Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5"

Transkript

1 Konsolidovaná výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská činnost společnosti 8 Plán pro rok Přílohy Zpráva nezávislého auditora o auditu konsolidované účetní závěrky 16 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami 17 Zpráva nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 21 Konsolidovaná účetní závěrka 22 Příloha ke konsolidované účetní závěrce 25 Zpráva dozorčí rady 46 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti 47

3 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři, vážení zaměstnanci, seznamujete se s konsolidovanými hospodářskými výsledky holdingu ZVVZ GROUP, a.s. za hospodářský rok 2013 (bilanční den k 31. ). Konsolidační celek tvoří mateřská společnost ZVVZ GROUP, a.s. a dceřiné společnosti ZVVZ a.s., ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o., EVECO, s.r.o., OOO ZVVZ-M (Moskva) a OOO SP ZVVZ UA (Ukrajina). Když se v září 2010 akciová společnost ZVVZ transformovala na holding, zastřešený nově založenou mateřskou společností ZVVZ GROUP, a.s., byl to krok, od něhož se očekávalo, že dá jednotlivým firmám samostatnost, prostor, zprůhlední ekonomiku a podpoří jejich podnikatelského ducha. Po několika letech je příjemné vidět, že rozhodnutí padlo na úrodnou půdu, přijatá opatření zafungovala a posílila postavení skupiny ZVVZ GROUP mezi největšími evropskými výrobci a dodavateli ekologických zařízení pro čištění vzduchu, tedy odlučování, odprašování a odsíření. Čísla jsou výmluvná. V prvním roce 2011 konsolidované tržby holdingu dosáhly 1,6 miliardy korun, v roce 2012 vzrostly na 1,8 miliardy, loni dosáhly 2,2 miliardy a letos mají dál vzrůst na 2,4 miliardy korun. Trend je tedy zřetelný. Po svém založení začal holding pracovat podle nové střednědobé strategie rozvoje do roku 2015, kterou nyní aktualizujeme až do roku Díky těmto vizím se společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. podařilo vybudovat zcela nový obor, jakým je odsíření, a prosadit se na trhu jako generální dodavatel investičních celků, který se stará nejen o projekty, ale i obchod a stavební část. Vedle odsíření, s nímž se ZVVZ-Enven Engineering, a.s. poprvé prosadila v roce 2012 v tendru ArcelorMittal Energy Ostrava, se tato obchodně-inženýringová firma tradičně orientuje na projekty a dodávky zařízení na odlučování a odprašování tuhých a plynných znečišťujících látek z technologických a energetických plynů. Opírá se přitom o vlastní know-how. Vedle kusových dodávek se nově prosazuje i jako generální dodavatel investičních celků. Velké projekty tedy dodává na klíč. Současně zajišťuje i kompletní dodávky klimatizačních a větracích zařízení pro jaderné elektrárny. Dalším zcela novým oborem se staly spalovny a energetické využití komunálních odpadů. A z Milevska se firma vydala i na zahraniční expanzi. Dnes má dceřiné společnosti v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu a příležitosti hledá v Turecku, Indii, Egyptě, Polsku a na Balkáně. Podobnou změnou prochází i druhá největší firma holdingu ZVVZ MACHINERY, a.s., která obnovila vlastní vývoj ventilátorů a vedle zakázek pro energetiku se s nimi prosadila jako dodavatel i při odvětrání silničního tunelového komplexu Blanka nebo pražského metra. Výrobu pak doplňují velkoobjemové přepravníky, kontejnery, tlakové nádoby nebo filtrační stanice na ropné plošiny. Klíčovým produktem holdingu však nadále zůstávají ventilátory. Počátkem roku 2013 proto byla opět zprovozněna zkušebna ventilátorů a obnovilo se samostatné oddělení vývoje. A aby byl tento pilíř pevný, cílevědomě se pracuje na jejich zdokonalování včetně další produkce, jakou mohou být tunelové klapky či přepravníky a kontejnery pro přepravu sypkých hmot a tlakové nádoby. Holding vynakládá nemalé prostředky do technického rozvoje, nových technologií a informačních systémů a komunikačních technologií. Značka ZVVZ tak dnes patří mezi silné a prestižní symboly českého strojírenství. Díky prosperitě svých firem pak může skupina ZVVZ GROUP dlouhodobě a cíleně ve městě a okolí podporovat školství, kulturu, sport i spolkový život včetně Senior klubu ZVVZ. Bez toho by nebyla myslitelná spousta akcí a aktivit. Holding tak potvrzuje svůj dlouhodobý pozitivní vztah k městu a regionu, v němž vznikl, kde sídlí a odkud pochází naprostá většina jeho zaměstnanců. Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři, vážení zaměstnanci, dovolte mi, abych jménem představenstva ZVVZ GROUP, a.s. poděkoval za spolupráci v roce 2013 jak zaměstnancům holdingu ZVVZ GROUP, tak Vám obchodním partnerům. Chci Vás ubezpečit, že management společností holdingu v následujícím období vyvine maximální úsilí k zabezpečení Vaší spokojenosti s obchodně-technickými činnostmi a produkty realizovanými našimi společnostmi ZVVZ GROUP. Těším se na spolupráci v roce 2014 a v dalších letech. Ing. Miloslav Mácha předseda představenstva a generální ředitel ZVVZ GROUP, a.s. 3

4 Základní údaje ZVVZ GROUP, a.s. Firma: ZVVZ GROUP, a.s. Sídlo: Sažinova 888, Milevsko, Česká republika Právní forma: akciová společnost Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1941, sp. Zn. Rg. B 1941 IČO: DIČ: CZ Datum vzniku: Bankovní spojení: CZK účet /0100 Statutární orgán: představenstvo Telefon: Fax: Internet: Banky: Komerční banka a.s. Předmět podnikání Hlavním předmětem podnikání společností skupiny je engineering, vývoj, výroba a servis zařízení pro podporu životního prostředí, zejména čištění vzduchu, likvidaci odpadů, větrání, klimatizaci a pneumatickou dopravu, včetně výroby ventilátorů, cisternových návěsů, klapek a tlakových nádob. 4

5 Hlavní akcionáři K 31. GES INDUSTRY EUROPE LIMITED Limassol, Cyprus 100 % ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč V průběhu roku 2013 až do března 2014 probíhala mezi společností GES INDUSTRY EUROPE LIMITED a společností GES INVEST, a.s. fúze. Společnost GES INDUSTRY EUROPE LIMITED se stala nástupnickou společností společnosti GES INVEST, a.s. U společnosti ZVVZ GROUP, a.s. tato transakce dosud není zapsána v obchodním rejstříku. Orgány společnosti Představenstvo Ing. Miloslav Mácha předseda Ing. Miloslav Šváb člen Ing. Emil Buřič člen Ing. Jan Losos člen Dozorčí rada Ing. Ivan Zach předseda Ing. Jiří Maroušek místopředseda Ing. Stanislav Kázecký, CSc. člen Ing. Zdeněk Liška člen Ing. David Částek člen Ing. Václav Valeš člen 5

6 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP ZVVZ GROUP, a.s. IČ: ZK: 800 mil. Kč ZVVZ MACHINERY, a.s. IČ: ZK: 180 mil. Kč ZVVZ a.s. IČ: ZK: 25 mil. Kč ZVVZ ENERGO, s.r.o. IČ: ZK: 200 tis. Kč IČ: ZK: 200 mil. Kč ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. IČ: ZK: 150 mil. Kč ZVVZ INVEST, s.r.o. IČ: ZK: 200 tis. Kč EVECO, s.r.o. OOO ZVVZ-M OOO SP ZVVZ UA IČ: IČ: IČ:

7 Dceřiné společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. VVZ-Enven Engineering, a.s. je obchodně inženýrská společnost, která poskytuje zákazníkovi veškeré služby v oblasti dodávek zařízení pro ekologii vzduchu od technických studií, pomocí a předprojektových studií, až po realizační projekty a kompletní dodávku zařízení na klíč. Zákazníkům, kteří mají zájem pouze o dodávky jednotlivých výrobků, může nabídnout kusové dodávky s tím, že poskytne odborný dozor při montáži, či vlastní montáž, a uvede zařízení do provozu. ZVVZ MACHINERY, a.s. ZVVZ MACHINERY, a.s. je výrobní společnost, která vlastní know-how a realizuje dodávky ventilátorů, přepravníků, tlakových nádob, klapek a uzávěrů. Zajišťuje výrobu dle dokumentace zákazníka pro ZVVZ-Enven Engineering, a.s. i pro další odběratele. Je specializovaným dodavatelem pro firmu Megtec. Dodává klimatizační potrubí a tlumiče hluku pro lehké provozy. ZVVZ a.s. ZVVZ a.s. zajišťuje holdingové činnosti pro ZVVZ GROUP, a.s. a servisní činnosti pro společnosti ve skupině (financování, účetnictví, holdingový controlling, personalistika, správa IT, správa nemovitostí). ZVVZ ENERGO, s.r.o. ZVVZ ENERGO, s.r.o. zajišťuje dodávky energií pro firmy ve skupině. Teplo zajišťuje i pro město Milevsko. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. vlastní veškeré nemovitosti v holdingu ZVVZ GROUP, které jednotlivým společnostem pronajímá. ZVVZ INVEST, s.r.o. Společnost ZVVZ INVEST, s.r.o. spravuje a zhodnocuje volné finanční prostředky skupiny ZVVZ GROUP. 7

8 Podnikatelská činnost společnosti Hospodářská situace Holding ZVVZ GROUP v hospodářském roce 2013 s datem sestavení konsolidované účetní závěrky k 31. zaznamenal následující hospodářské výsledky. Společnost dosáhla za sledované období výkony ve výši mil. Kč, což je proti hospodářskému roku 2012 nárůst o 503 mil. Kč. Za dodané zařízení a výrobky společnost utržila mil. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl úrovně 101,3 mil. Kč a proti uplynulému roku vzrostl o více než 26 mil. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období pak holding dosáhl ve výši 81,5 mil. Kč. Konsolidovaný celek pracoval s celkovou bilanční sumou ve výši mil. Kč, vlastní kapitál dosáhl úrovně 979,3 mil. Kč při základním kapitálu 800 mil. Kč. Bankovní úvěry k datu účetní závěrky dosáhly úrovně 334,9 mil. Kč, z toho dlouhodobé úvěry byly 24,7 mil. Kč. Zahraniční dceřiné společnosti vstupují do konsolidace v průběhu procesu lokálních auditů hospodářských výsledků. Společnosti holdingu ZVVZ GROUP pravidelně vyhodnocují svou cizoměnovou bilanci a ve spolupráci s komerčními bankami vhodně zajišťují budoucí inkasa v cizích měnách. Holding ZVVZ GROUP má uzavřené s bankami smluvní vztahy zajišťující průběžné financování volnými prostředky v rámci skupiny ZVVZ GROUP (tzv. cash pooling). Stejným způsobem jsou smluvně zajištěny i úvěrové rámce u komerčních bank pro financování běžného provozu společností, financování zakázek a bankovních záruk, dle standardních obchodních podmínek. Společnosti skupiny v posuzovaném období nevyvíjely aktivity v oblasti životního prostředí. 8

9 Podnikatelská činnost společnosti Technický rozvoj Společnosti holdingu ZVVZ GROUP vynaložily na technický rozvoj celkem tis. Kč. Úkoly technického rozvoje společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily tis. Kč a jednalo se o řešení úkolů TR pro podporu následujících výrobků a zařízení: Rozšíření řady aktivních prvků elektroodlučovačů Nová koncepce ventilační stanice pro jaderné elektrárny Statický výpočet skříně elektroodlučovačů Tlakové nádoby komorových podavačů Zařízení na polosuchou odsiřovací metodu Montážní rameno MR 04/15 Klapky uzavírací do vzduchotechnického potrubí Úkoly technického rozvoje společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. Celkové náklady na výzkumnou a vývojovou činnost činily tis. Kč. Hlavní těžiště vývojových prací bylo směřováno do oblasti ventilátorů, kde úspěšně probíhaly vývojové úkoly na: Ventilátor pro energetiku s vysokou hltností Monitorování provozu čtyř kouřových ventilátorů APJC 3550 na ETUII Vývoji nového ISO kontejneru Technologickém ověření nové výroby - trubkových komínů (chlazeném potrubí) Produktivní výroba - trubkových komínů (chlazeném potrubí) Výroba náboje na OC SHW Při výzkumné a vývojové činnosti společnost spolupracovala s firmou AHT Energetika s.r.o. Praha a Západočeskou univerzitou v Plzni. 9

10 Podnikatelská činnost společnosti Investice Společnosti holdingu ZVVZ GROUP vynaložily na investice celkem tis. Kč. ZVVZ-Enven Engineering, a.s tis. Kč Nejvýznamnější investice byly v oblasti sváření techniky, dále modernizace jeřábu Potein a nákup osobních automobilů a IT. ZVVZ MACHINERY, a.s tis. Kč Prioritou při pořizování byly investice do výrobních technologií. Největší realizovanou investicí bylo pořízení Frézovacího vertikálního centra MCFV Dále to byly např. náklady spojené s vyhotovením základu a pořízením vybavení pro realizaci Univerzálního obráběcího centra UniForce 6, pořízení Svařovacího automatu VSV 311 pro pracoviště na výrobu návěsů, pořízení Mostového jeřábu nebo pořízení Systému CRM pro podporu obchodní činnosti. Další investiční prostředky byly vloženy převážně do obnovy stávajících zařízení. Jednalo se hlavně o obnovu svařovacích zdrojů a dopravních prostředků. Dále došlo k realizaci menších technologických zařízení. ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o tis. Kč Investováno bylo zejména do rekonstrukce administrativní budovy, která je pronajímána společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., dále do modernizace výrobní haly 11 a nákupu výtahů. ZVVZ a.s. Investováno bylo především do nákupu osobních automobilů, software, technického zařízení kotelny a do vybavení závodní jídelny tis. Kč 10

11 Podnikatelská činnost společnosti Personální situace Průměrný stav všech zaměstnanců konsolidovaného celku v roce 2013 činil 910 zaměstnanců, z toho 484 tvořili zaměstnanci dělnických a 426 zaměstnanci technických profesí. Podíl žen činil 15,2 %, průměrný věk zaměstnanců byl 45,2 let. Společnosti ZVVZ GROUP realizovaly v tomto období nábory kvalifikovaných profesí, a to v technických pozicích na pozice projektant, konstruktér a specialista a v dělnických pozicích na pozice zámečník, svářeč, lakýrník a montér. Pro vykrytí výkyvů v zakázkové náplni byli v dělnických profesích využíváni agenturní zaměstnanci. Motivační systém společnosti se proti uplynulému období neměnil. Zaměstnancům byla v souladu s platnou kolektivní smlouvou na základě vyhodnocení kvality práce a výkonnosti vyplácena pohyblivá složka výkonnostní ohodnocení. Další mzdové prostředky pro pozitivní motivaci představovaly fondy ředitele, vedoucího a zakázek a podíl na zisku. Průměrná mzda zaměstnanců firmy se pohybovala mírně nad průměrem podnikatelské sféry Jihočeského kraje. Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Náklady na externí vzdělávání a kvalifikační rozvoj zaměstnanců ve společnostech holdingu dosáhly za období roku 2013 celkem tis. Kč. Další vzdělávací aktivity, zejména získání a udržení odborné způsobilosti zaměstnanců, byly realizovány interně v rámci společností holdingu ZVVZ GROUP. Společnosti holdingu poskytovaly zaměstnanecké benefity ve smyslu platné kolektivní smlouvy. V rámci zaměstnaneckých výhod společnosti ZVVZ GROUP nabízejí možnost dotovaného stravování, ve sledovaném období roku 2013 pro zaměstnance činila tato dotace tis. Kč. Mezi další benefity patřily: penzijní připojištění (2 085 tis. Kč), příspěvek na jízdné (680 tis. Kč), odměny při životních výročích (820 tis. Kč), lázeňská péče (360 tis. Kč). 11

12 Podnikatelská činnost společnosti Vztah k veřejnosti Společnosti holdingu ZVVZ GROUP v roce 2013 podporovaly následující sportovní, kulturní a vzdělávací subjekty. Ve sportovní oblasti to byl * ženský basketbalový tým ZVVZ USK Praha * hokejový klub HC Milevsko 2010 * fotbalový klub FC ZVVZ * tenisový klub ZVVZ Milevsko * TJ SOKOL Milevsko * Klub českých turistů * Timbersports * další menší sportovní oddíly V rámci kulturních a vzdělávacích aktivit byly podporovány následující spolky a organizace * Senior klub ZVVZ * Svaz neslyšících a nedoslýchavých Milevsko * Dům kultury Milevsko * Milevské posvícení * Milevské maškary * * Farní charita * Milevský dětský sbor Významné události, které nastaly mezi 31. a datem sestavení konsolidované výroční zprávy V době od data konce účetního období do dne sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným významným změnám, které by ovlivnily hospodářský výsledek a údaje uvedené ve výroční zprávě. 12

13 Podnikatelská činnost společnosti Strategie firmy, cíle v roce 2014 Představenstvo a dozorčí rada ZVVZ GROUP, a.s. projednaly a schválily v prosinci roku 2011 Strategii holdingu ZVVZ GROUP do roku Základní prioritu pro expanzi holdingu strategie definovala rozvoj a podporu enginneringu. Bylo stanoveno, že výrobní kapacity budou v rámci holdingu nastaveny na optimální úroveň s odpovídající kvalitou a efektivností zajišťovaných produktů reagujících na požadavky trhu. Prostřednictvím společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. bude holding ve strategickém období rozvíjet dodávky komplexních projektů na klíč v rámci svého dodavatelského programu, kompletační činnost vlastního know-how, tak i obchodní pozici generálního dodavatele velkých investičních celků v následujících oblastech: Systémy odprašovacích zařízení Systémy stacionární pneumatické dopravy Filtrační a ventilační systémy pro jaderné elektrárny Systémy technologických zařízení na čištění plynů Projekty odsiřování polosuché, suché a mokré odsiřovací metody Projekty čištění plynů za spalovnami městského a komunálního odpadu a nemocničních spaloven Dodávky kompletních městských, nemocničních spaloven a technologických linek na spalování biomasy Komplexní servisní činnost a údržba pro ucelené technologické celky Strategií výrobní společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s. bude ve strategickém období jednak zajišťovat výrobu dle dokumentace zákazníka a jako držitel know-how realizovat dodávky: Ventilátorů Přepravníků Tlakových nádob Klapek a uzávěrů Prvků stacionární pneudopravy Vedení firmy ve strategickém období nadále podporovalo rozhodnutí být nadále specializovaným dodavatelem pro společnost Megtec a pro švédskou firmu Camfil a bude dodávat klimatizační potrubí a tlumiče hluku pro lehké provozy. Technologicky moderně vybavené provozy obrobny a dělírny umožní specializaci firmy i na dodávky produktů z těchto provozů pro cizí odběratele. Expanzní politika holdingu je zaměřena kromě České republiky a Slovenska zejména na východní trhy, tedy do Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Polska a dalších zemí Evropy a světa. Prioritou managementu společnosti je etablovat na trhu holding ZVVZ GROUP jako silnou, důvěryhodnou a stabilní společnost, na kterou je možno se spolehnout díky silnému technickému, obchodnímu a výrobnímu zázemí, v dodržování termínů, kvalitě a finanční stabilitě. V průběhu roku 2014 management holdingu pracuje na analýze a zhodnocení výsledků stanovené Strategie do roku 2015 a byly zahájeny práce na Strategii společnosti do roku 2020 s cílem tuto Strategii projednat a schválit na konci roku

14 Plán pro rok 2014 Plán společnosti ZVVZ GROUP, a.s. v konsolidované struktuře počítá pro rok 2014 s následujícími cíli: Výkony Tržby Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč mil. Kč 93,7 mil. Kč Výdaje na: Technický rozvoj Investice Opravy Public Relations 19,87 mil. Kč 112,44 mil. Kč 21,58 mil. Kč 23,29 mil. Kč 14

15 Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích Příloha tvořící součást konsolidované účetní závěrky Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ZVVZ GROUP, a.s. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20

21 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA v plném rozsahu k 31. (v celých tisících Kč) IČO: Název a sídlo účetní jednotky: konsolidace ZVVZ GROUP, a.s., Milevsko označ. AKTIVA řádek běžné účetní období minulé účetní období a. b. c. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA celkem (ř ) B. Dlouhodobý majetek (ř a) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. IV. Kladný, (-) záporný konsolidační rozdíl (ř. 30b až 30c) 30a B. IV. 1. Kladný konsolidační rozdíl 30b C. I. 1. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř. 01 až 66)

22 označ. PASIVA řádek stav v běžném účet. období stav v minulém účet. období a. b. c. 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř a) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A. III. Rezerv. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř ( )] B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky ke společníkům, členům družst. a k účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období D. VI. Menšinový vlastní kapitál (ř. 123 až 126) D. VI. 1. Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové ziskové fondy vč. výsledku hospodaření minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného období Kontrolní číslo (ř. 67 až 126) Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Miloslav Mácha Ing. Miloslav Šváb Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Miloslav Mácha Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Ivana Máchová 22

23 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31. (v celých tisících Kč) IČO: Název a sídlo účetní jednotky: konsolidace ZVVZ GROUP, a.s., Milevsko označ. TEXT řádek skutečnost v účetním období a. b. c. sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 1-2) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prod. dlouh. majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 24a G. Změna stavu rez. a opr. pol. v prov. obl. a kompl. nákl. příštích obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření [ř a+24b (-28)-(-29)] J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření * [ř (-46) (-47)] Q. Daň z příjmů za bežnou činnost (ř ) Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Miloslav Mácha Ing. Miloslav Šváb Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Miloslav Mácha Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Ivana Máchová 23

24 24

25 A. Úvod Společnosti skupiny ZVVZ GROUP, a. s. se staly k bilančnímu dni součástí vyššího konsolidačního celku. Vedení společnosti ZVVZ GROUP, a.s. se rozhodlo pro potřeby managementu a financujících subjektů pokračovat v sestavování konsolidované účetní závěrky a sestavit tak za svůj hospodářský rok končící dnem 31. konsolidovanou účetní závěrku v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. Předchozí povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky vyvstala poprvé v účetním období 2011 na základě následujících skutečností: Dne vznikla konsolidující společnost ZVVZ GROUP, a.s. Společnost byla založena vkladem obchodních podílů následujících společností: ZVVZ a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o. a ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Konsolidovaná účetní závěrka je sestavována v souladu s platnou českou účetní legislativou. Vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok (bilanční den 31. ) jsou obsaženy ve Výroční zprávě společnosti za hospodářský rok (bilanční den 31. ) zpracované pro řádnou valnou hromadu akcionářů, na jejímž programu je i schválení výsledku hospodaření společnosti za hospodářský rok (bilanční den 31. ) a seznámení se s konsolidovanými výsledky hospodaření. B. Vymezení konsolidačního celku ZVVZ Konsolidační celek Vymezenou konsolidovanou skupinu tvoří mateřská společnost ZVVZ GROUP, a.s. a dceřiné společnosti ZVVZ a.s., ZVVZ MACHINERY, a.s., ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., ZVVZ ENERGO, s.r.o., ZVVZ INVEST, s.r.o., ZVVZ-Enven Engineering, a.s., OOO ZVVZ Moskva, OOO ZVVZ UA a EVECO, s.r.o. Předpoklady, z nichž se vycházelo při sestavení konsolidované účetní závěrky (KÚZ) k 31. K 31. došlo ke změně konsolidačního celku. Do konsolidace byly zahrnuty společnosti OOO ZVVZ UA a EVECO, s.r.o. Tyto společnosti byly v předchozích letech vyloučeny z konsolidace, neboť úhrn rozvah a obratu ve vztahu k mateřské společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. a vymezené skupině byl nevýznamný. Vzhledem ke změně a k očekávání dalšího vývoje této skutečnosti byly společnosti v tomto účetním období zahrnuty do konsolidace, a to i zpětně tak, aby vykazované srovnávací období zahrnovalo i tyto společnosti. Dále došlo ke změně výše podílu na společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Společnost ZVVZ GROUP, a.s. odkoupila od menšinového akcionáře 6% akcií. K 31. společnost vlastní 86% akcií. Účetním obdobím mateřského podniku je hospodářský rok (bilanční den 31. ), mateřský podnik vykazuje pouze činnost správy podílových účastí, rozdíl proti bilančnímu dni dcer není větší než 3 měsíce, proto: v souladu s 23 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví nejsou sestavovány mezitímní účetní závěrky bilanční den je datován k datu individuální účetní závěrky mateřského podniku, ovšem konsolidovaná účetní závěrka fakticky podrobně zobrazuje stav majetku a závazků skupiny k datu je doplněn komentář k základnímu vývoji dceřiných podniků mezi a 31. v této příloze ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty sestavené k 31. za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více