Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň"

Transkript

1 Vítězové národních soutěží o nejlepší spotřebitelskou kampaň Belgie Preventivní kampaň zaměřená na mládež nakupující na internetu Organizátor: Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie Ke zvýšení povědomí mladých lidí o jejich právech a povinnostech při nakupování na internetu zahájily Ředitelství pro kontrolu a mediaci a ESC Belgie společnou kampaň, která zdůrazňovala klíčová poselství týkající se ochrany spotřebitele a nakupování na internetu. Na internetových stránkách byly umístěny kvízy s tipy a návody na získání dalších informací o spotřebitelských právech. Do belgických škol byl ve stovkách kusů dodán leták zaměřený na věkovou skupinu let. K zahájení kampaně byla rovněž uspořádána tisková konference o nakupování na internetu a spotřebitelských právech. Bulharsko Upozornění: "Falešné bio" Organizátor: Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena Bioprodukty vstoupily na bulharský trh teprve velmi nedávno (v roce 2004) a v současné době mají spotřebitelé na výběr z asi 60 druhů bulharských bioproduktů. Skutečným bioproduktům ovšem konkurují některé ne bio produkty, klamavě označované na obalu přívlastky jako "bio", "eko" nebo "organický". Tyto falešné produkty klamou spotřebitele, poškozují obraz opravdových bioproduktů a ochuzují ekologické zemědělce. Bulharská národní asociace spotřebitelů a Nadace pro ekologické zemědělství Bioselena zahájily kampaň zaměřenou na osvětu mezi spotřebiteli o významu označení "bio". Rovněž se věnovaly odhalování a zveřejňování falešných bioproduktů na trhu. Vládní orgány, maloobchodní řetězce a výrobci byli o zjištěných falešných produktech informováni a kontrolní orgány přijímaly opatření proti klamavému označení "bio". Díky těmto aktivitám přestaly dva velké maloobchodní řetězce falešné bioprodukty prodávat a během prvních dvou měsíců kampaně změnilo 10 % nabízejících klamavá označení na svém zboží. Česká republika "Černé ovce Testoviny" Organizátor: Česká televize Veřejnoprávní Česká televize vysílá na základě stížností spotřebitelů aktuální pořady o spotřebitelských otázkách, občanských právech a záležitostech místní samosprávy. V roce 2007 odvysílala ČT dva poradenské pořady a sedm reportáží ke zvýšení povědomí o problémech zásilkového prodeje a výrobkových prezentací a k posílení povědomí občanů o jejich právech v této oblasti. Na jednotlivé pořady obdržela ČT velmi pozitivní ohlasy diváků, ve kterých se lidé dělili o své zkušenosti a žádali o další rady. Kromě toho spotřebitelům, o nichž byly reportáže natočeny, vrátili podnikatelé, kteří porušili jejich práva, peníze. Dánsko 1

2 "Najdi a odstraň nebezpečná potravinářská barviva" Organizátor: Dánská rada na ochranu spotřebitele a Aktivní spotřebitelé Na základě vědecké studie uveřejněné v září 2007 v lékařském časopise The Lancet zahájila Dánská rada na ochranu spotřebitele spolu s organizací Aktivní spotřebitelé kampaň proti šesti nebezpečným potravinářským barvivům, která způsobují hyperaktivitu u dětí a symptomy podobné alergii. Kampaň povzbuzovala spotřebitele, aby výrobky obsahující tato nebezpečná barviva hledali a sbírali na regálech supermarketů. Za pouhé dva týdny nalezli spotřebitelé přes 140 výrobků obsahujících alespoň jedno z těchto barviv. Díky tomu přišla rychlá reakce výrobců, kteří přislíbili používání barviv postupně ukončit. Příští rok Rada přezkoumá plnění tohoto příslibu. Kampaň se těšila vysoké a efektivní pozornosti sdělovacích prostředků. Estonsko "Dělejte zodpovědná úvěrová rozhodnutí" - "Půjčujte si rozumně" Organizátor: Hansapank a Rada pro ochranu spotřebitele Půjčování peněz se spotřebitelům velmi usnadnilo a velmi aktivní marketing bank a dalších finančních institucí znamená, že půjčku dnes může získat téměř každý. Řada spotřebitelů se však zavazuje úvěrovými smlouvami, aniž by porozuměli skutečným podmínkám a následkům půjčky. Mnozí také přeceňují své schopnosti splácet. Proto zahájila největší estonská banka Hansapank spolu s Radou pro ochranu spotřebitele kampaň na podporu zodpovědného finančního rozhodování a chování mezi spotřebiteli. Kampaň se skládala z informačních akcí, tiskových zpráv, inzerátů v tisku, brožur v pobočkách banky a informací na internetových stránkách Hansapank a Rady pro ochranu spotřebitele. Kromě toho byly pobočky banky označeny zvláštními symboly a úvěroví konzultanti nosili speciální odznaky. Díky rozsáhlé přítomnosti v internetových a tiskových médiích, jakož i v rozhlase a televizi, se kampani podařilo zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti půjčovat si s rozmyslem a vzbudit mezi klienty značný zájem o tuto problematiku. Finsko Galaktor a lamači šifer (internetová hra) Organizátor: Finská agentura na ochranu spotřebitele a Severská rada ministrů Mnoho mladých lidí umí výborně zacházet s novými technologiemi. Chybějí jim však zkušenosti a znalosti o právech a zodpovědnosti spotřebitelů při nakupování na internetu, uzavírání smluv, kontrolování obchodních podmínek a rozpoznávání zavádějící reklamy. Proto Finská agentura na ochranu spotřebitele vytvořila internetovou stránku s hrou "Galaktor a lamači šifer", která je zaměřena na vzdělávání mládeže a mladých dospělých o právech a zodpovědnosti spotřebitelů, zejména při nakupování přes internet a mobilní telefon. Tato poutavá webová hra se stává nástrojem na zapojení mladých spotřebitelů a jejich zábavné informování o důležité spotřebitelské problematice. Hra byla propagována v tisku, na internetu a prostřednictvím učitelů. Kampaň se nyní rozšířila za hranice Finska díky partnerství s dalšími členskými státy. Svůj překlad a lokalizaci hry vytvořily Švédsko, Dánsko a Island, svoji národní verzi začíná vytvářet Estonsko a Francie projevila o totéž vážný zájem. 2

3 Francie Dobré každodenní návyky pro bezpečnost potravin Organizátor: Národní spotřebitelský institut Francouzští spotřebitelé potřebují lepší poradenství o dobrých návycích pro bezpečnost potravin, které mohou integrovat do každodenního života. Potřebují získat povědomí o úloze státních agentur a profesních organizací, a zejména o své osobní odpovědnosti za získání zdravých návyků. Proto byly z iniciativy Národního spotřebitelského institutu mobilizovány masové sdělovací prostředky k informování spotřebitelů o problematice bezpečnosti potravin. Veřejnoprávní televize odvysílaly od dubna do září 2007 seriál 14 pořadů o bezpečnosti potravin. V informační kampani byly rovněž použity rozhlasové spoty a klipy na internetu. Irsko "Jsou to tvoje peníze" Organizátor: Úřad pro regulaci finančních služeb S rostoucí složitostí finančních služeb a rostoucími riziky, kterým lidé čelí při svém finančním rozhodování, je důležité, aby spotřebitelé plně chápali, co si kupují a jaká jsou jejich práva. V mnohých spotřebitelích však finanční žargon budí strach a zmatení a tito lidé nevědí jak získat spolehlivé, nezávislé informace o různých podrobnostech jejich finančních produktů. Úřad pro regulaci finančních služeb proto uspořádal kampaň, jejímž ústředním prvkem jsou nové internetové stránky o osobních financích a která si klade za cíl zvýšit povědomí spotřebitelů o nákladech, rizicích a přínosech finančních produktů a pomoci spotřebitelům k informovanému rozhodování v oblasti osobních financí. Spuštění internetových stránek bylo doprovázeno inzeráty v televizi, rozhlase a na internetu a plakátovou kampaní. Proaktivní propagační činnosti jako tiskové konference, tiskové zprávy a psaní článků navíc kampani zajistily slušnou přítomnost ve sdělovacích prostředcích a žádosti novinářů o další rozhovory. Kampaň pomohla spotřebitelům pochopit, co si kupují, a porovnat produkty, znát a uplatňovat jejich práva a získat zdroj, na který se mohou obracet s dotazy a problémy. Island Organizátor: Pořadatel: Islandská vláda V reakci na špatný přístup k informacím o veřejných službách, právu a vládě zřídila islandská vláda internetové stránky, které občany seznamují s jejich právy v oblasti ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, rodiny, zdraví, bydlení, daní a dalších důležitých otázek. Internetové stránky umožňují veřejnosti získat potřebné informace a státu zlepšit služby díky zpětné vazbě. Stránky spustil předseda vlády na tiskové konferenci a spuštění doprovázela inzerce v tisku a na internetu. Stránky již navštívilo velké množství osob. Itálie "Vivi italiano, cresci europeo" (Žít jako Ital, růst jako Evropan) Organizátor: Dipartimento Politiche Comuniatrie 3

4 Při příležitosti 50. výročí Římské smlouvy uspořádalo italské ministerstvo pro evropské záležitosti informační kampaň o přínosech a výhodách evropské integrace pro spotřebitele a občany EU. Kampaň mimo jiné vyzdvihla význam evropské politiky ochrany spotřebitele pro dodržování práv spotřebitele. Prostřednictvím letáků, pohlednic, plakátů, složek, CD, videí, newsletterů, reklam v autobusech a vlacích a internetových stránek bylo osloveno na 53 milionů občanů. V cílové populaci získala kampaň dobrou zpětnou vazbu, což dokládá, že se podařilo zvýšit povědomí o právech spotřebitele a právních předpisech EU obecně. Kypr "Jsi spotřebitel, máš svá práva" Organizátor: Kyperská asociace spotřebitelů Podle zjištění Kyperské asociace spotřebitelů kyperská veřejnost vážně zaostává za jinými státy EU v povědomí o právech spotřebitelů a ve schopnosti tato práva uplatňovat. Pro nápravu tohoto stavu zahájila asociace kampaň zaměřenou na informování spotřebitelů o jejich základních spotřebitelských právech. Kampaň se obzvláště soustředila na souborné služby pro cesty, nakupování na internetu a spotřebitelské půjčky a její cílovou skupinou byly osoby ve věku let. Bylo vypracováno dvanáct infolistů a kampaň "Jsi spotřebitel, máš svá práva" působila prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku a dalších osvětových činností. Během prvních dvou měsíců vedla kampaň k raketovému vzestupu počtu návštěv na internetových stránkách Kyperské asociace spotřebitelů a k 60% zvýšení přílivu nových členů do asociace. To dokládá rostoucí zájem kyperské veřejnosti o její spotřebitelská práva. Litva Informační brožura pro cestující Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Litva Litevští spotřebitelé čím dál více cestují, ale stále panuje nízká informovanost o právech cestujících. Proto ESC Litva vydalo počátkem roku 2007 brožuru s názvem "Rádce cestujícího", která obsahuje informace a rady k několika okruhům práv cestujících. Mezi jejími tématy jsou práva cestujících v letecké dopravě, smlouvy na služby v oblasti turistiky a reklamace vad na zboží a službách. Vydání brožury doprovázela informační kampaň a byly osloveny tisíce spotřebitelů. Výsledkem bylo také zvýšení povědomí o ESC Litva a o síti ESC, včetně 41% nárůstu počtu žádostí o informace a 74% nárůstu počtu stížností spotřebitelů oproti roku Lotyšsko Létat a znát Organizátor: Centrum ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko Se zvýšením počtu lotyšských občanů cestujících letadlem vzrostl i počet stížností zasílaných spotřebitelským centrům ohledně zpožděných nebo zrušených letů nebo odepření nástupu na palubu. Zdálo se, že není k dispozici dostatek informací a mezi cestujícími panuje nízká informovanost o právech cestujících v letecké dopravě. Proto byla dne 17. srpna 2007 zahájena kampaň na mezinárodním letišti v Rize nazvaná "Létat a znát". Zástupci Centra ochrany práv spotřebitele a ESC Lotyšsko vysvětlovali cestujícím jejich práva a rozdávali 4

5 informační letáky, čepice a visačky na zavazadla. Těmto informacím se také široce věnovaly sdělovací prostředky. Lucembursko Podvodné obchodování s automobily prostřednictvím falešných internetových stránek Organizátor: Policie Lucemburského velkovévodství Internetová síť je čím dál častěji využívána k nákupu a prodeji zboží mezi spotřebiteli. Některá zločinecká uskupení toho zneužívají a zakládají falešné internetové stránky, které se podobají stránkám legitimním a na kterých předstírají prodej zboží, aby ze spotřebitelů vylákala peníze nebo bankovní údaje. V Lucembursku byl zjištěn zvláštní problém, a sice falešný prodej automobilů, při kterém byli spotřebitelé uváděni v mylné přesvědčení, že jim bude prodán automobil za mnohem dostupnější cenu, za tím účelem skládali zálohu, ale objednaný vůz nikdy neobdrželi. Lucemburská policie proto zahájila kampaň pro informování a varování spotřebitelů o podvodných obchodnících na internetu, zaměřenou především na prodejce automobilů. Ke kampani se připojily další organizace, včetně lucemburského autoklubu, a získalo se jí pozornosti tisku. Díky tomu se značně rozšířilo povědomí veřejnosti o tomto nebezpečí a klesl počet obětí těchto podvodných praktik. Maďarsko Umělecká soutěž pro žáky základních škol na téma ochrany spotřebitelů Organizátor: Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele Přestože je důležité začít informovat spotřebitele o jejich právech již od raného věku, v Maďarsku neexistuje na základních školách žádná výchova spotřebitele. Proto vyzvala Národní federace sdružení na ochranu spotřebitele všechny základní školy v Maďarsku k účasti na soutěži s losováním cen na téma ochrany spotřebitele. Soutěž měla tři hlavní kategorie: Víme, co jíme? Jaký je tvůj názor na maďarské reklamy? Jak můžeme reklamovat a stěžovat si? Vítězná díla byla veřejně vystavena a k distribuci do základních škol se připravuje kalendář kreseb. Soutěž byla mezi žáky dobře přijata a vedla k lepšímu pochopení problematiky ochrany spotřebitele a práv spotřebitele mezi školní mládeží. Německo "Strom. Jetzt wechseln. Jetzt sparen" (Elektřina teď změnit, teď ušetřit) Organizátor: Verbraucherzentrale Bundesverband V roce 1998 došlo k liberalizaci německého trhu s elektřinou, ale od té doby se změnilo jen velmi málo. Kampaň "Elektřina - teď změnit, teď ušetřit" se zaměřila na motivaci spotřebitelů ke změně dodavatelů elektrické energie a ke zkoumání možností energetických úspor. Záměrem bylo ukázat politickým činitelům a dodavatelům elektrické energie, že ceny elektřiny jsou bezdůvodně vysoké a že je možné dodat spotřebitelům sílu, aby se proti tomuto 5

6 jevu postavili. Spotřebitelé rovněž obdrželi poselství, že mají právo vybrat si takového dodavatele, jakého chtějí, a že změnou dodavatele mohou ovlivnit trh. Toto poselství mělo obrovský dopad a podle Spolkového úřadu pro energetickou síť změnil dodavatele elektřiny v roce 2007 více než jeden milion domácností. Nizozemsko ConsuWijzer Organizátor: Ministerstvo hospodářství ConsuWijzer je informační portál nizozemské vlády o právech spotřebitele, který občanům nabízí praktické rady a řešení spotřebitelských problémů. ConsuWijzer byl spuštěn v říjnu 2006 za doprovodu veřejné akce a malé kampaně. K popularizaci portálu se však v roce 2007 uskutečnila další informační kampaň. Díky kampani se značně zvýšilo povědomí veřejnosti o portálu (z 18 % před kampaní na 44 % po ní) a během kampaně navštěvovalo internetové stránky více lidí ( týdně) než před kampaní (5 600 týdně). Zpětná vazba ukazuje, že veřejnost považuje za důležité, aby vůdčím aktérem tohoto informačního portálu byla vláda, neboť o spotřebitelských právech požadují spolehlivé a nekomerční informace. Norsko Kampaň itunes Organizátor: Rada spotřebitelů Norska V lednu 2006 zaslala Rada spotřebitelů norskému veřejnému ochránci práv spotřebitelů stížnost na neférové obchodní praktiky některých internetových obchodníků obecně a itunes konkrétně. Jako hlavní problémy bylo uváděno použití nespravedlivých obchodních podmínek a nekompatibilita digitálního obsahu s digitálními přehrávači, způsobená použitím technické ochrany (DRM - správa digitálních práv). Vedle této úřední stížnosti uskutečnila Rada spotřebitelů úspěšnou kampaň, ve které zdůraznila zjištěné problémy. Kampaň si získala pozornost sdělovacích prostředků po celém světě a podporu spotřebitelských organizací v Německu, Francii a Finsku. Ty později zahájily své vlastní kampaně k této problematice. Mezitím v letech 2006 a 2007 pokračoval norský veřejný ochránce práv spotřebitelů v jednání s itunes. Díky kampani itunes pozměnily své smluvní podmínky a čtyři největší nahrávací společnosti se rozhodly prodávat digitální hudbu bez DRM, čímž umožnily hudebnímu obchodu itunes stejný postup u značné části jeho nabídky. Kampaň zvýšila povědomí o spotřebitelských právech v digitálním nakupování nejen mezi spotřebiteli, ale i v hudebním průmyslu, ve sdělovacích prostředcích a na úřadech. Polsko Spotřebitel po dovolené Organizátor: Evropské spotřebitelské centrum Polsko Ve světle rostoucího počtu žádostí o informace a stížností po sezóně dovolených se ESC Polsko rozhodlo uspořádat kampaň o právech spotřebitelů a problémech, se kterými se setkávají na dovolené. Součástí kampaně byly reklamní bannery na internetových portálech a stránkách, které návštěvníky přesměrovávaly na domácí stránku ESC Polsko, kde mohli získat další informace. Vedle toho byla předplatitelům newsletteru, zainteresovaným subjektům a 6

7 organizacím na ochranu spotřebitelů zaslána zvláštní elektronická pohlednice. Díky zahajovací tiskové konferenci bylo o kampani široce referováno v místních, celostátních i internetových sdělovacích prostředcích. V důsledku kampaně se zvýšil počet návštěvníků domovské stránky ESC i počet obdržených stížností a žádostí o informace, což dokládá zvýšení povědomí spotřebitelů o jejich právech. Portugalsko Buď sebevědomý, nakupuj bezpečně! Organizátor: Centro de Arbitragem do Vale do Cávado (Arbitrážní středisko) Portugalské arbitrážní středisko je poskytovatelem právních služeb a provozovatelem arbitrážního soudu. Nabízí soustavu, ve které je profesionálům udílena cena za facilitaci mimosoudních řešení sporů. Čím více profesionálů se do této soustavy zapojí, tím lépe funguje. Proto Arbitrážní středisko vysílalo mezi profesionály své obchodní zástupce, kteří jim vysvětlovali výhody účasti v takové soustavě. Kromě toho byli o přínosech mimosoudního řešení sporů informováni spotřebitelé. Kampaň byla podpořena letáky, plakáty, rozhlasovými spoty a články v místním tisku. Díky ní získalo Arbitrážní středisko 230 nových profesionálních členů a podařilo se mu zvýšit povědomí veřejnosti o své soustavě. Rakousko Jetzt teste ich (Teď testuji já!) Organizátor: Verein für Konsumenteninformation Mladí spotřebitelé jsou často ohroženi zavádějící reklamou. Verein für Konsumenteninformation proto zahájil celostátní iniciativu nazvanou "Teď testuji já!", která proběhla od září 2006 do června Soutěž byla zaměřena na motivaci mladých lidí k informovanému rozhodování a na zvýšení jejich povědomí o rizicích a nebezpečích souvisejících se zavádějící reklamou. Soutěž, které se zúčastnilo okolo 1200 žáků, spočívala v testování výrobků a služeb v souladu s hlavním poselství kampaně: "Nevěř reklamám. Udělej si test a rozhodni se sám". Kampaň získala rozsáhlou přítomnost v celostátních i regionálních sdělovacích prostředcích a soutěžící byli průběžně seznamováni s výsledky testování prostřednictvím newsletteru a internetových stránek. Kampaň byla navíc oceněna Rakouskou komisí UNESCO jako jeden z projektů přispívajících k dekádě OSN "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj ( )". Rumunsko "Máte právo vědět, co kupujete" Organizátor: Národní úřad pro ochranu spotřebitele V prosinci 2007 uskutečnil Národní úřad pro ochranu spotřebitele spolu s Agenturou pro vládní strategie veřejnou kampaň na zvýšení povědomí občanů o jejich základních spotřebitelských právech. Prostřednictvím rozhlasových spotů, letáků, plakátů a tiskových zpráv bylo šířeno základní poselství, že spotřebitelská práva jsou stanovena zákonem a lidé by je měli znát a uplatňovat. Kampaň se rovněž zaměřila na konkrétní problémy jako bezpečnost hraček, označování výrobků a vypršení záruční lhůty. Díky kampani získali spotřebitelé k 7

8 dispozici více informací a rumunští občané si mohli osvojit lepší poznatky o jednotlivých prvcích, které by měl spotřebitel vzít v úvahu při nákupu zboží nebo služeb. Řecko "Zdravá výživa cvičením proti obezitě" Organizátor: KEPKA V souvislosti se znepokojivým růstem obezity a se statistikou, podle níž jsou řecké děti v Evropě mezi těmi, co trpí nadváhou nejvíce, zahájila KEPKA, řecká nezisková asociace spotřebitelů, kampaň na podporu zdravější výživy a tělesné aktivity. Informační kampaň, jež probíhala od roku 2006 do konce roku 2007, zahrnovala osvětové činnosti jako konference, návštěvy veřejných škol, distribuci letáků a práci s televizí, rozhlasem a tiskem. Slovensko Labyrint Organizátor: Televize TA3 Televize TA3 dostávala velký počet dopisů a dotazů od nespokojených spotřebitelů, kteří si stěžovali a žádali o pomoc nebo informace. Bylo jasné, že ve veřejnosti panuje velmi nízká úroveň informovanosti o spotřebitelských právech. Proto se TA3 rozhodla vytvořit pořad Labyrint, plně věnovaný ochraně spotřebitelů. Cílem pravidelného televizního pořadu je zvyšovat mezi občany spotřebitelské povědomí, upozorňovat na výskyt neférových obchodních praktik a poskytovat spotřebitelům praktické rady. Slovinsko Eurospotřebitel - přijetí nové měny ve Slovinsku z pohledu spotřebitelů Organizátor: Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS) V reakci na vstup Slovinska do eurozóny v lednu 2007 uspořádal Slovinský svaz spotřebitelů (ZPS) rozmanitou kampaň, která si kladla za cíl, aby zavedení eura nevedlo k neoprávněnému růstu cen. Součástí kampaně byl monitoring cen, v jehož rámci byly sledovány ceny spotřebitelského koše a na černou listinu byli zanášeni prodejci zboží a služeb, kteří své ceny nepřiměřeně zvýšili. Prostřednictvím telefonu a internetu byly rovněž získávány dotazy a cenové informace od spotřebitelů a slovinská veřejnost dostala k dispozici kalendář a sadu infolistů s důležitými informacemi o euru. Na základě informací získaných z cenového monitoringu a od spotřebitelů byl ZPS schopen ochránit zájmy spotřebitelů a zabránit nepřiměřenému růstu cen po zavedení nové měny. Spojené království Kvíz "Zkouška spotřebitele" Organizátor: Birmingham Trading Standards Kvíz "Zkouška spotřebitele" vyvinula organizace Birmingham Trading Standards, aby pomohla mladým lidem s poruchami učení stát se lépe informovanými a sebevědomějšími spotřebiteli. Děti dostávaly praktické příklady každodenních problémů spotřebitele a musely v 8

9 týmové práci navrhnout řešení. Kvíz, zaměřený na cílovou skupinu, která obvykle nemá z podobných informačních kampaní žádný prospěch, byl velmi kladně přijat. Pomohl zvýšit sebevědomí dětí při uplatňování osvojených poznatků pro řešení problémů ve styku s obchodníky. Díky tomu děti vědí, kde mohou v případě spotřebitelských problémů získat pomoc. Na základě toho, co se naučily, děti také vykázaly vyšší sebevědomí a sociální dovednosti. Švédsko Půjčky přes SMS Organizátor: Pořadatel: Švédská agentura pro spotřebitele a švédský donucovací orgán Půjčky přes krátké textové zprávy jsou rostoucí příčinou zadlužení domácností ve Švédsku a 40 % těchto půjček si berou osoby ve věku let. Proto Švédská agentura pro spotřebitele spolu s donucovacím orgánem v říjnu 2007 provedla průzkum a zřídila internetový chat, aby zjistila, proč si mladí lidé vypůjčují tímto způsobem, a aby přispěla ke snížení zadlužení způsobeného půjčkami přes SMS. Průzkumu se zúčastnilo okolo 12 tisíc lidí a z něj vypracovaná závěrečná zpráva podala jasnější přehled o situaci. Kampaň přitáhla značnou pozornost sdělovacích prostředků a v lednu 2008 vedla k veřejnému interpelačnímu zasedání vlády o půjčkách přes SMS. Kromě toho byl v únoru 2008 uspořádán seminář o těchto půjčkách pro obecní kurátory pro rodinné rozpočty a zadlužení. Švédská agentura pro spotřebitele rovněž sepsala návrh zákona upravujícího tuto problematiku a podala žaloby k tržnímu soudu. 9

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE , a.s. IČ: 29047480 Politických vězňů 934/15 11000 Praha 1 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/222/KOZ/FAS Č.j.: KOZ/1000/2011 Zasedání Rady č. 5-2011 / poř.č.: 12 ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE Rada pro

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-CS-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Zajímají vás publikace generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Evropské komise? Můžete si

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007

Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Přímý prodej v Evropě Pohled na naše odvětví v roce 2007 Odvětví přímého prodeje v roce 2007 Přímý prodej prodej spotřebního zboží, případně služeb prostřednictvím jejich osobního představení prodejcem

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více