Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry."

Transkript

1 Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Pořadatel soutěže je : HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r.. o., Hlavní 44 / A, Stupava, Slovensko. IČO : , DIČ : CZ ( Dále také "pořadatel " ) 2. Zajišťovatel technického servisu je : Hamé s ro, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Brně, ČR IČO : , DIČ : CZ , Na Drahách 814, Kunovice ( Dále také " zajistitel ) 3. Termín trvání a místo soutěže: Soutěž probíhá v termínu od do včetně ( dále také " doba konání soutěže " nebo " trvání soutěže " ) na území České a Slovenské republiky republiky ( dále též " místo konání soutěže " ) a bude rozdělena do osmi soutěžních týdnů ( dále jen " soutěžní týden " ). 1. Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden Soutěžní týden výhry : Hlavní výhra : - 8 rodinných pobytových poukazů. Rodinný pobytový poukaz zahrnuje : 3 noci ve Wellness Grand Hotelu Jasná ****, Chopok na Slovensku. Rodinný pobytový poukaz dále zahrnuje: polopenzi, volný vstup do wellness a spa. Pojmem rodinný poukaz se rozumí - poukaz pro dvě dospělé osoby a dvě děti do věku 15 let. Poukaz je možné využít od 07 / 2014 do 09 / Pobyt je nutné si rezervovat dopředu přes hotelovou recepci. Více informací k hotelu najdete na stránce : Další výhry : - 8 balíčků kojenecké výživy značky Hamánek. Balíčky obsahují kojenecké výživy Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby, lžičku a plyšovou hračku - medvídka. - 8 předplatitelských výher časopisu Hamánek ( 4 čísla časopisu počínaje číslem číslem 15 Jaro 2014 ) spolu s dětskou knížkou Medvídek Hamánek a dřevěným vláčkem Hamé. Garantovaná výhra : Garantovanou výhru kterou mohou využít všichni soutěžící který se do soutěže zapojili - 5 % slevu na pobyt ve Wellness Hotelu Grand Jasná ****. 1/5

2 Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny soutěžní registrace, které pořadatel obdrží v období od do Účast v soutěži : 1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18 -ti let ( osoby mladší 18 -ti let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce ) s adresou pro doručování na území České nebo Slovenské republiky ( dále též " soutěžící" ), která v době konání soutěže zakoupí minimálně 3 ks ovocných, zeleninových a masozeleninových kojeneckých výživ nebo nápojů Hamánek, Hamánek Baby zda Bio Hamánek ( lze soutěžit s celým sortimentem Hamánek, není nutné soutěžit pouze s výrobky označené soutěžní etiketou ), uchová účtenku/fakturu od nákupu a zapojí se do soutěže pomocí vyplnění webového registračního formuláře ( dále jen "registrace " ). 2. Správu webového formuláře zajišťuje Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, PSČ , ČR, IČO : Účtenka/faktura musí obsahovat platný obsah (nákup výrobků), nákup musí předcházet odeslání registrace. Za obsah platné účtenky/faktury se považuje záznam o nákupu kojenecké stravy zn.. Hamánek, BIO Hamánek zda Hamánek Baby ( možný i mix všech 3 značek ) v minimálním počtu 3 ks a zároveň datum nákupu nebude starší než 1 měsíc od data zaslání registrace. Měsícem se pro tento případ myslí délka 28 dnů (4 týdny), přičemž prvním dnem je následující den po záznamu na soutěžní účtence. 4. Každá účtenka/faktura za nákup 3 ks kojeneckých výživ či nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio nebo Hamánek baby v době trvání soutěže opravňuje soutěžícího k odeslání vždy jen jedné soutěžní registrace. 5. Pokud dojde ke ztrátě pokladního dokladu a / nebo pokud nebude hodnota nákupu za kojeneckou výživu či nápoje zn.. Hamánek, Hamánek Baby a / nebo BIO Hamánek odpovídat výši určené pravidlům soutěže, pak soutěžící automaticky ztrácí nárok na výhru a z evidenčního systému bude vybrán náhradní výherce. 6. Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s novým nákupem a novou účtenkou/fakturou. 7. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude předána. 8. Do soutěže budou přijímány pouze pokladní doklady/faktury, kde je možné věrohodně prokázat čas a datum nákupu. Organizátor si vyhrazuje právo neakceptovat poškozené pokladní doklady. 9. Do soutěže jsou příjímány také faktury z internetových obchodů (e-shopů), kde je možné věrohodně prokázat datum nákupu. Jelikož součástí těchto faktur nebývá čas nákupu, soutěžící vyplní v soutěžním formuláři do kolonky čas 12:12. Průběh a princip soutěže: 1. Na základě došlých registrací budou určeni z každého soutěžního týdne výherci cen. 2. Každé doručené registraci, která byla platně doručena v rámci daného soutěžního týdne, bude přiřazeno číslo podle pořadí, ve kterém soutěžní registrace dorazila k pořadateli. Přičemž soutěžní registrace, která byla doručena jako první, dostává pořadové číslo 1., dalším soutěžním registracím budou přiřazeny další pořadová čísla vždy o jednotku vyšší než byla předcházející registrace. 2/5

3 3. Soutěžní registrace za každý nový soutěžní týden ( celkem 8 soutěžních týdnů ) budou seřazeny vždy do nového seznamu, kde jim budou opět podle doručení soutěžní registrace přiřazená čísla od čísla 1 výše. Každý soutěžící, který se zapojí do soutěže podle pravidel, získává garantovanou 5 % slevu z pobytu ve Wellness Grand Hotelu Jasná **** Chopok. Slevový kód získá soutěžící automaticky vyplněním webového formuláře zprávou do mailové schránky během trvání soutěže od do Garantovanou slevu 5 % z pobytu je možné využít do Při uplatnění je třeba se prokázat na recepci hotelu vytištěným slevovým kódem a současně je třeba předložit originál nebo kopii pokladního dokladu či faktury. Rezervaci ubytování je potřeba nahlásit předem prostřednictvím recepce Wellness Grand Hotelu **** Jasná Chopok. Více informací ke kontaktům k rezervaci najdete na stránce : Rozdělení týdenních výher. 1.Výhercem hlavní týdenní výhry - rodinného poukazu ve Wellness Grand Hotelu Jasná **** se stane soutěžící jehož registrace bude v každém soutěžním týdnu mít pořadové číslo: Výhercom týdenní výhry - balíček produktů Hamánek se stane soutěžící, jehož registrace bude v každém soutěžním týdnu mít pořadové číslo Výhercom týdenní výhry - předplatné časopisu Hamánek spolu s dětskou knížkou Medvídek Hamko a dřevěným vláčkem Hamé vyhraje soutěžící, jehož registrace bude v každém soutěžním týdnu mít pořadové číslo V případě že se nesejde při bodech 1 až 3 dostatečný počet hlasů (registrovaných soutěžících ), bude vybrána registrace vždy o 10 hlasů nižší a až do doby dokud nebude dosažen potřebný počet hlasů. 5. Každý výherce bude kontaktován na mailové adrese, ze které byla odeslána soutěžní registrace s oznámením, že se stal výhercem konkrétní týdenní ceny. Pořadatel si vyhrazuje právo na ověření splnění podmínek k platné účasti v soutěži a vyzvou soutěžícího aby doložil : adresu na poslání výhry, zaslání účtenky/faktury na adresu pořadatele soutěže k ověření. 6. Po ověření účtenky/faktury bude výherce zpětně pořadatelem soutěže kontaktován a bude s ním dohodnut způsob a termín předání výhry. 7. V případě, že se pořadateli soutěže nepodaří zkontaktovat výherce mailem ( případně telefonicky ) a / nebo pokud nebude reagovat na odeslané mailové či SMS zprávy s oznámením o tom, že se stal výhercem soutěže, do 5 pracovních dnů ode dne odeslání SMS zprávy nebo mailu pořadatelem soutěže, přestává být výhercem a výhercem se stane nově následující platná registrace. 8. V případě, že nebude pořadatelem přijata vyžádaná účtenka/faktura potvrzující všechny náležitosti potřebné k platné účasti v soutěži, a to do 14 dnů ode dne výzvy pořadatelem k její zaslání výhercem, přestává být výhercem a výhercem se stane nově následující platná registrace. 9. V případě, že výherce nepřevezme výhru do 1 měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, přestává být výhercem a výhercem se stane nově následující registrace. 10. Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže. ostatní ustanovení 1. Soutěžící odesláním registrace potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat. 2. U přijatých registrací je zhotovený záznam obsahující telefonní číslo, mailovou adresu, jméno, příjmení, bydliště, datum a čas přijetí, čas a datum z účtenky/faktury. Takto zaznamenané informace jsou 3/5

4 rozhodující pro určení výherců. 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací stejně jako právo ze soutěže vyloučit registrace, které nebudou napsané v požadovaném tvaru a / nebo nebudou odeslány v souladu s pravidly soutěže. 4. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace. Platnou soutěžní registrací se rozumí taková registrace, která obsahuje požadované údaje podle webového registračního formuláře a byla zaslána v souladu s těmito pravidly. 5. Pořadatel není odpovědný za funkčnost připojení k síti internet ( případné výpadky poskytovatelů připojení ) stejně jako neodpovídá za nedoručení či prodlení v doručování registrací a neodpovídá za vlastnictví užitých elektronických zařízení. 6. Pořadatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem, stejně jako neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher. 7. V případě, že se nepodaří doručit výhru výherci na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherci na získání této výhry. 8. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u kterých bude mít pořadatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play. 9. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Reklamace na výhry se nevztahují. 10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to v průběhu celého jejího trvání. 11. Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly as tím, že pořadatel a / nebo zprostředkovatel soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích av propagačních materiálech pořadatele a / nebo zprostředkovatele a to po dobu 5 let od ukončení této soutěže. 12. Soutěžící odesláním soutěžní registrace uděluje v souladu s 11 zákona č.. 122/2013 CFU se o ochraně osobních údajů společnosti HAMÉ SLOVAKIA, spol. s r.. o., Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, IČ: , DIČ : SK , Hlavní 44 / A, Stupava, Slovensko, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e - mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 -ti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní registrace ) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. 13. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu 32 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných členských států EU. Účastník soutěže, který poskytl správci 4/5

5 osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR se sídlem Hraničná 12, Bratislava. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. 14. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zprostředkovatele, všech spolupracujících agentur, společnosti a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. 15. Pořadatel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. 16. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže. Pro informace, reklamace a dotazy lze kontaktovat pořadatele na e - mailové adrese: 17. Nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže budou výherci cen zveřejnění na stránce 18. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. 19. Soutěž je jednorázová. V Stupavě dne /5

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více