6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, Program:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program:"

Transkript

1 6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, Program: Registrace účastníků Úvod a zahájení konference přestávka blok náslechových hodin a workshopů v učebnách blok náslechových hodin a workshopů v učebnách blok náslechových hodin a workshopů v učebnách blok náslechových hodin a workshopů v učebnách Finále soutěže o nejlepší interaktivní výukový materiál pro Smart Board Hlasování - výsledek soutěže Ukončení konference Dodržujte, prosím, stanovený počet osob a začátky jednotlivých bloků.

2 UČEBNA č. 11 č. 23 č. 25 č. 26 č. 27 č. 37 Č. 46 Velký sál MŠ 1. BLOK :10 Netestujte, protože musíte, ale protože to pomáhá! Dušan Slovák Výtvarná výchova (7. ročník) Mgr. Věra Novotná Anglický jazyk (9. ročník) Helena Boušková Český jazyk (6. ročník) Mgr. Petr Schmied Český jazyk (3. ročník) Mgr. Miloslava Peňázová Přírodopis (8. ročník) Mgr. Roman Tlapák Matematika (5. ročník) 2. BLOK 10:20 11:05 Interaktivní svět Nakladatelství Fraus Dušan Slovák Český jazyk (1. ročník) Mgr. Věra Novotná Jak na cizí jazyky nejen s interaktivní tabulí Mgr. Roman Kopecký Občanská výchova + Dějepis (7. ročník) Mgr. Petr Schmied Prvouka (3. ročník) Mgr. Miloslava Peňázová Chemie (9. ročník) Mgr. Jitka Urbanová Vlastivěda (5. ročník) 3. BLOK 11:15 12:00 Zapojte žáky 2. atraktivně (pokročilé) Mgr. Petra Chotěborská Zapojte žáka 2. atraktivním DUMem (zač.) Mgr. Vladimíra Navrátilová Probuďte zájem vašich žáků o přírodní vědy s PASCO Mgr. Iva Loužecká Konzultace bez dětí Mgr. Miloslava Peňázová Učte přírodní vědy atraktivně aneb interaktivní nápady nejen do hodin matematiky Mgr. Eva Holá Snadné a rychlé ověření znalostí žáků Klub ředitelů 1 Klub ředitelů 2 Klub ředitelů 3 Využití interaktivní tabule v MŠ není žádná věda 4. BLOK 12:05 12:50 Zapojte žáky 1. atraktivně (pokročilé) Mgr. Zuzana Pohlová Zapojte žáka 1. atraktivním DUMem (zač.) Mgr. Vladimíra Navrátilová Každý sám a přesto ve skupině (digitální třída) Mgr. Eva Holá Konzultace bez dětí 13:00 14:00 Finále soutěže o nejlepší interaktivní výukový materiál pro Smart Board 14:00 14:30 Hlasování - výsledek soutěže 14:30 15:00 Závěr Konference

3 1. Blok náslechů a workshopů: 9:25 10:10 Netestujte, protože musíte, ale protože to pomáhá! (workshop) Učebna:č. 11, lektor: Dušan Slovák Tvořte efektivně vlastní úlohy, sestavujte testy a jejich vyhodnocení dle vlastní potřeby s nástrojem FlexiTest. Naučte se využívat jednoduché filtrování dle potřebných kritérií, objektivní srovnání žáků, rychlé prověření problematiky, sledování jednotlivce i celé třídy. K testování můžete využívat i hlasovátka SMART Response. Výtvarná výchova 7. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 23, vyučující: Mgr. Věra Novotná Přijďte se inspirovat, jak lze využít interaktivní tabuli ve výuce výtvarné výchovy. Anglický jazyk 8. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 25, vyučující: Helena Boušková Přijďte se podívat na zapojení žáků při výuce anglického jazyka pomocí jazykové laboratoře Robotel a dalších technologií. Výuka cizích jazyků je zábavná a velice efektivní. Český jazyk 6. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 26, vyučující: Mgr. Petr Schmied Během hodiny budete mít možnost shlédnout výuku jazykové výchovy, problematiku hlásek, slov a gramatiky. Využity budou kromě interaktivní tabule také nástroje Lesson Activitvy Toolkit a vizualizér. Český jazyk 3. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 27, vyučující: Mgr. Miloslava Peňázová Během hodiny českého jazyka se můžete podívat, jak lze využít prvky interaktivní výuky na prvním stupni základní školy a inspirovat se, jakým způsobem lépe zapojit žáky do výuky. Chemie 9. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 37, vyučující: Mgr. Jitka Urbanová Chemické sloučeniny a vazby interaktivně a zábavně! Během hodiny budou probírány sloučeniny uhlíku, k tomu bude využita práce s Lesson Activity Toolkit. Matematika 5. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 46, vyučující: Aritmetika, hmotnost a jednotky jednoduše pomocí interaktivní tabule a nástrojů Lesson Activity Toolkit! Klub ředitelů I. Třída: Velký sál Přijďte probrat témata a sdílet své zkušenosti týkající se otázky úspor, které lze investovat do ICT na školách, internetové telefonie, změn dodavatelů energií nebo úspor při tisku a kopírování. Využití interaktivní tabule v MŠ není žádná věda (náslechová hodina) I u předškoláků má využití interaktivní tabule smysl.

4 2. Blok náslechů: 10:20 11:05 Interaktivní svět Nakladatelství Fraus (workshop) Učebna:č. 11, lektor: Dušan Slovák Výuka 21. století neznamená pouze výklad látky, ale představuje vzájemnou provázanost výukového procesu mezi učitelem, žákem a rodičem. Pro realizaci moderní výuky připravujeme a vyvíjíme řadu materiálů představíme interaktivní učebnici druhé generace s možností vkládat vlastní materiály a zároveň tvorbu vlastních interaktivních materiálů. Představíme i novinku - portál flexibooks.cz Pokud chcete získat interaktivní učebnici ZDARMA pro své žáky, tak navštivte tento seminář. Český jazyk 1. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 23, vyučující: Mgr. Věra Novotná Přijďte se podívat na hodinu čtení v 1. ročníku základní školy s kolektivním logopedickým cvičením pod vedením zkušené logopedky. Přesvědčte se o možnosti využití interaktivní tabule i ve speciálních hodinách logopedie. Jak na cizí jazyky nejen s interaktivní tabulí (workshop) Učebna:č. 25, lektor: Mgr. Roman Kopecký Přijďte se inspirovat, jak snadno zapojit žáka do výuky cizích jazyků s pomocí interaktivní výuky. Cizí jazyky jsou součástí každodenního života, motivujte žáky k jejich studiu zajímavou výukovou hodinou. Občanská výchova + Dějepis 7. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 26, vyučující: Mgr. Petr Schmied Ústředním tématem této náslechové hodiny bude státní svátek 28. října.látka bude obohacena cvičením s Lesson Activity Toolkit. Prvouka 3. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 27, vyučující: Mgr.Miloslava Peňázová Měření teploty dnes již neznamená pouze využití běžného teploměru. V hodině prvouky budou využity nejen nástroje Lesson Activity Toolkit, ale také čidlo PASCA a software SPARK, které dohromady hodinu ozvláštní a žáci jsou do výuky více zapojeni. Vlastivěda 5. ročník (náslechová hodina) Třída: č. 46, vyučující: V hodině vlastivědy se můžete podívat na využití hlasovacího systému SMART Response, který umožňuje ověřit znalosti žáků rychle a efektivně, navíc můžete ukládat výsledky žáků a porovnávat je během celého jejich studia. Klub ředitelů II. Třída: Velký sál Podělte se v diskuzi o své zkušenosti se změnou legislativy a problémy z praxe.

5 3. Blok náslechů a workshopů: 11:25 12:00 Zapojte žáky 2. atraktivně (pokročilé), (workshop) Učebna:č. 11, lektor: Mgr. Petra Chotěborská Už ovládáte základní nástroje autorského programu SMART Notebook a tvoříte vlastní digitální učební materiály? Inspirujte se novinkami, které přináší nová verze autorského programu SMART Notebook 11. Naučte se tvořit vlastní flashové animace, pracovat s rozšířenými možnostmi multimédií i tabulek a vytvářejte atraktivnější, přehlednější DUMy. Zapojte žáka 2. atraktivně (začátečník), (workshop) Učebna:č. 25, lektor: Mgr. Vladimíra Navrátilová Používáte SMART Board krátce a chcete se dozvědět více a inspirovat se? Ukážeme Vám tipy a triky, dozvíte se pravidla tvorby vašich DUMů s novou verzí autorského programu SMART Notebook 11, který nabízí celou řadu dalších nástrojů. Probuďte zájem vašich žáků o přírodní vědy s PASCO, (workshop) Učebna:č. 26, lektor: Mgr. Iva Loužecká, DiS. Chcete vzbudit v žácích hlubší zájem v oblasti přírodních věd? Přijďte si vyzkoušet nástroje PASCO, které efektivní cestou podporují přírodovědnou gramotnost vašich žáků. Při experimentování v odborných učebnách nebo výuce v terénu snadno odhalíte zákonitosti přírody. Učte přírodní vědy atraktivně aneb interaktivní nápady nejen do hodin matematiky (workshop) Učebna:č. 37, lektor: Mgr. Eva Holá Připravte pro své žáky zajímavou hodinu z oblasti přírodních věd a umožněte jim zábavně poodhalit zákonitosti přírody v každodenním životě. Využijte k tomu nejen interaktivní tabuli, ale zařaďte i systém PASCO, který je ideální nejen pro výuku v odborných učebnách, ale i v terénu. Snadné a rychlé ověření znalostí vašich žáků (začátečník), (workshop) Učebna:č. 46, lektor: Nezdržujte se vytvářením písemných testů, ověřte si znalosti svých žáků rychle a jednoduše. Tímto způsobem hodnocení oživíte hodiny, zvýšíte a udržíte pozornost žáků, získáte okamžité výsledky, které můžete archivovat. Přijďte a nechte se zapojit do praktických ukázek převážně z matematiky a anglického jazyka. Klub ředitelů 3 Třída: Velký sál Jak se vyvíjí výuka v 21. století? Vidíte pod pojmem testování pouze povinné prověrky pro žáky? Jaký je vztah žáků k přírodním vědám? Přijďte debatovat o těchto tématech. V rámci workshopu Vám budou představeny také výhody portálu na němž naleznete mnoho užitečných informací, kvalitních DUMů a zajímavých článků.

6 4. Blok náslechů a workshopů: 12:05 12:50 Zapojte žáky 1. atraktivně (pokročilé), (workshop) Učebna:č. 11, lektor: Mgr. Zuzana Pohlová Už ovládáte základní nástroje autorského programu SMART Notebook a tvoříte vlastní digitální učební materiály? Inspirujte se novinkami, které přináší nová verze autorského programu SMART Notebook 11. Naučte se tvořit vlastní flashové animace, pracovat s rozšířenými možnostmi multimédií i tabulek a vytvářejte atraktivnější, přehlednější DUMy. Zapojte žáka 1. atraktivním DUMem (začátečník), (workshop) Učebna:č. 25, lektor: Mgr. Vladimíra Navrátilová Používáte SMART Board krátce a chcete se dozvědět více a inspirovat se? Ukážeme Vám tipy a triky, dozvíte se pravidla tvorby vašich DUMů s novou verzí autorského programu SMART Notebook 11, který nabízí celou řadu dalších nástrojů. Každý sám a přesto ve skupině (digitální třída), (workshop) Učebna: č. 26, lektor: Mgr. Eva Holá Přijďte se inspirovat jak zapojit žáky i s jejich vlastními počítači nebo tablety ve SMART digitální třídě, kde můžete lépe řídit práci ve skupině, zadávat, kontrolovat a vyhodnocovat jednotlivé úkoly a ověřovat znalosti. Kromě monitorování práce žáka na dálku, můžete do výuky zapojit také rodiče.

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

David Flesar, Nová škola. Pavel Milota. Martin Pešek a Mgr. Jaroslav Bis - TEV Pardubice s.r.o., ActivPartner pro Východní Čechy a Vysočinu

David Flesar, Nová škola. Pavel Milota. Martin Pešek a Mgr. Jaroslav Bis - TEV Pardubice s.r.o., ActivPartner pro Východní Čechy a Vysočinu Užijte si ukázku interaktivní výuky s mnohokrát oceněným SW ActivInspire v kombinaci s interaktivní tabulí ActivBoard, systémem dvou per ActivArena a odpovědními systémy ActiVote a ActivExpression. Na

Více

EDIČNÍ PLÁN. 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

EDIČNÍ PLÁN. 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 2014 EDIČNÍ PLÁN 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia obsah 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ a JŠ o nakladatelství 3 získaná ocenění 4 i-učebnice Flexibooks a i-učebnice FlexiLearn 5 aplikace 6 FRAUS systém ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT B3 HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 14. 04. 2015-1 - OBSAH ÚVOD.............................................. 3 Editování aplikací a vytváření

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE PRO VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011 2012

Výroční zpráva za školní rok 2011 2012 Výroční zpráva za školní rok 2011 2012 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou 11. 10. 2012 a pedagogickou radou dne 8. 10.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více