Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň"

Transkript

1 Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Belgie Preventivní kampaň zaměřená na mládež nakupující na internetu Organizátor: Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie Ke zvýšení povědomí mladých lidí o jejich právech a povinnostech při nakupování na internetu zahájily Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie společnou kampaň, která zdůrazňovala klíčová poselství týkající se ochrany spotřebitele a nakupování na internetu. Na internetových stránkách byly umístěny kvízy s tipy a návody na získání dalších informací o spotřebitelských právech. Do belgických škol byl ve stovkách kusů dodán leták zaměřený na věkovou skupinu let. K zahájení kampaně byla rovněž uspořádána tisková konference o nakupování na internetu a spotřebitelských právech. Bulharsko Upozornění: "Falešné bio" Organizátor: Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena Bioprodukty vstoupily na bulharský trh teprve velmi nedávno (v roce 2004) a v současné době mají spotřebitelé na výběr z asi 60 druhů bulharských bioproduktů. Skutečným bioproduktům ovšem konkurují některé ne bio produkty, klamavě označované na obalu přívlastky jako "bio", "eko" nebo "organický". Tyto falešné produkty klamou spotřebitele, poškozují obraz opravdových bioproduktů a ochuzují ekologické zemědělce. Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena zahájily kampaň zaměřenou na osvětu mezi spotřebiteli o významu označení "bio". Rovněž se věnovaly odhalování a zveřejňování falešných bioproduktů na trhu. Vládní orgány, maloobchodní řetězce a výrobci byli o zjištěných falešných produktech informováni a kontrolní orgány přijímaly opatření proti klamavému označení "bio". Díky těmto aktivitám přestaly dva velké maloobchodní řetězce falešné bioprodukty prodávat a během prvních dvou měsíců kampaně změnilo 10 % nabízejících klamavá označení na svém zboží. Česká republika "Černé ovce Testoviny" Organizátor: Česká televize Veřejnoprávní Česká televize vysílá na základě stížností spotřebitelů aktuální pořady o spotřebitelských otázkách, občanských právech a záležitostech místní samosprávy. V roce 2007 odvysílala ČT dva poradenské pořady a sedm reportáží ke zvýšení povědomí o problémech zásilkového prodeje a výrobkových prezentací a k posílení povědomí občanů o jejich právech v této oblasti. Na jednotlivé pořady obdržela ČT velmi pozitivní ohlasy diváků, ve kterých se lidé dělili o své zkušenosti a žádali o další rady. Kromě toho spotřebitelům, o nichž byly reportáže natočeny, vrátili podnikatelé, kteří porušili jejich práva, peníze. Dánsko 1

2 "Najdi a odstraň nebezpečná potravinářská barviva" Organizátor: Dánská rada na ochranu spotřebitele a Aktivní spotřebitelé Na základě vědecké studie uveřejněné v září 2007 v lékařském časopise The Lancet zahájila Dánská rada na ochranu spotřebitele spolu s organizací Aktivní spotřebitelé kampaň proti šesti nebezpečným potravinářským barvivům, která způsobují hyperaktivitu u dětí a symptomy podobné alergii. Kampaň povzbuzovala spotřebitele, aby výrobky obsahující tato nebezpečná barviva hledali a sbírali na regálech supermarketů. Za pouhé dva týdny nalezli spotřebitelé přes 140 výrobků obsahujících alespoň jedno z těchto barviv. Díky tomu přišla rychlá reakce výrobců, kteří přislíbili používání barviv postupně ukončit. Příští rok Rada přezkoumá plnění tohoto příslibu. Kampaň se těšila vysoké a efektivní pozornosti sdělovacích prostředků. Estonsko "Dělejte zodpovědná úvěrová rozhodnutí" - "Půjčujte si rozumně" Organizátor: Hansapank a Rada pro ochranu spotřebitele Půjčování peněz se spotřebitelům velmi usnadnilo a velmi aktivní marketing bank a dalších finančních institucí znamená, že půjčku dnes může získat téměř každý. Řada spotřebitelů se však zavazuje úvěrovými smlouvami, aniž by porozuměli skutečným podmínkám a následkům půjčky. Mnozí také přeceňují své schopnosti splácet. Proto zahájila největší estonská banka Hansapank spolu s Radou pro ochranu spotřebitele kampaň na podporu zodpovědného finančního rozhodování a chování mezi spotřebiteli. Kampaň se skládala z informačních akcí, tiskových zpráv, inzerátů v tisku, brožur v pobočkách banky a informací na internetových stránkách Hansapank a Rady pro ochranu spotřebitele. Kromě toho byly pobočky banky označeny zvláštními symboly a úvěroví konzultanti nosili speciální odznaky. Díky rozsáhlé přítomnosti v internetových a tiskových médiích, jakož i v rozhlase a televizi, se kampani podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti půjčovat si s rozmyslem a vzbudit mezi klienty značný zájem o tuto problematiku. Finsko Galaktor a lamači šifer (internetová hra) Organizátor: Finská agentura na ochranu spotřebitele a Severská rada ministrů Mnoho mladých lidí umí výborně zacházet s novými technologiemi. Chybějí jim však zkušenosti a znalosti o právech a zodpovědnosti spotřebitelů při nakupování na internetu, uzavírání smluv, kontrolování obchodních podmínek a rozpoznávání zavádějící reklamy. Proto Finská agentura na ochranu spotřebitele vytvořila internetovou stránku s hrou "Galaktor a lamači šifer", která je zaměřena na vzdělávání mládeže a mladých dospělých o právech a zodpovědnosti spotřebitelů, zejména při nakupování přes internet a mobilní telefon. Tato poutavá webová hra se stává nástrojem na zapojení mladých spotřebitelů a jejich zábavné informování o důležité spotřebitelské problematice. Hra byla propagována v tisku, na internetu a prostřednictvím učitelů. Kampaň se nyní rozšířila za hranice Finska díky partnerství s dalšími členskými státy. Svůj překlad a lokalizaci hry vytvořily Švédsko, Dánsko a Island, svoji národní verzi začíná vytvářet Estonsko a Francie projevila o totéž vážný zájem. 2

3 Francie Dobré každodenní návyky pro bezpečnost potravin Organizátor: Národní spotřebitelský institut Francouzští spotřebitelé potřebují lepší poradenství o dobrých návycích pro bezpečnost potravin, které mohou integrovat do každodenního života. Potřebují získat povědomí o úloze státních agentur a profesních organizací, a zejména o své osobní odpovědnosti za získání zdravých návyků. Proto byly z iniciativy Národního spotřebitelského institutu mobilizovány masové sdělovací prostředky k informování spotřebitelů o problematice bezpečnosti potravin. Veřejnoprávní televize odvysílaly od dubna do září 2007 seriál 14 pořadů o bezpečnosti potravin. V informační kampani byly rovněž použity rozhlasové spoty a klipy na internetu. Irsko "Jsou to tvoje peníze" Organizátor: Úřad pro regulaci finančních služeb S rostoucí složitostí finančních služeb a rostoucími riziky, kterým lidé čelí při svém finančním rozhodování, je důležité, aby spotřebitelé plně chápali, co si kupují a jaká jsou jejich práva. V mnohých spotřebitelích však finanční žargon budí strach a zmatení a tito lidé nevědí jak získat spolehlivé, nezávislé informace o různých podrobnostech jejich finančních produktů. Úřad pro regulaci finančních služeb proto uspořádal kampaň, jejímž ústředním prvkem jsou nové internetové stránky o osobních financích a která si klade za cíl zvýšit povědomí spotřebitelů o nákladech, rizicích a přínosech finančních produktů a pomoci spotřebitelům k informovanému rozhodování v oblasti osobních financí. Spuštění internetových stránek bylo doprovázeno inzeráty v televizi, rozhlase a na internetu a plakátovou kampaní. Proaktivní propagační činnosti jako tiskové konference, tiskové zprávy a psaní článků navíc kampani zajistily slušnou přítomnost ve sdělovacích prostředcích a žádosti novinářů o další rozhovory. Kampaň pomohla spotřebitelům pochopit, co si kupují, a porovnat produkty, znát a uplatňovat jejich práva a získat zdroj, na který se mohou obracet s dotazy a problémy. Island Organizátor: Pořadatel: Islandská vláda V reakci na špatný přístup k informacím o veřejných službách, právu a vládě zřídila islandská vláda internetové stránky, které občany seznamují s jejich právy v oblasti ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, rodiny, zdraví, bydlení, daní a dalších důležitých otázek. Internetové stránky umožňují veřejnosti získat potřebné informace a státu zlepšit služby díky zpětné vazbě. Stránky spustil předseda vlády na tiskové konferenci a spuštění doprovázela inzerce v tisku a na internetu. Stránky již navštívilo velké množství osob. Itálie "Vivi italiano, cresci europeo" (Žít jako Ital, růst jako Evropan) Organizátor: Dipartimento Politiche Comuniatrie 3

4 Při příležitosti 50. výročí Římské smlouvy uspořádalo italské ministerstvo pro evropské záležitosti informační kampaň o přínosech a výhodách evropské integrace pro spotřebitele a občany EU. Kampaň mimo jiné vyzdvihla význam evropské politiky ochrany spotřebitele pro dodržování práv spotřebitele. Prostřednictvím letáků, pohlednic, plakátů, složek, CD, videí, newsletterů, reklam v autobusech a vlacích a internetových stránek bylo osloveno na 53 milionů občanů. V cílové populaci získala kampaň dobrou zpětnou vazbu, což dokládá, že se podařilo zvýšit povědomí o právech spotřebitele a právních předpisech EU obecně. Kypr "Jsi spotřebitel, máš svá práva" Organizátor: Kyperská asociace spotřebitelů Podle zjištění Kyperské asociace spotřebitelů kyperská veřejnost vážně zaostává za jinými státy EU v povědomí o právech spotřebitelů a ve schopnosti tato práva uplatňovat. Pro nápravu tohoto stavu zahájila asociace kampaň zaměřenou na informování spotřebitelů o jejich základních spotřebitelských právech. Kampaň se obzvláště soustředila na souborné služby pro cesty, nakupování na internetu a spotřebitelské půjčky a její cílovou skupinou byly osoby ve věku let. Bylo vypracováno dvanáct infolistů a kampaň "Jsi spotřebitel, máš svá práva" působila prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a dalších osvětových činností. Během prvních dvou měsíců vedla kampaň k raketovému vzestupu počtu návštěv na internetových stránkách Kyperské asociace spotřebitelů a k 60% zvýšení přílivu nových členů do asociace. To dokládá rostoucí zájem kyperské veřejnosti o její spotřebitelská práva. Litva Informační brožura pro cestující Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Litva Litevští spotřebitelé čím dál více cestují, ale stále panuje nízká informovanost o právech cestujících. Proto ESC Litva vydalo počátkem roku 2007 brožuru s názvem "Rádce cestujícího", která obsahuje informace a rady k několika okruhům práv cestujících. Mezi jejími tématy jsou práva cestujících v letecké dopravě, smlouvy na služby v oblasti turistiky a reklamace vad na zboží a službách. Vydání brožury doprovázela informační kampaň a byly osloveny tisíce spotřebitelů. Výsledkem bylo také zvýšení povědomí o ESC Litva a o síti ESC, včetně 41% nárůstu počtu žádostí o informace a 74% nárůstu počtu stížností spotřebitelů oproti roku Lotyšsko Létat a znát Organizátor: Centrum ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko Se zvýšením počtu lotyšských občanů cestujících letadlem vzrostl i počet stížností zasílaných spotřebitelským centrům ohledně zpožděných nebo zrušených letů nebo odepření nástupu na palubu. Zdálo se, že není k dispozici dostatek informací a mezi cestujícími panuje nízká informovanost o právech cestujících v letecké dopravě. Proto byla dne 17. srpna 2007 zahájena kampaň na mezinárodním letišti v Rize nazvaná "Létat a znát". Zástupci Centra ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko vysvětlovali cestujícím jejich práva a rozdávali 4

5 informační letáky, čepice a visačky na zavazadla. Těmto informacím se také široce věnovaly sdělovací prostředky. Lucembursko Podvodné obchodování s automobily prostřednictvím falešných internetových stránek Organizátor: Policie Lucemburského velkovévodství Internetová síť je čím dál častěji využívána k nákupu a prodeji zboží mezi spotřebiteli. Některá zločinecká uskupení toho zneužívají a zakládají falešné internetové stránky, které se podobají stránkám legitimním a na kterých předstírají prodej zboží, aby ze spotřebitelů vylákala peníze nebo bankovní údaje. V Lucembursku byl zjištěn zvláštní problém, a sice falešný prodej automobilů, při kterém byli spotřebitelé uváděni v mylné přesvědčení, že jim bude prodán automobil za mnohem dostupnější cenu, za tím účelem skládali zálohu, ale objednaný vůz nikdy neobdrželi. Lucemburská policie proto zahájila kampaň pro informování a varování spotřebitelů o podvodných obchodnících na internetu, zaměřenou především na prodejce automobilů. Ke kampani se připojily další organizace, včetně lucemburského autoklubu, a získalo se jí pozornosti tisku. Díky tomu se značně rozšířilo povědomí veřejnosti o tomto nebezpečí a klesl počet obětí těchto podvodných praktik. Maďarsko Umělecká soutěž pro žáky základních škol na téma ochrany spotřebitelů Organizátor: Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele Přestože je důležité začít informovat spotřebitele o jejich právech již od raného věku, v Maďarsku neexistuje na základních školách žádná výchova spotřebitele. Proto vyzvala Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele všechny základní školy v Maďarsku k účasti na soutěži s losováním cen na téma ochrany spotřebitele. Soutěž měla tři hlavní kategorie: Víme, co jíme? Jaký je tvůj názor na maďarské reklamy? Jak můžeme reklamovat a stěžovat si? Vítězná díla byla veřejně vystavena a k distribuci do základních škol se připravuje kalendář kreseb. Soutěž byla mezi žáky dobře přijata a vedla k lepšímu pochopení problematiky ochrany spotřebitele a práv spotřebitele mezi školní mládeží. Německo "Strom. Jetzt wechseln. Jetzt sparen" (Elektřina teď změnit, teď ušetřit) Organizátor: Verbraucherzentrale Bundesverband V roce 1998 došlo k liberalizaci německého trhu s elektřinou, ale od té doby se změnilo jen velmi málo. Kampaň "Elektřina - teď změnit, teď ušetřit" se zaměřila na motivaci spotřebitelů ke změně dodavatelů elektrické energie a ke zkoumání možností energetických úspor. Záměrem bylo ukázat politickým činitelům a dodavatelům elektrické energie, že ceny elektřiny jsou bezdůvodně vysoké a že je možné dodat spotřebitelům sílu, aby se proti tomuto 5

6 jevu postavili. Spotřebitelé rovněž obdrželi poselství, že mají právo vybrat si takového dodavatele, jakého chtějí, a že změnou dodavatele mohou ovlivnit trh. Toto poselství mělo obrovský dopad a podle Spolkového úřadu pro energetickou síť změnil dodavatele elektřiny v roce 2007 více než jeden milion domácností. Nizozemsko ConsuWijzer Organizátor: Ministerstvo hospodářství ConsuWijzer je informační portál nizozemské vlády o právech spotřebitele, který občanům nabízí praktické rady a řešení spotřebitelských problémů. ConsuWijzer byl spuštěn v říjnu 2006 za doprovodu veřejné akce a malé kampaně. K popularizaci portálu se však v roce 2007 uskutečnila další informační kampaň. Díky kampani se značně zvýšilo povědomí veřejnosti o portálu (z 18 % před kampaní na 44 % po ní) a během kampaně navštěvovalo internetové stránky více lidí ( týdně) než před kampaní (5 600 týdně). Zpětná vazba ukazuje, že veřejnost považuje za důležité, aby vůdčím aktérem tohoto informačního portálu byla vláda, neboť o spotřebitelských právech požadují spolehlivé a nekomerční informace. Norsko Kampaň itunes Organizátor: Rada spotřebitelů Norska V lednu 2006 zaslala Rada spotřebitelů norskému veřejnému ochránci práv spotřebitelů stížnost na neférové obchodní praktiky některých internetových obchodníků obecně a itunes konkrétně. Jako hlavní problémy bylo uváděno použití nespravedlivých obchodních podmínek a nekompatibilita digitálního obsahu s digitálními přehrávači, způsobená použitím technické ochrany (DRM - správa digitálních práv). Vedle této úřední stížnosti uskutečnila Rada spotřebitelů úspěšnou kampaň, ve které zdůraznila zjištěné problémy. Kampaň si získala pozornost sdělovacích prostředků po celém světě a podporu spotřebitelských organizací v Německu, Francii a Finsku. Ty později zahájily své vlastní kampaně k této problematice. Mezitím v letech 2006 a 2007 pokračoval norský veřejný ochránce práv spotřebitelů v jednání s itunes. Díky kampani itunes pozměnily své smluvní podmínky a čtyři největší nahrávací společnosti se rozhodly prodávat digitální hudbu bez DRM, čímž umožnily hudebnímu obchodu itunes stejný postup u značné části jeho nabídky. Kampaň zvýšila povědomí o spotřebitelských právech v digitálním nakupování nejen mezi spotřebiteli, ale i v hudebním průmyslu, ve sdělovacích prostředcích a na úřadech. Polsko Spotřebitel po dovolené Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Polsko Ve světle rostoucího počtu žádostí o informace a stížností po sezóně dovolených se ESC Polsko rozhodlo uspořádat kampaň o právech spotřebitelů a problémech, se kterými se setkávají na dovolené. Součástí kampaně byly reklamní bannery na internetových portálech a stránkách, které návštěvníky přesměrovávaly na domácí stránku ESC Polsko, kde mohli získat další informace. Vedle toho byla předplatitelům newsletteru, zainteresovaným subjektům a 6

7 organizacím na ochranu spotřebitelů zaslána zvláštní elektronická pohlednice. Díky zahajovací tiskové konferenci bylo o kampani široce referováno v místních, celostátních i internetových sdělovacích prostředcích. V důsledku kampaně se zvýšil počet návštěvníků domovské stránky ESC i počet obdržených stížností a žádostí o informace, což dokládá zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich právech. Portugalsko Buď sebevědomý, nakupuj bezpečně! Organizátor: Centro de Arbitragem do Vale do Cávado (Arbitrážní středisko) Portugalské arbitrážní středisko je poskytovatelem právních služeb a provozovatelem arbitrážního soudu. Nabízí soustavu, ve které je profesionálům udílena cena za facilitaci mimosoudních řešení sporů. Čím více profesionálů se do této soustavy zapojí, tím lépe funguje. Proto Arbitrážní středisko vysílalo mezi profesionály své obchodní zástupce, kteří jim vysvětlovali výhody účasti v takové soustavě. Kromě toho byli o přínosech mimosoudního řešení sporů informováni spotřebitelé. Kampaň byla podpořena letáky, plakáty, rozhlasovými spoty a články v místním tisku. Díky ní získalo Arbitrážní středisko 230 nových profesionálních členů a podařilo se mu zvýšit povědomí veřejnosti o své soustavě. Rakousko Jetzt teste ich (Teď testuji já!) Organizátor: Verein für Konsumenteninformation Mladí spotřebitelé jsou často ohroženi zavádějící reklamou. Verein für Konsumenteninformation proto zahájil celostátní iniciativu nazvanou "Teď testuji já!", která proběhla od září 2006 do června Soutěž byla zaměřena na motivaci mladých lidí k informovanému rozhodování a na zvýšení jejich povědomí o rizicích a nebezpečích souvisejících se zavádějící reklamou. Soutěž, které se zúčastnilo okolo 1200 žáků, spočívala v testování výrobků a služeb v souladu s hlavním poselství kampaně: "Nevěř reklamám. Udělej si test a rozhodni se sám". Kampaň získala rozsáhlou přítomnost v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích a soutěžící byli průběžně seznamováni s výsledky testování prostřednictvím newsletteru a internetových stránek. Kampaň byla navíc oceněna Rakouskou komisí UNESCO jako jeden z projektů přispívajících k dekádě OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( )". Rumunsko "Máte právo vědět, co kupujete" Organizátor: Národní úřad pro ochranu spotřebitele V prosinci 2007 uskutečnil Národní úřad pro ochranu spotřebitele spolu s Agenturou pro vládní strategie veřejnou kampaň na zvýšení povědomí občanů o jejich základních spotřebitelských právech. Prostřednictvím rozhlasových spotů, letáků, plakátů a tiskových zpráv bylo šířeno základní poselství, že spotřebitelská práva jsou stanovena zákonem a lidé by je měli znát a uplatňovat. Kampaň se rovněž zaměřila na konkrétní problémy jako bezpečnost hraček, označování výrobků a vypršení záruční lhůty. Díky kampani získali spotřebitelé k 7

8 dispozici více informací a rumunští občané si mohli osvojit lepší poznatky o jednotlivých prvcích, které by měl spotřebitel vzít v úvahu při nákupu zboží nebo služeb. Řecko "Zdravá výživa cvičením proti obezitě" Organizátor: KEPKA V souvislosti se znepokojivým růstem obezity a se statistikou, podle níž jsou řecké děti v Evropě mezi těmi, co trpí nadváhou nejvíce, zahájila KEPKA, řecká nezisková asociace spotřebitelů, kampaň na podporu zdravější výživy a tělesné aktivity. Informační kampaň, jež probíhala od roku 2006 do konce roku 2007, zahrnovala osvětové činnosti jako konference, návštěvy veřejných škol, distribuci letáků a práci s televizí, rozhlasem a tiskem. Slovensko Labyrint Organizátor: Televize TA3 Televize TA3 dostávala velký počet dopisů a dotazů od nespokojených spotřebitelů, kteří si stěžovali a žádali o pomoc nebo informace. Bylo jasné, že ve veřejnosti panuje velmi nízká úroveň informovanosti o spotřebitelských právech. Proto se TA3 rozhodla vytvořit pořad Labyrint, plně věnovaný ochraně spotřebitelů. Cílem pravidelného televizního pořadu je zvyšovat mezi občany spotřebitelské povědomí, upozorňovat na výskyt neférových obchodních praktik a poskytovat spotřebitelům praktické rady. Slovinsko Eurospotřebitel - přijetí nové měny ve Slovinsku z pohledu spotřebitelů Organizátor: Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS) V reakci na vstup Slovinska do eurozóny v lednu 2007 uspořádal Slovinský svaz spotřebitelů (ZPS) rozmanitou kampaň, která si kladla za cíl, aby zavedení eura nevedlo k neoprávněnému růstu cen. Součástí kampaně byl monitoring cen, v jehož rámci byly sledovány ceny spotřebitelského koše a na černou listinu byli zanášeni prodejci zboží a služeb, kteří své ceny nepřiměřeně zvýšili. Prostřednictvím telefonu a internetu byly rovněž získávány dotazy a cenové informace od spotřebitelů a slovinská veřejnost dostala k dispozici kalendář a sadu infolistů s důležitými informacemi o euru. Na základě informací získaných z cenového monitoringu a od spotřebitelů byl ZPS schopen ochránit zájmy spotřebitelů a zabránit nepřiměřenému růstu cen po zavedení nové měny. Spojené království Kvíz "Zkouška spotřebitele" Organizátor: Birmingham Trading Standards Kvíz "Zkouška spotřebitele" vyvinula organizace Birmingham Trading Standards, aby pomohla mladým lidem s poruchami učení stát se lépe informovanými a sebevědomějšími spotřebiteli. Děti dostávaly praktické příklady každodenních problémů spotřebitele a musely v 8

9 týmové práci navrhnout řešení. Kvíz, zaměřený na cílovou skupinu, která obvykle nemá z podobných informačních kampaní žádný prospěch, byl velmi kladně přijat. Pomohl zvýšit sebevědomí dětí při uplatňování osvojených poznatků pro řešení problémů ve styku s obchodníky. Díky tomu děti vědí, kde mohou v případě spotřebitelských problémů získat pomoc. Na základě toho, co se naučily, děti také vykázaly vyšší sebevědomí a sociální dovednosti. Švédsko Půjčky přes SMS Organizátor: Pořadatel: Švédská agentura pro spotřebitele a švédský donucovací orgán Půjčky přes krátké textové zprávy jsou rostoucí příčinou zadlužení domácností ve Švédsku a 40 % těchto půjček si berou osoby ve věku let. Proto Švédská agentura pro spotřebitele spolu s donucovacím orgánem v říjnu 2007 provedla průzkum a zřídila internetový chat, aby zjistila, proč si mladí lidé vypůjčují tímto způsobem, a aby přispěla ke snížení zadlužení způsobeného půjčkami přes SMS. Průzkumu se zúčastnilo okolo 12 tisíc lidí a z něj vypracovaná závěrečná zpráva podala jasnější přehled o situaci. Kampaň přitáhla značnou pozornost sdělovacích prostředků a v lednu 2008 vedla k veřejnému interpelačnímu zasedání vlády o půjčkách přes SMS. Kromě toho byl v únoru 2008 uspořádán seminář o těchto půjčkách pro obecní kurátory pro rodinné rozpočty a zadlužení. Švédská agentura pro spotřebitele rovněž sepsala návrh zákona upravujícího tuto problematiku a podala žaloby k tržnímu soudu. 9

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin

informační bulletin 3 4 / 2005 Přeji si dialog s veřejností Informační bulletin informační bulletin Přeji si dialog s veřejností Za dobu svého působení ve funkci předsedy Úřadu jsem získal jasnou představu o tom, že prosazování principů ochrany osobních údajů do povědomí veřejnosti

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1

Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Obsah Poděkování... 2 Předmluva... 3 Shrnutí... 6 1 Poděkování Autoři knihy Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě by chtěli především poděkovat Paulu van Hoofovi,

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě

Hlas stavebních podnikatelů a malých a středních stavebních podniků v Evropě Ve výstavbě II" Zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti v malých a středně velkých stavebních podnicích PUBLIKACE URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Evropský projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvod 2. Vznik a vize společnosti 3. Proč vznikla Vím, co jím a piju o.p.s. 4. Poslání společnosti 5. Hlavní obecně prospěšné činnosti 6. Cíle obecně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 /* COM/2001/0534 final */ Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ OHLEDNĚ NĚKTERÝCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

KE DNI 31. PROSINCE 2008

KE DNI 31. PROSINCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSV KE DNI 31. PROSINCE 2008 Obsah vnitřní přílohy: Zpráva o činnosti ČSV ke dni 31. prosince 2008 (strany Činnost 1 20) Seznam vyšších chovů (strany: Matky 1 4) Napsali jste nám (strana:

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více