POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSLOUPNOSTI A ŘADY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 POSLOUPNOSTI A ŘADY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Prostějov 2010

2 2 Posloupnosti Úvod Vytvořený výukový materiál pokrývá předmět matematika, která je vyučována v osnovách a tematických plánech na gymnáziích nižšího a vyššího stupně. Mohou ho však využít všechny střední a základní školy, kde je vyučován předmět matematika, a které mají dostatečné technické vybavení a zázemí. Cílová skupina: Podle chápání a schopností studentů je stanovena úroveň náročnosti vzdělávacího plánu a výukových materiálů. Zvláště výhodné jsou tyto materiály pro studenty s individuálním studijním plánem, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat výuky. Tito studenti mohou s pomocí našich výukových materiálů částečně kompenzovat svou neúčast ve vyučovaném předmětu matematika, formou e-learningového studia.

3 Posloupnosti 3 Obsah Posloupnosti a řady... 5 Posloupnosti a jejich vlastnosti... 5 Posloupnosti a jejich vlastnosti... 7 Varianta A... 7 Posloupnosti a jejich vlastnosti... 8 Varianta B... 8 Posloupnosti a jejich vlastnosti... 9 Varianta C... 9 Aritmetická posloupnost Aritmetická posloupnost Varianta A Aritmetická posloupnost Varianta B Aritmetická posloupnost Varianta C Geometrická posloupnost Geometrická posloupnost Varianta A Geometrická posloupnost Varianta B Geometrická posloupnost Varianta C Limita posloupnosti Limita posloupnosti Varianta A Limita posloupnosti... 31

4 4 Posloupnosti Varianta B Limita posloupnosti Varianta C Nekonečná geometrická řada Nekonečná geometrická řada Varianta A Nekonečná geometrická řada Varianta B Nekonečná geometrická řada Varianta C... 41

5 Posloupnosti 5 Posloupnosti a řady Posloupnosti a jejich vlastnosti Definice funkce Funkce na množině je předpis, který každému číslu z množiny přiřazuje právě jedno reálné číslo. Množina se nazývá definiční obor funkce. Definice posloupnosti Každá funkce, jejímž definičním oborem je množina všech přirozených čísel, se nazývá nekonečná posloupnost. Každá funkce, jejíž definiční obor je množina všech přirozených čísel, kde 0 je pevně dané číslo z, se nazývá konečná posloupnost. Rozdílný způsob zápisu u funkce a posloupnosti: Funkce Posloupnosti Hodnota funkce v bodě 3 je 8 hodnota posloupnosti v bodě 3 je (čteme: třetí člen posloupnosti je 8) Hodnota funkce v bodě n je 0 (čteme: n-tý člen posloupnosti je 0) 0 Zápis funkce: : 2 1 Zápis posloupnosti: 21 Zápis posloupnosti 1.) vzorcem pro n-tý člen.. např. 3 1 ; ) rekurentně (v latině recurrere = vraceti se) V posloupnosti jsou dány první člen nebo první členy a vzorec, podle kterého vypočítáme další členy na základě znalosti členů předchozích. Nevýhodou je, že libovolný člen posloupnosti můžeme určit jen tehdy, jestliže známe předcházející členy.

6 6 Posloupnosti Vlastnosti posloupností Posloupnost 1 se nazývá rostoucí, právě když pro všechna, platí: Je-li, pak. Posloupnost 1 se nazývá klesající, právě když pro všechna, platí: Je-li, pak. Posloupnost 1 je rostoucí, právě když pro všechna je 1. Posloupnost 1 je klesající, právě když pro všechna je 1. Posloupnost 1 se nazývá neklesající, právě když pro všechna přirozená čísla, platí: Je-li, pak. Posloupnost 1 se nazývá nerostoucí, právě když pro všechna přirozená čísla, platí: Je-li, pak. Posloupnost 1 je neklesající, právě když pro všechna je 1. Posloupnost 1 je nerostoucí, právě když pro všechna je 1. Každá rostoucí posloupnost je neklesající. Každá klesající posloupnost je nerostoucí. Posloupnosti, které jsou nerostoucí nebo neklesající, se nazývají monotónní posloupnosti. Posloupnost 1 se nazývá shora omezená, právě když existuje reálné číslo takové, že pro všechna je. Posloupnost 1 se nazývá zdola omezená, právě když existuje reálné číslo takové, že pro všechna je. Posloupnost se nazývá omezená, je-li omezená shora a zároveň zdola.

7 Posloupnosti 7 Posloupnosti a jejich vlastnosti Varianta A Vypište prvních sedm členů posloupnosti zadané rekurentně: 5, ; Varianta A Varianta B Varianta C 16 Výsledek řešení: 5; ; 10; ; ; ;16 Příklady k procvičení: 1.) Vypište prvních sedm členů posloupnosti zadané rekurentně: 1, 1, ;. Řešení: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1 2.) Vypište prvních sedm členů posloupnosti zadané rekurentně: 1, 2, 8;. Řešení: 1; 2; 4; 1; 2; 4; 1 3.) Vypište prvních šest členů posloupnosti dané rekurentně: 3, 2;. Řešení: 3; 5; 7; 9; 11; 13 4.) Vypište prvních šest členů posloupnosti dané rekurentně: 3, 2 ;. Řešení: 3; 6; 12; 24; 48; 96

8 8 Posloupnosti Posloupnosti a jejich vlastnosti Varianta B Posloupnost vyjádřenou vzorcem pro -tý člen vyjádřete rekurentně. 2 ; 2; 2 1 Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: 2; Příklady k procvičení: 1.) Posloupnost vyjádřenou vzorcem pro -tý člen 2 vyjádřete rekurentně. Řešení: 3, 1 2.) Posloupnost vyjádřenou vzorcem pro -tý člen 2 vyjádřete rekurentně. Řešení: 2, 2 3.) Posloupnost vyjádřenou vzorcem pro -tý člen 2 vyjádřete rekurentně. Řešení: 2, 2 4.) Posloupnost vyjádřenou vzorcem pro -tý člen 2 vyjádřete rekurentně. Řešení: 2,

9 Posloupnosti 9 Posloupnosti a jejich vlastnosti Varianta C Rozhodněte, zda je posloupnost 24 rostoucí či klesající Posloupnost je rostoucí, protože pro každé je Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Posloupnost je rostoucí. Příklady k procvičení: 1.) Rozhodněte, zda je posloupnost 2 3 rostoucí či klesající. Řešení: Posloupnost je klesající. 2.) Rozhodněte, zda je posloupnost 44 rostoucí či klesající. Řešení: Posloupnost je klesající od druhého členu. 3.) Rozhodněte, zda je posloupnost rostoucí či klesající. Řešení: Posloupnost je rostoucí. 4.) Rozhodněte, zda je posloupnost Řešení: Posloupnost je klesající. rostoucí či klesající.

10 10 Posloupnosti Aritmetická posloupnost Jde o speciální typ posloupnosti. Posloupnost 1 se nazývá aritmetická, právě když existuje takové reálné číslo, že pro každé přirozené číslo je 1 Číslo se nazývá diference posloupnosti. Platí tedy pro každé, že 1 V aritmetické posloupnosti platí: 1 1 ; š, Pro součet prvních členů aritmetické posloupnosti 1, tedy pro platí 2 1 Vlastnosti aritmetických posloupností Aritmetická posloupnost s diferencí je rostoucí pro 0 a klesající pro 0. Pro aritmetickou posloupnost s diferencí platí: a) je-li 0, pak je zdola omezená, ale není shora omezená. b) je-li 0, pak je shora omezená, ale není zdola omezená c) je-li 0, pak je omezená shora i zdola.

11 Posloupnosti 11 Aritmetická posloupnost Varianta A Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí: 10 : 2 Vyjádříme všechny členy v soustavě rovnic pomocí prvního členu: Po úpravě dostaneme soustavu Z druhé rovnice plyne, že 20, což dosadíme do rovnice první Dopočítáme první člen Řešení úlohy tedy je: 2,0, ,1 20 0,12 Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: 2,0,1.

12 12 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) V aritmetické posloupnosti je 20, 4. Kolikátý člen je roven číslu 100? Řešení: 21. člen 2.) Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí: 2 8 Řešení: 3,2 3.) Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí: Řešení:, 2 4.) Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti, ve které platí: 6 15 Řešení: NŘ

13 Posloupnosti 13 Aritmetická posloupnost Varianta B Řešte rovnici s neznámou : Na levé straně máme dvě aritmetické posloupnosti (liché členy a sudé členy), obě s diferencí 10. Určíme součet lichých členů Obdobně určíme součet sudých členů a dosadíme do původní rovnice Upravíme , Neznámá musí být z množiny přirozených čísel, takže rovnice má pro nás pouze jedno řešení, přicházející v úvahu 11 Takže je 22. člen na levé straně, což je jedenáctý člen posloupnosti tvořené ze sudých členů, proto Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: 106

14 14 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) Řešte rovnici s neznámou : Řešení: 32 2.) Řešte rovnici s neznámou : Řešení: 96 3.) Řešte nerovnici s neznámou : Řešení: 26; 27; 28; 4.) Určete součet všech přirozených čísel, která vyhovují nerovnici Řešení:

15 Posloupnosti 15 Aritmetická posloupnost Varianta C V aritmetické posloupnosti známe třetí člen 18. Určete podmínku pro diferenci tak, aby platilo 150. Vyjádříme součet prvních devíti členů První člen vyjádříme pomocí třetího členu Devátý člen vyjádříme pomocí třetího členu Dosadíme do součtu Součet má být menší nebo roven Varianta A Varianta B Výsledek řešení: Varianta C

16 16 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) Tři čísla, která tvoří tři následující členy aritmetické posloupnosti, mají součet 60 a součin Určete tato čísla. Řešení: 15; 20; 25 2.) Mezi kořeny kvadratické rovnice vložte čtyři čísla tak, aby spolu s vypočtenými kořeny vzniklo šest následujících členů aritmetické posloupnosti. Řešení: 2; 3,2; 4,4; 5,6; 6,8; 8 3.) V aritmetické posloupnosti určete první člen a diferenci, víte-li, že platí: Řešení: 8,2 4.) V aritmetické posloupnosti je první člen 10 a diference 2. Vypočítejte člen, který je roven jedné šestině součtu všech členů předchozích. Řešení: 4, 30

17 Posloupnosti 17 Geometrická posloupnost Jde o další speciální typ posloupnosti. Posloupnost 1 se nazývá geometrická, právě když existuje takové reálné číslo, že pro každé přirozené číslo je 1 Číslo se nazývá kvocient geometrické posloupnosti. Platí tedy pro každé, že V geometrické posloupnosti platí: š, Pro součet prvních členů geometrické posloupnosti 1 s kvocientem platí: a) je-li 1, pak b) je-li 1, pak Vlastnosti geometrických posloupností Geometrická posloupnost 1 s kvocientem je a) rostoucí, právě když 1 0,1 nebo 1 0,1 b) klesající, právě když 1 0; 01 nebo 1 0,1 Geometrická posloupnost 1 s kvocientem a) je omezená, právě když 1 nebo 1 0 b) je zdola omezená, ale není shora omezená, právě když 1 0,1 c) je shora omezená, ale není zdola omezená, právě když 1 0,1 d) není omezená ani shora, ani zdola, právě když 1 0,1

18 18 Posloupnosti Geometrická posloupnost Varianta A Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí: 9 10 Vyjádříme všechny členy v soustavě pomocí prvního členu a dosadíme do soustavy Po úpravě ; Z druhé rovnice vyjádříme neznámou a dosadíme do první rovnice Upravíme Po zkrácení dostáváme

19 Posloupnosti 19 Máme kvadratickou rovnici , Úloha má tedy dvě řešení: ; 81 nebo 9; Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: ; 81 nebo 9; Příklady k procvičení: 1.) Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí: 1,5 40,5 Řešení: 0,5;3 2.) Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí: Řešení: 22; 2 3.) Určete první člen a kvocient geometrické posloupnosti, ve které platí: Řešení: 3; ; 4.) V geometrické posloupnosti je 64,. Kolikátý člen je roven číslu? Řešení: 12. člen

20 20 Posloupnosti Geometrická posloupnost Varianta B Vypočítejte součet prvních deseti členů geometrické posloupnosti, ve které platí: 16; 4 Určíme kvocient geometrické posloupnosti jako podíl druhého a prvního členu Nyní můžeme použít vzorec pro součet členů geometrické posloupnosti 1 1 do kterého dosadíme Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1.) Vypočítejte součet prvních devíti členů geometrické posloupnosti, ve které platí: 8,1 Řešení: 72 2.) Vypočítejte součet prvních jedenácti členů geometrické posloupnosti, ve které platí: Řešení: ,2

21 Posloupnosti 21 3.) Vypočítejte součet prvních deseti členů geometrické posloupnosti, ve které platí: 6,1 Řešení: 0 4.) V geometrické posloupnosti známe první člen a kvocient 2. Určete tak, aby platilo Řešení: 10

22 22 Posloupnosti Geometrická posloupnost Varianta C Délky hran kvádru tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti, součet délek všech hran kvádru je 84 cm. Vypočítejte povrch kvádru, víte-li, že jeho objem je 64. Označme hrany kvádru,, postupně,,. Objem kvádru je dán vztahem Po dosazení 64 4 Součet všech hran kvádru o stranách,, je Po dosazení Dosadíme 4 Po úpravě , ; 1 4

23 Posloupnosti 23 Hledané délky hran kvádru jsou: 1, 4, 16 Můžeme tedy vypočítat povrch podle vzorce Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: 168 Příklady k procvičení: 1.) Mezi kořeny kvadratické rovnice vložte čtyři čísla tak, aby spolu s vypočítanými kořeny vzniklo šest následujících členů geometrické posloupnosti. Řešení: 2; 2 4 ;2 16;4 2;4 8;8 2.) V geometrické posloupnosti s prvním členem 36 určete kvocient tak, aby platilo: Řešení: 3; ) V geometrické posloupnosti platí: 9. Určete,. Řešení: \0, 2 4.) Součet prvních tří členů geometrické posloupnosti je 38, součet následujících tří členů této posloupnosti je. Vypočítejte,,. Řešení: 18,,

24 24 Posloupnosti Limita posloupnosti Pojem limita posloupnosti je dosti náročný, proto si ho objasníme nejprve na příkladu: Vypište prvních šest členů posloupnosti, 1 2 a vyznačte jejich obrazy v soustavě souřadnic. Určíme prvních šest členů dosazením do předpisu posloupnosti za. 9 5 ; ; ; ; ; Z obrázku vidíme, že prvních šest členů posloupnosti se stále více přibližuje číslu 2. Lze říci, že se postupně zmenšuje vzdálenost obrazu členů posloupnosti od čísla 2. Vypočítáme si 2 pro prvních šest členů posloupnosti:

25 Pokusme se dokázat, že pro všechna přirozená čísla 7 je Vypočítáme tedy všechna, pro která platí 2 Tedy Pro všechna přirozená čísla 7 je 2. Zkusme zvolit ještě menší číslo než, např. 10, a pokusme se najít přirozené číslo takové, aby pro všechna přirozená čísla platilo To znamená, že podmínka je splněna od členu. Je tedy zřejmé, že ať zvolíme jakékoliv kladné reálné číslo ε, vždy najdeme takové, že pro všechna je 2. Říkáme, že posloupnost, 1 2 je konvergentní a číslo 2 nazýváme limita této posloupnosti. Zapisujeme lim Říkáme, že posloupnost je konvergentní, právě když existuje číslo takové, že platí: Ke každému 0 existuje tak, že pro všechna přirozená čísla je. Číslo se nazývá limita posloupnosti. Zapisujeme lim (čteme: limita pro n jdoucí k nekonečnu je rovna a). Posloupnosti, které nejsou konvergentní, se nazývají divergentní.

26 26 Posloupnosti Definici limity můžeme vyslovit také takto: Číslo se nazývá limita posloupnosti, právě když ke každému kladnému číslu ε existuje tak, že pro všechna přirozená čísla platí. Definici konvergence posloupnosti můžeme zapsat také takto: Říkáme, že posloupnost je konvergentní, právě když existuje číslo takové, že platí: Ke každému ε 0 existuje tak, že pro všechna přirozená čísla je ;. Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Každá konvergentní posloupnost je omezená. Věty o limitách posloupností 1.) Jestliže posloupnosti, jsou konvergentní a přitom lim,lim pak je konvergentní i posloupnost a platí: lim lim lim 2.) Jestliže posloupnost je konvergentní a je divergentní, pak je divergentní i posloupnost. 3.) Jsou-li, konvergentní posloupnosti, a platí lim,lim pak je konvergentní i posloupnost a platí: lim lim lim

27 Posloupnosti 27 4.) Jestliže posloupnosti, jsou konvergentní a přitom lim,lim pak je konvergentní i posloupnost a platí: lim lim lim 5.) Je-li posloupnost konvergentní a platí lim pak je konvergentní i posloupnost, kde je libovolné reálné číslo a platí lim lim 6.) Jsou-li, konvergentní posloupnosti, a platí lim,lim a přitom 0 a 0 pro všechna, pak je konvergentní i posloupnost a platí: lim lim lim 7.) Platí, že je konvergentní posloupnost a 1 lim 0 Konvergence aritmetických a geometrických posloupností Aritmetická posloupnost Aritmetické posloupnosti s diferencí 0 jsou konvergentní, aritmetické posloupnosti s diferencí 0 nejsou omezené, proto jsou divergentní. Geometrická posloupnost

28 28 Posloupnosti Geometrická posloupnost, ve které je 1, není omezená, a proto není konvergentní. Geometrická posloupnost s kvocientem 1 je konvergentní, její limita je 1. Geometrická posloupnost, ve které je 1, je konvergentní a její limita je 0. Nevlastní limita posloupnosti Říkáme, že posloupnost má nevlastní limitu plus nekonečno, právě když pro každé reálné číslo existuje takové, že pro všechna přirozená čísla je. Zapisujeme lim Říkáme, že posloupnost má nevlastní limitu minus nekonečno, právě když pro každé reálné číslo existuje takové, že pro všechna přirozená čísla je. Zapisujeme lim Posloupnosti, které mají nevlastní limitu nebo, nepatří mezi konvergentní posloupnosti; jsou to posloupnosti divergentní. Pokud tedy používáme pojem limita, máme vždy na mysli vlastní limitu. Pro každou posloupnost nastane právě jeden z těchto případů: 1.) Posloupnost je konvergentní a její limitou je nějaké reálné číslo : lim 2.) Posloupnost je divergentní a má nevlastní limitu : lim 3.) Posloupnost je divergentní a má nevlastní limitu : lim 4.) Posloupnost je divergentní a přitom nemá ani nevlastní limitu, ani nevlastní limitu.

29 Posloupnosti 29 Limita posloupnosti Varianta A Je dána posloupnost,. a) vypište prvních devět členů této posloupnosti b) dokažte, že pro všechna je 1; 2. c) ověřte, že pro všechna přirozená čísla 10 je 1 d) je-li posloupnost konvergentní, určete její limitu a) 2; ; 0; ; ; ; ; ; b) c) CBD 1 d) 6 CBD 3 3 lim lim 3 lim lim lim lim Varianta A Varianta B Varianta C

30 30 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) Je dána posloupnost,. Posloupnost je konvergentní, její limita je 1. Zvolte 1 a určete všechna, pro která platí 1. Řešení: 2.) J e dána posloupnost,. Posloupnost je konvergentní, její limita je 1. Zvolte 0,5 a určete všechna, pro která platí 1. Řešení: 1 3.) J e dána posloupnost,. Posloupnost je konvergentní, její limita je 1. Zvolte 5 10 a určete všechna, pro která platí 1. Řešení: 19 4.) Je dána posloupnost 0,2. Řešení:, 0,2 10,. Ověřte, že pro všechna přirozená čísla 10 je,

31 Posloupnosti 31 Limita posloupnosti Varianta B Rozhodněte, které z posloupností jsou konvergentní a určete jejich limity. a) b) c) d) a) posloupnost je konvergentní b) posloupnost je divergentní lim lim 0 1 c) posloupnost je konvergentní d) posloupnost je konvergentní 3 57 lim 2 lim lim 7 lim Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení:a) K; 0. b) D. c) K;. d) K; 0.

32 32 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) Vypočítejte: Řešení: 3 2.) Vypočítejte: Řešení: 0 3.) Vypočítejte: Řešení: 0 4.) Vypočítejte: Řešení: 4 lim 31 lim 7 5 lim 6 lim 1 4

33 Posloupnosti 33 Limita posloupnosti Varianta C Vypočítejte: 12 lim 2 3 V čitateli máme aritmetickou posloupnost s diferencí 1, takže určíme její součet. 2 1 Dosadíme do čitatele lim lim lim Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: Příklady k procvičení: 1.) Vypočítejte: Řešení: 3 2.) Vypočítejte: Řešení: lim 1 2 lim 2 1 2

34 34 Posloupnosti 3.)Vypočítejte: lim Řešení: 4.) Vypočítejte: lim Řešení:

35 Posloupnosti 35 Nekonečná geometrická řada Je dána geometrická posloupnost, pro jejíž koeficient platí 1. Vytvořme posloupnost částečných součtů: Lze dokázat, že tato posloupnost je konvergentní. Je-li geometrická posloupnost, pro jejíž kvocient platí 1, pak posloupnost, je konvergentní a platí lim 1. Důkaz: Protože 1, je posloupnost konvergentní a její limita je 0. Vypočítáme tedy limitu posloupnosti. lim lim lim lim Nekonečnou geometrickou řadou se nazývá symbol který se zapisuje též ve tvaru, a čteme suma od rovno jedné do nekonečna. Pokud je posloupnost konvergentní, říkáme, že nekonečná řada je konvergentní, a limitu nazýváme součet nekonečné řady. Jestliže posloupnost je divergentní, říkáme, že nekonečná řada je divergentní.

36 36 Posloupnosti Je-li nekonečná řada konvergentní a je-li její součet roven, pak zapisujeme Symbolem sumy tedy označujeme nejen nekonečnou řadu, ale také její součet, pokud existuje. Nekonečná geometrická řada, ve které 0, je konvergentní, právě když pro její kvocient platí 1. Pro součet konvergentní nekonečné geometrické řady platí 1

37 Posloupnosti 37 Nekonečná geometrická řada Varianta A Periodické číslo 5,487 zapište zlomkem v základním tvaru. Číslo 5,487 můžeme zapsat ve tvaru: Uvažujme tedy nekonečnou geometrickou řadu čili řadu Jde o nekonečnou geometrickou řadu s kvocientem 10. Tato řada je konvergentní ( 1) a její součet Takže číslo 5,487 můžeme zapsat ve tvaru Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení:

38 38 Posloupnosti Příklady k procvičení: 1.) Periodické číslo 0; 8 zapište zlomkem v základním tvaru. Řešení: 2.) Periodické číslo 0, 370 zapište zlomkem v základním tvaru. Řešení: 3.) Periodické číslo 1,032 zapište zlomkem v základním tvaru. Řešení: 4.) Periodické číslo 25,67 zapište zlomkem v základním tvaru. Řešení:

39 Posloupnosti 39 Nekonečná geometrická řada Varianta B Určete, pro která je nekonečná geometrická řada konvergentní a potom určete její součet. 4 Řadu můžeme rozepsat Kvocient tedy je Aby byla řada konvergentní, musí platit Najdeme nulový bod absolutní hodnoty 4 1.) V intervalu ; 4 je výraz v absolutní hodnotě záporný, takže řešíme nerovnici Jmenovatel na levé straně je záporný, takže při vynásobení nerovnice tímto jmenovatelem musíme změnit znaménko nerovnosti ; 5 2.) V intervalu 4; je výraz v absolutní hodnotě kladný, takže řešíme nerovnici Jmenovatel na levé straně je kladný, takže při vynásobení nerovnice tímto jmenovatelem neměníme znaménko nerovnosti ;

40 40 Posloupnosti Řada je tedy konvergentní pro ; 5 3;. Pak můžeme určit její součet Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: ; 5 3; ; Příklady k procvičení: 1.) Určete, pro která je nekonečná geometrická řada konvergentní a potom určete její součet. Řešení: ; ; ) Určete, pro která je nekonečná geometrická řada konvergentní a potom určete její součet. 1 2 Řešení: 0; 1; 3.) Určete, pro která je nekonečná geometrická řada konvergentní a potom určete její součet. Řešení: 0,01; 01; 4.) Řešte rovnici s neznámou Řešení: 0,

41 Posloupnosti 41 Nekonečná geometrická řada Varianta C Nad výškou rovnostranného trojúhelníka je sestrojen rovnostranný trojúhelník, nad jeho výškou je sestrojen rovnostranný trojúhelník atd. Postup se stále opakuje. Jak velký je součet obsahů všech trojúhelníků, má-li strana trojúhelníka délku? Výška v trojúhelníku je Obsah tohoto trojúhelníku tedy je Výška v trojúhelníku je Obsah tohoto trojúhelníku je Určíme kvocient jako podíl obsahů

42 42 Posloupnosti Pak součet řady je Varianta A Varianta B Varianta C Výsledek řešení: 3 Příklady k procvičení: 1.) Do čtverce o délce strany je vepsána kružnice, do ní je znovu vepsán čtverec, do tohoto čtverce je vepsána opět kružnice atd. Vypočítejte součet obsahů všech takto získaných čtverců. Řešení: 2 2.) Vypočítejte délku nekonečné spirály, která vznikne spojením bodů,,,, čtvrtkružnicemi. Střed první čtvrtkružnice je v bodě 0; 0, krajní body jsou 4; 0; 0; 4. Střed druhé čtvrtkružnice je v bodě 0; 2, krajní body jsou 0; 4, 2; 2. Střed třetí čtvrtkružnice je v bodě 1; 2, krajní body jsou 2; 2; 1; 1. Střed čtvrté čtvrtkružnice je v bodě 1; 1,5, krajní body jsou 1; 1; 0,5; 1,5. Tento postup stále opakujeme. Řešení: 4 3.) Vypočítejte délku nekonečné lomené čáry, která se skládá z úseček,,,,. Souřadnice krajních bodů úseček jsou 1; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,75; 0,25; 0,75; 0,25; 0,625 Řešení: 4 4.) V daném rovnostranném trojúhelníku o straně 6 sestrojte kolmici z vrcholu na stranu, patu kolmice označte. Bodem veďte rovnoběžku se stranou, průsečík této rovnoběžky se stranou označte. Patu kolmice z bodu na stranu označte, průsečík strany a rovnoběžky se stranou vedené bodem označte. Patu kolmice z bodu na stranu označte, průsečík strany a rovnoběžky s vedené bodem označte. Tento postup stále opakujte. Vypočítejte délku nekonečné lomené čáry, která vznikne uvedeným způsobem. Řešení:

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Vzorcem pro n-tý člen posloupnosti, např.:, Rekurentně zadáním prvního členu a rekurentního vzorce, který vyjadřuje, např.: výčtem prvků graficky

Vzorcem pro n-tý člen posloupnosti, např.:, Rekurentně zadáním prvního členu a rekurentního vzorce, který vyjadřuje, např.: výčtem prvků graficky Posloupnosti Motivace Víš, jaký bude následující člen v řadách 2, 4, 6, 8,? a 2, 4, 8, 16,?? Urči součet řady Jak převedeš číslo na zlomek? 1 Definice posloupnosti Posloupnost je funkce. Definiční obor

Více

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE

GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE GONIOMETRIE A TRIGONOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE

Více

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0.

II. Zakresli množinu bodů, ze kterých vidíme úsečku délky 3 cm v zorném úhlu větším než 30 0 a menším než 60 0. Ukázky typových maturitních příkladů z matematiky..reálná čísla. 3} x R; I. Zobrazte množiny A = {x є 3} < + x R; B = {x є II. Zapište ve tvaru zlomku číslo, 486.Komplexní čísla. I. Určete a + b, a - b,

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Cvičení z matematiky Náplň: Systematizace a prohloubení učiva matematiky Třída: 4. ročník Počet hodin: 2 Pomůcky: Učebna s dataprojektorem, PC, grafický program, tabulkový procesor Číselné obory

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY Daniel Nechvátal :: maturitní otázky z matematiky 008 :: MOCNINY A ODMOCNINY ) Zjednodušte následující výrazy a určete, pro které hodnoty proměnných mají smysl a) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] : n n n n b) [

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU

SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU SBÍRKA ÚLOH PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY NA VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol,

Více

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová,

Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti. Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, E-sbírka příkladů Seminář z matematiky Evropský sociální fond Praha & EU: investujeme do vaší budoucnosti Daniel Turzík, Miroslava Dubcová, Pavla Pavlíková Obsah 1 Úpravy výrazů................................................................

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava I Úprav algebraických výrazů zlomk, rozklad kvadratického trojčlenu,

Více

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl:

2. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku a zlomek uveďte v základním tvaru. 4. Upravte a stanovte podmínky, za kterých má daný výraz smysl: KVINTA úlohy k opakování 1. Jsou dány množiny: = {xr; x - 9 5} B = {xr; 1 - x } a) zapište dané množiny pomocí intervalů b) stanovte A B, A B, A - B, B A. Zapište daná racionální čísla ve tvaru zlomku

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra:

β 180 α úhel ve stupních β úhel v radiánech β = GONIOMETRIE = = 7π 6 5π 6 3 3π 2 π 11π 6 Velikost úhlu v obloukové a stupňové míře: Stupňová míra: GONIOMETRIE Veliost úhlu v oblouové a stupňové míře: Stupňová míra: Jednota (stupeň) 60 600 jeden stupeň 60 minut 600 vteřin Př. 5,4 5 4 0,4 0,4 60 4 Oblouová míra: Jednota radián radián je veliost taového

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAIZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání

METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gmnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh:

Více

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka úloh z matematiky Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 Sbírka úloh z matematiky v rámci projektu královéhradeckého kraje zavádění inovativních metod výuky pomocí ICT v předmětu matematika

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

Pokyny k hodnocení MATEMATIKA

Pokyny k hodnocení MATEMATIKA ILUSTRAČNÍ TEST MAIZD4C0T0 Pokyny k hodnocení MATEMATIKA Pokyny k hodnocení úlohy Vyznačte na číselné ose obraz čísla 0,6. 0,6 3 apod. NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ Chybně vyznačený obraz, resp. není zřejmé, kde

Více

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 <

Opakování k maturitě matematika 4. roč. TAD 2 < 8.. Otázka číslo Mocniny a odmocniny. b.) Zjednodušte: 6 b. b Opakování k maturitě matematika. roč. TAD : 6.) Zjednodušte: 6 6.) Vypočtěte: a. y : ( a. y ) =.) Usměrněte zlomek =.. Otázka číslo Lineární

Více

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA

M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA M - Příprava na 1. zápočtový test - třída 3SA Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru

Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Rovnice a nerovnice v podílovém tvaru Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015

Nekonečné číselné řady. January 21, 2015 Nekonečné číselné řady January 2, 205 IMA 205 Příklad 0 = 0 + 0 +... + 0 +... =? n= IMA 205 Příklad n= n 2 + n = 2 + 6 + 2 +... + n 2 +... =? + n s = 2 s 2 = 2 3... s 3 = 3 4 IMA 205 Příklad (pokr.) =

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI

Posloupnosti a jejich konvergence POSLOUPNOSTI Posloupnosti a jejich konvergence Pojem konvergence je velmi důležitý pro nediskrétní matematiku. Je nezbytný všude, kde je potřeba aproximovat nějaké hodnoty, řešit rovnice přibližně, používat derivace,

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Aplikace derivace a průběh funkce

Aplikace derivace a průběh funkce Aplikace derivace a průběh funkce Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom.

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. @213 17. Speciální funkce Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. Nyní si řekneme něco o třech

Více

14. Exponenciální a logaritmické rovnice

14. Exponenciální a logaritmické rovnice @148 14. Exponenciální a logaritmické rovnice Rovnicím, které obsahují exponencielu resp. logaritmus, říkáme exponenciální resp. logaritmické rovnice. Při řešení exponenciálních a logaritmických rovnic

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Integrální počet VY_32_INOVACE_M0308. Matematika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ..07/.5.00/3.0 Zlepšení podmínek pro

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATURITNÍ OTÁZKY Z MATEMATIKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1. Výroková logika a teorie množin Výrok, pravdivostní hodnota výroku, negace výroku; složené výroky(konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence);

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy

4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 9. ročník 4. Lineární nerovnice a jejich soustavy 5 > 0 ostrá nerovnost 5.0 50 neostrá nerovnost ( používáme pouze čísla) ZNAKY NEROVNOSTI: > je větší než < je menší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h)

Příklad 1. Řešení 1a Máme řešit rovnici ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 1. Řešte v R rovnice: 8 3 5 5 2 8 =20+4 1 = + c) = f) +6 +8=4 g) h) Příklad Řešte v R rovnice: a) 8 3 5 5 2 8 =20+4 b) = + c) = d) = e) + =2 f) +6 +8=4 g) + =0 h) = Řešení a Máme řešit rovnici 8 3 5 5 2 8 =20+4 Zjevně jde o lineární rovnici o jedné neznámé. Nejprve roznásobíme

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch

MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch MATEMATIKA 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch Marie Hojdarová Jana Krejčová Martina Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN: 978-80-87035-94-8

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Kód uchazeče ID:... Varianta: 14

Kód uchazeče ID:... Varianta: 14 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze Přijímací zkouška z matematiky 2013 Kód uchazeče ID:.................. Varianta: 14 1. V lednu byla zaměstnancům zvýšena mzda o 16 % prosincové mzdy. Následně

Více

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení.

Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. @083 6 Polynomické funkce Poznámka: V kurzu rovnice ostatní podrobně probíráme polynomické rovnice a jejich řešení. Definice: Polynomická funkce n-tého stupně (n N) je dána předpisem n n 1 2 f : y a x

Více

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol OPERACE

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické klíčové aktivity

Více

Kód uchazeče ID:... Varianta:

Kód uchazeče ID:... Varianta: Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze Přijímací zkouška z matematiky 01 Kód uchazeče ID:.................. Varianta: 1. Mějme dvě čísla zapsaná v sedmičkové soustavě 3456 7 a 3310 7. Vyjádřete

Více

Očekávaný výstup Pracovní list se skládá ze dvou částí teoretické, kde si žák připomene vlastnosti funkcí a praktické, kde tyto funkce určuje.

Očekávaný výstup Pracovní list se skládá ze dvou částí teoretické, kde si žák připomene vlastnosti funkcí a praktické, kde tyto funkce určuje. Číslo projektu Škola Autor Číslo materiálu Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Renata

Více

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic Řešení slovních úloh představuje spojení tří, dnes bohužel nelehkých, úloh porozumění čtenému textu (pochopení zadání), jeho matematizaci (převedení na rovnici)

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

GONIOMETRICKÉ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol GONIOMETRICKÉ

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: červen 2012 Klíčová slova: Matematika a její aplikace Podobnost, funkce, goniometrické funkce, lomený

Více

KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy

KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy KOMPENDIUM ZNALOSTÍ Z MATEMATIKY PRO VŠ EKONOMICKÉHO SMĚRU souhrny, řešené úlohy a pracovní listy Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu: Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících

Více

Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně.

Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně. @021 3. Řešení grafické přímka v kartézské soustavě souřadnic Nejprve si uděláme malé opakování z kurzu Množiny obecně. Rovnice ax + by + c = 0, kde aspoň jedno z čísel a,b je různé od nuly je v kartézské

Více

Rovnice v oboru komplexních čísel

Rovnice v oboru komplexních čísel Rovnice v oboru komplexních čísel Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_01a

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE ELIPSY

ANALYTICKÁ GEOMETRIE ELIPSY Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ANALYTICKÁ

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

5. Interpolace a aproximace funkcí

5. Interpolace a aproximace funkcí 5. Interpolace a aproximace funkcí Průvodce studiem Často je potřeba složitou funkci f nahradit funkcí jednodušší. V této kapitole budeme předpokládat, že u funkce f známe její funkční hodnoty f i = f(x

Více

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar

Matematika Kvadratická rovnice. Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice je matematický zápis, který můžeme (za pomoci ekvivalentních úprav) upravit na tvar ax 2 + bx + c = 0. x neznámá; v kvadratické rovnici se vyskytuje umocněná na

Více

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ

PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ PLANIMETRIE, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

MATEMATIKA+ MAIPD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA+ MAIPD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA+ DIDAKTICKÝ TEST MAIPD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 8 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï

15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï 15. KubickÈ rovnice a rovnice vyööìho stupnï Čas od času je možné slyšet v pořadech o počasí jména jako Andrew, Mitch, El Ňiňo. otom následuje zpráva o katastrofálních vichřicích, uragánech a jiných mimořádných

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou

Více

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ NOVÁ MTURITNÍ ZKOUŠK Ilustrační test 2008 Základní úroveň obtížnosti MVCZMZ08DT MTEMTIK ZÁKLDNÍ ÚROVEŇ DIDKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 8 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Úlohy řešte v testovém

Více