2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s."

Transkript

1 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2 ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI >

3 Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových fondů: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Největší otevřený podílový fond v ČR. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a střednědobých dluhopisů. Fond zahájil činnost dne 1. července Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Merkur, který sloučením zanikl. K témuž dni se stali podílníci slučovaného fondu Merkur podílníky přejímajícího fondu Sporoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu se zaměřením na tuzemsko a středoevropský region. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Rentinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje především do státních dluhopisů vydaných v měnách nových členských zemí Evropské Unie. Činnost fond zahájil dne 29. října Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Fond investuje převážně do dluhopisů zahraničních firem (korporací) středoevropského a východoevropského regionu. Fond zahájil činnost 1. dubna Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond výnosového typu, listinný, na doručitele. Dluhopisový fond investující především do dluhopisů českých emitentů, podíl zahraničních cenných papírů na aktivech však není omezen. Fond zahájil činnost dne 14. prosince Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond zaměřený na východoevropský region, zejména na akciové trhy nových členských zemí Evropské unie. Do portfolia jsou nakupovány i podílové listy otevřených podílových fondů a cenné papíry zahraničních subjektů s akciovým investičním zaměřením. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřenými podílovými fondy Čechoinvest a Moravoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond se zaměřením na trhy západoevropského regionu a nejvýznamnějších evropských společností. Snížení investorského rizika je zajištěno rozložením investic do akcií emitentů z báze indexu DJ STOXX 50. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů růstového typu, zaknihovaný. Aktiva fondu jsou tvořena podílovými listy zahraničních fondů investujících do akcií v mezinárodním měřítku. Tato strategie umožňuje dostatečné, globální rozložení investic. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 65% z hodnoty majetku. Fond Sporomix 5 zahájil činnost dne 28. srpna Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřekročí 40 % aktiv podílového fondu. Fond Sporomix 3 zahájil činnost dne 1. května Investiční společnost České spořitelny, a. s, Fond řízených výnosů otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Jedná se o smíšený fond s převahou instrumentů peněžního trhu, doplňkově investuje do akcií. Podíl hodnoty akcií a cenných papírů investujících do akcií nesmí překročit 25 % z hodnoty majetku. Fond řízených výnosů zahájil činnost dne 14.června Investiční společnost České spořitelny, a.s., Výnosový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Smíšený fond s převahou dluhopisů. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřekročí 25 % aktiv podílového fondu. Fond vznikl ke dni 1. prosince 1999 přeměnou investičního fondu.

4 Vybrané finanční ukazatele ISČS Aktiva celkem (tis. Kč) Základní kapitál (jmění) (tis. Kč) Vlastní kapitál (jmění) (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) Čistý zisk (tis. Kč) Počet pracovníků osob Vývoj hodnoty aktiv (v tis. Kč) Vývoj čistého zisku (v tis. Kč)

5 2004 Výroční zpráva Obsah Klíčové údaje, obhospodařované fondy < Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 04 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku 06 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 08 Portfolio manažeři ISČS 09 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok Zpráva dozorčí rady ISČS 25 Zpráva o vztazích 26 Finanční část, Nekonsolidované finanční výsledky 33 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 34 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 54 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 70 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond 86 Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 100 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 114 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

6

7 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 129 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 143 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 158 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 172 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 187 Investiční společnost České spořitelny, a. s, Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 203 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 219 Adresář hlavních prodejních míst produktů ISČS 235 Použité zkratky ČS Česká spořitelna, a. s. ISČS Investiční společnost České spořitelny, a. s. UNIS Unie investičních společností ČR OPF otevřený podílový fond FF fond z fondů PL podílový list CRA Fond Scoring hodnocení OPF dle různých kriterií AÚV alikvotní úrokový výnos INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, v uplynulém roce 2004 se naší společnosti podařilo naplnit záměry ke zkvalitnění nabídky našich produktů, dodržování přijatých zásad při jejich řízení a také rozhodnutí v nákladové oblasti společnosti. Kolektivní investování do otevřených podílových fondů je u nás stále mladé odvětví podnikání, které si získává klienty. Jejich spokojenost, zlepšování služeb při investování, kvalitní poradenství a dostatečná nabídka našich fondů jsou atributy, kterými naplňujeme naše poslání. Významným faktorem pro naše podnikání je široká síť poboček České spořitelny s dostatečným odborným zázemím prodejců. Investiční společnost České spořitelny obhospodařuje dvanáct otevřených podílových fondů. Z hlediska investičního zaměření jsou koncipovány tak, aby uspokojily široké spektrum zájemců, kteří očekávají zhodnocení svých finančních prostředků a jsou ochotni přijmout riziko, které oblast kolektivního investování přináší. Naše nabídka rovněž vhodným způsobem doplňuje produktovou skladbu finanční skupiny České spořitelny. Obliba našich fondů roste každým rokem. V roce 2004 se podařilo v mnoha ohledech překonat i rekordní rok 2003, když prodeje podílových listů námi obhospodařovaných fondů překročily 22 miliard a čisté prodeje dosáhly 8,4 miliardy korun. Nárůst majetku ve fondech ISČS rovněž překonal předcházející rok a představuje meziročně 10,7 miliard Kč. V procentuálním vyjádření došlo k navýšení vlastního kapitálu o více než 22%, přitom nárůst majetku celého tuzemského trhu s otevřenými podílovými fondy dosáhl zhruba 12%. Celkové investice podílníků do otevřených podílových fondů přesáhly koncem roku 169 mld. Kč, značnou dynamiku růstu zaznamenaly především zahraniční fondy, do kterých čeští investoři vložili již 60 mld. Kč. ISČS obhospodařovala koncem roku majetek klientů v hodnotě téměř 59 miliard Kč a upevnila si tak svoji vedoucí pozici nejsilnější investiční společnosti s tržním podílem téměř 35 procent. Držíme rovněž významné podíly v jednotlivých segmentech trhu a obhospodařujeme objemově největší fondy v kategoriích peněžního trhu, v dluhopisových a také v akciových fondech. V loňském roce se dařilo investicím do akciových titulů, zejména ve středoevropském regionu. Sem pokračoval přesun aktiv, které přilákaly lepšící se výsledky firem, politická stabilita, relativně silný růst HDP, posilování měn a vstup těchto států do Evropské unie. Zvýšený zájem klientů o akciové fondy ISČS zajistil jejich meziroční nárůst majetku o 86 %. Domácí ale i středoevropské dluhopisy po ztrátách v první polovině roku nabraly ve druhé polovině opačnou cestu a připsaly si značné zisky. Další masivní vlnu růstu majetku zaznamenal fond peněžního trhu Sporoinvest. ISČS rozšířila v loňském roce svoji nabídku produktů a uvedla na trh nový otevřený podílový fond ČS korporátní dluhopisový, který investuje do firemních dluhopisů převážně ze zemí střední a východní Evropy. Dále pro klienty připravila možnost nakupovat podílové fondy prostřednictvím čtyř druhů investičních profilů sestavených z nabízených fondů finanční skupiny České spořitelny s variantami výběru podle kolísání hodnoty investice, čemuž odpovídají i jejich názvy Opatrný, Konzervativní, Vyvážený a Dynamický. Tento způsob investování získal velmi rychle značnou popularitu. Úspěšný průběh obchodování se promítl i do hospodářských výsledků naší společnosti. Ekonomické ukazatele ISČS dosáhly výrazně lepších než plánovaných hodnot. Na tomto výsledku se v rozhodující míře podílely úspory v oblasti administrativních nákladů a vyšší výnosy z finančních investic společnosti. Hodnota celkového zisku po zdanění činila 85 mil. Kč. Po celé hodnocené období byla finanční situace společnosti velmi dobrá. Připojení k Evropské unii vyvolalo také změny legislativních norem. V průběhu hodnoceného období jsme připravovali změny statutů podílových fondů, které byly upraveny v souladu s novým zákonem o kolektivním investování. Nová znění statutů nabyla účinnosti dne 2. května Tímto dnem se všechny stávající podílové fondy ISČS mění na standardní podílové fondy, které splňují požadavky práva Evropských společenství. ISČS tak splnila jako jedna z prvních investičních společností v ČR významný úkol, který přinesly legislativní změny v oboru investování. V Praze dne 17. května 2005 RNDr. Petr Zapletal předseda představenstva a generální ředitel 04 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 05

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku Investiční společnost České spořitelny, a. s. si v roce 2004 upevnila svoji vedoucí pozici na tuzemském trhu s otevřenými podílovými fondy. Rostoucí důvěra našich klientů je získávána naplňováním základního poslání naší společnosti v poskytování kvalitních služeb v oblasti kolektivního investování, zejména při správě majetku vloženého do podílových fondů a při neustálém zdokonalování nabídky poradenských a technologických služeb prostřednictvím poboček České spořitelny. Obchodování, majetek a pozice ISČS na trhu V roce 2004 se ISČS podařilo v oblasti obchodů překonat předcházející rekordní rok Prodeje podílových listů s námi obhospodařovanými podílovými fondy překročily 22,6 mld. Kč, zpětné odkupy v roce 2004 dosáhly 14,1 mld. Kč. Výsledkem jsou čisté prodeje v úrovni vyšší než 8,4 miliardy korun. Nárůst majetku ve spravovaných fondech rovněž překonal výsledky roku 2003 a představuje meziročně 10,7 mld. Kč. V procentuálním vyjádření se jedná o zvýšení vlastního kapitálu o více než 22 %. Finanční majetek klientů v obhospodařovaných fondech dosáhl ke konci roku 2004 hodnoty téměř 59 miliard korun (58,98 mld Kč). Pokračující vysoké objemy prodejů s podílovými listy našich fondů a jejich růst majetku zajišťují ISČS na tuzemském trhu s podílovými fondy přední pozice. Koncem roku 2004 vykázala Unie investičních společností ČR (UNIS) celkovou hodnotu majetku, které byly vloženy do otevřených podílových fondů sdružených v této organizaci 109,1 miliardy Kč. Podíl ISČS zde k tomuto datu dosáhl 54%. Z celkového majetku tuzemských i zahraničních otevřených podílových fondů, obchodovaného na našem trhu, dosáhl náš podíl téměř 35 %. V hodnoceném období navýšila ISČS na českém trhu podíl v segmentu fondů peněžního trhu na 47 %, na trhu akciových fondů máme již 17 %. K meziročnímu poklesu o necelé dvě procenta došlo v segmentu dluhopisových fondů, kde byl koncem roku náš podíl 37 %. Významné postavení držíme i v oblasti jednotlivých fondů, kde naši manažeři řídí objemově největší fondy v tuzemsku. V oblasti peněžního trhu je to Sporoinvest, jehož vlastní kapitál dosáhl koncem roku 41 miliard Kč, přičemž roční nárůst zde činil 12 miliard. V kategorii dluhopisových fondů je to Sporobond s více než 11 miliardami Kč a ve fondech akciových je to Sporotrend s téměř 2 miliardami majetku. Obchodní politika společnosti Loňský rok by úspěšný zejména pro akciové trhy a to v globálním měřítku. Ojedinělý růst v desítkách procent dosáhly zejména středoevropské akcie, kde se projevil mj. očekávaný konvergenční efekt přibližování ekonomik zemí přijatých do EU. To vše se příznivě promítlo do zvýšeného zájmu klientů o akciové fondy ISČS, kde hodnota majetku v nich meziročně vzrostla o 86%. Podařilo se tedy i v roce 2004 plnit záměry obchodní politiky ISČS, zvyšovat podíl majetku ve fondech určených pro investování s delším časovým horizontem. Méně úspěšný byl uplynulý rok pro dluhopisové fondy. Důvodem byl tlak na ceny dluhopisů prakticky v celém středoevropském regionu na počátku roku. To vedlo k nižšímu zájmu o dluhopisové fondy přesto, že jejich výnosy za loňský rok byly velmi atraktivní. V roce 2004 se klienti naopak vrátili do fondu peněžního trhu Sporoinvest a přispěli zde k významné dynamice růstu majetku, která meziročně zaznamenala 41%. ISČS uvedla na trh pro klienty v roce 2004 další alternativu investování ve formě nového otevřeného podílového fondu s názvem ISČS ČS korporátní dluhopisový fond. Investuje do dluhopisů firem (korporací) převážně ze zemí střední a východní Evropy. Po schválení statutu fondu Komisí pro cenné papíry byl zahájen prodej jeho podílových listů 1. dubna ISČS pro klienty v minulém roce připravila rovněž možnost nakupovat podílové fondy prostřednictvím investičních profilů. Jedná se o čtyři druhy portfolií sestavených z nabízených fondů finanční skupiny České spořitelny s variantami výběru podle kolísání hodnoty investice, čemuž odpovídají i jejich názvy Opatrný, Konzervativní, Vyvážený a Dynamický. K obhospodařovala ISČS majetek dvanácti otevřených podílových fondů. ISČS ani Česká spořitelna nevlastní majetek fondů ten patří podílníkům v podílových fondech. Účetnictví společnosti je od účetnictví podílových fondů přísně oddělené. Výsledky hospodaření a legislativa V roce 2004 ekonomické ukazatele Investiční společnosti České spořitelny, a. s. dosáhly výrazně lepších než plánovaných hodnot. Na tomto výsledku se v rozhodující míře podílely úspory v oblasti administrativních nákladů a vyšší výnosy z finančních investic společnosti. Zisk z hlavní činnosti dosáhl 55 mil. Kč, což je výrazný nárůst proti roku 2003 a představuje více než 2,5 násobek plánované hodnoty. Hodnota celkového zisku po zdanění činí 85,4 mil. Kč. Po celé hodnocené období byla finanční situace společnosti velmi dobrá. Průměrný počet zaměstnanců ISČS, včetně vedoucích pracovníků a členů představenstva, dosáhl 31 osob. Vstup České republiky do Evropské unie vyvolal nové potřeby úprav legislativních norem, jejichž prostřednictvím dochází k prosazení evropských principů ovlivňujících řízení podílových fondů a distribuci jejich podílových listů. ISČS v průběhu hodnoceného období připravovala, v souladu s postupně přijímanými legislativními normami mj. změny statutů podílových fondů. Statuty byly upraveny a dány do souladu s novým zákonem č.189/2004 Sb., o kolektivním investování a s vyhláškou č. 457/2004 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování a s jejich přeměnou na standardní fondy, splňující podmínky práva Evropské unie. Nová znění statutů nabudou účinnosti dne 2. května Tímto dnem se 06 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA všechny stávající podílové fondy ISČS mění na standardní podílové fondy, tzn. že podle ustanovení 2 odst. 1 písm. d) zákona o kolektivním investování se jedná o fondy, které splňují požadavky práva Evropských společenství. ISČS tak splnila jako jedna z prvních investičních společností v ČR významný úkol, který přinesly legislativní změny v oboru investování. ISČS je významný člen finanční skupiny ČS Posláním ISČS v rámci finanční skupiny České spořitelny je vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio finančních produktů. Znamená to nabízet takové spektrum podílových fondů a investičních služeb, které odpovídá finančním potřebám klientů ČS. ISČS v tomto smyslu spolupracuje s ERSTE-SPARINVEST dceřinou společností rakouské ERSTE-BANK který pomáhá při volbě strategie a při zavádění některých nových produktů na náš trh. V rámci finanční skupiny ČS jsou postupně přijímána opatření k rozšíření synergií se zdroji České spořitelny s cílem nalézt další možnosti zlepšení služeb pro klienty. Využití synergií by mělo zároveň přispět k pozitivní tvorbě zisku společnosti, mj. úsporou nákladů. Změna sídla společnosti a změny v orgánech společnosti Investiční společnost České spořitelny, a. s. změnila v minulém roce, v souladu s přijatou strategií, sídlo. Dne vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým se zapisuje do obchodního rejstříku změna sídla takto: Praha 1, Staré město, Na Perštýně 342/1, PSČ Z představenstva společnosti odstoupil dnem , v souvislosti s ukončením pracovního poměru v ISČS, jeho člen Mgr. Martin Burda. Z dozorčí rady společnosti odstoupil její předseda Mag. Wolfgang Traindl. Do funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen Ing. Martin Škopek. Ke změně došlo dnem 10. prosince Zlepšování technologie a kvality služeb ISČS nabízí prostřednictvím sítě poboček České spořitelny široký rozsah služeb s podílovými listy na našem trhu. O nabízených službách a možnostech se mohou naši klienti informovat právě v pobočkách ČS, jejichž distribuční síť je jednou z největších u nás. Velice oblíbenou je telefonní nebo Internetová varianta služby Servis 24, jejímž prostřednictvím lze dostat průběžné informace a mj. nakupovat podílové listy fondů ISČS. Dalšími službami umožňující variantní a pohodlná řešení jsou např. Pravidelné nakupování a pravidelné odkupování podílových listů, Volné investování, Výměna podílových listů a další. ISČS prostřednictvím nabízených služeb umožňuje podílníkům, kteří nedisponují potřebnými informačními zdroji a kvalifikovaným know- -how, investovat třeba i menší finanční částky a využít tak možností, které jednotlivé segmenty kapitálového trhu nabízejí. ISČS se snaží podílníkům přinášet co největší zisky a to při minimálním riziku ve vztahu k deklarované investiční strategii fondů. Vysoká úroveň služeb a kvalitní poradenství mj. přispívají k silnému postavení fondů ISČS na tuzemském trhu. ISČS v posledním období věnuje prvořadou pozornost přípravě a podpoře poradců tak, aby jimi poskytované poradenství bylo vysoce kvalifikované, aktuální a pro klienty srozumitelné. Stejná pozornost je věnována i zlepšování technologie prodeje a rozvoji služeb. Členství v profesních organizacích a vztah k veřejnosti ISČS je jedním ze zakládajících členů Unie investičních společností České republiky (UNIS). Posláním UNIS je podporovat rozvoj kolektivního investování, prosazovat dodržování standardů poctivého obchodního styku a dobrých mravů a spolupůsobit při tvorbě standardních podmínek trhu, při minimalizaci rizik spojených s neúplnou informovaností klientů. ISČS se aktivně podílí na činnosti této organizace jak svojí účastí v orgánech UNIS, tak i další odbornou i materiální angažovaností. Prostřednictvím UNIS působí rovněž na přípravě návrhů opatření, která mají za cíl zlepšit fungování kapitálového trhu, podpořit alokaci zdrojů do investičních instrumentů a zvyšovat ekonomickou vzdělanost investorů. ISČS trvale zajišťuje průběžnou informační otevřenost o všech důležitých skutečnostech, které jsou nezbytné pro rozhodování o investici. Nepřetržitě lze získat informace prostřednictvím Klientského centra České spořitelny, pro které ISČS uvedené informace připravuje. V roce 2004 byla realizována inovace internetových stránek ISČS. Zásadním způsobem došlo k jejich zlepšení jak v jejich vizuálním pojetí, tak zejména v rozšíření informačního obsahu spojeného s využitím interaktivních služeb. Týdně jsou aktualizovány informace o vývoji trhu v materiálu Fondy a trhy. Měsíčně ISČS připravuje leták Investiční nabídka, který je aktuálním a vyhledávaným pomocníkem jak prodejců, tak investorů. Informace dlouhodobějšího charakteru jsou obsaženy ve Zpravodaji ISČS, nebo v nabídkových letácích. Všechny tyto informační materiály lze obdržet v pobočkách ČS, v ISČS, nebo na stránkách Internetu. V roce 2004 získala ISČS v kategorii Investiční společnost 2. místo v hlasování veřejnosti o nejlepší finanční instituci Zlatý měšec ISČS byla za rok 2004 vyhodnocena Českou spořitelnou jako Nejlepší dceřiná společnost v kvalitě vnitřních služeb. V Praze dne Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

12 Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Dozorčí rada Investiční společnosti České spořitelny, a. s. RNDr. Petr Zapletal, MBA (1963) > předseda představenstva a generální ředitel > Absolvent matematicko fyzikální fakulty UK, doktorát z fyziky (1988) > US Business School v Praze, titul MBA ekonomika, finance (1993) > Licence pro kapitálový trh Securities and Financial Derivatives Representative (SFA), Londýn (1994) > Odborná praxe 15 let. Ph.D. Guntard Gutmann (1967) > člen představenstva a náměstek generálního ředitele > Absolvent University Salzburg, Fakulta právních věd (1997) > doktorandské studium na Univerzitě Karlově v Praze (1996). > Odborná praxe 8 let. Mgr. Martin Burda (1971) > člen představenstva a náměstek generálního ředitele > Absolvent matematicko fyzikální fakulty UK (1995) > Odborná praxe 8 let > Den ukončení funkce člena představenstva: 31. prosince 2004 Ing. Martin Škopek (1967) > předseda dozorčí rady > Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a The Jack T. Conn Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University (1995). > Odborná praxe 14 let. > Den vzniku funkce člena dozorčí rady: 10. prosince 2004 Günther Mandl (1959) > člen dozorčí rady > Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace > I. a II. stupně (1981, 1984). > Odborná praxe 22 let. Mag. Heinz Bednar (1962) > člen dozorčí rady > Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulta sociálních a hospodářských věd (1989). > Odborná praxe 15 let. Mag. Wolfgang Traindl (1958) > předseda dozorčí rady > Absolvent Hospodářské univerzity ve Vídni, obchodní vědy (1982). > Odborná praxe 21 let. > Den ukončení funkce člena dozorčí rady: 10. prosince INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 Portfolio manažeři ISČS Ing. Štěpán Mikolášek, CFA (1977) > Ředitel úseku dluhopisových fondů a portfolio manager > Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance (2000); Chartered Financial Analyst, CFA Institute, Carlottesville, USA (2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 5 let z toho odborná praxe portfolio manažera Bondivest (2001) Trendbond ( ) Výnosový OPF ( ) Mgr., Ing. Jiří Lengál (1971) > Portfolio manager > Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor Biochemie (1995); Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor Finance (1998); Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives Moneco, Brno ( ); CFA, level 2, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 5 let z toho odborná praxe portfolio manažera Sporotrend ( ) Mgr. Tomáš Ondřej, CFA (1973) > Ředitel úseku řízení akciových fondů a portfolio manager > Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor (matematika geografie); specializace matematická analýza (1996); Makléřská licence, Ministerstvo Financí (1997); Chartered Financial Analyst Course zisk titulu CFA, CFA Institute, Charlottessville, VA, USA(2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let z toho odborná praxe portfolio manažera Sporomix 3 ( ); původní název 2.Spořitelní privatizační investiční fond Eurotrend ( ) Sporomix 5 ( ); původní název Všeobecný otevřený podílový fond Globaltrend ( ) Ing. Martin Šmíd (1973) > Portfolio manager > Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor Finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995); Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko správní, obor Národní hospodářství (inženýrské studium) (1998); Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, Česká finanční akademie (ČFA) a Moneco, Brno (2001); Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999); Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001); Deriváty, Citibank, Praha (2000); Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let z toho odborná praxe portfolio manažera ISČS Merkur OPF ( ) ISČS Sporoinvest OPF ( ) ISČS ČS korporátní dluhopisový OPF (2004) Ing. Jaromír Zdražil (1972) > Portfolio manager > Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996); makléřská licence, Ministerstvo financí (1996); Macroeconomy and market, Česká finanční akademie (ČFA), Brno; Foreign securities, ČFA, Brno; Treasury game, Citibank (1999); Derivatives, Citibank (2001); Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001); Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001); Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002); Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let Fond řízených výnosů ( ); původní název Český OPF Sporobond ( ) Bondinvest ( ) Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09

14

15 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok 2004 Obsah Otevřené podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 13 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 14 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond 15 Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 16 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 17 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 18 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 19 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 20 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 21 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 22 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 23 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 24 Všechny uvedené otevřené podílové fondy jsou účetní jednotky bez právní subjektivity, zřízené Investiční společností České spořitelny, a. s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. Depozitářem fondů je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a. s. Auditorem ISČS i všech jí obhospodařovaných fondů je Deloitte s. r. o. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 11

16

17 Sporoinvest CRA Fond Scoring!!!!! Charakteristika Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Investiční strategie Do portfolia Sporoinvestu jsou nakupovány především nástroje peněžního trhu a střednědobé dluhopisy, přičemž je dávána přednost dluhovým cenným papírům vydaným emitenty s kreditním ratingem od agentury Standard & Poor s nebo Moody s na investičním stupni. Do majetku jsou pořizovány i podílové listy otevřených podílových fondů a cenné papíry zahraničních subjektů kolektivního investování. Průměrná doba do splatnosti je aktivně řízena s ohledem na očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb. Průměrná modifikovaná durace portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Komentář manažera fondu V prvním čtvrtletí roku panovala na domácím peněžním trhu stabilita. Ve druhém čtvrtletí byla vystřídána růstem sazeb po náhlé změně sentimentu investorů. Obavy z vyššího růstu ekonomiky, nárůstu inflačních tlaků a možného zvyšování repo sazby se projevily vyšším růstem kratších úrokových sazeb. Česká národní banka přistoupila ke dvěma zvýšením úrokových sazeb o 0,25 % (v červnu a srpnu). Na začátku posledního čtvrtletí roku došlo k obratu sentimentu na trhu Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2004 a očekávání zvyšování úrokových sazeb začalo postupně slábnout. To se odrazilo v poklesu tržních výnosů po celé délce výnosové křivky, od nejkratších sazeb až po dlouhé sazby. Pokles domácích výnosů byl podporován i podobným poklesem na evropských trzích. Trh korporátních dluhopisů zaznamenal s výjimkou prvního čtvrtletí dobré výsledky, obligace firem všech sektorů rostly po zbytek roku. Ve srovnání s loňským rokem došlo k utažení kreditních prémií v mnohem menší míře než v roce předcházejícím. Průměrná modifikovaná durace byla po první tři čtvrtletí udržována na nízké hodnotě z důvodu očekávání růstu úrokových sazeb. Vyšší využití nástrojů peněžního trhu s velmi nízkou durací se ve druhém a třetím čtvrtletí, kdy došlo k výraznému růstu úrokových výnosů na trhu, odrazilo pozitivně ve výkonnosti fondu. Na začátku posledního čtvrtletí roku byla durace fondu lehce zvýšena, a to hlavně investicemi na likvidnější eurové výnosové křivce, při zajištění měnového rizika. Fond tak participoval na poklesu výnosů v posledních měsících roku. Část portfolia fondu tvořená korporátními dluhopisy doznala v průběhu roku změny hlavně ve snížení rizikovosti emitentů. V portfoliu fondu byly posíleny zejména pozice v dluhopisech defenzivnějších emitentů. Fond se i nadále vyznačuje vysokou diversifikací portfolia. Majetek Sporoinvestu vzrostl v roce 2004 o rekordních 12 miliard korun, fond je největším otevřeným podílovým fondem na tuzemském trhu. Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč , , ,00 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu K Vlastní kapitál na PL (Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Zisk nebo ztráta po zdanění (tis. Kč) Výkonnost (%) p.a , ,75* , , , , , , , , , , , , , , , ,60 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporoinvest v roce 2004 (Kč) Struktura aktiv 1,735 1,730 1,725 1,720 1,715 1,710 1,705 1,700 1,695 1,690 1,685 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zahraniční hotovost 1,13 % Domácí podílové listy 1,6 % Domácí dluhopisy 18,69 % Domácí hotovost 14,34 % Domácí pokladniční poukázky 11,58 % Ostatní 0,26 % Zahraniční podílové listy 7,97 % Zahraniční dluhopisy 44,43 % Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 13

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. Podporujeme růst Vašich investic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Záložka s klíčovými údaji > Koncem roku 2005 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule.

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Dluhopisový trh Oznámení Evropské centrální banky o rozšíření kvantitativního mělo na dluhopisové trhy zcela podle

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly.

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Akciové trhy V srpnu se na akciových trzích obnovil růstový trend. Peněžní

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za červenec 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 31. 7. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s.

Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Banka, a.s. Město do správy aktiv vložilo následující finanční prostředky: v lednu 20 000 000,-

Více

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS CEE

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS CEE CEE Březen 2016 Praha Daniel Kukačka Working with you since 1831 2 Fond konzervativní Březen 0,13% Celý rok 0,02% ČNB: diskuse o záporných úrokových sazbách, CZK intervence do cca 2Q/2017 Státní dluhopisy:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond

DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více