AisView 3.3 Nápověda Základní mapa verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AisView 3.3 Nápověda Základní mapa verze 1.3 6.11.2014"

Transkript

1 AisView 3.3 Nápověda Základní mapa verze

2 Obsah Úvod... 3 Popis funkcionality... 4 Mapa... 4 Posuv mapy... 4 Zoom přiblížení/oddálení mapy... 4 Načtení mapy... 5 Změna mapového podkladu... 5 Přehledová mapa... 5 Objekty na mapě... 6 Druhy objektů... 6 Čas zobrazení... 7 Výškové rozmezí... 7 Meteoradarová informace... 8 Meteo informace... 8 AUP/UUP Doplňkové informace objektů Vyhledávání objektů Tisk Nezobrazitelné informace Plánování tratí Uživatelský profil Registrace uživatele Přihlášení Konfigurace profilu Závěr Technická podpora Použité zkratky a výrazy / 17

3 Úvod O tomto dokumentu Tento dokument popisuje práci se zobrazením mapy aplikace AV. V případě, že se text odkazuje na objekt umístěný v přiloženém obrázku, může tak činit pomocí písmenných odkazů např. A = Na konci tohoto dokumentu jsou uvedeny zkratky použité v textu. Zásady práce s aplikací AisView K aplikaci AV přistupují uživatelé pomocí webového prohlížeče. Aplikace je testována pro tyto prohlížeče: Internet Explorer verze 8 a vyšší Firefox verze 18 a vyšší Chrome verze 29 a vyšší V těchto prohlížečích při standardní instalaci je aplikace plně funkční. V ostatních verzích či typech prohlížečů bude AV pravděpodobně též fungovat, ale v případě jakýchkoliv problémů není možné poskytovat technickou podporu a funkčnost garantovat. Aby bylo možno s aplikací pracovat, je třeba mít povolen a plně funkční JavaScript. Bližší informace naleznete v dokumentaci ke svému webovému prohlížeči. Funkce JavaScriptu, a tím i celé aplikace, může být ovlivněna osobním nebo firemním firewallem či antivirovým programem. V takovém případě kontaktujte svého administrátora PC nebo sítě pro bližší informace. Obrazovky aplikace AV jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x769 obrazovkových bodů. Jsou sice navrženy tak, aby se automaticky přizpůsobily uživatelskému rozlišení, ale zejména při menším rozlišení může dojít k překrývání jednotlivých objektů na obrazovce a tím k znesnadnění použití aplikace. Přístup k aplikaci K aplikaci uživatelé přistupují pomocí webové adresy aisview.rlp.cz. Použité standardy Časové údaje v systému AisView jsou udávány výhradně jako UTC. Zeměpisné souřadnice jsou udávány výhradně ve WGS-84. Používané zkratky a jejich význam v rámci interaktivního uživatelského rozhraní AisView odpovídají zkratkám definovaným v AIP ČR GEN / 17

4 Popis funkcionality Po zadání úvodní adresy do webového prohlížeče je zobrazena základní obrazovka. Tato je automaticky přizpůsobena velikosti okna webového prohlížeče. Důležitá vstupní pole a ovládací prvky jsou opatřeny TT. Mapa Mapa je zobrazena uprostřed celé obrazovky a obklopena ovládacími prvky. Posuv mapy Mapu lze posouvat: tažením myší mapu uchopíme v libovolném místě a táhneme tažením myší v přehledové mapě (viz tlačítko B) Zoom přiblížení/oddálení mapy Mapu lze přiblížit/oddálit: stiskem tlačítka SHIFT a tahem myši modrý obdélník zobrazuje výřez, který bude zobrazen otáčením kolečka myši klikem na +/- ovládacího prvku A nebo tažením jezdce ovládacího prvku A tlačítko vystředění (mezi +/- ovládacího prvku A) vrátí úroveň přiblížení do výchozí pozice 4 / 17

5 Načtení mapy Mapa se načte automaticky po přístupu na webovou adresu aplikace. Mapu je možné aktualizovat klikem na tlačítko Aktualizace ovládací prvek D, čímž se zároveň nastaví aktuální čas; potvrzením formuláře zobrazených objektů, dostupným pod tlačítkem Zobrazení objektů ovládací prvek E (viz dále v sekci Druhy objektů); dále změnou času v ovládacím prvku D (po stisku klávesy Enter nebo opuštění pole). Změna mapového podkladu Najetím myši na ovládací prvek S se zobrazí seznam dostupných mapových podkladů. Výchozí nastavení je Čistý podklad (první položka), další pochází z různých topo/ortografických zdrojů a jejich přesnost není garantována ŘLP. Přehledová mapa Přehledovou minimapku lze zapnout/vypnout tlačítkem B Přehledka, zobrazuje se v pravém horním rohu nad ovládacím prvkem S: Na minimapě se zobrazují objekty aktuálně zobrazené na mapě (dává-li to vzhledem k jejich velikosti smysl), dále je na ní vyznačen aktuální výhled (modrý obdélník). Mapku lze kromě celkového přehledu využít k posunu výhledu hlavní mapy tahem myší se zobrazí černý rámeček, který představuje novou oblast výhledu, lze jej posunout na požadované místo, po puštění tlačítka myši se dle něj přesune výhled hlavní mapy. 5 / 17

6 Objekty na mapě Objekty (prostory, body, letiště apod.) zobrazené na mapě odpovídají podmínkám navoleným pomocí ovládacích prvků E, G. Druhy objektů Nastavení zobrazených objektů je možno měnit pomocí formuláře, který je dostupný pod tlačítkem Zobrazení objektů ovládací prvek E. Takto formulář vypadá v základním nastavení: Zaškrtnuté checkboxy představují druhy prostorů, které budou na mapě zobrazeny. Ponecháním kurzoru myši na checkboxu nebo zkratce druhu prostoru se zobrazí TT s celým názvem daného druhu. Je-li objekt u zaškrtávátka vykreslen zeleně, znamená to, že je daný druh objektu v LKAA garantován ŘLP. V případě, že si vybereme pro zobrazení alespoň jeden negarantovaný druh, jsme na tuto skutečnost upozorněni červeným textem prvku J. Po dokončení výběru objektů (a případně nastavení času zobrazení a výškového rozmezí viz další sekce) potvrdíme nastavení tlačítkem Aktualizovat a mapa se přenačte dle zvoleného zobrazení. Tlačítkem Výchozí nastavení lze nastavení vrátit do původní tovární formy. 6 / 17

7 Čas zobrazení Zobrazení se mění v čase, jak nabývají na platnosti některé zahrnuté informace nebo naopak tyto svou platnost ztrácejí. Čas, pro který je aktuální zobrazení platné, je uveden pod nadpisem Stav pro let ovládacího prvku C. Údaje lze změnit ve vstupních polích Stav pro let ovládacího prvku C (nastavený čas se aktivuje stiskem klávesy enter nebo po opuštění pole, NE ovládacím prvkem C - Aktualizace ). Dále ve stejných polích formuláře Zobrazení objektů popsaném výše v sekci Druhy objektů (vyvolává se tlačítkem Zobrazení objektů ovládací prvek E případně klikem na výšky v ovládacím prvku C). Klikem na tlačítko Aktualizace ovládací prvek D nastaví čas letu na aktuální a zároveň dojde k obnovení mapy. Nastavený čas se dále projeví na časové osičce ovládacího prvku C: Černá šipka představuje nastavený čas, žlutá značka na ose občanské svítání, sluníčko východ slunce, měsíc západ slunce a modrá značka občanský soumrak najetím kurzoru myši na prostor osy se zobrazí TT s přesnými časovými údaji těchto prvků. Kromě zobrazení objektů platných pro zadané období je znázorněna i aktivace příslušných objektů dle AUP či UUP. Je-li aktivace objektu plánována pomocí AUP/UUP, je takový objekt zobrazen nevybarveně v případě, že aktivace není plánována ve zvoleném časovém rozmezí. Je-li alespoň částečně plánována aktivita v daném prostoru, je tento vybarven. Obdobou je zobrazení NOTAMů. Tyto jsou vybarveny, pokud zadaný čas spadá do rozmezí, specifikovaného v polích B) a C) a případně upřesněného polem D). Další, časem řízeným druhem dat, jsou letištní NOTAMy a SNOWTAMy. Tyto nejsou na mapě zobrazovány přímo, ale v TT příslušného letiště. Abychom se mohli lépe orientovat, jsou letiště s platným NOTAMem označeny červenou ikonou a žlutá ikona označuje letiště s platným SNOWTAMem. Je-li na letišti současně platný NOTAM i SNOWTAM, bude ikona červená. (Tmavě modrá ikona představuje neveřejné letiště; indikace NOTAMu resp. SNOWTAMu má přednost.) Výškové rozmezí Zobrazené objekty jsou dále omezeny výškovým rozmezím, jak ukazují hodnoty pod nadpisem ve výšce ovládacího prvku C. Výchozí nastavení je od GND do FL095, lze jej měnit ve vstupních polích ve výšce formuláře Zobrazení objektů popsaném výše v sekci Druhy objektů (vyvolává se klikem na tlačítko Zobrazení objektů ovládací prvek E nebo kliknutím kamkoliv na ovládací prvek C). 7 / 17

8 Meteoradarová informace Po zaškrtnutí políčka "Meteo-radar" v tabulce "Zobrazení objektů" se přes mapu přeloží meteoradarový snímek, aktuální pro vybraný čas. Jedná se o pole maxim radiolokační odrazivosti v půdorysu, zpracované z dat národní meteoradarové sítě CZRAD (radary ČHMÚ Brdy a Skalky) do projekce mapy AisView. Oblast mimo aktuální pokrytí radarů je zabarvena šedě, barevná stupnice intenzit je shodná se zobrazením na webu ČHMÚ. Kontrolní čas měření je zobrazen také v levém horním rohu obrázku, v šedé oblasti. Meteoradarová data jsou generována automaticky, nelze proto zaručit kvalitu a dostupnost dat. Občas se vyskytují také nemeteorologické cíle, často ve tvaru radiálních výsečí, směřujících k radarům Brdy nebo Skalky - jde rušení radaru amatérskými vysílači RLAN - WiFi/WiMax v pásmu 5-6 GHz. Případná interpretace a využití meteoradarových dat je zodpovědností uživatele. Obr. Stupnice odrazivosti [dbz] a jí odpovídající odhad intenzity srážek [mm/h] (převzato z Meteo informace Meteo informace lze aktivovat zobrazit na mapě pomocí tlačítka G Meteo. Přízemní meteorologická pozorování na mapě jsou poskytována ze zdrojů národní meteorologické služby: převážně Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), příp. dalších spolupracujících organizací (Hydrometeorologická služba AČR, ÚFA AV ČR): Letecké meteorologické stanice (cca 10): zprávy METAR (po 30, resp. 60 min.) a SPECI (při význačné změně) SYNOP (cca 35): profesionální staniční síť, hodinová pozorování, zčásti v nočních hodinách v automatickém provozu bez lidské obsluhy AKS (cca 140): síť automatických klimatologických stanic ČHMÚ, pozorování k dispozici v intervalu 30 min., zcela bez lidské obsluhy 8 / 17

9 V případě automatických pozorování (METAR/SPECI AUTO, část SYNOP a všechny AKS) není prováděna žádná kontrola kvality a dostupnosti dat. Za případnou interpretaci a využití zodpovídá pouze uživatel. Data meteorologických pozorování jsou zobrazována vždy nejnovější dostupná k aktuálnímu (resp. nastavenému) času v aplikaci. Nejčerstvější soubor dat lze získat stiskem tlačítka "Aktualizace". Typická prodleva mezi časem pozorování a zobrazením dat je u zpráv METAR/SPECI do 5 min., u SYNOP cca 15 min., u AKS variabilní mezi 5-30 min., typicky do 15 min.). Pokud nejsou k dispozici novější data, pozorování v mapě mohou být zobrazena až do stáří cca 2h od času pozorování (je proto nutné zkontrolovat též čas zprávy v tooltipu). Meteo data jsou znázorněna na mapě v místě polohy pozorování či měření pomocí ikony: Prostřední kroužek znázorňuje standardním způsobem pokrytí oblačnosti. K němu je napojena standardní indikace větru: směr (odkud vítr vane) a rychlost (celá čárka na každých 10kt, poloviční na 5kt). Bezvětří (CALM) je značeno kružnicí kolem staničního kroužku přeškrtnutou indikací směru větru., proměnlivý vítr (VRB) pak Obr. Interpretace množství oblačnosti ve staničním kroužku (převzato z WMO manuálu 485 Manual on the Global Data-processing and Forecasting System, Volume I, WMO-No. 485, 2012) 9 / 17

10 Pod kroužkem je uveden údaj o dohlednosti, nad kroužkem poté aktuální teplota a rosný bod. V případě výskytu je stav počasí zobrazen zkratkou jevu (dle kódu METAR) vlevo od staničního kroužku. Pozice čísel se může drobně měnit v závislosti na poloze ukazatele směru větru. Meteo informace jsou jako každý jiný objekt opatřeny tzv. tooltipem (viz sekce Doplňkové informace objektů), uvádějící dle zdroje meteo informace variantně: plný text zprávy METAR/SPECI, dekódovanou zprávu SYNOP nebo dekódovaná data pozorování AKS. Specifika zobrazení staničního kroužku: u leteckých stanic: v případě CAVOK nebo NSC není zobrazena oblačnost ve staničním kroužku (jako např. "jasno") u automatických klimatologických stanic (AKS) je v denní době (mezi SR a SS) odhadována oblačnost nepřímo z procenta délky slunečního svitu za posledních 10 min., v noci není indikována vůbec u AKS je případný stav počasí indikován pouze jako -UP, UP, +UP (neurčený typ srážek se slabou, mírnou, silnou intenzitou) S aktivací tlačítka Meteo přibude napravo od tlačítka G Meteo tlačítko Meteo přehled. Klikem na něj vyvoláme přehledovou tabulku všech meteostanic, zobrazených aktuálně na mapě: Tabulka obsahuje všechny informace, které jsou jinak dostupné v TT meteostanice, zároveň lze klikem na stanici zobrazit tabulku historie dostupných dat stanice. Ta vypadá obdobně, navíc má v horní části ovládací prvky stránkování pro posun v historii. 10 / 17

11 AUP/UUP Informace o plánu využití jednotlivých prostorů jsou znázorněny vybarvením příslušného prostoru (vybarvený = aktivní, nevybarvený = neaktivní). Tato informace je vztažena k zadanému času letu. Doplňující informace jsou uvedeny v příslušné záložce (AUP) TT prostoru (viz sekce Doplňkové informace objektů). Kromě toho je plán aktivity dostupný i samostatně pomocí tlačítka F. Kliknutím na něj se dostáváme na stránky ŘLP přinášející veškeré podrobnosti: Doplňkové informace objektů K zobrazeným objektům mohou být dostupné další textové informace. Tyto jsou přístupné pomocí tzv. tooltipu (TT) prvek V, jež lze vyvolat klikem na příslušný objekt. Dostupnost TT značí změna kurzoru myši na ručičku při přejetí nad objektem, stejně jako např. u webových odkazů. Upozornění po kliku na objekt dochází k načítání informací z databáze, takže zobrazení TT může zabrat několik vteřin v závislosti na rychlosti Internetového spojení (čekání na vyřízení požadavku je znázorněno změnou kurzoru myši většinou na otazníček, závisí to však na prohlížeči). V případě, že se pod kurzorem myši nachází více objektů, jsou všechny uvedeny v oblasti W. Jednotlivé druhy informací jsou rozděleny do skupin a tyto jsou reprezentovány záložkami v oblasti X. Kromě základních či doplňkových informací se zde můžeme setkat například i s letištními NOTAMy či SNOWTAMy. Pokud máme zobrazen např. prostor, můžeme zde vidět informaci AUP/UUP. 11 / 17

12 Vyhledávání objektů Pod ovládacím prvkem T Lupa se skrývá funkcionalita vyhledávání objektů. Klikem na lupu se otevře pole pro zadání ICAO kódu nebo názvu objektu, dle kterého se objekty vyhledávají: Vyhledávání probíhá automaticky, jakmile pole obsahuje alespoň 3 znaky. Není-li nic nalezeno, pole zčervená, v opačném případě zezelená a pod ním se zobrazí ICAO kódy nalezených objektů (spolu s typem objektu v závorce): Klikem na jeden z výsledků vyhledávání se mapa přesune na místo s daným objektem (není-li již vidět) a zobrazí se jeho tooltip. V případě, že byl nalezen právě jeden objekt, dojde k tomu rovnou. Klikem na červený křížek se vyhledávací pole vymaže. Klikem na lupu se vyhledávání zavře (minimalizuje); seznam nalezených objektů si vyhledávání pamatuje do dalšího otevření pro eventuální pozdější použití (nikoliv však přes obnovení [F5] nebo zavření okna prohlížeče). Tisk Mapu můžeme tisknout pomocí tlačítka Tisk I. Jeho stiskem se nám zobrazí nové okno s aktuálně navolenou mapou. Nabídka tisku se po dokončení načtení mapy zobrazí automaticky, pokud k tomu z nějakého důvodu nedojde, lze jí vyvolat stiskem kláves CTRL+P. 12 / 17

13 Nezobrazitelné informace Objekty Některé objekty nelze zobrazit výše popsanými způsoby, např. trigger NOTAMy nebo NOTAMy, které se nepodařilo automaticky dekódovat. Existuje-li takový objekt, vpravo nahoře v oblasti R je zobrazeno tlačítko Nepřiřazené NOTAMy, jímž zobrazíme okno se seznamem těchto objektů: Meteo výstrahy Obdobou jsou meteo objekty vztažené k FIRu (typicky informace SIGMET/AIRMET a výstrahy). Pokud je takováto informace dostupná pro zadaný čas letu, jsme na toto upozorněni vpravo nahoře v oblasti R zobrazením tlačítka Meteo výstrahy. Klikem na něj zobrazíme okno se seznamem platných zpráv typu SIGMET/AIRMET a výstraha (od času vydání do konce platnosti). V záhlaví je uvedeno datum a čas vydání, v plném textu pak platnost (VALID DDHHMM ) těchto zpráv: 13 / 17

14 Plánování tratí Funkcionalita plánování tratí je dostupná pod ovládacím prvkem U PL. Klikem na tlačítko se rozbalí uživatelské rozhraní plánování v základní formě: Klikem na tlačítko + toto tlačítko zmodrá, kurzor myši se změní na křížek a dále je možno na mapě přidávat tzv. waypointy (referenční body): Pod tlačítkem se tvoří seznam waypointů. Název bodu je tvořen identifikací nejbližšího objektu daných typů (AD, AD UL, AD nouz., VOR/DME, NDB, sídlo) k bodu v okruhu pěti kilometrů od bodu nebo souřadnicí, nevyskytuje se v této vzdálenosti žádný takový objekt. Každý bodu se dá smazat příslušným červeným křížkem, křížek vedle tlačítka PL smaže všechny body. Čísla u každého waypointu znamenají vzdálenost od předchozího bodu v NM, pod seznamem je tučně zobrazen jejich součet, tedy vzdálenost celé trasy. Pod seznamem waypointů jsou pod příslušnými nadpisy exporty souřadnic dle standardu PIB a standardu FPL k textovému zkopírování (copy-paste) a následnému dalšímu použití. Klikem na PL se rozhraní plánování zavře (minimalizuje); naplánovanou trať si aplikace pamatuje do dalšího otevření plánování pro eventuelní pozdější použití (nikoliv však přes obnovení [F5] nebo zavření okna prohlížeče). 14 / 17

15 Uživatelský profil Zaregistrováním si uživatel může vytvořit vlastní profil, v rámci něhož je možno přizpůsobit si některé konfigurační volby. Registrace uživatele Registrační stránka je dostupná pod odkazem Registrace v přihlašovacím okně, které se vyvolává tlačítkem N Login (viz dále v sekci Přihlášení). Po vyplnění požadovaných polí je uživateli vytvořen účet/profil a od této chvíle se na něj lze přihlašovat. Přihlášení Přihlašovací okno se vyvolává tlačítkem N Login : Krom přihlašovacího jména ( Login ) a hesla je možné zaškrtnout volbu Trvalé přihlášení, aplikace se poté pokusí uživatele přihlásit i po restartu prohlížeče. Při neúspěšném pokusu o přihlášení je uživatel upozorněn na důvod selhání červeným textem pod příslušným vstupním polem, krom toho se v levém spodním rohu zobrazí odkaz Zapomenuté heslo?, kterým se lze dostat na dialog obnovy hesla; proběhlo-li přihlášení úspěšně, obrazovka mapy se přenačte a v poli M se zobrazí jméno uživatele to funguje zároveň jako odkaz na zobrazení konfigurace profilu. 15 / 17

16 Konfigurace profilu Okno konfigurace profilu vyvoláme klikem na jméno uživatele v poli M: Příslušné konfigurační volby jsou rozděleny do několika záložek (na obrázku je ta první), k přepínání mezi nimi slouží horní pruh tlačítek. Pokud není význam konfigurační volby jasný z názvu, je popsán v tooltipech, které se zobrazí při ponechání kurzoru myši nad nadpisem nebo vstupním polem, případně nad otazníčkem. Pro uložení změn konfigurace slouží zelené tlačítko Aktualizovat, klikem na něj se uloží hodnoty všech záložek (vyjma záložky Povolené moduly, která funguje samostatně) a zároveň dojde k přenačtení obrazovky mapy s novými hodnotami. Konfiguraci je možno vrátit do výchozího (továrního) nastavení červeným tlačítkem Výchozí nastavení hodnoty se tím pouze přepíší a je nutno je dále potvrdit tlačítkem Aktualizovat, lze je tedy ještě dále měnit. Uzavřením okna červeným křížkem v pravém horním rohu provedené změny zahodíme. 16 / 17

17 Závěr Technická podpora Uživatelům je poskytována ová technická podpora na adrese Před kontaktováním technické podpory zkontrolujte, zda je váš počítač v souladu se zde uvedenými podmínkami použití a vaše postupy odpovídají postupům zde uvedeným. Použité zkratky a výrazy AV AisView tato aplikace GND Ground výška 0 metrů nad zemí Checkbox Ovládací prvek zaškrtávátko JS JavaScript FL Flight Level výška definovaná letovou hladinou Klik Kliknutí levým tlačítkem myši Najetí myší Umístění kurzoru myši na odkazovaný objekt ŘLP Řízení letového provozu ČR, s. p. Tah myší Stisknutí levého tlačítka myši a její posun bez uvolnění stisku. Posun je ukončen uvolněním tlačítka TT Tooltip okno s nápovědou zobrazené po najetí myší na přidružený objekt Zaškrtnutí Klik na čtvercové vstupní pole umožňující zaškrtávání (tzv. Checkbox) 17 / 17

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Geosense Geoportál návod k použití

Geosense Geoportál návod k použití Geosense Geoportál návod k použití 1 / 22 OBSAH ÚVOD - O GEOPORTÁLU... 3 SPUŠTĚNÍ GEOPORTÁLU... 4 POHYB V MAPĚ... 5 Ovládací kříž... 5 Použití myši... 5 Použití klávesnice... 6 OVLÁDACÍ PRVKY... 7 Základní

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Obsah Práce s mapou... 2 Zobrazení mapy... 2 Mapové okno... 3 Přehledka... 4 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 6 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Definiční

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více