Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce"

Transkript

1 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014

2 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola má celkem 190 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 21,1: na I. stupni je 114 žáků v 5 třídách (průměr 22,8) a na II. stupni je 76 žáků v 4 třídách (průměr 19). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku (tj. 56,61%), ostatní dojíždějí 82 (43,39 %): z místních částí Kunžaku 20, z Člunecka 21, ze Střížovicka 36, 2 z obvodu Studená a 2 z obvodu Nová Bystřice a 1 ze Strmilova. V obou odděleních školní družiny je zapsáno celkem 50 dětí z 1. až 4. ročníku. Jedno oddělení ŠD bylo zřízeno na úplný výchovný program, druhé oddělení funguje ve zkráceném programu do h. Na škole pracuje celkem 15 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců: ředitelka, zástupkyně ředitele, 13 učitelů s celkovým pracovním úvazkem 12,8 a 1 vychovatelka s celkovým pracovním úvazkem 0,9 a speciální pedagog s úvazkem 0,5, hospodářka školy, školník, který je zároveň topičem, 2 uklízečky, vedoucí školní jídelny a 3 kuchařky. b) Metodické orgány školy: Na škole jsou zřízeny tyto tři metodické komise: metodické sdružení I. stupně - řídí Marie Krejčí Iva Kolářová, Jana Geistová, Štěpánka Štruplová, Radka Burianová, Jitka Beranová předmětová komise přírodovědných předmětů (M, F, Ch, Př, Z, Pč) - řídí Dana Horázná Jan Dobeš, Pavel Chrstoš, Radka Burianová předmětová komise společenskovědních předmětů(č, Cj, Ov, D, Hv, Vv,) - řídí Pavel Chrstoš Jana Klabouchová, Hana Chrstošová, Eva Krafková, Jaroslava Rozporková Předmětové komise se budou zaměřovat na metodickou práci, tvorbu tematických plánů jednotlivých předmětů, studium rámcových vzdělávacích programů a přípravu jejich aplikace, začleňování nových tematických celků do výuky, využití nových pomůcek a učebnic, zajišťovat účast na metodických akcích mimo školu, organizovat místní kola soutěží a olympiád, sjednocovat požadavky na žáky a klasifikační hlediska, tvorbu pracovních listů. Scházejí se podle aktuální potřeby, i po jednotlivých předmětech.

3 c) Kabinety, učebny, inventáře, ostatní odpovědnost: Učebny: fyzika a chemie - správce J. Dobeš informatika - J. Dobeš multimediální učebna - J. Dobeš cvičná kuchyně - J. Klabouchová tělocvična ZŠ - H. Chrstošová dílna - J. Dobeš pozemek - D. Horázná školní družina - P. Nejedlá jazyková učebna - H. Chrstošová učebna Vv - J. Klabouchová kmenové třídy - třídní učitelé Kabinety: (místní inventáře) č. 1 - D. Horázná č. 3 - Š. Štruplová č. 6 - H. Chrstošová č. 7 - R. Burianová č J. Geistová č J. Dobeš č P. Chrstoš č I. Kolářová č. 29 (sborovna) - I. Kolářová č. 31 (ředitelna) - D. Horázná č. 41 (sklad) - O. Růžička č. 42 (šatna) - O. Růžička č. 43 (dílna) - O. Růžička Inventáře: DHM - D. Horázná DDHM - D. Horázná DDNH - D. Horázná český jazyk - P. Chrstoš dějepis - J. Rozporková hudební výchova - P. Chrstoš výtvarná výchova - J. Klabouchová pracovní vyučování - J. Dobeš pozemek - D. Horázná

4 rodinná výchova - J. Klabouchová tělesná výchova - H. Chrstošová chemie - J. Dobeš cizí jazyky - H. Chrstošová fyzika - J. Dobeš matematika - D. Horázná přírodopis - Š. Štruplová zeměpis - R. Burianová fono a videotéka - I. Kolářová školní družina - P. Nejedlá I. st I. Kolářová I. st. - 4 a 5 - J. Geistová knihovna - J. Rozporková sklady učebnic - D. Horázná Školní kronika: Marie Krejčí Výzdoba školy: 1. NP - I. Kolářová, M. Krejčí, J. Beranová, P. Nejedlá 2. NP J. Geistová, Š. Štruplová, J. Klabouchová 3. NP - H. Chrstošová, J. Klabouchová, R. Burianová Květinová výzdoba: J. Rozporková, D. Horázná Zdravotnice: Š. Štruplová Sběr léčivých bylin: Š. Štruplová Koordinátor ŠVP: E. Krafková Koordinátor prevence soc. patologických jevů: H. Chrstošová Koordinátor enviromentální výchovy: D. Horázná ICTK: J. Dobeš Výchovný poradce: P. Chrstoš d) Zodpovědnost za školní akce: Oslava 110. výročí otevření budovy školy Sobota 13./ Den otevřených dveří a setkání zaměstnanců Kulturní programy - Předvánoční setkání s důchodci - MS I. st. - Vítání občánků - MS I. st. Divadelní představení květen - Kr

5 Den Země - duben - Ho Sportovní soutěže: sportovní den 1. st. - červen - MS I. st. sportovní den 2. st. - červen - Cha, Chr Dopravní soutěž Ge, Kl Stmelovací pobyty třídních kolektivů v přírodě - 4. a 6. třída - září - Št, Chr, Cha Kurz plavání - 3. a 4. - únor květen - Be, Št e) Přehled a plnění učebních plánů: V ročníku se bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu Základní školy SNW Kunžak. Všichni vyučující se řídí tematickými plány pro jednotlivé předměty. f) Organizace školního roku Zahájení školního roku v tělocvičně v pondělí 1.9. v 8.00 h. Výuka podle rozvrhu od 2.9. Klasifikační období: 1. pololetí od do vysvědčení se vydává ve čtvrtek 29. ledna poslední vyuč. hodinu 2. pololetí od do úterý vysvědčení se vydává v úterý Prázdniny: podzimní pondělí a středa vánoční pondělí do pátku 2.1. (vyučování začíná v pondělí 5.1.) pololetní pátek jarní od 2.3. do 8.3. velikonoční čtvrtek 2.4. a pátek 3.4. hlavní od středy 1.7. do pondělí (vyučování začíná ve úterý 1.9.) Opravné zkoušky: 26. a od 9.00 h Pedagogické rady: I II III IV V Zápis do 1. třídy: ve středu od do h Schůzky s rodiči: (Čt) v h Od do konzultační týden (Út) v h (rodiče budoucích žáků 1. tř.) Provozní porady se konají jednu středu v měsíci od h.

6 Školní soutěže: Matematická olympiáda odpovídá D. Horázná Soutěže v Aj E. Krafková Olympiáda v českém jazyce P. Chrstoš Dějepisná olympiáda J. Rozporková Matematický klokan D. Horázná Přírodovědný klokan D. Horázná Sportovní soutěže H. Chrstošová, P. Chrstoš, MS 1. st. Recitační soutěže tř. uč. I. st. a Čj Výtvarné soutěže J. Klabouchová a MS 1. st. g) Kontrolní činnost Během školního roku budou prováděny tyto kontroly: 20 hospitací ve vyučovacích hodinách (10 ředitelka, 10 zástupkyně ředitelky), kontrola všech tematických plánů, 3 kontroly třídních výkazů a katalogových listů, pravidelné měsíční kontroly třídních knih, pravidelné kontroly dodržování řádu školy, práce provozních zaměstnanců, úrovně dozorů, nástupů do vyučovacích hodin, příchodu do práce ap.

7 h) Organizace výuky ve školním roce 2014/15 třída I.st II.st. ZŠ žáků ch/dí 197/9 11/15 13/14 7/8 12/8 60/54 14/10 7/11 10/6 8/9 40/35 100/89 tř.uč. Ko Kí Be Št Ge Ch Kl Do Ta místnost Čj ,5 4,5 4,5 17,5 60,5+3 Ko Kí Be Št Ge Ch Kl Kl Ch Cj Br+Be Cha Ge Cha+Ge Kr Kr Kr M ,5 4 4,5 4,5 17,5 41,5 Ko Kí Be Št Ge Br Ch Do Ho Prv Ko Kí Kí Přa 2 1,5 4 4 Št Br Vl 1,5 2 3,5 3,5 Št Br Ch Do Do F 1, ,5 7 7 Do Do Do Do Př ,5 7,5 7,5 Št Ho Kl Ho Z 2 1,5 1,5 1,5 6,5 6,5 Br Br Br Br D ,5 7,5 7,5 Kl Kl Ro Ro 7 7 Ov 2 2 1,5 1,5 Rv Cha Cha Cha Cha Hv Ko Št Be Št Br Ch Ch Ch Ch Vv ,5 1 1,5 6 15,5 PVv Br Ge Kl Kl Kl Kl Pč Ko Kí Be 1,5 1, , ,5 8,5 Pv Št Br Ho+Do Kl Kl Do Inf Do Do Do BiS Ho Ho Ho Ho Nj Cha Cha Cha Tv Ko Br Be Št Ge Cha Ch Cha Ch

8 ch) Plán exkurzí: Ročník Námět exkurze Odpovídá I. 1 Vycházky doplňující učivo v obvodu školy tř. uč. 2 J. Hradec - dopravní hřiště tř. uč 3 ZD Kunžak tř. uč 4 J. Hradec - Jesličky tř. uč II. 1 Vycházky doplňující učivo v obvodu školy tř. uč. 2 J. Hradec - dopravní hřiště tř. uč. 3 ZD Kunžak tř. uč 4 J. Hradec - Jesličky tř. uč 5 J. Hradec okresní knihovna tř. uč III. 1 Okresní město, okresní knihovna tř. uč. 2 Dopravní hřiště tř. uč 3 Vycházky doplňující učivo v obvodu školy tř. uč. 4 J. Hradec - Jesličky tř. uč IV. 1 Vlastivědné a přírodovědné vycházky doplňující učivo tř. uč. 3 J. Hradec okresní knihovna tř. uč. V. 1 Grázlova naučná stezka tř. uč 2 Vlastivědné a přírodovědné vycházky doplňující učivo tř. uč. 3 J. Hradec okresní knihovna tř. uč VI 1 Vodojem Kunžak Ho VII 1 Okolí Kunžaku - běžky Cha Chr VIII. 1 Burza škol J. Hradec Chr 2 Okolí Kunžaku - běžky Cha, Chr

9 IX. 1 Bioplynová stanice ZD Kunžak a sběrný dvůr Kunžak Ho 2 Burza škol J. Hradec Chr V průběhu školního roku je vhodné plán exkurzí doplnit o aktuální nabídku, vycházející z potřeb výuky. Plán na školní rok bude doplněn o plán školních výletů. Na I. stupni bude na školní výlet určen 1 den školního vyučování, v 6. a 7. ročníku maximálně 2 dny školního vyučování, v 8. a 9. ročníku maximálně 3 dny školního vyučování.

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. na školní rok 2014/2015

Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE. na školní rok 2014/2015 Č.j.:1/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE na školní rok 2014/2015 1. Kvalitou výchovně vzdělávacího procesu dosáhnout adekvátních výsledků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Plán činnosti na měsíc září 2014 Plán činnosti na měsíc září 2014 Úkoly : Zahájení školního roku 2014-2015 1. 9. 2014 Jednání vedení školy a ZSR 11. 9. 2014 Kontrola zajištění stavu LVK 30. 9. 2014 Pracovní porada. 8. 9. 2014 Třídní schůzky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více