PROFIL SPOLEČNOSTI...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI...3"

Transkript

1

2 OBSAH: TITULNÍ STRANA PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE PŘÍLOHY...12 Fotografie na titulní straně: 1.(Vpravo nahoře): Lehký stožár 40 m Studené, pro společnost Eurotel Praha, spol. s r. o., v roce 2004; 2.(Vlevo nahoře): Věžový vodojem 500m 3 Sedlice, pro společnost HOCHTIEF VSB a.s., v roce 2004; 3.(Dole uprostřed): Oprava vozové pece č. 1, 4,5 duo, pro společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., v roce 2004; Strana 2 (celkem 54)

3 1. PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavebně - montážním podnikem působícím již 53 let v oboru žáruvzdorných staveb v průmyslových podnicích. V letech byla TEPLOTECHNA Ostrava a.s. organizačně začleněna v oborovém podniku Teplotechna Praha. V roce 1990 se organizačně osamostatnila a od roku 1992 se stala akciovou společností. V současnosti je profil činnosti společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dán existencí tří základních oblastí působnosti. OBLAST ŽÁROTECHNIKY navazuje na tradice ve specializaci na průmyslové pece, a to především na dodávky pecních agregátů při investicích a opravách velkých hutních, strojírenských a elektrárenských podniků v tuzemsku i zahraničí. Součástí oblasti žárotechniky je od roku 2000 také bývalé středisko hutního zednictví společnosti Vítkovice a.s. (tzv. bílé zdivo ), zaměřené na běžné opravy hutních agregátů v této společnosti, od roku 2003 také provozy pánvového a mezipánvového hospodářství společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Mezi tradiční a významné tuzemské odběratele patří především TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., VÍTKOVICE STEEL, a. s., VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a. s., VÍTKOVICE Lahvárna a. s., VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a. s., Mittal Steel Ostrava a. s., VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., BorsodChem MCHZ, s. r. o., VÁLCOVNY PLECHU, a. s., VÁPENKA VITOŠOV s. r. o., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., Biocel Paskov a. s., ŽDB a. s., ČEZ, a. s., aj. Na Slovensku jsou našimi zákazníky společnosti Calmit spol. s r. o., SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a. s., TERMOSTAV Bratislava, s. r. o. a v Polsku dodáváme své produkty a služby společnostem KARRENA Sp. z o. o. a Piec Bud Sp. z o. o. Oblast žárotechniky zabezpečuje svým odběratelům a zákazníkům projektovou dokumentaci, montáž a dodávky žáruvzdorných vyzdívek zejména následujících agregátů: vysokých a ocelárenských pecí v hutním průmyslu koksárenských baterií v hutních a báňských koksovnách různých typů, včetně velkoprostorových o výšce komor až 7 m elektrárenských a teplárenských kotlů klasické konstrukce spalování včetně, kotlů nejmodernější konstrukce s fluidním spalováním rotačních cementářských pecí a vápenek, pecí pro výrobu stavebních materiálů a hmot pecí a zařízení pro chemický průmysl Strana 3 (celkem 54)

4 pecí pro sklářský průmysl poskytování servisní služby při opravách a údržbě výše uvedených pecí a zařízení. K výše uvedeným agregátům dodává naše společnost stavby průmyslových továrních komínů všech druhů - zděných, železobetonových a ocelových včetně jejich oprav a bourání. Pro realizované pecní agregáty a komíny zabezpečuje taktéž jejich vysušování a technickou pomoc při uvádění do provozu. Oblast žárotechniky provádí také tepelné a kyselinovzdorné izolace tepelných a technologických zařízení všech druhů. OBLAST STOŽÁRŮ je poměrně mladou, avšak již neodmyslitelnou oblastí podnikání naší společnosti. V roce 1997 byl postaven první stožár pro přenos signálu GSM pro společnost Eurotel Praha. Celkem bylo do konce roku 2004 postaveno 329 věží a rozhleden pro společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., T-Mobile Czech Republic a.s., Oskar Mobil a. s. a Siemens s. r. o. Po vysokých růstech objemů zakázek v letech dochází v oblasti výstavby sítě GSM k postupné stabilizaci trhu.v roce 2004 byla proto tato stavební aktivita doplněna výstavbou stožárů pro síť GSM-R Českých drah realizovanou naší společností pro společnost KAPSCH TELECOM spol. s r. o. Oblast stožárů zabezpečuje svým odběratelům a zákazníkům projektovou dokumentaci, montáž a dodávky následujících produktů: lehké železobetonové stožáry těžké železobetonové stožáry mutace lehkých a těžkých stožárů V OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ navazujeme na již tradiční zakázky realizované v uplynulých letech, jako např. výstavby věžových železobetonových vodojemů, zemních železobetonových vodojemů, sanace betonových konstrukcí či další výškové železobetonové stavby pro společnosti Metrostav a.s., HOCHTIEF VSB a. s., města a obce v České republice aj. Dnes jako celek tato oblast představuje komplexní přístup k občanských, bytovým a průmyslovým stavbám. Pro prováděné práce je oblast stožárů i pozemního stavitelství vybavena speciálním technologickým zařízením, posuvným bedněním a pracovními plošinami. Dlouhodobá úspěšná existence společnosti a odbornost jejich zaměstnanců dává vysoké záruky spolehlivosti, kvality a odbornosti napříč všemi uplatňovanými stavebními obory. Strana 4 (celkem 54)

5 SPOLEČNOST JE CERTIFIKOVÁNA DLE: ČSN EN ISO 9001:2001, tj. systém řízení jakosti (QMS); ČSN EN ISO 14001:1997, tj. systém řízení životního prostředí (EMS); OHSAS 18001:1999, tj. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); SPOLEČNOST JE DRŽITELEM: Osvědčení o dodavatelské způsobilosti metodou S.P.Analysis vydané ČANL; Osvědčení o odborné způsobilosti a členství ve Sdružení pro Sanace Betonových Konstrukcí (SSBK) ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:1997 OHSAS 18001:1999 Osvědčení o dodavatelské způsobilosti SPA SSBK Strana 5 (celkem 54)

6 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo společnosti: Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál společnosti činí tis. Kč Podíly na základním kapitále společnosti větší než 10%: - NEXIS TRADE a.s., Praha Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2004: Aktiva: tis. Kč Pasiva: tis. Kč Výnosy: tis. Kč Náklady: tis. Kč Hospodářský výsledek: tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců: 220 Strana 6 (celkem 54)

7 Složení orgánů společnosti: Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Radomír Stoch, předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Orgány společnosti od do , tj. k rozvahovému dni: Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Strana 7 (celkem 54)

8 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004 Pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byl rok 2004 důležitým rokem změn, přelomovým obdobím pro současné budování zásadních proměn vnitřní organizace firmy spolu se značným důrazem ve směru nových perspektivních trhů stavebních zakázek. Cílem bylo připravit společnost na novou etapu podnikatelských aktivit, rozšířit dosud úzce specializované zaměření činnosti firmy. Graf č.1: Struktura výkonů 2002 Graf č.2: Struktura výkonů 2003 Graf č.3: Struktura výkonů 2004 stožáry 75% žárotech. stavby 25% stožáry 39% žárotech. stavby 61% stožáry 8% pozemní stavitelství 8% žárotech. stavby 84% Z uvedených grafů je vidět radikální posun ve vývoji struktury výkonů společnosti. Ještě v roce 2002 tvořila většinu výkonů realizace výstavby stožárů, především pro síť GSM tuzemských mobilních operátorů Eurotel, T-Mobile a Oskar Mobil. V tomto roce došlo v této oblasti k vyvrcholení stavebního boomu. Pokles výkonů ve výstavbě stožárů je nejpatrnější v roce 2004, kde však bylo koncem roku počato s realizací výstavby stožárů pro další významnou síť GSM-R Českých drah s perspektivou opětovného růstu výkonů v této oblasti. Výkony žárotechnických zakázek dosáhly na hodnotu 146 mil. Kč, tj. z hlediska tří uplynulých let jejich průměrná hodnota. Oblast pozemního stavitelství se ve své uvažované šíři, tzn. v celém spektru občanských, bytových a průmyslových staveb, budovala především systémově a personálně, jádro realizovaných výkonů tak tvořila zakázka z již tradiční oblasti betonových staveb a to výstavba věžového vodojemu Sedlice v celkové výši téměř 15 mil. Kč. Věžový vodojem v Sedlicích je také jednou z objemově nejvýznamnějších zakázek roku Mimo tuto zakázku byly významným mezníkem v oblasti staveb stožáru úspěšné realizace referenčních staveb Studené a Ruprechtov s novým typem stožáru Gastel pro mobilní operátory Eurotel a T-Mobile. Žárotechnické stavby postrádaly v roce 2004 velkou investiční akci, realizace zakázek se opírala o běžné opravy a provozy realizující údržbu okolo společnosti Vítkovice Steel, ve srovnání s minulými roky vzrostl řádově troj až čtyřnásobně objem zakázek realizovaných v zahraničí (Slovensko, Polsko). Strana 8 (celkem 54)

9 Graf č.4: Podíl jednotlivých smluvních partnerů na fakturaci roku 2004 Termostav Bratislav a, VVT - Vítkov ice Válcov na s.r.o. Trub a.s. 3% 6% Eurotel Praha spol. s r.o. 3% Hochtief VSB a.s. 8% Vítkov ice Steel a.s. 37% ostatní 32% Mittal Steel Ostrav a a.s. 4% Vítkov ice Strojírenstv í a.s. 7% Graf č.5: Vývoj tržeb realizovaných v zahraničí tis.kč Strana 9 (celkem 54)

10 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004 Rozšiřování okruhu podnikatelských aktivit spolu s reorganizací a změnou strategie společnosti přímo ovlivnily výsledky hospodaření za rok Konečné ekonomické výsledky jsou v kontextu provedených změn i přes pokles některých ukazatelů hodnoceny výrazně pozitivně a hovoří o zdravém a dlouhodobě stabilním hospodářském potenciálu firmy. Bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč po započtení daně z příjmů. Hrubý hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč. Zisk byl vytvořen výhradně z provozní činnosti, tj. ze stavebních aktivit společnosti. Provozní hospodářský výsledek dosáhl hodnoty tis. Kč a jeho nižší úroveň oproti roku 2003 souvisí se změnou struktury stavebních zakázek. Změna poměru výkonů ve prospěch zakázek z oblasti žárotechniky a příprava staveb v nových segmentech trhu snížily výši celkových realizovaných výkonů společnosti ze stavební činnosti na hodnotu tis. Kč. V důsledku reorganizace systému a organizace řízení poklesl průměrný počet zaměstnanců meziročně o 13 na počet 220 zaměstnanců. Rentabilita celkových výkonů dosáhla hodnoty 2%. Hodnota vlastního kapitálu tvoří již 72% veškerých pasiv společnosti a potrhuje fakt, že společnost převážnou část roku vystačila s vlastními zdroji financování, bez využití čerpání provozního úvěru. Graf č.6: Vývoj počtu zaměstnanců Strana 10 (celkem 54)

11 5. VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE 2005 Pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je vstup do roku 2005 odrazem pro naplnění nové podnikatelské strategie. Naplnění strategických cílů vycházejících z nosné podnikatelské vize směřuje k posílení hodnoty značky společnosti pro akcionáře, zaměstnance i obchodní partnery a je zaměřeno na významné posílení tržního postavení společnosti na trhu Čech a Slovenska. Velký důraz je kladen na rozšíření spektra podnikatelských aktivit mimo tradiční oblasti s cílem vytvořit moderní evropskou stavební společnost operující na rozsáhlém poli stavebnictví. Snahou je udržet trend posledních let v pronikání na zahraniční trhy, především ve stále se rozšiřujícím regionu EU. Příslibem špičkové práce je přístup zaměřený na kvalitu. Za společností stojí dlouholetá práce budování transparentních vnitřních mechanismů založených na certifikovaném přístupu k řízení oblastí QMS, EMS a BOZP. Po víceletém fungování v režimu norem ISO 9002:1995 a v roce 2003 certifikovaném systému jakosti dle ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001:1997 byl v roce 2004 certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. V systému hodnocení dodavatelské způsobilosti dle standardů SPA dosáhla naše společnost kategorie lepší evropský dodavatel. Práce na zlepšování všech vnitřních systémů firmy budou pokračovat i nadále, cílem letošního roku bude získání potvrzení NBÚ pro seznamování a nakládání s utajovanými skutečnostmi ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb. Nabídka produktů a služeb společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. vychází především z následujících předností: Příznivá cenová politika Rozšíření poskytovaných prodejních a poprodejních služeb Podnikání na perspektivních trzích Uplatňování nových technologií Schopnost rychle a kvalitně reagovat Datum zhotovení Výroční zprávy 2004: Strana 11 (celkem 54)

12 6. PŘÍLOHY Strana 12 (celkem 54)

13 Strana 13 (celkem 54)

14 Strana 14 (celkem 54)

15 Strana 15 (celkem 54)

16 Strana 16 (celkem 54)

17 Strana 17 (celkem 54)

18 Strana 18 (celkem 54)

19 Strana 19 (celkem 54)

20 Strana 20 (celkem 54)

21 Strana 21 (celkem 54)

22 Strana 22 (celkem 54)

23 Strana 23 (celkem 54)

24 Strana 24 (celkem 54)

25 Strana 25 (celkem 54)

26 Příloha Účetní závěrka za rok 2004 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. II. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictvi - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - ubytovací služby - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,37% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Strana 26 (celkem 54)

27 Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2004: V roce 2004 nedošlo ke změnám organizační struktury, nadále zůstává v platnosti funkční organizace řízení. Popis změn a dodatků provedených v roce 2004 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: V průběhu roku 2004 byly v zápise do obchodního rejstříku provedeny změny v orgánech společnosti: Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing Radomír Stoch, předseda představestva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Změny v orgánech společnosti po rozvahovém dni: Ing. Jan Mikeska, člen představenstva, vznik členství v představenstvu Zápis v Obchodním rejstříku proveden Strana 27 (celkem 54)

28 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101, Ostrava, základní kapitál Kč. Hospodářské výsledky 2004: vlastní kapitál k : tis. Kč, hospodářský výsledek /2004: -464 tis. Kč. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců: Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky během roku 2004 činil 220 pracovníků (během roku 2003 činil 243 pracovníků, během roku 2002 činil 237 pracovníků), z toho 4 řídící pracovníci (v roce 2003 a 2002 taktéž 4 řídící pracovníci). Výše osobních nákladů celkem Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 42 tis. Kč 40 tis. Kč 400 tis. Kč 4. Ostatní plnění poskytnuté statutárním, řídícím a dozorčím osobám: Členům představenstva a dozorčí rady bývají přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. Jiná plnění jak v nepeněžní tak peněžní formě nebyla statutárním, řídícím a dozorčím orgánům včetně bývalým členům poskytnuta. III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. Strana 28 (celkem 54)

29 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2004 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2004 uplatněna. c) Cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou. V ověřovaném účetním období společnost nepořídila žádné cenné papíry a majetkové účasti. Výše podílu ve společnosti K.S.-Union, a.s. je ošetřena 100% účetní opravnou položkou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č.563/91 Sb. O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. Strana 29 (celkem 54)

30 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/48 pořizovací ceny po dobu 4 let. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 4 let měsíčně 1/48 z pořizovací ceny. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od Kč 1 do Kč 2000, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části VI. bod 3. Přílohy. b) k zásobám: Na základě provedené fyzické inventury bylo provedeno vyhodnocení nepotřebných zásob. Celkový objem nepotřebných zásob činil 238 tis. Kč. K těmto zásobám byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 119 tis. Kč, tj. 50%. c) jiné opravné položky účetní jednotka netvořila. Opravná položka k majetkovému podílu byla vytvořena již v minulých účetních obdobích. Konečný stav opravných položek k pohledávkám: Konečný stav opravných položek k zásobám: Konečný stav opravných položek k majetkovým podílům: Celkem: tis. Kč 119 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Strana 30 (celkem 54)

31 Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 5. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky žádný majetek, který by měl být oceněn reálnou hodnotou. 6. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. 7. Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 ZÚ. a) zřízení účtové skupiny 15 poskytnuté zálohy na zásoby b) změna názvů vybraných účtových skupin a změna názvů některých účtů z důvodů změny názvů řádků v rozvaze byla v souladu s platnými účetními předpisy pro rok 2004 provedena (viz. bod VI. Další údaje, odstavec 9. Rozdíly v účetních výkazech) c) zajištění souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele, které nahradily opatření čj. 281/89/759/2001 d) změny v oblasti cenných papírů a účtování o jejich přecenění. e) změny z úpravy účtování oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování. Změny uvedené po body a, d, e, se netýkají účetní jednotky v ověřovaném období. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Bankovní úvěry v průběhu ověřovaného období byl průběžně dle provozních potřeb čerpán a splácen krátkodobý úvěr u Komerční banky. Smlouva k tomuto bankovnímu úvěru byla sjednána s platností od do K rozvahovému dni, tj. k nebyl krátkodobý úvěr čerpán, tzn. stav úvěru činil 0 Kč. 2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Hodnota odložené daně k byla vypočtena z těchto titulů: a. rozdíl mezi DZC a ÚZC: DZC: tis. Kč ÚZC: tis. Kč Rozdíl: tis. Kč Strana 31 (celkem 54)

32 b. sociální a zdravotní pojištění za rok 2004 odvedené po : 495 tis. Kč Odložený daňový závazek: Odložená daňová pohledávka: tis. Kč 495 tis. Kč Sazba daně pro rok 2005: 26% Stav účtu 481 k : 467 tis. Kč odložená daňová pohledávka Stav účtu 481 k : 297 tis. Kč odložený daňový závazek Odložená daň ve výši 764 tis. Kč byla proúčtována k na nákladový účet 592 se souvztažným zápisem na účet 481. Hodnota odložené daně k : 467 tis. Kč odložená daňová pohledávka Hodnota odložené daně k : tis. Kč odložená daňová pohledávka 3. Rozpis rezerv: Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2004 ve výši Kč. Rezervy vytvořené v minulém účetním období byly rozpuštěny. Nejsou známá žádná potencionální rizika, na které by byly tvořeny účetní rezervy. Případná rizika jsou rovněž kryty pojistnou smlouvou, která se vztahuje rovněž na odpovědnost za škody na zisku (ušlý zisk) a za jiné majetkové škody, kterými jsou rovněž ztráty na konstantních nákladech. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění k mimořádným odměnám za překročení plánovaného hospodářského výsledku, za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2003 a nevyčerpanou dovolenou ve výši ,60 Kč. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění k mimořádným odměnám za překročení plánovaného hospodářského výsledku, za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2002 a nevyčerpanou dovolenou ve výši ,60 Kč. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Strana 32 (celkem 54)

33 4. Přijaté dotace: V ověřovaném období nebyly účetní jednotce poskytnuty žádné dotace. 5. Doměrky daní: V ověřovaném období nebyly žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá období. V. Doplňující informace týkající se majetku a závazků Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k činila tis. Kč, k činila tis.kč, k činila Kč (čerpáno z účtů 311, 378). Z toho: 2004: 2003: 2002: Do 180 dnů: 674 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč dnů: 153 tis. Kč 473 tis. Kč 638 tis. Kč Nad 360 dnů: tis. Kč tis. Kč tis. Kč b) Pohledávky k podnikům ve skupině: K.S.-Union,a.s.: 2004: 0 tis. Kč 2003: tis. Kč 2002: tis. Kč c) Pohledávky se splatností delší než 5 let účetní jednotka nevykazuje. d) Stav dlouhodobých pohledávek k : 189 tis. Kč, stav krátkodobých pohledávek k : tis. Kč (čerpáno z účtů 311, 314, 315). e) Pohledávky určené k obchodování účetní jednotka nevykazuje. f) Výše pohledávek v cizí měně k : 579 tis. Kč, z toho: 512 tis. SKK (402 tis. Kč), 6 tis. Euro (177 tis. Kč). g) Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné účetní jednotka nevykazuje. Závazky a) Závazky po lhůtě splatnosti k činily 43 tis. Kč, k činily 0 tis.kč, k činily 300 tis. Kč (čerpáno z účtů 321). Z toho: 2004: 2003: 2002: Do 180 dnů: 43 tis. Kč 0 tis. Kč 300 tis. Kč dnů: 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Nad 360 dnů: 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Strana 33 (celkem 54)

34 b) Závazky k podnikům ve skupině: nejsou a nebyly ani v roce 2003 a c) Společnost nemá žádné nepeněžní i peněžní závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze mimo závazky vyplývající z leasingových smluv viz. příloha č. 1 d) Závazky se splatností delší než 5 let účetní jednotka nevykazuje. e) Stav dlouhodobých závazků k : 297 tis. Kč, stav krátkodobých závazků k : tis. Kč (čerpáno z účtů 321, 481). f) Výše závazků v cizí měně k : tis. Kč, z toho: 192 tis. SKK (152 tis. Kč), 123 tis. Euro (3 734 tis. Kč). g) Penzijní závazky účetní jednotka nevykazuje. h) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: tis. Kč i) Účetní jednotka neeviduje daňové nedoplatky u místně příslušného Finančního úřadu. 2. Pronajatý majetek: Společnost pronajímá nevyužité budovy (skladovací a výrobní prostory) a kancelářské prostory v areálu svého sídla na ulici Šenovská 101/543: Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Helena Šimkovičová Roční nájemné: 105 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Vacula Stanislav 517 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: SCHENKER spol. s r. o. Roční nájemné: 494 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Jaromír Kuchař 240 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: X-MEDIA CZ print, s.r.o. Roční nájemné: 283 tis. Kč Strana 34 (celkem 54)

35 Smlouva ze dne: ve zn. dodatků Pronajato subjektu: LAFARGE ŽÁROMONOLITY, a.s. Roční nájemné: 43 tis. Kč Smlouva ze dne: ve zn. dodatků Pronajato subjektu: DABOX, spol. s r. o. Roční nájemné: 434 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků DABOX, spol. s r.o. 117 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Dragan Bogdanovič 21 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Ing. Jiří Holaň Roční nájemné: 2 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Ing. Milan Pátek Roční nájemné: 2 tis. Kč Dále společnost pronajímá stroje a techniku své mechanizační dílny. 3. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Zástavním právem u Komerční banky a.s. z titulu poskytnutí krátkodobého úvěru je zatížen tento majetek: Katastrální území: Slezská Ostrava, list vlastnictví: 2883 Pozemky: Pozemek parc. č o výměře 1934 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Pozemek parc. č o výměře 725 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Pozemek parc. č o výměře 22 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Pozemek parc. č o výměře 569 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 444 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Strana 35 (celkem 54)

36 Pozemek parc. č o výměře 139 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 4802 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 27 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 1906 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 702 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 844 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 792 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č. 3995/1 o výměře m 2 ostatní plocha manipulační plocha Pozemek parc. č. 3995/4 o výměře 373 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č. 3995/5 o výměře 5 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 1030 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 118 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pořizovací cena pozemků celkem: tis. Kč Budovy: Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če garáž na parc. č Bez čp/če prům. obj. na parc. č. 3995/4 Bez čp/če prům. obj. na parc. č. 3995/5 Bez čp/če prům. obj. na parc. č Bez čp/če prům. obj. na parc. č Pořizovací cena budov celkem: tis. Kč Hodnota krátkodobého úvěru k činila 0 Kč. Úroková sazba je smluvně upravena na 1M PRIBOR plus 1,2% p.a. Věcným břemenem není zatížen žádný majetek účetní jednotky. 4. Drobný nehmotný a drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze: Strana 36 (celkem 54)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2005...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2005...10

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016

Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. za rok 2016 Základní údaje : Odstavec 1 Název společnosti: Technické služby Lanškroun, s.r.o. Identifikační číslo osoby: 25951459 Sídlo společnosti:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2007...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2007...10

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více