GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM. Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640"

Transkript

1 GYMNÁZIUM Aloise Jiráska Litomyšl založeno roku 1640

2 adresa školy Gymnázium A. Jiráska T. G. Masaryka Litomyšl IČO telefon, fax e mail webové stránky ředitel školy zástupce ředitele výchovný poradce Otakar Karlík RNDr. Ludmila Kynclová Mgr. Karel Štarman počet učitelů 34 počet žáků 352 počet tříd 12 2

3 Slovo ředitele úvodem Školní rok 2004/2005 byl jubilejním 360. školním rokem Gymnázia Aloise Jiráska, jednoho z nejstarších gymnázií v Čechách. Byl to rok významný i pro mě osobně, protože byl zároveň čtrnáctým a posledním rokem mého působení ve funkci ředitele školy. Jsem rád, že i přes nepříznivou finanční situaci v českém školství se podařilo uskutečnit alespoň část plánovaných investic. V suterénu školy se objevila další stovka šatních skříněk a byla kvalitně provedena rekonstrukce umývárny stavební firmou pana Šmolíka. Nejvýznamnější akcí však byla modernizace učebny výpočetní techniky, která umožní zas na nějaký čas držet krok v této oblasti. V tomto školním roce se začala naplno využívat i nová učebna cizích jazyků, po které volali žáci i učitelé již několik let, a kterou se podařilo vybudovat hlavně díky štědrosti místních podnikatelů a rodičů žáků školy, kteří přispěli nemalými částkami na uskutečnění tohoto rozsáhlého záměru. Přijímací zkoušky na školní rok 2005/2006 ukázaly, že o Gymnázium Aloise Jiráska je stále zájem. Stejný a vyšší zájem přeji do budoucna svému nástupci Mgr. Pavlu Koliskovi, který nejlépe obstál v konkursním řízení a od 10. srpna 2005 se ujímá ředitelské funkce. Všem příznivcům Gymnázia A. Jiráska z řad veřejnosti a všem pedagogům a ostatním zaměstnancům gymnázia za dlouholetou spolupráci děkuje Otakar Karlík, do ředitel školy 3

4 Učební plán čtyřletého studia předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 0 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 Latina / Deskript. geometrie 0/0 2/2 0/0 0/0 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Volit. předmět Volit. předmět Volit. předmět Volitelné a nepovinné předměty: Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce, Seminář a cvičení z matematiky, fyziky, chemie, biologie, Seminář z dějepisu, zeměpisu, Společensko-vědní seminář, Deskriptivní geometrie, Informatika a výpočetní technika, Seminář z hudební výchovy, Seminář z výtvarné výchovy. 4

5 Učební plán osmiletého studia předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Anglický jazyk Něm./Franc. jazyk 0/0 0/0 0/0 3/3 Občanská výchova Dějepis Zeměpis Rýsování Matematika Fyzika Chemie Biologie Inform. a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pozn.: Učební plán v kvintě, sextě, septimě a oktávě je stejný jako učební plán 1.,2., 3. a 4. ročníku čtyřletého studia. 5

6 Matematika Účast studentů na soutěžích a olympiádách Matematická olympiáda Okresní kolo MO pro kategorie Z6, Z7, Z8 proběhlo 6. dubna na našem gymnáziu. Soutěže se zúčastnilo 70 žáků z celého okresu. Naši žáci obsadili přední místa. Okresní kolo MO, kategorie Z6 (6. třída ZŠ a prima víceletých gymnázií) 1. místo: Monika Švarcová, prima Okresní kolo MO, kategorie Z7 (7. třída ZŠ a sekunda víceletých gymnázií) místo: Milan Beneš, sekunda Okresní kolo MO, kategorie Z9 (9. třída ZŠ a kvarta víceletých gymnázií) Místo konání Svitavy 3. místo: Sylva Jakoubková místo: Jan Král a Kristýna Obrtelová; všichni z kvarty. Do krajského kola postoupili Sylva Jakoubková a Jan Král. Krajské kolo MO, kategorie C 1. místo: František Kalibán, kvinta Jako vítěz krajského kola se zúčastnil celostátního soustředění řešitelů MO v Jevíčku. Krajské kolo MO, kategorie B 3. místo: Lucie Pekařová, sexta Pythagoriáda Školního kola se zúčastnili všichni studenti primy a sekundy. Do okresního kola postoupil jeden student z každé třídy. V okresním kole místo obsadila Monika Švarcová z primy. Matematický klokan celosvětová soutěž Již tradičně koncem března se této soutěže zúčastňují všichni studenti školy v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior a Student. Řeší 24 příkladů různé obtížnosti a mohou získat maximálně 120 bodů. 6

7 Vyhodnocení školního kola: Kategorie Třída Počet žáků Prům. počet bodů Nejlepší ve třídě Benjamin prima 28 66,29 Matěj Dostál (106 b.) sekunda 26 80,31 Lukáš Charamza (120 b.) Kadet tercie 27 50,14 Petr Bubeníček (84 b.) kvarta 29 57,62 Kristína Martišková (91 b.) Junior kvinta 24 53,25 František Kalibán (104 b.) 1. ročník 28 46,82 Lukáš Ropek (75 b.) 2. ročník 30 51,90 Tomáš Hrubeš (86 b.) sexta 22 51,81 Jan Mikulecký (85 b.) Student 3. ročník 8 49,63 Marie Novotná (67 b.) 4. ročník 10 49,20 Martina Stodolová (63 b.) septima 11 58,64 Lukáš Jirsa (90 b.) oktáva 5 64,20 Martin Šorf (90 b.) Naši žáci také velmi dobře uspěli v rámci okresu Svitavy: Kategorie Třída Počet bodů Umístění Jméno Benjamin sekunda místo Lukáš Charamza sekunda místo Aleš Hrabalík Kadet kvarta místo Kristína Martišková Junior kvinta místo František Kalibán kvinta místo Petra Benešová Student septima místo Lukáš Jirsa oktáva místo Martin Šorf oktáva místo František Černík 7

8 Fyzika Fyzikální olympiáda Okresní kolo kategorie E 1. místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie E místo: Jan Král, kvarta Krajské kolo, kategorie B Vladimír Klusoň, který postoupil, se pro nemoc nemohl zúčastnit. Krajské kolo, kategorie C Zúčastnily se Pavla Štarmanová a Lucie Pekařová ze sexty Astrofyzikální olympiáda Prvního (školního) kola se zúčastnilo 20 studentů ze sekundy, tercie a kvarty. Do 2. kola, jehož výsledky dosud nejsou známy, postoupilo 8 studentů. Další aktivity sekce fyziky V průběhu školního roku se 14 zájemců z vyšších ročníků účastnilo fyzikálních seminářů, které pořádala katedra fyziky MU Brno. Jadernou elektrárnu Temelín navštívili v říjnu studenti kvinty a části 2. ročníků, v květnu ostatní studenti 2. ročníku a studenti septimy. Chemie Okresní kolo, kategorie D 4. místo Lenka Nádvorníková, kvarta 6. místo Pavla Salášková, kvarta 7. místo Veronika Pechancová, kvarta 8. místo Šárka Vejrychová, kvarta Krajské kolo, kategorie C 10. místo Renáta Jiskrová, kvinta 12. místo Zuzana Šimková, sexta Chemická olympiáda 2004/2005 Celostátní soutěž Globe Games kategorie 16 až 20 let 2. místo družstvo ve složení: Lucie Kynclová, Káťa Šťovíčková, Renáta Jiskrová, Jakub Roleček, Fanda Kalibán (všichni z kvinty) a Marek Votroubek (kvarta) 8

9 Biologie Biologická olympiáda 2004/2005 Krajská kola BiO kategorií A a B se uskutečnila na gymnáziu ve Svitavách a studenti našeho gymnázia obsadili obě první místa. Václav Jelínek (oktáva) zvítězil v kategorii A, což mu zajistilo postup do republikového kola a následně i přijetí na Přírodovědeckou fakultu UK bez přijímacích zkoušek. Pavel Pokluda (oktáva) obsadil ve stejné kategorii 8. místo. Na 1. místě v kategorii B se umístil Pavel Novák (sexta), republikové kolo se v této kategorii nekonalo. V kategorii D se pak okresního kola v DDM Litomyšl zúčastnila Simona Jindrová (prima), která také obsadila 1. místo v soutěži Hledáme přírodovědce pro XXI. století v kategorii 6. až 7. tříd (soutěž pořádá každoročně DDM Litomyšl). Ekologie Žáci gymnázia se zúčastnili krajské soutěže Zelený ParDoubek, ve které zúročili všechny přírodovědné a ekologické aktivity z posledních několika let. Výsledkem bylo hezké umístění v kategorii středních škol a získání titulu Ekoškola 2. stupně. 9

10 Anglický jazyk Konverzační soutěž v anglickém jazyce Okresní kolo, kategorie nejmladších žáků 1. místo okresního kola Aleš Hrabalík, sekunda (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie starších žáků 1. místo Petr Andrlík, kvarta (vítěz školního kola) Okresní kolo, kategorie nejstarších žáků 1. místo Vladimír Rovenský, septima (vítěz školního kola) Krajské kolo (Pardubice), kategorie starších žáků 5. místo Petr Andrlík, kvarta Krajské kolo (Pardubice), kategorie nejstarších žáků 4. místo Vladimír Rovenský, septima Německý jazyk Konverzační soutěž v německém jazyce Začátkem ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Dvě nejlepší žákyně, Hana Macková ze septimy a Zuzana Kohoutová ze sexty, se zúčastnily okresního kola v Jevíčku. Hana Macková skončila v okresním kole na třetím místě a postoupila do krajského kola, které se konalo koncem února v Pardubicích. Od března do června se všechny třídy průběžně účastnily soutěže po internetu ve znalostech o Rakousku, kterou pořádala Polytechnische Schule v rakouském Schladmingu. Zeměpis Okresní kolo, kategorie A 8. místo: Simona Jindrová, prima Okresní kolo, kategorie B 4. místo: Tomáš Klejch, sekunda Okresní kolo, kategorie C 5. místo: Ondřej Klejch, kvarta Okresní kolo, kategorie D 3. místo Miloš Kroulík, oktáva Olympiáda ze zeměpisu 10

11 Dějepis a společenské vědy Okresní kolo SOČ Kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník 2. místo Tereza Pakostová, 3. ročník Kategorie Teorie kultury a umění 2. místo Jana Chadimová, oktáva Studentská odborná činnost Krajské kolo SOČ, Pardubice kategorie Historie: 1. místo Petr Dvořák, 3. ročník Celostátní kolo SOČ kategorie Historie: 10. místo Petr Dvořák, 3. ročník Český jazyk a literatura Zprávy předmětových komisí Tak jako každoročně, i ve školním roce 2004/05 připravila komise ČJL testy k písemné části přijímací zkoušky pro primu a první ročník. V květnu navrhla témata písemných maturitních prací a inovovala texty i tematické okruhy k ústní části maturitní zkoušky. K dalším akcím patřila příprava školního kola olympiády v českém jazyce. Do okresního kola v nižší kategorii postoupily Magda Nádvorníková z tercie a Veronika Pechancová z kvarty. Ve druhé kategorii postoupila Jarmila Stříteská z 2. ročníku. Nejúspěšnějším zástupcem naší školy se stal Václav Lipavský z oktávy, který soutěžil v krajském kole. Komise ČJL organizuje každoročně literárněvědné exkurze pro jednotlivé ročníky. V tomto roce navštívila prima Ratibořice, Českou Skalici a Nové Město nad Metují. Další ročníky se nezávisle na sobě a s odlišným programem vypravily poznávat naše hlavní město. Zde si některé skupiny prohlédly Národní divadlo, jiné Židovské město, Národní muzeum nebo Vyšehrad. Také pro nastávající školní rok jsou naplánovány podobné exkurze, jejichž cílem je zábavnou formou doplnit znalosti studentů v literatuře. Gymnázium spolupracuje také s Městskou lidovou knihovnou. Při nástupu do školy jsou žáci primy a 1. ročníku seznámeni s organizací knihovny a její činností. Několik tříd se již druhým rokem účastní akce Čtení non stop i jiných soutěží organizovaných knihovnou. 11

12 Estetická výchova Vv +Hv Výtvarná výchova Ve školním roce 2004/2005 se studenti v rámci praktické výuky Vv seznámili s řadou technik. Malovali na hedvábí, vyzkoušeli malbu na sklo, jednobarevný a vícebarevný linoryt, práce suchou jehlou, akvarel, mozaiku, monotyp i studijní kresbu. Kašírovali, zdobili trička batikou a savováním, malovali na plátno. Na konci roku v rámci Majálesu proběhla výstava studentských prací v prostorách baru Garáž Annona Během školního roku studenti navštěvovali aktuální výstavy v Litomyšli. Nejvíce je zaujala Výtvarná Litomyšl. V rámci teoretické části Vv se uskutečnily tyto akce: průběžně probíhaly vycházky po Litomyšli zaměřené na hlubší seznámení s významnými uměleckými památkami Litomyšle (zámek, piaristický areál Povýšení sv. Kříže, pomníky, pamětní desky, dílo O. Zoubka) - exkurze do chrámu Nalezení sv. Kříže, výklad odborného průvodce - společná návštěva výstavy K. Malicha - návštěva Muzea antických umění v Litomyšli Pro užší studentskou veřejnost se v červnu 2005 uskutečnila přednáška PhDr. B. Altové a PhDr. J. Alta ml. o restaurátorství. Hudební výchova 16. prosince 2004 v aule našeho gymnázia proběhly Vánoční radovánky. Radovali se studenti primy, sekundy, tercie a kvinty se svými rodiči, příbuznými, kamarády a pedagogy. Kvintáni si na úvod připravili světelnou show na adventní téma, terciáni nacvičili několik vánočních písní a sekundáni se pokusili zdramatizovat rozverné krkonošské koledy. Primáni předvedli, jak se naučili hrát na flétnu během prvních tří měsíců na naší škole, a v této usilovné snaze je podpořili, morálně i hudebně, členové skupiny Jet Black. V květnu 2005 se uskutečnil zájezd studentů (především z oktávy) na představení Městského divadla v Brně muzikál Vlasy. Dějepis Ivana Pulgretová Žáci kvarty se seznámili pod vedením K. Štarmana s historií regionu a v rámci této historickovědní exkurze si prohlédli pamětihodnosti Poličky, Svitav a České Třebové. 12

13 Žáci sekundy a tercie v červnu spolu s M. Dosedělovou navštívili Prahu, právě tak jako studenti sexty a 2. ročníku, kteří absolvovali historickovědní exkurzi Praha babka měst, připravenou L. Marešovou Kesselgruberovou. Pod vedením paní Marešové Kesselgruberové navštívili žáci 1. ročníku a sexty také egyptologickou expozici v České Třebové a studenti dějepisného semináře Olomouc srdce Hané. Tito studenti uspořádali i literárněhistorickou vycházku zpestřenou piknikem a besedou o významných osobnostech Litomyšlska, které se jako host zúčastnil PhDr. M. Skřivánek. Své seminární práce s regionální tematikou prezentovali studenti dějepisného semináře na besedě v městské knihovně. Mezi další akce dějepisné sekce patří přednáška Martina Boštíka 50. léta na Litomyšlsku a přednáška spojená s ukázkami (skupina historického šermu) na téma Trestní právo ve středověku. Za zmínku stojí zcela jistě i beseda Byli tady doma s litomyšlskou rodačkou Evou Duškovou Freyovou a historikem Tomanem Brodem, kteří vyprávěli o svých životech před 2. světovou válkou a během ní. Občanská výchova, základy spol. věd a společenskovědní seminář V rámci předmětů občanské výchovy, základů společenských věd a společenskovědního semináře se stejně jako v letech minulých, tak i v průběhu školního roku 2004/2005 uskutečnilo několik zajímavých akcí, jejichž cílem a úkolem bylo rozšířit všeobecný rozhled žáků školy. Žáci nižšího gymnázia si během školního roku v rámci výuky prohlédli město z hlediska lokálního umístění institucí, na které se mohou občané (tedy i oni) v případě potřeby obracet (např. Městský úřad, Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna, Charita apod.). V rámci výuky o zákonech a předpisech ČR se konala přednáška na MěÚ v Litomyšli, díky které si mohli všichni účastníci vytvořit představu o chodu této instituce a přístupu zaměstnanců k zákonům a tvorbě předpisů a zákonů v rámci města a spádové oblasti. Žáci 3. ročníku a septimy navštívili v jarním období Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR, kde měli možnost nejen vidět zasedání obou komor, ale také hovořit s poslancem Pavlem Severou. Vzhledem k časové náročnosti této akce převládala pasivní účast na zasedání jednotlivých komor, prostor pro diskusi nebyl dostatečný. Pro další roky by bylo dobré zabezpečit obě části exkurze na stejně vysoké úrovni. Účastníci společenskovědních seminářů uskutečnili během školního roku několik anketních akcí na různá témata (např. znalost zákonů, představa o životě a umístění mentálně postižených lidí na Svitavsku apod.). Výsledky anket byly po skončení zpracovány a připraveny pro zveřejnění v tisku, bohužel však ke konečné prezentaci pro veřejnost nedošlo. Připravena byla rovněž exkurze do Ústavu sociální péče v Bystrém, která se však pro zaneprázdněnost klientů a vedení ÚSP v období června neuskutečnila a byla přesunuta do podzimního období. Vzhledem k důležitosti 13

14 a zajímavosti akce by bylo dobré tuto více prezentovat jak v rámci školy, tak i na veřejnosti a pro veřejnost. V rámci přípravy na studium se žáci pravidelně seznamovali s aktuálními informacemi na internetu, se kterými průběžně pracovali, především pak při přípravě na maturitní zkoušku a přijímací řízení na VŠ. Vzhledem k jejich pozdější úspěšnosti v tomto řízení nutno podotknout, že práce průběžná a individuální je nejen dobrá, ale především oceňovaná a zhodnocená! Jazyková sekce Mgr. Karel Štarman V září roku 2004 byla slavnostně otevřena jazyková učebna, kterou se díky finanční podpoře místních podnikatelů, ale také rodičů žáků gymnázia, podařilo vybavit kvalitní výukovou technikou. Učebnu využívají studenti všech jazyků především pro poslechová a konverzační cvičení. Náslechy jim umožňují i zdokonalit výslovnost. Vzhledem k efektivnosti výuky, kterou učebna umožňuje, doufáme, že nezůstane jediná a že se nám podaří vybudovat v dohledné době další jazykové laboratoře. Mgr. Eva Novotná Anglický jazyk V březnu 2005 se konalo v Pardubicích divadelní představení hry R. Kiplinga The Jungle Book v anglickém jazyce. O tuto hru v originále projevilo zájem přes čtyřicet studentů angličtiny. V dubnu 2005 se žáci Gymnázia A. Jiráska zúčastnili poznávacího pobytu v Anglii. Navštívili města Brighton a Londýn. Byli ubytováni v hostitelských rodinách, při výletech a exkurzích měli možnost poznat historii, geografii a kulturu Velké Británie. Využili své jazykové schopnosti při komunikaci s rodilými mluvčími. Koncem dubna byla naše škola hostitelem holandského školního orchestru z města Leek. Byl pro ně zorganizován program, kterého se zúčastnili i naši žáci, především studenti anglického jazyka. V rámci tohoto programu navštívili Poličku, chatu Maxe Švabinského u České Třebové a prohlédli si zámek v Litomyšli. Holandská škola uspořádala několik koncertů v litomyšlských i okolních školách. Studenti naší školy měli opět možnost komunikovat v anglickém jazyce. Někteří z nich navázali osobní kontakty, které pokračují vzájemnou korespondencí. V květnu 2005 si pár studentů angličtiny z našeho gymnázia zahrálo na profesionální průvodce. Provázeli Litomyšlí zahraniční účastníky soutěže v rámci projektu GLOBE. Pavel Waisser 14

15 Francouzský jazyk Výuka francouzštiny zaujala na našem gymnáziu v rámci výuky cizích jazyků pevné místo. Těší nás stále stoupající zájem studentů o francouzský jazyk a je snahou vyučujících, aby jeho výuka odpovídala současným trendům ve výuce cizích jazyků. To nás také vedlo ke změně vyučovací metody a tedy i učebnice. Letošní začátečníci začali pracovat s francouzskou metodou Café Crème. Po roce jejího používání můžeme říci, že ve srovnání s dříve používanou metodou On y va, jde o metodu náročnější, ale mnohem efektivnější. Klade důraz na konverzační schopnosti a lexiku a to je bezpochyby ve výuce cizího jazyka to nejpodstatnější. Naši studenti se v letošním školním roce účastnili několika soutěží a své dovednosti a schopnosti konverzace si mohli ověřit ve francouzském Štrasburku a také při návštěvě koncertu francouzské klavíristky Muriel Bérard, s níž se po koncertě setkali a mohli jí položit několik otázek ve francouzštině. Dvě studentky třetího ročníku měly možnost uplatnit francouzštinu při návštěvě francouzského varhaníka pana Jeana-Paula Lécota v Litomyšli. V rámci studentských oslav Majáles si francouzštináři připravili kulturní program a jako motto si vybrali úryvek z knihy Malý princ To nejdůležitější je očím neviditelné. Na programu se podíleli studenti kvarty a sexty a sklidili zasloužený potlesk. V závěru školního roku jsme s několika skupinami francouzštinářů navštívili výstavu Café de la gare Cesty francouzské fotografie od Emila Zoly do současnosti, která byla instalována v rámci výstav Smetanovy výtvarné Litomyšle pod záštitou pana Joëla De Zorziho; velvyslance Francouzské republiky v České republice, v prostorách galerie Kubík. Ocenili jsme nejenom uměleckou hodnotu vystavených fotografií, ale i jejich umístění do tohoto výstavního prostoru, které rozhodně podtrhlo úspěch této výstavy. Poslední dny školního roku 2004/2005 věnovali francouzštináři kvinty přípravě turnaje v pétanque. I nadále půjdeme cestou, kterou jsme se vydali, a budeme se snažit, aby se francouzština dostala za dveře učebny. Hledáme a budeme hledat příležitosti, aby naši studenti měli možnost uplatnit jazyk v praxi a záleží jenom na nich samotných, zda je využijí. Mgr. Kolisková, Mgr.Vopátková Biologie Kabinet biologie ve spolupráci s ředitelem CHKO Moravský kras RNDr. Leošem Štefkou každoročně pořádá jednodenní exkurzi do Moravského krasu pro studenty kvarty a studenty biologického semináře ze 3. ročníku a septimy, která se setkává vždy s velkou odezvou. Program byl tentokrát velice bohatý po krátké zastávce na Správě CHKO Moravský kras v Blansku následovala prohlídka Sloupsko-šošůvských jeskyní zakončená v jeskyni Kůlna a dále přesun do Holštejna se zbytky zříceného hradu, jeskyní Hladomorna a nedalekým ponorem potoka Bílá voda zvaným Stará rasovna. 15

16 Dobrodružstvím pro mnohé byla návštěva veřejnosti nepřístupných jeskyní Holštejnská a Býčí skála. Mgr. Filip Jetmar Chemie THE GLOBE PROGRAM Pravidelná kontinuální měření na naší škole pokračují již třetím rokem a v tomto roce se na nich podílelo cca 50 studentů gymnázia (kvinta, kvarta, sekunda a prima). Letos jsme přidali do odesílaných dat další ukazatele kvality zkoumané vody, konkrétně obsah dusitanů, dusičnanů a tvrdost vody. Za mimořádnou kvalitu hydrologických dat odeslaných na přelomu kalendářního roku jsme obdrželi z NASA ocenění. Pro příští školní rok jsme si stanovili dlouhodobě náročný cíl stát se pilotní školou projektu Eco-schools a získat mezinárodní titul Ekoškola. Mgr. Martina Kunderová 16

17 Informační a výpočetní technika Za nejdůležitější akci v oblasti rozvoje ICT na Gymnáziu Aloise Jiráska lze bezesporu označit vybavení učebny výpočetní techniky novými počítači. Na základě žádosti ředitelství byly škole přiděleny v prosinci roku 2004 finanční prostředky, které umožnily výměnu stávajících zastaralých počítačů za nové. Stalo se tak po pěti letech téměř bezporuchového provozu. Ve spolupráci s firmou Jan Pechanec se celou akci podařilo realizovat během vánočních prázdnin, takže výuka studentů nebyla narušena ani na jediný den. Díky novému vybavení lze nyní učebnu využívat i pro výuku dalších předmětů, zejména cizích jazyků. Tuto možnost uvítali všichni vyučující i studenti a pokud to dovolí čas, rádi ji využívají. Ing. Vlasta Radimecká Tělesná výchova a sport Stejně jako předchozí léta, i tento školní rok byl bohatý na sportovní události. A opět se naše škola v konkurenci ostatních neztratila. Hned v září se družstvo dívek zúčastnilo Středoškolského atletického poháru (jedná se o soutěž družstev v sedmi atletických disciplínách) a rovnou ve všech jeho kolech - tedy oblastním, krajském a celorepublikovém. V okresním i krajském kole se nám podařilo pokořit tradičního rivala, družstvo SPgŠ, a postoupit do celorepublikového finále, konaného v Jablonci n. Nisou. Naši školu v atletice reprezentovaly Petra Šauerová, Pavla Váňová, Anna Slabá, Káťa Švecová, Pavla Könyüová, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Zuzana Tomanová, Ivana Váňová, Pavla Štarmanová a Lenka Matoušová. Dalším sportem, ve kterém se naše škola blýskla v republikovém finále, byla soutěž družstev v šachu. Družstvo ve složení Lucka Bartošová, Milan Beneš, Lukáš Jirsa, František Kalibán a Václav Pekař pod vedením pana Waissera obsadilo 6.místo v konkurenci dvaceti sedmi nejlepších družstev středních škol České republiky. Družstvo po postupu z okresního kola skončilo v krajském finále soutěže na druhém místě a postoupilo do celostátního finále. Dále se naše škola zapojila do sportovních her a soutěží s těmito výsledky: SŠH (středoškolské hry) v košíkové Litomyšl utkání o 1. místo s SPgŠ Káťa Kárská, Eva Jílková, Zuzana Kubešová, Zuzana Maláriková, Jana Kubíková, Karina Novotná, Ludmila Janoušková, Petra Benešová, Hana Večeřová SŠH v odbíjené Polička - souboj o 3. místo s Gymnáziem Svitavy Dominika Holcová, Jarmila Stříteská, Míša Řeháková, Lenka Matoušová, Jana Rejmanová, Petra Filová, Pavla Štarmanová, Michaela Jungrová, Petra Nádvorníková, Iveta Prchalová 17

18 1. místo chlapců i dívek v turnaji Mikulášského basketbalu litomyšlských škol 2. místo v okresním kole v odbíjené chlapců ve Svitavách 4. místo oblastním kole v malé kopané mladších žáků Postup do dalších kol ve Středoškolské futsalové lize Studenti naší školy měli také možnost se prezentovat a vyžít při sportovním dni Majáles nabídka byla široká (družstvo dívek v minikopané obsadilo v konkurenci všech litomyšlských středních škol krásné třetí místo, družstvo kantorů se porvalo o prvenství ve florbalu). V tomto školním roce byla také obnovena tradice sportovního klání mezi kantory a studenty. Na konci školního roku se uskutečnily zápasy v nohejbalu a florbalu. Doufejme, že zájem ze strany studentů neopadne, síly na straně kantorů vydrží a na podzim se budou moci uskutečnit další, jistě zajímavá utkání. Pro velký zájem z řad studentstva byly ve školním roce 2004/05 otevřeny sportovní zájmové kroužky. Jednalo se o kroužky florbalu, basketbalu a volejbalu, které byly během celého roku hojně navštěvovány. V letošním roce budou opět pokračovat. Za vzornou reprezentaci školy všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na další sportovní akce a zajímavé výsledky. Mgr. Šárka Chalupníková Přednášková a kulturní činnost I ve školním roce 2004/2005 žilo Gymnázium Aloise Jiráska bohatým kulturním děním. Divadelní a filmová představení, za kterými se vypravovali studenti i mimo Litomyšl, střídaly koncerty, přednášky a besedy na nejrůznější témata pořádané v budově gymnázia i mimo ni. Za všechny jmenujeme alespoň: koncerty vokálně experimentální soubor AFFETTO výběr skladeb pro lesní roh a klavír koncert nizozemských studentů hudební vystoupení skupiny Jet Black vývoj populární hudby komentovaný výchovný koncert 18

19 divadelní a filmová představení divadelní představení The Jungle Book muzikál Vlasy společná účast žáků nižšího gymnázia na představení Smetanovy Litomyšle filmy Trója, Skřítek, Skandinávie země Vikingů přednášky a besedy se širokým spektrem námětů člověk a sexualita: Dr. Melíšková s děvčaty o děvčatech O manželství historie: Trestní právo ve středověku ( včetně ukázek) Dr. Růžička Hubert Gordon Schauer 50-tá léta na Litomyšlsku Židé na Litomyšlsku současnost: Studenti gymnázia ve Štrasburku Současná situace v uprchlických táborech matematika: RNDr. Dag Hrubý Historické kořeny matematiky zeměpis: ekologie: Ostatní akce Viktoriiny vodopády Likvidace odpadů Jako každý rok nemohli studenti gymnázia chybět při celorepublikových charitativních akcích Srdíčkový den a Světlušky. Maturanti se již tradičně v Brně zúčastnili dne 20. října akce Gaudeamus, na níž se seznámili s možnostmi dalšího studia. S velkou odezvou se setkal i v tomto roce zájezd na veletrh počítačové technologie Invex, konaný každoročně v Brně. Na Den kulturních památek 11. a 12. září 2004 zpřístupnilo gymnázium veřejnosti, jako vždy při podobných příležitostech, vížku školy, ze které je nezapomenutelný rozhled po celém litomyšlském kraji. Ve středu 8. prosince proběhl Den otevřených dveří pro žáky základních škol. 19

20 Očima studentů Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku Dvacet studentů Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli navštívilo Evropský parlament ve Štrasburku, v rámci projektu Euroscola. To, že se naší škole podařilo získat od Evropského parlamentu grant k uskutečnění tohoto nevšedního zájezdu, mají na svědomí naše paní profesorky francouzštiny a angličtiny, které nás do programu přihlásily a zařídily vše potřebné. Projekt Euroscola se snaží sblížit mladou generaci Evropanů. Ještě naši prarodiče zažili dobu, kdy se Evropské národy potýkaly ve válce. Proto je důležité mladé lidi, kteří se narodili do Evropy hledající jednotu, vést k myšlence, že jediná možná cesta je nalézt společný směr. Nebudovat jen ekonomickou velmoc, ale především společenství, v němž lidé dokáží tolerovat své národnostní odlišnosti, naučí se komunikovat a spolupracovat. Z Litomyšle jsme odjeli navečer 29. listopadu. Následujícího dne jsme dorazili do Štrasburku, hlavního města Alsaska. První den jsme strávili prohlídkou vánočně vyzdobeného města. Přenocovali jsme v hotelu a druhého dne ráno se vypravili do parlamentu. Program dne se skládal z několika částí. První byla návštěva jednacího sálu, kde zasedají evropští poslanci. Zde se sešli všichni účastníci, tedy studenti a profesoři škol z jednotlivých členských států EU. Každý z nás usedl na místo jednoho poslance.vyslechli jsme výklad správců parlamentu o fungování Evropského parlamentu a Evropské unie. Když mluvčí použil rodné španělštiny, byla nám k dispozici sluchátka, díky nimž jsme mohli poslouchat v angličtině nebo ve francouzštině, které byly zvoleny jako komunikační jazyky v Parlamentu pro mladé. V těchto jazycích byly také postupně jednotlivé školy svými zástupci představeny. Za naši školu vystoupil Jan Šlégr, který přednesl skvělý proslov ve francouzštině. Zde z nás spadl první ostych a obavy, jelikož jsme v podstatě bez problému porozuměli všemu, co bylo řečeno. Schopnost dorozumět se pro nás byla bezpochyby prioritou. A následoval oběd, při němž se rozběhla Eurogame. Naším úkolem bylo rozdělit se do skupinek po čtyřech členech, z nichž každý byl jiné národnosti. Obdrželi jsme otázky, týkající se Evropy, které byly položeny v nejrůznějších jazycích. Vyhledávali jsme rodilé mluvčí, kteří by nám otázky přeložili, a pak se společným úsilím snažili odpovědět. Atmosféra se rozhostila velice přátelská. Posléze se už nehovořilo jen o EU, ale o všem možném, o čem se tak mladí lidé baví. Během několika minut nám ani nepřišlo, že hovoříme každý řečí, která nám není vlastní. Poslední částí bylo rozdělení se do větších skupin, které měly předem stanovená společná témata k projednávání. Byla to témata: Evropská demokracie - jak zajistit účast občana na politickém životě našeho kontinentu, Životní prostředí slučitelnost hospodářského rozvoje a ochrany životního prostředí, Místo evropských hodnot ve světě mír, bezpečnost, spravedlnost, lidská práva, Mládež co mohou mladí udělat pro Evropskou unii a 20

21 co od ní očekávají, Budoucnost Evropy jaké vidí hospodářské, politické a sociální priority pro Evropu zítřka. Přesunuli jsme se do kanceláří výborů, kde jsme opět v menších skupinách projednávali naše témata. Horečná debata nebrala konce, i když v závěru se jednalo spíše o vyměňování adres, mincí a společné fotografování. Když jsme se pak vraceli do velkého sálu k vyhodnocení našich debat a vyhlášení výsledků Eurogame, neseděly už v sále skupinky studentů různých zemí, ale všechny národy jako jeden celek, protože jsme za ten krátký den navázali nespočet nových přátelství, v nichž nebylo bariér. Skvělým výsledkem pro nás bylo také získání prvenství a poháru z hry Eurogame, který domů přivezla Lenka Matoušová. Domů jsme tedy, téhož dne večer, odjížděli více než spokojeni. Plni nevšedních zážitků a dojmů a již předem natěšeni na první zprávy našich nových zahraničních přátel. Bezpochyby si každý odvážel i předsevzetí, že bude klást ještě větší důraz na studium cizích jazyků. Na závěr bych ještě jednou chtěla za nás za všechny poděkovat paní profesorce Anně Klusoňové, paní profesorce Haně Koliskové a paní profesorce Šárce Chalupníkové, které měly tolik odvahy se do celé akce pustit a věnovaly mnoho vlastního času k tomu, aby nás o všem informovaly a pomohly nám připravit se na naše témata. Terezie Šmolíková, studentka 3. ročníku 21

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ne Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Obsah výroční zprávy 1) Základní údaje o škole 2) Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Františka Palackého Neratovice za školní

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006-2007 Obsah výroční zprávy: 1 Charakteristika školského zařízení... 3 2 Přehled vzdělávacích

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace. Slovo úvodem ROČENKA aneb ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 Slovo úvodem Tato ROČENKA si klade za cíl shrnout a představit školní a mimoškolní aktivity učitelů a žáků Gymnázia Česká Lípa ve školním roce 2012-2013

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více