KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB"

Transkript

1 Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 KBC Multi Track Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Na základě této zprávy nelze přijmout žádné upsání akcií. Upsání jsou platná pouze tehdy, pokud jsou provedena po bezplatném předložení zjednodušeného prospektu nebo prospektu.

2 OBSAH 1. Obecné informace o společnosti 1.1 Organizace investiční společnosti 1.2 Zpráva o řízení Informace akcionářům Celkový přehled trhů 1.3 Zpráva auditora 1.4 Úhrnná rozvaha 1.5 Úhrnný výsledkový účet 1.6 Shrnutí pravidel účtování a hodnocení Shrnutí pravidel Směnné kurzy

3 1. OBECNÉ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 1.1 ORGANIZACE INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI SÍDLO SPOLEČNOSTI: Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgie. DATUM VZNIKU INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI: 10. října 2000 DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI: Neomezená. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI: Wouter Vanden Eynde, pověřený ředitel KBC Asset Management NV Paul Beller, vedoucí oddělení Specialised Investment Management KBC Asset Management NV Olivier Morel, finanční ředitel CBC Banque NV Theo Peeters, nezávislý správce Luc Vanderhaegen, ředitel Private Banking KBC & Wealth Management Branch KBC Bank NV Předseda: Luc Vanderhaegen, ředitel segmentu Private Banking & Wealth Management Branch KBC Bank NV Fyzické osoby pověřené řízením investiční společnosti: Wouter Vanden Eynde, pověřený člen představenstva KBC Asset Management NV Paul Beller, vedoucí oddělení Specialised Investment Management KBC Asset Management NV TYP SPRÁVY SPOLEČNOSTI: Investiční společnost, která určila správcovskou společnost subjektů kolektivního investování. Správcovskou společností byla stanovena KBC Asset Management N. V., Havenlaan 2, B-1080 Brusel. DATUM VZNIKU SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI: 30. prosince JMÉNA ČLENŮ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI: Předseda: L. Gijsens Členové představenstva: D. Mampaey, předseda řídícího výboru J. Peeters, nezávislý člen představenstva P. Buelens, pověřený člen představenstva J. Daemen, nevýkonný člen představenstva P. Konings, nevýkonný člen představenstva J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva O. Morel, nevýkonný člen představenstva K. Mattelaer, nevýkonný člen představenstva K. Van Eeckhoutte, nevýkonný člen představenstva W. Vanden Eynde, pověřený člen představenstva C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva JMÉNO A FUNKCE FYZICKÝCH OSOB, KTERÝM BYLO SVĚŘENO ŘÍZENÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI: D. Mampaey, předseda řídícího výboru J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva W. Vanden Eynde, pověřený člen představenstva C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva Tyto osoby mohou být rovněž členy představenstva různých investičních společností.

4 AUDITOR SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI: Ernst & Young Auditoři firem BCVBA, zástupcem je Christel Weymeersch, auditor firem schválený Bankovní, finanční a pojišťovnickou komisí, De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem. STATUT INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI: Otevřený podílový fond složený z různých podfondů, který se rozhodl pro investice, které nesplňují podmínky směrnice 2009/65/ES, a jehož fungování a investování podléhá zákonu ze dne 3. srpna 2012, který se týká některých forem kolektivní správy investičních portfolií. FINANČNÍ ŘÍZENÍ PORTFOLIA: Pokud jde o řízení portfolia, odvoláváme se na informace týkající se podfondu. FINANČNÍ SLUŽBY: Finanční služby jsou v Belgii zajišťovány prostřednictvím: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel; CBC Banque NV, Grote Markt 5 5, B-1000 Brusel. DEPOZITÁŘ: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. ADMINISTRATIVNÍ A ÚČETNÍ SPRÁVA: KBC Asset Management N. V., Havenlaan 2, B-1080 Brusel. OPRÁVNĚNÝ AUDITOR SPOLEČNOSTI: Společnost Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, zastoupená Frankem Verhaegenem, podnikovým auditorem schváleným Bankovní, finanční a pojišťovnickou komisí, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem. DISTRIBUTOR: KBC Asset Management S. A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucembursko. INICIÁTOR: KBC Oficiální text stanov je uložen u Obchodního soudu.

5 SEZNAM PODFONDŮ KBC MULTITRACK: 1. Belgium 2. Germany 3. Netherlands V případě rozdílů mezi holandskou verzí (pololetní) výroční zprávy a jejím uveřejněním v dalších jazycích má přednost text v nizozemštině. 1.2 ZPRÁVA O ŘÍZENÍ INFORMACE AKCIONÁŘŮM V souladu s paragrafem 96 Zákona o obchodních společnostech sdělujeme následující informace: - Rozvaha a výsledovka věrohodně odrážejí vývoj a výsledky fondu kolektivního investování. Část Obecný přehled trhů představuje popis největších rizik a nejistot, jimž musí fond kolektivního investování čelit. - Po uzavření účetního období nedošlo k žádné významné události. - Pokud jde o okolnosti, které mohou podstatně ovlivnit vývoj subjektu kolektivního investování, odkazujeme na odstavec Výhledy v části Obecný přehled trhů v této zprávě. - V subjektu kolektivního investování se neprovádějí žádné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. - Fond kolektivního investování nevlastní žádné pobočky. - Vytvoření a uplatňování valorizačních pravidel vždy spočívá na principu kontinuity aktivit fondu kolektivního investování, a to i když výsledovka odhalí ztrátu během dvou po sobě následujících účetních období. - Všechny údaje, které musí být uvedeny v souladu se Zákonem o obchodních společnostech, jsou převzaty do této zprávy. - Rizikový profil fondu kolektivního investování, uvedený v prospektu, poskytuje přehlednou informaci o zvládnutí rizik. Požadavek vrácení daně z dividend v zahraničí V některých členských zemích Evropské unie jsou domácí investiční společnosti osvobozeny od zálohy na daně, nebo mají nárok na vrácení této zálohy, pokud obdrží dividendy od domácích subjektů. Stejné daňové zvýhodnění se nepřiznává zahraničním investičním společnostem, které investují za hranicemi. Taková daňová pravidla nejsou v souladu s volným pohybem kapitálu v rámci Evropské unie. Od roku 2006 mají fondy KBC povinnost předkládat administrativní žádost o vrácení diskriminující zálohy na daň, konkrétně ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Finsku, Švédsku, Norsku a v Rakousku. Finanční úřady ve Francii, Norsku, Švédsku a Rakousku již tuto povinnost splnily OBECNÝ PŘEHLED TRHŮ 1. ledna 31. prosince 2013 V oblasti investic i nadále přetrvávají pochybnosti o trvalosti ekonomické obnovy. V letních měsících se však nálada začala zlepšovat. Evropa ze sebe setřásla recesi a vymanila se ze spárů eurokrize. Japonsko prolomilo negativní deflační spirálu. USA neupadly do obávané daňové pasti. V prosinci se demokratům a republikánům překvapivě podařilo prolomit patovou situaci ohledně rozpočtové politiky. Pro Americkou centrální banku to bylo signálem, že ekonomika je dostatečně silná na to, aby se měnová infuze postupně odpojila. Co konjunktura dokáže Od roku 2010 vzniká v USA více pracovních míst, než kolik jich zaniká, ale tempo růstu pracovních příležitostí zůstává nízké. Úroveň nezaměstnanosti se sice snížila, ale z nesprávného důvodu. Ne proto, že rostl počet pracovních příležitostí, ale proto, že mnoho Američanů zklamaně opustilo pracovní trh. V průběhu roku 2013 se situace zlepšila. Růst počtu pracovních příležitosti se zrychlil na více než nových pracovních míst za měsíc, takže byla možná absorpce přirozeného nárůstu práceschopného obyvatelstva, ale ne více. Platy se zvýšily sotva o inflaci. Oba faktory společně způsobily, že kupní síla amerických rodin rostla jen mírně a představovala jen malou podporu pro ekonomický růst, který pak zůstal spíše mírný (průměrně +2% ročně za čtyři čtvrtletí do třetího čtvrtletí roku 2013). Základ amerického růstu je však mnohem silnější, než dává tušit tento údaj o růstu. Od 1. ledna 2013 začal fungovat zvláštní program na zvýšení daní a snížení výdajů, u něhož na konci roku 2012 panovaly obavy, že uvrhne USA do nové recese (známý fiscal cliff). Výsledek byl však zcela jiný. Růst nebyl přerušen, i když zůstává mírný. Schodek rozpočtu se výrazně snížil. V EMU skončila recese vyvolaná eurokrizí. Tato recese trvala již od čtvrtého čtvrtletí roku Od druhého čtvrtletí roku 2013 byl konečně znovu zaznamenán pozitivní růst (+1,2% ve druhém čtvrtletí a +0,3% ve třetím

6 čtvrtletí, vždy ročně) a úroveň nezaměstnanosti se již globálně nezvyšovala. Důvěra spotřebitelů a výrobců se poměrně rychle obnovila, překvapivě i v těžce postižené jižní Evropě. Japonsku se podařilo prolomit negativní spirálu deflace. Nově nastoupená vláda premiéra Abeho v prosinci 2012 otočila kormidlo a v dubnu 2013 oznámila Japonská centrální banka, že bude usilovat o inflaci +2%. Chtěla za tímto účelem zdvojnásobit měnovou základnu. Vzhledem k tomu, že jen předpokládal změnu politiky, začal již od srpna 2012 silně oslabovat. To způsobilo, že v roce 2013 se obnovil vývoz a inflační čísla byla pozitivní. Slabý růst na Západě nezůstal bez následků pro vývozní výkon rozvíjejících se zemí. V uplynulém roce se to projevilo i ve výrazném zpomalení růstu, zejména v zemích s rozsáhlými surovinovými základnami, jako jsou Brazílie a Jižní Afrika. Zpomalení růstu v Číně znovu přivedlo čas od času do popředí problematiku přehnaného zadlužení čínských bank. Dvakrát (v červnu a v prosinci) se mezibankovní trh ocitl krátkodobě v krizi, kterou se Bank of China podařilo potlačit pomocí masivních injekcí likvidit. Eurokrize zamluvena Vládní dluhopisy ztratily svou aureolu bezrizikovosti. Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr už nezískávají financování svých dluhopisů prostřednictvím běžných kanálů a jsou pod kuratelou Trojky, kterou tvoří ECB, EU a IMF. Tyto instituce jsou nyní hlavními zdroji financování těchto zemí. Soukromým majitelům dluhopisů byla vnucena restrukturalizace řeckého státního dluhu. Na Kypru se musí majitelé vkladů podílet na sanaci bankovního sektoru. Na mušce se pravidelně objevovaly také Itálie a Španělsko, které si však dokázaly udržet důvěru investorů do dluhopisů, i když za dražších podmínek než dříve. Během bouří byla reformována některá pravidla hry měnové unie. Jakmile však skončil stav nejvyšší nouze, bylo téměř nemožné sladit sedmnáct houslí euro-orchestru. Podpůrný fond ESM začal fungovat s velkým zpožděním. Nová smlouva o rozpočtu, která vstoupila v platnost teprve 1. ledna 2013, je již zpochybňována. Kompromis ohledně bankovní unie svědčí o nepřítomnosti solidární vize. Evropské banky, které jsou již dlouhou dobu věrnými investory do vládních dluhopisů, byly přecitlivělé vůči následkům eurokrize a snížení hodnoty jejich dluhopisového portfolia, protože už zažily erozi svého kapitálového základu kvůli úvěrové krizi z let Eurokrize se tedy mohla snadno změnit v systémovou krizi. Tomu chtěla Evropská centrální banka (ECB) za každou cenu zabránit. Různými programy zajistila a posílila zajištění likvidit v sektoru. V září 2012 ECB potvrdila, že bude v neomezené míře a na neomezenou dobu pumpovat do trhu likvidity, pokud to bude nutné. Už tato slova samotná stačila k tomu, aby se eurokrize zmírnila. Důvěra se vrátila. Opět začal fungovat mezibankovní trh. Rozdíly v úrokových sazbách mezi partnery EMU se snížily. Restrukturalizace dluhů v Řecku, debakl na Kypru, ani hluboká politická krize v Itálii nedokázaly trvale zvrátit trend obnovy důvěry. Místo pumpování likvidit do trhu mohla ECB ve velké míře snížit své dřívější injekce likvidit. Nový rekord pro podnikové zisky Stejně spektakulární jako pokles zisku během recese bylo zlepšení podnikových zisků od čtvrtého čtvrtletí roku Obnovení konjunktury na Západě pak může být menší, u podnikových zisků tomu tak ale určitě nebylo. Po přeměně ztráty na zisk v posledním čtvrtletí roku 2009 stoupal zisk na akcii průměrně o 48% v roce 2010, o 14% v roce 2011, o 4,8% v roce 2012 a o 3,5% v prvních třech čtvrtletích roku 2013 (pro soubor podniků z Amerického S&P 500). Pomalý rozvoj na Západě nestál výrazně v cestě silnému nárůstu obratu. Rozvíjející se ekonomiky, které se nacházely ve fázi prudkého rozvoje, jsou stále důležitější jako odbytové trhy pro západní podniky. K růstu zisku však došlo spíše díky ostrému poklesu tlaku na (mzdové) náklady. Úžasná obnova zisku, kterou podniky v MSCI Europe zažily v roce 2011, nevydržela. Eurokrize a s ní spojená recese v Evropě a snížení hodnoty portfolií státních dluhopisů u bank a silné euro zanechaly své stopy. Na konci roku 2013 byl zisk na akcii průměrně o 23% nižší než v polovině roku Korekce surovinových trhů pokračuje Arabské jaro a boj o moc v Libyi způsobily, že se za barel ropy Brent na konci dubna 2011 platilo 126 USD. Za období posledních dvou a půl roku způsobily vztahy mezi nabídkou a poptávkou (celosvětově nízká poptávka, velké zásoby a stoupající nabídka) pokles cen ropy, s občasným zvýšením kvůli stoupajícímu geopolitickému napětí (např. embargo na export íránské ropy, aktuální přerušení dodávek v Libyi a Nigérii a hrozba války v Sýrii). Na konci roku 2013 byla cena za barel surové ropy 111 dolarů. Na většině ostatních trhů se surovinami byl silný růst cen ukončen již dříve. Mnoho průmyslových kovů a zemědělských výrobků zaznamenalo nejvyšší ceny okolo poloviny února Poté došlo ke korekci, která v průběhu roku 2013 představovala 10 až 15% a od vrcholů na začátku roku 2011 se zvýšila na 30 až 35%. I to můžeme interpretovat jako signál stoupajících pochybností o konjunktuře. Došlo k propadu inflace. V USA klesl roční nárůst indexu spotřebních cen z maxima 3,9% v září 2011 na 1,2% v listopadu Za stejné období klesla inflace v EMU z 3% na 0,9%. Politika peněz, které jsou (téměř) zadarmo a jiná nekonvenční opatření

7 Americká centrální banka Fed snížila svou úrokovou sazbu již velmi brzy na začátku krize. Od prosince 2008 obnáší symbolických 0,25%. Evropská centrální banka čekala se snižováním úroků mnohem déle. S nástupem Maria Draghiho do čela ECB k 1. listopadu 2011 byl zahájen proces měnového zjednodušení. V roce 2013 úroky snížila ještě dvakrát, nyní jsou na úrovni 0,25%. Úroková politika rovněž nevedla k trvalé ekonomické obnově. Fed proto hledala jiné prostředky. Intervenovala přímo na dluhopisových trzích a nakupovala ve velkém měřítku dluhopisy ve snaze udržet dlouhodobé úroky na nízké úrovni. Ale přesto na konci roku 2013 nakupovala měsíčně vládní dluhopisy a hypotéční půjčky za 85 miliard USD. Od ledna 2014 bude tento program snížen na 75 miliard dolarů měsíčně. Tím nastupuje Fed nový směr. V následujících měsících bude program nákupů dále omezován, aby byl na konci roku zcela zastaven. Tedy alespoň v případě, že ekonomické podmínky zůstanou příznivé. Fed není jedinou centrální bankou, která nechala kohout peněžního toku otevřený. V Bank of England mohou britské banky dát zdarma do zástavy obchodní úvěry. Dne 4. dubna představila Bank of Japan svou verzi kvantitativního zjednodušení v podobě plánu tři krát dva. Aby se inflace dostala na +2%, zdvojnásobí měnovou základnu za období dvou let tím, že bude masově nakupovat vládní obligace. Mnohem později a krátkodobě, tedy od srpna 2011 do února 2012, vedla ECB obdobnou politiku označenou zkratkami SMP a LTRO. V průběhu roku 2013 začaly banky nakoupené likvidity vyplácet. Neklidné trhy s dluhopisy Rostoucí pochybnosti o konjunktuře a vlekoucí se eurokrize vedly americké a německé úroky z dluhopisů níž od března června 2012 dosáhly americké a německé desetileté úroky dna 1,45% resp. 1,15%. Téměř jeden celý rok se desetiletý úrok pohyboval blízko nízkým úrovním (nižším než inflace). Poté, co prezident Fed Ben Bernanke na konci května 2013 vypustil informaci o tlumení programu nákupů státních dluhopisů (tapering), vzrostly úroky z dluhopisů v červnu raketovým tempem. Čas plynul, aniž by k tomu Fed cokoliv dodala. Obávala se totiž negativních následků zvýšených úroků pro konjunkturu. Následně úroky z dluhopisů opět klesly. Na konci sledovaného období bylo oznámeno, že Fed v lednu 2014 přece jen zahájí tapering. 31. prosince 2013 obnášel desetiletý úrok 3% v USA a 1,95% v Německu. Obnova na akciových trzích konsolidována První fáze ekonomické obnovy byla spojena s pěkným pohybem burzy směrem vzhůru, který S&P 500 vytlačil na konci dubna 2010 o 75% výš, než byl jeho nejnižší bod 9. března Potom měly akciové trhy potíže nalézt druhý dech. Eurokrize a strach, že by se tím evropský bankovní sektor zhroutil, samozřejmě neustále vrhaly stín na trh. Naprostý chaos v Řecku a hrozící Grexit způsobily mezi 29. dubnem a 3. říjnem 2011 dokonce korekci S&P-500 o 19%. Kromě toho dění na burze ovládaly měnící se názory na konjunkturu. V uplynulých měsících to nebylo jiné, ale od června 2012 byl základní trend přesto jasně pozitivní. Každopádně byl MSCI All Country World (nejširší světový index) k 31. prosinci 2013 v eurech o 18,4% výš než na konci roku Na klasických trzích pokračovala západní Evropa se střídavým úspěchem v pohybu směrem vzhůru, který byl zahájen v roce Výnos MSCI Europe za toto období je +20,9%. Přesto se zcela rozplynula obava, že problémy EMU představují systémové riziko. I levnější hodnocení Evropy (oproti USA) poskytlo podporu jen v omezené míře. Od prvního čtvrtletí roku 2012 podnikové zisky v Evropě silně zaostávají, a to jak vůči očekáváním, tak ve srovnání s vývojem zisku v USA. Wall Street byla na konci prosince 2013 výrazně výš, než na konci roku 2012 (S&P 500: +28,6%, Dow Jones: +26,5%). S&P-500 uzavřel rok dokonce s nejvyšším kurzem vůbec. BEL 20 (+18,1%) dosahoval výkonů více méně v souladu s ostatními evropskými burzami. Delhaize se podařil pěkný comeback poté, co její akcie v letech 2011 a 2012 silně trpěly kvůli problémům s americkými aktivitami. I bankovní akcie KBC a Delta Lloyd předvedly prvotřídní výkony. Belgacom, Umicore a biotechnologický podnik Thrombogenics, který v roce 2012 se slávou vstoupil do BEL20, představovaly největší zklamání. V červnu 2013 přivítala Bruselská burza bpost. Japonsko se konečně jednou dostalo na špičku (+22,4% v eurech), a to navzdory výraznému poklesu hodnoty jenu. V místní měně vzrostl Nikkei o více než 50%. Po nástupu vlády premiéra Abeho vane z Tokia od prosince 2012 skutečně nový vítr. Výhled na nové daňové stimuly, levnější jen a masivní tvorbu peněz přispěly k atmosféře optimismu, pokud jde o konjunkturu, což je v Japonsku zcela neznámý pocit. Japonsko totiž už léta bojuje s pocitem poraženectví. Rozvíjející se regiony dosahovaly v roce 2013 celkově špatných výsledků, a to jak v absolutních, tak v relativních měřítkách. Asijské rozvíjející se trhy (-2,7%) nedokázaly obhájit svou roli kolébky růstu světové ekonomiky. V polovině roku 2012 začaly indikátory důvěry klesat a prolomily prahy, které ukazovaly na vážné zpomalení konjunktury. K tomu nakonec nedošlo, ale stačilo to k tomu, aby se udržely při životě pochybnosti o příběhu o růstu v regionu. Z toho vyplynula starost ohledně daňové zátěže místních vlád v Číně, přehřátého tamějšího trhu s nemovitostmi a obavy z úvěrové krize. Dokonce dvakrát (v červnu a v prosinci) došlo ke zkratu na mezibankovním trhu.

8 Latinská Amerika (-16,7%) zažila zpomalení růstu. Spojení se surovinovými trhy není v tomto regionu nikdy příliš daleko. Sociální nepokoje v Brazílii také odradily zahraniční investory. Východní Evropa (-0,9%) představovala také zklamání. Ukázalo se, že Rusko není imunní vůči slabé evropské konjunktuře. Při cenách ropy pod 100 dolarů za barel se ruské státní finance dostávají do problémů. Turecká burza pak opět trpěla pouličními protesty sekularistů v Istanbulu a interním bojem o moc uvnitř AKP. Mezi jednotlivými sektory byly zaznamenány významné rozdíly ve výnosech. K nejvýkonnějším sektorům patřili telefonní operátoři (+33,8%), farmaceutický průmysl (+31,1%) a cyklické spotřební sektory (+26,7%). Horší výkony jsou hlášeny z oblasti základních materiálů (-0,6%), podniků veřejných služeb (+8,8%) a energetických podniků (+13,7%). Rizika telekomunikačních společností (neudržitelně vysoké dividendy, slabý růst obratu, tlak na marže, vysoké potřeby investic, aby bylo možno reagovat na rostoucí popularitu mobilního datového provozu) jsou již dlouho známá a projevila se velmi nízkým hodnocením. V roce 2013 se s tím sektor dokázal vyrovnat. Některá převzetí z říše fantazie tento sektor opět dovedl do konce. Momentálně se intenzivně spekuluje o budoucnosti KPN a o americké AT&T, která hledá evropskou nevěstu. Akcie farmaceutických společností byly dlouho přehlíženy kvůli nedostatečné inovaci výrobků, skončení platnosti patentů a reformám v americkém zdravotním pojištění. Ale v uplynulých měsících věnovali investoři větší pozornost tomu, jak tento sektor reaguje na výzvy: restrukturalizaci a prodej nestrategických divizí. Automobilový průmysl se znovu vzpamatoval, alespoň v USA a v evropském segmentu luxusních vozů. I poptávka z rozvíjejících se trhů zůstává velká navzdory zpomalení růstu v Číně. Němečtí výrobci luxusních vozů dosahují zhruba poloviny svého zisku v Číně. Horníci museli korigovat příliš velká očekávání ohledně cen surovin. Podniky veřejných služeb se potýkají s několika strukturálními problémy. Politické riziko nelze předvídat a vlády horlivě hledají nové zdroje příjmů (například úroky z jaderné energie). Trend klesajících zisků napomáhá kvůli příliš vysoké nabídce elektřiny a kapacity plynu, ani v nejmenším kvůli silně zvýšenému podílu (drahé) alternativní energie. Ropné společnosti trpěly rozmary trhu s ropou, politickou nestabilitou na středním Východě a opakovanými nehodami. Sektor nemovitostí (-0,9%) musel v roce 2013 ubrat plyn po silných výkonech v uplynulých letech. Finanční turbulence v letech nutily firmy podnikající v tomto oboru, aby rozšířily své rozvahy. To sektoru také poskytlo solidní základ, aby mohl optimálně profitovat z obnovy. Tím zmizela tradiční snížení hodnoty vůči vnitřní hodnotě, za kterou je sektor obvykle kotován, a sektor tedy byl trochu nadhodnocený. Výhledy do budoucna Americké a evropské barometry, které hodnotí důvěru mezi řediteli podniků, dosáhly na jaře 2013 úrovně těsně nad (USA) nebo výrazně pod (EMU) bodem mrazu. Z nízkých úrovní začaly v uplynulých měsících výrazně stoupat. V USA dosáhl růst v současné době již úrovně, která odpovídá tempu více než 3,5%. V Německu je hlavní index IFO v oblasti důvěry v podniky v současné době na úrovni, která patří k 20% nejlepších výsledků za uplynulých třicet let. I v jižní Evropě dosáhla důvěra v podniky bodu tání. Překvapující je, že tak brzy v tomto cyklu reaguje důvěra spotřebitelů na pohyb a rovněž zažívá ostrou obnovu. Očekáváme také, že růst v USA zůstane pozitivní, ale spíše jen mírně (zhruba 2% až 2,5% ročně v následujících čtvrtletích), protože nárůst mezd sotva převyšuje inflaci a rozpočtová politika se nyní přece jen vydala definitivně (a zřejmě na mnoho let) cestou sanace. Obnova trhu s realitami a podnikových investic může pokračovat. Jak silný bude růst v roce 2014, závisí ve velké míře na dvou faktorech: dynamice pracovního trhu a na inflaci. V uplynulých měsících rostl počet pracovních příležitostí v USA měsíčně přibližně o nových míst. To je naprosté minimum a bude jich muset být ještě více, aby se realizoval růst +2%. Nízká inflace podporuje kupní sílu spotřebitelů. V průběhu roku 2013 inflace klesla a tento trend se nesmí otočit. Evropa se dostává z recese. Na růst budou mít vliv rozpočtové plány, zpřísněná úvěrová politika bank a velká nejistota spotřebitelů a výrobců. V následujících měsících se počítá s růstem maximálně +1% ročně. To není důvod k euforii, ale přesto je to lepší než negativní růst. Scénáře deflace a deprese, které pravidelně ovlivňují náladu na trzích s dluhopisy, rovněž nejsou oprávněné. V uplynulých letech byl položen základ pro udržitelnější růst v roce 2014 a v letech následujících. Americké rodiny výrazně snížily stupeň svého zadlužení, míra úspor již podstatně vzrostla a zátěž ze strany finančních služeb (splátky a úrokové platby společně) vytáhne jen 10,5% z rodinného rozpočtu (nejnižší úroveň za patnáct let před třemi lety to bylo ještě 12,4%). Pomalu vzniká prostor pro nádech, aby byla větší část kupní síly investována do spotřeby. Explozivní růst zisku v období dále posílil již tak rozsáhlé hotovostní pozice podniků. Během krize došlo k silnému omezení investic. Podmínky pro další růst jsou připravené. V USA mají republikáni, kteří ovládají Sněmovnu reprezentantů, a demokraté, kteří představují většinu v Senátu, zcela rozdílné vize o rozpočtové politice. V prosinci 2013 dosáhli, po dlouholetém setrvávání ve slepé uličce,

9 kompromisu, který urovnává cestu směrem k definitivnímu rozpočtu pro tento a následující rozpočtový rok. Politika zůstává restriktivní, ale méně než v nedávné minulosti. Pozitivní je zejména fakt, že již nelze tak snadno ochromit státní úřady. Toto riziko však ještě stále zcela nezmizelo, protože zákon o dluhovém stropu ještě může způsobit rozruch. Jako protiváhu k restriktivní rozpočtové politice nastolila Fed extrémně jednoduchou měnovou politiku. Fed zajišťuje svým nákupním programem státních dluhopisů a jiných dluhových nástrojů nevídané injekce likvidit. Centrální banka chce takto zabránit tomu, aby banky příliš myslely na svou vlastní solventnost a tím uplatňovaly přísné podmínky pro úvěry, což by podkopalo ekonomický růst. Tyto injekce likvidit musí buď nalézt svou cestu do reálné ekonomiky, nebo vytvořit inflační očekávání. Skutečnost, že objem těchto nákupů se v roce 2014 sníží, znamená pouze to, že politika bude o něco méně extrémní, ale bude i nadále orientovaná na růst. V každém případě budou držet dlouhodobé úroky na nízké úrovni a zlikvidují veškerý strach z deflace. Dnešní svět je světem dvou rychlostí. Klasické, industrializované ekonomiky (USA, Evropa, Japonsko) zůstanou v oblasti nízké konjunktury, bez inflačního tlaku v pozadí, s trvale nízkými úroky a ochromenými vládními financemi. Na rozvíjejících se trzích to vypadá zcela jinak. Silný ekonomický růst již způsobil na některých místech v Asii inflační napětí. Nutná je také úprava měnové politiky: někdy by měla mít tlumící funkci (jako v roce 2011), jindy naopak stimulující (jako nyní). Jednou z velkých výzev pro toto desetiletí je další růst spotřeby v Číně a ve zbytku Asie. To může přispět k rovnovážnějšímu ekonomickému světovému pořádku a může se snížit nejen závislost regionu na exportu. Minimálně stejně důležitý je dopad na mezinárodní kapitálové toky. Větší spotřeba v Číně znamená méně úspor a více dovozu, a to i z USA a z Evropy. Západu to pomůže vyrůst z dluhových problémů. Eurokrize byla zatlačena do pozadí, ale mnoho problémů ještě čeká na své řešení. V roce 2014 budou podpůrné fondy pro Řecko, Portugalsko a Irsko vyčerpané. Je možné, že Irsko bude schopno se znovu financovat na kapitálovém trhu, ale v případě Portugalska a Řecka se zdá, že je to vyloučené. Dokonce se již veřejně hovoří o druhé restrukturalizaci řeckých dluhů. Na jaře budou prověřeny rozvahy evropských bank a později budou následovat stresové testy. To se děje ve chvíli, kdy bankovní unie, jejíž pravidla hry postrádají transparentnost, ještě nejsou funkční. Kontrola národních rozpočtů je zostřená, ale normy jsou méně absolutní a poskytují proto velký prostor. Národní suverenita je pevnost, kterou lze obtížně dobýt, a jakmile zmizí naléhavost krize, jsou reformy odloženy. Téměř nulový tarif pro sazbu úrokovou sazbu bude používán ještě dlouho. Dokud bude na Západě pokračovat slabý růst a neobjeví se žádné výrazné inflační snahy, neexistují z makroekonomického hlediska žádné naléhavé důvody pro vedení restriktivnější politiky. Centrální banky uplatňují politiku nízkých úroků. Svůj odpor proti kvantitativním zjednodušujícím opatřením zcela vzdaly. Ve velkém měřítku zasahují přímo do kapitálového trhu. Tím, že nakupují dluhopisy a jiné dluhové nástroje, přímo ovlivňují úroky z dluhopisů v určitých segmentech trhu, zajišťují sekundární obchod (např. vlád, u kterých hrozí, že ztratí důvěru trhu) a zaplavují finanční systém likviditami. Starost o inflaci udělala místo pro neklid ohledně konjunktury a postavení hráze eurokrizi. Aspoň ECB i nadále usiluje o normální tarif 3% pro krátkodobé úroky v eurozóně (její oficiální cíl pro inflaci v eurozóně jsou 2%), ale z toho se nyní stal velmi dlouhodobý cíl. Krátkodobě je to naprosto vyloučené. Největší starostí ECB není v současné době výše úrokových tarifů, ale to, jak může dosáhnout toho, aby se tyto nízké úroky také projevily v tržních úrocích v jižní Evropě. Tam je nízkých úroků nejvíce potřeba, ale právě tam zůstává tržní úrok nejvyšší. Centrální banky USA, Velké Británie a Japonska budou podle našeho názoru vyčkávat ještě dlouho, než zvýší své úroky. Americká centrální banka již oficiálně uvedla nejčasnější datum pro zvýšení úroků, a to polovinu roku Oficiální stanovisko je, že dokonce i když stupeň nezaměstnanosti (momentálně 7% práceschopného obyvatelstva) klesne pod 6,5%, inflace bude muset (momentálně 1,2%) trvale stoupnout nad 2,5%, než budou úroky zvýšeny. Je tedy velmi nejisté, zda budou tyto podmínky v polovině roku 2015 splněny. Úroky z dluhopisů se zřejmě odrazily ode dna, alespoň pokud jde o emise německých dluhopisů nebo amerického ministerstva financí. Vzhledem k současným nízkým rekordům by bylo logické, že úroky z dluhopisů porostou, podporovány lepším ekonomickým prostředím (nebo dalším odpisování klesajících růstových rizik). Díky tomu bude trh už v průběhu následujících měsíců moci připravovat přísnější měnovou politiku v průběhu roku 2015 nebo později. Nejprve bude v USA staženo několik nekonvenčních opatření, teprve potom může trh očekávat normalizaci úrokové sazby. Zvýšení úroků nemusí být v průběhu roku 2014 rovněž (zatím) příliš výrazné. Centrální banky se tomu budou bránit, ze strachu před negativními následky pro růst, a své programy nákupů dávkovat. Prémie za riziko dlužníků na trhu s podnikovými dluhopisy v uplynulých letech velmi klesla. Současná úroveň odměňuje riziko dlužníků správným způsobem. Příliš výrazné zúžení spreadu se tedy již neočekává, i když je finanční struktura většiny podniků velmi zdravá. Úrokové rozdíly v rámci EMU zůstanou zřejmě ještě dlouho volatilní, vzhledem k mnoha potížím, se kterými se měnová unie musí vypořádat.

10 Díky trvale silnému růstu na rozvíjejících se trzích se může růst světové ekonomiky v roce 2013 dostat na 3% a v roce 2014 na 3,5%. To je jeden z důvodů, proč podnikové zisky v následujících čtvrtletích budou moci i nadále růst tempem zhruba 10%. Vypadá to jako paradox, ale podniky vyšly z krize vítězně. Během recese provedly výraznou restrukturalizaci a nyní sklízejí její plody. Řízení nákladů jde dál, než jsou (jednorázové a někdy spektakulární) restrukturalizační operace, a v současné době již zakotvilo ve firemní kultuře. Recese let přivedla podniky k tomu, aby ještě vědoměji řídily rizika (čti: peníze, a tedy náklady). Investiční projekty jsou podrobovány důkladnějším studiím rentability. Kombinace snižování dluhů a nízké úroky způsobují, že finanční náklady ostře klesají. Globalizace (tlak delokalizace) a vysoká úroveň nezaměstnanosti berou zaměstnancům veškerou sílu, aby kladli ostré mzdové požadavky. Nelze očekávat o moc více, než zachování kupní síly. O reálném nárůstu mezd nelze mluvit. Zkrátka každý eurocent přidaného obratu se (téměř) celý převede jako přidaný cent do zisku, ke zvýšení mezd nedojde. Úroková sazba neporoste rychle a úroky z dluhopisů se nacházejí v blízkosti historického minima. Vše nasvědčuje tomu, že akcie budou pro následující měsíce nejzajímavější investiční alternativou. Nedostatek alternativ je samozřejmě nedostatečným důvodem pro zhodnocení trhu. Kvůli tomu musí investoři dostat opět trochu více chuti riskovat. Akcie již nejsou tak levné jako dříve. Na základě očekávaného zisku pro rok 2014 obnáší poměr kurz-zisk (K/Z) 16,6 pro S&P 500 a 13,4 pro MSCI Europe. To lze označit jako rozumné, ne skutečně levné, ale rovněž ne drahé. Ve srovnání s dluhopisy jsou akcie rovněž ještě stále směšně levné. Procentuální vztah kurzu akcie k zisku z akcie, tj. opak K/Z, obnáší pro MSCI Europe nyní 7,5%, což je výjimečně vysoká prémie 500 bazických bodů nad německými úroky z dluhopisů. Redakce uzavřena 3. ledna ZPRÁVA AUDITORA KBC Multi Track NV Bevek podle belgického práva, kategorie ICB Zpráva auditora za účetní období ukončené datem 31. prosince 2013, předložená na valné hromadě Akcionářům V souladu s právními a statutárními předpisy Vám předkládáme zprávu o výkonu kontrolní mise, kterou jsme byli pověřeni. Tato zpráva obsahuje nejen náš názor na účetní závěrku, ale také požadované doplňkové informace. Bezvýhradné osvědčení účetní závěrky Provedli jsme kontrolu výroční účetní závěrky podfondu KBC Multi Track NV za účetní období končící dnem 31. prosince 2013, vypracované v souladu s účetními předpisy platnými v Belgii. Celková částka vlastního kapitálu činí ,05 EUR a výsledovka vykazuje zisk ve výši ,92 EUR. Přehled vlastního kapitálu a výsledků podle podfondů je uveden v následující tabulce. Název podfondu Měna Vlastní jmění Výsledek Belgium EUR , ,33 Germany EUR , ,84 Netherlands EUR , ,75 Vystavení účetní závěrky spadá do odpovědnosti správní rady. Tato odpovědnost mimo jiné zahrnuje: koncepci, implementaci a dodržování vnitřní kontroly, pokud jde o pravdivé vypracování a prezentaci účetní závěrky, která nesmí obsahovat podstatné anomálie, ať už by byly způsobeny záměrně či omylem; volbu a uplatňování příslušných pravidel hodnocení, jakož i stanovení rozumných účetních odhadů s ohledem na okolnosti.

11 Naší odpovědností je vyjádřit náš názor na tuto závěrku na základě naší kontroly. Provedli jsme kontrolu v souladu se zákonem a s auditorskými normami platnými v Belgii, tak jak je nařizuje Institut podnikových auditorů. Tyto auditorské normy vyžadují, aby kontrola byla vedena a uskutečněna tak, aby přinesla rozumné ujištění, že účetní závěrka neobsahuje žádné významné anomálie. V souladu s uvedenými auditorskými normami jsme použili kontrolní procedury za účelem získání průkazného materiálu o částkách a informacích, uváděných v účetní závěrce. Tyto procedury jsme vybírali na základě našeho úsudku, a to včetně odhadu rizika, že účetní závěrka obsahuje významné anomálie, ať už by byly způsobeny záměrně či omylem. V rámci odhadu tohoto rizika jsme brali v úvahu interní kontrolu platnou ve společnosti pro pravdivé vypracování a prezentaci účetní závěrky, aby tak mohly být definovány příslušné kontrolní procedury vhodné pro danou situaci, nikoli pro vyjádření názoru na účinnost interní kontroly společnosti. Posoudili jsme rovněž podloženost hodnotících pravidel, rozumný charakter účetních odhadů prováděných společností, jakož i prezentaci účetní závěrky jako celku. A konečně jsme obdrželi od správní rady a od prokuristů společnosti vysvětlení a informace, požadované pro naši kontrolu. Domníváme se, že nashromážděný průkazný materiál poskytuje rozumný základ pro vyjádření našeho názoru. Podle našeho názoru poskytuje účetní závěrka ke dni 31. prosince 2013 věrný obraz majetku, finanční situace a výsledků společnosti v souladu s účetními předpisy v Belgii. Doplňující informace Vypracování a obsah výroční uzávěrky a dodržování Zákona o společnostech a stanov ze strany společnosti spadají do odpovědnosti správní rady. Naší odpovědností je zahrnout do naší zprávy následující doplňkové informace, které svojí povahou nemění dosah osvědčení o účetní závěrce: - Výroční zpráva obsahuje informace, které vyžaduje zákon a které jsou v souladu s účetní závěrkou. Nicméně nejsme schopni vyjádřit se k popisu základních rizik a nejistot, kterým je společnost vystavena, ani k jejímu postavení, předpokládanému vývoji nebo k podstatnému vlivu některých skutečností na její budoucí vývoj. Můžeme nicméně potvrdit, že poskytnuté informace nejsou ve zjevném nesouladu s informacemi, s nimiž jsme se obeznámili v rámci našeho pověření účetním auditem. - S výjimkou některých formálních aspektů minimálního významu je účetnictví vedeno v souladu s platnými belgickými zákony a předpisy. - Není nám známo, že by byla provedena operace nebo přijato rozhodnutí v rozporu se stanovami nebo se Zákonem o společnostech. Rozdělení výsledků, navržené valné hromadě, odpovídá ustanovením zákona i stanov společnosti. V Diegemu, 11. března 2014 Auditor DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Zastoupená panem Frankem Verhaegenem 1.4 ÚHRNNÁ ROZVAHA (EUR) Rozvaha 31/12/2013 (v měně fondu) 31/12/2012 (v měně fondu) ČISTÁ AKTIVA CELKEM , ,71

12 II. Cenné papíry, nástroje finančního trhu, subjekty kolektivního investování a finanční deriváty A. Dluhopisy a ostatní tituly pohledávek a) Dluhopisy , ,00 a} Zajištění přijaté formou dluhopisů , ,51 C. Akcie a jiné převoditelné cenné papíry srovnatelné s akciemi a) Akcie , ,12 Z toho půjčené akcie , ,10 D. Jiné převoditelné cenné papíry ,42 2,37 F. Odvozené finanční nástroje m) Deriváty finančních indexů Termínované smlouvy (+/-) , ,50 IV. Pohledávky a závazky na max. 1 rok A. Pohledávky a) Nevyplacené částky , ,64 b) Daňová aktiva , ,80 c) Kolaterál , ,00 B. Závazky a) Částky k zaplacení (-) , ,61 c) Půjčky (-) , ,17 d) Kolaterál (-) , ,51 V. Vklady a likvidity A. Volná bankovní aktiva , ,98 VI. Účty časového rozlišení B. Získané výnosy , ,30 C. Náklady k přičtení (-) , ,22 ČISTÁ AKTIVA CELKEM , ,71 A. Kapitál , ,98 B. Podíly na výsledku , ,19 C. Reportovaný výsledek ,49 D. Výsledek účetního roku , ,43

13 Účetní položky mimo bilanci I Skutečné jistoty (+/-) I.A Záruky (+/-) I.A.A Cenné papíry/nástroje finančního trhu , ,51 I.A.B Likvidity/vklady , ,00 III. Jmenovitá hodnota termínovaných smluv (+) III.A Nakoupené termínované smlouvy ,50 III. B Prodané termínované smlouvy , ,00 IX. Poskytnuté finanční nástroje , ,10

14 1.5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (EUR) Výkaz zisku a ztrát 31/12/2013 (v měně fondu) 31/12/2012 (v měně fondu) I. Hodnotová snížení, úbytky a přebytky A. Dluhopisy a ostatní tituly pohledávek a) Dluhopisy , ,00 C. Akcie a jiné převoditelné cenné papíry srovnatelné s akciemi a) Akcie , ,35 D. Jiné převoditelné cenné papíry ,83-19,24 F. Odvozené finanční nástroje l) Deriváty finančních indexů Termínované smlouvy , ,28 H. Devizové stavy a obchody b) Jiné devizové stavy a obchody 2.177,24 891,62 II. Investiční výnosy a náklady A. Dividendy , ,24 B. Úroky a) Cenné papíry a nástroje peněžního trhu , ,30 b) Vklady a likvidity , ,75 C. Úroky z půjček (-) , ,60 III. Ostatní výnosy B. Jiné ,44 IV. Provozní náklady A. Obchodní a dodací náklady spojené s investováním (-) , ,07 B. Finanční náklady (-) , ,08 C. Odměna depozitáři (-) , ,32 D. Odměna správci (-) a) Finanční správa , ,52 b) Administrativní a účetní správa , ,72 E. Administrativní náklady (-) , ,97 F. Náklady obchodního podnikání (-) , ,56 G. Odměny, sociální dávky a důchody (-) -868,00-347,50 H. Služby a různé zboží (-) , ,90 J. Poplatky , ,39 K. Jiné náklady (-) , ,24 Výnosy a náklady účetního roku (pololetí) Mezisoučet II + III + IV před zdaněním výsledku , ,42

15 V. Běžný zisk (běžná ztráta) před zdaněním , ,43 VII. Výsledek účetního roku , ,43

16 Připsání výsledku 31/12/2013 (v měně fondu) 31/12/2012 (v měně fondu) I. Zisk (Ztráta) k připsání , ,73 Odložený zisk (odložená ztráta) za předchozí období Zisk (Ztráta), který má být přidělen za dané období Podíly na výsledku (vyplacené podíly na výsledku) , , , , ,19 II. (Přípisy) Výběry kapitálu , ,02 IV. (Výplata dividendy) , ,71

17 1.6 SHRNUTÍ PRAVIDEL ÚČTOVÁNÍ A HODNOCENÍ SHRNUTÍ PRAVIDEL Shrnutí pravidel pro hodnocení v souladu s Královským výnosem ze dne o účetnictví, účetní závěrce a pravidelných zprávách některých investičních společností s variabilním počtem podílů. Aktiva různých podfondů se hodnotí takto: - Převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu, podíly v subjektech kolektivního investování a derivátové finanční nástroje jsou v okamžiku jejich nabytí a jejich prodeje zaznamenané v účtech podle jejich nákupní ceny a prodejní ceny. Vedlejší náklady jako náklady transakce a náklady na dodání jsou okamžitě zapsány do výkazu zisků a ztrát. - Převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu a derivátové finanční nástroje jsou po prvním převzetí hodnoceny podle jejich skutečné hodnoty za pomoci následujících pravidel: - Pro cenné papíry, které jsou obchodované na aktivním trhu mimo jakýkoli zásah třetích finančních institucí, je to uzavírací kurz, který je použit pro hodnocení na skutečnou hodnotu. - Co se týče součástí majetku, pro které existuje aktivní trh fungující se zásahem třetích finančních institucí zajišťujících stálé kotace nákupních a prodejních kurzů, je to aktuální nákupní kurz vytvořený na tomto trhu, který se použije pro ocenění aktiv. Ovšem vzhledem k tomu, že většina mezinárodních referenčních indexů používá průměrné kurzy a že poskytovatelé dat nemohou poskytovat nákupní kurzy (např. JP Morgan, iboxx, MSCI, ), použijí se průměrné kurzy pro ocenění dluhových nástrojů na správnou hodnotu, jak je to uvedeno ve výše uvedeném komentáři ke Královskému výnosu. Metoda spočívající v korekci průměrných kurzů pro získání nákupního kurzu se nepoužije kvůli její malé spolehlivosti a riziku velkého kolísání. - Pro hodnoty, jejichž poslední známý kurz není reprezentativní, a pro hodnoty, které nejsou přijaté k oficiální kotaci na tom či onom organizovaném trhu, se hodnocení dosáhne takto: - Pro určení správné hodnoty je to správná aktuální hodnota podobných součástí majetku, pro které existuje aktivní trh, která se použije pod podmínkou, že tato správná hodnota bude upravena se zohledněním rozdílů mezi podobnými součástmi majetku. - Pokud správná hodnota podobných součástí majetku neexistuje, určí se správná hodnota pomocí jiných technik hodnocení, které maximálně používají údaje trhu, které odpovídají obecně přijímaným ekonomickým metodám a které jsou pravidelně kalibrované a testované. - Pokud pro určité součásti majetku neexistuje organizovaný trh ani OTC (přepážkový trh), je třeba při hodnocení rovněž vzít v úvahu jejich nejistý charakter daný rizikem, že dotčené protistrany nebudou moci dodržovat své závazky. - Akcie, pro které neexistuje organizovaný trh ani OTC, a jejichž přesnou hodnotu nelze spolehlivě určit, se ocení podle nákladů. Tyto akcie jsou předmětem znehodnocení, pokud existují objektivní indikace v tomto smyslu. - Pro podíly investičních společností (pro které neexistuje organizovaný trh) se ocenění na správnou hodnotu provede na základě nejnovější hodnoty čistého obchodního jmění. - Likvidity, včetně volných aktiv u úvěrových institucí, závazky na běžném účtu vůči úvěrovým institucím, krátkodobé částky k přijetí a zaplacení, které nejsou zastupované převoditelnými cennými papíry nebo obchodovatelnými nástroji peněžního trhu (jiné než vůči úvěrovým institucím), daňová aktiva a daňové dluhy jsou oceněny podle jejich nominální hodnoty. Ostatní termínované pohledávky, které nejsou zastoupené převoditelnými cennými papíry nebo obchodovatelnými instrumenty peněžního trhu, jsou oceněny podle jejich správné hodnoty. Aktiva, částky k přijetí a pohledávky jsou předmětem snížení hodnoty, pokud jejich úhrada ke splatnosti je zcela nebo částečně nejistá nebo pokud je realizační hodnota těchto aktiv nižší než jejich pořizovací hodnota. Dodatečná snížení hodnoty se provedou u aktiv, částek a pohledávek uvedených v předchozím odstavci, aby se zohlednil buď vývoj jejich hodnoty, nebo riziko spojené s povahou příslušných aktiv. - Výnosy z půjček cenných papírů se zpracovávají jako úroky z půjček. Tyto výnosy se započtou do výkazu zisků a ztrát pro rata temporis pro období transakce. - Hodnoty uvedené v jiné měně, než je měna příslušného podfondu, se převedou na měnu podfondu podle směnného kurzu na základě posledního známého průměrného kurzu. ROZDÍLY Mezi hodnotou čistého obchodního jmění uveřejněnou v tisku a tou uveřejněnou v této zprávě může nastat malá odchylka. Jedná se o zanedbatelné odchylky ve výpočtu čistého jmění zjištěné po zveřejnění v tisku. Pokud tento druh odchylky dosáhne nebo přesáhne stanovený práh tolerance, bude tento rozdíl vrácen. Tento práh tolerance vypočítává Společnost pro vstupy a výstupy a odpovídá danému procentu obchodního jmění resp. čistého obchodního jmění. Tento práh tolerance je: - pro fondy na peněžním trhu: 0,25%; - pro fondy obligační, smíšené a fondy se zajištěným kapitálem: 0,50%; - pro akciové fondy: 1%; - pro ostatní fondy (fondy nemovitostí, ): 0,50%.

18 Vzhledem k tomu, že několik akciových burz bylo dne uzavřeno a níže uvedené podfondy investovaly 20% nebo více procent do akcií kotovaných na těchto uzavřených burzách, provádí se hodnocení akcií ve finančních zprávách pro podfondy dne místo Pro tyto podfondy se vypočítává rovněž teoretické čisté obchodní jmění k , které se nepoužívá pro nákupy a odkupy. Příslušné podfondy : Germany SMĚNNÉ KURZY 1 EUR = ,832 GBP 0,8111 GBP

19 Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 KBC Multi Track Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Na základě této zprávy nelze přijmout žádné upsání akcií. Upsání jsou platná pouze tehdy, pokud jsou provedena po bezplatném předložení zjednodušeného prospektu nebo prospektu. OBSAH 1. Obecné informace o společnosti

20 Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 OBSAH 2. Informace o KBC Multi Track Belgium 2.1 Zpráva o řízení Datum založení a počáteční upisovací cena Kotace na burze Cíl a investiční politika podfondu Správa investičního portfolia Distributoři Index a benchmark Investiční politika během účetního roku Budoucí politika Ukazatel syntetického rizika a výnosu (SRRI) 2.2 Rozvaha 2.3 Výkaz zisku a ztráty 2.4 Složení aktiv a klíčových údajů Složení aktiv Změna složení aktiv Výše závazků k pozicím ve finančních derivátech Vývoj úpisů, odkupů a čistého obchodního jmění Výnosy Náklady Poznámky k finančním výkazům a ostatním údajům 2 INFORMACE O KBC MULTI TRACK BELGIUM 2.1 ZPRÁVA O ŘÍZENÍ DATUM ZALOŽENÍ A POČÁTEČNÍ UPISOVACÍ CENA Datum založení: 30. dubna 2001 Počáteční upisovací cena: 1000 BEF Měna: EUR KOTACE NA BURZE Neaplikováno CÍL A INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU CÍL PODFONDU: Hlavním cílem podfondu je zajistit akcionářům co nejvyšší možný výnos prostřednictvím přímých nebo nepřímých investic do obchodovatelných cenných papírů. Tento výnos je získán zvyšováním hodnoty a inkasováním příjmů. Za tímto účelem jsou aktiva přímo nebo nepřímo investována prostřednictvím finančních nástrojů se stejným vývojem, především do akcií. INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU: KATEGORIE POVOLENÝCH AKTIV Investice podfondu se mohou skládat z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu, podílů v subjektech kolektivního investování, vkladů, finančních derivátů, likvidních prostředků a všech ostatních nástrojů, které jsou schváleny v platných předpisech a vyhovují stanovenému cíli. Podfond bude investovat maximálně 10% svých aktiv do podílů v jiných subjektech kolektivního investování. HRANICE INVESTIČNÍ POLITIKY: Investiční politika podfondu je prováděna v mezích stanovených zákony. Podfond může sjednávat půjčky až do výše 10% svého čistého jmění s podmínkou, že se jedná o krátkodobé půjčky mající za cíl vyřešit dočasné problémy s likviditou.

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více