Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5"

Transkript

1 Konsolidovaná výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská činnost společnosti 8 Plán pro rok Přílohy Zpráva nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky 16 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami 17 Zpráva nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 21 Konsolidovaná účetní závěrka 22 Příloha ke konsolidované účetní závěrce 25 Zpráva dozorčí rady 46 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 47

3 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři, vážení zaměstnanci, seznamujete se s konsolidovanými hospodářskými výsledky holdingu ZVVZ GROUP, a.s. za hospodářský rok 2013 (bilanční den k 31. ). Konsolidační celek tvoří mateřská společnost ZVVZ GROUP, a.s. a dceřiné společnosti ZVVZ a.s., ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o., EVECO, s.r.o., OOO ZVVZ-M (Moskva) a OOO SP ZVVZ UA (Ukrajina). Když se v září 2010 akciová společnost ZVVZ transformovala na holding, zastřešený nově založenou mateřskou společností ZVVZ GROUP, a.s., byl to krok, od něhož se očekávalo, že dá jednotlivým firmám samostatnost, prostor, zprůhlední ekonomiku a podpoří jejich podnikatelského ducha. Po několika letech je příjemné vidět, že rozhodnutí padlo na úrodnou půdu, přijatá opatření zafungovala a posílila postavení skupiny ZVVZ GROUP mezi největšími evropskými výrobci a dodavateli ekologických zařízení pro čištění vzduchu, tedy odlučování, odprašování a odsíření. Čísla jsou výmluvná. V prvním roce 2011 konsolidované tržby holdingu dosáhly 1,6 miliardy korun, v roce 2012 vzrostly na 1,8 miliardy, loni dosáhly 2,2 miliardy a letos mají dál vzrůst na 2,4 miliardy korun. Trend je tedy zřetelný. Po svém založení začal holding pracovat podle nové střednědobé strategie rozvoje do roku 2015, kterou nyní aktualizujeme až do roku Díky těmto vizím se společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. podařilo vybudovat zcela nový obor, jakým je odsíření, a prosadit se na trhu jako generální dodavatel investičních celků, který se stará nejen o projekty, ale i obchod a stavební část. Vedle odsíření, s nímž se ZVVZ-Enven Engineering, a.s. poprvé prosadila v roce 2012 v tendru ArcelorMittal Energy Ostrava, se tato obchodně-inženýringová firma tradičně orientuje na projekty a dodávky zařízení na odlučování a odprašování tuhých a plynných znečišťujících látek z technologických a energetických plynů. Opírá se přitom o vlastní know-how. Vedle kusových dodávek se nově prosazuje i jako generální dodavatel investičních celků. Velké projekty tedy dodává na klíč. Současně zajišťuje i kompletní dodávky klimatizačních a větracích zařízení pro jaderné elektrárny. Dalším zcela novým oborem se staly spalovny a energetické využití komunálních odpadů. A z Milevska se firma vydala i na zahraniční expanzi. Dnes má dceřiné společnosti v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu a příležitosti hledá v Turecku, Indii, Egyptě, Polsku a na Balkáně. Podobnou změnou prochází i druhá největší firma holdingu ZVVZ MACHINERY, a.s., která obnovila vlastní vývoj ventilátorů a vedle zakázek pro energetiku se s nimi prosadila jako dodavatel i při odvětrání silničního tunelového komplexu Blanka nebo pražského metra. Výrobu pak doplňují velkoobjemové přepravníky, kontejnery, tlakové nádoby nebo filtrační stanice na ropné plošiny. Klíčovým produktem holdingu však nadále zůstávají ventilátory. Počátkem roku 2013 proto byla opět zprovozněna zkušebna ventilátorů a obnovilo se samostatné oddělení vývoje. A aby byl tento pilíř pevný, cílevědomě se pracuje na jejich zdokonalování včetně další produkce, jakou mohou být tunelové klapky či přepravníky a kontejnery pro přepravu sypkých hmot a tlakové nádoby. Holding vynakládá nemalé prostředky do technického rozvoje, nových technologií a informačních systémů a komunikačních technologií. Značka ZVVZ tak dnes patří mezi silné a prestižní symboly českého strojírenství. Díky prosperitě svých firem pak může skupina ZVVZ GROUP dlouhodobě a cíleně ve městě a okolí podporovat školství, kulturu, sport i spolkový život včetně Senior klubu ZVVZ. Bez toho by nebyla myslitelná spousta akcí a aktivit. Holding tak potvrzuje svůj dlouhodobý pozitivní vztah k městu a regionu, v němž vznikl, kde sídlí a odkud pochází naprostá většina jeho zaměstnanců. Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych jménem představenstva ZVVZ GROUP, a.s. poděkoval za spolupráci v roce 2013 jak zaměstnancům holdingu ZVVZ GROUP, tak Vám obchodním partnerům. Chci Vás ubezpečit, že management společností holdingu v následujícím období vyvine maximální úsilí k zabezpečení Vaší spokojenosti s obchodně-technickými činnostmi a produkty realizovanými našimi společnostmi ZVVZ GROUP. Těším se na spolupráci v roce 2014 a v dalších letech. Ing. Miloslav Mácha předseda představenstva a generální ředitel ZVVZ GROUP, a.s. 3

4 Základní údaje ZVVZ GROUP, a.s. Firma: ZVVZ GROUP, a.s. Sídlo: Sažinova 888, Milevsko, Česká republika Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1941, sp. Zn. Rg. B 1941 IČO: DIČ: CZ Datum vzniku: Bankovní spojení: CZK účet /0100 Statutární orgán: představenstvo Telefon: Fax: Internet: Banky: Komerční banka a.s. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společností skupiny je engineering, vývoj, výroba a servis zařízení pro podporu životního prostředí, zejména čištění vzduchu, likvidaci odpadů, větrání, klimatizaci a pneumatickou dopravu, včetně výroby ventilátorů, cisternových návěsů, klapek a tlakových nádob. 4

5 Hlavní akcionáři K 31. GES INDUSTRY EUROPE LIMITED Limassol, Cyprus 100 % ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč V průběhu roku 2013 až do března 2014 probíhala mezi společností GES INDUSTRY EUROPE LIMITED a společností GES INVEST, a.s. fúze. Společnost GES INDUSTRY EUROPE LIMITED se stala nástupnickou společností společnosti GES INVEST, a.s. U společnosti ZVVZ GROUP, a.s. tato transakce dosud není zapsána v obchodním rejstříku. Orgány společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mácha předseda Ing. Miloslav Šváb člen Ing. Emil Buřič člen Ing. Jan Losos člen Dozorčí rada Ing. Ivan Zach předseda Ing. Jiří Maroušek místopředseda Ing. Stanislav Kázecký, CSc. člen Ing. Zdeněk Liška člen Ing. David Částek člen Ing. Václav Valeš člen 5

6 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP ZVVZ GROUP, a.s. IČ: ZK: 800 mil. Kč ZVVZ MACHINERY, a.s. IČ: ZK: 180 mil. Kč ZVVZ a.s. IČ: ZK: 25 mil. Kč ZVVZ ENERGO, s.r.o. IČ: ZK: 200 tis. Kč IČ: ZK: 200 mil. Kč ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. IČ: ZK: 150 mil. Kč ZVVZ INVEST, s.r.o. IČ: ZK: 200 tis. Kč EVECO, s.r.o. OOO ZVVZ-M OOO SP ZVVZ UA IČ: IČ: IČ:

7 Dceřiné společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. VVZ-Enven Engineering, a.s. je obchodně inženýrská společnost, která poskytuje zákazníkovi veškeré služby v oblasti dodávek zařízení pro ekologii vzduchu od technických studií, pomocí a předprojektových studií, až po realizační projekty a kompletní dodávku zařízení na klíč. Zákazníkům, kteří mají zájem pouze o dodávky jednotlivých výrobků, může nabídnout kusové dodávky s tím, že poskytne odborný dozor při montáži, či vlastní montáž, a uvede zařízení do provozu. ZVVZ MACHINERY, a.s. ZVVZ MACHINERY, a.s. je výrobní společnost, která vlastní know-how a realizuje dodávky ventilátorů, přepravníků, tlakových nádob, klapek a uzávěrů. Zajišťuje výrobu dle dokumentace zákazníka pro ZVVZ-Enven Engineering, a.s. i pro další odběratele. Je specializovaným dodavatelem pro firmu Megtec. Dodává klimatizační potrubí a tlumiče hluku pro lehké provozy. ZVVZ a.s. ZVVZ a.s. zajišťuje holdingové činnosti pro ZVVZ GROUP, a.s. a servisní činnosti pro společnosti ve skupině (financování, účetnictví, holdingový controlling, personalistika, správa IT, správa nemovitostí). ZVVZ ENERGO, s.r.o. ZVVZ ENERGO, s.r.o. zajišťuje dodávky energií pro firmy ve skupině. Teplo zajišťuje i pro město Milevsko. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. vlastní veškeré nemovitosti v holdingu ZVVZ GROUP, které jednotlivým společnostem pronajímá. ZVVZ INVEST, s.r.o. Společnost ZVVZ INVEST, s.r.o. spravuje a zhodnocuje volné finanční prostředky skupiny ZVVZ GROUP. 7

8 Podnikatelská činnost společnosti Hospodářská situace Holding ZVVZ GROUP v hospodářském roce 2013 s datem sestavení konsolidované účetní závěrky k 31. zaznamenal následující hospodářské výsledky. Společnost dosáhla za sledované období výkony ve výši mil. Kč, což je proti hospodářskému roku 2012 nárůst o 503 mil. Kč. Za dodané zařízení a výrobky společnost utržila mil. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl úrovně 101,3 mil. Kč a proti uplynulému roku vzrostl o více než 26 mil. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období pak holding dosáhl ve výši 81,5 mil. Kč. Konsolidovaný celek pracoval s celkovou bilanční sumou ve výši mil. Kč, vlastní kapitál dosáhl úrovně 979,3 mil. Kč při základním kapitálu 800 mil. Kč. Bankovní úvěry k datu účetní závěrky dosáhly úrovně 334,9 mil. Kč, z toho dlouhodobé úvěry byly 24,7 mil. Kč. Zahraniční dceřiné společnosti vstupují do konsolidace v průběhu procesu lokálních auditů hospodářských výsledků. Společnosti holdingu ZVVZ GROUP pravidelně vyhodnocují svou cizoměnovou bilanci a ve spolupráci s komerčními bankami vhodně zajišťují budoucí inkasa v cizích měnách. Holding ZVVZ GROUP má uzavřené s bankami smluvní vztahy zajišťující průběžné financování volnými prostředky v rámci skupiny ZVVZ GROUP (tzv. cash pooling). Stejným způsobem jsou smluvně zajištěny i úvěrové rámce u komerčních bank pro financování běžného provozu společností, financování zakázek a bankovních záruk, dle standardních obchodních podmínek. Společnosti skupiny v posuzovaném období nevyvíjely aktivity v oblasti životního prostředí. 8

9 Podnikatelská činnost společnosti Technický rozvoj Společnosti holdingu ZVVZ GROUP vynaložily na technický rozvoj celkem tis. Kč. Úkoly technického rozvoje společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily tis. Kč a jednalo se o řešení úkolů TR pro podporu následujících výrobků a zařízení: Rozšíření řady aktivních prvků elektroodlučovačů Nová koncepce ventilační stanice pro jaderné elektrárny Statický výpočet skříně elektroodlučovačů Tlakové nádoby komorových podavačů Zařízení na polosuchou odsiřovací metodu Montážní rameno MR 04/15 Klapky uzavírací do vzduchotechnického potrubí Úkoly technického rozvoje společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily tis. Kč. Hlavní těžiště vývojových prací bylo směřováno do oblasti ventilátorů, kde úspěšně probíhaly vývojové úkoly na: Ventilátor pro energetiku s vysokou hltností Monitorování provozu čtyř kouřových ventilátorů APJC 3550 na ETUII Vývoji nového ISO kontejneru Technologickém ověření nové výroby - trubkových komínů (chlazeném potrubí) Produktivní výroba - trubkových komínů (chlazeném potrubí) Výroba náboje na OC SHW Při výzkumné a vývojové činnosti společnost spolupracovala s firmou AHT Energetika s.r.o. Praha a Západočeskou univerzitou v Plzni. 9

10 Podnikatelská činnost společnosti Investice Společnosti holdingu ZVVZ GROUP vynaložily na investice celkem tis. Kč. ZVVZ-Enven Engineering, a.s tis. Kč Nejvýznamnější investice byly v oblasti sváření techniky, dále modernizace jeřábu Potein a nákup osobních automobilů a IT. ZVVZ MACHINERY, a.s tis. Kč Prioritou při pořizování byly investice do výrobních technologií. Největší realizovanou investicí bylo pořízení Frézovacího vertikálního centra MCFV Dále to byly např. náklady spojené s vyhotovením základu a pořízením vybavení pro realizaci Univerzálního obráběcího centra UniForce 6, pořízení Svařovacího automatu VSV 311 pro pracoviště na výrobu návěsů, pořízení Mostového jeřábu nebo pořízení Systému CRM pro podporu obchodní činnosti. Další investiční prostředky byly vloženy převážně do obnovy stávajících zařízení. Jednalo se hlavně o obnovu svařovacích zdrojů a dopravních prostředků. Dále došlo k realizaci menších technologických zařízení. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o tis. Kč Investováno bylo zejména do rekonstrukce administrativní budovy, která je pronajímána společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., dále do modernizace výrobní haly 11 a nákupu výtahů. ZVVZ a.s. Investováno bylo především do nákupu osobních automobilů, software, technického zařízení kotelny a do vybavení závodní jídelny tis. Kč 10

11 Podnikatelská činnost společnosti Personální situace Průměrný stav všech zaměstnanců konsolidovaného celku v roce 2013 činil 910 zaměstnanců, z toho 484 tvořili zaměstnanci dělnických a 426 zaměstnanci technických profesí. Podíl žen činil 15,2 %, průměrný věk zaměstnanců byl 45,2 let. Společnosti ZVVZ GROUP realizovaly v tomto období nábory kvalifikovaných profesí, a to v technických pozicích na pozice projektant, konstruktér a specialista a v dělnických pozicích na pozice zámečník, svářeč, lakýrník a montér. Pro vykrytí výkyvů v zakázkové náplni byli v dělnických profesích využíváni agenturní zaměstnanci. Motivační systém společnosti se proti uplynulému období neměnil. Zaměstnancům byla v souladu s platnou kolektivní smlouvou na základě vyhodnocení kvality práce a výkonnosti vyplácena pohyblivá složka výkonnostní ohodnocení. Další mzdové prostředky pro pozitivní motivaci představovaly fondy ředitele, vedoucího a zakázek a podíl na zisku. Průměrná mzda zaměstnanců firmy se pohybovala mírně nad průměrem podnikatelské sféry Jihočeského kraje. Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Náklady na externí vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců ve společnostech holdingu dosáhly za období roku 2013 celkem tis. Kč. Další vzdělávací aktivity, zejména získání a udržení odborné způsobilosti zaměstnanců, byly realizovány interně v rámci společností holdingu ZVVZ GROUP. Společnosti holdingu poskytovaly zaměstnanecké benefity ve smyslu platné kolektivní smlouvy. V rámci zaměstnaneckých výhod společnosti ZVVZ GROUP nabízejí možnost dotovaného stravování, ve sledovaném období roku 2013 pro zaměstnance činila tato dotace tis. Kč. Mezi další benefity patřily: penzijní připojištění (2 085 tis. Kč), příspěvek na jízdné (680 tis. Kč), odměny při životních výročích (820 tis. Kč), lázeňská péče (360 tis. Kč). 11

12 Podnikatelská činnost společnosti Vztah k veřejnosti Společnosti holdingu ZVVZ GROUP v roce 2013 podporovaly následující sportovní, kulturní a vzdělávací subjekty. Ve sportovní oblasti to byl * ženský basketbalový tým ZVVZ USK Praha * hokejový klub HC Milevsko 2010 * fotbalový klub FC ZVVZ * tenisový klub ZVVZ Milevsko * TJ SOKOL Milevsko * Klub českých turistů * Timbersports * další menší sportovní oddíly V rámci kulturních a vzdělávacích aktivit byly podporovány následující spolky a organizace * Senior klub ZVVZ * Svaz neslyšících a nedoslýchavých Milevsko * Dům kultury Milevsko * Milevské posvícení * Milevské maškary * * Farní charita * Milevský dětský sbor Významné události, které nastaly mezi 31. a datem sestavení konsolidované výroční zprávy V době od data konce účetního období do dne sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným změnám, které by ovlivnily hospodářský výsledek a údaje uvedené ve výroční zprávě. 12

13 Podnikatelská činnost společnosti Strategie firmy, cíle v roce 2014 Představenstvo a dozorčí rada ZVVZ GROUP, a.s. projednaly a schválily v prosinci roku 2011 Strategii holdingu ZVVZ GROUP do roku Základní prioritu pro expanzi holdingu strategie definovala rozvoj a podporu enginneringu. Bylo stanoveno, že výrobní kapacity budou v rámci holdingu nastaveny na optimální úroveň s odpovídající kvalitou a efektivností zajišťovaných produktů reagujících na požadavky trhu. Prostřednictvím společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. bude holding ve strategickém období rozvíjet dodávky komplexních projektů na klíč v rámci svého dodavatelského programu, kompletační činnost vlastního know-how, tak i obchodní pozici generálního dodavatele velkých investičních celků v následujících oblastech: Systémy odprašovacích zařízení Systémy stacionární pneumatické dopravy Filtrační a ventilační systémy pro jaderné elektrárny Systémy technologických zařízení na čištění plynů Projekty odsiřování polosuché, suché a mokré odsiřovací metody Projekty čištění plynů za spalovnami městského a komunálního odpadu a nemocničních spaloven Dodávky kompletních městských, nemocničních spaloven a technologických linek na spalování biomasy Komplexní servisní činnost a údržba pro ucelené technologické celky Strategií výrobní společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. bude ve strategickém období jednak zajišťovat výrobu dle dokumentace zákazníka a jako držitel know-how realizovat dodávky: Ventilátorů Přepravníků Tlakových nádob Klapek a uzávěrů Prvků stacionární pneudopravy Vedení firmy ve strategickém období nadále podporovalo rozhodnutí být nadále specializovaným dodavatelem pro společnost Megtec a pro švédskou firmu Camfil a bude dodávat klimatizační potrubí a tlumiče hluku pro lehké provozy. Technologicky moderně vybavené provozy obrobny a dělírny umožní specializaci firmy i na dodávky produktů z těchto provozů pro cizí odběratele. Expanzní politika holdingu je zaměřena kromě České republiky a Slovenska zejména na východní trhy, tedy do Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Polska a dalších zemí Evropy a světa. Prioritou managementu společnosti je etablovat na trhu holding ZVVZ GROUP jako silnou, důvěryhodnou a stabilní společnost, na kterou je možno se spolehnout díky silnému technickému, obchodnímu a výrobnímu zázemí, v dodržování termínů, kvalitě a finanční stabilitě. V průběhu roku 2014 management holdingu pracuje na analýze a zhodnocení výsledků stanovené Strategie do roku 2015 a byly zahájeny práce na Strategii společnosti do roku 2020 s cílem tuto Strategii projednat a schválit na konci roku

14 Plán pro rok 2014 Plán společnosti ZVVZ GROUP, a.s. v konsolidované struktuře počítá pro rok 2014 s následujícími cíli: Výkony Tržby Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč mil. Kč 93,7 mil. Kč Výdaje na: Technický rozvoj Investice Opravy Public Relations 19,87 mil. Kč 112,44 mil. Kč 21,58 mil. Kč 23,29 mil. Kč 14

15 Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích Příloha tvořící součást konsolidované účetní závěrky Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ZVVZ GROUP, a.s. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20

21 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA v plném rozsahu k 31. (v celých tisících Kč) IČO: Název a sídlo účetní jednotky: konsolidace ZVVZ GROUP, a.s., Milevsko označ. AKTIVA řádek běžné účetní období minulé účetní období a. b. c. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA celkem (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř a) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. IV. Kladný, (-) záporný konsolidační rozdíl (ř. 30b až 30c) 30a B. IV. 1. Kladný konsolidační rozdíl 30b C. I. 1. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř. 01 až 66)

22 označ. PASIVA řádek stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období a. b. c. 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř a) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezerv. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř ( )] B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky ke společníkům, členům družst. a k účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období D. VI. Menšinový vlastní kapitál (ř. 123 až 126) D. VI. 1. Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové ziskové fondy vč. výsledku hospodaření minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného období Kontrolní číslo (ř. 67 až 126) Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Miloslav Mácha Ing. Miloslav Šváb Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Miloslav Mácha Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Ivana Máchová 22

23 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31. (v celých tisících Kč) IČO: Název a sídlo účetní jednotky: konsolidace ZVVZ GROUP, a.s., Milevsko označ. TEXT řádek skutečnost v účetním období a. b. c. sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 1-2) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouh. majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 24a G. Změna stavu rez. a opr. pol. v prov. obl. a kompl. nákl. příštích obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření [ř a+24b (-28)-(-29)] J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření * [ř (-46) (-47)] Q. Daň z příjmů za bežnou činnost (ř ) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Miloslav Mácha Ing. Miloslav Šváb Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Miloslav Mácha Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Ivana Máchová 23

24 24

25 A. Úvod Společnosti skupiny ZVVZ GROUP, a. s. se staly k bilančnímu dni součástí vyššího konsolidačního celku. Vedení společnosti ZVVZ GROUP, a.s. se rozhodlo pro potřeby managementu a financujících subjektů pokračovat v sestavování konsolidované účetní závěrky a sestavit tak za svůj hospodářský rok končící dnem 31. konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. Předchozí povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky vyvstala poprvé v účetním období 2011 na základě následujících skutečností: Dne vznikla konsolidující společnost ZVVZ GROUP, a.s. Společnost byla založena vkladem obchodních podílů následujících společností: ZVVZ a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o. a ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavována v souladu s platnou českou účetní legislativou. Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok (bilanční den 31. ) jsou obsaženy ve Výroční zprávě společnosti za hospodářský rok (bilanční den 31. ) zpracované pro řádnou valnou hromadu akcionářů, na jejímž programu je i schválení výsledku hospodaření společnosti za hospodářský rok (bilanční den 31. ) a seznámení se s konsolidovanými výsledky hospodaření. B. Vymezení konsolidačního celku ZVVZ Konsolidační celek Vymezenou konsolidovanou skupinu tvoří mateřská společnost ZVVZ GROUP, a.s. a dceřiné společnosti ZVVZ a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o., ZVVZ-Enven Engineering, a.s., OOO ZVVZ Moskva, OOO ZVVZ UA a EVECO, s.r.o. Předpoklady, z nichž se vycházelo při sestavení konsolidované účetní závěrky (KÚZ) k 31. K 31. došlo ke změně konsolidačního celku. Do konsolidace byly zahrnuty společnosti OOO ZVVZ UA a EVECO, s.r.o. Tyto společnosti byly v předchozích letech vyloučeny z konsolidace, neboť úhrn rozvah a obratu ve vztahu k mateřské společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a vymezené skupině byl nevýznamný. Vzhledem ke změně a k očekávání dalšího vývoje této skutečnosti byly společnosti v tomto účetním období zahrnuty do konsolidace, a to i zpětně tak, aby vykazované srovnávací období zahrnovalo i tyto společnosti. Dále došlo ke změně výše podílu na společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Společnost ZVVZ GROUP, a.s. odkoupila od menšinového akcionáře 6% akcií. K 31. společnost vlastní 86% akcií. Účetním obdobím mateřského podniku je hospodářský rok (bilanční den 31. ), mateřský podnik vykazuje pouze činnost správy podílových účastí, rozdíl proti bilančnímu dni dcer není větší než 3 měsíce, proto: v souladu s 23 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví nejsou sestavovány mezitímní účetní závěrky bilanční den je datován k datu individuální účetní závěrky mateřského podniku, ovšem konsolidovaná účetní závěrka fakticky podrobně zobrazuje stav majetku a závazků skupiny k datu je doplněn komentář k základnímu vývoji dceřiných podniků mezi a 31. v této příloze ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty sestavené k 31. za období od do

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více