Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň"

Transkript

1 Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Belgie Preventivní kampaň zaměřená na mládež nakupující na internetu Organizátor: Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie Ke zvýšení povědomí mladých lidí o jejich právech a povinnostech při nakupování na internetu zahájily Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie společnou kampaň, která zdůrazňovala klíčová poselství týkající se ochrany spotřebitele a nakupování na internetu. Na internetových stránkách byly umístěny kvízy s tipy a návody na získání dalších informací o spotřebitelských právech. Do belgických škol byl ve stovkách kusů dodán leták zaměřený na věkovou skupinu let. K zahájení kampaně byla rovněž uspořádána tisková konference o nakupování na internetu a spotřebitelských právech. Bulharsko Upozornění: "Falešné bio" Organizátor: Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena Bioprodukty vstoupily na bulharský trh teprve velmi nedávno (v roce 2004) a v současné době mají spotřebitelé na výběr z asi 60 druhů bulharských bioproduktů. Skutečným bioproduktům ovšem konkurují některé ne bio produkty, klamavě označované na obalu přívlastky jako "bio", "eko" nebo "organický". Tyto falešné produkty klamou spotřebitele, poškozují obraz opravdových bioproduktů a ochuzují ekologické zemědělce. Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena zahájily kampaň zaměřenou na osvětu mezi spotřebiteli o významu označení "bio". Rovněž se věnovaly odhalování a zveřejňování falešných bioproduktů na trhu. Vládní orgány, maloobchodní řetězce a výrobci byli o zjištěných falešných produktech informováni a kontrolní orgány přijímaly opatření proti klamavému označení "bio". Díky těmto aktivitám přestaly dva velké maloobchodní řetězce falešné bioprodukty prodávat a během prvních dvou měsíců kampaně změnilo 10 % nabízejících klamavá označení na svém zboží. Česká republika "Černé ovce Testoviny" Organizátor: Česká televize Veřejnoprávní Česká televize vysílá na základě stížností spotřebitelů aktuální pořady o spotřebitelských otázkách, občanských právech a záležitostech místní samosprávy. V roce 2007 odvysílala ČT dva poradenské pořady a sedm reportáží ke zvýšení povědomí o problémech zásilkového prodeje a výrobkových prezentací a k posílení povědomí občanů o jejich právech v této oblasti. Na jednotlivé pořady obdržela ČT velmi pozitivní ohlasy diváků, ve kterých se lidé dělili o své zkušenosti a žádali o další rady. Kromě toho spotřebitelům, o nichž byly reportáže natočeny, vrátili podnikatelé, kteří porušili jejich práva, peníze. Dánsko 1

2 "Najdi a odstraň nebezpečná potravinářská barviva" Organizátor: Dánská rada na ochranu spotřebitele a Aktivní spotřebitelé Na základě vědecké studie uveřejněné v září 2007 v lékařském časopise The Lancet zahájila Dánská rada na ochranu spotřebitele spolu s organizací Aktivní spotřebitelé kampaň proti šesti nebezpečným potravinářským barvivům, která způsobují hyperaktivitu u dětí a symptomy podobné alergii. Kampaň povzbuzovala spotřebitele, aby výrobky obsahující tato nebezpečná barviva hledali a sbírali na regálech supermarketů. Za pouhé dva týdny nalezli spotřebitelé přes 140 výrobků obsahujících alespoň jedno z těchto barviv. Díky tomu přišla rychlá reakce výrobců, kteří přislíbili používání barviv postupně ukončit. Příští rok Rada přezkoumá plnění tohoto příslibu. Kampaň se těšila vysoké a efektivní pozornosti sdělovacích prostředků. Estonsko "Dělejte zodpovědná úvěrová rozhodnutí" - "Půjčujte si rozumně" Organizátor: Hansapank a Rada pro ochranu spotřebitele Půjčování peněz se spotřebitelům velmi usnadnilo a velmi aktivní marketing bank a dalších finančních institucí znamená, že půjčku dnes může získat téměř každý. Řada spotřebitelů se však zavazuje úvěrovými smlouvami, aniž by porozuměli skutečným podmínkám a následkům půjčky. Mnozí také přeceňují své schopnosti splácet. Proto zahájila největší estonská banka Hansapank spolu s Radou pro ochranu spotřebitele kampaň na podporu zodpovědného finančního rozhodování a chování mezi spotřebiteli. Kampaň se skládala z informačních akcí, tiskových zpráv, inzerátů v tisku, brožur v pobočkách banky a informací na internetových stránkách Hansapank a Rady pro ochranu spotřebitele. Kromě toho byly pobočky banky označeny zvláštními symboly a úvěroví konzultanti nosili speciální odznaky. Díky rozsáhlé přítomnosti v internetových a tiskových médiích, jakož i v rozhlase a televizi, se kampani podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti půjčovat si s rozmyslem a vzbudit mezi klienty značný zájem o tuto problematiku. Finsko Galaktor a lamači šifer (internetová hra) Organizátor: Finská agentura na ochranu spotřebitele a Severská rada ministrů Mnoho mladých lidí umí výborně zacházet s novými technologiemi. Chybějí jim však zkušenosti a znalosti o právech a zodpovědnosti spotřebitelů při nakupování na internetu, uzavírání smluv, kontrolování obchodních podmínek a rozpoznávání zavádějící reklamy. Proto Finská agentura na ochranu spotřebitele vytvořila internetovou stránku s hrou "Galaktor a lamači šifer", která je zaměřena na vzdělávání mládeže a mladých dospělých o právech a zodpovědnosti spotřebitelů, zejména při nakupování přes internet a mobilní telefon. Tato poutavá webová hra se stává nástrojem na zapojení mladých spotřebitelů a jejich zábavné informování o důležité spotřebitelské problematice. Hra byla propagována v tisku, na internetu a prostřednictvím učitelů. Kampaň se nyní rozšířila za hranice Finska díky partnerství s dalšími členskými státy. Svůj překlad a lokalizaci hry vytvořily Švédsko, Dánsko a Island, svoji národní verzi začíná vytvářet Estonsko a Francie projevila o totéž vážný zájem. 2

3 Francie Dobré každodenní návyky pro bezpečnost potravin Organizátor: Národní spotřebitelský institut Francouzští spotřebitelé potřebují lepší poradenství o dobrých návycích pro bezpečnost potravin, které mohou integrovat do každodenního života. Potřebují získat povědomí o úloze státních agentur a profesních organizací, a zejména o své osobní odpovědnosti za získání zdravých návyků. Proto byly z iniciativy Národního spotřebitelského institutu mobilizovány masové sdělovací prostředky k informování spotřebitelů o problematice bezpečnosti potravin. Veřejnoprávní televize odvysílaly od dubna do září 2007 seriál 14 pořadů o bezpečnosti potravin. V informační kampani byly rovněž použity rozhlasové spoty a klipy na internetu. Irsko "Jsou to tvoje peníze" Organizátor: Úřad pro regulaci finančních služeb S rostoucí složitostí finančních služeb a rostoucími riziky, kterým lidé čelí při svém finančním rozhodování, je důležité, aby spotřebitelé plně chápali, co si kupují a jaká jsou jejich práva. V mnohých spotřebitelích však finanční žargon budí strach a zmatení a tito lidé nevědí jak získat spolehlivé, nezávislé informace o různých podrobnostech jejich finančních produktů. Úřad pro regulaci finančních služeb proto uspořádal kampaň, jejímž ústředním prvkem jsou nové internetové stránky o osobních financích a která si klade za cíl zvýšit povědomí spotřebitelů o nákladech, rizicích a přínosech finančních produktů a pomoci spotřebitelům k informovanému rozhodování v oblasti osobních financí. Spuštění internetových stránek bylo doprovázeno inzeráty v televizi, rozhlase a na internetu a plakátovou kampaní. Proaktivní propagační činnosti jako tiskové konference, tiskové zprávy a psaní článků navíc kampani zajistily slušnou přítomnost ve sdělovacích prostředcích a žádosti novinářů o další rozhovory. Kampaň pomohla spotřebitelům pochopit, co si kupují, a porovnat produkty, znát a uplatňovat jejich práva a získat zdroj, na který se mohou obracet s dotazy a problémy. Island Organizátor: Pořadatel: Islandská vláda V reakci na špatný přístup k informacím o veřejných službách, právu a vládě zřídila islandská vláda internetové stránky, které občany seznamují s jejich právy v oblasti ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, rodiny, zdraví, bydlení, daní a dalších důležitých otázek. Internetové stránky umožňují veřejnosti získat potřebné informace a státu zlepšit služby díky zpětné vazbě. Stránky spustil předseda vlády na tiskové konferenci a spuštění doprovázela inzerce v tisku a na internetu. Stránky již navštívilo velké množství osob. Itálie "Vivi italiano, cresci europeo" (Žít jako Ital, růst jako Evropan) Organizátor: Dipartimento Politiche Comuniatrie 3

4 Při příležitosti 50. výročí Římské smlouvy uspořádalo italské ministerstvo pro evropské záležitosti informační kampaň o přínosech a výhodách evropské integrace pro spotřebitele a občany EU. Kampaň mimo jiné vyzdvihla význam evropské politiky ochrany spotřebitele pro dodržování práv spotřebitele. Prostřednictvím letáků, pohlednic, plakátů, složek, CD, videí, newsletterů, reklam v autobusech a vlacích a internetových stránek bylo osloveno na 53 milionů občanů. V cílové populaci získala kampaň dobrou zpětnou vazbu, což dokládá, že se podařilo zvýšit povědomí o právech spotřebitele a právních předpisech EU obecně. Kypr "Jsi spotřebitel, máš svá práva" Organizátor: Kyperská asociace spotřebitelů Podle zjištění Kyperské asociace spotřebitelů kyperská veřejnost vážně zaostává za jinými státy EU v povědomí o právech spotřebitelů a ve schopnosti tato práva uplatňovat. Pro nápravu tohoto stavu zahájila asociace kampaň zaměřenou na informování spotřebitelů o jejich základních spotřebitelských právech. Kampaň se obzvláště soustředila na souborné služby pro cesty, nakupování na internetu a spotřebitelské půjčky a její cílovou skupinou byly osoby ve věku let. Bylo vypracováno dvanáct infolistů a kampaň "Jsi spotřebitel, máš svá práva" působila prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a dalších osvětových činností. Během prvních dvou měsíců vedla kampaň k raketovému vzestupu počtu návštěv na internetových stránkách Kyperské asociace spotřebitelů a k 60% zvýšení přílivu nových členů do asociace. To dokládá rostoucí zájem kyperské veřejnosti o její spotřebitelská práva. Litva Informační brožura pro cestující Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Litva Litevští spotřebitelé čím dál více cestují, ale stále panuje nízká informovanost o právech cestujících. Proto ESC Litva vydalo počátkem roku 2007 brožuru s názvem "Rádce cestujícího", která obsahuje informace a rady k několika okruhům práv cestujících. Mezi jejími tématy jsou práva cestujících v letecké dopravě, smlouvy na služby v oblasti turistiky a reklamace vad na zboží a službách. Vydání brožury doprovázela informační kampaň a byly osloveny tisíce spotřebitelů. Výsledkem bylo také zvýšení povědomí o ESC Litva a o síti ESC, včetně 41% nárůstu počtu žádostí o informace a 74% nárůstu počtu stížností spotřebitelů oproti roku Lotyšsko Létat a znát Organizátor: Centrum ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko Se zvýšením počtu lotyšských občanů cestujících letadlem vzrostl i počet stížností zasílaných spotřebitelským centrům ohledně zpožděných nebo zrušených letů nebo odepření nástupu na palubu. Zdálo se, že není k dispozici dostatek informací a mezi cestujícími panuje nízká informovanost o právech cestujících v letecké dopravě. Proto byla dne 17. srpna 2007 zahájena kampaň na mezinárodním letišti v Rize nazvaná "Létat a znát". Zástupci Centra ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko vysvětlovali cestujícím jejich práva a rozdávali 4

5 informační letáky, čepice a visačky na zavazadla. Těmto informacím se také široce věnovaly sdělovací prostředky. Lucembursko Podvodné obchodování s automobily prostřednictvím falešných internetových stránek Organizátor: Policie Lucemburského velkovévodství Internetová síť je čím dál častěji využívána k nákupu a prodeji zboží mezi spotřebiteli. Některá zločinecká uskupení toho zneužívají a zakládají falešné internetové stránky, které se podobají stránkám legitimním a na kterých předstírají prodej zboží, aby ze spotřebitelů vylákala peníze nebo bankovní údaje. V Lucembursku byl zjištěn zvláštní problém, a sice falešný prodej automobilů, při kterém byli spotřebitelé uváděni v mylné přesvědčení, že jim bude prodán automobil za mnohem dostupnější cenu, za tím účelem skládali zálohu, ale objednaný vůz nikdy neobdrželi. Lucemburská policie proto zahájila kampaň pro informování a varování spotřebitelů o podvodných obchodnících na internetu, zaměřenou především na prodejce automobilů. Ke kampani se připojily další organizace, včetně lucemburského autoklubu, a získalo se jí pozornosti tisku. Díky tomu se značně rozšířilo povědomí veřejnosti o tomto nebezpečí a klesl počet obětí těchto podvodných praktik. Maďarsko Umělecká soutěž pro žáky základních škol na téma ochrany spotřebitelů Organizátor: Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele Přestože je důležité začít informovat spotřebitele o jejich právech již od raného věku, v Maďarsku neexistuje na základních školách žádná výchova spotřebitele. Proto vyzvala Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele všechny základní školy v Maďarsku k účasti na soutěži s losováním cen na téma ochrany spotřebitele. Soutěž měla tři hlavní kategorie: Víme, co jíme? Jaký je tvůj názor na maďarské reklamy? Jak můžeme reklamovat a stěžovat si? Vítězná díla byla veřejně vystavena a k distribuci do základních škol se připravuje kalendář kreseb. Soutěž byla mezi žáky dobře přijata a vedla k lepšímu pochopení problematiky ochrany spotřebitele a práv spotřebitele mezi školní mládeží. Německo "Strom. Jetzt wechseln. Jetzt sparen" (Elektřina teď změnit, teď ušetřit) Organizátor: Verbraucherzentrale Bundesverband V roce 1998 došlo k liberalizaci německého trhu s elektřinou, ale od té doby se změnilo jen velmi málo. Kampaň "Elektřina - teď změnit, teď ušetřit" se zaměřila na motivaci spotřebitelů ke změně dodavatelů elektrické energie a ke zkoumání možností energetických úspor. Záměrem bylo ukázat politickým činitelům a dodavatelům elektrické energie, že ceny elektřiny jsou bezdůvodně vysoké a že je možné dodat spotřebitelům sílu, aby se proti tomuto 5

6 jevu postavili. Spotřebitelé rovněž obdrželi poselství, že mají právo vybrat si takového dodavatele, jakého chtějí, a že změnou dodavatele mohou ovlivnit trh. Toto poselství mělo obrovský dopad a podle Spolkového úřadu pro energetickou síť změnil dodavatele elektřiny v roce 2007 více než jeden milion domácností. Nizozemsko ConsuWijzer Organizátor: Ministerstvo hospodářství ConsuWijzer je informační portál nizozemské vlády o právech spotřebitele, který občanům nabízí praktické rady a řešení spotřebitelských problémů. ConsuWijzer byl spuštěn v říjnu 2006 za doprovodu veřejné akce a malé kampaně. K popularizaci portálu se však v roce 2007 uskutečnila další informační kampaň. Díky kampani se značně zvýšilo povědomí veřejnosti o portálu (z 18 % před kampaní na 44 % po ní) a během kampaně navštěvovalo internetové stránky více lidí ( týdně) než před kampaní (5 600 týdně). Zpětná vazba ukazuje, že veřejnost považuje za důležité, aby vůdčím aktérem tohoto informačního portálu byla vláda, neboť o spotřebitelských právech požadují spolehlivé a nekomerční informace. Norsko Kampaň itunes Organizátor: Rada spotřebitelů Norska V lednu 2006 zaslala Rada spotřebitelů norskému veřejnému ochránci práv spotřebitelů stížnost na neférové obchodní praktiky některých internetových obchodníků obecně a itunes konkrétně. Jako hlavní problémy bylo uváděno použití nespravedlivých obchodních podmínek a nekompatibilita digitálního obsahu s digitálními přehrávači, způsobená použitím technické ochrany (DRM - správa digitálních práv). Vedle této úřední stížnosti uskutečnila Rada spotřebitelů úspěšnou kampaň, ve které zdůraznila zjištěné problémy. Kampaň si získala pozornost sdělovacích prostředků po celém světě a podporu spotřebitelských organizací v Německu, Francii a Finsku. Ty později zahájily své vlastní kampaně k této problematice. Mezitím v letech 2006 a 2007 pokračoval norský veřejný ochránce práv spotřebitelů v jednání s itunes. Díky kampani itunes pozměnily své smluvní podmínky a čtyři největší nahrávací společnosti se rozhodly prodávat digitální hudbu bez DRM, čímž umožnily hudebnímu obchodu itunes stejný postup u značné části jeho nabídky. Kampaň zvýšila povědomí o spotřebitelských právech v digitálním nakupování nejen mezi spotřebiteli, ale i v hudebním průmyslu, ve sdělovacích prostředcích a na úřadech. Polsko Spotřebitel po dovolené Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Polsko Ve světle rostoucího počtu žádostí o informace a stížností po sezóně dovolených se ESC Polsko rozhodlo uspořádat kampaň o právech spotřebitelů a problémech, se kterými se setkávají na dovolené. Součástí kampaně byly reklamní bannery na internetových portálech a stránkách, které návštěvníky přesměrovávaly na domácí stránku ESC Polsko, kde mohli získat další informace. Vedle toho byla předplatitelům newsletteru, zainteresovaným subjektům a 6

7 organizacím na ochranu spotřebitelů zaslána zvláštní elektronická pohlednice. Díky zahajovací tiskové konferenci bylo o kampani široce referováno v místních, celostátních i internetových sdělovacích prostředcích. V důsledku kampaně se zvýšil počet návštěvníků domovské stránky ESC i počet obdržených stížností a žádostí o informace, což dokládá zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich právech. Portugalsko Buď sebevědomý, nakupuj bezpečně! Organizátor: Centro de Arbitragem do Vale do Cávado (Arbitrážní středisko) Portugalské arbitrážní středisko je poskytovatelem právních služeb a provozovatelem arbitrážního soudu. Nabízí soustavu, ve které je profesionálům udílena cena za facilitaci mimosoudních řešení sporů. Čím více profesionálů se do této soustavy zapojí, tím lépe funguje. Proto Arbitrážní středisko vysílalo mezi profesionály své obchodní zástupce, kteří jim vysvětlovali výhody účasti v takové soustavě. Kromě toho byli o přínosech mimosoudního řešení sporů informováni spotřebitelé. Kampaň byla podpořena letáky, plakáty, rozhlasovými spoty a články v místním tisku. Díky ní získalo Arbitrážní středisko 230 nových profesionálních členů a podařilo se mu zvýšit povědomí veřejnosti o své soustavě. Rakousko Jetzt teste ich (Teď testuji já!) Organizátor: Verein für Konsumenteninformation Mladí spotřebitelé jsou často ohroženi zavádějící reklamou. Verein für Konsumenteninformation proto zahájil celostátní iniciativu nazvanou "Teď testuji já!", která proběhla od září 2006 do června Soutěž byla zaměřena na motivaci mladých lidí k informovanému rozhodování a na zvýšení jejich povědomí o rizicích a nebezpečích souvisejících se zavádějící reklamou. Soutěž, které se zúčastnilo okolo 1200 žáků, spočívala v testování výrobků a služeb v souladu s hlavním poselství kampaně: "Nevěř reklamám. Udělej si test a rozhodni se sám". Kampaň získala rozsáhlou přítomnost v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích a soutěžící byli průběžně seznamováni s výsledky testování prostřednictvím newsletteru a internetových stránek. Kampaň byla navíc oceněna Rakouskou komisí UNESCO jako jeden z projektů přispívajících k dekádě OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( )". Rumunsko "Máte právo vědět, co kupujete" Organizátor: Národní úřad pro ochranu spotřebitele V prosinci 2007 uskutečnil Národní úřad pro ochranu spotřebitele spolu s Agenturou pro vládní strategie veřejnou kampaň na zvýšení povědomí občanů o jejich základních spotřebitelských právech. Prostřednictvím rozhlasových spotů, letáků, plakátů a tiskových zpráv bylo šířeno základní poselství, že spotřebitelská práva jsou stanovena zákonem a lidé by je měli znát a uplatňovat. Kampaň se rovněž zaměřila na konkrétní problémy jako bezpečnost hraček, označování výrobků a vypršení záruční lhůty. Díky kampani získali spotřebitelé k 7

8 dispozici více informací a rumunští občané si mohli osvojit lepší poznatky o jednotlivých prvcích, které by měl spotřebitel vzít v úvahu při nákupu zboží nebo služeb. Řecko "Zdravá výživa cvičením proti obezitě" Organizátor: KEPKA V souvislosti se znepokojivým růstem obezity a se statistikou, podle níž jsou řecké děti v Evropě mezi těmi, co trpí nadváhou nejvíce, zahájila KEPKA, řecká nezisková asociace spotřebitelů, kampaň na podporu zdravější výživy a tělesné aktivity. Informační kampaň, jež probíhala od roku 2006 do konce roku 2007, zahrnovala osvětové činnosti jako konference, návštěvy veřejných škol, distribuci letáků a práci s televizí, rozhlasem a tiskem. Slovensko Labyrint Organizátor: Televize TA3 Televize TA3 dostávala velký počet dopisů a dotazů od nespokojených spotřebitelů, kteří si stěžovali a žádali o pomoc nebo informace. Bylo jasné, že ve veřejnosti panuje velmi nízká úroveň informovanosti o spotřebitelských právech. Proto se TA3 rozhodla vytvořit pořad Labyrint, plně věnovaný ochraně spotřebitelů. Cílem pravidelného televizního pořadu je zvyšovat mezi občany spotřebitelské povědomí, upozorňovat na výskyt neférových obchodních praktik a poskytovat spotřebitelům praktické rady. Slovinsko Eurospotřebitel - přijetí nové měny ve Slovinsku z pohledu spotřebitelů Organizátor: Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS) V reakci na vstup Slovinska do eurozóny v lednu 2007 uspořádal Slovinský svaz spotřebitelů (ZPS) rozmanitou kampaň, která si kladla za cíl, aby zavedení eura nevedlo k neoprávněnému růstu cen. Součástí kampaně byl monitoring cen, v jehož rámci byly sledovány ceny spotřebitelského koše a na černou listinu byli zanášeni prodejci zboží a služeb, kteří své ceny nepřiměřeně zvýšili. Prostřednictvím telefonu a internetu byly rovněž získávány dotazy a cenové informace od spotřebitelů a slovinská veřejnost dostala k dispozici kalendář a sadu infolistů s důležitými informacemi o euru. Na základě informací získaných z cenového monitoringu a od spotřebitelů byl ZPS schopen ochránit zájmy spotřebitelů a zabránit nepřiměřenému růstu cen po zavedení nové měny. Spojené království Kvíz "Zkouška spotřebitele" Organizátor: Birmingham Trading Standards Kvíz "Zkouška spotřebitele" vyvinula organizace Birmingham Trading Standards, aby pomohla mladým lidem s poruchami učení stát se lépe informovanými a sebevědomějšími spotřebiteli. Děti dostávaly praktické příklady každodenních problémů spotřebitele a musely v 8

9 týmové práci navrhnout řešení. Kvíz, zaměřený na cílovou skupinu, která obvykle nemá z podobných informačních kampaní žádný prospěch, byl velmi kladně přijat. Pomohl zvýšit sebevědomí dětí při uplatňování osvojených poznatků pro řešení problémů ve styku s obchodníky. Díky tomu děti vědí, kde mohou v případě spotřebitelských problémů získat pomoc. Na základě toho, co se naučily, děti také vykázaly vyšší sebevědomí a sociální dovednosti. Švédsko Půjčky přes SMS Organizátor: Pořadatel: Švédská agentura pro spotřebitele a švédský donucovací orgán Půjčky přes krátké textové zprávy jsou rostoucí příčinou zadlužení domácností ve Švédsku a 40 % těchto půjček si berou osoby ve věku let. Proto Švédská agentura pro spotřebitele spolu s donucovacím orgánem v říjnu 2007 provedla průzkum a zřídila internetový chat, aby zjistila, proč si mladí lidé vypůjčují tímto způsobem, a aby přispěla ke snížení zadlužení způsobeného půjčkami přes SMS. Průzkumu se zúčastnilo okolo 12 tisíc lidí a z něj vypracovaná závěrečná zpráva podala jasnější přehled o situaci. Kampaň přitáhla značnou pozornost sdělovacích prostředků a v lednu 2008 vedla k veřejnému interpelačnímu zasedání vlády o půjčkách přes SMS. Kromě toho byl v únoru 2008 uspořádán seminář o těchto půjčkách pro obecní kurátory pro rodinné rozpočty a zadlužení. Švédská agentura pro spotřebitele rovněž sepsala návrh zákona upravujícího tuto problematiku a podala žaloby k tržnímu soudu. 9

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (ESC) při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR řešilo v roce 2007 celkem 404 případů. Dotazů či žádostí o radu, jak např.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Klasifikace řešených případů v roce 2006

Klasifikace řešených případů v roce 2006 Klasifikace řešených případů v roce 2006 V roce 2006 se Evropské spotřebitelské centrum pro ČR zabývalo 329 přeshraničními spotřebitelskými dotazy, stížnostmi a spory. Žádostí o radu či informaci bylo

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 2. prosince 2015 Cena Kč 206, O B S A H : 56. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží Základní informace (1) Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.9.2005 KOM(2005) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O POUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE RADY 99/36/ES O PŘEPRAVITELNÉM TLAKOVÉM ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ČLENSKÝCH STÁTŮ CS CS

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více