Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 Erste Bank 2002 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 10 milionů klientů Úspěch: navýšení kapitálu Zvýšení: free float roste na 64,4 % Kotace: akcie Erste Bank obchodovány v Praze Růst: čistý zisk skupiny se zvýšil o 14,3 % Majorita: rozšíření majetkové účasti v České spořitelně Expanze: získání Riječka banka Akcie: zvýšení hodnoty na klesajícím trhu Spořitelny: vznik křížového garančního systému Transformace: začlenění Tiroler Sparkasse a Slovenské sporiteľni

2 ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI >

3 Klíčové údaje podle IFRS ) ) ) 1999 v mil. EUR v mil. EUR v mil. EUR v mil. EUR Rozvaha Aktiva celkem Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Cenné papíry k obchodování a jiné finanční investice Ostatní aktiva Pasiva a vlastní jmění celkem Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy a podřízený dluh Ostatní pasiva, rezervy Menšinové podíly Vlastní jmění Změny ve vlastním jmění Rizikově vážená aktiva podle 22 rakouského zákona o bankách (BWG) Kvalifikovaný konsolidovaný kapitál podle 23 a 24 BWG z toho: základní kapitál Tier Ukazatel solventnosti podle 22 BWG 11,0 % 10,7 % 11,2 % 10,8 % z toho: ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (v %) 6,3 % 6,2 % 6,7 % 6,3 % Výkaz zisků a ztrát Čistý úrokový výnos 2 463, ,9 924,0 736,3 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám 406,4 203,6 161,9 132,5 Čistý příjem z poplatků a provizí 944,3 574,6 423,4 322,4 Čistý zisk z obchodních operací 167,4 152,6 127,4 113,7 Všeobecné administrativní náklady 2 432, , ,0 821,7 Provozní výsledek 1 151,2 711,7 473,7 350,7 Zisk před zdaněním 664,6 405,7 267,8 241,6 Čistý zisk po menšinových podílech 255,2 223,3 191,8 164,6 Základní poměrové ukazatele Čistá úroková marže (v %, k průměrným celkovým aktivům) 2,17 % 1,78 % 1,50 % 1,34 % Poměr čistého zisku k celkovým průměrným aktivům (v %) 0,22 % 0,28 % 0,31 % 0,30 % Poměr čistého zisku k rizikově váženým aktivům (v %) 0,42 % 0,59 % 0,65 % 0,59 % Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) (v %) 67,9 % 67,1 % 67,9 % 70,1 % Návratnost kapitálu (Return on Equity ROE) (v %) 12,7 % 12,4 % 12,3 % 12,1 % Zisk na akcii (v EUR) 4,73 4,47 4,21 3,74 Další informace Počet zaměstnanců z toho: Rakousko skupina České spořitelny Slovenská sporiteľňa, a. s Riječka banka d.d. 955 ostatní dceřiné společnosti ve střední Evropě Počet poboček Rakousko Česká republika Slovenská republika Maďarsko Chorvatsko ) Včetně výsledků České spořitelny, a. s., za 5 měsíců 2) Včetně České spořitelny, a. s., Slovenské sporiteľni, a. s.; rozvaha a vlastní jmění včetně Tiroler Sparkasse Bank AG 3) První konsolidace členů křížového garančního systému a Riječka banka d. d.; výkaz zisků a ztrát včetně Tiroler Sparkasse Bank AG

4 Klíčové informace o akcii Erste Bank v EUR v EUR v EUR v EUR Kurz Nejvyšší kurz 85,83 62,00 51,30 57,25 Nejnižší kurz 53,00 47,00 40,85 36,77 Uzavírací kurz 64,15 59,70 48,00 44,00 Ukazatele na akcii Zisk na akcii 4,73 4,47 4,21 3,74 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 13,56 13,36 11,40 11,80 Dividenda na akcii 1,24 1) 1,24 1,24 1,24 Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (v %) 29,1 % 27,7 % 32,6 % 33,5 % Dividendový výnos (v %) 1,9 % 2,1 % 2,6 % 2,8 % Účetní hodnota na akcii 41,47 37,80 36,82 32,34 Provozní výsledek na akcii 19,24 14,13 9,40 7,91 Poměr kurzu a účetní hodnoty (PBV Ratio) 1,5 1,6 1,3 1,4 Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return TSR) TSR (v %) 9,35 % 26,50 % 11,7 % 0,7 % Průměrný TSR (v %) 9,13 % 9,10 % 4,7 % 2,4 % Počet akcií Počet akcií v oběhu ) Průměrný počet akcií v oběhu ) Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 3,84 3,01 2,42 1,95 Objem obchodů (v mld. EUR) 2,85 1,33 0,95 1,34 1) doporučení pro valnou hromadu 2) včetně akcií Erste Bank vlastněných spořitelnami zapojenými do křížového garančního systému Ratingová hodnocení FITCH dlouhodobý krátkodobý individuální A F1 C Moody s Investors Service dlouhodobý A1 krátkodobý P-1 finanční sílyc+ Standard & Poor s krátkodobý A-2 Vývoj kurzu akcie Erste Bank EUR 12/97 > > 02/03

5 Výroční zpráva 2002 Obsah Klíčové ukazatele: Erste Bank a její akcie Akcie Erste Bank Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Výsledky podle segmentů Retail a nemovitosti Spořitelny Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Správa aktiv Podnikové centrum Úvěrová rizika ve skupině Erste Bank Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2002 podle IFRS Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním jmění Konsolidovaný výkaz peněžních toků Příloha ke konsolidované účetní závěrce Zpráva auditora Zpráva dozorčí rady <

6 Akcie Erste Bank I v roce 2002 patřily akcie Erste Bank opět k nejvýkonnějším v bankovním sektoru. Hodnota cílevědomého strategického zaměření byla významně potvrzena úspěšným navýšením kapitálu: i přes nepříznivé podmínky na akciovém trhu došlo ke zřetelnému převisu poptávky. Rovněž kotace na pražské burze dala akciím podnět pro další růst. Kromě toho přítomnost Erste Bank na pražské burze přispívá k oživení českého kapitálového trhu. Vývoj burzovních indexů Pokles kurzů na mezinárodních trzích, trvající již od léta 2000, AKCIOVÝCH TRZÍCH A PROPADY KURZŮ PRUDKÝ POKLES NA MEZINÁRODNÍCH pokračoval i v uplynulém roce. AKCIÍ V BANKOVNÍM SEKTORU Makroekonomické obavy, varovné prognózy vývoje zisků řady podniků, účetní skandály v USA a konflikt mezi USA a Irákem vedly v roce 2002 k rozsáhlým kurzovým propadům mezinárodních akciových trhů. Například index FTSE Eurotop 300 již tři roky za sebou zaznamenal ztráty, v tomto roce o třetinu, a Dow Jones index utrpěl největší roční ztrátu za posledních 25 let. V prvních dvou měsících roku 2003 utrpěly mezinárodní akciové trhy další ztráty především kvůli nejisté situaci na světové politické scéně a rostoucím obavám z války. Vedle telekomunikačních a technologických akcií zaznamenaly jak v roce 2002, tak i z počátku roku 2003 finanční emise větší ztráty než jiné sektory. Pokles cen bankovních akcií vyvolaný účetními skandály a s tím souvisejícími riziky při poskytování úvěrů firmám byl dále posilován prohlubujícími se obavami z možných dopadů již tři roky trvajícího poklesu cen na akciových trzích na bilance bankovních institucí. Nepříznivé výsledky jak amerických, tak i evropských bank, a snížení hodnocení některých německých bank ratingovými agenturami situaci od podzimu 2002 ještě přiostřily. Některé bankovní tituly dosáhly v důsledku markantních poklesů kurzů nového historického minima. V důsledku toho ztratil index DJ Euro Stoxx Bank v roce 2002 téměř 27 % své hodnoty a v tomto trendu pokračoval až do konce února Během 14 měsíců od konce roku 2001 oborový index evropských bank poklesl celkem o 31,3 %. S nepatrným růstem vzdoroval vídeňský akciový trh nejhoršímu 2002 MÍRNÉHO ZVÝŠENÍ O 0,8 % VÍDEŇSKÁ BURZA DOSÁHLA V ROCE burzovnímu roku od roku Zatímco většina evropských akciových indexů poklesla o více než čtvrtinu, uzavřel rakouský index ATX rok 2002 růstem o 0,8 %. Tato tendence pokračovala i v prvních dvou měsících roku Celkem vzrostl ATX index od začátku roku 2001 do konce února 2003 o 1,6 %, což je velmi příznivý výsledek v porovnání s 56% poklesem německého DAX indexu během stejného období. Tento pozitivní vývoj byl způsoben třemi základními faktory, a to lepší makroekonomickou situací v Rakousku než v Německu, pozitivním vnímáním plánovaného rozšíření EU směrem na východ a některými nad očekávání dobrými výsledky kótovaných firem. Vývoj kurzu akcií Erste Bank, indexu DJ Euro Stoxx Bank a indexu ATX od začátku roku 2002 (indexováno) % 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 01/03 02/03 ERSTE BANK ATX INDEX DJ EURO STOXX BANK 02

7 Vývoj akcie Erste Bank K nejvýkonnějším akciím VÝBORNÉ VÝSLEDKY I PŘES NEGATIVNÍ v roce 2002 patřily i akcie Erste TREND V SEKTORU: ZVÝŠENÍ KURZU Bank, které oproti negativnímu trendu v sektoru dosáhly značného růstu. Po mimořádném zvýšení kurzu AKCIE O 7,5 % o 19,5 % v prvních třech měsících roku pokračovala akcie Erste Bank v růstu až do začátku května. Dne 2. května bylo dosaženo denního maxima ve výši 88,45 EUR; dne 6. května uzavíraly akcie Erste Bank na historicky nejvyšším uzavíracím kurzu 85,83 EUR. K tomuto datu posílily akcie Erste Bank od začátku roku 2002 o 43,8 %. Ale ani akcie Erste Bank se nedokázala vyhnout dramatickému poklesu kurzů evropských bankovních akcií v září, tj. v měsíci, kdy index DJ Euro Stoxx Bank ztratil 23,8 %. Dne 7. října dosáhly akcie Erste Bank ročního minima ve výši 53,00 EUR. Od konce listopadu se kurz opět zvyšoval a svým uzavíracím kurzem v posledním obchodním dni v roce 2002 ve výši 64,15 EUR a celkovým ročním nárůstem kurzu o 7,5 % akcie Erste Bank jasně překonaly oborový index evropských bank. Důvodem pro tento pozitivní vývoj bylo v neposlední řadě dosažení výhodného postavení Erste Bank na rostoucím trhu ve střední Evropě, které je pozitivně hodnoceno jak analytiky mezinárodních investičních domů, tak i mezinárodními institucionálními investory. Tržní kapitalizace Erste Bank na konci roku 2002 dosáhla 3,8 miliard EUR. Nárůst o téměř 23 % oproti předchozímu roku byl způsoben jednak zvýšením počtu akcií v oběhu v souvislosti s navýšením kapitálu v roce 2002, a jednak i 7,5% zvýšením kurzu akcie Erste Bank. Přehled výkonnosti akcie Od IPO 1) 12/1997 Od SPO 2) 09/2000 Od SPO 2) 07/2002 Vývoj 2002 Akcie Erste Bank + 44,7 % + 36,5 % 8,0 % + 7,5 % ATX 11,9 % 1,6 % 5,7 % + 0,8 % DJ Euro Stoxx Bank Index 3) 43,5 % 21,0 % 26,6 % 1) Initial Public Offering primární emise 2) Secondary Public Offering navýšení kapitálu 3) Srovnání od IPO není možné z důvodu začlenění Erste Bank do indexu teprve od 16. ledna 1998 Akcie Erste Bank jsou zahrnuty v následujících indexech > ATX Austrian Traded Index > ATX Prime > PX 50 > PX-D > DJ Euro Stoxx Bank Index > MSCI Standard Index Austria > FTSE Eurotop 300 Index > FTSE4Good Europe Index AKCIE ERSTE BANK 03

8 Klíčové informace o akciích Erste Bank v roce 2002 V EUR 2002 Zisk na akcii 4,73 Ukazatel P/E (Price/Earnings Ratio) 13,56 Dividenda na akcii 1,24 1) Podíl čistého zisku určeného na výplatu dividendy (Pay-out Ratio) (v %) 29,1 % Dividendový výnos (v %) 1,9 % Účetní hodnota na akcii 41,47 Provozní výsledek na akcii 19,24 Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return TSR) (v %) 9,35 % Průměrný TSR (v %) 9,13 % Počet akcií v oběhu 2) Průměrný počet akcií v oběhu 2) Tržní kapitalizace (v mld. EUR) 3,84 Objem obchodů na burze (v mld. EUR) 2,85 1) návrh pro valnou hromadu 2) včetně akcií Erste Bank držených spořitelnami zapojenými v křížovém garančním systému AKCIE ERSTE BANK Navýšení kapitálu v roce 2002 K zajištění zdrojů pro další DVOJNÁSOBNÝ PŘEVIS POPTÁVKY POstrategický růst provedla Erste Bank TVRDIL STRATEGICKOU POZICI v červenci 2002 velmi úspěšné navýšení kapitálu. V rámci emise bylo u institucionálních a privátních investorů umístěno celkem 9,21 milionů akcií. Výnos tohoto navýšení kapitálu ve výši téměř 642 mil. EUR (v hrubé výši) dělá z této emise největší transakci provedenou na kapitálovém trhu v Rakousku a jednu z největších emisí akcií evropské banky v roce I přes těžkou situaci na burze došlo k dvojnásobnému převisu poptávky, což vedlo k provedení tzv. greenshoe (neboli přerozdělovací) opce ve výši akcií z majetkového podílu AVS (DIE ERSTE österreichische Spar- Casse Anteilsverwaltungssparkasse). Silná poptávka potvrdila důvěru investorů ve výhodnou strategickou pozici a velký růstový a ziskový potenciál Erste Bank. Většina výnosu emise byla použita k získání akcií České spořitelny, a. s., od AVS. Celkově se v důsledku této transakce podařilo zvýšit free float Erste Bank na 64,6 %, což podpořilo především likviditu akcií Erste Bank. Objem obchodů V roce 2002 bylo na vídeňské burze v průměru obchodováno KAPITÁLU A KOTACÍ V PRAZE OBJEM OBCHODŮ SE ZVÝŠIL NAVÝŠENÍM zhruba akcií Erste Bank denně. Po navýšení kapitálu v červenci 2002 denní objem obchodů vzrostl o téměř 25 %. Kotací na pražské burze cenných papírů v říjnu 2002 se akcie Erste Bank stala první zahraniční akcií, která se na českém trhu obchoduje. Objem obchodů dosáhl již v prvních třech měsících obchodování v průměru kusů denně, což dokazuje vysoký potenciál akcií Erste Bank v České republice. Zároveň tak kotace akcie Erste Bank přispívá získáváním nových skupin investorů k oživení českého kapitálového trhu. 04

9 Vlastnická struktura Největší institucionální investoři Největší akcionáři mezi spořitelnami Austria Versicherungsverein 3,6 % Kärntner Sparkasse 1,3 % Generali 2,6 % Allgemeine Sparkasse OÖ 0,9 % Uniqa 2,5 % Steiermärkische Sparkasse 0,9 % Swedbank 3,4 % Sparkasse Dornbirn 0,4 % Dexia Bank 2,0 % Commerzbank 1,7 % 35,6 % AVS 64,4 % Volně obchodovatelné akcie (free float) 7,7 % z toho rakouské spořitelny Analýzy akcie Erste Bank 1) > BNP Paribas > CA IB Investmentbank AG > Deutsche Bank AG > Dresdner Kleinwort Wasserstein > Fox-Pitt, Kelton > Goldman Sachs > HSBC > ING > JP Morgan > Lehman Brothers > Merrill Lynch > Patria > Raiffeisen Centrobank AG > Schroder Salomon Smith Barney > UBS Warburg 1) Tento seznam obsahuje všechny společnosti, které prováděly analýzu akcií Erste Bank, a byly Erste Bank známy v době redakční uzávěrky. AKCIE ERSTE BANK 05

10 Návrh na rozdělení zisku I přes cílenou expanzivní NAVRŽENA VÝPLATA DIVIDENDY VE VÝŠI politiku zůstávala dividenda v posledních několika letech konstantní AKCII 29,1 % ČISTÉHO ZISKU, TJ. 1,24 EUR NA nebo se zvyšovala. V roce 2003 se proto valné hromadě navrhuje výplata dividendy stejné jako v předchozím roce, tj. ve výši 1,24 EUR na akcii, což odpovídá 29,1 % čistého zisku. Jak nové akcie z navýšení kapitálu v roce 2002, které jsou na vídeňské burze kótovány od 16. července 2002, tak i akcie z programu majetkové účasti zaměstnanců (ESOP) z roku 2002, nesou v zájmu rovného přístupu ke všem akcionářům právo na výplatu dividendy za celý finanční rok Kalendář důležitých termínů 6. května 2003 řádná valná hromada 9. května 2003 ex-dividend day a termín výplaty dividendy 16. května ) zveřejnění výsledků za první čtvrtletí srpna ) zveřejnění výsledků za první pololetí listopadu ) zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí ) předběžný termín Vztahy k investorům Erste Bank Graben 21, A-1010 Vídeň, Rakousko FAX: z Rakouska: mezinárodně: INTERNET: Erste Bank Graben 21, A-1010 Vídeň, Rakousko TELEFON: z Rakouska: mezinárodně: INTERNET: Gabriele Semmelrock-Werzer TELEFON: z Rakouska: mezinárodně: Thomas Schmee TELEFON: z Rakouska: mezinárodně: AKCIE ERSTE BANK Reuters ERST.VI Bloomberg DESC AV Datastream O:ERS ISIN/Identifikační číslo cenného papíru AT Kód ADR Cusip

11 Správa a řízení společnosti (Corporate Governance) V zájmu zodpovědného vedení firmy se Erste Bank hlásí k praktickému uplatňování rakouského kodexu Corporate Governance. Aby byla dosažena maximální transparentnost pro všechny zájmové skupiny, Erste Bank již nyní dodržuje všechny právně závazné normy, stejně jako většinu doporučení zmíněného kodexu. Corporate Governance je klíčovým prvkem podnikové kultury Erste Bank. Rakouský kodex Corporate Governance Začátkem října 2002 KODEX PŘINÁŠÍ NA RAKOUSKÝ představila Rakouská pracovní skupina pro správu a řízení společností RENTNOST KAPITÁLOVÝ TRH VYSOKOU TRANSPArakouský kodex pro Corporate Governance. V této pracovní skupině spolupracovali zástupci Institutu rakouských auditorů, Rakouského svazu pro finanční analýzu a správu aktiv, emitentů, investorů, vídeňské burzy, odborů, zaměstnavatelů a akademické obce. Rovněž zástupci Erste Bank měli příležitost podílet se svými zkušenostmi při vytváření kodexu. Kodex je chápán jako dobrovolná samoregulační iniciativa a přesahuje zákonné odpovědnosti firmy. Jeho cílem je podporovat zodpovědné řízení a kontrolu podniku, mající za cíl dlouhodobou tvorbu zisku, a vymezuje všechna práva a povinnosti všech zájmových skupin managementu, dozorčí rady, zaměstnanců, akcionářů a ostatní veřejnosti stejně jako vztahy mezi nimi. Tento kodex zaručuje vysokou míru transparentnosti pro všechny zájmové skupiny. Erste Bank se jasně hlásí ke Corporate Governance Důsledná implementace ERSTE BANK SE PŘÍSNĚ PODŘIZUJE zásad Corporate Governance do RAKOUSKÉMU KODEXU CORPORATE praxe, přinášející užitek všem zájmovým skupinám, tvoří nedílnou součást podnikové kultury Erste Bank. GOVERNANCE Erste Bank se ke Corporate Governance hlásila už dříve, a tak již nyní splňuje všechny právní předpisy a většinu doporučených pravidel kodexu Corporate Governance. Již v roce 1997 zavedla Erste Bank s cílem harmonizace zájmů managementu a ostatních zájmových skupin program akciových opcí. V rámci této iniciativy byl zaveden akciový opční plán pro vedoucí pracovníky, čímž jim byla umožněna participace na růstu hodnoty akcií Erste Bank. V rámci veřejných emisí akcií v letech 1997 a 2000 nabídla Erste Bank svým zaměstnancům možnost získat akcie Erste Bank za zvýhodněných podmínek, a tím profitovat z růstového potenciálu akciového trhu. V roce 2002 byl, vedle akciového opčního plánu pro vedoucí pracovníky, zaveden nový program majetkové účasti zaměstnanců celé skupiny s názvem Creating Value. Vysoká poptávka ze strany zaměstnanců posílila vedení podniku v jeho rozhodnutí v tomto programu pokračovat, a tím zvýšit ve střednědobém horizontu majetkovou účast zaměstnanců v Erste Bank na téměř 5 %. Účast zaměstnanců je podstatnou součástí podnikové kultury Erste Bank. To se ukazuje v rozsáhlých průzkumech mínění zaměstnanců, jejichž výsledky analyzují externí poradci. Tyto výsledky jsou zohledňovány při rozhodování managementu. První průzkum byl proveden v celém Rakousku v roce 2000; další bude následovat v první polovině roku V dceřiných společnostech ve střední Evropě jsou prováděny obdobné průzkumy mínění zaměstnanců. Ochrana práv všech akcionářů je považována za nejvyšší pravidlo při vedení společnosti. Tomu odpovídá i vytvoření přehledné kapitálové struktury tvořené kmenovými akciemi. Při principu poskytování podstatného podílu na zisku firmy akcionářům oznámila Erste Bank u příležitosti vstupu na burzu v roce 1997, že v rámci svých možností bude usilovat o výplatu dividend ve výši 30 % čistého zisku. Tento cíl byl od té doby většinou splněn. Potřeba akcionářů vést přímý dialog s představenstvem je uspokojována cestou internetových chatů, které se pravidelně konají již od roku Investoři při nich mají možnost se z první ruky informovat o aktuálním vývoji v Erste Bank. Práva a povinnosti zaměstnanců a jejich chování ve styku s klienty ( Kodex chování ) jsou přesně určeny v obsáhlých pracovních předpisech. Tato pravidla jsou závazná pro zaměstnance a jejich platná verze je vždy dostupná na intranetu banky. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE) 07

12 Detaily nového rakouského kodexu Corporate Governance Ve své roční zprávě se Erste Bank zabývá i případným nedodržováním pravidel s charakterem doporučení (tzv. R-pravidla). Rakouský kodex Corporate Governance ( kodex ) obsahuje celkem 79 norem, které jsou rozděleny do tří kategorií: Valná hromada SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE) 1. Právní požadavky (L): pravidlo je postaveno na závazných právních normách 2. Splnit nebo vysvětlit (C): pravidla, u kterých se předpokládá dodržování ze strany společnosti; každé jejich porušení musí být vysvětleno a zdůvodněno, aby bylo dosaženo souladu s kodexem 3. Doporučení (R): pravidla s charakterem doporučení; jejich porušení nemusí být zveřejněno ani zdůvodněno Cíl kodexu spočívá ve všeobecném zvýšení průhlednosti vedení podniku. Proto je nutné, aby všechna porušení kodexu byla vysvětlena a zdůvodněna. Ve smyslu kodexu je správné zdůvodnění takové, které odpovídá danému pravidlu jako takovému. Pravidla, která jsou založena právním předpisem, musí být samozřejmě dodržována nezávisle na kodexu. Úplný originální text kodexu lze získat na internetové adrese Zpráva Erste Bank o Corporate Governance Erste Bank jako bankovní DODRŽOVÁNÍ KODEXU JE POPSÁNO instituce podléhá specifickým V ROČNÍ ZPRÁVĚ O CORPORATE GOVERzákonným ustanovením a je kontrolována rakouským kontrolním orgánem pro finanční trh a dalšími úřady. NANCE Erste Bank se hlásí k tomu, že užívá pravidla kodexu, pokud jsou uplatnitelná v její specifické situaci instituce zastřešující rakouské spořitelny. S ohledem na tyto specifické okolnosti se představenstvo a dozorčí rada rozhodly, že od roku 2003 budou v každoroční zprávě informovat o dodržování kodexu nebo vysvětlovat odchylky od jeho pravidel. Nezávisle na tom informuje Erste Bank již nyní o aktuálním stavu dodržování pravidel kodexu. Odchylky jsou v případě Erste Bank dány zákonnými a dobrovolně vyššími požadavky na kvalitu v Erste Bank. 4 (C) VALNÁ HROMADA MUSÍ BÝT SVOLÁNA MINIMÁLNĚ TŘI TÝDNY PŘEDEM. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU, OZNÁMENÍ PROGRAMU, NÁVRHY A DOKUMENTY, KTERÉ SE BUDOU AKCIONÁŘŮM PŘEDKLÁDAT A KTERÉ MUSÍ BÝT AKCIONÁŘŮM K DISPOZICI OD DATA SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY, STEJNĚ JAKO PŘÍPADNÉ NÁVRHY A PROTINÁVRHY AKCIONÁŘŮ, POKUD BYLY SPOLEČNOSTI VČAS DÁNY NA VĚDOMÍ, BUDOU NEJMÉNĚ TÝDEN PŘED KONÁNÍM VALNÉ HROMADY ZVEŘEJNĚNY NA INTER- NETOVÉ STRÁNCE SPOLEČNOSTI S MOŽNOSTÍ STAŽENÍ. Navržená změna stanov, která by měla zahrnout požadavek svolávat valnou hromadu minimálně tři týdny před jejím konáním, byla schválena dozorčí radou Erste Bank a bude předložena k rozhodnutí řádné valné hromadě dne 6. května Odpovědnosti představenstva 18 (C) V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PODNIKU MUSÍ BÝT BUĎ ZŘÍZEN ÚSEK PRO INTERNÍ AUDIT PŘÍMO PODŘÍZENÝ PŘEDSTAVENSTVU, ANEBO BY MOHL BÝT ÚKOL VEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ ZADÁN VHODNÉ EXTERNÍ INSTITUCI. O AUDITORSKÉM PLÁNU A PODSTATNÝCH VÝSLEDCÍCH JE TŘEBA INFORMOVAT ÚČETNÍ VÝBOR (AUDITORSKÝ VÝBOR, FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ A AUDITORSKÝ VÝBOR), ZALOŽENÝ DOZORČÍ RADOU, NEJMÉNĚ JEDNOU ZA ROK. Podle ustanovení 42 rakouského zákona o bankách (BWG) zřídila Erste Bank oddělení pro interní audit, které je přímo podřízeno představenstvu. Náplní tohoto odboru je nepřetržitá a důkladná kontrola zákonnosti, pořádku a náležitostí všech obchodních aktivit a činností. Vedle poskytování roční zprávy Auditorskému výboru, požadované kodexem, podává ředitel interního auditu podle 42, odst. 3 BWG jednou za čtvrt roku zprávu o zásadních výsledcích auditu přímo předsedovi dozorčí rady. 08

13 Střety zájmů a nedovolené obchodování 20 (L) PRO ZABRÁNĚNÍ OBCHODŮ NA ZÁKLADĚ INTERNÍCH INFORMACÍ JE SPO- LEČNOST POVINNA VYDAT INTERNÍ PŘEDPISY, TÝKAJÍCÍ SE PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ, A MUSÍ SLEDOVAT JEJICH DODRŽOVÁNÍ. SPOLEČNOST MUSÍ UPLATŇOVAT USTANO- VENÍ ZÁKONNÝCH NOREM PRO EMITENTY VYDANÉ KONTROLNÍM ORGÁNEM FINANČNÍHO TRHU. 21 (R) PŘEDSTAVENSTVO MUSÍ ZAJISTIT ZAVEDENÍ ZÁKONNÝCH NOREM PRO EMI- TENTA V CELÉ SKUPINĚ, POKUD JE TO EKONOMICKY ÚNOSNÉ. 48 (C) VŠICHNI ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY MUSÍ BÝT OBEZNÁMENI A SOUHLASIT S USTANOVENÍMI ZÁKONNÝCH NOREM PRO EMITENTA. Za účelem průběžné kontroly a zjišťování dodržování předpisů zákonných norem pro emitenta byla ustanovena osoba zodpovědná za dodržování této vyhlášky (compliance officer). Dále byl v rámci Erste Bank zaveden Standardní kodex compliance, který společně vyvinuly rakouské bankovní instituce. Všichni členové představenstva a dozorčí rady, stejně jako všichni zaměstnanci Erste Bank, se písemně zavázali k dodržování přísných pravidel Standardního kodexu compliance. A co více, ačkoliv je Erste Bank vyňata z oblasti působnosti vyhlášky compliance pro emitenty, banka tuto normu splňuje. 24 (L) VŠECHNY OBCHODY MEZI SPOLEČNOSTÍ, POPŘÍPADĚ SPOLEČNOSTÍ SKU- PINY A ČLENY PŘEDSTAVENSTVA, NEBO OSOBAMI ČI FIRMAMI BLÍZKÝMI ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA, MUSÍ BÝT V SOULADU S OBCHODNÍMI STANDARDY. OBCHODY A JEJICH PODMÍNKY MUSÍ BÝT PŘEDEM SCHVÁLENY DOZORČÍ RADOU, S VÝJIMKOU BĚŽNÝCH OBCHODŮ. Ustanovení 28 BWG přesahuje rámec kodexu. Erste Bank tak smí provádět obchody s členy svého představenstva nebo dozorčí rady a dalšími, v zákoně jmenovanými osobami, jen za předpokladu jednomyslného souhlasu všech členů představenstva a souhlasu dozorčí rady. Také úvěry poskytované Erste Bank svým zaměstnancům musí být schváleny dozorčí radou. 26 (C) V PŘÍPADĚ MOŽNÉHO PŘIJETÍ FUNKCE V ŘÍDÍCÍM ORGÁNU SPOLEČNOSTI MIMO SKUPINU JAKO JE ČLENSTVÍ V DOZORČÍ RADĚ, PŘEDSTAVENSTVU NEBO FUNK- CE VÝKONNÉHO ŘEDITELE JE NUTNÝ PŘEDCHOZÍ SOUHLAS DOZORČÍ RADY NEBO ZMOCNĚNÉHO VÝBORU. VEŠKERÉ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PŘEDSTAVENSTVEM. Dozorčí rada souhlasila s odpovídající změnou stanov v bodě 10.4., která bude řádné valné hromadě předložena k rozhodnutí 6. května Odměny představenstva 28 (C) POKUD JE NAVRŽEN AKCIOVÝ OPČNÍ PLÁN, MUSÍ SE VZTAHOVAT NA PŘEDEM URČENÉ SROVNÁVACÍ PARAMETRY A MŮŽE NAPŘÍKLAD OBSAHOVAT VÝVOJ HODNO- TY AKCIOVÝCH INDEXŮ, KURZOVNÍ CÍLE NEBO JINÉ VHODNÉ CÍLOVÉ BODY. MĚLO BY SE ZABRÁNIT DODATEČNÉ ZMĚNĚ CÍLŮ (PŘECENĚNÍ). KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA A ODŮVODNĚNA. OBDOBÍ BLOKACE A ČASOVÝ RÁMEC PRO VYUŽITÍ AKCIOVÉ OPCE MUSÍ BÝT URČENY. PŘI VYPRACOVÁVÁNÍ AKCIOVÉHO OPČNÍHO PLÁNU JE TŘEBA ZOHLEDNIT TRVALÉ ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI. ROZHODNUTÍ O ZAVEDENÍ AKCIOVÉHO OPČNÍHO HARMONOGRAMU A DALŠÍCH ZMĚNÁCH TÝKAJÍCÍCH SE HARMONOGRAMU MUSÍ BÝT PROVEDENY VALNOU HROMADOU. V souladu s rakouským zákonem o akciových společnostech rozhoduje v Erste Bank o akciových opčních plánech pro představenstvo dozorčí rada. Toto ustanovení nejenom odpovídá příslušnému zákonu, ale zdá se být přiměřené, neboť vydané opce na akcie přispívají v relativně malé míře k celkovým odměnám členů představenstva. Investoři Erste Bank jsou vždy podrobně informováni o akciových opčních plánech v obsáhlých zprávách a povinných zveřejněních dle požadavků ze zákona a rakouského Corporate Governance kodexu. Objektivita dozorčí rady v těchto rozhodnutích je dodatečně podtržena i tím, že členové dozorčí rady v Erste Bank žádné opce na akcie nedostávají. 31 (R) VÝŠE ODMĚN JE SDĚLOVÁNA KAŽDÉMU ČLENU PŘEDSTAVENSTVA ZVLÁŠŤ. Představenstvo Erste Bank přijalo právo v této věci rozhodnout později. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE) 09

14 Odpovědnost dozorčí rady 35 (L) DOZORČÍ RADA JE POVINNA V SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA O AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTECH KONKRETIZOVAT KATALOG OBCHODŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM JEJÍHO SCHVALOVÁNÍ A PODLE VELIKOSTI SPOLEČNOSTI MUSÍ URČIT VHODNÉ LIMI- TY PRO VELIKOST TĚCHTO OBCHODŮ; TO MUSÍ PLATIT I PRO DŮLEŽITÉ OBCHODY DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ SE TÝKAJÍ CELÉ SKUPINY. Poskytování úvěrů patří k obvyklé činnosti Erste Bank jako finanční instituce. Úvěry poskytnuté členům dozorčí rady přesahující běžné každodenní obchody, musí být podle 28 BWG jednohlasně schváleny všemi členy představenstva a schváleny dozorčí radou. Kvalifikace a složení dozorčí rady SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE) Vedle ustanovení zákona o burze musí Erste Bank jako finanční instituce dodržovat i příslušná ustanovení 27 BWG. Na základě těchto ustanovení musí být všechny investice (např. úvěry a podrozvahové transakce) Erste Bank, které přesahují 10 % jejího započitatelného vlastního jmění, předem odsouhlaseny dozorčí radou. Dále je v zákoně BWG zahrnuto zvláštní opatření, které se týká maximální možné výše těchto jednotlivých investic. Pro tyto povinnosti dozorčí rady, vyplývající z BWG, byly v Erste Bank určeny převážně nižší hranice, než požaduje zákon. Střety zájmů a nedovolené obchodování týkající se dozorčí rady 45 (C) ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY NESMÍ VYKONÁVAT FUNKCE VE VÝKONNÝCH ORGÁNECH SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ JSOU KONKURENTY PODNIKU. Někteří členové dozorčí rady vykonávají funkce ve výkonných orgánech společností, které stejně jako Erste Bank podnikají ve finančním odvětví. Nicméně tyto společnosti nekonkurují zásadně nebo přímo Erste Bank, případně funkce v dozorčí radě vychází z existujících majetkových účastí banky. Členství těchto osob v dozorčí radě Erste Bank zaručuje kvalifikované poradenství a kontrolu představenstva především ve specifických otázkách a přínosech týkajících se finančního trhu. Pokud v jednotlivých případech toto pravidlo není dodrženo, Erste Bank se v budoucnu bude při obsazování funkcí snažit o jeho dodržení. 47 (C) POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ČLENŮM DOZORČÍ RADY ZE STRANY SPOLEČNOSTI JE V RÁMCI BĚŽNÝCH OBCHODNÍCH AKTIVIT, S VÝJIMKOU STANDARDNÍCH DENNÍCH OBCHODŮ, ZAKÁZÁNO. 51 (C) PŘI USTANOVOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MUSÍ VALNÁ HROMADA VĚNOVAT NÁLEŽITOU POZORNOST ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÝCH PŘEDPOKLADŮ JEDNOTLIVCŮ A ODBORNĚ VYVÁŽENÉHO SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY JAKO CELKU. VE SPOLEČNOS- TECH, KDE PODÍL VOLNĚ OBCHODOVATELNÝCH AKCIÍ DOSAHUJE VÍCE NEŽ 25 %, MUSÍ MÍT DOZORČÍ RADA NEJMÉNĚ JEDNOHO ČLENA, KTERÝ ZASTUPUJE ZÁJMY SKUPINY VLASTNÍKŮ TĚCHTO AKCIÍ. DOZORČÍ RADA MŮŽE MÍT NEJVÝŠE DESET ČLENŮ (BEZ ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ). Erste Bank podléhá řadě ustanovení, týkajících se finančního trhu, a regulatorních opatření. Toto množství dalších zákonných ustanovení a rozsáhlá angažovanost skupiny Erste Bank v národohospodářsky důležitých oblastech střední Evropy, vede k vyšším nárokům na odpovědnost dozorčí rady. Aby bylo zajištěno efektivní poradenství a kontrola představenstva, je v dozorčí radě nutné nejen vyrovnané složení, ale i odpovídající počet osob, které jsou obeznámeny se zmíněnými specifickými úkoly vedení společnosti a její kontroly. Kromě toho jsou v dozorčí radě Erste Bank dva zástupci soukromých akcionářů, kteří byli těmito akcionáři ustanoveni. 55 (R) ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTEV RŮZNÝCH SPOLEČNOSTÍ NESMÍ BÝT SOUČASNĚ ČLENY DOZORČÍCH RAD JINÝCH SPOLEČNOSTÍ (KŘÍŽOVÉ ZASTOUPENÍ). Jeden člen představenstva firmy Steiermärkische Bank und Sparkassen AG je členem dozorčí rady Erste Bank; na druhé straně, dva členové představenstva Erste Bank jsou členy dozorčí rady firmy Steiermärkische Bank und Sparkassen AG. Toto křížové zastoupení vyplývá z povahy skupiny spořitelen jakožto asociace a aliance, jejíž vedoucí společností a ústřední úvěrující institucí ve smyslu ustanovení BWG je Erste Bank. Spořitelny jsou v Erste Bank zastoupeny prostřednictvím výše zmíněného člena představenstva Steiermärkische Bank und Sparkassen AG v jeho funkci prezidenta Rakouského svazu spořitelen. 10

15 Audit účetní závěrky 74 (L) NEZÁVISLOST AUDITORA JE NEZBYTNÝM PŘEDPOKLADEM PRO SVĚDOMI- TOU A NESTRANNOU KONTROLU. AUDITOR PŘEDEVŠÍM ZAJIŠŤUJE TO, ABY DALŠÍ VZTAHY S KONTROLOVANOU SPOLEČNOSTÍ, JAKO NAPŘ. PORADENSKÉ SLUŽBY, NEO- VLIVNILY JEHO EKONOMICKOU NEZÁVISLOST. Na základě ustanovení BWG a zákona o spořitelnách je útvar auditu Svazu auditorů spořitelen statutárním auditorem konsolidovaných ročních účetních závěrek rakouských spořitelen, spořitelních akciových společností, holdingové společnosti speciálních spořitelen a soukromých spořitelních nadací. Na návrh auditované spořitelny přitom útvar auditu může využít spolupráce s auditorskou firmou. Pro auditorské ověření roční účetní závěrky Erste Bank za rok 2003 byla valnou hromadou vybrána firma EIDOS Wirtschaftsberatung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Audit v roce 2003 proto provede auditorská jednotka Svazu auditorů spořitelen a EIDOS Wirtschaftsberatung GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 79 (R) PŘI PODÁVÁNÍ NÁVRHU NA OSOBU AUDITORA MUSÍ DOZORČÍ RADA ZOHLEDNIT I TO, ZDA AUDITOR SVOJI PRÁCI PRAVIDELNĚ PŘEDKLÁDÁ K OHODNOCENÍ VĚCI ZNALÝM TŘETÍM OSOBÁM (PEER REVIEW) NEBO PROVÁDÍ JINOU FORMU KONTROLY KVALITY. Prokazatelné další vzdělávání auditora je podle ustanovení BWG předpokladem pro ustanovení auditorem. Auditoři musí získat roční kvalifikační certifikát potvrzující jejich současnou kvalitu, bez něhož nemohou být jmenováni na pozici auditora. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI (CORPORATE GOVERNANCE) 11

16 Zpráva o činnosti a finančních výsledcích skupiny Erste Bank Konsolidovaná účetní závěrka Erste Bank je sestavena podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS International Financial Reporting Standards), dříve Mezinárodní účetní standardy (IAS International Accounting Standards). Shrnutí konsolidovaných výsledků skupiny Při posuzování míry změn údajů zde prezentovaných je třeba vzít v úvahu fakt, že do konsolidovaných hospodářských výsledků Erste Bank jsou od 1. ledna 2002 zahrnuty i spořitelny účastnící se křížového garančního systému, který byl založen s téměř všemi rakouskými spořitelnami v roce 2001 a který vstoupil v platnost v lednu roku Pro zajištění srovnatelnosti dat mezi jednotlivými roky uvádí tato zpráva pod názvem základní skupina (Core Group) jako doplňující informace údaje, které by byly výsledkem, pokud by konsolidace stojící za touto účetní závěrkou byla založena pouze na majetkové účasti. Kromě toho došlo v základní skupině v roce 2002 k rozšíření konsolidačního celku. To se týká zejména první konsolidace Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck ve výkazu zisků a ztrát poté, co byla tato společnost zahrnuta v rozvaze již k 31. prosinci 2001, a dále akvizice společnosti Riječka banka d.d. Provozní výnosy skupiny CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY VZROSTLY Erste Bank tvořené čistým úrokovým výnosem, čistým příjmem z poplatků a provizí, čistým ziskem O 65,4 % NA 3 583,1 MIL. EUR z obchodních operací a výsledkem z pojišťovací činnosti rostly v roce 2002 mimořádně vysokým tempem, a to o 65,4 % na 3 583,1 mil. EUR, částečně díky již zmíněnému rozšíření konsolidačního celku. U základní skupiny zvýšení představovalo 10,0 %. Zavedením křížového garančního systému s účinností od 1. ledna 2002 je plně konsolidován výsledek pojišťovací společnosti Sparkassen Versicherung AG. Dle obvyklé mezinárodní praxe v případech, kdy je vliv významný, byl výsledek z pojišťovací činnosti vykázán jako samostatná položka poprvé v roce Všeobecné administrativní náklady, které zahrnují personální náklady, ostatní administrativní náklady a odpisy majetku, se zvýšily o 67,2 % na 2 432,0 mil. EUR. V základní skupině byl zaznamenán růst o 12,4 % na 1 634,3 mil. EUR. Provozní výsledek jako rozdíl provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů dosáhl 1 151,2 mil. EUR, což představuje meziroční růst o 61,7 % (základní skupina: 5,2 %). ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Vývoj provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů (v mil. EUR) 1 172, ,4 (+0,0 %) 841,6 821,7 ( 2,4 %) 1 474,8 (+25,8 %) 1 001,0 (+21,8 %) 2 166,1 (+46,9 %) 1 454,3 (+45,3 %) 3 583,1 (+65,4 %) 2 432,0 (+67,2 %) Základní skupina 2 382,7 (+10,0 %) provozní výnosy všeobecné 1 634,3 (+12,4 %) administrativní náklady 12

17 Po zásadních změnách konsolidačního celku vychází pro rok 2002 poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio poměr všeobecných administrativních nákladů a celkových provozních výnosů vyjádřený v procentech) ve výši 67,9 % (základní skupina: 68,6 %), což představuje slabý nárůst v porovnání s výsledkem předchozího roku, který dosáhl 67,1 %. Podobný vývoj zaznamenala i tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám, která se v roce 2002 zvýšila o 99,6 % na 406,4 mil. EUR. Tento růst byl způsoben především zahrnutím spořitelen, které jsou zapojeny v křížovém garančním systému. V základní skupině byla tato položka ve výši 211,1 mil. EUR (nárůst o 3,7 %) jen o něco málo vyšší než v předcházejícím roce. Ostatní provozní výsledek zůstal s -80,2 mil. EUR (základní skupina: -68,4 mil. EUR) i nadále záporný, v porovnání s minulým rokem, kdy ostatní provozní výsledek dosáhl výše -102,5 mil. EUR, se však výrazně zlepšil. Výsledný zisk před zdaněním ve výši 664,6 mil. EUR (základní skupina: 468,9 mil. EUR) se oproti minulému roku zvýšil o 63,8 % (základní skupina o 15,6 %). Po odečtení daní z příjmů (které především v základní skupině obsahovaly odložené daně) a menšinových podílů činil v roce 2002 čistý zisk po menšinových podílech 255,2 mil. EUR (základní skupina: 245,9 mil. EUR), a tím o 14,3 % (základní skupina o 10,1 %) přesáhl hodnotu minulého roku. Na základě průměrného vlastního jmění které podstatně vzrostlo následkem navýšení kapitálu očištěného o vlastní akcie (obě položky počítány na základě měsíčních hodnot) dosáhla návratnost kapitálu (Return on Equity ROE) výše 12,7 % (základní skupina: 10,9 %) ve srovnání s 12,4 % dosaženými v předchozím roce. Vývoj provozního výsledku a čistého zisku po menšinových podílech (v mil. EUR) 1 151,2 (+61,7 %) 711,8 (+50,2 %) 748,4 (+5,2 %) provozní výsledek 330,6 133,4 350,7 (+6,1 %) 164,6 (+23,4 %) 473,8 (+35,1 %) 191,8 (+16,5 %) 223,3 (+16,4 %) 255,2 (+14,3 %) Základní skupina čistý zisk 245,9 (+10,1 %) po menšinových podílech ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK 13

18 Vývoj zisku Provozní výnosy Konsolidované provozní výnosy vzrostly o 65,4 % na 3 583,1 mil. EUR (základní skupina: o 10,0 % na 2 382,7 mil. EUR) zejména díky čistému úrokovému výnosu a čistým příjmům z poplatků a provizí. Struktura provozních výnosů (v mil. EUR) 2 463, , ,7 čistý úrokový výnos 924,0 944,3 732,7 306,5 133,6 736,3 322,4 113,7 423,4 127,4 574,6 152,6 167,4 674,5 137,5 čisté příjmy z poplatků a provizí čistý zisk z obchodních operací bez výsledku z pojišťovací činnosti Základní skupina ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK Vývoj provozních výnosů (v mil. EUR) 1 172,2 11 % 26 % 63 % 1 172,4 (+0,0 %) % 27 % 63 % 1 474,7 (+25,8 %) % 29 % 62 % 2 166,1 (+46,9 %) % 27 % 66 % 3 583,1 (+65,4 %) ,2 % výsledek z pojišťovací činnosti 5 % 26 % 69 % 2 382,7 (+10,0 %) 2002 Základní skupina 6 % 28 % 66 % čistý zisk z obchodních operací čisté příjmy z poplatků a provizí čistý úrokový výnos 14

19 Čistý úrokový výnos Čistý úrokový výnos představuje úroky v užším slova smyslu, úrokům odpovídající výnosy a náklady a výnosy z majetkových účastí včetně podílu na výsledcích činnosti přidružených společností. V roce 2002 vzrostl čistý úrokový výnos o 71,2 %. Odpovídající růst zaznamenala i základní skupina, která dosáhla zvýšení čistého úrokového výnosu o 9,2 %. Čistá úroková marže (poměr čistého úrokového výnosu k celkovým průměrným aktivům) se z 1,78 % v uplynulém roce zlepšila na 2,17 % (základní skupina: 1,73 %). Toto zlepšení je především výsledkem vyšší čisté úrokové marže spořitelen zapojených v křížovém garančním systému, které byly poprvé konsolidovány v roce Tento rozdíl vůči zbytku skupiny lze vysvětlit odlišnou strukturou obchodů spořitelen. Dalším důležitým faktorem růstu čisté úrokové marže byly dobré výsledky dceřiných společností Erste Bank ve střední Evropě. Naproti tomu byl zaznamenán negativní vliv posílený trhem tlačeným poklesem domácích úrokových marží a sníženým příjmem z řízení aktiv a pasiv (ve srovnání s nadprůměrně vysokou hodnotou v roce 2001), který lze vysvětlit obezřetným odhadem vývoje úrokových sazeb. Čisté příjmy z poplatků a provizí Celkově se čisté příjmy z poplatků a provizí v roce 2002 zvýšily o 64,3 %. I na úrovni základní skupiny byl zaznamenán výrazný nárůst o 17,4 %, což bylo dáno kromě jiného příznivým vývojem v dceřiných společnostech ve střední Evropě, obzvláště v poplatcích z platebních transakcí. I přes nepříznivé podmínky na trhu byly příjmy z poplatků a provizí z obchodů s cennými papíry v základní skupině oproti předchozímu roku stabilní. Po zahrnutí obchodů spořitelen bylo i v této položce dosaženo úctyhodného růstu. Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí (v mil. EUR) 944,3 (+64,3 %) 5 % 36 % 306,5 7 % 15 % 11 % 22 % 45 % 322,4 (+5,2 %) 8 % 15 % 11 % 22 % 44 % 423,4 (+31,3 %) 5 % 24 % 13 % 16 % 42 % 574,6 (+35,7 %) 4 % 30 % 20 % 19 % 27 % 16 % 18 % 25 % 674,5 (+17,4 %) Základní skupina 4 % pojišťovací činnost 35 % platební styk 16 % úvěrové obchody 21 % stavební spoření a ostatní obchody 24 % obchody s cennými papíry ZPRÁVA O ČINNOSTI A FINANČNÍCH VÝSLEDCÍCH SKUPINY ERSTE BANK 15

20 Čistý zisk z obchodních operací Čistý zisk z obchodních operací obsahuje realizované a nerealizované zisky a ztráty z obchodování s cennými papíry, z úrokových a akciových derivátů a z obchodů s cizími měnami. Dále jsou zde zahrnuty výnosy z úroků a dividend z obchodních pozic a úrokové náklady na refinancování těchto pozic. I přes nepříznivé tržní podmínky dosáhl čistý zisk z obchodních operací díky zahrnutí obchodních operací spořitelen mírného nárůstu o 9,7 %, zatímco v základní skupině byl ve srovnání s předchozím rokem zaznamenán pokles o 9,9 %. Především obchodování s cennými papíry bylo negativně ovlivněno oslabeným trhem. Následující graf ukazuje vývoj celkových průměrných aktiv, čisté úrokové marže (poměr čistého úrokového výnosu k celkovým průměrným aktivům v %) a návratnosti investic z provozních výnosů (Operating Income Return on Investment ROI v %, počítané jako poměr provozních výnosů k celkovým průměrným aktivům). Čistá úroková marže a poměr provozních výnosů k celkovým průměrným aktivům Celková průměrná aktiva (v mil. EUR) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 % ,21 % 1,38 % 2,14 % 1,34 % 2,39 % 1,50 % 2,68 % 1,78 % Základní skupina ,16 % 2,17 % 2,62 % 1,73 % provozní výnosy (ROI) čistá úroková marže 16

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici Erste Group Bank AG Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 1. leden 2011 31. prosinec 2011 Druh informace Finanční zprávy Datum zveřejnění Kde zveřejněno/k

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více