Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Toto je ustanovení uživatele Industry Online, strojírenského portálu poskytovaného společností Industry Online s.r.o. (poskytovatel). Když si nepřejete být vázáni termíny a podmínkami tohoto ustanovení, nebude pro Vás možné vstoupit a užívat naše stránky. Ponecháváme si práva upravit a znovu publikovat toto Ustanovení kdykoliv a s okamžitým účinkem. 1. Udělení licence Služby poskytované na našich stránkách jsou dostupné jen těm, co jsou z právního hlediska schopni vytvářet smlouvy v souladu se zákony České republiky. Naše služby nejsou dostupné mladistvým a členům vyloučeným z našich stránek. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nebude pro Vás možné vstoupit a využívat naše stránky. Vaše uživatelské jméno a heslo nemůže být odhaleno, přeneseno, nebo prodáno třetí straně. Když registrujete společnost, zavazujete se, že máte požadovanou pravomoc, zavázat Vaši společnost tímto souhlasem. Rozsah využívání portálu uživatelem je stanoven Všeobecnými obchodními podmínkami, která poskytuje uživateli nevýhradní licenci - právo používat aktuální verzi portálu. Společnost Industry Online s.r.o. Vám uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která Vás opravňuje k využívání portálu. Tato licence je udělována výhradně k tomu, abyste mohli využívat služby a jejich výhody poskytované společností Industry Online s.r.o. způsobem stanoveným v těchto podmínkách. Zavazujete se, že nebudete sami ani neumožníte jiným osobám kopírovat jakoukoli část stránky, upravovat ji, vytvářet z ní odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, nebo jiným způsobem pokoušet extrahovat části, ledaže byste k tomu byli výslovně oprávněni nebo povinni ze zákona nebo získali výslovný písemný souhlas od společnosti Industry Online s.r.o. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nesmíte postoupit svá práva používat stránku na třetí osoby (ani formou dílčí licence či podlicence), zatěžovat je zástavními právy ani poskytnout práva k nim třetím osobám ani žádnou jejich část převádět na třetí osoby jakýmkoli jiným způsobem. Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která Vám již náleží, zůstávají Vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte společnosti Industry Online s.r.o. časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte na portálu Industry Online. 2. Vlastnická práva Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. (nebo osoby, které jí poskytly souhlas či licenci či jiné obdobné právo) je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv portálu, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Dále berete na vědomí, že portál může obsahovat informace, které jsou společností Industry Online označeny jako důvěrné a že takové informace nesmíte dál šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. písemně nedohodli na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat obchodní firmu společnosti Industry Online, její ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jména ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky. V případě, že jste získali výslovné právo využívat výše uvedené odlišující rysy a značky společnosti Industry Online s.r.o. na základě zvláštní písemné dohody se společností Industry Online s.r.o., souhlasíte s tím, že je budete využívat v souladu s takovou dohodou, jakýmikoliv příslušnými ustanoveními Podmínek a zásadami pro využívání odlišujících rysů a značek společnosti Industry online v platném znění. S výjimkou omezené licence stanovené v článku níže, společnost Industry Online s.r.o. bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě těchto Podmínek od Vás (a od osob, které Vám udělily svůj souhlas či licenci či jiné obdobné právo) nezískává žádná zákonná ani vlastnická práva k jakémukoli Obsahu, který vložíte, odešlete nebo zobrazíte v rámci portálu, a to včetně jakýchkoliv práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí portálu (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. nedohodli písemně na něčem jiném, souhlasíte s tím, že za ochranu a vymáhání takových práv ponesete odpovědnost Vy a že společnost Industry Online s.r.o. není povinna jednat v tomto ohledu za Vás. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat upozornění na vlastnická práva (včetně upozornění na ochranu autorskými právy a ochranné známky), která budou na portálu Industry Online.

2 Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nebudete při používání portálu využívat žádné ochranné známky, známky služeb, obchodní firmy ani loga jakýchkoli jiných společností či organizací způsobem, který by mohl nebo má vést k tomu, že nebude zřejmé, kdo je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem takových známek, názvů a log. 3. Používání ochranných známek Publikace, produkty, obsah nebo služby zmíněné zde nebo na našem portálu jsou výhradně ochranné známky nebo známky služeb poskytovaných společností Industry Online s.r.o. Jiné produkty, nebo jména společností zmíněných na stránce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. 4. Obecný popis portálu Industry Online Industry Online je výhradně inzertním a reklamním portálem, které umožňuje uživatelům inzerovat své produkty, zboží a služby, nabízet či poptávat nevyužité výrobní prostředky, nabízet či poptávat své výrobní kapacity či nabízet volná pracovní místa. Nejsme nijak zúčastněný s prodejem mezi kupujícím a prodávajícím. Proto nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou, správností nebo legálností věcí inzerovaných na naší stránce, nebo na správnosti uveřejněného seznamu. Nemůžeme garantovat, že kupující nebo prodávající skutečně danou transakci provede až do konce. K ověření identity využíváme při registraci mnoha technik k identifikaci uživatele našich stránek. Protože ověření identity uživatele je na Internetu velmi obtížné, nemůžeme ověřit identitu každého uživatele Registrace Podmínkou užívání portálu Industry Online je uzavření smlouvy mezi uživatelem a společností Industry Online s.r.o. (dále jen registrace). Součástí registrace je výběr licence, uživatel má na výběr ze tří licencí to: Komfort Licence typu Komfort je placenou službou a to na dobu tříměsíční čí roční. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadávání neomezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí Limited Licence Limited je placenou službou a to na dobu jednoho roku. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadává omezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí. Celkový počet inzerátů je u této licence omezen na Basic Licence Basic je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Umožňuje Vám přístup k omezenému počtu funkcí systému, vložení obecného zápisu Vaší společnosti do skupin Produkty a materiály a Služby a účastnit se aukcí, neumožňuje přístup k veřejným poptávkám. Uživatel, který má zájem uzavřít smlouvu s poskytovatelem je povinen vyplnit Registrační formulář a úspěšně dokončit registraci. Pokud uživatel uvede údaje nepravdivé či zavádějící může poskytovatel pozastavit platnost užívání jeho licence či odstranit veškeré jeho záznamy bez náhrady. Na uživateli může být případně vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Industry Online. Poskytovatel ověřuje jednotlivé registrace, při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nedůvěryhodností má poskytovatel právo zájemce o registraci odmítnout a zároveň ho umístit na Černou listinu. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele Poplatky a služby Ceny licencí a užívání našeho systému jsou uvedené v našem ceníku. Ponecháváme si právo upravit poplatky za naše služby, tak jako kdykoliv změnit některé nebo všechny naše služby. V případě, že uvedeme novou službu, jsou poplatky za tuto službu účinné ke dni jejího vzniku. Pokud nebude upraveno jinak, veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých Inzerce a prodej Zboží, které inzerujete k prodeji na naší stránce, musíte být schopní legálně prodat. Seznamy věcí, které inzerujete, musí obsahovat správný popis věcí a mohou obsahovat pouze popisy, obrázky a další obsah související přímo s prodejem těchto konkrétních věcí. Všechny inzerované položky musí být zařazeny do příslušných kategorií. Ponecháváme si právo pozastavit či ukončit Vaše členství v případě že jste podezřelý (rozsudkem soudu, usnesením o vyrovnání, pojistným vyšetřováním, nebo jinak) z podvodných aktivit spojených s našimi stránkami.

3 4.4. Aukce Obecné podmínky aukce Společnost Industry Online s.r.o. je provozovatelem online aukčního portálu. Následující podmínky upravují podmínky online aukcí provozovaných společností Industry Online s.r.o. Obchodní podmínky aukce jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Industry Online s.r.o. Tyto podmínky upravují vztah mezi společností Industry Online s.r.o. a Kupujícím a Prodávajícím. Vítězem dražby je Účastník (Kupující), který v okamžiku uplynutí doby, ve které je možné činit podání, učinil nejvyšší podání. Okamžik skončení doby pro činění podání (Uzávěrka) určí výlučně a závazně čas serveru portálu společnosti Industry Online s.r.o. Je-li podání překračující dosavadní podání učiněno v méně než pěti minutách před uplynutím doby pro činění podání, bude Uzávěrka posunuta o dalších 10 minut. Jednotlivé položky mohou být úspěšně vydraženy, pokud dosáhly Minimální ceny. V případě, že nebude dosaženo Minimální ceny, není možné položku vydražit a uzavřít tak kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím pokud k tomu Dražitel neobdrží výslovný pokyn ze strany Prodávajícího. Veškerá podání Účastníků jsou závazná. V případě, že Účastník učinil nejvyšší podání (Kupující), obdrží o tom vyrozumění a bude vyzván k uzavření kupní smlouvy. Vydražené položky jsou tímto okamžikem považovány za předané Kupujícímu. V případě pochybností na straně společnosti Industry Online s.r.o., pokud jde o platnost jakékoli nabídky, bude na úsudku Dražitele, aby určil úspěšného Účastníka, zrušil prodej, nebo znovu nabídl a prodal příslušnou položku a to bez jakékoli odpovědnosti k potenciálním Kupujícím. Společnost Industry Online s.r.o. může pozměnit nebo stáhnout jakoukoli položku z aukce z jakéhokoli důvodu až do okamžiku, kdy je aukce kladívkem ukončena, pokud jde o tuto položku (položky) Aukční přirážka K ceně jednotlivých položek se připočítává aukční přirážka, je uvedena procentně bez DPH u každé položky jednotlivě. Aukční přirážku hradí kupující neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury Daň z přidané hodnoty (DPH) Kupující je povinen zaplatit DPH ve výši dané příslušnými ustanoveními daného státu splatnou neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury vystavené Dražitelem a to v případě, že Prodávající a Kupující mají svá sídla ve stejném státě. Určujícím místem pro sazbu DPH je sídlo Vlastníka. Kupující nehradí DPH Dražiteli v případě, že jeho sídlo se nachází mimo daný stát Vlastníka Měna Veškeré aukční položky jsou draženy výhradně v měně EUR a CZK Platba Kupující je povinen zaplatit celkovou kupní cenu neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury. Všechny platby musí být provedeny v měně EUR, pokud je sídlo Prodávajícího na území České republiky tak i v CZK. Pro přepočet je směrodatný kurz daný poměrem CZK/EUR uvedený v rámci každé položky řádek Aktuální cena. Akceptovatelná forma platby je výhradně bankovním převodem nebo složením hotovosti na pokladnu banky společnosti. Neakceptujeme platby, šekem nebo kreditní kartou. Jestliže Dražitel neobdrží platbu v souladu s body vedenými výše, vyhrazuje si právo uplatnit veškerá práva a opatření uvedená v bodě Veškeré bankovní poplatky jsou k tíži kupujícího Vlastnictví vydražených položek Vlastnictví vydražených položek přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacením celkové kupní ceny včetně DPH Vyzvednutí zakoupených položek Kupující je povinen vyzvednout si vydraženou položku z prostor, kde byla prodána, na své vlastní náklady ne však později, než v době uvedené Dražitelem a po uhrazení celkové kupní ceny. Veškeré balení a manipulace s nakoupenými položkami je na riziko kupujícího a na jeho náklady. Společnost Industry Online s.r.o. není odpovědná za jednání a opomenutí osob, které balí nebo přepravují zakoupené položky, bez ohledu na to, že tyto osoby mohly být doporučeny společností Industry Online s.r.o Dohled a škody způsobené při odstraňování zakoupených položek Kupující může vydražené položky odvézt pouze po předchozí domluvě s Dražitelem a pouze pod jeho dohledem, nebo dohledem jím ustanoveného zástupce nebo zástupců. Odpojení kterékoli položky od hlavního zdroje elektřiny musí být provedeno vždy po dohodě s Prodávajícím a to plně kvalifikovaným elektrikářem.

4 Jestliže, podle mínění Dražitele, odstranění jakékoli položky může způsobit škodu na prostorách Prodávajícího nebo jakoukoli jinou škodu, pak Dražitel může uvalit kauci na případné vzniklé škody v takové výši, kterou by Dražitel mohl vyžadovat na pokrytí nákladů, které by byly potřeba na odstranění této škody. Kdyby Kupující odmítl složit tyto peníze, pak by mu Dražitel mohl odmítnout přístup do prostor Prodávajícího za účelem vyzvednutí všech položek nebo kterékoli položky, kterou Kupující vydražil, nebo by Dražitel mohl prodej této položky nebo položek zrušit Kupující je odpovědný za všechny škody, které způsobí on, jeho přepravce nebo agenti na majetku kterékoli třetí osoby (a obzvláště prostorám Prodávajícího) při odstraňování položky nebo položek, které zakoupil Nároky třetích stran Kdyby některá strana tvrdila, že je Vlastníkem, nebo že má vlastnické právo k celé položce nebo části položky, před tím, než je tato položka odstraněna z prostor Prodávajícího, pak si Dražitel rezervuje právo zrušit prodej této položky, nebo povolit její odstranění z prostor Prodávajícího za takových podmínek, které uzná za vhodné Přenos rizika Riziko ztráty nebo poškození zakoupené položky přechází na Kupujícího jeho předáním resp. vyrozuměním o nejvyšším podání. Jakákoli povinnost Dražitele nebo Prodávajícího položky dodat, se bude považovat za splněnou vyrozuměním o nejvyšším podání, dokonce i tehdy, když dojde k následnému poškození této položky a/nebo ztrátě její části Prostředky v případě nezaplacení nebo selhání vyzvednout si zakoupené položky Jestliže není celková kupní cena za kteroukoli položku zaplacena, nebo si Kupující položku nevyzvedne v souladu s Obchodními podmínkami aukce, může společnost Industry Online s.r.o. uplatnit jedno nebo více z dále uvedených práv a opatření: zakročit proti Kupujícímu ve věci škod způsobených porušením smlouvy; zrušit prodej této nebo kterékoli jiné položky prodané Kupujícímu v prodlení při této nebo jiné aukci a nechat si jako kompenzaci všechny platby provedené Kupujícím přisouditelné ztrátám, nákladům nebo výdajům utrpěným Prodávajícím nebo společností Industry Online s.r.o. v důsledku prodlení Kupujícího znovu prodat danou položku a učinit Kupujícího odpovědným za schodek. učinit kupujícího odpovědným za celkovou kupní cenu a schodek způsobený rozdílem cen účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje osmým dnem od předání pojistit, odstranit a uskladnit položku buď v prostorách společnosti Industry Online s.r.o. nebo jinde, na riziko a náklady Kupujícího v prodlení; Odpovědnost společnosti Industry Online s.r.o. Veškeré položky se prodávají ve stavu, v kterém se nachází v den dražby. Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem položek a že si jednotlivé položky řádně prohlédl a nebude uplatňovat vůči společnosti Industry Online s.r.o. resp. Prodávajícímu žádné nároky. Společnost Industry Online s.r.o. za podmínek uvedených níže není odpovědná za popisné chyby v Katalogu nebo jinde, anebo za pravost nebo autentičnost kterékoli položky. Společnost Industry Online s.r.o. resp. Prodávající neposkytuje Kupujícímu žádnou záruku Společnost Industry Online s.r.o. a Prodávající tímto individuálně vylučují odpovědnost za jakoukoli nehodu a zranění, ať se přihodilo jakkoli, utrpěné osobou nebo osobami, které mohly navštívit tyto prostory za účelem aukce, inspekce, nákupu, vyzvednutí nebo jiným. Společnost Industry Online s.r.o. prodává jednotlivé položky z pověření Prodávajícího (s výjimkou případů, kdy zcela nebo částečně položku vlastní jako majitel) a jako taková není odpovědná za porušení smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím. Kupující musí na své náklady vyhovět všem platným zákonům a předpisům, které se týkají odstraňování/likvidace odpadů, včetně odpadů rizikových. Jestliže se odpadové materiály odstraňují, pak tato práce musí být provedena schváleným a oprávněným dodavatelem na náklady Kupujícího Pojmy V těchto Obchodních podmínkách budou mít termíny definované níže následující význam: Aukční systém Aukční systém je automatizovaný elektronický systém, tvořený software a hardware, který zajišťuje provoz Aukce, registrace účastníků a další služby. Katalog Zahrnuje reklamy, brožury, odhady, ceníky a jiné publikace společnosti Industry Online s.r.o.; Dražitel Dražitelem je společnost Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: Prodávající Prodávajícím se rozumí vlastník strojů či příslušenství, který je uveden v detailu aukční položky jako Vlastník. Kupující Kupujícím se rozumí každý účastník, který učiní podání formou příhozu u jakékoliv položky aukčního portálu. Účastník Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu (Registrace) o užívání systému se společností Industry Online s.r.o. Vítěz aukce Vítězem aukce je účastník, který učinil nejvyšší podání ve během doby trvání aukce. Předmět aukce Předmětem aukce je zboží tj. stroje a příslušenství schválené dražitelem. Cena při úderu kladívkem Znamená cenu, za kterou je položka přiklepnuta Dražitelem Kupujícímu včetně aukční přirážky bez DPH Aukční přirážka znamená provizi, která bude zaplacena společnosti Industry Online s.r.o. Prodávajícím;

5 Minimální cena Minimální cenou se rozumí nejnižší cena, za kterou je Prodávající ochotný aukční položku prodat, pokud není stanoveno jinak. Příhoz Příhozem se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím aukčního systému. Jelikož jsou všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy již definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Kup ihned Aukce Kup ihned není standardním typem aukce, ale jde o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva bude uzavřena s účastníkem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím aukčního systému, že návrh přijímá. Doba trvaní aukce Doba trvání aukce je doba, ve které jsou Účastníci aukce oprávněni činit návrhy na uzavření kupní smlouvy, popř. zasílat oznámení o tom, že přijímají návrh na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas serveru. Schodek Znamená veškeré manipulační poplatky, úroky, inkasní poplatky, související finanční závazky, náklady (včetně neomezených právních poplatků a výdajů) a poplatky za uskladnění, odstranění a pojištění a s ohledem na opětovný prodej, rozdíl mezi originální cenou při úderu kladívkem a cenou při úderu kladívkem při opětovném prodeji 4.5. Osobní údaje a jejich ochrana Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností Industry Online s.r.o. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost Industry Online s.r.o. bez vašeho výslovného svolení neprodá, nepůjčí, nevymění ani jinak nepřevede žádné osobní údaje a/nebo údaje o provozu nebo obsah komunikace žádné třetí osobě, pokud nebude povinna tak učinit ze zákona nebo na základě příkazu oprávněných orgánů Omezení odpovědnosti poskytovatele Portál Industry Online není odpovědný za případné vady zboží nebo služeb, jež jsou nabízeny jeho prostřednictvím. Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost společnosti Industry online s.r.o. za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit. V souladu s obecným ustanovením, nenese společnost Industry Online s.r.o. a jí přidružené společnosti ani osoby, které jim udělily svůj souhlas nebo licenci, vůči Vám odpovědnost za: nepřímé nebo následné škody, které Vám případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat, které Vám vzniknou, jakékoliv ztráty a škody, které Vám případně vzniknou: v důsledku jakékoliv Vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy nebo v důsledku Vašeho vztahu nebo transakce mezi Vámi a zadavatelem reklamy či sponzorem, který umístí svoji reklamu na portál v důsledku jakýchkoliv změn, které společnost Industry Online s.r.o. na portálu provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím, neposkytnete-li společnosti Industry Online s.r.o. přesné údaje pro Váš uživatelský účet dojde-li z Vaší strany k prozrazení Vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k Vašemu uživatelskému účtu Uživatelé berou na vědomí, že společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu Industry Online dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. Vzhledem k tomu, že portál Industry Online slouží pouze pro prezentaci Vaší společnosti, v případě že máte spor s jedním či vice uživateli, souhlasíte s osvobozením společnosti Industry Online s.r.o. od všech nároků, požadavků a škod (aktuálních a následujících) všech druhů známých i neznámých, veřejných i neveřejných, pocházejících a jakkoliv spojených s tímto sporem Omezení nebo přerušení provozu portálu Společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna omezit nebo přerušit provoz portálu Industry Online za účelem jeho údržby nebo aktualizací. O plánovaném přerušení provozu je společnost povinna seznámit všechny uživatele aukčního portálu rozesláním informačního u na kontaktní ové adresy uživatelů. Při přerušení provozu se pozastaví všechny probíhající aukce až do doby zprovoznění aukčního portálu. Po obnovení provozu se pokračuje v přerušených aukcích v časovém bodě, ve kterém došlo k přerušení Sankce Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zablokovat účet uživatele, který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto obchodní podmínky, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Industry Online s.r.o., případně u kterého má Industry Online důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Mezi podstatné porušení smlouvy patří zejména:

6 uvedení nepravdivých údajů při registraci nepravdivé informování obchodního partnera o zboží nebo službě neuhrazení služby poskytovatele používání vulgárních slov, pomlouvačství nebo jiném útočení na jiné uživatele portálu Zánikem smlouvy o poskytování služeb portálu nezaniká právo na uhrazení dlužné částky za odměny, náhradu škody ani na smluvní pokutu. 5. Závěrečná ustanovení Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky, smlouvu a její přílohy. Provozovatel je povinen změnu dokumentů oznámit nejpozději v okamžiku jejich aktualizace všem uživatelům portálu. Smlouvy, které byly uzavřeny před touto aktualizací, se řídí podmínkami, které byly platné v době, kdy byla smlouva uzavřena. Uživatel při každém přihlášení potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek, smlouvy a jejích příloh. Tyto Obchodní podmínky a Váš vztah se společností Industry Online s.r.o. na základě těchto podmínek se řídí českým právem. Vy i společnost Industry Online s.r.o. souhlasíte s výhradní soudní příslušností soudů v České republice pro řešení veškerých právních sporů vzniklých z těchto podmínek. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. může i přesto požádat o vydání předběžného opatření (či jiného odpovídajícího soudního rozhodnutí) v kterékoli jiné zemi. Souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto podmínek, em, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb. Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z těchto podmínek odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají dál platná, účinná a vynutitelná. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ).

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com

Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Podmínky užívání a obchodní podmínky TIWWO.com Poslední úprva: 28. července 2015 SMLUVNÍ STRANY Konovalov s.r.o. Se sídlem Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary 360 01 IČ: 29088542 Zapsána v OR sp. zn. C 23989

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář.

Klikněte na odkaz Registrovat v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář. Jak se přihlásit na www.drazby-exekutori.cz postup a nápověda REGISTRACE UŽIVATELE Dříve než budete využívat služeb online dražebního systému drazby-exekutori.cz, musí předcházet nezbytná bezplatná registrace

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 / 5 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Rozsah platnosti 1.1 Společností Doco se v kontextu těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek rozumí společnost Doco International Central

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce

Úvodní ustanovení. Vymezení pojmů. Pravidla inzerce Úvodní ustanovení Následující podmínky upravují užívání internetových stránek, zejména pravidla zadávání inzerce, pravidla odpovědnosti provozovatele a uživatelů za obsah stránek a pravidla členství. Uživatel

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více