VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Sídlo: Školní 530/13, , Píšť Datová schránka: z2amgin IČ: IZO: Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Telefonní číslo: Fax: WWW: zspist.estranky.cz Součásti školy: Mateřská škola Školní jídelna Školní jídelna výdejna Školní družina Nejvyšší povolený počet žáků: základní škola 300 mateřská škola 80 školní družina 25 Ředitel školy: Zástupce ř. š.: Mgr. Lukáš Hrubý Ing. Helena Lišková Zřizovatel školy: Obec Píšť Adresa zřizovatele: Píšť 58, Píšť, Školská rada Datum vzniku: Počet členů: 9 Sídlo: Školní 530/13, , Píšť 2. Členění organizace Organizaci tvoří: Základní škola, Školní 530/13, Píšť Mateřská škola umístěná v budově na adrese Píšť 200, Píšť, jedna třída mateřské školky je umístěna v budově školy Školní družina umístěná v budově školy Školní jídelna umístěná v budově školy Školní jídelna výdejna umístěna v budově na adrese Píšť

3 Tabulka číslo 1 Přehled o škole ve školním roce 2013/2014 Zařízení Počet tříd /oddělení Počet žáků/dětí Počet přepočtených pedagogických zaměstnanců Průměrný počet žáků ve třídě/oddělení Základní škola ,3 16 Mateřská škola ,2 22,67 Školní družina Pozn. Stavy uvedené podle zahajovacích výkazů k Mateřská škola Mateřská škola zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání. Navštěvují ji děti ve věku od 3 let do nástupu do základní školy a jedno dítě s odkladem povinné školní docházky. Ve školním roce 2013/2014 v mateřské škole fungovaly 3 třídy. Dvě třídy na budově Píšť 200 a jedna třída v budově Školní 530/13. K školku navštěvovalo celkem 68 dětí (22,7 žáka na třídu). Oproti loňskému školnímu roku se počet dětí nezměnil. K ideální naplněnosti MŠ chybělo celkem 12 dětí. V průběhu školního roku se počet dětí zvedl o 2 na 70. Vzdělávání zajišťovalo 5,25 přepočtených pedagogických zaměstnanců (6 fyzických zaměstnankyň). 5 zaměstnankyň bylo v průběhu školního roku plně kvalifikovaných, jedna zaměstnankyně si během práce dodělávala potřebné vzdělání. Dvěma učitelkám nebyla prodloužena pracovní smlouva. K zápisu do mateřské školy ve školním roce 2013/2014 se dostavilo a bylo přijato celkem 14 dětí (nástup ve školním roce 2014/2015). Základní škola Ve školním roce 2013/2014 byla základní škola úplnou základní školou. Tab. č. 2 Počet žáků v ročnících základní školy Ročník Počet tříd Počet žáků V tom IV Poznámky: - Výše uvedené údaje vychází se zahajovacích výkazů podle stavu k IV žáci zařazení do individuálního vzdělávání podle 41 zákona č. 561/2004 Sb. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu celkem 144 žáků, rozdělených do 9 tříd (5 na prvním stupni a 4 na druhém stupni). V průběhu školního roku se počet žáků navýšil o jednoho na celkových 145. Z důvodu nízkého počtu žáků škola požádala Radu obce Píšť o udělení výjimky z počtu žáků, kterou dostala. K tomu, aby škola nemusela o výjimku žádat, ji chybělo celkem 9 žáků. Průměrný počet žáků na jednoho pedagoga činil 16 žáků. Z důvodu ekonomické efektivity došlo ve školním roce 2013/2014 ke slučování tříd pro konkrétní předměty. Došlo ke sloučení 2. a 3. třídy pro předměty PČ a VV, 4. a 5. třídy pro předmět VV, 8. a 9. třídy pro předmět VV. Ve škole se vyskytovaly třídy s velmi rozdílným počtem žáků od 10 žáků po 19 žáků ve třídě. V letošním školním roce opustili školu pouze žáci odcházející z deváté třídy na střední školu. 2

4 Školní družina ŠD zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro přihlášené žáky 1. stupně před vyučováním a po vyučování. Činnost probíhá podle ŠVP pro školní družinu. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 25 žáků, naplněnost školní družiny je tedy 100 %. Vychovatelskou činnost zajišťovala jedna kvalifikovaná vychovatelka. Během celého školního roku byly uplatňovány všechny výchovné činnosti zařazené do tematických okruhů Školního vzdělávacího programu školní družiny. Kromě vlastní výchovné činnosti probíhaly i akce pořádané paní vychovatelkou soutěžní odpoledne Zážitky z prázdnin, podzimní tvoření, výroba draků, příprava výrobků na vánoční trhy, vánoční besídka, zimní radovánky na sněhu Můj Sněhulák, velikonoční tvoření, výroba přáníček ke Dni matek, Den dětí a další. Při dobrých povětrnostních podmínkách bylo využíváno venkovní prostranství školy, dětské hřiště. Školní jídelna Ve školní jídelně se k stravovalo 68 dětí mateřské školy, 54 dětí 1. stupně základní školy, 76 dětí 2. stupně základní školy a 29 zaměstnanců školy. V rámci doplňkové činnosti zajišťovala školní jídelna stravování pro 34 cizích strávníků. Zaměstnankyně školní jídelny zařazovaly do jídelního lístku nová jídla, snažily se o pestrost stravy. 3. Materiální a technické vybavení školy Organizace využívá 2 budovy. V jedné je umístěna škola, školní jídelna, třída mateřské školy a školní družina. V druhé, zbývající třídy mateřské školy. V budově základní školy je umístěno 12 učeben (v jedné je dočasně umístěna třída MŠ), jedna herna školní družiny. Z dvanácti učeben je 6 vybaveno multimediální technikou, ve dvou jsou dataprojektory a notebooky. Ve škole dále funguje laboratoř chemie, učebna chemie/fyziky, školní dílny, cvičná kuchyně, knihovna a učebna výpočetní techniky, která je vybavena 20 PC s připojením do školní sítě a internetu. Pro odpočinek slouží prostorné atrium školy, v patrech jsou umístěné stoly pro stolní fotbal a stolní tenis. Pro výuku tělesné výchovy školy se využívají dvě tělocvičny. V oblasti výpočetní techniky je škola dobře vybavena. Ve škole se nachází celkem 30 klasických PC, 16 notebooků, 5 interaktivních tabulí, 3 dataprojektory, 8 tiskáren, 1 kopírka. Všechny učebny jsou vybaveny zabudovanými/přenosnými CD přehrávači. Ve školním roce 2013/2014 škola pořídila 2 dataprojektory, 3 notebooky, 1 černobílou laserovou tiskárnu, 1 laserovou barevnou tiskárnu, 1 CD přehrávač. Ve školním roce 2013/2014 procházela škola celkovou rekonstrukcí. Byly zajištěny trhliny ve stěnách, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, škola byla zateplena a omítnuta novou omítkou. Byla provedena barevná výmalba 6 kmenových tříd. Byla provedena demontáž šatních klecí, příprava pro instalaci šatních skříní. 3

5 PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ Obory studia: Kód oboru: C/01 Popis oboru: Základní škola Forma studia: Denní Délka studia: 9 let Cílem školy je vzdělávat žáky v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Škola se snaží předávat žákům znalosti a dovednosti, snaží se rozvíjet osobnost žáka, sociální cítění a odpovědnost za své činy. Ke splnění všech svých cílů v oblasti vzdělávání má základní škola vypracován Školní vzdělávací program Za dobrodružstvím vědění. Hodinová dotace předmětů pro jednotlivé ročníky stanovená v učebních plánech se snaží reflektovat množství a náročnost učiva v jednotlivých ročnících. Výuka volitelných předmětů byla v tomto školním roce nabídnuta žákům 8. a 9. třídy. Cílem školy je zavést volitelné předměty v každém ročníku od 6. třídy. Ve školním roce 2013/2014 byl vyučován nepovinný předmět náboženství. Vzdělávací dokumenty, podle kterých probíhá výuka, byly veřejně přístupné na webu školy. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Ve škole pracovalo k fyzicky celkem 29 zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích pracovalo pět zaměstnanců: ředitel školy zástupce ředitele školy vedoucí školní jídelny vedoucí učitelka mateřské školy školník Na škole působí jeden výchovný poradce. 1. Pedagogičtí zaměstnanci K pracovalo v organizaci 21 pedagogických zaměstnanců. Z toho počtu bylo 14 učitelů ZŠ, 6 učitelek MŠ a 1 vychovatelka školní družiny. Učitelský sbor ZŠ Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 14 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ : 5 Počet žen: 10 VŠ vzdělání pro 2. stupeň: 7 Počet mužů: 4 VŠ vzdělání pro výuku náboženství: 2 Starobní důchodci: 0 Noví absolventi: 0 4

6 Délka praxe: Kvalifikovanost výchovného poradce: Od 0 do 6 let: 3 Kvalifikován pro funkci: 0 Od 7 let do 19 let: 4 Nekvalifikován pro funkci: 1 Od 19 let do 26 let: 2 Nad 27 let: 5 Učitelský sbor MŠ Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 6 VŠ vzdělání magisterské: 1 Počet žen: 6 Střední odborné vzdělání pro MŠ: 4 Počet mužů: 0 Bez odborné způsobilosti: 1 Starobní důchodci: 2 Noví absolventi: 0 Délka praxe: Od 0 do 6 let: 2 Od 7 let do 19 let: 0 Od 19 let do 26 let: 0 Nad 27 let: 4 Vychovatelka školní družiny Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 1 ÚSO vzdělání - vychovatelství: 1 Počet žen: 1 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 Noví absolventi: 0 Délka praxe: Od 0 do 6 let: 0 Od 7 let do 19 let: 1 Od 19 let do 26 let: 0 Nad 27 let: 0 2. Nepedagogičtí zaměstnanci: Provoz školy zajišťovalo celkem 12 nepedagogických zaměstnanců. THP pracovníci: Složení: Zařazení: Počet celkem: 1 Ekonomka: 1 Počet žen: 1 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 5

7 Provoz MŠ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 3 Školnice, pracovnice výdeje stravy: 1 Počet žen: 3 Uklízečka, pracovnice výdeje stravy: 2 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 Provoz ZŠ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 4 Školník: 1 Počet žen: 3 Uklízečka: 3 Počet mužů: 1 Starobní důchodci: 0 Provoz ŠJ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 4 Vedoucí školní jídelny: 1 Počet žen: 4 Kuchařka: 3 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 se dostavilo v řádném termínu 16 dětí. Všem zákonným zástupcům bylo vydáno kladné rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na naší základní škole. Z tohoto počtu byly, na základě žádosti zákonných zástupců doložené doporučením ze školského poradenského střediska a doporučením odborného lékaře, vydány 2 rozhodnutí o odložení povinné školní docházky. Na začátku školního roku nastoupilo do 1. třídy 15 dětí (jedna dívka přestoupila na naši školu z jiné základní školy). ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 byl splněn obsah i závazné výstupy ze všech vzdělávacích oblastí i v jednotlivých předmětech stanovených v ŠVP. Vyučující rozpracovali ŠVP do tematických plánů. V mateřské škole a školní družině probíhala práce s dětmi podle samostatných ŠVP. Žáci 5. a 9. třídy byli testováni ředitelskou prověrkou z předmětů jazyk český a matematika. Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 19 žáků 9. třídy, na víceletá gymnázia neodešel nikdo. Tabulka č. 3 Hodnocení prospěchu na 1. stupni Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pololetí pololetí

8 Tabulka č. 4 Hodnocení prospěchu na 2. stupni Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pololetí pololetí Žák, který neprospěl v druhém pololetí, postoupi do vyššího ročníku, neboť již jednou na druhém stupni ročník opakoval. 1. Klasifikace chování a výchovná opatření Tabulka č. 5 Klasifikace chování Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Pololetí stupeň stupeň Tabulka č. 6 Výchovná opatření Napomenutí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ TU Pololetí stupeň stupeň Přehled o absenci žáků Tabulka č. 7 Přehled o omluvené a neomluvené absenci Počet hodin omluvené absence Počet hodin neomluvené absence Celkový počet hodin absence Počet žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1. pololetí ,79 2. pololetí ,69 Celkem ,5 68,51 Výše absence ve srovnání s jinými základními školami byla spíše podprůměrná. 3. Komisionální zkoušky Ve školním roce 2013/2014 nebyly konány žádné komisionální zkoušky. 7

9 4. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 bylo v naší škole integrováno celkem 10 žáků, a to 2 žáci na prvním stupni a 8 žáků na druhém stupni. Z počtu 10 žáků bylo 6 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, 2 žáci měli lehké mentální postižení, 1 žák měl lehké tělesné postižení a 1 žákyně měla vadu řeči. Výuka i reedukační péče probíhala dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, jejich vyhodnocení bylo vždy prováděno na konci 1. a 2. pololetí školního roku. Do reedukační péče byli začleněni žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, nebyli do ní zařazeni žáci se zdravotním postižením, s vadou řeči. Žáci s lehkým mentálním postižením byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl vypracován podle ŠVP pro základní školu praktickou a to v úzké spolupráci se SPC Srdce v Opavě. Reedukační péči celkem zajišťovali 2 pedagogičtí pracovníci, z toho jeden na prvním stupni a jeden na druhém stupni. Oba dva pedagogičtí pracovníci zajišťovali tuto reedukační péči nad stanovený rozsah své přímé pedagogické činnosti. Pro práci v rámci výuky, reedukační péče byly využívány již dříve zakoupené školní potřeby pro integrované žáky a speciální pomůcky, např. čtenářské tabulky, čítanky pro dyslektiky, bzučáky, pracovní listy pro nápravu vývojových poruch učení, rozvoj koncentrace pozornosti. Škola úzce spolupracovala s PPP v Hlučíně, se SPC Srdce v Opavě, kde se ihned po vzájemné telefonické domluvě řešily případné problémy. 5. Environmentální vzdělávání Prvky environmentální výchovy byly zařazovány průběžně do výuky jednotlivých předmětů. Žáci byli vedeni k péči o životní prostředí. Ve škole se prováděl sběr starého papíru (ve školním roce 2013/2014 jsme nasbírali více než kg papíru), sběr starých baterií a sběr tonerů. Žáci druhého stupně navštívili v prosinci Zemědělské muzeum v Praze, kde shlédli výstavu o tom, jak se recykluje odpad. V červnu žáci všech tříd včetně tříd mateřské školy navštívili místní výstavu chovatelů. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí Výuka chování za mimořádných situací byla realizována v rámci výuky některých předmětů, zejména prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví. Žáci 9. třídy navštívili provoz HZS v Ostravě Výškovicích. Žáci celé školy navštívili místní hasičskou zbrojnici. Žáci celé školy se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. 7. Výuka k volbě povolání Výchova k volbě povolání byla řešena převážně v hodinách předmětu výchova k občanství v 8. a 9. ročníku. V menší míře byla problematika volby povolání zařazována do výuky v 6. a 7. ročníku, opět v předmětu výchova k občanství. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali exkurzi do Vítkovic, kde jim byly předvedeny jednotlivé učební obory, jejich náplň a žáci 9. ročníku navštívili Střední průmyslovou školu stavební v Ostravě. Naše škola také umožnila propagaci jednotlivých středních škol z ostravského i opavského regionu žákům 9. ročníku a jejich rodičům. 8

10 Výchovná poradkyně celkem uskutečnila 3 sezení pro rodiče žáků 9. třídy, kde rodiče těchto žáků byli seznámeni s možnostmi výběru vhodné střední školy, se způsobem vyplňování přihlášek na střední školu a s postupem, který následuje po samotném přijímacím řízení. V rámci jednoho sezení byli taktéž rodiče informováni o službách, které poskytuje PPP v Hlučíně v rámci budoucí profesní orientace žáka. Žáci třídy se zúčastnili Dne otevřených dveří na Ostravské univerzitě přírodovědecké fakultě, kde nahlédli do učeben chemie, matematiky a fyziky. Žáci si vyzkoušeli různé pokusy, které u samotných žáků sklidily velký ohlas, různé logické úlohy, hlavolamy a v počítačové učebně shlédli ukázku grafické animace. Přínosem této exkurze byla především možnost nahlédnout do technického a přírodovědeckého světa, které jsou dnes velice žádanými obory. V rámci projektu EU zaměřeného na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání naše škola navázala spolupráci se Střední školou technickou v Opavě. Žáci druhého stupně v rámci tohoto projektu strávili na této střední škole Den s profesí, kdy se ve spolupráci s mistry jednotlivých oborů seznámili s různými učebními obory, zjistili, co daná profese obnáší a mohli si vyzkoušet vyrobit i různé výrobky z elektro oboru, z obráběče kovů apod. Závěrečnou akcí tohoto projektu pak bylo týdenní soustředění v komplexu Davidův Mlýn ve Starých Těchanovicích u přehrady Kružberk, kterého se zúčastnilo celkem sedmnáct vybraných žáků z 6. až 8. třídy. Celý tento týden děti měly naplněný bohatým programem plným pracovních i sportovních aktivit. Žáci byli rozděleni do skupin a zasvěceni do tajů různých strojírenských profesí v učebnách i v dílnách Střední školy technické v Opavě. Během pracovního týdne se z nich stávali zámečníci, nástrojáři, obráběči kovů a programátoři, kdy si postupně vyzkoušeli naprogramovat kostičku, vyrobit robotky, píšťalku, pulzující hrací kostku. Pod vedením studentů a učňů si naši žáci vyzkoušeli ohýbání drátů, broušení, pilování, vrtání, nýtování, ale i robotiku a modelování. 8. Předcházení negativním jevům Ve škole je zpracován Minimální preventivní program, který je směřován jak k žákům, tak k pedagogům a rodičům. Obsahuje aktivity, které vycházejí z učebních osnov, ŠVP, celoškolní soutěže a spolupráci s odbornými pracovišti. Ve školním roce 2013/2014 byly v rámci negativních jevů realizovány tyto akce a činnosti: Aktivity pro pedagogy: - seznámení pedagogů se školní preventivní strategií - projednání doporučených témat pro rodiče k projednání na třídních schůzkách - seznámení s přehledem vhodných materiálů knih, tiskovin, CD pro výuku k problematice předcházení negativním jevům Témata prevence negativních jevů byla zapracována do celoročních plánů výuky. Na 1. stupni se jednalo především o mezilidské vztahy (společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli, nácvik řešení problémů, komunikace a diskuse, všímání si jednotlivých odlišností mezi žáky a jejich kladné přijímání, uvědomování si vlastní osobnosti a zdraví (kouření, alkoholismus, návykové látky). Na 2. stupni se jednalo zejména o zdraví (zdravý životní styl, zvládání náročných situací, závislost, kouření, alkohol) a mezilidské vztahy (vzájemné poznávání jedinců v nově utvořených kolektivech, následná tvorba pravidel a bezpečného chování, vhodné chování a komunikace, rozvoj schopnosti diskutovat a komunikovat, partnerství a sexualita, rasismus, antidiskriminace. 9

11 Aktivity pro rodiče: - seznámení rodičů na třídních schůzkách s plánem preventivní strategie školy - informace o aktuální situaci na třídních schůzkách - společné akce pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ Aktivity pro žáky: - zařazení témat prevence negativních jevů do běžné výuky - účast na preventivních programech (Memento divadelní představení pro prevenci drog, Swing a Renarkon, MUDr. Kolář sexuální prevence, Bc. Steffková finanční gramotnost) Všechny aktivity pro žáky realizované odbornými pracovišti byly příznivě hodnoceny jak žáky, tak vyučujícími. Škola se kromě besed a práce ve vyučovacích hodinách snažila připravit pro žáky i jiné vhodné aktivity, které měly směřovat žáky správným směrem. Pro lepší možnost řešení negativních jevů pociťujeme absenci nezávislé osoby, která by měla tyto případy řešit, např. školního psychologa. Toho nelze v našem zařízení zaměstnat, neboť zcela naplňujeme limit zaměstnanců, který nelze překročit. Velikost školy nedovoluje zapojit se do dotačních programů zaměřených na přítomnost psychologa ve škole. 9. Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve škole provádí výchovná poradkyně. Výchovná poradkyně v současnosti studuje výchovné poradenství při Ostravské univerzitě prvním rokem. Pro svou práci výchovného poradce má k dispozici samostatný kabinet v budově školy. Ve školním roce 2013/2014 byly v oblasti výchovy stanoveny tyto priority: 1. posilovat vzájemné tolerantní vztahy a jednání žáků 2. sledovat vzájemné vztahy žáků 3. plnění školních povinností 4. zabránit šíření negativních jevů ve škole 5. průběžně monitorovat počet omluvených vyučovacích hodin, popřípadě počet neomluvených vyučovacích hodin V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s jednotlivými třídními učiteli, s metodikem prevence sociálně patologických jevů, s vedením školy, se SPC v Opavě, s PPP v Hlučíně a s SPOD v Hlučíně. Některé problémy byly postoupeny k řešení Úseku sociálně právní ochrany dětí v Hlučíně i v Ostravě a Policii České republiky. a) Agresivita slovní či fyzická vůči spolužákům Slovní nebo fyzické napadení spolužáků patří mezi častější kázeňské přestupky naší školy. Jsou pokud možno ihned řešeny a projednány se žákem, popřípadě žáky a s jejich zákonnými zástupci. Uskutečněná opatření jsou účinná. b) Návykové látky Problémy s užíváním, popřípadě distribucí návykových látek nebyly v současnosti na naší základní škole řešeny. Ve škole přímo požití návykové látky nebylo odhaleno. 10

12 c) Záškoláctví S neomluvenými hodinami škola větší problémy neměla. Ve škole se vyskytly dva případy s neomluvenou absencí a ta byla ihned projednána se zákonnými zástupci daných žáků. Vysoká absence u žáků a sporné omlouvání zameškaných hodin bylo řešeno požadavkem doložit omluvenky lékařským potvrzením, což bylo většinou účinné. d) Krádež Ke klasické krádeži v tomto školním roce nedošlo, ale velice často se řešily problémy, kdy žáci si bez dovolení vzali školní potřeby jiných žáků. Toto pak vyvolávalo konflikty mezi samotnými žáky, které řešil třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem. e) Zapomínání školních potřeb, domácích úkolů, ignorování školních povinností Bylo to nejčastější porušování školního řádu, který řešil třídní učitelé samostatně anebo ve spolupráci s výchovným poradcem. Mezi nejzávažnější problémy patří zapomínání žákovských knížek, zapomínání domácích úkolů, neplnění školních povinností, ke kterým patří například úklid třídy, mazání tabule apod. f) Fyzické napadení žáka Ve školním roce byla řešena problematika fyzického napadení žákyně zákonným zástupcem. Po zjištění tohoto závažného problému, byla ihned celá kauza nahlášena na odbor sociálně právní ochrany dětí do Hlučína, kde se začali celým problémem zabývat a podstoupili ho taktéž Policii České republiky. Na konci školního roku byli třídním učitelem, popřípadě i ředitelem školy oceněni nejlepší žáci za práci pro školu, pro třídu, za výborné výsledky ve výuce i za sportovní výsledky. Schránka důvěry, která je umístěna na přístupném místě ve škole a byla využívána minimálně. Pro řešení svých problémů žáci raději volili přímý kontakt s třídní učitelkou, učitelem nebo výchovnou poradkyní. Pro rodiče i pro žáky byla výchovná poradkyně k dispozici v době konzultačních hodin, ale většina setkání a kontaktů mezi výchovnou poradkyní a rodiči se odehrávala po vzájemné dohodě jindy, než jsou konzultační hodiny. 10. Výsledky vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola má vytvořen školní vzdělávací program s názvem Dětské oči, který je v souladu s RVP PV. Mateřská škola vytváří vhodné podnětné prostředí, v němž se dítě cítí jistě a bezpečně, spokojeně, kterému se zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Děti jsou vedeny k otevřené komunikaci s uměním naslouchat jeden druhému, učí se žít ve skupině, respektovat jeden druhého. Vycházíme z konkrétní životní a aktuální situace a pravidelného sledování pokroků dítěte. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby čas dětí prožitý ve školce byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život. Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, získání základů a předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Každá třída pracuje podle svého projektu. 1. třída Pohádková babička (využití pohádek) 2. třída Kouzelný klíč (využití pohádek a příběhů z literatury) 3. třída Jedeme za zvířátky (příroda, zvířata) 11

13 Jednotlivá témata byla pro děti zajímavá. Vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a získávání kompetencí. Práce pedagogů v MŠ byla kvalitní. Pedagogové připravili pro rodiče a veřejnost tyto aktivity: Drakiáda Vystoupení pro důchodce Zamykání lesa Návštěva dětí ve Vřesině Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční besídka a dílny, rozsvěcování vánočního stromu Maškarní ples Odemykání lesa Návštěva knihovny Velikonoční tvoření Oslava svátku matek Vystoupení na vítání občánků v Tvorkově [PL] Výlet do Bělé na pstruží farmu, do ZOO Rozloučení s předškoláky Výlet na Dětský ranč v Hlučíně Návštěvy divadel V školním roce spolupracovala MŠ s MŠ ve Vřesině, Bělé a s polskou mateřskou školou. Pro děti byly připraveny tyto zájmové aktivity: Pohybový kroužek Povídání s katechetkou Výtvarný kroužek Anglický kroužek Flétna Plavání Lyžování VÝSLEDKY INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI Ve školním roce 2013/2014 proběhla následná inspekční činnost České školní inspekce, Moravskoslezského inspektorátu v oblasti BOZP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Škola se zapojila do těchto projektů: Ovoce do škol Podpora přírodovědného a technického vzdělání spolupráce se SŠT Opava Svět vědy záhadný i zábavný spolupráce s Ostravskou univerzitou škola se pouze zapojovala do pořádaných akcí Modernizace učeben Základní školy Píšť - spolupráce s Obcí Píšť 12

14 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogové školy se vzdělávali v průběhu celého školního roku. 1. Vedoucí pracovníci 2. Učitelé Název kurzu/vzdělávací akce Počet proškolených ped. prac. Studium školského managementu 1 Metodická poradna 1 Pracovní právo 1 Německá gramatika 1 Náslechová hodina politické procesy 50 let 1 Nebijte se clilu 1 Die vier fertigeiten im deutschland 1 Metodisher gulasch 1 Název kurzu/vzdělávací akce Počet proškolených ped. prac. Zápis do 1. třídy 1 Učíme se číst genetikou 2 Metody aktivního učení 2 Čteme s porozuměním každý den 2 Metody nácviku čtení 1 Nácvik motoriky prvopočátečního psaní 1 Jak na stres v pedagogické praxi 1 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 2 Specifické poruchy učení v hodinách cizích jazyků 1 Prezentace studijních programů gym., SŠ a SOU 1 Progress Mentory day 1 Studium výchovného poradenství 1 Konference Technologie zítřka v dnešní škole 1 Dotyková zařízení ve výuce Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich 1 integrace do LMS Moodle 1 ICT ve výuce přírodovědných předmětů 1 Tvoříme testy z matematiky 1 Matematika hravou formou 1 Manipulace ve školní praxi 1 Výrobky z přírodních materiálů 1 Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem 1 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Ve škole je zřízená samostatná základní odborová organizace pracovníků ve školství. Do organizace je zapojeno 10 zaměstnanců školy (přibližně 35 %). Spolupráce mezi odborovou organizací a ředitelem školy je korektní. Ředitel školy projednává s předsedkyní organizace všechny zásadní dokumenty školy. 13

15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Škola je příspěvkovou organizací. Hospodařila s příspěvkem na provoz poskytnutý zřizovatelem, dále s prostředky ze státního rozpočtu. Další prostředky získala škola z úplaty za předškolní vzdělávání, za služby poskytované školní družinou. Z příjmů za pronájem nebytových prostor tělocvična, učebny, sklady, byt. Ve školním roce 2013/2014 škola realizovala hospodářskou činnost hostinské služby, ve formě cizích strávníků ve školní jídelně. Více informací o hospodaření školy je uvedeno v příloze č. 5. ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Výroční zprávu zpracoval ředitel školy Mgr. Lukáš Hrubý dne Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Přílohy: (1) Přehled učebních plánů školy pro školní rok 2013/2014 (2) Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 (3) Přehled akcí pořádaných školou pro žáky a veřejnost a akcí a soutěží, kterých se škola zúčastnila (4) Přehled zájmových útvarů ve škole (5) Přehled hospodaření školy v kalendářním roce 2013 (6) Umístění vycházejících žáků (7) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 14

16 Příloha č. 1. Přehled učebních plánů školy pro školní rok 2013/ První stupeň Týdenní počet hodin v ročníku Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Týdenní dotace Nepovinné předměty

17 2. Druhý stupeň Předmět Týdenní počet hodin v ročníku 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Pracovní výchova Volitelné předměty 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty

18 Příloha č. 2. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/ Volitelné předměty Předmět Počet skupin Třída Chemická praktika 2 8., Nepovinné předměty Předmět Počet skupin Třída Náboženství

19 Příloha č. 3. Přehled akcí pořádaných školou pro žáky a veřejnost a akcí a soutěží, kterých se škola zúčastnila Akce školy 2013/2014 Celoročně sběr papíru Celoročně sběr víček pro handicapovaného chlapce Soutěž Požární ochrana očima dětí Soutěž Perníková chaloupka a Vánoční kometa Výtvarná soutěž Rozkvetlá knihovna Plavecký kurz březen duben Září Blok kurzů pro veřejnost v rámci projektu Odpovědný občan Znáš svá práva?, Média a svět ICT, Odpovědný přístup k financím Říjen Drakiáda (1. a 2. třída) Orientační běh (3. 9. třída) Šachový turnaj - spolupráce se ZŠ Tworkow Exkurze Vítkovice (8. a 9. třída) Exkurze v podniku Sanda (7. třída) Exkurze v podniku GOBE (8. třída) Exkurze v ostravském muzeu (6. třída) Listopad Podzimní tvoření (celá škola) Florbalový turnaj v Bolaticích chlapci 2. stupeň 1. místo Divadlo Smíšek 1. třída Pěvecká soutěž Hlučín žáci 1. stupně -jeden žák 1. místo Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (6. třída) Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (4. třída) Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (2. třída) Vánoční trhy Prosinec Mikuláš na 1. stupni Sportovní dopoledne (5. 9. třída) Vystoupení žáků na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu Okresní kolo v šachu žáci 1. stupně 1. místo Turnaj ve vybíjené prezentace školy a soutěže pro žáky 4. a 5. třídy naší školy, ZŠ Darkovičky a ZŠ Vřesina Třídenní exkurze Praha (2. stupeň) exkurze hrazena z prostředků EU Leden Šachový turnaj Tworkow 1 žák 1. místo Turnaj ve florbalu chlapci 6. a 7. třída 3. místo Turnaj ve florbalu dívky 6. a 7. třída 2. místo 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více