Část I. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: Úplná škola Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet Počet žáků ročníků 1. stupeň ,87 2. stupeň Celkem ,92 Průměrný počet žáků na třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 36 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):13,63 Rada školy (školská rada) byla zřízená dle dle 167 zákona č.561/2004 Sb. v říjnu Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola přátelská škola partnerská č. j. 627/ ročník Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet Počet strávníků děti zaměstnanci školy ostatní a žáci a důchodci ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 5 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 83 fyz. 3 přepočt. 2,4

2 Z činnosti školní družiny Také v letošním školním roce na naší škole pracovala tři oddělení školních družin. Všechna se zapojovala aktivně do činnosti školy. Programy a akce vychovatelky organizovaly společně s třídními učitelkami a na některé akce byli pozváni i rodiče. Po celý školní rok připravovaly všechny vychovatelky velmi pestrou náplň pro odpolední činnosti. Dle měsíčních plánů zakomponovaly následující akce: Akce ŠDI Drakiáda odpoledne se sešli rodiče a žáci školní družiny ŠDI a I. B ke společné akci. Přinesli si draky a společně s rodiči se snažili, aby ten jejich vyletěl co nejrychleji. Atmosféra byla příjemná, počasí větrné a opečený špekáček byl pěknou tečkou za touto akcí. Mgr. Blanka Rakovská Akce ŠD 2 Podzimní dílničky 1. A a ŠDII odpoledne se sešli rodiče a žáci školní družiny II a I. A ke společné akci. Z připraveného přírodního materiálu si společně vyrobili ježky a ozdobili zajímavé a trvanlivé dýně. Atmosféra byla příjemná a vznikly velmi pěkné výrobky. Martina Hefková a PaedDr. Dana Vanžurová Vánoční besídka proběhla v knihovně naší školy besídka, kterou si připravily obě první třídy a školní družina paní vychovatelky Šopíkové. Žáci tancovali, zpívali, přednášeli a hráli na flétny. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a rozdali si dárečky. Všichni jsme se rozešli s pocitem hezké vánoční pohody. Mgr. Blanka Rakovská Den Dětí ŠD3 a ŠD2 Ke Dni dětí jsme uspořádali zábavné sportovní odpoledne. Děti se rozdělily do družstev, aby mezi sebou změřily síly v různých disciplínách, jako je skákání o jedné noze, jízda trakařů, běh s knížkou na hlavě a další. Jelikož nás déšť vyhnal ze zahrady, vyhlásili jsme vítěze a rozdali odměny ve třídě. Táborák, na který jsme se těšili ze všeho nejvíc bylo nutné kvůli špatnému počasí uskutečnit v náhradním termínu. Martina Šopíková a Bc. Romana Oceláková

3 Akce ŠD 3 Podzimní dílničky ŠD3 24. října 2013 těsně před podzimními prázdninami, jsme si ve 3. oddělení uspořádali podzimní dílničky. Zaměřili jsme se na ubrouskovou techniku s podzimními motivy a vyrobili si svícínky. Někdo dal přednost přírodním námětům, jiný si zase vyzdobil sklenici na strašidelné večery. Vládla příjemná, přátelská atmosféra a některým se ani nechtělo domů. Strašidelný den v ŠD3 1. listopadu se ve 3. oddělení ŠD konal dlouho očekávaný Strašidelný den. Nejprve jsme se řádně namaskovali, pak si zatancovali na strašidelnou hudbu a nakonec změřili své síly ve strašidelných úkolech. Všem se Strašidelný den líbil a moc jsme si ho užili. Vánoční dílničky ŠD3 Ve středu 18. prosince 2013 zavítal do 3. oddělení školní družiny Ježíšek. Přinesl spoustu hraček, které se dětem velmi líbily. Na oplátku mu bylo slíbeno, že budeme všichni pořád jenom hodní, abychom si nadílku zasloužili. Karneval ŠD3 Páteční odpoledne jsme strávili zábavou typickou pro toto období - karnevalem. Celý týden jsme se těšili, připravovali a konečně jsme se dočkali. Sešly se zde nejrůznější masky, v převlecích jsme tancovali, soutěžili, smáli se. Své síly jsme změřili v Židličkované, v soutěži O nejkrásnější masku, ale také v Rychlých rukou, konala se i disciplína Nejlepší taneční pár s balonkem a Hod na krtka. Výherci si odnesli diplomy a drobné ceny. Karneval se všem líbil a skvěle nás tak naladil na jarní prázdniny. Bc. Romana Oceláková Bojová hra O poklad ŠD 3 V pátek 20. června jsme se rozloučili se školní družinou bojovou hrou O poklad. Nejprve žáci hledali na školní zahradě schované otázky, na které odpovídali. Za správné odpovědi získalo každé družstvo část slovní mapy, která je po složení do jednoho celku přivedla k pokladu. Odpoledne se vydařilo, žákům se hra líbila. Bc. Romana Oceláková Část II Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0

4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let - 8 nad 50 let - 7 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Celkem - 19 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Vyučující se každoročně zúčastňují různých seminářů a školení, které souvisejí se zkvalitňováním výuky a dalším vzděláváním pedagogů. Také v letošním školním roce se vzdělávali především v oblasti podporující čtenářskou gramotnost v souladu se zaměřením školy a celoškolním několikaletým projektem Čtení nás baví. Akreditované semináře a kurzy jsme vybírali z nabídek center pro vzdělávání pedagogů. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků První pomoc ve škole 22 Čtenářská gramotnost 4 PAU 3 Školní zralost 1 Management školy 2 Školská legislativa 3 Legislativa v chemii 1 Kurz práce v Jaz. anglickém 2 Předškolní vzdělávání dětí 1 s ADHD Právo ve škole 2 Myšlenková mapa v 1 Zeměpisů Adaptace žáků ve škole 1 Školení požární ochrany 22 Celkem 65

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospěl o bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 1, ,77 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014 byl 240. Opakují 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4. leté studium 6. leté studium 8. leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník 9. ročník 19 nižší ročník - Celkem 19 Počet žáků

6 Část IV Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly Ve školním roce 2013/2014 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly bylo využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrolovaným obdobím byl rok Čerpání finančních prostředků bylo zcela v souladu s předepsanými zákony. Žádná závažná pochybení nebyla nalezena. Ředitelka školy se vyjadřovala k bodu ve zprávě. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l - - Počet žáků přihlášených do1. ročníku pro rok 2014/ Část VI. Další informace o škole Mimoškolní aktivity - spolupráce s centrem volného času Duhovka Naši žáci navštěvovali Duhovku (Centrum volného času) při aktivitách doplňujících výuku - Žáci zde v předvánočním období vyráběli dekorace, dále dekorace před Velikonocemi. Tak jako každý rok vyráběli různé předměty z keramiky. Už tradičně centrum volného času připravovalo různé programy i pro naši přípravnou třídu. Účast školy v soutěžích, olympiádách Pedagogové připravovali žáky na vzdělávací a sportovní soutěže vždy v souladu s osnovami školy.

7 Přehled o vzdělávacích soutěžích: Název soutěže Kolo Počet žáků Umístění Zeměpisná olympiáda Školní 30 Okresní 2 5. a 12. místo Matematický klokan všechny Okresní 234 kategorie Besip Okrskové 8 Recitační Školní 37 V anglickém jazyce Školní 13 Okresní 2 9. místo Olympiáda v českém jazyce Školní 6 Okresní 2 6. a 12. Místo Mladý cyklista Oblastní 4 6. místo Malujeme vánoce Břeclav místo J. Lada očima dětí Břeclav 15 1x1.místo,1x2.m., 3x3. místo Za zvířátky do ZOO Břeclav místo Soutěž Matematický Klokan V pátek se naši žáci účastnili matematické soutěže, která probíhá v celé republice. Žáci jsou rozděleni podle ročníků do čtyř kategorií. V kategorii Cvrček ( roč.) řešilo úlohy 58 žáků, v kategorii Klokánek ( roč.) 56 žáků, v kategorii Benjamín ( roč.) 41 žáků a v kategorii Kadet (8. 9. roč.) 46 žáků. Statistické výsledky žáků byly odeslány okresní koordinátorce soutěže. Mgr. Ivana Šperková Dopravní soutěž Mladý cyklista Ve čtvrtek se čtyři žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista. Družstvo tvořili žáci sedmé a osmé třídy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: první pomoc, jízda zručnosti, jízda podle pravidel a testy z dopravních předpisů. Naše družstvo obsadilo pěkné 6. místo. Mgr. Ivana Šperková Přehled o sportovních soutěžích: Druh sportu Kolo Počet žáků Umístění Okresní přebor v přespolním běhu Okresní 13 starší dívky 4. místo Vánoční turnaj ve vybíjené Školní 99 - Okresní přebor v košíkové Okresní 9 1. místo Krajské 8 5. místo Evropský týden mobility Okresní 8 - Mikulášský mini-volejbal Okresní 3 1. místo Olympiáda břeclavských škol II. stupeň 24 1x1. m, 5x2. m. 1x3. m. celkové 2. místo

8 Naši basketbalisté postoupili do kraje Po úspěšném zvládnutí okrskového kola v Břeclavi, kde hoši z Valtické porazili ZŠ Kupkova a Gymnázium Břeclav, postoupili do okresního kola, které se konalo ve Valticích 26. února Do skupiny jsme dostali chlapce ze ZŠ z Drnholce a Velkých Němčic, v níž jsme soupeře jasně přehráli. Do finálového utkání hoši nastoupili proti ZŠ Valtice jako v loňském roce. Ze začátku byla hra velmi vyrovnaná, ale naši hráči se nedali a dovedli zápas do vítězného konce. Výhrou v okresním kole si chlapci zajistili účast v krajském kole, které se konalo 14. března 2014 v Kyjově. Zde naši chlapci získali páté místo. Mgr. Jitka Martínková Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s pražskou organizací Humanita Afrika pokračuje i nadále. V letošním roce jsme opět připravili prodejní dárky a výtěžek z prodeje byl použit na podporu chlapce z Ghany. Jmenuje se David Avordey. Škola trvale spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi. V období po zápisu do prvních tříd jsme společně připravovali otevření dalšího ročníku tzv. Přípravné třídy. V této spolupráci budeme pokračovat po celý školní rok. Dále škola spolupracuje s Úřadem práce v Břeclavi, s městskou i státní policií, Průmyslovou školou E. Beneše v Břeclavi, OSPOD v Břeclavi, mateřskými a základními školami v Břeclavi a dalšími subjekty. Činnost školy je sledována Radou školy. Spolupráce se zahraničními školami Ve školním roce 2013/2014 dále pokračoval projekt mezinárodní spolupráce mezi základními školami z Rakouska a České republiky, který jsme nazvali: Mezi Dunajem a Dyjí. Spolupráci s žáky z Poysdorfu jsme naplánovali pro naše první ročníky, kdy žáci z Rakouska se začali v letošním školním roce učit češtinu a naši prvňáci němčinu. Projekt je připraven na čtyři roky a nazvali jsme jej Rozumíme si. Projekt je také součástí našeho dlouhodobého projektu výše zmíněného Mezi Dunajem a Dyjí. První setkání s dětmi jak z Poysdorfu, tak z Zwentendorfu jsme uskutečnili v předvánočním období. Radujme se veselme se.. V úterý 3. prosince přivítali žáci 6. A poprvé nové kamarády z rakouského Zwentendorfu v rámci dlouhodobého školního projektu Mezi Dunajem a Dyjí. Po krátkém přivítání ve škole, kdy nechyběli v tomto předvánočním čase Mikuláš, čert i anděl, jsme se všichni vydali do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy do Strážnice. Program nazvaný Radujme se, veselme se. nám představil práci, zvyky, tradiční jídla a stolování na jihomoravské vesnici od adventu až do Tří králů. Viděli jsme obchůzky Lucek, Tři krále, pastýře s koledníky. Také jsme si zazpívali koledy, nazdobili perníčky a vytvořili vánoční dekorace. Po návratu do školy nás čekal společný oběd. Potom si naši kamarádi prohlédli školu. Na závěr našeho setkání nás čekalo společné povídání. Protože naši noví kamarádi jsou z Rakouska, všichni jsme se moc snažili při hledání našeho společného jazyka. Používali jsme angličtinu, němčinu, ale také češtinu. Náš první společně strávený den se všem moc líbil. Mgr. Ludmila Výborná

9 Děti z Poysdorfu opět u nás Ve středu zavítala na naší školu milá zahraniční návštěva prvňáčci a jejich paní učitelky ze Základní školy v rakouském Poysdorfu. V letošním roce jsme s touto třídou zahájili společné partnerství, které bude probíhat po dobu dalších 4 let. Nejmladší žáci rakouské školy nejprve navštívili třídu 1. B, kde jim naši prvňáci předvedli společně s paní učitelkou Rakovskou hraní na flétnu a kde jsme si zazpívaly vánoční koledu. Poté jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde děti čekala hra na barvy a hra Na kočku a myš. Pohybové hry probíhaly střídavě v českém a německém jazyce a děti z obou zemí si v komunikaci v jazyce souseda vedly skvěle. Po ukončení her čekalo na děti vánoční překvapení přišel nás navštívit Mikuláš, anděl a čert. Děti byly z jejich příchodu nadšené a každý dostal od anděla sladký mikulášský balíček. Krátce po desáté hodině vyrazila celá naše česko-rakouská výprava autobusem do Strážnice, kde jsme měli zamluvenou prohlídku v místním skanzenu. Během téměř dvouhodinové prohlídky se děti seznámily s tradičními vánočními zvyky, viděly výrobu štědrovečerních oplatků, drhání peří, předení na kolovrátku nebo pečení sladkých čertů, vánoček a perníčků. I přesto, že většinu zúčastněných návštěva skanzenu řádně unavila, zbylo v autobuse dost síly na navazování prvních kontaktů a pokusů o seznámení. První návštěva se nám vydařila a nyní nezbývá než se těšit na tu další společné akce. Mgr. Lenka Chadimová První návštěva partnerské třídy v Poysdorfu Ve čtvrtek jsme se vydali navštívit naše kamarády z partnerské školy v rakouském Poysdorfu. Odjížděli jsme od školy již v brzkých ranních hodinách, všichni jsme byli rádi, že nevyšla plánovaná předpověď počasí a neprší nám. Cesta do Rakouska rychle uběhla a již v osm hodin jsme se přivítali s našimi malými kamarády. Po úvodním setkání jsme pěšky vyrazili do nedaleké pekárny. V pekárně nás přivítali velice milí zaměstnanci a rozdali nám pekařské zástěrky a síťky na hlavu. Směli jsme si prohlédnout celou pekárnu a poslechnout si vše o procesu výroby chleba a housek. Nezapomenutelným zážitkem se pro nás všechny stala vlastní výroba a pletení vánoček a velikonočních hnízd. Po návštěvě pekárny nás čekala opět pěší túra. Tentokrát do 3 Km vzdálené vesnice Ketzelsdorf, ve které jsme zavítali do bývalé mlékárny, ze které je nyní uděláno muzeum. Děti zde obdivovaly konvice na nošení mléka anebo stroje, kterými se dřív mléko vyrábělo. Před muzeem si každý mohl cvičně zkusit podojit dřevěnou kravičku Lisu. Před muzeem jsme si společně zazpívali německé a české písničky a zahráli si Zajíček v své jamce. Poté nás autobus dovezl zpátky do partnerské školy, kde si děti pohrály na dětském hřišti a každý dostal svůj vlastní výrobek z pekárny. Následovalo rozloučení a rozdání dárečků. Výlet se nám moc podařil a už se všichni těšíme na další společné podzimní setkání. Mgr. Lenka Chadimová a Mgr. Blanka Rakovská Festival tance v Poysdorfu se žáci prvních, pátých a sedmých tříd zúčastnili festivalu tance Bezirkstanzfest v sousedním Rakousku ve městečku Poysdorf. Naši žáci si pod vedením p. učitelky Výborné, Chadimové a Rakovské připravili taneční čísla, která předvedli na podiu. Vystřídali se zde i se žáky okolních škol z Laa, Wolkensdorfu, Mistelbachu a dalších vesnic a měst. Naše děti sklidily velký potlesk a setkaly se při této příležitosti se svými kamarády z partnerské školy v Poysdorfu, kteří nás na tuto slavnost pozvali. Nikdo nebyl vítěz ani

10 poražený. Nešlo o soutěž, ale o radost z tance, pohybu a také hezké setkání s dětmi, které mají rády legraci a zábavu. Domů jsme se vrátili s pěkným pocitem, že se zase příští rok setkáme na svátku tance u nás v Břeclavi. Mgr. Blanka Rakovská První návštěva 6. A v Zwentendorfu V pondělí jsme v časných ranních hodinách vyrazili do rakouského Zwentendorfu, se kterým má naše škola uzavřené dlouholeté partnerství. Šesťáci byli zvědaví a plní očekávání, jak vypadá škola našich zahraničních kamarádů a jaký program si pro nás partnerská škola připravila. Po příjezdu na místo byly děti rozděleny do trojic, vždy jeden žák z Česka a 2 žáci z Rakouska. Každý tým dostal za úkol vyplnit společně jednoduchý seznamovací pracovní list v angličtině. U této aktivity se prolomily ledy a děti se postupně zbavovaly zábran a pustily se do konverzace. Další aktivitou, která nás čekala, bylo malování týmových triček. Děti byly kreativní, a vytvořily velice krásná barevná trička. Po výtvarné tvorbě jsme se přesunuli do místní restaurace, ve které jsme si pochutnali na výborném řízku a hranolkách. Poslední etapou našeho výletu byla návštěva nejstarší zoologické zahrady na světě, zoologické zahrady u vídeňského zámku Schönbrunn. Zde děti ve svých družstvech opět plnily zadané úkoly a obdivovaly nejrůznější zvířata. Nejvíce nás všechny zaujala krásná panda a krmení lachtanů. Po společné fotografii a rozloučení jsme se ve večerních hodinách vydali zpátky do České republiky, s příslibem dalšího společného setkání v září tohoto roku. Mgr. Lenka Chadimová Akce organizované školou Druh akce Místo, název akce, výuk. zaměření Termín Třída Divadlo Kouzelnická lekce Leden ŠD 1, 2, 3 Kamarádi - kino Koruna Duben PT 3. roč. Česká balada Květen ročník Příhody včelích medvídků Červen PT, 1., 2., 4., roč. Anglické divadlo - Jindřich VI. Prosinec Vybraní žáci Výchovné koncerty Vánoční pohoda Prosinec Celá škola Tajemství písniček Listopad PT 5. tř. Benefiční projekt Popelka Prosinec 2. stupeň Mexiko - Výukový pořad Duben ročník Zdravé zuby Únor 1 třídy Autorské čtení -P. Dvořáková Březen 2. a 3. ročník Zdravé zuby Listopad Dopravní výchova Říjen 4. A, B Ekologické akce Strom roku - SMS anketa Září třídy Hřbitov odpadků Květen 9. A Ekoprogram - Poznáváme zvířata Leden, PT Ptáci Listopad 7. A Ptačí říše Květen PT, Exkurze Muzeum Břeclav Prosinec 9. A Muzeu Břeclav, výstava hraček Leden, PT, 1. A, B

11 Kančí obora Duben 7. A, 6. A Městské muzeum a galerie Břeclav Duben PT + Výroba modrotisku Olešnice na Mor. Prosinec 7. A, 9. A Výstava zvířat u Mamuta Únor Hrajeme si s technikou Únor 9. A Muzeum Břeclav -Výstava J. Lada Červen, PT, 4. A Učíme se pro praxi - Otis Prosinec 9. A Pálava Červen 8. A, B Hasičská zbrojnice Červen, B Praha muzeum policie ČR Říjen 7. A Výstava Merkur Září 3. A Úřad práce Leden 9. A Tempos Břeclav Září 2. stupeň Knihovnické lekce Knihovna Poštorná Říjen ŠD 2 Rosteme s knihou Říjen PT Knihovna Poštorná - O podzimu Říjen Knihovna - Poštorná Listopad 4. B Knihovna - úvodní seznámení Listopad 1. A, 6. A, 8. A, B a 9. A Knihovna Poštorná Listopad 4. B Knihovna - Pasování na čtenáře Listopad 2. B Rosteme s knížkou Listopad PT Knihovna Listopad 1. B Knihovna Poštorná - podzim v Říjen ŠD 1 pohádkách Knihovna Poštorná -Lada, Mikeš Říjen 2. B Rosteme s knihou Září PT Rosteme s knihou Prosinec PT Knihovna Poštorná - Místní pověsti Říjen 3. A Knihovna Poštorná - Praha Říjen 5. A Knihovnická lekce Leden 2. B Knihovna - Rosteme s knihou Leden PT Knihovna Poštorná Prosinec 7. A Knihovna Poštorná Prosinec ŠD 2 Knihovna -Přezimování zvířat Prosinec 2. B, Rosteme s knihou Únor PT Knihovnická lekce Únor 7. A Knihovnická lekce - Jaro Březen 2. B Knihovnická lekce - březen měsíc Březen ŠD 2 knihy Knihovna Břeclav - Bratří Grimmové Březen 9. A/Nj Knihovna - Sekora -ilustrace Březen 1. B Knihovna - Zdravá výživa Březen 5. A Knihovna -Po stopách záhad Březen 4. A Knihovna - Domácí mazlíčci Březen Knihovna - Masopust Březen ŠD 1 Knihovna - Čeští ilustrátoři Duben 4. B,2.B,3.A,9.A Knihovna - Rosteme s knihou Duben PT Knihovna - Medvídek Pú Duben 1. A

12 Knihovna - Ilustrátoři děts. knih Květen Knihovnická lekce - Rosteme s knihou Květen PT Knihovnická lekce - Dášenka Květen 2. B Knihovnická lekce - den dětí s Červen Lichožrouty Knihovna - Rosteme s knihou Červen PT LVA Turistická vycházka k Hubertovi Září 3. A, 4. A, B, 2.A, B Sportovní akce Krajské kolo v basketbalu Březen Vybraní žáci Přespolní běh Září Vybraní žáci Okresní přebor v halové kopané Prosinec Vybraní žáci Mladý cyklista Duben Vybraní žáci Šplh Březen Vybraní žáci Mikulášský turnaj Lokomotiva Prosinec Vybraní žáci Plavání 1-10 Leden - 2. a 3. ročník duben Bruslení všech žáků Prosinec I. a II. stupeň LVA na kole Červen 8. A, B Bruslení 1x měsíčně Od října PT Mezinárodní turnaj ve volejbale - Lokomotiva Červen 9. A + vybraní žáci Vánoční turnaj ve vybíjené Prosinec II. stupeň Turistika - výlet Červen PT,, 4. A Olympiáda břeclavských škol Červen Vybraní žáci Prevence pat. jevů Návštěva v K - centru Listopad 8. A, B, 9. A Soutěže Recitační soutěž Duben tř. Vernisáž Josef Lada - výtvarná soutěž Květen Vybraní žáci Soutěžní odpoledne + táborák Květen ŠD 2, 3 Závěrečná hra o poklad Červen ŠD 3 Dopravní soutěž - týden mobility Září Vybraní žáci Za zvířátky do ZOO Březen Spolupráce s Duhovkou Keramická dílna Listopad ŠD 1 Keramická dílna, keramika - den matek Duben, 1. A Víš, co jíš? - výtvarná soutěž Duben Duhovka Listopad 5. A Pravěk na Duhovce Červen 1. A, B Velikonoce Březen 5. A Dílničky Září- 1. A, B červenec Ostatní Karneval Únor ŠD 3 Podzimní tvoření Září ŠD2, 1. A Vánoční dílničky Prosinec 1. B Mikulášská nadílka v dětském Prosinec Vybraní žáci stacionáři Fyzikální pokusy s elektřinou Listopad 9. A + vybr. žáci Drakiáda + táborák s rodiči Září ŠD1, 1. B Čertí škola Prosinec Zájezd do Vídně Září 8. B

13 Dílničky s rodiči Prosinec Vybraní žáci Drakiáda Říjen Vánoční těšení ve třídách Prosinec I. a II. stupeň Vystoupení v nemocnici Břeclav Prosinec Vybraní žáci Vánoční věcná sbírka - útulek Bulhary Prosinec ŠD 3 Dílničky Říjen ŠD 3 Podzimní radování, aneb učíme se.. Říjen 6. A Strašidelný den v ŠD Říjen ŠD 3 Den otevřených dveří Prosinec Všichni žáci Týden zdraví Květen 1. B Školička před školou Květen předškoláci Den dětí Květen 1. A, B Dětský den Květen ročník Vrstevnický program Duben 6. A Výcvik psů - Charvátská Nová Ves Červen 1. A, B Den plný koleček Červen 1. B Táborák + spaní ve škole Červen 7. A, 6. A, 9. A Návštěva z partnerské školy Prosinec 1. B z Poysdorfu Partnerská škola z Poysdorfu Duben 1. B Partnerská škola z Zwentendorfu Prosinec 6. A Taneční festival Poysdorf Červen Vybraní žáci Návštěva partnerské školy Červen 6. A v Zwentendorfu Absolventské práce Červen 9. A Akce třídy 1. B Vánoční dílničky odpoledne se sešli rodiče a žáci z I. B ke společné akci. Z připraveného přírodního materiálu si společně vyrobili krásný svícen a ze skořápek ořechů lodičky a ozdoby na stromeček. Atmosféra byla příjemná a vznikly velmi pěkné výrobky. Mgr. Blanka Rakovská Týden zdraví a kuličky se vrací Ve dnech od do v naší třídě proběhl týden zdraví. V tomto období jsme se společně zaměřili na to, co svačíme. Děti ochutnaly celozrnné pečivo a maminky přidaly na svačinku vždy nějakou zeleninku či ovoce. Ovšem to nebylo vše, každý den jsme mluvili o nezdravém působení cigaret, alkoholu a drog na lidský organismus a o tom, že je lepší s tím nezačínat, než obtížným způsobem se těchto závislostí zbavovat. Součástí tohoto projektu bylo také vyzdvihnutí významu pitného režimu, sportování a dostatku spánku. Závěr projektu jsme ukončili hrou kuliček na školním hřišti a slibem, že se budeme snažit zdravě jíst a pohybovat se venku na čerstvém vzduchu. Mgr. Blanka Rakovská

14 Den plný koleček V pátek jsme s naší třídou 1. B měli netradiční dopoledne. Byl to den plný koleček. Po vytvoření závodních skupin žáci jeli ve skupinách okruh na koloběžce a 4 nejlepší nakonec závodili o ceny a diplom. Po vyhlášení vítězů jsme pokračovali a učili jsme se, jak vypadají dopravní značky a co která dopravní značka znamená. Některé jsme si vymalovali a poté jsme si šli opékat špekáčky na školní zahradu. Den plný koleček se nám vydařil. Mgr. Blanka Rakovská Akce třídy 1. B a 1. A Zdravé zuby jsme v 1. A a v 1. B měli na návštěvě zubní hygienistku, která dětem našich prvních tříd vysvětlila, jak si správně zuby čistit, jak často a co je to preventivní zubní prohlídka a jak často se na tyto prohlídky chodí. Následně si děti mohly zkusit na modelech zubů správnou techniku čištění. Po skončení přednášky děti dostaly pastu a kartáček na zuby. Další drobnosti, které děti našly v balíčku, jim udělaly velkou radost a slíbily, že se budou pečlivě starat o své zoubky. Akce se nám moc líbila. Mgr. Blanka Rakovská Školní výlet do Rakouska se žáci 1. A a 1. B vydali na školní výlet do Poysdorfu a jeho okolí. Prošli jsme se městem a navštívili místní galerii. Žáci 1. B si vyzkoušeli na pódiu své taneční vystoupení, které předvedli na slavnosti Velmi mile nás přivítali učitelé i žáci zdejší školy. Prohlédli jsme si jejich třídu, zazpívali společně písničky a porovnali znalost češtiny a němčiny. V nedalekém Kettlasbrunnu si děti zkusily bosou nohou projít chodník, jehož jednotlivé části byly vysypány různými druhy materiálů. Znalost němčiny si ověřili na naučné stezce. Akce se uskutečnila v rámci projektu Rozumíme si. Mgr. Blanka Rakovská Policejní pes se první třídy zúčastnily výcviku policejní psa na cvičišti. Policejní psovod ukázal žákům, že pes může být dobrým přítelem, ale i pomocníkem při zásahu našich policistů. Nejdůležitější je, aby se s takovým psem pravidelně cvičilo. Výcvik takového psa trvá asi 4 roky a je to velmi náročná práce. Viděli jsme, jak překonává vysokou překážku, chodí po žebříku, najde vystřelené patrony, najde schovaný míček podle jeho pachu a také jsme byli svědky, jak umí zneškodnit útočícího pachatele, kterého představoval figurant. Od této chvíle vnímají děti policejního psa, jako milého a schopného kamaráda našich policistů. Mgr. Blanka Rakovská a PaedDr. DanaVanžurová Prvňáci v pravěku se žáci prvních tříd rozdělili na čtyři tlupy a ocitli se v pravěku. Stříleli z luku, tkali, pekli placky, vyráběli ozdoby, bubnovali na bubny, skládali obrázky a malovali mamuty. Pracovníci CVČ Duhovka pro ně v areálu na Lidické ulici připravili zajímavé dopoledne. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. PaedDr. Dana Vanžurová a Mgr. Blanka Rakovská

15 Akce třídy Čertí škola I my jsme se 6. prosince s radostí zúčastnili oslavy svátku svatého Mikuláše. Nejdříve jsme vyzdobili třídu, pak si zhotovili masky, vyrobili čertího kamaráda, tančili a zpívali. Nakonec jsme provedli Mikuláše zapeklitým bludištěm, aby k nám konečně našel cestu. Po sladké nadílce jsme se spokojeně rozešli domů. Mgr. Zdeňka Hošková Od sběru k adopci - V loňském roce proběhl na naší škole sběr starého papíru a víček od plastových lahví v rámci environmentální výchovy. Naše třída část svého finančního zisku použila na prodloužení adopce papouška nádherného ze ZOO Hodonín na období Mgr. Zdeňka Hošková Výherce soutěže škol byla třída Zúčastnili jsme se celostátní výtvarné soutěže škol Za zvířátky do ZOO, kterou v únoru vyhlásil obchodní řetězec Albert. Úkolem bylo ztvárnit některé zvířátko z jejich kampaně nám přišla vytoužená zpráva: Dobrý den, děkujeme Vám za přízeň a Vaši účast v soutěži škol. S radostí Vám oznamujeme, že Vaše třída je výhercem v této soutěži a získáváte jako výhru rodinné vstupenky do libovolné ZOO ve městech: Praha, Brno, Děčín, Dvůr Králové, Hluboká, Hodonín, Chomutov, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Vyškov a Zlín. Věříme, že výhra udělá radost všem dětem i jejich blízkým. Se srdečným pozdravem Váš Albert Mgr. Zdeňka Hošková Výstava zvířat Jsme moc rádi, že jsme navštívili výstavu zvířat, kterou uspořádalo Středisko volného času Duhovka Břeclav. Děkujeme Lucii Hodonské, která nás se všemi vystavenými zvířátky seznámila. Hodně z nás má domácího mazlíčka, proto víme, že mu musíme zajistit bydlení, čistotu, veterinární péči, potravu. Mysleli jsme i na vystavená zvířátka a přinesli jsme jim pár pamlsků. Velkou odměnou pro nás bylo, že jsme si mohli všechna zvířátka pohladit nebo pochovat. Mgr. Zdeňka Hošková Městské muzeum a galerie Břeclav 8. ledna 2014 navštívily děti z přípravné třídy a v prostorách Městského muzea a galerie Břeclav výstavu s názvem Hračky , kouzlo vánočního dárku. Výstava představila sto let vývoje hraček. Děti zaujaly hračky pro chlapce (koně, autíčka, automobily, vojáčci aj.), dívky (panenky, pokojíčky, kočárky aj.) i hračky, které jsou určené jak chlapcům, tak dívkám stavebnice, plyšové hračky, loutky, divadélka, hry aj. Součástí výstavy byla také dvě rozsáhlejší diorámata domácností z 30. a 50. let.

16 Dětem udělala velkou radost herna s rozmanitými druhy hraček a her. Pohrály si v loutkovém divadle, s kostkami, stavebnicemi, vyzkoušely si také pohybové hry. Říkaly, že výstavu určitě navštíví ještě se svými rodiči. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Poznáváme dravé ptáky a přípravná třída Ve středu 15. ledna 2014 k nám opět zavítal pan Sedláček a jeho opeření svěřenci" ze Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna. Jeho prostřednictvím jsme již měli možnost zblízka poznat v předcházejících výukových programech orla mořského, největšího evropského dravce, který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, velmi vzácného dravce raroha velkého, naši nejběžnější sovu puštíka obecného a podle odborníků nejhezčí sovu v Evropě sovu pálenou. Do naší sbírky přibyl sokol, o kterém se dá říci, že je nadšený pro létání. Během lovu může při střemhlavém letu dosáhnout rychlosti až 300 km/hod. Vyznačuje se také akrobatickými schopnostmi. Jeho potravou jsou pouze ptáci, které chytá v letu. Naučili jsme se také poznávat různá lesní zvířata podle stop, hlasů, hnízd. Velmi se nám líbila pohybová hra a nechybělo tradiční pohlazení sovičky na rozloučenou. Těšíme se na další setkání. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Zdravý životní styl celoroční projekt Jíme ovoce a zeleninu. Ovoce se řadí mezi nejvhodnější potraviny pro člověka vůbec. V rámci celoročního projektu, který proběhl v několika etapách a prolínal všemi výukovými předměty, jsme si uvědomovali, že si konzumací ovoce a zeleniny zlepšujeme zdravotní stav a bojujeme proti obezitě. Zapojili jsme se do celoplošného výukového programu péče o chrup Zdravé zuby určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Oblíbili jsme si hodiny tělesné výchovy, úklidem před školou jsme zlepšovali životní prostředí, vytvářeli jsme obrázky zvířat ze spadaného listí, které jsme si přinesli z vycházky do přírody a stali jsme se tak výherci celostátní výtvarné soutěže škol Za zvířátky do ZOO, kterou vyhlásil obchodní řetězec Albert. Zúčastnili jsme se i celorepublikové výtvarné soutěže s názvem Víš, co jíš? Zdravě a s chutí, kterou 4. dubna vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v Praze. Na čerstvém vzduchu jsme s nadšením pouštěli draky a podnikli několik turistických výprav. Pohybu jsme se věnovali i v mimoškolních aktivitách. Někteří z nás hrají fotbal, volejbal, trénují judo a navštěvují kroužek tance. Láska, optimismus, dobrá nálada Možná nejdůležitější, ale zároveň nejvíce opomíjenou součástí zdravého životního stylu, je duševní pohoda. Ráno vstát, usmát se na svět a s dobrou náladou vyrazit vstříc novým zážitkům. To je, zdá se, to nejlepší, co můžeme udělat pro své zdraví. Je to ale také o lásce. I ten největší introvert potřebuje lásku někoho druhého. Lepší, nežli lásku brát, je ale lásku dávat. Láska a dobrá nálada jsou jasné elixíry života a pilíře zdravého životního stylu. Podělili jsme se o radost z výhry (rodinné vstupenky do libovolné ZOO v ČR) s dětmi z přípravné třídy a pozvali jsme je na výlet do brněnské ZOO. Mgr. Zdeňka Hošková

17 Plavecký výcvik V rámci výuky tělesné výchovy proběhl v deseti výukových lekcích na krytém plaveckém bazénu v Břeclavi povinný plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, které vedli kvalitně vyškolení cvičitelé z plavecké školy DELFÍN. Neplavci se formou vodních her seznamovali s vodou. Ti, kteří zvládli základní techniku plavání, se zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Zvládli také potápění pro předměty a skoky do vody. Všichni zaslouženě obdrželi MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. Mgr. Zdeňka Hošková Po muzejních cestičkách šla a přípravná třída Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo výstavu s názvem Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí. Výstavní projekt nám představil vývoj školství ve dvou významných etapách našeho státu třídu z období vzniku ČSR po skončení druhé světové války ( ) a poválečné školství s počátky budování socialismu ( ). Obě třídy byly interaktivní, mohli jsme si do nich zasednout a vyzkoušet si rozdílnost obou představených období. Zajímavý je i vývoj psacích pomůcek, které jsme si také mohli vyzkoušet. Nejvíce nás zaujaly břidlicové tabulky s olůvkem, které v pozdější době vystřídaly obyčejné tužky a papír. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Den dětí s Lichožrouty Ztratila se vám právě v této chvíli ponožka? A nebyla jen jedna? Kdo za to může? Lichožrout! V každé domácnosti se nějaká lichožroutí rodinka najde. Poznáte to jednoduše... Lichožrout totiž vždy spořádá jen jednu z páru. Hromadí se vám licháče? Máte ho! Do tajemného světa Lichožroutů pronikla autorská dvojice Pavel Šrut Galina Miklínová. Lichožrouti získali ocenění Kniha desetiletí i cenu Magnesia litera. V poštorenské knihovně jsme se s knihou seznámili, v týmech soutěžili, hráli lichožroutí pexeso a vyrobili jsme si Lichožrouty z licháčů. Nechyběla ani sladká odměna. Knihovnicím děkujeme za nádherné dopoledne plné zábavy, her i poučení. Mgr. Zdeňka Hošková Další akce školy Anglické divadlo Jindřich a jeho šest žen Již se stalo tradicí, že žáci druhého stupně, navštěvují v předvánočním čase anglické divadlo v Brně. Tentokrát to bylo divadelní představení Jindřich a jeho šest žen. Žáci si vyzkoušeli, jak rozumí angličtině. Divadlo bylo hráno studenty středních škol. Nakonec jsme si prohlédli vánoční trh na náměstí Svobody. Mgr. Ludmila Výborná Modrotisk má v Olešnici tradici Ve středu se žáci 9. A, 7. A a 6. A zúčastnili exkurze do modrotiskové dílny v Olešnici, kde je majitel a zároveň potomek zakladatelů provedl, ukázal jim postup při výrobě, předvedl jim jednotlivé stroje i starou káď s indigem. Veškerá práce je zde rukodělná. Při barvení a tisku se používají historické nástroje. Z hotových látek se šijí lidové kroje i moderní šaty, ubrusy, hračky, kalendáře, polštářky a další pěkné dárkové předměty.

18 Dětem se návštěva velice líbila. V závěru exkurze si zakoupili drobné předměty, které se hodily jako hezké vánoční dárky. Mgr. Ludmila Výborná 7. A v Praze V úterý 8. října se 7. A vydala na exkurzi do Prahy. Po příjezdu jsme se se žáky přesunuli, pro některé poprvé, metrem do Muzea Policie ČR. Následovala téměř dvouhodinová prohlídka muzea, při které se žáci dověděli hodně zajímavého z historického pohledu, ale také současné moderní podoby práce policie. Exkurze jim přinesla spoustu nových poznatků o jejich práci. Dověděli se také mnohé o neobvyklých případech, některé z nich byly se šťastným, jiné s méně šťastným koncem. Žáci si odnesli mnoho nového pro svůj další život, jak se chovat v dnešním světě, jak se zachovat při různých situacích. Po návštěvě muzea si prohlédli některé z nádherných památek naší stověžaté matičky. Viděli Pražský Hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí a také Václavské náměstí. Mgr. Ludmila Výborná Výstava hraček 7. A Poslední školní den 20. prosince v roce 2013 navštívili žáci 7. A výstavu hraček v městském muzeum. Výstava seznamuje návštěvníky s vývojem hraček v průběhu 19. století. Žákům se výstava moc líbila a vzpomínali na hračky, které hračky mají doma i jejich rodiče nebo prarodiče. Mgr. Ludmila Výborná Přírodovědná exkurze do Kančí obory se žáci naší šesté a sedmé třídy vydali na jarní prohlídku lužního lesa do Kančí obory. Odborný výklad a poutavé vyprávění nám zajistil pan inženýr Filip Šálek. Už víme, kde se bere voda pro celou Břeclav, co znamená jarní aspekt lužního lesa, modrým trojúhelníkem označený strom, jak chutná hrachor i česnek medvědí, a mnoho dalších zajímavostí. Žáci si mohli prohlédnout zblízka z tůňky odchyceného čolka obecného, skokana zeleného, nakladená vajíčka různých druhů obojživelníků a zástupce hmyzu. Zajímavá i poučná vycházka určitě všem přinesla pěkný zážitek z probouzející se přírody. Mgr. Ivana Šperková Výukový program záchranné stanice Ikaros V úterý navštívil naši školu pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros. Seznámil nás s vybranými exotickými a nebezpečnými zvířaty. Doporučil nám, které druhy jsou vhodné pro chov doma, před některými zvířaty nás ale naopak varoval. Dověděli jsme se, jak se starat o plazy a cizokrajné savce. Největší radost jsme měli, když jsme si mohli na jednotlivá zvířata sáhnout a "pochovat" si je. A co jsme vlastně viděli? Krajtu tmavou albína, chameleona jemenského jménem Chamík, fretku Pipinku, velmi vzácného a čiperného ježka afrického, sklípkana Evičku Besedy byly plné nových a zajímavých informací. Odcházeli jsme nejen plní dojmů, ale také s hřejivým pocitem, že jsme podpořili dobrou věc. Peníze ze vstupného totiž využívá záchranná stanice na péči o nemocné a ohrožené živočichy. Pan Hořák přijal naše pozvání a v příštím školním roce za námi opět přijede. Mgr. M. Zajíčková

19 Čisticí prostředky - přednáška pro 6. A Ve středu 12. března 2014 k nám zavítali pracovníci výzkumu a vývoje z Fosfy, Ing. Radek Marták a Bc. Kateřina Benčaťová, kteří nám v rámci předmětu "Provoz a údržba domácnosti" vysvětlili, proč je dobré dodržovat dávkování, jaké úklidové a čisticí prostředky jsou vhodné pro který úklid, na jakém principu tyto čističe pracují a jakým způsobem probíhá testování výroby nových detergentů. Nezapomněli ani na ekologii, dozvěděli jsme se, co můžeme pro ochranu přírody udělat my jako spotřebitelé a jakým způsobem může přírodu ovlivnit výrobce. Naučili jsme se vyhledávat informace na etiketách přípravků, vysvětlili jsme si, co znamenají. Přednáška byla zajímavá, odnesli jsme si spoustu nových poznatků. Bc. Romana Oceláková Autorské čtení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou V pátek 7. března 2014 se uskutečnily na naší škole velmi zajímavé besedy s Petrou Dvořákovou, autorkou knížek pro děti a mládež. Beseda nad knihou Julie mezi slovy byla určena žákům 1. stupně a nesla název Kluci a děvčata mezi slovy. Děti během besedy losovaly různá neznámá slova, o kterých si společně s paní spisovatelkou povídaly. Ta jim záhy četla ze své knížky krátké poutavé příběhy desetileté dívenky Julie. A tak se děti od Julie dověděly, co znamená například slovo biozelenina nebo adoptovaný. Žáci 2. stupně si povídali s paní Dvořákovou o nebezpečné anorexii nad knihou Já jsem hlad. Formou krátkých čtení a diskuze se žáci snažili pomoci dívce, která má problém s jídlem. V rámci besedy se děti dověděly, jaké skutečné příčiny může anorexie mít, jaké příznaky ji obvykle provázejí a kde hledat případnou pomoc, pokud se s problémem setkají. Dopoledne s Petrou Dvořákovou probíhalo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Paní spisovatelka si svým milým vystupováním žáky i vyučující rychle získala. Zajímavým vyprávěním je dokázala nejen oslovit, ale i přimět ke spolupráci a diskuzi. Setkání s pravou spisovatelkou se pro všechny stalo nezapomenutelným zážitkem. Mgr. Marta Zajíčková Exkurze na Pálavu podnikli žáci VIII. A a VIII. B výšlap na Pálavu. Neodradila nás ani rekordní teplota asi 40 C a statečně jsme vyrazili. Nejprve linkovým autobusem, který nás kvůli objížďce vezl více jak hodinu. Vyšli jsme z Dolních Věstonic a pomalu vinicemi stoupali do vrchu. Ve stínu stromů už se nám šlapalo veseleji, i když stoupání narůstalo. Zřícenina Dívčí hrady nás odměnila krásnou vyhlídkou a příjemným větříkem. Po svačince jsme se vydali zpět dolů. Během této cesty žáci ještě vyplňovali pracovní listy na téma CHKO Pálava. Okružní jízdou kolem celé Pálavy jsme v pořádku dorazili domů, bohatší o nové zážitky. Mgr. Ivana Šperková Cyklovýlet po LVA Svoje znalosti o rodném kraji si rozšířili žáci 8. A a 8. B, kteří v pátek vyrazili na kolech po Lednicko- valtickém areálu. Absolvovali celkem šest zastavení s obhlídkou saletů a získali spoustu nových informací. Uvědomili si, že unikátní skloubení stavitelského úsilí rodu Lichtenštejnů s unikátní přírodou v LVA je na seznam památek UNESCO je zapsáno právem.

20 Až na jedinou výjimku všichni účastníci úspěšně absolvovali nejen celou okružní cyklotrasu, ale i závěrečný znalostní kvíz. Pro Simonku a její píchnuté kolo si totiž musel přijet tatínek s dodávkou. Byl přece pátek třináctého!!! Mgr. Ivana Filipská Absolventské práce 2014 Ve dnech a obhajovali žáci 9. A své absolventské práce. Tato obhajoba byla závěrečným vyvrcholením jejich studijní činnosti na základní škole. Témata prací si žáci vybírali podle svých zájmů a schopností. Důkladné zpracování vyžadovalo hodně úsilí, ale všichni si s tím dobře poradili a obohatili sebe i své spolužáky o nové zajímavé informace. Při hlasování o nejlepší absolventskou práci byl zvolen nejvíce hlasy Patrik Miskovic. Prezentaci s názvem Světová velkoměsta zpracoval pod odborným vedením Mgr. Marty Zajíčkové. Všem žákům 9. A patří velká gratulace. Mgr. Ivana Hemalová Vánoční těšení všechny třídy na prvním stupni pokračovaly v tradici, kdy se setkávají vyučující, žáci a rodiče na společném setkání v adventním období a vytváří různé výrobky související s vánočními svátky. V předvánočním období žáci1. A, B, ŠD2 a ŠD3 pozvali své rodiče na vánoční besídku, kde se zpívaly koledy a říkaly básničky s vánoční tématikou. Akce se rodičům velmi líbila a splnila naši představu o předvánočním čase stráveném společně. Školička před školou - zájemcům ze strany budoucích prvňáčků a jejich rodičů umožňujeme každoročně návštěvu kurzu, kde se děti připravují na vstup do školy pod vedením odborného pedagoga. Školička má již svou dlouholetou tradici a rodiče této možnosti přípravy žáků na vstup do školy využívají. Dopravní výchovu zajišťujeme vždy pro tříd v podzimním a jarním období. Plavecký výcvik absolvovali žáci 2. a 3. tříd v únoru až dubnu Výletový týden jsme měli na začátku června Třídní učitelé zorganizovali výlet pro všechny ročníky. Prevence patologických jevů Škola má každoročně vypracován tzv. Preventivní program, který se zabývá všemi činnostmi směřujícími k preventivním otázkám. Součástí programu jsou všechny akce školy, které přispívají k informovanosti žáků o všech nebezpečích patologického chování ve společnosti. S tématikou prevence se seznamují nejen žáci starších ročníků, ale i žáci na I. stupni. Stěžejním bodem i pro letošní rok byl celoškolní projekt Pomáháme si navzájem. Cílem projektu bylo vštípit žákům potřebu navzájem si pomáhat a nebýt lhostejný k osudům ostatních lidí. Vlajka Pro Tibet Vyvěšením tibetské vlajky dávají žáci najevo, že nesouhlasí se situací v Tibetu. Vyučující se k tomuto náhledu také připojují a každoročně vlajku vyvěšují.

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz.

Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz ŠVP ZV NEUBUZ. Základní škola Neubuz, okres Zlín zsneubuz@seznam.cz, 577983515 www.zsneubuz. Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 1 ŠVP ZV NEUBUZ 1 Školní vzdělávací program Základní školy Neubuz 2, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ( ŠVP ZV ) Od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více