Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

2 Počet žáků: 149 Počet členů pedagogického sboru: 17 Ředitel školy: Mgr. Roman Kotlář Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Nina Dyčenková Cíle plánu EVVO : 1. Rozvoj a využití klíčových kompetencí při řešení problémů životního prostředí 2. Seznámení s globálními problémy a chápání globálních souvislostí 3. Uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody 4. Získání cílového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě 5. Poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání příčin, následků a projevů jejich poškozování 6. Získávání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou Metody a formy realizace EVVO: 1. Péče o zeleň uvnitř a vně školy, školní zahrada 2. Účast v projektech s tématikou životního prostředí 3. Vycházky do přírody a okolí 4. Atmosféra školy, pozitivní a sociální klima 5. Odpady a recyklace 6. Pracovní prostředí-(větrání, osvětlení, nábytek) Začlenění programu EVVO do vzdělávacího procesu: 1. Environmentální témata lze zařazovat do každého předmětu v každém ročníku základní školy 2. Využití průřezového tématu Environmentální výchova v rámci vytvořeného ŠVP 3. Inspiraci lze získávat z metodických materiálů jednotlivých projektů ekologických center, z internetu 4. Zapojit se do programu zaměření na téma odpady- 5. Spolupráce s Polabským muzeem Poděbrady Aktivity pro žáky: A) Ekologické projekty: 1. Projekt GLOBE dlouhodobý vzdělávací projekt (sledování životního prostředí) 2. Pozorování rozpadu odpadů ve volné přírodě - zahrada školy 3. Spolupráce se svazem rybářů 4. Kalendář školy na téma Chráněná území Nymburska. 5. (papír, plasty, směsný odpad, nebezpečný odpad) Ovoce do škol B) Jednorázové akce: 1. Den Země 2. Exkurze - Planetárium Praha 3. Centrum Tereza 4. Celodenní vycházky tříd do přírody 5. Školy v přírodě 6. Účast v soutěžích s ekologickou tématikou 7. Projektový den Propagace: 1. Informační tabule, nástěnky strana 2

3 2. Měsíční zpravodaj 3. Výroční zpráva školy 4. Webové stránky školy Plán EVVO ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Metodické pomůcky- dostupnost: 1. Propagační materiál ekocenter 2. Kabinet Př, Ch, Ze,videokazety, knihy 3. Internet, výukové programy 4. Časopisy Časové rozpracování po měsících a jednotlivých ročnících Září 1.třída Třídění odpadu ve třídě Výsadba třídního stromu v areálu školy 2.třída Seznámení se způsobem třídění odpadu ve škole Určování a poznávání podzimních plodů Využití přírodnin v pracovních činnostech 3.třída (atlas květin)- hodina Pu Projekt Svět kolem nás 4.třída Výroba výrobků z přírodního materiálu Péče o zeleň ve třídě Třídění odpadu Vycházka do přírody 5.třída Projekt - EKOLIST Projekt Svět kolem nás 6.třída Třídění odpadu Běh k Bučickému mlýnu 7.třída Třídění odpadu Běh k Bučickému mlýnu 8.třída Třídění odpadu Seznámení s tématem pro školní kalendář, vyhledání materiálů Běh k Bučickému mlýnu Péče o zeleň ve škole 9.třída Sběr, odpadové hospodářství školy Říjen 1.třída Třídění od Založení koutku přírody s pokojovými rostlinami ve třídě Pč navlékání přírodnin Pr výstavka ovoce a zeleniny 2.třída Podzimní příroda kolem nás Podzim v lese 3.třída Třídění odpadu na téma Odpady pro nejmenší -hodina Pu Výlov Bučického rybník strana 3

4 4.třída Třídění odpadu Péče o zeleň ve třídě 5.třída Třídění odpadu na téma Výlov Bučického rybníku 6.třída Péče o zeleň ve třídě 7.třída 8.třída Polabská příroda exkurze (Komárovský ryb.) Péče o zeleň ve škole 9.třída Polabská příroda exkurze (výlov rybníka) Listopad 1.třída Prv změny v přírodě na podzim Péče o pokojové rostliny 2.třída Příroda se připravuje na zimu Třídní projekt Den duchů 3.třída Atmosféra školy, pozitivní a sociální klima 4.třída Projekt Svět kolem nás. Recyklace odpadu třídění do popelnic na chodbě 5.třída Atmosféra školy, pozitivní a sociální klima Projekt Svět kolem nás. Projekt EKOLIST 6.třída Třídění odpadu, návrhy na zlepšení životního prostředí ve své obci 7.třída Kam s odpadem- tvorba mapy obce Skládky, kontejnery 8.třída Třídění odpadu ve škole a doma, návrhy na zlepšení Exkurze čistička odpadních vod v Poděbradech J. Rejsek 9.třída Čistírna odpadních vod, Úpravna vody Poděbrady Prosinec 1.třída Pč ošetřování pokojových rostlin 2.třída Den otevřených dveří - Vánoce Kultura Vánoc v rodině a ve škole Vánoce ve světě 3.třída Zvířátka v zimě- hodina Pu, výtvarná výchova. 4.třída strana 4

5 Výrobky z plastů 5.třída Projekt - EKOLIST 6.třída Tvorba plakátu na akci zlepšující životní prostředí v obci 7.třída Třídění odpadu - Návrhy na zlepšení doma, ve škole, ve městě 8.třída Návrh plakátu Kam s ním? Exkurze, Farma Bučice - J. Rejsek 9.třída Návrh plakátu na chráněné území (NPR Žehuňský rybník) Leden 1.třída Pr změny v přírodě Péče o pokojové rostliny 2.třída Zimní příroda kolem nás Proměny vody 3.třída Práce kroužku GLOBE-mimoškolní aktivita Recyklace papíru-hodina pracovní činností. Projekt Svět kolem nás. 4.třída Vycházka do přírody 5.třída. Projekt Svět kolem nás. 6.třída Globální problémy lidstva návrhy řešení + tvorba plakátu 7.třída Zimní přikrmování ptáků 8.třída Práce na kalendáři třída Školní kalendář NPR Žehuňský rybník Únor 1.třída Péče o volně žijící zvířata v zimě 2.třída Masopust Pomoc živočichům ke konci zimy 3.třída Výroba výrobku z odpadového materiálů-hodina pracovní činností Vycházka do zimní přírody- hodina Pu (pozorování zimní přírody a zvířátek). 4.třída 5.třída Výroba výrobku z odpadového materiálů-hodina pracovní činností Vycházka do zimní přírody- Projekt EKOLIST. 6.třída Odpadové hospodářství města - beseda starosta strana 5

6 7.třída Zimní přikrmování ptáků 8.třída Výrobky z PET lahví 9.třída Odpadové hospodářství města - beseda starosta Březen 1.třída Pr změny v přírodě na jaře, život živočich 2.třída Vítání jara Seznámení s prvními jarními květy 3.třída Jarní květiny- hodina výtvarné výchovy Práce nad kalendářem. Projekt Svět kolem nás. 4.třída Vycházka do přírody Malování jarních květin. 5.třída Jarní květiny- hodina výtvarné výchovy Práce nad kalendářem. Projekt Svět kolem nás. 6.třída Práce na kalendáři seznámení s tématem 7.třída Práce na kalendáři seznámení s tématem 8.třída Tvorba prezentace na téma odpad 9.třída Statistická plakát - soutěž Duben 1.třída Péče o pokojové rostlin Beseda ke zpracování stránky kalendáře školy 2.třída Den otevřených dveří - Velikonoce Oslava Dne Země 3.třída Den Země Projektový den Environmentální výchova - integrovaná výuka Exkurze-Toulcův dvůr 4.třída Velikonoce svátky jara ochrana přírody na jaře Výroba papírových vajec - kašírování Den Země Projektový den Environmentální výchova 5.třída Den Země Projektový den Environmentální výchova - integrovaná výuka 6.třída Práce na kalendáři Kněžičky + exkurze projekt environmentální výchovy 7.třída Projektový den environmentální výchovy 8.třída Projekt Environmentální výchovy 9.třída NPR Žehuňský rybník - exkurze, projekt ENV strana 6

7 Květen 1.třída Péče o pokojové rostlin Beseda ke zpracování stránky kalendáře školy 2.třída Jarní příroda kolem nás Chování v přírodě a její ochrana Škola v přírodě Práce na školním kalendáři 3.třída Práce kroužku GLOBE Práce nad kalendářem. Výlet-Libický luh 4.třída Vycházka do přírody 5.třída Práce nad kalendářem. Výlet-písečné duny 6.třída Vycházka do přírody. Atmosféra školy, pozitivní a sociální klima. 7.třída Práce na kalendáři, návrh a tvorba 8.třída Záchranná stanice hendikepovaných živočichů Pátek, ZOO Chleby J. Rejsek 9.třída Geologická exkurze - Střední Polabí Červen 1.třída Pr zajímavosti p Třídění odpadu Vyhodnocení péče o pokojové rostlin 2.třída Školní výlet Prázdniny se blíží 3.třída Výrobky z plastových lahví-kočka, pes (hodina pracovní činností). Práce kroužku GLOBE Vyhodnocení plánu a celoroční práce děti a jejich aktivit 4.třída Školní výlet Ekologické soutěže Vyhodnocení plánu a celoroční práce děti a jejich aktivit 5.třída. Vyhodnocení plánu a celoroční práce děti a jejich aktivit 6.třída Dokončení práce na kalendáři tvorba herbáře 7.třída Dokončení práce na kalendáři Exkurze Rožďalovické rybníky Bučický Pařízek, Mydlovarský Luh 8.třída Exkurze přírodní reservace Vrť Dokončení práce na školním kalendáři 9.třída Školní kalendář NPR Žehuňský rybník, dokončení Dodatek k 1. třídě: Program environmentální výchovy1.třídy vychází z ročního plánu školy. Environmentální výchova prolíná všemi předměty, hlavně v předmětu prvouka, zařazen je celoškolní projekt zaměřený na ENV. Během školního roku se třídí odpad, probíhají tématické vycházky do přírody, věnuje se aktuálním tématům. strana 7

8 Dodatek ke 2. třídě: Program environmentální výchovy 2. třídy vychází z ročního plánu školy, jehož náplní jsou činnosti upevňující vztah k přírodním a kulturním potřebám, péče o pracovní prostředí, budování pozitivního klimatu třídy, školy. Environmentální výchova prolíná všemi předměty, hlavně v předmětu prvouka, zařazen je celoškolní projekt zaměřený na ENV. Během školního roku se třídí odpad, probíhají tématické vycházky do přírody, věnuje se aktuálním tématům. Dodatek ke třídě: Třídění odpadu Odpady-kam s ním? (celoroční aktivity). Celoroční projekt S TURem tu i zítra budem - 4.třída, Ekopolis -5.třída Dodatek k 9. třídě: Třídění odpadu Odpady-kam s ním? (celoroční aktivity), absolventské práce žáků s přírodní tématikou strana 8

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Plán enviromentální výchovy

Plán enviromentální výchovy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 PSČ 384 22 Plán enviromentální výchovy Motto:Ekologická výchova se dotýká každého jedince a celé školy. Zpracoval:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště

ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu realizováno formou začleňování EV témat do výuky jednotlivých předmětů s důrazem na využití mezipředmětových

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán Tematické zaměření Aktivity/ popis úkolu Úklid a úprava okolí Cílová skupina třída Kdo odpovídá Pč Termín realizace Místo okolí Poznámky způsob hodnocení,... Výzdoba dle ročních období

Více

VODNÍ SVĚT. celoroční celoškolní tematický projekt. školní rok: 2014/2015. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

VODNÍ SVĚT. celoroční celoškolní tematický projekt. školní rok: 2014/2015. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VODNÍ SVĚT celoroční celoškolní tematický projekt školní rok: 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MŠ, ZŠ a DD, Ivančice Stránka 1 VODNÍ SVĚT je celoroční celoškolní tematický

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Hodnocení EVVO 2012/2013

Hodnocení EVVO 2012/2013 Hodnocení EVVO 2012/2013 Oblast EVVO se v letošním školním roce nesla v duchu Mezinárodních a světových dnů. Podařilo se zapojit vesměs všechny třídy 1. a 2. stupně. Byla zapojena i celá řada pedagogů,

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více