Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, I Č O: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, e-mail: 1.zs@mybox.cz I Č O: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002"

Transkript

1 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Tel. a fax:481/322770, I Č O: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Zpracoval a předkládá Mgr. Josef Rytíř, ředitel školy, v Turnově

2 I. Charakteristika školy Budova školy ve skálově ulici je nejstarší ze základních škola ve městě. První žáci vstoupili do nově postavené budovy obecné a měšťanské školy chlapecké 5. ledna V současné době je škola se svými 753 žáky největší školou v Turnově a druhou největší školou v semilském okrese. Třídy školy jsou umístěny ve třech budovách. 19 tříd ročníků v původní budově ve Skálově ulici, 8 tříd ročníků v nové budově v Alešově ulici a 3 třídy ročníků v mateřské škole na Daliměřicích - Hruborohozecká. Součástí školy ve Skálově ulici je dodatečně postavená moderní kuchyň s jídelnou, kde se denně připravuje obědů i pro sousední školská zařízení a také tělocvična, využívaná i sportovními kluby Turnova. Tyto prostory v budovách, kde jsou umístěny ročníky prvního stupně, chybí. Stravování žáků těchto tříd je zajištěno dovozem obědů ze školní kuchyně a žáci umístění v budově MŠ se stravují z kuchyně tohoto zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhaly v halách tělovýchovných jednot. Škola měla ve školním roce žáků, z toho 392 chlapců a 361 děvčat v 30 třídách. Průměrný počet žáků na 1 třídu činí 25,1 žáků. Součástí školy je školní družina, v jejíž čtyřech odděleních bylo zapsáno 108 žáků. Nová školní budova v Alešově ulici Budova mateřské školy na Daliměřicích - Hruborohozecká 2

3 II. Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách počet z toho ročník tříd žáků chlapci dívky Celkem III. Učební plány V ročníku probíhala výuka podle učebních osnov vzdělávacího programu Národní škola. UČEBNÍ PLÁN předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk matematika prvouka vlastivěda přírodověda hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova tělesná výchova cizí jazyk základní část nadstavbová část *) týdenní počet hodin *) - Předměty nadstavbové části: cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, anglický jazyk, německý jazyk, dramatická výchova Nepovinné předměty: výtvarná výchova, hra na nástroj, náboženství 3

4 V 6., 7., 8, a 9. ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu Národní škola. UČEBNÍ PLÁN předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk matematika dějepis zeměpis občanská výchova rodinná výchova přírodopis fyzika chemie hudební výchova výtvarná výchova pracovní a technická výchova tělesná výchova základní část nadstavbová část *) týdenní počet hodin *) Předměty nadstavbové části: anglický jazyk, německý jazyk, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, výpočetní technika, výtvarný seminář, dějepisný seminář, výživa a příprava pokrmů Nepovinné předměty ročník: zdravotní tělesná výchova, zájmová tělesná výchova, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, výtvarná výchova 4

5 IV. Údaje o pracovnících školy Pracovníci celkem 76 mužů 7 z toho žen 69 Pedagogičtí pracovnící celkem 50 učitelé 46 z toho vychovatelé 4 Pedagogičtí pracovníci: Josef Rytíř, ředitel, fyzika základy techniky Zdeňka Malá, zástupkyně ředitele, matematika hudební výchova Roman Mareš, zástupce ředitele, zeměpis anglický jazyk Jarmila Melichárková, výchovná poradkyně, matematika zeměpis Jaroslava Bacílková, matematika fyzika Renata Benková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Markéta Bergmanová, anglický jazyk Dana Bjačková, anglický jazyk Ivana Bínová, matematika Edita Brožková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Dagmar Cuchá, ruský jazyk hudební výchova Jana Cuchá, chemie přírodopis Hana Čepeláková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Andrea Čepelíková, anglický jazyk Marta Doubravová, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Eva Hemmerová, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Jaroslava Holasová, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Jaroslava Hradecká, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Jitka Hrdličková, český jazyk dějepis Anna Hrdinová, německý jazyk výtvarná výchova Stanislava Janusová, přírodopis základy zemědělské výroby Jana Jiskrová, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Jana Kepková, český jazyk Monika Kohoutová, výtvarná výchova Jitka Kadrnošková, anglický jazyk Jiří Holý, německý jazyk Věra Kozminská, učitelství 1. stupeň tělesná výchova Iveta Kleinová, pracovní činnosti výtvarná výchova Eva Krejčová, matematika fyzika Naděžda Lachmanová, český jazyk německý jazyk Vladimíra Martínková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Jitka Mastníková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Milan Matějka, zeměpis tělesná výchova Milena Coufalová, anglický jazyk dějepis Tomáš Prádler, matematika zeměpis Ivana Procházková, český jazyk občanská výchova Jaroslava Roubíčková, pracovní činnosti Věra Rytířová, výtvarná výchova Marie Sandleiterová, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Irena Skalská, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Regina Suchardová, matematika výpočetní technika Magda Šálková, matematika přírodopis Jitka Tomášková, zeměpis 5

6 Pavel Vaňek, český jazyk dějepis Iva Vávrová, český jazyk dějepis Dagmar Vlková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Helena Vosmíková, učitelství 1. stupeň, kurz dyslektických asistentek Radka Žáčková, anglický jazyk Lubomír Krsek, výpočetní technika Vychovatelky školní družiny Helena Věchtová, vychovatelství vedoucí vychovatelka Alena Košková, vychovatelství Jindřiška Hemmerová, vychovatelství Věra Rojíková, vychovatelství Mateřská dovolená Petra Jágrová, matematika přírodopis Radmila Laudová, matematika chemie Marcela Matějcová, základy techniky pedagogika Radka Moudrá, německý jazyk Zuzana Palounková, výpočetní technika Tereza Mrázková, český jazyk německý jazyk Jana Prádlerová, český jazyk dějepis Změny v personálním obsazení v průběhu školního roku Markéta Bergmanová výpověď k , zastoupena Danou Bjačkovou Průměrné počty pracovníků pedagogičtí prac. nepedagogičtí prac. přepočtených 46,09 28 fyzických z toho školní jídelna - 18 uklizečky - 10 školník - 1 účetní ,5 přepočtených pracovníků má požadovanou kvalifikaci; 3,5 přepočteného počtu pracovníků nemá kvalifikaci. Škola potřebuje získat kvalifikované učitele anglického jazyka, výpočetní techniky, hudební a výtvarné výchovy. 6

7 V. Přijímací řízení na střední školy, zápis do 1. ročníku a) Přijímací řízení na střední školy Ke studiu na víceletém gymnázium bylo přijato 14 žáků. Z 9. ročníku bylo rozmísťováno 112 žáků, z toho na: gymnázium 10 žáků SOŠ 62 žáků SOU 40 žáků b) Zápis do 1. ročníku V 1. ročníku v příštím školním roce 2002/2003 bude 55 žáků ve 3 třídách (průměr na třídu činí 18,3). Ve správním řízení bylo rozhodnuto o přijetí 66 žáků do 1. ročníku a 11 dětem bylo odloženo zahájení povinné školní docházky. Odvolání do rozhodnutí nebylo podáno žádné. VI. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu v 1. pololetí ročník počet žáků prospělo s vyzn. prospělo neprospělo Celkem V 1. pololetí prospělo s vyznamenáním 217 žáků (28,81%), prospělo 533 žáků (70,78%), neprospěli 3 žáci (0,39%). Přehled prospěchu ve 2. pololetí ročník žáků prospělo s vyzn. prospělo neprospělo Celkem

8 V 2. pololetí prospělo s vyznamenáním 195 žáků (25,96%), prospělo 555 žáků (73,90%), neprospěl 1 žák (0,13%). Přehled chování 1. pololetí důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly Přehled chování ve 2. pololetí důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly Procento žáků s druhým a třetím stupněm z chování činí 1,32. Omluvené a neomluvené hodiny ročník omluvené prům. žák neomluvené prům. žák , , ,41 Celkem , ,25 VII. Účast žáků v soutěžích a) Školní soutěže: recitační soutěž účast 14 žáků Pythagoriáda účast 53 žáků olympiáda Aj účast 37 žáků olympiáda Nj účast 9 žáků olympiáda Čj účast 17 žáků olympiáda Ch účast 7 žáků matematická olympiáda účast 37 žáků biologická olympiáda účast 28 žáků zeměpisná olympiáda účast 25 žáků b) Okrskové soutěže: Turnovský kos ve 3. kategorii 3.místo ve 4. kategorii 1. a 2. místo Zátopkova štafeta 1. místo Basketbal 2. místo Malá kopaná 3. místo Atletické středy Turnovák 2001/ celkové prvenství c) Okresní soutěže: recitační soutěž 5 žáků 2 x 1. místo : Kosina, Zábranský olympiáda Aj v 1. kategorii 1. a 7. místo: Nejedlo, Ježek olympiáda Nj 6. a 10. místo : Maierová, Černá matematická olympiáda 1. a 4. místo: Hladík, Hašlarová Pohár Českého rozhlasu 1. místo mladší žákyně 3. místo mladší žáci 5. místo starší žáci 8

9 atletický čtyřboj - 3. místo mladší žákyně 5. místo starší žákyně 6. místo starší žáci basketbal 5. místo plavání 2 x 1. místo: Kateřina Revayová d) Regionální soutěže: Pohár Českého rozhlasu 5. místo mladší žákyně 6. místo mladší žáci 6. místo starší žáci Poetika x ocenění Olympiáda Aj Zuzana Fořtová Jergym Liberec 2 žáci 1 x ocenění e) Celostátní soutěž: Historiáda 10. místo Eurorebus Recitační soutěž 1 ocenění Šrámkova Sobotka VIII. Další činnost, mimoškolní aktivity žáků poznávací zájezd do Paříže poznávací zájezd do Žitavy poznávací zájezd do Dolomit Itálie pobytový zájezd do Chorvatska (3. a 4. ročníky) sportovní zájezd do Nizozemska turistický přechod Krkonoš návštěvy výstav, exkurze Praha, Terezín, Mladá Boleslav Škoda Auto, Hvězdárna a Planetárium Hradec Králové, Náprstkovo muzeum Praha, Ostrá středověká vesnice, Juta, a. s. Turnov, pivovar Malý Rohozec sportovní dny (letní, zimní) plavecký výcvik (3. a 4. třídy) lyžařský výcvik (7.třídy) návštěva Úřadu práce v Semilech (8. ročníky) lyžařský výcvik (7.třídy) seminář o EU v Lomnici n. P. metodická činnost v rámci okresu tělesná a dopravní výchova dopravní výchova: výcvik na dopravním hřišti (4. a 5. ročníky), Děti pozor červená, soutěž mladých cyklistů školní a okresní kolo ekologická výchova: projekt Kyselý déšť a ozon, školní akce Den Země, ekologické vycházky, sběr a třídění odpadu, projekt Draví ptáci škola zorganizovala okresní soutěž v odbíjené pro učitele Učitelská smeč IX. Protidrogová prevence přednáška pro třídy 9.D a 8.C na téma Život v Panamě, kterou vedl lektor z této země a sám si opět přál jednu přednášku zaměřit geograficky (8.C) a jednu drogově (9.D). Přednáška byla vedena v anglickém jazyce a setkala se s velkým zájmem dětí již tradičně výborná spolupráce s Policií Semily a por. Soňou Šídovou opět přinesla své ovoce a 6.A se mohla podívat na práci policie zblízka náplní byl mj. i dokument o drogách, návštěva střelnice apod. 9

10 školení koordinátorů pod patronací PPP chata Pohlednička, Benecko Horní Štěpanice Peer-program za účasti naší školy Špinková, Hrůšová, Hlůže, Hozdecká u žáků měl úspěch Peer-program pro 8. a 9. ročníky pokus mladších peerů o peer poprvé u sebe ve třídě (6.A) účast 6.A na křtu knihy o patologických jevech ve společnosti Ivona Březinová: Jmenuji se Alice peer-program šestých ročníků pro kamarády z vedlejší třídy zatím poslední křest knihy Ivony Březinové: Jmenuji se Martina hvězdicový pochod proti drogám na Kozákov u dětí mělo úspěch. X. Kontrolní činnost Kontrola plnění učebních plánů, hodnocení kvality vyučování bylo prováděno formou hospitací, srovnávacích prověrek a kontrolou žákovských písemností. V ročnících byly zadány srovnávací prověrky z českého jazyka a matematiky. Výsledky byly konzultovány s vyučujícími jednotlivých předmětů. Ne zcela zvládnutému učivu byla věnována zvýšená pozornost a vyučující se k němu opakovaně vraceli. S výsledky srovnávacích testů byli seznámeni též rodiče žáků. Hospitace: vzájemné mezi učiteli ředitel školy provedl 21 hospitací zástupkyně ředitele Z. Malá provedla 29 hospitací zástupce ředitele R. Mareš provedl 24 hospitací XI. Řídící činnost a publicistika S pracovními úkoly byli učitelé na jednotlivých pracovištích seznamováni prostřednictvím písemně zpracovaných týdenních plánů. Běžné otázky provozu školy byly řešeny na provozních poradách s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Příspěvky ze života školy byly zveřejněny v Pojizerských listech a v Hlasech a ohlasech. XII. Nemocnost, zastupování učitelů Absence: nemoc v období od do dní ošetřování člena rodiny v období od do dní Za školní rok bylo odsuplováno 2258 hodin; průměr na pracovníka činí 41,6 hodiny. 10

11 XIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků bylo využito nabídek pedagogických center. 25 učitelů se zúčastnilo jednodenních vzdělávacích akcí, 5 učitelů dvou a vícedenních vzdělávacích akcí. Školením koordinátorů ICT prošel ing. Krsek. XIV. Materiálně technické zlepšení vybudování nové učebny internetu nákup nového nábytku do devíti tříd rekonstrukce podlah ve dvou třídách nákup televizoru a videa, instalace počítače na pracovišti na Daliměřicích rekonstrukce vytápění na pracovišti v Alešově ulici (nová čerpadla, výměna ventilů radiátorů - termostatické hlavice) oprava střechy na pracovišti ve Skálově ulici výměna vchodových dveří do šaten v Alešově ulici výměna 13 ks dveří ve třídách v Alešově ulici zajištění objektu ve Skálově ul. zabezpečovací technikou od firmy Torex 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2013/2014 Kolektiv pracovníků školy je již řadu let velmi stabilní V Letovicích 15. 9. 2014 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice. Výroční zpráva školy

Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice. Výroční zpráva školy Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005 Obsah 1) základní údaje o škole 2) charakteristika školy 3) organizační řád, přehled pracovníků školy 4) údaje

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více