MUZEUM A ŠKOLA. leden - červen. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZEUM A ŠKOLA. leden - červen. www.cbmpolicka.cz. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce"

Transkript

1 MUZEUM A ŠKOLA MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE POLIČKA Centrum Bohuslava Martinů v Poličce NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ a VÝSTAV leden - červen 2013

2 Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do Poličky. Navštívit můžete expozice věnované významnému poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů, historii města Poličky, sklářství na Horácku a rozmanité výstavy. Nečekejte však obyčejný výklad průvodce, ale hravé vzdělávací programy, kterými vás provedou zkušení muzejní lektoři, kteří již několik let pracují s dětmi, žáky a studenty na všech úrovních vzdělávacího systému. Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky: Je nezbytné, aby se školní skupiny předem objednaly. Doporučujeme, abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť je o nabízené programy každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skončením výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků. Kontakt: Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Tylova 114, Polička , tel.: , Škola základ života Otevírací doba: leden - duben: út - ne hod. květen - červen: út - ne hod. Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí nebo od 8.00 hod. BONUS pro školy Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na Rodnou světničku Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a expozice. Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný...

3 KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY JEDE JEDE MAŠINKA - výstava o historii železnice Termín: prodlouženo do Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: 60 min. Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas a vzdělávací oblasti Člověk a společnost Dějepis. Za dob našich předků bylo cestování velice komplikované, zdlouhavé a strastiplné. Od 19. století se příchodem moderních dopravních prostředků vše změnilo. Jedním ze způsobů přepravy nejen osob, ale i nákladů se stala železnice. Připravte si jízdenky, prosím, a můžeme společně vyrazit na dobrodružnou jízdu do století páry. V průběhu cesty se dozvíte, co to byla koněspřežka, navštívíme kancelář pana přednosty, uvidíme, jaké uniformy nosili v průběhu historie železničáři a jaké předměty k výkonu svého povolání potřebovali. Vyzkoušíme si funkční model parního stroje, pokocháme se dobovými fotografiemi, dokumenty a budeme obdivovat model kolejiště s pojízdným vláčkem. Na památku si na pohlednici otisknete razítko s obrázkem lokomotivy, která kdysi vozila naše prababičky a pradědečky. Nejen to, ale spoustu dalších zajímavostí můžete zhlédnout, pokud navštívíte naši výstavu věnovanou místním železničním tratím Svitavy-Polička a Svitavy- Žďárec u Skutče.

4 BOŘIVOJ BOROVSKÝ - PUTOVÁNÍ KRAJINOU - výstava představí tvorbu z posledních deseti let umělcova života... Termín: 29. ledna března 2013 Cílová skupina: třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce. K výstavě je připraven program ve třech variantách - pro žáky I., II. stupně ZŠ i studenty víceletého gymnázia. Výtvarný program k výstavě Putování krajinou je inspirovaný tvorbou malíře a grafika Bořivoje Borovského, který zůstával ve své tvorbě věrný krajině a sám dokonce říkával: Obrazy jsou krajinami mého světa, mého pohledu do oblak a velkých prostor. První krajiny maloval na rodné Vysočině, ale záhy se odvrátil od viděné reality k abstrakci. Nezachycoval už skutečnou krajinu, ale vytvářel skutečnost novou - obrazovou, která k nám promlouvá výtvarnou řečí linií, forem, objemů a barev. V krátkém úvodu vzdělávacího programu se žáci prostřednictvím obrazové projekce seznámí s výběrem autorů, kteří se ve svém díle inspirovali přírodou. Hlavní pozornost však bude věnována tvorbě Bořivoje Borovského. Program zahrnuje prohlídku výstavy, kterou doplní drobné tvořivé etudy a výtvarné aktivity, které jsou založené na práci s barevností, na abstrahování viděné skutečnosti a na proměně krajinomalby od zachycení reálné přírody kolem nás, až k tvarové i barevné stylizaci. Pojetí programu, jeho obsah a rozsah informací je přizpůsoben věku žáků a vychází z učebních osnov pro I. a II. stupeň základní škol i víceletých gymnázií. Objednávky: tel.: ,

5 HODY, HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ - výstava s jarní tématikou tentokrát zaměřená na lidovou stravu našich předků v období od Masopustu do Velikonoc Termín: 26. února - 7. dubna 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Program je určen pro žáky I. stupně ZŠ a uplatnit lze ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Návštěva výstavy je určena také žákům II. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií. Výstava Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný je součástí pravidelného ročního cyklu výstav ve třídě Bohuslava Martinů. Tyto výstavy jsou připravovány v souladu s ročním obdobím a představují tradiční lidové zvyky, obyčeje a řemesla. V pořadí již čtvrtá výstava s velikonoční tématikou připomene činnosti spojené s obdobím přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem, dobou postní a Velikonocemi. Tento čas byl v minulosti úzce provázán se stravou, proto bude pozornost věnována také jídelníčku našich předků, především přípravě všednodenních pokrmů, které se jedly během celého roku. Chléb představíme jako základní potravinu, ale také jako symbol křesťanského a židovského náboženství. Zaměříme se na přípravu střídmých pokrmů v době půstu i na velikonoční hodování a způsoby stolování na venkově i ve městě. Dozvíte se např. proč bílá mouka, máslo, med, vejce, první zelené lístky i květy patří na velikonoční stůl. Uslyšíte o velikonočních zvycích, které slouží k zajištění dobré úrody na začátku zemědělského roku. Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami, střídmost ve stravování a na životodárnou funkci země. Součástí programu je drobná tvořivá dílna, v rámci které si děti nazdobí velikonoční kraslici, tradiční symbol Velikonoc a nadcházejícího jara.

6 HANIN KUFŘÍK - výstava a film, které připomínají příběh židovské dívky Hany Brady Objednávky: tel.: , Termín: 26. února - 8. března 2013 Cílová skupina: třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ Délka programu: Promítání filmu Hanin kufřík 90 min., samostatná prohlídka výstavy bez promítání 45 min. Provázanost se ŠVP: Návštěvu výstavy lze zahrnout uplatnit ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost obor Dějepis, Občanská výchova Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech V rámci výstavy je možné zhlédnout dokumentární film HANIN KUFŘÍK/ Inside Hana s Suitcase z roku 2009, 88 min. Na samém počátku neobyčejného příběhu Hany Brady byl zájem jedné japonské učitelky o holocaust. Vzdálená doba a vzdálené události jí stály za to, aby se ze všech sil vynasnažila získat nejen co nejpodrobnější informace o osudu evropských Židů za druhé světové války, ale také nějakou hmotnou památku, kterou by mohla vystavit v místním skromném muzeu holocaustu. A tak jednoho dne přišel z Evropy ohmataný kufřík, na němž bylo jméno Hana Brady. Pro paní učitelku a její žáky začalo období horečného pátrání po příběhu tohoto kufříku. Postupně všichni odkrývali tajemství podivných slov, která na své pouti do historie potkávali: Terezín, Osvětim, plynové komory... Odměnou jim bylo setkání s Haniným bratrem Jiřím, který hrůzy války přežil a nyní žije v Americe. Panelová výstava Hanin kufřík přibližuje prostřednictvím bohatého obrazového materiálu a řady archivních dokumentů, situaci Židů v době německé okupace. Příběh rodiny Brady a Skuteckých, která pocházela z Nového Města na Moravě, nás zavede do druhé poloviny třicátých let minulého století. Pozornost je soustředěna především na život dětí Hany a Jiřího Brady, jejichž rodiče byli již internování a ukazuje jejich životní pouť přes terezínské ghetto do polské Osvětimi, kde život Hany Brady končí. Výstava je uspořádána ve spolupráci s o. s. Pontopolis.

7 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA - výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu na měšťanské škole počátku 20. století, ale také do hlubin študákovy duše Termín: 23. dubna černa 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Vzdělávací program lze zahrnout do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme a Lidé kolem nás, Člověk a společnost - Dějepis a okrajově ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda - Přírodopis. Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne každý si ovšem v tu chvíli uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal výklad pana učitele malý Bohuslav Martinů. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky. Součástí třídy bude přírodopisný kabinet plný praktických předmětů, které používali učitelé pro doplnění svého výkladu, aby žáci lépe porozuměli živočišnému a rostlinnému světu. Přeneseme se o více než sto let zpět do jedné z vyučovacích hodin, v níž se dozvíte, jak probíhala výuka, co se děti učily, jaké byly tresty pro zlobivé žáky a mnoho dalších zajímavostí. Usednete do školních škamen a zkusíte se podepsat úhledným krasopisem na břidlicové tabulky. K vidění budou dobové dokumenty - vysvědčení, učitelské zápisníky a školní učebnice nebo nástěnné obrazy a další pomůcky. Každý dostane příležitost porovnat své znalosti s vědomostmi našich předků. V závěru programu vystaví paní učitelka celé třídě jedno společné vysvědčení.

8 KRAJINA HER STANISLAVA HOLÉHO - výstava nás zavede do pestrého a fantastického světa televizních postaviček známých ze Studia Kamarád Termín: 30. dubna června 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce. Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na loňskou výstavu Adolfa Borna. Letos se ve výstavních sálech galerie představí tvorba českého malíře, grafika a ilustrátora, tvůrce postav Jů a Hele - Stanislava Holého. Od roku 1960 se zabýval kresleným humorem, jehož hlavním hrdinou byla postava pana Pipa. Jeho patrně nejznámější prací bylo dětem věnované Studio Kamarád v České televizi. Pro tento pořad věnovaný dětem vytvořil hlavní postavičky a dekorace studia. Je autorem a ilustrátorem několika výtvarných knih Jů, Hele, pondělí, Procházky pana Pipa, Námluvy pana Pipa a řady dalších. První část výstavy představuje výběr z výtvarné tvorby autora. Druhá náznakově Studio Kamarád, kde se setkáte s monumentálními interaktivními dekoracemi, prostorovými objekty a známými televizními postavami, jako jsou Jů a Hele, Muf a Tryskomyš, Hary Šoumen a Šamšula, nebo kohout Eda. K výstavě je připraven výtvarný program plný her a tvořivých aktivit, který děti zavede do pestrého fantastického světa Stanislava Holého. Seznámí je s různými výtvarnými technikami a přístupy, které ve své tvorbě uplatňoval. Objednávky: tel.: ,

9 Ma chère Charlotte/Moje milá Charlotte výstava o neobyčejném životě Charlotty Martinů Termín: 7. května června 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura obor Výtvarná výchova. Výstava k 35. výročí úmrtí Charlotty Martinů představí portrét této výjimečné ženy s neobyčejnými životními osudy. Jako mávnutím kouzelného proutku se ocitneme v cirkusu Medrano, kde se poprvé setkala s Bohuslavem Martinů, nebo v jedné z útulných pařížských kaváren, kam chodívala i spousta českých umělců. Nahlédneme do milostných dopisů, které jí Bohuslav Martinů psal, i do rodinného fotoalba, které zachycuje její proměnu z obyčejné švadlenky v šarmantní dámu. Výstava přiblíží francouzskou kulturu obecně a představí zejména okouzlující meziválečnou Paříž, která se manželům Martinů na mnoho let stala milovaným domovem. Objednávky: tel.: ,

10 NĚCO PRO KLUKY, NĚCO PRO HOLKY - výstava pro všechny, kteří si rádi hrají Termín: 21. května 28. června 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Výstavu můžete využít jako odměnu pro své pilné žáčky v závěru školního roku. Určeno pro všechny děti, které si rády hrají. Bránu do světa dětských her otevírá hračka. Čas letních prázdnin přibližuje další z hravých výstav, která je určena pro kluky a holky jako odměna za celoroční školní píli. V loňském roce jsme připravili výstavu o skládání, stavění a stavebnicích všeho druhu. Letos to bude soubor hraček rozvíjejících umělecké schopnosti, cit, fantazii, hrubou a jemnou motoriku, představivost, logické myšlení nebo strategii. Hračky budou členěny podle zaměření a jejich výchovného významu do jednotlivých tématických celků. Těšit se můžete na velkou kolekci historických hraček i soudobou produkci vybraných českých výrobců. Neoddělitelnou součástí instalace budou opět tematické koutky, kde si děti mohou mnohé vyzkoušet a pohrát si. Objednávky: tel.: ,

11 KŘEHKÁ KRÁSA SKLA - vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku Termín: leden - červen 2013 Cílová skupina: třída ZŠ, 6. třída ZŠ, prima víceletého gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min. Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura obor Výtvarná výchova. Vzdělávací program Křehká krása skla dětem aktivní a názornou formou přiblíží bohatou sbírku skla a sklářských výrobků, které se na Horácku vyráběly v uplynulých staletích. Představí sklo nejen jako užitečný materiál, který každý den používáme v běžném životě, ale rovněž jako krásný křehký výrobek. Děti se seznámí s různorodostí, bohatostí tvarů a rozmanitostí vzorů a samy si navrhnou dekor skleněné nádoby. Skutečné nářadí a náčiní, které sklářští mistři v minulosti používali, si žáci dokonce mohou vzít do rukou a prohlédnout. K zhlédnutí je připravený krátký dokument, který zachycuje postup výroby skleněného poháru a mísy a současně tak žáci uvidí, jak se nářadí v praxi používá a k čemu slouží. K programu jsou připraveny pracovní listy. Objednávky: tel.: ,

12 TIPY NA ŠKOLNÍ VÝLETY GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA Délka prohlídky: variabilní, dle časových možností účastníků min. Vstupné: děti/žáci/studenti 20,- Kč, učitelé zdarma Středověké opevnění města Poličky patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Z původního opevnění se do dnešních dnů dochovala hlavní hradba s 19 baštami v prstenci kolem historického jádra města. Prohlídka zahrnuje výklad u modelu města, představující podobu Poličky v 15. století. Poté následuje výstup na část hradebního ochozu. RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ ve věži kostela sv. Jakuba Délka prohlídky: variabilní, dle časových možností účastníků min. Vstupné: děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma Objednávky: tel.: , Původní gotický kostel sv. Jakuba v Poličce vyhořel za velkého požáru v červenci roku 1845, kdy oheň zachvátil celé město. Poškození kostela bylo natolik velké, že musel být posléze stržen a na jeho místě byl v letech postaven novogotický kostel. Ve věži kostela se v prosinci roku 1890 narodil Bohuslav Martinů.

13 PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ - výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů Termín: duben - červen 2013 Cílová skupina: třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků celý program min., Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura obor Hudební výchova, Člověk a společnost obor Dějepis. Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu rodné světničky B. Martinů a vzdělávací program Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma. Program Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více jak 100 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Součástí prohlídky je návštěva bývalé chlapecké školy, kam jako malý chlapec chodíval Bohoušek do školy, a kde navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Jedná se o nevšední prohlídku, kterou vás provede sestra Bohuslava Martinů Marie. Seznámí vás s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, osobních předmětů a dokumentů. Nechte se proto vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Jako mávnutím kouzelného proutku se budete přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska. Dle zájmu je možné do programu zařadit zastavení u hrobu Bohuslava Martinů.

14 VÝLET DO STŘEDOVĚKU - doprovodný program k expozici Historie města Poličky s prohlídkou hradeb Termín: duben - červen 2013 Cílová skupina: MŠ, třída ZŠ, třída ZŠ, víceletá gymnázia Délka programu: dle časových možností účastníků min., program je možné rozdělit Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost obor Dějepis. Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice Historie města Poličky), učitelé zdarma Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu Centra Bohuslava Martinů - expozice Historie města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expozicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU

MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU MANUÁL PRO ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU BŘEZEN 2013 REGION JIŽNÍ ČECHY Jihočeská centrála cestovního ruchu B. Němcové 12/2 370 76 České Budějovice Telefon: +420 387 201 283 e-mail: info@jccr.cz www.jiznicechy.cz

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad 2013 7

PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad 2013 7 V současnosti vnímáme hračku jako prostředníka mezi dětmi a světem dospělých. Jako součást věcného prostředí i kulturní statek. Jako druh umění pro děti, v němž starší generace vypovídá o své vyspělosti,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY

METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY METODICKÝ NÁVOD PRO VYUŽITÍ KNIHY Anne Franková komiksový životopis (autoři: Sid Jacobson a Ernie Colón, Paseka, Praha Litomyšl 2013) VE VÝUCE Vážení kolegové, do rukou se Vám dostává netradiční zpracování

Více

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval 2 I 2015 15. www.salina-brno.cz DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! ZDARMA STR. 8 9 DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval Hvězdárna

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté

Červen 2015 / www.svitavy.cz PŘEHLÍDKA DĚTSKÁ SCÉNA. Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat již počtvrté Červen 2015 / www.svitavy.cz CYKLISTICKÁ DISCIPLÍNA PUMPTRACK 5 TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V KNIHOVNĚ PŘEHLÍDKA 12 13 DĚTSKÁ SCÉNA KOUPALIŠTĚ SE OTEVŘE KONCEM ČERVNA 15 Úspěšný hudební festival Hřebečský slunovrat

Více

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3

Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22. Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Základní a mateřská škola, Praha 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22 Odloučené pracoviště mateřská škola Perunova 6, Praha 3 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si spolu Projednáno

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Šumavská značka slaví 5 let

Šumavská značka slaví 5 let Léto 0 číslo ZDARMA Výrobky, řemesla a lidé Již 0 výrobců se pyšní značkou Šumava originální produkt. Nováčky vám představujeme na straně. Koupání na Šumavě V horkých letních dnech jistě oceníte příjemné

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2014 Ú V O D E M Milí čtenáři Jarní InfoBulletin představuje vybrané aktuální podpořené projekty ve všech našich programech. Přinášíme

Více

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa " V y d r ž í - I i k u l t u r a, p ř e ž i j e n á r o d " " I f a n a t i o n ' s c u l t u r e s u r v i v e s, t h e n s o t o o d o e s t h e n a t i o n. " J a n M l á d e k Nabídka programů Lektorského

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13. ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva je zpracována podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více