Vážený a milý čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený a milý čtenáři,"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014

2 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní rok 2013/2014. Po delší době můžeme s radostí konstatovat, že se zastavil trend neustálého snižování počtu žáků. Z loňských 285 se dostáváme na 305 ve 14 třídách. Svoji premiéru má za sebou 36 prvňáčků a z řad nově dojíždějících z Horního Němčí, Strání, Boršic a Slavkova dalších 19 dětí. Většina z nich zahájila školní docházku pobytem na adaptačním kurzu na Kopánkách. Nový školní rok je téměř vždy ve znamení personálních změn. Nejinak tomu bylo i nyní. Po 20 letech působení ve zdejším vzdělávacím ústavu odcházejí do důchodu manželé PaedDr. Jaroslav a Mgr. Eva Horňákovi. Chci jim i na těchto stránkách poděkovat za trpělivost, pedagogický um i takt, se kterým se věnovali žákům ve vyučování i mimo něj. Přeji jim do dalších let hodně štěstí, zdraví i osobní pohody. Výuku hry na flétnu ukončil Mgr. Jiří Bajza. Po mateřské dovolené se vrátily na ZŠ a ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Mgr. Hana Miklášová. Na výuku zpěvu do hudebního oboru nastoupila paní Ing. Veronika Gajdůšková. Došlo i ke změnám v třídnictví. Do 1. tříd nastoupily Jana Staňová a Mgr. Jana Pacholová, do 4. třídy Rostislav Smrž a Mgr. Marcela Horká, do 5. třídy Mgr. Blanka Spáčilová a v 6. třídách Mgr. Edita Buršík Jinková a Mgr. Jana Mitáčková. Ke změnám došlo také v našem školním vzdělávacím programu. Byly upraveny učební plány, do kterých jsme nově zahrnuli témata dopravní výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce, obrana vlasti a finanční gramotnost. Povinně se všichni žáci učili od sedmého ročníku dva cizí jazyky. U nás k angličtině přibyla ruština. Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům možnost výuky v dyslektickém kabinetě, ve své činnosti pokračuje Centrum sportu, školní družina i školní klub s nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na sport, přírodu, vzdělávání i výtvarnou výchovu. Získali jsme novou možnost zapojení našich žáků do Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku organizovaným SŠPHZ Uherské Hradiště. Pro naši školu to znamená zisk 14 zajímavých robotických stavebnic LEGO v hodnotě téměř ,- Kč a nákup materiálu do školních dílen v hodnotě bezmála ,- Kč. Další novinkou byly akce pořádané společně pro rodiče i žáky I. stupně v rámci projektu Rodiče vítáni. Pamětníkům zajisté neuniklo, že právě před 40 lety se slavnostně otevírala budova nové školy. My jsme si toto kulaté výročí připomněli v rámci tradiční vánoční výstavy v prosinci. Naše pozvání přijali bývalí i současní zaměstnanci školy, předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje, Mgr. Pavel Motyčka z Etického fóra ČR, starostové i ředitelé škol z okolních obcí a samozřejmě zástupce zřizovatele starosta ing. František Hajdůch. Po krátké kulturní vložce žáků ZUŠ a pronesených proslovech nám bylo uděleno významné ocenění Etická škola, kterým se může pochlubit jen velmi málo vzdělávacích ústavů v republice. Po prohlídce tříd, odborných učeben a samotné výstavy následovaly neformální rozhovory, vzpomínky téměř stovky současných i bývalých pracovníků školy. Vzpomínkovou atmosféru podkreslovala svým vystoupením folková kapela Děvčice. Na konci května jsem byl společně se zástupkyní Mgr. Ľubicí Ježkovou pozván na setkání s členy SRPŠ při naší škole. V tradičně velmi příjemné pracovní atmosféře jsme poděkovali za práci paní Marii Horňákové, která jako předsedkyně vedla toto sdružení. Na její místo byla zvolena paní Mgr. Veronika Ježková. Jménem svým i jménem žáků ještě jednou děkuji bývalé předsedkyni a těším se na stejně dobrou spolupráci s novým vedením. Nyní se pomalu přesuňme ke konci školního roku. Pro naše deváťáky to je také čas, kdy obhajují svoje absolventské práce (a mohu říci, že drtivá většina z nich velmi dobře) a po prázdninách je čeká nové školní prostředí. Na Gymnázium Uherské Hradiště jich odešlo 6, do Uherského Brodu 3, do Kroměříže 3, SOŠ a gymnázium Staré Město 3, OA Uh. Hradiště 4, SŠPHZ Uherské Hradiště zdravotnický asistent 3, hotelnictví 1, strojírenství 2, SPŠ Zlín 3, SŠ informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1, SPgŠ Zlín 1, SOŠ Bojkovice 1, SPŠOA Uherský Brod 5, Konzervatoř Kroměříž 1, COPt Uh. Brod uměleckořemeslné zpracování kovů 1, SOU Uh. Brod - tesař 1, zahradnice 1, SOŠ Uh. Hradiště kadeřnice 2.3 žáci byli přijati z 5. třídy na Gymnázium Uherské Hradiště. Nemohu zapomenout na činnost ZUŠ. Do hudebního oboru se přihlásilo 131 žáků, výtvarného oboru 54, tanečního 20 a LDO 14 žáků. Krásná byla jejich vystoupení na Vánoční výstavě, akademiích, besídkách pro rodiče, Jarním koncertě, účinkování v MŠ nebo v Domě pro seniory. Kromě učeben v Dolním Němčí využíváme i pracoviště v Šumicích, Strání, Vlčnově a Horním Němčí. Během prvního pololetí opustila literárně-dramatický obor jeho dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. V současné době tento obor vede Mgr. Hana Staňová. Letos odchází z naší ZUŠ 5 absolventek. Na kytaru, klávesy a 2x klavír zahrály na svém absolventském koncertě v květnu 2014 v sále ZUŠ. Pátá absolventka absolvovala v Šumicích na klávesy. Při této příležitosti chci poděkovat Mgr. Lence Bednářové, která vedla ZUŠ po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kolajové. Závěrem chci vyslovit přání, aby vysoký standard spolupráce mezi školou, zřizovatelem, SRPŠ, školskou radou i místními spolky zůstal nejméně na takové úrovni jako doposud. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Mgr. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková Poděkování p. Horňákové za práci v SRPŠ. V červnu 2014 byla zvolena nová předsedkyně SRPŠ p. Mgr. Veronika Ježková.

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. A Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík 4. B Sabina Šumšalová, Tomáš Kadlček 5. tř. Pavel Beníček, Roman Bobčík 6. A Matěj Zelinka, Aneta Antlová 6. B Libor Tinka, Romana Marečková 7. tř. Adam Ďubašík, Aneta Bachůrková 8. A Arnošt Mikulička, Klára Čierníková 8. B Izabela Zemčíková, Adéla Kolísková 9. A Josef Kolísek, Marie Bohunová 9. B Jan Juřenčák, Martin Sípek Předseda: Josef Kolísek Místopředseda: Klára Čierníková

5 Třídy ve školním roce 2013/2014 I. A Třídní učitel: Jana Staňová Přední řada zleva: Tomáš Růžička, Radek Nevařil, Matěj Bradáč, Marek Bartoň, Matěj Hubáček, Matyáš Pechal, Matyáš Bobčík Horní řada zleva: Patrik Richtr, Tomáš Cmol, Sára Uhrová, Iveta Križanová, Barbora Zetková, Hana Zmidlochová, Eliška Dohnalová, Valerie Macků, Adéla Gregorová, Tereza Valášková, Vojtěch Mudrák Knižní odměny získali: Matyáš Bobčík, Adéla Gregorová za vzornou, pečlivou práci a pěkné chování

6 I. B Třídní učitel: Mgr. Jana Pacholová První řada zleva: Matěj Lebloch, Jan Klabačka, Pham Quyet Tien, Denis Holzer, Adam Halík, Filip Macháček, Martin Žufánek, Tomáš Tinka Horní řada zleva: Jana Kohoutková, Josefína Brencusová, Adriana Kadlčková, Denisa Tomšejová, Kryštof Šumšal, Charlota Míšková, Anna Kadlčková, Nicole Švardalová, Valerie Škařupová Knižní odměny získali: Tomáš Tinka, Jan Klabačka za velmi dobrou práci

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Tadeáš Krhovský, Tomáš Šťastný, Matěj Mikel, Štěpán Fibichr, Jakub Tinka, Tomáš Glier, Kryštof Miklánek, Tomáš Lehký Prostřední řada zleva: Tereza Cmolová, Veronika Žufánková, Iva Zelinková, Adéla Jemelíková, Natálie Fibichrová, Johana Šídlová, Tereza Jemelíková, Petra Kadlčková, Adéla Dufková, Vanesa Šlamborová, Kristýna Mitáčková, Lucie Mikulková Horní řada zleva: Václav Němeček, Pham Hong Phuoc, Adam Fibichr, Aleš Šenkár, Ladislav Hladík, Mikuláš Martiš, Michal Grebeníček, Radim Kroča, Patrik Marčík, Tobias Vlk Knižní odměny získali: Kristýna Mitáčková, Tereza Jemelíková, Václav Němeček za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování

8 III. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana Asistent pedagoga: Došková Šárka První řada zleva: Anna Tomancová, Anežka Žufánková, Julie Cmolová, Amelie Macků, Natálie Štefaníková, Markéta Beníčková, Lucie Hučíková, Alexandra Pavlušová, Monika Nevařilová, Kamila Stojaspalová Zadní řada zleva: Jan Machalík, Lukáš Schuster, Tomáš Urbanec, Jakub Kučera, Matěj Stojaspal, Tobiáš Huspenina, Pavel Brencus Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Markéta Beníčková za prospěch, aktivitu ve vyučování, plnění školních povinností

9 IV. A Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Johana Polášková, Veronika Uhrová, Dominika Gregorová, Nicol Poláchová, Nela Haluzová, Aneta Kohoutková, Kateřina Pechalová, Eliška Kadlčková, Nikola Baroňová Horní řada zleva: Jakub Straňák, Dominik Karlík, Lukáš Ambros, Jiří Kolář, Adrian Uher, Přemysl Bobčík, Lukáš Bobčík, Martin Smetana Knižní odměny získali: Veronika Uhrová, Dominik Karlík za výborný prospěch a chování, vzornou domácí přípravu

10 IV. B Třídní učitel: Smrž Rostislav První řada zleva: Barbora Ševčíková, Sabina Šumšalová, Marie Stojaspalová, Tereza Ševčíková, Veronika Martišová, Pavlína Gorošová, Anežka Hrobařová, Denisa Kadlčková, Gisela Karasová Zadní řada zleva: Tomáš Hibler, Martin Baroň, Tobiáš Šmejdíř, Petr Bobčík, Jan Glier, Oliver Mikulička, David Kadlček, Josef Šlambor Knižní odměny získali: Sabina Šumšalová za pozitivní vliv na kolektiv a úspěchy v soutěžích

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Spáčilová Blanka První řada: Marek Mudrák Druhá řada zleva: David Tinka, Ondřej Válek, Roman Bobčík, Filip Kolář, Richard David Vaněk, Radim Sípek, Kevin Krzepicki, Antonín Mandík, Petr Talský Horní řada zleva: Adam Daněk, Vítězslav Klabačka, Nikola Doležalová, Alena Pfeiferová, Iveta Valková, Julie Kočišová, Lucie Bršlicová, Johana Rusňáková, Denisa Kovaříková, Pavel Beníček Knižní odměny získali: Pavel Beníček, David Tinka za pěkné školní výsledky, vzorné chování, reprezentaci školy

12 VI. A Třídní učitel: Mgr. Buršík Jinková Edita První řada zleva: Ondřej Pomykal, Filip Macalík, Antonín Ježek, Viktor Ambros, Roman Lukášík, Matěj Zelinka, Daniel Rejl, David Podroužek, Nicolas Marek Druhá řada zleva: Markéta Kadlčková, Kristýna Huňková, Kristýna Holzerová, Markéta Hučíková, Pavla Pomykalová, Nikola Huspeninová, Terezie Kadlčková, Žaneta Ondrová, Sára Ježková, Eva Hanáková, Monika Ondrová, Aneta Antlová, Viktorie Pavelková Knižní odměny získali: Viktorie Pavelková, Viktor Ambros za výborné studijní výsledky a vzornou reprezentaci školy

13 VI. B Třídní učitel: Mgr. Mitáčková Jana První řada zleva: Václav Straňák, Martin Frola, Pavel Kolář, Martin Kvasnička, Lukáš Zaduban, Libor Tinka, David Nemrava, Jan Gregor Druhá řada zleva: Eliška Ježková, Denisa Karlíková, Romana Marečková, Kateřina Baroňová, Kateřina Krhovská, Kristýna Zlomková, Kateřina Kočí, Radka Pospíšková, Ester Umlaufová, Natálie Andrášková, Adéla Grebeníčková, Dominika Mančíková, Adéla Světinská Knižní odměny získali: Denisa Karlíková, Romana Marečková za práci pro třídu

14 VII. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Jakub Slaník, Vojtěch Zimčák, Antonín Uher, Jakub Blaha, Marek Šimčík, Adam Ďubašík, Alexandr Mahdal Druhá řada zleva: Ondřej Kučera, Lucie Hiblerová, Natálie Vlková, Adéla Juřenčáková, Denisa Merca, Erika Stojaspalová, Veronika Ježková, Tereza Němcová, Nikola Kaňůrková, Denisa Kohoutková Třetí řada zleva: Anna Stojaspalová, Julie Pěrková, David Kovařík, Ivan Fábry, Hynek Rusman, Rostislav Krhovský, Tomáš Stojaspal, Denisa Rybnikářová, Aneta Bachůrková Knižní odměny získali: Veronika Ježková, Alexandr Mahdal za práci pro třídní kolektiv, výborný prospěch a chování

15 VIII. A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Arnošt Mikulička, Michal Bahula Druhá řada zleva: Monika Zámečníková, David Kadlček, Libor Hanák, Martin Bartoš, David Boráň, Pavel Bobčík, Matěj Jankových, Zbyněk Krhovský, Josef Kučera Třetí řada zleva: Adéla Růžičková, Nela Uhříčková, Gabriela Kadlčková, Adéla Kročová, Nicole Bršlicová, Klára Čierníková, Karina Valášková, Kateřina Zmidlochová, Anna Uhrová, Denisa Křivdová, Veronika Baroňová, Kristýna Pavelčíková, Silvie Jančová Knižní odměny získali: Silvie Jančová za práci pro třídu

16 VIII. B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar První řada zleva: Roman Hladký, Viktor Ostrožík Druhá řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Denisa Vaňková, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Anna Polášková, Adéla Kolísková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková, Hana Křiváková Třetí řada zleva: Tomáš Schuster, Tomáš Daněk, Martin Hlucký, Pavel Martiš, Patrik Durčák, Robin Jurásek, Jan Talský, Michal Valko Knižní odměny získali: Gabriela Marečková, Tomáš Schuster za kamarádský přístup ke spolužákům a práci pro kolektiv

17 IX. A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Karel Mandík, Josef Kolísek, Filip Kadlček, Šimon Machalík, Ondřej Kadlček, Dominik Pěrka, Daniel Štefaník, Tomáš Tang Minh, Dominik Pitner Druhá řada zleva: Nikol Dvořáčková, Tereza Talská, Michaela Rachůnková, Marie Bohunová, Monika Mančíková, Kristýna Pomykalová, Nikola Kubíčková, Radka Pochylá, Renata Navláčilová, Anna Dufková, Veronika Horňáková, Denisa Straňáková Knižní odměny získali: Ondřej Kadlček, Josef Kolísek za výborný prospěch

18 IX. B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Jan Stojaspal, Vojtěch Mahel, Ivana Karlíková, Marie Horňáková, Anna Tinková, Martin Sípek, Marek Dula, Petr Jakšič Druhá řada zleva: Pavel Stojaspal, Kristýna Dufková, Jan Juřenčák, Tereza Krhovská, Marek Ježek, Irena Nemravová, Vanesa Smetanová, Josef Zaduban, Kateřina Kusendová, František Šrámek, Simona Motyčková, Kristýna Kolářová Knižní odměny získali: Ivana Karlíková, Marie Horňáková za práci pro třídní kolektiv

19 Žáci s průměrem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2013/2014 K. Dufková Boloňský psík K. Kusendová Slovácká slivovice R. Navláčilová Koně F. Kadlček Poštovní holubi V. Horňáková Výroba slivovice A. Dufková Víno Š. Machalík Řeka Morava K. Mandík Památky UNESCO T. Quy Tang Minh Vietnam S. Motyčková Šikana K. Kolářová Náboženství v Dol. Němčí M. Horňáková Můj oblíbený film M. Ježek Můj oblíbený seriál T. Krhovská Škola, kterou navštěvuji D. Pěrka Travelling J. Kolísek Archimedův zákon P. Stojaspal Světlo M. Dula Měsíc P. Jakšič Workout J. Juřenčák Kickbox I. Karlíková Judo V. Smetanová Sportovní střelba F. Šrámek Horská cyklistika D. Pitner Stolní tenis v regionu O. Kadlček Moderní lyžování I. Nemravová Jména A. Tinková Památky v regionu V. Mahel Wehrmacht D. Štefaník Pravěké osídlení Dol. Němčí T. Talská Obezita D. Straňáková Sociální činnost M. Rachůnková Poruchy příjmu potravy M. Mančíková Poruchy příjmu potravy

21 K. Pomykalová Regionální kuchyně N. Kubíčková Výroba piva N. Dvořáčková Regionální kuchyně R. Pochylá Obchodní akademie UH,UB J. Stojaspal Biomasa, výroba bioplynu J. Zaduban Mikroregion Bílé Karpaty M. Bohunová Kroj v Dolním Němčí Absolventské práce žáků 9. ročníku vítězové: Marie Horňáková W. Shakespeare oblíbený autor práce v Aj Ivana Karlíková Judo Vojtěch Mahel Wehrmacht Filip Kadlček Poštovní holubi Tereza Krhovská Velká Británie práce v Aj Radka Pochylá Obchodní akademie Pavel Stojaspal Světlo Jan Juřenčák Kickbox Vanessa Smetanová Sportovní střelba Ocenění žáci zleva: T. Krhovská, V. Smetanová, F. Kadlček, J. Stojaspal, F. Šrámek, M. Horňáková, I. Karlíková, V. Mahel

22

23 Výsledky v soutěžích I. ročník 2. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu. Matyáš Bobčík 3. místo ve školním kole recitační soutěže 2. místo v okrskovém kole Mc Donald`s Cupu 4. místo v okresním kole Mc Donald`s Cupu 1. místo v soutěži Ekohrátky Patrik Richtr 1. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Bradáč a Marek Bartoň - 3. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Lebloch vítěz výtvarné soutěže Jan Klabačka vítězové recitační soutěže Anna Kadlčková Kryštof Šumšal vítěz soutěže Ekohrátky II. ročník II. třída obsadila ve sběru papíru celkově 2. místo a v jednotlivcích obsadil Václav Němeček 2. místo a Iva Zelinková 4. místo. Iva Zelinková, Ladislav Hladík, Natálie Fibichrová - 3. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zelený lísteček III. ročník Ve sběru papíru třída obsadila 3. místo na škole. Pavel Brencus 1. místo ve školním kole Velké soutěže o přírodě Monika Nevařilová - 2. místo v kategorii plošné práce výtvarná soutěž Amelie Macků, Anežka Žufánková - 1. místo v kategorii keramika

24 Tobiáš Huspenina, Matěj Stojaspal - 2. místo McDonald Cup okrskové kolo Pavel Brencus, Natálie Štefaníková - 1. místo v oblastním kole soutěže Zlatý list Pavel Brencus, Julie Cmolová, Anna Tomancová - vítězové olympiády v anglickém jazyce Lukáš Schuster, Monika Nevařilová, Pavel Brencus vítězové matematické soutěže IV. ročník Lukáš Ambros, Dominik Karlík, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík, Martin Baroň, Petr Bobčík, Tomáš Hibler - okresní kolo Mc Donalds Cup Dominika Gregorová, Nela Haluzová vítězky recitační soutěže Jakub Straňák 3. místo v branném závodě Nicol Poláchová, Veronika Martišová vítězky výtvarné soutěže Dominik Karlík, Dominika Gregorová, Lukáš Ambros, Kateřina Pechalová vítězové sportovních soutěží Sabina Šumšalová, Dominik Karlík vítězové školního kola olympiády v Aj Oliver Mikulička 2. místo ve školním sběru papíru V. ročník Pavel Beníček 1. místo v okrskovém kole recitační soutěže David Tinka, Roman Bobčík soutěž Mc Donalds Cup 1. místo v okrskovém kole v Uh. Brodě, 1. místo v okresním kole v Uh. Hradišti, 4. místo v krajském kole ve Zlíně Iveta Valková 3. místo ve výtvarné soutěži pořádané DDM Šikula Vítězslav Klabačka, Denisa Kovaříková, David Tinka vítězové olympiády v Aj Pavel Beníček, Radim Sípek, David Tinka vítězové matematické soutěže

25 II. stupeň Matematika V okresním kole matematické olympiády dosáhli žáci 9. ročníku skvělých výsledků. Vojtěch Mahel získal 4. místo a Marek Dula a Pavel Stojaspal získali 10. a 11. místo. Všichni tři žáci postoupili do krajského kola, kde Pavel Stojaspal získal vynikající 5. místo. V soutěži Matematický klokan získal Vojtěch Mahel v rámci okresu 3. místo a Marek Dula 4. místo. V testování matematiky pro deváté třídy získal Vojtěch Mahel SCIO ocenění za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji mezi žáky základních škol. Výtvarné soutěže Monika a Žaneta Ondrovy, Kateřina Baroňová, Bohuslav Křivda, Kristýna Holzerová, Nikola Kaňůrková - Myslivost Dolní Němčí (ČSM) ocenění Monika Ondrová - Moje nejoblíbenější zvířátko (Uherské Hradiště) Anglický jazyk Marie Horňáková, Julie Pěrková - postup do okresního kola olympiády v Aj Dějepis Martin Bartoš - v okresním kole skončil na krásném 6. místě a vybojoval si postup do krajského kola v Kroměříži Český jazyk Kristýna Holzerová, Jana Ježková - vítězky okrskové recitační soutěže v Hluku

26 Zeměpis Vojtěch Mahel 1.místo v okresním kole olympiády a 6. místo v krajském kole Přírodopis Vojtěch Mahel, Klára Čierníková, Anna Tinková, Roman Hladký, Radek Bobčík, Tomáš Daněk, Pavel Stojaspal - nejúspěšnější řešitelé soutěže Přírodovědný klokan Martin Frola, David Kovařík, Vojtěch Mahel a Michal Bahula - vítězové školního kola biologické olympiády Fyzika Vojtěch Mahel - vítěz školního kola fyzikální olympiády Chemie Vojtěch Mahel a Pavel Stojaspal 5. místo v okresním kolo chemické olympiády Atletická olympiáda Kategorie 6. a 7. tříd: Lukáš Zaduban, Romana Marečková Kategorie 8. a 9. tříd: Petr Jakšič, Pavel Martiš, Pavel Bobčík, Anna Dufková, Gabriela Marečková, Nela Uhříčková

27 Železný žák Chlapci ročník : 1. Roman Bobčík 5. tř., 2.Tomáš Hibler 4. B, 3. Jan Glier 4.B Děvčata ročník: 1. Barbora Ševčíková 4. B, 2. Pavlína Gorošová 4. B, 3. Dominika Gregorová 4. A, Chlapci ročník: 1. Hynek Rusman 7.tř, 2. Viktor Ambros 6. A, 3. Nicolas Marek 6. A Chlapci ročník: 1. Arnošt Mikulička 8. A, 2. Jan Talský 8. B Děvčata ročník: 1. Tereza Krhovská 9.B, 2. Nela Uhříčková 8. A

28 Nejlepší sportovci školy Ondřej Kadlček, Tereza Krhovská, Roman Bobčík a chybí Romana Marečková

29 Zaměstnanci Spodní řada: Blanka Spáčilová, František Ježek, Jindřich Kvasnička, Milan Kvasnička, Petr Kuřina Prostřední řada: Jana Mitáčková, Jana Stojaspalová, Zdenka Hájková, Jana Pacholová, Edita Buršík Jinková, Ľubica Ježková, Hana Miklášová, Jana Trtková, Jana Špaňhelová, Jiřina Tomancová, Jarmila Hrobařová Horní řada: Martina Hajdůchová, Marcela Horká, Rostislav Smrž, Jana Staňová, Miroslava Králíková, Pavlína Bobčíková, Ludmila Beníčková, Simona Synčáková, Dagmar Bahulová, Alena Růžičková, Šárka Došková

30 Pedagogický sbor školy ve školním roce 2013/ Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 2. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 3. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. vých. 4. Borýsková Miriam Aj 5. Mgr. Buršík Jinková Edita Z - Vo 6. Mgr. Hájková Zdeňka M F 7. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 8. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 9. Mgr. Ježek František Aj - Z 10. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 11. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 12. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 13. Mgr. Kvasnička Jindřich Tv Tech. vých. 14. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 15. Mgr. Miklášová Hana Čj - Hv 16. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 17. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 18. Růžičková Alena Vv 19. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 20. Mgr. Spáčilová Blanka 1. st. ZŠ 21. Staňová Jana 1. st. ZŠ 22. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 23. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 24. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 25. Synčáková Simona ved.vychovatelka ŠD 26. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 27. Tomíková Simona vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

31 Správní zaměstnanci Kancelář Údržba Uklízečky Multánová Dagmar Růžička Miroslav Baroňová Jiřina Horáčková Ludmila Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Školní jídelna Janigová Alena Fibichrová Hana Karafiátová Jiřina Kadlčková Marta Stojaspalová Hana Stojaspalová Marie Šrámková Alžběta

32 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejích výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Seznam volitelných předmětů 2013/ ročník Sportovní hry Vaření 9. ročník 1 hod Konverzace v AJ 2 hod - Vaření Sportovní hry Přírodovědný seminář Mediální seminář

33 Školní učební plán I. stupeň Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkem

34 Školní učební plán pro 2. stupeň Poznámky: Ve školním roce 2013/2014 se výuka druhého jazyka netýkala žáků 9. ročníku.. Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník: Počet hodin: Celkem: Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Etická výchova Výběr předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný sem Matemat. seminář Fyzikální seminář Mediální výchova 1 1 Sem. etické vých. 1 1 Konverzace v AJ Vaření Celkem

35 Kronika školního roku ZÁŘÍ září Slavnostní zahájení školního roku září Adaptační kurz žáků 6. ročníku září Výukový pobyt žáků 9.ročníku na Všemině 16. září výstava ovoce a zeleniny 20. září Dopravní hřiště IV.B ŘÍJEN října Návštěva knihovny II. ročník 3. října Branný závod Dolní Němčí 9. října Dopravní hřiště IV.A 9. října Školní kolo ve stolním tenise 12. října Knihovna 6.A, 6.B 13. října Branný závod 21. října Výstava dýní žáků I. stupně 24. října Coca cola cup Strání LISTOPAD listopadu Vorvaň Zlín 14. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.A 18. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.B 20. listopadu Návštěva Obecního úřadu 21. listopadu Straňanská laťka 25. listopadu Preventivní program Policie ČR 27. listopadu Výukový program Balady

36 PROSINEC prosince Mikuláš ve škole prosince Vánoční výstava 16. prosince Výukový program p. Zimovčáka 14. prosince Akademie ZUŠ, Okresní přebor v šachu 20. prosince Bruslení v Uherském Brodě 20. prosince Zpívání a koledování LEDEN ledna Ples SRPŠ 21. ledna Filmové představení ŠD 22. ledna Exkurze do firmy Baťa 22. ledna Turnaj ve florbalu 24. ledna Školní kolo olympiády v Aj- I. stupeň 28. ledna Výchovný koncert ÚNOR února Školní kolo recitační soutěže 6. února Přednáška o jaderné elektrárně 6. února - Scénické čtení herců ze Slov. divadla 12. února Zápis žáků do I. ročníku 12. února Okresní kolo olympiády v Čj 18. února Okresní kolo olympiády v zeměpise 19. února - Okresní kolo olympiády v Aj 24. února Školní kolo Phytagoriády BŘEZEN března Recitační soutěž v Uherském Hradišti 17. března Krajské kolo olympiády v zeměpise

37 18. března Návštěva místní knihovny 19. března Krajské kolo olympiády v matematice 20. března Školní kolo matem. soutěže Klokan 26. března Den otevřených dveří 26. března Okresní kolo olympiády z chemie 27. března Krajské kolo olympiády v dějepise DUBEN dubna Divadelní představení v Hluku 7.dubna Exkurze v památníku Velká Morava 8. dubna Okresní soutěž Poznej a chraň přírodu 9. dubna Soutěž Zlatá stezka, zlatý list dubna Zájezd žáků do Londýna 22. dubna Výukový program Hasík 25. dubna McDonald s Cup v Uh. Brodě 28. dubna Holocaust - přednáška 29. dubna Den Země úklid obce 30. dubna Přednáška o AIDS 30. dubna - Ekohrátky KVĚTEN května Okresní kolo McDonald s cup UH 6. května Rodiče vítáni Den matek II. třída 7. května Okresní kolo Pythagoriády 7. května Výukový program Zdravá pětka 13. května Rodiče vítáni - Jarní tvoření IV.A 14. května Rodiče vítáni Den matek I.B 14. května Exkurze Hostětín 15. května Den s lesy Modrá 15. května Exkurze Hi tech Uherský Brod 19. května Odevzdání absolventských prací 19. května Rodiče vítáni 20. května Ekurze na Drahy v CHKO 28. května O Pohár starosty města Uh. Brod 28. května Akademie ZUŠ ČERVEN června Den dětí 3. června Výstup na Javořinu června Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku

38 9. června Dopravní hřiště Uherský Brod 9. června Zájezd I.A,B do Prahy vítězové soutěže 14. června Rodiče vítáni IV.B soutěže na hřišti června Výletový týden 24. června Železný žák 25. června Atletická olympiáda 26. června Spaní ve škole

39 ZUŠ Dolní Němčí Pedagogický sbor- školní rok 2013/2014 HO - Hudební obor, VO - Výtvarný obor, TO - Taneční obor, LDO - Literárně dramatický obor Mgr. Lenka Bednářová - zástupce ředitele pro ZUŠ, HO klavír, EKN Ludmila Černíčková - HO, kytara Antonín Daníček, DiS - HO, dechové nástroje, EKN Marie Dufková, DiS - HO, kytara, PHV a hudební nauka Mgr. Naděžda Enderesová - HO, hudební nauka, EKN, klavír Dipl. um. Lukáš Frýbort - HO, kytara Ing.Veronika Gajdůšková - HO, sólový zpěv Mgr. Jarmila Hrobařová - HO, EKN, korepetice Mgr. Klára Kolajová - HO, klavír, EKN Mgr. Hana Miklášová - HO, klavír, hudební nauka, EKN MgA. Václav Mareček - HO, zobcová flétna, EKN Veronika Ondrůšková - HO, kytara Michaela Pavelková - HO, kytara, kytarový soubor Eva Pešková - HO, klavír Mgr. Hana Staňová - LDO Jakub Špalek, DiS - HO, housle Marek Teimer - HO, zobcová flétna, klavír, EKN Alena Růžičková - VO Klára Tvrdoňová, DiS - TO Vyučující na pobočkách: Vlčnov - Teimer, Ondrůšková, Gajdůšková Šumice - Enderesová Strání - Kolajová, Miklášová Horní Němčí - Růžičková Počty žáků v jednotlivých oborech: Hudební obor: 131 žáků Výtvarný obor: 54 žáků Taneční obor: 20 žáků Literárně-dramatický obor: 14 žáků Celkem : 219 žáků ZÁŘÍ: Kronika školního roku Zahájení školního roku Ve školním roce 2013/2014 obnovila ZUŠ Dolní Němčí činnost na detašovaném pracovišti ve Strání a nabízí žákům hudebního oboru hru na klavír, elektronické klávesové nástroje a hudební nauku. VO - září se děti zapojili do projektu Mandala dětem, kdy děti tvořily vlastní mandaly, jejíchž fotografie jsme umístili na internet. Na internetu proběhla dražba těchto mandal a získané peníze šly na pomoc nemocným dětem. ŘÍJEN: VO, HO, TO, LDO přípravy na Vánoční výstavku

40 LDO - dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná odešla do důchodu. Od vede tento obor Mgr. Hana Staňová. LISTOPAD: VO přípravy na soutěž Advent HO, TO, LDO příprava programu na Vánoční výstavku a Vánoční akademii PROSINEC: VO - Žáci se zapojili do vánoční soutěže Advent, kde se velmi dobře umístili v konkurenci ostatních škol. Nejstarší děti vytvořily a namalovaly velkou prostorovou instalaci Betlém.Mladší žáci se prezentovali svými kresbami, malbami, keramikou i pracemi z netradičních materiálů. VO - děti se podílely na výzdobě tanečního sálu k výročí školy VO - instalace výtvarné složky Vánoční výstavy HO - Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ (6. prosince 2013) HO, TO, LDO - Vánoční výstava ( prosince 2013) Vánoční akademie ZŠ a ZUŠ (11. prosince 2013) LDO vystoupení pro děti MŠ LEDEN: Přijímací řízení na konzervatoř Tereza Krhovská HO - besídky pro rodiče v sále ZUŠ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Vážení spoluobčané, Přeji Vám pěkné jarní měsíce a veselé velikonoční svátky. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj

Vážení spoluobčané, Přeji Vám pěkné jarní měsíce a veselé velikonoční svátky. Ing. František Hajdůch, starosta obce. Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, zdá se, že letošní zima je už definitivně minulostí a jaro přebralo vládu nejen podle kalendáře, ale i pěkným slunečným počasím. Příroda se začíná probouzet ze zimního klidu a čilý

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více