Vážený a milý čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený a milý čtenáři,"

Transkript

1 ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014

2 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní rok 2013/2014. Po delší době můžeme s radostí konstatovat, že se zastavil trend neustálého snižování počtu žáků. Z loňských 285 se dostáváme na 305 ve 14 třídách. Svoji premiéru má za sebou 36 prvňáčků a z řad nově dojíždějících z Horního Němčí, Strání, Boršic a Slavkova dalších 19 dětí. Většina z nich zahájila školní docházku pobytem na adaptačním kurzu na Kopánkách. Nový školní rok je téměř vždy ve znamení personálních změn. Nejinak tomu bylo i nyní. Po 20 letech působení ve zdejším vzdělávacím ústavu odcházejí do důchodu manželé PaedDr. Jaroslav a Mgr. Eva Horňákovi. Chci jim i na těchto stránkách poděkovat za trpělivost, pedagogický um i takt, se kterým se věnovali žákům ve vyučování i mimo něj. Přeji jim do dalších let hodně štěstí, zdraví i osobní pohody. Výuku hry na flétnu ukončil Mgr. Jiří Bajza. Po mateřské dovolené se vrátily na ZŠ a ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Mgr. Hana Miklášová. Na výuku zpěvu do hudebního oboru nastoupila paní Ing. Veronika Gajdůšková. Došlo i ke změnám v třídnictví. Do 1. tříd nastoupily Jana Staňová a Mgr. Jana Pacholová, do 4. třídy Rostislav Smrž a Mgr. Marcela Horká, do 5. třídy Mgr. Blanka Spáčilová a v 6. třídách Mgr. Edita Buršík Jinková a Mgr. Jana Mitáčková. Ke změnám došlo také v našem školním vzdělávacím programu. Byly upraveny učební plány, do kterých jsme nově zahrnuli témata dopravní výchovy, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce, obrana vlasti a finanční gramotnost. Povinně se všichni žáci učili od sedmého ročníku dva cizí jazyky. U nás k angličtině přibyla ruština. Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům možnost výuky v dyslektickém kabinetě, ve své činnosti pokračuje Centrum sportu, školní družina i školní klub s nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na sport, přírodu, vzdělávání i výtvarnou výchovu. Získali jsme novou možnost zapojení našich žáků do Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku organizovaným SŠPHZ Uherské Hradiště. Pro naši školu to znamená zisk 14 zajímavých robotických stavebnic LEGO v hodnotě téměř ,- Kč a nákup materiálu do školních dílen v hodnotě bezmála ,- Kč. Další novinkou byly akce pořádané společně pro rodiče i žáky I. stupně v rámci projektu Rodiče vítáni. Pamětníkům zajisté neuniklo, že právě před 40 lety se slavnostně otevírala budova nové školy. My jsme si toto kulaté výročí připomněli v rámci tradiční vánoční výstavy v prosinci. Naše pozvání přijali bývalí i současní zaměstnanci školy, předsedkyně SRPŠ paní Marie Horňáková, ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje, Mgr. Pavel Motyčka z Etického fóra ČR, starostové i ředitelé škol z okolních obcí a samozřejmě zástupce zřizovatele starosta ing. František Hajdůch. Po krátké kulturní vložce žáků ZUŠ a pronesených proslovech nám bylo uděleno významné ocenění Etická škola, kterým se může pochlubit jen velmi málo vzdělávacích ústavů v republice. Po prohlídce tříd, odborných učeben a samotné výstavy následovaly neformální rozhovory, vzpomínky téměř stovky současných i bývalých pracovníků školy. Vzpomínkovou atmosféru podkreslovala svým vystoupením folková kapela Děvčice. Na konci května jsem byl společně se zástupkyní Mgr. Ľubicí Ježkovou pozván na setkání s členy SRPŠ při naší škole. V tradičně velmi příjemné pracovní atmosféře jsme poděkovali za práci paní Marii Horňákové, která jako předsedkyně vedla toto sdružení. Na její místo byla zvolena paní Mgr. Veronika Ježková. Jménem svým i jménem žáků ještě jednou děkuji bývalé předsedkyni a těším se na stejně dobrou spolupráci s novým vedením. Nyní se pomalu přesuňme ke konci školního roku. Pro naše deváťáky to je také čas, kdy obhajují svoje absolventské práce (a mohu říci, že drtivá většina z nich velmi dobře) a po prázdninách je čeká nové školní prostředí. Na Gymnázium Uherské Hradiště jich odešlo 6, do Uherského Brodu 3, do Kroměříže 3, SOŠ a gymnázium Staré Město 3, OA Uh. Hradiště 4, SŠPHZ Uherské Hradiště zdravotnický asistent 3, hotelnictví 1, strojírenství 2, SPŠ Zlín 3, SŠ informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1, SPgŠ Zlín 1, SOŠ Bojkovice 1, SPŠOA Uherský Brod 5, Konzervatoř Kroměříž 1, COPt Uh. Brod uměleckořemeslné zpracování kovů 1, SOU Uh. Brod - tesař 1, zahradnice 1, SOŠ Uh. Hradiště kadeřnice 2.3 žáci byli přijati z 5. třídy na Gymnázium Uherské Hradiště. Nemohu zapomenout na činnost ZUŠ. Do hudebního oboru se přihlásilo 131 žáků, výtvarného oboru 54, tanečního 20 a LDO 14 žáků. Krásná byla jejich vystoupení na Vánoční výstavě, akademiích, besídkách pro rodiče, Jarním koncertě, účinkování v MŠ nebo v Domě pro seniory. Kromě učeben v Dolním Němčí využíváme i pracoviště v Šumicích, Strání, Vlčnově a Horním Němčí. Během prvního pololetí opustila literárně-dramatický obor jeho dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. V současné době tento obor vede Mgr. Hana Staňová. Letos odchází z naší ZUŠ 5 absolventek. Na kytaru, klávesy a 2x klavír zahrály na svém absolventském koncertě v květnu 2014 v sále ZUŠ. Pátá absolventka absolvovala v Šumicích na klávesy. Při této příležitosti chci poděkovat Mgr. Lence Bednářové, která vedla ZUŠ po dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kolajové. Závěrem chci vyslovit přání, aby vysoký standard spolupráce mezi školou, zřizovatelem, SRPŠ, školskou radou i místními spolky zůstal nejméně na takové úrovni jako doposud. Příjemné počtení Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

3 Základní data školy Úplný název školy: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí IZO ředitelství: Sídlo školy: Školní 606, Dolní Němčí Webové stránky školy: Zřizovatel: Obec Dolní Němčí Ředitel: Mgr. Milan Kvasnička Zástupce ředitele pro ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Ľubica Ježková Školská rada: Ing. Milan Zelinka, Zdenka Trtková, Leoš Minks, Mgr. Veronika Ježková, Petra Kadlčková, Erika Uhrová, Mgr. Jana Stojaspalová, Mgr. Jana Pacholová, Mgr. Ľubica Ježková Předseda SRPŠ: Marie Horňáková Poděkování p. Horňákové za práci v SRPŠ. V červnu 2014 byla zvolena nová předsedkyně SRPŠ p. Mgr. Veronika Ježková.

4 Žákovský parlament Žákovský parlament zastupuje žáky, kterým umožňuje diskutovat s vedením školy a nalézat nejvhodnější řešení návrhů a případných problémů žáků umožňuje organizovat vlastní aktivity žáků dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku Ve školním roce parlament pracoval v tomto složení: 4. A Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík 4. B Sabina Šumšalová, Tomáš Kadlček 5. tř. Pavel Beníček, Roman Bobčík 6. A Matěj Zelinka, Aneta Antlová 6. B Libor Tinka, Romana Marečková 7. tř. Adam Ďubašík, Aneta Bachůrková 8. A Arnošt Mikulička, Klára Čierníková 8. B Izabela Zemčíková, Adéla Kolísková 9. A Josef Kolísek, Marie Bohunová 9. B Jan Juřenčák, Martin Sípek Předseda: Josef Kolísek Místopředseda: Klára Čierníková

5 Třídy ve školním roce 2013/2014 I. A Třídní učitel: Jana Staňová Přední řada zleva: Tomáš Růžička, Radek Nevařil, Matěj Bradáč, Marek Bartoň, Matěj Hubáček, Matyáš Pechal, Matyáš Bobčík Horní řada zleva: Patrik Richtr, Tomáš Cmol, Sára Uhrová, Iveta Križanová, Barbora Zetková, Hana Zmidlochová, Eliška Dohnalová, Valerie Macků, Adéla Gregorová, Tereza Valášková, Vojtěch Mudrák Knižní odměny získali: Matyáš Bobčík, Adéla Gregorová za vzornou, pečlivou práci a pěkné chování

6 I. B Třídní učitel: Mgr. Jana Pacholová První řada zleva: Matěj Lebloch, Jan Klabačka, Pham Quyet Tien, Denis Holzer, Adam Halík, Filip Macháček, Martin Žufánek, Tomáš Tinka Horní řada zleva: Jana Kohoutková, Josefína Brencusová, Adriana Kadlčková, Denisa Tomšejová, Kryštof Šumšal, Charlota Míšková, Anna Kadlčková, Nicole Švardalová, Valerie Škařupová Knižní odměny získali: Tomáš Tinka, Jan Klabačka za velmi dobrou práci

7 II. třída Třídní učitel: Mgr. Beníčková Ludmila První řada zleva: Tadeáš Krhovský, Tomáš Šťastný, Matěj Mikel, Štěpán Fibichr, Jakub Tinka, Tomáš Glier, Kryštof Miklánek, Tomáš Lehký Prostřední řada zleva: Tereza Cmolová, Veronika Žufánková, Iva Zelinková, Adéla Jemelíková, Natálie Fibichrová, Johana Šídlová, Tereza Jemelíková, Petra Kadlčková, Adéla Dufková, Vanesa Šlamborová, Kristýna Mitáčková, Lucie Mikulková Horní řada zleva: Václav Němeček, Pham Hong Phuoc, Adam Fibichr, Aleš Šenkár, Ladislav Hladík, Mikuláš Martiš, Michal Grebeníček, Radim Kroča, Patrik Marčík, Tobias Vlk Knižní odměny získali: Kristýna Mitáčková, Tereza Jemelíková, Václav Němeček za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování

8 III. třída Třídní učitel: Mgr. Špaňhelová Jana Asistent pedagoga: Došková Šárka První řada zleva: Anna Tomancová, Anežka Žufánková, Julie Cmolová, Amelie Macků, Natálie Štefaníková, Markéta Beníčková, Lucie Hučíková, Alexandra Pavlušová, Monika Nevařilová, Kamila Stojaspalová Zadní řada zleva: Jan Machalík, Lukáš Schuster, Tomáš Urbanec, Jakub Kučera, Matěj Stojaspal, Tobiáš Huspenina, Pavel Brencus Knižní odměny získali: Pavel Brencus, Markéta Beníčková za prospěch, aktivitu ve vyučování, plnění školních povinností

9 IV. A Třídní učitel: Mgr. Horká Marcela První řada zleva: Johana Polášková, Veronika Uhrová, Dominika Gregorová, Nicol Poláchová, Nela Haluzová, Aneta Kohoutková, Kateřina Pechalová, Eliška Kadlčková, Nikola Baroňová Horní řada zleva: Jakub Straňák, Dominik Karlík, Lukáš Ambros, Jiří Kolář, Adrian Uher, Přemysl Bobčík, Lukáš Bobčík, Martin Smetana Knižní odměny získali: Veronika Uhrová, Dominik Karlík za výborný prospěch a chování, vzornou domácí přípravu

10 IV. B Třídní učitel: Smrž Rostislav První řada zleva: Barbora Ševčíková, Sabina Šumšalová, Marie Stojaspalová, Tereza Ševčíková, Veronika Martišová, Pavlína Gorošová, Anežka Hrobařová, Denisa Kadlčková, Gisela Karasová Zadní řada zleva: Tomáš Hibler, Martin Baroň, Tobiáš Šmejdíř, Petr Bobčík, Jan Glier, Oliver Mikulička, David Kadlček, Josef Šlambor Knižní odměny získali: Sabina Šumšalová za pozitivní vliv na kolektiv a úspěchy v soutěžích

11 V. třída Třídní učitel: Mgr. Spáčilová Blanka První řada: Marek Mudrák Druhá řada zleva: David Tinka, Ondřej Válek, Roman Bobčík, Filip Kolář, Richard David Vaněk, Radim Sípek, Kevin Krzepicki, Antonín Mandík, Petr Talský Horní řada zleva: Adam Daněk, Vítězslav Klabačka, Nikola Doležalová, Alena Pfeiferová, Iveta Valková, Julie Kočišová, Lucie Bršlicová, Johana Rusňáková, Denisa Kovaříková, Pavel Beníček Knižní odměny získali: Pavel Beníček, David Tinka za pěkné školní výsledky, vzorné chování, reprezentaci školy

12 VI. A Třídní učitel: Mgr. Buršík Jinková Edita První řada zleva: Ondřej Pomykal, Filip Macalík, Antonín Ježek, Viktor Ambros, Roman Lukášík, Matěj Zelinka, Daniel Rejl, David Podroužek, Nicolas Marek Druhá řada zleva: Markéta Kadlčková, Kristýna Huňková, Kristýna Holzerová, Markéta Hučíková, Pavla Pomykalová, Nikola Huspeninová, Terezie Kadlčková, Žaneta Ondrová, Sára Ježková, Eva Hanáková, Monika Ondrová, Aneta Antlová, Viktorie Pavelková Knižní odměny získali: Viktorie Pavelková, Viktor Ambros za výborné studijní výsledky a vzornou reprezentaci školy

13 VI. B Třídní učitel: Mgr. Mitáčková Jana První řada zleva: Václav Straňák, Martin Frola, Pavel Kolář, Martin Kvasnička, Lukáš Zaduban, Libor Tinka, David Nemrava, Jan Gregor Druhá řada zleva: Eliška Ježková, Denisa Karlíková, Romana Marečková, Kateřina Baroňová, Kateřina Krhovská, Kristýna Zlomková, Kateřina Kočí, Radka Pospíšková, Ester Umlaufová, Natálie Andrášková, Adéla Grebeníčková, Dominika Mančíková, Adéla Světinská Knižní odměny získali: Denisa Karlíková, Romana Marečková za práci pro třídu

14 VII. třída Třídní učitel: Mgr. Bobčíková Pavlína První řada zleva: Jakub Slaník, Vojtěch Zimčák, Antonín Uher, Jakub Blaha, Marek Šimčík, Adam Ďubašík, Alexandr Mahdal Druhá řada zleva: Ondřej Kučera, Lucie Hiblerová, Natálie Vlková, Adéla Juřenčáková, Denisa Merca, Erika Stojaspalová, Veronika Ježková, Tereza Němcová, Nikola Kaňůrková, Denisa Kohoutková Třetí řada zleva: Anna Stojaspalová, Julie Pěrková, David Kovařík, Ivan Fábry, Hynek Rusman, Rostislav Krhovský, Tomáš Stojaspal, Denisa Rybnikářová, Aneta Bachůrková Knižní odměny získali: Veronika Ježková, Alexandr Mahdal za práci pro třídní kolektiv, výborný prospěch a chování

15 VIII. A Třídní učitel: Mgr. Ježek František První řada zleva: Arnošt Mikulička, Michal Bahula Druhá řada zleva: Monika Zámečníková, David Kadlček, Libor Hanák, Martin Bartoš, David Boráň, Pavel Bobčík, Matěj Jankových, Zbyněk Krhovský, Josef Kučera Třetí řada zleva: Adéla Růžičková, Nela Uhříčková, Gabriela Kadlčková, Adéla Kročová, Nicole Bršlicová, Klára Čierníková, Karina Valášková, Kateřina Zmidlochová, Anna Uhrová, Denisa Křivdová, Veronika Baroňová, Kristýna Pavelčíková, Silvie Jančová Knižní odměny získali: Silvie Jančová za práci pro třídu

16 VIII. B Třídní učitel: Mgr. Bahulová Dagmar První řada zleva: Roman Hladký, Viktor Ostrožík Druhá řada zleva: Veronika Kadlčková, Alice Horká, Denisa Vaňková, Gabriela Marečková, Izabela Zemčíková, Anna Polášková, Adéla Kolísková, Magdalena Šmahajová, Karolína Kománková, Hana Křiváková Třetí řada zleva: Tomáš Schuster, Tomáš Daněk, Martin Hlucký, Pavel Martiš, Patrik Durčák, Robin Jurásek, Jan Talský, Michal Valko Knižní odměny získali: Gabriela Marečková, Tomáš Schuster za kamarádský přístup ke spolužákům a práci pro kolektiv

17 IX. A Třídní učitel: Mgr. Kuřina Petr První řada zleva: Karel Mandík, Josef Kolísek, Filip Kadlček, Šimon Machalík, Ondřej Kadlček, Dominik Pěrka, Daniel Štefaník, Tomáš Tang Minh, Dominik Pitner Druhá řada zleva: Nikol Dvořáčková, Tereza Talská, Michaela Rachůnková, Marie Bohunová, Monika Mančíková, Kristýna Pomykalová, Nikola Kubíčková, Radka Pochylá, Renata Navláčilová, Anna Dufková, Veronika Horňáková, Denisa Straňáková Knižní odměny získali: Ondřej Kadlček, Josef Kolísek za výborný prospěch

18 IX. B Třídní učitel: Růžičková Alena První řada zleva: Jan Stojaspal, Vojtěch Mahel, Ivana Karlíková, Marie Horňáková, Anna Tinková, Martin Sípek, Marek Dula, Petr Jakšič Druhá řada zleva: Pavel Stojaspal, Kristýna Dufková, Jan Juřenčák, Tereza Krhovská, Marek Ježek, Irena Nemravová, Vanesa Smetanová, Josef Zaduban, Kateřina Kusendová, František Šrámek, Simona Motyčková, Kristýna Kolářová Knižní odměny získali: Ivana Karlíková, Marie Horňáková za práci pro třídní kolektiv

19 Žáci s průměrem 1,00

20 Ročníkové práce žáků ve školním roce 2013/2014 K. Dufková Boloňský psík K. Kusendová Slovácká slivovice R. Navláčilová Koně F. Kadlček Poštovní holubi V. Horňáková Výroba slivovice A. Dufková Víno Š. Machalík Řeka Morava K. Mandík Památky UNESCO T. Quy Tang Minh Vietnam S. Motyčková Šikana K. Kolářová Náboženství v Dol. Němčí M. Horňáková Můj oblíbený film M. Ježek Můj oblíbený seriál T. Krhovská Škola, kterou navštěvuji D. Pěrka Travelling J. Kolísek Archimedův zákon P. Stojaspal Světlo M. Dula Měsíc P. Jakšič Workout J. Juřenčák Kickbox I. Karlíková Judo V. Smetanová Sportovní střelba F. Šrámek Horská cyklistika D. Pitner Stolní tenis v regionu O. Kadlček Moderní lyžování I. Nemravová Jména A. Tinková Památky v regionu V. Mahel Wehrmacht D. Štefaník Pravěké osídlení Dol. Němčí T. Talská Obezita D. Straňáková Sociální činnost M. Rachůnková Poruchy příjmu potravy M. Mančíková Poruchy příjmu potravy

21 K. Pomykalová Regionální kuchyně N. Kubíčková Výroba piva N. Dvořáčková Regionální kuchyně R. Pochylá Obchodní akademie UH,UB J. Stojaspal Biomasa, výroba bioplynu J. Zaduban Mikroregion Bílé Karpaty M. Bohunová Kroj v Dolním Němčí Absolventské práce žáků 9. ročníku vítězové: Marie Horňáková W. Shakespeare oblíbený autor práce v Aj Ivana Karlíková Judo Vojtěch Mahel Wehrmacht Filip Kadlček Poštovní holubi Tereza Krhovská Velká Británie práce v Aj Radka Pochylá Obchodní akademie Pavel Stojaspal Světlo Jan Juřenčák Kickbox Vanessa Smetanová Sportovní střelba Ocenění žáci zleva: T. Krhovská, V. Smetanová, F. Kadlček, J. Stojaspal, F. Šrámek, M. Horňáková, I. Karlíková, V. Mahel

22

23 Výsledky v soutěžích I. ročník 2. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu. Matyáš Bobčík 3. místo ve školním kole recitační soutěže 2. místo v okrskovém kole Mc Donald`s Cupu 4. místo v okresním kole Mc Donald`s Cupu 1. místo v soutěži Ekohrátky Patrik Richtr 1. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Bradáč a Marek Bartoň - 3. místo v soutěži Ekohrátky Matěj Lebloch vítěz výtvarné soutěže Jan Klabačka vítězové recitační soutěže Anna Kadlčková Kryštof Šumšal vítěz soutěže Ekohrátky II. ročník II. třída obsadila ve sběru papíru celkově 2. místo a v jednotlivcích obsadil Václav Němeček 2. místo a Iva Zelinková 4. místo. Iva Zelinková, Ladislav Hladík, Natálie Fibichrová - 3. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zelený lísteček III. ročník Ve sběru papíru třída obsadila 3. místo na škole. Pavel Brencus 1. místo ve školním kole Velké soutěže o přírodě Monika Nevařilová - 2. místo v kategorii plošné práce výtvarná soutěž Amelie Macků, Anežka Žufánková - 1. místo v kategorii keramika

24 Tobiáš Huspenina, Matěj Stojaspal - 2. místo McDonald Cup okrskové kolo Pavel Brencus, Natálie Štefaníková - 1. místo v oblastním kole soutěže Zlatý list Pavel Brencus, Julie Cmolová, Anna Tomancová - vítězové olympiády v anglickém jazyce Lukáš Schuster, Monika Nevařilová, Pavel Brencus vítězové matematické soutěže IV. ročník Lukáš Ambros, Dominik Karlík, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík, Martin Baroň, Petr Bobčík, Tomáš Hibler - okresní kolo Mc Donalds Cup Dominika Gregorová, Nela Haluzová vítězky recitační soutěže Jakub Straňák 3. místo v branném závodě Nicol Poláchová, Veronika Martišová vítězky výtvarné soutěže Dominik Karlík, Dominika Gregorová, Lukáš Ambros, Kateřina Pechalová vítězové sportovních soutěží Sabina Šumšalová, Dominik Karlík vítězové školního kola olympiády v Aj Oliver Mikulička 2. místo ve školním sběru papíru V. ročník Pavel Beníček 1. místo v okrskovém kole recitační soutěže David Tinka, Roman Bobčík soutěž Mc Donalds Cup 1. místo v okrskovém kole v Uh. Brodě, 1. místo v okresním kole v Uh. Hradišti, 4. místo v krajském kole ve Zlíně Iveta Valková 3. místo ve výtvarné soutěži pořádané DDM Šikula Vítězslav Klabačka, Denisa Kovaříková, David Tinka vítězové olympiády v Aj Pavel Beníček, Radim Sípek, David Tinka vítězové matematické soutěže

25 II. stupeň Matematika V okresním kole matematické olympiády dosáhli žáci 9. ročníku skvělých výsledků. Vojtěch Mahel získal 4. místo a Marek Dula a Pavel Stojaspal získali 10. a 11. místo. Všichni tři žáci postoupili do krajského kola, kde Pavel Stojaspal získal vynikající 5. místo. V soutěži Matematický klokan získal Vojtěch Mahel v rámci okresu 3. místo a Marek Dula 4. místo. V testování matematiky pro deváté třídy získal Vojtěch Mahel SCIO ocenění za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji mezi žáky základních škol. Výtvarné soutěže Monika a Žaneta Ondrovy, Kateřina Baroňová, Bohuslav Křivda, Kristýna Holzerová, Nikola Kaňůrková - Myslivost Dolní Němčí (ČSM) ocenění Monika Ondrová - Moje nejoblíbenější zvířátko (Uherské Hradiště) Anglický jazyk Marie Horňáková, Julie Pěrková - postup do okresního kola olympiády v Aj Dějepis Martin Bartoš - v okresním kole skončil na krásném 6. místě a vybojoval si postup do krajského kola v Kroměříži Český jazyk Kristýna Holzerová, Jana Ježková - vítězky okrskové recitační soutěže v Hluku

26 Zeměpis Vojtěch Mahel 1.místo v okresním kole olympiády a 6. místo v krajském kole Přírodopis Vojtěch Mahel, Klára Čierníková, Anna Tinková, Roman Hladký, Radek Bobčík, Tomáš Daněk, Pavel Stojaspal - nejúspěšnější řešitelé soutěže Přírodovědný klokan Martin Frola, David Kovařík, Vojtěch Mahel a Michal Bahula - vítězové školního kola biologické olympiády Fyzika Vojtěch Mahel - vítěz školního kola fyzikální olympiády Chemie Vojtěch Mahel a Pavel Stojaspal 5. místo v okresním kolo chemické olympiády Atletická olympiáda Kategorie 6. a 7. tříd: Lukáš Zaduban, Romana Marečková Kategorie 8. a 9. tříd: Petr Jakšič, Pavel Martiš, Pavel Bobčík, Anna Dufková, Gabriela Marečková, Nela Uhříčková

27 Železný žák Chlapci ročník : 1. Roman Bobčík 5. tř., 2.Tomáš Hibler 4. B, 3. Jan Glier 4.B Děvčata ročník: 1. Barbora Ševčíková 4. B, 2. Pavlína Gorošová 4. B, 3. Dominika Gregorová 4. A, Chlapci ročník: 1. Hynek Rusman 7.tř, 2. Viktor Ambros 6. A, 3. Nicolas Marek 6. A Chlapci ročník: 1. Arnošt Mikulička 8. A, 2. Jan Talský 8. B Děvčata ročník: 1. Tereza Krhovská 9.B, 2. Nela Uhříčková 8. A

28 Nejlepší sportovci školy Ondřej Kadlček, Tereza Krhovská, Roman Bobčík a chybí Romana Marečková

29 Zaměstnanci Spodní řada: Blanka Spáčilová, František Ježek, Jindřich Kvasnička, Milan Kvasnička, Petr Kuřina Prostřední řada: Jana Mitáčková, Jana Stojaspalová, Zdenka Hájková, Jana Pacholová, Edita Buršík Jinková, Ľubica Ježková, Hana Miklášová, Jana Trtková, Jana Špaňhelová, Jiřina Tomancová, Jarmila Hrobařová Horní řada: Martina Hajdůchová, Marcela Horká, Rostislav Smrž, Jana Staňová, Miroslava Králíková, Pavlína Bobčíková, Ludmila Beníčková, Simona Synčáková, Dagmar Bahulová, Alena Růžičková, Šárka Došková

30 Pedagogický sbor školy ve školním roce 2013/ Mgr. Bahulová Dagmar Ch Př 2. Mgr. Beníčková Ludmila 1. st. ZŠ 3. Mgr. Bobčíková Pavlína M Tech. vých. 4. Borýsková Miriam Aj 5. Mgr. Buršík Jinková Edita Z - Vo 6. Mgr. Hájková Zdeňka M F 7. Mgr. Horká Marcela 1. st. ZŠ 8. Mgr. Hrobařová Jarmila D Hv 9. Mgr. Ježek František Aj - Z 10. Mgr. Ježková Ľubica 1. st. ZŠ Ev 11. Mgr. Králíková Miroslava 1. st. ZŠ. Aj 12. Mgr. Kuřina Petr F- Inf. 13. Mgr. Kvasnička Jindřich Tv Tech. vých. 14. Mgr. Kvasnička Milan Inf, ZdrTv 15. Mgr. Miklášová Hana Čj - Hv 16. Mgr. Mitáčková Jana Čj Vo 17. Mgr. Pacholová Jana 1. st. ZŠ 18. Růžičková Alena Vv 19. Smrž Rostislav 1. st. ZŠ 20. Mgr. Spáčilová Blanka 1. st. ZŠ 21. Staňová Jana 1. st. ZŠ 22. Mgr. Stojaspalová Jana D Rj 23. Mgr. Špaňhelová Jana 1. st. ZŠ 24. Mgr. Trtková Jana Přír. seminář. 25. Synčáková Simona ved.vychovatelka ŠD 26. Mgr. Tomancová Jiřina vychovatelka ŠD 27. Tomíková Simona vychovatelka ŠD 28. Došková Šárka asistentka pedagoga 29. Ing. Hajdůchová Martina asistentka pedagoga

31 Správní zaměstnanci Kancelář Údržba Uklízečky Multánová Dagmar Růžička Miroslav Baroňová Jiřina Horáčková Ludmila Matůšová Marie Šimčíková Hana Bršlicová Hana Školní jídelna Janigová Alena Fibichrová Hana Karafiátová Jiřina Kadlčková Marta Stojaspalová Hana Stojaspalová Marie Šrámková Alžběta

32 Školní vzdělávací program Je základní pedagogický dokument školy, strategický plán, podle kterého probíhají všechny výchovně-vzdělávací aktivity školy. Stanovuje smysl a cíle školy, metody a formy pedagogické práce, vyučované předměty, jejich hodinové dotace i obsah, pravidla a kritéria hodnocení práce a výsledků žáků, způsoby evaluace procesů na škole i jejích výsledků, ale také formy spolupráce s rodiči žáků a partnery školy. Školním vzdělávacím programem se vzdělávací instituce prezentuje veřejnosti. Seznam volitelných předmětů 2013/ ročník Sportovní hry Vaření 9. ročník 1 hod Konverzace v AJ 2 hod - Vaření Sportovní hry Přírodovědný seminář Mediální seminář

33 Školní učební plán I. stupeň Učební plán obsahuje hodinovou dotaci povinných a volitelných předmětů. Škola nabízí i vyučování nepovinných předmětů náboženství, zdravotní tělesná výchova. Předmět Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda a Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkem

34 Školní učební plán pro 2. stupeň Poznámky: Ve školním roce 2013/2014 se výuka druhého jazyka netýkala žáků 9. ročníku.. Učební plán ŠVP ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, s platností od Předmět Ročník: Počet hodin: Celkem: Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Etická výchova Výběr předmětů Informatika Sportovní hry Přírodovědný sem Matemat. seminář Fyzikální seminář Mediální výchova 1 1 Sem. etické vých. 1 1 Konverzace v AJ Vaření Celkem

35 Kronika školního roku ZÁŘÍ září Slavnostní zahájení školního roku září Adaptační kurz žáků 6. ročníku září Výukový pobyt žáků 9.ročníku na Všemině 16. září výstava ovoce a zeleniny 20. září Dopravní hřiště IV.B ŘÍJEN října Návštěva knihovny II. ročník 3. října Branný závod Dolní Němčí 9. října Dopravní hřiště IV.A 9. října Školní kolo ve stolním tenise 12. října Knihovna 6.A, 6.B 13. října Branný závod 21. října Výstava dýní žáků I. stupně 24. října Coca cola cup Strání LISTOPAD listopadu Vorvaň Zlín 14. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.A 18. listopadu Úřad práce Uh. Hradiště IX.B 20. listopadu Návštěva Obecního úřadu 21. listopadu Straňanská laťka 25. listopadu Preventivní program Policie ČR 27. listopadu Výukový program Balady

36 PROSINEC prosince Mikuláš ve škole prosince Vánoční výstava 16. prosince Výukový program p. Zimovčáka 14. prosince Akademie ZUŠ, Okresní přebor v šachu 20. prosince Bruslení v Uherském Brodě 20. prosince Zpívání a koledování LEDEN ledna Ples SRPŠ 21. ledna Filmové představení ŠD 22. ledna Exkurze do firmy Baťa 22. ledna Turnaj ve florbalu 24. ledna Školní kolo olympiády v Aj- I. stupeň 28. ledna Výchovný koncert ÚNOR února Školní kolo recitační soutěže 6. února Přednáška o jaderné elektrárně 6. února - Scénické čtení herců ze Slov. divadla 12. února Zápis žáků do I. ročníku 12. února Okresní kolo olympiády v Čj 18. února Okresní kolo olympiády v zeměpise 19. února - Okresní kolo olympiády v Aj 24. února Školní kolo Phytagoriády BŘEZEN března Recitační soutěž v Uherském Hradišti 17. března Krajské kolo olympiády v zeměpise

37 18. března Návštěva místní knihovny 19. března Krajské kolo olympiády v matematice 20. března Školní kolo matem. soutěže Klokan 26. března Den otevřených dveří 26. března Okresní kolo olympiády z chemie 27. března Krajské kolo olympiády v dějepise DUBEN dubna Divadelní představení v Hluku 7.dubna Exkurze v památníku Velká Morava 8. dubna Okresní soutěž Poznej a chraň přírodu 9. dubna Soutěž Zlatá stezka, zlatý list dubna Zájezd žáků do Londýna 22. dubna Výukový program Hasík 25. dubna McDonald s Cup v Uh. Brodě 28. dubna Holocaust - přednáška 29. dubna Den Země úklid obce 30. dubna Přednáška o AIDS 30. dubna - Ekohrátky KVĚTEN května Okresní kolo McDonald s cup UH 6. května Rodiče vítáni Den matek II. třída 7. května Okresní kolo Pythagoriády 7. května Výukový program Zdravá pětka 13. května Rodiče vítáni - Jarní tvoření IV.A 14. května Rodiče vítáni Den matek I.B 14. května Exkurze Hostětín 15. května Den s lesy Modrá 15. května Exkurze Hi tech Uherský Brod 19. května Odevzdání absolventských prací 19. května Rodiče vítáni 20. května Ekurze na Drahy v CHKO 28. května O Pohár starosty města Uh. Brod 28. května Akademie ZUŠ ČERVEN června Den dětí 3. června Výstup na Javořinu června Obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku

38 9. června Dopravní hřiště Uherský Brod 9. června Zájezd I.A,B do Prahy vítězové soutěže 14. června Rodiče vítáni IV.B soutěže na hřišti června Výletový týden 24. června Železný žák 25. června Atletická olympiáda 26. června Spaní ve škole

39 ZUŠ Dolní Němčí Pedagogický sbor- školní rok 2013/2014 HO - Hudební obor, VO - Výtvarný obor, TO - Taneční obor, LDO - Literárně dramatický obor Mgr. Lenka Bednářová - zástupce ředitele pro ZUŠ, HO klavír, EKN Ludmila Černíčková - HO, kytara Antonín Daníček, DiS - HO, dechové nástroje, EKN Marie Dufková, DiS - HO, kytara, PHV a hudební nauka Mgr. Naděžda Enderesová - HO, hudební nauka, EKN, klavír Dipl. um. Lukáš Frýbort - HO, kytara Ing.Veronika Gajdůšková - HO, sólový zpěv Mgr. Jarmila Hrobařová - HO, EKN, korepetice Mgr. Klára Kolajová - HO, klavír, EKN Mgr. Hana Miklášová - HO, klavír, hudební nauka, EKN MgA. Václav Mareček - HO, zobcová flétna, EKN Veronika Ondrůšková - HO, kytara Michaela Pavelková - HO, kytara, kytarový soubor Eva Pešková - HO, klavír Mgr. Hana Staňová - LDO Jakub Špalek, DiS - HO, housle Marek Teimer - HO, zobcová flétna, klavír, EKN Alena Růžičková - VO Klára Tvrdoňová, DiS - TO Vyučující na pobočkách: Vlčnov - Teimer, Ondrůšková, Gajdůšková Šumice - Enderesová Strání - Kolajová, Miklášová Horní Němčí - Růžičková Počty žáků v jednotlivých oborech: Hudební obor: 131 žáků Výtvarný obor: 54 žáků Taneční obor: 20 žáků Literárně-dramatický obor: 14 žáků Celkem : 219 žáků ZÁŘÍ: Kronika školního roku Zahájení školního roku Ve školním roce 2013/2014 obnovila ZUŠ Dolní Němčí činnost na detašovaném pracovišti ve Strání a nabízí žákům hudebního oboru hru na klavír, elektronické klávesové nástroje a hudební nauku. VO - září se děti zapojili do projektu Mandala dětem, kdy děti tvořily vlastní mandaly, jejíchž fotografie jsme umístili na internet. Na internetu proběhla dražba těchto mandal a získané peníze šly na pomoc nemocným dětem. ŘÍJEN: VO, HO, TO, LDO přípravy na Vánoční výstavku

40 LDO - dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná odešla do důchodu. Od vede tento obor Mgr. Hana Staňová. LISTOPAD: VO přípravy na soutěž Advent HO, TO, LDO příprava programu na Vánoční výstavku a Vánoční akademii PROSINEC: VO - Žáci se zapojili do vánoční soutěže Advent, kde se velmi dobře umístili v konkurenci ostatních škol. Nejstarší děti vytvořily a namalovaly velkou prostorovou instalaci Betlém.Mladší žáci se prezentovali svými kresbami, malbami, keramikou i pracemi z netradičních materiálů. VO - děti se podílely na výzdobě tanečního sálu k výročí školy VO - instalace výtvarné složky Vánoční výstavy HO - Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ (6. prosince 2013) HO, TO, LDO - Vánoční výstava ( prosince 2013) Vánoční akademie ZŠ a ZUŠ (11. prosince 2013) LDO vystoupení pro děti MŠ LEDEN: Přijímací řízení na konzervatoř Tereza Krhovská HO - besídky pro rodiče v sále ZUŠ

Rozvrh hodin ZUŠ 2012/13

Rozvrh hodin ZUŠ 2012/13 12.00-12.45 Mlýnek+ Tykal 12.55-13.35 Kolková B. Učitel: Marek Teimer ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 11.45-12.30 Straňák, Ondrůšková, Marková 11.40-12.25 Straňáková 12.30-13.15 Juřenčák J. 14.40-15.25 Mlýnek M.

Více

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, Vážený a milý čtenáři, příklady dobré praxe se mají následovat, a tak i my pokračujeme v tradici vydávání Almanachu a ve stručné bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí

Více

Úvodní slovo pana ředitele

Úvodní slovo pana ředitele Úvodní slovo pana ředitele Vážený a milý čtenáři, dostává se Ti do rukou další obrazový i textový materiál, který ve stručnosti popisuje dění ve školním roce 2015/2016 v Základní škole a Základní umělecké

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 15.10.2014 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Základní údaje o škole a jejích součástech 3. Vzdělávací programy 4. Údaje o pracovnících školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Hodnocení výsledků výchovného

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009:

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci 2009: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů AMADEUS 2010: Josefína Janková 1. 4. MgA. Jana Šumníková Marie Šumníková 1. 6. MgA. Jana Šumníková Lada Soldánová 3. 4. Valérie Vaculíková Čestné uznání 4. Josefína

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 14. 10. 2016 Obsah 1. Charakteristika školy 2. Základní údaje o škole a jejích součástech 3. Vzdělávací programy 4. Údaje o pracovnících školy 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Hodnocení výsledků výchovného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2.

2.T Adriana Doležalová, Nikita Engelgardtová, Eva Konečná, Simona Pavluková, Lucie Brabcová 13 Bistro zdroj života - 2. SOČ 2017 Již 21. ročník této soutěže proběhl na naší škole v jarním termínu. Letošního školního kola soutěže se zúčastnilo rekordních 55 soutěžících, kteří představili celkem 24 projektů v 7 kategoriích.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013.

Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Výsledky nejúspěšnějších žáků ZUŠ Žerotín v soutěžích ve školním roce 2012/2013. Soutěžní přehlídka Mozart opět v Olomouci : Gallová Tereza Zlaté pásmo 0. A Mgr. Zuzana Antlová Eliška Nováková Zlaté pásmo

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 3.9. 2012 Atletické závody- O pohár starosty města - 4.10. 2012 Exkurze 6. ročníku - Sběrný dvůr v Bystřici

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15

Výsledková listina krajského kola soutěží MŠMT ČR, typ A, školní rok 2014 15 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, kategorie 0. 9. typ školy ZUŠ 1 klarinet 0 Mikolášek Jan ZUŠ Františkovy Lázně 1.místo 2 0 Salačová Marie ZUŠ Kraslice 1.místo 3 0 Vokáčová

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vás kamarád ve volném case

Vás kamarád ve volném case Vás kamarád ve volném case ˇ ˇ Nabídka kroužků www.ddmsikula.cz tel.: 572 551 347 Uherské Hradiště Purkyňova 494 2015/2016 Společensko-vědní oddělení Zuzana Šoustková tel.: 605 203 063 zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II.

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II. Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. ÚT 12:25-13:25 G. Jízdná Svoboda Kryštof Soudek Tomáš Jankůj Monika Jan Janda Nasri Sára šmardová Tereza Angličtina II. ČT 13:30 14:30 D. Kašpárková

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Organizace škol. roku 2013 / 2014 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I. tř. - 21 hod.,ž.- 6 (ŠVP ZŠ Berlička, LMP) Tř.uč.: Mgr. Martina Hájková - 20 hod. Vychovatelka:

Více

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014

7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 7. ZŠ - naše úspěchy 2004-2014 Obsah Sportovní... 2 Přírodní vědy... 11 Společenské vědy... 15 Ostatní... 17 Pro přesun klikněte na požadovanou kategorii. Sportovní 14.10.2014 2.místo, kraj Přespolní běh

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce )

Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) Úspěchy žáků (ve školním roce ) září 2014 Vodní slalom, Železný Brod 6. 9. 2014 Republikové C1 Eduard Lerch, 7. B Běh na 300 m 2 9. 2014 Republikové Starší žáci Daniel Vejražka, 9. A říjen 2014 Atletický čtyřboj, Bílina 10. 2014 Krajské

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více