Část I. Základní charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: Úplná škola Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet Počet žáků ročníků 1. stupeň ,87 2. stupeň Celkem ,92 Průměrný počet žáků na třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 36 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):13,63 Rada školy (školská rada) byla zřízená dle dle 167 zákona č.561/2004 Sb. v říjnu Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola přátelská škola partnerská č. j. 627/ ročník Zařízení školního stravování Typ jídelny Počet Počet strávníků děti zaměstnanci školy ostatní a žáci a důchodci ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 5 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 3 83 fyz. 3 přepočt. 2,4

2 Z činnosti školní družiny Také v letošním školním roce na naší škole pracovala tři oddělení školních družin. Všechna se zapojovala aktivně do činnosti školy. Programy a akce vychovatelky organizovaly společně s třídními učitelkami a na některé akce byli pozváni i rodiče. Po celý školní rok připravovaly všechny vychovatelky velmi pestrou náplň pro odpolední činnosti. Dle měsíčních plánů zakomponovaly následující akce: Akce ŠDI Drakiáda odpoledne se sešli rodiče a žáci školní družiny ŠDI a I. B ke společné akci. Přinesli si draky a společně s rodiči se snažili, aby ten jejich vyletěl co nejrychleji. Atmosféra byla příjemná, počasí větrné a opečený špekáček byl pěknou tečkou za touto akcí. Mgr. Blanka Rakovská Akce ŠD 2 Podzimní dílničky 1. A a ŠDII odpoledne se sešli rodiče a žáci školní družiny II a I. A ke společné akci. Z připraveného přírodního materiálu si společně vyrobili ježky a ozdobili zajímavé a trvanlivé dýně. Atmosféra byla příjemná a vznikly velmi pěkné výrobky. Martina Hefková a PaedDr. Dana Vanžurová Vánoční besídka proběhla v knihovně naší školy besídka, kterou si připravily obě první třídy a školní družina paní vychovatelky Šopíkové. Žáci tancovali, zpívali, přednášeli a hráli na flétny. Na závěr jsme si společně zazpívali koledy a rozdali si dárečky. Všichni jsme se rozešli s pocitem hezké vánoční pohody. Mgr. Blanka Rakovská Den Dětí ŠD3 a ŠD2 Ke Dni dětí jsme uspořádali zábavné sportovní odpoledne. Děti se rozdělily do družstev, aby mezi sebou změřily síly v různých disciplínách, jako je skákání o jedné noze, jízda trakařů, běh s knížkou na hlavě a další. Jelikož nás déšť vyhnal ze zahrady, vyhlásili jsme vítěze a rozdali odměny ve třídě. Táborák, na který jsme se těšili ze všeho nejvíc bylo nutné kvůli špatnému počasí uskutečnit v náhradním termínu. Martina Šopíková a Bc. Romana Oceláková

3 Akce ŠD 3 Podzimní dílničky ŠD3 24. října 2013 těsně před podzimními prázdninami, jsme si ve 3. oddělení uspořádali podzimní dílničky. Zaměřili jsme se na ubrouskovou techniku s podzimními motivy a vyrobili si svícínky. Někdo dal přednost přírodním námětům, jiný si zase vyzdobil sklenici na strašidelné večery. Vládla příjemná, přátelská atmosféra a některým se ani nechtělo domů. Strašidelný den v ŠD3 1. listopadu se ve 3. oddělení ŠD konal dlouho očekávaný Strašidelný den. Nejprve jsme se řádně namaskovali, pak si zatancovali na strašidelnou hudbu a nakonec změřili své síly ve strašidelných úkolech. Všem se Strašidelný den líbil a moc jsme si ho užili. Vánoční dílničky ŠD3 Ve středu 18. prosince 2013 zavítal do 3. oddělení školní družiny Ježíšek. Přinesl spoustu hraček, které se dětem velmi líbily. Na oplátku mu bylo slíbeno, že budeme všichni pořád jenom hodní, abychom si nadílku zasloužili. Karneval ŠD3 Páteční odpoledne jsme strávili zábavou typickou pro toto období - karnevalem. Celý týden jsme se těšili, připravovali a konečně jsme se dočkali. Sešly se zde nejrůznější masky, v převlecích jsme tancovali, soutěžili, smáli se. Své síly jsme změřili v Židličkované, v soutěži O nejkrásnější masku, ale také v Rychlých rukou, konala se i disciplína Nejlepší taneční pár s balonkem a Hod na krtka. Výherci si odnesli diplomy a drobné ceny. Karneval se všem líbil a skvěle nás tak naladil na jarní prázdniny. Bc. Romana Oceláková Bojová hra O poklad ŠD 3 V pátek 20. června jsme se rozloučili se školní družinou bojovou hrou O poklad. Nejprve žáci hledali na školní zahradě schované otázky, na které odpovídali. Za správné odpovědi získalo každé družstvo část slovní mapy, která je po složení do jednoho celku přivedla k pokladu. Odpoledne se vydařilo, žákům se hra líbila. Bc. Romana Oceláková Část II Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 2 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0

4 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let - 8 nad 50 let - 7 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Celkem - 19 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Vyučující se každoročně zúčastňují různých seminářů a školení, které souvisejí se zkvalitňováním výuky a dalším vzděláváním pedagogů. Také v letošním školním roce se vzdělávali především v oblasti podporující čtenářskou gramotnost v souladu se zaměřením školy a celoškolním několikaletým projektem Čtení nás baví. Akreditované semináře a kurzy jsme vybírali z nabídek center pro vzdělávání pedagogů. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků První pomoc ve škole 22 Čtenářská gramotnost 4 PAU 3 Školní zralost 1 Management školy 2 Školská legislativa 3 Legislativa v chemii 1 Kurz práce v Jaz. anglickém 2 Předškolní vzdělávání dětí 1 s ADHD Právo ve škole 2 Myšlenková mapa v 1 Zeměpisů Adaptace žáků ve škole 1 Školení požární ochrany 22 Celkem 65

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Neprospěl o bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 4 1, ,77 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014 byl 240. Opakují 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) 0 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4. leté studium 6. leté studium 8. leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník 9. ročník 19 nižší ročník - Celkem 19 Počet žáků

6 Část IV Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly Ve školním roce 2013/2014 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí. Předmětem kontroly bylo využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrolovaným obdobím byl rok Čerpání finančních prostředků bylo zcela v souladu s předepsanými zákony. Žádná závažná pochybení nebyla nalezena. Ředitelka školy se vyjadřovala k bodu ve zprávě. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, l - - Počet žáků přihlášených do1. ročníku pro rok 2014/ Část VI. Další informace o škole Mimoškolní aktivity - spolupráce s centrem volného času Duhovka Naši žáci navštěvovali Duhovku (Centrum volného času) při aktivitách doplňujících výuku - Žáci zde v předvánočním období vyráběli dekorace, dále dekorace před Velikonocemi. Tak jako každý rok vyráběli různé předměty z keramiky. Už tradičně centrum volného času připravovalo různé programy i pro naši přípravnou třídu. Účast školy v soutěžích, olympiádách Pedagogové připravovali žáky na vzdělávací a sportovní soutěže vždy v souladu s osnovami školy.

7 Přehled o vzdělávacích soutěžích: Název soutěže Kolo Počet žáků Umístění Zeměpisná olympiáda Školní 30 Okresní 2 5. a 12. místo Matematický klokan všechny Okresní 234 kategorie Besip Okrskové 8 Recitační Školní 37 V anglickém jazyce Školní 13 Okresní 2 9. místo Olympiáda v českém jazyce Školní 6 Okresní 2 6. a 12. Místo Mladý cyklista Oblastní 4 6. místo Malujeme vánoce Břeclav místo J. Lada očima dětí Břeclav 15 1x1.místo,1x2.m., 3x3. místo Za zvířátky do ZOO Břeclav místo Soutěž Matematický Klokan V pátek se naši žáci účastnili matematické soutěže, která probíhá v celé republice. Žáci jsou rozděleni podle ročníků do čtyř kategorií. V kategorii Cvrček ( roč.) řešilo úlohy 58 žáků, v kategorii Klokánek ( roč.) 56 žáků, v kategorii Benjamín ( roč.) 41 žáků a v kategorii Kadet (8. 9. roč.) 46 žáků. Statistické výsledky žáků byly odeslány okresní koordinátorce soutěže. Mgr. Ivana Šperková Dopravní soutěž Mladý cyklista Ve čtvrtek se čtyři žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže Mladý cyklista. Družstvo tvořili žáci sedmé a osmé třídy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: první pomoc, jízda zručnosti, jízda podle pravidel a testy z dopravních předpisů. Naše družstvo obsadilo pěkné 6. místo. Mgr. Ivana Šperková Přehled o sportovních soutěžích: Druh sportu Kolo Počet žáků Umístění Okresní přebor v přespolním běhu Okresní 13 starší dívky 4. místo Vánoční turnaj ve vybíjené Školní 99 - Okresní přebor v košíkové Okresní 9 1. místo Krajské 8 5. místo Evropský týden mobility Okresní 8 - Mikulášský mini-volejbal Okresní 3 1. místo Olympiáda břeclavských škol II. stupeň 24 1x1. m, 5x2. m. 1x3. m. celkové 2. místo

8 Naši basketbalisté postoupili do kraje Po úspěšném zvládnutí okrskového kola v Břeclavi, kde hoši z Valtické porazili ZŠ Kupkova a Gymnázium Břeclav, postoupili do okresního kola, které se konalo ve Valticích 26. února Do skupiny jsme dostali chlapce ze ZŠ z Drnholce a Velkých Němčic, v níž jsme soupeře jasně přehráli. Do finálového utkání hoši nastoupili proti ZŠ Valtice jako v loňském roce. Ze začátku byla hra velmi vyrovnaná, ale naši hráči se nedali a dovedli zápas do vítězného konce. Výhrou v okresním kole si chlapci zajistili účast v krajském kole, které se konalo 14. března 2014 v Kyjově. Zde naši chlapci získali páté místo. Mgr. Jitka Martínková Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s pražskou organizací Humanita Afrika pokračuje i nadále. V letošním roce jsme opět připravili prodejní dárky a výtěžek z prodeje byl použit na podporu chlapce z Ghany. Jmenuje se David Avordey. Škola trvale spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi. V období po zápisu do prvních tříd jsme společně připravovali otevření dalšího ročníku tzv. Přípravné třídy. V této spolupráci budeme pokračovat po celý školní rok. Dále škola spolupracuje s Úřadem práce v Břeclavi, s městskou i státní policií, Průmyslovou školou E. Beneše v Břeclavi, OSPOD v Břeclavi, mateřskými a základními školami v Břeclavi a dalšími subjekty. Činnost školy je sledována Radou školy. Spolupráce se zahraničními školami Ve školním roce 2013/2014 dále pokračoval projekt mezinárodní spolupráce mezi základními školami z Rakouska a České republiky, který jsme nazvali: Mezi Dunajem a Dyjí. Spolupráci s žáky z Poysdorfu jsme naplánovali pro naše první ročníky, kdy žáci z Rakouska se začali v letošním školním roce učit češtinu a naši prvňáci němčinu. Projekt je připraven na čtyři roky a nazvali jsme jej Rozumíme si. Projekt je také součástí našeho dlouhodobého projektu výše zmíněného Mezi Dunajem a Dyjí. První setkání s dětmi jak z Poysdorfu, tak z Zwentendorfu jsme uskutečnili v předvánočním období. Radujme se veselme se.. V úterý 3. prosince přivítali žáci 6. A poprvé nové kamarády z rakouského Zwentendorfu v rámci dlouhodobého školního projektu Mezi Dunajem a Dyjí. Po krátkém přivítání ve škole, kdy nechyběli v tomto předvánočním čase Mikuláš, čert i anděl, jsme se všichni vydali do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy do Strážnice. Program nazvaný Radujme se, veselme se. nám představil práci, zvyky, tradiční jídla a stolování na jihomoravské vesnici od adventu až do Tří králů. Viděli jsme obchůzky Lucek, Tři krále, pastýře s koledníky. Také jsme si zazpívali koledy, nazdobili perníčky a vytvořili vánoční dekorace. Po návratu do školy nás čekal společný oběd. Potom si naši kamarádi prohlédli školu. Na závěr našeho setkání nás čekalo společné povídání. Protože naši noví kamarádi jsou z Rakouska, všichni jsme se moc snažili při hledání našeho společného jazyka. Používali jsme angličtinu, němčinu, ale také češtinu. Náš první společně strávený den se všem moc líbil. Mgr. Ludmila Výborná

9 Děti z Poysdorfu opět u nás Ve středu zavítala na naší školu milá zahraniční návštěva prvňáčci a jejich paní učitelky ze Základní školy v rakouském Poysdorfu. V letošním roce jsme s touto třídou zahájili společné partnerství, které bude probíhat po dobu dalších 4 let. Nejmladší žáci rakouské školy nejprve navštívili třídu 1. B, kde jim naši prvňáci předvedli společně s paní učitelkou Rakovskou hraní na flétnu a kde jsme si zazpívaly vánoční koledu. Poté jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde děti čekala hra na barvy a hra Na kočku a myš. Pohybové hry probíhaly střídavě v českém a německém jazyce a děti z obou zemí si v komunikaci v jazyce souseda vedly skvěle. Po ukončení her čekalo na děti vánoční překvapení přišel nás navštívit Mikuláš, anděl a čert. Děti byly z jejich příchodu nadšené a každý dostal od anděla sladký mikulášský balíček. Krátce po desáté hodině vyrazila celá naše česko-rakouská výprava autobusem do Strážnice, kde jsme měli zamluvenou prohlídku v místním skanzenu. Během téměř dvouhodinové prohlídky se děti seznámily s tradičními vánočními zvyky, viděly výrobu štědrovečerních oplatků, drhání peří, předení na kolovrátku nebo pečení sladkých čertů, vánoček a perníčků. I přesto, že většinu zúčastněných návštěva skanzenu řádně unavila, zbylo v autobuse dost síly na navazování prvních kontaktů a pokusů o seznámení. První návštěva se nám vydařila a nyní nezbývá než se těšit na tu další společné akce. Mgr. Lenka Chadimová První návštěva partnerské třídy v Poysdorfu Ve čtvrtek jsme se vydali navštívit naše kamarády z partnerské školy v rakouském Poysdorfu. Odjížděli jsme od školy již v brzkých ranních hodinách, všichni jsme byli rádi, že nevyšla plánovaná předpověď počasí a neprší nám. Cesta do Rakouska rychle uběhla a již v osm hodin jsme se přivítali s našimi malými kamarády. Po úvodním setkání jsme pěšky vyrazili do nedaleké pekárny. V pekárně nás přivítali velice milí zaměstnanci a rozdali nám pekařské zástěrky a síťky na hlavu. Směli jsme si prohlédnout celou pekárnu a poslechnout si vše o procesu výroby chleba a housek. Nezapomenutelným zážitkem se pro nás všechny stala vlastní výroba a pletení vánoček a velikonočních hnízd. Po návštěvě pekárny nás čekala opět pěší túra. Tentokrát do 3 Km vzdálené vesnice Ketzelsdorf, ve které jsme zavítali do bývalé mlékárny, ze které je nyní uděláno muzeum. Děti zde obdivovaly konvice na nošení mléka anebo stroje, kterými se dřív mléko vyrábělo. Před muzeem si každý mohl cvičně zkusit podojit dřevěnou kravičku Lisu. Před muzeem jsme si společně zazpívali německé a české písničky a zahráli si Zajíček v své jamce. Poté nás autobus dovezl zpátky do partnerské školy, kde si děti pohrály na dětském hřišti a každý dostal svůj vlastní výrobek z pekárny. Následovalo rozloučení a rozdání dárečků. Výlet se nám moc podařil a už se všichni těšíme na další společné podzimní setkání. Mgr. Lenka Chadimová a Mgr. Blanka Rakovská Festival tance v Poysdorfu se žáci prvních, pátých a sedmých tříd zúčastnili festivalu tance Bezirkstanzfest v sousedním Rakousku ve městečku Poysdorf. Naši žáci si pod vedením p. učitelky Výborné, Chadimové a Rakovské připravili taneční čísla, která předvedli na podiu. Vystřídali se zde i se žáky okolních škol z Laa, Wolkensdorfu, Mistelbachu a dalších vesnic a měst. Naše děti sklidily velký potlesk a setkaly se při této příležitosti se svými kamarády z partnerské školy v Poysdorfu, kteří nás na tuto slavnost pozvali. Nikdo nebyl vítěz ani

10 poražený. Nešlo o soutěž, ale o radost z tance, pohybu a také hezké setkání s dětmi, které mají rády legraci a zábavu. Domů jsme se vrátili s pěkným pocitem, že se zase příští rok setkáme na svátku tance u nás v Břeclavi. Mgr. Blanka Rakovská První návštěva 6. A v Zwentendorfu V pondělí jsme v časných ranních hodinách vyrazili do rakouského Zwentendorfu, se kterým má naše škola uzavřené dlouholeté partnerství. Šesťáci byli zvědaví a plní očekávání, jak vypadá škola našich zahraničních kamarádů a jaký program si pro nás partnerská škola připravila. Po příjezdu na místo byly děti rozděleny do trojic, vždy jeden žák z Česka a 2 žáci z Rakouska. Každý tým dostal za úkol vyplnit společně jednoduchý seznamovací pracovní list v angličtině. U této aktivity se prolomily ledy a děti se postupně zbavovaly zábran a pustily se do konverzace. Další aktivitou, která nás čekala, bylo malování týmových triček. Děti byly kreativní, a vytvořily velice krásná barevná trička. Po výtvarné tvorbě jsme se přesunuli do místní restaurace, ve které jsme si pochutnali na výborném řízku a hranolkách. Poslední etapou našeho výletu byla návštěva nejstarší zoologické zahrady na světě, zoologické zahrady u vídeňského zámku Schönbrunn. Zde děti ve svých družstvech opět plnily zadané úkoly a obdivovaly nejrůznější zvířata. Nejvíce nás všechny zaujala krásná panda a krmení lachtanů. Po společné fotografii a rozloučení jsme se ve večerních hodinách vydali zpátky do České republiky, s příslibem dalšího společného setkání v září tohoto roku. Mgr. Lenka Chadimová Akce organizované školou Druh akce Místo, název akce, výuk. zaměření Termín Třída Divadlo Kouzelnická lekce Leden ŠD 1, 2, 3 Kamarádi - kino Koruna Duben PT 3. roč. Česká balada Květen ročník Příhody včelích medvídků Červen PT, 1., 2., 4., roč. Anglické divadlo - Jindřich VI. Prosinec Vybraní žáci Výchovné koncerty Vánoční pohoda Prosinec Celá škola Tajemství písniček Listopad PT 5. tř. Benefiční projekt Popelka Prosinec 2. stupeň Mexiko - Výukový pořad Duben ročník Zdravé zuby Únor 1 třídy Autorské čtení -P. Dvořáková Březen 2. a 3. ročník Zdravé zuby Listopad Dopravní výchova Říjen 4. A, B Ekologické akce Strom roku - SMS anketa Září třídy Hřbitov odpadků Květen 9. A Ekoprogram - Poznáváme zvířata Leden, PT Ptáci Listopad 7. A Ptačí říše Květen PT, Exkurze Muzeum Břeclav Prosinec 9. A Muzeu Břeclav, výstava hraček Leden, PT, 1. A, B

11 Kančí obora Duben 7. A, 6. A Městské muzeum a galerie Břeclav Duben PT + Výroba modrotisku Olešnice na Mor. Prosinec 7. A, 9. A Výstava zvířat u Mamuta Únor Hrajeme si s technikou Únor 9. A Muzeum Břeclav -Výstava J. Lada Červen, PT, 4. A Učíme se pro praxi - Otis Prosinec 9. A Pálava Červen 8. A, B Hasičská zbrojnice Červen, B Praha muzeum policie ČR Říjen 7. A Výstava Merkur Září 3. A Úřad práce Leden 9. A Tempos Břeclav Září 2. stupeň Knihovnické lekce Knihovna Poštorná Říjen ŠD 2 Rosteme s knihou Říjen PT Knihovna Poštorná - O podzimu Říjen Knihovna - Poštorná Listopad 4. B Knihovna - úvodní seznámení Listopad 1. A, 6. A, 8. A, B a 9. A Knihovna Poštorná Listopad 4. B Knihovna - Pasování na čtenáře Listopad 2. B Rosteme s knížkou Listopad PT Knihovna Listopad 1. B Knihovna Poštorná - podzim v Říjen ŠD 1 pohádkách Knihovna Poštorná -Lada, Mikeš Říjen 2. B Rosteme s knihou Září PT Rosteme s knihou Prosinec PT Knihovna Poštorná - Místní pověsti Říjen 3. A Knihovna Poštorná - Praha Říjen 5. A Knihovnická lekce Leden 2. B Knihovna - Rosteme s knihou Leden PT Knihovna Poštorná Prosinec 7. A Knihovna Poštorná Prosinec ŠD 2 Knihovna -Přezimování zvířat Prosinec 2. B, Rosteme s knihou Únor PT Knihovnická lekce Únor 7. A Knihovnická lekce - Jaro Březen 2. B Knihovnická lekce - březen měsíc Březen ŠD 2 knihy Knihovna Břeclav - Bratří Grimmové Březen 9. A/Nj Knihovna - Sekora -ilustrace Březen 1. B Knihovna - Zdravá výživa Březen 5. A Knihovna -Po stopách záhad Březen 4. A Knihovna - Domácí mazlíčci Březen Knihovna - Masopust Březen ŠD 1 Knihovna - Čeští ilustrátoři Duben 4. B,2.B,3.A,9.A Knihovna - Rosteme s knihou Duben PT Knihovna - Medvídek Pú Duben 1. A

12 Knihovna - Ilustrátoři děts. knih Květen Knihovnická lekce - Rosteme s knihou Květen PT Knihovnická lekce - Dášenka Květen 2. B Knihovnická lekce - den dětí s Červen Lichožrouty Knihovna - Rosteme s knihou Červen PT LVA Turistická vycházka k Hubertovi Září 3. A, 4. A, B, 2.A, B Sportovní akce Krajské kolo v basketbalu Březen Vybraní žáci Přespolní běh Září Vybraní žáci Okresní přebor v halové kopané Prosinec Vybraní žáci Mladý cyklista Duben Vybraní žáci Šplh Březen Vybraní žáci Mikulášský turnaj Lokomotiva Prosinec Vybraní žáci Plavání 1-10 Leden - 2. a 3. ročník duben Bruslení všech žáků Prosinec I. a II. stupeň LVA na kole Červen 8. A, B Bruslení 1x měsíčně Od října PT Mezinárodní turnaj ve volejbale - Lokomotiva Červen 9. A + vybraní žáci Vánoční turnaj ve vybíjené Prosinec II. stupeň Turistika - výlet Červen PT,, 4. A Olympiáda břeclavských škol Červen Vybraní žáci Prevence pat. jevů Návštěva v K - centru Listopad 8. A, B, 9. A Soutěže Recitační soutěž Duben tř. Vernisáž Josef Lada - výtvarná soutěž Květen Vybraní žáci Soutěžní odpoledne + táborák Květen ŠD 2, 3 Závěrečná hra o poklad Červen ŠD 3 Dopravní soutěž - týden mobility Září Vybraní žáci Za zvířátky do ZOO Březen Spolupráce s Duhovkou Keramická dílna Listopad ŠD 1 Keramická dílna, keramika - den matek Duben, 1. A Víš, co jíš? - výtvarná soutěž Duben Duhovka Listopad 5. A Pravěk na Duhovce Červen 1. A, B Velikonoce Březen 5. A Dílničky Září- 1. A, B červenec Ostatní Karneval Únor ŠD 3 Podzimní tvoření Září ŠD2, 1. A Vánoční dílničky Prosinec 1. B Mikulášská nadílka v dětském Prosinec Vybraní žáci stacionáři Fyzikální pokusy s elektřinou Listopad 9. A + vybr. žáci Drakiáda + táborák s rodiči Září ŠD1, 1. B Čertí škola Prosinec Zájezd do Vídně Září 8. B

13 Dílničky s rodiči Prosinec Vybraní žáci Drakiáda Říjen Vánoční těšení ve třídách Prosinec I. a II. stupeň Vystoupení v nemocnici Břeclav Prosinec Vybraní žáci Vánoční věcná sbírka - útulek Bulhary Prosinec ŠD 3 Dílničky Říjen ŠD 3 Podzimní radování, aneb učíme se.. Říjen 6. A Strašidelný den v ŠD Říjen ŠD 3 Den otevřených dveří Prosinec Všichni žáci Týden zdraví Květen 1. B Školička před školou Květen předškoláci Den dětí Květen 1. A, B Dětský den Květen ročník Vrstevnický program Duben 6. A Výcvik psů - Charvátská Nová Ves Červen 1. A, B Den plný koleček Červen 1. B Táborák + spaní ve škole Červen 7. A, 6. A, 9. A Návštěva z partnerské školy Prosinec 1. B z Poysdorfu Partnerská škola z Poysdorfu Duben 1. B Partnerská škola z Zwentendorfu Prosinec 6. A Taneční festival Poysdorf Červen Vybraní žáci Návštěva partnerské školy Červen 6. A v Zwentendorfu Absolventské práce Červen 9. A Akce třídy 1. B Vánoční dílničky odpoledne se sešli rodiče a žáci z I. B ke společné akci. Z připraveného přírodního materiálu si společně vyrobili krásný svícen a ze skořápek ořechů lodičky a ozdoby na stromeček. Atmosféra byla příjemná a vznikly velmi pěkné výrobky. Mgr. Blanka Rakovská Týden zdraví a kuličky se vrací Ve dnech od do v naší třídě proběhl týden zdraví. V tomto období jsme se společně zaměřili na to, co svačíme. Děti ochutnaly celozrnné pečivo a maminky přidaly na svačinku vždy nějakou zeleninku či ovoce. Ovšem to nebylo vše, každý den jsme mluvili o nezdravém působení cigaret, alkoholu a drog na lidský organismus a o tom, že je lepší s tím nezačínat, než obtížným způsobem se těchto závislostí zbavovat. Součástí tohoto projektu bylo také vyzdvihnutí významu pitného režimu, sportování a dostatku spánku. Závěr projektu jsme ukončili hrou kuliček na školním hřišti a slibem, že se budeme snažit zdravě jíst a pohybovat se venku na čerstvém vzduchu. Mgr. Blanka Rakovská

14 Den plný koleček V pátek jsme s naší třídou 1. B měli netradiční dopoledne. Byl to den plný koleček. Po vytvoření závodních skupin žáci jeli ve skupinách okruh na koloběžce a 4 nejlepší nakonec závodili o ceny a diplom. Po vyhlášení vítězů jsme pokračovali a učili jsme se, jak vypadají dopravní značky a co která dopravní značka znamená. Některé jsme si vymalovali a poté jsme si šli opékat špekáčky na školní zahradu. Den plný koleček se nám vydařil. Mgr. Blanka Rakovská Akce třídy 1. B a 1. A Zdravé zuby jsme v 1. A a v 1. B měli na návštěvě zubní hygienistku, která dětem našich prvních tříd vysvětlila, jak si správně zuby čistit, jak často a co je to preventivní zubní prohlídka a jak často se na tyto prohlídky chodí. Následně si děti mohly zkusit na modelech zubů správnou techniku čištění. Po skončení přednášky děti dostaly pastu a kartáček na zuby. Další drobnosti, které děti našly v balíčku, jim udělaly velkou radost a slíbily, že se budou pečlivě starat o své zoubky. Akce se nám moc líbila. Mgr. Blanka Rakovská Školní výlet do Rakouska se žáci 1. A a 1. B vydali na školní výlet do Poysdorfu a jeho okolí. Prošli jsme se městem a navštívili místní galerii. Žáci 1. B si vyzkoušeli na pódiu své taneční vystoupení, které předvedli na slavnosti Velmi mile nás přivítali učitelé i žáci zdejší školy. Prohlédli jsme si jejich třídu, zazpívali společně písničky a porovnali znalost češtiny a němčiny. V nedalekém Kettlasbrunnu si děti zkusily bosou nohou projít chodník, jehož jednotlivé části byly vysypány různými druhy materiálů. Znalost němčiny si ověřili na naučné stezce. Akce se uskutečnila v rámci projektu Rozumíme si. Mgr. Blanka Rakovská Policejní pes se první třídy zúčastnily výcviku policejní psa na cvičišti. Policejní psovod ukázal žákům, že pes může být dobrým přítelem, ale i pomocníkem při zásahu našich policistů. Nejdůležitější je, aby se s takovým psem pravidelně cvičilo. Výcvik takového psa trvá asi 4 roky a je to velmi náročná práce. Viděli jsme, jak překonává vysokou překážku, chodí po žebříku, najde vystřelené patrony, najde schovaný míček podle jeho pachu a také jsme byli svědky, jak umí zneškodnit útočícího pachatele, kterého představoval figurant. Od této chvíle vnímají děti policejního psa, jako milého a schopného kamaráda našich policistů. Mgr. Blanka Rakovská a PaedDr. DanaVanžurová Prvňáci v pravěku se žáci prvních tříd rozdělili na čtyři tlupy a ocitli se v pravěku. Stříleli z luku, tkali, pekli placky, vyráběli ozdoby, bubnovali na bubny, skládali obrázky a malovali mamuty. Pracovníci CVČ Duhovka pro ně v areálu na Lidické ulici připravili zajímavé dopoledne. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. PaedDr. Dana Vanžurová a Mgr. Blanka Rakovská

15 Akce třídy Čertí škola I my jsme se 6. prosince s radostí zúčastnili oslavy svátku svatého Mikuláše. Nejdříve jsme vyzdobili třídu, pak si zhotovili masky, vyrobili čertího kamaráda, tančili a zpívali. Nakonec jsme provedli Mikuláše zapeklitým bludištěm, aby k nám konečně našel cestu. Po sladké nadílce jsme se spokojeně rozešli domů. Mgr. Zdeňka Hošková Od sběru k adopci - V loňském roce proběhl na naší škole sběr starého papíru a víček od plastových lahví v rámci environmentální výchovy. Naše třída část svého finančního zisku použila na prodloužení adopce papouška nádherného ze ZOO Hodonín na období Mgr. Zdeňka Hošková Výherce soutěže škol byla třída Zúčastnili jsme se celostátní výtvarné soutěže škol Za zvířátky do ZOO, kterou v únoru vyhlásil obchodní řetězec Albert. Úkolem bylo ztvárnit některé zvířátko z jejich kampaně nám přišla vytoužená zpráva: Dobrý den, děkujeme Vám za přízeň a Vaši účast v soutěži škol. S radostí Vám oznamujeme, že Vaše třída je výhercem v této soutěži a získáváte jako výhru rodinné vstupenky do libovolné ZOO ve městech: Praha, Brno, Děčín, Dvůr Králové, Hluboká, Hodonín, Chomutov, Jihlava, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Vyškov a Zlín. Věříme, že výhra udělá radost všem dětem i jejich blízkým. Se srdečným pozdravem Váš Albert Mgr. Zdeňka Hošková Výstava zvířat Jsme moc rádi, že jsme navštívili výstavu zvířat, kterou uspořádalo Středisko volného času Duhovka Břeclav. Děkujeme Lucii Hodonské, která nás se všemi vystavenými zvířátky seznámila. Hodně z nás má domácího mazlíčka, proto víme, že mu musíme zajistit bydlení, čistotu, veterinární péči, potravu. Mysleli jsme i na vystavená zvířátka a přinesli jsme jim pár pamlsků. Velkou odměnou pro nás bylo, že jsme si mohli všechna zvířátka pohladit nebo pochovat. Mgr. Zdeňka Hošková Městské muzeum a galerie Břeclav 8. ledna 2014 navštívily děti z přípravné třídy a v prostorách Městského muzea a galerie Břeclav výstavu s názvem Hračky , kouzlo vánočního dárku. Výstava představila sto let vývoje hraček. Děti zaujaly hračky pro chlapce (koně, autíčka, automobily, vojáčci aj.), dívky (panenky, pokojíčky, kočárky aj.) i hračky, které jsou určené jak chlapcům, tak dívkám stavebnice, plyšové hračky, loutky, divadélka, hry aj. Součástí výstavy byla také dvě rozsáhlejší diorámata domácností z 30. a 50. let.

16 Dětem udělala velkou radost herna s rozmanitými druhy hraček a her. Pohrály si v loutkovém divadle, s kostkami, stavebnicemi, vyzkoušely si také pohybové hry. Říkaly, že výstavu určitě navštíví ještě se svými rodiči. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Poznáváme dravé ptáky a přípravná třída Ve středu 15. ledna 2014 k nám opět zavítal pan Sedláček a jeho opeření svěřenci" ze Záchranné stanice pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna. Jeho prostřednictvím jsme již měli možnost zblízka poznat v předcházejících výukových programech orla mořského, největšího evropského dravce, který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, velmi vzácného dravce raroha velkého, naši nejběžnější sovu puštíka obecného a podle odborníků nejhezčí sovu v Evropě sovu pálenou. Do naší sbírky přibyl sokol, o kterém se dá říci, že je nadšený pro létání. Během lovu může při střemhlavém letu dosáhnout rychlosti až 300 km/hod. Vyznačuje se také akrobatickými schopnostmi. Jeho potravou jsou pouze ptáci, které chytá v letu. Naučili jsme se také poznávat různá lesní zvířata podle stop, hlasů, hnízd. Velmi se nám líbila pohybová hra a nechybělo tradiční pohlazení sovičky na rozloučenou. Těšíme se na další setkání. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Zdravý životní styl celoroční projekt Jíme ovoce a zeleninu. Ovoce se řadí mezi nejvhodnější potraviny pro člověka vůbec. V rámci celoročního projektu, který proběhl v několika etapách a prolínal všemi výukovými předměty, jsme si uvědomovali, že si konzumací ovoce a zeleniny zlepšujeme zdravotní stav a bojujeme proti obezitě. Zapojili jsme se do celoplošného výukového programu péče o chrup Zdravé zuby určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Oblíbili jsme si hodiny tělesné výchovy, úklidem před školou jsme zlepšovali životní prostředí, vytvářeli jsme obrázky zvířat ze spadaného listí, které jsme si přinesli z vycházky do přírody a stali jsme se tak výherci celostátní výtvarné soutěže škol Za zvířátky do ZOO, kterou vyhlásil obchodní řetězec Albert. Zúčastnili jsme se i celorepublikové výtvarné soutěže s názvem Víš, co jíš? Zdravě a s chutí, kterou 4. dubna vyhlásilo Ministerstvo zemědělství v Praze. Na čerstvém vzduchu jsme s nadšením pouštěli draky a podnikli několik turistických výprav. Pohybu jsme se věnovali i v mimoškolních aktivitách. Někteří z nás hrají fotbal, volejbal, trénují judo a navštěvují kroužek tance. Láska, optimismus, dobrá nálada Možná nejdůležitější, ale zároveň nejvíce opomíjenou součástí zdravého životního stylu, je duševní pohoda. Ráno vstát, usmát se na svět a s dobrou náladou vyrazit vstříc novým zážitkům. To je, zdá se, to nejlepší, co můžeme udělat pro své zdraví. Je to ale také o lásce. I ten největší introvert potřebuje lásku někoho druhého. Lepší, nežli lásku brát, je ale lásku dávat. Láska a dobrá nálada jsou jasné elixíry života a pilíře zdravého životního stylu. Podělili jsme se o radost z výhry (rodinné vstupenky do libovolné ZOO v ČR) s dětmi z přípravné třídy a pozvali jsme je na výlet do brněnské ZOO. Mgr. Zdeňka Hošková

17 Plavecký výcvik V rámci výuky tělesné výchovy proběhl v deseti výukových lekcích na krytém plaveckém bazénu v Břeclavi povinný plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, které vedli kvalitně vyškolení cvičitelé z plavecké školy DELFÍN. Neplavci se formou vodních her seznamovali s vodou. Ti, kteří zvládli základní techniku plavání, se zdokonalovali v různých plaveckých stylech. Zvládli také potápění pro předměty a skoky do vody. Všichni zaslouženě obdrželi MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. Mgr. Zdeňka Hošková Po muzejních cestičkách šla a přípravná třída Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo výstavu s názvem Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí. Výstavní projekt nám představil vývoj školství ve dvou významných etapách našeho státu třídu z období vzniku ČSR po skončení druhé světové války ( ) a poválečné školství s počátky budování socialismu ( ). Obě třídy byly interaktivní, mohli jsme si do nich zasednout a vyzkoušet si rozdílnost obou představených období. Zajímavý je i vývoj psacích pomůcek, které jsme si také mohli vyzkoušet. Nejvíce nás zaujaly břidlicové tabulky s olůvkem, které v pozdější době vystřídaly obyčejné tužky a papír. Mgr. Zdeňka Hošková, Mgr. Jana Jankovičová Den dětí s Lichožrouty Ztratila se vám právě v této chvíli ponožka? A nebyla jen jedna? Kdo za to může? Lichožrout! V každé domácnosti se nějaká lichožroutí rodinka najde. Poznáte to jednoduše... Lichožrout totiž vždy spořádá jen jednu z páru. Hromadí se vám licháče? Máte ho! Do tajemného světa Lichožroutů pronikla autorská dvojice Pavel Šrut Galina Miklínová. Lichožrouti získali ocenění Kniha desetiletí i cenu Magnesia litera. V poštorenské knihovně jsme se s knihou seznámili, v týmech soutěžili, hráli lichožroutí pexeso a vyrobili jsme si Lichožrouty z licháčů. Nechyběla ani sladká odměna. Knihovnicím děkujeme za nádherné dopoledne plné zábavy, her i poučení. Mgr. Zdeňka Hošková Další akce školy Anglické divadlo Jindřich a jeho šest žen Již se stalo tradicí, že žáci druhého stupně, navštěvují v předvánočním čase anglické divadlo v Brně. Tentokrát to bylo divadelní představení Jindřich a jeho šest žen. Žáci si vyzkoušeli, jak rozumí angličtině. Divadlo bylo hráno studenty středních škol. Nakonec jsme si prohlédli vánoční trh na náměstí Svobody. Mgr. Ludmila Výborná Modrotisk má v Olešnici tradici Ve středu se žáci 9. A, 7. A a 6. A zúčastnili exkurze do modrotiskové dílny v Olešnici, kde je majitel a zároveň potomek zakladatelů provedl, ukázal jim postup při výrobě, předvedl jim jednotlivé stroje i starou káď s indigem. Veškerá práce je zde rukodělná. Při barvení a tisku se používají historické nástroje. Z hotových látek se šijí lidové kroje i moderní šaty, ubrusy, hračky, kalendáře, polštářky a další pěkné dárkové předměty.

18 Dětem se návštěva velice líbila. V závěru exkurze si zakoupili drobné předměty, které se hodily jako hezké vánoční dárky. Mgr. Ludmila Výborná 7. A v Praze V úterý 8. října se 7. A vydala na exkurzi do Prahy. Po příjezdu jsme se se žáky přesunuli, pro některé poprvé, metrem do Muzea Policie ČR. Následovala téměř dvouhodinová prohlídka muzea, při které se žáci dověděli hodně zajímavého z historického pohledu, ale také současné moderní podoby práce policie. Exkurze jim přinesla spoustu nových poznatků o jejich práci. Dověděli se také mnohé o neobvyklých případech, některé z nich byly se šťastným, jiné s méně šťastným koncem. Žáci si odnesli mnoho nového pro svůj další život, jak se chovat v dnešním světě, jak se zachovat při různých situacích. Po návštěvě muzea si prohlédli některé z nádherných památek naší stověžaté matičky. Viděli Pražský Hrad, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí a také Václavské náměstí. Mgr. Ludmila Výborná Výstava hraček 7. A Poslední školní den 20. prosince v roce 2013 navštívili žáci 7. A výstavu hraček v městském muzeum. Výstava seznamuje návštěvníky s vývojem hraček v průběhu 19. století. Žákům se výstava moc líbila a vzpomínali na hračky, které hračky mají doma i jejich rodiče nebo prarodiče. Mgr. Ludmila Výborná Přírodovědná exkurze do Kančí obory se žáci naší šesté a sedmé třídy vydali na jarní prohlídku lužního lesa do Kančí obory. Odborný výklad a poutavé vyprávění nám zajistil pan inženýr Filip Šálek. Už víme, kde se bere voda pro celou Břeclav, co znamená jarní aspekt lužního lesa, modrým trojúhelníkem označený strom, jak chutná hrachor i česnek medvědí, a mnoho dalších zajímavostí. Žáci si mohli prohlédnout zblízka z tůňky odchyceného čolka obecného, skokana zeleného, nakladená vajíčka různých druhů obojživelníků a zástupce hmyzu. Zajímavá i poučná vycházka určitě všem přinesla pěkný zážitek z probouzející se přírody. Mgr. Ivana Šperková Výukový program záchranné stanice Ikaros V úterý navštívil naši školu pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros. Seznámil nás s vybranými exotickými a nebezpečnými zvířaty. Doporučil nám, které druhy jsou vhodné pro chov doma, před některými zvířaty nás ale naopak varoval. Dověděli jsme se, jak se starat o plazy a cizokrajné savce. Největší radost jsme měli, když jsme si mohli na jednotlivá zvířata sáhnout a "pochovat" si je. A co jsme vlastně viděli? Krajtu tmavou albína, chameleona jemenského jménem Chamík, fretku Pipinku, velmi vzácného a čiperného ježka afrického, sklípkana Evičku Besedy byly plné nových a zajímavých informací. Odcházeli jsme nejen plní dojmů, ale také s hřejivým pocitem, že jsme podpořili dobrou věc. Peníze ze vstupného totiž využívá záchranná stanice na péči o nemocné a ohrožené živočichy. Pan Hořák přijal naše pozvání a v příštím školním roce za námi opět přijede. Mgr. M. Zajíčková

19 Čisticí prostředky - přednáška pro 6. A Ve středu 12. března 2014 k nám zavítali pracovníci výzkumu a vývoje z Fosfy, Ing. Radek Marták a Bc. Kateřina Benčaťová, kteří nám v rámci předmětu "Provoz a údržba domácnosti" vysvětlili, proč je dobré dodržovat dávkování, jaké úklidové a čisticí prostředky jsou vhodné pro který úklid, na jakém principu tyto čističe pracují a jakým způsobem probíhá testování výroby nových detergentů. Nezapomněli ani na ekologii, dozvěděli jsme se, co můžeme pro ochranu přírody udělat my jako spotřebitelé a jakým způsobem může přírodu ovlivnit výrobce. Naučili jsme se vyhledávat informace na etiketách přípravků, vysvětlili jsme si, co znamenají. Přednáška byla zajímavá, odnesli jsme si spoustu nových poznatků. Bc. Romana Oceláková Autorské čtení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou V pátek 7. března 2014 se uskutečnily na naší škole velmi zajímavé besedy s Petrou Dvořákovou, autorkou knížek pro děti a mládež. Beseda nad knihou Julie mezi slovy byla určena žákům 1. stupně a nesla název Kluci a děvčata mezi slovy. Děti během besedy losovaly různá neznámá slova, o kterých si společně s paní spisovatelkou povídaly. Ta jim záhy četla ze své knížky krátké poutavé příběhy desetileté dívenky Julie. A tak se děti od Julie dověděly, co znamená například slovo biozelenina nebo adoptovaný. Žáci 2. stupně si povídali s paní Dvořákovou o nebezpečné anorexii nad knihou Já jsem hlad. Formou krátkých čtení a diskuze se žáci snažili pomoci dívce, která má problém s jídlem. V rámci besedy se děti dověděly, jaké skutečné příčiny může anorexie mít, jaké příznaky ji obvykle provázejí a kde hledat případnou pomoc, pokud se s problémem setkají. Dopoledne s Petrou Dvořákovou probíhalo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Paní spisovatelka si svým milým vystupováním žáky i vyučující rychle získala. Zajímavým vyprávěním je dokázala nejen oslovit, ale i přimět ke spolupráci a diskuzi. Setkání s pravou spisovatelkou se pro všechny stalo nezapomenutelným zážitkem. Mgr. Marta Zajíčková Exkurze na Pálavu podnikli žáci VIII. A a VIII. B výšlap na Pálavu. Neodradila nás ani rekordní teplota asi 40 C a statečně jsme vyrazili. Nejprve linkovým autobusem, který nás kvůli objížďce vezl více jak hodinu. Vyšli jsme z Dolních Věstonic a pomalu vinicemi stoupali do vrchu. Ve stínu stromů už se nám šlapalo veseleji, i když stoupání narůstalo. Zřícenina Dívčí hrady nás odměnila krásnou vyhlídkou a příjemným větříkem. Po svačince jsme se vydali zpět dolů. Během této cesty žáci ještě vyplňovali pracovní listy na téma CHKO Pálava. Okružní jízdou kolem celé Pálavy jsme v pořádku dorazili domů, bohatší o nové zážitky. Mgr. Ivana Šperková Cyklovýlet po LVA Svoje znalosti o rodném kraji si rozšířili žáci 8. A a 8. B, kteří v pátek vyrazili na kolech po Lednicko- valtickém areálu. Absolvovali celkem šest zastavení s obhlídkou saletů a získali spoustu nových informací. Uvědomili si, že unikátní skloubení stavitelského úsilí rodu Lichtenštejnů s unikátní přírodou v LVA je na seznam památek UNESCO je zapsáno právem.

20 Až na jedinou výjimku všichni účastníci úspěšně absolvovali nejen celou okružní cyklotrasu, ale i závěrečný znalostní kvíz. Pro Simonku a její píchnuté kolo si totiž musel přijet tatínek s dodávkou. Byl přece pátek třináctého!!! Mgr. Ivana Filipská Absolventské práce 2014 Ve dnech a obhajovali žáci 9. A své absolventské práce. Tato obhajoba byla závěrečným vyvrcholením jejich studijní činnosti na základní škole. Témata prací si žáci vybírali podle svých zájmů a schopností. Důkladné zpracování vyžadovalo hodně úsilí, ale všichni si s tím dobře poradili a obohatili sebe i své spolužáky o nové zajímavé informace. Při hlasování o nejlepší absolventskou práci byl zvolen nejvíce hlasy Patrik Miskovic. Prezentaci s názvem Světová velkoměsta zpracoval pod odborným vedením Mgr. Marty Zajíčkové. Všem žákům 9. A patří velká gratulace. Mgr. Ivana Hemalová Vánoční těšení všechny třídy na prvním stupni pokračovaly v tradici, kdy se setkávají vyučující, žáci a rodiče na společném setkání v adventním období a vytváří různé výrobky související s vánočními svátky. V předvánočním období žáci1. A, B, ŠD2 a ŠD3 pozvali své rodiče na vánoční besídku, kde se zpívaly koledy a říkaly básničky s vánoční tématikou. Akce se rodičům velmi líbila a splnila naši představu o předvánočním čase stráveném společně. Školička před školou - zájemcům ze strany budoucích prvňáčků a jejich rodičů umožňujeme každoročně návštěvu kurzu, kde se děti připravují na vstup do školy pod vedením odborného pedagoga. Školička má již svou dlouholetou tradici a rodiče této možnosti přípravy žáků na vstup do školy využívají. Dopravní výchovu zajišťujeme vždy pro tříd v podzimním a jarním období. Plavecký výcvik absolvovali žáci 2. a 3. tříd v únoru až dubnu Výletový týden jsme měli na začátku června Třídní učitelé zorganizovali výlet pro všechny ročníky. Prevence patologických jevů Škola má každoročně vypracován tzv. Preventivní program, který se zabývá všemi činnostmi směřujícími k preventivním otázkám. Součástí programu jsou všechny akce školy, které přispívají k informovanosti žáků o všech nebezpečích patologického chování ve společnosti. S tématikou prevence se seznamují nejen žáci starších ročníků, ale i žáci na I. stupni. Stěžejním bodem i pro letošní rok byl celoškolní projekt Pomáháme si navzájem. Cílem projektu bylo vštípit žákům potřebu navzájem si pomáhat a nebýt lhostejný k osudům ostatních lidí. Vlajka Pro Tibet Vyvěšením tibetské vlajky dávají žáci najevo, že nesouhlasí se situací v Tibetu. Vyučující se k tomuto náhledu také připojují a každoročně vlajku vyvěšují.

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2016/2017 Září 2016 1. září jsme zahájili na obou odděleních školní rok 2016/17. Nemocným dětem jsme předaly drobné dárečky,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více