru jako nevytápěný prostor, zobrazí se vám na výběr seznam nevytápěných místností, příp. máte moţnost vybrat neurčený prostor, pro který je potřeba následně zadat teplotu. Výpočet tepelných ztrát vlivem tepelných mostů si můţete prohlédnout ve výpočtu tepelných ztrát po kliknutí na tlačítko Tepelné mosty na záloţce místnosti (pro místnosti, pro které byly tepelné mosty zadány podrobně). Atcon systems s.r.o. 26

28 II.6.6 Výpočet nuceného větrání a vlivu podtlakového větrání na tepelné ztráty Při editaci místnosti je moţné zadávat údaje pro výpočet nuceného větrání. II.6.7 Zařazení místností do kategorií podle tepelných zón Místnosti v projektu je moţné zařadit do kategorií podle tepelných zón. Při změně teploty potom není potřeba měnit teplotu pro kaţdou místnost samostatně, stačí, kdyţ ji změníte pro kategorii. Přiřazení místností do kategorií je moţné buď při editaci kaţdé místnosti, nebo pomocí manaţera místností. V dialogovém okně pro přiřazení místností do kategorie máte zároveň moţnost editovat jednotlivé kategorie. Tlačítkem Přiřadit místnost do kategorie ji zařadíte do kategorie. Tlačítkem Zrušit přiřazení místnosti ji vyřadíte z kategorie. Zároveň můţete přidáním řádku zadávat nové kategorie. POZOR! Zrušením řádku s kategorií ji smaţete a tím vyřadíte z kategorií i všechny místnosti, které ji měly přiřazenou. Atcon systems s.r.o. 27

29 II.6.8 Seřazení a zatřídění místností ve výpočtu TZ podle přiřazení k bytům Místnosti jsou ve výpočtu tepelných ztrát zatříděny a seřazeny podle přiřazení k bytům. Kaţdý byt má v posledním sloupci zobrazenu jeho celkovou ztrátu. II.6.9 Export výpočtu tepelných ztrát a bilancí do PDF Výpočet tepelných ztrát a bilancí do PDF je dostupný pomocí menu soubor. Do souboru jsou vyexportovány všechny výstupy tepelných ztrát včetně bilancí. II.6.10 Soupis bytů a jejich tepelné ztráty Bilance výpočtu tepelných ztrát obsahují soupis bytů a jejich tepelné ztráty. II.6.11 Tepelné ztráty bilance: sumář místností s přehledem ztrát na m 2 a m 3 Bilance výpočtu tepelných ztrát obsahují sumář místností s přehledem ztrát na m 2 a m 3. Atcon systems s.r.o. 28

30 II.6.12 Moţnost propojit konstrukci s místností manuálně pomocí kontext menu v pravém okně Konstrukce je moţné propojovat s místnostmi manuálně i pomocí kontext menu v pravém okně. Vyberte konstrukci v seznamu, klikněte pravým tlačítkem myši a v seznamu vyberte místnost, se kterou chcete konstrukci propojit. Tato funkce je vhodná pokud program nepropojil strop s místností nad, nebo pro propojení stěny s místností v jiném podlaţí (hala s výškou přes vícero podlaţí). II.6.13 Automatické vytvoření stropu i při manuálním zakreslení podlahy Kdyţ je v záloţce podlah označeno políčko STR, vytvoří se současně strop i při manuálním zakreslování podlahy do projektu. II.6.14 Změna strany pro zobrazení velkého názvu místnosti Umístění názvu místnosti na pracovní ploše je moţné měnit v globálních nastaveních v záloţce prostředí. Atcon systems s.r.o. 29

31 II.7. Specifikace II.7.1 Moţnost tisknout specifikaci bez cen Tisk a všechny exporty specifikace je moţné vytvořit bez jednotkových a celkových cen pouţitého materiálu. II.7.2 Export specifikace do programu Cenkros Specifikaci je moţné exportovat do formátu CSV pro program Cenkros. II.7.3 Moţnost zadání rabatu (slevy) pro navrţené poloţky Ve specifikaci je moţné zadat rabat v % jako hodnotu, o kterou se sníţí celková cena navrţené poloţky. Rabat je moţné zadat pro kaţdou poloţku samostatně, v posledním sloupci specifikace, nebo plošně pro všechny navrţené poloţky, pomocí tlačítka Nastavit rabat. Atcon systems s.r.o. 30

32 II.7.4 Automatický návrh chrániček pro potrubí podlahového vytápění Při návrhu systémů podlahového vytápění se automaticky specifikuje chránička v mnoţství 5 % z celkové délky trubky pro podlahové topení. II.7.5 Automatický návrh šroubení pro připojení potrubí na kotel a na výpočtové ţluté uzly Automaticky se specifikují šroubení pro připojení potrubí na kotel podle připojení na kotli a dimenze navrţené trubky. Taktéţ se šroubení specifikují i pro výpočtový uzel (připojení je potřeba nastavit ve vlastnostech uzlu). Funkce označené hvězdičkou jsou jen v plné verzi programu TechCON Revolution Funkce označené kroužkem nejsou dostupné ve všech firemních verzích. Atcon systems s.r.o. 31

33 III. Popis funkcí verze 4.0 III.1. Všeobecná část III.1.1 Moţnost minimalizovat Download dialog při stahování updatu na pozadí III.1.2 Nový dizajn dialogu poschodí s vysvětlením zadávaných hodnot (výšková kóta, světlá výška, konstr. výška) Při zadávání je potřeba dbát na následující: - Rozměr a (Konstrukční výška) je výška od hrubé podlahy zadávaného poschodí po hrubou podlahu dalšího poschodí. - Rozměr b (Světlá výška) je výška od podlahové krytiny po strop zadávaného poschodí - Rozměr z (Výšková kóta) je kóta hrubé podlahy zadávaného poschodí. Pro nadzemní podlaţí je hodnota z kladná, pro podzemní je záporná! - Při zadávání názvu poschodí je potřeba rozlišit nadzemní a podzemní podlaţí uţ v čísle poschodí (první nadzemné = 1; první podzemní = -1). Toto rozlišení je důleţité při kopírování místností mezi poschodími a následném automatickém vytváření názvů kopírovaných místností. (nadzemní 1.01, podzemní -1.01) V dialogu poschodí se mezi jednotlivými poloţkami můţete přesouvat pouţitím tabulátoru. III.1.3 Vloţení naskenovaného pozadí BMP Při delším podrţení tlačítka Nahrát pozadí DXF se zobrazí i moţnost Nahrát pozadí BMP. Zvolte soubor. Následně vás program vyzve, abyste nastavili měřítko pro načítaný obrázek. To lze provést pomocí funkce Měřítko pro bitmapu. Nakreslením čáry odměřte známou vzdálenost a zadejte reálnou hodnotu této vzdálenosti. Program upraví měřítko nahraného pozadí BMP. Posun pozadí BMP je umoţněn prostřednictvím funkce Přesunout bitmapu. Atcon systems s.r.o. 32

34 III.1.4 Zobrazení informací o entitách v projektu V případě podrţení kurzoru nad entitou v projektu (trubka, kotel, otopné těleso, stěna...) se zobrazí infobublina s dostupnými informacemi. III.1.5 Změna natočení nitkového kříţe Změna natočení nitkového kříţe se provede zvolením čáry (z entity alebo dxf). Natočení je uţitečné např. při kreslení rovnoběţných potrubí pomocí funkce ORTHO. III.1.6 Úprava velkosti tabulky místnosti v případě změny velikosti textu Při změně fontu pro číslo místnosti resp. fontu pro popis místnosti v globálních nastaveních v záloţce texty se zároveň mění i velikost tabulek místností v projektu. Program nabízí volbu, zda se má změna fontu (a zároveň změna velikosti tabulky) aplikovat i na jiţ vloţené tabulky místností v projektu nebo jen na tabulky místností, které budou vkládány do projektu po provedení změny. Atcon systems s.r.o. 33

35 III.1.7 Klávesové zkratky (export a import klávesových zkratek ) V programu jsou předdefinovány klávesové zkratky na spouštění určitých funkcí. Funkce se pomocí klávesových zkratek spouštějí takovým způsobem, ţe na klávesnici se zadá znak nebo více znaků klávesové zkratky a potvrdí se kliknutím na pravé tlačítko myši, tím se zapne zvolená funkce. Při zadání nesprávné zkratky se kliknutím na pravé tlačítko myši vynulují zadané znaky. Zadávané znaky pro klávesové zkratky se zobrazují na pracovní liště na levé spodní části obrazovky. Klávesové zkratky se dají změnit v dialogu klávesových zkratek. Tento dialog se spouští v menu Funkce nebo tlačítkem v panelu nástrojů. Tento dialog obsahuje tabulku s názvem funkcí a znaky klávesových zkratek. Funkce, které se dají spouštět klávesovými zkratkami, jsou pevně dány, měnit se dají jen znaky klávesových zkratek, přičemţ se nesmí opakovat znaky u různých funkcí. Kdyţ se opakují tak při kliknutí na tlačítko OK je uţivatel upozorněn a vrátí ho do dialogu. V plné verzi je moţné klávesové zkratky uloţit nebo načíst ze souboru. III.1.8 Šipky koordinační soustavy; zobrazení názvu zadávané místnosti v modulu TZ; posun výkresu pomocí šípek na klávesnici V globálních nastaveních v záloţce prostředí je moţné nastavit: - zobrazení os souřadnicového systému (v levém dolním rohu pracovní plochy), - zobrazení názvu místnosti, pro kterou se zadávají konstrukce v modulu TZ (v levém horním rohu pracovní plochy) - nastavení rychlosti posunu výkresu pomocí šipek na klávesnici Atcon systems s.r.o. 34

36 III.1.9 Přehledný způsob zobrazení označených entit červeným a rastrovaným typem čáry Entity označené v projektu jsou zobrazeny červeným rastrovaným typem čáry. III.1.10 Moţnost změny aktivního uchopovacího módu při vkládání zařízení do projektu Při vkládání zařízení do projektu je moţné změnit aktivní uchopovací mód po stlačení pravého tlačítka myši. Atcon systems s.r.o. 35

37 III.1.11 Zobrazení popisu (nápovědy) pro hlavičku tabulek v dialogových oknech po přidrţení kurzoru nad buňkou Při podrţení kurzoru nad buňkou v hlavičce tabulek v dialogových oknech se zobrazí popis (nápověda). Popis můţe být uţitečný, kdyţ se v hlavičce tabulky nezobrazí celý popis buňky. III.1.12 Kopírování entit mezi poschodími Pro ulehčení a urychlení práce program nabízí moţnost jak jednoduše kopírovat entity mezi poschodími resp. celá poschodí. Po označení entit, které se mají kopírovat a zapnutí kopírování mezi poschodími stlačením tlačítka Kopírování mezi poschodími v panelu nástrojů se zobrazí dialogové okno pro kopírování entit mezi poschodími. (Kdyţ chcete kopírovat celé poschodí nemusíte entity označovat). V horní části Aktivní poschodí je moţnost zvolit poschodí ze kterého se mají entity kopírovat, v dolní části se nachází seznam poschodí, do kterých se mají zvolené entity nakopírovat. Těchto cílových poschodí je moţné zvolit více najednou. Po zadání aktivního poschodí a cílových poschodí jsou dvě moţnosti. V pravé části dialogového okna se nacházejí dvě tlačítka Všechny entity na poschodí a Jen označené entity. Stlačením prvého tlačítka se zkopírují do cílových poschodí všechny entity nacházející se ve zdrojovém poschodí, stlačením druhého se kopírují jen označené entity zdrojového poschodí. Pod tlačítkem Jen označené entity se nachází zaškrtávací políčko kopírovat i pozadí DXF. Nabízí volbu kopírování poschodí i s jeho pozadím DXF. Pozn. při kopírovaní poschodí v modulu Ústřední Topení se stoupací potrubí nekopírují III.1.13 Upozornění při mazání prvků z projektu Při mazání prvků z projektu vyţaduje program potvrzení. V případě, ţe maţete více prvků najednou a nezaškrtnete políčko Nezobrazovat více tuto otázku, vyţaduje program potvrzení pro mazání kaţdého označeného prvku samostatně. Atcon systems s.r.o. 36

38 III.1.14 Dialog se záloţními soubory při otevírání projektu Při otevírání projektu, kdyţ je otvíraný soubor typu ctf a projekt má i záloţní soubory, se automaticky otevře dialog Správce projektů. V tomto dialogu v seznamu jsou uvedeny všechny záloţní soubory se stejným názvem, které jsou ve stejném adresáři i s otvíraným souborem typu ctf. Záloţní soubory jsou typu, casv, casv_old a cbak. Tady si můţe uţivatel vybrat, který ze souborů chce otevřít. Po potvrzení kliknutím na tlačítko OK se daný soubor otevře a dialog se zavře. III.1.15 Dialog se záloţními soubory při ukládání projektu Kdyţ uţivatel ukládá projekt a tento projekt má záloţní soubory otevře se automaticky dialog Správce souborů. V jeho seznamu jsou uvedeny všechny záloţní soubory ukládaného projektu. Po kliknutí na tlačítko Smazat se dané záloţní soubory přepíšou a dialog se zavře. III.1.16 Přizpůsobování velikosti seznamů (combobox) délce textů Velikost seznamů je přizpůsobena délce textů. III.1.17 HOTLINE automatické zasílání zprávy o chybě s přiloţeným souborem Pro zjednodušení a urychlení řešení problémů při práci v programu TechCON přibyla funkce automatického zasílání zprávy o chybě s moţností přiloţit rozpracovaný projekt. V hlavním menu pod poloţkou S.O.S zvolte Pomoc při řešení problému (HOTLINE). Program se vás zeptá, zda chcete přiloţit i rozpracovaný projekt. Kdyţ Atcon systems s.r.o. 37

39 zvolíte moţnost ano, program projekt uloţí a odešle na náš server. Následně se otevře koncept pro napsání nové zprávy s vyplněnou adresou a identifikačním kódem, takţe stačí, kdyţ vyplníte popis problému a zprávu odešlete. III.1.18 Označení entit kdyţ jsou v rovině nad sebou nebo mají společnou hranu Kdyţ v projektu klikneme na entity, které jsou v rovině pod sebou nebo na hranu kterou mají společnou. Zobrazí se dialog Překrývající se entity, kde jsou v tabulce uvedeny všechny entity, které jsou nad sebou, mají společnou hranu nebo mají společný bod, na který se kliklo. Po kliknutí do tabulky v dialogu na poţadovanou entitu se entita označí a dialog se automaticky zavře. Při označení entity se jiné uţ označené entity neodznačí. III.1.19 Kreslící modul Kreslící modul (panel nástrojů Pomocné čáry) nabízí moţnost kreslení čáry, spojité čáry, polygonu, kruţnice, oblouku, a funkce pro spojení, prodlouţení, ořezání, tak i kreslení rovnoběţných čar. Protoţe se vlastnosti čar vytvořených pomocí kreslícího modulu nedají měnit po jejich nakreslení, je potřeba je nastavit před samotným kreslením. Při kreslení čáry, spojité čáry, polygonu, kruţnice nebo oblouku klikněte pravým tlačítkem myši a následně můţete vybrat barvu a typ zadávané čáry. Atcon systems s.r.o. 38

40 III.2. 3D Asistent III.2.1 Kontrola výšky, ve které se zakresluje potrubí a její přehledné zobrazení-okno 3D Asistent. Výšku při kreslení potrubí můţete kontrolovat pomocí 3D Asistenta. V okně se zobrazují výškové kóty aktivního poschodí a kóta, ve které kreslíte potrubí. Svislá čára naznačuje změnu výšky po zakreslení stoupacího potrubí. V případě, ţe zadáváte potrubí ve výšce, která je mimo aktivní poschodí, zobrazí se 3D Asistent automaticky. Zvukovým signálem a blikáním upozorňuje na chybu při zadávání potrubí, dokud nezměníte výškovou kótu nebo aktivní poschodí. III.2.2 Vytváření stoupacích potrubí podle přesně zadaných parametrů Vytváření stoupacího potrubí (dále stoupačky) se spouští stlačením tlačítka Vytvořit stoupačku, které se nachází v panelu nástrojů. Samotné vytváření tvoří dvě fáze. Volba umístění stoupačky a zadávání parametrů stoupačky. V první fázi se kolem kurzoru myši zobrazí krouţek znázorňující potrubí, jeho velikost odpovídá průměru zvoleného potrubí.. Barva kurzoru znázorňuje druh zvoleného potrubí, např. kdyţ je zvoleno přívodní potrubí, čtverec kolem kurzoru myši má modrou barvu. Posunutím kurzoru myši na poţadovanou polohu a stlačením levého tlačítka myši se končí fáze umístění stoupačky a následuje fáze zadávání parametrů stoupačky (výška horního a dolního ukončení stoupačky). Při zadávání páru stoupaček (potvrzená volba Přívod + Zpátečka na pracovní liště v dolní části obrazovky), je ještě potřeba umístění i druhého potrubí. To se skládá z volby rozestupu páru stoupaček v milimetrech a volbou úhlu mezi x-ovou osou a vektorem, který tento pár vytváří. Atcon systems s.r.o. 39

41 Volbu úhlu můţeme provést dvěma způsoby. Po potvrzení polohy první stoupačky z páru zůstane krouţek, který znázorňuje umístění a vektor mezi její polohou a polohou kurzoru myši určuje polohu druhé stoupačky z páru. Případně zadáním hodnoty velkosti úhlu do políčka úhel na pracovní liště. Po stlačení levého tlačítka myši následuje zadávání parametrů stoupačky. Pro určení polohy horního a dolního ukončení stoupačky program zobrazí dialogové okno. V tomto okně se nacházejí dvě políčka. Do horního políčka se udává výška horního ukončení stoupačky v milimetrech (vzdálenost od země resp. nulové hladiny) a do dolního se udává výška dolního ukončení stoupačky. Po potvrzení (stlačení tlačítka OK) se vytvoří stoupačka resp. stoupačky na zvolené poloze a zvolené výšce. Atcon systems s.r.o. 40

42 III.2.3 Automatické ukončení stoupacího potrubí na horním a spodním podlaţí Po vytvoření stoupačky a napojení prvků na podlaţích můţete ukončit (ořezat) stoupačku dole resp. nahoře. Tyto funkce jsou aktivní aţ po označení stoupačky v projektu a ukončí zvolenou stoupačku na prvním napojeném potrubí dole (ořezat zespodu) a posledním napojeném potrubí nahoře (ořezat shora). III.2.4 Automatické napojování radiátorů na stoupačky Označením stoupacího potrubí (dále stoupačky) a volbou Napojit OT na stoupačku v kontextovém menu (zobrazí se po stlačení pravého tlačítka myši) se spouští automatické napojování otopných těles na zvolenou stoupačku. Program zobrazí dialogové okno, pro zadání vzdálenosti od stoupačky v metrech, ve které má vyhledat volná otopná tělesa (OT musí být s bočním napojením a s osazenými armaturami bez napojeného potrubí). Kdyţ najde volné otopné těleso napojí ho na stoupačku, podle vzájemné polohy stoupačky a otopného tělesa zvolí program nejvhodnější moţnost napojení. Při napojování dvou otopných těles, které se na stoupačku napojují ve stejném bodě se napojení modifikuje, aby se předešlo překrývání potrubí. Atcon systems s.r.o. 41

43 III.2.5 Automatické napojování otopných těles z podlahy Volbou otopného tělesa a potrubí, na které se má napojit a volbou Dopojit OT na potrubí v kontextovém menu se otopné těleso napojí na zvolené potrubí. Dopojení funguje dvěma způsoby. První způsob je, kdyţ má otopné těleso napojeno potrubí, kterého konec se nachází ve stejné výšce jako potrubí na které se má napojit. Od konce napojeného potrubí se kolmo vede potrubí ke zvolenému potrubí. Druhý způsob je, kdyţ otopné těleso nemá napojeno ţádné potrubí. V tomto případě se při pouţití funkce Dopojit OT na potrubí pouţije předdefinovaný blok pro daný typ otopného tělesa. (Více informací o ukládání a vkládání bloků najdete v popise funkcí Vkládání bloků potrubí na OT a ukládání bloků do souboru) Obr A. Označíme potrubí a těleso. Obr B. Dopojené potrubí na těleso. III.2.6 Vkládání bloků potrubí na OT (ukládání bloků do souboru ) V projektech se často vyskytne situace, ţe jsou vloţena potřebná otopná tělesa a zbývá jiţ pouze jejich napojení pomocí potrubí na topný okruh. Aby uţivatel nemusel na všechna otopná tělesa stejného typu napojovat potrubí zvlášť, program nabízí moţnost uloţení bloku potrubí napojeného na otopné těleso a následné vloţení uloţených bloků potrubí na nenapojená tělesa. Bloky potrubí se ukládají označením otopného tělesa, které má napojené připojovací potrubí a volbou Uložit blok do soboru. Program vytvoří blok z potrubí od otopného tělesa aţ po úroveň podlahy. Atcon systems s.r.o. 42

44 Program vyzve uţivatele k zadání názvu bloku, zobrazením dialogového okna. Tento název pomáhá uţivateli v orientaci mezi uloţenými bloky. Kdyţ se název nezadá, program přidělí ukládanému bloku název automaticky. (např. Blok 3) Pro vloţení bloku na otopné těleso je opět potřeba označení daného otopného tělesa a volba Vložit blok na OT v kontextovém menu. Pozn.: Blok potrubí lze vloţit jen na otopné těleso, které má osazené armatury a zároveň nemá napojeno žádné potrubí. Atcon systems s.r.o. 43

45 Program vyhledá všechny uloţené bloky, které je moţné na zvolené otopné těleso vloţit. Zobrazí dialogové okno kde je v pravé části moţnost zvolit si jeden z nabízených bloků. V levé části dialogového okna se nachází vizualizace zvoleného bloku na dané otopné těleso. Po zvolení bloku a potvrzení stlačením tlačítka OK se blok vloţí na otopné těleso. Tlačítkem Předdef. můţete určit předdefinovaný blok pro automatické napojení OT. Je označeno hvězdičkou. Atcon systems s.r.o. 44

46 III.3. Podlahové vytápění III.3.1 Zjednodušený a velmi praktický způsob změny krytiny a izolace pro okruhy Změnu krytiny nebo izolace pro okruhy je moţné provést jednoduchým způsobem pomocí rolovacího okna přímo v tabulce topné zóny ve výpočtovém dialogu a v dialogu vlastností topných okruhů. Program Vás vyzve, aby jste zadali tloušťku materiálu. III.3.2 Nová moţnost změny a přidání topné zóny i ve výpočtovém dialogu podlahového vytápění Změnu resp. přidání topné zóny je moţné provést přímo ve výpočtovém dialogu podlahového vytápění. III.3.3 Zjednodušené dělení okruhů podlahového vytápění Při výpočtu podlahového vytápění program určí na jaký počet je potřeba rozdělit okruhy podle zadaných okrajových podmínek. Existují dva způsoby, kterými lze toto dělení provést: přímo ve výpočtovém dialogu nebo rozdělení v projektu. Při manuálním dělení v projektu program zobrazuje číslem u kurzoru a na okruhu potřebný počet nových okruhů. Automatické dělení okruhů podlahového vytápění přímo ve výpočtovém dialogu Po výpočtu podlahového vytápění se potřebný počet okruhů zobrazí v závorce na tlačítku Rozdělit okruhy v záloţce Topné okruhy. Při dělení okruhů tímto způsobem je moţnost volby mezi vodorovným nebo svislým dělením s dilatačním profilem nebo bez dilatačního profilu. Atcon systems s.r.o. 45

47 Automatické a manuální dělení okruhů podlahového vytápění přímo v projektu V případě, ţe okruhy nerozdělíte ve výpočtovém dialogu, můţete je rozdělit automaticky nebo manuálně přímo v projektu. Po označení okruhu v projektu můţete automaticky rozdělit okruh na stejné části podle výpočtu vodorovně nebo svisle. Dělení je moţné s dilatačním profilem nebo bez dilatačního profilu. Po stlačení tlačítka udává potřebný počet nových okruhů ( ). na panelu nástrojů podlahového vytápění se zobrazí v projektu na okruhu číslo, které III.3.4 Nastavení globálních okrajových podmínek podlahového vytápění pro celý projekt Po přidrţení tlačítka Zadávání podlahového vytápění na panelu nástrojů podlahového vytápění se zobrazí tlačítko Globální nastavení okrajových podmínek. V dialogovém okně lze nastavit okrajové podmínky: max. délka a tlaková ztráta okruhu, minimální a maximální rozestupy v pobytové a okrajové části a seznam povolených roztečí. V případě, ţe jsou v projektu pouţity různé systémy podlahového vytápění (např. systémy s rozdílnými roztečemi) je moţné v globálních nastaveních měnit pouze okrajové podmínky, které jsou pro dané systémy společné (např. max. délka a tlaková ztráta okruhu). Ostatní okrajové podmínky je potřeba nastavit pro kaţdý systém samostatně. Atcon systems s.r.o. 46

48 III.3.5 Nové výpočtové okno pro podlahového vytápění s přehledem všech místností Z okna pro výpočet podlahového vytápění můţete otevřít okno přehled výpočtu. V tomto okně jsou přehledne pod sebou zobrazeny všechny místnosti s topnými zónami a okruhy. Po změně údaje v jedné místnosti hned vidíte vplyv této změny na ostatní místnosti. Je to dobrá pomůcka např. na sladění okruhů na stejné tlakové ztráty, stejné teplotní spády a pod. III.3.6 Automatické vytváření okruhů podlahového vytápění z podlah pro tepelné ztráty bez potřeby jejich kreslení. ( Program přebírá i skladbu podlahy! ) Při zadávání podlahového vytápění existuje moţnost automatického vytvoření podlahovky pro místnosti, které mají zadané podlahy v modulu TZ. Po aktivování funkce Zadání podlahového vytápění a kliknutí na pravé tlačítko myši zvolte Automatické vytvoření podlahovky. Následně se zobrazí dialogové okno s místnostmi, které jsou vloţeny v projektu a mají zadány podlahy v modulu TZ (to znamená ţe tyto místnosti musí být propojeny s modulem TZ). Označte v okně poţadované místnosti. Program automaticky vytvoří podlahovky pro vybrané místnosti, přičemţ přebírá tvar podlahy z modulu TZ. V případě kdyţ jste v TZ zadali podlahu pro podlahové vytápění**, nastaví se tato skladba do vytvořené podlahovky. Kdyţ místnost nemá zadanou podlahu pro podlahové vytápění, program nastaví předvolený systém podlahového vytápění. **Podlahu pro podlahové vytápění nastavíte v TZ v okně Budova tak, že v záložce Podlahy pro zadanou konstrukci zvolíte Skladba konstrukce a potvrdíte zadání podlahy pro podlahové vytápění. Atcon systems s.r.o. 47

49 III.3.7 Výpočet spojených místností do jednoho okruhu uţ úplně bez omezení Při spojení dvou místností do jednoho okruhu bylo v předcházející verzi omezení, které vyţadovalo, aby druhá místnost měla jen jeden okruh. Nyní jiţ lze propojit místnosti s libovolným počtem okruhů v kaţdé z nich. Okruh napojený ze sousední místnosti však musí být ve vlastní topné zóně. Pokud ne, program ho do ní sám zařadí. III.3.8 Volba pouţitých roztečí potrubí v podlahovém vytápění Při návrhu podlahového vytápění, program nabízí seznam roztečí potrubí, které lze pouţít. Obsah tohoto seznamu, záleţí na zvoleném systému podlahového vytápění. Při výpočtu se vybere nejvhodnější rozteč pro kaţdou podlahovku. Uţivatel má však moţnost si zvolit, které z nabízených roztečí má program pouţívat a které má ignorovat. Tato moţnost je přístupná v dialogu Vlastnosti podlahového vytápění stlačením tlačítka Podmínky, po kterém se zobrazí dialog pro nastavení okrajových podmínek. V tomto dialogu se nachází Seznam povolených roztečí, ve kterém uţivatel povolí resp. zakáţe pouţívání některých roztečí pro dané podlahové vytápění. III.3.9 Dialogové okno Nastavení tabulky Dialogové okno se otvírá pomocí kontext menu buď během zadávání tabulky do projektu nebo po označení jiţ vloţené tabulky. Jsou v něm tlačítka pro změnu barvy, fontu textu a edit pro celkovou šířku tabulky. Dále jsou zde tabulky pro nastavení zobrazování údajů pro přechodovou plochu a pro topný okruh. Kaţdá tabulka má 10 buněk, přičemţ kaţdá obsahuje typ údaje, který bude zobrazen v tabulce. Typy údajů pro přechodovou plochu (dále jen PP) jsou: Střední teplota topné vody Místnost Podlahová krytina Povrchová teplota podlahy Systémová deska Název pouţitého potrubí Délka potrubí Plocha Rozteč potrubí Bez názvu (střední teplota vody v trubkách procházejících PP) (název místnosti, ve které se PP nachází) (název použité podlahové krytiny v PP) (teplota podlahy v PP) (název použité systémové desky) (název použitého potrubí v podlahovém systému) (délka trubek procházejících PP) (plocha PP) (rozestup potrubí v PP) (v tabulce se zobrazí prázdná buňka. Když jsou zadány dvě prázdné buňky vedle sebe, v tabulce se nezobrazí celý řádek) Atcon systems s.r.o. 48

50 Typy údajů pro topný okruh jsou: Střední teplota topné vody Místnost Podlahová krytina Povrchová teplota podlahy Systémová deska Název pouţitého potrubí Délka potrubí Plocha Rozteč potrubí Rozdělovač Nastavení ventilu Bez názvu (střední teplota topné vody v zóně) (název místnosti ve které se topný systém nachází) (název použité podlahové krytiny v zóně) (teplota podlahy v zóně) (název použité systémové desky) (název použitého potrubí v podlahovém systému) (délka trubek v okruhu a přípojce) (plocha okruhu) (rozestup potrubí v okruhu) (název připojeného rozdělovače a teplota jeho přívodu) (nastavení ventilu na rozdělovači) (v tabulce se zobrazí prázdná buňka. Když jsou zadány dvě prázdné buňky vedle sebe, v tabulce se nezobrazí celý řádek) Pro tabulku přechodové plochy i pro tabulku topného okruhu jsou tlačítka pro původní nastavení údajů v tabulkách. Po jejich stlačení se nastaví do tabulek předdefinované údaje. Při označení dvou a více tabulek stejného typu, tedy buď tabulek topných okruhů, nebo přechodových ploch se dá modifikovat obsah těchto tabulek i kdyţ v dialogu není tabulka vyplněná. Při označení různých tabulek je moţné modifikovat jen délku, barvu a písmo tabulky přičemţ změny se týkají všech označených tabulek. III.3.10 Zautomatizované zařazování okruhů do topných zón V případě, kdy i to situace vyţaduje (např. při napojení okruhů na různé rozdělovače, při přepojení dvou místností a pod.) a je nutné, aby byly okruhy v různých topných zónách, program vytvoří nové topné zóny a okruhy sám do těchto zón přiřadí. III.3.11 Přidat a odebrat vývod rozdělovače Při označení rozdělovače a kliknutím pravého tlačítka myši, si v kontext menu můţeme vybrat poloţku Přidat vývod rozdělovače. Po kliknutí na ni se přidá vývod k rozdělovači a rozdělovač se protáhne podle toho, na kterou stranu od středu jste na něj klikli při jeho označování. Po zvolení poloţky Odebrat vývod rozdělovače se z rozdělovače odebere jeden vývod a rozdělovač se zkrátí na té straně, na kterou jste klikli při označování rozdělovače. Atcon systems s.r.o. 49

51 III.3.12 Ošetřené vícenásobné zadání bodů napojení okruhů nebo vícenásobné připojení 1 okruhu na rozdělovač Pokud zadáváte vícenásobné body napojení na jeden okruh podlahového vytápění, program je bere jako přepojení na další topný okruh. III.3.13 Bilance výpočtu Ve výpočtovém okně pro podlahové vytápění zvolte v horním menu Bilance Bilance výpočtu Výstup obsahuje shrnutí údajů potřebných po kontrolu správnosti výpočtu. Překročené hodnoty jsou zvýrazněny červenou barvou Atcon systems s.r.o. 50

52 III.4. Ústřední vytápění III.4.1 Oprava uţivatelem vytvořených chyb při kreslení potrubních rozvodů Při spuštění výpočtu dimenzování potrubí program kontroluje napojení a spoje potrubí a jiné chyby. Většinu z nich dokáţe sám opravit, na ostatní upozorní, přičemţ existuje moţnost tyto chyby v projektu označit a následně je opravit. Zobrazení chybně napojených okruhů se spouštějí pomocí funkce Zobrazit chybně napojené okruhy. V dialogovém okně můţete zvolit typ chybných napojení, které chcete v projektu lokalizovat. Kaţdý typ je při zobrazení barevně odlišen. Další způsob jak lokalizovat chybná napojení je pomocí funkce Zkontrolovat připojení OT k soustavě (funkce je aktivní aţ po označení OT v projektu!). Program lokalizuje a označí místo chybného napojení v projektu. Atcon systems s.r.o. 51

53 Poté co proběhne výpočet pro dimenzování potrubí, existuje moţnost Zobrazit nepočítaná OT nekorektně napojená OT (např. při záměně přívodu a zpátečky nebo při přerušeném potrubí). a Zobrazit III.4.2 Moţnost spojit přerušená potrubí, která končí ve stejném bodě Pomocí funkce Spojit potrubí dokáţe program spojit i potrubí, která jsou v jedné ose a končí ve stejném bodě. III.4.3 Nový výpočet ústředního vytápění Při dimenzování potrubí máte moţnost měnit všechny potřebné údaje výpočtu. Ve spodní části dialogového okna je moţné měnit nastavení ventilů na otopném tělese: - můţete zapnout nebo vypnout regulaci na ventilu (tlačítko R) - můţete určit podíl škrcení ventilů na přívodu a na zpátečce tělesa v %. (např. 50/50, 90/10 ) - můţete změnit nastavení ventilu; po změně se nastavení automaticky zablokuje (zaškrtávací políčko vedle seznamu nastavení), to znamená, ţe při přepočítání soustavy si ventil ponechá zvolené nastavení. Zablokování můţete provést i pro všechny ventily v projektu pomocí funkce Uzamčení hodnot nastavení ventilů na všech okruzích pro výpočet v levém dolním rohu výpočtového dialogu. III.4.4 Editace ventilů na OT přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzování potrubí V plné verzi programu máte moţnost editace ventilů na OT přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzování potrubí. Editace nabízí výměnu ventilů na OT označených v projektu, na všech tělesech vybraného poschodí nebo na všech tělesech v projektu. Stejně tak lze nastavit dimenzování a regulaci na editovaných ventilech. Atcon systems s.r.o. 52

54 III.4.5 Editace ventilů na okruhu přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzováni potrubí V plné verzi programu máte moţnost editace vyvaţovacích ventilů na okruhu přímo ve výpočtovém dialogu pro dimenzování potrubí. Při editaci můţete měnit ventily a jejich nastavení, které se následně dají, podobně jako u nastavení ventilů na OT, zablokovat (zaškrtávací okno vedle seznamu nastavení nebo přímo v seznamu ventilů na okruhu). III.4.6 Nastavování DN přívodu a zpátečky současně ve výpočtovém okně dimenzování potrubí Při dimenzování potrubí přibyla ve výpočtovém okně moţnost nastavení stejného DN pro přívodní a vratný úsek. (Menu: Nastavení Nastavení stejného DN pro přívodní a vratný úsek současně). III.4.7 Nastavení výpočtu v dialogovém okně dimenzování potrubí V dialogovém okně dimenzování potrubí přibyla moţnost nastavit kritéria pro výpočet: 1. Možnost nastavení minimální a maximální DN potrubí pro výpočet podle materiálů použitých potrubí (Omezení DN) Pro potrubí v projektu je moţné zadat minimální a maximální dimenzi, kterou můţe program při výpočtu nastavit. Atcon systems s.r.o. 53

55 2. Pro zůstatkový dispoziční tlak (tlak, který ventil při daném nastavení už neseškrtí) můžete nastavit toleranci + nebo-. Tento tlak je možné vyladit až na 0 změnou teplotního spádu na OT. 3. Možnost určení velikosti započítání přirozeného vztlaku Posledním nastavením výpočtu je moţnost započítání přirozeného vztlaku a určení jeho percentuálního podílu. III.4.8 Ukládání údajů z Výpočtu Při dimenzování potrubí probíhá několik sloţitých výpočtů. U některých projektů to můţe trvat poměrně dlouhou dobu, proto program ukládá vypočítané údaje do paměti a při ukládaní souboru i do souboru. Výpočet dimenzování potrubí, také můţe proběhnout pro více zdrojů tepla a vypočtené údaje pro dimenzování se mohou lišit podle zvoleného zdroje tepla, pro který se výpočet realizoval. Program si ukládá údaje o výpočtu pro kaţdý zdroj tepla zvlášť. Uloţené údaje jsou však platné jen do té doby, dokud se v projektu něco nezmění (např. dokreslení potrubí, přesunutí entity, atd). Při takové změně se automaticky všechny uloţené údaje o výpočtu smaţou, protoţe není zaručena jejich platnost. V případě, ţe se projekt nezměnil od posledního výpočtu a opakovaně se spustí výpočet dimenzování potrubí pro zdroj tepla, pro který uţ výpočet proběhl, program na tuto skutečnost upozorní zobrazením dialogového okna, které nabízí moţnost výběru. Při potvrzení (stlačení tlačítka YES) proběhne výpočet dimenzování potrubí a vypočtené údaje se opět uloţí, coţ však můţe trvat relativně dlouhou dobu (záleţí na sloţitosti projektu). Při zamítnutí (stlačení tlačítka NO) se výpočet nespustí a program zobrazí údaje posledního výpočtu. Tato moţnost zkracuje čas strávený výpočtem na minimum, čímţ nabízí širší moţnosti urychlení práce. III.4.9 Přesun OT mezi místnostmi Otopná tělesa v projektu je moţné přesouvat mezi místnostmi jednoduchým způsobem v dialogu Vlastnosti v záloţce Technické a výpočtové údaje. Atcon systems s.r.o. 54

56 III.4.10 Při vloţení ventilu do stoupačky je moţné vkládaný popis zarovnat s pouţitím funkce ortho III.4.11 Automatický návrh otopných těles podle délek oken z modulu Tepelné Ztráty Při navrhování otopných těles pro jednotlivé místnosti je moţné si zvolit návrh otopného tělesa podle délky okna stlačením tlačítka Návrh podle okna v dialogovém okně pro návrh otopných těles. Program následně zobrazí dialogové okno, ve kterém zobrazí všechna okna z modulu Tepelné Ztráty pro danou místnost. V seznamu zobrazí název a rozměry okna, dále typ zvoleného otopného tělesa a jeho navrţenou délku (podle délky okna) a dané okno a nakonec ještě pokrytí v %. Po potvrzení stlačením tlačítka OK navrhne program otopné těleso ze zvoleného řádku v seznamu dialogového okna pro danou místnost. Po zamítnutí stlačením tlačítka CANCEL, je moţné pokračovat v navrhování otopných těles standardním způsobem. III.4.12 Umístění otopných těles automaticky pod okna z modulu Tepelné Ztráty Při vkládání navrţených otopných těles do projektu se mimo moţnosti Vložit do projektu nabízí i moţnost Vložit k oknu v dialogovém okně pro návrh otopných těles. Při této volbě program zobrazí dialogové okno se seznamem oken z TZ pro danou místnost a současně zobrazuje polohu vkládaného otopného tělesa u zvoleného okna. V případě, ţe se otopné těleso zobrazí na nevhodné straně okna (z vnější strany místnosti) stlačením tlačítka Na opačnou stranu přesune program otopné těleso na druhou stranu okna. Po stlačení tlačítka Vložit se otopné těleso vloţí na místo, na kterém je zobrazeno. Kdyţ navrhovaná poloha otopného tělesa není vhodná, je moţné stlačením tlačítka Vložit manuálně pokračovat vloţením otopného tělesa standardním způsobem. Atcon systems s.r.o. 55

57 III.4.13 Automatický popis DN na potrubí V hlavním menu v záloţce Výpočty je moţnost si zvolit Zobrazit dimenze úseků. Kdyţ je tato moţnost zapnutá, program zobrazí pro kaţdý úsek navrţenou dimenzi potrubí. Úsek se skládá z jednoho nebo více potrubí se stejným průtokem. Úseky vznikají, aţ při výpočtu (Dimenzování potrubí), proto se i popisy dimenzí úseků zobrazují aţ po výpočtu. V případě když jsou dimenze zobrazeny přes potrubí nebo ve špatné vzdálenosti od nich, nastavte tuto vzdálenost v okně Nastavení, záložce Armatury a položky. III.4.14 Doplněný krok zpět při kreslení potrubí Při chybném zadání bodu při kreslení potrubí je moţné zrušit tento bod po stlačení pravého tlačítka myši a volbě Krok zpět. Atcon systems s.r.o. 56

58 III.4.15 Odpojení otopného tělesa z výpočtu V případě, ţe chcete provést výpočet otopné soustavy bez nějakého otopného tělesa napojeného na danou soustavu, označte těleso v projektu a po stlačení pravého tlačítka myši zvolte Odpojení tělesa z výpočtu. III.4.16 Kontrola posloupností dimenzí Program při dimenzování potrubí kontroluje posloupnost dimenzí od otopného tělesa. Po úpravě dimenze potrubí např. na DN 15, program zabezpečí, aby se směrem ke zdroji nenavrhla menší dimenze. Příklad: Kdyţ byl původní návrh DN 20-DN10-DN10 po změně poslední dimenze na DN 15 bude nový návrh DN 20-DN15-DN15 III.4.17 Návrh otopných těles změna DT pro všechna OT najednou Po změně teplotního spádu v dialogu pro návrh OT a volbě Změnit údaje OT se program zeptá, zda chcete změnit teplotní spád pro všechna otopná tělesa. Při volbě Ano se změní teplotní spád i pro tělesa, která jsou jiţ vloţena v projektu. Atcon systems s.r.o. 57

59 III.4.18 Při přehledu a úpravě úseků lze zobrazit na obrazovce detail upravovaného úseku nebo celý okruh Při přehledu úseků v projektu lze zvolit funkci Zobrazit všechno. Program označí a vyhledá úsek nebo celý okruh v projektu. III.4.19 Podrobné napojení OT a jednoduché napojení OT doplněné okno zobrazující popis a obrázek právě vybíraného ventilu Při podrobném nebo jednoduchém editování napojení OT se po kliknutí na poloţku v seznamu armatur zobrazí obrázek a popis vybírané armatury. III.4.20 Podrobný výpočet odporů press tvarovek Nový výpočet press tvarovek podrobně počítá se všemi vřazenými odpory: Atcon systems s.r.o. 58

60 Ksi_1 náhlé zúţení průměru R1 odpor třením na délce zasunuté do trubky na levé straně Ksi_2 odpor běţné tvarovky průměru shodného s vnitřním průměrem press tvarovky (např. T-kus, koleno, redukce) pro výpočet odporu se zohledňují rychlosti proudění a průtoky na vstupu a výstupu odbočky R2 odpor třením na délce zasunuté do trubky na pravé straně Ksi_3 náhlé rozšíření průměru Pro všechny hodnoty Ksi se počítají příslušné hodnoty Zeta (tlaková ztráta vřaz. odporu) podle vzorce: Zeta = 1/2 * Ro * Ksi * w*w (w - rychlost proudění) Výsledná ztráta tvarovky je potom definována jako: Dp = Zeta_1 + R1 + Zeta_2 + R2 + Zeta_3 III.4.21 Nastavení zobrazování krouţků stoupaček Zobrazování stoupaček, potrubí kolmých na průmětnu v projektu se dá nastavit v menu nástroje, v poloţce nastavení. Zde se otevře dialog Globální nastavení a v něm se v kartě potrubí nachází edit poloměr zobrazování krouţků stoupaček v půdoryse a nárysech. V něm se nastavuje velikost zobrazování stoupaček v milimetrech, přičemţ platí, ţe zobrazení krouţků stoupaček se mění jen tehdy, kdyţ je nastavena velikost poloměru větší neţ poloměr daného potrubí. Velikost zobrazení průměru stoupačky se mění jen při zobrazování os potrubí, při zobrazení 3D potrubí zůstává zobrazení stoupaček podle skutečného průměru potrubí. Export do DFX formátu v dialogu Nastavení pro export do DFX formátu máme na výběr dvě moţnosti pro barevné nastavení zobrazení stoupaček. První je Původní barva stoupaček, při tomto nastavení se exportují stoupačky v barvě vybrané pro celé potrubí. Druhá je Vlastní barva stoupaček, při tomto nastavení se exportují všechny stoupačky, potrubí kolmá na průmětnu v uţivatelem definované barvě. Tato barva odpovídá barvě na tlačítku Barva stoupaček v DFX. Po kliknutí na toto tlačítko se dá barva vybrat v dialogu Barevná paleta. Velikost poloměru stoupaček se do DFX formátu přenáší podle aktuálního zobrazení v projektu. III.4.22 Výběr OT dvojklikem v dialogu Návrh otopných těles, kotle a EN Výběr otopného tělesa, kotle a expanzní nádoby se provádí v dialogu pro vkládání zařízení dvojklikem na vybraný výrobek. Atcon systems s.r.o. 59

61 III.4.23 Automatické vyhledání označené místnosti z projektu v okně Manaţer místností a automatické vyhledání označené místnosti z okna Manaţer místností v projektu Po označení tabulky místností v projektu a volbě vlastností, otevře program okno Manaţer místností s vyznačenou místností a jejími parametry. Naopak, z okna Manaţer místností při volbě vyhledat v projektu, program označí tabulku místnosti a entity (OT, okruhy podlahového vytápění ) náleţející dané místnosti. III.4.24 Koncový odběrný uzel umoţňuje definovat odběrné místo jako radiátor, fancoil, byt nebo i celou budovu Koncový odběrný uzel umoţňuje definovat odběrné místo jako radiátor, fancoil, byt nebo i celou budovu. Osazuje se vţdy na konec potrubí. Vlastnosti, které lze nastavit pro koncový uzel jsou: název, tepelný příkon, tlaková ztráta nebo součinitel odporu, objem, teplota přívodu a zpátečky. Zadané hodnoty jsou pouţity při výpočtu dimenzování potrubí. III.4.25 Editace vytvořené stoupačky Pro vytvořenou stoupačku (po jejím označení v projektu) je moţné měnit počáteční a koncový bod pomocí funkce Úprava stoupačky Aby se funkce aktivovala, musíte nejdříve označit stoupačku v projektu. Atcon systems s.r.o. 60

62 III.4.26 Spojit potrubí nebo prodlouţit potrubí Potrubí kreslená pomocí funkce Vytvořit dvojici potrubí se spojují, resp. prodluţují současně. III.4.27 Bilance výpočtu Ve výpočtovém okně pro ústřední vytápění zvolte v horním menu Bilance Bilance výpočtu Výstup obsahuje shrnutí údajů potřebných pro kontrolu správnosti výpočtu. Překročené hodnoty jsou zvýrazněny červenou barvou III.4.28 Označení potrubí kdyţ jsou v rovině pod sebou Kdyţ v projektu klikneme na potrubí, která jsou v půdoryse pod sebou, zobrazí se dialog Překrývající se entity, kde jsou v tabulce uvedena všechna potrubí, která jsou pod sebou s popisem druhu potrubí a výškou v jaké se potrubí nacházejí např.: Přívodní potrubí (z=500mm). Po kliknutí na zvolené potrubí se toto potrubí označí a dialog se zavře. Při opětovném kliknutí na potrubí je moţné označit i jiné potrubí přičemţ se neodznačuje potrubí, které jiţ bylo označeno. Při kliknutí jen na jedno potrubí, které nemá jiné potrubí pod sebou, se dialog nezobrazí, ale označí se přímo toto potrubí. V případě kdyţ zadáváte nové potrubí a kliknete na potrubí pod kterým jsou další potrubí, taky se zobrazí okno Překrývající se entity. Po zvolení potrubí v okně se nové potrubí automaticky naň napojí. Atcon systems s.r.o. 61

63 III.4.29 Oddělení výpisu chybových hlášení na aktuální výpis a historii Nové okno pro výpis chybových hlášení obsahuje dvě záloţky, do kterých jsou výpisy zařazeny: - Aktuální výpočet - Historie III.4.30 Označení potrubí stejné dimenze Po označení potrubí a při spuštění kontext menu na potrubí v poloţce Označ shodné entity a tam v poloţce Označ shodná potrubí, máme na výběr označit potrubí stejného materiálu a označit potrubí stejného materiálu a dimenze. Tato funkce označuje potrubí v celém projektu, přičemţ neodznačí uţ označené prvky. Při označení stejného materiálu a dimenze se označí jen ta potrubí, která mají s daným potrubím stejnou dimenzi a jsou ze stejného materiálu. Označeným potrubím je možno např. změnit vlastnosti jako je materiál, DN a pod. Atcon systems s.r.o. 62

64 III.5. Tepelné ztráty III.5.1 Automatické vytváření podlah a stropů bez potřeby jejich kreslení V záloţce Podlahy ( Panel TZ ) se po stlačení tlačítka Automaticky vytvoří podlaha se zvoleným typem konstrukce podle nakreslených stěn. V případě, kdyţ chcete vytvořit pro danou místnost i strop, je potřeba nejdřív v záloţce Stropy zvolit poţadovaný typ konstrukce a v záloţce Podlahy zaškrtnout políčko STR. III.5.2 Přesun konstrukcí mezi místnostmi pomocí automatického dialogového okna Označené konstrukce v projektu je moţné přesunout do jiné místnosti pomocí funkce Přesunout označené konstrukce do jiné místnosti. III.5.3 Při zadávání konstrukcí a otvorů zobrazení informací: typ, délka, výška u kurzoru Při zadávání konstrukcí a otvorů se u kurzoru zobrazuje informace s názvem zadávané konstrukce, koeficientem přestupu tepla v závorce, délkou a výškou. III.5.4 Označení editace údajů zadané konstrukce v záloţkách v pravé části programu červenou barvou Kdyţ potřebujete změnit údaje pro konstrukci zadanou v projektu, je nutné označit konstrukci v seznamu na panely v pravé části programu (ne v projektu!). Následně se editovatelné údaje zvýrazní červenou barvou měníte údaje označené konstrukce. Kdyţ jsou údaje černé, jedná se o údaje pro budoucí zadávanou konstrukci! Atcon systems s.r.o. 63

65 III.5.5 Automatické nastavení vnější teploty (V) při definici ochlazovaných konstrukcí v dialogu Budova Při zadávání teploty za konstrukcí Tzk pro ochlazované stěny je moţné namísto konkrétní číselné hodnoty pouţít symbol V. V takovém případě program přebírá hodnotu vnější teploty Te. Výhoda spočívá v tom, ţe kdyţ se změní Te (např. změna lokality pro stavbu) po tom kdyţ uţ jsou definovány konstrukce, mění se tato hodnota automaticky pro všechny konstrukce, které mají Tzk uvedené jako V. Pro stěny s názvem začínajícím SO se automaticky nabídne V. Kdyţ zadáte jako Tzk číslo shodné s hodnotou Te, program se zeptá, zda se jedná o exteriérovou teplotu. Kdyţ odpovíte ano, dosadí namísto čísla písmeno V. III.5.6 Moţnost vytvoření skladby podlahy pro podlahové vytápění a její následné propojení s modulem ÚT Při definování skladby konstrukce při vytváření podlah v modulu TZ je moţné zadávat podlahu pro podlahové vytápění (nastavení systému podlahového vytápění ve skladbě konstrukce). Při automatickém zadávání okruhů podlahového vytápění v modulu Vytápění, přebírá program skladbu konstrukce takto vytvořených podlah. III.5.7 Předdefinované barvy konstrukcí Všechny typy konstrukcí mají předdefinované barvy. Ať uţ jsou to stěny, stropy, okna nebo dveře. V dialogu vlastnosti budovy se dá barva kaţdé konstrukce změnit. Při zadávání nové konstrukce v dialogu má nová konstrukce předdefinovanou barvu, ale při zadávání konstrukce se stejným názvem jako má uţ jiná zadaná konstrukce (kdyţ se název liší jen číslem na konci textu) přebírá nová konstrukce automaticky barvu uţ zadané konstrukce. Porovnává se text po výskyt prvního čísla. Nemohou se zadávat konstrukce s úplně totoţným názvem. V případě, ţe konstrukce se stejným názvem mají různé barvy, nová konstrukce má barvu podle poslední pouţité barvy konstrukce se stejným názvem. Změna barvy se projeví aţ po potvrzení názvu konstrukce, do té doby je zobrazena předdefinovaná barva pro daný typ konstrukce. Pro základní názvy (SO, SN, OZ, OD, DO, DN, PDL, STR, SCH) jsou uţ předem nastaveny předdefinované barvy. III.5.8. Aktualizace údajů pouţitých konstrukcí Při otevření nového projektu se v dialogu Vlastnosti budovy vkládají konstrukce (stěny, podlahy, okna, atd.), které se v projektu budou pouţívat. Můţe však nastat případ, kdy uţ je projekt rozpracován (jiţ jsou pouţity některé konstrukce), a ţe je potřeba změnit některý údaj. Program se po potvrzení (stlačení tlačítka OK) zeptá, zda má změněné údaje obnovit i Atcon systems s.r.o. 64

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1.

Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Заголовок 1. VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACECHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.2 OBSAH APLIKACE... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1.3 VIP KARTY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Program určen k podpore výpočtu tepelných ztrát

Program určen k podpore výpočtu tepelných ztrát Program určen k podpore výpočtu tepelných ztrát Tento program je určen k podpoře výpočtu telených ztrát a k návrhu otopných těles pro ústřední vytápění. Návrh otopných těles vychází z ČSN 06 1102, přičemž

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více