VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Sídlo: Školní 530/13, , Píšť Datová schránka: z2amgin IČ: IZO: Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Telefonní číslo: Fax: WWW: zspist.estranky.cz Součásti školy: Mateřská škola Školní jídelna Školní jídelna výdejna Školní družina Nejvyšší povolený počet žáků: základní škola 300 mateřská škola 80 školní družina 25 Ředitel školy: Zástupce ř. š.: Mgr. Lukáš Hrubý Ing. Helena Lišková Zřizovatel školy: Obec Píšť Adresa zřizovatele: Píšť 58, Píšť, Školská rada Datum vzniku: Počet členů: 9 Sídlo: Školní 530/13, , Píšť 2. Členění organizace Organizaci tvoří: Základní škola, Školní 530/13, Píšť Mateřská škola umístěná v budově na adrese Píšť 200, Píšť, jedna třída mateřské školky je umístěna v budově školy Školní družina umístěná v budově školy Školní jídelna umístěná v budově školy Školní jídelna výdejna umístěna v budově na adrese Píšť

3 Tabulka číslo 1 Přehled o škole ve školním roce 2013/2014 Zařízení Počet tříd /oddělení Počet žáků/dětí Počet přepočtených pedagogických zaměstnanců Průměrný počet žáků ve třídě/oddělení Základní škola ,3 16 Mateřská škola ,2 22,67 Školní družina Pozn. Stavy uvedené podle zahajovacích výkazů k Mateřská škola Mateřská škola zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání. Navštěvují ji děti ve věku od 3 let do nástupu do základní školy a jedno dítě s odkladem povinné školní docházky. Ve školním roce 2013/2014 v mateřské škole fungovaly 3 třídy. Dvě třídy na budově Píšť 200 a jedna třída v budově Školní 530/13. K školku navštěvovalo celkem 68 dětí (22,7 žáka na třídu). Oproti loňskému školnímu roku se počet dětí nezměnil. K ideální naplněnosti MŠ chybělo celkem 12 dětí. V průběhu školního roku se počet dětí zvedl o 2 na 70. Vzdělávání zajišťovalo 5,25 přepočtených pedagogických zaměstnanců (6 fyzických zaměstnankyň). 5 zaměstnankyň bylo v průběhu školního roku plně kvalifikovaných, jedna zaměstnankyně si během práce dodělávala potřebné vzdělání. Dvěma učitelkám nebyla prodloužena pracovní smlouva. K zápisu do mateřské školy ve školním roce 2013/2014 se dostavilo a bylo přijato celkem 14 dětí (nástup ve školním roce 2014/2015). Základní škola Ve školním roce 2013/2014 byla základní škola úplnou základní školou. Tab. č. 2 Počet žáků v ročnících základní školy Ročník Počet tříd Počet žáků V tom IV Poznámky: - Výše uvedené údaje vychází se zahajovacích výkazů podle stavu k IV žáci zařazení do individuálního vzdělávání podle 41 zákona č. 561/2004 Sb. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu celkem 144 žáků, rozdělených do 9 tříd (5 na prvním stupni a 4 na druhém stupni). V průběhu školního roku se počet žáků navýšil o jednoho na celkových 145. Z důvodu nízkého počtu žáků škola požádala Radu obce Píšť o udělení výjimky z počtu žáků, kterou dostala. K tomu, aby škola nemusela o výjimku žádat, ji chybělo celkem 9 žáků. Průměrný počet žáků na jednoho pedagoga činil 16 žáků. Z důvodu ekonomické efektivity došlo ve školním roce 2013/2014 ke slučování tříd pro konkrétní předměty. Došlo ke sloučení 2. a 3. třídy pro předměty PČ a VV, 4. a 5. třídy pro předmět VV, 8. a 9. třídy pro předmět VV. Ve škole se vyskytovaly třídy s velmi rozdílným počtem žáků od 10 žáků po 19 žáků ve třídě. V letošním školním roce opustili školu pouze žáci odcházející z deváté třídy na střední školu. 2

4 Školní družina ŠD zajišťuje odbornou výchovnou činnost pro přihlášené žáky 1. stupně před vyučováním a po vyučování. Činnost probíhá podle ŠVP pro školní družinu. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 25 žáků, naplněnost školní družiny je tedy 100 %. Vychovatelskou činnost zajišťovala jedna kvalifikovaná vychovatelka. Během celého školního roku byly uplatňovány všechny výchovné činnosti zařazené do tematických okruhů Školního vzdělávacího programu školní družiny. Kromě vlastní výchovné činnosti probíhaly i akce pořádané paní vychovatelkou soutěžní odpoledne Zážitky z prázdnin, podzimní tvoření, výroba draků, příprava výrobků na vánoční trhy, vánoční besídka, zimní radovánky na sněhu Můj Sněhulák, velikonoční tvoření, výroba přáníček ke Dni matek, Den dětí a další. Při dobrých povětrnostních podmínkách bylo využíváno venkovní prostranství školy, dětské hřiště. Školní jídelna Ve školní jídelně se k stravovalo 68 dětí mateřské školy, 54 dětí 1. stupně základní školy, 76 dětí 2. stupně základní školy a 29 zaměstnanců školy. V rámci doplňkové činnosti zajišťovala školní jídelna stravování pro 34 cizích strávníků. Zaměstnankyně školní jídelny zařazovaly do jídelního lístku nová jídla, snažily se o pestrost stravy. 3. Materiální a technické vybavení školy Organizace využívá 2 budovy. V jedné je umístěna škola, školní jídelna, třída mateřské školy a školní družina. V druhé, zbývající třídy mateřské školy. V budově základní školy je umístěno 12 učeben (v jedné je dočasně umístěna třída MŠ), jedna herna školní družiny. Z dvanácti učeben je 6 vybaveno multimediální technikou, ve dvou jsou dataprojektory a notebooky. Ve škole dále funguje laboratoř chemie, učebna chemie/fyziky, školní dílny, cvičná kuchyně, knihovna a učebna výpočetní techniky, která je vybavena 20 PC s připojením do školní sítě a internetu. Pro odpočinek slouží prostorné atrium školy, v patrech jsou umístěné stoly pro stolní fotbal a stolní tenis. Pro výuku tělesné výchovy školy se využívají dvě tělocvičny. V oblasti výpočetní techniky je škola dobře vybavena. Ve škole se nachází celkem 30 klasických PC, 16 notebooků, 5 interaktivních tabulí, 3 dataprojektory, 8 tiskáren, 1 kopírka. Všechny učebny jsou vybaveny zabudovanými/přenosnými CD přehrávači. Ve školním roce 2013/2014 škola pořídila 2 dataprojektory, 3 notebooky, 1 černobílou laserovou tiskárnu, 1 laserovou barevnou tiskárnu, 1 CD přehrávač. Ve školním roce 2013/2014 procházela škola celkovou rekonstrukcí. Byly zajištěny trhliny ve stěnách, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, škola byla zateplena a omítnuta novou omítkou. Byla provedena barevná výmalba 6 kmenových tříd. Byla provedena demontáž šatních klecí, příprava pro instalaci šatních skříní. 3

5 PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ Obory studia: Kód oboru: C/01 Popis oboru: Základní škola Forma studia: Denní Délka studia: 9 let Cílem školy je vzdělávat žáky v rozsahu stanoveném Standardem základního vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Škola se snaží předávat žákům znalosti a dovednosti, snaží se rozvíjet osobnost žáka, sociální cítění a odpovědnost za své činy. Ke splnění všech svých cílů v oblasti vzdělávání má základní škola vypracován Školní vzdělávací program Za dobrodružstvím vědění. Hodinová dotace předmětů pro jednotlivé ročníky stanovená v učebních plánech se snaží reflektovat množství a náročnost učiva v jednotlivých ročnících. Výuka volitelných předmětů byla v tomto školním roce nabídnuta žákům 8. a 9. třídy. Cílem školy je zavést volitelné předměty v každém ročníku od 6. třídy. Ve školním roce 2013/2014 byl vyučován nepovinný předmět náboženství. Vzdělávací dokumenty, podle kterých probíhá výuka, byly veřejně přístupné na webu školy. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Ve škole pracovalo k fyzicky celkem 29 zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích pracovalo pět zaměstnanců: ředitel školy zástupce ředitele školy vedoucí školní jídelny vedoucí učitelka mateřské školy školník Na škole působí jeden výchovný poradce. 1. Pedagogičtí zaměstnanci K pracovalo v organizaci 21 pedagogických zaměstnanců. Z toho počtu bylo 14 učitelů ZŠ, 6 učitelek MŠ a 1 vychovatelka školní družiny. Učitelský sbor ZŠ Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 14 VŠ vzdělání pro 1. stupeň ZŠ : 5 Počet žen: 10 VŠ vzdělání pro 2. stupeň: 7 Počet mužů: 4 VŠ vzdělání pro výuku náboženství: 2 Starobní důchodci: 0 Noví absolventi: 0 4

6 Délka praxe: Kvalifikovanost výchovného poradce: Od 0 do 6 let: 3 Kvalifikován pro funkci: 0 Od 7 let do 19 let: 4 Nekvalifikován pro funkci: 1 Od 19 let do 26 let: 2 Nad 27 let: 5 Učitelský sbor MŠ Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 6 VŠ vzdělání magisterské: 1 Počet žen: 6 Střední odborné vzdělání pro MŠ: 4 Počet mužů: 0 Bez odborné způsobilosti: 1 Starobní důchodci: 2 Noví absolventi: 0 Délka praxe: Od 0 do 6 let: 2 Od 7 let do 19 let: 0 Od 19 let do 26 let: 0 Nad 27 let: 4 Vychovatelka školní družiny Složení: Odborná a pedagogická způsobilost: Počet celkem: 1 ÚSO vzdělání - vychovatelství: 1 Počet žen: 1 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 Noví absolventi: 0 Délka praxe: Od 0 do 6 let: 0 Od 7 let do 19 let: 1 Od 19 let do 26 let: 0 Nad 27 let: 0 2. Nepedagogičtí zaměstnanci: Provoz školy zajišťovalo celkem 12 nepedagogických zaměstnanců. THP pracovníci: Složení: Zařazení: Počet celkem: 1 Ekonomka: 1 Počet žen: 1 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 5

7 Provoz MŠ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 3 Školnice, pracovnice výdeje stravy: 1 Počet žen: 3 Uklízečka, pracovnice výdeje stravy: 2 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 Provoz ZŠ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 4 Školník: 1 Počet žen: 3 Uklízečka: 3 Počet mužů: 1 Starobní důchodci: 0 Provoz ŠJ: Složení: Zařazení: Počet celkem: 4 Vedoucí školní jídelny: 1 Počet žen: 4 Kuchařka: 3 Počet mužů: 0 Starobní důchodci: 0 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 se dostavilo v řádném termínu 16 dětí. Všem zákonným zástupcům bylo vydáno kladné rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky na naší základní škole. Z tohoto počtu byly, na základě žádosti zákonných zástupců doložené doporučením ze školského poradenského střediska a doporučením odborného lékaře, vydány 2 rozhodnutí o odložení povinné školní docházky. Na začátku školního roku nastoupilo do 1. třídy 15 dětí (jedna dívka přestoupila na naši školu z jiné základní školy). ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŽÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 byl splněn obsah i závazné výstupy ze všech vzdělávacích oblastí i v jednotlivých předmětech stanovených v ŠVP. Vyučující rozpracovali ŠVP do tematických plánů. V mateřské škole a školní družině probíhala práce s dětmi podle samostatných ŠVP. Žáci 5. a 9. třídy byli testováni ředitelskou prověrkou z předmětů jazyk český a matematika. Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku 19 žáků 9. třídy, na víceletá gymnázia neodešel nikdo. Tabulka č. 3 Hodnocení prospěchu na 1. stupni Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pololetí pololetí

8 Tabulka č. 4 Hodnocení prospěchu na 2. stupni Prospělo s Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním 1. pololetí pololetí Žák, který neprospěl v druhém pololetí, postoupi do vyššího ročníku, neboť již jednou na druhém stupni ročník opakoval. 1. Klasifikace chování a výchovná opatření Tabulka č. 5 Klasifikace chování Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Pololetí stupeň stupeň Tabulka č. 6 Výchovná opatření Napomenutí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Důtka TU Důtka ŘŠ TU Pololetí stupeň stupeň Přehled o absenci žáků Tabulka č. 7 Přehled o omluvené a neomluvené absenci Počet hodin omluvené absence Počet hodin neomluvené absence Celkový počet hodin absence Počet žáků Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 1. pololetí ,79 2. pololetí ,69 Celkem ,5 68,51 Výše absence ve srovnání s jinými základními školami byla spíše podprůměrná. 3. Komisionální zkoušky Ve školním roce 2013/2014 nebyly konány žádné komisionální zkoušky. 7

9 4. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2013/2014 bylo v naší škole integrováno celkem 10 žáků, a to 2 žáci na prvním stupni a 8 žáků na druhém stupni. Z počtu 10 žáků bylo 6 žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, 2 žáci měli lehké mentální postižení, 1 žák měl lehké tělesné postižení a 1 žákyně měla vadu řeči. Výuka i reedukační péče probíhala dle vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů, jejich vyhodnocení bylo vždy prováděno na konci 1. a 2. pololetí školního roku. Do reedukační péče byli začleněni žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, nebyli do ní zařazeni žáci se zdravotním postižením, s vadou řeči. Žáci s lehkým mentálním postižením byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, který byl vypracován podle ŠVP pro základní školu praktickou a to v úzké spolupráci se SPC Srdce v Opavě. Reedukační péči celkem zajišťovali 2 pedagogičtí pracovníci, z toho jeden na prvním stupni a jeden na druhém stupni. Oba dva pedagogičtí pracovníci zajišťovali tuto reedukační péči nad stanovený rozsah své přímé pedagogické činnosti. Pro práci v rámci výuky, reedukační péče byly využívány již dříve zakoupené školní potřeby pro integrované žáky a speciální pomůcky, např. čtenářské tabulky, čítanky pro dyslektiky, bzučáky, pracovní listy pro nápravu vývojových poruch učení, rozvoj koncentrace pozornosti. Škola úzce spolupracovala s PPP v Hlučíně, se SPC Srdce v Opavě, kde se ihned po vzájemné telefonické domluvě řešily případné problémy. 5. Environmentální vzdělávání Prvky environmentální výchovy byly zařazovány průběžně do výuky jednotlivých předmětů. Žáci byli vedeni k péči o životní prostředí. Ve škole se prováděl sběr starého papíru (ve školním roce 2013/2014 jsme nasbírali více než kg papíru), sběr starých baterií a sběr tonerů. Žáci druhého stupně navštívili v prosinci Zemědělské muzeum v Praze, kde shlédli výstavu o tom, jak se recykluje odpad. V červnu žáci všech tříd včetně tříd mateřské školy navštívili místní výstavu chovatelů. 6. Ochrana člověka za mimořádných událostí Výuka chování za mimořádných situací byla realizována v rámci výuky některých předmětů, zejména prvouky, přírodovědy, výchovy ke zdraví. Žáci 9. třídy navštívili provoz HZS v Ostravě Výškovicích. Žáci celé školy navštívili místní hasičskou zbrojnici. Žáci celé školy se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. 7. Výuka k volbě povolání Výchova k volbě povolání byla řešena převážně v hodinách předmětu výchova k občanství v 8. a 9. ročníku. V menší míře byla problematika volby povolání zařazována do výuky v 6. a 7. ročníku, opět v předmětu výchova k občanství. Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali exkurzi do Vítkovic, kde jim byly předvedeny jednotlivé učební obory, jejich náplň a žáci 9. ročníku navštívili Střední průmyslovou školu stavební v Ostravě. Naše škola také umožnila propagaci jednotlivých středních škol z ostravského i opavského regionu žákům 9. ročníku a jejich rodičům. 8

10 Výchovná poradkyně celkem uskutečnila 3 sezení pro rodiče žáků 9. třídy, kde rodiče těchto žáků byli seznámeni s možnostmi výběru vhodné střední školy, se způsobem vyplňování přihlášek na střední školu a s postupem, který následuje po samotném přijímacím řízení. V rámci jednoho sezení byli taktéž rodiče informováni o službách, které poskytuje PPP v Hlučíně v rámci budoucí profesní orientace žáka. Žáci třídy se zúčastnili Dne otevřených dveří na Ostravské univerzitě přírodovědecké fakultě, kde nahlédli do učeben chemie, matematiky a fyziky. Žáci si vyzkoušeli různé pokusy, které u samotných žáků sklidily velký ohlas, různé logické úlohy, hlavolamy a v počítačové učebně shlédli ukázku grafické animace. Přínosem této exkurze byla především možnost nahlédnout do technického a přírodovědeckého světa, které jsou dnes velice žádanými obory. V rámci projektu EU zaměřeného na rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání naše škola navázala spolupráci se Střední školou technickou v Opavě. Žáci druhého stupně v rámci tohoto projektu strávili na této střední škole Den s profesí, kdy se ve spolupráci s mistry jednotlivých oborů seznámili s různými učebními obory, zjistili, co daná profese obnáší a mohli si vyzkoušet vyrobit i různé výrobky z elektro oboru, z obráběče kovů apod. Závěrečnou akcí tohoto projektu pak bylo týdenní soustředění v komplexu Davidův Mlýn ve Starých Těchanovicích u přehrady Kružberk, kterého se zúčastnilo celkem sedmnáct vybraných žáků z 6. až 8. třídy. Celý tento týden děti měly naplněný bohatým programem plným pracovních i sportovních aktivit. Žáci byli rozděleni do skupin a zasvěceni do tajů různých strojírenských profesí v učebnách i v dílnách Střední školy technické v Opavě. Během pracovního týdne se z nich stávali zámečníci, nástrojáři, obráběči kovů a programátoři, kdy si postupně vyzkoušeli naprogramovat kostičku, vyrobit robotky, píšťalku, pulzující hrací kostku. Pod vedením studentů a učňů si naši žáci vyzkoušeli ohýbání drátů, broušení, pilování, vrtání, nýtování, ale i robotiku a modelování. 8. Předcházení negativním jevům Ve škole je zpracován Minimální preventivní program, který je směřován jak k žákům, tak k pedagogům a rodičům. Obsahuje aktivity, které vycházejí z učebních osnov, ŠVP, celoškolní soutěže a spolupráci s odbornými pracovišti. Ve školním roce 2013/2014 byly v rámci negativních jevů realizovány tyto akce a činnosti: Aktivity pro pedagogy: - seznámení pedagogů se školní preventivní strategií - projednání doporučených témat pro rodiče k projednání na třídních schůzkách - seznámení s přehledem vhodných materiálů knih, tiskovin, CD pro výuku k problematice předcházení negativním jevům Témata prevence negativních jevů byla zapracována do celoročních plánů výuky. Na 1. stupni se jednalo především o mezilidské vztahy (společná tvorba pravidel soužití mezi žáky a učiteli, nácvik řešení problémů, komunikace a diskuse, všímání si jednotlivých odlišností mezi žáky a jejich kladné přijímání, uvědomování si vlastní osobnosti a zdraví (kouření, alkoholismus, návykové látky). Na 2. stupni se jednalo zejména o zdraví (zdravý životní styl, zvládání náročných situací, závislost, kouření, alkohol) a mezilidské vztahy (vzájemné poznávání jedinců v nově utvořených kolektivech, následná tvorba pravidel a bezpečného chování, vhodné chování a komunikace, rozvoj schopnosti diskutovat a komunikovat, partnerství a sexualita, rasismus, antidiskriminace. 9

11 Aktivity pro rodiče: - seznámení rodičů na třídních schůzkách s plánem preventivní strategie školy - informace o aktuální situaci na třídních schůzkách - společné akce pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ Aktivity pro žáky: - zařazení témat prevence negativních jevů do běžné výuky - účast na preventivních programech (Memento divadelní představení pro prevenci drog, Swing a Renarkon, MUDr. Kolář sexuální prevence, Bc. Steffková finanční gramotnost) Všechny aktivity pro žáky realizované odbornými pracovišti byly příznivě hodnoceny jak žáky, tak vyučujícími. Škola se kromě besed a práce ve vyučovacích hodinách snažila připravit pro žáky i jiné vhodné aktivity, které měly směřovat žáky správným směrem. Pro lepší možnost řešení negativních jevů pociťujeme absenci nezávislé osoby, která by měla tyto případy řešit, např. školního psychologa. Toho nelze v našem zařízení zaměstnat, neboť zcela naplňujeme limit zaměstnanců, který nelze překročit. Velikost školy nedovoluje zapojit se do dotačních programů zaměřených na přítomnost psychologa ve škole. 9. Výchovné poradenství Výchovné poradenství ve škole provádí výchovná poradkyně. Výchovná poradkyně v současnosti studuje výchovné poradenství při Ostravské univerzitě prvním rokem. Pro svou práci výchovného poradce má k dispozici samostatný kabinet v budově školy. Ve školním roce 2013/2014 byly v oblasti výchovy stanoveny tyto priority: 1. posilovat vzájemné tolerantní vztahy a jednání žáků 2. sledovat vzájemné vztahy žáků 3. plnění školních povinností 4. zabránit šíření negativních jevů ve škole 5. průběžně monitorovat počet omluvených vyučovacích hodin, popřípadě počet neomluvených vyučovacích hodin V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s jednotlivými třídními učiteli, s metodikem prevence sociálně patologických jevů, s vedením školy, se SPC v Opavě, s PPP v Hlučíně a s SPOD v Hlučíně. Některé problémy byly postoupeny k řešení Úseku sociálně právní ochrany dětí v Hlučíně i v Ostravě a Policii České republiky. a) Agresivita slovní či fyzická vůči spolužákům Slovní nebo fyzické napadení spolužáků patří mezi častější kázeňské přestupky naší školy. Jsou pokud možno ihned řešeny a projednány se žákem, popřípadě žáky a s jejich zákonnými zástupci. Uskutečněná opatření jsou účinná. b) Návykové látky Problémy s užíváním, popřípadě distribucí návykových látek nebyly v současnosti na naší základní škole řešeny. Ve škole přímo požití návykové látky nebylo odhaleno. 10

12 c) Záškoláctví S neomluvenými hodinami škola větší problémy neměla. Ve škole se vyskytly dva případy s neomluvenou absencí a ta byla ihned projednána se zákonnými zástupci daných žáků. Vysoká absence u žáků a sporné omlouvání zameškaných hodin bylo řešeno požadavkem doložit omluvenky lékařským potvrzením, což bylo většinou účinné. d) Krádež Ke klasické krádeži v tomto školním roce nedošlo, ale velice často se řešily problémy, kdy žáci si bez dovolení vzali školní potřeby jiných žáků. Toto pak vyvolávalo konflikty mezi samotnými žáky, které řešil třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem. e) Zapomínání školních potřeb, domácích úkolů, ignorování školních povinností Bylo to nejčastější porušování školního řádu, který řešil třídní učitelé samostatně anebo ve spolupráci s výchovným poradcem. Mezi nejzávažnější problémy patří zapomínání žákovských knížek, zapomínání domácích úkolů, neplnění školních povinností, ke kterým patří například úklid třídy, mazání tabule apod. f) Fyzické napadení žáka Ve školním roce byla řešena problematika fyzického napadení žákyně zákonným zástupcem. Po zjištění tohoto závažného problému, byla ihned celá kauza nahlášena na odbor sociálně právní ochrany dětí do Hlučína, kde se začali celým problémem zabývat a podstoupili ho taktéž Policii České republiky. Na konci školního roku byli třídním učitelem, popřípadě i ředitelem školy oceněni nejlepší žáci za práci pro školu, pro třídu, za výborné výsledky ve výuce i za sportovní výsledky. Schránka důvěry, která je umístěna na přístupném místě ve škole a byla využívána minimálně. Pro řešení svých problémů žáci raději volili přímý kontakt s třídní učitelkou, učitelem nebo výchovnou poradkyní. Pro rodiče i pro žáky byla výchovná poradkyně k dispozici v době konzultačních hodin, ale většina setkání a kontaktů mezi výchovnou poradkyní a rodiči se odehrávala po vzájemné dohodě jindy, než jsou konzultační hodiny. 10. Výsledky vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola má vytvořen školní vzdělávací program s názvem Dětské oči, který je v souladu s RVP PV. Mateřská škola vytváří vhodné podnětné prostředí, v němž se dítě cítí jistě a bezpečně, spokojeně, kterému se zajišťuje možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Děti jsou vedeny k otevřené komunikaci s uměním naslouchat jeden druhému, učí se žít ve skupině, respektovat jeden druhého. Vycházíme z konkrétní životní a aktuální situace a pravidelného sledování pokroků dítěte. Veškeré úsilí všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby čas dětí prožitý ve školce byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů pro život. Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj dítěte, získání základů a předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Každá třída pracuje podle svého projektu. 1. třída Pohádková babička (využití pohádek) 2. třída Kouzelný klíč (využití pohádek a příběhů z literatury) 3. třída Jedeme za zvířátky (příroda, zvířata) 11

13 Jednotlivá témata byla pro děti zajímavá. Vzdělávací nabídka vedla k plnění vzdělávacích cílů a získávání kompetencí. Práce pedagogů v MŠ byla kvalitní. Pedagogové připravili pro rodiče a veřejnost tyto aktivity: Drakiáda Vystoupení pro důchodce Zamykání lesa Návštěva dětí ve Vřesině Podzimní tvoření Mikulášská nadílka Vánoční besídka a dílny, rozsvěcování vánočního stromu Maškarní ples Odemykání lesa Návštěva knihovny Velikonoční tvoření Oslava svátku matek Vystoupení na vítání občánků v Tvorkově [PL] Výlet do Bělé na pstruží farmu, do ZOO Rozloučení s předškoláky Výlet na Dětský ranč v Hlučíně Návštěvy divadel V školním roce spolupracovala MŠ s MŠ ve Vřesině, Bělé a s polskou mateřskou školou. Pro děti byly připraveny tyto zájmové aktivity: Pohybový kroužek Povídání s katechetkou Výtvarný kroužek Anglický kroužek Flétna Plavání Lyžování VÝSLEDKY INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI Ve školním roce 2013/2014 proběhla následná inspekční činnost České školní inspekce, Moravskoslezského inspektorátu v oblasti BOZP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Škola se zapojila do těchto projektů: Ovoce do škol Podpora přírodovědného a technického vzdělání spolupráce se SŠT Opava Svět vědy záhadný i zábavný spolupráce s Ostravskou univerzitou škola se pouze zapojovala do pořádaných akcí Modernizace učeben Základní školy Píšť - spolupráce s Obcí Píšť 12

14 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Pedagogové školy se vzdělávali v průběhu celého školního roku. 1. Vedoucí pracovníci 2. Učitelé Název kurzu/vzdělávací akce Počet proškolených ped. prac. Studium školského managementu 1 Metodická poradna 1 Pracovní právo 1 Německá gramatika 1 Náslechová hodina politické procesy 50 let 1 Nebijte se clilu 1 Die vier fertigeiten im deutschland 1 Metodisher gulasch 1 Název kurzu/vzdělávací akce Počet proškolených ped. prac. Zápis do 1. třídy 1 Učíme se číst genetikou 2 Metody aktivního učení 2 Čteme s porozuměním každý den 2 Metody nácviku čtení 1 Nácvik motoriky prvopočátečního psaní 1 Jak na stres v pedagogické praxi 1 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 2 Specifické poruchy učení v hodinách cizích jazyků 1 Prezentace studijních programů gym., SŠ a SOU 1 Progress Mentory day 1 Studium výchovného poradenství 1 Konference Technologie zítřka v dnešní škole 1 Dotyková zařízení ve výuce Tvorba testů v prostředí HotPotatoes a jejich 1 integrace do LMS Moodle 1 ICT ve výuce přírodovědných předmětů 1 Tvoříme testy z matematiky 1 Matematika hravou formou 1 Manipulace ve školní praxi 1 Výrobky z přírodních materiálů 1 Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem 1 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Ve škole je zřízená samostatná základní odborová organizace pracovníků ve školství. Do organizace je zapojeno 10 zaměstnanců školy (přibližně 35 %). Spolupráce mezi odborovou organizací a ředitelem školy je korektní. Ředitel školy projednává s předsedkyní organizace všechny zásadní dokumenty školy. 13

15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Škola je příspěvkovou organizací. Hospodařila s příspěvkem na provoz poskytnutý zřizovatelem, dále s prostředky ze státního rozpočtu. Další prostředky získala škola z úplaty za předškolní vzdělávání, za služby poskytované školní družinou. Z příjmů za pronájem nebytových prostor tělocvična, učebny, sklady, byt. Ve školním roce 2013/2014 škola realizovala hospodářskou činnost hostinské služby, ve formě cizích strávníků ve školní jídelně. Více informací o hospodaření školy je uvedeno v příloze č. 5. ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Výroční zprávu zpracoval ředitel školy Mgr. Lukáš Hrubý dne Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne Přílohy: (1) Přehled učebních plánů školy pro školní rok 2013/2014 (2) Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014 (3) Přehled akcí pořádaných školou pro žáky a veřejnost a akcí a soutěží, kterých se škola zúčastnila (4) Přehled zájmových útvarů ve škole (5) Přehled hospodaření školy v kalendářním roce 2013 (6) Umístění vycházejících žáků (7) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 14

16 Příloha č. 1. Přehled učebních plánů školy pro školní rok 2013/ První stupeň Týdenní počet hodin v ročníku Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Týdenní dotace Nepovinné předměty

17 2. Druhý stupeň Předmět Týdenní počet hodin v ročníku 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Pracovní výchova Volitelné předměty 1 1 Týdenní dotace Nepovinné předměty

18 Příloha č. 2. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/ Volitelné předměty Předmět Počet skupin Třída Chemická praktika 2 8., Nepovinné předměty Předmět Počet skupin Třída Náboženství

19 Příloha č. 3. Přehled akcí pořádaných školou pro žáky a veřejnost a akcí a soutěží, kterých se škola zúčastnila Akce školy 2013/2014 Celoročně sběr papíru Celoročně sběr víček pro handicapovaného chlapce Soutěž Požární ochrana očima dětí Soutěž Perníková chaloupka a Vánoční kometa Výtvarná soutěž Rozkvetlá knihovna Plavecký kurz březen duben Září Blok kurzů pro veřejnost v rámci projektu Odpovědný občan Znáš svá práva?, Média a svět ICT, Odpovědný přístup k financím Říjen Drakiáda (1. a 2. třída) Orientační běh (3. 9. třída) Šachový turnaj - spolupráce se ZŠ Tworkow Exkurze Vítkovice (8. a 9. třída) Exkurze v podniku Sanda (7. třída) Exkurze v podniku GOBE (8. třída) Exkurze v ostravském muzeu (6. třída) Listopad Podzimní tvoření (celá škola) Florbalový turnaj v Bolaticích chlapci 2. stupeň 1. místo Divadlo Smíšek 1. třída Pěvecká soutěž Hlučín žáci 1. stupně -jeden žák 1. místo Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (6. třída) Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (4. třída) Vánoční tvoření aktivita pro rodiče a žáky (2. třída) Vánoční trhy Prosinec Mikuláš na 1. stupni Sportovní dopoledne (5. 9. třída) Vystoupení žáků na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu Okresní kolo v šachu žáci 1. stupně 1. místo Turnaj ve vybíjené prezentace školy a soutěže pro žáky 4. a 5. třídy naší školy, ZŠ Darkovičky a ZŠ Vřesina Třídenní exkurze Praha (2. stupeň) exkurze hrazena z prostředků EU Leden Šachový turnaj Tworkow 1 žák 1. místo Turnaj ve florbalu chlapci 6. a 7. třída 3. místo Turnaj ve florbalu dívky 6. a 7. třída 2. místo 18

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více