Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol."

Transkript

1 : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autoři příspěvků. Za inzerci odpovídají objednatelé.

2 PROGRAM ÚTERÝ :15 9:15 Registrace účastníků 9:15 Zahájení výstavy 9:30 Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům Dálkové zásobování teplem a chladem I. sekce Malý sál 1. patro Sekce I MÍSTO TEPLÁRENSTVÍ V BUDOUCÍ ENERGETICE Moderátor: Daniela Písařovicová 9:45 Zahájení konference Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR 10:00 Energetická unie a trendy evropské energetiky Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku 10:30 Strategie a rozvoj finského teplárenství Jari Kostama, Finnish Energy Industries 11:00 Panelová diskuse: České teplárenství v Energetické unii 11:45 Přestávka na oběd 13:00 Příprava nového modelu trhu s elektřinou Jiří Feist, EP Energy a.s., Praha 13:30 Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Novelizace energetického zákona a zákona o POZE Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 15:00 Pohled banky na projekty v teplárenství Martin Dykast, Česká spořitelna, a.s., Praha Technika a technologie pro teplárenství Labský sál, 1. patro Moderátor: Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Problémy navrhování a provozu tepelných sítí a jak je řešit Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP s.r.o. viz str. 9 13:05 Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? A jaké budou? Josef Karafiát, ORTEP s.r.o. 13:35 Energeticky efektivní izolace a vodotěsné opláštění potrubí v systémech centrálního zásobování teplem Bronislav Kožík, Rockwool, a.s. viz str :55 Coffee break (Velký sál) 14:25 Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o. viz str :40 Dálkové odečty Peter Bartoš, Kamstrup A/S organizační složka viz str :00 Zvýšení účinnosti tepelných zdrojů v SZT pomocí plynového tepelného čerpadla Lukáš Jančok, TEDOM a.s. viz str :20 Energetický management jako služba posilující konkurenceschopnost TB/péče o zákazníky Roman Petrucha, Teplárny Brno, a.s. 4

3 Čím budeme topit? Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava 12:30 Zahájení moderátorem 12:35 Čím budeme topit Pavel Noskievič, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :55 Energetický potenciál biomasy v Moravskoslezském kraji Silvie Petránková Ševčíková, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :15 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách Vlastislav Vítů, KOMTERM a.s. viz str :35 LignoPlus alternativní hnědouhelné palivo Martin Šrůtek, Vattenfall Europe Mining AG viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:40 Modernizace teplárny v Plané nad Lužnicí čím budeme topit Libor Doležal, C-Energy Bohemia s.r.o. viz str :00 Moderní kamna a malé kotle na tuhá paliva Jiří Horák, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str. 39 Společenský večer Tereziánský dvůr 19:00 Zahájení společenského večera moderátorem 5

4 PROGRAM STŘEDA :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem II. Sekce Malý sál, 1. patro Sekce II EKONOMIKA A PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA Moderátor: Miroslav Krejčů, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Aktuální problémy teplárenství a jejich řešení Vladimír Vlk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 9:35 Pohled a záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie René Neděla, Energetický regulační úřad 10:05 Jednotné povolovací řízení a novela stavebního zákona Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR 10:30 Coffee break (Velký sál) 11:30 Možnosti čerpání prostředků z OP PIK v oblasti energetiky Milan Kyselák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 12:00 Možnosti čerpání prostředků z OPŽP v oblasti energetiky Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR 12:30 Přestávka na oběd 13:30 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele Vlastimil Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 13:55 Stabilizace trhu s povolenkami a další záměry Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR 14:20 Analýza aktuálního dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek Jan Fousek, Virtuse Energy, s.r.o., Praha viz str :45 Coffee break (Velký sál) 15:15 Outsourcing vodního hospodářství úspora peněz a převzetí financování Ondřej Beneš, Veolia Voda Česká republika a.s. viz str :40 Pravda a mýty v úsporách elektrické energie v podnicích Václav Langheinrich, Bohemia Müller s.r.o. Kulatý stůl Sál Eliška, přízemí Kulatý stůl uhelná energetika a teplárenství, VIZE :30-15:00 Moderátor: Josef Fiřt, Euroenergy 1. Chceme zachovat české teplárenství? 2. Jak vyřeší velké a střední aglomerace dodávky tepla? Mají nějakou koncepci? 3. Limity těžby hnědého uhlí výzva nebo strašák? 4. Palivový mix možnost volby nebo diktát? 5. Jakou prioritu má bezpečnost a spolehlivost dodávek tepla? 6

5 Odpady a jejich využití v energetice Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí ČR viz str. 48 9:30 Představení regionálního plánu odpadového hospodářství Daniel Havlík, Moravskoslezský kraj 9:55 Možné cesty k energetickému využití odpadů Petr Bielan, OZO Ostrava s.r.o. viz str :20 Coffee break (Velký sál) 10:45 Studie ČAOH porovnání variant energetického využití odpadů a TAP v ČR Petr Havelka, Česka asociace odpadového hospodářství, Daniel Bubenko, AF Consult viz str :35 Energetické využití odpadů metodou pyrolýzy Miroslav Blažek, První brněnská strojírna a.s. viz str :55 Strategie odpadového hospodářství ve společnosti Veolia Energie ČR a.s. Milan Chromík, Veolia Vedlejší produkty, s.r.o. 12:20 Přestávka na oběd 13:30 Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů Zdeněk Skála, Jiří Moskalík, VUT Fakulta strojního inženýrství viz str :50 Spoluspalování alternativních paliv ve standardních energetických jednotkách Jaroslav Hyžík, STEO viz str :20 Coffee break (Velký sál) 14:55 Představení projektu ZEVO Chotíkov Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská 15:15 Spalovna ZEVO Chotíkov projektování a vlastní realizace Michal Jirman, ČKD Praha DIZ viz str. 70 Příležitosti a rizika soustav zásobování teplem Labský sál, 1. patro Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:05 Zahájení moderátorem 9:35 Trendy v opravách a modernizacích panelových domů v období Jiří Bárta, Martin Hanák, SČMBD viz str :00 Role územních energetických koncepcí v energetickém plánování Lenka Kovačovská, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:25 Coffee break (Velký sál) 11:00 Projekty EPC příklady úspěšných realizací Libor Bárta, MVV Energie CZ a.s. viz str :25 Optimalizace zásobování teplem v Lipníku nad Bečvou Vladimír Mikeška, Teplo Lipník n. B., a.s. 11:50 Oběd 12:45 Strategie modernizace soustav energeticky úsporné domy zásobované modernizovanými teplárnami Petr Holub, Šance pro budovy 13:10 První pasivní bytový dům v ČR připojený na SZT Michal Čejka, Porsenna o.p.s. viz str :35 Řešení problému HBCD v pěnovém polystyrenu František Vörös, Sdružení EPS ČR viz str :00 Coffee break (Velký sál) 14:30 Náhrada CZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček, MAXXI-THERM s.r.o., Dušan Urban, ALPHA TEPLO, s.r.o. viz str :55 Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Michal Žlebek, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava viz str :20 Tepelná čerpadla versus SZT praktické výsledky Dan Chaloupka, Teplárny Brno a.s. 15:45 Panelová diskuse: Jsou TČ reálnou alternativou SZT? 7

6 PROGRAM ČTVRTEK :30 9:00 Registrace účastníků Dálkové zásobování teplem a chladem III. sekce Labský sál, 1. patro Sekce III PROBLEMATIKA KVET Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET René Neděla, Energetický regulační úřad, Praha 9:35 Novela vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné KVET a elektřině z druhotných zdrojů Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 10:05 Coffee break (Velký sál) 10:40 Nové referenční hodnoty účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR 11:05 Panelová diskuse: Budoucnost podpory KVET v ČR 11:45 Oběd Ochrana ovzduší Přísálí Velkého sálu, 1. patro Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR 9:00 Zahájení moderátorem 9:05 Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ovzduší Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:25 Směrnice EU o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení Kurt Dědič, Barbora Cimbálníková, Ministerstvo životního prostředí ČR 9:55 Coffee break (Velký sál) 10:20 Revize BREF pro velká spalovací zařízení Pavel Frolka, ČEZ, a.s. 10:40 Odsíření, denitrifikace a odprášení kotlů střední velikosti Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice, a.s. viz str :00 Odsíření Teplárny Karviná Kamil Šíma, Tenza, a.s. viz str :25 Ochrana ovzduší v rámci IPPC legislativní rámec pro BREF Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí ČR 11:45 Finanční perspektiva a dostupnost prostředků z fondů pro oblast energetiky a ŽP Barbora Vondrušková, Ernst&Young ČR s.r.o., Praha 12:10 Oběd Stav k datu Změna programu vyhrazena. 8

7 SEZNAM PŘEDNÁŠEK PROBLÉMY NAVRHOVÁNÍ A PROVOZU TEPELNÝCH SÍTÍ A JAK JE ŘEŠIT , hodin, Labský sál, 1. patro Jan Havelka, Jan Švec ORTEP s.r.o. Problémy navrhování a provozu tepelných sítí Jan Havelka, Jan Švec Obsah prezentace Úvod Příklady úloh řešených na parních sítích Příklady úloh řešených na vodních sítích Stručné představení softwaru MOP Sestavení modelu co předchází samotným výpočtům? Stanovení tepelných ztrát u parních soustav Ověřování parametrů páry - teplot, tlaků, entalpií Úlohy koncepčního charakteru u HV sítí Možnosti spolupráce více zdrojů různého charakteru Modely obchodní spolupráce Úvod Všeobecný trend úspor nejen při spotřebě, ale také při výrobě a distribuci Rizika odpojování spotřebitelů Konkurence lokálních zdrojů PK, TČ Snaha o zvýšení efektivnosti provozu teplárenských soustav - nejedná se pouze o zdroje, ale také o tepelné sítě Potřeba řešení různých úloh při přestavbách a rekonstrukcích tepelných sítí Úlohy řešené na parních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Vyhodnocení efektu odstavování některých úseků např. v létě Podklad pro ekonomické rozvahy Podklad pro energetický posudek při žádostech o dotace z fondů EU Možnost připojování nových odběratelů na parních sítích Bilance kondenzátu Dimenzování odváděčů kondenzátu Výpočty parametrů páry Výpočty entalpií páry na předávacích stanicích Dodržování smluvních parametrů u odběratelů Vliv poklesu tlaku ze zdroje Úlohy řešené na horkovodních sítích Výpočty tepelných ztrát Přestavby pára voda Dimenzování tepelných sítí Výpočty rychlostí proudění Sestavení tlakových diagramů, výpočty tlakových ztrát Dosažení požadovaných tlakových dispozic na odběratelských stanicích Posuzování připojitelnosti nových odběratelů Úlohy koncepčního charakteru Spolupráce více zdrojů v rámci jedné sítě Ověřování přenosových kapacit sítě ve vazbě na rozložení výkonů v síti Stručné představení softwaru MOP Softwarový nástroj pro tepelně hydraulické výpočty tepelných sítí Kontinuální vývoj - Zpřesňování algoritmů Nové funkcionality Důležitá je zpětná vazba od uživatelů Co všechno MOP umí modelovat: - Parní a vodní sítě - Sítě s okruhy i s více zdroji - Čerpací, redukční, směšovací stanice, zkraty, uzavírací armatury - Celkové energetické bilance vč. výpočtu tepelných ztrát - Proudění přehřáté i mokré páry vč. výpočtu odvodu kondenzátu - Dynamické jevy v soustavách - Dynamické chování spotřeby tepla pomocí neuronových sítí 9

8 Stručné představení softwaru MOP Tabulkové rozhraní (Excel, Libre Office) - Zadávání vstupů - Čtení výsledků Grafický editor a grafické zobrazení výsledků - Zadávání vstupů - Grafická editace sítě nad mapovým podkladem - Zobrazení rozložení výsledků v síti Co předchází samotnému výpočtu? Sestavení modelu Pomocí tzv. GISimportu z GIS (import celé sítě vč. jejích parametrů) Poloautomaticky např. z.dwg (informace o geometrii sítě) + ručně ostatní části a parametry Celé ručně - např. z výkresů tepelných sítí, z pasportů atd. Naplnění modelu Stanovení zimních maximálních a letních výpočtových příkonů odběratelských stanic, z fakturovaných spotřeb přes průměrný hodinový příkon, přepočet na výpočtovou teplotu z průměrné měsíční teploty Nastavení parametrů sítě dle požadovaného provozního stavu Sladění modelu s měřením Pomocí měření na výstupu ze zdroje a z různých míst v síti Kalibrace průtoků, tlaků a teplot (výkonové koeficienty, drsnost potrubí, vřazené odpory, tepelné odpory) Příklad řešení stanovení tepelných ztrát na parních soustavách Ohodnocení kvality resp. stupně degradace izolace Úprava katalogových hodnot tepelných odporů Rozdíl ztrátového výkonu celé sítě a sítě s odstavenými úseky Stanovení úspor ztrát přes ztrátový výkon a dobu trvání Příklad řešení - Výpočty parametrů páry v parních sítích Kontrola smluvně garantovaných parametrů (technologické odběry) Výpočty entalpií páry (podklad pro fakturaci) Ověření možnosti snížení výstupního tlaku ze zdroje Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Koncepční úvahy nad sítí jako celkem Návrh optimálního rozložení výkonů mezi jednotlivými zdroji po dokončení přestavby pára-voda Ověření možností přenosových výkonů mezi jednotlivými zdroji Ověření možnosti různých provozních stavů v průběhu celého roku Příklad řešení Úlohy koncepčního charakteru na HV sítích Pro různé varianty rozložení výkonů a pro různé provozní stavy sledujeme: Nepřekročení doporučených rychlostí proudění v kritických místech sítě Dodržení požadované tlakové dispozice na páteřních rozvodech nebo přímo u konečných odběratelů Nepřekročení maximálního přetlaku v síti v nejnižších místech sítě Nepodkročení hodnoty odparu v nejvyšších místech sítě Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Ověření možností spolupráce dvou a více zdrojů Typicky se jedná o připojení zdrojů jejichž úkolem (z pohledu teplárenství) je pouze vyvedení požadovaného výkonu Prostor pro uplatnění dalších zdrojů je daný technologickým minimem hlavního zdroje a odběrovým diagramem Příklad řešení Spolupráce více zdrojů různého charakteru Provedení přepočtů pro různé provozní stavy v průběhu roku Detailní rozbor mezních stavů např. letní minima Ověření rozsahu stávajících čerpadel Navrhování pracovních bodů nových čerpadel Ověření možností ostrovního zásobování při plánované odstávce nebo havarijním výpadku hlavního zdroje 10

9 Základní modely obchodní spolupráce ORTEP spravuje model (zákazníci bez GIS), provádí aktualizaci a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS a ORTEP aktualizuje model a řeší zadané úlohy servisní smlouva Zákazník udržuje aktuální data v GIS, aktualizuje výpočtový model a řeší základní přepočty, ORTEP provádí pouze přepočty složitějšího charakteru servisní smlouva + licence (vč. technické podpory) ORTEP pouze poskytuje software a technickou podporu, správu sítě i veškeré výpočty provádí zákazník na základě zakoupené licence Děkuji Vám za pozornost ORTEP, s.r.o. Braunerova 21 Praha 8 11

10 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLACE A VODOTĚSNÉ OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ V SYSTÉMECH CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM , hodin, Labský sál, 1. patro Bronislav Kožík Rockwool, a.s. AGENDA Skupina ROCKWOOL Proč izolujeme Energeticky efektívna izolácia a vodotesné opláštenie potrubí v systémoch centrálneho zásobovania teplom Tepelné ztráty Izolace a vodotěsné opláštění v systémech CZT Branislav Kožík, Heat not lost, września, Kraków Skupina ROCKWOOL Výrobní závod v České republice - Bohumín Skupina ROCKWOOL je výrobcem a dodavatelem výrobků, systémů a řešení na bázi kamenné minerální vlny ROCKWOOL má sídlo v dánském městečku Hedehusene poblíž Kodaně Přes vysoce kvalifikovaných pracovníků Výrobní a logistické centrum technických izolací pro severovýchodní Evropu 3 Značky Skupiny ROCKWOOL Vlastnosti izolace ROCKWOOL Odolnost vůči ohni Zvuková izolace Dlouhodobá stálost Trvanlivost 5 12

11 7 8 Nejdůležitější úkoly tepelné izolace potrubí Ochrana osob: Všechny dostupné části izolace musí být zabudovány tak, aby lidé nebyli vystaveni riziku opaření Proč izolujeme? Snížení ztráty tepla: snížení tepelných ztrát při předávání a uchovávání tepla Snížení emisí CO 2 : snížení tepelných ztrát na absolutní minimum má bezprostřední vliv na snížení emisí CO 2 Kontrola procesu: zajištění stálosti procesní teploty Ochrana před zamrzáním: venkovní tepelné rozvody jsou vystavovány riziku zamrznutí. Izolace oddáli proces zamrzání 10 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Snížení tepelných ztrát Nová Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti vytváří rámec pro splnění evropských cílů zlepšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20% a vytvořit podmínky pro další zlepšení energetické účinnosti po tomto roce Jak implementovat toto pravidlo pro průmyslové odvětví? Dbát o dobrou izolaci průmyslových instalací Modernizovat lokální zdroj tepla Snižovat ztráty v systémech centrálního zásobování teplem Příklad 1 Tepelné ztráty Základní podmínky Průměr : DN 80 Teplota média : 250 o C Izolace : 50mm Opláštění : Hliník Teplota prostředí : 10 o C Rychlost větru : 5m/s 1,546 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,496 billion 1,572 billion Potenciální úspory? LP Steam pipe T 250 o C: Pipe Diameter: DN80 (3inch), Ambient, temp.: 10 o C, Energy costs: 0.03 EUR/kWh, Length=10km, static calculation 2500 W/m 100 W/m 1100 W/m

12 Běžné situace Běžné situace 1,864 billion 1,836 billion 1,864 billion 1,836 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion 1,546 billion 1,496 billion 1,572 billion Příklad 2 Potenciální úspory Tepelné ztráty ve výměnících jsou obvykle způsobeny neizolovanými ventily a přírubami. Toto zvyšuje teplotu vzduchu uvnitř výměníkové stanice. Priůměr: DN 150 Teplota média: 220 o C Teplota prostředí: 20 o C Průměrné větrné podmínky Ztráta energie při chybějící izolaci: (na 1ventil a rok) Úspory při použití izolace: 2300 (na 1ventil a rok) Účinnost 80% 620 PJ 710 PJ 49 Mt C0 Náklady na izolaci (1 ventil): Mt C0 2 Doba návratnosti < 2 měsíce Zdroj: Nederlands Centrum Technische Isolatie Skrytý potenciál Jak využít potenciál? Množství izolací má více než 30 let Tepelné ztráty jsou vyšší než 150 W/m 2 Chybějící opláštění izolace, může způsobovat kromě tepelných ztrát také vznik koroze Chybějící izolace na ventilech a přírubách, zvyšuje náklady na energii Izolace v mnoha případech není včas a dostatečně nainstalována jednoduše proto, že se to nepovažuje za riziko nebo nákladově efektivní Kontrolujte a opravujte: Izolovat neizolované části a nahradit poškozenou izolaci Přemýšlejte strategicky: Vyhodnotit efektivitu nákladů izolace a zvážit modernizaci Získejte znalosti: Zapojit odborníky na izolace na počátku procesu plánování novostavby, generální opravy nebo dovybavení projektů Nejdosažitelnější cíl Odborné nástroje Technické poradenství Energetická kontrola Výpočet tloušťky izolácie Technická podpora Příprava technické specifikace izolace Praktické a teoretické školení 14

13 Měření termovizní kamerou Měření tepelného toku a podmínek prostředí Termovizní kamera může předem identifikovat potenciální přehřívání, tepelnou ztrátu nebo nedostatek izolace, překročení teploty izolačního pláště. Kontrola tepelných ztrát emitujících zařízením do venkovního prostředí 24 Zpráva z měření ProRox PS Nová generace potrubních pouzder pro izolace potrubí Výhody použití potrubních pouzder Popis výrobku ProRox PS 960 je předem tvarované potrubní pouzdro z kamenné vlny. Tato potrubní pouzdra se dodávají nařezaná na potřebné velikosti a s čepy pro rychlou a snadnou montáž zacvaknutím. Použití Pouzdra ProRox PS 960 jsou určeny pro tepelnou a zvukovou izolaci parních potrubí, komínů a jiných potrubí s maximální provozní teplotou 650 C. ProRox PS 960 se používají hlavně v elektrárnách, chemických a petrochemických podnicích, jakož i potravinářském průmyslu. Rychlá instalace díky tomu, že není potřeba instalovat podpůrné konstrukce Rovný a pevný povrch pro montáž opláštění Nižší tepelné ztráty v důsledku absence podpůrných konstrukcí Rovnoměrné rozložení teploty na povrchu pláště Vysoká mechanická odolnost Rozsah výroby Průměr od ø18mm do ø815mm, tloušťka od 20mm do 120mm Výtlačné potrubí technologické páry Trasa horkovodního potrubí

14 Horkovodní potrubí ProRox GRP 1000 Vodotěsný izolační systém 31 ProRox GRP 1000 vodotěsné opláštění ProRox GRP 1000 je polyesterová rohož vyztužená skelným vláknem umístěná mezi dvěma fóliemi. Materiál obsahuje pryskyřice, skelná vlákna a speciální plniva a je připraven k okamžitému použití V nezpracovaném stavu je měkký a tvárný. V tomto stavu lze ProRox GRP 1000 přiříznout nebo přistřihnout do libovolného tvaru k usnadnění aplikace na izolaci Polyester se následně vytvrdí působením ultrafialového (UV) světla Po vytvrzení je ProRox GRP 1000 naprosto vodotěsný a zajišťuje optimální mechanickou ochranu Výhody ProRox GRP 1000 má významné výhody zvyšující kvalitu prováděné práce Vynikající odolnost: ProRox GRP 1000 minimalizuje tak škodlivé vlivy počasí, je chemicky odolný a snáší mechanické namáhání (lze po něm chodit). Snadné čištění: ProRox GRP 1000 lze čistit stříkáním vodou. Nízké počáteční náklady: Investice do prefabrikace ochrany izolace jsou tak zbytečné. Flexibilní použití: ProRox GRP 1000 se přizpůsobí každé technické aplikaci Montáž ProRox GRP 1000 Ďakujem za pozornosť Branislav Kožík Sales Manager CZ/SK ROCKWOOL Technical Insulation 36 16

15 POZNATKY Z PROVOZU STANOVENÝCH MĚŘIDEL TEPLA A POVINNOSTI MONTÁŽNÍCH ORGANIZACÍ , hodin, Labský sál, 1. patro Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel tepla a povinnosti montážních organizací Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Základní metrologické požadavky Základní požadavky na stanovená měřidla tepla Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění, jeho prováděcí a související předpisy Nařízení vlády číslo 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla Energetický zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění Opatření obecné povahy a platné technické předpisy metrologické (TPM) Metodické předpisy metrologické (MPM) Metrologické předpisy (MP) ČESKÉ NORMY (ČSN EN Měřidla tepla) 1 2 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Přesnost měření tepla TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Stanovené měřidlo musí správně měřit hlavně při osazení v provozu. Pro měření tepla se ve většině případů používá kombinované měřidlo, to je měřidlo, které má oddělitelné podsestavy (kalorimetr, průtokoměr, teploměr,.). Největší dovolená chyba měření je pro každou podsestavu definována samostatně. Největší dovolená chyba měření kombinovaného měřidla je součet chyb každé z použitých podsestav. Do největší povolené chyby měření tepla se nezapočítávají žádné další chyby. To znamená, že případné další chyby měření tepla jsou neslučitelné s provozem stanoveného měřidla. To je především: Chybná montáž měřidla nedodržení montážních podmínek, nekompatibilita podsestav, nezajištění měřidla proti neoprávněnému zásahu,.. Nesprávný provoz měřidla provoz měřidla mimo provozní parametry (průtoku, teploty, tlaku), používání v nesprávných podmínkách (teplota okolí.). Neoprávněný zásah do měřidla. Chybná montáž jednoho z párovaných snímačů teploty Je to neoprávněný zásah do měřidla, chybná montáž, byl snímač zajištěn? 3 4 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Hodnoty naměřené na vstupu do objektu. Požadovaný teplotní rozdíl pro stanovené měřidlo 3 C. PRŮBĚH TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ 0% POROVNÁNÍ TEPLOTNÍCH ROZDÍLŮ Skutečné nastavení musí být vyznačeno na snímači a zajištěno úřední značkou. Montážní organizace ručí za správné nastavení použitých podsestav pro potřeby konkrétního kombinovaného měřidla. rozdíl teplot C teplota vstup C 23% 77% 62 dnů - zápis po 15 min rozdíl teplot 3 C do 1 C 1-3 C 3 C a více V tomto případě provozní podmínky neumožňují správnou funkci kalorimetru

16 1 Dny teplárenství a energetiky 2015 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Poznatky z provozu stanovených měřidel Osazení průtokoměru je vyznačeno na štítku kalorimetru nebo v jeho nastavení. Nedodržením požadovaného osazení průtokoměru zaniká platnost ověření stanoveného měřidla měřidlo neměří správně. Montážní organizace takové kombinované měřidlo nesmí uvést do provozu zaplombovat. 7 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Subjekt, který provádí montáž stanovených měřidel musí být držitelem registrace k montáži příslušných stanovených měřidel podle 19 zákona číslo 505/1990 Sb., o metrologii. Způsob podání žádosti řeší MP 001 Registrace subjektů opravující stanovená měřidla nebo provádějící jejich montáž. Osvědčení o registraci vydává ČMI. V registraci je uveden: Registrovaný subjekt Předmět registrace Zodpovědná osoba Přidělená značka Podmínky registrace 8 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel ČSN EN Měřidla tepla mají být zaplombována tak, aby neexistovala možnost rozebírání, odstranění nebo záměny měřidla tepla nebo jeho nastavovacích zařízení bez poškození zařízení nebo plomby. Osazení plomb řeší plombovací plán, který je součástí dokumentace měřidla Kombinované měřidlo, při uvedení do provozu i po následném ověření nebo výměně některé z podsestav, má mít vystaven kompletační list (doklad o splnění povinností montážní organizace) garantuje především: Kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci celé sestavy kombinovaného měřidla. Provedení funkční zkoušky. Zabezpečení měřidla montážními značkami. Obsahuje seznam použitých členů kombinovaného měřidla s vyznačením jejich rozsahů: Pro měřidla tepla v páře uvedeno v TPM Pro měřidla tepla ve vodě uvedeno v ČSN EN 1434 část TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výměna vadných měřidel dle ČSN EN Doklad o výměně měřidla není pouze záznamem o stavu počítadel. Příčina poruchy měřidla tepla by měla být vyšetřena na místě instalace, protože nemusí být možné vady určit poté, co bylo měřidlo tepla odmontováno. Kontrolují se především následující body: Jsou zřejmé známky neoprávněné manipulace s měřidlem? Jsou porušeny plomby? Bylo měřidlo tepla instalováno správně podle instrukcí výrobce (dodavatele) měřidla, atd? Výměna vadného měřidla tepla za nové nebo za opravené je řízeno úplně stejnými postupy jako u nových instalací, jak je uvedeno v přílohách A a B. Při zjišťování příčiny poruchy by měly být v každém ohledu respektovány zájmy a soukromí daného spotřebitele. 11 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Povinnosti při montáži stanovených měřidel Příklad dokladu o výměně měřidla uvedený v ČSN EN Povinnosti při montáži stanovených měřidel Výpis z TPM bod TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Montážní organizace je povinna: Splnit podmínky platného zákona o metrologii pro výrobce, tj: plnit podmínky registrace montážní organizace; zúčastnit se školení výrobce; plnit podmínky pro montáž měřidel stanovené výrobcem; plnit podmínky Certifikátu o schválení typu měřidla; u kombinovaného měřidla vystavit kompletační list s vyznačením použitých členů měřidla a jejich rozsahů; garantovat kompatibilitu použitých členů a jejich metrologickou neovlivnitelnost v rámci sestavy kombinovaného měřidla; zabezpečit měřidlo montážními značkami; provést funkční zkoušku kompaktních měřidel; zajistit metrologickou zkoušku celého systému u kombinovaných měřidel; vést evidenci namontovaných měřidel; provést korekci vlivu hydrostatického tlaku v impulsním potrubí posunutím 0 snímače, pokud je snímač statického tlaku nainstalován pod potrubím směřeným médiem. 13 Nejčastější chyby lze nasimulovat a změřit Špatná montáž snímače teploty = trvalé chybné naměření teploty. Takový stav lze hodnotit jako systematické ovlivnění měřené hodnoty. Část tratě pro simulaci různých způsobů montáže snímačů teploty před provedením tepelné izolace. TPM Znalecká kancelář, s.r.o. C Teplota teplonosné látky vzorků po 1s, 8 teploměrů teplomer2 teplomer3 teplomer1 teplomer4 teplomer5 teplomer6 teplomer7 teplomer8 Z naměřených hodnot lze prokázat chybu měření při konkrétní montáži. Zaizolovaná trať byla osazena v reálných podmínkách dodávky tepla

17 TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Zodpovědnost organizací TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Závěr Nařízení vlády číslo číslo 464/2005 Sb. U měřicího systému nesmí docházet ke zneužívání největší dovolené chyby (MPE) ani k systematickému zvýhodňování jedné ze stran. Chybná montáž stanovených měřidel lze shrnou i takto Každá chybná montáž stanoveného měřidla je ve svém důsledku systematické ovlivnění výsledků měření a tím dochází i ke zvýhodnění jedné ze stran. Chybnou montáží, kterou provedl registrovaný subjekt, byly porušeny podmínky registrace i zákona o metrologii. Chybnou montáží, kterou provedl neregistrovaný subjekt, nebyl splněn požadavek registrace ( 19 zákona o metrologii). Provozem chybně namontovaného stanoveného měřidla vlastník měřidla (držitel licence) porušil požadavky energetického zákona a požadavky zákona o metrologii. Současně použil k vyúčtování měřidlo, které nesplňuje základní parametry. Maximální výše pokut za porušení zákona jsou vždy uvedeny v příslušných porušovaných zákonech. Uživatelé objektů se zaměřují na snížení spotřeby tepla. Tento stav se odráží nejen ve snížení dodávek tepla do objektu, ale většinou vyžaduje i jiný průběh regulace dodávek tepla v objektu. Tyto změny znamenají, že dříve správně fungující měřidlo nemůže v nově vzniklých podmínkách správně měřit. Dodavatelé tepla musí změnám v dodávkách tepla přizpůsobit i měření. Mají dodavatelé tepla opravdu tak málo času a tolik peněz, aby nemuseli provádět kontrolu a případnou výměnu měřidel? Zodpovědná a detailní kontrola měřidel a způsobů měření tepla nezávislým specialistou přinese jasný přehled o stavu a možnostech měření i podmínky nápravy případných zjištěných závad. Přesné měření dodávek je zárukou dobrých vztahů mezi dodavatelem a odběratelem TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Děkuji Vám za pozornost Václav Edr TPM Znalecká kancelář, s.r.o. Na Chmelnici Benešov Tel: Mobil: E mail: duben 2015 počet listů 17 zpracoval Václav Edr Tento dokument nesmí být rozmnožován jinak než v celkovém počtu listů a bez jakýchkoli změn. Jakékoli části tohoto dokumentu se nesmí rozmnožovat a rozšiřovat v jakékoli podobě a jakýmikoli prostředky bez písemného povolení zpracovatele

18 DÁLKOVÉ ODEČTY , hodin, Labský sál, 1. patro Peter Bartoš Kamstrup A/S organizační složka Dálkové odečty Proč dálkově odečítat? Odečítané spotřeby Základní rozdělení AMR Elektřina Teplo Chlad Voda Kabelová propojení M Bus (EN 13757) Modbus BACNet LON Works Metasys (N2 Bus) KNX SIOX TCP/IP Bezdrátová řešení Wireless M Bus Módy C, T, S (868 MHz) Mód N (169 MHz) RF MHz GSM/GPRS Ostatní technologie Wi Fi, WiMax, ZigBee, Z Wave 20

19 Dostupné technologie Frekvenční pásma GB/s Dvoucestná RF komunikace MHz Wireless M Bus MHz WiMax MB/s WiFi Bluetooth wm Bus Z Wave KB/s ZigBee Radio Mesh Network 30 Hz 30 MHz 100 MHz 300 MHz 868 MHz 900 MHz 1,5 GHz 1,9 GHz 2,1 GHz 2,4 GHz 10m 100m 1km Vzdálenost 7 Vlastnosti rádiového signálu Sběrnice M Bus (a další) M Bus Master < 1 GHz P2P M Bus M Bus Master > 1 GHz M Bus GSM/GPRS (3G) Radio Mesh P2P P2P P2P P2P Radio MESH Koncentrátor RF P2P P2P P2P P2P RF Radio Link P2P Radio Link Koncentrátor wm Bus wm Bus Opakovač wm Bus 21

20 Děkuji Vám za pozornost.. tady něco nesedí.. 22

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více