Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha architekta / urbanisty při utváření města"

Transkript

1 Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA

2 Úloha architekta města Architektonické a urbanistické soutěže

3 Úloha architekta města 1

4 Úloha architekta města Mezi územním plánem a rozhodnutím je z hlediska věcného řešení velký odstup, který je jen v nemnoha případech překonán regulačním plánem. Uvedený odstup není dán jen systémem legislativy, ale také principem ÚPD a časovým hlediskem - časový odstup přináší změny vnějších podmínek. Právě zde je mimo jiné místo pro architekta města, který by měl být schopen udržet kontinuitu a koncepci města.

5 Úloha architekta města O tvorbě městského prostředí často rozhoduje stavební úřad, který se pod tlakem hrozby zrušení rozhodnutí soustřeďuje především na procesní stránku a respektování veřejných zájmů hájených dotčenými orgány. Na části území je architektonickoestetická kvalita staveb a kvalitní detailní urbanistické řešení zanedbáváno. Stavební úřad nemá jinou možnost, než dodržovat procesní stránku věci. Za architektonickou kvalitu díla odpovídá především projektant. Právě městský architekt by měl být při tvorbě městského prostředí oporou stavebním úřadům.

6 Úloha architekta města Potřeba zvýšení zájmu o vytváření kvalitního prostředí a zvýšení estetické úrovně staveb. Tento zájem obecně existuje, ale při rozhodování o jednotlivých záměrech není architektonické hledisko (ani nemůže být) jediné. Výsledné projekty jsou logicky ovlivněny platnou legislativou, finančními prostředky, dotacemi, časovým hlediskem, atd.

7 Úloha architekta města Potřeba zapojení architekta / urbanisty řešícího urbanistický detail, zvýšení kvality návrhu projektanta zpracovávajícího DÚR, zvýšení úlohy městského architekta s možností korigovat stanoviskem návrhy, kdy projektant příliš podlehl zájmům investora a nebral dostatečný ohled na zájmy města. Posílení úlohy městského architekta jako organizátora a garanta koncepce.

8 Úloha architekta města Funkci architekta města v České republice využívá v různých formách přibližně 10 % měst. Většina těchto měst funkci využívá dlouhodobě a na jejich vnitřním i vnějším obrazu i urbanistické struktuře to bývá patrné např. Litomyšl, Litoměřice a řada dalších. Činnost architekta města vyžaduje vedle koncepčního myšlení, estetického cítění a dalších profesních dovedností a praktických znalostí také například schopnost argumentace, koordinace i vyjednávání kompromisů, neboť změny v území jsou charakteristické velkým počtem účastníků a často protichůdnými zájmy.

9 Úloha architekta města Právě z tohoto hlediska je činnost architekta města velmi potřebná, neboť jakékoli individuální projekty, byť od kvalitních autorů, musí být koordinovány se zájmy rozvoje města a musí dojít k potřebnému konsensu. I toto může být důvodem, proč řada měst funkci architekta města nevyužívá, neboť to mohou vnímat jako další komplikaci v nelítostném boji o dotace, investory a podobně. Dalším důvodem může být určitá bezradnost měst, jak s touto funkcí za situace legislativního vakua v této oblasti nakládat.

10 Úloha architekta města Architekti obecně mohou dodržováním profesní etiky a základní odpovědnosti k profesi, společnosti i klientovi ovlivnit (a většinou i ovlivňují) prostředí měst pozitivním způsobem, ale je vhodné v rámci procesu udržitelného rozvoje měst mít i nezávislého experta koordinátora městského architekta, sledujícího základní koncepční linie počínaje stanovováním regulativů a pravidel pro velké stavební soubory nebo významné komunikační uzly, barevností významných objektů, koncepcí městského mobiliáře nebo prostupnosti území pro pěší a cyklisty.

11 Úloha architekta města Nejlevnější řešení není nejkvalitnější, ekonomicky nejvýhodnější nabídka není totéž co cenově nejnižší nabídka. Důležité je dodržení kontinuity myšlenky - jeden autor od počátku projektu do kolaudace. Jak získat kvalitní projekt či územní plán?

12 Architektonické a urbanistické soutěže 2

13 Architektonické a urbanistické soutěže Jak získat kvalitní projekt, územní plán je nutné vybírat z návrhů, u nichž se dají posoudit parametry stavby a provozu návrhy se získají v soutěži o návrh, architektonické / urbanistické soutěži. Právní zakotvení architektonických a urbanistických soutěží pravidla architektonických soutěží jsou ve světě podobná vycházejí z doporučení UNESCO z roku jednotlivé země určují především jejich závaznost.

14 Architektonické a urbanistické soutěže Proč architektonická / urbanistická soutěž? vybírá se z předložených návrhů, které je možné důkladně zhodnotit vybírá se podle celkové ekonomičnosti akce, nikoliv pouze ceny projektu je transparentní a kontrolovatelná při výběru pomáhají odborníci propaguje akci pro občany obce i zároveň obec jako takovou je celosvětově tradiční a prověřená historií je nediskriminační konečné rozhodnutí o zakázce má zadavatel náklady na projekt, stavbu a provoz

15 Architektonické a urbanistické soutěže Nevýhody architektonické / urbanistické soutěže: díky malému použití v poslední době panuje obava z neznámého vyžaduje pečlivou přípravu a delší čas dotační tituly na ní málo pamatují se lhůtami projekt bývá dražší než při obchodní soutěži o cenu projektu

16 Architektonické a urbanistické soutěže Je každá akce vhodná pro architektonickou / urbanistickou soutěž? soutěž se rozsahem umí přizpůsobit velikosti akce je vhodná pro drobné důležité zásahy v obci, interiéry, veřejné stavby a veřejné prostranství i územní plány. Pro novostavby i rekonstrukce. bezplatná konzultace České komory architektů.

17 Varianty architektonické a urbanistické soutěže ideová, projektová jednokolová či dvoukolová otevřená, vyzvaná, či kombinovaná dle soutěže o návrh, ale též v jednodušší podobě pro zakázky malého rozsahu Jak si architekti vybírají soutěž? téma porota odměny kvalitně připravené zadání

18 Architektonické a urbanistické soutěže Schema soutěže Příprava Vyhlášení soutěže Hodnocení Propagace výsledků Zadání projektu ve všech fázích možno použít servis České komory architektů

19 Jak vyhlásit soutěž ČKA připravila jednoduchý manuál pro vyhlašovatele architektonických a urbanistických soutěží: JAK VYHLÁSIT SOUTĚŽ SEDM JEDNODUCHÝCH KROKŮ co obnáší příprava a vyhlášení soutěže (sedm kroků) jak postupovat po skončení soutěže poradenství v problematice (PS pro soutěže při ČKA) jak dlouho trvá soutěž (orientační harmonogram) kolik soutěž stojí (orientační náklady)

20 Architektonické a urbanistické soutěže

21 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Návrh úprav Václavského náměstí Cigler-Marani Architects 2005

22 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 LOXIA Atelier M1 architekti

23 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 Atelier M1 architekti 2010

24 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 Atelier M1 architekti 2010

25 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Rekonstrukce Dolního náměstí v Opavě PXP architekti

26 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Arcidiecézní muzeum Olomouc HŠH architekti Univerzitní kampus v Brně - Bohunicích A plus

27 Příklady architektonických a urbanistických soutěží v ČR Rekonstrukce divadla Reduta Architekti DRNH Úpravy Horního náměstí v Olomouci HŠH architekti 1995

28 Kancelář ČKA Praha Josefská 34/6 tel Kancelář ČKA Brno Česká 19/21 tel Děkuji za pozornost. Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více