Vážený a milý čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený a milý čtenáři,"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014

2 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní rok 2013/2014. Po delší době můžeme s radostí konstatovat, že se zastavil trend neustálého snižování počtu žáků. Z loňských 285 se dostáváme na 305 ve 14 třídách. Svoji premiéru má za sebou 36 prvňáčků a z řad nově dojíždějících z Horního Němčí, Strání, Boršic a Slavkova dalších 19 dětí. Většina z nich zahájila školní docházku pobytem na adaptačním kurzu na Kopánkách. Nový školní rok je téměř vždy ve znamení personálních změn. Nejinak tomu bylo i nyní. Po 20 letech působení ve zdejším vzdělávacím ústavu odcházejí do důchodu manželé PaedDr. Jaroslav a Mgr. Eva Horňákovi. Chci jim i na těchto stránkách poděkovat za trpělivost, pedagogický um i takt, se kterým se věnovali žákům ve vyučování i mimo něj. Přeji jim do dalších let hodně štěstí, zdraví i osobní pohody. Výuku hry na flétnu ukončil Mgr. Jiří Bajza. Po mateřské dovolené se vrátily na ZŠ a ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Mgr. Hana Miklášová. Na výuku zpěvu do hudebního oboru nastoupila paní Ing. Veronika Gajdůšková. Došlo i ke změnám v třídnictví. Do 1. tříd nastoupily Jana Staňová a Mgr. Jana Pacholová, do 4. třídy Rostislav Smrž a Mgr. Marcela Horká, do 5. třídy Mgr. Blanka Spáčilová a v 6. třídách Mgr. Edita Buršík Jinková a Mgr. Jana Mitáčková. Ke změnám došlo také v našem školním vzdělávacím programu. Byly upraveny učební plány, do kterých jsme nově zahrnuli témata dopravní výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce, obrana vlasti a finanční gramotnost. Povinně se všichni žáci učili od sedmého ročníku dva cizí jazyky. U nás k angličtině přibyla ruština. Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům možnost výuky v dyslektickém kabinetě, ve své činnosti pokračuje Centrum sportu, školní družina i školní klub s nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na sport, přírodu, vzdělávání i výtvarnou výchovu. Získali jsme novou možnost zapojení našich žáků do Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku organizovaným SŠPHZ Uherské Hradiště. Pro naši školu to znamená zisk 14 zajímavých robotických stavebnic LEGO v hodnotě téměř ,- Kč a nákup materiálu do školních dílen v hodnotě bezmála ,- Kč. Další novinkou byly akce pořádané společně pro rodiče i žáky I. stupně v rámci projektu Rodiče vítáni. Pamětníkům zajisté neuniklo, že právě před 40 lety se slavnostně otevírala budova nové školy. My jsme si toto kulaté výročí připomněli v rámci tradiční vánoční výstavy v prosinci. Naše pozvání přijali bývalí i současní zaměstnanci školy, předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje, Mgr. Pavel Motyčka z Etického fóra ČR, starostové i ředitelé škol z okolních obcí a samozřejmě zástupce zřizovatele starosta ing. František Hajdůch. Po krátké kulturní vložce žáků ZUŠ a pronesených proslovech nám bylo uděleno významné ocenění Etická škola, kterým se může pochlubit jen velmi málo vzdělávacích ústavů v republice. Po prohlídce tříd, odborných učeben a samotné výstavy následovaly neformální rozhovory, vzpomínky téměř stovky současných i bývalých pracovníků školy. Vzpomínkovou atmosféru podkreslovala svým vystoupením folková kapela Děvčice. Na konci května jsem byl společně se zástupkyní Mgr. Ľubicí Ježkovou pozván na setkání s členy SRPŠ při naší škole. V tradičně velmi příjemné pracovní atmosféře jsme poděkovali za práci paní Marii Horňákové, která jako předsedkyně vedla toto sdružení. Na její místo byla zvolena paní Mgr. Veronika Ježková. Jménem svým i jménem žáků ještě jednou děkuji bývalé předsedkyni a těším se na stejně dobrou spolupráci s novým vedením. Nyní se pomalu přesuňme ke konci školního roku. Pro naše deváťáky to je také čas, kdy obhajují svoje absolventské práce (a mohu říci, že drtivá většina z nich velmi dobře) a po prázdninách je čeká nové školní prostředí. Na Gymnázium Uherské Hradiště jich odešlo 6, do Uherského Brodu 3, do Kroměříže 3, SOŠ a gymnázium Staré Město 3, OA Uh. Hradiště 4, SŠPHZ Uherské Hradiště zdravotnický asistent 3, hotelnictví 1, strojírenství 2, SPŠ Zlín 3, SŠ informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1, SPgŠ Zlín 1, SOŠ Bojkovice 1, SPŠOA Uherský Brod 5, Konzervatoř Kroměříž 1, COPt Uh. Brod uměleckořemeslné zpracování kovů 1, SOU Uh. Brod - tesař 1, zahradnice 1, SOŠ Uh. Hradiště kadeřnice 2.3 žáci byli přijati z 5. třídy na Gymnázium Uherské Hradiště. Nemohu zapomenout na činnost ZUŠ. Do hudebního oboru se přihlásilo 131 žáků, výtvarného oboru 54, tanečního 20 a LDO 14 žáků. Krásná byla jejich vystoupení na Vánoční výstavě, akademiích, besídkách pro rodiče, Jarním koncertě, účinkování v MŠ nebo v Domě pro seniory. Kromě učeben v Dolním Němčí využíváme i pracoviště v Šumicích, Strání, Vlčnově a Horním Němčí. Během prvního pololetí opustila literárně-dramatický obor jeho dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. V současné době tento obor vede Mgr. Hana Staňová. Letos odchází z naší ZUŠ 5 absolventek. Na kytaru, klávesy a 2x klavír zahrály na svém absolventském koncertě v květnu 2014 v sále ZUŠ. Pátá absolventka absolvovala v Šumicích na klávesy. Při této příležitosti chci poděkovat Mgr. Lence Bednářové, která vedla ZUŠ po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kolajové. Závěrem chci vyslovit přání, aby vysoký standard spolupráce mezi školou, zřizovatelem, SRPŠ, školskou radou i místními spolky zůstal nejméně na takové úrovni jako doposud. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Mgr. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková Poděkování p. Horňákové za práci v SRPŠ. V červnu 2014 byla zvolena nová předsedkyně SRPŠ p. Mgr. Veronika Ježková.

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. A Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík 4. B Sabina Šumšalová, Tomáš Kadlček 5. tř. Pavel Beníček, Roman Bobčík 6. A Matěj Zelinka, Aneta Antlová 6. B Libor Tinka, Romana Marečková 7. tř. Adam Ďubašík, Aneta Bachůrková 8. A Arnošt Mikulička, Klára Čierníková 8. B Izabela Zemčíková, Adéla Kolísková 9. A Josef Kolísek, Marie Bohunová 9. B Jan Juřenčák, Martin Sípek Předseda: Josef Kolísek Místopředseda: Klára Čierníková

5 Třídy ve školním roce 2013/2014 I. A Třídní učitel: Jana Staňová Přední řada zleva: Tomáš Růžička, Radek Nevařil, Matěj Bradáč, Marek Bartoň, Matěj Hubáček, Matyáš Pechal, Matyáš Bobčík Horní řada zleva: Patrik Richtr, Tomáš Cmol, Sára Uhrová, Iveta Križanová, Barbora Zetková, Hana Zmidlochová, Eliška Dohnalová, Valerie Macků, Adéla Gregorová, Tereza Valášková, Vojtěch Mudrák Knižní odměny získali: Matyáš Bobčík, Adéla Gregorová za vzornou, pečlivou práci a pěkné chování

6 I. B Třídní učitel: Mgr. Jana Pacholová První řada zleva: Matěj Lebloch, Jan Klabačka, Pham Quyet Tien, Denis Holzer, Adam Halík, Filip Macháček, Martin Žufánek, Tomáš Tinka Horní řada zleva: Jana Kohoutková, Josefína Brencusová, Adriana Kadlčková, Denisa Tomšejová, Kryštof Šumšal, Charlota Míšková, Anna Kadlčková, Nicole Švardalová, Valerie Škařupová Knižní odměny získali: Tomáš Tinka, Jan Klabačka za velmi dobrou práci

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Tadeáš Krhovský, Tomáš Šťastný, Matěj Mikel, Štěpán Fibichr, Jakub Tinka, Tomáš Glier, Kryštof Miklánek, Tomáš Lehký Prostřední řada zleva: Tereza Cmolová, Veronika Žufánková, Iva Zelinková, Adéla Jemelíková, Natálie Fibichrová, Johana Šídlová, Tereza Jemelíková, Petra Kadlčková, Adéla Dufková, Vanesa Šlamborová, Kristýna Mitáčková, Lucie Mikulková Horní řada zleva: Václav Němeček, Pham Hong Phuoc, Adam Fibichr, Aleš Šenkár, Ladislav Hladík, Mikuláš Martiš, Michal Grebeníček, Radim Kroča, Patrik Marčík, Tobias Vlk Knižní odměny získali: Kristýna Mitáčková, Tereza Jemelíková, Václav Němeček za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování

8 III. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana Asistent pedagoga: Došková Šárka První řada zleva: Anna Tomancová, Anežka Žufánková, Julie Cmolová, Amelie Macků, Natálie Štefaníková, Markéta Beníčková, Lucie Hučíková, Alexandra Pavlušová, Monika Nevařilová, Kamila Stojaspalová Zadní řada zleva: Jan Machalík, Lukáš Schuster, Tomáš Urbanec, Jakub Kučera, Matěj Stojaspal, Tobiáš Huspenina, Pavel Brencus Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Markéta Beníčková za prospěch, aktivitu ve vyučování, plnění školních povinností

9 IV. A Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Johana Polášková, Veronika Uhrová, Dominika Gregorová, Nicol Poláchová, Nela Haluzová, Aneta Kohoutková, Kateřina Pechalová, Eliška Kadlčková, Nikola Baroňová Horní řada zleva: Jakub Straňák, Dominik Karlík, Lukáš Ambros, Jiří Kolář, Adrian Uher, Přemysl Bobčík, Lukáš Bobčík, Martin Smetana Knižní odměny získali: Veronika Uhrová, Dominik Karlík za výborný prospěch a chování, vzornou domácí přípravu

10 IV. B Třídní učitel: Smrž Rostislav První řada zleva: Barbora Ševčíková, Sabina Šumšalová, Marie Stojaspalová, Tereza Ševčíková, Veronika Martišová, Pavlína Gorošová, Anežka Hrobařová, Denisa Kadlčková, Gisela Karasová Zadní řada zleva: Tomáš Hibler, Martin Baroň, Tobiáš Šmejdíř, Petr Bobčík, Jan Glier, Oliver Mikulička, David Kadlček, Josef Šlambor Knižní odměny získali: Sabina Šumšalová za pozitivní vliv na kolektiv a úspěchy v soutěžích

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Spáčilová Blanka První řada: Marek Mudrák Druhá řada zleva: David Tinka, Ondřej Válek, Roman Bobčík, Filip Kolář, Richard David Vaněk, Radim Sípek, Kevin Krzepicki, Antonín Mandík, Petr Talský Horní řada zleva: Adam Daněk, Vítězslav Klabačka, Nikola Doležalová, Alena Pfeiferová, Iveta Valková, Julie Kočišová, Lucie Bršlicová, Johana Rusňáková, Denisa Kovaříková, Pavel Beníček Knižní odměny získali: Pavel Beníček, David Tinka za pěkné školní výsledky, vzorné chování, reprezentaci školy

12 VI. A Třídní učitel: Mgr. Buršík Jinková Edita První řada zleva: Ondřej Pomykal, Filip Macalík, Antonín Ježek, Viktor Ambros, Roman Lukášík, Matěj Zelinka, Daniel Rejl, David Podroužek, Nicolas Marek Druhá řada zleva: Markéta Kadlčková, Kristýna Huňková, Kristýna Holzerová, Markéta Hučíková, Pavla Pomykalová, Nikola Huspeninová, Terezie Kadlčková, Žaneta Ondrová, Sára Ježková, Eva Hanáková, Monika Ondrová, Aneta Antlová, Viktorie Pavelková Knižní odměny získali: Viktorie Pavelková, Viktor Ambros za výborné studijní výsledky a vzornou reprezentaci školy

13 VI. B Třídní učitel: Mgr. Mitáčková Jana První řada zleva: Václav Straňák, Martin Frola, Pavel Kolář, Martin Kvasnička, Lukáš Zaduban, Libor Tinka, David Nemrava, Jan Gregor Druhá řada zleva: Eliška Ježková, Denisa Karlíková, Romana Marečková, Kateřina Baroňová, Kateřina Krhovská, Kristýna Zlomková, Kateřina Kočí, Radka Pospíšková, Ester Umlaufová, Natálie Andrášková, Adéla Grebeníčková, Dominika Mančíková, Adéla Světinská Knižní odměny získali: Denisa Karlíková, Romana Marečková za práci pro třídu

14 VII. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Jakub Slaník, Vojtěch Zimčák, Antonín Uher, Jakub Blaha, Marek Šimčík, Adam Ďubašík, Alexandr Mahdal Druhá řada zleva: Ondřej Kučera, Lucie Hiblerová, Natálie Vlková, Adéla Juřenčáková, Denisa Merca, Erika Stojaspalová, Veronika Ježková, Tereza Němcová, Nikola Kaňůrková, Denisa Kohoutková Třetí řada zleva: Anna Stojaspalová, Julie Pěrková, David Kovařík, Ivan Fábry, Hynek Rusman, Rostislav Krhovský, Tomáš Stojaspal, Denisa Rybnikářová, Aneta Bachůrková Knižní odměny získali: Veronika Ježková, Alexandr Mahdal za práci pro třídní kolektiv, výborný prospěch a chování

15 VIII. A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Arnošt Mikulička, Michal Bahula Druhá řada zleva: Monika Zámečníková, David Kadlček, Libor Hanák, Martin Bartoš, David Boráň, Pavel Bobčík, Matěj Jankových, Zbyněk Krhovský, Josef Kučera Třetí řada zleva: Adéla Růžičková, Nela Uhříčková, Gabriela Kadlčková, Adéla Kročová, Nicole Bršlicová, Klára Čierníková, Karina Valášková, Kateřina Zmidlochová, Anna Uhrová, Denisa Křivdová, Veronika Baroňová, Kristýna Pavelčíková, Silvie Jančová Knižní odměny získali: Silvie Jančová za práci pro třídu

16 VIII. B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar První řada zleva: Roman Hladký, Viktor Ostrožík Druhá řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Denisa Vaňková, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Anna Polášková, Adéla Kolísková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková, Hana Křiváková Třetí řada zleva: Tomáš Schuster, Tomáš Daněk, Martin Hlucký, Pavel Martiš, Patrik Durčák, Robin Jurásek, Jan Talský, Michal Valko Knižní odměny získali: Gabriela Marečková, Tomáš Schuster za kamarádský přístup ke spolužákům a práci pro kolektiv

17 IX. A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Karel Mandík, Josef Kolísek, Filip Kadlček, Šimon Machalík, Ondřej Kadlček, Dominik Pěrka, Daniel Štefaník, Tomáš Tang Minh, Dominik Pitner Druhá řada zleva: Nikol Dvořáčková, Tereza Talská, Michaela Rachůnková, Marie Bohunová, Monika Mančíková, Kristýna Pomykalová, Nikola Kubíčková, Radka Pochylá, Renata Navláčilová, Anna Dufková, Veronika Horňáková, Denisa Straňáková Knižní odměny získali: Ondřej Kadlček, Josef Kolísek za výborný prospěch

18 IX. B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Jan Stojaspal, Vojtěch Mahel, Ivana Karlíková, Marie Horňáková, Anna Tinková, Martin Sípek, Marek Dula, Petr Jakšič Druhá řada zleva: Pavel Stojaspal, Kristýna Dufková, Jan Juřenčák, Tereza Krhovská, Marek Ježek, Irena Nemravová, Vanesa Smetanová, Josef Zaduban, Kateřina Kusendová, František Šrámek, Simona Motyčková, Kristýna Kolářová Knižní odměny získali: Ivana Karlíková, Marie Horňáková za práci pro třídní kolektiv

19 Žáci s průměrem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2013/2014 K. Dufková Boloňský psík K. Kusendová Slovácká slivovice R. Navláčilová Koně F. Kadlček Poštovní holubi V. Horňáková Výroba slivovice A. Dufková Víno Š. Machalík Řeka Morava K. Mandík Památky UNESCO T. Quy Tang Minh Vietnam S. Motyčková Šikana K. Kolářová Náboženství v Dol. Němčí M. Horňáková Můj oblíbený film M. Ježek Můj oblíbený seriál T. Krhovská Škola, kterou navštěvuji D. Pěrka Travelling J. Kolísek Archimedův zákon P. Stojaspal Světlo M. Dula Měsíc P. Jakšič Workout J. Juřenčák Kickbox I. Karlíková Judo V. Smetanová Sportovní střelba F. Šrámek Horská cyklistika D. Pitner Stolní tenis v regionu O. Kadlček Moderní lyžování I. Nemravová Jména A. Tinková Památky v regionu V. Mahel Wehrmacht D. Štefaník Pravěké osídlení Dol. Němčí T. Talská Obezita D. Straňáková Sociální činnost M. Rachůnková Poruchy příjmu potravy M. Mančíková Poruchy příjmu potravy

21 K. Pomykalová Regionální kuchyně N. Kubíčková Výroba piva N. Dvořáčková Regionální kuchyně R. Pochylá Obchodní akademie UH,UB J. Stojaspal Biomasa, výroba bioplynu J. Zaduban Mikroregion Bílé Karpaty M. Bohunová Kroj v Dolním Němčí Absolventské práce žáků 9. ročníku vítězové: Marie Horňáková W. Shakespeare oblíbený autor práce v Aj Ivana Karlíková Judo Vojtěch Mahel Wehrmacht Filip Kadlček Poštovní holubi Tereza Krhovská Velká Británie práce v Aj Radka Pochylá Obchodní akademie Pavel Stojaspal Světlo Jan Juřenčák Kickbox Vanessa Smetanová Sportovní střelba Ocenění žáci zleva: T. Krhovská, V. Smetanová, F. Kadlček, J. Stojaspal, F. Šrámek, M. Horňáková, I. Karlíková, V. Mahel

22

23 Výsledky v soutěžích I. ročník 2. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu. Matyáš Bobčík 3. místo ve školním kole recitační soutěže 2. místo v okrskovém kole Mc Donald`s Cupu 4. místo v okresním kole Mc Donald`s Cupu 1. místo v soutěži Ekohrátky Patrik Richtr 1. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Bradáč a Marek Bartoň - 3. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Lebloch vítěz výtvarné soutěže Jan Klabačka vítězové recitační soutěže Anna Kadlčková Kryštof Šumšal vítěz soutěže Ekohrátky II. ročník II. třída obsadila ve sběru papíru celkově 2. místo a v jednotlivcích obsadil Václav Němeček 2. místo a Iva Zelinková 4. místo. Iva Zelinková, Ladislav Hladík, Natálie Fibichrová - 3. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zelený lísteček III. ročník Ve sběru papíru třída obsadila 3. místo na škole. Pavel Brencus 1. místo ve školním kole Velké soutěže o přírodě Monika Nevařilová - 2. místo v kategorii plošné práce výtvarná soutěž Amelie Macků, Anežka Žufánková - 1. místo v kategorii keramika

24 Tobiáš Huspenina, Matěj Stojaspal - 2. místo McDonald Cup okrskové kolo Pavel Brencus, Natálie Štefaníková - 1. místo v oblastním kole soutěže Zlatý list Pavel Brencus, Julie Cmolová, Anna Tomancová - vítězové olympiády v anglickém jazyce Lukáš Schuster, Monika Nevařilová, Pavel Brencus vítězové matematické soutěže IV. ročník Lukáš Ambros, Dominik Karlík, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík, Martin Baroň, Petr Bobčík, Tomáš Hibler - okresní kolo Mc Donalds Cup Dominika Gregorová, Nela Haluzová vítězky recitační soutěže Jakub Straňák 3. místo v branném závodě Nicol Poláchová, Veronika Martišová vítězky výtvarné soutěže Dominik Karlík, Dominika Gregorová, Lukáš Ambros, Kateřina Pechalová vítězové sportovních soutěží Sabina Šumšalová, Dominik Karlík vítězové školního kola olympiády v Aj Oliver Mikulička 2. místo ve školním sběru papíru V. ročník Pavel Beníček 1. místo v okrskovém kole recitační soutěže David Tinka, Roman Bobčík soutěž Mc Donalds Cup 1. místo v okrskovém kole v Uh. Brodě, 1. místo v okresním kole v Uh. Hradišti, 4. místo v krajském kole ve Zlíně Iveta Valková 3. místo ve výtvarné soutěži pořádané DDM Šikula Vítězslav Klabačka, Denisa Kovaříková, David Tinka vítězové olympiády v Aj Pavel Beníček, Radim Sípek, David Tinka vítězové matematické soutěže

25 II. stupeň Matematika V okresním kole matematické olympiády dosáhli žáci 9. ročníku skvělých výsledků. Vojtěch Mahel získal 4. místo a Marek Dula a Pavel Stojaspal získali 10. a 11. místo. Všichni tři žáci postoupili do krajského kola, kde Pavel Stojaspal získal vynikající 5. místo. V soutěži Matematický klokan získal Vojtěch Mahel v rámci okresu 3. místo a Marek Dula 4. místo. V testování matematiky pro deváté třídy získal Vojtěch Mahel SCIO ocenění za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji mezi žáky základních škol. Výtvarné soutěže Monika a Žaneta Ondrovy, Kateřina Baroňová, Bohuslav Křivda, Kristýna Holzerová, Nikola Kaňůrková - Myslivost Dolní Němčí (ČSM) ocenění Monika Ondrová - Moje nejoblíbenější zvířátko (Uherské Hradiště) Anglický jazyk Marie Horňáková, Julie Pěrková - postup do okresního kola olympiády v Aj Dějepis Martin Bartoš - v okresním kole skončil na krásném 6. místě a vybojoval si postup do krajského kola v Kroměříži Český jazyk Kristýna Holzerová, Jana Ježková - vítězky okrskové recitační soutěže v Hluku

26 Zeměpis Vojtěch Mahel 1.místo v okresním kole olympiády a 6. místo v krajském kole Přírodopis Vojtěch Mahel, Klára Čierníková, Anna Tinková, Roman Hladký, Radek Bobčík, Tomáš Daněk, Pavel Stojaspal - nejúspěšnější řešitelé soutěže Přírodovědný klokan Martin Frola, David Kovařík, Vojtěch Mahel a Michal Bahula - vítězové školního kola biologické olympiády Fyzika Vojtěch Mahel - vítěz školního kola fyzikální olympiády Chemie Vojtěch Mahel a Pavel Stojaspal 5. místo v okresním kolo chemické olympiády Atletická olympiáda Kategorie 6. a 7. tříd: Lukáš Zaduban, Romana Marečková Kategorie 8. a 9. tříd: Petr Jakšič, Pavel Martiš, Pavel Bobčík, Anna Dufková, Gabriela Marečková, Nela Uhříčková

27 Železný žák Chlapci ročník : 1. Roman Bobčík 5. tř., 2.Tomáš Hibler 4. B, 3. Jan Glier 4.B Děvčata ročník: 1. Barbora Ševčíková 4. B, 2. Pavlína Gorošová 4. B, 3. Dominika Gregorová 4. A, Chlapci ročník: 1. Hynek Rusman 7.tř, 2. Viktor Ambros 6. A, 3. Nicolas Marek 6. A Chlapci ročník: 1. Arnošt Mikulička 8. A, 2. Jan Talský 8. B Děvčata ročník: 1. Tereza Krhovská 9.B, 2. Nela Uhříčková 8. A

28 Nejlepší sportovci školy Ondřej Kadlček, Tereza Krhovská, Roman Bobčík a chybí Romana Marečková

29 Zaměstnanci Spodní řada: Blanka Spáčilová, František Ježek, Jindřich Kvasnička, Milan Kvasnička, Petr Kuřina Prostřední řada: Jana Mitáčková, Jana Stojaspalová, Zdenka Hájková, Jana Pacholová, Edita Buršík Jinková, Ľubica Ježková, Hana Miklášová, Jana Trtková, Jana Špaňhelová, Jiřina Tomancová, Jarmila Hrobařová Horní řada: Martina Hajdůchová, Marcela Horká, Rostislav Smrž, Jana Staňová, Miroslava Králíková, Pavlína Bobčíková, Ludmila Beníčková, Simona Synčáková, Dagmar Bahulová, Alena Růžičková, Šárka Došková

30 Pedagogický sbor školy ve školním roce 2013/ Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 2. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 3. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. vých. 4. Borýsková Miriam Aj 5. Mgr. Buršík Jinková Edita Z - Vo 6. Mgr. Hájková Zdeňka M F 7. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 8. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 9. Mgr. Ježek František Aj - Z 10. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 11. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 12. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 13. Mgr. Kvasnička Jindřich Tv Tech. vých. 14. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 15. Mgr. Miklášová Hana Čj - Hv 16. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 17. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 18. Růžičková Alena Vv 19. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 20. Mgr. Spáčilová Blanka 1. st. ZŠ 21. Staňová Jana 1. st. ZŠ 22. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 23. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 24. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 25. Synčáková Simona ved.vychovatelka ŠD 26. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 27. Tomíková Simona vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

31 Správní zaměstnanci Kancelář Údržba Uklízečky Multánová Dagmar Růžička Miroslav Baroňová Jiřina Horáčková Ludmila Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Školní jídelna Janigová Alena Fibichrová Hana Karafiátová Jiřina Kadlčková Marta Stojaspalová Hana Stojaspalová Marie Šrámková Alžběta

32 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejích výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Seznam volitelných předmětů 2013/ ročník Sportovní hry Vaření 9. ročník 1 hod Konverzace v AJ 2 hod - Vaření Sportovní hry Přírodovědný seminář Mediální seminář

33 Školní učební plán I. stupeň Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkem

34 Školní učební plán pro 2. stupeň Poznámky: Ve školním roce 2013/2014 se výuka druhého jazyka netýkala žáků 9. ročníku.. Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník: Počet hodin: Celkem: Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Etická výchova Výběr předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný sem Matemat. seminář Fyzikální seminář Mediální výchova 1 1 Sem. etické vých. 1 1 Konverzace v AJ Vaření Celkem

35 Kronika školního roku ZÁŘÍ září Slavnostní zahájení školního roku září Adaptační kurz žáků 6. ročníku září Výukový pobyt žáků 9.ročníku na Všemině 16. září výstava ovoce a zeleniny 20. září Dopravní hřiště IV.B ŘÍJEN října Návštěva knihovny II. ročník 3. října Branný závod Dolní Němčí 9. října Dopravní hřiště IV.A 9. října Školní kolo ve stolním tenise 12. října Knihovna 6.A, 6.B 13. října Branný závod 21. října Výstava dýní žáků I. stupně 24. října Coca cola cup Strání LISTOPAD listopadu Vorvaň Zlín 14. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.A 18. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.B 20. listopadu Návštěva Obecního úřadu 21. listopadu Straňanská laťka 25. listopadu Preventivní program Policie ČR 27. listopadu Výukový program Balady

36 PROSINEC prosince Mikuláš ve škole prosince Vánoční výstava 16. prosince Výukový program p. Zimovčáka 14. prosince Akademie ZUŠ, Okresní přebor v šachu 20. prosince Bruslení v Uherském Brodě 20. prosince Zpívání a koledování LEDEN ledna Ples SRPŠ 21. ledna Filmové představení ŠD 22. ledna Exkurze do firmy Baťa 22. ledna Turnaj ve florbalu 24. ledna Školní kolo olympiády v Aj- I. stupeň 28. ledna Výchovný koncert ÚNOR února Školní kolo recitační soutěže 6. února Přednáška o jaderné elektrárně 6. února - Scénické čtení herců ze Slov. divadla 12. února Zápis žáků do I. ročníku 12. února Okresní kolo olympiády v Čj 18. února Okresní kolo olympiády v zeměpise 19. února - Okresní kolo olympiády v Aj 24. února Školní kolo Phytagoriády BŘEZEN března Recitační soutěž v Uherském Hradišti 17. března Krajské kolo olympiády v zeměpise

37 18. března Návštěva místní knihovny 19. března Krajské kolo olympiády v matematice 20. března Školní kolo matem. soutěže Klokan 26. března Den otevřených dveří 26. března Okresní kolo olympiády z chemie 27. března Krajské kolo olympiády v dějepise DUBEN dubna Divadelní představení v Hluku 7.dubna Exkurze v památníku Velká Morava 8. dubna Okresní soutěž Poznej a chraň přírodu 9. dubna Soutěž Zlatá stezka, zlatý list dubna Zájezd žáků do Londýna 22. dubna Výukový program Hasík 25. dubna McDonald s Cup v Uh. Brodě 28. dubna Holocaust - přednáška 29. dubna Den Země úklid obce 30. dubna Přednáška o AIDS 30. dubna - Ekohrátky KVĚTEN května Okresní kolo McDonald s cup UH 6. května Rodiče vítáni Den matek II. třída 7. května Okresní kolo Pythagoriády 7. května Výukový program Zdravá pětka 13. května Rodiče vítáni - Jarní tvoření IV.A 14. května Rodiče vítáni Den matek I.B 14. května Exkurze Hostětín 15. května Den s lesy Modrá 15. května Exkurze Hi tech Uherský Brod 19. května Odevzdání absolventských prací 19. května Rodiče vítáni 20. května Ekurze na Drahy v CHKO 28. května O Pohár starosty města Uh. Brod 28. května Akademie ZUŠ ČERVEN června Den dětí 3. června Výstup na Javořinu června Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku

38 9. června Dopravní hřiště Uherský Brod 9. června Zájezd I.A,B do Prahy vítězové soutěže 14. června Rodiče vítáni IV.B soutěže na hřišti června Výletový týden 24. června Železný žák 25. června Atletická olympiáda 26. června Spaní ve škole

39 ZUŠ Dolní Němčí Pedagogický sbor- školní rok 2013/2014 HO - Hudební obor, VO - Výtvarný obor, TO - Taneční obor, LDO - Literárně dramatický obor Mgr. Lenka Bednářová - zástupce ředitele pro ZUŠ, HO klavír, EKN Ludmila Černíčková - HO, kytara Antonín Daníček, DiS - HO, dechové nástroje, EKN Marie Dufková, DiS - HO, kytara, PHV a hudební nauka Mgr. Naděžda Enderesová - HO, hudební nauka, EKN, klavír Dipl. um. Lukáš Frýbort - HO, kytara Ing.Veronika Gajdůšková - HO, sólový zpěv Mgr. Jarmila Hrobařová - HO, EKN, korepetice Mgr. Klára Kolajová - HO, klavír, EKN Mgr. Hana Miklášová - HO, klavír, hudební nauka, EKN MgA. Václav Mareček - HO, zobcová flétna, EKN Veronika Ondrůšková - HO, kytara Michaela Pavelková - HO, kytara, kytarový soubor Eva Pešková - HO, klavír Mgr. Hana Staňová - LDO Jakub Špalek, DiS - HO, housle Marek Teimer - HO, zobcová flétna, klavír, EKN Alena Růžičková - VO Klára Tvrdoňová, DiS - TO Vyučující na pobočkách: Vlčnov - Teimer, Ondrůšková, Gajdůšková Šumice - Enderesová Strání - Kolajová, Miklášová Horní Němčí - Růžičková Počty žáků v jednotlivých oborech: Hudební obor: 131 žáků Výtvarný obor: 54 žáků Taneční obor: 20 žáků Literárně-dramatický obor: 14 žáků Celkem : 219 žáků ZÁŘÍ: Kronika školního roku Zahájení školního roku Ve školním roce 2013/2014 obnovila ZUŠ Dolní Němčí činnost na detašovaném pracovišti ve Strání a nabízí žákům hudebního oboru hru na klavír, elektronické klávesové nástroje a hudební nauku. VO - září se děti zapojili do projektu Mandala dětem, kdy děti tvořily vlastní mandaly, jejíchž fotografie jsme umístili na internet. Na internetu proběhla dražba těchto mandal a získané peníze šly na pomoc nemocným dětem. ŘÍJEN: VO, HO, TO, LDO přípravy na Vánoční výstavku

40 LDO - dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná odešla do důchodu. Od vede tento obor Mgr. Hana Staňová. LISTOPAD: VO přípravy na soutěž Advent HO, TO, LDO příprava programu na Vánoční výstavku a Vánoční akademii PROSINEC: VO - Žáci se zapojili do vánoční soutěže Advent, kde se velmi dobře umístili v konkurenci ostatních škol. Nejstarší děti vytvořily a namalovaly velkou prostorovou instalaci Betlém.Mladší žáci se prezentovali svými kresbami, malbami, keramikou i pracemi z netradičních materiálů. VO - děti se podílely na výzdobě tanečního sálu k výročí školy VO - instalace výtvarné složky Vánoční výstavy HO - Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ (6. prosince 2013) HO, TO, LDO - Vánoční výstava ( prosince 2013) Vánoční akademie ZŠ a ZUŠ (11. prosince 2013) LDO vystoupení pro děti MŠ LEDEN: Přijímací řízení na konzervatoř Tereza Krhovská HO - besídky pro rodiče v sále ZUŠ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více