Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček ředitel školy

2 Obsah Výroční zprávy o činnosti školy za škol. rok 2013/14 I. Základní údaje o škole s. 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku s. 4 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy s. 4 IV. Údaje o zápisu k povinné šk. docházce a následném přijetí do školy s. 6 V. Údaje o výsledcích a vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP s. 6 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. s. 8 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků s. 10 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti s. 11 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI s. 14 X. Základní údaje o hospodaření školy s. 15 XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů s. 16 XII. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení s. 16 XIII. Údaje o předložených a školou organizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů s. 16 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání s. 17 XV. Hodnocení ročního plnění plánu zdravé školy (ŠPZ) s. 17 XVI. Přílohy (učební plány, fotografie, články) s. 20 2

3 I. Základní údaje o škole Název: Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace Charakteristika: Úplná základní škola, jejíž součástí je školní družina a školní klub, bez své ŠJ Sídlo: Příční 1365, Strážnice Zřizovatel školy: Město Strážnice Ředitel školy: Mgr. Petr Tomeček Zástupkyně ředitele: Mgr. Zdeňka Dudová Telefon/fax: Webové stránky: Školská rada: zřízena v roce 2005, předsedkyně je od roku 2013 Mgr. Zdeňka Dudová (6 členů) Počet žáků (stav k ). Školní rok 2013/ stupeň 2. stupeň Celkem Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,1875 Celkový počet žáků v současném I. ročníku: 41 (nárůst o 11 vzhledem k roku 2012/2013). Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14,79 (stejně jak v roce 2012/2013). Komentář: Vzhledem k minulému školnímu roku došlo k zvýšení počtu žáků celkem o 9 (tj. +2,6%) z 345 na 355. Na 1. stupni se zvýšil počet žáků o 3 (tj. +1,82%) a na 2. stupni se zvýšil o 7 žáků (tj. +3,86%). Růst byl způsoben stejně jako v minulém roce především příchodem početnějšího 1. ročníku (při současném odchodu velmi početného 5. ročníku) a také 6. ročník byl počtem výrazně vyšší než odcházející 9. ročník. Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací Realizace programu ŠVP ZV Škola pro zdravý život 3. verze č. j. 500/ , 2. a 6., 7. ročník ŠVP ZV Škola pro zdravý život 2. verze č. j. 568/ až 5. a 8. a 9. ročník Dodatek ke ŠVP Škola pro zdravý život platný od Platí ve všech ročnících Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: škola je všeobecně zaměřena, nemá specializaci ani rozšířenou výuku. Komentář: ve školním roce 2013/2014 probíhala sedmým rokem výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý život (podle 3. verze probíhala výuka v 1., 2., 6. a 7. roč., podle 2. verze se vyučovalo ve zbývajících ročnících). Od začal platit Dodatek ke ŠVP, který na základě rozhodnutí MŠMT zavedl povinný 2. cizí jazyk. Školní družina ŠD počet oddělení/kroužků počet dětí v ŠD - druh činnost počet vychovatelů ŠD Celkem 2/2 60 pravidelná /8 nepravidelná fyzický 2 / přepočtený 1,80 Komentář: školní družina měla ve školním roce 2013/2014 opět 100 % naplněnou kapacitu, činnost provádí dva vychovatelé na částečný úvazek. Školní klub ŠK počet oddělení/kroužků počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1/ fyzický 1/přepočtený 0,375 Komentář: Ve školním roce 2013/2014 pokračoval ve své činnosti školní klub. Bylo otevřeno 10 kroužků (zájmových útvarů), což je o 3 víc jak v minulém roce. Činnost klubu realizuje jeden vychovatel na částečný úvazek a dalších 7 vychovatelů na dohody. Do školního klubu se přihlásilo v druhém roce jeho existence celkem 115 dětí. 3

4 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: C Základní vzdělávání C/001 Základní škola - studium denní III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků/učitelů 35/25 100%/100% Z toho odborně kvalifikovaných dle zák. 563/2004 Sb. 34/24 97,06%/96% Komentář: vzhledem k minulému školnímu roku se fyzický počet pedagogických pracovníků zvýšil z 32 na 35, a to z důvodu dočasného rozdělení jednoho učitelského úvazku na dva částečné úvazky, vytvořením nového úvazku jednoho asistenta pedagoga a jednoho školního speciálního pedagoga. Pedagogický sbor tak tvořilo 25 učitelů, tři vychovatelky, šest asistentů pedagoga a jeden školní speciální pedagog. Z 25 učitelů bylo 96% kvalifikovaných, nekvalifikovaný zůstal pouze jeden učitel. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 5. Asistenti pedagoga pracovali v šesti třídách, kam docházelo 149 žáků, počet: 6 6. Nepedagogičtí pracovníci - počet: 7 7. Věkové složení učitelů (k ): Věk Všichni učitelé Muži Ženy do 35 let let 2 11 nad 50 let 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 4 21 Rodičovská a mateřská dovolená 0 2 Komentář: zastoupení mužů mezi učiteli se pohybovalo stejně jako v minulém roce okolo 19% (15% ze všech pedagogů), což se odpovídá také celostátnímu průměru. Věkový průměr u všech pedagogických zaměstnanců byl stejný jako v loňském roce 41,06 roku, věkový průměr učitelů činil 42,04 roku. 8. Věkové složení provozních zaměstnanců (k ): Věk Správní zaměstnanci Muži Ženy do 35 let let 0 1 nad 50 let 0 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 5 Rodičovská dovolená 0 0 Komentář: věkový průměr provozních zaměstnanců se zvýšil na 47,1 roku. Celkový věkový průměr všech zaměstnanců byl k ,725 roku. 4

5 Seznam zaměstnanců školy ve školním roce 2013/ Appelová Andrea asistentka pedagoga Bačíková Milena Mgr. učitelka Berčíková Božena Ing. učitelka Borovcová Jarmila Mgr. učitelka Buchta Jiří Mgr. učitel 2013 od Buchtová Jana Mgr. učitelka Čížková Olga uklizečka Dudová Zdeňka Mgr. učitelka (ZŘ) Fantová Věra účetní Hatalová Hana vychovatelka (ŠD) Hlaváčová Hana Mgr. učitelka Jochmanová Jana Mgr. učitelka Kamenská Klára Mgr. a Bc. učitelka 2008 (M a RD) 14. Karpinski Lukasz ThLic. učitel náboženství Klofáčová Kateřina Mgr. učitelka Kořínková Jarmila uklizečka Kubálková Jitka Mgr. učitelka Kuda Vítězslav DiS adm. a spis. pracov Machálek Jiří Mgr. učitel Martinková Lenka Mgr. učitelka Martinková Lucie Mgr. učitelka Mlčáková Olga Mgr. učitelka Mlýnková Dagmar Mgr. učitelka Motlová Alžběta vychovatelka (ŠK), AP Muchová Simona Mgr. učitelka, vychovatelka 2014 do Musil Zdeněk Mgr. učitel Náhlíková Bohumila Mgr. učitelka 2013 do Nejeschlebová Lucie asistentka pedagoga Neumannová Anna uklizečka Nováková Jitka asistentka pedagoga Ondrušová Marie Mgr. učitelka 2000 (M a RD) 32. Pavlíková Eva Mgr. učitelka 2003 (M a RD) 33. Pavlíková Iva Mgr. učitelka Pelcmanová Alexandra PhDr. učitelka Podolanová Jana asistentka pedagoga Rosíková Ludmila Mgr. učitelka 2005 do Spazier Ondřej Mgr. učitel Stanislav Ariane Louise vychovatelka Stoláriková Monika Mgr. učitelka Studénka Vojtěch Bc. asistent pedagoga Svobodová Martina Mgr. školní speciální pedagog 2014 od Svobodová Věra uklizečka Svobodová Vlastimila Mgr. vychovatelka Tománková Zdeňka Mgr. učitelka 2013 do Tomeček Petr Mgr. učitel, ředitel , Tomeček Roman školník Vratislavská Lucie Mgr. učitelka 1999 Komentář: celkový fyzický počet zaměstnanců byl v roce 2013/ (včetně zástupů a zaměstnanců na mateřských a rodičovských dovolených 47), z toho bylo 35 pedagogických (1 školní speciální pedagog, 3 vychovatelé, 6 asistentů pedagoga, 25 učitelů, včetně vedení školy) a 7 provozních zaměstnanců (školník, účetní, administrativní pracovník a 4 uklizečky). Vzhledem minulému roku se zvýšil celkový fyzický počet zaměstnanců o 2 (ze 40 na 42; z toho počet pedagogů se zvýšil z 33 na 35), nezměnil se počet provozních zaměstnanců. Přepočtených počet úvazků (24,0 učitelé, 5,875 ostatní pedagogové, 5,80 provozní) se zvýšil, tj. celkem na 35,675 všech přepočtených úvazků. 5

6 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2013/2014 a školní rok 2014/2015 a následném přijetí do školy Datum zápisu: 3. února 2013 Počet žáků, kteří byli poprvé u zápisu: 42 (jeden u zápisu na jiné škole) Odklady z minulého zápisu v roce Přestup do I. r. z jiné školy po odkladu povinné školní docházky: 1 Odklady ze zápisu 2013 na další školní rok 2014/15 9 Celkový počet žáků přijatých do I. ročníku 2013/14 40 Datum zápisu: 30. ledna 2014 Počet žáků, kteří byli poprvé u zápisu: 31 Odklady z minulého zápisu v roce 2013: 9 Přestup z jiné školy po odkladu povinné školní docházky: 0 Odklady ze zápisu 2014 na další školní rok 2015/16 5 Zvolili jinou školu 0 Celkový počet žáků přijatých do I. ročníku 2014/2015: 35 Rozhodnutí ředitele školy ve školním roce 2013/2014 Druh rozhodnutí Počet rozhodnutí Počet odvolání O přijetí k základnímu vzdělávání ( 46) 31 0 O přestupu ( 49, odst. 1) 41 0 O povolení odkladu povinné školní docházky 5 0 O zamítnutí odkladu povinné školní docházky 0 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další 0 0 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání 1. Prospěch a chování (stav za 2. pololetí školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Z toho opakuje vyznamenáním Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Komentář: Vzhledem k roku 2012/2013 vzrostl celkový počet vyznamenaných žáků ze 184 na 200, také poměrné zastoupení vyznamenaných žáků vzhledem k počtu žáků se zvýšilo (z 52,75 na 55,71 %, z toho samostatně 2. stupeň 40,7%, 1. stupeň 86,8%). Vzrostl také počet neprospívajících žáků z 1 na 2 (tj. z 0,27 % na 0,58 %). Po opravných zkouškách nepostoupil do vyššího ročníku 1 žák. Jedna žákyně odešla ze školy z důvodu ukončení povinné školní docházky v 8. třídě. Celkový průměr známek všech žáků (za 2. pololetí) bylo 1,51 (2011/2012 1,54); z toho na 1. stupni 1,27 a na 2. stupni 1,74. Vzhledem k předchozím výsledkům se průměr známek celkově zvýšil na 1. i na 2. stupni. 6

7 2. Snížený stupeň z chování: (za obě pololetí) Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 0,84% 3 1 0,27 % Komentář: vzhledem k roku 2012/13 došlo ke snížení počtu žáků se sníženou známkou z chování z 5 na 4 (tj. celkem z 1,45% na 1,11%). Snížil se počet žáků hodnocených stupněm 2 z 5 na 3, jeden žák byl navíc hodnocen stupněm 3. Udělená výchovná opatření (za celý školní rok, obě pololetí): Pochvaly a jiná ocenění: pochvaly TU: 51, pochvaly ŘŠ: 11, celkem: 62 (nárůst o 2 vzhledem k minulému roku) Opatření k posílení kázně: napomenutí TU: 106, důtky TU: 35, důtky ŘŠ: 9, celkem: 150 (došlo k poklesu o 55 vzhledem k roku 2012/2013). Komentář: I v dalším období bude nutné věnovat zvýšenou pozornost chování žáků a posilovat jejich pozitivní vzorce chování. Napomoci v řešení by měla také úprava systému hodnocení chování ve školním řádu. 3. Absence žáků: Celkový počet neomluvených hodin za školní rok 2013/2014: 180 (průměr zvýšen z 0,05 na 0,5 hodiny na žáka) Komentář: počet neomluvených hodin se zvýšil ze 17 na 180 z důvodu opakovaného záškoláctví u jednoho žáka a neomluvených hodin, které dostal druhý žák, který přestoupil, před přestupem na jiné základní škole. Celkový počet omluvených hodin (za obě pololetí): (tj. 95,4 hodin na žáka), z toho 1. stupeň: hodin (73 hodin na žáka) a 2. stupeň (cca 115,2 hodin na žáka). Komentář: vzhledem k minulému školnímu roku došlo k celkovému snížení absence o 2957 hodin (počet zameškaných hodin se snížil ze 108 na 95 hodin na žáka, ke snížení došlo na obou stupních (1. st. o 17 hodin a 2. st. v průměru o 9 hodin). 4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU Celkem čtyřleté studium šestileté studium osmileté studium včetně víceletých škol Počty přijatých žáků Procento úspěšnosti 6 100% 0 0% 9 100% % % % Ze 49 žáků končících povinnou školní docházku odešlo na gymnázia 12,24%, na SOŠ 57,14% a na SOU 30,61% žáků. 9 žáků odchází na osmiletá gymnázia z 5. ročníku. Komentář: Všichni žáci, kteří se hlásili na přijímací zkoušky, byli přijati na různé typy středních škol. Na obory zakončené maturitní zkouškou odešlo 73 % ze všech žáků končících povinnou školní docházku (36 ze 49) a na nematuritní obory 27 %. (13). Nepoměr mezi maturitními a nematuritními obory se snížil, protože se zvýšil počet žáků odcházející na nematuritní obory z jedné pětiny na jednu čtvrtinu (z 22 % na 27 %). 5. Počet absolventů ZŠ a počet žáků odcházejících z 5. ročníku na víceletá gymnázia Ročník Počet žáků (% z celkového počtu všech žáků) 9. ročník 47 (13,12 %) nižší ročník 2 (0,56 %) Celkem 49 (13,69 %) 5. ročník 9 (2,51 %) Komentář: na víceleté gymnázium odešlo 9 z celkového počtu 35 žáků 5. tříd (tj. 25,7%), čímž došlo ke zvýšení počtu odcházejících žáků vzhledem k předchozímu roku z 11% na téměř 26%. 6. Žáci se SVP a žáci mimořádně nadaní Ve školním roce 2013/14 se ve škole vzdělávalo celkem 42 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. 11,69 % ze všech žáků), z toho bylo 12 se zdravotním postižením (s individuálním vzdělávacím plánem), 24 se zdravotním znevýhodněním (z toho 16 se specifickými vývojovými poruchami) a 12 se sociálním znevýhodněním. 7

8 Komentář: vzhledem k minulému období se absolutní počet žáků se SVP snížil o 1 žáka (2012/13: 43 /12,46%/ 2011/12: 43 /12,4%/. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků se poměrné zastoupení těchto žáků snížilo. V tomto období nebyl ve škole vzděláván žádný mimořádně nadaný žák. 7. Výsledky žáků školy v testech Kalibro v roce 2013/2014 Naše škola provádí každoročně autoevaluaci školy dle ŠVP, jejíž součástí je testování žáků v třetím, pátém sedmém a devátém ročníku z českého jazyka a matematiky, v pátém, sedmém a devátém ročníku z anglického jazyka. Testování se zúčastnilo v tomto roce celkem 151 žáků, což je 100% žáků navštěvujících uvedené ročníky. Nejlepších výsledků dosáhli žáci ve třetích, pátých a devátých třídách. Nadprůměrné výsledky byly zaznamenány v testech z anglického jazyka v pátých a devátých třídách, v testech z matematiky ve třetích a devátých třídách a v testech z českého jazyka v pátých a devátých třídách. Podprůměrné výsledky byly naopak zaznamenány především v testech z matematiky a českého jazyka v sedmých třídách. Ostatní výsledky byly v letošním roce průměrné. Komentář: vzhledem ke školnímu roku 2012/13 došlo ke zlepšení žáků v matematice ve třetím ročníku, v českém jazyce v pátém ročníku a v českém jazyce a matematice v devátém ročníku. Slabší výsledky byly zaznamenány v českém jazyce v sedmém ročníku. V ostatních druzích testů zůstaly výsledky na stejné úrovni jako v roce 2012/13. Celkově tedy dosáhli žáci lepších výsledků než v předchozím školním roce. VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PROGRAMU PREVENCE ZA ROK 2013/14 Vypracoval školní metodik prevence (ŠMP): Mgr. Dagmar Mlýnková ŠMP byl v pravidelném kontaktu s okresním metodikem prevence, zúčastnil se setkání okresních metodiků ve Veselí nad Moravou. Měsíčně se zúčastňoval zasedání výchovné komise ve složení ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence. Kromě toho se výchovný tým scházel při řešení akutních problémů. Systém preventivních aktivit a činností v roce 2013/2014: a) dlouhodobé preventivní aktivity pro celou školu: realizace aktivit v rámci plánu 1. roku třetího inovovaného programu škola podporující zdraví (viz Roční plán zdravé školy) realizováno částečně výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu (hodiny Prvouky, Výchovy k občanství, Výchovy ke zdraví, Přírodovědy a Přírodopisu) - realizováno prevence rizikového chování žáků třídními učiteli v rámci Osobnostní a sociální výchovy a Etické výchovy, které jsou 1 hodinu týdně realizováno, kyberšikana ve spolupráci s Buch a Mlý úprava areálu školy a vznik nových relaxačních míst (září a říjen, květen a červen velká přestávka přístup na školní dvůr); kolárna pro žáky ve stadiu příprav návštěva výchovného koncertu ZUŠ - realizováno návštěva Posledního zvonění připravená 9. třídami - realizováno předvánoční jarmark pro školu a veřejnost - realizováno školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů - realizováno školní výlety a exkurze dle ŠVP a zájmu žáků - realizováno projektové dny školy (Evropský den jazyků, Den školy, Den Země, Dny zdraví) - realizováno nabídky soutěží pro nadané žáky v různých předmětech - realizováno nabídka preventivních činností ve školní družině a školním klubu pro žáky školy realizováno sociometrický dotazník pro žákovské kolektivy (od 4. do 9. třídy) prevence negativních jevů b) dlouhodobé aktivity pro 1. stupeň: Zdravé zuby (ve všech třídách) prevence zubního kazu - realizováno Bezpečná škola (ve všech třídách) prevence úrazů - realizováno Kočičí zahrada (aktivity podle metodiky Kočičí zahrada; rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování) v hodinách Etv,Osv (TU 2. až 5. ročníků) - realizováno Školní parlament (5. třídy) 1x měsíčně (ŠMP, ŘŠ), 2 děti za třídu, informační nástěnka realizováno Ovoce do škol, Mléko do škol (ve všech třídách) prevence špatného stravování, podpora zdravého životního stylu) realizováno ve všech třídách 8

9 c) dlouhodobé aktivity pro 2. stupeň: Školní parlament ( třídy) 1x měsíčně (ŠMP, ŘŠ), 2 děti za třídu, informační nástěnka - realizováno Nabídka zájmových kroužků pro 5. až 9. třídy v rámci školního klubu Soutěž o Top třídu úklid, výzdoba, sběr hliníku a vršků, účast v soutěžích, chování a pochvaly; celoročně (Mlý, Ros) 1.místo 9. B, 2. místo 7. B, 3. místo 6. A Adaptační pobyt šestých ročníků pro 6. AB dvoudenní akce stmelování kolektivu na chatě Lučina v září (Bač, Stok, Buch, Mach) - realizováno hodnocení Lyžařský výcvikový kurz pro 7. AB šestidenní akce zaměřená na sport a dobré vztahy na hotelu Portáš v lednu (Spa, Joch, Pav) - realizováno hodnocení (kromě nedostatku sněhu) Orientační dny - 8. AB třídenní akce s třídními učiteli; programový pobyt ve Fryštáku, upevnění kolektivů v červnu (Spa, Sto) - realizováno, problémy s alkoholem d) cílené akce pro jednotlivé skupiny: Přednáška pro 4. AB o dospívání a lidském těle (Poradna pro ženy a dívky ve Veselí nad Moravou) realizováno, hodnocení Přednáška o nebezpečí kyberšikany pro 4. AB (Buch) - realizováno Přednáška o rizicích kouření pro 5. AB (organizace ACET) realizováno, hodnocení Instruktážní video Mezi stěnami a následnou besedou a diskusí nad šikanou pro 6. AB (Hilčer OMP) realizováno, hodnocení Přednáška Čas proměn o změnách při dospívání pro žákyně 6. AB září- realizováno Přednáška o rizicích kouření pro 7. AB (sdružení Acet) realizováno, hodnocení Prevence kyberšikany: přednáška pro 7. AB; proběhlo pouze v rámci Etv (Mlý) Prevence alkoholismu pro 8. AB (sdružení Podané ruce) - realizováno, hodnocení Přednáška prevence kriminality pro 9. AB (Policie ČR okresní preventista) hodnocení e) Komentář: ve školním roce 2013/14 byl zorganizováno stejný počet preventivních aktivit pro žáky jak v předchozím roce. Rozšířila se nabídka zájmových kroužků. Z hlediska monitorování sociálně patologických jevů se největší problémy v chování u žáků objevují v oblasti kouření (počátek ve vyšších ročnících 1. stupně), na 2. stupni se řešily kromě kouření především některé projevy šikany a návykové látky (alkohol). Na obou stupních se objevily také projevy záškoláctví. Doporučení pro příští školní rok 2014/2015: zaměřit se na prevenci šikany, záškoláctví, zneužívání návykových látek (alkohol, kouření), pokračovat ve spolupráci s Poradnou ve Veselí nad Moravou (4. a 8. r., dospívání, alkoholismus), ACET (prevence kouření - 1. st.), sdružením Podané ruce (alkohol) a Policií ČR (kyberšikana okresní metodik). Za pozitivní jev prevence lze považovat snížení celkového množství napomenutí a důtek a zvýšení pochval. 9

10 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 Typ kurzu Počet pedagogů Hodinová dotace Zážitková pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání 1 8 Syndrom vyhoření a pracovní výkon 24 4 Manažerské dovednosti řídících pracovníků 1 8 Okořeňte své hodiny angličtiny 2 4 Učíme se navzájem (ZŠ Zachar Kroměříž) 3 8 Vhodné přístupy k dětem s SPU z pozice asistenta pedagoga 1 10 Právní poradna 1 5 Instruktor snowboardingu 1 20 Jak poznat talentované žáky, jak s nimi pracovat a jak je motivovat 1 4 Asistent pedagoga u dítěte s SPCH ADHD, ADD 1 8 Metody a formy práce v oblasti kariérového poradenství 1 5 Vedení povinné školní dokumentace 1 6 Metodické semináře etwinning pro začátečníky 1 8 Jazykové dovednosti - produktivní 1 4 Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku 1 8 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 1 8 Metodické semináře etwinning pro pokročilé 1 8 Komunikační dovednosti pro učitele 1 16 Didaktické studium cizího jazyka - angličtina 1 60 Etická výchova, se zaměřením na výchovný styl 24 4 Studium pro výkon specializovaných činností koordinátor v oblasti ICT Zapoj se aktivizační metody vedoucí k rozvoji úspěšnosti žáků 1 8 Prevence násilí od třetí strany na školách 1 32 Letní škola školní systemická konstelace 1 24 Celkem 24 vzdělávacích kurzů 73 PP 734 Celkový počet vzdělávacích kurzů: 24 (2012/13 15;2011/12 15; 2010/11 9) Počet účastníků z řad pedagogů: 73 (2012/ ; 2011/12 49; 2010/11 42) Počet absolvovaných hodin vzdělávání: 734 (2012/13 427; 2011/12 692; 2010/ ) Průměrná délka vzdělávání na jednoho účastníka (hod.):10,1hod. (2012/13 15,3; 2011/12 14,1; 2010/ ,1) Průměrný počet hodin přepočtený na fyzický počet ped.:21,6 hod. (2012/13 12,9; 2011/12 22,3; 2010/11 58,2) Komentář: Vzhledem k roku 2012/13 se zvýšil jak počet absolvovaných vzdělávacích kurzů, tak celkový počet účastníků z řad pedagogů a rovněž se zvýšil celkový počet vzdělávacích hodin. K tomuto výsledku došlo z důvodu absolvování dvou školení pro celý pedagogický sbor (syndrom vyhoření, etická výchova), absolvováním studia pro výkon specializovaných činností a vlivem vyššího objemu finančních prostředků přidělených v rámci rozpočtu na DVPP. Celkově převažuje krátkodobější způsob vzdělávání pedagogů. 10

11 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity a akce školy Slavnostní zahájení školního roku 2013/ Světluška (pro 1. st.) seznamování se světem nevidomých (ve spolupráci s DDM Strážnice) Adaptační pobyt žáků šestých tříd v rámci Etické výchovy na hotelu Radějov na Lučině Návštěva divadelního představení Slováckého divadla (E. Bondy-R. Sikora: Cybercomics) Evropský den jazyků: projektová výuka Exkurze do Brna v rámci výročí cyrilometodějské mise (Petrov, Palác šlechtičen) a Exkurze vybraných žáků do sadů Čech v rámci projektu Venkovské tradice v krajině Exkurze na Veletrh vzdělávání Hodonín v rámci Volby povolání (žáci 9. AB) Beseda spisovatele Lubomíra Mullera s žáky 8. a 9. tříd o psaní knih a čtenářství Modlitba dětí za mír a pokoj ve světě (žáci navštěvující výuku náboženství) Přednáška Erika Mathiase z Indie pro žáky 8. a 9. tříd o životě v Indii 29. a Podzimní dílny pro děti ve školní družině 29. a Podzimní dílna a výlet pro děti ze školního klubu do Bzence Sázení stromků a keřů žáky v areálu školy v rámci projektu Venkovské tradice v krajině Návštěva divadelního představení Slováckého divadla (M. Cooney: Nájemníci) Exkurze do Pavilonu Antropos, Hvězdárny a Technického muzea v Brně pro žáky 6. AB Okresní kolo soutěže Bible a my pro školy z okresu Hodonín, velká klubovna Setkání pro předškoláky a jejich rodiče Setkání žáků a rodičů se zástupci středních škol na půdě základní školy výročí školy, den otevřených dveří, historický den a den školy, vánoční jarmark Mikuláš ve škole: nadělování mikulášské nadílky vybranými žáky 9. tříd Vánoční besídky, koncert Fčeliček v tělocvičně pro žáky školy a žáky ZŠ Školní Havárie vody, praskl uzávěr hydrantu v 1. patře v nové budově Mimořádné volné dny pro žáky (1. stupeň 13. a ) odstraňování následků havárie Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd na hotelu Portáš, Nový Hrozenkov v rámci Tv a ŠPZ Kontrola ze strany České školní inspekce Den elegance, zápis do I. roč. pro školní rok 2014/15, vydání výpisu známek za 1. pol Náhradní termín zápisu do I. ročníku Inspekční činnost ze strany ČŠI Finále 21. ročníku soutěže Bible a my pořádaného školou (účast 205 ZŠ a SŠ) v Olomouci Návštěva divadelního představení Slovác. divadla (Suchý-Šlitr: Dobře placená procházka) Den čtenářství (projektový den zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti) Den matematiky (soutěž Matematický klokan), projekt rozvíjející matematickou gramotnost Den naruby (Den učitelů) projektový den (výuka žáků) Modrý den (na podporu lidí s autismem) Výuka plavání žáků druhých a třetích tříd v plaveckém bazénu v Hodoníně Světový den zdraví (informační kampaň státního zdravotního ústavu) Exkurze: Úřad práce v Hodoníně k Volbě povolání 8. AB v rámci Pč Předání bronzového stupně ocenění Etická škola Velikonoční dílna ve školní družině a školním klubu v době Velikonočních prázdnin Návštěva divadelního představení Slováckého divadla A. Jirásek Lucerna Den Země:projektová výuka zaměřená na ekologickou výchovu Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí Výchovný koncert ZUŠ na KD Strážničan, Den elegance Den Zdraví (tematický a projektový den na základě projektu ŠPZ) Orientační dny vícedenní programový pobyt v rámci Osv, Fryšták u Zlína, pro žáky 8.r Dopravní výchova: 3. a 4. ročník na dopravním hřišti ZŠ Školní (ÚAMK) Konzultační třídní schůzky Akce Na kole dětem J. Zimovčáka Exkurze žáků Slavkov, Bučovice, Křenovice v projektu Za tradicí moravského venkova Sportovní den - 1. stupeň, sportovní akce Kulturní den Poslední zvonění a rozloučení s 9. AB na KD Strážničan Sportovní den - 2. stupeň, sportovní akce pro žáky Den elegance slavnostní ukončení školního roku předání vysvědčení a pamětních listů Prezentace školy Pasování prvňáčků, zahájení školního roku 11

12 Prezentace prací pro žáky jiných škol v rámci projektu Venkovské tradice v krajině Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost, třídní schůzky, schůze o. s. rodičů OSMA 14. až PC kurz pro seniory (ve spolupráci s městem Strážnice a Nadací V. a L. Klausových) Den seniorů: program v Domově ve Strážnici, předání dárečků ze ŠD (žáci 3. třída) výročí školy, den otevřených dveří, výstavy, vánoční jarmark žákovských výrobků Přednáška historičky Dr. Jonové v aule od 17 hod. o arcibiskupu T. Kohnovi Den učitelů schůzka bývalých i současných zaměstnanců s kulturním programem Duben-květen Čtyři předškolní setkávání pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravená třídními učitelkami Den dětí, Duchové vystoupení žáků dramatické výchovy pro veřejnost na motivy pověstí Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s třídními učiteli Setkání budoucích šesťáků a jejich rodičů s třídními učiteli Setkání budoucích páťáků a jejich rodičů s třídními učiteli Mše v kostele na ukončení školního roku organizována žáky a učiteli náboženství pro zájemce 26. až Strážnicko virtuálně kurz pro veřejnost v práci na noteboocích v rámci projektu Další pravidelná prezentace školy v místním měsíčním Zpravodaji Strážničan, v regionálních periodikách Hodonínský deník a Nové Slovácko, na nástěnkách v areálu školy, školním časopisu Tahák (vydáno č. 171 až 174), na webových stránkách školy: Další informace a prezentacím viz Přílohy. Nabídka nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 Anglický jazyk (1. a 2. třída; celkem přihlášeno 47 žáků ve třech třídách (2012/ žáků) ze 70; Náboženství (1. až 9. třída; celkem 105 žáků v 7 třídách /2012/ žáků ve stejném počtu tříd/) z 355. Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Název vedoucí počet zapojených žáků Angličtina hravě A. Pelcmanová 8 Angličtina s rodilým mluvčím I. A. L. Stanislav 11 Angličtina s rodilým mluvčím II. A. L. Stanislav 7 Atletika O. Spazier 12 Klub deskových her J. Buchta 15 Matematický klub J. Buchta 7 Mladý historik P. Tomeček 5 Příprava na přij. zk. z čes. jazyka B. Náhlíková 14 Psaní na počítači B. Berčíková 7 Tvorba školního časopisu J. Machálek 8 Komentář: počet zájmový útvarů stoupl o 1 (z 9 na 10) zásluhou vzniku školního klubu, stejně jako se zvýšil celkový počet zapojených žáků o 18,5 % (z 97 na 115). Soutěže a olympiády (postupové, meziškolní) ve školním roce 2013/2014 Název soutěže školní kolo okrs. kolo okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Počet kategorií počet žáků umístění umístění umístění umístění JEDNOTLIVCI 1) Bible a my 3 kategorie Celkem kategorie (4-5) 22 účast 2. kategorie (6-7) 30 účast 3. kategorie (8-9) 23 účast 2) Recitační soutěž 4 kateg. Celkem kategorie (1-3) 8 účast 2. kategorie (4-5) místo účast 3. kategorie (6-7) 5 účast 4. kategorie (8-9) 7 účast 3) Olympiáda v českém jazyce Celkem 11 kategorie místo účast 4) Olympiáda v anglickém jazyce Celkem 19 kategorie I. A (6-7) 7 4. místo kategorie II. A ( místo 5) Dějepisná olympiáda Celkem 19 kategorie (8-9) a 11. místo 12

13 6) Fyzikální olympiáda 2 kateg. Celkem 26 kategorie G (7) 0 Bez účasti kategorie F (8) místo kategorie E (9) místo 7) Astronomická olympiáda 1 k. Celkem 2 kategorie E-F 2 2xúčast 8) Matematická olympiáda 5 kat. Celkem 15 kategorie Z místo kategorie Z 6 5 Bez účasti kategorie Z místo kategorie Z 8 0 bez účasti kategorie Z 9 1 bez účasti 9) Pythagoriáda 4 kateg. Celkem ročník místo 6. ročník místo 7. ročník místo 8. ročník místo 10) Biologická olympiáda 2 kat. Celkem 41 kategorie D místo kategorie C místo 14. místo 11) Zeměpisná olympiáda 3 kat. Celkem 19 kategorie A (6) místo kategorie B (7) místo kategorie C (8-9) místo 12) Skřivánci ze Slovácka 4 kat. Celkem 34 kategorie A 1-2 Lid 11 zrušeno kategorie B 3-5 Lid 8 zrušeno kategorie C 6-9 Lid 4 zrušeno kategorie D 1-5 Pop 7 zrušeno kategorie E 6-9 Pop 4 zrušeno 13) Mladý Démosthenés 2 kat. Celkem 8 1. kategorie (6-7) 5 1. místo účast 2. kategorie (8-9) 3 1. místo účast 14) Matematický Klokan 4 kat. Celkem 193 Cvrček (2-3) 44 Bez umístění Klokánek (4-5) 53 Bez umístění Benjamín (6-7) 53 Bez umístění Kadet (8-9) 43 Bez umístění 15) Hravě žij zdravě Celkem 36 1 kategorie 5. roč. 24 Bez umístění 16) I na malých místech se dějí velké věci (Vv) Celkem 17 1 kategorie místo 17) Přání pro Zuzanu (Vv) Celkem 54 1 kategorie 54 Bez umístění 18) Dýně (Vv) Celkem 66 1 kategorie 54 Bez umístění 19) Toulky přírodou (Vv) Celkem 71 1 kategorie 71 Bez umístění 20) Víš, co jíš (Vv) Celkem 95 1 kategorie 95 Bez umístění DRUŽSTVA 21) Ekoolympiáda Celkem 3 1 kategorie 3 6. místo 22) Stolní tenis neregis. 4 k. Celkem 27 Starší žákyně 2 1. místo Mladší žákyně 8 2. místo Starší žáci místo Mladší žáci 6 2. místo 23) Basketbal žáci 1 kat. Celkem 9 kategorie starší žáci 9 4. místo 24) Dopravní soutěž MC 2 kat. Celkem

14 Kategorie I (mladší) místo Kategorie II (starší) místo 25) Pohár rozhlasu v atlet. 4 kat. Celkem 39 Starší žákyně místo Mladší žákyně místo Starší žáci 9 8. místo Mladší žáci místo 26) Velická laťka 4 kategorie Celkem 14 Starší žáci 4 4. místo Starší žákyně místo Mladší žáci místo Mladší žákyně 4 7. místo 27) Florbal pohár ČFbU 1 kat. Celkem 11 kategorie 1. st. ZŠ místo 28) Přebor škol v šachu 1 kat. Celkem 4 kategorie mladší žáci 4 6. místo 29) Velký florbal 4 kategorie Celkem 10 kategorie starší žáci místo 30) Malá kopaná 1 kategorie Celkem 10 starší žáci místo 31) Školní časopis roku Celkem 8 Kategorie ZŠ 8 cena poroty Celkem: soutěží: 31; kategorií 66; soutěžících:1188;umístění:ok:5x1.,3x2.,4x3;kk;7xúčast;úk- Komentář: vzhledem k minulému školnímu roku zůstal počet soutěží i počet kategorií, v nichž se soutěžilo na stejné úrovni (2012/13 30 soutěží a 68 kategorií; 2011/12: 23 soutěží a 54 kategorií), o něco se snížil počet zapojených žáků (z 1249 na 1188). Naši žáci se 12 x umístili na jednom z prvních tří míst v okresních kolech soutěží a olympiád, 7x postoupili do krajských nebo regionálních kol. Nejlepších výsledků mezi jednotlivci bylo dosaženo v recitační a řečnické soutěži, v biologické olympiádě, olympiádách z českého a anglického jazyka, dále v matematické olympiádě a výtvarné soutěži (1. stupeň). Ve družstvech žáci dosáhli výrazného umístění ve stolním tenisu a v soutěži školních časopisů (cena poroty). V porovnání s předcházejícími léty tak pokračují dobré výsledky žáků nejen v okresních, ale i krajských kolech soutěží, pouze s tím rozdílem, že v letošním roce se žádný z žáků v soutěžích neprobojoval do ústředního nebo celostátního kola. Vlastní soutěže (počet zapojených žáků): Recitace v anglickém jazyce (3), Top třída (třídy 2. stupně), Noc kostelů (9). IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny dvě kontroly ze strany ČŠI. Ve dnech ledna 2014 šetřila stížnost na postup při řešení stížnosti a naplňování školního vzdělávacího programu v předmětech hudební a výtvarná výchova. Stížnost uznána jako důvodná a byl k jejímu odstranění přijata odpovídající opatření. Ve dnech února 2014 se vrátila a šetřila a hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného základní školou a zjišťovala a hodnotila naplnění školních vzdělávacích programů. Závěr: Škola vykonává činnosti v souladu s údaji vedenými v rejstříku škol a školských zařízení. K silným stránkám školy patří aktivní zapojování učitelů do dalšího vzdělávání, četná účast a dobré výsledky nadaných žáků v soutěžích a olympiádách, systematická podpora žáků se SVP, rozvoj funkčních gramotností a vytváření vhodných podmínek pro rozvoj osobnosti žáků na 1. stupni ZŠ. Pozitivem je zřízení školního klubu s nabídkou zájmové činnosti a snaha o postupné zlepšování materiálních podmínek pro vzdělávání. Nedostatky byly shledány v neúčinných kontrolních mechanismech školy, v systému hodnocení výsledků vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ a v informovanosti zákonných zástupců žáků o průběhu a výsledcích vzdělávání. Chybělo systematické sledování a podpora naplňování cílů a klíčových kompetencí stanovených v ŠVP ZV u předmětů s výchovným zaměřením. Slabou stránkou školy byla nejednotnost a nedůslednost pedagogických pracovníků v souvislosti s dodržováním pravidel pro hodnocení žáků nastavených ve školním řádu. Je potřeba provést úpravy v oblasti organizace vzdělávání žáků tak, aby stravování probíhalo v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po skončení vyučování. Je nutné zefektivnit kontrolu dokumentace školy, průběžně analyzovat výsledky vzdělávání, zařazovat vhodné metody a formy výuky na 2. stupni ZŠ, zabývat se školní neúspěšností žáků a k její eliminaci přijímat účinná opatření. Od poslední inspekce v roce 2010 došlo ke snížení úrovně v oblasti řízení školy a v průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Po skončení inspekce byly zjištěné a řešitelné nedostatky odstraněny a vypracovány a odeslány zprávy o odstranění a o prevenci zjištěných nedostatků na ČŠI a zřizovatele školy. 14

15 X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 A. P Ř Í J M Y 1. CELKOVÉ PŘÍJMY: z toho: Dotace a příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele (Strážnice) ,00 Dotace přijatá ze státního rozpočtu v roce 2013: ,00 Poplatky od zletilých žáků,rodičů nebo jiných zákonných zástupců ,00 Příjmy z doplňkové činnosti ,00 Úroky hlavní činnosti 144,10 Zúčtování fondů ,87 Výnosy z reklamy - DČ 2 000,00 Darovaný majetek OSMA ,00 Ostatní tržby - prodej ,00 B. V Ý D A J E 1. Výdaje celkem: ,00 Lyžařský kurz ,00 Náklady: Spotřeba materiálu(z toho DDHM ,38) ,82 Spotřeba materiáli DČ 1 341,84 Spotř. el. energie DČ (přeúčtováno) ,08 Spotřeba elektrické energie HČ (ŠJ -přefakturace ,20) ,22 Voda HČ ( ŠJ - přefakturace ,10) ,66 Voda DČ 4 045,24 Plyn HČ (ŠJ - přefakturace ,70) ,42 Plyn DČ ,78 Oprava a udržování hl. činnosti ,05 Opravy DČ 6 890,76 Mzdové náklady DČ ,22 Ostatní služby ,32 Jiné ost. náklady (z peněž.styku/bank.) ,00 Zákonné pojištění ,77 Pojištění proti škodám ,00 Školení 6 368,00 Stravné ,00 Ostatní náklady ,00 Kurzové ztráty 0,00 Mzdy z FO 5 517,87 Mzdy hrazené z darů 0,00 Preventivní prohlídky 4 500,00 2. Neinvestiční výdaje celkem: ,00 z toho:mzdové náklady-platy ,00 OPPP ,00 Odvody sociální a zdravotní ,00 Příděl do FKSP ,01 ONIV - (školení DVPP: ,-) ( Cestovné: 21235,-) ,99 z toho: DDHM nad 3 000,-Kč ,98 ochranné pomůcky 8 120,00 pracovní neschopnost ,00 Hospodářský výsledek hlavní činnosti: 43,84 HV doplňkové činnosti ,08 CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: ,92 Rozdělení do fondů: 15

16 Fond rezervní z hlavní činnosti: 35,07 Fond rezervní z doplňkové činnosti: ,86 Rezervní fond celkem: ,93 Fond odměn z hlavní činnosti : 8,77 Fond odměn z doplňkové činnosti: 8 786,22 Fond odměn celkem: 8 794,99 Podrobnější údaje k hospodaření viz Výroční zpráva o hospodaření za rok Zpracovala: Věra Fantová, účetní školy XI. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Od roku 2004 ve škole existuje školské poradenské pracoviště se školním speciálním pedagogem. V tomto školním roce to bylo opět v rámci projektu z ESF RAMPS-VIP III, které umožňuje efektivně pomáhat žákům a rodičům při problémech ve výuce. Od roku 2005 je škola zapojena do evropského projektu světové zdravotní organizace Škola podporující zdraví ( Zdravá škola ). První čtyřletý projekt podpory zdraví byl realizován v letech 2005 až V roce 2009 byla schválena 1. inovace projektu, podle které škola pracovala do roku Ve školním roce 2013/2014 byla provedena 2. inovace projektu Zdravá škola, která byla vyhodnocena SZÚ v Praze. Na základě tohoto hodnocení bylo škole vydáno Osvědčení o pokračujícím zapojení do sítě škol podporujících zdraví na období 2013 až Ve školním roce 2013/14 probíhal 1. realizační rok 2. Inovace tohoto projektu. Od roku 2008 je základní škola členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M. R. K. E. V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Jako škola zapojená do tohoto projektu usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do výuky i celkového života školy. V roce 2013 škola uzavřela spolupráci PPP Brno při realizaci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který pokračoval i v tomto školním roce a má trvat do roku Ve školním roce 2013/2014 se škola prostřednictvím jednoho lektorů zapojila ve spolupráci s SSŠ a Zařízením pro DVPP Brno do projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů, ve kterém byl ve škole otevřen kroužek k výuce německého jazyka v první třídě pro zájemce z řad dětí. Ve školním roce 2013/2014 také škola pokračovala v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, které umožnily žákům na 1. stupni nabídnout zlevněné mléčné výrobky nebo zdarma ovoce a zeleninu. V projektech Venkovské tradice v krajině a Za tradicí moravského venkova ve spolupráci s Místní akční skupinou Strážnicko a městem Strážnicí se pokračovalo ve výsadbě stromů a keřů v areálu školy dle studie na ozelenění areálu vypracované v roce A žáci se zúčastnili několika exkurzí (skanzen Strážnice, Slavkov u Brna). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dva učitelé školy dokončili ve školním roce 2013/14 studium pro výkon specializovaných činností - koordinátory v oblasti ICT, který byl realizován prostřednictvím projektu Domu dětí a mládeže ve Strážnici. XIII. Údaje o předložených a školou organizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 si škola podala žádost o projekt na Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Škola podporující zdraví 2014 a následně získala finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na realizaci aktivit v obnovy areálu školy (výsadba stromů a keřů, nákup laviček a budování žákovské kolárny). 16

17 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. Ve škole pracovala odborová organizace. Ve spolupráci s odborovou organizací je organizováno slavnostní setkání pedagogických pracovníků školy a setkání s bývalými zaměstnanci (učiteli i provozními zaměstnanci), na nichž jsou vyměňovány zkušenosti ze vzdělávání mezi dřívější a současnou generací učitelů. 2. Ve škole sídlí občanské sdružení rodičů žáků školy OSMA, které podporuje školu po stránce finanční i organizační. Hradí nákup některých učebních pomůcek z příspěvků rodičů. Pomáhá při organizaci výstav, školních akademií. Hradí ceny pro žáky za účast ve školních soutěžích a olympiádách. Přispívá na pravidelné školní akce (adaptační pobyt, zimní sportovní kurz). 3. Škola spolupracovala s TJ Jiskra Strážnice, která jí umožňuje formou pronájmu realizovat výuku tělesné výchovy (atletických disciplín) v jejím sportovním areálu. Sportovci sdružení v této organizaci sportují v zimních měsících v tělocvičně základní školy. 4. Škola spolupracovala i s dalšími institucemi a organizacemi, které jí umožňují provádět výuku a výchovu ve svém prostředí: Domov seniorů Strážnice - pečovatelství, vztah k seniorům Etická výchova a Výchova k občanství, Výtvarná výchova, Hudební výchova, volba povolání; Charita Strážnice - pečovatelství, účast na projektu Adopce na dálku, charitativní Tříkrálová sbírka, - Etická výchova, Výchova k občanství - volba povolání; Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici (Městské muzeum, židovská synagoga) seznámení s hmotnými a písemnými prameny k historii města a okolí, návštěva výstav, realizace vlastních výstav Vlastivěda, Dějepis, Výtvarná výchova, Přírodověda; 5. Škola spolupracovala i s dalšími spolky a občanskými sdruženími v oblasti předávání informací, pronájmu prostor pro jejich činnost, popř. pronájmu jejich prostor, např. TJ Jiskra Strážnice, Sokol Strážnice, Kulturní dům Strážničan (městská knihovna). 6. Škola spolupracovala podle možností a potřeb se školami zajišťujícími předškolní (MŠ Strážnice), základní (ZŠ Strážnice Školní, ZŠ Radějov, ZŠ Tv. Lhota, ZŠ Kněždub) a střední (SOŠ Strážnice, Purkyňovo gymnázium Strážnice, Střední odborná škola hotelová Strážnice) vzdělávání (návštěvy, setkávání, prezentace, nájmy). 7. Škola spolupracovala s vysokými, vyššími odbornými a středními školami při realizaci souvislé praxe a pedagogické praxe (studentka z Univerzity Palackého v Olomouci vykonávala praxi ve školní družině v rámci studia sociální pedagogiky; studentka z Masarykovy univerzity v Brně vykonávala asistentskou praxi v oboru učitelství se zaměřením na občanskou výchovu; studentka z Ostravské univerzity vykonávala souvislou praxi v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, studentka ze OA a SOU ve Veselí nad Moravou prováděla ve škole dvoutýdenní ekonomickou praxi. Dále byla realizována spolupráce na seminární práci studenta Technického dubnického institutu, která se týkala kariérového poradenství a výběru střední školy, škola spolupracovala na absolventské práci studentky Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži na téma Budování a získávání autority z pohledu pedagoga a také na diplomové práci týkající se šikany mezi žáky 4. a 5. tříd studentky Pedagogické fakulty UP v Olomouci. 8. Škola spolupracovala s místní Římskokatolickou farností a Rodinným centrem (pronájem tělocvičny a nebytových prostor školy v tělocvičně, spolupráce s oblasti podpora u soutěže Bible a my, výuka náboženství). XV. Hodnocení ročního prováděcího plánu zdravé školy 2013/14 (ŠPZ) Hodnocení 1. pilíře: Pohoda prostředí Pro pilíř Pohoda prostředí bylo z Rámcového projektu školy vybráno celkem 10 cílů, jejichž naplňování bylo konkretizováno 35 úkoly se stanoveným obsahem, zodpovědností a termínem plnění. Cíl 1: Zlepšit spokojenost zaměstnanců a žáků s prostorovým a materiálním vybavením kmenových tříd a odborných učeben školy Ze 7 úkolů tohoto cíle se podařilo splnit šest, jeden úkol byl přesunut na další rok (vybavení v jedné odborné učebně včetně PVC). Zastíněním byly vybaveny odborné učebny, byl vytvořen plán výmaleb a oprav 17

18 kmenových tříd a odborných učeben a byly vymalovány třídy 6. AB a 2. AB na 1. stupni, odborná učebna fyziky a chemie, jedno oddělení ŠD, dále bylo rekonstruováno osvětlení v aule, v jazykové učebně byl vyměněn žákovský nábytek a byly zajištěny skříňky do dvou kmenových tříd. Cíl 2: Zlepšit spokojenost všech se vzhledem a vybavením ostatních vnitřních prostor školy (mimo učeben) a hygienickými podmínkami v budovách Z 8 úkolů jeden nebyl splněn částečně (zábradlí na BMV) a jeden zcela (koberce do ŠD). Ostatní úkoly byly splněny. Byl vytvořen plán výmalby vnitřních prostor školy a byly vymalován chodby u učebny přírodopisu a zeměpisu, kabinet asistentů pedagoga, dále bylo po jednání zřizovatelem zrekonstruováno 3. patro na nové budově 2. stupně (WC hoši, dívky, učitelé), byly zakoupeny laserové tiskárny do kabinetů a učeben (9 ks), ze ŠD byl odstraněn nepotřebný nábytek Cíl 3: Zlepšit spokojenost s vybavením venkovního areálu školy vhodnými úpravami a zařízením pro školní a mimo školní činnost Všech pět úkolů tohoto cíle bylo splněno. Vznikla samostatná kolárna pro žáky, pokračovalo se ve výsadbě zeleně v areálu (stromky), vstup od dílen byl vybaven otvíračem s číselným kódem, byla dohodnuta s technickými službami úprava vjezdu do areálu školy včetně chodníku a byly pořízeny přechodové lávky do půdních prostor nad hlavní budovou a budovou 1. stupně. Cíl 4: Zkvalitnit informační systém umožňující rychlé a adresné předávání potřebných informací Z finančních důvodů nebyl ani jeden ze dvou úkolů splněn (telefonické propojení i systém značení se budou přesouvat na další rok). Cíl 5: Zvýšit spokojenost učitelů a žáků s mikroklimatickými podmínkami v budově 1. stupně Byl namontován samozavírač na druhé křídlo dveří od spojovacího mostu k 1. stupni, ale nebyly z finančních důvodů vytvořeny druhé dveře a zádveří u vchodu do malého sklepa a pod krčkem, což se přesouvá na další rok. Cíl 6: Zajistit vhodné učební pomůcky a potřeby pro výuku v duchu ŠPZ Oba dva úkoly byly splněny, byly zakoupeny pomůcky dle návrhů PK a také napomáhající výchově ke zdraví a bezpečnému chování. Cíl 7: Zavést organizaci školy, rozvrh hodin a stravování, které respektuje požadavky na životosprávu žáků a učitelů Oba dva úkoly byly splněny, dohledy jsou přidělovány také asistentům pedagoga, pedagogové mají dostatečný čas ke stravování v rámci rozvrhu hodin. Cíl 8: Využívat pro zabezpečení materiálního vybavení sponzoring místních firem a rodičů Oba úkoly byly splněny, rodiče prostřednictvím občanského sdružení OSMA nám poskytly potřeby na den otevřených dveří a naše projekty (Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů) a také materiál na jarmark k 105. výročí školy. Cíl 9: Rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v oblasti školního stravování Oba dva úkoly byly splněny, ředitel školy jednal s vedoucí školní jídelny o možnosti výběru z více jídel, zlepšení kvality a dalších otázkách, ve stravování došlo k částečnému zlepšení, žákům byl nabídnut nákup svačin prostřednictvím firmy Moje sváča. Cíl 10: Vyhledávat vhodné dotační tituly a efektivně využívat vlastní zdroje financování Všechny tři úkoly u tohoto cíle byly splněny. Bylo podáno několik žádostí o dotace na zkvalitnění výuky na Jihomoravský kraj (zdravá škola, školní speciální pedagog) a MŠMT (pomůcky pro postižené žáky, etická výchova). Škola uspěla u 2 projektů: Škola podporující zdraví 2014 a Rozvojový program na podporu školních speciálních pedagogů. Nepotřebný nábytek byl nabízen k odprodeji nebo bezplatnému odvozu prostřednictvím webu. Podařilo se získat finanční prostředky nad rámec běžného rozpočtu z města díky sponzorským darům (firma BSG, Lesy ČR a díky drobným dárcům). Hodnocení 1. pilíře: z 10 cílů, ve kterých bylo naplánováno 35 úkolů, se podařilo splnit celkem 29 úkolů (asi 83%). Zcela splnit se podařilo úkoly k 6 cílům, u 4 cílů byly splněny částečně nebo vůbec. Hodnocení 2. pilíře: Zdravé učení Ve školním roce 2013/14 bylo naplánováno pro realizaci 2. pilíře Zdravé učení celkem 10 cílů a 37 úkolů. Cíl 1: Dát pedagogům dostatek možností k dalšímu vzdělávání Všechny čtyři úkoly u tohoto cíle byly splněny. Do plánu DVPP byly zapracovány podněty z předmětových komisí. Na podzim se celý pedagogický sbor zúčastnil dalšího vzdělávání na téma syndrom vyhoření. 18

19 Pedagogům bylo umožněno zúčastnit se minimálně jednoho jednodenního semináře dle vlastního výběru a pedagogové se zúčastnili několika seminářů na téma podpory zdraví (např. Učíme se navzájem). Cíl 2: Prohloubit a rozšířit účast školy v různých projektech, které souvisí s podporou zdraví Z šesti úkolů bylo pět splněno. Jeden úkol se přesouvá na další rok (přednáška a projektový den na téma ovoce a zelenina). Rodiče byli informováni o projektech, do kterých je škola zapojena i prostřednictvím webových stránek. Byly zjištěny názory rodičů na ovoce a zeleninu, rodiče byly seznámeni s projektem Ovoce do škol. Na 1. stupni byla vytvořena a obměňována nástěnka na téma Ovoce do škol. Cíl 3: Organizovat soutěže, které se týkají podpory zdraví K tomuto cíly byly splněny tři úkoly. Žáci 1. stupně se zapojili do soutěže zdravé zuby, žáci pátých tříd do soutěže Hravě žij zdravě a ostatní žáci do 7 soutěží v tělesné výchově. Jeden úkol, a to zapojení tříd 1. stupně do soutěže o Top třídu nebyl realizován pro nezájem. Cíl 4: Realizovat projektové dny týkající se podpory zdraví v průběhu celého školního roku K tomuto cíli se podařilo realizovat všechny čtyři úkoly. Ve škole proběhly dva projektové dny na téma zdraví, do kterých se zapojila většina pedagogů a žáků. Při těchto projektových dnech byly rodičům a dětem předávány doporučení v oblasti správné životosprávy. Součástí projektových dnů se stala pro zaměstnance ochutnávka zdravých jídel a nápojů. Cíl 5: Podporovat spolupráci ve škole K tomuto cíli byly realizovány všechny tři úkoly. Byla navázána spolupráce mezi 1. a 5. ročníkem a spolupráce se školní jídelnou na zavádění nových jídel. V průběhu školního roku se učitelé, bývalí i současní zaměstnanci neformálně sešli u příležitosti Dne učitelů. Cíl 6: Zajistit co největší respektování individuálních potřeb žáků Všechny úkoly (celkem 5) směřující k tomuto cíly byly splněny. Pedagogové byli průběžně seznamováni s žáky se SVP a zásadami práce s nimi, aktuální problémy týkající se inkluzívního vzdělávání řešil průběžně výchovný tým, pro nadané žáky byla rozšířena nabídka soutěží a kroužků, výsledky žáků byly prezentovány ve školním časopise. Byl vytvořen přehled toho, zač je možné u žáků dávat pochvaly. Cíl 7: Zlepšit informovanost žáků a rodičů o dění ve škole Oba úkoly směřující k tomuto cíly byly splněny, rodiče byli seznamováni se základními školními dokumenty a byly zprovozněny nové webové stránky školy. Cíl 8: Aktualizovat ŠVP na základě zjištěných potřeb a projektu ŠPZ a zavádět jej do praxe Byly splněny dva ze tří úkolů směřujících k tomuto cíli. Částečně byly ve výuce dodržovány zásady ŠPZ. Žáci byli (Mikuláš, Den dětí) odměňováni v souladu se zásadami zdravé výživy, ŠVP byl upraven pro potřeby programu zdravá škola. Cíl 9: Zvýšit bezpečnost ve škole K tomuto cíli byly naplánovány čtyři úkoly, z nichž byly splněny jen tři. Podařilo se snížit počet úrazů oproti roku (absolutně o 3 úrazy ze 44 na 41, relativně z 0,128 úrazu na žáka na 0,115). Pedagogové byli seznámeni s hlavními okolnostmi, při nichž vznikají ve škole úrazy, a byla stanovena preventivní opatření k jejich předcházení. Směrnice k bezpečnosti nebyly vypracována. Cíl 10: Zjistit hlavní rizika ohrožující zdraví ve škole u všech členů školního společenství Oba úkoly byly splněny. Byla vyhodnocena anketa týkající se míry spokojenosti s plněním zásad ŠPZ, byla zjišťována četnost stravovacích návyků u žáků a vliv projektu Ovoce do škol. Hodnocení 2. pilíře: z 10 cílů, ve kterých bylo naplánováno 37 úkolů, se podařilo splnit celkem 33 úkolů (cca 89%). Zcela splnit se podařilo úkoly k 6 cílům, u 4 cílů byly splněny částečně nebo vůbec. Hodnocení 3. pilíře: Otevřené partnerství Pro pilíř Otevřené partnerství bylo z rámcového projektu školy vybráno 10 cílů, jejichž naplňování bylo konkretizováno 23 úkoly se stanoveným obsahem, zodpovědností a termínem splnění. Cíl 1: Vést k větší zodpovědnosti a zachovávání pravidel K cíly splněn jeden úkol školní parlament pokračoval v práci. Nebylo realizováno další vzdělávání pro jeho koordinátora. 19

20 Cíl 2: Pokračovat ve spolupráci formou projektů Oba úkoly byly splněny. Škola pokračovala v dosavadních projektech (Diagnostika, Výuka NJ - kroužek, Venkovské tradice) a také pokračovala ve spolupráci se SZÚ a odborníky v oblasti projektu ŠPZ (škola podporující zdraví). Cíl 3: Začlenit školská zařízení školy do výchovného a výukového působení školy Oba úkoly byly splněny. Zvýšil se počet kroužků ve školním klubu a ŠVP pro školní družinu a školní klub byl doplněn o prvky podpory zdraví. Cíl 4: Podporovat přeshraniční a mezinárodní spolupráci Byl splněn pouze jeden úkol ze tří, a to zapojení školy do projektu výuky nepovinného německého jazyka pro prvňáčky. Seznámení s projektem Comenius, případně navázání kontaktů se zahraničními školami se zatím nedostalo. Cíl 5: Upevňovat a rozšiřovat spolupráci s rodiči a dalšími příznivci školy jako rovnocennými partnery Všechny tři úkoly byly splněny. Pokračuje spolupráce s o. s. OSMA, rodiče se zapojili do školního jarmarku. Hledali a nacházeli se prostředky na podporu sociálně slabých žáků. Cíl 6: Rozvíjet spolupráci s vysokými a středními školami v oblasti praxe a vzdělávání Všechny tři úkoly byly splněny. Na naší škole byla umožněna praxe dvěma studentům vysoké školy a jednomu studentu střední školy. Třem studentům byl umožněn sběr informací k jejich seminární, absolventské nebo diplomové práci. Cíl 7: Oslovit mateřskou školu a neúplné ZŠ v rámci spádové oblasti a nabídnout jim účast na ŠPZ Oba dva úkoly byly splněny, děti z MŠ byly pozvány na divadelní vystoupení v rámci Dne dětí. O činnosti školy a projektu zdravá škola byly informovány spádové školy. Cíl 8: Budovat školu jako kulturní a vzdělávací centrum a zpřístupnit ji obci a veřejnosti Oba úkoly byly splněny. Bylo umožněno konání kurzu na počítači pro seniory pořádaného MěÚ v aule školy na školních noteboocích. Na půdě školy se odehrála historická přednáška uspořádána muzejním spolkem a OSMOU. Cíl 9: Rozšiřovat okruh pravidelně spolupracujících partnerů školy Oba úkoly byly splněny. Byla navázána spolupráce s NÚLK v projektech (sběr jablek a výroba moštů). navázána spolupráce v oblasti prevence s o. s. Podané ruce a s okresním preventistou Policie ČR. Byla Cíl 10: Vhodně propagovat výsledky činnosti školy v rámci projektu ŠPZ prostřednictvím médií Jeden úkol byl splněn, zvýšil se počet aktivit souvisejících s projektem škola podporující zdraví. Druhý úkol byl splněn pouze částečně, nevznikla doposud veřejná nástěnka, kde by se škola a její aktivity prezentovaly. Hodnocení 3. pilíře: z 10 cílů bylo zcela splněno 7 cílů, ostatní částečně. Z 23 úkolů bylo splněno 19 úkolů (83 %). Komentář: V rámci prováděcího plánu na školní rok bylo naplánováno k celkem 30 cílům 95 úkolů. V rámci realizace bylo splněno 85% úkolů (81 z 95), což lze považovat za velmi dobrý výsledek. Vzhledem k minulému roku, kdy bylo splněno 73 % úkolů (55 ze 75), se realizace úkolů zlepšila. Největší podíl na tom má zkvalitnění plnění úkolů v 1. pilíři (Pohoda prostředí). Některé nesplněné úkoly byly přesunuty do dalšího plánu. XVI. Přílohy Učební plány Fotografie ze školních akcí Kopie novinových článků 20

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více