Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol."

Transkript

1 : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků. Za inzerci odpovídají objednatelé.

2 PROGRAM ÚTERÝ :15 9:15 Registrace účastníků 9:15 Zahájení výstavy 9:30 Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům Dálkové zásobování teplem a chladem I. sekce Malý sál 1. patro Sekce I MÍSTO TEPLÁRENSTVÍ V BUDOUCÍ ENERGETICE Moderátor: Daniela Písařovicová 9:45 Zahájení konference Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR 10:00 Energetická unie a trendy evropské energetiky Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku 10:30 Strategie a rozvoj finského teplárenství Jari Kostama, Finnish Energy Industries 11:00 Panelová diskuse: České teplárenství v Energetické unii 11:45 Přestávka na oběd 13:00 Příprava nového modelu trhu s elektřinou Jiří Feist, EP Energy a.s., Praha 13:30 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Novelizace energetického zákona a zákona o POZE Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 15:00 Pohled banky na projekty v teplárenství Martin Dykast, Česká spořitelna, a.s., Praha Technika a technologie pro teplárenství Labský sál, 1. patro Moderátor: Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Problémy navrhování a provozu tepelných sítí a jak je řešit Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP s.r.o. viz str. 9 13:05 Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? A jaké budou? Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 13:35 Energeticky efektivní izolace a vodotěsné opláštění potrubí v systémech centrálního zásobování teplem Bronislav Kožík, Rockwool, a.s. viz str :55 Coffee break (Velký sál) 14:25 Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o. viz str :40 Dálkové odečty Peter Bartoš, Kamstrup A/S organizační složka viz str :00 Zvýšení účinnosti tepelných zdrojů v SZT pomocí plynového tepelného čerpadla Lukáš Jančok, TEDOM a.s. viz str :20 Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB/péče o zákazníky Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s. 4

3 Čím budeme topit? Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Čím budeme topit Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :55 Energetický potenciál biomasy v Moravskoslezském kraji Silvie Petránková Ševčíková, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :15 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách Vlastislav Vítů, KOMTERM a.s. viz str :35 LignoPlus alternativní hnědouhelné palivo Martin Šrůtek, Vattenfall Europe Mining AG viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:40 Modernizace teplárny v Plané nad Lužnicí čím budeme topit Libor Doležal, C-Energy Bohemia s.r.o. viz str :00 Moderní kamna a malé kotle na tuhá paliva Jiří Horák, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str. 39 Společenský večer Tereziánský dvůr 19:00 Zahájení společenského večera moderátorem 5

4 PROGRAM STŘEDA :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem II. Sekce Malý sál, 1. patro Sekce II EKONOMIKA A PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA Moderátor: Miroslav Krejčů, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Aktuální problémy teplárenství a jejich řešení Vladimír Vlk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 9:35 Pohled a záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie René Neděla, Energetický regulační úřad 10:05 Jednotné povolovací řízení a novela stavebního zákona Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR 10:30 Coffee break (Velký sál) 11:30 Možnosti čerpání prostředků z OP PIK v oblasti energetiky Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 12:00 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti energetiky Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR 12:30 Přestávka na oběd 13:30 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 13:55 Stabilizace trhu s povolenkami a další záměry Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:20 Analýza aktuálního dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o., Praha viz str :45 Coffee break (Velký sál) 15:15 Outsourcing vodního hospodářství úspora peněz a převzetí financování Ondřej Beneš, Veolia Voda Česká republika a.s. viz str :40 Pravda a mýty v úsporách elektrické energie v podnicích Václav Langheinrich, Bohemia Müller s.r.o. Kulatý stůl Sál Eliška, přízemí Kulatý stůl uhelná energetika a teplárenství, VIZE :30-15:00 Moderátor: Josef Fiřt, Euroenergy 1. Chceme zachovat české teplárenství? 2. Jak vyřeší velké a střední aglomerace dodávky tepla? Mají nějakou koncepci? 3. Limity těžby hnědého uhlí výzva nebo strašák? 4. Palivový mix možnost volby nebo diktát? 5. Jakou prioritu má bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla? 6

5 Odpady a jejich využití v energetice Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR viz str. 48 9:30 Představení regionálního plánu odpadového hospodářství Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj 9:55 Možné cesty k energetickému využití odpadů Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o. viz str :20 Coffee break (Velký sál) 10:45 Studie ČAOH porovnání variant energetického využití odpadů a TAP v ČR Petr Havelka, Česka asociace odpadového hospodářství, Daniel Bubenko, AF Consult viz str :35 Energetické využití odpadů metodou pyrolýzy Miroslav Blažek, První brněnská strojírna a.s. viz str :55 Strategie odpadového hospodářství ve společnosti Veolia Energie ČR a.s. Milan Chromík, Veolia Vedlejší produkty, s.r.o. 12:20 Přestávka na oběd 13:30 Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů Zdeněk Skála, Jiří Moskalík, VUT Fakulta strojního inženýrství viz str :50 Spoluspalování alternativních paliv ve standardních energetických jednotkách Jaroslav Hyžík, STEO viz str :20 Coffee break (Velký sál) 14:55 Představení projektu ZEVO Chotíkov Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská 15:15 Spalovna ZEVO Chotíkov projektování a vlastní realizace Michal Jirman, ČKD Praha DIZ viz str. 70 Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem Labský sál, 1. patro Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:05 Zahájení moderátorem 9:35 Trendy v opravách a modernizacích panelových domů v období Jiří Bárta, Martin Hanák, SČMBD viz str :00 Role územních energetických koncepcí v energetickém plánování Lenka Kovačovská, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:25 Coffee break (Velký sál) 11:00 Projekty EPC příklady úspěšných realizací Libor Bárta, MVV Energie CZ a.s. viz str :25 Optimalizace zásobování teplem v Lipníku nad Bečvou Vladimír Mikeška, Teplo Lipník n. B., a.s. 11:50 Oběd 12:45 Strategie modernizace soustav energeticky úsporné domy zásobované modernizovanými teplárnami Petr Holub, Šance pro budovy 13:10 První pasivní bytový dům v ČR připojený na SZT Michal Čejka, Porsenna o.p.s. viz str :35 Řešení problému HBCD v pěnovém polystyrenu František Vörös, Sdružení EPS ČR viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Náhrada CZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček, MAXXI-THERM s.r.o., Dušan Urban, ALPHA TEPLO, s.r.o. viz str :55 Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Michal Žlebek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :20 Tepelná čerpadla versus SZT praktické výsledky Dan Chaloupka, Teplárny Brno a.s. 15:45 Panelová diskuse: Jsou TČ reálnou alternativou SZT? 7

6 PROGRAM ČTVRTEK :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem III. sekce Labský sál, 1. patro Sekce III PROBLEMATIKA KVET Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET René Neděla, Energetický regulační úřad, Praha 9:35 Novela vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině z druhotných zdrojů Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:05 Coffee break (Velký sál) 10:40 Nové referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 11:05 Panelová diskuse: Budoucnost podpory KVET v ČR 11:45 Oběd Ochrana ovzduší Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ovzduší Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:25 Směrnice EU o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:55 Coffee break (Velký sál) 10:20 Revize BREF pro velká spalovací zařízení Pavel Frolka, ČEZ, a.s. 10:40 Odsíření, denitrifikace a odprášení kotlů střední velikosti Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s. viz str :00 Odsíření Teplárny Karviná Kamil Šíma, Tenza, a.s. viz str :25 Ochrana ovzduší v rámci IPPC legislativní rámec pro BREF Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí ČR 11:45 Finanční perspektiva a dostupnost prostředků z fondů pro oblast energetiky a ŽP Barbora Vondrušková, Ernst&Young ČR s.r.o., Praha 12:10 Oběd Stav k datu Změna programu vyhrazena. 8

7 SEZNAM PŘEDNÁŠEK PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ A PROVOZU TEPELNÝCH SÍTÍ A JAK JE ŘEŠIT , hodin, Labský sál, 1. patro Jan Havelka, Jan Švec ORTEP s.r.o. Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP Sestavení modelu co předchází samotným výpočtům? Stanovení tepelných ztrát u parních soustav Ověřování parametrů páry - teplot, tlaků, entalpií Úlohy koncepčního charakteru u HV sítí Možnosti spolupráce více zdrojů různého charakteru Modely obchodní spolupráce Úvod Všeobecný trend úspor nejen při spotřebě, ale také při výrobě a distribuci Rizika odpojování spotřebitelů Konkurence lokálních zdrojů PK, TČ Snaha o zvýšení efektivnosti provozu teplárenských soustav - nejedná se pouze o zdroje, ale také o tepelné sítě Potřeba řešení různých úloh při přestavbách a rekonstrukcích tepelných sítí Úlohy řešené na parních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Vyhodnocení efektu odstavování některých úseků např. v létě Podklad pro ekonomické rozvahy Podklad pro energetický posudek při žádostech o dotace z fondů EU Možnost připojování nových odběratelů na parních sítích Bilance kondenzátu Dimenzování odváděčů kondenzátu Výpočty parametrů páry Výpočty entalpií páry na předávacích stanicích Dodržování smluvních parametrů u odběratelů Vliv poklesu tlaku ze zdroje Úlohy řešené na horkovodních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Dimenzování tepelných sítí Výpočty rychlostí proudění Sestavení tlakových diagramů, výpočty tlakových ztrát Dosažení požadovaných tlakových dispozic na odběratelských stanicích Posuzování připojitelnosti nových odběratelů Úlohy koncepčního charakteru Spolupráce více zdrojů v rámci jedné sítě Ověřování přenosových kapacit sítě ve vazbě na rozložení výkonů v síti Stručné představení softwaru MOP Softwarový nástroj pro tepelně hydraulické výpočty tepelných sítí Kontinuální vývoj - Zpřesňování algoritmů Nové funkcionality Důležitá je zpětná vazba od uživatelů Co všechno MOP umí modelovat: - Parní a vodní sítě - Sítě s okruhy i s více zdroji - Čerpací, redukční, směšovací stanice, zkraty, uzavírací armatury - Celkové energetické bilance vč. výpočtu tepelných ztrát - Proudění přehřáté i mokré páry vč. výpočtu odvodu kondenzátu - Dynamické jevy v soustavách - Dynamické chování spotřeby tepla pomocí neuronových sítí 9

8 Stručné představení softwaru MOP Tabulkové rozhraní (Excel, Libre Office) - Zadávání vstupů - Čtení výsledků Grafický editor a grafické zobrazení výsledků - Zadávání vstupů - Grafická editace sítě nad mapovým podkladem - Zobrazení rozložení výsledků v síti Co předchází samotnému výpočtu? Sestavení modelu Pomocí tzv. GISimportu z GIS (import celé sítě vč. jejích parametrů) Poloautomaticky např. z.dwg (informace o geometrii sítě) + ručně ostatní části a parametry Celé ručně - např. z výkresů tepelných sítí, z pasportů atd. Naplnění modelu Stanovení zimních maximálních a letních výpočtových příkonů odběratelských stanic, z fakturovaných spotřeb přes průměrný hodinový příkon, přepočet na výpočtovou teplotu z průměrné měsíční teploty Nastavení parametrů sítě dle požadovaného provozního stavu Sladění modelu s měřením Pomocí měření na výstupu ze zdroje a z různých míst v síti Kalibrace průtoků, tlaků a teplot (výkonové koeficienty, drsnost potrubí, vřazené odpory, tepelné odpory) Příklad řešení stanovení tepelných ztrát na parních soustavách Ohodnocení kvality resp. stupně degradace izolace Úprava katalogových hodnot tepelných odporů Rozdíl ztrátového výkonu celé sítě a sítě s odstavenými úseky Stanovení úspor ztrát přes ztrátový výkon a dobu trvání Příklad řešení - Výpočty parametrů páry v parních sítích Kontrola smluvně garantovaných parametrů (technologické odběry) Výpočty entalpií páry (podklad pro fakturaci) Ověření možnosti snížení výstupního tlaku ze zdroje Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Koncepční úvahy nad sítí jako celkem Návrh optimálního rozložení výkonů mezi jednotlivými zdroji po dokončení přestavby pára-voda Ověření možností přenosových výkonů mezi jednotlivými zdroji Ověření možnosti různých provozních stavů v průběhu celého roku Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Pro různé varianty rozložení výkonů a pro různé provozní stavy sledujeme: Nepřekročení doporučených rychlostí proudění v kritických místech sítě Dodržení požadované tlakové dispozice na páteřních rozvodech nebo přímo u konečných odběratelů Nepřekročení maximálního přetlaku v síti v nejnižších místech sítě Nepodkročení hodnoty odparu v nejvyšších místech sítě Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Ověření možností spolupráce dvou a více zdrojů Typicky se jedná o připojení zdrojů jejichž úkolem (z pohledu teplárenství) je pouze vyvedení požadovaného výkonu Prostor pro uplatnění dalších zdrojů je daný technologickým minimem hlavního zdroje a odběrovým diagramem Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Provedení přepočtů pro různé provozní stavy v průběhu roku Detailní rozbor mezních stavů např. letní minima Ověření rozsahu stávajících čerpadel Navrhování pracovních bodů nových čerpadel Ověření možností ostrovního zásobování při plánované odstávce nebo havarijním výpadku hlavního zdroje 10

9 Základní modely obchodní spolupráce ORTEP spravuje model (zákazníci bez GIS), provádí aktualizaci a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS a ORTEP aktualizuje model a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS, aktualizuje výpočtový model a řeší základní přepočty, ORTEP provádí pouze přepočty složitějšího charakteru servisní smlouva + licence (vč. technické podpory) ORTEP pouze poskytuje software a technickou podporu, správu sítě i veškeré výpočty provádí zákazník na základě zakoupené licence Děkuji Vám za pozornost ORTEP, s.r.o. Braunerova 21 Praha 8 11

10 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLACE A VODOTĚSNÉ OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ V SYSTÉMECH CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM , hodin, Labský sál, 1. patro Bronislav Kožík Rockwool, a.s. AGENDA Skupina ROCKWOOL Proč izolujeme Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom Tepelné ztráty Izolace a vodotěsné opláštění v systémech CZT Branislav Kožík, Heat not lost, września, Kraków Skupina ROCKWOOL Výrobní závod v České republice - Bohumín Skupina ROCKWOOL je výrobcem a dodavatelem výrobků, systémů a řešení na bázi kamenné minerální vlny ROCKWOOL má sídlo v dánském městečku Hedehusene poblíž Kodaně Přes vysoce kvalifikovaných pracovníků Výrobní a logistické centrum technických izolací pro severovýchodní Evropu 3 Značky Skupiny ROCKWOOL Vlastnosti izolace ROCKWOOL Odolnost vůči ohni Zvuková izolace Dlouhodobá stálost Trvanlivost 5 12

11 7 8 Nejdůležitější úkoly tepelné izolace potrubí Ochrana osob: Všechny dostupné části izolace musí být zabudovány tak, aby lidé nebyli vystaveni riziku opaření Proč izolujeme? Snížení ztráty tepla: snížení tepelných ztrát při předávání a uchovávání tepla Snížení emisí CO 2 : snížení tepelných ztrát na absolutní minimum má bezprostřední vliv na snížení emisí CO 2 Kontrola procesu: zajištění stálosti procesní teploty Ochrana před zamrzáním: venkovní tepelné rozvody jsou vystavovány riziku zamrznutí. Izolace oddáli proces zamrzání 10 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Snížení tepelných ztrát Nová Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti vytváří rámec pro splnění evropských cílů zlepšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20% a vytvořit podmínky pro další zlepšení energetické účinnosti po tomto roce Jak implementovat toto pravidlo pro průmyslové odvětví? Dbát o dobrou izolaci průmyslových instalací Modernizovat lokální zdroj tepla Snižovat ztráty v systémech centrálního zásobování teplem Příklad 1 Tepelné ztráty Základní podmínky Průměr : DN 80 Teplota média : 250 o C Izolace : 50mm Opláštění : Hliník Teplota prostředí : 10 o C Rychlost větru : 5m/s 1,546 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,496 billion 1,572 billion Potenciální úspory? LP Steam pipe T 250 o C: Pipe Diameter: DN80 (3inch), Ambient, temp.: 10 o C, Energy costs: 0.03 EUR/kWh, Length=10km, static calculation 2500 W/m 100 W/m 1100 W/m

12 Běžné situace Běžné situace 1,864 billion 1,836 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion Příklad 2 Potenciální úspory Tepelné ztráty ve výměnících jsou obvykle způsobeny neizolovanými ventily a přírubami. Toto zvyšuje teplotu vzduchu uvnitř výměníkové stanice. Priůměr: DN 150 Teplota média: 220 o C Teplota prostředí: 20 o C Průměrné větrné podmínky Ztráta energie při chybějící izolaci: (na 1ventil a rok) Úspory při použití izolace: 2300 (na 1ventil a rok) Účinnost 80% 620 PJ 710 PJ 49 Mt C0 Náklady na izolaci (1 ventil): Mt C0 2 Doba návratnosti < 2 měsíce Zdroj: Nederlands Centrum Technische Isolatie Skrytý potenciál Jak využít potenciál? Množství izolací má více než 30 let Tepelné ztráty jsou vyšší než 150 W/m 2 Chybějící opláštění izolace, může způsobovat kromě tepelných ztrát také vznik koroze Chybějící izolace na ventilech a přírubách, zvyšuje náklady na energii Izolace v mnoha případech není včas a dostatečně nainstalována jednoduše proto, že se to nepovažuje za riziko nebo nákladově efektivní Kontrolujte a opravujte: Izolovat neizolované části a nahradit poškozenou izolaci Přemýšlejte strategicky: Vyhodnotit efektivitu nákladů izolace a zvážit modernizaci Získejte znalosti: Zapojit odborníky na izolace na počátku procesu plánování novostavby, generální opravy nebo dovybavení projektů Nejdosažitelnější cíl Odborné nástroje Technické poradenství Energetická kontrola Výpočet tloušťky izolácie Technická podpora Příprava technické specifikace izolace Praktické a teoretické školení 14

13 Měření termovizní kamerou Měření tepelného toku a podmínek prostředí Termovizní kamera může předem identifikovat potenciální přehřívání, tepelnou ztrátu nebo nedostatek izolace, překročení teploty izolačního pláště. Kontrola tepelných ztrát emitujících zařízením do venkovního prostředí 24 Zpráva z měření ProRox PS Nová generace potrubních pouzder pro izolace potrubí Výhody použití potrubních pouzder Popis výrobku ProRox PS 960 je předem tvarované potrubní pouzdro z kamenné vlny. Tato potrubní pouzdra se dodávají nařezaná na potřebné velikosti a s čepy pro rychlou a snadnou montáž zacvaknutím. Použití Pouzdra ProRox PS 960 jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci parních potrubí, komínů a jiných potrubí s maximální provozní teplotou 650 C. ProRox PS 960 se používají hlavně v elektrárnách, chemických a petrochemických podnicích, jakož i potravinářském průmyslu. Rychlá instalace díky tomu, že není potřeba instalovat podpůrné konstrukce Rovný a pevný povrch pro montáž opláštění Nižší tepelné ztráty v důsledku absence podpůrných konstrukcí Rovnoměrné rozložení teploty na povrchu pláště Vysoká mechanická odolnost Rozsah výroby Průměr od ø18mm do ø815mm, tloušťka od 20mm do 120mm Výtlačné potrubí technologické páry Trasa horkovodního potrubí

14 Horkovodní potrubí ProRox GRP 1000 Vodotěsný izolační systém 31 ProRox GRP 1000 vodotěsné opláštění ProRox GRP 1000 je polyesterová rohož vyztužená skelným vláknem umístěná mezi dvěma fóliemi. Materiál obsahuje pryskyřice, skelná vlákna a speciální plniva a je připraven k okamžitému použití V nezpracovaném stavu je měkký a tvárný. V tomto stavu lze ProRox GRP 1000 přiříznout nebo přistřihnout do libovolného tvaru k usnadnění aplikace na izolaci Polyester se následně vytvrdí působením ultrafialového (UV) světla Po vytvrzení je ProRox GRP 1000 naprosto vodotěsný a zajišťuje optimální mechanickou ochranu Výhody ProRox GRP 1000 má významné výhody zvyšující kvalitu prováděné práce Vynikající odolnost: ProRox GRP 1000 minimalizuje tak škodlivé vlivy počasí, je chemicky odolný a snáší mechanické namáhání (lze po něm chodit). Snadné čištění: ProRox GRP 1000 lze čistit stříkáním vodou. Nízké počáteční náklady: Investice do prefabrikace ochrany izolace jsou tak zbytečné. Flexibilní použití: ProRox GRP 1000 se přizpůsobí každé technické aplikaci Montáž ProRox GRP 1000 Ďakujem za pozornosť Branislav Kožík Sales Manager CZ/SK ROCKWOOL Technical Insulation 36 16

15 POZNATKY Z PROVOZU STANOVENÝCH MĚŘIDEL TEPLA A POVINNOSTI MONTÁŽNÍCH ORGANIZACÍ , hodin, Labský sál, 1. patro Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Základní metrologické požadavky Základní požadavky na stanovená měřidla tepla Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění, jeho prováděcí a související předpisy Nařízení vlády číslo 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla Energetický zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění Opatření obecné povahy a platné technické předpisy metrologické (TPM) Metodické předpisy metrologické (MPM) Metrologické předpisy (MP) ČESKÉ NORMY (ČSN EN Měřidla tepla) 1 2 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Přesnost měření tepla TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Stanovené měřidlo musí správně měřit hlavně při osazení v provozu. Pro měření tepla se ve většině případů používá kombinované měřidlo, to je měřidlo, které má oddělitelné podsestavy (kalorimetr, průtokoměr, teploměr,.). Největší dovolená chyba měření je pro každou podsestavu definována samostatně. Největší dovolená chyba měření kombinovaného měřidla je součet chyb každé z použitých podsestav. Do největší povolené chyby měření tepla se nezapočítávají žádné další chyby. To znamená, že případné další chyby měření tepla jsou neslučitelné s provozem stanoveného měřidla. To je především: Chybná montáž měřidla nedodržení montážních podmínek, nekompatibilita podsestav, nezajištění měřidla proti neoprávněnému zásahu,.. Nesprávný provoz měřidla provoz měřidla mimo provozní parametry (průtoku, teploty, tlaku), používání v nesprávných podmínkách (teplota okolí.). Neoprávněný zásah do měřidla. Chybná montáž jednoho z párovaných snímačů teploty Je to neoprávněný zásah do měřidla, chybná montáž, byl snímač zajištěn? 3 4 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Hodnoty naměřené na vstupu do objektu. Požadovaný teplotní rozdíl pro stanovené měřidlo 3 C. PRŮBĚH TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ 0% POROVNÁNÍ TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ Skutečné nastavení musí být vyznačeno na snímači a zajištěno úřední značkou. Montážní organizace ručí za správné nastavení použitých podsestav pro potřeby konkrétního kombinovaného měřidla. rozdíl teplot C teplota vstup C 23% 77% 62 dnů - zápis po 15 min rozdíl teplot 3 C do 1 C 1-3 C 3 C a více V tomto případě provozní podmínky neumožňují správnou funkci kalorimetru

16 1 Dny teplárenství a energetiky 2015 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Osazení průtokoměru je vyznačeno na štítku kalorimetru nebo v jeho nastavení. Nedodržením požadovaného osazení průtokoměru zaniká platnost ověření stanoveného měřidla měřidlo neměří správně. Montážní organizace takové kombinované měřidlo nesmí uvést do provozu zaplombovat. 7 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Subjekt, který provádí montáž stanovených měřidel musí být držitelem registrace k montáži příslušných stanovených měřidel podle 19 zákona číslo 505/1990 Sb., o metrologii. Způsob podání žádosti řeší MP 001 Registrace subjektů opravující stanovená měřidla nebo provádějící jejich montáž. Osvědčení o registraci vydává ČMI. V registraci je uveden: Registrovaný subjekt Předmět registrace Zodpovědná osoba Přidělená značka Podmínky registrace 8 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel ČSN EN Měřidla tepla mají být zaplombována tak, aby neexistovala možnost rozebírání, odstranění nebo záměny měřidla tepla nebo jeho nastavovacích zařízení bez poškození zařízení nebo plomby. Osazení plomb řeší plombovací plán, který je součástí dokumentace měřidla Kombinované měřidlo, při uvedení do provozu i po následném ověření nebo výměně některé z podsestav, má mít vystaven kompletační list (doklad o splnění povinností montážní organizace) garantuje především: Kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci celé sestavy kombinovaného měřidla. Provedení funkční zkoušky. Zabezpečení měřidla montážními značkami. Obsahuje seznam použitých členů kombinovaného měřidla s vyznačením jejich rozsahů: Pro měřidla tepla v páře uvedeno v TPM Pro měřidla tepla ve vodě uvedeno v ČSN EN 1434 část TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výměna vadných měřidel dle ČSN EN Doklad o výměně měřidla není pouze záznamem o stavu počítadel. Příčina poruchy měřidla tepla by měla být vyšetřena na místě instalace, protože nemusí být možné vady určit poté, co bylo měřidlo tepla odmontováno. Kontrolují se především následující body: Jsou zřejmé známky neoprávněné manipulace s měřidlem? Jsou porušeny plomby? Bylo měřidlo tepla instalováno správně podle instrukcí výrobce (dodavatele) měřidla, atd? Výměna vadného měřidla tepla za nové nebo za opravené je řízeno úplně stejnými postupy jako u nových instalací, jak je uvedeno v přílohách A a B. Při zjišťování příčiny poruchy by měly být v každém ohledu respektovány zájmy a soukromí daného spotřebitele. 11 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Příklad dokladu o výměně měřidla uvedený v ČSN EN Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výpis z TPM bod TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Montážní organizace je povinna: Splnit podmínky platného zákona o metrologii pro výrobce, tj: plnit podmínky registrace montážní organizace; zúčastnit se školení výrobce; plnit podmínky pro montáž měřidel stanovené výrobcem; plnit podmínky Certifikátu o schválení typu měřidla; u kombinovaného měřidla vystavit kompletační list s vyznačením použitých členů měřidla a jejich rozsahů; garantovat kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci sestavy kombinovaného měřidla; zabezpečit měřidlo montážními značkami; provést funkční zkoušku kompaktních měřidel; zajistit metrologickou zkoušku celého systému u kombinovaných měřidel; vést evidenci namontovaných měřidel; provést korekci vlivu hydrostatického tlaku v impulsním potrubí posunutím 0 snímače, pokud je snímač statického tlaku nainstalován pod potrubím směřeným médiem. 13 Nejčastější chyby lze nasimulovat a změřit Špatná montáž snímače teploty = trvalé chybné naměření teploty. Takový stav lze hodnotit jako systematické ovlivnění měřené hodnoty. Část tratě pro simulaci různých způsobů montáže snímačů teploty před provedením tepelné izolace. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. C Teplota teplonosné látky vzorků po 1s, 8 teploměrů teplomer2 teplomer3 teplomer1 teplomer4 teplomer5 teplomer6 teplomer7 teplomer8 Z naměřených hodnot lze prokázat chybu měření při konkrétní montáži. Zaizolovaná trať byla osazena v reálných podmínkách dodávky tepla

17 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Zodpovědnost organizací TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Závěr Nařízení vlády číslo číslo 464/2005 Sb. U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran. Chybná montáž stanovených měřidel lze shrnou i takto Každá chybná montáž stanoveného měřidla je ve svém důsledku systematické ovlivnění výsledků měření a tím dochází i ke zvýhodnění jedné ze stran. Chybnou montáží, kterou provedl registrovaný subjekt, byly porušeny podmínky registrace i zákona o metrologii. Chybnou montáží, kterou provedl neregistrovaný subjekt, nebyl splněn požadavek registrace ( 19 zákona o metrologii). Provozem chybně namontovaného stanoveného měřidla vlastník měřidla (držitel licence) porušil požadavky energetického zákona a požadavky zákona o metrologii. Současně použil k vyúčtování měřidlo, které nesplňuje základní parametry. Maximální výše pokut za porušení zákona jsou vždy uvedeny v příslušných porušovaných zákonech. Uživatelé objektů se zaměřují na snížení spotřeby tepla. Tento stav se odráží nejen ve snížení dodávek tepla do objektu, ale většinou vyžaduje i jiný průběh regulace dodávek tepla v objektu. Tyto změny znamenají, že dříve správně fungující měřidlo nemůže v nově vzniklých podmínkách správně měřit. Dodavatelé tepla musí změnám v dodávkách tepla přizpůsobit i měření. Mají dodavatelé tepla opravdu tak málo času a tolik peněz, aby nemuseli provádět kontrolu a případnou výměnu měřidel? Zodpovědná a detailní kontrola měřidel a způsobů měření tepla nezávislým specialistou přinese jasný přehled o stavu a možnostech měření i podmínky nápravy případných zjištěných závad. Přesné měření dodávek je zárukou dobrých vztahů mezi dodavatelem a odběratelem TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Děkuji Vám za pozornost Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov Tel: Mobil: E mail: duben 2015 počet listů 17 zpracoval Václav Edr Tento dokument nesmí být rozmnožován jinak než v celkovém počtu listů a bez jakýchkoli změn. Jakékoli části tohoto dokumentu se nesmí rozmnožovat a rozšiřovat v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky bez písemného povolení zpracovatele

18 DÁLKOVÉ ODEČTY , hodin, Labský sál, 1. patro Peter Bartoš Kamstrup A/S organizační složka Dálkové odečty Proč dálkově odečítat? Odečítané spotřeby Základní rozdělení AMR Elektřina Teplo Chlad Voda Kabelová propojení M Bus (EN 13757) Modbus BACNet LON Works Metasys (N2 Bus) KNX SIOX TCP/IP Bezdrátová řešení Wireless M Bus Módy C, T, S (868 MHz) Mód N (169 MHz) RF MHz GSM/GPRS Ostatní technologie Wi Fi, WiMax, ZigBee, Z Wave 20

19 Dostupné technologie Frekvenční pásma GB/s Dvoucestná RF komunikace MHz Wireless M Bus MHz WiMax MB/s WiFi Bluetooth wm Bus Z Wave KB/s ZigBee Radio Mesh Network 30 Hz 30 MHz 100 MHz 300 MHz 868 MHz 900 MHz 1,5 GHz 1,9 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz 10m 100m 1km Vzdálenost 7 Vlastnosti rádiového signálu Sběrnice M Bus (a další) M Bus Master < 1 GHz P2P M Bus M Bus Master > 1 GHz M Bus GSM/GPRS (3G) Radio Mesh P2P P2P P2P P2P Radio MESH Koncentrátor RF P2P P2P P2P P2P RF Radio Link P2P Radio Link Koncentrátor wm Bus wm Bus Opakovač wm Bus 21

20 Děkuji Vám za pozornost.. tady něco nesedí.. 22

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJOV V PRIEMYSELNEJ A KOMUNÁLNEJ SFÉRE V SÚLADE S REGIONÁLNOU ENERGETICKOU POLITIKOU ČR František Strmiska Asociace Energetických Manažerů - sekce Energetická zařízení a technologie

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Protokol č. 010300115

Protokol č. 010300115 ČR-Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj Legerova 49, 120 00 Praha 2 Čj.: 010300115 Protokol č. 010300115 o výsledku kontroly podle 12 zákona č. 255/2012

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno. Energetické využití biomasy Hustopeče 2010 5. až 6. května Možnosti úprav stávaj vajících ch uhelných kotlů na spalování biomasy EKOL, spol. s r.o., Brno divize kotlů Ing. Jiří Jelínek OBSAH: obecné možnosti

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství STUDIE ČAOH POROVNÁNÍ VARIANT ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ A TAP V ČR DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 22.4.2015 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH ČESKÁ ASOCIACE

Více

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT

ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT ZKUŠENOSTI S IMPLEMENTACÍ ČSN EN 50 001 DO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS) SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT Ing. Ladislav Damašek Českomoravský cement, a.s. Stránka 2 - dd.mm.rrrr Údolí cementárny

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY

4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4 PROGÓZA VÝVOJE ENERGETICKÉ POPTÁVKY 4.1 Vazba na rozvoj území, měst a obcí, podnikatelských aktivit Rozvoj měst a obcí je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou vlastní záměry obcí, technické možnosti, finance,

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor.

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 navazují na tradici předcházejících 19. ročníků konference Dálkové zásobování teplem a chladem pořádané Teplárenským sdružením ČR. Kromě teplárenství se více věnujeme

Více