Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace

2 OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy Vzdělávací program školy Nabídka volitelných předmětů Zájmové útvary...7 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Analýza lidských zdrojů Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:...11 IV. Výsledky výchovy a vzdělání Zápis do první třídy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2012/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/ Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Prevence sociálně patologických jevů Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2012/ Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Školní družina V. Spolupráce s rodiči...23 VI. Spolupráce s veřejností...24 VII. Rozbor školních úrazů...24 VIII. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI IX. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy...26 X. Údaje o předložených a šk. realizovaných projektech fin. z cizích zdrojů...27 XI. Hospodaření školy...28 XII. Přílohy 31 2

3 I. Základní charakteristika školy Název školy : Základní škola Štětí, Školní Adresa školy : Školní 559, Štětí IČ : Bankovní spojení : /0800 Telefon : Adresa internetové stránky : Právní forma : Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol : , č.j. 439/95 Název zřizovatele : Město Štětí Součásti školy : ZŠ, ŠD IZO ředitelství : Vedoucí a hospodářští pracovníci : Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy Mgr. Antonín Rous, zástupce ředitele Alena Musilová, ekonomka Hlavní činnost školy ( podle zřizovací listiny ) : Základní vzdělávání žáků podle zákona č. 561/2004 Sb. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013: Základní škola Počet žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagog. pracovníků Kapacita Celkem , Školní družina Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu Počet pracovníků Kapacita Celkem ,

4 Školská rada : počet členů školské rady: 3 Sdružení při škole : Unie rodičů Základní škola ve Štětí, Školní ul. je jednou ze tří základních škol ve Štětí. Je to úplná základní škola s devíti postupnými ročníky dvě paralelní třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 367 žáků ze Štětí a okolních vesnic, rozdělených do 17 tříd ( v sedmém ročníku pouze 7.A ). Vývoj počtu žáků počet žáků / / / /2014 šk. rok Do grafu je zahrnut také počet žáků k Z těchto hodnot je vidět stabilizace počtu žáků s mírně vzrůstajícím trendem. Počty žáků 1. tříd počet žáků / / / /2014 šk. rok 4

5 Počty žáků podle tříd : třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne Celkem hřiště. Škola se skládá ze dvou propojených pavilonů zvlášť I. a II. stupeň, tělocvičny, školního Žáci školy využívají velké množství zájmových kroužků pro mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu. Zároveň mají žáci možnost stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. 5

6 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 1. Vzdělávací program školy Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Č.j. MŠMT: v ročnících Počet žáků Školní vzdělávací program 31504/ , 2.,3.,4.,5., 6., 7.,8., Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ročník Český jazyk 6+1/1+1/1 6+2/ Logopedie - EU 1/1 Cizí jazyk 2x1 2x Matematika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Tělesná výchova Volitelné předměty Informační a komunikační tech. 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 týdenní dotace Člověk a svět práce -Pěstitelské práce 2x1 2x1 -Práce s počítačem -Svět práce 1x1 1x1 6

7 2. Nabídka volitelných předmětů VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Ročník Název předmětu Počet skupin IX. Práce na počítači 1 VII. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, RJ ) 2 VIII. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, RJ, AJ ) 3 IX. Základy dalšího cizího jazyka ( NJ, AJ ) 2 IX. Konverzace v AJ 1 3. Zájmové útvary Název Počet skupin Počet žáků Sportovní hry Výtvarný kroužek 1.st.(I.sk) Výtvarný kroužek 1.st.(II.sk) Kroužek vaření 1.st. Keramický kroužek 1.st. Sportovní hry 2. st. Zdravotní kroužek 2.st. Zdravotní kroužek 1.st. Sportovní kroužek pro 1.st Celkem zájmových útvarů Počet žáků, kteří navštěvovali zájmové kroužky neodpovídá a je zkreslený, neboť mnoho žáků navštěvovalo více kroužků. 7

8 III. Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení činnosti školy 1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob Přepočtené úvazky Učitelé 25 24,02 Vychovatelky ve školní družině 3 3 Celkem 28 27,02 Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013: Ped. pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1 Řed.školy 1,00 VŠ pedagog., M-Ch 17 2 Zást.ředitele 1,00 VŠ pedagog., M-Z 40 3 Učitelka 1,00 VŠ zemědělská, Př 32 4 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Ch-Př 38 5 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Čj-Ov 28 6 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Rj-Z 19 7 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Vv-D 2 8 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Z-M 23 9 Učitel 0,46 VŠ pedagog., F-Pč Učitelka 1,00 VŠ pedagog., Př-Z Učitel 1,00 USO 1 12 Učitelka 0,62 USO 1 13 Učitelka 1,00 ÚSO 7 14 Učitelka 0,94 USO Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st. 32 8

9 17 Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Učitelka 1,00 VŠ pedagog., 1.st Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství 5 27 Vychovatelka 1,00 SŠ pedagog. vychovatelství Vychovatelka 1,00 USO 1 2. Analýza lidských zdrojů Charakteristika pedagogického sboru Ve školním roce 2012/2013 tvořilo pedagogický sbor 25 interních učitelů vč. 1 výchovného poradce, ředitele a zástupce ředitele a 3 vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen vpedagogickém sboru byli čtyři muži. Ve sboru jsou zastoupeni i pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky, a to na 1. stupni. Věková struktura pedagogičtí pracovníci Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 30 let ženy 5/ / /5 nad 60 let 5/ /10 Z uvedené tabulky vyplývá, že ve sboru jsou zastoupeny téměř všechny věkové kategorie. 9

10 Vznik a skončení pracovního poměru pedagogických pracovníků: Nástupy a odchody Počet Nástupy 1 Odchody 1 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Podíl aprobovanosti dle předmětů Předmět Počet hodin Aprobovanost Český jazyk Cizí jazyk Matematika Člověk a jeho svět Přírodověda 8 8 Přírodopis Vlastivěda 8 8 Zeměpis Dějepis Chemie 8 8 Fyzika Výchova ke zdraví 3 0 Informační technologie 3 0 Výchova k občanství 7 7 Výtvarná výchova Člověk a svět práce 17 0 Hudební výchova Tělesná výchova Volit. předmět 14 8 Celková aprobovanost na základní škole Celkem vyučovacích hodin Z toho odučeno aprobovaně % aprobovanosti ,4 % 10

11 Aprobovanost celková aprobovanost dosahuje 74,4 %. Rezervy v aprobovanosti jsou v předmětech výchovného charakteru na II. stupni, ve výuce hudební výchovy, tělesné výchovy a cizích jazyků. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání ped. pracovníků : Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. O nabídce jednotlivých školení jsou učitelé informováni, sami mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku ze státního rozpočtu určeného na DVPP. Název DVPP Počet účastníků Kurz anglického jazyka 1 Školení BOZP 25 Školení výchovných poradců 1 Návykové látky ve škole 1 Krizové situace ve výuce Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 1. Uklizečka 1,0 ZV 2. Uklizečka 1,0 UO 3. Uklizečka 1,0 UO 4. Uklizečka 1,0 SO 5. Školník 1,0 ZV 6. Ekonomka 1,0 ÚSO 11

12 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 6 Externí pracovníci 0 0 Celkem 6 6 Věková struktura nepedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků /ženy Věkové rozmezí Počet pracovníků/ženy Do 30 let ženy 0/ / /1 nad 60 let 1/ /1 IV. Výsledky výchovy a vzdělání 1. Zápis do první třídy ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 Celkem u zápisu Poprvé u zápisu Žáci přicházející po odkladu z minulého zápisu Letošní počet odkladů Celkem nastoupí do 1. třídy 2011/ Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2012/2013 I. pololetí 12/13 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,05 1.B ,03 2.A ,29 12

13 2.B ,26 3.A ,28 3.B ,79 4.A ,76 4.B ,49 5.A ,35 5.B ,56 6.A ,00 6.B ,09 7.A ,20 8.A ,24 8.B ,25 9.A ,18 9.B ,43 Celkem: ,72 II. pololetí 12/13 Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Uvolněno Průměr 1.A ,25 1.B ,06 2.A ,29 2.B ,21 3.A ,28 3.B ,79 4.A ,67 4.B ,58 5.A ,34 5.B ,63 6.A ,14 6.B ,04 7.A ,21 8.A ,24 8.B ,35 9.A ,15 9.B ,23 Celkem: ,73 13

14 3. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2012/2013 Osmileté Gymnázium Čtyřleté SOŠ, včetně konzervatoří a maturitních oborů SOU SOU nematuritní obory Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků devátých tříd a 4 žáci osmé třídy. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Snížené stupně z chování na konci I. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 2, neuspokojivé 3 0,81 Snížené stupně z chování na konci II. pololetí Počet % všech žáků školy 2 uspokojivé 11 2, neuspokojivé 5 1,36 Absence žáků ve třídách Třída Omluveno Neomluveno Celková absence 1.A B A B A B

15 4.A B A B A B A A B A B Celkem: Výchovné poradenství na škole Práce výchovného poradce se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků, na práci s žáky s vývojovými poruchami učení i chování, na práci s dětmi vyžadujícími logopedickou nápravu a v případě potřeby i na poradenskou činnost, která má pomoci vyučujícím v práci se žáky, kteří vyžadují zvláštní přístup a péči. Volba povolání: Výchova k volbě povolání je zařazována již v nižších ročnících jako součást předmětu Člověk a svět práce. Žáci osmých ročníků jsou v rámci tohoto předmětu podrobně seznamováni s nabídkou středního školství v okrese Litoměřice a Mělník a s vybranými obory v Ústeckém kraji. Učí se orientovat v nabídce škol na internetu (www.infoabsolvent.cz a prohlížejí si stránky škol z okolí ap.), zjišťují si svou profesní orientaci pomocí dostupných testů, cvičně si vyplňují přihlášku na střední školu. Navštěvují informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání úřadu práce v Litoměřicích. Žáci devátých ročníků navštěvují dny otevřených dveří na některých nejbližších školách ve Štětí a Roudnici nad Labem. Pro žáky i jejich rodiče výchovný poradce zajišťuje kompletní návod jak postupovat během přijímacího řízení, shromažďuje a zveřejňuje na nástěnce aktuální informace přicházející z jednotlivých škol, upozorňuje na dny otevřených dveří a na výstavy zaměřené na 15

16 propagaci středního školství v regionu, umožňuje žákům a případně i rodičům nahlédnout do přehledů studijních a učebních oboru pro litoměřický a mělnický region elektronická podoba těchto přehledů je zveřejňována na webových stránkách školy. Na třídní schůzky jsou zváni zástupci těch středních škol z okolí, které mají zájem se prezentovat i tímto způsobem. Výchovný poradce také pomáhá osobní konzultací nebo odkazem na příslušná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo IPS úřadu práce) žákům a rodičům, kteří si nejsou jisti při výběru vhodného studijního nebo učebního oboru. Škola zajišťuje a výchovný poradce rozdává formuláře přihlášek a zápisové lístky, v případě potřeby pomáhá s jejich vyplňováním a kontroluje správnost vyplnění. V průběhu přijímacího řízení výchovný poradce také často vysvětluje žákům i rodičům případné nejasnosti. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči Výchovný poradce se podílí na práci s žáky, kteří mají problémy jak s učením, tak s chováním. Pomáhá s vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami rozdělenou na žáky integrované, kteří potřebují větší péči, a na žáky s poruchami na úrovni obtíží. Aktuální seznamy těchto dětí předává všem vyučujícím druhého stupně, aby mohli uplatnit vhodné přístupy k těmto žákům. Integrovaní žáci jsou v souladu se závěrem jejich vyšetření zařazování do dvou oddělení DAP, která jsou ve škole zřízena. Podle potřeby jsou sem zařazováni i žáci s poruchami na úrovni obtíží. Výchovný poradce pomáhá učitelům se sestavením individuálního vzdělávacího programu pro integrované žáky a je v případě potřeby radou nápomocen učitelům při práci s těmito žáky. Výchovný poradce také koordinuje vyhledávání žáků prvních ročníků s logopedickými vadami a jejich rozdělení do dvou ambulantních logopedických poraden, které ve škole pracují. Výchovný poradce pomáhá učitelům i vedení školy při řešení kázeňských přestupků žáků. Závažnější případy jsou řešeny ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v Litoměřicích, případně jsou žáci po domluvě s rodiči posíláni do Střediska výchovné péče ve Slaném. Vypracovala : Mgr. Marie Dvořáková 16

17 6. Prevence sociálně patologických jevů Primární prevence v minulém školním roce 2012/13 byla součástí komplexního primárního programu, jehož součástí je minimální preventivní program školy. Úkolem bylo vést žáky ke zvládání stresu či dovednostem a řešení svých problémů ve spolupráci s rodiči a školou. Pedagogičtí pracovníci pomáhali řešit problémy těch dětí, které žili v nevhodném rodinném prostředí. Spolupracovali jsme a pravidelně se scházeli se státní a městskou policií, zástupci městského úřadu a domu dětí na schůzkách prevence kriminality. Řešili jsme otázky co s volným časem a jeho využitím, nebo příčiny záškoláctví a nevhodného chování, zdravení atd. Problémy jsme pravidelně vyhodnocovali a seznamovali jsme s nimi žáky i rodiče ve škole, na třídních schůzkách nebo pozváním do školy. Na 1. stupni jsou děti vedeny k osvojování zásad zdravého životního stylu a k trávení volného času v kroužcích na naší škole, v domě dětí, popř. v základní umělecké škole. Na 2. stupni jsme se problematikou žáků zabývali v předmětu výchova k občanství, výchova ke zdraví, v rodinné výchově, přírodopise a chemii. A závažným problémem v poslední době je kouření žáků před vyučováním, v době poledních přestávek, tj. před odpoledním vyučováním a v odpoledních hodinách po vyučování. Šikanu ve třídách řešíme i možností využití schránky důvěry, která umístěna v přízemí na 2. stupni, nebo možnost řešení s třídním učitelem a vedením školy. Řada informací byla průběžně doplňována školními hlášeními a na třídních schůzkách. Velkým problémem je v poslední době projev vandalismu, kdy žáci ničí majetek školy, spolužáků apod. Ne vždy se nám podaří zjistit viníky. Třídní vyučující řeší v průběhu školního roku případy záškoláctví ve spolupráci s výchovnou poradkyní na poradách školy, na městském úřadu s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo s kurátorkou v Litoměřicích. Jako škola nabízíme i zájmové kroužky, které jsou pro děti zdarma. Většinou je ale navštěvují děti, které mají už jiné mimoškolní aktivity. Velká část dětí není zapojena vůbec. Vypracovala: Ing. Vlasta Andrtová 17

18 7. Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce 2012/2013: V letošním roce se základní škola zúčastnila mnoha soutěží, olympiád, přehlídek a vystoupení z oblastí vědomostních, sportovních, kulturních a jiných. Přehled soutěží, olympiád a vystoupení našich žáků ve školním roce 2012/2013: Labský čtyřboj Běh - Ploskovice Běh Mastná Hora Atletický čtyřboj Turnaj v košíkové Preventan cup ( okrskové kolo ) Preventan cup ( okresní kolo ) Soutěž zdravotních hlídek ( okresní kolo ) McDonald s cup ( okresní kolo ) třída / 1. místo třída místo 2. místo 1., 2. místo 4., 5. třída / 1. místo 2. místo 1., 3., 4. místo místo Závody dračích lodí Atletické závody Pohár rozhlasu OVOV OVOV Soutěž zdravotních hlídek Olympiáda z ČJ Olympiáda z D Olympiáda z M Olympiáda z ČJ Olympiáda z AJ nejml. žactvo 1., 2. místo okrskové kolo / 2., 3. místo krajské kolo krajské kolo / 1. místo Školní kolo / 13 žáků Školní kolo / 14 žáků 1 žák postup do OK Okresní kolo MO5 / 1. místo Okresní kolo / 18. místo Okresní kolo / 11. místo 18

19 Olympiáda ze Z Pythagoriáda Pythagoriáda Okresní kolo / 17. místo Školní kolo / ročník Okresní kolo / 3 žáci 8. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách Kromě vzdělávacího procesu se škola soustředí i na výchovné působení na žáky. Pořádá velké množství akcí pro třídní kolektivy v rámci i mimo vyučování. Každoročně se koná lyžařský výcvik, určený primárně pro žáky 7. ročníků. Jednotlivé třídy se zúčastňují mnoha jednodenních poznávacích výletů či vícedenních ozdravných pobytů. V lednu škola pro velký zájem opět pořádala pro naše budoucí prvňáčky Putování po škole, kdy s rodiči předškoláci plnili rozmanité úkoly. Této akci předcházel Den otevřených dveří. 19

20 Velkou tradici na naší škole má Akademie, která se uskutečnila v květnu a patronát nad její přípravou měli ( jako vždy ) žáci 9. tříd. Vybrané školní akce uskutečněné během školního roku 2012/2013 Datum Akce Třídy Den mobility ročník Planetárium Praha 5.AB Sběrová akce tř Skřítkové. (divadlo) tř Dopravní hřiště v LT 4.A ( Mělník) Divadlo MB 6.-9.tř. kromě 8.B Dopravní hřiště v LT 4.B IQ PARK Liberec, 8.AB Tajemství stříbrné vločky 1.AB, 2.AB Filmové představení ročník Vánoční besídky ročník 20

21 Sběr papíru ročník Pečení perníčků 6.A,6.B,7.A, Září - leden Sbírka Zlatý anděl ročník Autorské čtení,příhody kapříka Merlíky 2.AB Jak vnímáme Afriku? 6.AB Hvězdy pop music (hudební pořad v kině) 6.-9.tř Divadelní představení třídy Dopravní hřiště v Ltm 4.A Když chceš, tak to dokážeš 9.AB Září12-únor 13 Dobrý anděl Celá škola Sběr papíru 1.-9.ročník Den Země 1.-9.ročník Beseda s MP a asistenty MP 8.A+8.B B Návštěva radnice A Přednáška přísl.policie Návštěva IQ parku 5.A 5.B 5A v Liberci 5.B Beseda s Věrou Čáslavskou 8.AB Pohádka: O perníkovém dědkovi Život rytířů v době Lucemburků 1.-2.tř. 4.8.třída 6. a Návštěva výstavy, 8. a 9. tř. 21

22 drogová prevence Výlet na Mělník 4.AB Návštěva Planetária Praha 9.AB 21. a Dopravní hřiště v LTM 4.AB Preventivní akce AJAX 2. a 3.tř Školní akademie Celá škola Výlet do Lidic a na Pražský hrad 5.A a 6.A Výlet na letiště 3.AB Výlet- Staré hrady 1.B a 5.B D film Podmořské nestvůry Divadlo: Tři pohádka s písničkou 4.-9.tř 1.-3.tř Výlet na Mělník 1.B Pobyt v Českém ráji, 2.AB + 4.B Pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou 8.A + 9.B Praha- židovské město 9.A Výlet na Mělník 4.A Praha Nár. tech.muzeum 3.A + 5.A Výlet do svíčkárny 1.A + 3.B Výlet do Litoměřic 6.AB Výlet na Třebívlicko 8.B Sběr papíru ročník 22

23 9. Školní družina Akce školní družiny akce počet žáků Návštěva hasičů celá ŠD Výstava sněhuláků celá ŠD Výlet do ZOO - Děčín 17 Turnaj ve vybíjené 40 Puntíková párty 30 Sněhuláková párty 34 Sportovní den celá ŠD Akce " Vitaminová bomba " 28 Návštěva psího útulku 15 Modrá párty 31 Atletické odpoledne 28 Pyžamová párty 30 Návštěva knihovny 25 Podřipské muzeum 20 Soutěž první pomoci 12 Sběr mobilů - char. akce Sběr víček od PET lahví - char. Akce V. Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy ( ). 23

24 Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu UR ( Unie rodičů při základní škole). Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Unie rodičů se podílí na financování mnohých akcí organizovaných školou soutěže, ozdravné pobyty apod. V tomto školním roce UR věnovala škole do užívání vybavení dětského hřiště v areálu školy. Škola třetím rokem používá elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku. Rodiče získávají informace o prospěchu mnohem rychleji. Mají možnost kontrolovat docházku svých dětí do školy a také mohou nahlížet do třídní knihy a být tak informováni o probíraném učivu. Ve velké míře je využívaná on-line komunikace mezi rodiči a učiteli. Pro rodiče, kteří mají omezený přístup k internetu je v přízemí školy místnost vybavena internetovým připojením. VI. Spolupráce s veřejností Základní škola během školního roku neslouží pouze žákům školy, ale i široké veřejnosti. Největší službou pro veřejnost je volný přístup na školní hřiště a dále pak pronájem tělocvičny a tříd. VII. Rozbor školních úrazů Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 17 žákovských úrazů. Ztoho bylo Záznamů o úrazu (žáků) registrováno a řádně odesláno 13. Odškodněno bylo všech 13 úrazů. 24

25 Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině žákovských úrazů došlo v hodinách tělesné výchovy a na sportovních soutěžích nebo během přestávek, kde je největší pravděpodobnost vzniku úrazů. Hlavní příčinou úrazů u žáků je neopatrnost, podcenění nebezpečí, riskování a nedostatek zkušeností. Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých tříd. Evidence úrazů za školní rok 2012/2013 Pořadové číslo datum ročník Chlapec /dívka Vypsán záznam o úraze odškodněno Místo úrazu III. Chlapec ANO ANO Školní dvůr IX. Dívka ANO ANO Stadion v Lovo VI. Dívka ANO ANO tělocvična VIII. Chlapec ANO ANO kabinet IV. Chlapec ANO ANO tělocvična VIII. Dívka ANO ANO tělocvična V. Dívka ANO ANO Tělocvična VII. Chlapec ANO ANO Lyžařský svah VI. Dívka ANO ANO tělocvična VII. Chlapec ANO ANO Sportovní hala VIII. Dívka ANO ANO Školní hřiště 25

26 VII. Chlapec ANO ANO Tělocvična I. Dívka ANO ANO Školní hřiště Úrazy byly odškodněny pojišťovnou celkovou částkou Kč. VIII. Údaje o kontrolách a inspekční činnosti Ve školním roce 2012/2013 byla provedena tato kontrola Kontrolující Předmět kontroly Výsledek Město Štětí Veřejnoprávní kontrola Nebyly zjištěny systémové nedostatky ani nedodržení legislativních předpisů - protokol je součástí přílohy. IX. Materiální - technické podmínky školy Třídy Výuka probíhá v 17 kmenových třídách, které jsou vybaveny školním nábytkem odpovídajícím hygienickým normám. V tomto šk. roce byly novými skříněmi vybaveny obě třetí třídy a jedna třída pátá. Pro výuku informatiky je k dispozici učebna se 14 PC s přístupem k internetu. Učebna jazyků je vybavena jazykovou laboratoří. 26

27 Sportovní zařízení Součástí školy je tělocvična a dvě hřiště s umělým povrchem ( jedno s umělou trávou na kopanou a druhé na odbíjenou a košíkovou ). Toto hřiště je v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. Vybavení učebními pomůckami Dle finančních možností a požadavků vyučujících jsou průběžně pořizovány pomůcky pro jednotlivé předměty a sbírky. Vybavení žáků učebnicemi Učebnice jsou každoročně obměňovány, škola investuje nemalé částky do pořizování učebnic a učebních textů. Zdarma jsou žákům také poskytovány pracovní sešity. Opravy, údržba učeben. Během šk. roku proběhla výmalba interiéru školy a výměna podlahových krytin v části X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Na konci školního roku byl ukončen projekt v rámci OP EU Investice do rozvoje vzdělání. Na základě názorů a připomínek pedagogických pracovníků byly zvoleny tyto oblasti : - čtenářská a informační gramotnost - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií V rámci tohoto projektu škola obdržela dotaci ve výši Kč. Za tyto prostředky byly všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi a byla zavedena hodina logopedie v 1. třídách. 27

28 XI. Hospodaření školy H o s p o d a ř e n í k Příjmy : Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU Vlastní příjmy ,54 Vlastní příjmy Použití fondů Celkem ,54 Celkem Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM Pracovní obleky Spotřební materiál ,90 Učební pomůcky Knihy, časopisy Cestovné Čisticí prostředky DVPP Vodné, stočné ,37 Plavání Topení Mzdy Elektřina Zdravotní pojištění Opravy a údržba ,80 Sociální pojištění Potřeby 1. třída FKSP Pošta, telefon ,79 Náhrady nemocí Ostatní služby Pojistné Kooperativa Program. servis Náklady (dotace EU) Věcná režie Mzdy (dotace EU) Pojistka majetku Odpisy ,20 28

29 Mzda správce Celkem ,06 Celkem Hospodářský výsledek hlavní činnosti : ,48 VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Hospodářský výsledek : Kč CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK : HČ ,48 Kč VHČ Kč ,48Kč H o s p o d a ř e n í k Příjmy : Provozní příspěvek Státní rozpočet Dotace Dotace + dotace EU ,80 Vlast. příjmy +fondy ,19 Vlastní příjmy Celkem ,19 Celkem ,80 Náklady : Provozní příspěvek Státní rozpočet DDHM ,05 Mzdy Spotřební materiál ,81 Zákonné odvody Knihy, časopisy Učebnice a uč. pom Čisticí prostředky Pojistné Kooperativa Vodné, stočné DVPP Topení Ochran. prac. pom

30 Elektřina Plavání 0 Opravy a údržba ,18 Náhrady nemocenské Potřeby 1. třída Mzdy (dotace EU) Pošta, telefon ,75 Ostatní služby ,23 Program. servis Věcná režie Pojistka majetku Odpisy Mzda správce Celkem ,02 Celkem VHČ : PŘÍJMY : Kč NÁKLADY : Kč Zpracoval: Mgr. Alexandr Petrišče ředitel školy 30

31 XII. Přílohy 31

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a telefon /417 823 663 * ústředna Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, 418 01 Bílina telefax 417 820 643 ředitelka email flenderova@zschlum.cz V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více