Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol."

Transkript

1 : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků. Za inzerci odpovídají objednatelé.

2 PROGRAM ÚTERÝ :15 9:15 Registrace účastníků 9:15 Zahájení výstavy 9:30 Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům Dálkové zásobování teplem a chladem I. sekce Malý sál 1. patro Sekce I MÍSTO TEPLÁRENSTVÍ V BUDOUCÍ ENERGETICE Moderátor: Daniela Písařovicová 9:45 Zahájení konference Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR 10:00 Energetická unie a trendy evropské energetiky Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku 10:30 Strategie a rozvoj finského teplárenství Jari Kostama, Finnish Energy Industries 11:00 Panelová diskuse: České teplárenství v Energetické unii 11:45 Přestávka na oběd 13:00 Příprava nového modelu trhu s elektřinou Jiří Feist, EP Energy a.s., Praha 13:30 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Novelizace energetického zákona a zákona o POZE Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 15:00 Pohled banky na projekty v teplárenství Martin Dykast, Česká spořitelna, a.s., Praha Technika a technologie pro teplárenství Labský sál, 1. patro Moderátor: Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Problémy navrhování a provozu tepelných sítí a jak je řešit Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP s.r.o. viz str. 9 13:05 Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? A jaké budou? Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 13:35 Energeticky efektivní izolace a vodotěsné opláštění potrubí v systémech centrálního zásobování teplem Bronislav Kožík, Rockwool, a.s. viz str :55 Coffee break (Velký sál) 14:25 Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o. viz str :40 Dálkové odečty Peter Bartoš, Kamstrup A/S organizační složka viz str :00 Zvýšení účinnosti tepelných zdrojů v SZT pomocí plynového tepelného čerpadla Lukáš Jančok, TEDOM a.s. viz str :20 Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB/péče o zákazníky Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s. 4

3 Čím budeme topit? Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Čím budeme topit Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :55 Energetický potenciál biomasy v Moravskoslezském kraji Silvie Petránková Ševčíková, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :15 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách Vlastislav Vítů, KOMTERM a.s. viz str :35 LignoPlus alternativní hnědouhelné palivo Martin Šrůtek, Vattenfall Europe Mining AG viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:40 Modernizace teplárny v Plané nad Lužnicí čím budeme topit Libor Doležal, C-Energy Bohemia s.r.o. viz str :00 Moderní kamna a malé kotle na tuhá paliva Jiří Horák, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str. 39 Společenský večer Tereziánský dvůr 19:00 Zahájení společenského večera moderátorem 5

4 PROGRAM STŘEDA :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem II. Sekce Malý sál, 1. patro Sekce II EKONOMIKA A PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA Moderátor: Miroslav Krejčů, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Aktuální problémy teplárenství a jejich řešení Vladimír Vlk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 9:35 Pohled a záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie René Neděla, Energetický regulační úřad 10:05 Jednotné povolovací řízení a novela stavebního zákona Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR 10:30 Coffee break (Velký sál) 11:30 Možnosti čerpání prostředků z OP PIK v oblasti energetiky Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 12:00 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti energetiky Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR 12:30 Přestávka na oběd 13:30 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 13:55 Stabilizace trhu s povolenkami a další záměry Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:20 Analýza aktuálního dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o., Praha viz str :45 Coffee break (Velký sál) 15:15 Outsourcing vodního hospodářství úspora peněz a převzetí financování Ondřej Beneš, Veolia Voda Česká republika a.s. viz str :40 Pravda a mýty v úsporách elektrické energie v podnicích Václav Langheinrich, Bohemia Müller s.r.o. Kulatý stůl Sál Eliška, přízemí Kulatý stůl uhelná energetika a teplárenství, VIZE :30-15:00 Moderátor: Josef Fiřt, Euroenergy 1. Chceme zachovat české teplárenství? 2. Jak vyřeší velké a střední aglomerace dodávky tepla? Mají nějakou koncepci? 3. Limity těžby hnědého uhlí výzva nebo strašák? 4. Palivový mix možnost volby nebo diktát? 5. Jakou prioritu má bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla? 6

5 Odpady a jejich využití v energetice Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR viz str. 48 9:30 Představení regionálního plánu odpadového hospodářství Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj 9:55 Možné cesty k energetickému využití odpadů Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o. viz str :20 Coffee break (Velký sál) 10:45 Studie ČAOH porovnání variant energetického využití odpadů a TAP v ČR Petr Havelka, Česka asociace odpadového hospodářství, Daniel Bubenko, AF Consult viz str :35 Energetické využití odpadů metodou pyrolýzy Miroslav Blažek, První brněnská strojírna a.s. viz str :55 Strategie odpadového hospodářství ve společnosti Veolia Energie ČR a.s. Milan Chromík, Veolia Vedlejší produkty, s.r.o. 12:20 Přestávka na oběd 13:30 Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů Zdeněk Skála, Jiří Moskalík, VUT Fakulta strojního inženýrství viz str :50 Spoluspalování alternativních paliv ve standardních energetických jednotkách Jaroslav Hyžík, STEO viz str :20 Coffee break (Velký sál) 14:55 Představení projektu ZEVO Chotíkov Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská 15:15 Spalovna ZEVO Chotíkov projektování a vlastní realizace Michal Jirman, ČKD Praha DIZ viz str. 70 Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem Labský sál, 1. patro Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:05 Zahájení moderátorem 9:35 Trendy v opravách a modernizacích panelových domů v období Jiří Bárta, Martin Hanák, SČMBD viz str :00 Role územních energetických koncepcí v energetickém plánování Lenka Kovačovská, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:25 Coffee break (Velký sál) 11:00 Projekty EPC příklady úspěšných realizací Libor Bárta, MVV Energie CZ a.s. viz str :25 Optimalizace zásobování teplem v Lipníku nad Bečvou Vladimír Mikeška, Teplo Lipník n. B., a.s. 11:50 Oběd 12:45 Strategie modernizace soustav energeticky úsporné domy zásobované modernizovanými teplárnami Petr Holub, Šance pro budovy 13:10 První pasivní bytový dům v ČR připojený na SZT Michal Čejka, Porsenna o.p.s. viz str :35 Řešení problému HBCD v pěnovém polystyrenu František Vörös, Sdružení EPS ČR viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Náhrada CZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček, MAXXI-THERM s.r.o., Dušan Urban, ALPHA TEPLO, s.r.o. viz str :55 Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Michal Žlebek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :20 Tepelná čerpadla versus SZT praktické výsledky Dan Chaloupka, Teplárny Brno a.s. 15:45 Panelová diskuse: Jsou TČ reálnou alternativou SZT? 7

6 PROGRAM ČTVRTEK :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem III. sekce Labský sál, 1. patro Sekce III PROBLEMATIKA KVET Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET René Neděla, Energetický regulační úřad, Praha 9:35 Novela vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině z druhotných zdrojů Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:05 Coffee break (Velký sál) 10:40 Nové referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 11:05 Panelová diskuse: Budoucnost podpory KVET v ČR 11:45 Oběd Ochrana ovzduší Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ovzduší Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:25 Směrnice EU o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:55 Coffee break (Velký sál) 10:20 Revize BREF pro velká spalovací zařízení Pavel Frolka, ČEZ, a.s. 10:40 Odsíření, denitrifikace a odprášení kotlů střední velikosti Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s. viz str :00 Odsíření Teplárny Karviná Kamil Šíma, Tenza, a.s. viz str :25 Ochrana ovzduší v rámci IPPC legislativní rámec pro BREF Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí ČR 11:45 Finanční perspektiva a dostupnost prostředků z fondů pro oblast energetiky a ŽP Barbora Vondrušková, Ernst&Young ČR s.r.o., Praha 12:10 Oběd Stav k datu Změna programu vyhrazena. 8

7 SEZNAM PŘEDNÁŠEK PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ A PROVOZU TEPELNÝCH SÍTÍ A JAK JE ŘEŠIT , hodin, Labský sál, 1. patro Jan Havelka, Jan Švec ORTEP s.r.o. Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP Sestavení modelu co předchází samotným výpočtům? Stanovení tepelných ztrát u parních soustav Ověřování parametrů páry - teplot, tlaků, entalpií Úlohy koncepčního charakteru u HV sítí Možnosti spolupráce více zdrojů různého charakteru Modely obchodní spolupráce Úvod Všeobecný trend úspor nejen při spotřebě, ale také při výrobě a distribuci Rizika odpojování spotřebitelů Konkurence lokálních zdrojů PK, TČ Snaha o zvýšení efektivnosti provozu teplárenských soustav - nejedná se pouze o zdroje, ale také o tepelné sítě Potřeba řešení různých úloh při přestavbách a rekonstrukcích tepelných sítí Úlohy řešené na parních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Vyhodnocení efektu odstavování některých úseků např. v létě Podklad pro ekonomické rozvahy Podklad pro energetický posudek při žádostech o dotace z fondů EU Možnost připojování nových odběratelů na parních sítích Bilance kondenzátu Dimenzování odváděčů kondenzátu Výpočty parametrů páry Výpočty entalpií páry na předávacích stanicích Dodržování smluvních parametrů u odběratelů Vliv poklesu tlaku ze zdroje Úlohy řešené na horkovodních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Dimenzování tepelných sítí Výpočty rychlostí proudění Sestavení tlakových diagramů, výpočty tlakových ztrát Dosažení požadovaných tlakových dispozic na odběratelských stanicích Posuzování připojitelnosti nových odběratelů Úlohy koncepčního charakteru Spolupráce více zdrojů v rámci jedné sítě Ověřování přenosových kapacit sítě ve vazbě na rozložení výkonů v síti Stručné představení softwaru MOP Softwarový nástroj pro tepelně hydraulické výpočty tepelných sítí Kontinuální vývoj - Zpřesňování algoritmů Nové funkcionality Důležitá je zpětná vazba od uživatelů Co všechno MOP umí modelovat: - Parní a vodní sítě - Sítě s okruhy i s více zdroji - Čerpací, redukční, směšovací stanice, zkraty, uzavírací armatury - Celkové energetické bilance vč. výpočtu tepelných ztrát - Proudění přehřáté i mokré páry vč. výpočtu odvodu kondenzátu - Dynamické jevy v soustavách - Dynamické chování spotřeby tepla pomocí neuronových sítí 9

8 Stručné představení softwaru MOP Tabulkové rozhraní (Excel, Libre Office) - Zadávání vstupů - Čtení výsledků Grafický editor a grafické zobrazení výsledků - Zadávání vstupů - Grafická editace sítě nad mapovým podkladem - Zobrazení rozložení výsledků v síti Co předchází samotnému výpočtu? Sestavení modelu Pomocí tzv. GISimportu z GIS (import celé sítě vč. jejích parametrů) Poloautomaticky např. z.dwg (informace o geometrii sítě) + ručně ostatní části a parametry Celé ručně - např. z výkresů tepelných sítí, z pasportů atd. Naplnění modelu Stanovení zimních maximálních a letních výpočtových příkonů odběratelských stanic, z fakturovaných spotřeb přes průměrný hodinový příkon, přepočet na výpočtovou teplotu z průměrné měsíční teploty Nastavení parametrů sítě dle požadovaného provozního stavu Sladění modelu s měřením Pomocí měření na výstupu ze zdroje a z různých míst v síti Kalibrace průtoků, tlaků a teplot (výkonové koeficienty, drsnost potrubí, vřazené odpory, tepelné odpory) Příklad řešení stanovení tepelných ztrát na parních soustavách Ohodnocení kvality resp. stupně degradace izolace Úprava katalogových hodnot tepelných odporů Rozdíl ztrátového výkonu celé sítě a sítě s odstavenými úseky Stanovení úspor ztrát přes ztrátový výkon a dobu trvání Příklad řešení - Výpočty parametrů páry v parních sítích Kontrola smluvně garantovaných parametrů (technologické odběry) Výpočty entalpií páry (podklad pro fakturaci) Ověření možnosti snížení výstupního tlaku ze zdroje Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Koncepční úvahy nad sítí jako celkem Návrh optimálního rozložení výkonů mezi jednotlivými zdroji po dokončení přestavby pára-voda Ověření možností přenosových výkonů mezi jednotlivými zdroji Ověření možnosti různých provozních stavů v průběhu celého roku Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Pro různé varianty rozložení výkonů a pro různé provozní stavy sledujeme: Nepřekročení doporučených rychlostí proudění v kritických místech sítě Dodržení požadované tlakové dispozice na páteřních rozvodech nebo přímo u konečných odběratelů Nepřekročení maximálního přetlaku v síti v nejnižších místech sítě Nepodkročení hodnoty odparu v nejvyšších místech sítě Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Ověření možností spolupráce dvou a více zdrojů Typicky se jedná o připojení zdrojů jejichž úkolem (z pohledu teplárenství) je pouze vyvedení požadovaného výkonu Prostor pro uplatnění dalších zdrojů je daný technologickým minimem hlavního zdroje a odběrovým diagramem Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Provedení přepočtů pro různé provozní stavy v průběhu roku Detailní rozbor mezních stavů např. letní minima Ověření rozsahu stávajících čerpadel Navrhování pracovních bodů nových čerpadel Ověření možností ostrovního zásobování při plánované odstávce nebo havarijním výpadku hlavního zdroje 10

9 Základní modely obchodní spolupráce ORTEP spravuje model (zákazníci bez GIS), provádí aktualizaci a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS a ORTEP aktualizuje model a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS, aktualizuje výpočtový model a řeší základní přepočty, ORTEP provádí pouze přepočty složitějšího charakteru servisní smlouva + licence (vč. technické podpory) ORTEP pouze poskytuje software a technickou podporu, správu sítě i veškeré výpočty provádí zákazník na základě zakoupené licence Děkuji Vám za pozornost ORTEP, s.r.o. Braunerova 21 Praha 8 11

10 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLACE A VODOTĚSNÉ OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ V SYSTÉMECH CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM , hodin, Labský sál, 1. patro Bronislav Kožík Rockwool, a.s. AGENDA Skupina ROCKWOOL Proč izolujeme Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom Tepelné ztráty Izolace a vodotěsné opláštění v systémech CZT Branislav Kožík, Heat not lost, września, Kraków Skupina ROCKWOOL Výrobní závod v České republice - Bohumín Skupina ROCKWOOL je výrobcem a dodavatelem výrobků, systémů a řešení na bázi kamenné minerální vlny ROCKWOOL má sídlo v dánském městečku Hedehusene poblíž Kodaně Přes vysoce kvalifikovaných pracovníků Výrobní a logistické centrum technických izolací pro severovýchodní Evropu 3 Značky Skupiny ROCKWOOL Vlastnosti izolace ROCKWOOL Odolnost vůči ohni Zvuková izolace Dlouhodobá stálost Trvanlivost 5 12

11 7 8 Nejdůležitější úkoly tepelné izolace potrubí Ochrana osob: Všechny dostupné části izolace musí být zabudovány tak, aby lidé nebyli vystaveni riziku opaření Proč izolujeme? Snížení ztráty tepla: snížení tepelných ztrát při předávání a uchovávání tepla Snížení emisí CO 2 : snížení tepelných ztrát na absolutní minimum má bezprostřední vliv na snížení emisí CO 2 Kontrola procesu: zajištění stálosti procesní teploty Ochrana před zamrzáním: venkovní tepelné rozvody jsou vystavovány riziku zamrznutí. Izolace oddáli proces zamrzání 10 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Snížení tepelných ztrát Nová Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti vytváří rámec pro splnění evropských cílů zlepšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20% a vytvořit podmínky pro další zlepšení energetické účinnosti po tomto roce Jak implementovat toto pravidlo pro průmyslové odvětví? Dbát o dobrou izolaci průmyslových instalací Modernizovat lokální zdroj tepla Snižovat ztráty v systémech centrálního zásobování teplem Příklad 1 Tepelné ztráty Základní podmínky Průměr : DN 80 Teplota média : 250 o C Izolace : 50mm Opláštění : Hliník Teplota prostředí : 10 o C Rychlost větru : 5m/s 1,546 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,496 billion 1,572 billion Potenciální úspory? LP Steam pipe T 250 o C: Pipe Diameter: DN80 (3inch), Ambient, temp.: 10 o C, Energy costs: 0.03 EUR/kWh, Length=10km, static calculation 2500 W/m 100 W/m 1100 W/m

12 Běžné situace Běžné situace 1,864 billion 1,836 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion Příklad 2 Potenciální úspory Tepelné ztráty ve výměnících jsou obvykle způsobeny neizolovanými ventily a přírubami. Toto zvyšuje teplotu vzduchu uvnitř výměníkové stanice. Priůměr: DN 150 Teplota média: 220 o C Teplota prostředí: 20 o C Průměrné větrné podmínky Ztráta energie při chybějící izolaci: (na 1ventil a rok) Úspory při použití izolace: 2300 (na 1ventil a rok) Účinnost 80% 620 PJ 710 PJ 49 Mt C0 Náklady na izolaci (1 ventil): Mt C0 2 Doba návratnosti < 2 měsíce Zdroj: Nederlands Centrum Technische Isolatie Skrytý potenciál Jak využít potenciál? Množství izolací má více než 30 let Tepelné ztráty jsou vyšší než 150 W/m 2 Chybějící opláštění izolace, může způsobovat kromě tepelných ztrát také vznik koroze Chybějící izolace na ventilech a přírubách, zvyšuje náklady na energii Izolace v mnoha případech není včas a dostatečně nainstalována jednoduše proto, že se to nepovažuje za riziko nebo nákladově efektivní Kontrolujte a opravujte: Izolovat neizolované části a nahradit poškozenou izolaci Přemýšlejte strategicky: Vyhodnotit efektivitu nákladů izolace a zvážit modernizaci Získejte znalosti: Zapojit odborníky na izolace na počátku procesu plánování novostavby, generální opravy nebo dovybavení projektů Nejdosažitelnější cíl Odborné nástroje Technické poradenství Energetická kontrola Výpočet tloušťky izolácie Technická podpora Příprava technické specifikace izolace Praktické a teoretické školení 14

13 Měření termovizní kamerou Měření tepelného toku a podmínek prostředí Termovizní kamera může předem identifikovat potenciální přehřívání, tepelnou ztrátu nebo nedostatek izolace, překročení teploty izolačního pláště. Kontrola tepelných ztrát emitujících zařízením do venkovního prostředí 24 Zpráva z měření ProRox PS Nová generace potrubních pouzder pro izolace potrubí Výhody použití potrubních pouzder Popis výrobku ProRox PS 960 je předem tvarované potrubní pouzdro z kamenné vlny. Tato potrubní pouzdra se dodávají nařezaná na potřebné velikosti a s čepy pro rychlou a snadnou montáž zacvaknutím. Použití Pouzdra ProRox PS 960 jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci parních potrubí, komínů a jiných potrubí s maximální provozní teplotou 650 C. ProRox PS 960 se používají hlavně v elektrárnách, chemických a petrochemických podnicích, jakož i potravinářském průmyslu. Rychlá instalace díky tomu, že není potřeba instalovat podpůrné konstrukce Rovný a pevný povrch pro montáž opláštění Nižší tepelné ztráty v důsledku absence podpůrných konstrukcí Rovnoměrné rozložení teploty na povrchu pláště Vysoká mechanická odolnost Rozsah výroby Průměr od ø18mm do ø815mm, tloušťka od 20mm do 120mm Výtlačné potrubí technologické páry Trasa horkovodního potrubí

14 Horkovodní potrubí ProRox GRP 1000 Vodotěsný izolační systém 31 ProRox GRP 1000 vodotěsné opláštění ProRox GRP 1000 je polyesterová rohož vyztužená skelným vláknem umístěná mezi dvěma fóliemi. Materiál obsahuje pryskyřice, skelná vlákna a speciální plniva a je připraven k okamžitému použití V nezpracovaném stavu je měkký a tvárný. V tomto stavu lze ProRox GRP 1000 přiříznout nebo přistřihnout do libovolného tvaru k usnadnění aplikace na izolaci Polyester se následně vytvrdí působením ultrafialového (UV) světla Po vytvrzení je ProRox GRP 1000 naprosto vodotěsný a zajišťuje optimální mechanickou ochranu Výhody ProRox GRP 1000 má významné výhody zvyšující kvalitu prováděné práce Vynikající odolnost: ProRox GRP 1000 minimalizuje tak škodlivé vlivy počasí, je chemicky odolný a snáší mechanické namáhání (lze po něm chodit). Snadné čištění: ProRox GRP 1000 lze čistit stříkáním vodou. Nízké počáteční náklady: Investice do prefabrikace ochrany izolace jsou tak zbytečné. Flexibilní použití: ProRox GRP 1000 se přizpůsobí každé technické aplikaci Montáž ProRox GRP 1000 Ďakujem za pozornosť Branislav Kožík Sales Manager CZ/SK ROCKWOOL Technical Insulation 36 16

15 POZNATKY Z PROVOZU STANOVENÝCH MĚŘIDEL TEPLA A POVINNOSTI MONTÁŽNÍCH ORGANIZACÍ , hodin, Labský sál, 1. patro Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Základní metrologické požadavky Základní požadavky na stanovená měřidla tepla Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění, jeho prováděcí a související předpisy Nařízení vlády číslo 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla Energetický zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění Opatření obecné povahy a platné technické předpisy metrologické (TPM) Metodické předpisy metrologické (MPM) Metrologické předpisy (MP) ČESKÉ NORMY (ČSN EN Měřidla tepla) 1 2 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Přesnost měření tepla TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Stanovené měřidlo musí správně měřit hlavně při osazení v provozu. Pro měření tepla se ve většině případů používá kombinované měřidlo, to je měřidlo, které má oddělitelné podsestavy (kalorimetr, průtokoměr, teploměr,.). Největší dovolená chyba měření je pro každou podsestavu definována samostatně. Největší dovolená chyba měření kombinovaného měřidla je součet chyb každé z použitých podsestav. Do největší povolené chyby měření tepla se nezapočítávají žádné další chyby. To znamená, že případné další chyby měření tepla jsou neslučitelné s provozem stanoveného měřidla. To je především: Chybná montáž měřidla nedodržení montážních podmínek, nekompatibilita podsestav, nezajištění měřidla proti neoprávněnému zásahu,.. Nesprávný provoz měřidla provoz měřidla mimo provozní parametry (průtoku, teploty, tlaku), používání v nesprávných podmínkách (teplota okolí.). Neoprávněný zásah do měřidla. Chybná montáž jednoho z párovaných snímačů teploty Je to neoprávněný zásah do měřidla, chybná montáž, byl snímač zajištěn? 3 4 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Hodnoty naměřené na vstupu do objektu. Požadovaný teplotní rozdíl pro stanovené měřidlo 3 C. PRŮBĚH TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ 0% POROVNÁNÍ TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ Skutečné nastavení musí být vyznačeno na snímači a zajištěno úřední značkou. Montážní organizace ručí za správné nastavení použitých podsestav pro potřeby konkrétního kombinovaného měřidla. rozdíl teplot C teplota vstup C 23% 77% 62 dnů - zápis po 15 min rozdíl teplot 3 C do 1 C 1-3 C 3 C a více V tomto případě provozní podmínky neumožňují správnou funkci kalorimetru

16 1 Dny teplárenství a energetiky 2015 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Osazení průtokoměru je vyznačeno na štítku kalorimetru nebo v jeho nastavení. Nedodržením požadovaného osazení průtokoměru zaniká platnost ověření stanoveného měřidla měřidlo neměří správně. Montážní organizace takové kombinované měřidlo nesmí uvést do provozu zaplombovat. 7 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Subjekt, který provádí montáž stanovených měřidel musí být držitelem registrace k montáži příslušných stanovených měřidel podle 19 zákona číslo 505/1990 Sb., o metrologii. Způsob podání žádosti řeší MP 001 Registrace subjektů opravující stanovená měřidla nebo provádějící jejich montáž. Osvědčení o registraci vydává ČMI. V registraci je uveden: Registrovaný subjekt Předmět registrace Zodpovědná osoba Přidělená značka Podmínky registrace 8 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel ČSN EN Měřidla tepla mají být zaplombována tak, aby neexistovala možnost rozebírání, odstranění nebo záměny měřidla tepla nebo jeho nastavovacích zařízení bez poškození zařízení nebo plomby. Osazení plomb řeší plombovací plán, který je součástí dokumentace měřidla Kombinované měřidlo, při uvedení do provozu i po následném ověření nebo výměně některé z podsestav, má mít vystaven kompletační list (doklad o splnění povinností montážní organizace) garantuje především: Kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci celé sestavy kombinovaného měřidla. Provedení funkční zkoušky. Zabezpečení měřidla montážními značkami. Obsahuje seznam použitých členů kombinovaného měřidla s vyznačením jejich rozsahů: Pro měřidla tepla v páře uvedeno v TPM Pro měřidla tepla ve vodě uvedeno v ČSN EN 1434 část TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výměna vadných měřidel dle ČSN EN Doklad o výměně měřidla není pouze záznamem o stavu počítadel. Příčina poruchy měřidla tepla by měla být vyšetřena na místě instalace, protože nemusí být možné vady určit poté, co bylo měřidlo tepla odmontováno. Kontrolují se především následující body: Jsou zřejmé známky neoprávněné manipulace s měřidlem? Jsou porušeny plomby? Bylo měřidlo tepla instalováno správně podle instrukcí výrobce (dodavatele) měřidla, atd? Výměna vadného měřidla tepla za nové nebo za opravené je řízeno úplně stejnými postupy jako u nových instalací, jak je uvedeno v přílohách A a B. Při zjišťování příčiny poruchy by měly být v každém ohledu respektovány zájmy a soukromí daného spotřebitele. 11 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Příklad dokladu o výměně měřidla uvedený v ČSN EN Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výpis z TPM bod TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Montážní organizace je povinna: Splnit podmínky platného zákona o metrologii pro výrobce, tj: plnit podmínky registrace montážní organizace; zúčastnit se školení výrobce; plnit podmínky pro montáž měřidel stanovené výrobcem; plnit podmínky Certifikátu o schválení typu měřidla; u kombinovaného měřidla vystavit kompletační list s vyznačením použitých členů měřidla a jejich rozsahů; garantovat kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci sestavy kombinovaného měřidla; zabezpečit měřidlo montážními značkami; provést funkční zkoušku kompaktních měřidel; zajistit metrologickou zkoušku celého systému u kombinovaných měřidel; vést evidenci namontovaných měřidel; provést korekci vlivu hydrostatického tlaku v impulsním potrubí posunutím 0 snímače, pokud je snímač statického tlaku nainstalován pod potrubím směřeným médiem. 13 Nejčastější chyby lze nasimulovat a změřit Špatná montáž snímače teploty = trvalé chybné naměření teploty. Takový stav lze hodnotit jako systematické ovlivnění měřené hodnoty. Část tratě pro simulaci různých způsobů montáže snímačů teploty před provedením tepelné izolace. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. C Teplota teplonosné látky vzorků po 1s, 8 teploměrů teplomer2 teplomer3 teplomer1 teplomer4 teplomer5 teplomer6 teplomer7 teplomer8 Z naměřených hodnot lze prokázat chybu měření při konkrétní montáži. Zaizolovaná trať byla osazena v reálných podmínkách dodávky tepla

17 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Zodpovědnost organizací TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Závěr Nařízení vlády číslo číslo 464/2005 Sb. U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran. Chybná montáž stanovených měřidel lze shrnou i takto Každá chybná montáž stanoveného měřidla je ve svém důsledku systematické ovlivnění výsledků měření a tím dochází i ke zvýhodnění jedné ze stran. Chybnou montáží, kterou provedl registrovaný subjekt, byly porušeny podmínky registrace i zákona o metrologii. Chybnou montáží, kterou provedl neregistrovaný subjekt, nebyl splněn požadavek registrace ( 19 zákona o metrologii). Provozem chybně namontovaného stanoveného měřidla vlastník měřidla (držitel licence) porušil požadavky energetického zákona a požadavky zákona o metrologii. Současně použil k vyúčtování měřidlo, které nesplňuje základní parametry. Maximální výše pokut za porušení zákona jsou vždy uvedeny v příslušných porušovaných zákonech. Uživatelé objektů se zaměřují na snížení spotřeby tepla. Tento stav se odráží nejen ve snížení dodávek tepla do objektu, ale většinou vyžaduje i jiný průběh regulace dodávek tepla v objektu. Tyto změny znamenají, že dříve správně fungující měřidlo nemůže v nově vzniklých podmínkách správně měřit. Dodavatelé tepla musí změnám v dodávkách tepla přizpůsobit i měření. Mají dodavatelé tepla opravdu tak málo času a tolik peněz, aby nemuseli provádět kontrolu a případnou výměnu měřidel? Zodpovědná a detailní kontrola měřidel a způsobů měření tepla nezávislým specialistou přinese jasný přehled o stavu a možnostech měření i podmínky nápravy případných zjištěných závad. Přesné měření dodávek je zárukou dobrých vztahů mezi dodavatelem a odběratelem TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Děkuji Vám za pozornost Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov Tel: Mobil: E mail: duben 2015 počet listů 17 zpracoval Václav Edr Tento dokument nesmí být rozmnožován jinak než v celkovém počtu listů a bez jakýchkoli změn. Jakékoli části tohoto dokumentu se nesmí rozmnožovat a rozšiřovat v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky bez písemného povolení zpracovatele

18 DÁLKOVÉ ODEČTY , hodin, Labský sál, 1. patro Peter Bartoš Kamstrup A/S organizační složka Dálkové odečty Proč dálkově odečítat? Odečítané spotřeby Základní rozdělení AMR Elektřina Teplo Chlad Voda Kabelová propojení M Bus (EN 13757) Modbus BACNet LON Works Metasys (N2 Bus) KNX SIOX TCP/IP Bezdrátová řešení Wireless M Bus Módy C, T, S (868 MHz) Mód N (169 MHz) RF MHz GSM/GPRS Ostatní technologie Wi Fi, WiMax, ZigBee, Z Wave 20

19 Dostupné technologie Frekvenční pásma GB/s Dvoucestná RF komunikace MHz Wireless M Bus MHz WiMax MB/s WiFi Bluetooth wm Bus Z Wave KB/s ZigBee Radio Mesh Network 30 Hz 30 MHz 100 MHz 300 MHz 868 MHz 900 MHz 1,5 GHz 1,9 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz 10m 100m 1km Vzdálenost 7 Vlastnosti rádiového signálu Sběrnice M Bus (a další) M Bus Master < 1 GHz P2P M Bus M Bus Master > 1 GHz M Bus GSM/GPRS (3G) Radio Mesh P2P P2P P2P P2P Radio MESH Koncentrátor RF P2P P2P P2P P2P RF Radio Link P2P Radio Link Koncentrátor wm Bus wm Bus Opakovač wm Bus 21

20 Děkuji Vám za pozornost.. tady něco nesedí.. 22

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom. Branislav Kožík, 21.04.

Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom. Branislav Kožík, 21.04. Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom Branislav Kožík, 21.04.2015 AGENDA Skupina ROCKWOOL Proč izolujeme Tepelné ztráty Izolace a vodotěsné

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Energetický potenciál biomasy v MSK

Energetický potenciál biomasy v MSK Energetický potenciál biomasy v MSK Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky, 21. 23.4.2015, Hradec Králové VŠB Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Biomasa

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Nový fluidní kotel NK14

Nový fluidní kotel NK14 NK14 Petr Matuszek Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové 26. 27. 4. 2016. Obsah Charakteristika společnosti Nový fluidní kotel Výstavba Parametry Zkušenosti Závěr Charakteristika společnosti ENERGETIKA

Více

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci

Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci Teplárenství ve Státní energe/cké koncepci XVII. Jarní konference AEM, Praha 27. února 2013 Koncepce hlavní směry Energe&cká účinnost a úspory (jako nástroj efek&vity a bezpečnos&, nikoliv jako dogma)

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014 Trh s plynem 2014 Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb Květen 2014 Principy regulace z pohledu odběratelů Dlouhodobě chybí stimulace provozovatelů pro vyšší využívání soustav Platby za překročení kapacity

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy Ing. Richard Horký, TTS Group Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Teplárna Sever Vícepalivový tepelný zdroj Kotel Vesko-B

Více

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči Vícepalivové zdroje - Třebíč Teplárna SEVER Teplárna ZÁPAD Teplárna JIH Historie projektu 12/2000 nákup objektu kotelny K13 Teplárna Sever Vícepalivový

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI

EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE VIII. NÁVRH PRAVIDEL PRO STANOVENÍ EKONOMICKÉ PŘIJATELNOSTI SYSTÉMŮ CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Jan Kužel, Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011

KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 KONFERENCE - Energetické využití biomasy - 2011 Biomasa v energetice podpora udržitelného rozvoje, nebo další průšvih? Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Popis projektu Prezentovány jsou finální výstupy

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více