Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň"

Transkript

1 Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Belgie Preventivní kampaň zaměřená na mládež nakupující na internetu Organizátor: Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie Ke zvýšení povědomí mladých lidí o jejich právech a povinnostech při nakupování na internetu zahájily Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie společnou kampaň, která zdůrazňovala klíčová poselství týkající se ochrany spotřebitele a nakupování na internetu. Na internetových stránkách byly umístěny kvízy s tipy a návody na získání dalších informací o spotřebitelských právech. Do belgických škol byl ve stovkách kusů dodán leták zaměřený na věkovou skupinu let. K zahájení kampaně byla rovněž uspořádána tisková konference o nakupování na internetu a spotřebitelských právech. Bulharsko Upozornění: "Falešné bio" Organizátor: Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena Bioprodukty vstoupily na bulharský trh teprve velmi nedávno (v roce 2004) a v současné době mají spotřebitelé na výběr z asi 60 druhů bulharských bioproduktů. Skutečným bioproduktům ovšem konkurují některé ne bio produkty, klamavě označované na obalu přívlastky jako "bio", "eko" nebo "organický". Tyto falešné produkty klamou spotřebitele, poškozují obraz opravdových bioproduktů a ochuzují ekologické zemědělce. Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena zahájily kampaň zaměřenou na osvětu mezi spotřebiteli o významu označení "bio". Rovněž se věnovaly odhalování a zveřejňování falešných bioproduktů na trhu. Vládní orgány, maloobchodní řetězce a výrobci byli o zjištěných falešných produktech informováni a kontrolní orgány přijímaly opatření proti klamavému označení "bio". Díky těmto aktivitám přestaly dva velké maloobchodní řetězce falešné bioprodukty prodávat a během prvních dvou měsíců kampaně změnilo 10 % nabízejících klamavá označení na svém zboží. Česká republika "Černé ovce Testoviny" Organizátor: Česká televize Veřejnoprávní Česká televize vysílá na základě stížností spotřebitelů aktuální pořady o spotřebitelských otázkách, občanských právech a záležitostech místní samosprávy. V roce 2007 odvysílala ČT dva poradenské pořady a sedm reportáží ke zvýšení povědomí o problémech zásilkového prodeje a výrobkových prezentací a k posílení povědomí občanů o jejich právech v této oblasti. Na jednotlivé pořady obdržela ČT velmi pozitivní ohlasy diváků, ve kterých se lidé dělili o své zkušenosti a žádali o další rady. Kromě toho spotřebitelům, o nichž byly reportáže natočeny, vrátili podnikatelé, kteří porušili jejich práva, peníze. Dánsko 1

2 "Najdi a odstraň nebezpečná potravinářská barviva" Organizátor: Dánská rada na ochranu spotřebitele a Aktivní spotřebitelé Na základě vědecké studie uveřejněné v září 2007 v lékařském časopise The Lancet zahájila Dánská rada na ochranu spotřebitele spolu s organizací Aktivní spotřebitelé kampaň proti šesti nebezpečným potravinářským barvivům, která způsobují hyperaktivitu u dětí a symptomy podobné alergii. Kampaň povzbuzovala spotřebitele, aby výrobky obsahující tato nebezpečná barviva hledali a sbírali na regálech supermarketů. Za pouhé dva týdny nalezli spotřebitelé přes 140 výrobků obsahujících alespoň jedno z těchto barviv. Díky tomu přišla rychlá reakce výrobců, kteří přislíbili používání barviv postupně ukončit. Příští rok Rada přezkoumá plnění tohoto příslibu. Kampaň se těšila vysoké a efektivní pozornosti sdělovacích prostředků. Estonsko "Dělejte zodpovědná úvěrová rozhodnutí" - "Půjčujte si rozumně" Organizátor: Hansapank a Rada pro ochranu spotřebitele Půjčování peněz se spotřebitelům velmi usnadnilo a velmi aktivní marketing bank a dalších finančních institucí znamená, že půjčku dnes může získat téměř každý. Řada spotřebitelů se však zavazuje úvěrovými smlouvami, aniž by porozuměli skutečným podmínkám a následkům půjčky. Mnozí také přeceňují své schopnosti splácet. Proto zahájila největší estonská banka Hansapank spolu s Radou pro ochranu spotřebitele kampaň na podporu zodpovědného finančního rozhodování a chování mezi spotřebiteli. Kampaň se skládala z informačních akcí, tiskových zpráv, inzerátů v tisku, brožur v pobočkách banky a informací na internetových stránkách Hansapank a Rady pro ochranu spotřebitele. Kromě toho byly pobočky banky označeny zvláštními symboly a úvěroví konzultanti nosili speciální odznaky. Díky rozsáhlé přítomnosti v internetových a tiskových médiích, jakož i v rozhlase a televizi, se kampani podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti půjčovat si s rozmyslem a vzbudit mezi klienty značný zájem o tuto problematiku. Finsko Galaktor a lamači šifer (internetová hra) Organizátor: Finská agentura na ochranu spotřebitele a Severská rada ministrů Mnoho mladých lidí umí výborně zacházet s novými technologiemi. Chybějí jim však zkušenosti a znalosti o právech a zodpovědnosti spotřebitelů při nakupování na internetu, uzavírání smluv, kontrolování obchodních podmínek a rozpoznávání zavádějící reklamy. Proto Finská agentura na ochranu spotřebitele vytvořila internetovou stránku s hrou "Galaktor a lamači šifer", která je zaměřena na vzdělávání mládeže a mladých dospělých o právech a zodpovědnosti spotřebitelů, zejména při nakupování přes internet a mobilní telefon. Tato poutavá webová hra se stává nástrojem na zapojení mladých spotřebitelů a jejich zábavné informování o důležité spotřebitelské problematice. Hra byla propagována v tisku, na internetu a prostřednictvím učitelů. Kampaň se nyní rozšířila za hranice Finska díky partnerství s dalšími členskými státy. Svůj překlad a lokalizaci hry vytvořily Švédsko, Dánsko a Island, svoji národní verzi začíná vytvářet Estonsko a Francie projevila o totéž vážný zájem. 2

3 Francie Dobré každodenní návyky pro bezpečnost potravin Organizátor: Národní spotřebitelský institut Francouzští spotřebitelé potřebují lepší poradenství o dobrých návycích pro bezpečnost potravin, které mohou integrovat do každodenního života. Potřebují získat povědomí o úloze státních agentur a profesních organizací, a zejména o své osobní odpovědnosti za získání zdravých návyků. Proto byly z iniciativy Národního spotřebitelského institutu mobilizovány masové sdělovací prostředky k informování spotřebitelů o problematice bezpečnosti potravin. Veřejnoprávní televize odvysílaly od dubna do září 2007 seriál 14 pořadů o bezpečnosti potravin. V informační kampani byly rovněž použity rozhlasové spoty a klipy na internetu. Irsko "Jsou to tvoje peníze" Organizátor: Úřad pro regulaci finančních služeb S rostoucí složitostí finančních služeb a rostoucími riziky, kterým lidé čelí při svém finančním rozhodování, je důležité, aby spotřebitelé plně chápali, co si kupují a jaká jsou jejich práva. V mnohých spotřebitelích však finanční žargon budí strach a zmatení a tito lidé nevědí jak získat spolehlivé, nezávislé informace o různých podrobnostech jejich finančních produktů. Úřad pro regulaci finančních služeb proto uspořádal kampaň, jejímž ústředním prvkem jsou nové internetové stránky o osobních financích a která si klade za cíl zvýšit povědomí spotřebitelů o nákladech, rizicích a přínosech finančních produktů a pomoci spotřebitelům k informovanému rozhodování v oblasti osobních financí. Spuštění internetových stránek bylo doprovázeno inzeráty v televizi, rozhlase a na internetu a plakátovou kampaní. Proaktivní propagační činnosti jako tiskové konference, tiskové zprávy a psaní článků navíc kampani zajistily slušnou přítomnost ve sdělovacích prostředcích a žádosti novinářů o další rozhovory. Kampaň pomohla spotřebitelům pochopit, co si kupují, a porovnat produkty, znát a uplatňovat jejich práva a získat zdroj, na který se mohou obracet s dotazy a problémy. Island Organizátor: Pořadatel: Islandská vláda V reakci na špatný přístup k informacím o veřejných službách, právu a vládě zřídila islandská vláda internetové stránky, které občany seznamují s jejich právy v oblasti ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, rodiny, zdraví, bydlení, daní a dalších důležitých otázek. Internetové stránky umožňují veřejnosti získat potřebné informace a státu zlepšit služby díky zpětné vazbě. Stránky spustil předseda vlády na tiskové konferenci a spuštění doprovázela inzerce v tisku a na internetu. Stránky již navštívilo velké množství osob. Itálie "Vivi italiano, cresci europeo" (Žít jako Ital, růst jako Evropan) Organizátor: Dipartimento Politiche Comuniatrie 3

4 Při příležitosti 50. výročí Římské smlouvy uspořádalo italské ministerstvo pro evropské záležitosti informační kampaň o přínosech a výhodách evropské integrace pro spotřebitele a občany EU. Kampaň mimo jiné vyzdvihla význam evropské politiky ochrany spotřebitele pro dodržování práv spotřebitele. Prostřednictvím letáků, pohlednic, plakátů, složek, CD, videí, newsletterů, reklam v autobusech a vlacích a internetových stránek bylo osloveno na 53 milionů občanů. V cílové populaci získala kampaň dobrou zpětnou vazbu, což dokládá, že se podařilo zvýšit povědomí o právech spotřebitele a právních předpisech EU obecně. Kypr "Jsi spotřebitel, máš svá práva" Organizátor: Kyperská asociace spotřebitelů Podle zjištění Kyperské asociace spotřebitelů kyperská veřejnost vážně zaostává za jinými státy EU v povědomí o právech spotřebitelů a ve schopnosti tato práva uplatňovat. Pro nápravu tohoto stavu zahájila asociace kampaň zaměřenou na informování spotřebitelů o jejich základních spotřebitelských právech. Kampaň se obzvláště soustředila na souborné služby pro cesty, nakupování na internetu a spotřebitelské půjčky a její cílovou skupinou byly osoby ve věku let. Bylo vypracováno dvanáct infolistů a kampaň "Jsi spotřebitel, máš svá práva" působila prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a dalších osvětových činností. Během prvních dvou měsíců vedla kampaň k raketovému vzestupu počtu návštěv na internetových stránkách Kyperské asociace spotřebitelů a k 60% zvýšení přílivu nových členů do asociace. To dokládá rostoucí zájem kyperské veřejnosti o její spotřebitelská práva. Litva Informační brožura pro cestující Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Litva Litevští spotřebitelé čím dál více cestují, ale stále panuje nízká informovanost o právech cestujících. Proto ESC Litva vydalo počátkem roku 2007 brožuru s názvem "Rádce cestujícího", která obsahuje informace a rady k několika okruhům práv cestujících. Mezi jejími tématy jsou práva cestujících v letecké dopravě, smlouvy na služby v oblasti turistiky a reklamace vad na zboží a službách. Vydání brožury doprovázela informační kampaň a byly osloveny tisíce spotřebitelů. Výsledkem bylo také zvýšení povědomí o ESC Litva a o síti ESC, včetně 41% nárůstu počtu žádostí o informace a 74% nárůstu počtu stížností spotřebitelů oproti roku Lotyšsko Létat a znát Organizátor: Centrum ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko Se zvýšením počtu lotyšských občanů cestujících letadlem vzrostl i počet stížností zasílaných spotřebitelským centrům ohledně zpožděných nebo zrušených letů nebo odepření nástupu na palubu. Zdálo se, že není k dispozici dostatek informací a mezi cestujícími panuje nízká informovanost o právech cestujících v letecké dopravě. Proto byla dne 17. srpna 2007 zahájena kampaň na mezinárodním letišti v Rize nazvaná "Létat a znát". Zástupci Centra ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko vysvětlovali cestujícím jejich práva a rozdávali 4

5 informační letáky, čepice a visačky na zavazadla. Těmto informacím se také široce věnovaly sdělovací prostředky. Lucembursko Podvodné obchodování s automobily prostřednictvím falešných internetových stránek Organizátor: Policie Lucemburského velkovévodství Internetová síť je čím dál častěji využívána k nákupu a prodeji zboží mezi spotřebiteli. Některá zločinecká uskupení toho zneužívají a zakládají falešné internetové stránky, které se podobají stránkám legitimním a na kterých předstírají prodej zboží, aby ze spotřebitelů vylákala peníze nebo bankovní údaje. V Lucembursku byl zjištěn zvláštní problém, a sice falešný prodej automobilů, při kterém byli spotřebitelé uváděni v mylné přesvědčení, že jim bude prodán automobil za mnohem dostupnější cenu, za tím účelem skládali zálohu, ale objednaný vůz nikdy neobdrželi. Lucemburská policie proto zahájila kampaň pro informování a varování spotřebitelů o podvodných obchodnících na internetu, zaměřenou především na prodejce automobilů. Ke kampani se připojily další organizace, včetně lucemburského autoklubu, a získalo se jí pozornosti tisku. Díky tomu se značně rozšířilo povědomí veřejnosti o tomto nebezpečí a klesl počet obětí těchto podvodných praktik. Maďarsko Umělecká soutěž pro žáky základních škol na téma ochrany spotřebitelů Organizátor: Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele Přestože je důležité začít informovat spotřebitele o jejich právech již od raného věku, v Maďarsku neexistuje na základních školách žádná výchova spotřebitele. Proto vyzvala Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele všechny základní školy v Maďarsku k účasti na soutěži s losováním cen na téma ochrany spotřebitele. Soutěž měla tři hlavní kategorie: Víme, co jíme? Jaký je tvůj názor na maďarské reklamy? Jak můžeme reklamovat a stěžovat si? Vítězná díla byla veřejně vystavena a k distribuci do základních škol se připravuje kalendář kreseb. Soutěž byla mezi žáky dobře přijata a vedla k lepšímu pochopení problematiky ochrany spotřebitele a práv spotřebitele mezi školní mládeží. Německo "Strom. Jetzt wechseln. Jetzt sparen" (Elektřina teď změnit, teď ušetřit) Organizátor: Verbraucherzentrale Bundesverband V roce 1998 došlo k liberalizaci německého trhu s elektřinou, ale od té doby se změnilo jen velmi málo. Kampaň "Elektřina - teď změnit, teď ušetřit" se zaměřila na motivaci spotřebitelů ke změně dodavatelů elektrické energie a ke zkoumání možností energetických úspor. Záměrem bylo ukázat politickým činitelům a dodavatelům elektrické energie, že ceny elektřiny jsou bezdůvodně vysoké a že je možné dodat spotřebitelům sílu, aby se proti tomuto 5

6 jevu postavili. Spotřebitelé rovněž obdrželi poselství, že mají právo vybrat si takového dodavatele, jakého chtějí, a že změnou dodavatele mohou ovlivnit trh. Toto poselství mělo obrovský dopad a podle Spolkového úřadu pro energetickou síť změnil dodavatele elektřiny v roce 2007 více než jeden milion domácností. Nizozemsko ConsuWijzer Organizátor: Ministerstvo hospodářství ConsuWijzer je informační portál nizozemské vlády o právech spotřebitele, který občanům nabízí praktické rady a řešení spotřebitelských problémů. ConsuWijzer byl spuštěn v říjnu 2006 za doprovodu veřejné akce a malé kampaně. K popularizaci portálu se však v roce 2007 uskutečnila další informační kampaň. Díky kampani se značně zvýšilo povědomí veřejnosti o portálu (z 18 % před kampaní na 44 % po ní) a během kampaně navštěvovalo internetové stránky více lidí ( týdně) než před kampaní (5 600 týdně). Zpětná vazba ukazuje, že veřejnost považuje za důležité, aby vůdčím aktérem tohoto informačního portálu byla vláda, neboť o spotřebitelských právech požadují spolehlivé a nekomerční informace. Norsko Kampaň itunes Organizátor: Rada spotřebitelů Norska V lednu 2006 zaslala Rada spotřebitelů norskému veřejnému ochránci práv spotřebitelů stížnost na neférové obchodní praktiky některých internetových obchodníků obecně a itunes konkrétně. Jako hlavní problémy bylo uváděno použití nespravedlivých obchodních podmínek a nekompatibilita digitálního obsahu s digitálními přehrávači, způsobená použitím technické ochrany (DRM - správa digitálních práv). Vedle této úřední stížnosti uskutečnila Rada spotřebitelů úspěšnou kampaň, ve které zdůraznila zjištěné problémy. Kampaň si získala pozornost sdělovacích prostředků po celém světě a podporu spotřebitelských organizací v Německu, Francii a Finsku. Ty později zahájily své vlastní kampaně k této problematice. Mezitím v letech 2006 a 2007 pokračoval norský veřejný ochránce práv spotřebitelů v jednání s itunes. Díky kampani itunes pozměnily své smluvní podmínky a čtyři největší nahrávací společnosti se rozhodly prodávat digitální hudbu bez DRM, čímž umožnily hudebnímu obchodu itunes stejný postup u značné části jeho nabídky. Kampaň zvýšila povědomí o spotřebitelských právech v digitálním nakupování nejen mezi spotřebiteli, ale i v hudebním průmyslu, ve sdělovacích prostředcích a na úřadech. Polsko Spotřebitel po dovolené Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Polsko Ve světle rostoucího počtu žádostí o informace a stížností po sezóně dovolených se ESC Polsko rozhodlo uspořádat kampaň o právech spotřebitelů a problémech, se kterými se setkávají na dovolené. Součástí kampaně byly reklamní bannery na internetových portálech a stránkách, které návštěvníky přesměrovávaly na domácí stránku ESC Polsko, kde mohli získat další informace. Vedle toho byla předplatitelům newsletteru, zainteresovaným subjektům a 6

7 organizacím na ochranu spotřebitelů zaslána zvláštní elektronická pohlednice. Díky zahajovací tiskové konferenci bylo o kampani široce referováno v místních, celostátních i internetových sdělovacích prostředcích. V důsledku kampaně se zvýšil počet návštěvníků domovské stránky ESC i počet obdržených stížností a žádostí o informace, což dokládá zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich právech. Portugalsko Buď sebevědomý, nakupuj bezpečně! Organizátor: Centro de Arbitragem do Vale do Cávado (Arbitrážní středisko) Portugalské arbitrážní středisko je poskytovatelem právních služeb a provozovatelem arbitrážního soudu. Nabízí soustavu, ve které je profesionálům udílena cena za facilitaci mimosoudních řešení sporů. Čím více profesionálů se do této soustavy zapojí, tím lépe funguje. Proto Arbitrážní středisko vysílalo mezi profesionály své obchodní zástupce, kteří jim vysvětlovali výhody účasti v takové soustavě. Kromě toho byli o přínosech mimosoudního řešení sporů informováni spotřebitelé. Kampaň byla podpořena letáky, plakáty, rozhlasovými spoty a články v místním tisku. Díky ní získalo Arbitrážní středisko 230 nových profesionálních členů a podařilo se mu zvýšit povědomí veřejnosti o své soustavě. Rakousko Jetzt teste ich (Teď testuji já!) Organizátor: Verein für Konsumenteninformation Mladí spotřebitelé jsou často ohroženi zavádějící reklamou. Verein für Konsumenteninformation proto zahájil celostátní iniciativu nazvanou "Teď testuji já!", která proběhla od září 2006 do června Soutěž byla zaměřena na motivaci mladých lidí k informovanému rozhodování a na zvýšení jejich povědomí o rizicích a nebezpečích souvisejících se zavádějící reklamou. Soutěž, které se zúčastnilo okolo 1200 žáků, spočívala v testování výrobků a služeb v souladu s hlavním poselství kampaně: "Nevěř reklamám. Udělej si test a rozhodni se sám". Kampaň získala rozsáhlou přítomnost v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích a soutěžící byli průběžně seznamováni s výsledky testování prostřednictvím newsletteru a internetových stránek. Kampaň byla navíc oceněna Rakouskou komisí UNESCO jako jeden z projektů přispívajících k dekádě OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( )". Rumunsko "Máte právo vědět, co kupujete" Organizátor: Národní úřad pro ochranu spotřebitele V prosinci 2007 uskutečnil Národní úřad pro ochranu spotřebitele spolu s Agenturou pro vládní strategie veřejnou kampaň na zvýšení povědomí občanů o jejich základních spotřebitelských právech. Prostřednictvím rozhlasových spotů, letáků, plakátů a tiskových zpráv bylo šířeno základní poselství, že spotřebitelská práva jsou stanovena zákonem a lidé by je měli znát a uplatňovat. Kampaň se rovněž zaměřila na konkrétní problémy jako bezpečnost hraček, označování výrobků a vypršení záruční lhůty. Díky kampani získali spotřebitelé k 7

8 dispozici více informací a rumunští občané si mohli osvojit lepší poznatky o jednotlivých prvcích, které by měl spotřebitel vzít v úvahu při nákupu zboží nebo služeb. Řecko "Zdravá výživa cvičením proti obezitě" Organizátor: KEPKA V souvislosti se znepokojivým růstem obezity a se statistikou, podle níž jsou řecké děti v Evropě mezi těmi, co trpí nadváhou nejvíce, zahájila KEPKA, řecká nezisková asociace spotřebitelů, kampaň na podporu zdravější výživy a tělesné aktivity. Informační kampaň, jež probíhala od roku 2006 do konce roku 2007, zahrnovala osvětové činnosti jako konference, návštěvy veřejných škol, distribuci letáků a práci s televizí, rozhlasem a tiskem. Slovensko Labyrint Organizátor: Televize TA3 Televize TA3 dostávala velký počet dopisů a dotazů od nespokojených spotřebitelů, kteří si stěžovali a žádali o pomoc nebo informace. Bylo jasné, že ve veřejnosti panuje velmi nízká úroveň informovanosti o spotřebitelských právech. Proto se TA3 rozhodla vytvořit pořad Labyrint, plně věnovaný ochraně spotřebitelů. Cílem pravidelného televizního pořadu je zvyšovat mezi občany spotřebitelské povědomí, upozorňovat na výskyt neférových obchodních praktik a poskytovat spotřebitelům praktické rady. Slovinsko Eurospotřebitel - přijetí nové měny ve Slovinsku z pohledu spotřebitelů Organizátor: Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS) V reakci na vstup Slovinska do eurozóny v lednu 2007 uspořádal Slovinský svaz spotřebitelů (ZPS) rozmanitou kampaň, která si kladla za cíl, aby zavedení eura nevedlo k neoprávněnému růstu cen. Součástí kampaně byl monitoring cen, v jehož rámci byly sledovány ceny spotřebitelského koše a na černou listinu byli zanášeni prodejci zboží a služeb, kteří své ceny nepřiměřeně zvýšili. Prostřednictvím telefonu a internetu byly rovněž získávány dotazy a cenové informace od spotřebitelů a slovinská veřejnost dostala k dispozici kalendář a sadu infolistů s důležitými informacemi o euru. Na základě informací získaných z cenového monitoringu a od spotřebitelů byl ZPS schopen ochránit zájmy spotřebitelů a zabránit nepřiměřenému růstu cen po zavedení nové měny. Spojené království Kvíz "Zkouška spotřebitele" Organizátor: Birmingham Trading Standards Kvíz "Zkouška spotřebitele" vyvinula organizace Birmingham Trading Standards, aby pomohla mladým lidem s poruchami učení stát se lépe informovanými a sebevědomějšími spotřebiteli. Děti dostávaly praktické příklady každodenních problémů spotřebitele a musely v 8

9 týmové práci navrhnout řešení. Kvíz, zaměřený na cílovou skupinu, která obvykle nemá z podobných informačních kampaní žádný prospěch, byl velmi kladně přijat. Pomohl zvýšit sebevědomí dětí při uplatňování osvojených poznatků pro řešení problémů ve styku s obchodníky. Díky tomu děti vědí, kde mohou v případě spotřebitelských problémů získat pomoc. Na základě toho, co se naučily, děti také vykázaly vyšší sebevědomí a sociální dovednosti. Švédsko Půjčky přes SMS Organizátor: Pořadatel: Švédská agentura pro spotřebitele a švédský donucovací orgán Půjčky přes krátké textové zprávy jsou rostoucí příčinou zadlužení domácností ve Švédsku a 40 % těchto půjček si berou osoby ve věku let. Proto Švédská agentura pro spotřebitele spolu s donucovacím orgánem v říjnu 2007 provedla průzkum a zřídila internetový chat, aby zjistila, proč si mladí lidé vypůjčují tímto způsobem, a aby přispěla ke snížení zadlužení způsobeného půjčkami přes SMS. Průzkumu se zúčastnilo okolo 12 tisíc lidí a z něj vypracovaná závěrečná zpráva podala jasnější přehled o situaci. Kampaň přitáhla značnou pozornost sdělovacích prostředků a v lednu 2008 vedla k veřejnému interpelačnímu zasedání vlády o půjčkách přes SMS. Kromě toho byl v únoru 2008 uspořádán seminář o těchto půjčkách pro obecní kurátory pro rodinné rozpočty a zadlužení. Švédská agentura pro spotřebitele rovněž sepsala návrh zákona upravujícího tuto problematiku a podala žaloby k tržnímu soudu. 9

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Prosím zvolte svůj jazyk

Prosím zvolte svůj jazyk Page 1 sur 10 Prosím zvolte svůj jazyk Czech PRŮZKUM SOULADU S INICIATIVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Vítejte na webu pro on-line průzkumy společnosti Dedicated. Forma průzkumu prostřednictvím webových

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59)

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59) Příloha Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partrství (3 z 9) A. Fáze přípravy žádosti od pracovníka české partrské z televize % Zdroj prvotní informace

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007

Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Klasifikace řešených případů v ESC v roce 2007 Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (ESC) při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR řešilo v roce 2007 celkem 404 případů. Dotazů či žádostí o radu, jak např.

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30; 01.040.23 2008 Lahve na plyny - Terminologie ČSN EN ISO 10286 07 8301 Únor Gas cylinders - Terminology Bouteilles à gaz - Terminologie Gasflaschen - Terminologie idt

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 2. prosince 2015 Cena Kč 206, O B S A H : 56. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FLA B Země FLB C Číslo rozhovoru FLC NACE Kód NACE (Informace

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský

Mezinárodní studie občanské výchovy Tomáš Protivínský Mezinárodní studie občanské výchovy 2009 Tomáš Protivínský ICCS 2009 Mezinárodní studie občanské výchovy = The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Mezinárodní asociace pro hodnocení

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více