GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640"

Transkript

1 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

2 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka Litomyšl IČO telefon, fax e mail webové stránky ředitel školy zástupce ředitele výchovný poradce Otakar Karlík RNDr. Ludmila Kynclová Mgr. Karel Štarman počet učitelů 34 počet žáků 352 počet tříd 12 2

3 Slovo ředitele úvodem Školní rok 2004/2005 byl jubilejním 360. školním rokem Gymnázia Aloise Jiráska, jednoho z nejstarších gymnázií v Čechách. Byl to rok významný i pro mě osobně, protože byl zároveň čtrnáctým a posledním rokem mého působení ve funkci ředitele školy. Jsem rád, že i přes nepříznivou finanční situaci v českém školství se podařilo uskutečnit alespoň část plánovaných investic. V suterénu školy se objevila další stovka šatních skříněk a byla kvalitně provedena rekonstrukce umývárny stavební firmou pana Šmolíka. Nejvýznamnější akcí však byla modernizace učebny výpočetní techniky, která umožní zas na nějaký čas držet krok v této oblasti. V tomto školním roce se začala naplno využívat i nová učebna cizích jazyků, po které volali žáci i učitelé již několik let, a kterou se podařilo vybudovat hlavně díky štědrosti místních podnikatelů a rodičů žáků školy, kteří přispěli nemalými částkami na uskutečnění tohoto rozsáhlého záměru. Přijímací zkoušky na školní rok 2005/2006 ukázaly, že o Gymnázium Aloise Jiráska je stále zájem. Stejný a vyšší zájem přeji do budoucna svému nástupci Mgr. Pavlu Koliskovi, který nejlépe obstál v konkursním řízení a od 10. srpna 2005 se ujímá ředitelské funkce. Všem příznivcům Gymnázia A. Jiráska z řad veřejnosti a všem pedagogům a ostatním zaměstnancům gymnázia za dlouholetou spolupráci děkuje Otakar Karlík, do ředitel školy 3

4 Učební plán čtyřletého studia předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 0 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 Latina / Deskript. geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět Volitelné a nepovinné předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Seminář a cvičení z matematiky, fyziky, chemie, biologie, Seminář z dějepisu, zeměpisu, Společensko-vědní seminář, Deskriptivní geometrie, Informatika a výpočetní technika, Seminář z hudební výchovy, Seminář z výtvarné výchovy. 4

5 Učební plán osmiletého studia předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 Občanská výchova Dějepis Zeměpis Rýsování Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pozn.: Učební plán v kvintě, sextě, septimě a oktávě je stejný jako učební plán 1.,2., 3. a 4. ročníku čtyřletého studia. 5

6 Matematika Účast studentů na soutěžích a olympiádách Matematická olympiáda Okresní kolo MO pro kategorie Z6, Z7, Z8 proběhlo 6. dubna na našem gymnáziu. Soutěže se zúčastnilo 70 žáků z celého okresu. Naši žáci obsadili přední místa. Okresní kolo MO, kategorie Z6 (6. třída ZŠ a prima víceletých gymnázií) 1. místo: Monika Švarcová, prima Okresní kolo MO, kategorie Z7 (7. třída ZŠ a sekunda víceletých gymnázií) místo: Milan Beneš, sekunda Okresní kolo MO, kategorie Z9 (9. třída ZŠ a kvarta víceletých gymnázií) Místo konání Svitavy 3. místo: Sylva Jakoubková místo: Jan Král a Kristýna Obrtelová; všichni z kvarty. Do krajského kola postoupili Sylva Jakoubková a Jan Král. Krajské kolo MO, kategorie C 1. místo: František Kalibán, kvinta Jako vítěz krajského kola se zúčastnil celostátního soustředění řešitelů MO v Jevíčku. Krajské kolo MO, kategorie B 3. místo: Lucie Pekařová, sexta Pythagoriáda Školního kola se zúčastnili všichni studenti primy a sekundy. Do okresního kola postoupil jeden student z každé třídy. V okresním kole místo obsadila Monika Švarcová z primy. Matematický klokan celosvětová soutěž Již tradičně koncem března se této soutěže zúčastňují všichni studenti školy v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Řeší 24 příkladů různé obtížnosti a mohou získat maximálně 120 bodů. 6

7 Vyhodnocení školního kola: Kategorie Třída Počet žáků Prům. počet bodů Nejlepší ve třídě Benjamin prima 28 66,29 Matěj Dostál (106 b.) sekunda 26 80,31 Lukáš Charamza (120 b.) Kadet tercie 27 50,14 Petr Bubeníček (84 b.) kvarta 29 57,62 Kristína Martišková (91 b.) Junior kvinta 24 53,25 František Kalibán (104 b.) 1. ročník 28 46,82 Lukáš Ropek (75 b.) 2. ročník 30 51,90 Tomáš Hrubeš (86 b.) sexta 22 51,81 Jan Mikulecký (85 b.) Student 3. ročník 8 49,63 Marie Novotná (67 b.) 4. ročník 10 49,20 Martina Stodolová (63 b.) septima 11 58,64 Lukáš Jirsa (90 b.) oktáva 5 64,20 Martin Šorf (90 b.) Naši žáci také velmi dobře uspěli v rámci okresu Svitavy: Kategorie Třída Počet bodů Umístění Jméno Benjamin sekunda místo Lukáš Charamza sekunda místo Aleš Hrabalík Kadet kvarta místo Kristína Martišková Junior kvinta místo František Kalibán kvinta místo Petra Benešová Student septima místo Lukáš Jirsa oktáva místo Martin Šorf oktáva místo František Černík 7

8 Fyzika Fyzikální olympiáda Okresní kolo kategorie E 1. místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie E místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie B Vladimír Klusoň, který postoupil, se pro nemoc nemohl zúčastnit. Krajské kolo, kategorie C Zúčastnily se Pavla Štarmanová a Lucie Pekařová ze sexty Astrofyzikální olympiáda Prvního (školního) kola se zúčastnilo 20 studentů ze sekundy, tercie a kvarty. Do 2. kola, jehož výsledky dosud nejsou známy, postoupilo 8 studentů. Další aktivity sekce fyziky V průběhu školního roku se 14 zájemců z vyšších ročníků účastnilo fyzikálních seminářů, které pořádala katedra fyziky MU Brno. Jadernou elektrárnu Temelín navštívili v říjnu studenti kvinty a části 2. ročníků, v květnu ostatní studenti 2. ročníku a studenti septimy. Chemie Okresní kolo, kategorie D 4. místo Lenka Nádvorníková, kvarta 6. místo Pavla Salášková, kvarta 7. místo Veronika Pechancová, kvarta 8. místo Šárka Vejrychová, kvarta Krajské kolo, kategorie C 10. místo Renáta Jiskrová, kvinta 12. místo Zuzana Šimková, sexta Chemická olympiáda 2004/2005 Celostátní soutěž Globe Games kategorie 16 až 20 let 2. místo družstvo ve složení: Lucie Kynclová, Káťa Šťovíčková, Renáta Jiskrová, Jakub Roleček, Fanda Kalibán (všichni z kvinty) a Marek Votroubek (kvarta) 8

9 Biologie Biologická olympiáda 2004/2005 Krajská kola BiO kategorií A a B se uskutečnila na gymnáziu ve Svitavách a studenti našeho gymnázia obsadili obě první místa. Václav Jelínek (oktáva) zvítězil v kategorii A, což mu zajistilo postup do republikového kola a následně i přijetí na Přírodovědeckou fakultu UK bez přijímacích zkoušek. Pavel Pokluda (oktáva) obsadil ve stejné kategorii 8. místo. Na 1. místě v kategorii B se umístil Pavel Novák (sexta), republikové kolo se v této kategorii nekonalo. V kategorii D se pak okresního kola v DDM Litomyšl zúčastnila Simona Jindrová (prima), která také obsadila 1. místo v soutěži Hledáme přírodovědce pro XXI. století v kategorii 6. až 7. tříd (soutěž pořádá každoročně DDM Litomyšl). Ekologie Žáci gymnázia se zúčastnili krajské soutěže Zelený ParDoubek, ve které zúročili všechny přírodovědné a ekologické aktivity z posledních několika let. Výsledkem bylo hezké umístění v kategorii středních škol a získání titulu Ekoškola 2. stupně. 9

10 Anglický jazyk Konverzační soutěž v anglickém jazyce Okresní kolo, kategorie nejmladších žáků 1. místo okresního kola Aleš Hrabalík, sekunda (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie starších žáků 1. místo Petr Andrlík, kvarta (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie nejstarších žáků 1. místo Vladimír Rovenský, septima (vítěz školního kola) Krajské kolo (Pardubice), kategorie starších žáků 5. místo Petr Andrlík, kvarta Krajské kolo (Pardubice), kategorie nejstarších žáků 4. místo Vladimír Rovenský, septima Německý jazyk Konverzační soutěž v německém jazyce Začátkem ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Dvě nejlepší žákyně, Hana Macková ze septimy a Zuzana Kohoutová ze sexty, se zúčastnily okresního kola v Jevíčku. Hana Macková skončila v okresním kole na třetím místě a postoupila do krajského kola, které se konalo koncem února v Pardubicích. Od března do června se všechny třídy průběžně účastnily soutěže po internetu ve znalostech o Rakousku, kterou pořádala Polytechnische Schule v rakouském Schladmingu. Zeměpis Okresní kolo, kategorie A 8. místo: Simona Jindrová, prima Okresní kolo, kategorie B 4. místo: Tomáš Klejch, sekunda Okresní kolo, kategorie C 5. místo: Ondřej Klejch, kvarta Okresní kolo, kategorie D 3. místo Miloš Kroulík, oktáva Olympiáda ze zeměpisu 10

11 Dějepis a společenské vědy Okresní kolo SOČ Kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník 2. místo Tereza Pakostová, 3. ročník Kategorie Teorie kultury a umění 2. místo Jana Chadimová, oktáva Studentská odborná činnost Krajské kolo SOČ, Pardubice kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník Celostátní kolo SOČ kategorie Historie: 10. místo Petr Dvořák, 3. ročník Český jazyk a literatura Zprávy předmětových komisí Tak jako každoročně, i ve školním roce 2004/05 připravila komise ČJL testy k písemné části přijímací zkoušky pro primu a první ročník. V květnu navrhla témata písemných maturitních prací a inovovala texty i tematické okruhy k ústní části maturitní zkoušky. K dalším akcím patřila příprava školního kola olympiády v českém jazyce. Do okresního kola v nižší kategorii postoupily Magda Nádvorníková z tercie a Veronika Pechancová z kvarty. Ve druhé kategorii postoupila Jarmila Stříteská z 2. ročníku. Nejúspěšnějším zástupcem naší školy se stal Václav Lipavský z oktávy, který soutěžil v krajském kole. Komise ČJL organizuje každoročně literárněvědné exkurze pro jednotlivé ročníky. V tomto roce navštívila prima Ratibořice, Českou Skalici a Nové Město nad Metují. Další ročníky se nezávisle na sobě a s odlišným programem vypravily poznávat naše hlavní město. Zde si některé skupiny prohlédly Národní divadlo, jiné Židovské město, Národní muzeum nebo Vyšehrad. Také pro nastávající školní rok jsou naplánovány podobné exkurze, jejichž cílem je zábavnou formou doplnit znalosti studentů v literatuře. Gymnázium spolupracuje také s Městskou lidovou knihovnou. Při nástupu do školy jsou žáci primy a 1. ročníku seznámeni s organizací knihovny a její činností. Několik tříd se již druhým rokem účastní akce Čtení non stop i jiných soutěží organizovaných knihovnou. 11

12 Estetická výchova Vv +Hv Výtvarná výchova Ve školním roce 2004/2005 se studenti v rámci praktické výuky Vv seznámili s řadou technik. Malovali na hedvábí, vyzkoušeli malbu na sklo, jednobarevný a vícebarevný linoryt, práce suchou jehlou, akvarel, mozaiku, monotyp i studijní kresbu. Kašírovali, zdobili trička batikou a savováním, malovali na plátno. Na konci roku v rámci Majálesu proběhla výstava studentských prací v prostorách baru Garáž Annona Během školního roku studenti navštěvovali aktuální výstavy v Litomyšli. Nejvíce je zaujala Výtvarná Litomyšl. V rámci teoretické části Vv se uskutečnily tyto akce: průběžně probíhaly vycházky po Litomyšli zaměřené na hlubší seznámení s významnými uměleckými památkami Litomyšle (zámek, piaristický areál Povýšení sv. Kříže, pomníky, pamětní desky, dílo O. Zoubka) - exkurze do chrámu Nalezení sv. Kříže, výklad odborného průvodce - společná návštěva výstavy K. Malicha - návštěva Muzea antických umění v Litomyšli Pro užší studentskou veřejnost se v červnu 2005 uskutečnila přednáška PhDr. B. Altové a PhDr. J. Alta ml. o restaurátorství. Hudební výchova 16. prosince 2004 v aule našeho gymnázia proběhly Vánoční radovánky. Radovali se studenti primy, sekundy, tercie a kvinty se svými rodiči, příbuznými, kamarády a pedagogy. Kvintáni si na úvod připravili světelnou show na adventní téma, terciáni nacvičili několik vánočních písní a sekundáni se pokusili zdramatizovat rozverné krkonošské koledy. Primáni předvedli, jak se naučili hrát na flétnu během prvních tří měsíců na naší škole, a v této usilovné snaze je podpořili, morálně i hudebně, členové skupiny Jet Black. V květnu 2005 se uskutečnil zájezd studentů (především z oktávy) na představení Městského divadla v Brně muzikál Vlasy. Dějepis Ivana Pulgretová Žáci kvarty se seznámili pod vedením K. Štarmana s historií regionu a v rámci této historickovědní exkurze si prohlédli pamětihodnosti Poličky, Svitav a České Třebové. 12

13 Žáci sekundy a tercie v červnu spolu s M. Dosedělovou navštívili Prahu, právě tak jako studenti sexty a 2. ročníku, kteří absolvovali historickovědní exkurzi Praha babka měst, připravenou L. Marešovou Kesselgruberovou. Pod vedením paní Marešové Kesselgruberové navštívili žáci 1. ročníku a sexty také egyptologickou expozici v České Třebové a studenti dějepisného semináře Olomouc srdce Hané. Tito studenti uspořádali i literárněhistorickou vycházku zpestřenou piknikem a besedou o významných osobnostech Litomyšlska, které se jako host zúčastnil PhDr. M. Skřivánek. Své seminární práce s regionální tematikou prezentovali studenti dějepisného semináře na besedě v městské knihovně. Mezi další akce dějepisné sekce patří přednáška Martina Boštíka 50. léta na Litomyšlsku a přednáška spojená s ukázkami (skupina historického šermu) na téma Trestní právo ve středověku. Za zmínku stojí zcela jistě i beseda Byli tady doma s litomyšlskou rodačkou Evou Duškovou Freyovou a historikem Tomanem Brodem, kteří vyprávěli o svých životech před 2. světovou válkou a během ní. Občanská výchova, základy spol. věd a společenskovědní seminář V rámci předmětů občanské výchovy, základů společenských věd a společenskovědního semináře se stejně jako v letech minulých, tak i v průběhu školního roku 2004/2005 uskutečnilo několik zajímavých akcí, jejichž cílem a úkolem bylo rozšířit všeobecný rozhled žáků školy. Žáci nižšího gymnázia si během školního roku v rámci výuky prohlédli město z hlediska lokálního umístění institucí, na které se mohou občané (tedy i oni) v případě potřeby obracet (např. Městský úřad, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Charita apod.). V rámci výuky o zákonech a předpisech ČR se konala přednáška na MěÚ v Litomyšli, díky které si mohli všichni účastníci vytvořit představu o chodu této instituce a přístupu zaměstnanců k zákonům a tvorbě předpisů a zákonů v rámci města a spádové oblasti. Žáci 3. ročníku a septimy navštívili v jarním období Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR, kde měli možnost nejen vidět zasedání obou komor, ale také hovořit s poslancem Pavlem Severou. Vzhledem k časové náročnosti této akce převládala pasivní účast na zasedání jednotlivých komor, prostor pro diskusi nebyl dostatečný. Pro další roky by bylo dobré zabezpečit obě části exkurze na stejně vysoké úrovni. Účastníci společenskovědních seminářů uskutečnili během školního roku několik anketních akcí na různá témata (např. znalost zákonů, představa o životě a umístění mentálně postižených lidí na Svitavsku apod.). Výsledky anket byly po skončení zpracovány a připraveny pro zveřejnění v tisku, bohužel však ke konečné prezentaci pro veřejnost nedošlo. Připravena byla rovněž exkurze do Ústavu sociální péče v Bystrém, která se však pro zaneprázdněnost klientů a vedení ÚSP v období června neuskutečnila a byla přesunuta do podzimního období. Vzhledem k důležitosti 13

14 a zajímavosti akce by bylo dobré tuto více prezentovat jak v rámci školy, tak i na veřejnosti a pro veřejnost. V rámci přípravy na studium se žáci pravidelně seznamovali s aktuálními informacemi na internetu, se kterými průběžně pracovali, především pak při přípravě na maturitní zkoušku a přijímací řízení na VŠ. Vzhledem k jejich pozdější úspěšnosti v tomto řízení nutno podotknout, že práce průběžná a individuální je nejen dobrá, ale především oceňovaná a zhodnocená! Jazyková sekce Mgr. Karel Štarman V září roku 2004 byla slavnostně otevřena jazyková učebna, kterou se díky finanční podpoře místních podnikatelů, ale také rodičů žáků gymnázia, podařilo vybavit kvalitní výukovou technikou. Učebnu využívají studenti všech jazyků především pro poslechová a konverzační cvičení. Náslechy jim umožňují i zdokonalit výslovnost. Vzhledem k efektivnosti výuky, kterou učebna umožňuje, doufáme, že nezůstane jediná a že se nám podaří vybudovat v dohledné době další jazykové laboratoře. Mgr. Eva Novotná Anglický jazyk V březnu 2005 se konalo v Pardubicích divadelní představení hry R. Kiplinga The Jungle Book v anglickém jazyce. O tuto hru v originále projevilo zájem přes čtyřicet studentů angličtiny. V dubnu 2005 se žáci Gymnázia A. Jiráska zúčastnili poznávacího pobytu v Anglii. Navštívili města Brighton a Londýn. Byli ubytováni v hostitelských rodinách, při výletech a exkurzích měli možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie. Využili své jazykové schopnosti při komunikaci s rodilými mluvčími. Koncem dubna byla naše škola hostitelem holandského školního orchestru z města Leek. Byl pro ně zorganizován program, kterého se zúčastnili i naši žáci, především studenti anglického jazyka. V rámci tohoto programu navštívili Poličku, chatu Maxe Švabinského u České Třebové a prohlédli si zámek v Litomyšli. Holandská škola uspořádala několik koncertů v litomyšlských i okolních školách. Studenti naší školy měli opět možnost komunikovat v anglickém jazyce. Někteří z nich navázali osobní kontakty, které pokračují vzájemnou korespondencí. V květnu 2005 si pár studentů angličtiny z našeho gymnázia zahrálo na profesionální průvodce. Provázeli Litomyšlí zahraniční účastníky soutěže v rámci projektu GLOBE. Pavel Waisser 14

15 Francouzský jazyk Výuka francouzštiny zaujala na našem gymnáziu v rámci výuky cizích jazyků pevné místo. Těší nás stále stoupající zájem studentů o francouzský jazyk a je snahou vyučujících, aby jeho výuka odpovídala současným trendům ve výuce cizích jazyků. To nás také vedlo ke změně vyučovací metody a tedy i učebnice. Letošní začátečníci začali pracovat s francouzskou metodou Café Crème. Po roce jejího používání můžeme říci, že ve srovnání s dříve používanou metodou On y va, jde o metodu náročnější, ale mnohem efektivnější. Klade důraz na konverzační schopnosti a lexiku a to je bezpochyby ve výuce cizího jazyka to nejpodstatnější. Naši studenti se v letošním školním roce účastnili několika soutěží a své dovednosti a schopnosti konverzace si mohli ověřit ve francouzském Štrasburku a také při návštěvě koncertu francouzské klavíristky Muriel Bérard, s níž se po koncertě setkali a mohli jí položit několik otázek ve francouzštině. Dvě studentky třetího ročníku měly možnost uplatnit francouzštinu při návštěvě francouzského varhaníka pana Jeana-Paula Lécota v Litomyšli. V rámci studentských oslav Majáles si francouzštináři připravili kulturní program a jako motto si vybrali úryvek z knihy Malý princ To nejdůležitější je očím neviditelné. Na programu se podíleli studenti kvarty a sexty a sklidili zasloužený potlesk. V závěru školního roku jsme s několika skupinami francouzštinářů navštívili výstavu Café de la gare Cesty francouzské fotografie od Emila Zoly do současnosti, která byla instalována v rámci výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle pod záštitou pana Joëla De Zorziho; velvyslance Francouzské republiky v České republice, v prostorách galerie Kubík. Ocenili jsme nejenom uměleckou hodnotu vystavených fotografií, ale i jejich umístění do tohoto výstavního prostoru, které rozhodně podtrhlo úspěch této výstavy. Poslední dny školního roku 2004/2005 věnovali francouzštináři kvinty přípravě turnaje v pétanque. I nadále půjdeme cestou, kterou jsme se vydali, a budeme se snažit, aby se francouzština dostala za dveře učebny. Hledáme a budeme hledat příležitosti, aby naši studenti měli možnost uplatnit jazyk v praxi a záleží jenom na nich samotných, zda je využijí. Mgr. Kolisková, Mgr.Vopátková Biologie Kabinet biologie ve spolupráci s ředitelem CHKO Moravský kras RNDr. Leošem Štefkou každoročně pořádá jednodenní exkurzi do Moravského krasu pro studenty kvarty a studenty biologického semináře ze 3. ročníku a septimy, která se setkává vždy s velkou odezvou. Program byl tentokrát velice bohatý po krátké zastávce na Správě CHKO Moravský kras v Blansku následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní zakončená v jeskyni Kůlna a dále přesun do Holštejna se zbytky zříceného hradu, jeskyní Hladomorna a nedalekým ponorem potoka Bílá voda zvaným Stará rasovna. 15

16 Dobrodružstvím pro mnohé byla návštěva veřejnosti nepřístupných jeskyní Holštejnská a Býčí skála. Mgr. Filip Jetmar Chemie THE GLOBE PROGRAM Pravidelná kontinuální měření na naší škole pokračují již třetím rokem a v tomto roce se na nich podílelo cca 50 studentů gymnázia (kvinta, kvarta, sekunda a prima). Letos jsme přidali do odesílaných dat další ukazatele kvality zkoumané vody, konkrétně obsah dusitanů, dusičnanů a tvrdost vody. Za mimořádnou kvalitu hydrologických dat odeslaných na přelomu kalendářního roku jsme obdrželi z NASA ocenění. Pro příští školní rok jsme si stanovili dlouhodobě náročný cíl stát se pilotní školou projektu Eco-schools a získat mezinárodní titul Ekoškola. Mgr. Martina Kunderová 16

17 Informační a výpočetní technika Za nejdůležitější akci v oblasti rozvoje ICT na Gymnáziu Aloise Jiráska lze bezesporu označit vybavení učebny výpočetní techniky novými počítači. Na základě žádosti ředitelství byly škole přiděleny v prosinci roku 2004 finanční prostředky, které umožnily výměnu stávajících zastaralých počítačů za nové. Stalo se tak po pěti letech téměř bezporuchového provozu. Ve spolupráci s firmou Jan Pechanec se celou akci podařilo realizovat během vánočních prázdnin, takže výuka studentů nebyla narušena ani na jediný den. Díky novému vybavení lze nyní učebnu využívat i pro výuku dalších předmětů, zejména cizích jazyků. Tuto možnost uvítali všichni vyučující i studenti a pokud to dovolí čas, rádi ji využívají. Ing. Vlasta Radimecká Tělesná výchova a sport Stejně jako předchozí léta, i tento školní rok byl bohatý na sportovní události. A opět se naše škola v konkurenci ostatních neztratila. Hned v září se družstvo dívek zúčastnilo Středoškolského atletického poháru (jedná se o soutěž družstev v sedmi atletických disciplínách) a rovnou ve všech jeho kolech - tedy oblastním, krajském a celorepublikovém. V okresním i krajském kole se nám podařilo pokořit tradičního rivala, družstvo SPgŠ, a postoupit do celorepublikového finále, konaného v Jablonci n. Nisou. Naši školu v atletice reprezentovaly Petra Šauerová, Pavla Váňová, Anna Slabá, Káťa Švecová, Pavla Könyüová, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Zuzana Tomanová, Ivana Váňová, Pavla Štarmanová a Lenka Matoušová. Dalším sportem, ve kterém se naše škola blýskla v republikovém finále, byla soutěž družstev v šachu. Družstvo ve složení Lucka Bartošová, Milan Beneš, Lukáš Jirsa, František Kalibán a Václav Pekař pod vedením pana Waissera obsadilo 6.místo v konkurenci dvaceti sedmi nejlepších družstev středních škol České republiky. Družstvo po postupu z okresního kola skončilo v krajském finále soutěže na druhém místě a postoupilo do celostátního finále. Dále se naše škola zapojila do sportovních her a soutěží s těmito výsledky: SŠH (středoškolské hry) v košíkové Litomyšl utkání o 1. místo s SPgŠ Káťa Kárská, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Jana Kubíková, Karina Novotná, Ludmila Janoušková, Petra Benešová, Hana Večeřová SŠH v odbíjené Polička - souboj o 3. místo s Gymnáziem Svitavy Dominika Holcová, Jarmila Stříteská, Míša Řeháková, Lenka Matoušová, Jana Rejmanová, Petra Filová, Pavla Štarmanová, Michaela Jungrová, Petra Nádvorníková, Iveta Prchalová 17

18 1. místo chlapců i dívek v turnaji Mikulášského basketbalu litomyšlských škol 2. místo v okresním kole v odbíjené chlapců ve Svitavách 4. místo oblastním kole v malé kopané mladších žáků Postup do dalších kol ve Středoškolské futsalové lize Studenti naší školy měli také možnost se prezentovat a vyžít při sportovním dni Majáles nabídka byla široká (družstvo dívek v minikopané obsadilo v konkurenci všech litomyšlských středních škol krásné třetí místo, družstvo kantorů se porvalo o prvenství ve florbalu). V tomto školním roce byla také obnovena tradice sportovního klání mezi kantory a studenty. Na konci školního roku se uskutečnily zápasy v nohejbalu a florbalu. Doufejme, že zájem ze strany studentů neopadne, síly na straně kantorů vydrží a na podzim se budou moci uskutečnit další, jistě zajímavá utkání. Pro velký zájem z řad studentstva byly ve školním roce 2004/05 otevřeny sportovní zájmové kroužky. Jednalo se o kroužky florbalu, basketbalu a volejbalu, které byly během celého roku hojně navštěvovány. V letošním roce budou opět pokračovat. Za vzornou reprezentaci školy všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na další sportovní akce a zajímavé výsledky. Mgr. Šárka Chalupníková Přednášková a kulturní činnost I ve školním roce 2004/2005 žilo Gymnázium Aloise Jiráska bohatým kulturním děním. Divadelní a filmová představení, za kterými se vypravovali studenti i mimo Litomyšl, střídaly koncerty, přednášky a besedy na nejrůznější témata pořádané v budově gymnázia i mimo ni. Za všechny jmenujeme alespoň: koncerty vokálně experimentální soubor AFFETTO výběr skladeb pro lesní roh a klavír koncert nizozemských studentů hudební vystoupení skupiny Jet Black vývoj populární hudby komentovaný výchovný koncert 18

19 divadelní a filmová představení divadelní představení The Jungle Book muzikál Vlasy společná účast žáků nižšího gymnázia na představení Smetanovy Litomyšle filmy Trója, Skřítek, Skandinávie země Vikingů přednášky a besedy se širokým spektrem námětů člověk a sexualita: Dr. Melíšková s děvčaty o děvčatech O manželství historie: Trestní právo ve středověku ( včetně ukázek) Dr. Růžička Hubert Gordon Schauer 50-tá léta na Litomyšlsku Židé na Litomyšlsku současnost: Studenti gymnázia ve Štrasburku Současná situace v uprchlických táborech matematika: RNDr. Dag Hrubý Historické kořeny matematiky zeměpis: ekologie: Ostatní akce Viktoriiny vodopády Likvidace odpadů Jako každý rok nemohli studenti gymnázia chybět při celorepublikových charitativních akcích Srdíčkový den a Světlušky. Maturanti se již tradičně v Brně zúčastnili dne 20. října akce Gaudeamus, na níž se seznámili s možnostmi dalšího studia. S velkou odezvou se setkal i v tomto roce zájezd na veletrh počítačové technologie Invex, konaný každoročně v Brně. Na Den kulturních památek 11. a 12. září 2004 zpřístupnilo gymnázium veřejnosti, jako vždy při podobných příležitostech, vížku školy, ze které je nezapomenutelný rozhled po celém litomyšlském kraji. Ve středu 8. prosince proběhl Den otevřených dveří pro žáky základních škol. 19

20 Očima studentů Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku Dvacet studentů Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli navštívilo Evropský parlament ve Štrasburku, v rámci projektu Euroscola. To, že se naší škole podařilo získat od Evropského parlamentu grant k uskutečnění tohoto nevšedního zájezdu, mají na svědomí naše paní profesorky francouzštiny a angličtiny, které nás do programu přihlásily a zařídily vše potřebné. Projekt Euroscola se snaží sblížit mladou generaci Evropanů. Ještě naši prarodiče zažili dobu, kdy se Evropské národy potýkaly ve válce. Proto je důležité mladé lidi, kteří se narodili do Evropy hledající jednotu, vést k myšlence, že jediná možná cesta je nalézt společný směr. Nebudovat jen ekonomickou velmoc, ale především společenství, v němž lidé dokáží tolerovat své národnostní odlišnosti, naučí se komunikovat a spolupracovat. Z Litomyšle jsme odjeli navečer 29. listopadu. Následujícího dne jsme dorazili do Štrasburku, hlavního města Alsaska. První den jsme strávili prohlídkou vánočně vyzdobeného města. Přenocovali jsme v hotelu a druhého dne ráno se vypravili do parlamentu. Program dne se skládal z několika částí. První byla návštěva jednacího sálu, kde zasedají evropští poslanci. Zde se sešli všichni účastníci, tedy studenti a profesoři škol z jednotlivých členských států EU. Každý z nás usedl na místo jednoho poslance.vyslechli jsme výklad správců parlamentu o fungování Evropského parlamentu a Evropské unie. Když mluvčí použil rodné španělštiny, byla nám k dispozici sluchátka, díky nimž jsme mohli poslouchat v angličtině nebo ve francouzštině, které byly zvoleny jako komunikační jazyky v Parlamentu pro mladé. V těchto jazycích byly také postupně jednotlivé školy svými zástupci představeny. Za naši školu vystoupil Jan Šlégr, který přednesl skvělý proslov ve francouzštině. Zde z nás spadl první ostych a obavy, jelikož jsme v podstatě bez problému porozuměli všemu, co bylo řečeno. Schopnost dorozumět se pro nás byla bezpochyby prioritou. A následoval oběd, při němž se rozběhla Eurogame. Naším úkolem bylo rozdělit se do skupinek po čtyřech členech, z nichž každý byl jiné národnosti. Obdrželi jsme otázky, týkající se Evropy, které byly položeny v nejrůznějších jazycích. Vyhledávali jsme rodilé mluvčí, kteří by nám otázky přeložili, a pak se společným úsilím snažili odpovědět. Atmosféra se rozhostila velice přátelská. Posléze se už nehovořilo jen o EU, ale o všem možném, o čem se tak mladí lidé baví. Během několika minut nám ani nepřišlo, že hovoříme každý řečí, která nám není vlastní. Poslední částí bylo rozdělení se do větších skupin, které měly předem stanovená společná témata k projednávání. Byla to témata: Evropská demokracie - jak zajistit účast občana na politickém životě našeho kontinentu, Životní prostředí slučitelnost hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí, Místo evropských hodnot ve světě mír, bezpečnost, spravedlnost, lidská práva, Mládež co mohou mladí udělat pro Evropskou unii a 20

21 co od ní očekávají, Budoucnost Evropy jaké vidí hospodářské, politické a sociální priority pro Evropu zítřka. Přesunuli jsme se do kanceláří výborů, kde jsme opět v menších skupinách projednávali naše témata. Horečná debata nebrala konce, i když v závěru se jednalo spíše o vyměňování adres, mincí a společné fotografování. Když jsme se pak vraceli do velkého sálu k vyhodnocení našich debat a vyhlášení výsledků Eurogame, neseděly už v sále skupinky studentů různých zemí, ale všechny národy jako jeden celek, protože jsme za ten krátký den navázali nespočet nových přátelství, v nichž nebylo bariér. Skvělým výsledkem pro nás bylo také získání prvenství a poháru z hry Eurogame, který domů přivezla Lenka Matoušová. Domů jsme tedy, téhož dne večer, odjížděli více než spokojeni. Plni nevšedních zážitků a dojmů a již předem natěšeni na první zprávy našich nových zahraničních přátel. Bezpochyby si každý odvážel i předsevzetí, že bude klást ještě větší důraz na studium cizích jazyků. Na závěr bych ještě jednou chtěla za nás za všechny poděkovat paní profesorce Anně Klusoňové, paní profesorce Haně Koliskové a paní profesorce Šárce Chalupníkové, které měly tolik odvahy se do celé akce pustit a věnovaly mnoho vlastního času k tomu, aby nás o všem informovaly a pomohly nám připravit se na naše témata. Terezie Šmolíková, studentka 3. ročníku 21

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2007/2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková.

G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 2007/2008. Sestavila: Mgr. Ivana Hynková. G Y M N Á Z I U M A L O I S E J I R Á S K A,LI T O M Y Š L, T. G. M A S A R Y K A 5 9 0 Výroční zpráva 2007/2008 Sestavila: Mgr. Ivana Hynková Litomyšl 1 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640 2 adresa školy Gymnázium Aloise Jiráska T. G. Masaryka 590 570 01 Litomyšl IČO 62032348 telefon, fax 461 615 061 e-mail webová adresa ředitel školy

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015

Pochvaly ředitele školy za školní rok 2014/2015 Příjmení a jméno Třída Název soutěže a její úroveň - umístění Aktivita 1 Stará Tereza 1.O 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Dětská scéna a postup na národní přehlídku 2 Šlachta David 1.O 3 Vrbová

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více