GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640"

Transkript

1 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

2 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka Litomyšl IČO telefon, fax e mail webové stránky ředitel školy zástupce ředitele výchovný poradce Otakar Karlík RNDr. Ludmila Kynclová Mgr. Karel Štarman počet učitelů 34 počet žáků 352 počet tříd 12 2

3 Slovo ředitele úvodem Školní rok 2004/2005 byl jubilejním 360. školním rokem Gymnázia Aloise Jiráska, jednoho z nejstarších gymnázií v Čechách. Byl to rok významný i pro mě osobně, protože byl zároveň čtrnáctým a posledním rokem mého působení ve funkci ředitele školy. Jsem rád, že i přes nepříznivou finanční situaci v českém školství se podařilo uskutečnit alespoň část plánovaných investic. V suterénu školy se objevila další stovka šatních skříněk a byla kvalitně provedena rekonstrukce umývárny stavební firmou pana Šmolíka. Nejvýznamnější akcí však byla modernizace učebny výpočetní techniky, která umožní zas na nějaký čas držet krok v této oblasti. V tomto školním roce se začala naplno využívat i nová učebna cizích jazyků, po které volali žáci i učitelé již několik let, a kterou se podařilo vybudovat hlavně díky štědrosti místních podnikatelů a rodičů žáků školy, kteří přispěli nemalými částkami na uskutečnění tohoto rozsáhlého záměru. Přijímací zkoušky na školní rok 2005/2006 ukázaly, že o Gymnázium Aloise Jiráska je stále zájem. Stejný a vyšší zájem přeji do budoucna svému nástupci Mgr. Pavlu Koliskovi, který nejlépe obstál v konkursním řízení a od 10. srpna 2005 se ujímá ředitelské funkce. Všem příznivcům Gymnázia A. Jiráska z řad veřejnosti a všem pedagogům a ostatním zaměstnancům gymnázia za dlouholetou spolupráci děkuje Otakar Karlík, do ředitel školy 3

4 Učební plán čtyřletého studia předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 0 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 Latina / Deskript. geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět Volitelné a nepovinné předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Seminář a cvičení z matematiky, fyziky, chemie, biologie, Seminář z dějepisu, zeměpisu, Společensko-vědní seminář, Deskriptivní geometrie, Informatika a výpočetní technika, Seminář z hudební výchovy, Seminář z výtvarné výchovy. 4

5 Učební plán osmiletého studia předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 Občanská výchova Dějepis Zeměpis Rýsování Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pozn.: Učební plán v kvintě, sextě, septimě a oktávě je stejný jako učební plán 1.,2., 3. a 4. ročníku čtyřletého studia. 5

6 Matematika Účast studentů na soutěžích a olympiádách Matematická olympiáda Okresní kolo MO pro kategorie Z6, Z7, Z8 proběhlo 6. dubna na našem gymnáziu. Soutěže se zúčastnilo 70 žáků z celého okresu. Naši žáci obsadili přední místa. Okresní kolo MO, kategorie Z6 (6. třída ZŠ a prima víceletých gymnázií) 1. místo: Monika Švarcová, prima Okresní kolo MO, kategorie Z7 (7. třída ZŠ a sekunda víceletých gymnázií) místo: Milan Beneš, sekunda Okresní kolo MO, kategorie Z9 (9. třída ZŠ a kvarta víceletých gymnázií) Místo konání Svitavy 3. místo: Sylva Jakoubková místo: Jan Král a Kristýna Obrtelová; všichni z kvarty. Do krajského kola postoupili Sylva Jakoubková a Jan Král. Krajské kolo MO, kategorie C 1. místo: František Kalibán, kvinta Jako vítěz krajského kola se zúčastnil celostátního soustředění řešitelů MO v Jevíčku. Krajské kolo MO, kategorie B 3. místo: Lucie Pekařová, sexta Pythagoriáda Školního kola se zúčastnili všichni studenti primy a sekundy. Do okresního kola postoupil jeden student z každé třídy. V okresním kole místo obsadila Monika Švarcová z primy. Matematický klokan celosvětová soutěž Již tradičně koncem března se této soutěže zúčastňují všichni studenti školy v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Řeší 24 příkladů různé obtížnosti a mohou získat maximálně 120 bodů. 6

7 Vyhodnocení školního kola: Kategorie Třída Počet žáků Prům. počet bodů Nejlepší ve třídě Benjamin prima 28 66,29 Matěj Dostál (106 b.) sekunda 26 80,31 Lukáš Charamza (120 b.) Kadet tercie 27 50,14 Petr Bubeníček (84 b.) kvarta 29 57,62 Kristína Martišková (91 b.) Junior kvinta 24 53,25 František Kalibán (104 b.) 1. ročník 28 46,82 Lukáš Ropek (75 b.) 2. ročník 30 51,90 Tomáš Hrubeš (86 b.) sexta 22 51,81 Jan Mikulecký (85 b.) Student 3. ročník 8 49,63 Marie Novotná (67 b.) 4. ročník 10 49,20 Martina Stodolová (63 b.) septima 11 58,64 Lukáš Jirsa (90 b.) oktáva 5 64,20 Martin Šorf (90 b.) Naši žáci také velmi dobře uspěli v rámci okresu Svitavy: Kategorie Třída Počet bodů Umístění Jméno Benjamin sekunda místo Lukáš Charamza sekunda místo Aleš Hrabalík Kadet kvarta místo Kristína Martišková Junior kvinta místo František Kalibán kvinta místo Petra Benešová Student septima místo Lukáš Jirsa oktáva místo Martin Šorf oktáva místo František Černík 7

8 Fyzika Fyzikální olympiáda Okresní kolo kategorie E 1. místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie E místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie B Vladimír Klusoň, který postoupil, se pro nemoc nemohl zúčastnit. Krajské kolo, kategorie C Zúčastnily se Pavla Štarmanová a Lucie Pekařová ze sexty Astrofyzikální olympiáda Prvního (školního) kola se zúčastnilo 20 studentů ze sekundy, tercie a kvarty. Do 2. kola, jehož výsledky dosud nejsou známy, postoupilo 8 studentů. Další aktivity sekce fyziky V průběhu školního roku se 14 zájemců z vyšších ročníků účastnilo fyzikálních seminářů, které pořádala katedra fyziky MU Brno. Jadernou elektrárnu Temelín navštívili v říjnu studenti kvinty a části 2. ročníků, v květnu ostatní studenti 2. ročníku a studenti septimy. Chemie Okresní kolo, kategorie D 4. místo Lenka Nádvorníková, kvarta 6. místo Pavla Salášková, kvarta 7. místo Veronika Pechancová, kvarta 8. místo Šárka Vejrychová, kvarta Krajské kolo, kategorie C 10. místo Renáta Jiskrová, kvinta 12. místo Zuzana Šimková, sexta Chemická olympiáda 2004/2005 Celostátní soutěž Globe Games kategorie 16 až 20 let 2. místo družstvo ve složení: Lucie Kynclová, Káťa Šťovíčková, Renáta Jiskrová, Jakub Roleček, Fanda Kalibán (všichni z kvinty) a Marek Votroubek (kvarta) 8

9 Biologie Biologická olympiáda 2004/2005 Krajská kola BiO kategorií A a B se uskutečnila na gymnáziu ve Svitavách a studenti našeho gymnázia obsadili obě první místa. Václav Jelínek (oktáva) zvítězil v kategorii A, což mu zajistilo postup do republikového kola a následně i přijetí na Přírodovědeckou fakultu UK bez přijímacích zkoušek. Pavel Pokluda (oktáva) obsadil ve stejné kategorii 8. místo. Na 1. místě v kategorii B se umístil Pavel Novák (sexta), republikové kolo se v této kategorii nekonalo. V kategorii D se pak okresního kola v DDM Litomyšl zúčastnila Simona Jindrová (prima), která také obsadila 1. místo v soutěži Hledáme přírodovědce pro XXI. století v kategorii 6. až 7. tříd (soutěž pořádá každoročně DDM Litomyšl). Ekologie Žáci gymnázia se zúčastnili krajské soutěže Zelený ParDoubek, ve které zúročili všechny přírodovědné a ekologické aktivity z posledních několika let. Výsledkem bylo hezké umístění v kategorii středních škol a získání titulu Ekoškola 2. stupně. 9

10 Anglický jazyk Konverzační soutěž v anglickém jazyce Okresní kolo, kategorie nejmladších žáků 1. místo okresního kola Aleš Hrabalík, sekunda (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie starších žáků 1. místo Petr Andrlík, kvarta (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie nejstarších žáků 1. místo Vladimír Rovenský, septima (vítěz školního kola) Krajské kolo (Pardubice), kategorie starších žáků 5. místo Petr Andrlík, kvarta Krajské kolo (Pardubice), kategorie nejstarších žáků 4. místo Vladimír Rovenský, septima Německý jazyk Konverzační soutěž v německém jazyce Začátkem ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Dvě nejlepší žákyně, Hana Macková ze septimy a Zuzana Kohoutová ze sexty, se zúčastnily okresního kola v Jevíčku. Hana Macková skončila v okresním kole na třetím místě a postoupila do krajského kola, které se konalo koncem února v Pardubicích. Od března do června se všechny třídy průběžně účastnily soutěže po internetu ve znalostech o Rakousku, kterou pořádala Polytechnische Schule v rakouském Schladmingu. Zeměpis Okresní kolo, kategorie A 8. místo: Simona Jindrová, prima Okresní kolo, kategorie B 4. místo: Tomáš Klejch, sekunda Okresní kolo, kategorie C 5. místo: Ondřej Klejch, kvarta Okresní kolo, kategorie D 3. místo Miloš Kroulík, oktáva Olympiáda ze zeměpisu 10

11 Dějepis a společenské vědy Okresní kolo SOČ Kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník 2. místo Tereza Pakostová, 3. ročník Kategorie Teorie kultury a umění 2. místo Jana Chadimová, oktáva Studentská odborná činnost Krajské kolo SOČ, Pardubice kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník Celostátní kolo SOČ kategorie Historie: 10. místo Petr Dvořák, 3. ročník Český jazyk a literatura Zprávy předmětových komisí Tak jako každoročně, i ve školním roce 2004/05 připravila komise ČJL testy k písemné části přijímací zkoušky pro primu a první ročník. V květnu navrhla témata písemných maturitních prací a inovovala texty i tematické okruhy k ústní části maturitní zkoušky. K dalším akcím patřila příprava školního kola olympiády v českém jazyce. Do okresního kola v nižší kategorii postoupily Magda Nádvorníková z tercie a Veronika Pechancová z kvarty. Ve druhé kategorii postoupila Jarmila Stříteská z 2. ročníku. Nejúspěšnějším zástupcem naší školy se stal Václav Lipavský z oktávy, který soutěžil v krajském kole. Komise ČJL organizuje každoročně literárněvědné exkurze pro jednotlivé ročníky. V tomto roce navštívila prima Ratibořice, Českou Skalici a Nové Město nad Metují. Další ročníky se nezávisle na sobě a s odlišným programem vypravily poznávat naše hlavní město. Zde si některé skupiny prohlédly Národní divadlo, jiné Židovské město, Národní muzeum nebo Vyšehrad. Také pro nastávající školní rok jsou naplánovány podobné exkurze, jejichž cílem je zábavnou formou doplnit znalosti studentů v literatuře. Gymnázium spolupracuje také s Městskou lidovou knihovnou. Při nástupu do školy jsou žáci primy a 1. ročníku seznámeni s organizací knihovny a její činností. Několik tříd se již druhým rokem účastní akce Čtení non stop i jiných soutěží organizovaných knihovnou. 11

12 Estetická výchova Vv +Hv Výtvarná výchova Ve školním roce 2004/2005 se studenti v rámci praktické výuky Vv seznámili s řadou technik. Malovali na hedvábí, vyzkoušeli malbu na sklo, jednobarevný a vícebarevný linoryt, práce suchou jehlou, akvarel, mozaiku, monotyp i studijní kresbu. Kašírovali, zdobili trička batikou a savováním, malovali na plátno. Na konci roku v rámci Majálesu proběhla výstava studentských prací v prostorách baru Garáž Annona Během školního roku studenti navštěvovali aktuální výstavy v Litomyšli. Nejvíce je zaujala Výtvarná Litomyšl. V rámci teoretické části Vv se uskutečnily tyto akce: průběžně probíhaly vycházky po Litomyšli zaměřené na hlubší seznámení s významnými uměleckými památkami Litomyšle (zámek, piaristický areál Povýšení sv. Kříže, pomníky, pamětní desky, dílo O. Zoubka) - exkurze do chrámu Nalezení sv. Kříže, výklad odborného průvodce - společná návštěva výstavy K. Malicha - návštěva Muzea antických umění v Litomyšli Pro užší studentskou veřejnost se v červnu 2005 uskutečnila přednáška PhDr. B. Altové a PhDr. J. Alta ml. o restaurátorství. Hudební výchova 16. prosince 2004 v aule našeho gymnázia proběhly Vánoční radovánky. Radovali se studenti primy, sekundy, tercie a kvinty se svými rodiči, příbuznými, kamarády a pedagogy. Kvintáni si na úvod připravili světelnou show na adventní téma, terciáni nacvičili několik vánočních písní a sekundáni se pokusili zdramatizovat rozverné krkonošské koledy. Primáni předvedli, jak se naučili hrát na flétnu během prvních tří měsíců na naší škole, a v této usilovné snaze je podpořili, morálně i hudebně, členové skupiny Jet Black. V květnu 2005 se uskutečnil zájezd studentů (především z oktávy) na představení Městského divadla v Brně muzikál Vlasy. Dějepis Ivana Pulgretová Žáci kvarty se seznámili pod vedením K. Štarmana s historií regionu a v rámci této historickovědní exkurze si prohlédli pamětihodnosti Poličky, Svitav a České Třebové. 12

13 Žáci sekundy a tercie v červnu spolu s M. Dosedělovou navštívili Prahu, právě tak jako studenti sexty a 2. ročníku, kteří absolvovali historickovědní exkurzi Praha babka měst, připravenou L. Marešovou Kesselgruberovou. Pod vedením paní Marešové Kesselgruberové navštívili žáci 1. ročníku a sexty také egyptologickou expozici v České Třebové a studenti dějepisného semináře Olomouc srdce Hané. Tito studenti uspořádali i literárněhistorickou vycházku zpestřenou piknikem a besedou o významných osobnostech Litomyšlska, které se jako host zúčastnil PhDr. M. Skřivánek. Své seminární práce s regionální tematikou prezentovali studenti dějepisného semináře na besedě v městské knihovně. Mezi další akce dějepisné sekce patří přednáška Martina Boštíka 50. léta na Litomyšlsku a přednáška spojená s ukázkami (skupina historického šermu) na téma Trestní právo ve středověku. Za zmínku stojí zcela jistě i beseda Byli tady doma s litomyšlskou rodačkou Evou Duškovou Freyovou a historikem Tomanem Brodem, kteří vyprávěli o svých životech před 2. světovou válkou a během ní. Občanská výchova, základy spol. věd a společenskovědní seminář V rámci předmětů občanské výchovy, základů společenských věd a společenskovědního semináře se stejně jako v letech minulých, tak i v průběhu školního roku 2004/2005 uskutečnilo několik zajímavých akcí, jejichž cílem a úkolem bylo rozšířit všeobecný rozhled žáků školy. Žáci nižšího gymnázia si během školního roku v rámci výuky prohlédli město z hlediska lokálního umístění institucí, na které se mohou občané (tedy i oni) v případě potřeby obracet (např. Městský úřad, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Charita apod.). V rámci výuky o zákonech a předpisech ČR se konala přednáška na MěÚ v Litomyšli, díky které si mohli všichni účastníci vytvořit představu o chodu této instituce a přístupu zaměstnanců k zákonům a tvorbě předpisů a zákonů v rámci města a spádové oblasti. Žáci 3. ročníku a septimy navštívili v jarním období Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR, kde měli možnost nejen vidět zasedání obou komor, ale také hovořit s poslancem Pavlem Severou. Vzhledem k časové náročnosti této akce převládala pasivní účast na zasedání jednotlivých komor, prostor pro diskusi nebyl dostatečný. Pro další roky by bylo dobré zabezpečit obě části exkurze na stejně vysoké úrovni. Účastníci společenskovědních seminářů uskutečnili během školního roku několik anketních akcí na různá témata (např. znalost zákonů, představa o životě a umístění mentálně postižených lidí na Svitavsku apod.). Výsledky anket byly po skončení zpracovány a připraveny pro zveřejnění v tisku, bohužel však ke konečné prezentaci pro veřejnost nedošlo. Připravena byla rovněž exkurze do Ústavu sociální péče v Bystrém, která se však pro zaneprázdněnost klientů a vedení ÚSP v období června neuskutečnila a byla přesunuta do podzimního období. Vzhledem k důležitosti 13

14 a zajímavosti akce by bylo dobré tuto více prezentovat jak v rámci školy, tak i na veřejnosti a pro veřejnost. V rámci přípravy na studium se žáci pravidelně seznamovali s aktuálními informacemi na internetu, se kterými průběžně pracovali, především pak při přípravě na maturitní zkoušku a přijímací řízení na VŠ. Vzhledem k jejich pozdější úspěšnosti v tomto řízení nutno podotknout, že práce průběžná a individuální je nejen dobrá, ale především oceňovaná a zhodnocená! Jazyková sekce Mgr. Karel Štarman V září roku 2004 byla slavnostně otevřena jazyková učebna, kterou se díky finanční podpoře místních podnikatelů, ale také rodičů žáků gymnázia, podařilo vybavit kvalitní výukovou technikou. Učebnu využívají studenti všech jazyků především pro poslechová a konverzační cvičení. Náslechy jim umožňují i zdokonalit výslovnost. Vzhledem k efektivnosti výuky, kterou učebna umožňuje, doufáme, že nezůstane jediná a že se nám podaří vybudovat v dohledné době další jazykové laboratoře. Mgr. Eva Novotná Anglický jazyk V březnu 2005 se konalo v Pardubicích divadelní představení hry R. Kiplinga The Jungle Book v anglickém jazyce. O tuto hru v originále projevilo zájem přes čtyřicet studentů angličtiny. V dubnu 2005 se žáci Gymnázia A. Jiráska zúčastnili poznávacího pobytu v Anglii. Navštívili města Brighton a Londýn. Byli ubytováni v hostitelských rodinách, při výletech a exkurzích měli možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie. Využili své jazykové schopnosti při komunikaci s rodilými mluvčími. Koncem dubna byla naše škola hostitelem holandského školního orchestru z města Leek. Byl pro ně zorganizován program, kterého se zúčastnili i naši žáci, především studenti anglického jazyka. V rámci tohoto programu navštívili Poličku, chatu Maxe Švabinského u České Třebové a prohlédli si zámek v Litomyšli. Holandská škola uspořádala několik koncertů v litomyšlských i okolních školách. Studenti naší školy měli opět možnost komunikovat v anglickém jazyce. Někteří z nich navázali osobní kontakty, které pokračují vzájemnou korespondencí. V květnu 2005 si pár studentů angličtiny z našeho gymnázia zahrálo na profesionální průvodce. Provázeli Litomyšlí zahraniční účastníky soutěže v rámci projektu GLOBE. Pavel Waisser 14

15 Francouzský jazyk Výuka francouzštiny zaujala na našem gymnáziu v rámci výuky cizích jazyků pevné místo. Těší nás stále stoupající zájem studentů o francouzský jazyk a je snahou vyučujících, aby jeho výuka odpovídala současným trendům ve výuce cizích jazyků. To nás také vedlo ke změně vyučovací metody a tedy i učebnice. Letošní začátečníci začali pracovat s francouzskou metodou Café Crème. Po roce jejího používání můžeme říci, že ve srovnání s dříve používanou metodou On y va, jde o metodu náročnější, ale mnohem efektivnější. Klade důraz na konverzační schopnosti a lexiku a to je bezpochyby ve výuce cizího jazyka to nejpodstatnější. Naši studenti se v letošním školním roce účastnili několika soutěží a své dovednosti a schopnosti konverzace si mohli ověřit ve francouzském Štrasburku a také při návštěvě koncertu francouzské klavíristky Muriel Bérard, s níž se po koncertě setkali a mohli jí položit několik otázek ve francouzštině. Dvě studentky třetího ročníku měly možnost uplatnit francouzštinu při návštěvě francouzského varhaníka pana Jeana-Paula Lécota v Litomyšli. V rámci studentských oslav Majáles si francouzštináři připravili kulturní program a jako motto si vybrali úryvek z knihy Malý princ To nejdůležitější je očím neviditelné. Na programu se podíleli studenti kvarty a sexty a sklidili zasloužený potlesk. V závěru školního roku jsme s několika skupinami francouzštinářů navštívili výstavu Café de la gare Cesty francouzské fotografie od Emila Zoly do současnosti, která byla instalována v rámci výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle pod záštitou pana Joëla De Zorziho; velvyslance Francouzské republiky v České republice, v prostorách galerie Kubík. Ocenili jsme nejenom uměleckou hodnotu vystavených fotografií, ale i jejich umístění do tohoto výstavního prostoru, které rozhodně podtrhlo úspěch této výstavy. Poslední dny školního roku 2004/2005 věnovali francouzštináři kvinty přípravě turnaje v pétanque. I nadále půjdeme cestou, kterou jsme se vydali, a budeme se snažit, aby se francouzština dostala za dveře učebny. Hledáme a budeme hledat příležitosti, aby naši studenti měli možnost uplatnit jazyk v praxi a záleží jenom na nich samotných, zda je využijí. Mgr. Kolisková, Mgr.Vopátková Biologie Kabinet biologie ve spolupráci s ředitelem CHKO Moravský kras RNDr. Leošem Štefkou každoročně pořádá jednodenní exkurzi do Moravského krasu pro studenty kvarty a studenty biologického semináře ze 3. ročníku a septimy, která se setkává vždy s velkou odezvou. Program byl tentokrát velice bohatý po krátké zastávce na Správě CHKO Moravský kras v Blansku následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní zakončená v jeskyni Kůlna a dále přesun do Holštejna se zbytky zříceného hradu, jeskyní Hladomorna a nedalekým ponorem potoka Bílá voda zvaným Stará rasovna. 15

16 Dobrodružstvím pro mnohé byla návštěva veřejnosti nepřístupných jeskyní Holštejnská a Býčí skála. Mgr. Filip Jetmar Chemie THE GLOBE PROGRAM Pravidelná kontinuální měření na naší škole pokračují již třetím rokem a v tomto roce se na nich podílelo cca 50 studentů gymnázia (kvinta, kvarta, sekunda a prima). Letos jsme přidali do odesílaných dat další ukazatele kvality zkoumané vody, konkrétně obsah dusitanů, dusičnanů a tvrdost vody. Za mimořádnou kvalitu hydrologických dat odeslaných na přelomu kalendářního roku jsme obdrželi z NASA ocenění. Pro příští školní rok jsme si stanovili dlouhodobě náročný cíl stát se pilotní školou projektu Eco-schools a získat mezinárodní titul Ekoškola. Mgr. Martina Kunderová 16

17 Informační a výpočetní technika Za nejdůležitější akci v oblasti rozvoje ICT na Gymnáziu Aloise Jiráska lze bezesporu označit vybavení učebny výpočetní techniky novými počítači. Na základě žádosti ředitelství byly škole přiděleny v prosinci roku 2004 finanční prostředky, které umožnily výměnu stávajících zastaralých počítačů za nové. Stalo se tak po pěti letech téměř bezporuchového provozu. Ve spolupráci s firmou Jan Pechanec se celou akci podařilo realizovat během vánočních prázdnin, takže výuka studentů nebyla narušena ani na jediný den. Díky novému vybavení lze nyní učebnu využívat i pro výuku dalších předmětů, zejména cizích jazyků. Tuto možnost uvítali všichni vyučující i studenti a pokud to dovolí čas, rádi ji využívají. Ing. Vlasta Radimecká Tělesná výchova a sport Stejně jako předchozí léta, i tento školní rok byl bohatý na sportovní události. A opět se naše škola v konkurenci ostatních neztratila. Hned v září se družstvo dívek zúčastnilo Středoškolského atletického poháru (jedná se o soutěž družstev v sedmi atletických disciplínách) a rovnou ve všech jeho kolech - tedy oblastním, krajském a celorepublikovém. V okresním i krajském kole se nám podařilo pokořit tradičního rivala, družstvo SPgŠ, a postoupit do celorepublikového finále, konaného v Jablonci n. Nisou. Naši školu v atletice reprezentovaly Petra Šauerová, Pavla Váňová, Anna Slabá, Káťa Švecová, Pavla Könyüová, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Zuzana Tomanová, Ivana Váňová, Pavla Štarmanová a Lenka Matoušová. Dalším sportem, ve kterém se naše škola blýskla v republikovém finále, byla soutěž družstev v šachu. Družstvo ve složení Lucka Bartošová, Milan Beneš, Lukáš Jirsa, František Kalibán a Václav Pekař pod vedením pana Waissera obsadilo 6.místo v konkurenci dvaceti sedmi nejlepších družstev středních škol České republiky. Družstvo po postupu z okresního kola skončilo v krajském finále soutěže na druhém místě a postoupilo do celostátního finále. Dále se naše škola zapojila do sportovních her a soutěží s těmito výsledky: SŠH (středoškolské hry) v košíkové Litomyšl utkání o 1. místo s SPgŠ Káťa Kárská, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Jana Kubíková, Karina Novotná, Ludmila Janoušková, Petra Benešová, Hana Večeřová SŠH v odbíjené Polička - souboj o 3. místo s Gymnáziem Svitavy Dominika Holcová, Jarmila Stříteská, Míša Řeháková, Lenka Matoušová, Jana Rejmanová, Petra Filová, Pavla Štarmanová, Michaela Jungrová, Petra Nádvorníková, Iveta Prchalová 17

18 1. místo chlapců i dívek v turnaji Mikulášského basketbalu litomyšlských škol 2. místo v okresním kole v odbíjené chlapců ve Svitavách 4. místo oblastním kole v malé kopané mladších žáků Postup do dalších kol ve Středoškolské futsalové lize Studenti naší školy měli také možnost se prezentovat a vyžít při sportovním dni Majáles nabídka byla široká (družstvo dívek v minikopané obsadilo v konkurenci všech litomyšlských středních škol krásné třetí místo, družstvo kantorů se porvalo o prvenství ve florbalu). V tomto školním roce byla také obnovena tradice sportovního klání mezi kantory a studenty. Na konci školního roku se uskutečnily zápasy v nohejbalu a florbalu. Doufejme, že zájem ze strany studentů neopadne, síly na straně kantorů vydrží a na podzim se budou moci uskutečnit další, jistě zajímavá utkání. Pro velký zájem z řad studentstva byly ve školním roce 2004/05 otevřeny sportovní zájmové kroužky. Jednalo se o kroužky florbalu, basketbalu a volejbalu, které byly během celého roku hojně navštěvovány. V letošním roce budou opět pokračovat. Za vzornou reprezentaci školy všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na další sportovní akce a zajímavé výsledky. Mgr. Šárka Chalupníková Přednášková a kulturní činnost I ve školním roce 2004/2005 žilo Gymnázium Aloise Jiráska bohatým kulturním děním. Divadelní a filmová představení, za kterými se vypravovali studenti i mimo Litomyšl, střídaly koncerty, přednášky a besedy na nejrůznější témata pořádané v budově gymnázia i mimo ni. Za všechny jmenujeme alespoň: koncerty vokálně experimentální soubor AFFETTO výběr skladeb pro lesní roh a klavír koncert nizozemských studentů hudební vystoupení skupiny Jet Black vývoj populární hudby komentovaný výchovný koncert 18

19 divadelní a filmová představení divadelní představení The Jungle Book muzikál Vlasy společná účast žáků nižšího gymnázia na představení Smetanovy Litomyšle filmy Trója, Skřítek, Skandinávie země Vikingů přednášky a besedy se širokým spektrem námětů člověk a sexualita: Dr. Melíšková s děvčaty o děvčatech O manželství historie: Trestní právo ve středověku ( včetně ukázek) Dr. Růžička Hubert Gordon Schauer 50-tá léta na Litomyšlsku Židé na Litomyšlsku současnost: Studenti gymnázia ve Štrasburku Současná situace v uprchlických táborech matematika: RNDr. Dag Hrubý Historické kořeny matematiky zeměpis: ekologie: Ostatní akce Viktoriiny vodopády Likvidace odpadů Jako každý rok nemohli studenti gymnázia chybět při celorepublikových charitativních akcích Srdíčkový den a Světlušky. Maturanti se již tradičně v Brně zúčastnili dne 20. října akce Gaudeamus, na níž se seznámili s možnostmi dalšího studia. S velkou odezvou se setkal i v tomto roce zájezd na veletrh počítačové technologie Invex, konaný každoročně v Brně. Na Den kulturních památek 11. a 12. září 2004 zpřístupnilo gymnázium veřejnosti, jako vždy při podobných příležitostech, vížku školy, ze které je nezapomenutelný rozhled po celém litomyšlském kraji. Ve středu 8. prosince proběhl Den otevřených dveří pro žáky základních škol. 19

20 Očima studentů Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku Dvacet studentů Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli navštívilo Evropský parlament ve Štrasburku, v rámci projektu Euroscola. To, že se naší škole podařilo získat od Evropského parlamentu grant k uskutečnění tohoto nevšedního zájezdu, mají na svědomí naše paní profesorky francouzštiny a angličtiny, které nás do programu přihlásily a zařídily vše potřebné. Projekt Euroscola se snaží sblížit mladou generaci Evropanů. Ještě naši prarodiče zažili dobu, kdy se Evropské národy potýkaly ve válce. Proto je důležité mladé lidi, kteří se narodili do Evropy hledající jednotu, vést k myšlence, že jediná možná cesta je nalézt společný směr. Nebudovat jen ekonomickou velmoc, ale především společenství, v němž lidé dokáží tolerovat své národnostní odlišnosti, naučí se komunikovat a spolupracovat. Z Litomyšle jsme odjeli navečer 29. listopadu. Následujícího dne jsme dorazili do Štrasburku, hlavního města Alsaska. První den jsme strávili prohlídkou vánočně vyzdobeného města. Přenocovali jsme v hotelu a druhého dne ráno se vypravili do parlamentu. Program dne se skládal z několika částí. První byla návštěva jednacího sálu, kde zasedají evropští poslanci. Zde se sešli všichni účastníci, tedy studenti a profesoři škol z jednotlivých členských států EU. Každý z nás usedl na místo jednoho poslance.vyslechli jsme výklad správců parlamentu o fungování Evropského parlamentu a Evropské unie. Když mluvčí použil rodné španělštiny, byla nám k dispozici sluchátka, díky nimž jsme mohli poslouchat v angličtině nebo ve francouzštině, které byly zvoleny jako komunikační jazyky v Parlamentu pro mladé. V těchto jazycích byly také postupně jednotlivé školy svými zástupci představeny. Za naši školu vystoupil Jan Šlégr, který přednesl skvělý proslov ve francouzštině. Zde z nás spadl první ostych a obavy, jelikož jsme v podstatě bez problému porozuměli všemu, co bylo řečeno. Schopnost dorozumět se pro nás byla bezpochyby prioritou. A následoval oběd, při němž se rozběhla Eurogame. Naším úkolem bylo rozdělit se do skupinek po čtyřech členech, z nichž každý byl jiné národnosti. Obdrželi jsme otázky, týkající se Evropy, které byly položeny v nejrůznějších jazycích. Vyhledávali jsme rodilé mluvčí, kteří by nám otázky přeložili, a pak se společným úsilím snažili odpovědět. Atmosféra se rozhostila velice přátelská. Posléze se už nehovořilo jen o EU, ale o všem možném, o čem se tak mladí lidé baví. Během několika minut nám ani nepřišlo, že hovoříme každý řečí, která nám není vlastní. Poslední částí bylo rozdělení se do větších skupin, které měly předem stanovená společná témata k projednávání. Byla to témata: Evropská demokracie - jak zajistit účast občana na politickém životě našeho kontinentu, Životní prostředí slučitelnost hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí, Místo evropských hodnot ve světě mír, bezpečnost, spravedlnost, lidská práva, Mládež co mohou mladí udělat pro Evropskou unii a 20

21 co od ní očekávají, Budoucnost Evropy jaké vidí hospodářské, politické a sociální priority pro Evropu zítřka. Přesunuli jsme se do kanceláří výborů, kde jsme opět v menších skupinách projednávali naše témata. Horečná debata nebrala konce, i když v závěru se jednalo spíše o vyměňování adres, mincí a společné fotografování. Když jsme se pak vraceli do velkého sálu k vyhodnocení našich debat a vyhlášení výsledků Eurogame, neseděly už v sále skupinky studentů různých zemí, ale všechny národy jako jeden celek, protože jsme za ten krátký den navázali nespočet nových přátelství, v nichž nebylo bariér. Skvělým výsledkem pro nás bylo také získání prvenství a poháru z hry Eurogame, který domů přivezla Lenka Matoušová. Domů jsme tedy, téhož dne večer, odjížděli více než spokojeni. Plni nevšedních zážitků a dojmů a již předem natěšeni na první zprávy našich nových zahraničních přátel. Bezpochyby si každý odvážel i předsevzetí, že bude klást ještě větší důraz na studium cizích jazyků. Na závěr bych ještě jednou chtěla za nás za všechny poděkovat paní profesorce Anně Klusoňové, paní profesorce Haně Koliskové a paní profesorce Šárce Chalupníkové, které měly tolik odvahy se do celé akce pustit a věnovaly mnoho vlastního času k tomu, aby nás o všem informovaly a pomohly nám připravit se na naše témata. Terezie Šmolíková, studentka 3. ročníku 21

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Zpravodaj duben č.2-2017 Budova gymnázia se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci elektrorozvodů, topení, vodovodů a odpadů za více jak 10 mil. Kč. O provozním zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice Ocenění 2009 Broumov, 20. října 2009 Stará radnice školní rok 2008/2009 NOMINACE kategorie sport Martina Routková,kvarta za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu především v různých atletických soutěžích

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Obecně prospěšné společnosti při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 1 O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Á S P O L E Č N O S T P Ř I G Y M N Á Z I U A L O I S E J I R Á S K A, L I T O

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Obecně prospěšné společnosti při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl 1 O B E C N Ě P R O S P Ě Š N Á S P O L E Č N O S T P Ř I G Y M N Á Z I U A L O I S E J I R Á S K A, L I T O

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance

I. Charakteristika školy. II. Zaměření školy v rámci ASPnet: III. Dlouhodobé projekty a konkrétní akce. Lidská práva, demokracie a tolerance Zpráva o činnosti školy v rámci ASP UNESCO Školní rok 2014 2015 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova ulice 333 Jindřichův Hradec 377 01 tel.: 384 361253 fax: 384 361253 ředitel školy: Mgr.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Účast na odborných seminářích, besedách

Účast na odborných seminářích, besedách Pomoc potřebným 15. září 2009 se studenti kvinty, sexty a septimy zúčastnili SRDÍČKOVÉHO DNE, pořádaného o.s. Život dětem : vybrali na charitativní účely 6.847, - Kč. 9. září 2009 se 12 studentů kvarty

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Duben oborový den

Duben oborový den Duben 2007 3.oborový den Dne 13.dubna se konal v pořadí už třetí oborový den. Je to příležitost pro žáky 2.stupně seznámit se hlouběji se zvolenou oblastí. První a druhý oborový den se konal v 1.pololetí.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace od roku 1995-2010 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci Tito žáci byli přijati na osmileté gymnázium : šk.rok 1996/ 97 Bartošek Zdeněk

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více