Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školy Nabídka volitelných předmětů Zájmové útvary...7 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Analýza lidských zdrojů Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:...11 IV. Výsledky výchovy a vzdělání Zápis do první třídy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2012/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/ Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Prevence sociálně patologických jevů Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2012/ Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Školní družina V. Spolupráce s rodiči...23 VI. Spolupráce s veřejností...24 VII. Rozbor školních úrazů...24 VIII. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI IX. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy...26 X. Údaje o předložených a šk. realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů...27 XI. Hospodaření školy...28 XII. Přílohy 31 2

3 I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola Štětí, Školní Adresa školy : Školní 559, Štětí IČ : Bankovní spojení : /0800 Telefon : Adresa internetové stránky : Právní forma : Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol : , č.j. 439/95 Název zřizovatele : Město Štětí Součásti školy : ZŠ, ŠD IZO ředitelství : Vedoucí a hospodářští pracovníci : Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy Mgr. Antonín Rous, zástupce ředitele Alena Musilová, ekonomka Hlavní činnost školy ( podle zřizovací listiny ) : Základní vzdělávání žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013: Základní škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagog. pracovníků Kapacita Celkem , Školní družina Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Počet pracovníků Kapacita Celkem ,

4 Školská rada : počet členů školské rady: 3 Sdružení při škole : Unie rodičů Základní škola ve Štětí, Školní ul. je jednou ze tří základních škol ve Štětí. Je to úplná základní škola s devíti postupnými ročníky dvě paralelní třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 367 žáků ze Štětí a okolních vesnic, rozdělených do 17 tříd ( v sedmém ročníku pouze 7.A ). Vývoj počtu žáků počet žáků / / / /2014 šk. rok Do grafu je zahrnut také počet žáků k Z těchto hodnot je vidět stabilizace počtu žáků s mírně vzrůstajícím trendem. Počty žáků 1. tříd počet žáků / / / /2014 šk. rok 4

5 Počty žáků podle tříd : třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne Celkem hřiště. Škola se skládá ze dvou propojených pavilonů zvlášť I. a II. stupeň, tělocvičny, školního Žáci školy využívají velké množství zájmových kroužků pro mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu. Zároveň mají žáci možnost stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. 5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 1. Vzdělávací program školy Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Č.j. MŠMT: v ročnících Počet žáků Školní vzdělávací program 31504/ , 2.,3.,4.,5., 6., 7.,8., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ročník Český jazyk 6+1/1+1/1 6+2/ Logopedie - EU 1/1 Cizí jazyk 2x1 2x Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Informační a komunikační tech. 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 týdenní dotace Člověk a svět práce -Pěstitelské práce 2x1 2x1 -Práce s počítačem -Svět práce 1x1 1x1 6

7 2. Nabídka volitelných předmětů VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin IX. Práce na počítači 1 VII. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, RJ ) 2 VIII. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, RJ, AJ ) 3 IX. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, AJ ) 2 IX. Konverzace v AJ 1 3. Zájmové útvary Název Počet skupin Počet žáků Sportovní hry Výtvarný kroužek 1.st.(I.sk) Výtvarný kroužek 1.st.(II.sk) Kroužek vaření 1.st. Keramický kroužek 1.st. Sportovní hry 2. st. Zdravotní kroužek 2.st. Zdravotní kroužek 1.st. Sportovní kroužek pro 1.st Celkem zájmových útvarů Počet žáků, kteří navštěvovali zájmové kroužky neodpovídá a je zkreslený, neboť mnoho žáků navštěvovalo více kroužků. 7

8 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 25 24,02 Vychovatelky ve školní družině 3 3 Celkem 28 27,02 Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Řed.školy 1,00 VŠ pedagog., M-Ch 17 2 Zást.ředitele 1,00 VŠ pedagog., M-Z 40 3 Učitelka 1,00 VŠ zemědělská, Př 32 4 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Ch-Př 38 5 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Čj-Ov 28 6 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Rj-Z 19 7 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Vv-D 2 8 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Z-M 23 9 Učitel 0,46 VŠ pedagog., F-Pč Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Př-Z Učitel 1,00 USO 1 12 Učitelka 0,62 USO 1 13 Učitelka 1,00 ÚSO 7 14 Učitelka 0,94 USO Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st. 32 8

9 17 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 5 27 Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství Vychovatelka 1,00 USO 1 2. Analýza lidských zdrojů Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce 2012/2013 tvořilo pedagogický sbor 25 interních učitelů vč. 1 výchovného poradce, ředitele a zástupce ředitele a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen vpedagogickém sboru byli čtyři muži. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky, a to na 1. stupni. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 30 let ženy 5/ / /5 nad 60 let 5/ /10 Z uvedené tabulky vyplývá, že ve sboru jsou zastoupeny téměř všechny věkové kategorie. 9

10 Vznik a skončení pracovního poměru pedagogických pracovníků: Nástupy a odchody Počet Nástupy 1 Odchody 1 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Podíl aprobovanosti dle předmětů Předmět Počet hodin Aprobovanost Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Přírodověda 8 8 Přírodopis Vlastivěda 8 8 Zeměpis Dějepis Chemie 8 8 Fyzika Výchova ke zdraví 3 0 Informační technologie 3 0 Výchova k občanství 7 7 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 17 0 Hudební výchova Tělesná výchova Volit. předmět 14 8 Celková aprobovanost na základní škole Celkem vyučovacích hodin Z toho odučeno aprobovaně % aprobovanosti ,4 % 10

11 Aprobovanost celková aprobovanost dosahuje 74,4 %. Rezervy v aprobovanosti jsou v předmětech výchovného charakteru na II. stupni, ve výuce hudební výchovy, tělesné výchovy a cizích jazyků. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání ped. pracovníků : Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. O nabídce jednotlivých školení jsou učitelé informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP. Název DVPP Počet účastníků Kurz anglického jazyka 1 Školení BOZP 25 Školení výchovných poradců 1 Návykové látky ve škole 1 Krizové situace ve výuce Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Uklizečka 1,0 ZV 2. Uklizečka 1,0 UO 3. Uklizečka 1,0 UO 4. Uklizečka 1,0 SO 5. Školník 1,0 ZV 6. Ekonomka 1,0 ÚSO 11

12 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci 0 0 Celkem 6 6 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 30 let ženy 0/ / /1 nad 60 let 1/ /1 IV. Výsledky výchovy a vzdělání 1. Zápis do první třídy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Celkem u zápisu Poprvé u zápisu Žáci přicházející po odkladu z minulého zápisu Letošní počet odkladů Celkem nastoupí do 1. třídy 2011/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2012/2013 I. pololetí 12/13 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,05 1.B ,03 2.A ,29 12

13 2.B ,26 3.A ,28 3.B ,79 4.A ,76 4.B ,49 5.A ,35 5.B ,56 6.A ,00 6.B ,09 7.A ,20 8.A ,24 8.B ,25 9.A ,18 9.B ,43 Celkem: ,72 II. pololetí 12/13 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,25 1.B ,06 2.A ,29 2.B ,21 3.A ,28 3.B ,79 4.A ,67 4.B ,58 5.A ,34 5.B ,63 6.A ,14 6.B ,04 7.A ,21 8.A ,24 8.B ,35 9.A ,15 9.B ,23 Celkem: ,73 13

14 3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU SOU nematuritní obory Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků devátých tříd a 4 žáci osmé třídy. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci I. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 2, neuspokojivé 3 0,81 Snížené stupně z chování na konci II. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 2, neuspokojivé 5 1,36 Absence žáků ve třídách Třída Omluveno Neomluveno Celková absence 1.A B A B A B

15 4.A B A B A B A A B A B Celkem: Výchovné poradenství na škole Práce výchovného poradce se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků, na práci s žáky s vývojovými poruchami učení i chování, na práci s dětmi vyžadujícími logopedickou nápravu a v případě potřeby i na poradenskou činnost, která má pomoci vyučujícím v práci se žáky, kteří vyžadují zvláštní přístup a péči. Volba povolání: Výchova k volbě povolání je zařazována již v nižších ročnících jako součást předmětu Člověk a svět práce. Žáci osmých ročníků jsou v rámci tohoto předmětu podrobně seznamováni s nabídkou středního školství v okrese Litoměřice a Mělník a s vybranými obory v Ústeckém kraji. Učí se orientovat v nabídce škol na internetu (www.infoabsolvent.cz a prohlížejí si stránky škol z okolí ap.), zjišťují si svou profesní orientaci pomocí dostupných testů, cvičně si vyplňují přihlášku na střední školu. Navštěvují informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání úřadu práce v Litoměřicích. Žáci devátých ročníků navštěvují dny otevřených dveří na některých nejbližších školách ve Štětí a Roudnici nad Labem. Pro žáky i jejich rodiče výchovný poradce zajišťuje kompletní návod jak postupovat během přijímacího řízení, shromažďuje a zveřejňuje na nástěnce aktuální informace přicházející z jednotlivých škol, upozorňuje na dny otevřených dveří a na výstavy zaměřené na 15

16 propagaci středního školství v regionu, umožňuje žákům a případně i rodičům nahlédnout do přehledů studijních a učebních oboru pro litoměřický a mělnický region elektronická podoba těchto přehledů je zveřejňována na webových stránkách školy. Na třídní schůzky jsou zváni zástupci těch středních škol z okolí, které mají zájem se prezentovat i tímto způsobem. Výchovný poradce také pomáhá osobní konzultací nebo odkazem na příslušná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo IPS úřadu práce) žákům a rodičům, kteří si nejsou jisti při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru. Škola zajišťuje a výchovný poradce rozdává formuláře přihlášek a zápisové lístky, v případě potřeby pomáhá s jejich vyplňováním a kontroluje správnost vyplnění. V průběhu přijímacího řízení výchovný poradce také často vysvětluje žákům i rodičům případné nejasnosti. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči Výchovný poradce se podílí na práci s žáky, kteří mají problémy jak s učením, tak s chováním. Pomáhá s vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami rozdělenou na žáky integrované, kteří potřebují větší péči, a na žáky s poruchami na úrovni obtíží. Aktuální seznamy těchto dětí předává všem vyučujícím druhého stupně, aby mohli uplatnit vhodné přístupy k těmto žákům. Integrovaní žáci jsou v souladu se závěrem jejich vyšetření zařazování do dvou oddělení DAP, která jsou ve škole zřízena. Podle potřeby jsou sem zařazováni i žáci s poruchami na úrovni obtíží. Výchovný poradce pomáhá učitelům se sestavením individuálního vzdělávacího programu pro integrované žáky a je v případě potřeby radou nápomocen učitelům při práci s těmito žáky. Výchovný poradce také koordinuje vyhledávání žáků prvních ročníků s logopedickými vadami a jejich rozdělení do dvou ambulantních logopedických poraden, které ve škole pracují. Výchovný poradce pomáhá učitelům i vedení školy při řešení kázeňských přestupků žáků. Závažnější případy jsou řešeny ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích, případně jsou žáci po domluvě s rodiči posíláni do Střediska výchovné péče ve Slaném. Vypracovala : Mgr. Marie Dvořáková 16

17 6. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence v minulém školním roce 2012/13 byla součástí komplexního primárního programu, jehož součástí je minimální preventivní program školy. Úkolem bylo vést žáky ke zvládání stresu či dovednostem a řešení svých problémů ve spolupráci s rodiči a školou. Pedagogičtí pracovníci pomáhali řešit problémy těch dětí, které žili v nevhodném rodinném prostředí. Spolupracovali jsme a pravidelně se scházeli se státní a městskou policií, zástupci městského úřadu a domu dětí na schůzkách prevence kriminality. Řešili jsme otázky co s volným časem a jeho využitím, nebo příčiny záškoláctví a nevhodného chování, zdravení atd. Problémy jsme pravidelně vyhodnocovali a seznamovali jsme s nimi žáky i rodiče ve škole, na třídních schůzkách nebo pozváním do školy. Na 1. stupni jsou děti vedeny k osvojování zásad zdravého životního stylu a k trávení volného času v kroužcích na naší škole, v domě dětí, popř. v základní umělecké škole. Na 2. stupni jsme se problematikou žáků zabývali v předmětu výchova k občanství, výchova ke zdraví, v rodinné výchově, přírodopise a chemii. A závažným problémem v poslední době je kouření žáků před vyučováním, v době poledních přestávek, tj. před odpoledním vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování. Šikanu ve třídách řešíme i možností využití schránky důvěry, která umístěna v přízemí na 2. stupni, nebo možnost řešení s třídním učitelem a vedením školy. Řada informací byla průběžně doplňována školními hlášeními a na třídních schůzkách. Velkým problémem je v poslední době projev vandalismu, kdy žáci ničí majetek školy, spolužáků apod. Ne vždy se nám podaří zjistit viníky. Třídní vyučující řeší v průběhu školního roku případy záškoláctví ve spolupráci s výchovnou poradkyní na poradách školy, na městském úřadu s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo s kurátorkou v Litoměřicích. Jako škola nabízíme i zájmové kroužky, které jsou pro děti zdarma. Většinou je ale navštěvují děti, které mají už jiné mimoškolní aktivity. Velká část dětí není zapojena vůbec. Vypracovala: Ing. Vlasta Andrtová 17

18 7. Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2012/2013: V letošním roce se základní škola zúčastnila mnoha soutěží, olympiád, přehlídek a vystoupení z oblastí vědomostních, sportovních, kulturních a jiných. Přehled soutěží, olympiád a vystoupení našich žáků ve školním roce 2012/2013: Labský čtyřboj Běh - Ploskovice Běh Mastná Hora Atletický čtyřboj Turnaj v košíkové Preventan cup ( okrskové kolo ) Preventan cup ( okresní kolo ) Soutěž zdravotních hlídek ( okresní kolo ) McDonald s cup ( okresní kolo ) třída / 1. místo třída místo 2. místo 1., 2. místo 4., 5. třída / 1. místo 2. místo 1., 3., 4. místo místo Závody dračích lodí Atletické závody Pohár rozhlasu OVOV OVOV Soutěž zdravotních hlídek Olympiáda z ČJ Olympiáda z D Olympiáda z M Olympiáda z ČJ Olympiáda z AJ nejml. žactvo 1., 2. místo okrskové kolo / 2., 3. místo krajské kolo krajské kolo / 1. místo Školní kolo / 13 žáků Školní kolo / 14 žáků 1 žák postup do OK Okresní kolo MO5 / 1. místo Okresní kolo / 18. místo Okresní kolo / 11. místo 18

19 Olympiáda ze Z Pythagoriáda Pythagoriáda Okresní kolo / 17. místo Školní kolo / ročník Okresní kolo / 3 žáci 8. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Kromě vzdělávacího procesu se škola soustředí i na výchovné působení na žáky. Pořádá velké množství akcí pro třídní kolektivy v rámci i mimo vyučování. Každoročně se koná lyžařský výcvik, určený primárně pro žáky 7. ročníků. Jednotlivé třídy se zúčastňují mnoha jednodenních poznávacích výletů či vícedenních ozdravných pobytů. V lednu škola pro velký zájem opět pořádala pro naše budoucí prvňáčky Putování po škole, kdy s rodiči předškoláci plnili rozmanité úkoly. Této akci předcházel Den otevřených dveří. 19

20 Velkou tradici na naší škole má Akademie, která se uskutečnila v květnu a patronát nad její přípravou měli ( jako vždy ) žáci 9. tříd. Vybrané školní akce uskutečněné během školního roku 2012/2013 Datum Akce Třídy Den mobility ročník Planetárium Praha 5.AB Sběrová akce tř Skřítkové. (divadlo) tř Dopravní hřiště v LT 4.A ( Mělník) Divadlo MB 6.-9.tř. kromě 8.B Dopravní hřiště v LT 4.B IQ PARK Liberec, 8.AB Tajemství stříbrné vločky 1.AB, 2.AB Filmové představení ročník Vánoční besídky ročník 20

21 Sběr papíru ročník Pečení perníčků 6.A,6.B,7.A, Září - leden Sbírka Zlatý anděl ročník Autorské čtení,příhody kapříka Merlíky 2.AB Jak vnímáme Afriku? 6.AB Hvězdy pop music (hudební pořad v kině) 6.-9.tř Divadelní představení třídy Dopravní hřiště v Ltm 4.A Když chceš, tak to dokážeš 9.AB Září12-únor 13 Dobrý anděl Celá škola Sběr papíru 1.-9.ročník Den Země 1.-9.ročník Beseda s MP a asistenty MP 8.A+8.B B Návštěva radnice A Přednáška přísl.policie Návštěva IQ parku 5.A 5.B 5A v Liberci 5.B Beseda s Věrou Čáslavskou 8.AB Pohádka: O perníkovém dědkovi Život rytířů v době Lucemburků 1.-2.tř. 4.8.třída 6. a Návštěva výstavy, 8. a 9. tř. 21

22 drogová prevence Výlet na Mělník 4.AB Návštěva Planetária Praha 9.AB 21. a Dopravní hřiště v LTM 4.AB Preventivní akce AJAX 2. a 3.tř Školní akademie Celá škola Výlet do Lidic a na Pražský hrad 5.A a 6.A Výlet na letiště 3.AB Výlet- Staré hrady 1.B a 5.B D film Podmořské nestvůry Divadlo: Tři pohádka s písničkou 4.-9.tř 1.-3.tř Výlet na Mělník 1.B Pobyt v Českém ráji, 2.AB + 4.B Pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou 8.A + 9.B Praha- židovské město 9.A Výlet na Mělník 4.A Praha Nár. tech.muzeum 3.A + 5.A Výlet do svíčkárny 1.A + 3.B Výlet do Litoměřic 6.AB Výlet na Třebívlicko 8.B Sběr papíru ročník 22

23 9. Školní družina Akce školní družiny akce počet žáků Návštěva hasičů celá ŠD Výstava sněhuláků celá ŠD Výlet do ZOO - Děčín 17 Turnaj ve vybíjené 40 Puntíková párty 30 Sněhuláková párty 34 Sportovní den celá ŠD Akce " Vitaminová bomba " 28 Návštěva psího útulku 15 Modrá párty 31 Atletické odpoledne 28 Pyžamová párty 30 Návštěva knihovny 25 Podřipské muzeum 20 Soutěž první pomoci 12 Sběr mobilů - char. akce Sběr víček od PET lahví - char. Akce V. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy ( ). 23

24 Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu UR ( Unie rodičů při základní škole). Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Unie rodičů se podílí na financování mnohých akcí organizovaných školou soutěže, ozdravné pobyty apod. V tomto školním roce UR věnovala škole do užívání vybavení dětského hřiště v areálu školy. Škola třetím rokem používá elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Rodiče získávají informace o prospěchu mnohem rychleji. Mají možnost kontrolovat docházku svých dětí do školy a také mohou nahlížet do třídní knihy a být tak informováni o probíraném učivu. Ve velké míře je využívaná on-line komunikace mezi rodiči a učiteli. Pro rodiče, kteří mají omezený přístup k internetu je v přízemí školy místnost vybavena internetovým připojením. VI. Spolupráce s veřejností Základní škola během školního roku neslouží pouze žákům školy, ale i široké veřejnosti. Největší službou pro veřejnost je volný přístup na školní hřiště a dále pak pronájem tělocvičny a tříd. VII. Rozbor školních úrazů Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 17 žákovských úrazů. Ztoho bylo Záznamů o úrazu (žáků) registrováno a řádně odesláno 13. Odškodněno bylo všech 13 úrazů. 24

25 Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině žákovských úrazů došlo v hodinách tělesné výchovy a na sportovních soutěžích nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. Hlavní příčinou úrazů u žáků je neopatrnost, podcenění nebezpečí, riskování a nedostatek zkušeností. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. Evidence úrazů za školní rok 2012/2013 Pořadové číslo datum ročník Chlapec /dívka Vypsán záznam o úraze odškodněno Místo úrazu III. Chlapec ANO ANO Školní dvůr IX. Dívka ANO ANO Stadion v Lovo VI. Dívka ANO ANO tělocvična VIII. Chlapec ANO ANO kabinet IV. Chlapec ANO ANO tělocvična VIII. Dívka ANO ANO tělocvična V. Dívka ANO ANO Tělocvična VII. Chlapec ANO ANO Lyžařský svah VI. Dívka ANO ANO tělocvična VII. Chlapec ANO ANO Sportovní hala VIII. Dívka ANO ANO Školní hřiště 25

26 VII. Chlapec ANO ANO Tělocvična I. Dívka ANO ANO Školní hřiště Úrazy byly odškodněny pojišťovnou celkovou částkou Kč. VIII. Údaje o kontrolách a inspekční činnosti Ve školním roce 2012/2013 byla provedena tato kontrola Kontrolující Předmět kontroly Výsledek Město Štětí Veřejnoprávní kontrola Nebyly zjištěny systémové nedostatky ani nedodržení legislativních předpisů - protokol je součástí přílohy. IX. Materiální - technické podmínky školy Třídy Výuka probíhá v 17 kmenových třídách, které jsou vybaveny školním nábytkem odpovídajícím hygienickým normám. V tomto šk. roce byly novými skříněmi vybaveny obě třetí třídy a jedna třída pátá. Pro výuku informatiky je k dispozici učebna se 14 PC s přístupem k internetu. Učebna jazyků je vybavena jazykovou laboratoří. 26

27 Sportovní zařízení Součástí školy je tělocvična a dvě hřiště s umělým povrchem ( jedno s umělou trávou na kopanou a druhé na odbíjenou a košíkovou ). Toto hřiště je v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. Vybavení učebními pomůckami Dle finančních možností a požadavků vyučujících jsou průběžně pořizovány pomůcky pro jednotlivé předměty a sbírky. Vybavení žáků učebnicemi Učebnice jsou každoročně obměňovány, škola investuje nemalé částky do pořizování učebnic a učebních textů. Zdarma jsou žákům také poskytovány pracovní sešity. Opravy, údržba učeben. Během šk. roku proběhla výmalba interiéru školy a výměna podlahových krytin v části X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Na konci školního roku byl ukončen projekt v rámci OP EU Investice do rozvoje vzdělání. Na základě názorů a připomínek pedagogických pracovníků byly zvoleny tyto oblasti : - čtenářská a informační gramotnost - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši Kč. Za tyto prostředky byly všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi a byla zavedena hodina logopedie v 1. třídách. 27

28 XI. Hospodaření školy H o s p o d a ř e n í k Příjmy : Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU Vlastní příjmy ,54 Vlastní příjmy Použití fondů Celkem ,54 Celkem Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM Pracovní obleky Spotřební materiál ,90 Učební pomůcky Knihy, časopisy Cestovné Čisticí prostředky DVPP Vodné, stočné ,37 Plavání Topení Mzdy Elektřina Zdravotní pojištění Opravy a údržba ,80 Sociální pojištění Potřeby 1. třída FKSP Pošta, telefon ,79 Náhrady nemocí Ostatní služby Pojistné Kooperativa Program. servis Náklady (dotace EU) Věcná režie Mzdy (dotace EU) Pojistka majetku Odpisy ,20 28

29 Mzda správce Celkem ,06 Celkem Hospodářský výsledek hlavní činnosti : ,48 VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Hospodářský výsledek : Kč CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : HČ ,48 Kč VHČ Kč ,48Kč H o s p o d a ř e n í k Příjmy : Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU ,80 Vlast. příjmy +fondy ,19 Vlastní příjmy Celkem ,19 Celkem ,80 Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM ,05 Mzdy Spotřební materiál ,81 Zákonné odvody Knihy, časopisy Učebnice a uč. pom Čisticí prostředky Pojistné Kooperativa Vodné, stočné DVPP Topení Ochran. prac. pom

30 Elektřina Plavání 0 Opravy a údržba ,18 Náhrady nemocenské Potřeby 1. třída Mzdy (dotace EU) Pošta, telefon ,75 Ostatní služby ,23 Program. servis Věcná režie Pojistka majetku Odpisy Mzda správce Celkem ,02 Celkem VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Zpracoval: Mgr. Alexandr Petrišče ředitel školy 30

31 XII. Přílohy 31

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více