Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

2 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika Vohburg an der Donau Spolková republika Německo tel.: tel.: fax: fax:

3 Obsah A) Základní údaje 4 1 Správní a výkonné orgány 7 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 B) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti 10 a stavu majetku 1 Ekonomika Údaje o činnosti 13 3 Údaje o majetku a finanční situaci 15 C) Údaje o základním kapitálu a emitovaných cenných papírech 15 D) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 17 E) Ostatní informace o Společnosti 18 1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) 18 2 Investiční činnost 18 3 Corporate Social Responsibility a personální politika 19 4 Integrovaný systém řízení 20 5 Strategie řízení rizik 21 6 Havarijní a požární zabezpečení 21 F) Dceřiná společnost MERO Germany AG 22 G) Zpráva dozorčí rady 24 H) Zpráva nezávislého auditora, účetní závěrka k 31. prosinci I) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2010 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 68 3

4 A) Základní údaje Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Česká republika Ministerstvo financí (100 %) Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle výpisu z OR): - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - projektová činnost ve výstavbě Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název společnosti: Sídlo: MERO Germany AG MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: - provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN - výstavba ropovodu na území SRN - přeprava a skladování ropy - poskytování telekomunikačních služeb na území SRN MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 16 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. 4

5 MERO ČR, a. s., je recertifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o. současně dle norem ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tyto systémy byly následně rozšířeny o požadavky normy ISO/IEC 27001, zabývající se problematikou zajištění informační bezpečnosti, což dohromady tvoří tzv. integrovaný systém řízení. Tento systém byl v prvním čtvrtletí 2009 certifikován společností T Cert. Uvedený systém řízení tvoří tzv. integrovaný systém řízení, který je současně provázán se systémem prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. Historie MERO ČR, a. s vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, leden 1993 říjen 1993 listopad 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 1. leden 1994 vznik MERO ČR, a.s., sloučením Petrotrans, a.s., a MERO IKL, a.s. leden 2006 zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí. 5

6 Historie dceřiné společnosti MERO Germany AG duben 1991 únor 1993 leden 1994 prosinec 1996 červen 2009 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společnost jako Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy, změna právní formy a názvu společnosti MERO Pipeline GmbH na MERO Germany AG a zvýšení základního kapitálu na tis. EUR. Ropovod Družba - celková průběžná délka trasy v ČR 358 km, - délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km, - přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL - celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 348 km, - délka trasy na území ČR 169 km, - přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves - skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, - míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, - skladování strategických nouzových zásob ropy. Centrální tankoviště Vohburg, SRN - skladovací kapacita k m 3 1 nádrž o objemu m 3 3 nádrže o objemu m 3 - krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovodem IKL. 6

7 Vybrané ukazatele Společnosti (v tis. Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva Vlastní kapitál z toho Základní kapitál Závazky celkem z toho Úvěry 0 0 Tržby celkem Čistý zisk za účetní období Průměrný počet zaměstnanců (v osobách) 114,3 112,4 A)1 Správní a výkonné orgány MERO ČR, a.s., k Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček Ing. Vít Tůma Ing. Vlastimil Boura JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. - předseda představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Ján Dzvoník Ing. Petr Mach, Ph.D. Ing. Ondřej Šmolík Bc. Ing. Libor Antoš MUDr. Miloslav Kubíček Ph.D., MBA Bc. Pavel Lang Ing. Pavel Louženský Zdeněk Petříček Jiří Suchomel Ing. Radomír Šimek Mgr. Martin Turnovský, MBA Ing. Jan Zaplatílek - předseda dozorčí rady - 1. místopředseda dozorčí rady - 2. místopředseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady - člen dozorčí rady 7

8 V období mezi koncem roku 2010 a zpracováním Výroční zprávy došlo k následujícím personálním změnám v dozorčí radě: - Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti MERO ČR, a.s., v působnosti valné hromady ze dne vzal jediný akcionář na vědomí uplynutí funkčního období členů dozorčí rady: Ing. Petra Macha, Bc. Pavla Langa, Mgr. Martina Turnovského, MBA a Ing. Jana Zaplatílka a současně odvolal: Ing. Libora Antoše a Ing. Radomíra Šimka. - S účinností k datu zvolil jediný akcionář do dozorčí rady společnosti: Ing. Radka Zamrzlu, Martina Zrzaveckého, Ing. Jiřího Auterského, Doc. Ing. Jiřího Wolfa, CSc. a Ing. Jiřího Šnebergera. Výbor pro audit: Bc. Ing. Libor Antoš Ing. Jan Zaplatílek Ing. Ján Dzvoník - předseda výboru pro audit - místopředseda výboru pro audit - člen výboru pro audit Vedení společnosti: Ing. Jaroslav Pantůček - generální ředitel Ing. Vít Tůma - provozně-technický ředitel Ing. Vlastimil Boura - finanční ředitel JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ph.D. - ředitel úseku pro strategický rozvoj a správu společnosti a představitel vedení pro ISŘ Hana Fuxová - vedoucí personálního úseku Jiří Doležal - interní auditor / risk manager Mgr. Václav Burda - bezpečnostní manažer (dle normy ISO 27001:2006) Ing. Peter Kováč - Safety&Security manager 8

9 A) 2 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a.s., Vám předkládám výroční zprávu, ve které jsou popsány hlavní události roku 2010 v naší Společnosti. Společnost MERO ČR, a.s., si za dobu své sedmnáctileté existence vybudovala významné postavení v rámci české ekonomiky. Jako výhradní dopravce ropy do České republiky sehrává strategickou úlohu v zásobování touto energetickou surovinou a klíčovou roli má rovněž v oblasti ochraňování strategických nouzových zásob ropy České republiky. Předchozí rok 2009 byl poznamenán celosvětovou hospodářskou recesí, která se nevyhnula ani naší Společnosti. Dosažené hospodářské výsledky v naší Společnosti za rok 2010 naznačují, že se opravdu začíná blýskat na lepší časy. Rozhodující předmět podnikání Společnosti - přeprava ropy do tuzemských rafinérií - je plně závislý na poptávce tuzemských rafinérií na množství této suroviny, kterou rafinérie dále zpracovávají do široké škály ropných produktů, používaných ve všech odvětvích hospodářství. Významné zvýšení množství přepravené ropy oproti roku předchozímu prokázalo oživení hospodářských odvětví, které je základní podmínkou pro další růst klíčových ekonomických parametrů i naší firmy. Při meziročním zvýšení tržeb z přepravy ropy tak Společnost v roce 2010 dosáhla podle metodiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví čistý zisk v částce tis. Kč. Plně byly současně zajištěny jak požadavky tuzemských rafinérií na dodávky ropy, tak i požadavky Správy státních hmotných rezerv na skladování a ochraňování nouzových zásob ropy. Vedle zajišťování strategických cílů a každoročních obchodních úkolů, jsme si plně vědomi svojí společenské odpovědnosti vůči svým zaměstnancům i vůči regionům, ve kterých v rámci svých podnikatelských aktivit působíme. Jak finančně, tak i přímou pomocí našich zaměstnanců, se podílíme na řadě humanitárních projektů regionálního i celostátního významu. Vážení obchodní přátelé, s hrdostí za velmi dobře odvedenou práci našich zaměstnanců Vám předkládám výroční zprávu MERO ČR, a.s., za rok 2010 a spoléhám na naši další, vzájemně výhodnou obchodní spolupráci. Ing. Jaroslav Pantůček 9

10 B) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku B)1 Ekonomika 2010 Společnost v návaznosti na postupně se zlepšující všeobecnou hospodářskou situaci zajistila v roce 2010 ve všech základních ekonomických ukazatelích pozitivní výsledky a zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem 2009 zkvalitnění jednotlivých parametrů. Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Společností za rok 2010: Ukazatele rok 2010 (v tis. Kč) rok 2009 (v tis. Kč) Tržby celkem ,6 Přidaná hodnota ,0 Provozní zisk ,6 Zisk před zdaněním ,8 Zisk před zdaněním a nákladovými úroky ,9 Čistý zisk ,2 Průměrný počet zaměstnanců (v osobách) 114,3 112,4 101,7 Produktivita práce z přidané hodnoty ,2 v % Celkový objem ropy přepravené do České republiky v roce 2010 oběma ropovody dosáhl 7,883 milionů tun. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 7,453 milionů tun, tak došlo ke zvýšení přepraveného množství ropy o 430 tisíc tun. Tržby z přepravy ropy tvoří 74% celkových tržeb Společnosti. Rozhodujícím kritériem z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je skutečnost, že se podařilo, stejně jako v předchozích letech, beze zbytku zabezpečit veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které ropu dále zpracovávají a zajišťují výrobu ropných produktů. 10

11 Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 26 % celkových tržeb Společnosti. Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby Správy státních hmotných rezerv na Centrálním tankovišti ropy činí tun ropy a k datu bylo fakticky uskladněno tun ropy. Vývoj skladovacích kapacit ČR-SSHR na CTR Nelahozeves

12 Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených kritérií. Dalším nástrojem pro posouzení účelnosti vynakládaných prostředků je benchmarking. Společnost má velmi omezené možnosti pro porovnávání s obdobně zaměřenými subjekty v rámci České republiky. Proto byla již v roce 2000 zvolena možnost aktivně se spolupodílet na periodických benchmarkingových projektech zahrnujících porovnávání jednotlivých nákladových titulů významných evropských společností zajišťujících přepravu a skladování ropy a ropných produktů. Výsledky těchto benchmarkingových studií jsou ve Společnosti důsledně vyhodnocovány a využívány pro hledání vnitřních rezerv a možných úspor. Na příznivých hospodářských výsledcích Společnosti v roce 2010 se, vedle zvýšeného objemu přepravené ropy a tím zvýšených tržeb za její přepravu, pozitivně promítla právě optimalizace jednotlivých nákladových titulů. Společnost realizovala v roce 2010 zisk před zdaněním ve výši tis. Kč. Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2010 čistý zisk tis. Kč. 400,00 Výsledky hospodaření čistý zisk v letech (v mil. Kč) 350,00 300,00 250,00 244,8 305,2 337,3 256,4 277,4 200,00 150,00 149,6 100,00 84,4 50,00 0, Na valné hromadě společnosti v červnu 2010 se jediný akcionář Společnosti rozhodl, obdobně jako v předchozím roce, nevyplatit dividendy v rámci rozdělení čistého zisku za rok Celkem tak byly z rozdělení čistého zisku Společnosti za roky 2002 až 2007 vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí) dividendy v hrubém objemu tisíc Kč. 12

13 B) 2 Údaje o činnosti Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinérie a skladování, resp. ochraňování ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností: (v mil. Kč ) Činnosti přeprava ropy skladování ropy Celkem MERO ČR, a. s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. MERO ČR, a.s., neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou zahraniční organizační složku. Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost První smlouvu uzavřela Společnost v roce 1996 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a týká se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje Společnost k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Obdobná smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena se společností PARAMO, a.s., rovněž v roce V současné době se Společnost nachází v období renegociace uvedených dlouhodobých smluv o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba. Ve smlouvě bylo mj. dohodnuto, že ji lze vypovědět, nejdříve však 12 let po podpisu smlouvy s tím, že výpovědní lhůta činí tři roky. Obě rafinérské společnosti v prosinci roku 2009 tuto smlouvu vypověděly. S ohledem na tříletou výpovědní lhůtu je stávající smlouva platná až do V následujícím období budou pokračovat jednání smluvních partnerů v záležitostech provozně-technických a obchodních s cílem následného uzavření nové obchodní smlouvy. Společnost předpokládá, že bude schopna obnovit smluvní vztahy se smluvními zákazníky za podmínek, které nebudou významně odlišné od stávajících smluvních podmínek. V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s., uzavřena Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna. Velmi důležitá smlouva z hlediska zajištění energetické bezpečnosti státu byla uzavřena v říjnu 2008 se společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (dále TAL). Tato Smlouva o krátkodobé opci volných kapacit ropovodu TAL pro společnost MERO zajišťuje možnost přepravy dodatečných objemů ropy, které se přepraví za předem stanovených podmínek ropovodem TAL v případě nouze na ropovodu Družba nad rámec pravidelných měsíčních objemů přepravy dohodnutých v rámci nominace. V listopadu 2010 byl uzavřen dodatek k této smlouvě, který prodlužuje uvedenou smlouvu až do

14 V prosinci 2008 byla mezi MERO ČR, a.s., a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s., uzavřena Technická zmluva 2008 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o spolupráci zmluvných strán pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA. Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv uzavřená v roce Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně uzavírány dodatky. Poslední Dodatek č. 11 byl uzavřen dne a upřesňuje termíny uvedení do provozu nových velkokapacitních nádrží pro potřeby ČR- SSHR. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009 mezi mateřskou společností MERO ČR, a.s., a dceřinou společností MERO Germany AG. Touto smlouvou se MERO Germany AG zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci přepravních pravidel ropu do České republiky. MERO ČR, a.s., se touto smlouvou zavazuje hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této ceny. Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění odpovědnosti, pojištění movitých věcí a zásob. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost pojistníka za škodu vzniklou jinému činností pojistníka. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic MERO ČR, a.s. ( v tis. Kč) akce hlavní akce Rehabilitace ropovodu Družba Přeložka Kolín Rozšíření CTR Nelahozeves Modernizace ČS ropovodu Družba Čerpací stanice Benešovice Nová SCADA (IKL) Nová SCADA (Družba) Modernizace štoly DN Částečné zdvojení RPV Družba Modernizace rozvodny 110 kv ostatní akce Celkem Všechny výše uvedené již realizované investiční akce byly financovány výhradně z vlastních zdrojů Společnosti. Převážně s financováním z vlastních zdrojů se počítá i v dalších letech. 14

15 B) 3 Údaje o majetku a finanční situaci Informace o předpokládaném vývoji činnosti a výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocuje plnění jednotlivých dílčích cílů Podnikatelské strategie svého rozvoje do roku V návaznosti na definici poslání a vize společnosti, resp. předpokladů budoucího vývoje v oblasti přepravy a skladování ropy, vymezila Společnost strategické cíle, jejichž naplněním přispěje ke zvýšení reálné nezávislosti ČR v oblasti přepravy ropy a k zajištění esenciálních potřeb české ekonomiky a hospodářství v energetické oblasti, resp. v oblasti diverzifikace energetických zdrojů a potřeb. V konečném důsledku pak naplnění strategických cílů podnikání přispěje k trvalému zvyšování významu Společnosti a růstu její hodnoty pro vlastníka. Společnost si za klíčové vymezila následující strategické cíle podnikání, resp. aktivity: - Zajištění podmínek pro reálnou nezávislost České republiky na přepravě ropy - Posílení postavení Společnosti na středoevropském trhu - Rozvojem Integrovaného systému řízení zvyšovat bezpečnostní a ekologické aspekty podnikání. Představenstvo Společnosti sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci ve všech odvětvích hospodářství a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných hospodářských úkolů. Bez ohledu na vývoj hospodářské situace v České republice však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií požadovaným množstvím ropy. Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu. Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející z hospodářské politiky státu i na rostoucí požadavky rafinerií. C) Údaje o základním kapitálu a emitovaných cenných papírech Akcie MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s., je samostatnou akciovou společností a není členem žádné vyšší organizační struktury. Základní kapitál MERO ČR, a. s., činí Kč, je zcela splacen a má následující skladbu kmenových akcií: 7 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 13 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 130 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 921 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč V předcházejících třech letech ani v roce 2010 nedošlo ke změnám v základním kapitálu ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen. 15

16 Jediným akcionářem Společnosti, který drží podíl 100 %, je Česká republika Ministerstvo financí. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost nedrží žádné vlastní cenné papíry. Výnosy z akcií i z dluhopisů jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Dluhopisy MERO ČR, a. s. Celková emise dluhopisů MERO ČR, a. s., v hodnotě ,- Kč, ISIN CZ , byla vydaná v roce 1996 za účelem zajištění financování výstavby ropovodu IKL. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na volném trhu dluhopisů Burzy cenných papírů Praha. Plně v souladu s emisními podmínkami byla jmenovitá hodnota dluhopisů k datu jednorázově splacena, včetně posledního patnáctého kupónu, a to ve spolupráci s administrátorem emise, kterým je Česká spořitelna, a.s., jejímž prostřednictvím vykonávali majitelé dluhopisu svá majetková práva spojená s cennými papíry. 16

17

18 E) Ostatní informace o Společnosti E) 1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves (CTR) V průběhu roku 2010 probíhala přeprava ropy ropovody Družba a IKL dle požadavků zákazníků. Celkem bylo ropovodem Družba přepraveno do České republiky tun ropy. V rámci území České republiky bylo přepraveno celkem tun, z toho bylo tun moravské ropy vytěžené společností MND, a.s. Dalších tun ropy bylo přepraveno v rámci pohybu zásob ČR-SSHR na CTR Nelahozeves. Ropovodem IKL bylo přepraveno do České republiky celkem tun pro přímé zpracovatele ropy a dalších tun ropy do zásob ČR-SSHR. Celkem bylo ropovody MERO ČR, a. s., přepraveno k zákazníkům tun ropy, což představuje 5,8 % nárůst oproti skutečnosti roku V průběhu roku 2010 bylo ropovodem IKL a následně do rafinérie v Litvínově přepraveno tun rop jako alternativa za dodávky ropovodem Družba. Jednalo se zejména o iránské ropy, které mohou být náhradou současně zpracovávané Ruské exportní směsi, standardně dodávané do rafinérie Litvínov ropovodem Družba. V průběhu roku 2010 pokračovala v rámci ropovodu Družba instalace a zprovoznění nových bilančních měřidel na koncových zařízeních v Litvínově, v Pardubicích, v Kralupech nad Vltavou a na CTR Nelahozeves a to včetně zajištění přenosů signálů z těchto měřidel do řídícího systému ropovodu Družba. V roce 2010 proběhla plánovaná vnitřní inspekce ropovodu IKL a to v obou úsecích, tj. v úseku Vohburg - Benešovice a Benešovice - CTR Nelahozeves. Trasy obou ropovodů byly pravidelně čištěny tzv. čistícími ježky. E) 2 Investiční činnost Celkový objem investic realizovaných v roce 2010 dosáhl částky 230,7 mil. Kč. Mezi rozsáhlejší investiční akce realizované v roce 2010 lze zahrnout vybudování nových měřících stanic ropy, konkrétně osazení hmotnostních průtokoměrů. Nové měřící stanice byly vybudovány na vstupech do koncových zařízení ropovodu, současně bylo zrealizováno i vyhodnocovací centrum, které analyzuje a zpracovává údaje, které jsou hmotnostními průtokoměry měřeny. V areálu Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves byly převážně realizovány akce, které zajišťují vyšší spolehlivost a bezpečnost provozování celého areálu. Součástí zmiňovaných akcí byla mimo jiné Modernizace rozvodny 110kV a Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí 6kV. Obě tyto rozvodny spolu technologicky souvisejí. Do obou rozvoden byly namontovány nové moderní vypínače vysokého a velmi vysokého napětí a bylo zmodernizováno místní a dálkové ovládání rozvoden. 18

19 V rámci investičních akcí probíhaly na trasách ropovodů a Centrálního tankoviště ropy další drobné, ale významné akce, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti provozu ropovodů a CTR Nelahozeves, např. osazení nového regulačního ventilu, osazení nové armatury na vstupu ropovodu Družba, intenzifikace a modernizace hašení, modernizace nadzemních rozvodů SHZ (stabilního hasicího zařízení) a další. Na trasách ropovodů byla rovněž soustředěna pozornost na zahájení zadávacího řízení Nového řídícího a kontrolního systému (SCADA) na ropovodu Družba a CTR. E) 3 Corporate Social Responsibility a personální politika Společnost MERO ČR, a.s., jako společensky odpovědná firma, dobrovolně integruje sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních činností a interakcí s firemními stakeholdery. Začlenění principů CSR do strategie Společnosti má pozitivní dopad na organizaci, životní prostředí i komunitu, ve které Společnost působí a zároveň zvyšuje její image a hospodářské výsledky. Společnost tak zohledňuje potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, přispívá k udržitelnému rozvoji a v neposlední řadě napomáhá celkovému zlepšování stavu společnosti. Společnost si je plně vědoma své společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího významného postavení, a tak nemalou část svého zisku věnuje na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. Soustředí se na projekty, které odrážejí celospolečenskou potřebu a mají význam pro konkrétní skupiny lidí, jež nejvíce potřebují pomoc svého okolí. Zaměstnanci společnosti se zapojují do projektu Firemního dobrovolnictví a pomohli řadě organizací jak manuální činností, tak poskytnutím odborných znalostí nebo organizací kulturního programu. Při poskytování sponzorských darů Společnost v roce 2010 postupovala v souladu se Stanovami společnosti MERO ČR, a. s., a zejména pak dle: - ustanovení 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a - Usnesení vlády České republiky ze dne 9. prosince 1998 č. 816, a navazujících usnesení vlády České republiky stanovujících pravidla postupu poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu. Ve své politice dárcovství Společnost v roce 2010 svými dary podpořila oblast kultury, školství, vědy a péče o mládež, zdravotnictví, a to v těch regionech, v nichž působí v rámci svých podnikatelských aktivit nebo v projektech s celorepublikovou působností. Ochrana životního prostředí a především prevence znečištění způsobeného únikem ropy z provozních zařízení je v MERO ČR, a. s., základní prioritou. Preventivní opatření k ochraně životního prostředí jsou implementována na všech úrovních řízení provozu a údržby. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi rizika, které s sebou provoz ropovodů a skladování ropy nese a snaží se všemi dostupnými prostředky předejít negativnímu ovlivnění životního prostředí. V roce 2010 byla situace v oblasti počtu zaměstnanců i celkového organizačního uspořádání, podobně jako v předchozích letech, stabilizovaná, fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni. V pracovním poměru Společnost k datu zaměstnávala celkem 115 zaměstnanců, z toho 86 mužů a 29 žen. 19

20 Systém odměňování je řízen v souladu s porovnáním situace na trhu práce s důrazem na interní spravedlnost v odměňování a principu mzda za přínos pro společnost. Významnou pozornost věnuje Společnost i péči o zaměstnance, nabízí široké spektrum zaměstnaneckých výhod a ve spolupráci se zástupci zaměstnanců se snaží vytvořit takové podmínky, aby byla vyhledávaným zaměstnavatelem v regionu. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost plnila ujednání platné kolektivní smlouvy uzavřené se základní odborovou organizací s respektováním sociálních pravidel stanovených právními normami a se zřetelem na příslušné zákony vylučující jakékoli diskriminační praktiky. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců akciové společnosti je výzvou pro dosažení co nejvyšší úrovně bezpečnosti. Společnost trvale dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Za rok 2010 nebyl evidován žádný pracovní úraz. Stav a funkčnost systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl kladně hodnocen zástupci státního odborného dozoru pro jednotlivé kraje při pravidelných ročních kontrolách. Toto kladné hodnocení bylo plně prokázáno i tím, že Společnost k datu dosáhla již 4628 dnů = 12,7 roků bez registrovaného pracovního úrazu. E) 4 Integrovaný systém řízení Jedním ze strategických cílů Společnosti je prostřednictvím integrovaného systému řízení (ISŘ) trvale přispívat ke zvyšování ekologických a bezpečnostních aspektů podnikání společnosti. V souladu s harmonogramem implementace a trvalého zlepšování ISŘ byl v průběhu června 2010 realizován recertifikační audit norem ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Audit provedla skupina auditorů od renomované mezinárodní certifikační organizace DNV Czech Republic s.r.o. V průběhu auditu nebyly zjištěny systémové neshody, které by bránily opětovné certifikaci. Společnost tak obhájila certifikáty ve všech výše uvedených oblastech s platností do června Stávající certifikovaný ISŘ je postupně rozšiřován o požadavky normy ISO 27001:2005, která se zabývá problematikou zajištění informační bezpečnosti. Zpracované dokumenty jsou postupně implementovány do certifikovaného ISŘ. V průběhu února 2011 proběhl druhý dozorový audit, který nezjistil žádné systémové neshody, které by bránily opětovné certifikaci. Platnost certifikátu tak zůstává do února Součástí ISŘ je bezpečnostní dokumentace zpracovávaná dle požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii, v platném znění. Tato dokumentace je zpracovávána a průběžně aktualizována pro tankoviště ropy, přečerpávací stanice i koncová zařízení ropovodů. Revize Bezpečnostní dokumentace je prováděna průběžně v souladu s novelizací příslušných právních předpisů České republiky. Nástroje vytvořené a používané v rámci ISŘ vedou k trvalému zlepšování celého systému řízení. Integrovaný systém řízení se stal nezbytnou součástí řídicího procesu Společnosti. 20

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více