PROFIL SPOLEČNOSTI...3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL SPOLEČNOSTI...3"

Transkript

1

2 OBSAH: TITULNÍ STRANA PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE PŘÍLOHY...12 Fotografie na titulní straně: 1.(Vpravo nahoře): Lehký stožár 40 m Studené, pro společnost Eurotel Praha, spol. s r. o., v roce 2004; 2.(Vlevo nahoře): Věžový vodojem 500m 3 Sedlice, pro společnost HOCHTIEF VSB a.s., v roce 2004; 3.(Dole uprostřed): Oprava vozové pece č. 1, 4,5 duo, pro společnost VÍTKOVICE STEEL, a.s., v roce 2004; Strana 2 (celkem 54)

3 1. PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavebně - montážním podnikem působícím již 53 let v oboru žáruvzdorných staveb v průmyslových podnicích. V letech byla TEPLOTECHNA Ostrava a.s. organizačně začleněna v oborovém podniku Teplotechna Praha. V roce 1990 se organizačně osamostatnila a od roku 1992 se stala akciovou společností. V současnosti je profil činnosti společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dán existencí tří základních oblastí působnosti. OBLAST ŽÁROTECHNIKY navazuje na tradice ve specializaci na průmyslové pece, a to především na dodávky pecních agregátů při investicích a opravách velkých hutních, strojírenských a elektrárenských podniků v tuzemsku i zahraničí. Součástí oblasti žárotechniky je od roku 2000 také bývalé středisko hutního zednictví společnosti Vítkovice a.s. (tzv. bílé zdivo ), zaměřené na běžné opravy hutních agregátů v této společnosti, od roku 2003 také provozy pánvového a mezipánvového hospodářství společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. Mezi tradiční a významné tuzemské odběratele patří především TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., VÍTKOVICE STEEL, a. s., VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a. s., VÍTKOVICE Lahvárna a. s., VVT VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a. s., Mittal Steel Ostrava a. s., VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., BorsodChem MCHZ, s. r. o., VÁLCOVNY PLECHU, a. s., VÁPENKA VITOŠOV s. r. o., ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., Biocel Paskov a. s., ŽDB a. s., ČEZ, a. s., aj. Na Slovensku jsou našimi zákazníky společnosti Calmit spol. s r. o., SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a. s., TERMOSTAV Bratislava, s. r. o. a v Polsku dodáváme své produkty a služby společnostem KARRENA Sp. z o. o. a Piec Bud Sp. z o. o. Oblast žárotechniky zabezpečuje svým odběratelům a zákazníkům projektovou dokumentaci, montáž a dodávky žáruvzdorných vyzdívek zejména následujících agregátů: vysokých a ocelárenských pecí v hutním průmyslu koksárenských baterií v hutních a báňských koksovnách různých typů, včetně velkoprostorových o výšce komor až 7 m elektrárenských a teplárenských kotlů klasické konstrukce spalování včetně, kotlů nejmodernější konstrukce s fluidním spalováním rotačních cementářských pecí a vápenek, pecí pro výrobu stavebních materiálů a hmot pecí a zařízení pro chemický průmysl Strana 3 (celkem 54)

4 pecí pro sklářský průmysl poskytování servisní služby při opravách a údržbě výše uvedených pecí a zařízení. K výše uvedeným agregátům dodává naše společnost stavby průmyslových továrních komínů všech druhů - zděných, železobetonových a ocelových včetně jejich oprav a bourání. Pro realizované pecní agregáty a komíny zabezpečuje taktéž jejich vysušování a technickou pomoc při uvádění do provozu. Oblast žárotechniky provádí také tepelné a kyselinovzdorné izolace tepelných a technologických zařízení všech druhů. OBLAST STOŽÁRŮ je poměrně mladou, avšak již neodmyslitelnou oblastí podnikání naší společnosti. V roce 1997 byl postaven první stožár pro přenos signálu GSM pro společnost Eurotel Praha. Celkem bylo do konce roku 2004 postaveno 329 věží a rozhleden pro společnosti Eurotel Praha, spol. s r. o., T-Mobile Czech Republic a.s., Oskar Mobil a. s. a Siemens s. r. o. Po vysokých růstech objemů zakázek v letech dochází v oblasti výstavby sítě GSM k postupné stabilizaci trhu.v roce 2004 byla proto tato stavební aktivita doplněna výstavbou stožárů pro síť GSM-R Českých drah realizovanou naší společností pro společnost KAPSCH TELECOM spol. s r. o. Oblast stožárů zabezpečuje svým odběratelům a zákazníkům projektovou dokumentaci, montáž a dodávky následujících produktů: lehké železobetonové stožáry těžké železobetonové stožáry mutace lehkých a těžkých stožárů V OBLASTI POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ navazujeme na již tradiční zakázky realizované v uplynulých letech, jako např. výstavby věžových železobetonových vodojemů, zemních železobetonových vodojemů, sanace betonových konstrukcí či další výškové železobetonové stavby pro společnosti Metrostav a.s., HOCHTIEF VSB a. s., města a obce v České republice aj. Dnes jako celek tato oblast představuje komplexní přístup k občanských, bytovým a průmyslovým stavbám. Pro prováděné práce je oblast stožárů i pozemního stavitelství vybavena speciálním technologickým zařízením, posuvným bedněním a pracovními plošinami. Dlouhodobá úspěšná existence společnosti a odbornost jejich zaměstnanců dává vysoké záruky spolehlivosti, kvality a odbornosti napříč všemi uplatňovanými stavebními obory. Strana 4 (celkem 54)

5 SPOLEČNOST JE CERTIFIKOVÁNA DLE: ČSN EN ISO 9001:2001, tj. systém řízení jakosti (QMS); ČSN EN ISO 14001:1997, tj. systém řízení životního prostředí (EMS); OHSAS 18001:1999, tj. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); SPOLEČNOST JE DRŽITELEM: Osvědčení o dodavatelské způsobilosti metodou S.P.Analysis vydané ČANL; Osvědčení o odborné způsobilosti a členství ve Sdružení pro Sanace Betonových Konstrukcí (SSBK) ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:1997 OHSAS 18001:1999 Osvědčení o dodavatelské způsobilosti SPA SSBK Strana 5 (celkem 54)

6 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní název: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo společnosti: Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ IČO: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena FNM České republiky dnem Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, stavby stožárů, komínů, věžových vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství Základní kapitál společnosti činí tis. Kč Podíly na základním kapitále společnosti větší než 10%: - NEXIS TRADE a.s., Praha Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2004: Aktiva: tis. Kč Pasiva: tis. Kč Výnosy: tis. Kč Náklady: tis. Kč Hospodářský výsledek: tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců: 220 Strana 6 (celkem 54)

7 Složení orgánů společnosti: Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Radomír Stoch, předseda představenstva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Orgány společnosti od do , tj. k rozvahovému dni: Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Strana 7 (celkem 54)

8 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004 Pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byl rok 2004 důležitým rokem změn, přelomovým obdobím pro současné budování zásadních proměn vnitřní organizace firmy spolu se značným důrazem ve směru nových perspektivních trhů stavebních zakázek. Cílem bylo připravit společnost na novou etapu podnikatelských aktivit, rozšířit dosud úzce specializované zaměření činnosti firmy. Graf č.1: Struktura výkonů 2002 Graf č.2: Struktura výkonů 2003 Graf č.3: Struktura výkonů 2004 stožáry 75% žárotech. stavby 25% stožáry 39% žárotech. stavby 61% stožáry 8% pozemní stavitelství 8% žárotech. stavby 84% Z uvedených grafů je vidět radikální posun ve vývoji struktury výkonů společnosti. Ještě v roce 2002 tvořila většinu výkonů realizace výstavby stožárů, především pro síť GSM tuzemských mobilních operátorů Eurotel, T-Mobile a Oskar Mobil. V tomto roce došlo v této oblasti k vyvrcholení stavebního boomu. Pokles výkonů ve výstavbě stožárů je nejpatrnější v roce 2004, kde však bylo koncem roku počato s realizací výstavby stožárů pro další významnou síť GSM-R Českých drah s perspektivou opětovného růstu výkonů v této oblasti. Výkony žárotechnických zakázek dosáhly na hodnotu 146 mil. Kč, tj. z hlediska tří uplynulých let jejich průměrná hodnota. Oblast pozemního stavitelství se ve své uvažované šíři, tzn. v celém spektru občanských, bytových a průmyslových staveb, budovala především systémově a personálně, jádro realizovaných výkonů tak tvořila zakázka z již tradiční oblasti betonových staveb a to výstavba věžového vodojemu Sedlice v celkové výši téměř 15 mil. Kč. Věžový vodojem v Sedlicích je také jednou z objemově nejvýznamnějších zakázek roku Mimo tuto zakázku byly významným mezníkem v oblasti staveb stožáru úspěšné realizace referenčních staveb Studené a Ruprechtov s novým typem stožáru Gastel pro mobilní operátory Eurotel a T-Mobile. Žárotechnické stavby postrádaly v roce 2004 velkou investiční akci, realizace zakázek se opírala o běžné opravy a provozy realizující údržbu okolo společnosti Vítkovice Steel, ve srovnání s minulými roky vzrostl řádově troj až čtyřnásobně objem zakázek realizovaných v zahraničí (Slovensko, Polsko). Strana 8 (celkem 54)

9 Graf č.4: Podíl jednotlivých smluvních partnerů na fakturaci roku 2004 Termostav Bratislav a, VVT - Vítkov ice Válcov na s.r.o. Trub a.s. 3% 6% Eurotel Praha spol. s r.o. 3% Hochtief VSB a.s. 8% Vítkov ice Steel a.s. 37% ostatní 32% Mittal Steel Ostrav a a.s. 4% Vítkov ice Strojírenstv í a.s. 7% Graf č.5: Vývoj tržeb realizovaných v zahraničí tis.kč Strana 9 (celkem 54)

10 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004 Rozšiřování okruhu podnikatelských aktivit spolu s reorganizací a změnou strategie společnosti přímo ovlivnily výsledky hospodaření za rok Konečné ekonomické výsledky jsou v kontextu provedených změn i přes pokles některých ukazatelů hodnoceny výrazně pozitivně a hovoří o zdravém a dlouhodobě stabilním hospodářském potenciálu firmy. Bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč po započtení daně z příjmů. Hrubý hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty tis. Kč. Zisk byl vytvořen výhradně z provozní činnosti, tj. ze stavebních aktivit společnosti. Provozní hospodářský výsledek dosáhl hodnoty tis. Kč a jeho nižší úroveň oproti roku 2003 souvisí se změnou struktury stavebních zakázek. Změna poměru výkonů ve prospěch zakázek z oblasti žárotechniky a příprava staveb v nových segmentech trhu snížily výši celkových realizovaných výkonů společnosti ze stavební činnosti na hodnotu tis. Kč. V důsledku reorganizace systému a organizace řízení poklesl průměrný počet zaměstnanců meziročně o 13 na počet 220 zaměstnanců. Rentabilita celkových výkonů dosáhla hodnoty 2%. Hodnota vlastního kapitálu tvoří již 72% veškerých pasiv společnosti a potrhuje fakt, že společnost převážnou část roku vystačila s vlastními zdroji financování, bez využití čerpání provozního úvěru. Graf č.6: Vývoj počtu zaměstnanců Strana 10 (celkem 54)

11 5. VÝHLED PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V ROCE 2005 Pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je vstup do roku 2005 odrazem pro naplnění nové podnikatelské strategie. Naplnění strategických cílů vycházejících z nosné podnikatelské vize směřuje k posílení hodnoty značky společnosti pro akcionáře, zaměstnance i obchodní partnery a je zaměřeno na významné posílení tržního postavení společnosti na trhu Čech a Slovenska. Velký důraz je kladen na rozšíření spektra podnikatelských aktivit mimo tradiční oblasti s cílem vytvořit moderní evropskou stavební společnost operující na rozsáhlém poli stavebnictví. Snahou je udržet trend posledních let v pronikání na zahraniční trhy, především ve stále se rozšiřujícím regionu EU. Příslibem špičkové práce je přístup zaměřený na kvalitu. Za společností stojí dlouholetá práce budování transparentních vnitřních mechanismů založených na certifikovaném přístupu k řízení oblastí QMS, EMS a BOZP. Po víceletém fungování v režimu norem ISO 9002:1995 a v roce 2003 certifikovaném systému jakosti dle ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001:1997 byl v roce 2004 certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. V systému hodnocení dodavatelské způsobilosti dle standardů SPA dosáhla naše společnost kategorie lepší evropský dodavatel. Práce na zlepšování všech vnitřních systémů firmy budou pokračovat i nadále, cílem letošního roku bude získání potvrzení NBÚ pro seznamování a nakládání s utajovanými skutečnostmi ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb. Nabídka produktů a služeb společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. vychází především z následujících předností: Příznivá cenová politika Rozšíření poskytovaných prodejních a poprodejních služeb Podnikání na perspektivních trzích Uplatňování nových technologií Schopnost rychle a kvalitně reagovat Datum zhotovení Výroční zprávy 2004: Strana 11 (celkem 54)

12 6. PŘÍLOHY Strana 12 (celkem 54)

13 Strana 13 (celkem 54)

14 Strana 14 (celkem 54)

15 Strana 15 (celkem 54)

16 Strana 16 (celkem 54)

17 Strana 17 (celkem 54)

18 Strana 18 (celkem 54)

19 Strana 19 (celkem 54)

20 Strana 20 (celkem 54)

21 Strana 21 (celkem 54)

22 Strana 22 (celkem 54)

23 Strana 23 (celkem 54)

24 Strana 24 (celkem 54)

25 Strana 25 (celkem 54)

26 Příloha Účetní závěrka za rok 2004 dle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb. II. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky: Název a sídlo: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava-Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ Právní forma: akciová společnost, založená FNM České republiky dnem , zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 358 IČO: Předmět podnikání: - zednictví - zámečnictvi - projektová činnosti ve výstavbě - izolatérství - ubytovací služby - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů - velkoobchod - pronájem a půjčování věcí movitých - opravy silničních vozidel - opravy pracovních strojů Základní kapitál: Kč Seznam akcionářů s 20 a více % na základním kapitále: 90,37% - NEXIS TRADE a.s., Praha, IČO: Strana 26 (celkem 54)

27 Popis organizační struktury a její zásadní změny v roce 2004: V roce 2004 nedošlo ke změnám organizační struktury, nadále zůstává v platnosti funkční organizace řízení. Popis změn a dodatků provedených v roce 2004 v zápise do obchodního rejstříku, vč. změn v orgánech společnosti: V průběhu roku 2004 byly v zápise do obchodního rejstříku provedeny změny v orgánech společnosti: Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing Radomír Stoch, předseda představestva Ing. Zbyněk Cverna, člen představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Orgány společnosti od do : Představenstvo akciové společnosti: Ing. Zbyněk Cverna, předseda představenstva Ing. Petr Klečka, člen představenstva Dozorčí rada akciové společnosti: Jaroslav Rubeš, předseda rady JUDr. František Kaleta, místopředseda rady p. Jan Hasalík, člen rady Změny v orgánech společnosti po rozvahovém dni: Ing. Jan Mikeska, člen představenstva, vznik členství v představenstvu Zápis v Obchodním rejstříku proveden Strana 27 (celkem 54)

28 2. Podíly účetní jednotky na základním kapitále jiných společností: 57% podíl ve společnosti K. S. Union, a.s., Šenovská 101, Ostrava, základní kapitál Kč. Hospodářské výsledky 2004: vlastní kapitál k : tis. Kč, hospodářský výsledek /2004: -464 tis. Kč. 3. Údaje o osobních nákladech a počtech zaměstnanců: Průměrný počet zaměstnanců účetní jednotky během roku 2004 činil 220 pracovníků (během roku 2003 činil 243 pracovníků, během roku 2002 činil 237 pracovníků), z toho 4 řídící pracovníci (v roce 2003 a 2002 taktéž 4 řídící pracovníci). Výše osobních nákladů celkem Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org tis. Kč tis. Kč tis. Kč Výše osobních nákladů řídících pracovníků Mzdové náklady tis. Kč tis. Kč tis. Kč Náklady na soc. a zdrav. poj tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odměny členů stat. a doz. org. 42 tis. Kč 40 tis. Kč 400 tis. Kč 4. Ostatní plnění poskytnuté statutárním, řídícím a dozorčím osobám: Členům představenstva a dozorčí rady bývají přidělena osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům. Postupováno dle 6, odst. 6 Zákona o dani z příjmu. Se členy představenstva a dozorčí rady, kteří užívají osobní vozidla ke služebním i soukromým účelům, je sepsána smlouva o používání svěřeného vozidla dle 51 Občanského zákoníku. Jiná plnění jak v nepeněžní tak peněžní formě nebyla statutárním, řídícím a dozorčím orgánům včetně bývalým členům poskytnuta. III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. Strana 28 (celkem 54)

29 2. Způsob oceňování: a) Zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány ve výši pořizovacích cen. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob a do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Úbytky a přebytky zásob jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Nedokončená výroba je oceňována v úrovni vlastních nákladů výroby, tj. v přímých nákladech a výrobní režii. b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Nakupovaný hmotný a nehmotný majetek je oceňován ve výši pořizovacích cen. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený ve vlastní režii je oceňován v úrovni vlastních nákladů. Do pořizovacích cen nakupovaného hmotného a nehmotného majetku a do cen hmotného a nehmotného majetku stanoveného na úrovni vlastních nákladů jsou zahrnuty veškeré náklady na pořízení, zejména přepravné, pojistné, clo, spotřební daň, provize. Hmotný a nehmotný majetek darovaný či nově zjištěný (inventarizační přebytek) je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V roce 2004 nebyl vytvořen vlastní činností hmotný ani nehmotný majetek. Reprodukční pořizovací cena nebyla v průběhu roku 2004 uplatněna. c) Cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou. V ověřovaném účetním období společnost nepořídila žádné cenné papíry a majetkové účasti. Výše podílu ve společnosti K.S.-Union, a.s. je ošetřena 100% účetní opravnou položkou. d) Peněžní prostředky a ceniny: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. e) Pohledávky: Způsob oceňování: při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu pořizovací cenou. f) Závazky: Způsob oceňování: jmenovitou hodnotou. 3. Způsob odepisování: Účetní jednotka rozhodla v souvislosti s novelou zákona č.563/91 Sb. O účetnictví platnou od rozdělit majetek s pořizovací cenou do limitu tj. u DNM do 60 tisíc Kč a u DHM do 40 tisíc Kč na dvě skupiny. Kritériem pro zařazení je vstupní pořizovací cena. Strana 29 (celkem 54)

30 1. Pokud je vstupní pořizovací cena do limitu ,- Kč, pak se o něm účtuje jako o zásobách tj. na účet u DHM a na účet u DDNM. Nástroje, stroje a zařízení, která jsou na el. pohon z této skupiny se po zaúčtování na účet budou dále evidovat v operativní evidenci. 2. Majetek s pořizovací cenou nad ,- Kč se eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisuje se měsíčně 1/48 pořizovací ceny po dobu 4 let. 3. Výjimku z předchozího tvoří: a) auta po skončení leasingu b) mobilní telefony. Obě tyto skupiny účetní jednotka eviduje jako dlouhodobý majetek a odepisují se po dobu 4 let měsíčně 1/48 z pořizovací ceny. Pokud je pořizovací cena u těchto skupin od Kč 1 do Kč 2000, pak se odpisy účtují v alikvotní výši pouze 1x ročně. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož vstupní cena byla vyšší než 40 tis. Kč a měl provozně technické funkce delší než jeden rok, byl odepisován na základě předpokládané doby životnosti. Tento odpisový plán používala účetní jednotka i v roce V ověřovaném období tvořila společnost tyto opravné položky: a) k pohledávkám: Tvorba opravných položek k pohledávkám se provádí na základě inventarizace. Tvorba a rozpouštění opravných položek k pohledávkám je popsána v části VI. bod 3. Přílohy. b) k zásobám: Na základě provedené fyzické inventury bylo provedeno vyhodnocení nepotřebných zásob. Celkový objem nepotřebných zásob činil 238 tis. Kč. K těmto zásobám byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 119 tis. Kč, tj. 50%. c) jiné opravné položky účetní jednotka netvořila. Opravná položka k majetkovému podílu byla vytvořena již v minulých účetních obdobích. Konečný stav opravných položek k pohledávkám: Konečný stav opravných položek k zásobám: Konečný stav opravných položek k majetkovým podílům: Celkem: tis. Kč 119 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. Použité metody přepočtu cizí měny na českou měnu: Při přepočtu údajů majetku evidovaného v cizích měnách byl prováděn přepočet dle platného denního kurzu ČNB. Strana 30 (celkem 54)

31 Kurzový rozdíl u zahraničních faktur účetní jednotka účtuje vždy k počínaje rokem 2002 výsledkově s přepočtem pohledávky (závazku) v saldu. 5. Způsoby stanovení reálné hodnoty majetku: Účetní jednotka neměla ke dni účetní závěrky žádný majetek, který by měl být oceněn reálnou hodnotou. 6. Časové rozlišení: Společnost účtovala v účtové skupině 38 přechodné účty aktiv a pasiv o nákladech a výdajích a o výnosech týkajících se příštích období. Hlediskem pro účtování časového rozlišení byla známá částka, titul a období. 7. Informace o změnách účetních metod mezi obdobími a informace o odchylkách od metod podle par. 7 odstavce 5 ZÚ. a) zřízení účtové skupiny 15 poskytnuté zálohy na zásoby b) změna názvů vybraných účtových skupin a změna názvů některých účtů z důvodů změny názvů řádků v rozvaze byla v souladu s platnými účetními předpisy pro rok 2004 provedena (viz. bod VI. Další údaje, odstavec 9. Rozdíly v účetních výkazech) c) zajištění souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele, které nahradily opatření čj. 281/89/759/2001 d) změny v oblasti cenných papírů a účtování o jejich přecenění. e) změny z úpravy účtování oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování. Změny uvedené po body a, d, e, se netýkají účetní jednotky v ověřovaném období. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Bankovní úvěry v průběhu ověřovaného období byl průběžně dle provozních potřeb čerpán a splácen krátkodobý úvěr u Komerční banky. Smlouva k tomuto bankovnímu úvěru byla sjednána s platností od do K rozvahovému dni, tj. k nebyl krátkodobý úvěr čerpán, tzn. stav úvěru činil 0 Kč. 2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Hodnota odložené daně k byla vypočtena z těchto titulů: a. rozdíl mezi DZC a ÚZC: DZC: tis. Kč ÚZC: tis. Kč Rozdíl: tis. Kč Strana 31 (celkem 54)

32 b. sociální a zdravotní pojištění za rok 2004 odvedené po : 495 tis. Kč Odložený daňový závazek: Odložená daňová pohledávka: tis. Kč 495 tis. Kč Sazba daně pro rok 2005: 26% Stav účtu 481 k : 467 tis. Kč odložená daňová pohledávka Stav účtu 481 k : 297 tis. Kč odložený daňový závazek Odložená daň ve výši 764 tis. Kč byla proúčtována k na nákladový účet 592 se souvztažným zápisem na účet 481. Hodnota odložené daně k : 467 tis. Kč odložená daňová pohledávka Hodnota odložené daně k : tis. Kč odložená daňová pohledávka 3. Rozpis rezerv: Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2004 ve výši Kč. Rezervy vytvořené v minulém účetním období byly rozpuštěny. Nejsou známá žádná potencionální rizika, na které by byly tvořeny účetní rezervy. Případná rizika jsou rovněž kryty pojistnou smlouvou, která se vztahuje rovněž na odpovědnost za škody na zisku (ušlý zisk) a za jiné majetkové škody, kterými jsou rovněž ztráty na konstantních nákladech. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění k mimořádným odměnám za překročení plánovaného hospodářského výsledku, za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2003 a nevyčerpanou dovolenou ve výši ,60 Kč. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Byly utvořeny následující účetní rezervy : Rezervy na sociální a zdravotní pojištění k mimořádným odměnám za překročení plánovaného hospodářského výsledku, za vyplacené prémie IV. čtvrtletí roku 2002 a nevyčerpanou dovolenou ve výši ,60 Kč. Zákonné rezervy nebyly tvořeny. Strana 32 (celkem 54)

33 4. Přijaté dotace: V ověřovaném období nebyly účetní jednotce poskytnuty žádné dotace. 5. Doměrky daní: V ověřovaném období nebyly žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá období. V. Doplňující informace týkající se majetku a závazků Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti: Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti k činila tis. Kč, k činila tis.kč, k činila Kč (čerpáno z účtů 311, 378). Z toho: 2004: 2003: 2002: Do 180 dnů: 674 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč dnů: 153 tis. Kč 473 tis. Kč 638 tis. Kč Nad 360 dnů: tis. Kč tis. Kč tis. Kč b) Pohledávky k podnikům ve skupině: K.S.-Union,a.s.: 2004: 0 tis. Kč 2003: tis. Kč 2002: tis. Kč c) Pohledávky se splatností delší než 5 let účetní jednotka nevykazuje. d) Stav dlouhodobých pohledávek k : 189 tis. Kč, stav krátkodobých pohledávek k : tis. Kč (čerpáno z účtů 311, 314, 315). e) Pohledávky určené k obchodování účetní jednotka nevykazuje. f) Výše pohledávek v cizí měně k : 579 tis. Kč, z toho: 512 tis. SKK (402 tis. Kč), 6 tis. Euro (177 tis. Kč). g) Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné účetní jednotka nevykazuje. Závazky a) Závazky po lhůtě splatnosti k činily 43 tis. Kč, k činily 0 tis.kč, k činily 300 tis. Kč (čerpáno z účtů 321). Z toho: 2004: 2003: 2002: Do 180 dnů: 43 tis. Kč 0 tis. Kč 300 tis. Kč dnů: 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Nad 360 dnů: 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč Strana 33 (celkem 54)

34 b) Závazky k podnikům ve skupině: nejsou a nebyly ani v roce 2003 a c) Společnost nemá žádné nepeněžní i peněžní závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze mimo závazky vyplývající z leasingových smluv viz. příloha č. 1 d) Závazky se splatností delší než 5 let účetní jednotka nevykazuje. e) Stav dlouhodobých závazků k : 297 tis. Kč, stav krátkodobých závazků k : tis. Kč (čerpáno z účtů 321, 481). f) Výše závazků v cizí měně k : tis. Kč, z toho: 192 tis. SKK (152 tis. Kč), 123 tis. Euro (3 734 tis. Kč). g) Penzijní závazky účetní jednotka nevykazuje. h) Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: tis. Kč i) Účetní jednotka neeviduje daňové nedoplatky u místně příslušného Finančního úřadu. 2. Pronajatý majetek: Společnost pronajímá nevyužité budovy (skladovací a výrobní prostory) a kancelářské prostory v areálu svého sídla na ulici Šenovská 101/543: Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Helena Šimkovičová Roční nájemné: 105 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Vacula Stanislav 517 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: SCHENKER spol. s r. o. Roční nájemné: 494 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Jaromír Kuchař 240 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: X-MEDIA CZ print, s.r.o. Roční nájemné: 283 tis. Kč Strana 34 (celkem 54)

35 Smlouva ze dne: ve zn. dodatků Pronajato subjektu: LAFARGE ŽÁROMONOLITY, a.s. Roční nájemné: 43 tis. Kč Smlouva ze dne: ve zn. dodatků Pronajato subjektu: DABOX, spol. s r. o. Roční nájemné: 434 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků DABOX, spol. s r.o. 117 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Roční nájemné: ve zn. dodatků Dragan Bogdanovič 21 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Ing. Jiří Holaň Roční nájemné: 2 tis. Kč Smlouva ze dne: Pronajato subjektu: Ing. Milan Pátek Roční nájemné: 2 tis. Kč Dále společnost pronajímá stroje a techniku své mechanizační dílny. 3. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Zástavním právem u Komerční banky a.s. z titulu poskytnutí krátkodobého úvěru je zatížen tento majetek: Katastrální území: Slezská Ostrava, list vlastnictví: 2883 Pozemky: Pozemek parc. č o výměře 1934 m 2 ostatní plocha ostatní komunikace Pozemek parc. č o výměře 725 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Pozemek parc. č o výměře 22 m 2 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Pozemek parc. č o výměře 569 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 444 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Strana 35 (celkem 54)

36 Pozemek parc. č o výměře 139 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 4802 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 27 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 1906 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 702 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 844 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 792 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č. 3995/1 o výměře m 2 ostatní plocha manipulační plocha Pozemek parc. č. 3995/4 o výměře 373 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č. 3995/5 o výměře 5 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 1030 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pozemek parc. č o výměře 118 m 2 zastavěná plocha a nádvoří Pořizovací cena pozemků celkem: tis. Kč Budovy: Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če jiná st. na parc. č Bez čp/če garáž na parc. č Bez čp/če prům. obj. na parc. č. 3995/4 Bez čp/če prům. obj. na parc. č. 3995/5 Bez čp/če prům. obj. na parc. č Bez čp/če prům. obj. na parc. č Pořizovací cena budov celkem: tis. Kč Hodnota krátkodobého úvěru k činila 0 Kč. Úroková sazba je smluvně upravena na 1M PRIBOR plus 1,2% p.a. Věcným břemenem není zatížen žádný majetek účetní jednotky. 4. Drobný nehmotný a drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze: Strana 36 (celkem 54)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více