Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, Český Krumlov, tel./fax: , mobil: , školní jídelna: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. Název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 Identifikátor zařízení: IČO: Sídlo školy: Linecká 43, Český Krumlov Telefon/fax: E mail: Zřizovatel školy: Město Český Krumlov Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Irena Polášková 31.červenec

2 OBSAH: 1 Charakteristika školy..3 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Pracovníci školy Přijímací řízení, zařazování žáků Výsledky vzdělávání Mimoškolní aktivity Školská rada Údaje o závazných ukazatelích Rozpočet Další finanční zdroje Kontroly Stížnosti Vzdělávání pedagogů Stav majetku Plán, výhled, cíle

3 1 Charakteristika školy Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově Součástí školy je školní jídelna výdejna, obědy se dovážejí ze školní jídelny při ZŠ Plešivec. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce navštěvovalo školu 266 žáků v 15 třídách, z toho 7 na prvním a 8 tříd na druhém stupni ZŠ. Průměrný počet žáků ve třídě je 17,73, tedy o 2 nižší než v loňském školním roce. Pokles je způsoben nástupem 1 první třídy s celkovým počtem 13 žáků. Nejpočetnější je 5. třída s 25 žáky, nejmenší počet dětí (13) je v 1. ročníku, kde ve spolupráci se SPC Č. Budějovice integrujeme další dvě sluchově postižené žákyně (dvě ve 3. ročníku). Ve škole pracovala 2 oddělení školní družiny, zapsáno je zde celkem 50 dětí. Od působila při škole v Linecké ulici dvanáctičlenná Rada školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením č. 144/10/2005 k zrušila a stejným usnesením schválila zřízení Školské rady od Volby do ní podle nového volebního řádu se uskutečnily Do školské rady byli zákonnými zástupci žáků školy zvoleni ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. Zřizovatelem školy byli dále do školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Jiří Povolný. Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je vnitřní město, Horní Brána, Plešivec, ale také sídliště Mír a mnoho okolních obcí, z kterých celkem dojíždí 78 žáků. Žáci dojíždějí z Přídolí (6 žáků), Větřní (9 žáků), Hořic na Šumavě(27 žáků), Chvalšin (3 žáci), Kájova (10 žáků, Dolního Třebonína ( 3 žáci), Velešína (8 žáků) a 12 žáků z dalších míst. Školu navštěvují také cizinci - 1 Američan, 2 Chorvati, 2 občané Srbska a Černé Hory, 2 Němci, 1 Nizozemec, 2 Vietnamci. Škola sídlí ve staré budově, má ale bezbarierový vstup a navíc je od ledna 2005 v provozu osobní výtah a v 1. poschodí WC pro vozíčkáře, což umožňuje přístup všem. Vzhledem k tomu škola žádá pro příští školní rok o možnost organizování kurzu pro získání základního vzdělání dálkovou formou s konzultacemi pro jednoho zájemce vozíčkáře. 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola Č.j /96-2. V jedné z druhých a jedné z třetích tříd pracujeme s prvky programu Začít spolu. Žáci těchto tříd absolvovali projektové vyučování např. na Křížovém vrchu, v Dobrkovicích, Černici, na statku ve Štěkři či ve Stožci na Šumavě. Jednalo se o projekty Tradice léta, Lidová řemesla a krajina v okolí Č. Krumlova, Velikonoční tvoření, Bylinkářství a zahradničení, Naše město a mnoho dalších. Alternativní pojetí výuky máme snahu aplikovat ve - 3 -

4 všech třídách. Svědčí o tom i projekty jednotlivých tříd prezentované do konce školního roku v prostorách celé školy. V červnu také proběhla akce Ortsbilder ve spolupráci se školou z Neufeldenu jednalo se o výstavu výtvarných prací žáků. Nepovinné předměty nebyly v tomto školním roce otevřeny. 7.A,B 8.A,B Volitelné předměty: informatika konverzace v AJ konverzace v NJ informatika seminář z přírodovědních předmětů seminář Čj sportovní hry 9.A informatika seminář ČJ seminář M Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 30. března 2006 do 8.června 2006 v českokrumlovském bazénu. Lyžařský kurz žáků 7. ročníku se konal od 2. ledna do 7. ledna 2006 v Lipně nad Vltavou. Ve škole je integrováno 11 žáků, z toho je 6 s vývojovými poruchami učení a chování a 5 žákyň sluchově postižených. Integrovaní žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, respektive se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu v Českých Budějovicích. Činnost výchovného poradce Mgr. Jiřího Václavíčka se zaměřuje kromě práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na skupinovou (např. evaluační dotazníky, seznamovací pobyt 6. ročníku) a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Kromě PPP a SPC spolupracuje s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, sociálněprávní ochranou dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. V tomto školním roce pracovala ve škole externě psycholožka Mgr. Darina Petrů, v 1. pololetí jeden den v týdnu, od února dvakrát týdně. Věnovala se vzdělávacím i výchovným problémům žáků, jednala nejen se žáky, ale mnohdy i s jejich rodiči, hospitovala v hodinách hlavně ve třídách s integrovanými žáky. S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně patologických jevů, kterým je Mgr. Jana Karausová. Kromě zpracování minimálního preventivního programu se zaměřila i na vyhledání a zpracování - 4 -

5 projektů podpořených městem Český Krumlov např. seznamovací pobyt v 6. ročníku. Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky: 1.září 2005 zahájení školního roku 7. 9.září seznamovací pobyt žáků 6. tříd v Zátoni 7. září dětské sochařské sympozium 2005 (žáci 9. ročníku) 19. září roč. divadlo ČK, Nebojte se strašidel ; 20.září 5.A akce Cross Country Tour Dívčí Kámen 20.září 3.A Tradice léta statek ve Štěkři 21.září 2.A Tradice léta statek ve Štěkři 26.září volby do školské rady při ZŠ Linecká z řad pedagogů, informační schůzka pro rodiče +volba zástupců do ŠR z řad rodičů 27.září ročník kino Síla lidskosti + beseda 4.října 5.října 6.října 7.října 11.října 12.října 12.října 17.října 19.října 19.října 24.října zahájení kurzu Čj pro cizince, externí vyučující 3.A návštěva Městské knihovny v ČK soutěž Den plný prevence, pořádal OS ČČK Ekofilm účast všech ročníků na různých představeních 2. stupeň - divadelní představení v ČK Čechov Racek 8.B beseda v Městské knihovně v ČK Okresní kolo v přespolním běhu zúčastnilo se 21 žáků; 1. 3.ročník divadelní představení ČK Bajaja 9.B Úřad práce exkurze 8.A beseda v Městské knihovně v ČK 4. a 5. ročník divadelní představení Krumlovská komedie 2.listopadu 3.listopadu 9.listopadu 11.listopadu 14.listopadu 18.listopadu 21.listopadu 28.listopadu 9.A Úřad práce - exkurze 6.A beseda v Městské knihovně v ČK Pohádky a pověsti regionu 6.B beseda v Městské knihovně v ČK Pohádky a pověsti v regionu přebor škol v šachu 2005 reprezentovalo 6 žáků Okresní olympiáda v plavání zúčastnilo se 35 žáků ředitelské volno pedagogové tvorba ŠVP pedag. rada a informační schůzky pro rodiče ročník divadelní představení Guliver v Maňdsko vě - 5 -

6 1.prosince 5.prosince 5.prosince 9.prosince 15.prosince 19.prosince 21.prosince 22.prosince florbal - reprezentovalo 8 žáků 9.tříd ročník divadelní představení Bleděmodrý svět žáci 9.ročníku zajistili v tělocvičně pro ostatní Mikuláše 1.tř.,2:B a 3.B bruslení 3.A Vánoční tvoření statek Štěkře 3.A Městská knihovna ČK Vánoce na Šumavě odpoledne v jídelně předvánoční posezení u kávy a čaje s promítáním fotografií ze života školy Vánoční besídka pro rodiče a hosty I. i II. stupeň hudební pořad koledy 2.ledna práce pedag. sboru na ŠVP 2.ledna odjezd 7. tříd na LVVZ 19.ledna návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 20.ledna zápis dětí do budoucí 1. třídy 23.ledna pedagogická rada 23.ledna akce pro 4. a 5. třídu Domácí násilí 30.ledna schůzka rodičů žáků 2. a 3. tříd 31.ledna 3.A návštěva keramické dílny 31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí Pohyb s hudbou + školní rádio určeno pro všechny žáky školy 1.února 1.února 3.února 6.února 7.února 8.února 14.února 15.února 17.února 17.února 23.února 24.února 24.února 27.února 9.třídy akce CERMAT testy M, Čj, studijní dovednosti 8.A výukový program DDM Olympijská myšlenka práce pedag. sboru na ŠVP celý pedag. sbor absolvoval školení ESRO 6.B výukový program DDM Olympijská myšlenka 8.B výukový program DDM Olympijská myšlenka 9.AB výukový program DDM Olympijská myšlenka.. 1.tř. ZUŠ O smyčcových nástrojích 1tř., 2.B a 3.B bruslení DDM konverzační soutěž v AJ (Anderlová, Neudorfl) 2. místo Neudorfl Martin školní kolo soutěže v recitaci Okresní kolo Dějepisné olympiády místo Laski K. 1.tř., 2.B a 3.B bruslení 7.A výukový program DDM Olympijská myšlenka školní kolo zeměpisné olympiády; - 6 -

7 28.února 28.února 28.února 6.A výukový program DDM Olympijská myšlenka. 3.A Krásné Údolí návštěva Keramického klubu školní kolo biologické olympiády 1.března 6.března 8.března 10.března 1.a 2. ročník - ukázka Taekwon-Da 2.A, 3.A divadelní představení Princezna s dlouhým nosem 2.AB ZUŠ O dechových nástrojích Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 12. místo Neudorfl Martin Okresní kolo v recitaci Dětská scéna účast 7 žáků 23.března Okresní kolo Zeměpisné olympiády účast 4 žáci 7. místo Staněk Marek; 11. místo Anderlová Markéta Kategorie C 5. místo Neudorfl Martin 6. místo Janoušek Ivo 27. a 28. března 2.A výukový pobyt ve Stožci Středisko ekolog. výchovy 30.března zahájen plavecký výcvik 3. a 4. tříd 31.března 9.AB exkurze do jaderné elektrárny Temelín 5.dubna Okresní kolo Matematické olympiády místo Schotterl Jan 6.dubna 4.třída akce Šípek 7.dubna 2.A Vlašský Dvůr Velikonoční tvoření 10.dubna třída divadelní představení Kocour v botách 11.dubna 3.A statek Štěkře Velikonoční tvoření 12.dubna 4. třída ZUŠ O komorní hudbě 12.dubna od 14 hodin Velikonoční jarmark setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů s p.uč. Houškovou a p. psycholožkou Petrů 13.dubna práce pedag. sboru na ŠVP 18.dubna školní kolo dopravní soutěže 20.dubna 6.AB Městské divadlo ČK Koncert hvězdy desetiletí 1.i 2. stupeň výukový program Jak válčili husité 21.dubna 1. 4.třída Městský park ČK Den Země 24.dubna přijímací zkoušky na SŠ pedagogická rada a informační schůzky pro rodiče 26.dubna 6.B, 8.A návštěva Městské knihovny v ČK 27.dubna sportovní soutěž ve florbalu Chvalšiny, účast 11 žáků minifotbal stadion ČK, účast 11 žáků 28.dubna Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 7 -

8 2.místo Wimmer Lukáš; 3.místo Huttner František 3.května Okresní kolo Pythagoriády 6. třída místo Semaníková Andrea místo Cina Daniel 7.třída místo Talíř Pavel místo Anderlová Markéta místo Musil Josef 3.května Městské divadlo ČK uvedlo divadelní hru žáka Neudorfla M. 4.května Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků družstvo naší školy obsadilo 2. a 4. místo; 4.května Atletický čtyřboj okresní kolo, účast 24 žáků 10.května 11.května 8.B návštěva Městské knihovny ČK 2.B, 6.A, 6.B, 7.AB, 8.B návštěva Dne otevřených dveří u příležitosti výročí založení VVP Boletice 15.května setkání budoucích prvňáků a jejich rodičů 1. stupeň lehkoatletická olympiáda 17.května 2. stupeň lehkoatletická olympiáda 16.května 1. třída návštěva Městské knihovny v ČK 18.května 1. tř., 2.AB naučný pořad Teče, teče vodička 23.května 3.A Řemesla a okolí Č. Krumlova projektové vyuč. 26.května návštěva partnerské školy v SRN Aicha vorm Wald 26.května II.stupeň program v ZUŠ O písničce a zpívání 30.května 8.AB školní výlet Tábor, Bechyně 31. května 8.A beseda Člověk a právo, p.pípal MP 1. června fotografování jednotlivých tříd I. i II. stupeň výchovný koncert od 13 hod. diskotéka pro 8.a 9. ročníky s ukázkami tanců 2. června 7.A beseda Kouření a alkohol, p. Pípal MP stadion ČK I.stupeň trojboj, II.stupeň čtyřboj účast 132 žáků naší školy, 38 žáků z Aichy vorm Wald, 10 žáků z Neufeldenu 6.června 3.A návštěva Městské knihovny v ČK 7.června 4. třída školní výlet Blanský les 9.AB návštěva Planetária v Č. Budějovicích 9.června 1. třída školní výlet Slupenec oddíl Šemík 9.AB exkurze Vyšenské kopce 14 června 9.AB školní výlet rafty 5.A - školní výlet Medvědí stezka 15.června 2.A školní výlet Slupenec oddíl Šemík 6.AB školní výlet Třísov, Kleť - 8 -

9 7.AB školní výlet Medvědí stezka 18.června Klání mladých pánů v rámci Slavností pětilisté růže 19.června pedagogická rada 20.června 6.A beseda Šikana, p. Pípal MP 21. června 3.A školní výlet Horní Planá 8.AB, 9.AB přednáška Energie pro budoucnost 7. a 9. třídy akce vodních záchranářů; 22. a 23. června třídnické práce, odevzdávání učebnic apod. odvoz sběru, úklid výzdoby atd června ředitelské volno pro žáky z důvodu školení ESRO pro celý pedagogický sbor v Prostředních Svincích Penzion Kraus 29. června 1. i 2. stupeň vystoupení Duo Longmark Magic Show 30. června vydání vysvědčení, ukončení školního roku 3 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci školy jsou kvalifikovaní, po odchodu p. učitelky Mikové na MD a p. učitelky Eliáškové do starobního důchodu nastoupily p.uč. Kutná jako zástup za MD a na dobu určitou p. učitelka Markéta Nováková. Ve škole byla založena základní organizace odborového svazu, předsedou je pan školník Ivo Kašpárek, byla uzavřena kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost Složení pedagogického sboru ve školním roce 2005/2006 je uvedeno v následující tabulce: JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE PRAXE (let) Dědková fyzika, matematika, německý Ředitelka 21 Jaroslava jazyk (anglický jazyk) Odvolána Polášková Irena německý jazyk, ruský jazyk zástupkyně 23 ředitelky Borovková český jazyk, dějepis 8.A 33 Danuše Dominová vychovatelka asistentka 18 Pavla integr. žákyně Fauová výtvarná výchova, občanská 6.A 0 Dita výchova (anglický jazyk) od zástup končí PF - 9 -

10 Nováková zeměpis, přírodopis a pěstitelství 1 Markéta Hanušová český jazyk, dějepis 7.A 28 Alena Houšková první stupeň 3.B 18 Slávka Karausová Jana dějepis, ruský jazyk, pěstitelství 8.B 27 Kašpárek fyzika, matematika (informatika) metodik IT 11 Jaromír Kutná chemie, přírodopis 6.B 0 Michaela Florián Petr fyzika,dílny, informatika 7.B 4 Miková Zuzana chemie, přírodopis MD 1 Pánková matematika, tělesná výchova 9.A 28 Miroslava Pondělík Viktor první stupeň pracovní vyučování 5.A 12 (německý jazyk) Procházková ruský jazyk, občanská výchova 6.A 15 Radka (německý jazyk) Pšenčíková první stupeň hudební výchova 4.A 35 Jiřina Štandová první stupeň 3.A 27 Miroslava Trnovcová první stupeň 1.A 24 Jarmila Urbánková první stupeň 2.A 18 Markéta Václavíček Jiří anglický jazyk, občanská výchova, výchovný 19 ruský jazyk poradce Vopatová tělesná výchova, zeměpis 9.B 27 Magdalena Zapletalová první stupeň 2.B 26 Ludmila Ježková vychovatelka vedoucí 19 Dagmar vychov. ŠD Rašmanová Romana vychovatelka vychovatelka ŠD 13 Reichlová Věra vychovatelka asistentka integr. žákyně

11 Provozní zaměstnanci: Doubková Růžena Kašpárek Ivo Tesařová Hana Kutláková Marie Loudová Zdeňka Neubauerová Květa Maříková Jitka Štaberňáková Danuše hospodářka školy školník vedoucí školní jídelny kuchařka, uklizečka kuchařka, uklizečka uklizečka uklizečka uklizečka 4 Přijímací řízení, zařazování žáků Ve školním roce 2005/2006 nastoupilo do jedné první třídy 13 dětí. Odklad začátku školní docházky byl přiznán 4 žákům na doporučení různých odborných pracovišť. Do první třídy chodí 2 žákyně se sluchovým postižením, které navštěvují pravidelně Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadou sluchu v Českých Budějovicích. Z tohoto důvodu zde pracuje také asistentka pedagoga. Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek celkem Nejvíce vycházejících žáků bylo samozřejmě v 9. ročníku (36), ale také z 5. ročníku byli přijati 4 žáci na osmileté gymnázium. V osmém ročníku splnila povinnou devítiletou školní docházku jedna žákyně. Vycházející žáci podle škol, na které se přihlásili: Gymnázium víceleté 4 žáků Gymnázium čtyřleté 2 žáci Střední odborné školy a učiliště 33 žáků Praxe 1 žáků Celkem 40 žáků

12 Zápis do prvních tříd pro školní rok 2006/2007 se uskutečnil v pátek 20. ledna Celkem byli zapsáno 17 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a odborného lékaře nikdo nežádal. 5 Výsledky vzdělávání Z celkového počtu 266 žáků nebyl nikdo v tomto školním roce hodnocen slovně. Celkový průměrný prospěch školy je 2,0171. S vyznamenáním prospělo 88 žáků, prospělo 172 žáků, neprospělo 5 žáků a čekají je opravné zkoušky. Neklasifikována byla jedna žákyně. Žáci školy zameškali celkem omluvených hodin a 130 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích. Jeden žák zameškal průměrně 68,812 omluvených a 0,489 neomluvených hodin. Průměrná známka z chování je 1,075. Přehled prospěchu školy podle předmětů: Předmět: počet klasifikovaných žáků: prospěchový průměr: Český jazyk a literatura 266 2,699 Anglický jazyk 103 2,621 Německý jazyk 92 2,728 Vlastivěda 42 2,048 Občanská výchova 154 1,396 Dějepis 153 2,804 Zeměpis 154 2,584 Matematika 265 2,668 Fyzika 154 3,097 Chemie 81 3,160 Přírodopis 154 2,779 Tělesná výchova 258 1,283 Přírodověda 42 2,214 Prvouka 70 1,300 Pracovní činnosti 266 1,293 Rodinná výchova 154 1,169 Výtvarná výchova 266 1,192 Hudební výchova 266 1,406 Informatika 154 1,877 Seminář z Čj 34 1,941 Sportovní hry 14 1,

13 Seminář z M 18 2,167 Konverzace v Nj 19 2,526 Konverzace v Aj 15 2,067 Seminář přírodovědných 15 1,133 předmětů Přehled prospěchu školy podle tříd: třída: průměrný prospěch na konci šk.roku: počet neprospívajících žáků: 1.A 1, A 1, B 1, A 1, B 1, A 1, A 1, A 2, B 1,960 neklasif. 7.A 2, B 1, A 2, B 2, A 2, B 2,276 0 Žáci školy se zúčastnili okresních kol většiny předmětových olympiád a jejich umístění viz. chronologický přehled akcí. 6 Mimoškolní aktivity Žáci školy mohli pracovat v těchto kroužcích: Ve školní družině : výtvarný kroužek 7 žáků p. Ježková veselé pískání 4 p. Ježková angličtina 11 p.zukowski další kroužky: informatika 8 p. Pondělík aerobic 10 p. Urbánková Kromě kroužků mohou žáci trávit volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním v klubovně školy pod dozorem pedagogů. Mohou se zde připravovat na další hodiny, hrát společenské hry nebo relaxovat

14 Naše škola spolupracuje se školou Grundschule Aicha vorm Wald v Německu (čtvrtý rok) a od letošního školního roku i s Volksschule Neufelden v Rakousku. V průběhu školního roku se žáci partnerských škol několikrát setkali. Poslední návštěva Aichy se uskutečnila 26.5., kdy děti naší školy byly pozvány na Jarních slavnosti. 2. června jsme uspořádali lehkoatletické závody na stadioně v Č. Krumlově, kterých se aktivně účastnili i žáci obou partnerských škol a zároveň vyvrcholil připravovaný projekt s Volksschule Neufelden Ortsbilder. Spolupráce škol a setkávání se žáky ze zahraničí motivuje naše žáky k učení se cizího jazyka a ke komunikaci. 7 Školská rada Dvanáctičlennou Radu školy nahradila šestičlenná Školská rada. Volby zástupců do ŠR z řad rodičů i pedagogů se konaly 26. září Složení ŠR: rodiče pedagogové zřizovatel ing. Petr Kubal Petra Tůmová Mgr. Petr Florián Mgr. Jaromír Kašpárek Jindřiška Smolíková Jiří Povolný Tato šestičlenná Školská rada se sešla k jednání a v roce , a 6.6., kdy proběhla volba zástupce za ŠR do konkursní komise. Po ukončení činnosti Rady školy převzal po paní Lence Kohoutkové dohled nad dětským parlamentem, se kterým se také pravidelně scházela, p. uč. Václavíček. V budoucnu počítáme také se zapojením členů nové Školské rady do práce školního parlamentu. Ve školním parlamentu byli zástupci žáků ročníku. Předsedou parlamentu byl Martin Neudorfl z 9.B. Mezi nejaktivnější členy parlamentu patřily zejména Vendula Lachová z 9.A, Martina Moravcová z 9.B a Martina Hanušová z 8.A. Parlament se snažil o vylepšení výzdoby školy, o sportovní a kulturní vyžití žáků, o vysílání ve školním rozhlase (písničky, zprávy o práci parlamentu) a hlavně zásluhou Martiny Hanušové vydával školní časopis, navíc měl podíl na účasti v Klání mladých pánů v rámci slavností Pětilisté růže

15 V červnu 2005 bylo založeno Sdružení rodičů ZŠ Linecká, jehož hlavním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání na škole ZŠ Český Krumlov, Linecká Údaje o závazných ukazatelích Závazné ukazatele na rok 2005: Limit zaměstnanců 29,1 NIV celkem v tisících Kč Z toho platy v tisících Kč OON v tisících Kč 2 9 Rozpočet viz příloha č.1 výroční zpráva o hospodaření za rok Další finanční zdroje V rámci programu SIPVZ vyčerpala škola Kč ,- za školení informační gramotnosti pedagogů a Kč ,- na PIII. infrastrukturu. Mimo rozpočet získala škola finanční prostředky na projekt seznamovací pobyt žáků 6. tříd (Kč 7 500,- od zřizovatele). Dále na školení pedagogů Šikana ve škole Kč ,-. Dále jsme získali Kč ,- na kurz výuky českého jazyka pro cizince a Kč ,- bylo vyčerpáno v rámci projektu Hodina 7. třídy. 11 Kontroly V roce 2005 byly provedeny tyto kontroly hospodaření a souvisejících agend se zjištěními: Městský úřad Český Krumlov OŠSVaZ -Návrh na opatření: - dodržet postup při uzavírání kolektivní smlouvy - upravit úvazky provozních zaměstnanců tak, aby nedocházelo k neoprávněnému čerpání mzdových prostředků

16 - dodržet zákonný postup při změně sjed. obsahu pracovní smlouvy ČŠI, České Budějovice Kontrola využívání fin. prostředků státního rozpočtu MÚ Český Krumlov Kontrola mzdových prostředků Krajský úřad, České Budějovice Kontrola veřejné sbírky - závažná porušení nebyla zjištěna -výsledky kontroly: - špatné hospodaření s finančními prostředky ZŠ Linecká - ve vyúčtování veřejné sbírky nebylo shledáno žádné porušení zákona MÚ Český krumlov - viz. Protokol o výsledku veřejno- Kontrola hospodaření s rozpočtovými správní kontroly z prostředky Okresní správa sociálního zabezpečení - opatření k nápravě nebyla uložena Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, hasící přístroje), elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou. Krajská hygienická kontrola ( ) ve školní jídelně výdejně neshledala závady. 12 Stížnosti Ve školním roce 2005/2006 nebyla podána žádná stížnost. 13 Vzdělávání pedagogů Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Celý sbor absolvoval školení Tvorba ŠVP a jeho aplikace, dále jednodenní a 2,5 denní školení ESRO. Koordinátor tvorby ŠVP absolvoval šestidenní školení Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání do praxe. V rámci SIPVZ získali certifikát další učitelé a dva i osvědčení Publikování na internetu. Jeden učitel 1. stupně dokončil dvouleté studium angličtiny pro 1. stupeň ve Středisku služeb školám v Českých Budějovicích a další učitelka 1. stupně dostuduje anglický jazyk v příštím školním roce. Jeden učitel I.stupně se také účastnil pětidenního

17 školení Tvořivá škola činnostní učení. Preventistka patologických jevů a ředitelka školy prošly vzdělávacím programem Šikana jako narušení vztahů ve skupině.výchovný poradce úspěšně ukončil studium pro VP na PF v Č. Budějovicích, bohužel ze školy na vlastní žádost odchází. P. ředitelka zahájila studium pro ředitele ZŠ. Na školení bylo v roce 2005 vydáno z rozpočtu přibližně Kč ,- (bez SIPVZ). 14 Stav majetku - nemovitého V budově školy nedošlo v průběhu školního roku 2005/2006 k zásadním změnám a úpravám, byla prováděna běžná údržba. O prázdninách proběhlo malování tříd, natírání oken. V současné době bude nutno řešit zamezení prosaku přívalové vody z ulice Linecká do prostor suterénu zřizovatel byl s tímto stavem již ústně seznámen. Stav majetku movitého viz příloha č.2 15 Plán, výhled, cíle V příštím školním roce je nezbytně nutné pracovat na přípravě vlastního školního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj komunikačních kompetencí (jazyky, počítačová gramotnost).vzhledem k tomu, že od 1. srpna 2006 nastoupí nový ředitel školy, se dá předpokládat, že vnese do ŠVP nové prvky, náměty a bude se aktivně podílet na jeho tvorbě. Nadále úzce spolupracovat s odbornými pracovišti (PPP, SPC v ČB apod.) ohledně integrovaných žáků a snažit se ve spolupráci se zřizovatelem získat minimálně na jeden den v týdnu psychologa a to zejména z důvodu nástu počtu žáků s výukovými i výchovnými problémy. Základní informace na Mgr. Irena Polášková, zástupkyně ŘŠ Ing. Petr Kubal, předseda Školské rady Přílohy č.1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 č.2 Stav majetku movitého

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 737 034 280, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více