Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, Český Krumlov, tel./fax: , mobil: , školní jídelna: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. Název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 Identifikátor zařízení: IČO: Sídlo školy: Linecká 43, Český Krumlov Telefon/fax: E mail: Zřizovatel školy: Město Český Krumlov Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Irena Polášková 31.červenec

2 OBSAH: 1 Charakteristika školy..3 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Pracovníci školy Přijímací řízení, zařazování žáků Výsledky vzdělávání Mimoškolní aktivity Školská rada Údaje o závazných ukazatelích Rozpočet Další finanční zdroje Kontroly Stížnosti Vzdělávání pedagogů Stav majetku Plán, výhled, cíle

3 1 Charakteristika školy Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově Součástí školy je školní jídelna výdejna, obědy se dovážejí ze školní jídelny při ZŠ Plešivec. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce navštěvovalo školu 266 žáků v 15 třídách, z toho 7 na prvním a 8 tříd na druhém stupni ZŠ. Průměrný počet žáků ve třídě je 17,73, tedy o 2 nižší než v loňském školním roce. Pokles je způsoben nástupem 1 první třídy s celkovým počtem 13 žáků. Nejpočetnější je 5. třída s 25 žáky, nejmenší počet dětí (13) je v 1. ročníku, kde ve spolupráci se SPC Č. Budějovice integrujeme další dvě sluchově postižené žákyně (dvě ve 3. ročníku). Ve škole pracovala 2 oddělení školní družiny, zapsáno je zde celkem 50 dětí. Od působila při škole v Linecké ulici dvanáctičlenná Rada školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením č. 144/10/2005 k zrušila a stejným usnesením schválila zřízení Školské rady od Volby do ní podle nového volebního řádu se uskutečnily Do školské rady byli zákonnými zástupci žáků školy zvoleni ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. Zřizovatelem školy byli dále do školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Jiří Povolný. Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je vnitřní město, Horní Brána, Plešivec, ale také sídliště Mír a mnoho okolních obcí, z kterých celkem dojíždí 78 žáků. Žáci dojíždějí z Přídolí (6 žáků), Větřní (9 žáků), Hořic na Šumavě(27 žáků), Chvalšin (3 žáci), Kájova (10 žáků, Dolního Třebonína ( 3 žáci), Velešína (8 žáků) a 12 žáků z dalších míst. Školu navštěvují také cizinci - 1 Američan, 2 Chorvati, 2 občané Srbska a Černé Hory, 2 Němci, 1 Nizozemec, 2 Vietnamci. Škola sídlí ve staré budově, má ale bezbarierový vstup a navíc je od ledna 2005 v provozu osobní výtah a v 1. poschodí WC pro vozíčkáře, což umožňuje přístup všem. Vzhledem k tomu škola žádá pro příští školní rok o možnost organizování kurzu pro získání základního vzdělání dálkovou formou s konzultacemi pro jednoho zájemce vozíčkáře. 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola Č.j /96-2. V jedné z druhých a jedné z třetích tříd pracujeme s prvky programu Začít spolu. Žáci těchto tříd absolvovali projektové vyučování např. na Křížovém vrchu, v Dobrkovicích, Černici, na statku ve Štěkři či ve Stožci na Šumavě. Jednalo se o projekty Tradice léta, Lidová řemesla a krajina v okolí Č. Krumlova, Velikonoční tvoření, Bylinkářství a zahradničení, Naše město a mnoho dalších. Alternativní pojetí výuky máme snahu aplikovat ve - 3 -

4 všech třídách. Svědčí o tom i projekty jednotlivých tříd prezentované do konce školního roku v prostorách celé školy. V červnu také proběhla akce Ortsbilder ve spolupráci se školou z Neufeldenu jednalo se o výstavu výtvarných prací žáků. Nepovinné předměty nebyly v tomto školním roce otevřeny. 7.A,B 8.A,B Volitelné předměty: informatika konverzace v AJ konverzace v NJ informatika seminář z přírodovědních předmětů seminář Čj sportovní hry 9.A informatika seminář ČJ seminář M Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 30. března 2006 do 8.června 2006 v českokrumlovském bazénu. Lyžařský kurz žáků 7. ročníku se konal od 2. ledna do 7. ledna 2006 v Lipně nad Vltavou. Ve škole je integrováno 11 žáků, z toho je 6 s vývojovými poruchami učení a chování a 5 žákyň sluchově postižených. Integrovaní žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, respektive se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu v Českých Budějovicích. Činnost výchovného poradce Mgr. Jiřího Václavíčka se zaměřuje kromě práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na skupinovou (např. evaluační dotazníky, seznamovací pobyt 6. ročníku) a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Kromě PPP a SPC spolupracuje s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, sociálněprávní ochranou dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. V tomto školním roce pracovala ve škole externě psycholožka Mgr. Darina Petrů, v 1. pololetí jeden den v týdnu, od února dvakrát týdně. Věnovala se vzdělávacím i výchovným problémům žáků, jednala nejen se žáky, ale mnohdy i s jejich rodiči, hospitovala v hodinách hlavně ve třídách s integrovanými žáky. S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně patologických jevů, kterým je Mgr. Jana Karausová. Kromě zpracování minimálního preventivního programu se zaměřila i na vyhledání a zpracování - 4 -

5 projektů podpořených městem Český Krumlov např. seznamovací pobyt v 6. ročníku. Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky: 1.září 2005 zahájení školního roku 7. 9.září seznamovací pobyt žáků 6. tříd v Zátoni 7. září dětské sochařské sympozium 2005 (žáci 9. ročníku) 19. září roč. divadlo ČK, Nebojte se strašidel ; 20.září 5.A akce Cross Country Tour Dívčí Kámen 20.září 3.A Tradice léta statek ve Štěkři 21.září 2.A Tradice léta statek ve Štěkři 26.září volby do školské rady při ZŠ Linecká z řad pedagogů, informační schůzka pro rodiče +volba zástupců do ŠR z řad rodičů 27.září ročník kino Síla lidskosti + beseda 4.října 5.října 6.října 7.října 11.října 12.října 12.října 17.října 19.října 19.října 24.října zahájení kurzu Čj pro cizince, externí vyučující 3.A návštěva Městské knihovny v ČK soutěž Den plný prevence, pořádal OS ČČK Ekofilm účast všech ročníků na různých představeních 2. stupeň - divadelní představení v ČK Čechov Racek 8.B beseda v Městské knihovně v ČK Okresní kolo v přespolním běhu zúčastnilo se 21 žáků; 1. 3.ročník divadelní představení ČK Bajaja 9.B Úřad práce exkurze 8.A beseda v Městské knihovně v ČK 4. a 5. ročník divadelní představení Krumlovská komedie 2.listopadu 3.listopadu 9.listopadu 11.listopadu 14.listopadu 18.listopadu 21.listopadu 28.listopadu 9.A Úřad práce - exkurze 6.A beseda v Městské knihovně v ČK Pohádky a pověsti regionu 6.B beseda v Městské knihovně v ČK Pohádky a pověsti v regionu přebor škol v šachu 2005 reprezentovalo 6 žáků Okresní olympiáda v plavání zúčastnilo se 35 žáků ředitelské volno pedagogové tvorba ŠVP pedag. rada a informační schůzky pro rodiče ročník divadelní představení Guliver v Maňdsko vě - 5 -

6 1.prosince 5.prosince 5.prosince 9.prosince 15.prosince 19.prosince 21.prosince 22.prosince florbal - reprezentovalo 8 žáků 9.tříd ročník divadelní představení Bleděmodrý svět žáci 9.ročníku zajistili v tělocvičně pro ostatní Mikuláše 1.tř.,2:B a 3.B bruslení 3.A Vánoční tvoření statek Štěkře 3.A Městská knihovna ČK Vánoce na Šumavě odpoledne v jídelně předvánoční posezení u kávy a čaje s promítáním fotografií ze života školy Vánoční besídka pro rodiče a hosty I. i II. stupeň hudební pořad koledy 2.ledna práce pedag. sboru na ŠVP 2.ledna odjezd 7. tříd na LVVZ 19.ledna návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 20.ledna zápis dětí do budoucí 1. třídy 23.ledna pedagogická rada 23.ledna akce pro 4. a 5. třídu Domácí násilí 30.ledna schůzka rodičů žáků 2. a 3. tříd 31.ledna 3.A návštěva keramické dílny 31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí Pohyb s hudbou + školní rádio určeno pro všechny žáky školy 1.února 1.února 3.února 6.února 7.února 8.února 14.února 15.února 17.února 17.února 23.února 24.února 24.února 27.února 9.třídy akce CERMAT testy M, Čj, studijní dovednosti 8.A výukový program DDM Olympijská myšlenka práce pedag. sboru na ŠVP celý pedag. sbor absolvoval školení ESRO 6.B výukový program DDM Olympijská myšlenka 8.B výukový program DDM Olympijská myšlenka 9.AB výukový program DDM Olympijská myšlenka.. 1.tř. ZUŠ O smyčcových nástrojích 1tř., 2.B a 3.B bruslení DDM konverzační soutěž v AJ (Anderlová, Neudorfl) 2. místo Neudorfl Martin školní kolo soutěže v recitaci Okresní kolo Dějepisné olympiády místo Laski K. 1.tř., 2.B a 3.B bruslení 7.A výukový program DDM Olympijská myšlenka školní kolo zeměpisné olympiády; - 6 -

7 28.února 28.února 28.února 6.A výukový program DDM Olympijská myšlenka. 3.A Krásné Údolí návštěva Keramického klubu školní kolo biologické olympiády 1.března 6.března 8.března 10.března 1.a 2. ročník - ukázka Taekwon-Da 2.A, 3.A divadelní představení Princezna s dlouhým nosem 2.AB ZUŠ O dechových nástrojích Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 12. místo Neudorfl Martin Okresní kolo v recitaci Dětská scéna účast 7 žáků 23.března Okresní kolo Zeměpisné olympiády účast 4 žáci 7. místo Staněk Marek; 11. místo Anderlová Markéta Kategorie C 5. místo Neudorfl Martin 6. místo Janoušek Ivo 27. a 28. března 2.A výukový pobyt ve Stožci Středisko ekolog. výchovy 30.března zahájen plavecký výcvik 3. a 4. tříd 31.března 9.AB exkurze do jaderné elektrárny Temelín 5.dubna Okresní kolo Matematické olympiády místo Schotterl Jan 6.dubna 4.třída akce Šípek 7.dubna 2.A Vlašský Dvůr Velikonoční tvoření 10.dubna třída divadelní představení Kocour v botách 11.dubna 3.A statek Štěkře Velikonoční tvoření 12.dubna 4. třída ZUŠ O komorní hudbě 12.dubna od 14 hodin Velikonoční jarmark setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů s p.uč. Houškovou a p. psycholožkou Petrů 13.dubna práce pedag. sboru na ŠVP 18.dubna školní kolo dopravní soutěže 20.dubna 6.AB Městské divadlo ČK Koncert hvězdy desetiletí 1.i 2. stupeň výukový program Jak válčili husité 21.dubna 1. 4.třída Městský park ČK Den Země 24.dubna přijímací zkoušky na SŠ pedagogická rada a informační schůzky pro rodiče 26.dubna 6.B, 8.A návštěva Městské knihovny v ČK 27.dubna sportovní soutěž ve florbalu Chvalšiny, účast 11 žáků minifotbal stadion ČK, účast 11 žáků 28.dubna Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 7 -

8 2.místo Wimmer Lukáš; 3.místo Huttner František 3.května Okresní kolo Pythagoriády 6. třída místo Semaníková Andrea místo Cina Daniel 7.třída místo Talíř Pavel místo Anderlová Markéta místo Musil Josef 3.května Městské divadlo ČK uvedlo divadelní hru žáka Neudorfla M. 4.května Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků družstvo naší školy obsadilo 2. a 4. místo; 4.května Atletický čtyřboj okresní kolo, účast 24 žáků 10.května 11.května 8.B návštěva Městské knihovny ČK 2.B, 6.A, 6.B, 7.AB, 8.B návštěva Dne otevřených dveří u příležitosti výročí založení VVP Boletice 15.května setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů 1. stupeň lehkoatletická olympiáda 17.května 2. stupeň lehkoatletická olympiáda 16.května 1. třída návštěva Městské knihovny v ČK 18.května 1. tř., 2.AB naučný pořad Teče, teče vodička 23.května 3.A Řemesla a okolí Č. Krumlova projektové vyuč. 26.května návštěva partnerské školy v SRN Aicha vorm Wald 26.května II.stupeň program v ZUŠ O písničce a zpívání 30.května 8.AB školní výlet Tábor, Bechyně 31. května 8.A beseda Člověk a právo, p.pípal MP 1. června fotografování jednotlivých tříd I. i II. stupeň výchovný koncert od 13 hod. diskotéka pro 8.a 9. ročníky s ukázkami tanců 2. června 7.A beseda Kouření a alkohol, p. Pípal MP stadion ČK I.stupeň trojboj, II.stupeň čtyřboj účast 132 žáků naší školy, 38 žáků z Aichy vorm Wald, 10 žáků z Neufeldenu 6.června 3.A návštěva Městské knihovny v ČK 7.června 4. třída školní výlet Blanský les 9.AB návštěva Planetária v Č. Budějovicích 9.června 1. třída školní výlet Slupenec oddíl Šemík 9.AB exkurze Vyšenské kopce 14 června 9.AB školní výlet rafty 5.A - školní výlet Medvědí stezka 15.června 2.A školní výlet Slupenec oddíl Šemík 6.AB školní výlet Třísov, Kleť - 8 -

9 7.AB školní výlet Medvědí stezka 18.června Klání mladých pánů v rámci Slavností pětilisté růže 19.června pedagogická rada 20.června 6.A beseda Šikana, p. Pípal MP 21. června 3.A školní výlet Horní Planá 8.AB, 9.AB přednáška Energie pro budoucnost 7. a 9. třídy akce vodních záchranářů; 22. a 23. června třídnické práce, odevzdávání učebnic apod. odvoz sběru, úklid výzdoby atd června ředitelské volno pro žáky z důvodu školení ESRO pro celý pedagogický sbor v Prostředních Svincích Penzion Kraus 29. června 1. i 2. stupeň vystoupení Duo Longmark Magic Show 30. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 3 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci školy jsou kvalifikovaní, po odchodu p. učitelky Mikové na MD a p. učitelky Eliáškové do starobního důchodu nastoupily p.uč. Kutná jako zástup za MD a na dobu určitou p. učitelka Markéta Nováková. Ve škole byla založena základní organizace odborového svazu, předsedou je pan školník Ivo Kašpárek, byla uzavřena kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost Složení pedagogického sboru ve školním roce 2005/2006 je uvedeno v následující tabulce: JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE PRAXE (let) Dědková fyzika, matematika, německý Ředitelka 21 Jaroslava jazyk (anglický jazyk) Odvolána Polášková Irena německý jazyk, ruský jazyk zástupkyně 23 ředitelky Borovková český jazyk, dějepis 8.A 33 Danuše Dominová vychovatelka asistentka 18 Pavla integr. žákyně Fauová výtvarná výchova, občanská 6.A 0 Dita výchova (anglický jazyk) od zástup končí PF - 9 -

10 Nováková zeměpis, přírodopis a pěstitelství 1 Markéta Hanušová český jazyk, dějepis 7.A 28 Alena Houšková první stupeň 3.B 18 Slávka Karausová Jana dějepis, ruský jazyk, pěstitelství 8.B 27 Kašpárek fyzika, matematika (informatika) metodik IT 11 Jaromír Kutná chemie, přírodopis 6.B 0 Michaela Florián Petr fyzika,dílny, informatika 7.B 4 Miková Zuzana chemie, přírodopis MD 1 Pánková matematika, tělesná výchova 9.A 28 Miroslava Pondělík Viktor první stupeň pracovní vyučování 5.A 12 (německý jazyk) Procházková ruský jazyk, občanská výchova 6.A 15 Radka (německý jazyk) Pšenčíková první stupeň hudební výchova 4.A 35 Jiřina Štandová první stupeň 3.A 27 Miroslava Trnovcová první stupeň 1.A 24 Jarmila Urbánková první stupeň 2.A 18 Markéta Václavíček Jiří anglický jazyk, občanská výchova, výchovný 19 ruský jazyk poradce Vopatová tělesná výchova, zeměpis 9.B 27 Magdalena Zapletalová první stupeň 2.B 26 Ludmila Ježková vychovatelka vedoucí 19 Dagmar vychov. ŠD Rašmanová Romana vychovatelka vychovatelka ŠD 13 Reichlová Věra vychovatelka asistentka integr. žákyně

11 Provozní zaměstnanci: Doubková Růžena Kašpárek Ivo Tesařová Hana Kutláková Marie Loudová Zdeňka Neubauerová Květa Maříková Jitka Štaberňáková Danuše hospodářka školy školník vedoucí školní jídelny kuchařka, uklizečka kuchařka, uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka 4 Přijímací řízení, zařazování žáků Ve školním roce 2005/2006 nastoupilo do jedné první třídy 13 dětí. Odklad začátku školní docházky byl přiznán 4 žákům na doporučení různých odborných pracovišť. Do první třídy chodí 2 žákyně se sluchovým postižením, které navštěvují pravidelně Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadou sluchu v Českých Budějovicích. Z tohoto důvodu zde pracuje také asistentka pedagoga. Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek celkem Nejvíce vycházejících žáků bylo samozřejmě v 9. ročníku (36), ale také z 5. ročníku byli přijati 4 žáci na osmileté gymnázium. V osmém ročníku splnila povinnou devítiletou školní docházku jedna žákyně. Vycházející žáci podle škol, na které se přihlásili: Gymnázium víceleté 4 žáků Gymnázium čtyřleté 2 žáci Střední odborné školy a učiliště 33 žáků Praxe 1 žáků Celkem 40 žáků

12 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 se uskutečnil v pátek 20. ledna Celkem byli zapsáno 17 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a odborného lékaře nikdo nežádal. 5 Výsledky vzdělávání Z celkového počtu 266 žáků nebyl nikdo v tomto školním roce hodnocen slovně. Celkový průměrný prospěch školy je 2,0171. S vyznamenáním prospělo 88 žáků, prospělo 172 žáků, neprospělo 5 žáků a čekají je opravné zkoušky. Neklasifikována byla jedna žákyně. Žáci školy zameškali celkem omluvených hodin a 130 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích. Jeden žák zameškal průměrně 68,812 omluvených a 0,489 neomluvených hodin. Průměrná známka z chování je 1,075. Přehled prospěchu školy podle předmětů: Předmět: počet klasifikovaných žáků: prospěchový průměr: Český jazyk a literatura 266 2,699 Anglický jazyk 103 2,621 Německý jazyk 92 2,728 Vlastivěda 42 2,048 Občanská výchova 154 1,396 Dějepis 153 2,804 Zeměpis 154 2,584 Matematika 265 2,668 Fyzika 154 3,097 Chemie 81 3,160 Přírodopis 154 2,779 Tělesná výchova 258 1,283 Přírodověda 42 2,214 Prvouka 70 1,300 Pracovní činnosti 266 1,293 Rodinná výchova 154 1,169 Výtvarná výchova 266 1,192 Hudební výchova 266 1,406 Informatika 154 1,877 Seminář z Čj 34 1,941 Sportovní hry 14 1,

13 Seminář z M 18 2,167 Konverzace v Nj 19 2,526 Konverzace v Aj 15 2,067 Seminář přírodovědných 15 1,133 předmětů Přehled prospěchu školy podle tříd: třída: průměrný prospěch na konci šk.roku: počet neprospívajících žáků: 1.A 1, A 1, B 1, A 1, B 1, A 1, A 1, A 2, B 1,960 neklasif. 7.A 2, B 1, A 2, B 2, A 2, B 2,276 0 Žáci školy se zúčastnili okresních kol většiny předmětových olympiád a jejich umístění viz. chronologický přehled akcí. 6 Mimoškolní aktivity Žáci školy mohli pracovat v těchto kroužcích: Ve školní družině : výtvarný kroužek 7 žáků p. Ježková veselé pískání 4 p. Ježková angličtina 11 p.zukowski další kroužky: informatika 8 p. Pondělík aerobic 10 p. Urbánková Kromě kroužků mohou žáci trávit volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v klubovně školy pod dozorem pedagogů. Mohou se zde připravovat na další hodiny, hrát společenské hry nebo relaxovat

14 Naše škola spolupracuje se školou Grundschule Aicha vorm Wald v Německu (čtvrtý rok) a od letošního školního roku i s Volksschule Neufelden v Rakousku. V průběhu školního roku se žáci partnerských škol několikrát setkali. Poslední návštěva Aichy se uskutečnila 26.5., kdy děti naší školy byly pozvány na Jarních slavnosti. 2. června jsme uspořádali lehkoatletické závody na stadioně v Č. Krumlově, kterých se aktivně účastnili i žáci obou partnerských škol a zároveň vyvrcholil připravovaný projekt s Volksschule Neufelden Ortsbilder. Spolupráce škol a setkávání se žáky ze zahraničí motivuje naše žáky k učení se cizího jazyka a ke komunikaci. 7 Školská rada Dvanáctičlennou Radu školy nahradila šestičlenná Školská rada. Volby zástupců do ŠR z řad rodičů i pedagogů se konaly 26. září Složení ŠR: rodiče pedagogové zřizovatel ing. Petr Kubal Petra Tůmová Mgr. Petr Florián Mgr. Jaromír Kašpárek Jindřiška Smolíková Jiří Povolný Tato šestičlenná Školská rada se sešla k jednání a v roce , a 6.6., kdy proběhla volba zástupce za ŠR do konkursní komise. Po ukončení činnosti Rady školy převzal po paní Lence Kohoutkové dohled nad dětským parlamentem, se kterým se také pravidelně scházela, p. uč. Václavíček. V budoucnu počítáme také se zapojením členů nové Školské rady do práce školního parlamentu. Ve školním parlamentu byli zástupci žáků ročníku. Předsedou parlamentu byl Martin Neudorfl z 9.B. Mezi nejaktivnější členy parlamentu patřily zejména Vendula Lachová z 9.A, Martina Moravcová z 9.B a Martina Hanušová z 8.A. Parlament se snažil o vylepšení výzdoby školy, o sportovní a kulturní vyžití žáků, o vysílání ve školním rozhlase (písničky, zprávy o práci parlamentu) a hlavně zásluhou Martiny Hanušové vydával školní časopis, navíc měl podíl na účasti v Klání mladých pánů v rámci slavností Pětilisté růže

15 V červnu 2005 bylo založeno Sdružení rodičů ZŠ Linecká, jehož hlavním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání na škole ZŠ Český Krumlov, Linecká Údaje o závazných ukazatelích Závazné ukazatele na rok 2005: Limit zaměstnanců 29,1 NIV celkem v tisících Kč Z toho platy v tisících Kč OON v tisících Kč 2 9 Rozpočet viz příloha č.1 výroční zpráva o hospodaření za rok Další finanční zdroje V rámci programu SIPVZ vyčerpala škola Kč ,- za školení informační gramotnosti pedagogů a Kč ,- na PIII. infrastrukturu. Mimo rozpočet získala škola finanční prostředky na projekt seznamovací pobyt žáků 6. tříd (Kč 7 500,- od zřizovatele). Dále na školení pedagogů Šikana ve škole Kč ,-. Dále jsme získali Kč ,- na kurz výuky českého jazyka pro cizince a Kč ,- bylo vyčerpáno v rámci projektu Hodina 7. třídy. 11 Kontroly V roce 2005 byly provedeny tyto kontroly hospodaření a souvisejících agend se zjištěními: Městský úřad Český Krumlov OŠSVaZ -Návrh na opatření: - dodržet postup při uzavírání kolektivní smlouvy - upravit úvazky provozních zaměstnanců tak, aby nedocházelo k neoprávněnému čerpání mzdových prostředků

16 - dodržet zákonný postup při změně sjed. obsahu pracovní smlouvy ČŠI, České Budějovice Kontrola využívání fin. prostředků státního rozpočtu MÚ Český Krumlov Kontrola mzdových prostředků Krajský úřad, České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - závažná porušení nebyla zjištěna -výsledky kontroly: - špatné hospodaření s finančními prostředky ZŠ Linecká - ve vyúčtování veřejné sbírky nebylo shledáno žádné porušení zákona MÚ Český krumlov - viz. Protokol o výsledku veřejno- Kontrola hospodaření s rozpočtovými správní kontroly z prostředky Okresní správa sociálního zabezpečení - opatření k nápravě nebyla uložena Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, hasící přístroje), elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou. Krajská hygienická kontrola ( ) ve školní jídelně výdejně neshledala závady. 12 Stížnosti Ve školním roce 2005/2006 nebyla podána žádná stížnost. 13 Vzdělávání pedagogů Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Celý sbor absolvoval školení Tvorba ŠVP a jeho aplikace, dále jednodenní a 2,5 denní školení ESRO. Koordinátor tvorby ŠVP absolvoval šestidenní školení Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání do praxe. V rámci SIPVZ získali certifikát další učitelé a dva i osvědčení Publikování na internetu. Jeden učitel 1. stupně dokončil dvouleté studium angličtiny pro 1. stupeň ve Středisku služeb školám v Českých Budějovicích a další učitelka 1. stupně dostuduje anglický jazyk v příštím školním roce. Jeden učitel I.stupně se také účastnil pětidenního

17 školení Tvořivá škola činnostní učení. Preventistka patologických jevů a ředitelka školy prošly vzdělávacím programem Šikana jako narušení vztahů ve skupině.výchovný poradce úspěšně ukončil studium pro VP na PF v Č. Budějovicích, bohužel ze školy na vlastní žádost odchází. P. ředitelka zahájila studium pro ředitele ZŠ. Na školení bylo v roce 2005 vydáno z rozpočtu přibližně Kč ,- (bez SIPVZ). 14 Stav majetku - nemovitého V budově školy nedošlo v průběhu školního roku 2005/2006 k zásadním změnám a úpravám, byla prováděna běžná údržba. O prázdninách proběhlo malování tříd, natírání oken. V současné době bude nutno řešit zamezení prosaku přívalové vody z ulice Linecká do prostor suterénu zřizovatel byl s tímto stavem již ústně seznámen. Stav majetku movitého viz příloha č.2 15 Plán, výhled, cíle V příštím školním roce je nezbytně nutné pracovat na přípravě vlastního školního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj komunikačních kompetencí (jazyky, počítačová gramotnost).vzhledem k tomu, že od 1. srpna 2006 nastoupí nový ředitel školy, se dá předpokládat, že vnese do ŠVP nové prvky, náměty a bude se aktivně podílet na jeho tvorbě. Nadále úzce spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SPC v ČB apod.) ohledně integrovaných žáků a snažit se ve spolupráci se zřizovatelem získat minimálně na jeden den v týdnu psychologa a to zejména z důvodu nástu počtu žáků s výukovými i výchovnými problémy. Základní informace na Mgr. Irena Polášková, zástupkyně ŘŠ Ing. Petr Kubal, předseda Školské rady Přílohy č.1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 č.2 Stav majetku movitého

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Zubčice Zpracovala: Bc. Šárka Papežová, DiS. 1 I. CHARAKTER ŠKOLY Sídlo školy: Zubčice 45, p. Velešín, 382 32 Telefon:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více